vào XSMB.top xem các cao thủ chốt số

vào RaoVat.me để tạo kênh bán hàng miễn phí - đăng tin rao vặt miễn phí

Thống kê đặc biệt lục thủ đặc biệt VIP ! Là tổng hợp từ lập trình tần suất về nhiều. Số chỉ mang tính chất tham khảo không chắc chắn 100%

STT Ngày tháng Giải ĐBGiải NhấtKhả năng về Kết quả Kết quả nuôi 3 ngày Nuôi
1 03/12-T7 60 số
2 02/12-T6 24523 03015 60 số về đề 523
3 01/12-T5 52770 72632 57 số Không về
4 30/11-T4 98112 09152 60 số về đề 12
5 29/11-T3 25380 28733 60 số Không về Về 12 sau 2 ngày
6 28/11-T2 65507 90987 60 số về đề 5507
7 27/11-CN 67857 24762 60 số Không về Về 5507 sau 2 ngày
8 26/11-T7 67896 70731 60 số Không về Xịt
9 25/11-T6 36819 77300 60 số về đề 6819
10 24/11-T5 75996 04902 60 số về đề 96
11 23/11-T4 47779 09473 60 số về đề 7779
12 22/11-T3 30529 00774 60 số về đề 529
13 21/11-T2 52091 32734 60 số Không về Về 529 sau 2 ngày
14 20/11-CN 08770 74803 60 số về đề 770
15 19/11-T7 66534 56931 60 số về đề 6534
16 18/11-T6 32592 64258 60 số Không về Về 6534 sau 2 ngày
17 17/11-T5 05776 49100 60 số về đề 5776
18 16/11-T4 50578 44533 60 số Không về Về 5776 sau 2 ngày
19 15/11-T3 91006 22362 60 số về đề 006
20 14/11-T2 12834 95078 60 số về đề 2834
21 13/11-CN 96305 67959 60 số về đề 05
22 12/11-T7 78611 11566 60 số về đề 611
23 11/11-T6 81736 23276 60 số về đề 736
24 10/11-T5 71610 89551 60 số về đề 610
25 09/11-T4 57765 69270 60 số Không về Về 610 sau 2 ngày
26 08/11-T3 66130 31344 60 số về đề 30
27 07/11-T2 04067 62344 60 số Không về Về 30 sau 2 ngày
28 06/11-CN 77471 19152 60 số Không về Về 067 sau 2 ngày
29 05/11-T7 33487 75857 60 số về đề 87
30 04/11-T6 75371 81207 60 số Không về Xịt
31 03/11-T5 66819 58970 60 số về đề 6819
32 02/11-T4 67246 84000 60 số về đề 46
33 01/11-T3 99876 35394 60 số Không về Xịt
34 31/10-T2 93343 96968 60 số về đề 43
35 30/10-CN 05085 52112 60 số về đề 5085
36 29/10-T7 73887 76973 60 số Không về Về 43 sau 3 ngày
37 28/10-T6 32041 41193 60 số Không về Xịt
38 27/10-T5 89604 91323 60 số về đề 604
39 26/10-T4 19739 15022 60 số Không về Về 604 sau 2 ngày
40 25/10-T3 50604 02803 60 số về đề 604
41 24/10-T2 05499 10376 60 số về đề 99
Tổng: 40 ngày - về 25 ngày - Không về 16 ngày - tỷ lệ 62 % - Ăn 3 càng 17 lần - Ăn 4 càng 8 lần - Kết quả nuôi : 4 ngày Xịt