Bảng loto thứ và tháng các năm KQXS Miền Bắc là bảng thống kê theo thứ và tháng. Thống kê các cặp loto về nhiều nhất từ trên xuống . Dựa vào đây bạn có thể biết tỷ lệ hay về của con loto mà bạn muốn chơi. Tìm kiếm con loto bạn kết hãy dùng phím CTRL+F => gõ số bạn vào là thấy

Bảng loto thứ và tháng KQXS Miền Bắc năm 2023

Tháng Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhậtTổng tháng
1
03-3 lần
24-3 lần
32-3 lần
38-3 lần
57-3 lần
59-3 lần
65-3 lần
89-3 lần
91-3 lần
07-2 lần
11-2 lần
16-2 lần
17-2 lần
23-2 lần
25-2 lần
34-2 lần
52-2 lần
56-2 lần
67-2 lần
68-2 lần
70-2 lần
73-2 lần
79-2 lần
86-2 lần
87-2 lần
95-2 lần
98-2 lần
99-2 lần
01-1 lần
05-1 lần
43-4 lần
20-3 lần
29-3 lần
42-3 lần
51-3 lần
55-3 lần
61-3 lần
01-2 lần
08-2 lần
09-2 lần
15-2 lần
21-2 lần
22-2 lần
36-2 lần
40-2 lần
41-2 lần
44-2 lần
45-2 lần
46-2 lần
48-2 lần
49-2 lần
53-2 lần
57-2 lần
65-2 lần
75-2 lần
81-2 lần
86-2 lần
88-2 lần
96-2 lần
99-2 lần
07-4 lần
05-3 lần
10-3 lần
31-3 lần
35-3 lần
42-3 lần
49-3 lần
52-3 lần
55-3 lần
79-3 lần
82-3 lần
01-2 lần
04-2 lần
09-2 lần
11-2 lần
12-2 lần
14-2 lần
26-2 lần
40-2 lần
43-2 lần
48-2 lần
56-2 lần
57-2 lần
60-2 lần
80-2 lần
81-2 lần
83-2 lần
84-2 lần
92-2 lần
94-2 lần
16-4 lần
25-4 lần
40-4 lần
57-4 lần
18-3 lần
34-3 lần
35-3 lần
74-3 lần
91-3 lần
00-2 lần
02-2 lần
10-2 lần
20-2 lần
22-2 lần
26-2 lần
30-2 lần
31-2 lần
32-2 lần
42-2 lần
46-2 lần
47-2 lần
53-2 lần
55-2 lần
63-2 lần
64-2 lần
65-2 lần
78-2 lần
82-2 lần
83-2 lần
85-2 lần
38-4 lần
62-4 lần
70-4 lần
10-3 lần
32-3 lần
66-3 lần
75-3 lần
82-3 lần
93-3 lần
00-2 lần
02-2 lần
06-2 lần
08-2 lần
13-2 lần
16-2 lần
18-2 lần
35-2 lần
42-2 lần
44-2 lần
54-2 lần
56-2 lần
59-2 lần
67-2 lần
68-2 lần
69-2 lần
73-2 lần
79-2 lần
83-2 lần
86-2 lần
87-2 lần
13-4 lần
75-4 lần
95-4 lần
12-3 lần
34-3 lần
35-3 lần
40-3 lần
81-3 lần
18-2 lần
30-2 lần
48-2 lần
50-2 lần
51-2 lần
77-2 lần
79-2 lần
87-2 lần
96-2 lần
97-2 lần
02-1 lần
04-1 lần
05-1 lần
06-1 lần
10-1 lần
15-1 lần
16-1 lần
19-1 lần
22-1 lần
23-1 lần
26-1 lần
27-1 lần
34-4 lần
79-4 lần
38-3 lần
45-3 lần
64-3 lần
77-3 lần
91-3 lần
04-2 lần
11-2 lần
12-2 lần
27-2 lần
28-2 lần
42-2 lần
48-2 lần
49-2 lần
57-2 lần
66-2 lần
67-2 lần
69-2 lần
73-2 lần
84-2 lần
88-2 lần
89-2 lần
92-2 lần
94-2 lần
00-1 lần
01-1 lần
03-1 lần
05-1 lần
06-1 lần
42-14 lần
57-14 lần
79-14 lần
34-13 lần
35-13 lần
40-13 lần
16-12 lần
82-12 lần
91-12 lần
10-11 lần
55-11 lần
18-10 lần
38-10 lần
49-10 lần
12-9 lần
20-9 lần
26-9 lần
32-9 lần
48-9 lần
56-9 lần
64-9 lần
65-9 lần
66-9 lần
70-9 lần
75-9 lần
95-9 lần
01-8 lần
05-8 lần
11-8 lần
13-8 lần
2
16-5 lần
19-4 lần
20-4 lần
09-3 lần
14-3 lần
17-3 lần
31-3 lần
34-3 lần
58-3 lần
99-3 lần
08-2 lần
10-2 lần
15-2 lần
33-2 lần
35-2 lần
38-2 lần
42-2 lần
54-2 lần
61-2 lần
63-2 lần
65-2 lần
66-2 lần
67-2 lần
68-2 lần
85-2 lần
88-2 lần
92-2 lần
94-2 lần
96-2 lần
00-1 lần
04-5 lần
17-4 lần
62-4 lần
82-4 lần
86-4 lần
89-4 lần
10-3 lần
60-3 lần
65-3 lần
92-3 lần
00-2 lần
01-2 lần
08-2 lần
11-2 lần
16-2 lần
27-2 lần
44-2 lần
45-2 lần
58-2 lần
61-2 lần
77-2 lần
84-2 lần
90-2 lần
96-2 lần
03-1 lần
05-1 lần
06-1 lần
13-1 lần
15-1 lần
20-1 lần
09-4 lần
30-4 lần
54-4 lần
84-4 lần
35-3 lần
44-3 lần
62-3 lần
92-3 lần
04-2 lần
11-2 lần
16-2 lần
18-2 lần
21-2 lần
29-2 lần
38-2 lần
41-2 lần
42-2 lần
47-2 lần
56-2 lần
65-2 lần
72-2 lần
76-2 lần
78-2 lần
79-2 lần
80-2 lần
99-2 lần
01-1 lần
02-1 lần
03-1 lần
06-1 lần
34-6 lần
79-5 lần
90-4 lần
05-3 lần
19-3 lần
38-3 lần
40-3 lần
53-3 lần
55-3 lần
56-3 lần
82-3 lần
87-3 lần
89-3 lần
95-3 lần
02-2 lần
06-2 lần
08-2 lần
14-2 lần
18-2 lần
30-2 lần
32-2 lần
36-2 lần
37-2 lần
43-2 lần
54-2 lần
64-2 lần
68-2 lần
69-2 lần
70-2 lần
74-2 lần
88-4 lần
94-4 lần
11-3 lần
15-3 lần
17-3 lần
39-3 lần
49-3 lần
70-3 lần
79-3 lần
91-3 lần
99-3 lần
10-2 lần
25-2 lần
30-2 lần
35-2 lần
37-2 lần
40-2 lần
42-2 lần
46-2 lần
52-2 lần
53-2 lần
56-2 lần
61-2 lần
66-2 lần
67-2 lần
74-2 lần
85-2 lần
90-2 lần
95-2 lần
01-1 lần
64-4 lần
04-3 lần
06-3 lần
13-3 lần
33-3 lần
40-3 lần
60-3 lần
63-3 lần
74-3 lần
77-3 lần
94-3 lần
07-2 lần
10-2 lần
14-2 lần
15-2 lần
16-2 lần
21-2 lần
23-2 lần
29-2 lần
34-2 lần
39-2 lần
43-2 lần
46-2 lần
62-2 lần
70-2 lần
71-2 lần
78-2 lần
88-2 lần
91-2 lần
96-2 lần
41-6 lần
04-5 lần
72-4 lần
79-4 lần
13-3 lần
44-3 lần
60-3 lần
63-3 lần
65-3 lần
74-3 lần
90-3 lần
09-2 lần
10-2 lần
17-2 lần
20-2 lần
35-2 lần
42-2 lần
43-2 lần
48-2 lần
54-2 lần
64-2 lần
68-2 lần
71-2 lần
78-2 lần
80-2 lần
94-2 lần
97-2 lần
00-1 lần
03-1 lần
06-1 lần
04-17 lần
79-15 lần
16-14 lần
10-13 lần
17-13 lần
34-13 lần
62-13 lần
74-13 lần
90-13 lần
35-12 lần
65-12 lần
94-12 lần
41-11 lần
54-11 lần
60-11 lần
64-11 lần
82-11 lần
09-10 lần
38-10 lần
40-10 lần
42-10 lần
44-10 lần
68-10 lần
88-10 lần
99-10 lần
06-9 lần
11-9 lần
13-9 lần
14-9 lần
15-9 lần
3
10-3 lần
29-3 lần
83-3 lần
05-2 lần
11-2 lần
16-2 lần
17-2 lần
20-2 lần
23-2 lần
25-2 lần
32-2 lần
42-2 lần
52-2 lần
55-2 lần
71-2 lần
74-2 lần
79-2 lần
87-2 lần
94-2 lần
95-2 lần
03-1 lần
04-1 lần
08-1 lần
09-1 lần
12-1 lần
19-1 lần
22-1 lần
26-1 lần
34-1 lần
38-1 lần
33-4 lần
00-3 lần
39-3 lần
41-3 lần
61-3 lần
85-3 lần
09-2 lần
10-2 lần
20-2 lần
26-2 lần
38-2 lần
40-2 lần
44-2 lần
48-2 lần
55-2 lần
63-2 lần
77-2 lần
78-2 lần
04-1 lần
05-1 lần
11-1 lần
12-1 lần
14-1 lần
15-1 lần
18-1 lần
22-1 lần
23-1 lần
30-1 lần
31-1 lần
32-1 lần
26-4 lần
59-4 lần
12-3 lần
24-3 lần
44-3 lần
46-3 lần
49-3 lần
50-3 lần
81-3 lần
92-3 lần
00-2 lần
02-2 lần
03-2 lần
13-2 lần
28-2 lần
29-2 lần
35-2 lần
38-2 lần
42-2 lần
56-2 lần
57-2 lần
58-2 lần
63-2 lần
67-2 lần
74-2 lần
75-2 lần
91-2 lần
93-2 lần
94-2 lần
96-2 lần
34-4 lần
21-3 lần
27-3 lần
46-3 lần
56-3 lần
72-3 lần
78-3 lần
83-3 lần
91-3 lần
92-3 lần
05-2 lần
07-2 lần
09-2 lần
18-2 lần
20-2 lần
23-2 lần
33-2 lần
36-2 lần
37-2 lần
54-2 lần
57-2 lần
64-2 lần
69-2 lần
74-2 lần
75-2 lần
77-2 lần
81-2 lần
84-2 lần
89-2 lần
96-2 lần
49-5 lần
52-4 lần
56-4 lần
57-4 lần
01-3 lần
06-3 lần
35-3 lần
46-3 lần
58-3 lần
69-3 lần
79-3 lần
86-3 lần
97-3 lần
04-2 lần
05-2 lần
07-2 lần
11-2 lần
39-2 lần
47-2 lần
48-2 lần
53-2 lần
63-2 lần
85-2 lần
92-2 lần
95-2 lần
02-1 lần
08-1 lần
09-1 lần
10-1 lần
12-1 lần
26-4 lần
22-3 lần
23-3 lần
43-3 lần
45-3 lần
47-3 lần
74-3 lần
79-3 lần
97-3 lần
99-3 lần
02-2 lần
05-2 lần
08-2 lần
11-2 lần
14-2 lần
17-2 lần
25-2 lần
39-2 lần
44-2 lần
68-2 lần
70-2 lần
73-2 lần
84-2 lần
87-2 lần
94-2 lần
95-2 lần
96-2 lần
01-1 lần
03-1 lần
06-1 lần
08-4 lần
56-4 lần
33-3 lần
46-3 lần
62-3 lần
03-2 lần
04-2 lần
09-2 lần
26-2 lần
34-2 lần
43-2 lần
58-2 lần
60-2 lần
63-2 lần
70-2 lần
72-2 lần
85-2 lần
96-2 lần
01-1 lần
11-1 lần
16-1 lần
18-1 lần
19-1 lần
20-1 lần
21-1 lần
23-1 lần
32-1 lần
37-1 lần
39-1 lần
41-1 lần
56-15 lần
26-14 lần
46-14 lần
92-12 lần
97-12 lần
49-11 lần
74-11 lần
05-10 lần
34-10 lần
44-10 lần
57-10 lần
58-10 lần
79-10 lần
85-10 lần
09-9 lần
11-9 lần
20-9 lần
23-9 lần
33-9 lần
39-9 lần
63-9 lần
96-9 lần
04-8 lần
08-8 lần
10-8 lần
22-8 lần
47-8 lần
50-8 lần
60-8 lần
69-8 lần
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Tổng
16-9 lần
17-7 lần
20-7 lần
10-6 lần
19-6 lần
32-6 lần
34-6 lần
38-6 lần
65-6 lần
99-6 lần
25-5 lần
42-5 lần
58-5 lần
87-5 lần
94-5 lần
95-5 lần
03-4 lần
09-4 lần
11-4 lần
14-4 lần
23-4 lần
24-4 lần
29-4 lần
52-4 lần
54-4 lần
55-4 lần
56-4 lần
57-4 lần
67-4 lần
68-4 lần
61-8 lần
04-7 lần
86-7 lần
00-6 lần
10-6 lần
20-6 lần
41-6 lần
43-6 lần
44-6 lần
65-6 lần
17-5 lần
40-5 lần
45-5 lần
48-5 lần
55-5 lần
62-5 lần
77-5 lần
82-5 lần
92-5 lần
01-4 lần
08-4 lần
09-4 lần
11-4 lần
15-4 lần
22-4 lần
33-4 lần
36-4 lần
39-4 lần
42-4 lần
49-4 lần
35-8 lần
92-8 lần
42-7 lần
09-6 lần
12-6 lần
26-6 lần
44-6 lần
49-6 lần
54-6 lần
56-6 lần
79-6 lần
84-6 lần
04-5 lần
10-5 lần
11-5 lần
29-5 lần
30-5 lần
52-5 lần
55-5 lần
57-5 lần
81-5 lần
97-5 lần
03-4 lần
05-4 lần
07-4 lần
14-4 lần
16-4 lần
18-4 lần
24-4 lần
28-4 lần
34-13 lần
40-8 lần
18-7 lần
56-7 lần
74-7 lần
78-7 lần
91-7 lần
05-6 lần
53-6 lần
55-6 lần
57-6 lần
64-6 lần
79-6 lần
82-6 lần
83-6 lần
02-5 lần
16-5 lần
27-5 lần
35-5 lần
46-5 lần
89-5 lần
90-5 lần
97-5 lần
19-4 lần
20-4 lần
21-4 lần
25-4 lần
30-4 lần
32-4 lần
36-4 lần
49-9 lần
56-8 lần
79-8 lần
35-7 lần
52-7 lần
70-7 lần
10-6 lần
39-6 lần
46-6 lần
57-6 lần
66-6 lần
69-6 lần
88-6 lần
94-6 lần
01-5 lần
06-5 lần
11-5 lần
32-5 lần
38-5 lần
58-5 lần
62-5 lần
67-5 lần
75-5 lần
85-5 lần
86-5 lần
93-5 lần
02-4 lần
17-4 lần
42-4 lần
44-4 lần
13-8 lần
40-7 lần
74-7 lần
95-7 lần
23-6 lần
34-6 lần
79-6 lần
96-6 lần
97-6 lần
06-5 lần
22-5 lần
26-5 lần
43-5 lần
64-5 lần
70-5 lần
75-5 lần
77-5 lần
94-5 lần
02-4 lần
04-4 lần
05-4 lần
10-4 lần
12-4 lần
14-4 lần
18-4 lần
35-4 lần
39-4 lần
44-4 lần
45-4 lần
47-4 lần
04-9 lần
41-8 lần
79-8 lần
08-6 lần
34-6 lần
60-6 lần
63-6 lần
64-6 lần
72-6 lần
33-5 lần
43-5 lần
45-5 lần
48-5 lần
56-5 lần
90-5 lần
03-4 lần
09-4 lần
11-4 lần
20-4 lần
42-4 lần
44-4 lần
62-4 lần
65-4 lần
73-4 lần
77-4 lần
78-4 lần
91-4 lần
94-4 lần
13-3 lần
16-3 lần
79-39 lần
34-36 lần
04-32 lần
10-32 lần
35-32 lần
56-32 lần
74-32 lần
16-30 lần
42-29 lần
57-29 lần
40-28 lần
92-28 lần
38-27 lần
44-27 lần
49-27 lần
94-27 lần
11-26 lần
20-26 lần
64-26 lần
65-26 lần
97-26 lần
46-25 lần
55-25 lần
60-25 lần
82-25 lần
91-25 lần
95-25 lần
41-24 lần
62-24 lần
63-24 lần

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình

BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 25/03/2023


Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 17h00 là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.


vào web XSMB.top xem các cao thủ chốt số - Đăng ký chốt số để kiếm tiền