Bảng loto thứ và tháng các năm KQXS Miền Bắc là bảng thống kê theo thứ và tháng. Thống kê các cặp loto về nhiều nhất từ trên xuống . Dựa vào đây bạn có thể biết tỷ lệ hay về của con loto mà bạn muốn chơi. Tìm kiếm con loto bạn kết hãy dùng phím CTRL+F => gõ số bạn vào là thấy

Bảng loto thứ và tháng KQXS Miền Bắc năm 2023

Tháng Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhậtTổng tháng
1
03-3 lần
24-3 lần
32-3 lần
38-3 lần
57-3 lần
59-3 lần
65-3 lần
89-3 lần
91-3 lần
07-2 lần
11-2 lần
16-2 lần
17-2 lần
23-2 lần
25-2 lần
34-2 lần
52-2 lần
56-2 lần
67-2 lần
68-2 lần
70-2 lần
73-2 lần
79-2 lần
86-2 lần
87-2 lần
95-2 lần
98-2 lần
99-2 lần
01-1 lần
05-1 lần
43-4 lần
20-3 lần
29-3 lần
42-3 lần
51-3 lần
55-3 lần
61-3 lần
01-2 lần
08-2 lần
09-2 lần
15-2 lần
21-2 lần
22-2 lần
36-2 lần
40-2 lần
41-2 lần
44-2 lần
45-2 lần
46-2 lần
48-2 lần
49-2 lần
53-2 lần
57-2 lần
65-2 lần
75-2 lần
81-2 lần
86-2 lần
88-2 lần
96-2 lần
99-2 lần
07-4 lần
05-3 lần
10-3 lần
31-3 lần
35-3 lần
42-3 lần
49-3 lần
52-3 lần
55-3 lần
79-3 lần
82-3 lần
01-2 lần
04-2 lần
09-2 lần
11-2 lần
12-2 lần
14-2 lần
26-2 lần
40-2 lần
43-2 lần
48-2 lần
56-2 lần
57-2 lần
60-2 lần
80-2 lần
81-2 lần
83-2 lần
84-2 lần
92-2 lần
94-2 lần
16-4 lần
25-4 lần
40-4 lần
57-4 lần
18-3 lần
34-3 lần
35-3 lần
74-3 lần
91-3 lần
00-2 lần
02-2 lần
10-2 lần
20-2 lần
22-2 lần
26-2 lần
30-2 lần
31-2 lần
32-2 lần
42-2 lần
46-2 lần
47-2 lần
53-2 lần
55-2 lần
63-2 lần
64-2 lần
65-2 lần
78-2 lần
82-2 lần
83-2 lần
85-2 lần
38-4 lần
62-4 lần
70-4 lần
10-3 lần
32-3 lần
66-3 lần
75-3 lần
82-3 lần
93-3 lần
00-2 lần
02-2 lần
06-2 lần
08-2 lần
13-2 lần
16-2 lần
18-2 lần
35-2 lần
42-2 lần
44-2 lần
54-2 lần
56-2 lần
59-2 lần
67-2 lần
68-2 lần
69-2 lần
73-2 lần
79-2 lần
83-2 lần
86-2 lần
87-2 lần
13-4 lần
75-4 lần
95-4 lần
12-3 lần
34-3 lần
35-3 lần
40-3 lần
81-3 lần
18-2 lần
30-2 lần
48-2 lần
50-2 lần
51-2 lần
77-2 lần
79-2 lần
87-2 lần
96-2 lần
97-2 lần
02-1 lần
04-1 lần
05-1 lần
06-1 lần
10-1 lần
15-1 lần
16-1 lần
19-1 lần
22-1 lần
23-1 lần
26-1 lần
27-1 lần
34-4 lần
79-4 lần
38-3 lần
45-3 lần
64-3 lần
77-3 lần
91-3 lần
04-2 lần
11-2 lần
12-2 lần
27-2 lần
28-2 lần
42-2 lần
48-2 lần
49-2 lần
57-2 lần
66-2 lần
67-2 lần
69-2 lần
73-2 lần
84-2 lần
88-2 lần
89-2 lần
92-2 lần
94-2 lần
00-1 lần
01-1 lần
03-1 lần
05-1 lần
06-1 lần
42-14 lần
57-14 lần
79-14 lần
34-13 lần
35-13 lần
40-13 lần
16-12 lần
82-12 lần
91-12 lần
10-11 lần
55-11 lần
18-10 lần
38-10 lần
49-10 lần
12-9 lần
20-9 lần
26-9 lần
32-9 lần
48-9 lần
56-9 lần
64-9 lần
65-9 lần
66-9 lần
70-9 lần
75-9 lần
95-9 lần
01-8 lần
05-8 lần
11-8 lần
13-8 lần
2
16-5 lần
19-4 lần
20-4 lần
09-3 lần
14-3 lần
17-3 lần
31-3 lần
34-3 lần
58-3 lần
99-3 lần
08-2 lần
10-2 lần
15-2 lần
33-2 lần
35-2 lần
38-2 lần
42-2 lần
54-2 lần
61-2 lần
63-2 lần
65-2 lần
66-2 lần
67-2 lần
68-2 lần
85-2 lần
88-2 lần
92-2 lần
94-2 lần
96-2 lần
00-1 lần
04-5 lần
17-4 lần
62-4 lần
82-4 lần
86-4 lần
89-4 lần
10-3 lần
60-3 lần
65-3 lần
92-3 lần
00-2 lần
01-2 lần
08-2 lần
11-2 lần
16-2 lần
27-2 lần
44-2 lần
45-2 lần
58-2 lần
61-2 lần
77-2 lần
84-2 lần
90-2 lần
96-2 lần
03-1 lần
05-1 lần
06-1 lần
13-1 lần
15-1 lần
20-1 lần
09-4 lần
30-4 lần
54-4 lần
84-4 lần
35-3 lần
44-3 lần
62-3 lần
92-3 lần
04-2 lần
11-2 lần
16-2 lần
18-2 lần
21-2 lần
29-2 lần
38-2 lần
41-2 lần
42-2 lần
47-2 lần
56-2 lần
65-2 lần
72-2 lần
76-2 lần
78-2 lần
79-2 lần
80-2 lần
99-2 lần
01-1 lần
02-1 lần
03-1 lần
06-1 lần
34-6 lần
79-5 lần
90-4 lần
05-3 lần
19-3 lần
38-3 lần
40-3 lần
53-3 lần
55-3 lần
56-3 lần
82-3 lần
87-3 lần
89-3 lần
95-3 lần
02-2 lần
06-2 lần
08-2 lần
14-2 lần
18-2 lần
30-2 lần
32-2 lần
36-2 lần
37-2 lần
43-2 lần
54-2 lần
64-2 lần
68-2 lần
69-2 lần
70-2 lần
74-2 lần
88-4 lần
94-4 lần
11-3 lần
15-3 lần
17-3 lần
39-3 lần
49-3 lần
70-3 lần
79-3 lần
91-3 lần
99-3 lần
10-2 lần
25-2 lần
30-2 lần
35-2 lần
37-2 lần
40-2 lần
42-2 lần
46-2 lần
52-2 lần
53-2 lần
56-2 lần
61-2 lần
66-2 lần
67-2 lần
74-2 lần
85-2 lần
90-2 lần
95-2 lần
01-1 lần
64-4 lần
04-3 lần
06-3 lần
13-3 lần
33-3 lần
40-3 lần
60-3 lần
63-3 lần
74-3 lần
77-3 lần
94-3 lần
07-2 lần
10-2 lần
14-2 lần
15-2 lần
16-2 lần
21-2 lần
23-2 lần
29-2 lần
34-2 lần
39-2 lần
43-2 lần
46-2 lần
62-2 lần
70-2 lần
71-2 lần
78-2 lần
88-2 lần
91-2 lần
96-2 lần
41-6 lần
04-5 lần
72-4 lần
79-4 lần
13-3 lần
44-3 lần
60-3 lần
63-3 lần
65-3 lần
74-3 lần
90-3 lần
09-2 lần
10-2 lần
17-2 lần
20-2 lần
35-2 lần
42-2 lần
43-2 lần
48-2 lần
54-2 lần
64-2 lần
68-2 lần
71-2 lần
78-2 lần
80-2 lần
94-2 lần
97-2 lần
00-1 lần
03-1 lần
06-1 lần
04-17 lần
79-15 lần
16-14 lần
10-13 lần
17-13 lần
34-13 lần
62-13 lần
74-13 lần
90-13 lần
35-12 lần
65-12 lần
94-12 lần
41-11 lần
54-11 lần
60-11 lần
64-11 lần
82-11 lần
09-10 lần
38-10 lần
40-10 lần
42-10 lần
44-10 lần
68-10 lần
88-10 lần
99-10 lần
06-9 lần
11-9 lần
13-9 lần
14-9 lần
15-9 lần
3
05-3 lần
10-3 lần
16-3 lần
17-3 lần
29-3 lần
30-3 lần
42-3 lần
55-3 lần
74-3 lần
83-3 lần
85-3 lần
08-2 lần
11-2 lần
19-2 lần
20-2 lần
23-2 lần
25-2 lần
32-2 lần
38-2 lần
52-2 lần
58-2 lần
71-2 lần
72-2 lần
79-2 lần
87-2 lần
88-2 lần
89-2 lần
94-2 lần
95-2 lần
00-1 lần
33-4 lần
00-3 lần
20-3 lần
26-3 lần
38-3 lần
39-3 lần
41-3 lần
44-3 lần
61-3 lần
78-3 lần
85-3 lần
04-2 lần
09-2 lần
10-2 lần
22-2 lần
30-2 lần
32-2 lần
37-2 lần
40-2 lần
43-2 lần
48-2 lần
55-2 lần
63-2 lần
66-2 lần
68-2 lần
74-2 lần
77-2 lần
81-2 lần
92-2 lần
99-2 lần
16-4 lần
26-4 lần
44-4 lần
56-4 lần
59-4 lần
03-3 lần
12-3 lần
13-3 lần
24-3 lần
46-3 lần
49-3 lần
50-3 lần
67-3 lần
74-3 lần
81-3 lần
91-3 lần
92-3 lần
00-2 lần
02-2 lần
10-2 lần
28-2 lần
29-2 lần
35-2 lần
38-2 lần
41-2 lần
42-2 lần
57-2 lần
58-2 lần
60-2 lần
61-2 lần
23-4 lần
34-4 lần
18-3 lần
20-3 lần
21-3 lần
27-3 lần
36-3 lần
37-3 lần
46-3 lần
56-3 lần
64-3 lần
72-3 lần
74-3 lần
75-3 lần
78-3 lần
83-3 lần
89-3 lần
91-3 lần
92-3 lần
04-2 lần
05-2 lần
07-2 lần
09-2 lần
12-2 lần
13-2 lần
33-2 lần
39-2 lần
40-2 lần
42-2 lần
45-2 lần
47-5 lần
49-5 lần
48-4 lần
52-4 lần
56-4 lần
57-4 lần
86-4 lần
01-3 lần
06-3 lần
35-3 lần
46-3 lần
53-3 lần
58-3 lần
69-3 lần
79-3 lần
81-3 lần
92-3 lần
95-3 lần
97-3 lần
04-2 lần
05-2 lần
07-2 lần
08-2 lần
11-2 lần
22-2 lần
25-2 lần
39-2 lần
41-2 lần
63-2 lần
67-2 lần
26-4 lần
22-3 lần
23-3 lần
43-3 lần
45-3 lần
47-3 lần
74-3 lần
79-3 lần
97-3 lần
99-3 lần
02-2 lần
05-2 lần
08-2 lần
11-2 lần
14-2 lần
17-2 lần
25-2 lần
39-2 lần
44-2 lần
68-2 lần
70-2 lần
73-2 lần
84-2 lần
87-2 lần
94-2 lần
95-2 lần
96-2 lần
01-1 lần
03-1 lần
06-1 lần
08-4 lần
46-4 lần
56-4 lần
60-4 lần
63-4 lần
09-3 lần
33-3 lần
34-3 lần
62-3 lần
66-3 lần
70-3 lần
03-2 lần
04-2 lần
23-2 lần
26-2 lần
43-2 lần
58-2 lần
64-2 lần
72-2 lần
73-2 lần
78-2 lần
85-2 lần
88-2 lần
89-2 lần
95-2 lần
96-2 lần
01-1 lần
02-1 lần
10-1 lần
11-1 lần
56-17 lần
26-15 lần
46-15 lần
74-15 lần
85-14 lần
92-14 lần
44-13 lần
23-12 lần
34-12 lần
95-12 lần
97-12 lần
05-11 lần
20-11 lần
22-11 lần
33-11 lần
39-11 lần
47-11 lần
49-11 lần
58-11 lần
60-11 lần
63-11 lần
81-11 lần
89-11 lần
04-10 lần
08-10 lần
09-10 lần
10-10 lần
16-10 lần
17-10 lần
41-10 lần
4
84-4 lần
23-3 lần
32-3 lần
34-3 lần
46-3 lần
52-3 lần
63-3 lần
76-3 lần
81-3 lần
03-2 lần
04-2 lần
05-2 lần
07-2 lần
09-2 lần
11-2 lần
13-2 lần
21-2 lần
29-2 lần
33-2 lần
39-2 lần
50-2 lần
53-2 lần
58-2 lần
71-2 lần
74-2 lần
75-2 lần
80-2 lần
86-2 lần
99-2 lần
00-1 lần
15-4 lần
44-4 lần
50-4 lần
17-3 lần
24-3 lần
40-3 lần
45-3 lần
58-3 lần
59-3 lần
88-3 lần
96-3 lần
01-2 lần
06-2 lần
16-2 lần
25-2 lần
26-2 lần
27-2 lần
29-2 lần
32-2 lần
33-2 lần
34-2 lần
38-2 lần
60-2 lần
69-2 lần
70-2 lần
71-2 lần
80-2 lần
81-2 lần
83-2 lần
84-2 lần
14-5 lần
17-4 lần
00-3 lần
13-3 lần
26-3 lần
48-3 lần
49-3 lần
52-3 lần
59-3 lần
95-3 lần
03-2 lần
04-2 lần
10-2 lần
11-2 lần
15-2 lần
41-2 lần
42-2 lần
45-2 lần
54-2 lần
55-2 lần
56-2 lần
57-2 lần
66-2 lần
75-2 lần
77-2 lần
85-2 lần
90-2 lần
97-2 lần
01-1 lần
06-1 lần
60-5 lần
93-4 lần
11-3 lần
12-3 lần
38-3 lần
65-3 lần
05-2 lần
21-2 lần
23-2 lần
31-2 lần
35-2 lần
41-2 lần
46-2 lần
47-2 lần
49-2 lần
57-2 lần
63-2 lần
67-2 lần
68-2 lần
70-2 lần
73-2 lần
74-2 lần
86-2 lần
89-2 lần
91-2 lần
99-2 lần
00-1 lần
02-1 lần
03-1 lần
04-1 lần
38-4 lần
00-3 lần
19-3 lần
29-3 lần
36-3 lần
53-3 lần
60-3 lần
62-3 lần
70-3 lần
07-2 lần
08-2 lần
10-2 lần
12-2 lần
17-2 lần
20-2 lần
24-2 lần
31-2 lần
32-2 lần
39-2 lần
47-2 lần
49-2 lần
50-2 lần
51-2 lần
57-2 lần
64-2 lần
65-2 lần
85-2 lần
96-2 lần
97-2 lần
01-1 lần
24-4 lần
52-4 lần
55-4 lần
91-4 lần
03-3 lần
23-3 lần
29-3 lần
35-3 lần
42-3 lần
61-3 lần
70-3 lần
75-3 lần
77-3 lần
01-2 lần
05-2 lần
09-2 lần
12-2 lần
18-2 lần
19-2 lần
20-2 lần
21-2 lần
22-2 lần
30-2 lần
31-2 lần
33-2 lần
34-2 lần
39-2 lần
43-2 lần
44-2 lần
49-2 lần
06-4 lần
16-3 lần
19-3 lần
35-3 lần
37-3 lần
38-3 lần
39-3 lần
69-3 lần
70-3 lần
77-3 lần
88-3 lần
02-2 lần
03-2 lần
07-2 lần
12-2 lần
13-2 lần
14-2 lần
21-2 lần
22-2 lần
24-2 lần
26-2 lần
27-2 lần
28-2 lần
31-2 lần
40-2 lần
41-2 lần
42-2 lần
43-2 lần
44-2 lần
48-2 lần
70-14 lần
23-12 lần
24-12 lần
29-12 lần
38-12 lần
39-12 lần
50-12 lần
58-12 lần
60-12 lần
03-11 lần
17-11 lần
19-11 lần
21-11 lần
44-11 lần
86-11 lần
96-11 lần
06-10 lần
11-10 lần
12-10 lần
14-10 lần
16-10 lần
42-10 lần
52-10 lần
53-10 lần
57-10 lần
63-10 lần
84-10 lần
00-9 lần
09-9 lần
15-9 lần
5
38-5 lần
71-5 lần
42-4 lần
48-4 lần
53-4 lần
62-4 lần
65-4 lần
80-4 lần
84-4 lần
00-3 lần
09-3 lần
15-3 lần
36-3 lần
58-3 lần
61-3 lần
91-3 lần
92-3 lần
93-3 lần
01-2 lần
06-2 lần
07-2 lần
14-2 lần
16-2 lần
18-2 lần
20-2 lần
21-2 lần
26-2 lần
32-2 lần
34-2 lần
40-2 lần
08-6 lần
30-6 lần
21-4 lần
60-4 lần
65-4 lần
70-4 lần
82-4 lần
02-3 lần
37-3 lần
51-3 lần
61-3 lần
67-3 lần
07-2 lần
14-2 lần
18-2 lần
27-2 lần
31-2 lần
38-2 lần
40-2 lần
41-2 lần
42-2 lần
44-2 lần
46-2 lần
50-2 lần
52-2 lần
57-2 lần
58-2 lần
59-2 lần
66-2 lần
68-2 lần
12-4 lần
13-4 lần
28-4 lần
41-4 lần
67-4 lần
76-4 lần
79-4 lần
84-4 lần
87-4 lần
00-3 lần
02-3 lần
44-3 lần
49-3 lần
56-3 lần
59-3 lần
61-3 lần
62-3 lần
64-3 lần
91-3 lần
96-3 lần
08-2 lần
16-2 lần
24-2 lần
26-2 lần
35-2 lần
43-2 lần
52-2 lần
54-2 lần
63-2 lần
66-2 lần
00-5 lần
32-5 lần
49-4 lần
28-3 lần
53-3 lần
67-3 lần
77-3 lần
84-3 lần
06-2 lần
16-2 lần
18-2 lần
19-2 lần
21-2 lần
27-2 lần
36-2 lần
37-2 lần
41-2 lần
42-2 lần
43-2 lần
56-2 lần
60-2 lần
61-2 lần
69-2 lần
72-2 lần
74-2 lần
81-2 lần
87-2 lần
90-2 lần
96-2 lần
97-2 lần
56-4 lần
03-3 lần
10-3 lần
11-3 lần
31-3 lần
36-3 lần
39-3 lần
42-3 lần
55-3 lần
86-3 lần
87-3 lần
02-2 lần
14-2 lần
16-2 lần
18-2 lần
45-2 lần
47-2 lần
50-2 lần
51-2 lần
57-2 lần
63-2 lần
71-2 lần
72-2 lần
78-2 lần
91-2 lần
92-2 lần
00-1 lần
01-1 lần
06-1 lần
08-1 lần
19-4 lần
62-4 lần
68-4 lần
27-3 lần
33-3 lần
37-3 lần
74-3 lần
79-3 lần
97-3 lần
01-2 lần
04-2 lần
08-2 lần
11-2 lần
12-2 lần
15-2 lần
16-2 lần
22-2 lần
25-2 lần
34-2 lần
43-2 lần
44-2 lần
45-2 lần
49-2 lần
54-2 lần
57-2 lần
67-2 lần
75-2 lần
77-2 lần
81-2 lần
83-2 lần
43-4 lần
13-3 lần
21-3 lần
36-3 lần
40-3 lần
42-3 lần
48-3 lần
64-3 lần
67-3 lần
76-3 lần
96-3 lần
05-2 lần
07-2 lần
23-2 lần
24-2 lần
37-2 lần
39-2 lần
50-2 lần
53-2 lần
54-2 lần
56-2 lần
60-2 lần
70-2 lần
77-2 lần
85-2 lần
87-2 lần
97-2 lần
99-2 lần
03-1 lần
08-1 lần
67-17 lần
42-16 lần
87-15 lần
00-14 lần
56-14 lần
84-14 lần
08-13 lần
36-13 lần
43-13 lần
49-13 lần
62-13 lần
91-13 lần
16-12 lần
21-12 lần
37-12 lần
61-12 lần
27-11 lần
40-11 lần
41-11 lần
53-11 lần
60-11 lần
65-11 lần
71-11 lần
02-10 lần
18-10 lần
30-10 lần
32-10 lần
38-10 lần
44-10 lần
54-10 lần
6
51-4 lần
02-3 lần
28-3 lần
46-3 lần
50-3 lần
57-3 lần
58-3 lần
63-3 lần
71-3 lần
79-3 lần
99-3 lần
01-2 lần
05-2 lần
14-2 lần
15-2 lần
20-2 lần
21-2 lần
23-2 lần
34-2 lần
37-2 lần
39-2 lần
42-2 lần
48-2 lần
66-2 lần
69-2 lần
70-2 lần
78-2 lần
81-2 lần
83-2 lần
87-2 lần
07-5 lần
13-3 lần
47-3 lần
61-3 lần
62-3 lần
73-3 lần
79-3 lần
81-3 lần
05-2 lần
06-2 lần
08-2 lần
09-2 lần
15-2 lần
18-2 lần
19-2 lần
22-2 lần
24-2 lần
25-2 lần
29-2 lần
34-2 lần
36-2 lần
43-2 lần
44-2 lần
59-2 lần
68-2 lần
70-2 lần
71-2 lần
76-2 lần
82-2 lần
86-2 lần
06-4 lần
48-4 lần
49-4 lần
20-3 lần
47-3 lần
66-3 lần
82-3 lần
90-3 lần
95-3 lần
05-2 lần
11-2 lần
18-2 lần
22-2 lần
24-2 lần
26-2 lần
30-2 lần
32-2 lần
34-2 lần
37-2 lần
52-2 lần
54-2 lần
56-2 lần
57-2 lần
77-2 lần
83-2 lần
89-2 lần
91-2 lần
00-1 lần
01-1 lần
02-1 lần
44-6 lần
13-4 lần
17-4 lần
24-4 lần
35-4 lần
72-4 lần
98-4 lần
00-3 lần
16-3 lần
42-3 lần
43-3 lần
51-3 lần
57-3 lần
68-3 lần
77-3 lần
81-3 lần
92-3 lần
04-2 lần
18-2 lần
20-2 lần
26-2 lần
29-2 lần
36-2 lần
37-2 lần
41-2 lần
48-2 lần
59-2 lần
61-2 lần
64-2 lần
66-2 lần
07-5 lần
19-5 lần
84-5 lần
05-4 lần
62-4 lần
88-4 lần
02-3 lần
08-3 lần
22-3 lần
34-3 lần
63-3 lần
66-3 lần
89-3 lần
96-3 lần
97-3 lần
00-2 lần
01-2 lần
09-2 lần
20-2 lần
25-2 lần
30-2 lần
36-2 lần
39-2 lần
46-2 lần
49-2 lần
51-2 lần
53-2 lần
55-2 lần
67-2 lần
69-2 lần
05-4 lần
45-4 lần
16-3 lần
39-3 lần
61-3 lần
70-3 lần
02-2 lần
03-2 lần
08-2 lần
18-2 lần
25-2 lần
26-2 lần
30-2 lần
33-2 lần
36-2 lần
40-2 lần
41-2 lần
42-2 lần
44-2 lần
47-2 lần
52-2 lần
54-2 lần
57-2 lần
58-2 lần
68-2 lần
74-2 lần
79-2 lần
83-2 lần
87-2 lần
88-2 lần
06-3 lần
34-3 lần
43-3 lần
52-3 lần
57-3 lần
67-3 lần
68-3 lần
73-3 lần
84-3 lần
93-3 lần
13-2 lần
15-2 lần
21-2 lần
27-2 lần
39-2 lần
46-2 lần
48-2 lần
55-2 lần
58-2 lần
64-2 lần
75-2 lần
76-2 lần
78-2 lần
89-2 lần
92-2 lần
99-2 lần
00-1 lần
01-1 lần
03-1 lần
04-1 lần
05-15 lần
07-14 lần
57-14 lần
34-13 lần
44-13 lần
68-13 lần
20-12 lần
48-12 lần
81-12 lần
82-12 lần
83-12 lần
02-11 lần
06-11 lần
13-11 lần
24-11 lần
39-11 lần
61-11 lần
63-11 lần
66-11 lần
79-11 lần
84-11 lần
88-11 lần
98-11 lần
25-10 lần
43-10 lần
46-10 lần
47-10 lần
51-10 lần
58-10 lần
70-10 lần
7
90-6 lần
05-4 lần
06-4 lần
34-4 lần
52-4 lần
60-4 lần
83-4 lần
02-3 lần
04-3 lần
22-3 lần
36-3 lần
51-3 lần
61-3 lần
62-3 lần
67-3 lần
89-3 lần
95-3 lần
96-3 lần
01-2 lần
10-2 lần
11-2 lần
21-2 lần
24-2 lần
31-2 lần
37-2 lần
49-2 lần
64-2 lần
70-2 lần
72-2 lần
78-2 lần
50-4 lần
59-4 lần
09-3 lần
20-3 lần
21-3 lần
31-3 lần
52-3 lần
57-3 lần
60-3 lần
76-3 lần
83-3 lần
03-2 lần
13-2 lần
14-2 lần
19-2 lần
23-2 lần
24-2 lần
27-2 lần
33-2 lần
35-2 lần
39-2 lần
40-2 lần
49-2 lần
56-2 lần
58-2 lần
66-2 lần
70-2 lần
71-2 lần
85-2 lần
01-1 lần
08-4 lần
64-4 lần
01-3 lần
24-3 lần
32-3 lần
61-3 lần
73-3 lần
03-2 lần
05-2 lần
15-2 lần
16-2 lần
18-2 lần
22-2 lần
29-2 lần
43-2 lần
44-2 lần
47-2 lần
49-2 lần
53-2 lần
55-2 lần
56-2 lần
57-2 lần
59-2 lần
60-2 lần
62-2 lần
85-2 lần
94-2 lần
95-2 lần
97-2 lần
98-2 lần
08-5 lần
22-4 lần
02-3 lần
05-3 lần
14-3 lần
38-3 lần
39-3 lần
42-3 lần
66-3 lần
87-3 lần
01-2 lần
15-2 lần
19-2 lần
28-2 lần
34-2 lần
36-2 lần
43-2 lần
47-2 lần
53-2 lần
57-2 lần
60-2 lần
71-2 lần
72-2 lần
79-2 lần
81-2 lần
86-2 lần
95-2 lần
96-2 lần
03-1 lần
06-1 lần
19-4 lần
26-4 lần
28-4 lần
45-4 lần
83-4 lần
06-3 lần
12-3 lần
18-3 lần
68-3 lần
84-3 lần
03-2 lần
24-2 lần
34-2 lần
38-2 lần
42-2 lần
44-2 lần
46-2 lần
49-2 lần
55-2 lần
56-2 lần
58-2 lần
64-2 lần
67-2 lần
74-2 lần
78-2 lần
79-2 lần
82-2 lần
85-2 lần
92-2 lần
93-2 lần
52-5 lần
61-5 lần
92-5 lần
19-4 lần
60-4 lần
26-3 lần
46-3 lần
47-3 lần
48-3 lần
53-3 lần
55-3 lần
78-3 lần
80-3 lần
05-2 lần
07-2 lần
08-2 lần
17-2 lần
22-2 lần
23-2 lần
24-2 lần
28-2 lần
30-2 lần
31-2 lần
33-2 lần
36-2 lần
40-2 lần
45-2 lần
54-2 lần
56-2 lần
58-2 lần
72-6 lần
13-4 lần
37-4 lần
42-4 lần
69-4 lần
08-3 lần
09-3 lần
23-3 lần
26-3 lần
35-3 lần
46-3 lần
51-3 lần
61-3 lần
75-3 lần
81-3 lần
94-3 lần
95-3 lần
96-3 lần
99-3 lần
01-2 lần
14-2 lần
18-2 lần
20-2 lần
21-2 lần
27-2 lần
29-2 lần
32-2 lần
41-2 lần
47-2 lần
50-2 lần
60-17 lần
08-15 lần
52-15 lần
61-15 lần
83-15 lần
19-14 lần
22-13 lần
72-13 lần
05-12 lần
24-12 lần
26-12 lần
42-12 lần
64-12 lần
57-11 lần
90-11 lần
92-11 lần
95-11 lần
01-10 lần
02-10 lần
06-10 lần
18-10 lần
21-10 lần
34-10 lần
49-10 lần
67-10 lần
71-10 lần
87-10 lần
89-10 lần
96-10 lần
03-9 lần
8
03-4 lần
02-3 lần
14-3 lần
18-3 lần
30-3 lần
67-3 lần
78-3 lần
00-2 lần
08-2 lần
11-2 lần
12-2 lần
13-2 lần
15-2 lần
16-2 lần
19-2 lần
22-2 lần
32-2 lần
41-2 lần
45-2 lần
57-2 lần
63-2 lần
73-2 lần
79-2 lần
89-2 lần
01-1 lần
04-1 lần
05-1 lần
06-1 lần
07-1 lần
09-1 lần
26-5 lần
40-4 lần
61-4 lần
78-4 lần
86-4 lần
15-3 lần
30-3 lần
43-3 lần
62-3 lần
66-3 lần
67-3 lần
71-3 lần
72-3 lần
77-3 lần
97-3 lần
04-2 lần
06-2 lần
08-2 lần
09-2 lần
14-2 lần
17-2 lần
21-2 lần
22-2 lần
25-2 lần
31-2 lần
32-2 lần
35-2 lần
37-2 lần
45-2 lần
54-2 lần
08-5 lần
80-5 lần
00-4 lần
37-4 lần
59-4 lần
71-4 lần
05-3 lần
17-3 lần
18-3 lần
19-3 lần
56-3 lần
68-3 lần
72-3 lần
74-3 lần
79-3 lần
84-3 lần
02-2 lần
10-2 lần
12-2 lần
13-2 lần
24-2 lần
28-2 lần
30-2 lần
36-2 lần
39-2 lần
43-2 lần
46-2 lần
51-2 lần
52-2 lần
53-2 lần
62-6 lần
51-4 lần
53-4 lần
66-4 lần
67-4 lần
02-3 lần
09-3 lần
15-3 lần
17-3 lần
30-3 lần
40-3 lần
48-3 lần
57-3 lần
70-3 lần
73-3 lần
80-3 lần
92-3 lần
00-2 lần
01-2 lần
04-2 lần
12-2 lần
27-2 lần
39-2 lần
45-2 lần
47-2 lần
50-2 lần
52-2 lần
68-2 lần
72-2 lần
79-2 lần
62-5 lần
84-4 lần
29-3 lần
36-3 lần
43-3 lần
47-3 lần
65-3 lần
82-3 lần
86-3 lần
04-2 lần
08-2 lần
11-2 lần
17-2 lần
20-2 lần
27-2 lần
31-2 lần
37-2 lần
45-2 lần
51-2 lần
56-2 lần
59-2 lần
61-2 lần
72-2 lần
77-2 lần
80-2 lần
85-2 lần
87-2 lần
99-2 lần
02-1 lần
03-1 lần
32-4 lần
43-4 lần
15-3 lần
24-3 lần
36-3 lần
51-3 lần
87-3 lần
97-3 lần
03-2 lần
07-2 lần
10-2 lần
29-2 lần
31-2 lần
33-2 lần
34-2 lần
35-2 lần
37-2 lần
48-2 lần
52-2 lần
58-2 lần
62-2 lần
65-2 lần
67-2 lần
70-2 lần
72-2 lần
73-2 lần
75-2 lần
76-2 lần
80-2 lần
82-2 lần
75-5 lần
46-4 lần
28-3 lần
30-3 lần
32-3 lần
44-3 lần
48-3 lần
79-3 lần
88-3 lần
04-2 lần
10-2 lần
20-2 lần
22-2 lần
23-2 lần
29-2 lần
36-2 lần
42-2 lần
50-2 lần
55-2 lần
56-2 lần
57-2 lần
61-2 lần
62-2 lần
70-2 lần
83-2 lần
89-2 lần
98-2 lần
00-1 lần
01-1 lần
03-1 lần
62-20 lần
30-16 lần
80-15 lần
15-14 lần
43-14 lần
51-14 lần
08-13 lần
67-13 lần
72-13 lần
32-12 lần
37-12 lần
79-12 lần
84-12 lần
86-12 lần
36-11 lần
70-11 lần
71-11 lần
73-11 lần
87-11 lần
00-10 lần
02-10 lần
03-10 lần
04-10 lần
17-10 lần
29-10 lần
45-10 lần
46-10 lần
48-10 lần
55-10 lần
57-10 lần
9
23-5 lần
05-3 lần
07-3 lần
11-3 lần
56-3 lần
68-3 lần
04-2 lần
09-2 lần
16-2 lần
22-2 lần
27-2 lần
36-2 lần
42-2 lần
48-2 lần
52-2 lần
61-2 lần
62-2 lần
65-2 lần
74-2 lần
75-2 lần
79-2 lần
81-2 lần
87-2 lần
93-2 lần
97-2 lần
98-2 lần
00-1 lần
02-1 lần
03-1 lần
06-1 lần
03-4 lần
32-4 lần
72-4 lần
12-3 lần
42-3 lần
52-3 lần
80-3 lần
94-3 lần
97-3 lần
09-2 lần
16-2 lần
23-2 lần
24-2 lần
38-2 lần
39-2 lần
48-2 lần
49-2 lần
50-2 lần
54-2 lần
55-2 lần
63-2 lần
78-2 lần
81-2 lần
95-2 lần
96-2 lần
00-1 lần
01-1 lần
05-1 lần
06-1 lần
10-1 lần
05-4 lần
24-4 lần
34-4 lần
06-3 lần
11-3 lần
21-3 lần
30-3 lần
46-3 lần
01-2 lần
04-2 lần
07-2 lần
08-2 lần
10-2 lần
15-2 lần
18-2 lần
22-2 lần
23-2 lần
49-2 lần
50-2 lần
59-2 lần
62-2 lần
66-2 lần
69-2 lần
74-2 lần
76-2 lần
81-2 lần
84-2 lần
86-2 lần
93-2 lần
97-2 lần
80-4 lần
03-3 lần
09-3 lần
43-3 lần
48-3 lần
56-3 lần
57-3 lần
63-3 lần
78-3 lần
92-3 lần
04-2 lần
12-2 lần
17-2 lần
19-2 lần
20-2 lần
22-2 lần
23-2 lần
24-2 lần
33-2 lần
38-2 lần
46-2 lần
54-2 lần
62-2 lần
66-2 lần
68-2 lần
69-2 lần
89-2 lần
91-2 lần
94-2 lần
96-2 lần
07-4 lần
21-4 lần
33-4 lần
75-4 lần
97-4 lần
26-3 lần
31-3 lần
41-3 lần
73-3 lần
79-3 lần
83-3 lần
87-3 lần
90-3 lần
94-3 lần
99-3 lần
00-2 lần
02-2 lần
09-2 lần
10-2 lần
13-2 lần
14-2 lần
15-2 lần
18-2 lần
20-2 lần
23-2 lần
39-2 lần
43-2 lần
49-2 lần
50-2 lần
52-2 lần
88-5 lần
14-4 lần
51-4 lần
53-4 lần
69-4 lần
79-4 lần
97-4 lần
10-3 lần
11-3 lần
24-3 lần
29-3 lần
40-3 lần
44-3 lần
54-3 lần
80-3 lần
91-3 lần
92-3 lần
95-3 lần
00-2 lần
07-2 lần
13-2 lần
16-2 lần
17-2 lần
42-2 lần
71-2 lần
74-2 lần
75-2 lần
78-2 lần
85-2 lần
86-2 lần
66-6 lần
28-4 lần
40-4 lần
02-3 lần
05-3 lần
10-3 lần
14-3 lần
19-3 lần
20-3 lần
33-3 lần
64-3 lần
00-2 lần
08-2 lần
16-2 lần
21-2 lần
32-2 lần
34-2 lần
35-2 lần
50-2 lần
65-2 lần
75-2 lần
93-2 lần
97-2 lần
01-1 lần
04-1 lần
06-1 lần
07-1 lần
11-1 lần
13-1 lần
17-1 lần
97-19 lần
66-15 lần
05-13 lần
14-13 lần
23-13 lần
24-13 lần
80-13 lần
07-12 lần
10-12 lần
75-12 lần
92-12 lần
21-11 lần
33-11 lần
40-11 lần
50-11 lần
69-11 lần
03-10 lần
09-10 lần
11-10 lần
16-10 lần
32-10 lần
54-10 lần
93-10 lần
94-10 lần
00-9 lần
04-9 lần
22-9 lần
28-9 lần
34-9 lần
41-9 lần
10
50-5 lần
09-4 lần
19-4 lần
29-4 lần
44-4 lần
83-4 lần
00-3 lần
03-3 lần
11-3 lần
16-3 lần
35-3 lần
56-3 lần
74-3 lần
81-3 lần
84-3 lần
91-3 lần
99-3 lần
01-2 lần
02-2 lần
04-2 lần
17-2 lần
22-2 lần
25-2 lần
27-2 lần
32-2 lần
36-2 lần
40-2 lần
45-2 lần
49-2 lần
51-2 lần
76-5 lần
18-4 lần
22-4 lần
25-4 lần
67-4 lần
07-3 lần
40-3 lần
47-3 lần
55-3 lần
56-3 lần
57-3 lần
63-3 lần
65-3 lần
72-3 lần
73-3 lần
94-3 lần
98-3 lần
00-2 lần
05-2 lần
06-2 lần
08-2 lần
09-2 lần
13-2 lần
19-2 lần
23-2 lần
29-2 lần
30-2 lần
32-2 lần
39-2 lần
53-2 lần
49-7 lần
29-4 lần
52-4 lần
73-4 lần
93-4 lần
00-3 lần
19-3 lần
42-3 lần
65-3 lần
77-3 lần
01-2 lần
11-2 lần
16-2 lần
20-2 lần
22-2 lần
27-2 lần
28-2 lần
36-2 lần
37-2 lần
38-2 lần
39-2 lần
44-2 lần
64-2 lần
74-2 lần
78-2 lần
80-2 lần
82-2 lần
86-2 lần
88-2 lần
04-1 lần
27-4 lần
03-3 lần
06-3 lần
10-3 lần
33-3 lần
57-3 lần
72-3 lần
76-3 lần
81-3 lần
84-3 lần
00-2 lần
02-2 lần
11-2 lần
12-2 lần
20-2 lần
25-2 lần
32-2 lần
46-2 lần
56-2 lần
75-2 lần
79-2 lần
82-2 lần
85-2 lần
92-2 lần
95-2 lần
01-1 lần
04-1 lần
05-1 lần
07-1 lần
08-1 lần
41-5 lần
60-5 lần
02-3 lần
07-3 lần
08-3 lần
09-3 lần
13-3 lần
20-3 lần
35-3 lần
38-3 lần
68-3 lần
79-3 lần
83-3 lần
95-3 lần
16-2 lần
17-2 lần
24-2 lần
30-2 lần
43-2 lần
50-2 lần
51-2 lần
55-2 lần
59-2 lần
70-2 lần
72-2 lần
82-2 lần
86-2 lần
93-2 lần
94-2 lần
98-2 lần
38-4 lần
55-3 lần
56-3 lần
65-3 lần
77-3 lần
87-3 lần
98-3 lần
03-2 lần
06-2 lần
08-2 lần
10-2 lần
18-2 lần
24-2 lần
40-2 lần
49-2 lần
50-2 lần
52-2 lần
53-2 lần
54-2 lần
58-2 lần
59-2 lần
70-2 lần
73-2 lần
76-2 lần
79-2 lần
81-2 lần
82-2 lần
83-2 lần
93-2 lần
00-1 lần
33-4 lần
79-4 lần
93-4 lần
24-3 lần
32-3 lần
40-3 lần
54-3 lần
71-3 lần
73-3 lần
74-3 lần
75-3 lần
82-3 lần
88-3 lần
96-3 lần
97-3 lần
05-2 lần
08-2 lần
14-2 lần
18-2 lần
20-2 lần
21-2 lần
22-2 lần
25-2 lần
26-2 lần
27-2 lần
29-2 lần
43-2 lần
45-2 lần
50-2 lần
53-2 lần
73-16 lần
56-15 lần
93-15 lần
49-14 lần
76-14 lần
79-14 lần
27-13 lần
29-13 lần
83-13 lần
00-12 lần
08-12 lần
40-12 lần
65-12 lần
72-12 lần
82-12 lần
98-12 lần
03-11 lần
11-11 lần
19-11 lần
22-11 lần
25-11 lần
32-11 lần
38-11 lần
50-11 lần
59-11 lần
60-11 lần
74-11 lần
88-11 lần
06-10 lần
09-10 lần
11
59-4 lần
03-3 lần
05-3 lần
19-3 lần
46-3 lần
72-3 lần
82-3 lần
91-3 lần
99-3 lần
00-2 lần
01-2 lần
10-2 lần
12-2 lần
14-2 lần
18-2 lần
30-2 lần
36-2 lần
37-2 lần
38-2 lần
44-2 lần
48-2 lần
49-2 lần
60-2 lần
67-2 lần
69-2 lần
78-2 lần
81-2 lần
86-2 lần
88-2 lần
92-2 lần
13-6 lần
48-4 lần
01-3 lần
07-3 lần
10-3 lần
45-3 lần
70-3 lần
98-3 lần
99-3 lần
00-2 lần
02-2 lần
03-2 lần
09-2 lần
14-2 lần
18-2 lần
24-2 lần
26-2 lần
27-2 lần
28-2 lần
29-2 lần
32-2 lần
36-2 lần
39-2 lần
42-2 lần
43-2 lần
49-2 lần
55-2 lần
66-2 lần
71-2 lần
75-2 lần
65-5 lần
70-4 lần
71-4 lần
89-4 lần
98-4 lần
18-3 lần
24-3 lần
43-3 lần
48-3 lần
52-3 lần
53-3 lần
56-3 lần
83-3 lần
00-2 lần
05-2 lần
08-2 lần
10-2 lần
15-2 lần
20-2 lần
23-2 lần
26-2 lần
30-2 lần
32-2 lần
33-2 lần
39-2 lần
42-2 lần
50-2 lần
55-2 lần
59-2 lần
61-2 lần
73-5 lần
09-4 lần
29-4 lần
36-4 lần
44-4 lần
79-4 lần
12-3 lần
15-3 lần
21-3 lần
26-3 lần
45-3 lần
56-3 lần
62-3 lần
63-3 lần
68-3 lần
77-3 lần
83-3 lần
97-3 lần
07-2 lần
10-2 lần
13-2 lần
14-2 lần
16-2 lần
19-2 lần
22-2 lần
25-2 lần
27-2 lần
40-2 lần
43-2 lần
47-2 lần
44-5 lần
10-4 lần
52-4 lần
62-4 lần
17-3 lần
35-3 lần
36-3 lần
61-3 lần
74-3 lần
81-3 lần
92-3 lần
03-2 lần
08-2 lần
30-2 lần
32-2 lần
40-2 lần
43-2 lần
48-2 lần
53-2 lần
57-2 lần
64-2 lần
76-2 lần
79-2 lần
87-2 lần
91-2 lần
01-1 lần
02-1 lần
04-1 lần
09-1 lần
11-1 lần
58-4 lần
12-3 lần
24-3 lần
55-3 lần
60-3 lần
91-3 lần
04-2 lần
06-2 lần
07-2 lần
08-2 lần
13-2 lần
14-2 lần
26-2 lần
29-2 lần
31-2 lần
33-2 lần
35-2 lần
37-2 lần
41-2 lần
44-2 lần
59-2 lần
66-2 lần
68-2 lần
70-2 lần
71-2 lần
73-2 lần
75-2 lần
77-2 lần
80-2 lần
82-2 lần
82-5 lần
90-4 lần
02-3 lần
23-3 lần
28-3 lần
29-3 lần
33-3 lần
43-3 lần
45-3 lần
52-3 lần
53-3 lần
64-3 lần
83-3 lần
97-3 lần
19-2 lần
31-2 lần
36-2 lần
57-2 lần
62-2 lần
77-2 lần
84-2 lần
94-2 lần
96-2 lần
98-2 lần
99-2 lần
03-1 lần
04-1 lần
05-1 lần
06-1 lần
07-1 lần
10-15 lần
36-14 lần
44-14 lần
52-14 lần
43-13 lần
82-13 lần
99-13 lần
29-12 lần
62-12 lần
70-12 lần
73-12 lần
79-12 lần
83-12 lần
97-12 lần
13-11 lần
24-11 lần
45-11 lần
48-11 lần
91-11 lần
96-11 lần
07-10 lần
12-10 lần
26-10 lần
53-10 lần
77-10 lần
90-10 lần
98-10 lần
03-9 lần
14-9 lần
28-9 lần
12
19-3 lần
37-3 lần
46-3 lần
48-3 lần
51-3 lần
54-3 lần
55-3 lần
59-3 lần
61-3 lần
62-3 lần
81-3 lần
84-3 lần
88-3 lần
94-3 lần
05-2 lần
07-2 lần
12-2 lần
18-2 lần
20-2 lần
25-2 lần
29-2 lần
31-2 lần
32-2 lần
33-2 lần
34-2 lần
38-2 lần
40-2 lần
47-2 lần
66-2 lần
67-2 lần
28-4 lần
51-4 lần
17-3 lần
29-3 lần
31-3 lần
41-3 lần
66-3 lần
75-3 lần
01-2 lần
06-2 lần
07-2 lần
08-2 lần
16-2 lần
18-2 lần
21-2 lần
24-2 lần
36-2 lần
40-2 lần
44-2 lần
57-2 lần
61-2 lần
62-2 lần
70-2 lần
73-2 lần
81-2 lần
82-2 lần
93-2 lần
98-2 lần
00-1 lần
02-1 lần
10-4 lần
17-4 lần
27-4 lần
44-4 lần
46-4 lần
19-3 lần
36-3 lần
45-3 lần
89-3 lần
90-3 lần
00-2 lần
08-2 lần
11-2 lần
13-2 lần
14-2 lần
21-2 lần
24-2 lần
40-2 lần
41-2 lần
42-2 lần
48-2 lần
55-2 lần
61-2 lần
63-2 lần
76-2 lần
78-2 lần
92-2 lần
95-2 lần
03-1 lần
06-1 lần
17-4 lần
03-3 lần
11-3 lần
20-3 lần
25-3 lần
51-3 lần
61-3 lần
83-3 lần
90-3 lần
06-2 lần
14-2 lần
23-2 lần
38-2 lần
41-2 lần
44-2 lần
46-2 lần
47-2 lần
49-2 lần
66-2 lần
68-2 lần
73-2 lần
75-2 lần
79-2 lần
82-2 lần
84-2 lần
85-2 lần
86-2 lần
87-2 lần
93-2 lần
00-1 lần
06-6 lần
86-5 lần
94-5 lần
16-4 lần
20-4 lần
01-3 lần
18-3 lần
32-3 lần
33-3 lần
39-3 lần
43-3 lần
60-3 lần
62-3 lần
64-3 lần
73-3 lần
74-3 lần
84-3 lần
87-3 lần
04-2 lần
05-2 lần
07-2 lần
09-2 lần
12-2 lần
21-2 lần
23-2 lần
28-2 lần
35-2 lần
42-2 lần
47-2 lần
56-2 lần
89-5 lần
25-4 lần
33-4 lần
04-3 lần
32-3 lần
34-3 lần
41-3 lần
44-3 lần
64-3 lần
65-3 lần
80-3 lần
85-3 lần
94-3 lần
96-3 lần
06-2 lần
08-2 lần
10-2 lần
12-2 lần
16-2 lần
19-2 lần
22-2 lần
23-2 lần
26-2 lần
27-2 lần
36-2 lần
37-2 lần
47-2 lần
52-2 lần
53-2 lần
62-2 lần
63-7 lần
43-5 lần
65-5 lần
20-4 lần
92-4 lần
04-3 lần
16-3 lần
30-3 lần
36-3 lần
37-3 lần
47-3 lần
55-3 lần
57-3 lần
58-3 lần
86-3 lần
88-3 lần
95-3 lần
12-2 lần
13-2 lần
17-2 lần
18-2 lần
19-2 lần
28-2 lần
32-2 lần
38-2 lần
48-2 lần
52-2 lần
61-2 lần
62-2 lần
66-2 lần
63-16 lần
17-15 lần
20-15 lần
06-13 lần
47-13 lần
61-13 lần
62-13 lần
16-12 lần
32-12 lần
36-12 lần
44-12 lần
51-12 lần
89-12 lần
94-12 lần
19-11 lần
25-11 lần
41-11 lần
46-11 lần
82-11 lần
86-11 lần
90-11 lần
04-10 lần
12-10 lần
18-10 lần
21-10 lần
28-10 lần
37-10 lần
43-10 lần
65-10 lần
66-10 lần
Tổng
05-22 lần
16-22 lần
19-22 lần
34-21 lần
03-19 lần
11-19 lần
32-19 lần
38-19 lần
65-19 lần
84-19 lần
42-18 lần
71-18 lần
79-18 lần
83-18 lần
23-17 lần
46-17 lần
48-17 lần
51-17 lần
52-17 lần
67-17 lần
94-17 lần
99-17 lần
09-16 lần
14-16 lần
58-16 lần
59-16 lần
61-16 lần
62-16 lần
81-16 lần
87-16 lần
40-22 lần
61-22 lần
30-19 lần
57-19 lần
66-19 lần
82-19 lần
07-18 lần
08-18 lần
09-18 lần
43-18 lần
44-18 lần
70-18 lần
81-18 lần
01-17 lần
13-17 lần
15-17 lần
17-17 lần
18-17 lần
26-17 lần
32-17 lần
59-17 lần
62-17 lần
65-17 lần
71-17 lần
76-17 lần
78-17 lần
86-17 lần
04-16 lần
21-16 lần
24-16 lần
49-29 lần
56-26 lần
59-23 lần
24-22 lần
52-22 lần
00-21 lần
08-20 lần
17-20 lần
10-19 lần
18-19 lần
44-19 lần
48-19 lần
80-19 lần
05-18 lần
11-18 lần
13-18 lần
16-18 lần
30-18 lần
42-18 lần
79-18 lần
89-18 lần
93-18 lần
28-17 lần
41-17 lần
55-17 lần
61-17 lần
62-17 lần
84-17 lần
26-16 lần
90-16 lần
57-23 lần
34-20 lần
79-20 lần
27-19 lần
36-19 lần
68-19 lần
84-19 lần
00-18 lần
12-18 lần
35-18 lần
38-18 lần
72-18 lần
83-18 lần
91-18 lần
02-17 lần
16-17 lần
40-17 lần
43-17 lần
44-17 lần
47-17 lần
51-17 lần
56-17 lần
66-17 lần
73-17 lần
96-17 lần
05-16 lần
09-16 lần
17-16 lần
20-16 lần
21-16 lần
62-25 lần
79-24 lần
86-23 lần
56-22 lần
84-22 lần
20-21 lần
10-20 lần
39-20 lần
49-20 lần
08-19 lần
35-19 lần
83-19 lần
87-19 lần
94-19 lần
07-18 lần
36-18 lần
38-18 lần
52-18 lần
60-18 lần
82-18 lần
97-18 lần
02-17 lần
06-17 lần
17-17 lần
43-17 lần
44-17 lần
47-17 lần
66-17 lần
68-17 lần
70-17 lần
33-22 lần
97-22 lần
24-21 lần
44-20 lần
52-20 lần
70-20 lần
79-20 lần
91-20 lần
34-19 lần
80-19 lần
88-19 lần
75-18 lần
87-18 lần
96-18 lần
12-17 lần
26-17 lần
40-17 lần
58-17 lần
68-17 lần
77-17 lần
08-16 lần
10-16 lần
19-16 lần
22-16 lần
35-16 lần
43-16 lần
55-16 lần
60-16 lần
65-16 lần
95-16 lần
43-26 lần
64-22 lần
20-21 lần
63-21 lần
33-20 lần
79-20 lần
88-20 lần
13-19 lần
28-19 lần
72-19 lần
96-19 lần
04-18 lần
42-18 lần
48-18 lần
75-18 lần
08-17 lần
60-17 lần
65-17 lần
66-17 lần
68-17 lần
70-17 lần
73-17 lần
89-17 lần
90-17 lần
21-16 lần
23-16 lần
37-16 lần
40-16 lần
41-16 lần
44-16 lần
79-129 lần
62-122 lần
44-119 lần
43-115 lần
56-115 lần
16-114 lần
08-113 lần
52-111 lần
42-110 lần
49-110 lần
57-108 lần
83-108 lần
10-107 lần
60-106 lần
61-106 lần
97-106 lần
05-105 lần
32-105 lần
36-105 lần
48-105 lần
72-105 lần
84-105 lần
19-104 lần
17-103 lần
20-103 lần
70-103 lần
82-103 lần
96-103 lần
34-102 lần
40-102 lần

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình

BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 21/05/2024


Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 17h00 là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.


vào web Kết Quả Nét xem các số đẹp hôm nay