Thống kê tần suất ghép giải nhất

STT Ngày tháng Giải ĐBGiải NhấtKhả năng về Kết quả về Kết quả Kết quả nuôi 3 ngày Nuôi
1 03/12-T6
4 số
2 02/12-T5 27587 50645 74,47,75,57, Không về
3 01/12-T4 62712 70945 37,73,39,93, 93 4 về 1
4 30/11-T3 71738 38779 23,32,24,42, Không về Về 23,42 sau 3 ngày
5 29/11-T2 28087 28734 59,95,53,35, 35 4 về 1
6 28/11-CN 55988 58593 80,08,89,98, Không về Về 80 sau 2 ngày
7 27/11-T7 27824 84009 47,74,42,24, 24 4 về 1
8 26/11-T6 81610 43572 29,92,24,42, 29,42 4 về 2
9 25/11-T5 64313 28994 13,31,10,01, 13,01,01 4 về 3
10 24/11-T4 85856 14730 48,84,43,34, Không về Về 48,84 sau 2 ngày
11 23/11-T3 24880 45683 80,08,88,88, 80,80 4 về 2
12 22/11-T2 36593 86008 87,78,87,78, Không về Về 87,87 sau 3 ngày
13 21/11-CN 47579 80977 20,02,28,82, Không về Về 28,82 sau 2 ngày
14 20/11-T7 45344 21508 15,51,16,61, 15,16 4 về 2
15 19/11-T6 68712 13056 46,64,45,54, Không về Về 64 sau 3 ngày
16 18/11-T5 04960 49665 56,65,52,25, 65 4 về 1
17 17/11-T4 99342 53462 81,18,82,28, 28 4 về 1
18 16/11-T3 41405 87612 97,79,92,29, 29 4 về 1
19 15/11-T2 77626 91372 56,65,59,95, 59,95 4 về 2
20 14/11-CN 53940 52169 66,66,65,56, Không về Về 56 sau 3 ngày
21 13/11-T7 55230 64965 73,37,70,07, 70,70 4 về 2
22 12/11-T6 04211 71230 92,29,94,49, 49 4 về 1
23 11/11-T5 33422 95524 14,41,19,91, 19 4 về 1
24 10/11-T4 43595 16549 31,13,33,33, Không về Về 13 sau 2 ngày
25 09/11-T3 71952 38113 39,93,36,63, Không về Về 63,63 sau 2 ngày
26 08/11-T2 94772 34396 97,79,99,99, 99,99 4 về 2
27 07/11-CN 91386 94379 45,54,44,44, Không về Về 45 sau 2 ngày
28 06/11-T7 19821 46754 66,66,66,66, Không về Xịt
29 05/11-T6 66152 65766 15,51,14,41, Không về Về 51,41 sau 3 ngày
30 04/11-T5 34148 13354 11,11,14,41, 11,11,14,41 4 về 4
31 03/11-T4 07267 18214 68,86,64,46, Không về Về 86 sau 2 ngày
32 02/11-T3 29510 65284 26,62,27,72, 62,27 4 về 2
33 01/11-T2 03858 20567 09,90,04,40, 04,04,40 4 về 3
34 31/10-CN 54798 04294 29,92,29,92, Không về Xịt
35 30/10-T7 24242 20699 88,88,86,68, 88,88 4 về 2
36 29/10-T6 67635 83186 96,69,96,69, 96,96 4 về 2
37 28/10-T5 47069 95366 41,14,41,14, Không về Về 41,41 sau 2 ngày
38 27/10-T4 92046 41811 24,42,25,52, Không về Về 42,25 sau 3 ngày
39 26/10-T3 75309 29545 58,85,58,85, Không về Xịt
40 25/10-T2 69154 57088 32,23,36,63, 23 4 về 1
41 24/10-CN 44417 33926 45,54,40,04, 45 4 về 1
42 23/10-T7 73125 49150 21,12,25,52, 25 4 về 1
43 22/10-T6 56628 23615 04,40,02,20, 20 4 về 1
44 21/10-T5 93188 00442 74,47,74,47, 74,74 4 về 2
45 20/10-T4 56449 76644 63,36,69,96, Không về Xịt
46 19/10-T3 86847 67039 37,73,30,03, 30,03 4 về 2
47 18/10-T2 11609 38670 46,64,41,14, Không về Về 46,64 sau 3 ngày
48 17/10-CN 24640 45261 51,15,50,05, 15 4 về 1
49 16/10-T7 66067 51010 85,58,84,48, 85,84 4 về 2
50 15/10-T6 64218 83454 16,61,12,21, 12 4 về 1
51 14/10-T5 04019 12662 32,23,33,33, 33,33 4 về 2
52 13/10-T4 49522 34123 70,07,79,97, 97 4 về 1
53 12/10-T3 05618 73209 05,50,00,00, 50,00,00 4 về 3
54 11/10-T2 72142 06050 84,48,89,98, 84,84,89,98 4 về 4
55 10/10-CN 06085 88649 70,07,75,57, Không về Về 07 sau 2 ngày
56 09/10-T7 31156 70905 98,89,97,79, Không về Về 97 sau 2 ngày
57 08/10-T6 43550 92887 41,14,49,94, 49 4 về 1
58 07/10-T5 97469 47719 68,86,63,36, 63 4 về 1
59 06/10-T4 82245 66283 72,27,73,37, 73 4 về 1
60 05/10-T3 73967 77123 70,07,76,67, 70,07,67 4 về 3
Tổng: 236 về 64 (tỷ lệ 27%) - Tổng xịt : 4 lần

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình

BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 03/12/2021


Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 17h00 là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.