Thống kê đặc biệt ngũ thủ đặc biệt VIP ! Là tổng hợp từ lập trình tần suất về nhiều. Số chỉ mang tính chất tham khảo không chắc chắn 100%

STT Ngày tháng Giải ĐBGiải NhấtKhả năng về Kết quả Kết quả nuôi 3 ngày Nuôi
1 26/03-CN 50 số
2 25/03-T7 32273 26774 50 số Không về
3 24/03-T6 48657 92279 50 số về đề 57
4 23/03-T5 45483 75836 50 số Không về Về 57 sau 2 ngày
5 22/03-T4 08798 75337 50 số Không về Về 83 sau 2 ngày
6 21/03-T3 81664 40033 50 số Không về Xịt
7 20/03-T2 24192 24877 50 số về đề 192
8 19/03-CN 86903 51904 50 số về đề 6903
9 18/03-T7 57570 25444 50 số về đề 70
10 17/03-T6 59389 46086 50 số Không về Về 6903 sau 3 ngày
11 16/03-T5 89581 62172 50 số Không về Xịt
12 15/03-T4 67724 09458 50 số Không về Về 81 sau 2 ngày
13 14/03-T3 67879 07811 50 số Không về Về 81 sau 3 ngày
14 13/03-T2 17375 14288 50 số Không về Về 7724 sau 3 ngày
15 12/03-CN 56695 14685 50 số về đề 95
16 11/03-T7 47076 91911 50 số Không về Xịt
17 10/03-T6 24420 64647 50 số về đề 20
18 09/03-T5 68205 60388 50 số về đề 05
19 08/03-T4 73787 06261 50 số Không về Về 05 sau 2 ngày
20 07/03-T3 75877 08692 50 số về đề 5877
21 06/03-T2 39919 34271 50 số về đề 919
22 05/03-CN 58118 72226 50 số về đề 8118
23 04/03-T7 06743 89246 50 số Không về Về 8118 sau 2 ngày
24 03/03-T6 37856 94473 50 số Không về Về 8118 sau 3 ngày
25 02/03-T5 47577 75833 50 số về đề 77
26 01/03-T4 76102 46493 50 số về đề 6102
27 28/02-T3 55827 39977 50 số về đề 5827
28 27/02-T2 93758 96434 50 số Không về Về 5827 sau 2 ngày
29 26/02-CN 67360 84040 50 số về đề 7360
30 25/02-T7 30415 46223 50 số Không về Xịt
31 24/02-T6 16979 09730 50 số Không về Về 15 sau 2 ngày
32 23/02-T5 01964 74969 50 số Không về Về 15 sau 3 ngày
33 22/02-T4 31357 31928 50 số Không về Về 6979 sau 3 ngày
34 21/02-T3 90781 00175 50 số Không về Về 357 sau 2 ngày
35 20/02-T2 32775 01606 50 số về đề 775
36 19/02-CN 37264 91013 50 số Không về Về 781 sau 3 ngày
37 18/02-T7 44971 76196 50 số Không về Về 775 sau 3 ngày
38 17/02-T6 18435 11438 50 số về đề 35
39 16/02-T5 65243 02602 50 số về đề 43
40 15/02-T4 18158 68823 50 số Không về Về 35 sau 3 ngày
41 14/02-T3 56141 73625 50 số về đề 6141
Tổng: 40 ngày - về 18 ngày - Không về 23 ngày - tỷ lệ 45 % - Ăn 3 càng 10 lần - Ăn 4 càng 7 lần - Kết quả nuôi : 4 ngày Xịt