Thống kê đặc biệt tứ thủ đặc biệt VIP ! Là tổng hợp từ lập trình tần suất về nhiều. Số chỉ mang tính chất tham khảo không chắc chắn 100%

STT Ngày tháng Giải ĐBGiải NhấtKhả năng về Kết quả Kết quả nuôi 3 ngày Nuôi
1 22/05-T4 40 số
2 21/05-T3 55200 18539 40 số về đề 00
3 20/05-T2 05966 60275 40 số về đề 966
4 19/05-CN 14478 08543 40 số Không về Về 00 sau 3 ngày
5 18/05-T7 91322 34422 40 số Không về Về 78 sau 2 ngày
6 17/05-T6 51468 36545 40 số Không về Về 322 sau 2 ngày
7 16/05-T5 61034 71290 40 số về đề 034
8 15/05-T4 06926 62025 40 số về đề 6926
9 14/05-T3 16880 28703 40 số Không về Về 6926 sau 2 ngày
10 13/05-T2 84396 64440 40 số Không về Về 6880 sau 2 ngày
11 12/05-CN 54105 06147 40 số Không về Về 396 sau 2 ngày
12 11/05-T7 98076 10832 40 số Không về Về 05 sau 2 ngày
13 10/05-T6 78736 18262 40 số Không về Về 05 sau 3 ngày
14 09/05-T5 60325 15349 40 số về đề 0325
15 08/05-T4 56095 97809 40 số Không về Về 36 sau 3 ngày
16 07/05-T3 12317 81118 40 số về đề 2317
17 06/05-T2 87661 22441 40 số Không về Xịt
18 05/05-CN 80183 07373 40 số Không về Về 2317 sau 3 ngày
19 04/05-T7 90869 86258 40 số Không về Về 83 sau 2 ngày
20 03/05-T6 64857 31913 40 số Không về Về 83 sau 3 ngày
21 02/05-T5 27567 98924 40 số về đề 67
22 01/05-T4 72031 10292 40 số về đề 2031
23 30/04-T3 44624 05886 40 số về đề 624
24 29/04-T2 15877 86391 40 số về đề 877
25 28/04-CN 37696 21957 40 số về đề 696
26 27/04-T7 25842 31827 40 số về đề 842
27 26/04-T6 57620 82135 40 số Không về Về 696 sau 3 ngày
28 25/04-T5 36594 90713 40 số Không về Về 620 sau 2 ngày
29 24/04-T4 69952 12165 40 số Không về Về 94 sau 2 ngày
30 23/04-T3 12681 26928 40 số Không về Xịt
31 22/04-T2 15525 29914 40 số về đề 25
32 21/04-CN 19980 85986 40 số Không về Về 25 sau 2 ngày
33 20/04-T7 29379 29822 40 số Không về Xịt
34 19/04-T6 26592 38838 40 số Không về Xịt
35 18/04-T5 62904 16351 40 số về đề 2904
36 17/04-T4 90289 19874 40 số Không về Xịt
37 16/04-T3 96850 66671 40 số về đề 6850
38 15/04-T2 99369 13829 40 số Không về Về 89 sau 3 ngày
39 14/04-CN 71396 20801 40 số Không về Về 9369 sau 2 ngày
40 13/04-T7 90649 71212 40 số về đề 0649
41 12/04-T6 12073 92837 40 số về đề 2073
Tổng: 40 ngày - về 17 ngày - Không về 24 ngày - tỷ lệ 42 % - Ăn 3 càng 14 lần - Ăn 4 càng 8 lần - Kết quả nuôi : 5 ngày Xịt