Thống kê đặc biệt tứ thủ đặc biệt VIP ! Là tổng hợp từ lập trình tần suất về nhiều. Số chỉ mang tính chất tham khảo không chắc chắn 100%

STT Ngày tháng Giải ĐBGiải NhấtKhả năng về Kết quả Kết quả nuôi 3 ngày Nuôi
1 26/05-T5 40 số
2 25/05-T4 87109 07545 40 số về đề 7109
3 24/05-T3 97218 58758 40 số Không về Về 7109 sau 2 ngày
4 23/05-T2 29213 64806 40 số về đề 9213
5 22/05-CN 24547 49158 40 số Không về Về 9213 sau 2 ngày
6 21/05-T7 85198 20830 40 số Không về Về 547 sau 2 ngày
7 20/05-T6 78195 29924 40 số Không về Xịt
8 19/05-T5 49968 89976 40 số về đề 68
9 18/05-T4 69049 92364 40 số về đề 9049
10 17/05-T3 58553 76496 40 số về đề 8553
11 16/05-T2 17713 95077 40 số Không về Về 8553 sau 2 ngày
12 15/05-CN 93649 13716 40 số Không về Về 13 sau 2 ngày
13 14/05-T7 30775 08368 40 số Không về Về 13 sau 3 ngày
14 13/05-T6 29436 46318 40 số Không về Xịt
15 12/05-T5 55065 85044 40 số về đề 5065
16 11/05-T4 27724 10916 40 số về đề 24
17 10/05-T3 35106 02963 40 số Không về Về 24 sau 2 ngày
18 09/05-T2 05659 61956 40 số Không về Về 24 sau 3 ngày
19 08/05-CN 51139 23395 40 số về đề 139
20 07/05-T7 73301 10879 40 số về đề 301
21 06/05-T6 20116 51969 40 số Không về Xịt
22 05/05-T5 78054 56243 40 số Không về Về 116 sau 2 ngày
23 04/05-T4 79110 21129 40 số về đề 9110
24 03/05-T3 48243 95479 40 số Không về Về 9110 sau 2 ngày
25 02/05-T2 94479 28588 40 số Không về Về 9110 sau 3 ngày
26 01/05-CN 81691 24290 40 số Không về Xịt
27 30/04-T7 59924 14841 40 số về đề 24
28 29/04-T6 58339 82141 40 số Không về Về 24 sau 2 ngày
29 28/04-T5 47202 65673 40 số về đề 7202
30 27/04-T4 02541 03308 40 số về đề 541
31 26/04-T3 32047 94835 40 số về đề 047
32 25/04-T2 99368 01450 40 số Không về Xịt
33 24/04-CN 97285 09752 40 số Không về Xịt
34 24/04-CN 97285 09752 40 số về đề 7285
35 23/04-T7 77318 33815 40 số Không về Xịt
36 22/04-T6 31695 51735 40 số Không về Về 7285 sau 3 ngày
37 21/04-T5 89291 56407 40 số Không về Về 7318 sau 3 ngày
38 20/04-T4 58953 10071 40 số Không về Xịt
39 19/04-T3 78864 86443 40 số Không về Về 9291 sau 3 ngày
40 18/04-T2 80436 92047 40 số Không về Về 53 sau 3 ngày
41 17/04-CN 87347 30501 40 số Không về Xịt
Tổng: 40 ngày - về 15 ngày - Không về 26 ngày - tỷ lệ 37 % - Ăn 3 càng 12 lần - Ăn 4 càng 8 lần - Kết quả nuôi : 9 ngày Xịt