Thống kê tần suất ghép giải nhất Miền Bắc

STT Ngày tháng Giải ĐBGiải NhấtKhả năng về Kết quả về Kết quả Kết quả nuôi 2 ngày Nuôi
1 26/03-CN
27,72,24,42,
2 25/03-T7 32273 26774 97,79,99,99, 97,79,99,99 4 về 4
3 24/03-T6 48657 92279 73,37,76,67, Không về Về 73,73 sau 2 ngày
4 23/03-T5 45483 75836 73,37,77,77, Không về Về 73,73 sau 3 ngày
5 22/03-T4 08798 75337 43,34,43,34, Không về Về 34,34 sau 2 ngày
6 21/03-T3 81664 40033 27,72,27,72, Không về Về 72,72 sau 3 ngày
7 20/03-T2 24192 24877 50,05,54,45, 05,54 4 về 2
8 19/03-CN 86903 51904 24,42,24,42, Không về Về 42,42,42,42 sau 2 ngày
9 18/03-T7 57570 25444 48,84,46,64, Không về Về 48,46 sau 2 ngày
10 17/03-T6 59389 46086 67,76,62,26, 67 4 về 1
11 16/03-T5 89581 62172 05,50,08,80, 50 4 về 1
12 15/03-T4 67724 09458 01,10,01,10, 10,10 4 về 2
13 14/03-T3 67879 07811 18,81,18,81, Không về Về 18,81,18,81 sau 3 ngày
14 13/03-T2 17375 14288 18,81,15,51, 51 4 về 1
15 12/03-CN 56695 14685 91,19,91,19, 19,19 4 về 2
16 11/03-T7 47076 91911 64,46,67,76, 76 4 về 1
17 10/03-T6 24420 64647 68,86,68,86, 86,86 4 về 2
18 09/03-T5 68205 60388 06,60,01,10, Không về Về 01,10 sau 2 ngày
19 08/03-T4 73787 06261 09,90,02,20, 90,02 4 về 2
20 07/03-T3 75877 08692 37,73,31,13, 73 4 về 1
21 06/03-T2 39919 34271 72,27,76,67, Không về Về 67 sau 3 ngày
22 05/03-CN 58118 72226 84,48,86,68, 86 4 về 1
23 04/03-T7 06743 89246 97,79,93,39, 39 4 về 1
24 03/03-T6 37856 94473 73,37,73,37, 73,73 4 về 2
25 02/03-T5 47577 75833 49,94,43,34, 34 4 về 1
26 01/03-T4 76102 46493 37,73,37,73, Không về Về 73,73 sau 3 ngày
27 28/02-T3 55827 39977 93,39,94,49, Không về Về 93,93,49 sau 2 ngày
28 27/02-T2 93758 96434 84,48,80,08, Không về Xịt
29 26/02-CN 67360 84040 42,24,43,34, Không về Về 24,34,34 sau 2 ngày
30 25/02-T7 30415 46223 03,30,00,00, Không về Về 00,00 sau 2 ngày
31 24/02-T6 16979 09730 76,67,79,97, 67,79 4 về 2
32 23/02-T5 01964 74969 32,23,38,83, 32,38 4 về 2
33 22/02-T4 31357 31928 07,70,05,50, Không về Về 05 sau 2 ngày
34 21/02-T3 90781 00175 00,00,06,60, 60 4 về 1
35 20/02-T2 32775 01606 91,19,93,39, Không về Xịt
36 19/02-CN 37264 91013 79,97,76,67, 79 4 về 1
37 18/02-T7 44971 76196 13,31,18,81, Không về Về 13 sau 2 ngày
38 17/02-T6 18435 11438 00,00,02,20, 02 4 về 1
39 16/02-T5 65243 02602 62,26,63,36, 62,36 4 về 2
40 15/02-T4 18158 68823 72,27,75,57, 72,72,75 4 về 3
41 14/02-T3 56141 73625 07,70,02,20, 20 4 về 1
42 13/02-T2 41916 08972 41,14,41,14, 14,14 4 về 2
43 12/02-CN 09841 45011 13,31,14,41, 13,41 4 về 2
44 11/02-T7 98713 18834 59,95,52,25, Không về Xịt
45 10/02-T6 85120 58592 79,97,75,57, 79,57 4 về 2
46 09/02-T5 29337 79795 57,75,59,95, 95,95 4 về 2
47 08/02-T4 88864 58679 78,87,76,67, 78,76 4 về 2
48 07/02-T3 18198 71786 28,82,26,62, 62 4 về 1
49 06/02-T2 35492 27386 49,94,49,94, 94,94 4 về 2
50 05/02-CN 06194 41299 07,70,04,40, Không về Về 04 sau 3 ngày
51 04/02-T7 64948 04674 71,17,72,27, Không về Về 17,72,27 sau 2 ngày
52 03/02-T6 52766 79512 38,83,32,23, Không về Về 38,83 sau 2 ngày
53 02/02-T5 60755 35682 28,82,29,92, 82 4 về 1
54 01/02-T4 34838 29989 28,82,24,42, 42 4 về 1
55 31/01-T3 30061 21284 19,91,18,81, 81 4 về 1
56 30/01-T2 16179 12198 26,62,26,62, Không về Về 62,62 sau 3 ngày
57 29/01-CN 76479 25766 89,98,85,58, 89,98 4 về 2
58 28/01-T7 87219 88795 87,78,80,08, 87,87,80 4 về 3
59 27/01-T6 72859 84970 24,42,22,22, 42,22,22 4 về 3
60 26/01-T5 34164 21642 48,84,42,24, 42 4 về 1
Tổng: 236 về 62 (tỷ lệ 26%) - Tổng xịt : 3 lần

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình

BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 25/03/2023


Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 17h00 là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.


vào web XSMB.top xem các cao thủ chốt số - Đăng ký chốt số để kiếm tiền