Thống kê đặc biệt ngũ thủ đặc biệt VIP ! Là tổng hợp từ lập trình tần suất về nhiều. Số chỉ mang tính chất tham khảo không chắc chắn 100%

STT Ngày tháng Giải ĐBGiải NhấtKhả năng về Kết quả Kết quả nuôi 3 ngày Nuôi
1 11/08-T5 49 số
2 10/08-T4 42119 46227 50 số Không về
3 09/08-T3 00180 08818 50 số Không về
4 08/08-T2 76821 26769 50 số Không về Về 0180 sau 2 ngày
5 07/08-CN 80395 00604 50 số Không về Về 6821 sau 2 ngày
6 06/08-T7 74873 78243 50 số Không về Về 6821 sau 3 ngày
7 05/08-T6 49513 91374 50 số về đề 513
8 04/08-T5 27492 50569 50 số Không về Về 513 sau 2 ngày
9 03/08-T4 37686 60371 50 số Không về Về 513 sau 3 ngày
10 02/08-T3 36335 79490 50 số Không về Về 7492 sau 3 ngày
11 01/08-T2 46555 11459 50 số về đề 6555
12 31/07-CN 50267 02643 50 số Không về Về 6555 sau 2 ngày
13 30/07-T7 96409 33297 50 số Không về Về 6555 sau 3 ngày
14 29/07-T6 92303 26296 50 số về đề 2303
15 28/07-T5 56590 61023 50 số Không về Về 2303 sau 2 ngày
16 27/07-T4 09155 63250 50 số về đề 155
17 26/07-T3 00558 96583 50 số Không về Về 155 sau 2 ngày
18 25/07-T2 69502 72642 50 số về đề 502
19 24/07-CN 22857 51386 50 số về đề 2857
20 23/07-T7 15361 86993 50 số về đề 361
21 22/07-T6 04093 51457 50 số Không về Về 2857 sau 3 ngày
22 21/07-T5 27404 63031 50 số Không về Xịt
23 20/07-T4 25496 72929 50 số Không về Về 7404 sau 2 ngày
24 19/07-T3 53393 88480 50 số Không về Về 7404 sau 3 ngày
25 18/07-T2 36713 35519 50 số về đề 13
26 17/07-CN 66327 20157 50 số về đề 6327
27 16/07-T7 77064 71741 50 số Không về Về 6327 sau 2 ngày
28 15/07-T6 38114 90817 50 số về đề 114
29 14/07-T5 32850 20310 50 số về đề 2850
30 13/07-T4 95155 90271 50 số về đề 155
31 12/07-T3 23151 77007 50 số về đề 151
32 11/07-T2 02801 41033 50 số về đề 2801
33 10/07-CN 17772 24964 50 số Không về Về 2801 sau 2 ngày
34 09/07-T7 10295 36734 50 số Không về Về 72 sau 2 ngày
35 08/07-T6 66224 39869 50 số Không về Về 72 sau 3 ngày
36 07/07-T5 91796 13278 50 số Không về Về 95 sau 3 ngày
37 06/07-T4 76796 60532 50 số về đề 96
38 05/07-T3 68404 87375 50 số về đề 404
39 04/07-T2 50239 18777 50 số về đề 39
40 03/07-CN 86690 00944 50 số về đề 90
41 02/07-T7 50554 26597 50 số Không về Về 39 sau 3 ngày
Tổng: 40 ngày - về 18 ngày - Không về 23 ngày - tỷ lệ 45 % - Ăn 3 càng 14 lần - Ăn 4 càng 6 lần - Kết quả nuôi : 1 ngày Xịt