Thống kê tần suất cộng giải nhất Miền Bắc

STT Ngày tháng Giải ĐBGiải NhấtKhả năng về Kết quả về Kết quả Kết quả nuôi 2 ngày Nuôi
1 31/01-T3
03,30,17,71
2 30/01-T2 16179 12198 07,70,12,21 70,12 4 về 2
3 29/01-CN 76479 25766 16,61,14,41 Không về
4 28/01-T7 87219 88795 12,21,07,70 12,70 4 về 2
5 27/01-T6 72859 84970 03,30,06,60 Không về Về 30 sau 2 ngày
6 26/01-T5 34164 21642 09,90,10,01 Không về Về 01 sau 2 ngày
7 25/01-T4 52371 45082 Không về Xịt
8 24/01-T3
Không về
9 23/01-T2
Không về
10 22/01-CN
Không về
11 21/01-T7
08,80,04,40
Không về
12 20/01-T6 91869 62613 06,60,10,01 06,10 4 về 2
13 19/01-T5 62857 24246 13,31,07,70 Không về Về 13 sau 2 ngày
14 18/01-T4 45282 76552 01,10,07,70 01 4 về 1
15 17/01-T3 53363 01443 11,11,15,51 11,11 4 về 2
16 16/01-T2 48260 83587 07,70,09,90 07 4 về 1
17 15/01-CN 44221 25945 09,90,14,41 90,41 4 về 2
18 14/01-T7 62940 27086 07,70,04,40 40,40 4 về 2
19 13/01-T6 60762 70413 18,81,13,31 18,13 4 về 2
20 12/01-T5 18452 99849 04,40,02,20 40,02 4 về 2
21 11/01-T4 04942 31511 16,61,04,40 Không về Về 40 sau 2 ngày
22 10/01-T3 81191 88140 07,70,07,70 Không về Về 70,70 sau 3 ngày
23 09/01-T2 78014 16270 13,31,11,11 11,11,11,11 4 về 4
24 08/01-CN 20040 76965 02,20,12,21 12 4 về 1
25 07/01-T7 39597 20448 05,50,08,80 05,50,50 4 về 3
26 06/01-T6 45370 05808 03,30,01,10 10 4 về 1
27 05/01-T5 76191 12810 04,40,04,40 Không về Xịt
28 04/01-T4 75757 40631 04,40,07,70 07,07,70 4 về 3
29 03/01-T3 25649 31843 07,70,14,41 41 4 về 1
30 02/01-T2 49265 43459 13,31,10,01 13 4 về 1
31 01/01-CN 16705 76828 06,60,08,80 Không về Về 80 sau 2 ngày
32 31/12-T7 55291 42135 12,21,01,10 Không về Xịt
33 30/12-T6 54112 93201 13,31,04,40 31 4 về 1
34 29/12-T5 51849 67722 09,90,12,21 09 4 về 1
35 28/12-T4 55145 18766 16,61,10,01 16 4 về 1
36 27/12-T3 97797 97019 13,31,07,70 Không về Về 13,31 sau 2 ngày
37 26/12-T2 03400 85616 17,71,06,60 06 4 về 1
38 25/12-CN 95636 89842 07,70,08,80 70 4 về 1
39 24/12-T7 09534 70353 01,10,07,70 Không về Về 70 sau 2 ngày
40 23/12-T6 33027 01034 06,60,03,30 06,60 4 về 2
41 22/12-T5 65438 42121 11,11,10,01 10 4 về 1
42 21/12-T4 74562 56264 05,50,11,11 Không về Về 05,11,11,11,11 sau 3 ngày
43 20/12-T3 40448 23038 12,21,13,31 12,21,13 4 về 3
44 19/12-T2 90230 75249 05,50,13,31 Không về Về 05,13 sau 2 ngày
45 18/12-CN 32505 41658 12,21,07,70 Không về Về 21,70 sau 2 ngày
46 17/12-T7 71424 66934 15,51,07,70 Không về Về 70 sau 3 ngày
47 16/12-T6 13086 69861 14,41,12,21 21 4 về 1
48 15/12-T5 92059 59893 11,11,05,50 Không về Xịt
49 14/12-T4 48507 74741 10,01,12,21 Không về Về 10,10 sau 2 ngày
50 13/12-T3 96688 37484 10,01,15,51 10,15,51 4 về 3
51 12/12-T2 65180 55187 09,90,15,51 90 4 về 1
52 11/12-CN 20815 72778 10,01,06,60 10,06 4 về 2
53 10/12-T7 82978 37815 04,40,09,90 40 4 về 1
54 09/12-T6 93971 04009 15,51,07,70 51,07 4 về 2
55 08/12-T5 38522 78852 13,31,15,51 Không về Về 51 sau 2 ngày
56 07/12-T4 85979 67578 01,10,09,90 Không về Về 01 sau 2 ngày
57 06/12-T3 84807 10590 18,81,06,60 18 4 về 1
58 05/12-T2 13454 99442 13,31,07,70 70 4 về 1
59 04/12-CN 05028 94007 12,21,09,90 21 4 về 1
60 03/12-T7 10576 48972 03,30,06,60 03 4 về 1
Tổng: 216 về 57 (tỷ lệ 26%) - Tổng xịt : 8 lần

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình

BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 30/01/2023


Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 17h00 là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.


vào web XSMB.top xem các cao thủ chốt số - Đăng ký chốt số để kiếm tiền