Thống kê đặc biệt ngũ thủ đặc biệt VIP ! Là tổng hợp từ lập trình tần suất về nhiều. Số chỉ mang tính chất tham khảo không chắc chắn 100%

STT Ngày tháng Giải ĐBGiải NhấtKhả năng về Kết quả Kết quả nuôi 3 ngày Nuôi
1 29/11-T3 50 số
2 28/11-T2 65507 90987 50 số về đề 5507
3 27/11-CN 67857 24762 50 số Không về
4 26/11-T7 67896 70731 50 số Không về Xịt
5 25/11-T6 36819 77300 50 số về đề 6819
6 24/11-T5 75996 04902 50 số về đề 96
7 23/11-T4 47779 09473 50 số về đề 7779
8 22/11-T3 30529 00774 50 số về đề 529
9 21/11-T2 52091 32734 50 số Không về Về 529 sau 2 ngày
10 20/11-CN 08770 74803 50 số Không về Xịt
11 19/11-T7 66534 56931 50 số về đề 6534
12 18/11-T6 32592 64258 50 số Không về Xịt
13 17/11-T5 05776 49100 50 số về đề 5776
14 16/11-T4 50578 44533 50 số Không về Về 5776 sau 2 ngày
15 15/11-T3 91006 22362 50 số về đề 006
16 14/11-T2 12834 95078 50 số Không về Về 006 sau 2 ngày
17 13/11-CN 96305 67959 50 số về đề 05
18 12/11-T7 78611 11566 50 số về đề 611
19 11/11-T6 81736 23276 50 số về đề 736
20 10/11-T5 71610 89551 50 số về đề 610
21 09/11-T4 57765 69270 50 số Không về Về 610 sau 2 ngày
22 08/11-T3 66130 31344 50 số về đề 30
23 07/11-T2 04067 62344 50 số Không về Về 30 sau 2 ngày
24 06/11-CN 77471 19152 50 số Không về Về 067 sau 2 ngày
25 05/11-T7 33487 75857 50 số về đề 87
26 04/11-T6 75371 81207 50 số Không về Xịt
27 03/11-T5 66819 58970 50 số về đề 6819
28 02/11-T4 67246 84000 50 số về đề 46
29 01/11-T3 99876 35394 50 số Không về Xịt
30 31/10-T2 93343 96968 50 số về đề 43
31 30/10-CN 05085 52112 50 số về đề 5085
32 29/10-T7 73887 76973 50 số Không về Xịt
33 28/10-T6 32041 41193 50 số Không về Xịt
34 27/10-T5 89604 91323 50 số về đề 604
35 26/10-T4 19739 15022 50 số Không về Về 604 sau 2 ngày
36 25/10-T3 50604 02803 50 số Không về Về 739 sau 2 ngày
37 24/10-T2 05499 10376 50 số về đề 99
38 23/10-CN 12843 17105 50 số về đề 2843
39 22/10-T7 31698 10399 50 số Không về Về 99 sau 3 ngày
40 21/10-T6 50000 77386 50 số về đề 000
41 20/10-T5 27465 33685 50 số về đề 65
Tổng: 40 ngày - về 23 ngày - Không về 18 ngày - tỷ lệ 57 % - Ăn 3 càng 15 lần - Ăn 4 càng 8 lần - Kết quả nuôi : 7 ngày Xịt