Kênh mới tạo

STT Tên KênhThống kê
1 Cao thủ 1
Miền Bắc
Chốt 0 về 0 - 0% - 0 ngày
2 Song thủ lô bất bại
Miền Bắc
Chốt 0 về 0 - 0% - 1 ngày
Chốt 5 tháng trước
3 Kênh tốt soi cầu
Miền Bắc
Chốt 0 về 0 - 0% - 1 ngày
Chốt 7 tháng trước
4 Hailoto
Miền Bắc
Chốt 0 về 0 - 0% - 1 ngày
Chốt 7 tháng trước
5 Saykhieng
Miền Bắc
Chốt 0 về 0 - 0% - 20 ngày
Chốt 7 tháng trước
6
Miền Bắc
Chốt 0 về 0 - 0% - 0 ngày
7
Miền Bắc
Chốt 0 về 0 - 0% - 0 ngày
8 42,68
Miền Bắc
Chốt 0 về 0 - 0% - 1 ngày
Chốt 8 tháng trước
9 42,68
Miền Bắc
Chốt 0 về 0 - 0% - 0 ngày
10 42,68
Miền Bắc
Chốt 0 về 0 - 0% - 0 ngày
11 Bbc
Miền Bắc
Chốt 0 về 0 - 0% - 0 ngày
12 Bbc
Miền Bắc
Chốt 0 về 0 - 0% - 0 ngày
13 03,55
Miền Bắc
Chốt 0 về 0 - 0% - 0 ngày
14 03,55
Miền Bắc
Chốt 0 về 0 - 0% - 0 ngày
15
Miền Bắc
Chốt 0 về 0 - 0% - 0 ngày
16
Miền Bắc
Chốt 0 về 0 - 0% - 1 ngày
Chốt 8 tháng trước
17 Vinhcukuin
Miền Bắc
Chốt 0 về 0 - 0% - 1 ngày
Chốt 9 tháng trước
18 ChuTich
Miền Bắc
Chốt 0 về 0 - 0% - 0 ngày
19 10%
Miền Bắc
Chốt 0 về 0 - 0% - 3 ngày
Chốt 10 tháng trước
20 LotoManada
Miền Bắc
Chốt 0 về 0 - 0% - 4 ngày
Chốt 9 tháng trước
21 Đặc Biệt 17,18,19,37,38,39.27,28
Miền Bắc
Chốt 0 về 0 - 0% - 0 ngày
22 Đặc Biệt 00,11,22,33,33,44,66
Miền Bắc
Chốt 0 về 0 - 0% - 0 ngày
23 ĐẶT BIỆT 97,98,99,77,78,79,87,88,89,
Miền Bắc
Chốt 0 về 0 - 0% - 1 ngày
Chốt 1 year ago
24 Đặc Biệt 85,86,91,92,93,94,95
Miền Bắc
Chốt 0 về 0 - 0% - 0 ngày
25 ĐẶC BIỆT ,71,72,73,74,75,76,81,82,83,84,
Miền Bắc
Chốt 0 về 0 - 0% - 0 ngày
26 LOTO 31,46
Miền Bắc
Chốt 0 về 0 - 0% - 0 ngày
27 Ôg Giao 34,46
Miền Bắc
Chốt 0 về 0 - 0% - 0 ngày
28 KO BIET TINH DE
Miền Bắc
Chốt 0 về 0 - 0% - 4 ngày
Chốt 1 year ago
29 Loto 47,74
Miền Bắc
Chốt 0 về 0 - 0% - 0 ngày
30 Đặc Biệt 04,05,06,14,16,16,24,25,26,34,
Miền Bắc
Chốt 0 về 0 - 0% - 0 ngày

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình

BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 25/03/2023


Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 17h00 là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.


vào web XSMB.top xem các cao thủ chốt số - Đăng ký chốt số để kiếm tiền