Thống kê tần suất rơi cặp Miền Bắc

STT Ngày tháng Giải ĐBGiải NhấtKhả năng về Kết quả về Kết quả Kết quả nuôi 2 ngày Nuôi
1 22/05-T4
37,58,73,85
2 21/05-T3 55200 18539 25,52 Không về
3 20/05-T2 05966 60275 68,69,86,96 69,86 4 về 2
4 19/05-CN 14478 08543 07,70 Không về Xịt
5 18/05-T7 91322 34422 45,54 Không về Về 45 sau 3 ngày
6 17/05-T6 51468 36545 25,52 Không về Về 25 sau 2 ngày
7 16/05-T5 61034 71290 25,52 25,25,52 2 về 3
8 15/05-T4 06926 62025 18,81 Không về Xịt
9 14/05-T3 16880 28703 26,62 26 2 về 1
10 13/05-T2 84396 64440 Không về Xịt
11 12/05-CN 54105 06147 46,64 Không về Xịt
12 11/05-T7 98076 10832 69,96 69,69 2 về 2
13 10/05-T6 78736 18262 01,10 Không về Xịt
14 09/05-T5 60325 15349 25,52 25 2 về 1
15 08/05-T4 56095 97809 79,97 79 2 về 1
16 07/05-T3 12317 81118 69,96 Không về Xịt
17 06/05-T2 87661 22441 36,45,54,63 45 4 về 1
18 05/05-CN 80183 07373 03,30 30 2 về 1
19 04/05-T7 90869 86258 13,31,89,98 Không về Về 89 sau 2 ngày
20 03/05-T6 64857 31913 36,49,63,94 Không về Về 36,63 sau 3 ngày
21 02/05-T5 27567 98924 89,98 Không về Về 89,98 sau 2 ngày
22 01/05-T4 72031 10292 11,66 66 2 về 1
23 30/04-T3 44624 05886 04,40 Không về Về 40 sau 3 ngày
24 29/04-T2 15877 86391 27,57,72,75 75 4 về 1
25 28/04-CN 37696 21957 11,19,66,91 66 4 về 1
26 27/04-T7 25842 31827 02,20 02 2 về 1
27 26/04-T6 57620 82135 03,22,30,77 30,77,77,77 4 về 4
28 25/04-T5 36594 90713 28,82 Không về Về 82 sau 2 ngày
29 24/04-T4 69952 12165 18,22,77,81 22 4 về 1
30 23/04-T3 12681 26928 36,63 Không về Về 36 sau 3 ngày
31 22/04-T2 15525 29914 22,77 22 2 về 1
32 21/04-CN 19980 85986 29,92 92,92 2 về 2
33 20/04-T7 29379 29822 23,32,58,85 85 4 về 1
34 19/04-T6 26592 38838 15,51 Không về Về 51 sau 2 ngày
35 18/04-T5 62904 16351 06,60 Không về Về 06 sau 2 ngày
36 17/04-T4 90289 19874 Không về Xịt
37 16/04-T3 96850 66671 37,48,73,84 Không về Về 37,73,84 sau 3 ngày
38 15/04-T2 99369 13829 18,81 81 2 về 1
39 14/04-CN 71396 20801 03,30 Không về Về 03 sau 2 ngày
40 13/04-T7 90649 71212 27,37,72,73 Không về Về 37,73 sau 3 ngày
41 12/04-T6 12073 92837 78,87 Không về Về 78 sau 2 ngày
42 11/04-T5 69356 22552 12,21 Không về Về 21 sau 2 ngày
43 10/04-T4 14138 62724 26,62 62,62,62 2 về 3
44 09/04-T3 16510 57524 16,61 16 2 về 1
45 08/04-T2 30147 37755 69,96 Không về Về 69,69 sau 2 ngày
46 07/04-CN 93374 18300 Không về Xịt
47 06/04-T7 00312 44708 19,91 Không về Xịt
48 05/04-T6 72666 96992 Không về Xịt
49 04/04-T5 69389 34052 39,93 Không về Xịt
50 03/04-T4 67364 05538 Không về Xịt
51 02/04-T3 62909 09387 Không về Xịt
52 01/04-T2 19052 64293 17,71 Không về Về 17,71 sau 3 ngày
53 31/03-CN 36909 46217 44,56,65,99 Không về Về 99 sau 2 ngày
54 30/03-T7 62135 21141 69,96 96 2 về 1
55 29/03-T6 37869 01431 58,85 Không về Xịt
56 28/03-T5 49879 61196 79,97 79 2 về 1
57 27/03-T4 20645 21356 37,73 Không về Xịt
58 26/03-T3 59619 57086 22,77 Không về Xịt
59 25/03-T2 16342 75754 48,84 Không về Về 84 sau 3 ngày
60 24/03-CN 88274 06693 00,55 Không về Xịt
Tổng: 130 về 32 (tỷ lệ 24%) - Tổng xịt : 17 lần

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình

BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 21/05/2024


Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 17h00 là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.


vào web Kết Quả Nét xem các số đẹp hôm nay