Thống kê đặc biệt tam thủ đặc biệt VIP ! Là tổng hợp từ lập trình tần suất về nhiều. Số chỉ mang tính chất tham khảo không chắc chắn 100%

STT Ngày tháng Giải ĐBGiải NhấtKhả năng về Kết quả Kết quả nuôi 3 ngày Nuôi
1 03/12-T6 30 số
2 02/12-T5 27587 50645 30 số Không về
3 01/12-T4 62712 70945 30 số Không về
4 30/11-T3 71738 38779 30 số Không về Về 12 sau 2 ngày
5 29/11-T2 28087 28734 30 số Không về Về 12 sau 3 ngày
6 28/11-CN 55988 58593 30 số về đề 88
7 27/11-T7 27824 84009 30 số Không về Xịt
8 26/11-T6 81610 43572 30 số về đề 1610
9 25/11-T5 64313 28994 30 số về đề 13
10 24/11-T4 85856 14730 30 số Không về Về 13 sau 2 ngày
11 23/11-T3 24880 45683 30 số Không về Về 13 sau 3 ngày
12 22/11-T2 36593 86008 30 số về đề 593
13 21/11-CN 47579 80977 30 số Không về Xịt
14 20/11-T7 45344 21508 30 số Không về Xịt
15 19/11-T6 68712 13056 30 số về đề 12
16 18/11-T5 04960 49665 30 số về đề 60
17 17/11-T4 99342 53462 30 số Không về Xịt
18 16/11-T3 41405 87612 30 số về đề 05
19 15/11-T2 77626 91372 30 số Không về Về 05 sau 2 ngày
20 14/11-CN 53940 52169 30 số Không về Xịt
21 13/11-T7 55230 64965 30 số Không về Về 7626 sau 3 ngày
22 12/11-T6 04211 71230 30 số về đề 11
23 11/11-T5 33422 95524 30 số về đề 22
24 10/11-T4 43595 16549 30 số Không về Về 11 sau 3 ngày
25 09/11-T3 71952 38113 30 số Không về Về 3595 sau 2 ngày
26 08/11-T2 94772 34396 30 số Không về Về 3595 sau 3 ngày
27 07/11-CN 91386 94379 30 số Không về Về 72 sau 2 ngày
28 06/11-T7 19821 46754 30 số Không về Xịt
29 05/11-T6 66152 65766 30 số Không về Về 821 sau 2 ngày
30 04/11-T5 34148 13354 30 số Không về Xịt
31 03/11-T4 07267 18214 30 số Không về Về 152 sau 3 ngày
32 02/11-T3 29510 65284 30 số về đề 510
33 01/11-T2 03858 20567 30 số Không về Về 67 sau 3 ngày
34 31/10-CN 54798 04294 30 số Không về Xịt
35 30/10-T7 24242 20699 30 số Không về Xịt
36 29/10-T6 67635 83186 30 số về đề 7635
37 28/10-T5 47069 95366 30 số Không về Xịt
38 27/10-T4 92046 41811 30 số Không về Về 7069 sau 2 ngày
39 26/10-T3 75309 29545 30 số về đề 09
40 25/10-T2 69154 57088 30 số về đề 154
41 24/10-CN 44417 33926 30 số Không về Về 09 sau 3 ngày
Tổng: 40 ngày - về 13 ngày - Không về 28 ngày - tỷ lệ 32 % - Ăn 3 càng 5 lần - Ăn 4 càng 2 lần - Kết quả nuôi : 10 ngày Xịt