Kênh mới tạo

STT Tên KênhThống kê
1 10%
Miền Bắc
Chốt 10 về 2 - 20% - 2 ngày
Chốt 4 giờ trước
2 LotoManada
Miền Bắc
Chốt 4 về 1 - 25% - 2 ngày
Chốt 4 giờ trước
3 Đặc Biệt 17,18,19,37,38,39.27,28
Miền Bắc
Chốt 0 về 0 - 0% - 0 ngày
4 Đặc Biệt 00,11,22,33,33,44,66
Miền Bắc
Chốt 0 về 0 - 0% - 0 ngày
5 ĐẶT BIỆT 97,98,99,77,78,79,87,88,89,
Miền Bắc
Chốt 0 về 0 - 0% - 1 ngày
Chốt 2 tháng trước
6 Đặc Biệt 85,86,91,92,93,94,95
Miền Bắc
Chốt 0 về 0 - 0% - 0 ngày
7 ĐẶC BIỆT ,71,72,73,74,75,76,81,82,83,84,
Miền Bắc
Chốt 0 về 0 - 0% - 0 ngày
8 LOTO 31,46
Miền Bắc
Chốt 0 về 0 - 0% - 0 ngày
9 Ôg Giao 34,46
Miền Bắc
Chốt 0 về 0 - 0% - 0 ngày
10 KO BIET TINH DE
Miền Bắc
Chốt 0 về 0 - 0% - 4 ngày
Chốt 3 tháng trước
11 Loto 47,74
Miền Bắc
Chốt 0 về 0 - 0% - 0 ngày
12 Đặc Biệt 04,05,06,14,16,16,24,25,26,34,
Miền Bắc
Chốt 0 về 0 - 0% - 0 ngày
13 SONG LÔ 2 NGÀY
Miền Bắc
Chốt 0 về 0 - 0% - 0 ngày
14 STL
Miền Bắc
Chốt 0 về 0 - 0% - 0 ngày
15 BTL
Miền Bắc
Chốt 0 về 0 - 0% - 0 ngày
16 Soi cầu vip
Miền Bắc
Chốt 0 về 0 - 0% - 0 ngày
17 Soi cầu vip
Miền Bắc
Chốt 0 về 0 - 0% - 0 ngày
18 Soi cầu vip
Miền Bắc
Chốt 0 về 0 - 0% - 0 ngày
19
Miền Bắc
Chốt 0 về 0 - 0% - 1 ngày
Chốt 6 tháng trước
20 Học hỏi
Miền Bắc
Chốt 0 về 0 - 0% - 10 ngày
Chốt 6 tháng trước
21 vip 6868
Miền Bắc
Chốt 0 về 0 - 0% - 1 ngày
Chốt 7 tháng trước
22 Tứ thủ loto
Miền Bắc
Chốt 0 về 0 - 0% - 1 ngày
Chốt 7 tháng trước
23 MR HÙNG
Miền Bắc
Chốt 0 về 0 - 0% - 8 ngày
Chốt 1 month ago
24 SONG THỦ LOTO MIỀN BẮC
Miền Bắc
Chốt 0 về 0 - 0% - 4 ngày
Chốt 7 tháng trước
25 Mỗi ngày một cầu
Miền Bắc
Chốt 0 về 0 - 0% - 18 ngày
Chốt 6 tháng trước
26 Aaass
Miền Bắc
Chốt 0 về 0 - 0% - 1 ngày
Chốt 7 tháng trước
27 Lodechuan6886
Miền Bắc
Chốt 0 về 0 - 0% - 1 ngày
Chốt 7 tháng trước
28 STL & BTL
Miền Bắc
Chốt 0 về 0 - 0% - 2 ngày
Chốt 7 tháng trước
29 chuẩn lt
Miền Bắc
Chốt 0 về 0 - 0% - 1 ngày
Chốt 7 tháng trước
30 Trungprovip88
Miền Bắc
Chốt 0 về 0 - 0% - 0 ngày

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình

BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 26/05/2022
87071416

Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 17h00 là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.