Thống kê đặc biệt lục thủ đặc biệt VIP ! Là tổng hợp từ lập trình tần suất về nhiều. Số chỉ mang tính chất tham khảo không chắc chắn 100%

STT Ngày tháng Giải ĐBGiải NhấtKhả năng về Kết quả Kết quả nuôi 3 ngày Nuôi
1 18/06-T3 60 số
2 17/06-T2 00002 89539 60 số về đề 0002
3 16/06-CN 17597 14213 60 số Không về Về 0002 sau 2 ngày
4 15/06-T7 40369 61635 60 số về đề 0369
5 14/06-T6 80287 34741 60 số về đề 87
6 13/06-T5 29826 13498 60 số về đề 826
7 12/06-T4 86255 11249 60 số Không về Về 826 sau 2 ngày
8 11/06-T3 17409 34794 60 số về đề 09
9 10/06-T2 44465 74590 60 số Không về Về 55 sau 3 ngày
10 09/06-CN 29226 12081 60 số về đề 26
11 08/06-T7 63333 06115 60 số về đề 333
12 07/06-T6 04651 66342 60 số về đề 4651
13 06/06-T5 66688 12104 60 số về đề 6688
14 05/06-T4 97856 25539 60 số Không về Về 6688 sau 2 ngày
15 04/06-T3 86127 95915 60 số Không về Về 6688 sau 3 ngày
16 03/06-T2 35024 46369 60 số Không về Về 7856 sau 3 ngày
17 02/06-CN 27070 02994 60 số về đề 7070
18 01/06-T7 12612 12229 60 số về đề 612
19 31/05-T6 06102 01933 60 số về đề 6102
20 30/05-T5 98932 74989 60 số về đề 32
21 29/05-T4 60031 50514 60 số Không về Về 32 sau 2 ngày
22 28/05-T3 47490 72043 60 số Không về Về 32 sau 3 ngày
23 27/05-T2 72578 03162 60 số về đề 78
24 26/05-CN 53398 12478 60 số Không về Xịt
25 25/05-T7 09743 80957 60 số Không về Về 398 sau 2 ngày
26 24/05-T6 70098 97488 60 số Không về Về 43 sau 2 ngày
27 23/05-T5 13182 64473 60 số Không về Về 43 sau 3 ngày
28 22/05-T4 39397 45487 60 số Không về Về 182 sau 2 ngày
29 21/05-T3 55200 18539 60 số về đề 00
30 20/05-T2 05966 60275 60 số về đề 66
31 19/05-CN 14478 08543 60 số Không về Về 00 sau 3 ngày
32 18/05-T7 91322 34422 60 số về đề 322
33 17/05-T6 51468 36545 60 số về đề 68
34 16/05-T5 61034 71290 60 số về đề 034
35 15/05-T4 06926 62025 57 số về đề 26
36 14/05-T3 16880 28703 50 số Không về Về 26 sau 2 ngày
37 13/05-T2 84396 64440 60 số Không về Về 6880 sau 2 ngày
38 12/05-CN 54105 06147 60 số Không về Về 4396 sau 2 ngày
39 11/05-T7 98076 10832 60 số Không về Về 4105 sau 2 ngày
40 10/05-T6 78736 18262 60 số Không về Về 4105 sau 3 ngày
41 09/05-T5 60325 15349 60 số về đề 0325
Tổng: 40 ngày - về 21 ngày - Không về 20 ngày - tỷ lệ 52 % - Ăn 3 càng 12 lần - Ăn 4 càng 7 lần - Kết quả nuôi : 1 ngày Xịt