Thống kê tần suất ghép giải nhất

STT Ngày tháng Giải ĐBGiải NhấtKhả năng về Kết quả về Kết quả Kết quả nuôi 3 ngày Nuôi
1 29/11-T3
4 số
2 28/11-T2 65507 90987 4 số 22,22 4 về 2
3 27/11-CN 67857 24762 4 số 71 4 về 1
4 26/11-T7 67896 70731 4 số Không về Về 07,07,07,07 sau 3 ngày
5 25/11-T6 36819 77300 4 số 00,00,00,00 4 về 4
6 24/11-T5 75996 04902 07,70,03,30, 07,70 4 về 2
7 23/11-T4 47779 09473 07,70,04,40, Không về Về 07,70 sau 2 ngày
8 22/11-T3 30529 00774 33,33,34,43, 43 4 về 1
9 21/11-T2 52091 32734 70,07,73,37, Không về Về 73,73 sau 3 ngày
10 20/11-CN 08770 74803 53,35,51,15, Không về Về 53,51 sau 2 ngày
11 19/11-T7 66534 56931 65,56,68,86, Không về Xịt
12 18/11-T6 32592 64258 40,04,40,04, 40,40 4 về 2
13 17/11-T5 05776 49100 43,34,43,34, Không về Về 43,43 sau 2 ngày
14 16/11-T4 50578 44533 26,62,22,22, Không về Về 26 sau 2 ngày
15 15/11-T3 91006 22362 97,79,98,89, 97 4 về 1
16 14/11-T2 12834 95078 65,56,69,96, 56 4 về 1
17 13/11-CN 96305 67959 16,61,16,61, Không về Về 16,16 sau 3 ngày
18 12/11-T7 78611 11566 27,72,26,62, 27,72,26,62 4 về 4
19 11/11-T6 81736 23276 85,58,81,18, Không về Về 81 sau 3 ngày
20 10/11-T5 71610 89551 67,76,60,06, 67,67,06 4 về 3
21 09/11-T4 57765 69270 34,43,34,43, 34,34 4 về 2
22 08/11-T3 66130 31344 64,46,64,46, Không về Về 64,64,64,64 sau 3 ngày
23 07/11-T2 04067 62344 15,51,12,21, 21 4 về 1
24 06/11-CN 77471 19152 75,57,77,77, Không về Về 57 sau 2 ngày
25 05/11-T7 33487 75857 80,08,87,78, 80,87,87,78 4 về 4
26 04/11-T6 75371 81207 57,75,50,05, 50,05 4 về 2
27 03/11-T5 66819 58970 80,08,80,08, Không về Về 80,80 sau 3 ngày
28 02/11-T4 67246 84000 39,93,34,43, 34,43 4 về 2
29 01/11-T3 99876 35394 96,69,98,89, Không về Về 69,98 sau 2 ngày
30 31/10-T2 93343 96968 51,15,52,25, 15 4 về 1
31 30/10-CN 05085 52112 77,77,73,37, Không về Về 73 sau 3 ngày
32 29/10-T7 73887 76973 49,94,43,34, 94,34 4 về 2
33 28/10-T6 32041 41193 92,29,93,39, 93 4 về 1
34 27/10-T5 89604 91323 12,21,12,21, 21,21 4 về 2
35 26/10-T4 19739 15022 00,00,03,30, 00,00,00,00 4 về 4
36 25/10-T3 50604 02803 17,71,16,61, 16,61 4 về 2
37 24/10-T2 05499 10376 10,01,15,51, 01,51,51 4 về 3
38 23/10-CN 12843 17105 19,91,19,91, 19,91,91,91,19,91,91,91 4 về 8
39 22/10-T7 31698 10399 78,87,76,67, 76,67 4 về 2
40 21/10-T6 50000 77386 38,83,35,53, Không về Xịt
41 20/10-T5 27465 33685 45,54,49,94, 94 4 về 1
42 19/10-T4 68879 46059 99,99,92,29, 29 4 về 1
43 18/10-T3 07253 99692 14,41,17,71, Không về Về 14 sau 2 ngày
44 17/10-T2 15677 13447 49,94,41,14, 49,49,41,14 4 về 4
45 16/10-CN 35546 43491 66,66,60,06, Không về Xịt
46 15/10-T7 79638 62960 12,21,14,41, 12,14 4 về 2
47 14/10-T6 57974 15324 96,69,99,99, 96 4 về 1
48 13/10-T5 65353 92369 29,92,25,52, 25 4 về 1
49 12/10-T4 67145 28295 03,30,06,60, Không về Về 30,60 sau 2 ngày
50 11/10-T3 92034 05536 77,77,76,67, 77,77,67 4 về 3
51 10/10-T2 71218 70576 51,15,50,05, 50 4 về 1
52 09/10-CN 96669 56310 46,64,45,54, Không về Về 64,54,54 sau 2 ngày
53 08/10-T7 94309 45465 25,52,29,92, 92 4 về 1
54 07/10-T6 13037 25059 97,79,92,29, Không về Về 97,79,92 sau 2 ngày
55 06/10-T5 26450 99472 04,40,06,60, Không về Về 40 sau 2 ngày
56 05/10-T4 80983 09046 21,12,29,92, 12,29 4 về 2
57 04/10-T3 51859 22919 72,27,76,67, 72 4 về 1
58 03/10-T2 65169 74026 16,61,19,91, 16,19 4 về 2
59 02/10-CN 64668 12669 10,01,14,41, 41 4 về 1
60 01/10-T7 35019 13904 73,37,76,67, 67,67 4 về 2
Tổng: 236 về 80 (tỷ lệ 33%) - Tổng xịt : 3 lần

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình

BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 29/11/2022


Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 17h00 là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.