Thống kê đặc biệt song thủ đặc biệt VIP ! Là tổng hợp từ lập trình tần suất về nhiều. Số chỉ mang tính chất tham khảo không chắc chắn 100%

STT Ngày tháng Giải ĐBGiải NhấtKhả năng về Kết quả Kết quả nuôi 3 ngày Nuôi
1 24/07-T4 20 số
2 23/07-T3 27364 85221 20 số Không về
3 22/07-T2 15296 58122 20 số Không về
4 21/07-CN 10190 86296 20 số Không về Xịt
5 20/07-T7 01882 99877 20 số về đề 1882
6 19/07-T6 23877 86129 20 số Không về Xịt
7 18/07-T5 12559 30645 20 số Không về Xịt
8 17/07-T4 54959 56122 20 số về đề 59
9 16/07-T3 79496 54389 20 số Không về Xịt
10 15/07-T2 43030 44299 20 số Không về Xịt
11 14/07-CN 81707 44574 20 số về đề 07
12 13/07-T7 83060 19484 20 số Không về Về 07 sau 2 ngày
13 12/07-T6 92619 11319 20 số Không về Về 07 sau 3 ngày
14 11/07-T5 91323 70916 20 số về đề 1323
15 10/07-T4 81994 86474 20 số về đề 94
16 09/07-T3 09466 96676 20 số Không về Về 94 sau 2 ngày
17 08/07-T2 40957 85011 20 số Không về Về 66 sau 2 ngày
18 07/07-CN 04973 13645 20 số về đề 73
19 06/07-T7 30003 52054 20 số về đề 0003
20 05/07-T6 49735 38572 20 số Không về Về 0003 sau 2 ngày
21 04/07-T5 35313 32522 20 số về đề 313
22 03/07-T4 38889 19639 20 số Không về Xịt
23 02/07-T3 77620 88861 20 số về đề 20
24 01/07-T2 94818 99104 20 số về đề 4818
25 30/06-CN 44529 97547 20 số Không về Xịt
26 29/06-T7 78049 78125 20 số về đề 049
27 28/06-T6 71368 37047 20 số Không về Về 049 sau 2 ngày
28 27/06-T5 51599 63081 20 số Không về Xịt
29 26/06-T4 04232 26980 20 số Không về Xịt
30 25/06-T3 60082 56295 20 số Không về Xịt
31 24/06-T2 50550 86177 20 số Không về Xịt
32 23/06-CN 28501 82333 20 số Không về Xịt
33 22/06-T7 24362 36143 20 số Không về Xịt
34 21/06-T6 14296 22522 20 số Không về Về 4362 sau 2 ngày
35 20/06-T5 81439 72590 20 số Không về Xịt
36 19/06-T4 37567 66937 20 số về đề 7567
37 18/06-T3 74990 57985 20 số Không về Xịt
38 17/06-T2 00002 89539 20 số Không về Xịt
39 16/06-CN 17597 14213 20 số Không về Xịt
40 15/06-T7 40369 61635 20 số Không về Xịt
41 14/06-T6 80287 34741 20 số Không về Xịt
Tổng: 40 ngày - về 12 ngày - Không về 29 ngày - tỷ lệ 30 % - Ăn 3 càng 7 lần - Ăn 4 càng 5 lần - Kết quả nuôi : 19 ngày Xịt