Thống kê đặc biệt song thủ đặc biệt VIP ! Là tổng hợp từ lập trình tần suất về nhiều. Số chỉ mang tính chất tham khảo không chắc chắn 100%

STT Ngày tháng Giải ĐBGiải NhấtKhả năng về Kết quả Kết quả nuôi 3 ngày Nuôi
1 21/01-T6 20 số
2 20/01-T5 71085 18328 20 số Không về
3 19/01-T4 76930 48843 20 số về đề 930
4 18/01-T3 46384 25306 20 số Không về Về 930 sau 2 ngày
5 17/01-T2 88041 36730 20 số về đề 8041
6 16/01-CN 55431 77267 20 số Không về Về 8041 sau 2 ngày
7 15/01-T7 20222 22217 20 số về đề 22
8 14/01-T6 87219 41662 20 số Không về Về 22 sau 2 ngày
9 13/01-T5 46638 89412 20 số Không về Xịt
10 12/01-T4 88903 02061 20 số về đề 8903
11 11/01-T3 55427 66440 20 số Không về Về 638 sau 3 ngày
12 10/01-T2 08845 40173 20 số Không về Về 427 sau 2 ngày
13 09/01-CN 93093 19538 20 số Không về Về 427 sau 3 ngày
14 08/01-T7 98969 23581 20 số Không về Xịt
15 07/01-T6 33657 64428 20 số Không về Xịt
16 06/01-T5 98437 25100 20 số Không về Xịt
17 05/01-T4 10619 38905 20 số Không về Về 8437 sau 2 ngày
18 04/01-T3 46330 69665 20 số Không về Về 619 sau 2 ngày
19 03/01-T2 37061 02804 20 số về đề 7061
20 02/01-CN 93494 32969 20 số Không về Về 7061 sau 2 ngày
21 01/01-T7 10676 86295 20 số Không về Về 3494 sau 2 ngày
22 31/12-T6 24147 35164 20 số Không về Về 676 sau 2 ngày
23 30/12-T5 62033 86170 20 số về đề 033
24 29/12-T4 13977 34852 20 số Không về Xịt
25 28/12-T3 04703 53971 20 số Không về Về 033 sau 3 ngày
26 27/12-T2 56903 23361 20 số Không về Xịt
27 26/12-CN 57404 22685 20 số Không về Xịt
28 25/12-T7 31424 17010 20 số Không về Xịt
29 24/12-T6 37223 92676 20 số Không về Xịt
30 23/12-T5 78708 39168 20 số Không về Về 23 sau 2 ngày
31 22/12-T4 09078 85552 20 số Không về Xịt
32 21/12-T3 38683 47122 20 số Không về Về 078 sau 2 ngày
33 20/12-T2 74271 26961 20 số Không về Xịt
34 19/12-CN 07173 67135 20 số về đề 7173
35 18/12-T7 70830 04892 20 số Không về Xịt
36 17/12-T6 73157 74230 20 số Không về Xịt
37 16/12-T5 43032 62190 20 số Không về Xịt
38 15/12-T4 96009 44382 20 số Không về Xịt
39 14/12-T3 27700 75684 20 số về đề 00
40 13/12-T2 98112 05580 20 số về đề 8112
41 12/12-CN 09055 84112 20 số về đề 055
Tổng: 40 ngày - về 10 ngày - Không về 31 ngày - tỷ lệ 25 % - Ăn 3 càng 8 lần - Ăn 4 càng 5 lần - Kết quả nuôi : 15 ngày Xịt