Thống kê đặc biệt tam thủ đặc biệt VIP ! Là tổng hợp từ lập trình tần suất về nhiều. Số chỉ mang tính chất tham khảo không chắc chắn 100%

STT Ngày tháng Giải ĐBGiải NhấtKhả năng về Kết quả Kết quả nuôi 3 ngày Nuôi
1 27/09-T4 30 số
2 26/09-T3 45236 33099 30 số Không về
3 25/09-T2 68779 71548 30 số về đề 779
4 24/09-CN 62778 20839 30 số về đề 2778
5 23/09-T7 76922 99878 30 số về đề 6922
6 22/09-T6 22714 66480 30 số về đề 2714
7 21/09-T5 52566 34841 30 số Không về Về 2714 sau 2 ngày
8 20/09-T4 40303 10239 30 số Không về Về 66 sau 2 ngày
9 19/09-T3 50925 75781 30 số Không về Về 66 sau 3 ngày
10 18/09-T2 43104 28261 30 số Không về Xịt
11 17/09-CN 22365 80585 30 số Không về Về 3104 sau 2 ngày
12 16/09-T7 11724 98298 30 số Không về Về 3104 sau 3 ngày
13 15/09-T6 13720 08293 30 số Không về Xịt
14 14/09-T5 59722 39954 30 số về đề 722
15 13/09-T4 56650 37406 30 số Không về Về 722 sau 2 ngày
16 12/09-T3 73132 07023 30 số Không về Xịt
17 11/09-T2 63768 07404 30 số về đề 3768
18 10/09-CN 35902 31314 30 số Không về Xịt
19 09/09-T7 35252 16451 30 số Không về Xịt
20 08/09-T6 13676 24740 30 số Không về Về 902 sau 3 ngày
21 07/09-T5 49956 86503 30 số về đề 956
22 06/09-T4 15269 98469 30 số Không về Xịt
23 05/09-T3 06367 75549 30 số Không về Về 956 sau 3 ngày
24 04/09-T2 08811 37863 30 số Không về Xịt
25 03/09-CN 31186 04843 30 số Không về Về 811 sau 2 ngày
26 02/09-T7 06380 98000 30 số Không về Về 811 sau 3 ngày
27 01/09-T6 61379 79008 30 số Không về Xịt
28 31/08-T5 73040 49951 30 số Không về Xịt
29 30/08-T4 76551 15711 30 số Không về Xịt
30 29/08-T3 49278 26681 30 số Không về Về 51 sau 2 ngày
31 28/08-T2 83185 32479 30 số Không về Về 51 sau 3 ngày
32 27/08-CN 18448 73829 30 số về đề 48
33 26/08-T7 94958 14322 30 số về đề 958
34 25/08-T6 82843 23348 30 số Không về Xịt
35 24/08-T5 57973 56968 30 số về đề 973
36 23/08-T4 63734 45494 30 số Không về Xịt
37 22/08-T3 60279 20329 30 số Không về Xịt
38 21/08-T2 27221 79939 30 số Không về Xịt
39 20/08-CN 92009 83433 30 số về đề 09
40 19/08-T7 41830 58636 30 số Không về Xịt
41 18/08-T6 47887 39986 30 số Không về Xịt
Tổng: 40 ngày - về 11 ngày - Không về 30 ngày - tỷ lệ 27 % - Ăn 3 càng 9 lần - Ăn 4 càng 4 lần - Kết quả nuôi : 16 ngày Xịt