Bảng loto thứ và tháng các năm KQXS Miền Bắc là bảng thống kê theo thứ và tháng. Thống kê các cặp loto về nhiều nhất từ trên xuống . Dựa vào đây bạn có thể biết tỷ lệ hay về của con loto mà bạn muốn chơi. Tìm kiếm con loto bạn kết hãy dùng phím CTRL+F => gõ số bạn vào là thấy

Bảng loto thứ và tháng KQXS Miền Bắc năm 2021

Tháng Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhậtTổng tháng
1
14-5 lần
79-4 lần
17-3 lần
38-3 lần
41-3 lần
75-3 lần
80-3 lần
83-3 lần
88-3 lần
95-3 lần
05-2 lần
07-2 lần
08-2 lần
09-2 lần
13-2 lần
16-2 lần
20-2 lần
21-2 lần
35-2 lần
39-2 lần
49-2 lần
53-2 lần
59-2 lần
71-2 lần
77-2 lần
81-2 lần
97-2 lần
02-1 lần
04-1 lần
06-1 lần
01-4 lần
04-3 lần
09-3 lần
17-3 lần
48-3 lần
54-3 lần
72-3 lần
76-3 lần
79-3 lần
05-2 lần
13-2 lần
16-2 lần
20-2 lần
22-2 lần
24-2 lần
36-2 lần
38-2 lần
39-2 lần
42-2 lần
53-2 lần
55-2 lần
56-2 lần
67-2 lần
71-2 lần
77-2 lần
82-2 lần
83-2 lần
84-2 lần
92-2 lần
96-2 lần
11-4 lần
29-4 lần
71-4 lần
12-3 lần
47-3 lần
53-3 lần
70-3 lần
80-3 lần
81-3 lần
02-2 lần
08-2 lần
13-2 lần
14-2 lần
19-2 lần
36-2 lần
40-2 lần
45-2 lần
46-2 lần
54-2 lần
55-2 lần
61-2 lần
67-2 lần
69-2 lần
75-2 lần
76-2 lần
88-2 lần
99-2 lần
00-1 lần
05-1 lần
06-1 lần
41-5 lần
62-4 lần
84-4 lần
09-3 lần
14-3 lần
19-3 lần
95-3 lần
08-2 lần
10-2 lần
15-2 lần
24-2 lần
25-2 lần
30-2 lần
38-2 lần
40-2 lần
44-2 lần
48-2 lần
49-2 lần
50-2 lần
52-2 lần
58-2 lần
60-2 lần
63-2 lần
66-2 lần
70-2 lần
71-2 lần
73-2 lần
78-2 lần
79-2 lần
80-2 lần
26-5 lần
81-4 lần
85-4 lần
03-3 lần
33-3 lần
48-3 lần
49-3 lần
60-3 lần
61-3 lần
63-3 lần
66-3 lần
77-3 lần
86-3 lần
00-2 lần
08-2 lần
10-2 lần
14-2 lần
15-2 lần
16-2 lần
23-2 lần
28-2 lần
37-2 lần
38-2 lần
39-2 lần
42-2 lần
43-2 lần
47-2 lần
57-2 lần
62-2 lần
65-2 lần
68-6 lần
30-5 lần
15-4 lần
02-3 lần
08-3 lần
11-3 lần
16-3 lần
23-3 lần
29-3 lần
81-3 lần
88-3 lần
95-3 lần
96-3 lần
00-2 lần
07-2 lần
10-2 lần
19-2 lần
20-2 lần
24-2 lần
27-2 lần
32-2 lần
38-2 lần
40-2 lần
46-2 lần
48-2 lần
51-2 lần
53-2 lần
54-2 lần
55-2 lần
57-2 lần
14-4 lần
64-4 lần
74-4 lần
01-3 lần
21-3 lần
27-3 lần
36-3 lần
41-3 lần
47-3 lần
52-3 lần
54-3 lần
55-3 lần
70-3 lần
81-3 lần
08-2 lần
11-2 lần
16-2 lần
25-2 lần
28-2 lần
32-2 lần
40-2 lần
53-2 lần
59-2 lần
60-2 lần
63-2 lần
65-2 lần
68-2 lần
71-2 lần
72-2 lần
78-2 lần
14-18 lần
81-18 lần
71-15 lần
08-13 lần
41-13 lần
95-13 lần
11-12 lần
16-12 lần
38-12 lần
48-12 lần
53-12 lần
54-12 lần
55-12 lần
80-12 lần
88-12 lần
09-11 lần
30-11 lần
49-11 lần
60-11 lần
68-11 lần
79-11 lần
15-10 lần
40-10 lần
67-10 lần
70-10 lần
83-10 lần
85-10 lần
97-10 lần
01-9 lần
02-9 lần
2
33-5 lần
41-5 lần
25-4 lần
82-4 lần
91-4 lần
14-3 lần
16-3 lần
18-3 lần
32-3 lần
38-3 lần
43-3 lần
93-3 lần
98-3 lần
05-2 lần
08-2 lần
15-2 lần
24-2 lần
46-2 lần
52-2 lần
58-2 lần
63-2 lần
64-2 lần
75-2 lần
76-2 lần
80-2 lần
84-2 lần
86-2 lần
88-2 lần
89-2 lần
92-2 lần
89-5 lần
32-4 lần
58-4 lần
66-4 lần
50-3 lần
65-3 lần
01-2 lần
06-2 lần
08-2 lần
09-2 lần
17-2 lần
28-2 lần
36-2 lần
41-2 lần
47-2 lần
48-2 lần
59-2 lần
62-2 lần
67-2 lần
70-2 lần
75-2 lần
84-2 lần
86-2 lần
87-2 lần
90-2 lần
94-2 lần
00-1 lần
03-1 lần
07-1 lần
10-1 lần
32-4 lần
64-4 lần
68-4 lần
08-3 lần
33-3 lần
65-3 lần
75-3 lần
85-3 lần
87-3 lần
90-3 lần
00-2 lần
05-2 lần
12-2 lần
22-2 lần
29-2 lần
38-2 lần
39-2 lần
40-2 lần
43-2 lần
50-2 lần
54-2 lần
60-2 lần
69-2 lần
72-2 lần
77-2 lần
78-2 lần
82-2 lần
86-2 lần
93-2 lần
02-1 lần
33-4 lần
41-4 lần
69-4 lần
11-3 lần
45-3 lần
46-3 lần
55-3 lần
82-3 lần
89-3 lần
06-2 lần
08-2 lần
15-2 lần
18-2 lần
25-2 lần
29-2 lần
32-2 lần
34-2 lần
47-2 lần
52-2 lần
60-2 lần
63-2 lần
64-2 lần
72-2 lần
75-2 lần
77-2 lần
80-2 lần
84-2 lần
86-2 lần
91-2 lần
96-2 lần
03-4 lần
20-4 lần
14-3 lần
33-3 lần
41-3 lần
64-3 lần
82-3 lần
06-2 lần
08-2 lần
11-2 lần
15-2 lần
17-2 lần
18-2 lần
21-2 lần
22-2 lần
23-2 lần
25-2 lần
26-2 lần
32-2 lần
35-2 lần
43-2 lần
59-2 lần
66-2 lần
68-2 lần
70-2 lần
78-2 lần
86-2 lần
88-2 lần
00-1 lần
02-1 lần
82-5 lần
86-5 lần
09-4 lần
78-4 lần
88-4 lần
06-3 lần
41-3 lần
90-3 lần
07-2 lần
11-2 lần
13-2 lần
14-2 lần
15-2 lần
18-2 lần
21-2 lần
27-2 lần
30-2 lần
37-2 lần
39-2 lần
46-2 lần
47-2 lần
58-2 lần
63-2 lần
64-2 lần
67-2 lần
71-2 lần
83-2 lần
84-2 lần
89-2 lần
91-2 lần
77-5 lần
10-4 lần
82-4 lần
35-3 lần
40-3 lần
41-3 lần
43-3 lần
52-3 lần
55-3 lần
94-3 lần
07-2 lần
08-2 lần
13-2 lần
14-2 lần
19-2 lần
20-2 lần
42-2 lần
44-2 lần
49-2 lần
64-2 lần
65-2 lần
69-2 lần
71-2 lần
75-2 lần
78-2 lần
80-2 lần
86-2 lần
88-2 lần
93-2 lần
98-2 lần
82-22 lần
41-20 lần
86-17 lần
32-16 lần
33-16 lần
64-16 lần
89-15 lần
08-13 lần
43-13 lần
58-12 lần
65-12 lần
75-12 lần
90-12 lần
91-12 lần
14-11 lần
18-11 lần
69-11 lần
77-11 lần
88-11 lần
93-11 lần
06-10 lần
15-10 lần
46-10 lần
52-10 lần
55-10 lần
63-10 lần
78-10 lần
84-10 lần
07-9 lần
09-9 lần
3
46-4 lần
87-4 lần
09-3 lần
12-3 lần
29-3 lần
31-3 lần
38-3 lần
41-3 lần
44-3 lần
56-3 lần
59-3 lần
62-3 lần
67-3 lần
68-3 lần
79-3 lần
88-3 lần
99-3 lần
02-2 lần
08-2 lần
10-2 lần
11-2 lần
15-2 lần
17-2 lần
25-2 lần
36-2 lần
40-2 lần
45-2 lần
49-2 lần
55-2 lần
57-2 lần
54-5 lần
14-4 lần
33-4 lần
53-4 lần
68-4 lần
16-3 lần
44-3 lần
62-3 lần
64-3 lần
66-3 lần
69-3 lần
70-3 lần
77-3 lần
78-3 lần
89-3 lần
95-3 lần
97-3 lần
03-2 lần
06-2 lần
11-2 lần
15-2 lần
19-2 lần
36-2 lần
37-2 lần
39-2 lần
43-2 lần
45-2 lần
50-2 lần
52-2 lần
58-2 lần
70-5 lần
02-4 lần
10-4 lần
42-4 lần
99-4 lần
16-3 lần
38-3 lần
52-3 lần
59-3 lần
62-3 lần
68-3 lần
88-3 lần
95-3 lần
06-2 lần
07-2 lần
17-2 lần
20-2 lần
21-2 lần
24-2 lần
27-2 lần
29-2 lần
33-2 lần
39-2 lần
40-2 lần
44-2 lần
46-2 lần
50-2 lần
51-2 lần
54-2 lần
60-2 lần
90-5 lần
13-4 lần
26-4 lần
63-4 lần
27-3 lần
46-3 lần
69-3 lần
80-3 lần
84-3 lần
06-2 lần
16-2 lần
18-2 lần
24-2 lần
31-2 lần
33-2 lần
34-2 lần
37-2 lần
38-2 lần
51-2 lần
52-2 lần
60-2 lần
66-2 lần
73-2 lần
76-2 lần
88-2 lần
91-2 lần
93-2 lần
94-2 lần
00-1 lần
03-1 lần
09-4 lần
40-4 lần
89-4 lần
08-3 lần
11-3 lần
18-3 lần
22-3 lần
63-3 lần
70-3 lần
71-3 lần
78-3 lần
84-3 lần
93-3 lần
03-2 lần
05-2 lần
06-2 lần
14-2 lần
24-2 lần
26-2 lần
29-2 lần
32-2 lần
36-2 lần
38-2 lần
39-2 lần
41-2 lần
57-2 lần
59-2 lần
66-2 lần
75-2 lần
83-2 lần
38-4 lần
43-4 lần
18-3 lần
31-3 lần
48-3 lần
60-3 lần
64-3 lần
72-3 lần
01-2 lần
05-2 lần
08-2 lần
11-2 lần
20-2 lần
27-2 lần
32-2 lần
34-2 lần
37-2 lần
39-2 lần
40-2 lần
42-2 lần
45-2 lần
47-2 lần
54-2 lần
56-2 lần
63-2 lần
68-2 lần
71-2 lần
84-2 lần
90-2 lần
92-2 lần
67-5 lần
39-4 lần
40-4 lần
03-3 lần
33-3 lần
55-3 lần
62-3 lần
81-3 lần
93-3 lần
02-2 lần
05-2 lần
14-2 lần
32-2 lần
34-2 lần
35-2 lần
38-2 lần
49-2 lần
51-2 lần
56-2 lần
60-2 lần
61-2 lần
64-2 lần
66-2 lần
71-2 lần
77-2 lần
80-2 lần
82-2 lần
85-2 lần
00-1 lần
04-1 lần
38-17 lần
40-16 lần
68-15 lần
39-14 lần
62-14 lần
70-14 lần
63-13 lần
66-13 lần
88-13 lần
89-13 lần
33-12 lần
59-12 lần
84-12 lần
09-11 lần
11-11 lần
18-11 lần
69-11 lần
93-11 lần
02-10 lần
03-10 lần
06-10 lần
14-10 lần
16-10 lần
29-10 lần
42-10 lần
43-10 lần
46-10 lần
51-10 lần
54-10 lần
71-10 lần
4
16-6 lần
86-4 lần
12-3 lần
19-3 lần
37-3 lần
80-3 lần
00-2 lần
02-2 lần
15-2 lần
36-2 lần
42-2 lần
45-2 lần
48-2 lần
51-2 lần
52-2 lần
53-2 lần
65-2 lần
67-2 lần
68-2 lần
74-2 lần
75-2 lần
78-2 lần
81-2 lần
82-2 lần
84-2 lần
88-2 lần
96-2 lần
98-2 lần
99-2 lần
03-1 lần
11-4 lần
48-4 lần
56-4 lần
59-4 lần
44-3 lần
46-3 lần
47-3 lần
74-3 lần
99-3 lần
00-2 lần
01-2 lần
05-2 lần
07-2 lần
10-2 lần
12-2 lần
14-2 lần
21-2 lần
25-2 lần
33-2 lần
45-2 lần
51-2 lần
53-2 lần
65-2 lần
71-2 lần
76-2 lần
80-2 lần
82-2 lần
93-2 lần
94-2 lần
02-1 lần
96-4 lần
98-4 lần
01-3 lần
18-3 lần
32-3 lần
35-3 lần
41-3 lần
59-3 lần
73-3 lần
00-2 lần
04-2 lần
05-2 lần
13-2 lần
14-2 lần
15-2 lần
23-2 lần
38-2 lần
39-2 lần
43-2 lần
50-2 lần
51-2 lần
60-2 lần
67-2 lần
70-2 lần
71-2 lần
82-2 lần
83-2 lần
84-2 lần
02-1 lần
03-1 lần
37-6 lần
42-5 lần
29-4 lần
36-4 lần
84-4 lần
01-3 lần
03-3 lần
07-3 lần
10-3 lần
11-3 lần
16-3 lần
22-3 lần
23-3 lần
46-3 lần
53-3 lần
61-3 lần
67-3 lần
77-3 lần
79-3 lần
18-2 lần
19-2 lần
32-2 lần
33-2 lần
40-2 lần
48-2 lần
49-2 lần
54-2 lần
60-2 lần
65-2 lần
68-2 lần
06-4 lần
08-4 lần
88-4 lần
15-3 lần
17-3 lần
21-3 lần
26-3 lần
27-3 lần
36-3 lần
51-3 lần
52-3 lần
68-3 lần
81-3 lần
84-3 lần
09-2 lần
18-2 lần
19-2 lần
22-2 lần
24-2 lần
29-2 lần
31-2 lần
32-2 lần
33-2 lần
39-2 lần
41-2 lần
43-2 lần
45-2 lần
49-2 lần
53-2 lần
54-2 lần
13-4 lần
77-4 lần
10-3 lần
25-3 lần
38-3 lần
44-3 lần
52-3 lần
63-3 lần
83-3 lần
95-3 lần
05-2 lần
15-2 lần
20-2 lần
28-2 lần
29-2 lần
37-2 lần
46-2 lần
58-2 lần
60-2 lần
64-2 lần
66-2 lần
75-2 lần
76-2 lần
80-2 lần
81-2 lần
82-2 lần
86-2 lần
89-2 lần
91-2 lần
97-2 lần
06-3 lần
21-3 lần
29-3 lần
30-3 lần
41-3 lần
52-3 lần
91-3 lần
00-2 lần
04-2 lần
07-2 lần
08-2 lần
11-2 lần
16-2 lần
23-2 lần
35-2 lần
36-2 lần
44-2 lần
49-2 lần
54-2 lần
56-2 lần
62-2 lần
70-2 lần
71-2 lần
78-2 lần
80-2 lần
88-2 lần
97-2 lần
99-2 lần
01-1 lần
05-1 lần
36-14 lần
37-14 lần
52-14 lần
16-13 lần
82-13 lần
11-12 lần
29-12 lần
67-12 lần
10-11 lần
21-11 lần
48-11 lần
51-11 lần
56-11 lần
80-11 lần
84-11 lần
86-11 lần
88-11 lần
99-11 lần
00-10 lần
06-10 lần
13-10 lần
15-10 lần
42-10 lần
46-10 lần
53-10 lần
77-10 lần
95-10 lần
98-10 lần
01-9 lần
07-9 lần
5
41-6 lần
59-4 lần
02-3 lần
16-3 lần
28-3 lần
29-3 lần
40-3 lần
45-3 lần
47-3 lần
60-3 lần
75-3 lần
83-3 lần
88-3 lần
91-3 lần
03-2 lần
07-2 lần
10-2 lần
12-2 lần
17-2 lần
21-2 lần
26-2 lần
31-2 lần
36-2 lần
37-2 lần
39-2 lần
49-2 lần
50-2 lần
51-2 lần
54-2 lần
57-2 lần
20-5 lần
80-4 lần
83-4 lần
86-4 lần
82-3 lần
98-3 lần
04-2 lần
08-2 lần
09-2 lần
13-2 lần
21-2 lần
26-2 lần
29-2 lần
33-2 lần
44-2 lần
47-2 lần
49-2 lần
51-2 lần
52-2 lần
54-2 lần
57-2 lần
65-2 lần
68-2 lần
70-2 lần
78-2 lần
85-2 lần
90-2 lần
93-2 lần
00-1 lần
02-1 lần
36-4 lần
72-4 lần
31-3 lần
33-3 lần
44-3 lần
46-3 lần
01-2 lần
02-2 lần
04-2 lần
08-2 lần
12-2 lần
13-2 lần
17-2 lần
19-2 lần
22-2 lần
23-2 lần
26-2 lần
40-2 lần
42-2 lần
45-2 lần
50-2 lần
61-2 lần
64-2 lần
70-2 lần
71-2 lần
75-2 lần
79-2 lần
81-2 lần
03-1 lần
09-1 lần
79-5 lần
10-3 lần
33-3 lần
47-3 lần
66-3 lần
67-3 lần
78-3 lần
81-3 lần
88-3 lần
02-2 lần
05-2 lần
06-2 lần
08-2 lần
09-2 lần
18-2 lần
20-2 lần
31-2 lần
34-2 lần
39-2 lần
40-2 lần
41-2 lần
44-2 lần
59-2 lần
60-2 lần
72-2 lần
83-2 lần
84-2 lần
91-2 lần
99-2 lần
03-1 lần
27-4 lần
95-4 lần
02-3 lần
29-3 lần
47-3 lần
67-3 lần
82-3 lần
03-2 lần
07-2 lần
13-2 lần
14-2 lần
15-2 lần
24-2 lần
28-2 lần
31-2 lần
33-2 lần
37-2 lần
45-2 lần
49-2 lần
50-2 lần
51-2 lần
53-2 lần
55-2 lần
74-2 lần
75-2 lần
76-2 lần
80-2 lần
85-2 lần
86-2 lần
87-2 lần
87-5 lần
93-5 lần
28-4 lần
40-4 lần
56-4 lần
00-3 lần
11-3 lần
13-3 lần
15-3 lần
25-3 lần
41-3 lần
64-3 lần
75-3 lần
89-3 lần
99-3 lần
04-2 lần
10-2 lần
14-2 lần
20-2 lần
21-2 lần
37-2 lần
38-2 lần
42-2 lần
46-2 lần
48-2 lần
50-2 lần
52-2 lần
55-2 lần
59-2 lần
65-2 lần
13-5 lần
69-5 lần
10-4 lần
66-4 lần
73-4 lần
97-4 lần
98-4 lần
07-3 lần
17-3 lần
31-3 lần
35-3 lần
49-3 lần
53-3 lần
58-3 lần
65-3 lần
99-3 lần
01-2 lần
05-2 lần
06-2 lần
11-2 lần
12-2 lần
14-2 lần
29-2 lần
32-2 lần
36-2 lần
46-2 lần
50-2 lần
51-2 lần
57-2 lần
60-2 lần
13-16 lần
10-13 lần
29-13 lần
41-13 lần
31-12 lần
33-12 lần
47-12 lần
66-12 lần
67-12 lần
79-12 lần
87-12 lần
02-11 lần
20-11 lần
28-11 lần
40-11 lần
44-11 lần
45-11 lần
49-11 lần
50-11 lần
72-11 lần
75-11 lần
80-11 lần
82-11 lần
88-11 lần
93-11 lần
04-10 lần
36-10 lần
59-10 lần
65-10 lần
69-10 lần
6
31-5 lần
41-4 lần
48-4 lần
80-4 lần
89-4 lần
02-3 lần
21-3 lần
25-3 lần
54-3 lần
00-2 lần
11-2 lần
20-2 lần
23-2 lần
32-2 lần
35-2 lần
39-2 lần
44-2 lần
45-2 lần
46-2 lần
58-2 lần
59-2 lần
66-2 lần
70-2 lần
75-2 lần
76-2 lần
77-2 lần
82-2 lần
83-2 lần
98-2 lần
03-1 lần
47-5 lần
24-4 lần
25-4 lần
98-4 lần
01-3 lần
05-3 lần
19-3 lần
29-3 lần
39-3 lần
43-3 lần
58-3 lần
66-3 lần
73-3 lần
77-3 lần
80-3 lần
93-3 lần
07-2 lần
09-2 lần
16-2 lần
17-2 lần
18-2 lần
22-2 lần
23-2 lần
27-2 lần
30-2 lần
36-2 lần
37-2 lần
46-2 lần
52-2 lần
59-2 lần
22-5 lần
17-4 lần
72-4 lần
99-4 lần
03-3 lần
07-3 lần
08-3 lần
10-3 lần
12-3 lần
15-3 lần
32-3 lần
84-3 lần
94-3 lần
95-3 lần
96-3 lần
04-2 lần
05-2 lần
06-2 lần
11-2 lần
14-2 lần
16-2 lần
33-2 lần
39-2 lần
41-2 lần
42-2 lần
46-2 lần
48-2 lần
49-2 lần
50-2 lần
54-2 lần
35-5 lần
10-3 lần
43-3 lần
50-3 lần
67-3 lần
79-3 lần
82-3 lần
84-3 lần
96-3 lần
02-2 lần
07-2 lần
09-2 lần
14-2 lần
17-2 lần
18-2 lần
19-2 lần
21-2 lần
22-2 lần
39-2 lần
40-2 lần
42-2 lần
45-2 lần
57-2 lần
59-2 lần
62-2 lần
63-2 lần
65-2 lần
68-2 lần
75-2 lần
81-2 lần
03-4 lần
94-4 lần
08-3 lần
19-3 lần
25-3 lần
30-3 lần
35-3 lần
41-3 lần
52-3 lần
71-3 lần
02-2 lần
05-2 lần
10-2 lần
15-2 lần
16-2 lần
20-2 lần
21-2 lần
22-2 lần
29-2 lần
38-2 lần
45-2 lần
54-2 lần
60-2 lần
61-2 lần
63-2 lần
64-2 lần
65-2 lần
85-2 lần
06-1 lần
09-1 lần
49-6 lần
01-4 lần
12-4 lần
11-3 lần
39-3 lần
64-3 lần
84-3 lần
00-2 lần
04-2 lần
10-2 lần
18-2 lần
19-2 lần
20-2 lần
22-2 lần
37-2 lần
38-2 lần
44-2 lần
55-2 lần
56-2 lần
60-2 lần
63-2 lần
65-2 lần
66-2 lần
76-2 lần
78-2 lần
83-2 lần
89-2 lần
90-2 lần
92-2 lần
02-1 lần
63-4 lần
75-4 lần
15-3 lần
36-3 lần
43-3 lần
45-3 lần
48-3 lần
60-3 lần
99-3 lần
01-2 lần
06-2 lần
09-2 lần
14-2 lần
18-2 lần
21-2 lần
23-2 lần
24-2 lần
30-2 lần
33-2 lần
50-2 lần
68-2 lần
69-2 lần
70-2 lần
78-2 lần
82-2 lần
85-2 lần
87-2 lần
88-2 lần
00-1 lần
02-1 lần
22-14 lần
63-14 lần
39-13 lần
41-13 lần
03-12 lần
35-12 lần
43-12 lần
48-12 lần
49-12 lần
60-12 lần
82-12 lần
02-11 lần
10-11 lần
17-11 lần
25-11 lần
45-11 lần
84-11 lần
98-11 lần
99-11 lần
15-10 lần
18-10 lần
19-10 lần
21-10 lần
50-10 lần
52-10 lần
67-10 lần
80-10 lần
96-10 lần
01-9 lần
05-9 lần
7
39-5 lần
33-4 lần
90-4 lần
01-3 lần
04-3 lần
24-3 lần
42-3 lần
43-3 lần
46-3 lần
88-3 lần
12-2 lần
15-2 lần
18-2 lần
21-2 lần
23-2 lần
27-2 lần
28-2 lần
32-2 lần
37-2 lần
57-2 lần
68-2 lần
70-2 lần
76-2 lần
77-2 lần
81-2 lần
84-2 lần
87-2 lần
89-2 lần
99-2 lần
03-1 lần
22-3 lần
56-3 lần
63-3 lần
64-3 lần
71-3 lần
81-3 lần
02-2 lần
07-2 lần
08-2 lần
18-2 lần
25-2 lần
35-2 lần
36-2 lần
42-2 lần
45-2 lần
51-2 lần
54-2 lần
55-2 lần
62-2 lần
68-2 lần
75-2 lần
77-2 lần
78-2 lần
80-2 lần
82-2 lần
86-2 lần
89-2 lần
92-2 lần
93-2 lần
94-2 lần
31-6 lần
46-4 lần
04-3 lần
22-3 lần
39-3 lần
42-3 lần
82-3 lần
90-3 lần
06-2 lần
18-2 lần
21-2 lần
36-2 lần
52-2 lần
53-2 lần
55-2 lần
64-2 lần
67-2 lần
68-2 lần
75-2 lần
81-2 lần
84-2 lần
88-2 lần
91-2 lần
96-2 lần
98-2 lần
99-2 lần
02-1 lần
07-1 lần
08-1 lần
10-1 lần
46-5 lần
10-4 lần
16-4 lần
72-4 lần
23-3 lần
30-3 lần
31-3 lần
33-3 lần
50-3 lần
70-3 lần
71-3 lần
76-3 lần
87-3 lần
93-3 lần
96-3 lần
02-2 lần
03-2 lần
07-2 lần
09-2 lần
13-2 lần
19-2 lần
27-2 lần
32-2 lần
36-2 lần
37-2 lần
44-2 lần
52-2 lần
54-2 lần
58-2 lần
61-2 lần
66-4 lần
72-4 lần
03-3 lần
15-3 lần
20-3 lần
21-3 lần
24-3 lần
28-3 lần
29-3 lần
35-3 lần
40-3 lần
62-3 lần
75-3 lần
78-3 lần
85-3 lần
86-3 lần
97-3 lần
99-3 lần
01-2 lần
05-2 lần
09-2 lần
14-2 lần
18-2 lần
27-2 lần
32-2 lần
36-2 lần
38-2 lần
43-2 lần
50-2 lần
53-2 lần
44-5 lần
45-5 lần
48-5 lần
47-4 lần
75-4 lần
85-4 lần
96-4 lần
02-3 lần
08-3 lần
19-3 lần
35-3 lần
38-3 lần
69-3 lần
88-3 lần
04-2 lần
10-2 lần
11-2 lần
14-2 lần
15-2 lần
17-2 lần
18-2 lần
30-2 lần
34-2 lần
37-2 lần
39-2 lần
41-2 lần
42-2 lần
46-2 lần
49-2 lần
60-2 lần
56-5 lần
03-4 lần
94-4 lần
07-3 lần
42-3 lần
44-3 lần
52-3 lần
73-3 lần
80-3 lần
08-2 lần
11-2 lần
16-2 lần
18-2 lần
21-2 lần
25-2 lần
29-2 lần
33-2 lần
35-2 lần
39-2 lần
43-2 lần
49-2 lần
55-2 lần
62-2 lần
67-2 lần
69-2 lần
71-2 lần
77-2 lần
83-2 lần
85-2 lần
98-2 lần
46-15 lần
96-15 lần
42-14 lần
44-14 lần
39-13 lần
75-13 lần
18-12 lần
21-12 lần
31-12 lần
35-12 lần
81-12 lần
82-12 lần
85-12 lần
99-12 lần
03-11 lần
04-11 lần
08-11 lần
33-11 lần
63-11 lần
71-11 lần
72-11 lần
80-11 lần
88-11 lần
90-11 lần
02-10 lần
07-10 lần
30-10 lần
36-10 lần
52-10 lần
56-10 lần
8
45-5 lần
82-5 lần
59-4 lần
70-4 lần
73-4 lần
74-4 lần
09-3 lần
29-3 lần
32-3 lần
50-3 lần
91-3 lần
96-3 lần
98-3 lần
02-2 lần
11-2 lần
12-2 lần
23-2 lần
25-2 lần
26-2 lần
28-2 lần
31-2 lần
34-2 lần
35-2 lần
36-2 lần
39-2 lần
44-2 lần
47-2 lần
49-2 lần
53-2 lần
55-2 lần
02-4 lần
04-4 lần
45-4 lần
57-4 lần
69-4 lần
01-3 lần
24-3 lần
46-3 lần
60-3 lần
66-3 lần
75-3 lần
86-3 lần
89-3 lần
91-3 lần
93-3 lần
96-3 lần
09-2 lần
11-2 lần
13-2 lần
18-2 lần
20-2 lần
26-2 lần
30-2 lần
35-2 lần
36-2 lần
40-2 lần
50-2 lần
51-2 lần
53-2 lần
55-2 lần
51-4 lần
73-4 lần
00-3 lần
02-3 lần
12-3 lần
27-3 lần
59-3 lần
74-3 lần
83-3 lần
87-3 lần
05-2 lần
11-2 lần
13-2 lần
14-2 lần
19-2 lần
20-2 lần
26-2 lần
32-2 lần
39-2 lần
43-2 lần
47-2 lần
50-2 lần
53-2 lần
66-2 lần
68-2 lần
78-2 lần
84-2 lần
85-2 lần
86-2 lần
89-2 lần
02-4 lần
06-3 lần
51-3 lần
58-3 lần
70-3 lần
83-3 lần
86-3 lần
05-2 lần
07-2 lần
08-2 lần
11-2 lần
13-2 lần
14-2 lần
22-2 lần
27-2 lần
34-2 lần
37-2 lần
47-2 lần
48-2 lần
54-2 lần
56-2 lần
60-2 lần
64-2 lần
66-2 lần
68-2 lần
74-2 lần
75-2 lần
78-2 lần
81-2 lần
93-2 lần
27-4 lần
71-4 lần
04-3 lần
13-3 lần
54-3 lần
55-3 lần
59-3 lần
65-3 lần
76-3 lần
79-3 lần
80-3 lần
86-3 lần
93-3 lần
00-2 lần
17-2 lần
19-2 lần
26-2 lần
29-2 lần
30-2 lần
31-2 lần
38-2 lần
45-2 lần
46-2 lần
58-2 lần
60-2 lần
67-2 lần
68-2 lần
69-2 lần
84-2 lần
87-2 lần
20-5 lần
84-5 lần
00-4 lần
17-4 lần
01-3 lần
41-3 lần
57-3 lần
86-3 lần
91-3 lần
94-3 lần
03-2 lần
12-2 lần
14-2 lần
19-2 lần
31-2 lần
36-2 lần
38-2 lần
40-2 lần
45-2 lần
46-2 lần
56-2 lần
61-2 lần
63-2 lần
64-2 lần
74-2 lần
78-2 lần
79-2 lần
93-2 lần
98-2 lần
07-1 lần
63-8 lần
97-5 lần
02-4 lần
11-4 lần
15-4 lần
67-4 lần
70-4 lần
85-4 lần
98-4 lần
99-4 lần
06-3 lần
10-3 lần
20-3 lần
24-3 lần
41-3 lần
55-3 lần
62-3 lần
90-3 lần
16-2 lần
18-2 lần
21-2 lần
25-2 lần
28-2 lần
29-2 lần
33-2 lần
35-2 lần
37-2 lần
43-2 lần
59-2 lần
61-2 lần
02-17 lần
86-16 lần
45-15 lần
63-15 lần
70-15 lần
20-13 lần
55-13 lần
59-13 lần
93-13 lần
98-13 lần
11-12 lần
51-12 lần
57-12 lần
04-11 lần
24-11 lần
27-11 lần
74-11 lần
83-11 lần
84-11 lần
90-11 lần
91-11 lần
96-11 lần
29-10 lần
31-10 lần
41-10 lần
66-10 lần
69-10 lần
73-10 lần
78-10 lần
82-10 lần
9
19-4 lần
34-4 lần
84-4 lần
30-3 lần
46-3 lần
65-3 lần
83-3 lần
00-2 lần
08-2 lần
10-2 lần
11-2 lần
12-2 lần
17-2 lần
23-2 lần
27-2 lần
32-2 lần
59-2 lần
66-2 lần
68-2 lần
69-2 lần
74-2 lần
81-2 lần
82-2 lần
90-2 lần
91-2 lần
92-2 lần
99-2 lần
01-1 lần
02-1 lần
03-1 lần
84-6 lần
83-4 lần
01-3 lần
08-3 lần
25-3 lần
65-3 lần
67-3 lần
68-3 lần
72-3 lần
04-2 lần
10-2 lần
15-2 lần
19-2 lần
21-2 lần
22-2 lần
26-2 lần
36-2 lần
45-2 lần
52-2 lần
55-2 lần
59-2 lần
61-2 lần
63-2 lần
74-2 lần
76-2 lần
79-2 lần
00-1 lần
05-1 lần
07-1 lần
11-1 lần
07-4 lần
69-4 lần
12-3 lần
18-3 lần
21-3 lần
25-3 lần
38-3 lần
42-3 lần
50-3 lần
66-3 lần
77-3 lần
78-3 lần
81-3 lần
82-3 lần
99-3 lần
03-2 lần
06-2 lần
09-2 lần
13-2 lần
27-2 lần
28-2 lần
30-2 lần
31-2 lần
32-2 lần
35-2 lần
39-2 lần
41-2 lần
45-2 lần
54-2 lần
56-2 lần
43-5 lần
19-4 lần
30-4 lần
75-4 lần
05-3 lần
26-3 lần
31-3 lần
39-3 lần
41-3 lần
50-3 lần
62-3 lần
90-3 lần
00-2 lần
07-2 lần
12-2 lần
13-2 lần
27-2 lần
32-2 lần
34-2 lần
40-2 lần
42-2 lần
48-2 lần
55-2 lần
56-2 lần
58-2 lần
63-2 lần
65-2 lần
71-2 lần
72-2 lần
73-2 lần
24-4 lần
28-4 lần
74-4 lần
16-3 lần
19-3 lần
60-3 lần
78-3 lần
86-3 lần
11-2 lần
22-2 lần
27-2 lần
29-2 lần
30-2 lần
40-2 lần
41-2 lần
43-2 lần
45-2 lần
49-2 lần
66-2 lần
67-2 lần
75-2 lần
76-2 lần
79-2 lần
80-2 lần
89-2 lần
90-2 lần
96-2 lần
01-1 lần
02-1 lần
04-1 lần
11-5 lần
45-4 lần
47-4 lần
06-3 lần
39-3 lần
63-3 lần
77-3 lần
83-3 lần
92-3 lần
94-3 lần
97-3 lần
19-2 lần
35-2 lần
36-2 lần
38-2 lần
42-2 lần
43-2 lần
51-2 lần
52-2 lần
55-2 lần
58-2 lần
65-2 lần
67-2 lần
70-2 lần
71-2 lần
73-2 lần
74-2 lần
75-2 lần
80-2 lần
87-2 lần
83-5 lần
05-4 lần
74-4 lần
98-4 lần
08-3 lần
51-3 lần
61-3 lần
65-3 lần
00-2 lần
10-2 lần
11-2 lần
13-2 lần
15-2 lần
18-2 lần
27-2 lần
30-2 lần
34-2 lần
36-2 lần
41-2 lần
42-2 lần
47-2 lần
53-2 lần
69-2 lần
70-2 lần
80-2 lần
94-2 lần
99-2 lần
01-1 lần
03-1 lần
04-1 lần
19-17 lần
83-17 lần
74-15 lần
84-15 lần
30-14 lần
65-14 lần
11-13 lần
42-12 lần
08-11 lần
27-11 lần
34-11 lần
41-11 lần
43-11 lần
63-11 lần
75-11 lần
94-11 lần
05-10 lần
12-10 lần
13-10 lần
28-10 lần
45-10 lần
47-10 lần
67-10 lần
69-10 lần
72-10 lần
77-10 lần
78-10 lần
92-10 lần
01-9 lần
07-9 lần
10
55-4 lần
49-3 lần
01-2 lần
06-2 lần
07-2 lần
09-2 lần
14-2 lần
15-2 lần
21-2 lần
22-2 lần
26-2 lần
27-2 lần
28-2 lần
30-2 lần
31-2 lần
32-2 lần
34-2 lần
42-2 lần
45-2 lần
47-2 lần
50-2 lần
52-2 lần
54-2 lần
57-2 lần
58-2 lần
59-2 lần
64-2 lần
68-2 lần
69-2 lần
70-2 lần
23-6 lần
09-4 lần
07-3 lần
26-3 lần
30-3 lần
45-3 lần
50-3 lần
68-3 lần
77-3 lần
00-2 lần
01-2 lần
04-2 lần
08-2 lần
13-2 lần
18-2 lần
19-2 lần
22-2 lần
25-2 lần
34-2 lần
39-2 lần
42-2 lần
47-2 lần
49-2 lần
54-2 lần
56-2 lần
61-2 lần
62-2 lần
67-2 lần
80-2 lần
87-2 lần
11-4 lần
13-4 lần
16-4 lần
20-3 lần
23-3 lần
29-3 lần
30-3 lần
36-3 lần
38-3 lần
46-3 lần
60-3 lần
66-3 lần
80-3 lần
97-3 lần
09-2 lần
14-2 lần
22-2 lần
40-2 lần
41-2 lần
45-2 lần
47-2 lần
49-2 lần
55-2 lần
64-2 lần
68-2 lần
73-2 lần
76-2 lần
83-2 lần
90-2 lần
94-2 lần
20-4 lần
71-4 lần
78-4 lần
08-3 lần
19-3 lần
27-3 lần
38-3 lần
51-3 lần
68-3 lần
82-3 lần
09-2 lần
26-2 lần
28-2 lần
31-2 lần
39-2 lần
44-2 lần
48-2 lần
54-2 lần
55-2 lần
57-2 lần
58-2 lần
59-2 lần
65-2 lần
67-2 lần
69-2 lần
74-2 lần
75-2 lần
77-2 lần
91-2 lần
94-2 lần
07-4 lần
17-4 lần
20-4 lần
35-4 lần
49-4 lần
86-4 lần
87-4 lần
13-3 lần
18-3 lần
42-3 lần
48-3 lần
54-3 lần
62-3 lần
66-3 lần
70-3 lần
71-3 lần
01-2 lần
03-2 lần
05-2 lần
11-2 lần
12-2 lần
14-2 lần
15-2 lần
22-2 lần
25-2 lần
38-2 lần
43-2 lần
46-2 lần
47-2 lần
50-2 lần
07-5 lần
27-4 lần
42-4 lần
11-3 lần
14-3 lần
23-3 lần
44-3 lần
55-3 lần
56-3 lần
63-3 lần
81-3 lần
84-3 lần
86-3 lần
87-3 lần
01-2 lần
08-2 lần
12-2 lần
15-2 lần
18-2 lần
20-2 lần
22-2 lần
28-2 lần
30-2 lần
31-2 lần
38-2 lần
39-2 lần
41-2 lần
50-2 lần
51-2 lần
53-2 lần
93-5 lần
13-4 lần
24-4 lần
35-4 lần
42-4 lần
58-4 lần
61-4 lần
97-4 lần
04-3 lần
23-3 lần
28-3 lần
60-3 lần
63-3 lần
65-3 lần
85-3 lần
02-2 lần
06-2 lần
07-2 lần
15-2 lần
16-2 lần
21-2 lần
26-2 lần
27-2 lần
30-2 lần
33-2 lần
34-2 lần
37-2 lần
46-2 lần
47-2 lần
52-2 lần
07-17 lần
23-17 lần
20-16 lần
42-16 lần
68-14 lần
13-13 lần
27-13 lần
30-13 lần
55-13 lần
11-12 lần
22-12 lần
26-12 lần
38-12 lần
49-12 lần
09-11 lần
18-11 lần
45-11 lần
47-11 lần
58-11 lần
60-11 lần
61-11 lần
62-11 lần
87-11 lần
93-11 lần
97-11 lần
01-10 lần
14-10 lần
28-10 lần
35-10 lần
50-10 lần
11
04-5 lần
31-5 lần
26-4 lần
27-4 lần
93-4 lần
01-3 lần
20-3 lần
35-3 lần
47-3 lần
71-3 lần
72-3 lần
84-3 lần
90-3 lần
97-3 lần
05-2 lần
07-2 lần
10-2 lần
22-2 lần
24-2 lần
33-2 lần
34-2 lần
38-2 lần
39-2 lần
40-2 lần
46-2 lần
50-2 lần
55-2 lần
60-2 lần
62-2 lần
63-2 lần
30-6 lần
10-3 lần
25-3 lần
31-3 lần
33-3 lần
37-3 lần
38-3 lần
47-3 lần
60-3 lần
66-3 lần
68-3 lần
76-3 lần
80-3 lần
83-3 lần
96-3 lần
03-2 lần
05-2 lần
06-2 lần
09-2 lần
13-2 lần
16-2 lần
17-2 lần
19-2 lần
21-2 lần
23-2 lần
27-2 lần
32-2 lần
39-2 lần
42-2 lần
44-2 lần
32-4 lần
87-4 lần
10-3 lần
24-3 lần
56-3 lần
61-3 lần
63-3 lần
70-3 lần
78-3 lần
92-3 lần
06-2 lần
11-2 lần
15-2 lần
21-2 lần
23-2 lần
28-2 lần
44-2 lần
46-2 lần
47-2 lần
50-2 lần
52-2 lần
66-2 lần
67-2 lần
69-2 lần
71-2 lần
72-2 lần
74-2 lần
76-2 lần
79-2 lần
84-2 lần
24-4 lần
07-3 lần
13-3 lần
47-3 lần
48-3 lần
55-3 lần
00-2 lần
01-2 lần
06-2 lần
10-2 lần
27-2 lần
30-2 lần
36-2 lần
40-2 lần
41-2 lần
44-2 lần
57-2 lần
60-2 lần
61-2 lần
65-2 lần
72-2 lần
82-2 lần
92-2 lần
94-2 lần
96-2 lần
98-2 lần
02-1 lần
03-1 lần
04-1 lần
11-1 lần
66-4 lần
88-4 lần
05-3 lần
12-3 lần
30-3 lần
42-3 lần
64-3 lần
72-3 lần
90-3 lần
00-2 lần
03-2 lần
07-2 lần
08-2 lần
09-2 lần
10-2 lần
21-2 lần
26-2 lần
43-2 lần
44-2 lần
45-2 lần
46-2 lần
50-2 lần
56-2 lần
61-2 lần
63-2 lần
76-2 lần
82-2 lần
87-2 lần
89-2 lần
93-2 lần
71-6 lần
44-5 lần
83-4 lần
21-3 lần
62-3 lần
66-3 lần
73-3 lần
84-3 lần
88-3 lần
89-3 lần
02-2 lần
05-2 lần
08-2 lần
14-2 lần
15-2 lần
16-2 lần
18-2 lần
27-2 lần
29-2 lần
33-2 lần
58-2 lần
61-2 lần
63-2 lần
70-2 lần
80-2 lần
91-2 lần
03-1 lần
04-1 lần
06-1 lần
09-1 lần
10-4 lần
16-4 lần
03-3 lần
15-3 lần
40-3 lần
41-3 lần
43-3 lần
69-3 lần
76-3 lần
79-3 lần
90-3 lần
92-3 lần
00-2 lần
01-2 lần
06-2 lần
11-2 lần
13-2 lần
28-2 lần
31-2 lần
34-2 lần
57-2 lần
63-2 lần
72-2 lần
73-2 lần
75-2 lần
78-2 lần
86-2 lần
88-2 lần
95-2 lần
02-1 lần
10-17 lần
30-15 lần
47-14 lần
66-14 lần
71-14 lần
72-14 lần
44-13 lần
27-12 lần
31-12 lần
61-12 lần
63-12 lần
90-12 lần
92-12 lần
21-11 lần
60-11 lần
76-11 lần
84-11 lần
88-11 lần
03-10 lần
04-10 lần
05-10 lần
16-10 lần
24-10 lần
32-10 lần
46-10 lần
83-10 lần
95-10 lần
00-9 lần
06-9 lần
11-9 lần
12
37-4 lần
42-4 lần
68-4 lần
03-3 lần
06-3 lần
12-3 lần
52-3 lần
61-3 lần
76-3 lần
79-3 lần
90-3 lần
99-3 lần
04-2 lần
14-2 lần
16-2 lần
22-2 lần
27-2 lần
31-2 lần
32-2 lần
36-2 lần
47-2 lần
49-2 lần
53-2 lần
57-2 lần
60-2 lần
63-2 lần
71-2 lần
81-2 lần
89-2 lần
00-1 lần
61-4 lần
62-4 lần
00-3 lần
23-3 lần
31-3 lần
41-3 lần
56-3 lần
59-3 lần
71-3 lần
81-3 lần
90-3 lần
01-2 lần
04-2 lần
05-2 lần
11-2 lần
12-2 lần
17-2 lần
22-2 lần
32-2 lần
35-2 lần
42-2 lần
54-2 lần
64-2 lần
66-2 lần
68-2 lần
74-2 lần
76-2 lần
85-2 lần
89-2 lần
93-2 lần
77-5 lần
11-4 lần
12-4 lần
03-3 lần
09-3 lần
17-3 lần
23-3 lần
41-3 lần
42-3 lần
44-3 lần
45-3 lần
52-3 lần
53-3 lần
62-3 lần
68-3 lần
79-3 lần
85-3 lần
95-3 lần
02-2 lần
05-2 lần
08-2 lần
14-2 lần
16-2 lần
21-2 lần
27-2 lần
28-2 lần
38-2 lần
40-2 lần
46-2 lần
49-2 lần
80-5 lần
87-5 lần
02-4 lần
15-4 lần
21-4 lần
33-4 lần
00-3 lần
11-3 lần
17-3 lần
34-3 lần
67-3 lần
68-3 lần
05-2 lần
08-2 lần
12-2 lần
14-2 lần
20-2 lần
23-2 lần
24-2 lần
25-2 lần
26-2 lần
32-2 lần
35-2 lần
41-2 lần
45-2 lần
46-2 lần
49-2 lần
50-2 lần
58-2 lần
61-2 lần
81-6 lần
74-5 lần
00-4 lần
30-4 lần
61-4 lần
76-4 lần
03-3 lần
07-3 lần
24-3 lần
25-3 lần
37-3 lần
46-3 lần
47-3 lần
69-3 lần
90-3 lần
93-3 lần
04-2 lần
06-2 lần
10-2 lần
11-2 lần
23-2 lần
26-2 lần
39-2 lần
42-2 lần
43-2 lần
44-2 lần
45-2 lần
52-2 lần
56-2 lần
65-2 lần
76-5 lần
67-4 lần
97-4 lần
32-3 lần
57-3 lần
88-3 lần
03-2 lần
05-2 lần
07-2 lần
10-2 lần
17-2 lần
20-2 lần
28-2 lần
29-2 lần
30-2 lần
31-2 lần
35-2 lần
38-2 lần
50-2 lần
59-2 lần
63-2 lần
68-2 lần
70-2 lần
72-2 lần
73-2 lần
78-2 lần
85-2 lần
86-2 lần
92-2 lần
94-2 lần
70-4 lần
94-4 lần
16-3 lần
29-3 lần
43-3 lần
69-3 lần
73-3 lần
74-3 lần
85-3 lần
97-3 lần
04-2 lần
08-2 lần
12-2 lần
14-2 lần
18-2 lần
20-2 lần
21-2 lần
22-2 lần
25-2 lần
44-2 lần
45-2 lần
46-2 lần
49-2 lần
51-2 lần
54-2 lần
55-2 lần
65-2 lần
76-2 lần
81-2 lần
89-2 lần
76-18 lần
81-15 lần
12-14 lần
68-14 lần
03-13 lần
42-13 lần
61-13 lần
85-13 lần
00-12 lần
11-12 lần
17-12 lần
23-12 lần
32-12 lần
67-12 lần
45-11 lần
52-11 lần
70-11 lần
74-11 lần
79-11 lần
80-11 lần
90-11 lần
05-10 lần
31-10 lần
41-10 lần
44-10 lần
46-10 lần
69-10 lần
88-10 lần
93-10 lần
94-10 lần
Tổng
31-23 lần
41-23 lần
59-22 lần
88-22 lần
12-20 lần
16-20 lần
80-20 lần
84-20 lần
39-19 lần
46-19 lần
68-19 lần
82-19 lần
89-19 lần
90-19 lần
91-19 lần
26-18 lần
32-18 lần
45-18 lần
75-18 lần
81-18 lần
83-18 lần
98-18 lần
04-17 lần
14-17 lần
49-17 lần
15-16 lần
25-16 lần
36-16 lần
76-16 lần
99-16 lần
68-23 lần
01-22 lần
66-22 lần
83-22 lần
47-21 lần
80-21 lần
09-20 lần
54-20 lần
89-20 lần
93-20 lần
04-19 lần
30-19 lần
45-19 lần
62-19 lần
23-18 lần
36-18 lần
56-18 lần
59-18 lần
13-17 lần
25-17 lần
50-17 lần
65-17 lần
71-17 lần
98-17 lần
22-16 lần
52-16 lần
67-16 lần
74-16 lần
81-16 lần
82-16 lần
12-23 lần
32-23 lần
11-22 lần
99-22 lần
46-21 lần
68-21 lần
42-20 lần
50-19 lần
96-19 lần
02-18 lần
22-18 lần
29-18 lần
38-18 lần
39-18 lần
69-18 lần
72-18 lần
78-18 lần
13-17 lần
21-17 lần
36-17 lần
70-17 lần
71-17 lần
81-17 lần
10-16 lần
17-16 lần
23-16 lần
31-16 lần
40-16 lần
41-16 lần
47-16 lần
84-24 lần
33-21 lần
10-20 lần
41-20 lần
46-20 lần
63-20 lần
78-20 lần
02-19 lần
19-19 lần
31-19 lần
72-19 lần
82-19 lần
96-19 lần
11-18 lần
79-18 lần
90-18 lần
07-17 lần
13-17 lần
26-17 lần
34-17 lần
37-17 lần
67-17 lần
71-17 lần
93-17 lần
58-16 lần
81-16 lần
06-15 lần
08-15 lần
14-15 lần
24-15 lần
03-26 lần
86-26 lần
66-24 lần
27-21 lần
08-20 lần
24-20 lần
26-20 lần
29-20 lần
43-20 lần
71-20 lần
15-19 lần
30-19 lần
76-19 lần
81-19 lần
88-19 lần
45-18 lần
49-18 lần
74-18 lần
85-18 lần
89-18 lần
90-18 lần
11-17 lần
28-17 lần
75-17 lần
79-17 lần
82-17 lần
09-16 lần
18-16 lần
22-16 lần
35-16 lần
11-25 lần
38-25 lần
63-24 lần
44-23 lần
84-23 lần
86-21 lần
88-21 lần
20-20 lần
64-20 lần
83-20 lần
15-19 lần
30-19 lần
67-19 lần
10-18 lần
27-18 lần
41-18 lần
45-18 lần
47-18 lần
18-16 lần
37-16 lần
42-16 lần
48-16 lần
60-16 lần
68-16 lần
71-16 lần
75-16 lần
89-16 lần
92-16 lần
94-16 lần
97-16 lần
63-25 lần
69-25 lần
70-23 lần
35-22 lần
41-22 lần
97-22 lần
98-22 lần
55-21 lần
85-21 lần
10-20 lần
16-20 lần
93-20 lần
94-20 lần
13-19 lần
15-19 lần
21-19 lần
43-19 lần
07-18 lần
14-18 lần
49-18 lần
65-18 lần
80-18 lần
06-17 lần
29-17 lần
40-17 lần
52-17 lần
60-17 lần
74-17 lần
99-17 lần
08-16 lần
41-125 lần
11-124 lần
63-123 lần
84-118 lần
68-116 lần
71-115 lần
80-114 lần
82-114 lần
66-113 lần
10-112 lần
46-112 lần
67-112 lần
81-112 lần
42-111 lần
88-111 lần
90-111 lần
45-110 lần
47-109 lần
15-107 lần
93-107 lần
08-106 lần
75-106 lần
14-105 lần
32-105 lần
33-105 lần
55-105 lần
70-105 lần
86-105 lần
07-103 lần
13-103 lần

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình

BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 21/01/2022


Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 17h00 là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.