Thống kê đặc biệt tam thủ đặc biệt VIP ! Là tổng hợp từ lập trình tần suất về nhiều. Số chỉ mang tính chất tham khảo không chắc chắn 100%

STT Ngày tháng Giải ĐBGiải NhấtKhả năng về Kết quả Kết quả nuôi 3 ngày Nuôi
1 20/04-T7 30 số
2 19/04-T6 26592 38838 30 số Không về
3 18/04-T5 62904 16351 30 số Không về
4 17/04-T4 90289 19874 30 số Không về Xịt
5 16/04-T3 96850 66671 30 số về đề 850
6 15/04-T2 99369 13829 30 số Không về Về 89 sau 3 ngày
7 14/04-CN 71396 20801 30 số Không về Về 850 sau 3 ngày
8 13/04-T7 90649 71212 30 số Không về Xịt
9 12/04-T6 12073 92837 30 số Không về Xịt
10 11/04-T5 69356 22552 30 số Không về Xịt
11 10/04-T4 14138 62724 30 số về đề 138
12 09/04-T3 16510 57524 30 số về đề 10
13 08/04-T2 30147 37755 30 số về đề 0147
14 07/04-CN 93374 18300 30 số Không về Xịt
15 06/04-T7 00312 44708 30 số Không về Xịt
16 05/04-T6 72666 96992 30 số về đề 2666
17 04/04-T5 69389 34052 30 số Không về Về 2666 sau 2 ngày
18 03/04-T4 67364 05538 30 số Không về Xịt
19 02/04-T3 62909 09387 30 số Không về Xịt
20 01/04-T2 19052 64293 30 số Không về Xịt
21 31/03-CN 36909 46217 30 số Không về Xịt
22 30/03-T7 62135 21141 30 số về đề 2135
23 29/03-T6 37869 01431 30 số Không về Về 2135 sau 2 ngày
24 28/03-T5 49879 61196 30 số Không về Về 7869 sau 2 ngày
25 27/03-T4 20645 21356 30 số về đề 0645
26 26/03-T3 59619 57086 30 số Không về Về 0645 sau 2 ngày
27 25/03-T2 16342 75754 30 số Không về Về 9619 sau 2 ngày
28 24/03-CN 88274 06693 30 số Không về Xịt
29 23/03-T7 59882 35161 30 số Không về Về 342 sau 3 ngày
30 22/03-T6 95371 07286 30 số Không về Về 9882 sau 2 ngày
31 21/03-T5 81866 15018 30 số Không về Về 9882 sau 3 ngày
32 20/03-T4 35144 48573 30 số Không về Về 866 sau 2 ngày
33 19/03-T3 15636 19173 30 số Không về Xịt
34 18/03-T2 78723 05913 30 số về đề 23
35 17/03-CN 39399 50264 30 số về đề 9399
36 16/03-T7 05667 42692 30 số Không về Về 9399 sau 2 ngày
37 15/03-T6 12334 51885 30 số Không về Xịt
38 14/03-T5 69169 64118 30 số Không về Về 2334 sau 2 ngày
39 13/03-T4 91753 54579 30 số Không về Xịt
40 12/03-T3 00212 02044 30 số về đề 12
41 11/03-T2 68333 15214 30 số về đề 333
Tổng: 40 ngày - về 11 ngày - Không về 30 ngày - tỷ lệ 27 % - Ăn 3 càng 8 lần - Ăn 4 càng 5 lần - Kết quả nuôi : 14 ngày Xịt