Thống kê đặc biệt tứ thủ đặc biệt VIP ! Là tổng hợp từ lập trình tần suất về nhiều. Số chỉ mang tính chất tham khảo không chắc chắn 100%

STT Ngày tháng Giải ĐBGiải NhấtKhả năng về Trạng thái
1 26/10-T3 40 số Chờ...
2 25/10-T2 69154 57088 40 số Về 54
3 24/10-CN 44417 33926 40 số Về 17
4 23/10-T7 73125 49150 40 số Không về
5 22/10-T6 56628 23615 40 số Không về
6 21/10-T5 93188 00442 40 số Về 88
7 20/10-T4 56449 76644 40 số Về 49
8 19/10-T3 86847 67039 40 số Về 47
9 18/10-T2 11609 38670 40 số Không về
10 17/10-CN 24640 45261 40 số Không về
11 16/10-T7 66067 51010 40 số Không về
12 15/10-T6 64218 83454 40 số Về 18
13 14/10-T5 04019 12662 40 số Về 19
14 13/10-T4 49522 34123 40 số Không về
15 12/10-T3 05618 73209 40 số Về 18
16 11/10-T2 72142 06050 40 số Không về
17 10/10-CN 06085 88649 40 số Về 85
18 09/10-T7 31156 70905 40 số Không về
19 08/10-T6 43550 92887 40 số Không về
20 07/10-T5 97469 47719 40 số Không về
21 06/10-T4 82245 66283 40 số Về 45
22 05/10-T3 73967 77123 40 số Không về
23 04/10-T2 45747 78306 40 số Về 47
24 03/10-CN 20681 02104 40 số Về 81
25 02/10-T7 37377 21288 40 số Về 77
26 01/10-T6 31220 49246 40 số Không về
27 30/09-T5 45811 53705 40 số Về 11
28 29/09-T4 76477 24728 40 số Về 77
29 28/09-T3 03234 84484 40 số Không về
30 27/09-T2 73011 19529 40 số Về 11
31 26/09-CN 21694 58074 40 số Về 94
32 25/09-T7 92408 91545 40 số Không về
33 24/09-T6 51678 00595 40 số Về 78
34 23/09-T5 11534 41900 40 số Không về
35 22/09-T4 53873 69507 40 số Không về
36 21/09-T3 16083 88718 40 số Không về
37 20/09-T2 74019 39363 40 số Về 19
38 19/09-CN 45957 46590 40 số Về 57
39 18/09-T7 93901 29743 40 số Không về
40 17/09-T6 35330 90315 40 số Không về
41 16/09-T5 12093 15382 40 số Không về
Tổng: 40 ngày - về 20 ngày - Không về 20 ngày - tỷ lệ 50 %

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình

BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 26/10/2021
16386183

Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 17h00 là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.