Thống kê tần suất nhân đặc biệt

STT Ngày tháng Giải ĐBGiải NhấtKhả năng về Kết quả về Kết quả Kết quả nuôi 3 ngày Nuôi
1 02/07-T7
4 số
2 01/07-T6 01697 70090 40,04,27,72 Không về
3 30/06-T5 58839 82672 24,42,18,81 18 4 về 1
4 29/06-T4 38892 20636 03,30,36,63 30,36 4 về 2
5 28/06-T3 13149 50944 12,21,07,70 12,21 4 về 2
6 27/06-T2 62171 74232 24,42,00,00 24 4 về 1
7 26/06-CN 46970 31422 18,81,48,84 84 4 về 1
8 25/06-T7 36768 38794 36,63,49,94 36,94 4 về 2
9 24/06-T6 49677 52644 63,36,00,00 00,00,00,00 4 về 4
10 23/06-T5 97140 07147 00,00,24,42 00,00,42 4 về 3
11 22/06-T4 50846 92133 08,80,07,70 08,07 4 về 2
12 21/06-T3 81571 37576 07,70,00,00 00,00 4 về 2
13 20/06-T2 71808 24479 36,63,36,63 Không về Về 63,63 sau 3 ngày
14 19/06-CN 66449 97184 56,65,00,00 Không về Về 65 sau 2 ngày
15 18/06-T7 87190 21110 48,84,28,82 28 4 về 1
16 17/06-T6 68274 90547 00,00,08,80 Không về Về 80 sau 2 ngày
17 16/06-T5 90524 87917 63,36,06,60 36 4 về 1
18 15/06-T4 79716 00074 10,01,12,21 Không về Về 10 sau 2 ngày
19 14/06-T3 52762 47624 72,27,14,41 Không về Về 41 sau 2 ngày
20 13/06-T2 89927 77049 07,70,08,80 70 4 về 1
21 12/06-CN 17818 18326 18,81,08,80 18 4 về 1
22 11/06-T7 29224 20766 00,00,09,90 Không về Về 90 sau 2 ngày
23 10/06-T6 08391 12397 00,00,08,80 08 4 về 1
24 09/06-T5 08181 31938 16,61,49,94 61,49 4 về 2
25 08/06-T4 28977 48768 56,65,10,01 10 4 về 1
26 07/06-T3 87525 77223 01,10,32,23 10,23 4 về 2
27 06/06-T2 11584 78907 00,00,63,36 36 4 về 1
28 05/06-CN 05479 40705 00,00,06,60 Không về Về 60 sau 2 ngày
29 04/06-T7 60832 30058 72,27,08,80 Không về Về 72,27,08,80 sau 2 ngày
30 03/06-T6 89242 06999 05,50,48,84 Không về Về 48 sau 2 ngày
31 02/06-T5 51768 40463 03,30,08,80 08 4 về 1
32 01/06-T4 31918 04729 27,72,10,01 10,01 4 về 2
33 31/05-T3 39725 23112 02,20,02,20 Không về Về 02,02 sau 3 ngày
34 30/05-T2 12512 62935 02,20,02,20 Không về Xịt
35 30/05-T2 12512 62935 56,65,20,02 Không về Xịt
36 29/05-CN 87354 28042 35,53,08,80 Không về Về 35 sau 2 ngày
37 28/05-T7 57318 86313 18,81,42,24 18 4 về 1
38 27/05-T6 29667 67112 04,40,07,70 04,07 4 về 2
39 26/05-T5 41717 95585 56,65,00,00 Không về Về 65,00,00 sau 2 ngày
40 25/05-T4 87109 07545 63,36,08,80 Không về Về 63 sau 2 ngày
41 24/05-T3 97218 58758 18,81,03,30 18,30 4 về 2
42 23/05-T2 29213 64806 08,80,28,82 08,80 4 về 2
43 22/05-CN 24547 49158 40,04,72,27 04,72 4 về 2
44 21/05-T7 85198 20830 56,65,45,54 Không về Về 56 sau 2 ngày
45 20/05-T6 78195 29924 36,63,48,84 36,48,48 4 về 3
46 19/05-T5 49968 89976 54,45,36,63 54,45,45,36 4 về 4
47 18/05-T4 69049 92364 40,04,15,51 Không về Về 04,04 sau 2 ngày
48 17/05-T3 58553 76496 07,70,03,30 Không về Về 30 sau 2 ngày
49 16/05-T2 17713 95077 27,72,36,63 Không về Về 72 sau 3 ngày
50 15/05-CN 93649 13716 00,00,35,53 Không về Về 53 sau 2 ngày
51 14/05-T7 30775 08368 18,81,18,81 18,18 4 về 2
52 13/05-T6 29436 46318 25,52,30,03 52 4 về 1
53 12/05-T5 55065 85044 14,41,08,80 Không về Về 08 sau 2 ngày
54 11/05-T4 27724 10916 15,51,00,00 15,15,51 4 về 3
55 10/05-T3 35106 02963 00,00,45,54 Không về Xịt
56 09/05-T2 05659 61956 05,50,27,72 Không về Về 05,05,72 sau 2 ngày
57 08/05-CN 51139 23395 21,12,00,00 Không về Về 00,00 sau 2 ngày
58 07/05-T7 73301 10879 00,00,06,60 60 4 về 1
59 06/05-T6 20116 51969 56,65,20,02 20,20 4 về 2
60 05/05-T5 78054 56243 63,36,00,00 63,00,00 4 về 3
Tổng: 236 về 62 (tỷ lệ 26%) - Tổng xịt : 3 lần

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình

BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 01/07/2022


Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 17h00 là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.