Công cụ lọc CẦU loto VIP

Công cụ lọc CẦU loto VIP là công cụ thống kê các cầu theo số ngày và tổng hợp khả năng sẽ về cao nhất và đưa ra dự đoán cho ngày hôm sau

STT Ngày tháng Giải ĐBGiải NhấtKhả năng về Kết quả về Kết quả Kết quả nuôi 3 ngày Nuôi
1 04/10-T3
4 số
2 03/10-T2 65169 74026 37,01,03,15 01 4 về 1
3 02/10-CN 64668 12669 40,86,00,04 Không về
4 01/10-T7 35019 13904 24,53,60,70 Không về Về 70,70 sau 3 ngày
5 30/09-T6 89651 76636 11,14,17,19 Không về Về 19 sau 2 ngày
6 29/09-T5 92129 68334 01,05,85,10 Không về Về 01,01 sau 3 ngày
7 28/09-T4 41946 37992 08,94,99,09 Không về Về 94 sau 2 ngày
8 27/09-T3 77390 44227 00,08,26,39 Không về Về 26 sau 3 ngày
9 26/09-T2 93712 06763 94,04,07,09 94 4 về 1
10 25/09-CN 59509 36837 00,48,72,84 Không về Về 84 sau 2 ngày
11 24/09-T7 08154 01140 90,00,09,16 09,09 4 về 2
12 23/09-T6 79436 63302 04,05,21,50 05,21 4 về 2
13 22/09-T5 76777 14235 00,08,03,05 Không về Về 00,08,05 sau 2 ngày
14 21/09-T4 44823 04642 05,03,11,18 05,03,18 4 về 3
15 20/09-T3 50221 51429 67,04,09,40 04,40 4 về 2
16 19/09-T2 62198 45485 49,00,09,18 Không về Về 18 sau 2 ngày
17 18/09-CN 14894 36603 16,01,10,40 16 4 về 1
18 17/09-T7 55890 82995 06,00,55,60 00 4 về 1
19 16/09-T6 48715 90716 00,09,14,45 14,45 4 về 2
20 15/09-T5 87354 95705 00,90,99,11 Không về Về 90 sau 2 ngày
21 14/09-T4 66581 70165 16,02,03,21 02,03,03 4 về 3
22 13/09-T3 21776 55643 00,21,09,12 Không về Về 00 sau 2 ngày
23 12/09-T2 55448 93409 00,10,23,24 23 4 về 1
24 11/09-CN 99951 20446 84,02,08,11 Không về Về 84 sau 3 ngày
25 10/09-T7 17535 74421 00,10,01,17 Không về Về 17 sau 2 ngày
26 09/09-T6 01293 80770 07,08,12,16 Không về Về 12,16,16 sau 2 ngày
27 08/09-T5 75743 11926 13,22,34,36 Không về Về 36 sau 3 ngày
28 07/09-T4 51169 94457 13,00,05,38 00,38 4 về 2
29 06/09-T3 44816 05276 12,00,01,21 00,21 4 về 2
30 05/09-T2 01548 24105 80,03,08,11 03,11 4 về 2
31 04/09-CN 62111 65882 00,04,11,13 04,11 4 về 2
Tổng về : 120 về 31 (tỷ lệ 25%) - Tổng về sau 1 ngày : 120 về 29 (tỷ lệ 24%) - Tổng xịt : 0 lần