vào XSMB.top xem các cao thủ chốt số

vào RaoVat.me để tạo kênh bán hàng miễn phí - đăng tin rao vặt miễn phí

Bảng loto thứ và tháng các năm KQXS Miền Bắc là bảng thống kê theo thứ và tháng. Thống kê các cặp loto về nhiều nhất từ trên xuống . Dựa vào đây bạn có thể biết tỷ lệ hay về của con loto mà bạn muốn chơi. Tìm kiếm con loto bạn kết hãy dùng phím CTRL+F => gõ số bạn vào là thấy

Bảng loto thứ và tháng KQXS Miền Bắc năm 2022

Tháng Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhậtTổng tháng
1
64-4 lần
77-4 lần
02-3 lần
21-3 lần
52-3 lần
63-3 lần
66-3 lần
71-3 lần
89-3 lần
98-3 lần
99-3 lần
05-2 lần
08-2 lần
22-2 lần
25-2 lần
30-2 lần
34-2 lần
38-2 lần
39-2 lần
59-2 lần
73-2 lần
75-2 lần
81-2 lần
96-2 lần
97-2 lần
00-1 lần
04-1 lần
06-1 lần
07-1 lần
09-1 lần
89-5 lần
52-4 lần
64-4 lần
05-3 lần
20-3 lần
24-3 lần
38-3 lần
54-3 lần
58-3 lần
99-3 lần
04-2 lần
06-2 lần
07-2 lần
23-2 lần
31-2 lần
36-2 lần
44-2 lần
46-2 lần
65-2 lần
68-2 lần
74-2 lần
76-2 lần
84-2 lần
90-2 lần
92-2 lần
95-2 lần
97-2 lần
00-1 lần
02-1 lần
03-1 lần
92-5 lần
19-4 lần
41-4 lần
25-3 lần
37-3 lần
43-3 lần
60-3 lần
61-3 lần
68-3 lần
85-3 lần
93-3 lần
03-2 lần
07-2 lần
18-2 lần
30-2 lần
44-2 lần
53-2 lần
55-2 lần
56-2 lần
58-2 lần
69-2 lần
70-2 lần
71-2 lần
78-2 lần
84-2 lần
87-2 lần
88-2 lần
91-2 lần
94-2 lần
01-1 lần
28-5 lần
71-4 lần
00-3 lần
01-3 lần
12-3 lần
21-3 lần
25-3 lần
38-3 lần
40-3 lần
41-3 lần
51-3 lần
56-3 lần
95-3 lần
08-2 lần
16-2 lần
32-2 lần
36-2 lần
37-2 lần
39-2 lần
43-2 lần
49-2 lần
58-2 lần
65-2 lần
79-2 lần
82-2 lần
84-2 lần
90-2 lần
02-1 lần
04-1 lần
06-1 lần
02-3 lần
16-3 lần
18-3 lần
30-3 lần
46-3 lần
48-3 lần
60-3 lần
67-3 lần
79-3 lần
01-2 lần
03-2 lần
04-2 lần
08-2 lần
11-2 lần
13-2 lần
19-2 lần
22-2 lần
26-2 lần
28-2 lần
29-2 lần
32-2 lần
36-2 lần
38-2 lần
51-2 lần
53-2 lần
57-2 lần
58-2 lần
63-2 lần
64-2 lần
74-2 lần
26-5 lần
04-4 lần
07-4 lần
22-4 lần
33-4 lần
40-4 lần
45-4 lần
62-4 lần
69-4 lần
23-3 lần
27-3 lần
44-3 lần
81-3 lần
95-3 lần
99-3 lần
01-2 lần
05-2 lần
06-2 lần
08-2 lần
10-2 lần
16-2 lần
18-2 lần
28-2 lần
41-2 lần
43-2 lần
49-2 lần
51-2 lần
53-2 lần
54-2 lần
59-2 lần
00-4 lần
18-4 lần
40-4 lần
55-4 lần
01-3 lần
09-3 lần
14-3 lần
29-3 lần
36-3 lần
48-3 lần
86-3 lần
87-3 lần
94-3 lần
02-2 lần
05-2 lần
16-2 lần
20-2 lần
22-2 lần
27-2 lần
31-2 lần
39-2 lần
41-2 lần
44-2 lần
56-2 lần
57-2 lần
58-2 lần
62-2 lần
64-2 lần
69-2 lần
71-2 lần
64-14 lần
92-14 lần
18-13 lần
38-13 lần
40-13 lần
71-13 lần
22-12 lần
41-12 lần
58-12 lần
89-12 lần
01-11 lần
02-11 lần
04-11 lần
05-11 lần
16-11 lần
25-11 lần
28-11 lần
30-11 lần
44-11 lần
52-11 lần
84-11 lần
99-11 lần
07-10 lần
08-10 lần
19-10 lần
33-10 lần
36-10 lần
39-10 lần
51-10 lần
55-10 lần
2
58-4 lần
16-3 lần
18-3 lần
32-3 lần
57-3 lần
64-3 lần
71-3 lần
73-3 lần
96-3 lần
03-2 lần
04-2 lần
05-2 lần
12-2 lần
15-2 lần
19-2 lần
20-2 lần
25-2 lần
27-2 lần
28-2 lần
45-2 lần
49-2 lần
53-2 lần
62-2 lần
65-2 lần
76-2 lần
77-2 lần
81-2 lần
91-2 lần
94-2 lần
97-2 lần
30-4 lần
79-3 lần
96-3 lần
05-2 lần
19-2 lần
32-2 lần
34-2 lần
40-2 lần
44-2 lần
46-2 lần
48-2 lần
55-2 lần
64-2 lần
72-2 lần
81-2 lần
91-2 lần
93-2 lần
97-2 lần
00-1 lần
02-1 lần
03-1 lần
11-1 lần
14-1 lần
15-1 lần
18-1 lần
20-1 lần
21-1 lần
22-1 lần
27-1 lần
29-1 lần
09-4 lần
98-4 lần
22-3 lần
49-3 lần
51-3 lần
54-3 lần
56-3 lần
79-3 lần
07-2 lần
18-2 lần
28-2 lần
33-2 lần
37-2 lần
42-2 lần
60-2 lần
63-2 lần
65-2 lần
91-2 lần
97-2 lần
01-1 lần
03-1 lần
05-1 lần
08-1 lần
10-1 lần
12-1 lần
24-1 lần
25-1 lần
32-1 lần
35-1 lần
38-1 lần
67-4 lần
34-3 lần
38-3 lần
65-3 lần
03-2 lần
07-2 lần
08-2 lần
17-2 lần
18-2 lần
24-2 lần
33-2 lần
45-2 lần
54-2 lần
59-2 lần
61-2 lần
76-2 lần
92-2 lần
94-2 lần
98-2 lần
01-1 lần
04-1 lần
09-1 lần
10-1 lần
12-1 lần
13-1 lần
15-1 lần
19-1 lần
20-1 lần
23-1 lần
25-1 lần
24-4 lần
26-4 lần
59-4 lần
01-3 lần
15-3 lần
27-3 lần
53-3 lần
65-3 lần
68-3 lần
83-3 lần
91-3 lần
92-3 lần
97-3 lần
98-3 lần
04-2 lần
09-2 lần
12-2 lần
20-2 lần
34-2 lần
41-2 lần
43-2 lần
47-2 lần
57-2 lần
70-2 lần
76-2 lần
86-2 lần
87-2 lần
89-2 lần
94-2 lần
96-2 lần
80-5 lần
27-4 lần
02-3 lần
03-3 lần
24-3 lần
26-3 lần
31-3 lần
43-3 lần
47-3 lần
50-3 lần
60-3 lần
62-3 lần
72-3 lần
10-2 lần
11-2 lần
14-2 lần
33-2 lần
34-2 lần
37-2 lần
41-2 lần
64-2 lần
65-2 lần
71-2 lần
74-2 lần
97-2 lần
99-2 lần
00-1 lần
01-1 lần
06-1 lần
08-1 lần
72-4 lần
04-3 lần
17-3 lần
19-3 lần
28-3 lần
48-3 lần
54-3 lần
68-3 lần
85-3 lần
00-2 lần
01-2 lần
05-2 lần
21-2 lần
27-2 lần
52-2 lần
61-2 lần
63-2 lần
64-2 lần
75-2 lần
76-2 lần
77-2 lần
84-2 lần
87-2 lần
88-2 lần
93-2 lần
97-2 lần
02-1 lần
03-1 lần
06-1 lần
10-1 lần
97-14 lần
65-13 lần
27-12 lần
98-12 lần
34-11 lần
54-11 lần
96-11 lần
03-10 lần
18-10 lần
24-10 lần
64-10 lần
68-10 lần
72-10 lần
91-10 lần
92-10 lần
01-9 lần
15-9 lần
19-9 lần
26-9 lần
28-9 lần
32-9 lần
53-9 lần
59-9 lần
67-9 lần
71-9 lần
76-9 lần
79-9 lần
04-8 lần
05-8 lần
20-8 lần
3
32-4 lần
61-4 lần
74-4 lần
10-3 lần
33-3 lần
46-3 lần
48-3 lần
69-3 lần
73-3 lần
77-3 lần
91-3 lần
07-2 lần
28-2 lần
34-2 lần
35-2 lần
40-2 lần
49-2 lần
51-2 lần
53-2 lần
57-2 lần
58-2 lần
63-2 lần
66-2 lần
70-2 lần
72-2 lần
79-2 lần
80-2 lần
81-2 lần
92-2 lần
94-2 lần
93-5 lần
52-4 lần
68-4 lần
13-3 lần
23-3 lần
25-3 lần
67-3 lần
71-3 lần
76-3 lần
88-3 lần
90-3 lần
02-2 lần
06-2 lần
07-2 lần
14-2 lần
15-2 lần
18-2 lần
28-2 lần
29-2 lần
31-2 lần
33-2 lần
34-2 lần
40-2 lần
43-2 lần
51-2 lần
53-2 lần
54-2 lần
59-2 lần
60-2 lần
63-2 lần
13-5 lần
48-5 lần
02-4 lần
12-4 lần
63-4 lần
70-4 lần
74-4 lần
08-3 lần
09-3 lần
14-3 lần
15-3 lần
19-3 lần
24-3 lần
79-3 lần
90-3 lần
17-2 lần
25-2 lần
29-2 lần
30-2 lần
35-2 lần
41-2 lần
43-2 lần
49-2 lần
54-2 lần
55-2 lần
56-2 lần
58-2 lần
60-2 lần
65-2 lần
68-2 lần
03-4 lần
30-4 lần
05-3 lần
12-3 lần
18-3 lần
26-3 lần
38-3 lần
46-3 lần
49-3 lần
54-3 lần
67-3 lần
75-3 lần
79-3 lần
87-3 lần
89-3 lần
01-2 lần
02-2 lần
13-2 lần
19-2 lần
20-2 lần
22-2 lần
23-2 lần
29-2 lần
32-2 lần
33-2 lần
39-2 lần
47-2 lần
48-2 lần
51-2 lần
52-2 lần
01-4 lần
18-4 lần
10-3 lần
12-3 lần
33-3 lần
36-3 lần
37-3 lần
41-3 lần
65-3 lần
70-3 lần
85-3 lần
07-2 lần
08-2 lần
13-2 lần
19-2 lần
23-2 lần
38-2 lần
39-2 lần
42-2 lần
46-2 lần
47-2 lần
54-2 lần
60-2 lần
72-2 lần
76-2 lần
90-2 lần
92-2 lần
93-2 lần
94-2 lần
95-2 lần
18-6 lần
20-4 lần
65-4 lần
04-3 lần
44-3 lần
47-3 lần
66-3 lần
68-3 lần
72-3 lần
77-3 lần
82-3 lần
92-3 lần
23-2 lần
28-2 lần
29-2 lần
31-2 lần
34-2 lần
36-2 lần
39-2 lần
54-2 lần
62-2 lần
76-2 lần
80-2 lần
81-2 lần
90-2 lần
97-2 lần
98-2 lần
99-2 lần
00-1 lần
07-1 lần
50-4 lần
02-3 lần
07-3 lần
10-3 lần
25-3 lần
28-3 lần
80-3 lần
88-3 lần
00-2 lần
05-2 lần
12-2 lần
26-2 lần
40-2 lần
41-2 lần
48-2 lần
54-2 lần
59-2 lần
60-2 lần
63-2 lần
69-2 lần
85-2 lần
91-2 lần
97-2 lần
98-2 lần
06-1 lần
08-1 lần
09-1 lần
13-1 lần
16-1 lần
17-1 lần
18-17 lần
12-15 lần
13-15 lần
48-14 lần
54-14 lần
63-13 lần
74-13 lần
02-12 lần
33-12 lần
68-12 lần
70-12 lần
79-12 lần
90-12 lần
07-11 lần
10-11 lần
23-11 lần
25-11 lần
28-11 lần
32-11 lần
52-11 lần
65-11 lần
72-11 lần
29-10 lần
41-10 lần
47-10 lần
49-10 lần
60-10 lần
76-10 lần
77-10 lần
93-10 lần
4
06-4 lần
01-3 lần
11-3 lần
18-3 lần
41-3 lần
46-3 lần
47-3 lần
50-3 lần
65-3 lần
17-2 lần
19-2 lần
31-2 lần
43-2 lần
51-2 lần
57-2 lần
58-2 lần
62-2 lần
63-2 lần
64-2 lần
67-2 lần
68-2 lần
70-2 lần
72-2 lần
75-2 lần
77-2 lần
78-2 lần
95-2 lần
98-2 lần
00-1 lần
03-1 lần
47-5 lần
11-4 lần
38-4 lần
58-4 lần
36-3 lần
52-3 lần
94-3 lần
06-2 lần
07-2 lần
13-2 lần
25-2 lần
26-2 lần
28-2 lần
31-2 lần
35-2 lần
40-2 lần
41-2 lần
50-2 lần
54-2 lần
55-2 lần
64-2 lần
72-2 lần
75-2 lần
76-2 lần
88-2 lần
89-2 lần
92-2 lần
00-1 lần
01-1 lần
04-1 lần
28-4 lần
41-4 lần
66-4 lần
71-4 lần
83-4 lần
10-3 lần
19-3 lần
23-3 lần
38-3 lần
53-3 lần
95-3 lần
00-2 lần
02-2 lần
08-2 lần
11-2 lần
16-2 lần
17-2 lần
18-2 lần
24-2 lần
26-2 lần
35-2 lần
45-2 lần
46-2 lần
50-2 lần
64-2 lần
67-2 lần
70-2 lần
76-2 lần
79-2 lần
81-2 lần
07-4 lần
08-4 lần
18-4 lần
05-3 lần
45-3 lần
62-3 lần
66-3 lần
74-3 lần
75-3 lần
94-3 lần
00-2 lần
10-2 lần
32-2 lần
33-2 lần
35-2 lần
36-2 lần
40-2 lần
42-2 lần
54-2 lần
55-2 lần
64-2 lần
73-2 lần
86-2 lần
91-2 lần
95-2 lần
01-1 lần
02-1 lần
04-1 lần
06-1 lần
13-1 lần
63-6 lần
07-5 lần
35-4 lần
60-4 lần
15-3 lần
18-3 lần
22-3 lần
31-3 lần
34-3 lần
37-3 lần
42-3 lần
43-3 lần
48-3 lần
55-3 lần
65-3 lần
69-3 lần
01-2 lần
32-2 lần
39-2 lần
41-2 lần
47-2 lần
51-2 lần
52-2 lần
56-2 lần
61-2 lần
77-2 lần
78-2 lần
80-2 lần
84-2 lần
87-2 lần
70-6 lần
91-5 lần
45-4 lần
46-4 lần
55-4 lần
72-4 lần
81-4 lần
09-3 lần
10-3 lần
18-3 lần
24-3 lần
34-3 lần
41-3 lần
69-3 lần
80-3 lần
85-3 lần
94-3 lần
02-2 lần
07-2 lần
08-2 lần
12-2 lần
17-2 lần
23-2 lần
25-2 lần
30-2 lần
36-2 lần
48-2 lần
50-2 lần
54-2 lần
61-2 lần
01-5 lần
47-5 lần
41-4 lần
48-4 lần
49-4 lần
50-4 lần
52-4 lần
62-4 lần
71-4 lần
98-4 lần
02-3 lần
05-3 lần
10-3 lần
20-3 lần
33-3 lần
53-3 lần
60-3 lần
85-3 lần
95-3 lần
08-2 lần
09-2 lần
11-2 lần
12-2 lần
22-2 lần
29-2 lần
40-2 lần
42-2 lần
43-2 lần
45-2 lần
46-2 lần
41-19 lần
18-17 lần
47-16 lần
50-15 lần
07-14 lần
63-14 lần
70-14 lần
01-13 lần
10-13 lần
45-13 lần
46-13 lần
66-13 lần
08-12 lần
11-12 lần
35-12 lần
55-12 lần
60-12 lần
62-12 lần
65-12 lần
71-12 lần
95-12 lần
31-11 lần
72-11 lần
75-11 lần
94-11 lần
05-10 lần
06-10 lần
17-10 lần
22-10 lần
38-10 lần
5
10-6 lần
64-6 lần
01-5 lần
40-5 lần
77-5 lần
92-5 lần
06-4 lần
12-4 lần
13-4 lần
16-4 lần
48-4 lần
81-4 lần
11-3 lần
22-3 lần
28-3 lần
38-3 lần
42-3 lần
44-3 lần
54-3 lần
66-3 lần
67-3 lần
68-3 lần
86-3 lần
91-3 lần
94-3 lần
04-2 lần
08-2 lần
25-2 lần
29-2 lần
32-2 lần
19-5 lần
15-4 lần
41-4 lần
60-4 lần
96-4 lần
21-3 lần
34-3 lần
38-3 lần
48-3 lần
56-3 lần
72-3 lần
84-3 lần
90-3 lần
01-2 lần
02-2 lần
03-2 lần
04-2 lần
05-2 lần
06-2 lần
09-2 lần
10-2 lần
17-2 lần
26-2 lần
28-2 lần
32-2 lần
36-2 lần
37-2 lần
44-2 lần
46-2 lần
49-2 lần
13-4 lần
24-4 lần
01-3 lần
04-3 lần
38-3 lần
57-3 lần
77-3 lần
79-3 lần
11-2 lần
15-2 lần
25-2 lần
36-2 lần
43-2 lần
48-2 lần
50-2 lần
51-2 lần
59-2 lần
64-2 lần
66-2 lần
72-2 lần
74-2 lần
75-2 lần
89-2 lần
90-2 lần
92-2 lần
95-2 lần
97-2 lần
99-2 lần
02-1 lần
06-1 lần
39-4 lần
93-4 lần
13-3 lần
27-3 lần
45-3 lần
50-3 lần
54-3 lần
76-3 lần
90-3 lần
04-2 lần
06-2 lần
10-2 lần
14-2 lần
25-2 lần
26-2 lần
35-2 lần
43-2 lần
44-2 lần
46-2 lần
53-2 lần
57-2 lần
59-2 lần
63-2 lần
71-2 lần
72-2 lần
86-2 lần
92-2 lần
98-2 lần
00-1 lần
01-1 lần
69-4 lần
12-3 lần
13-3 lần
20-3 lần
74-3 lần
78-3 lần
99-3 lần
09-2 lần
18-2 lần
22-2 lần
26-2 lần
31-2 lần
33-2 lần
35-2 lần
36-2 lần
38-2 lần
43-2 lần
46-2 lần
48-2 lần
52-2 lần
54-2 lần
56-2 lần
58-2 lần
59-2 lần
64-2 lần
66-2 lần
71-2 lần
73-2 lần
76-2 lần
82-2 lần
30-5 lần
13-4 lần
53-4 lần
05-3 lần
31-3 lần
47-3 lần
69-3 lần
88-3 lần
07-2 lần
09-2 lần
14-2 lần
16-2 lần
18-2 lần
19-2 lần
20-2 lần
21-2 lần
27-2 lần
29-2 lần
33-2 lần
56-2 lần
57-2 lần
59-2 lần
64-2 lần
73-2 lần
74-2 lần
79-2 lần
80-2 lần
91-2 lần
92-2 lần
00-1 lần
11-6 lần
48-5 lần
42-4 lần
74-4 lần
99-4 lần
01-3 lần
13-3 lần
38-3 lần
43-3 lần
47-3 lần
49-3 lần
52-3 lần
54-3 lần
71-3 lần
91-3 lần
04-2 lần
05-2 lần
07-2 lần
08-2 lần
16-2 lần
18-2 lần
25-2 lần
29-2 lần
31-2 lần
39-2 lần
41-2 lần
51-2 lần
56-2 lần
57-2 lần
60-2 lần
13-21 lần
48-16 lần
01-15 lần
38-15 lần
92-15 lần
11-14 lần
57-14 lần
77-14 lần
10-13 lần
56-13 lần
64-13 lần
99-13 lần
04-12 lần
12-12 lần
53-12 lần
54-12 lần
59-12 lần
71-12 lần
16-11 lần
19-11 lần
66-11 lần
74-11 lần
79-11 lần
91-11 lần
06-10 lần
25-10 lần
36-10 lần
39-10 lần
43-10 lần
47-10 lần
6
64-5 lần
33-4 lần
74-4 lần
29-3 lần
35-3 lần
49-3 lần
85-3 lần
03-2 lần
04-2 lần
08-2 lần
10-2 lần
12-2 lần
16-2 lần
19-2 lần
20-2 lần
23-2 lần
25-2 lần
31-2 lần
32-2 lần
43-2 lần
45-2 lần
46-2 lần
54-2 lần
59-2 lần
60-2 lần
70-2 lần
72-2 lần
77-2 lần
87-2 lần
90-2 lần
05-5 lần
40-5 lần
95-5 lần
08-4 lần
78-4 lần
00-3 lần
10-3 lần
37-3 lần
99-3 lần
12-2 lần
16-2 lần
17-2 lần
21-2 lần
28-2 lần
30-2 lần
38-2 lần
39-2 lần
41-2 lần
44-2 lần
49-2 lần
51-2 lần
59-2 lần
61-2 lần
63-2 lần
71-2 lần
72-2 lần
74-2 lần
77-2 lần
03-1 lần
04-1 lần
13-5 lần
04-4 lần
37-4 lần
41-4 lần
87-4 lần
06-3 lần
18-3 lần
26-3 lần
74-3 lần
92-3 lần
05-2 lần
10-2 lần
15-2 lần
16-2 lần
19-2 lần
25-2 lần
29-2 lần
32-2 lần
36-2 lần
38-2 lần
42-2 lần
43-2 lần
48-2 lần
50-2 lần
58-2 lần
59-2 lần
60-2 lần
63-2 lần
65-2 lần
66-2 lần
00-4 lần
28-4 lần
30-4 lần
88-4 lần
99-4 lần
01-3 lần
10-3 lần
29-3 lần
49-3 lần
50-3 lần
70-3 lần
76-3 lần
91-3 lần
96-3 lần
04-2 lần
08-2 lần
23-2 lần
24-2 lần
32-2 lần
40-2 lần
41-2 lần
43-2 lần
46-2 lần
48-2 lần
51-2 lần
60-2 lần
61-2 lần
64-2 lần
72-2 lần
73-2 lần
11-4 lần
24-4 lần
55-4 lần
77-4 lần
02-3 lần
40-3 lần
45-3 lần
58-3 lần
85-3 lần
92-3 lần
00-2 lần
01-2 lần
08-2 lần
13-2 lần
17-2 lần
22-2 lần
23-2 lần
36-2 lần
42-2 lần
44-2 lần
48-2 lần
59-2 lần
62-2 lần
65-2 lần
70-2 lần
74-2 lần
89-2 lần
91-2 lần
93-2 lần
95-2 lần
25-4 lần
66-4 lần
03-3 lần
18-3 lần
27-3 lần
32-3 lần
33-3 lần
42-3 lần
54-3 lần
78-3 lần
90-3 lần
12-2 lần
39-2 lần
43-2 lần
44-2 lần
51-2 lần
65-2 lần
68-2 lần
69-2 lần
75-2 lần
77-2 lần
85-2 lần
87-2 lần
94-2 lần
96-2 lần
99-2 lần
00-1 lần
01-1 lần
04-1 lần
06-1 lần
12-4 lần
22-3 lần
31-3 lần
32-3 lần
48-3 lần
53-3 lần
66-3 lần
70-3 lần
01-2 lần
07-2 lần
13-2 lần
18-2 lần
19-2 lần
25-2 lần
26-2 lần
33-2 lần
38-2 lần
43-2 lần
46-2 lần
47-2 lần
50-2 lần
51-2 lần
52-2 lần
64-2 lần
67-2 lần
68-2 lần
72-2 lần
84-2 lần
90-2 lần
91-2 lần
95-15 lần
74-14 lần
08-13 lần
40-13 lần
77-13 lần
92-13 lần
12-12 lần
13-12 lần
25-12 lần
32-12 lần
33-12 lần
43-12 lần
64-12 lần
70-12 lần
85-12 lần
04-11 lần
10-11 lần
18-11 lần
29-11 lần
48-11 lần
66-11 lần
90-11 lần
99-11 lần
00-10 lần
01-10 lần
19-10 lần
23-10 lần
24-10 lần
28-10 lần
49-10 lần
7
50-5 lần
01-3 lần
10-3 lần
14-3 lần
33-3 lần
40-3 lần
49-3 lần
56-3 lần
00-2 lần
02-2 lần
13-2 lần
16-2 lần
18-2 lần
19-2 lần
37-2 lần
39-2 lần
42-2 lần
44-2 lần
53-2 lần
54-2 lần
55-2 lần
58-2 lần
60-2 lần
61-2 lần
62-2 lần
64-2 lần
68-2 lần
72-2 lần
77-2 lần
88-2 lần
13-4 lần
03-3 lần
26-3 lần
27-3 lần
31-3 lần
55-3 lần
66-3 lần
67-3 lần
06-2 lần
10-2 lần
12-2 lần
19-2 lần
25-2 lần
29-2 lần
30-2 lần
40-2 lần
41-2 lần
46-2 lần
51-2 lần
54-2 lần
74-2 lần
77-2 lần
81-2 lần
86-2 lần
90-2 lần
94-2 lần
98-2 lần
02-1 lần
04-1 lần
07-1 lần
15-4 lần
20-4 lần
55-4 lần
09-3 lần
14-3 lần
29-3 lần
35-3 lần
71-3 lần
93-3 lần
07-2 lần
10-2 lần
19-2 lần
26-2 lần
27-2 lần
28-2 lần
32-2 lần
38-2 lần
39-2 lần
41-2 lần
44-2 lần
48-2 lần
50-2 lần
52-2 lần
57-2 lần
60-2 lần
75-2 lần
76-2 lần
80-2 lần
84-2 lần
85-2 lần
31-4 lần
01-3 lần
04-3 lần
10-3 lần
35-3 lần
54-3 lần
90-3 lần
93-3 lần
00-2 lần
02-2 lần
12-2 lần
20-2 lần
29-2 lần
32-2 lần
34-2 lần
36-2 lần
40-2 lần
47-2 lần
50-2 lần
52-2 lần
55-2 lần
60-2 lần
64-2 lần
71-2 lần
75-2 lần
76-2 lần
78-2 lần
79-2 lần
83-2 lần
84-2 lần
38-5 lần
90-5 lần
10-4 lần
13-4 lần
14-4 lần
24-4 lần
32-4 lần
69-4 lần
16-3 lần
17-3 lần
26-3 lần
30-3 lần
50-3 lần
61-3 lần
85-3 lần
87-3 lần
95-3 lần
00-2 lần
06-2 lần
07-2 lần
20-2 lần
25-2 lần
37-2 lần
39-2 lần
43-2 lần
44-2 lần
46-2 lần
49-2 lần
58-2 lần
74-2 lần
46-7 lần
54-5 lần
98-5 lần
32-4 lần
48-4 lần
55-4 lần
97-4 lần
02-3 lần
40-3 lần
53-3 lần
59-3 lần
60-3 lần
86-3 lần
87-3 lần
96-3 lần
14-2 lần
31-2 lần
37-2 lần
41-2 lần
42-2 lần
47-2 lần
61-2 lần
62-2 lần
64-2 lần
66-2 lần
68-2 lần
69-2 lần
72-2 lần
77-2 lần
80-2 lần
00-6 lần
15-4 lần
05-3 lần
12-3 lần
19-3 lần
33-3 lần
35-3 lần
38-3 lần
56-3 lần
57-3 lần
64-3 lần
71-3 lần
82-3 lần
01-2 lần
17-2 lần
18-2 lần
25-2 lần
26-2 lần
27-2 lần
32-2 lần
36-2 lần
40-2 lần
41-2 lần
45-2 lần
52-2 lần
53-2 lần
54-2 lần
58-2 lần
60-2 lần
67-2 lần
10-16 lần
32-16 lần
55-16 lần
90-15 lần
00-14 lần
38-14 lần
54-14 lần
14-13 lần
40-13 lần
50-13 lần
93-13 lần
13-12 lần
15-12 lần
20-12 lần
35-12 lần
46-12 lần
60-12 lần
96-12 lần
12-11 lần
27-11 lần
31-11 lần
71-11 lần
85-11 lần
94-11 lần
98-11 lần
01-10 lần
19-10 lần
26-10 lần
29-10 lần
37-10 lần
8
07-6 lần
12-5 lần
31-5 lần
91-5 lần
93-5 lần
16-4 lần
17-4 lần
35-4 lần
34-3 lần
43-3 lần
52-3 lần
92-3 lần
97-3 lần
13-2 lần
20-2 lần
21-2 lần
24-2 lần
25-2 lần
27-2 lần
28-2 lần
29-2 lần
33-2 lần
38-2 lần
40-2 lần
47-2 lần
56-2 lần
58-2 lần
59-2 lần
62-2 lần
67-2 lần
29-5 lần
91-5 lần
30-4 lần
33-4 lần
37-4 lần
70-4 lần
78-4 lần
13-3 lần
21-3 lần
69-3 lần
77-3 lần
80-3 lần
84-3 lần
92-3 lần
03-2 lần
05-2 lần
06-2 lần
08-2 lần
09-2 lần
14-2 lần
15-2 lần
17-2 lần
20-2 lần
25-2 lần
38-2 lần
42-2 lần
43-2 lần
45-2 lần
52-2 lần
56-2 lần
34-5 lần
48-4 lần
10-3 lần
14-3 lần
15-3 lần
22-3 lần
40-3 lần
43-3 lần
45-3 lần
60-3 lần
75-3 lần
78-3 lần
81-3 lần
86-3 lần
89-3 lần
00-2 lần
01-2 lần
03-2 lần
04-2 lần
05-2 lần
09-2 lần
13-2 lần
18-2 lần
19-2 lần
23-2 lần
26-2 lần
27-2 lần
28-2 lần
32-2 lần
33-2 lần
01-4 lần
42-4 lần
74-4 lần
75-4 lần
37-3 lần
60-3 lần
70-3 lần
73-3 lần
85-3 lần
12-2 lần
14-2 lần
18-2 lần
21-2 lần
24-2 lần
28-2 lần
29-2 lần
35-2 lần
36-2 lần
39-2 lần
44-2 lần
52-2 lần
62-2 lần
63-2 lần
64-2 lần
68-2 lần
87-2 lần
92-2 lần
93-2 lần
94-2 lần
97-2 lần
15-5 lần
30-4 lần
31-4 lần
23-3 lần
24-3 lần
50-3 lần
55-3 lần
88-3 lần
90-3 lần
91-3 lần
92-3 lần
02-2 lần
13-2 lần
14-2 lần
18-2 lần
38-2 lần
40-2 lần
44-2 lần
45-2 lần
56-2 lần
66-2 lần
67-2 lần
69-2 lần
82-2 lần
89-2 lần
93-2 lần
01-1 lần
03-1 lần
05-1 lần
06-1 lần
73-4 lần
07-3 lần
20-3 lần
22-3 lần
25-3 lần
26-3 lần
34-3 lần
36-3 lần
43-3 lần
44-3 lần
46-3 lần
47-3 lần
04-2 lần
05-2 lần
06-2 lần
10-2 lần
11-2 lần
17-2 lần
30-2 lần
31-2 lần
50-2 lần
58-2 lần
59-2 lần
66-2 lần
71-2 lần
72-2 lần
74-2 lần
75-2 lần
76-2 lần
87-2 lần
03-4 lần
22-4 lần
26-4 lần
04-3 lần
34-3 lần
44-3 lần
56-3 lần
89-3 lần
95-3 lần
99-3 lần
06-2 lần
08-2 lần
09-2 lần
13-2 lần
20-2 lần
21-2 lần
30-2 lần
32-2 lần
49-2 lần
53-2 lần
55-2 lần
57-2 lần
59-2 lần
63-2 lần
66-2 lần
73-2 lần
74-2 lần
85-2 lần
90-2 lần
91-2 lần
91-17 lần
31-15 lần
34-15 lần
15-14 lần
43-14 lần
74-14 lần
75-14 lần
22-13 lần
93-13 lần
14-12 lần
21-12 lần
26-12 lần
30-12 lần
70-12 lần
73-12 lần
03-11 lần
13-11 lần
17-11 lần
29-11 lần
56-11 lần
92-11 lần
07-10 lần
20-10 lần
40-10 lần
44-10 lần
52-10 lần
89-10 lần
01-9 lần
05-9 lần
06-9 lần
9
39-4 lần
23-3 lần
56-3 lần
60-3 lần
67-3 lần
68-3 lần
71-3 lần
95-3 lần
00-2 lần
01-2 lần
04-2 lần
05-2 lần
08-2 lần
15-2 lần
21-2 lần
22-2 lần
26-2 lần
45-2 lần
48-2 lần
50-2 lần
53-2 lần
59-2 lần
61-2 lần
62-2 lần
63-2 lần
64-2 lần
72-2 lần
77-2 lần
84-2 lần
85-2 lần
02-4 lần
16-4 lần
31-4 lần
99-4 lần
18-3 lần
27-3 lần
76-3 lần
92-3 lần
94-3 lần
97-3 lần
08-2 lần
10-2 lần
17-2 lần
20-2 lần
21-2 lần
29-2 lần
34-2 lần
35-2 lần
36-2 lần
40-2 lần
43-2 lần
48-2 lần
55-2 lần
56-2 lần
64-2 lần
70-2 lần
71-2 lần
84-2 lần
85-2 lần
86-2 lần
55-4 lần
99-4 lần
03-3 lần
05-3 lần
14-3 lần
36-3 lần
43-3 lần
51-3 lần
85-3 lần
00-2 lần
13-2 lần
17-2 lần
19-2 lần
22-2 lần
23-2 lần
38-2 lần
39-2 lần
40-2 lần
42-2 lần
48-2 lần
50-2 lần
54-2 lần
64-2 lần
65-2 lần
66-2 lần
67-2 lần
69-2 lần
81-2 lần
83-2 lần
88-2 lần
27-4 lần
37-4 lần
66-4 lần
77-4 lần
83-4 lần
92-4 lần
06-3 lần
26-3 lần
35-3 lần
82-3 lần
86-3 lần
87-3 lần
03-2 lần
07-2 lần
10-2 lần
11-2 lần
16-2 lần
19-2 lần
21-2 lần
29-2 lần
38-2 lần
43-2 lần
50-2 lần
60-2 lần
65-2 lần
67-2 lần
69-2 lần
71-2 lần
78-2 lần
80-2 lần
65-4 lần
00-3 lần
02-3 lần
10-3 lần
14-3 lần
26-3 lần
36-3 lần
50-3 lần
53-3 lần
62-3 lần
70-3 lần
82-3 lần
92-3 lần
96-3 lần
01-2 lần
04-2 lần
06-2 lần
09-2 lần
11-2 lần
17-2 lần
20-2 lần
21-2 lần
24-2 lần
28-2 lần
33-2 lần
35-2 lần
38-2 lần
41-2 lần
45-2 lần
46-2 lần
40-5 lần
43-4 lần
68-4 lần
84-4 lần
11-3 lần
34-3 lần
47-3 lần
54-3 lần
86-3 lần
95-3 lần
02-2 lần
09-2 lần
16-2 lần
21-2 lần
23-2 lần
24-2 lần
32-2 lần
36-2 lần
42-2 lần
48-2 lần
50-2 lần
62-2 lần
63-2 lần
71-2 lần
72-2 lần
74-2 lần
78-2 lần
79-2 lần
83-2 lần
92-2 lần
23-5 lần
37-5 lần
49-5 lần
04-3 lần
07-3 lần
15-3 lần
16-3 lần
26-3 lần
88-3 lần
03-2 lần
09-2 lần
17-2 lần
18-2 lần
33-2 lần
34-2 lần
35-2 lần
42-2 lần
46-2 lần
57-2 lần
64-2 lần
67-2 lần
71-2 lần
74-2 lần
80-2 lần
81-2 lần
82-2 lần
87-2 lần
89-2 lần
94-2 lần
99-2 lần
26-14 lần
43-14 lần
92-14 lần
16-13 lần
23-13 lần
67-13 lần
71-13 lần
84-13 lần
02-12 lần
21-12 lần
37-12 lần
50-12 lần
55-12 lần
65-12 lần
86-12 lần
88-12 lần
04-11 lần
17-11 lần
35-11 lần
36-11 lần
40-11 lần
48-11 lần
83-11 lần
99-11 lần
00-10 lần
03-10 lần
11-10 lần
49-10 lần
64-10 lần
66-10 lần
10
01-4 lần
26-4 lần
30-4 lần
41-4 lần
49-4 lần
51-4 lần
12-3 lần
16-3 lần
32-3 lần
43-3 lần
52-3 lần
54-3 lần
59-3 lần
62-3 lần
68-3 lần
70-3 lần
76-3 lần
77-3 lần
84-3 lần
00-2 lần
09-2 lần
11-2 lần
14-2 lần
19-2 lần
21-2 lần
25-2 lần
31-2 lần
35-2 lần
40-2 lần
47-2 lần
44-5 lần
72-4 lần
34-3 lần
36-3 lần
50-3 lần
51-3 lần
59-3 lần
74-3 lần
92-3 lần
02-2 lần
04-2 lần
09-2 lần
16-2 lần
24-2 lần
26-2 lần
38-2 lần
39-2 lần
40-2 lần
47-2 lần
53-2 lần
54-2 lần
58-2 lần
61-2 lần
65-2 lần
67-2 lần
77-2 lần
78-2 lần
84-2 lần
86-2 lần
88-2 lần
20-4 lần
11-3 lần
22-3 lần
29-3 lần
45-3 lần
46-3 lần
53-3 lần
57-3 lần
58-3 lần
68-3 lần
72-3 lần
00-2 lần
01-2 lần
04-2 lần
13-2 lần
18-2 lần
25-2 lần
26-2 lần
31-2 lần
32-2 lần
36-2 lần
40-2 lần
49-2 lần
55-2 lần
69-2 lần
71-2 lần
79-2 lần
80-2 lần
89-2 lần
95-2 lần
70-5 lần
59-4 lần
78-4 lần
16-3 lần
25-3 lần
29-3 lần
65-3 lần
75-3 lần
96-3 lần
04-2 lần
07-2 lần
09-2 lần
12-2 lần
15-2 lần
17-2 lần
21-2 lần
23-2 lần
33-2 lần
42-2 lần
47-2 lần
53-2 lần
55-2 lần
58-2 lần
67-2 lần
68-2 lần
69-2 lần
76-2 lần
83-2 lần
89-2 lần
92-2 lần
49-4 lần
03-3 lần
05-3 lần
17-3 lần
26-3 lần
37-3 lần
38-3 lần
42-3 lần
62-3 lần
68-3 lần
70-3 lần
86-3 lần
96-3 lần
00-2 lần
10-2 lần
12-2 lần
18-2 lần
24-2 lần
30-2 lần
40-2 lần
41-2 lần
48-2 lần
56-2 lần
57-2 lần
58-2 lần
59-2 lần
73-2 lần
74-2 lần
91-2 lần
94-2 lần
01-4 lần
30-4 lần
67-4 lần
93-4 lần
97-4 lần
13-3 lần
34-3 lần
41-3 lần
65-3 lần
66-3 lần
88-3 lần
92-3 lần
96-3 lần
99-3 lần
02-2 lần
04-2 lần
12-2 lần
14-2 lần
16-2 lần
19-2 lần
20-2 lần
24-2 lần
28-2 lần
29-2 lần
31-2 lần
38-2 lần
42-2 lần
44-2 lần
45-2 lần
47-2 lần
91-7 lần
46-4 lần
84-4 lần
87-4 lần
05-3 lần
19-3 lần
47-3 lần
51-3 lần
69-3 lần
77-3 lần
78-3 lần
93-3 lần
99-3 lần
08-2 lần
09-2 lần
11-2 lần
12-2 lần
13-2 lần
14-2 lần
15-2 lần
18-2 lần
20-2 lần
21-2 lần
31-2 lần
43-2 lần
55-2 lần
62-2 lần
66-2 lần
68-2 lần
70-2 lần
91-15 lần
59-14 lần
70-14 lần
12-13 lần
68-13 lần
01-12 lần
26-12 lần
29-12 lần
49-12 lần
58-12 lần
77-12 lần
78-12 lần
84-12 lần
96-12 lần
09-11 lần
16-11 lần
20-11 lần
30-11 lần
31-11 lần
40-11 lần
41-11 lần
46-11 lần
47-11 lần
51-11 lần
55-11 lần
69-11 lần
72-11 lần
76-11 lần
98-11 lần
99-11 lần
11
53-5 lần
00-4 lần
25-4 lần
34-4 lần
06-3 lần
21-3 lần
40-3 lần
46-3 lần
67-3 lần
90-3 lần
91-3 lần
05-2 lần
07-2 lần
08-2 lần
17-2 lần
30-2 lần
37-2 lần
38-2 lần
41-2 lần
47-2 lần
48-2 lần
62-2 lần
72-2 lần
77-2 lần
83-2 lần
96-2 lần
99-2 lần
04-1 lần
11-1 lần
13-1 lần
41-5 lần
74-5 lần
76-5 lần
04-4 lần
50-4 lần
12-3 lần
19-3 lần
21-3 lần
33-3 lần
43-3 lần
55-3 lần
64-3 lần
90-3 lần
94-3 lần
97-3 lần
02-2 lần
03-2 lần
06-2 lần
09-2 lần
10-2 lần
11-2 lần
14-2 lần
16-2 lần
24-2 lần
26-2 lần
30-2 lần
39-2 lần
46-2 lần
61-2 lần
66-2 lần
78-6 lần
51-4 lần
90-4 lần
14-3 lần
31-3 lần
34-3 lần
42-3 lần
55-3 lần
58-3 lần
73-3 lần
79-3 lần
82-3 lần
94-3 lần
00-2 lần
03-2 lần
12-2 lần
13-2 lần
21-2 lần
23-2 lần
25-2 lần
33-2 lần
35-2 lần
36-2 lần
41-2 lần
45-2 lần
52-2 lần
57-2 lần
59-2 lần
60-2 lần
65-2 lần
07-4 lần
20-3 lần
25-3 lần
32-3 lần
57-3 lần
64-3 lần
00-2 lần
10-2 lần
16-2 lần
19-2 lần
30-2 lần
33-2 lần
36-2 lần
43-2 lần
48-2 lần
51-2 lần
54-2 lần
61-2 lần
66-2 lần
67-2 lần
70-2 lần
73-2 lần
75-2 lần
77-2 lần
81-2 lần
87-2 lần
95-2 lần
96-2 lần
97-2 lần
98-2 lần
23-4 lần
92-4 lần
07-3 lần
12-3 lần
13-3 lần
39-3 lần
42-3 lần
50-3 lần
65-3 lần
70-3 lần
76-3 lần
84-3 lần
00-2 lần
11-2 lần
14-2 lần
30-2 lần
36-2 lần
40-2 lần
43-2 lần
46-2 lần
48-2 lần
54-2 lần
57-2 lần
58-2 lần
71-2 lần
79-2 lần
83-2 lần
87-2 lần
90-2 lần
96-2 lần
83-6 lần
76-5 lần
03-4 lần
82-4 lần
04-3 lần
21-3 lần
34-3 lần
54-3 lần
66-3 lần
00-2 lần
10-2 lần
20-2 lần
22-2 lần
24-2 lần
27-2 lần
31-2 lần
36-2 lần
39-2 lần
53-2 lần
59-2 lần
61-2 lần
62-2 lần
69-2 lần
72-2 lần
73-2 lần
87-2 lần
91-2 lần
96-2 lần
98-2 lần
07-1 lần
36-5 lần
05-4 lần
20-4 lần
42-4 lần
02-3 lần
21-3 lần
28-3 lần
64-3 lần
71-3 lần
96-3 lần
01-2 lần
03-2 lần
08-2 lần
22-2 lần
26-2 lần
32-2 lần
33-2 lần
46-2 lần
50-2 lần
51-2 lần
52-2 lần
61-2 lần
65-2 lần
70-2 lần
72-2 lần
74-2 lần
87-2 lần
91-2 lần
95-2 lần
98-2 lần
76-16 lần
21-15 lần
36-13 lần
70-13 lần
90-13 lần
96-13 lần
00-12 lần
53-12 lần
66-12 lần
82-12 lần
83-12 lần
03-11 lần
07-11 lần
20-11 lần
33-11 lần
34-11 lần
41-11 lần
42-11 lần
46-11 lần
50-11 lần
51-11 lần
57-11 lần
64-11 lần
78-11 lần
04-10 lần
13-10 lần
30-10 lần
39-10 lần
43-10 lần
61-10 lần
12
32-2 lần
05-1 lần
06-1 lần
11-1 lần
15-1 lần
17-1 lần
24-1 lần
28-1 lần
30-1 lần
36-1 lần
37-1 lần
40-1 lần
42-1 lần
44-1 lần
46-1 lần
51-1 lần
52-1 lần
55-1 lần
65-1 lần
69-1 lần
70-1 lần
71-1 lần
76-1 lần
82-1 lần
90-1 lần
98-1 lần
02-2 lần
05-2 lần
61-2 lần
78-2 lần
01-1 lần
06-1 lần
15-1 lần
16-1 lần
21-1 lần
22-1 lần
23-1 lần
33-1 lần
38-1 lần
40-1 lần
44-1 lần
60-1 lần
65-1 lần
71-1 lần
77-1 lần
80-1 lần
88-1 lần
91-1 lần
93-1 lần
05-3 lần
02-2 lần
06-2 lần
15-2 lần
32-2 lần
40-2 lần
44-2 lần
61-2 lần
65-2 lần
71-2 lần
78-2 lần
01-1 lần
11-1 lần
16-1 lần
17-1 lần
21-1 lần
22-1 lần
23-1 lần
24-1 lần
28-1 lần
30-1 lần
33-1 lần
36-1 lần
37-1 lần
38-1 lần
42-1 lần
46-1 lần
51-1 lần
52-1 lần
55-1 lần
Tổng
77-28 lần
64-27 lần
01-20 lần
12-20 lần
16-20 lần
40-20 lần
25-18 lần
91-18 lần
32-17 lần
33-17 lần
34-17 lần
48-17 lần
58-17 lần
62-17 lần
74-17 lần
92-17 lần
00-16 lần
06-16 lần
10-16 lần
21-16 lần
31-16 lần
35-16 lần
46-16 lần
49-16 lần
53-16 lần
59-16 lần
67-16 lần
71-16 lần
72-16 lần
07-15 lần
38-21 lần
76-21 lần
90-19 lần
05-18 lần
19-18 lần
40-18 lần
41-18 lần
96-18 lần
30-17 lần
31-17 lần
55-17 lần
58-17 lần
64-17 lần
71-17 lần
72-17 lần
74-17 lần
92-17 lần
94-17 lần
02-16 lần
06-16 lần
10-16 lần
29-16 lần
44-16 lần
46-16 lần
52-16 lần
77-16 lần
99-16 lần
03-15 lần
04-15 lần
13-15 lần
13-24 lần
48-20 lần
79-20 lần
41-19 lần
55-19 lần
60-19 lần
90-19 lần
14-18 lần
19-18 lần
43-18 lần
51-18 lần
09-17 lần
25-17 lần
71-17 lần
78-17 lần
92-17 lần
15-16 lần
35-16 lần
38-16 lần
50-16 lần
53-16 lần
57-16 lần
66-16 lần
99-16 lần
10-15 lần
18-15 lần
26-15 lần
28-15 lần
68-15 lần
85-15 lần
75-22 lần
54-20 lần
01-19 lần
25-18 lần
70-18 lần
76-18 lần
07-17 lần
18-17 lần
28-17 lần
67-17 lần
96-17 lần
00-16 lần
10-16 lần
12-16 lần
30-16 lần
32-16 lần
50-16 lần
65-16 lần
66-16 lần
29-15 lần
37-15 lần
38-15 lần
39-15 lần
64-15 lần
71-15 lần
90-15 lần
92-15 lần
95-15 lần
04-14 lần
08-14 lần
92-23 lần
24-22 lần
38-22 lần
13-20 lần
65-20 lần
01-19 lần
18-19 lần
26-19 lần
70-19 lần
02-18 lần
91-18 lần
12-17 lần
15-17 lần
14-16 lần
22-16 lần
36-16 lần
46-16 lần
48-16 lần
50-16 lần
55-16 lần
69-16 lần
76-16 lần
90-16 lần
07-15 lần
30-15 lần
37-15 lần
41-15 lần
42-15 lần
43-15 lần
60-15 lần
34-22 lần
54-22 lần
47-21 lần
66-21 lần
72-20 lần
80-20 lần
62-19 lần
18-18 lần
31-18 lần
46-18 lần
65-18 lần
69-18 lần
76-18 lần
98-18 lần
20-17 lần
27-17 lần
40-17 lần
99-17 lần
04-16 lần
07-16 lần
22-16 lần
24-16 lần
43-16 lần
53-16 lần
92-16 lần
26-15 lần
30-15 lần
44-15 lần
55-15 lần
68-15 lần
05-23 lần
01-21 lần
48-21 lần
71-20 lần
91-20 lần
18-19 lần
49-19 lần
52-19 lần
20-17 lần
22-17 lần
64-17 lần
72-17 lần
00-16 lần
04-16 lần
12-16 lần
26-16 lần
33-16 lần
41-16 lần
42-16 lần
47-16 lần
95-16 lần
99-16 lần
02-15 lần
09-15 lần
11-15 lần
15-15 lần
19-15 lần
28-15 lần
40-15 lần
53-15 lần
92-116 lần
18-114 lần
13-109 lần
71-109 lần
01-108 lần
40-108 lần
64-108 lần
38-105 lần
48-105 lần
54-105 lần
66-105 lần
70-104 lần
76-104 lần
77-104 lần
91-104 lần
10-103 lần
26-103 lần
43-103 lần
46-103 lần
41-102 lần
55-102 lần
31-101 lần
50-101 lần
12-100 lần
72-100 lần
90-99 lần
04-97 lần
05-97 lần
53-97 lần
74-97 lần

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình

BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 02/12/2022


Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 17h00 là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.