Thống kê đặc biệt lục thủ đặc biệt VIP ! Là tổng hợp từ lập trình tần suất về nhiều. Số chỉ mang tính chất tham khảo không chắc chắn 100%

STT Ngày tháng Giải ĐBGiải NhấtKhả năng về Kết quả Kết quả nuôi 3 ngày Nuôi
1 02/07-T7 60 số
2 01/07-T6 01697 70090 60 số Không về
3 30/06-T5 58839 82672 60 số Không về
4 29/06-T4 38892 20636 60 số Không về Về 8839 sau 2 ngày
5 28/06-T3 13149 50944 60 số về đề 149
6 27/06-T2 62171 74232 60 số về đề 171
7 26/06-CN 46970 31422 60 số Không về Về 149 sau 3 ngày
8 25/06-T7 36768 38794 60 số về đề 768
9 24/06-T6 49677 52644 60 số về đề 77
10 23/06-T5 97140 07147 60 số về đề 7140
11 22/06-T4 50846 92133 60 số Không về Về 7140 sau 2 ngày
12 21/06-T3 81571 37576 60 số Không về Về 846 sau 2 ngày
13 20/06-T2 71808 24479 60 số về đề 1808
14 19/06-CN 66449 97184 60 số về đề 49
15 18/06-T7 87190 21110 60 số về đề 7190
16 17/06-T6 68274 90547 56 số về đề 8274
17 16/06-T5 90524 87917 60 số về đề 524
18 15/06-T4 79716 00074 60 số Không về Về 524 sau 2 ngày
19 14/06-T3 52762 47624 60 số Không về Về 9716 sau 2 ngày
20 13/06-T2 89927 77049 60 số về đề 27
21 12/06-CN 17818 18326 60 số Không về Về 27 sau 2 ngày
22 11/06-T7 29224 20766 60 số về đề 9224
23 10/06-T6 08391 12397 60 số Không về Về 9224 sau 2 ngày
24 09/06-T5 08181 31938 60 số Không về Về 91 sau 2 ngày
25 08/06-T4 28977 48768 60 số về đề 77
26 07/06-T3 87525 77223 60 số về đề 7525
27 06/06-T2 11584 78907 60 số Không về Về 7525 sau 2 ngày
28 05/06-CN 05479 40705 60 số Không về Về 1584 sau 2 ngày
29 04/06-T7 60832 30058 60 số về đề 832
30 03/06-T6 89242 06999 60 số về đề 9242
31 02/06-T5 51768 40463 60 số Không về Về 9242 sau 2 ngày
32 01/06-T4 31918 04729 60 số về đề 18
33 31/05-T3 39725 23112 60 số Không về Về 18 sau 2 ngày
34 30/05-T2 12512 62935 60 số về đề 512
35 30/05-T2 12512 62935 60 số về đề 512
36 29/05-CN 87354 28042 60 số Không về Về 512 sau 2 ngày
37 28/05-T7 57318 86313 60 số Không về Về 54 sau 2 ngày
38 27/05-T6 29667 67112 60 số về đề 67
39 26/05-T5 41717 95585 60 số Không về Xịt
40 25/05-T4 87109 07545 60 số về đề 7109
41 24/05-T3 97218 58758 60 số Không về Về 7109 sau 2 ngày
Tổng: 40 ngày - về 21 ngày - Không về 20 ngày - tỷ lệ 52 % - Ăn 3 càng 15 lần - Ăn 4 càng 8 lần - Kết quả nuôi : 1 ngày Xịt