Thống kê tần suất ghép giải nhất

STT Ngày tháng Giải ĐBGiải NhấtKhả năng về Kết quả về Kết quả Kết quả nuôi 3 ngày Nuôi
1 11/08-T5
4 số
2 10/08-T4 42119 46227 01,10,08,80, 80 4 về 1
3 09/08-T3 00180 08818 26,62,29,92, 26,29,29 4 về 3
4 08/08-T2 76821 26769 00,00,04,40, Không về Về 00,00,40 sau 3 ngày
5 07/08-CN 80395 00604 74,47,73,37, 73 4 về 1
6 06/08-T7 74873 78243 97,79,94,49, 79,94 4 về 2
7 05/08-T6 49513 91374 56,65,59,95, Không về Về 59 sau 2 ngày
8 04/08-T5 27492 50569 67,76,61,16, Không về Về 67,16 sau 2 ngày
9 03/08-T4 37686 60371 79,97,70,07, Không về Về 70 sau 2 ngày
10 02/08-T3 36335 79490 15,51,19,91, 91,91 4 về 2
11 01/08-T2 46555 11459 04,40,03,30, 40,40 4 về 2
12 31/07-CN 50267 02643 39,93,37,73, 73 4 về 1
13 30/07-T7 96409 33297 29,92,26,62, Không về Về 62,62 sau 3 ngày
14 29/07-T6 92303 26296 62,26,63,36, Không về Về 63 sau 3 ngày
15 28/07-T5 56590 61023 65,56,60,06, 60,60 4 về 2
16 27/07-T4 09155 63250 98,89,93,39, 89,39 4 về 2
17 26/07-T3 00558 96583 74,47,72,27, Không về Về 72 sau 3 ngày
18 25/07-T2 69502 72642 58,85,56,65, 56 4 về 1
19 24/07-CN 22857 51386 89,98,83,38, Không về Về 98,83 sau 3 ngày
20 23/07-T7 15361 86993 55,55,57,75, 55,55 4 về 2
21 22/07-T6 04093 51457 63,36,61,16, 61 4 về 1
22 21/07-T5 27404 63031 72,27,79,97, Không về Về 97 sau 2 ngày
23 20/07-T4 25496 72929 88,88,80,08, 80 4 về 1
24 19/07-T3 53393 88480 31,13,39,93, 93 4 về 1
25 18/07-T2 36713 35519 25,52,27,72, 27,72 4 về 2
26 17/07-CN 66327 20157 74,47,71,17, 71,71 4 về 2
27 16/07-T7 77064 71741 91,19,97,79, 97 4 về 1
28 15/07-T6 38114 90817 21,12,20,02, 20 4 về 1
29 14/07-T5 32850 20310 97,79,91,19, 97,79 4 về 2
30 13/07-T4 95155 90271 70,07,77,77, 07 4 về 1
31 12/07-T3 23151 77007 43,34,43,34, Không về Về 43,34,43,34 sau 3 ngày
32 11/07-T2 02801 41033 26,62,24,42, 42 4 về 1
33 10/07-CN 17772 24964 33,33,34,43, Không về Về 33,33 sau 2 ngày
34 09/07-T7 10295 36734 36,63,39,93, Không về Về 39 sau 3 ngày
35 08/07-T6 66224 39869 17,71,18,81, 18 4 về 1
36 07/07-T5 91796 13278 63,36,62,26, Không về Về 62 sau 3 ngày
37 06/07-T4 76796 60532 87,78,85,58, Không về Về 78,78 sau 2 ngày
38 05/07-T3 68404 87375 17,71,17,71, Không về Về 17,71,17,71 sau 2 ngày
39 04/07-T2 50239 18777 04,40,04,40, 40,40 4 về 2
40 03/07-CN 86690 00944 29,92,27,72, 92 4 về 1
41 02/07-T7 50554 26597 79,97,70,07, 97 4 về 1
42 01/07-T6 01697 70090 87,78,82,28, 87 4 về 1
43 30/06-T5 58839 82672 23,32,26,62, 32 4 về 1
44 29/06-T4 38892 20636 54,45,54,45, Không về Xịt
45 28/06-T3 13149 50944 73,37,72,27, 37,72 4 về 2
46 27/06-T2 62171 74232 32,23,32,23, 32,23,23,32,23,23 4 về 6
47 26/06-CN 46970 31422 39,93,34,43, Không về Về 43,43 sau 2 ngày
48 25/06-T7 36768 38794 54,45,54,45, 54,54,54,45,54,54,54,45 4 về 8
49 24/06-T6 49677 52644 04,40,07,70, 04,40,70 4 về 3
50 23/06-T5 97140 07147 93,39,93,39, Không về Về 39,39,39,39 sau 3 ngày
51 22/06-T4 50846 92133 37,73,36,63, 37,63 4 về 2
52 21/06-T3 81571 37576 27,72,29,92, 72 4 về 1
53 20/06-T2 71808 24479 98,89,94,49, 98 4 về 1
54 19/06-CN 66449 97184 21,12,20,02, 02 4 về 1
55 18/06-T7 87190 21110 94,49,97,79, Không về Về 49 sau 2 ngày
56 17/06-T6 68274 90547 81,18,87,78, Không về Về 18 sau 2 ngày
57 16/06-T5 90524 87917 07,70,04,40, 07,04 4 về 2
58 15/06-T4 79716 00074 42,24,44,44, Không về Về 24,24 sau 2 ngày
59 14/06-T3 52762 47624 74,47,79,97, 74 4 về 1
60 13/06-T2 89927 77049 12,21,16,61, Không về Về 61 sau 2 ngày
Tổng: 236 về 66 (tỷ lệ 27%) - Tổng xịt : 1 lần

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình

BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 11/08/2022


Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 17h00 là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.