Công cụ lọc CẦU loto

Công cụ lọc CẦU loto VIP là công cụ thống kê các cầu theo số ngày và tổng hợp khả năng sẽ về cao nhất và đưa ra dự đoán cho ngày hôm sau

STT Ngày tháng Giải ĐBGiải NhấtKhả năng về Kết quả về Trạng thái Kết quả về hôm sau
1 26/10-T3 01,02,03,05 Chờ...
2 25/10-T2 69154 57088 01,02,03,07 Không về
3 24/10-CN 44417 33926 06,12,25,26 26 4 về 1 06,12,25,26
4 23/10-T7 73125 49150 06,08,12,17 06,08 4 về 2 17
5 22/10-T6 56628 23615 04,06,08,12 06 4 về 1 06,08
6 21/10-T5 93188 00442 01,02,04,06 02 4 về 1 06
7 20/10-T4 56449 76644 01,02,04,13 01 4 về 1 02
8 19/10-T3 86847 67039 01,02,04,10 01,04 4 về 2 01,10
9 18/10-T2 11609 38670 13,14,16,17 16 4 về 1
10 17/10-CN 24640 45261 16,18,23,29 18,23,23,29 4 về 4 16,18
11 16/10-T7 66067 51010 16,23,42,46 23,23 4 về 2 23,23
Tổng về : 40 về 19 (tỷ lệ 47%) - Tổng về hôm sau : 40 về 15 (tỷ lệ 37%)