Thống kê đặc biệt tam thủ đặc biệt VIP ! Là tổng hợp từ lập trình tần suất về nhiều. Số chỉ mang tính chất tham khảo không chắc chắn 100%

STT Ngày tháng Giải ĐBGiải NhấtKhả năng về Kết quả Kết quả nuôi 3 ngày Nuôi
1 11/08-T5 30 số
2 10/08-T4 42119 46227 30 số Không về
3 09/08-T3 00180 08818 30 số Không về
4 08/08-T2 76821 26769 30 số Không về Về 0180 sau 2 ngày
5 07/08-CN 80395 00604 30 số Không về Về 0180 sau 3 ngày
6 06/08-T7 74873 78243 30 số Không về Về 6821 sau 3 ngày
7 05/08-T6 49513 91374 30 số về đề 513
8 04/08-T5 27492 50569 30 số Không về Về 513 sau 2 ngày
9 03/08-T4 37686 60371 30 số Không về Về 513 sau 3 ngày
10 02/08-T3 36335 79490 30 số Không về Về 7492 sau 3 ngày
11 01/08-T2 46555 11459 30 số Không về Về 6335 sau 2 ngày
12 31/07-CN 50267 02643 30 số Không về Về 6555 sau 2 ngày
13 30/07-T7 96409 33297 30 số Không về Về 6555 sau 3 ngày
14 29/07-T6 92303 26296 30 số Không về Về 6409 sau 2 ngày
15 28/07-T5 56590 61023 30 số Không về Xịt
16 27/07-T4 09155 63250 30 số về đề 155
17 26/07-T3 00558 96583 30 số Không về Xịt
18 25/07-T2 69502 72642 30 số Không về Về 155 sau 3 ngày
19 24/07-CN 22857 51386 30 số về đề 2857
20 23/07-T7 15361 86993 30 số Không về Về 502 sau 3 ngày
21 22/07-T6 04093 51457 30 số Không về Xịt
22 21/07-T5 27404 63031 30 số Không về Xịt
23 20/07-T4 25496 72929 30 số Không về Xịt
24 19/07-T3 53393 88480 30 số Không về Về 7404 sau 3 ngày
25 18/07-T2 36713 35519 30 số về đề 13
26 17/07-CN 66327 20157 30 số về đề 6327
27 16/07-T7 77064 71741 30 số Không về Xịt
28 15/07-T6 38114 90817 30 số Không về Về 64 sau 2 ngày
29 14/07-T5 32850 20310 30 số về đề 2850
30 13/07-T4 95155 90271 30 số về đề 155
31 12/07-T3 23151 77007 30 số về đề 151
32 11/07-T2 02801 41033 30 số Không về Về 151 sau 2 ngày
33 10/07-CN 17772 24964 30 số Không về Xịt
34 09/07-T7 10295 36734 30 số Không về Về 72 sau 2 ngày
35 08/07-T6 66224 39869 30 số Không về Xịt
36 07/07-T5 91796 13278 30 số Không về Xịt
37 06/07-T4 76796 60532 30 số Không về Xịt
38 05/07-T3 68404 87375 30 số Không về Xịt
39 04/07-T2 50239 18777 30 số Không về Xịt
40 03/07-CN 86690 00944 30 số về đề 90
41 02/07-T7 50554 26597 30 số Không về Xịt
Tổng: 40 ngày - về 9 ngày - Không về 32 ngày - tỷ lệ 22 % - Ăn 3 càng 7 lần - Ăn 4 càng 3 lần - Kết quả nuôi : 13 ngày Xịt