Thống kê tần suất ghép giải nhất Miền Bắc

STT Ngày tháng Giải ĐBGiải NhấtKhả năng về Kết quả về Kết quả Kết quả nuôi 2 ngày Nuôi
1 26/09-T3
74,47,78,87,
2 25/09-T2 68779 71548 23,32,29,92, Không về
3 24/09-CN 62778 20839 97,79,98,89, Không về Về 97,79 sau 2 ngày
4 23/09-T7 76922 99878 68,86,60,06, Không về Về 60 sau 2 ngày
5 22/09-T6 22714 66480 34,43,31,13, 31 4 về 1
6 21/09-T5 52566 34841 13,31,19,91, 91 4 về 1
7 20/09-T4 40303 10239 78,87,71,17, Không về Về 17 sau 2 ngày
8 19/09-T3 50925 75781 26,62,21,12, 62,12,12 4 về 3
9 18/09-T2 43104 28261 88,88,85,58, Không về Về 85 sau 2 ngày
10 17/09-CN 22365 80585 99,99,98,89, 98 4 về 1
11 16/09-T7 11724 98298 09,90,03,30, 30 4 về 1
12 15/09-T6 13720 08293 35,53,34,43, 53 4 về 1
13 14/09-T5 59722 39954 30,03,36,63, 03 4 về 1
14 13/09-T4 56650 37406 02,20,03,30, Không về Về 03 sau 2 ngày
15 12/09-T3 73132 07023 00,00,04,40, Không về Về 04,40 sau 2 ngày
16 11/09-T2 63768 07404 31,13,34,43, Không về Về 31 sau 2 ngày
17 10/09-CN 35902 31314 15,51,11,11, Không về Xịt
18 09/09-T7 35252 16451 24,42,20,02, Không về Về 20,02,02 sau 2 ngày
19 08/09-T6 13676 24740 80,08,83,38, 83 4 về 1
20 07/09-T5 49956 86503 96,69,99,99, 69 4 về 1
21 06/09-T4 15269 98469 74,47,79,97, 74 4 về 1
22 05/09-T3 06367 75549 36,63,33,33, Không về Về 63,33,33 sau 3 ngày
23 04/09-T2 08811 37863 04,40,03,30, Không về Về 04,30 sau 3 ngày
24 03/09-CN 31186 04843 90,09,90,09, Không về Về 90,90 sau 2 ngày
25 02/09-T7 06380 98000 70,07,78,87, 07 4 về 1
26 01/09-T6 61379 79008 45,54,41,14, 54,54 4 về 2
27 31/08-T5 73040 49951 11,11,11,11, 11,11,11,11 4 về 4
28 30/08-T4 76551 15711 28,82,21,12, 28,82 4 về 2
29 29/08-T3 49278 26681 37,73,39,93, 73 4 về 1
30 28/08-T2 83185 32479 72,27,79,97, 79 4 về 1
31 27/08-CN 18448 73829 12,21,12,21, Không về Về 12,12,12,12 sau 2 ngày
32 26/08-T7 94958 14322 24,42,28,82, 42,82 4 về 2
33 25/08-T6 82843 23348 56,65,58,85, 85 4 về 1
34 24/08-T5 57973 56968 49,94,44,44, 49,44,44 4 về 3
35 23/08-T4 63734 45494 22,22,29,92, Không về Về 22,22 sau 3 ngày
36 22/08-T3 60279 20329 73,37,79,97, 73,37,79,97 4 về 4
37 21/08-T2 27221 79939 83,38,83,38, 83,83 4 về 2
38 20/08-CN 92009 83433 53,35,56,65, Không về Xịt
39 19/08-T7 41830 58636 38,83,36,63, 36,36 4 về 2
40 18/08-T6 47887 39986 35,53,33,33, Không về Về 33,33 sau 2 ngày
41 17/08-T5 79186 32553 46,64,45,54, Không về Về 45 sau 3 ngày
42 16/08-T4 82019 43465 10,01,11,11, 01 4 về 1
43 15/08-T3 41861 12901 10,01,11,11, 01 4 về 1
44 14/08-T2 16893 11401 97,79,95,59, 95 4 về 1
45 13/08-CN 84528 96875 28,82,24,42, 28,28,42 4 về 3
46 12/08-T7 06848 28684 30,03,38,83, Không về Về 30 sau 2 ngày
47 11/08-T6 90299 36308 36,63,32,23, 36 4 về 1
48 10/08-T5 25102 39262 23,32,26,62, 23,32,62,62 4 về 4
49 09/08-T4 59261 27636 28,82,20,02, Không về Về 02 sau 2 ngày
50 08/08-T3 80766 27080 24,42,26,62, Không về Về 62,62 sau 3 ngày
51 07/08-T2 08672 20246 72,27,72,27, 72,27,72,27 4 về 4
52 06/08-CN 74923 73722 35,53,38,83, 53,38,83 4 về 3
53 05/08-T7 45710 36358 44,44,47,74, 47 4 về 1
54 04/08-T6 56177 48747 66,66,64,46, 66,66 4 về 2
55 03/08-T5 80288 61964 79,97,78,87, 87 4 về 1
56 02/08-T4 88137 71298 17,71,11,11, Không về Về 17,17 sau 2 ngày
57 01/08-T3 04430 18971 79,97,76,67, 67 4 về 1
58 31/07-T2 72615 73596 41,14,43,34, 41 4 về 1
59 30/07-CN 55741 43813 74,47,70,07, Không về Về 74,07 sau 3 ngày
60 29/07-T7 69358 70140 77,77,75,57, Không về Về 75 sau 2 ngày
Tổng: 236 về 61 (tỷ lệ 25%) - Tổng xịt : 2 lần

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình

BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 26/09/2023


Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 17h00 là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.


vào web Kết Quả Nét xem các số đẹp hôm nay