Thống kê tần suất ghép giải nhất Miền Bắc

STT Ngày tháng Giải ĐBGiải NhấtKhả năng về Kết quả về Kết quả Kết quả nuôi 2 ngày Nuôi
1 20/04-T7
33,33,38,83,
2 19/04-T6 26592 38838 15,51,11,11, Không về
3 18/04-T5 62904 16351 17,71,14,41, 41 4 về 1
4 17/04-T4 90289 19874 67,76,61,16, Không về Về 61,16 sau 2 ngày
5 16/04-T3 96850 66671 12,21,19,91, 12,91 4 về 2
6 15/04-T2 99369 13829 20,02,21,12, Không về Về 12 sau 2 ngày
7 14/04-CN 71396 20801 71,17,72,27, 71 4 về 1
8 13/04-T7 90649 71212 93,39,97,79, Không về Về 93,79,79 sau 3 ngày
9 12/04-T6 12073 92837 25,52,22,22, 22,22 4 về 2
10 11/04-T5 69356 22552 62,26,64,46, Không về Về 64 sau 3 ngày
11 10/04-T4 14138 62724 52,25,54,45, 52,45 4 về 2
12 09/04-T3 16510 57524 35,53,35,53, Không về Về 53,53 sau 2 ngày
13 08/04-T2 30147 37755 10,01,10,01, Không về Về 10,10,10,10,10,10 sau 2 ngày
14 07/04-CN 93374 18300 40,04,48,84, Không về Về 04 sau 2 ngày
15 06/04-T7 00312 44708 99,99,92,29, 99,99 4 về 2
16 05/04-T6 72666 96992 35,53,32,23, 23 4 về 1
17 04/04-T5 69389 34052 03,30,08,80, 03 4 về 1
18 03/04-T4 67364 05538 08,80,07,70, Không về Về 07,70,70 sau 3 ngày
19 02/04-T3 62909 09387 69,96,63,36, Không về Về 96 sau 2 ngày
20 01/04-T2 19052 64293 41,14,47,74, Không về Về 14 sau 2 ngày
21 31/03-CN 36909 46217 24,42,21,12, Không về Về 42,12,12 sau 2 ngày
22 30/03-T7 62135 21141 03,30,01,10, Không về Về 03,03 sau 2 ngày
23 29/03-T6 37869 01431 69,96,66,66, 69,96 4 về 2
24 28/03-T5 49879 61196 25,52,26,62, 52,26,26 4 về 3
25 27/03-T4 20645 21356 58,85,56,65, 56 4 về 1
26 26/03-T3 59619 57086 75,57,74,47, Không về Về 75,74,74 sau 2 ngày
27 25/03-T2 16342 75754 09,90,03,30, Không về Xịt
28 24/03-CN 88274 06693 36,63,31,13, 13 4 về 1
29 23/03-T7 59882 35161 08,80,06,60, 08,60,60 4 về 3
30 22/03-T6 95371 07286 11,11,18,81, Không về Xịt
31 21/03-T5 81866 15018 47,74,43,34, 43 4 về 1
32 20/03-T4 35144 48573 17,71,13,31, 71 4 về 1
33 19/03-T3 15636 19173 01,10,03,30, 30 4 về 1
34 18/03-T2 78723 05913 56,65,54,45, Không về Về 56,65 sau 2 ngày
35 17/03-CN 39399 50264 49,94,42,24, 94 4 về 1
36 16/03-T7 05667 42692 58,85,55,55, 58 4 về 1
37 15/03-T6 12334 51885 61,16,68,86, 61 4 về 1
38 14/03-T5 69169 64118 57,75,59,95, 57,59,59 4 về 3
39 13/03-T4 91753 54579 04,40,04,40, Không về Xịt
40 12/03-T3 00212 02044 11,11,14,41, Không về Về 11,11,14,14 sau 3 ngày
41 11/03-T2 68333 15214 68,86,68,86, 86,86 4 về 2
42 10/03-CN 98352 69888 68,86,65,56, 68 4 về 1
43 09/03-T7 97041 66285 24,42,23,32, Không về Xịt
44 08/03-T6 71307 20243 54,45,51,15, Không về Về 54 sau 2 ngày
45 07/03-T5 03047 58941 44,44,45,54, Không về Về 44,44 sau 2 ngày
46 06/03-T4 32939 48545 68,86,68,86, Không về Về 86,86 sau 2 ngày
47 05/03-T3 87122 64388 19,91,11,11, Không về Xịt
48 04/03-T2 58535 12691 97,79,94,49, Không về Về 49 sau 3 ngày
49 03/03-CN 17632 94774 78,87,72,27, 72 4 về 1
50 02/03-T7 77433 74982 83,38,81,18, Không về Về 83 sau 2 ngày
51 01/03-T6 71961 83331 85,58,84,48, 84 4 về 1
52 29/02-T5 39648 89254 07,70,07,70, Không về Về 07,70,07,70 sau 2 ngày
53 28/02-T4 77645 06477 26,62,25,52, 52,52 4 về 2
54 27/02-T3 36209 22265 62,26,60,06, 62 4 về 1
55 26/02-T2 27234 61620 81,18,80,08, Không về Về 81,80 sau 2 ngày
56 25/02-CN 15545 85710 86,68,89,98, 89,89,98 4 về 3
57 24/02-T7 57333 81369 83,38,85,58, Không về Về 85 sau 3 ngày
58 23/02-T6 16053 88635 51,15,51,15, Không về Về 51,51 sau 2 ngày
59 22/02-T5 82488 52311 74,47,78,87, 47,78 4 về 2
60 21/02-T4 99937 73548 95,59,98,89, 98 4 về 1
Tổng: 236 về 45 (tỷ lệ 19%) - Tổng xịt : 5 lần

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình

BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 20/04/2024


Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 17h00 là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.


vào web Kết Quả Nét xem các số đẹp hôm nay