Thống kê đặc biệt tứ thủ đặc biệt VIP ! Là tổng hợp từ lập trình tần suất về nhiều. Số chỉ mang tính chất tham khảo không chắc chắn 100%

STT Ngày tháng Giải ĐBGiải NhấtKhả năng về Kết quả Kết quả nuôi 3 ngày Nuôi
1 26/09-T3 40 số
2 25/09-T2 68779 71548 40 số về đề 779
3 24/09-CN 62778 20839 40 số về đề 2778
4 23/09-T7 76922 99878 40 số về đề 6922
5 22/09-T6 22714 66480 40 số về đề 2714
6 21/09-T5 52566 34841 40 số Không về Về 2714 sau 2 ngày
7 20/09-T4 40303 10239 40 số Không về Về 66 sau 2 ngày
8 19/09-T3 50925 75781 40 số Không về Về 66 sau 3 ngày
9 18/09-T2 43104 28261 40 số Không về Xịt
10 17/09-CN 22365 80585 40 số Không về Về 3104 sau 2 ngày
11 16/09-T7 11724 98298 40 số Không về Về 3104 sau 3 ngày
12 15/09-T6 13720 08293 40 số Không về Xịt
13 14/09-T5 59722 39954 40 số về đề 722
14 13/09-T4 56650 37406 40 số Không về Về 722 sau 2 ngày
15 12/09-T3 73132 07023 40 số Không về Xịt
16 11/09-T2 63768 07404 40 số về đề 3768
17 10/09-CN 35902 31314 40 số Không về Xịt
18 09/09-T7 35252 16451 40 số Không về Xịt
19 08/09-T6 13676 24740 40 số Không về Về 902 sau 3 ngày
20 07/09-T5 49956 86503 40 số về đề 956
21 06/09-T4 15269 98469 40 số Không về Xịt
22 05/09-T3 06367 75549 40 số Không về Về 956 sau 3 ngày
23 04/09-T2 08811 37863 40 số về đề 811
24 03/09-CN 31186 04843 40 số Không về Về 811 sau 2 ngày
25 02/09-T7 06380 98000 40 số Không về Về 811 sau 3 ngày
26 01/09-T6 61379 79008 40 số Không về Xịt
27 31/08-T5 73040 49951 40 số Không về Về 79 sau 2 ngày
28 30/08-T4 76551 15711 40 số Không về Xịt
29 29/08-T3 49278 26681 40 số Không về Về 51 sau 2 ngày
30 28/08-T2 83185 32479 40 số về đề 3185
31 27/08-CN 18448 73829 40 số về đề 48
32 26/08-T7 94958 14322 40 số về đề 958
33 25/08-T6 82843 23348 40 số về đề 2843
34 24/08-T5 57973 56968 40 số về đề 973
35 23/08-T4 63734 45494 40 số Không về Xịt
36 22/08-T3 60279 20329 40 số Không về Xịt
37 21/08-T2 27221 79939 40 số về đề 221
38 20/08-CN 92009 83433 40 số về đề 09
39 19/08-T7 41830 58636 40 số Không về Xịt
40 18/08-T6 47887 39986 40 số Không về Xịt
41 17/08-T5 79186 32553 40 số Không về Xịt
Tổng: 40 ngày - về 15 ngày - Không về 26 ngày - tỷ lệ 37 % - Ăn 3 càng 13 lần - Ăn 4 càng 6 lần - Kết quả nuôi : 13 ngày Xịt