Công cụ lọc CẦU loto VIP

Công cụ lọc CẦU loto VIP là công cụ thống kê các cầu theo số ngày và tổng hợp khả năng sẽ về cao nhất và đưa ra dự đoán cho ngày hôm sau

STT Ngày tháng Giải ĐBGiải NhấtKhả năng về Kết quả về Kết quả Kết quả nuôi 3 ngày Nuôi
1 31/01-T3
4 số
2 30/01-T2 16179 12198 4 số 01,10,12 4 về 3
3 29/01-CN 76479 25766 4 số 54 4 về 1
4 28/01-T7 87219 88795 4 số Không về Về 38 sau 2 ngày
5 27/01-T6 72859 84970 4 số 01,20 4 về 2
6 26/01-T5 34164 21642 35,01,04,05 04 4 về 1
7 25/01-T4 52371 45082 29,43,01,04 29,43 4 về 2
8 24/01-T3
23,56,87,05
Không về
9 23/01-T2
04,45,92,00
Không về
10 22/01-CN
34,18,40,75
Không về
11 21/01-T7
62,04,08,10
Không về
12 20/01-T6 91869 62613 08,80,18,21 18 4 về 1
13 19/01-T5 62857 24246 10,01,42,97 10,01,42,97 4 về 4
14 18/01-T4 45282 76552 00,09,18,46 Không về Về 18,46 sau 2 ngày
15 17/01-T3 53363 01443 11,12,15,17 11,17 4 về 2
16 16/01-T2 48260 83587 77,89,01,02 Không về Về 01 sau 2 ngày
17 15/01-CN 44221 25945 48,41,12,14 41,12 4 về 2
18 14/01-T7 62940 27086 00,06,08,64 Không về Về 00,08,64 sau 2 ngày
19 13/01-T6 60762 70413 91,16,18,35 91,18 4 về 2
20 12/01-T5 18452 99849 04,07,20,31 Không về Xịt
21 11/01-T4 04942 31511 00,10,20,49 10,10,49 4 về 3
22 10/01-T3 81191 88140 07,00,16,32 00 4 về 1
23 09/01-T2 78014 16270 11,30,31,42 11,11,30 4 về 3
24 08/01-CN 20040 76965 73,85,00,12 73,12 4 về 2
25 07/01-T7 39597 20448 00,55,63,68 Không về Về 55 sau 2 ngày
26 06/01-T6 45370 05808 31,33,00,01 31 4 về 1
27 05/01-T5 76191 12810 67,00,03,04 67 4 về 1
28 04/01-T4 75757 40631 44,02,07,30 07,07 4 về 2
29 03/01-T3 25649 31843 11,12,31,34 31 4 về 1
30 02/01-T2 49265 43459 42,70,07,13 42,07,13 4 về 3
31 01/01-CN 16705 76828 08,80,01,06 Không về Về 80 sau 2 ngày
Tổng về : 104 về 37 (tỷ lệ 35%) - Tổng về sau 1 ngày : 104 về 30 (tỷ lệ 28%) - Tổng xịt : 4 lần