Công cụ lọc CẦU loto VIP

Công cụ lọc CẦU loto VIP là công cụ thống kê các cầu theo số ngày và tổng hợp khả năng sẽ về cao nhất và đưa ra dự đoán cho ngày hôm sau

STT Ngày tháng Giải ĐBGiải NhấtKhả năng về Kết quả về Kết quả Kết quả nuôi 3 ngày Nuôi
1 10/12-CN
4 số
2 09/12-T7 57057 21341 4 số 41,01 4 về 2
3 08/12-T6 38223 77286 4 số 07 4 về 1
4 07/12-T5 35627 13260 4 số Không về Về 12,21 sau 3 ngày
5 06/12-T4 93178 49592 4 số 00 4 về 1
6 05/12-T3 47521 07540 59,00,03,10 59,00 4 về 2
7 04/12-T2 87694 91575 07,06,14,17 Không về Về 07,06 sau 2 ngày
8 03/12-CN 01716 77561 07,08,15,18 07 4 về 1
9 02/12-T7 87485 17336 03,10,01,30 30 4 về 1
10 01/12-T6 12301 78982 63,12,16,56 Không về Về 12 sau 2 ngày
11 30/11-T5 07426 98379 11,06,08,50 Không về Xịt
12 29/11-T4 03141 42683 00,13,01,02 Không về Về 13,13,02 sau 2 ngày
13 28/11-T3 11913 00010 21,12,82,00 12,82 4 về 2
14 27/11-T2 84757 74703 23,02,20,32 Không về Về 02,32 sau 2 ngày
15 26/11-CN 11873 79812 08,12,14,41 12 4 về 1
16 25/11-T7 08816 27324 00,02,20,44 44 4 về 1
17 24/11-T6 20952 00044 09,29,36,20 09,36,20 4 về 3
18 23/11-T5 57999 27345 71,05,07,50 Không về Về 07,50 sau 3 ngày
19 22/11-T4 14670 55598 00,98,07,14 00,98,98,14 4 về 4
20 21/11-T3 17948 51570 31,00,10,13 13,13,13 4 về 3
21 20/11-T2 49071 99401 11,90,00,16 Không về Về 16 sau 2 ngày
22 19/11-CN 38429 02633 17,24,37,41 24 4 về 1
23 18/11-T7 98371 77855 10,00,01,17 Không về Về 01 sau 3 ngày
24 17/11-T6 95110 91230 09,49,15,97 Không về Về 49,97 sau 2 ngày
25 16/11-T5 54869 34677 04,13,27,40 04 4 về 1
26 15/11-T4 33859 98585 00,13,03,24 24 4 về 1
27 14/11-T3 85800 00197 30,03,01,13 Không về Về 30 sau 2 ngày
28 13/11-T2 19412 85667 77,82,02,45 Không về Về 02 sau 2 ngày
29 12/11-CN 98375 76516 01,00,08,10 10 4 về 1
30 11/11-T7 08391 10466 07,08,31,36 31 4 về 1
31 10/11-T6 94670 63617 27,06,07,12 Không về Về 27 sau 3 ngày
Tổng về : 120 về 31 (tỷ lệ 25%) - Tổng về sau 1 ngày : 120 về 28 (tỷ lệ 23%) - Tổng xịt : 1 lần