Thống kê đặc biệt ngũ thủ đặc biệt VIP ! Là tổng hợp từ lập trình tần suất về nhiều. Số chỉ mang tính chất tham khảo không chắc chắn 100%

STT Ngày tháng Giải ĐBGiải NhấtKhả năng về Kết quả Kết quả nuôi 3 ngày Nuôi
1 19/06-T4 50 số
2 18/06-T3 74990 57985 50 số Không về
3 17/06-T2 00002 89539 50 số về đề 0002
4 16/06-CN 17597 14213 50 số Không về Về 0002 sau 2 ngày
5 15/06-T7 40369 61635 50 số Không về Về 0002 sau 3 ngày
6 14/06-T6 80287 34741 50 số về đề 87
7 13/06-T5 29826 13498 50 số Không về Xịt
8 12/06-T4 86255 11249 50 số Không về Về 826 sau 2 ngày
9 11/06-T3 17409 34794 50 số về đề 7409
10 10/06-T2 44465 74590 50 số Không về Xịt
11 09/06-CN 29226 12081 50 số Không về Về 7409 sau 3 ngày
12 08/06-T7 63333 06115 50 số Không về Về 26 sau 2 ngày
13 07/06-T6 04651 66342 50 số về đề 51
14 06/06-T5 66688 12104 50 số về đề 88
15 05/06-T4 97856 25539 50 số Không về Về 88 sau 2 ngày
16 04/06-T3 86127 95915 50 số Không về Về 88 sau 3 ngày
17 03/06-T2 35024 46369 50 số Không về Về 7856 sau 3 ngày
18 02/06-CN 27070 02994 50 số Không về Về 6127 sau 3 ngày
19 01/06-T7 12612 12229 50 số về đề 12
20 31/05-T6 06102 01933 50 số về đề 6102
21 30/05-T5 98932 74989 50 số Không về Về 6102 sau 2 ngày
22 29/05-T4 60031 50514 50 số Không về Về 32 sau 2 ngày
23 28/05-T3 47490 72043 50 số Không về Về 32 sau 3 ngày
24 27/05-T2 72578 03162 50 số về đề 78
25 26/05-CN 53398 12478 50 số Không về Xịt
26 25/05-T7 09743 80957 50 số Không về Về 78 sau 3 ngày
27 24/05-T6 70098 97488 50 số Không về Về 43 sau 2 ngày
28 23/05-T5 13182 64473 50 số Không về Về 43 sau 3 ngày
29 22/05-T4 39397 45487 50 số Không về Về 182 sau 2 ngày
30 21/05-T3 55200 18539 50 số về đề 00
31 20/05-T2 05966 60275 50 số về đề 66
32 19/05-CN 14478 08543 50 số Không về Về 00 sau 3 ngày
33 18/05-T7 91322 34422 50 số Không về Về 4478 sau 2 ngày
34 17/05-T6 51468 36545 50 số về đề 468
35 16/05-T5 61034 71290 50 số về đề 034
36 15/05-T4 06926 62025 50 số về đề 26
37 14/05-T3 16880 28703 50 số Không về Về 26 sau 2 ngày
38 13/05-T2 84396 64440 50 số Không về Về 6880 sau 2 ngày
39 12/05-CN 54105 06147 50 số Không về Về 4396 sau 2 ngày
40 11/05-T7 98076 10832 50 số Không về Về 4105 sau 2 ngày
41 10/05-T6 78736 18262 50 số Không về Về 4105 sau 3 ngày
Tổng: 40 ngày - về 13 ngày - Không về 28 ngày - tỷ lệ 32 % - Ăn 3 càng 5 lần - Ăn 4 càng 3 lần - Kết quả nuôi : 3 ngày Xịt