Thống kê tần suất nhân đặc biệt

STT Ngày tháng Giải ĐBGiải NhấtKhả năng về Kết quả về Kết quả Kết quả nuôi 3 ngày Nuôi
1 03/12-T7
4 số
2 02/12-T6 24523 03015 4 số 01 4 về 1
3 01/12-T5 52770 72632 4 số Không về Về 02,02 sau 2 ngày
4 30/11-T4 98112 09152 4 số Không về Về 01 sau 3 ngày
5 29/11-T3 25380 28733 4 số 03 4 về 1
6 28/11-T2 65507 90987 42,24,35,53 53 4 về 1
7 27/11-CN 67857 24762 42,24,54,45 42,42 4 về 2
8 26/11-T7 67896 70731 18,81,09,90 Không về Về 90,90 sau 3 ngày
9 25/11-T6 36819 77300 35,53,54,45 Không về Về 54 sau 2 ngày
10 24/11-T5 75996 04902 28,82,63,36 36 4 về 1
11 23/11-T4 47779 09473 00,00,18,81 Không về Về 18,81 sau 2 ngày
12 22/11-T3 30529 00774 10,01,09,90 90,90,90 4 về 3
13 21/11-T2 52091 32734 00,00,00,00 00,00,00,00 4 về 4
14 20/11-CN 08770 74803 36,63,12,21 36 4 về 1
15 19/11-T7 66534 56931 06,60,18,81 Không về Về 18 sau 2 ngày
16 18/11-T6 32592 64258 00,00,42,24 Không về Về 00,00 sau 2 ngày
17 17/11-T5 05776 49100 00,00,56,65 00,00,00,00 4 về 4
18 16/11-T4 50578 44533 09,90,00,00 00,00 4 về 2
19 15/11-T3 91006 22362 02,20,12,21 02,02 4 về 2
20 14/11-T2 12834 95078 54,45,00,00 Không về Về 45,00,00 sau 3 ngày
21 13/11-CN 96305 67959 56,65,01,10 01,10 4 về 2
22 12/11-T7 78611 11566 08,80,18,81 Không về Về 81 sau 2 ngày
23 11/11-T6 81736 23276 07,70,00,00 70 4 về 1
24 10/11-T5 71610 89551 35,53,30,03 Không về Về 03 sau 2 ngày
25 09/11-T4 57765 69270 36,63,00,00 Không về Về 36 sau 2 ngày
26 08/11-T3 66130 31344 00,00,42,24 24 4 về 1
27 07/11-T2 04067 62344 49,94,07,70 70 4 về 1
28 06/11-CN 77471 19152 09,90,56,65 65 4 về 1
29 05/11-T7 33487 75857 35,53,07,70 70 4 về 1
30 04/11-T6 75371 81207 36,63,09,90 09,90 4 về 2
31 03/11-T5 66819 58970 42,24,24,42 Không về Về 42,42,42,42 sau 2 ngày
32 02/11-T4 67246 84000 81,18,42,24 42 4 về 1
33 01/11-T3 99876 35394 27,72,12,21 Không về Về 12 sau 2 ngày
34 31/10-T2 93343 96968 00,00,40,04 00,00,40,04 4 về 4
35 30/10-CN 05085 52112 21,12,56,65 21,12 4 về 2
36 29/10-T7 73887 76973 06,60,04,40 60,40 4 về 2
37 28/10-T6 32041 41193 72,27,00,00 Không về Về 72 sau 3 ngày
38 27/10-T5 89604 91323 09,90,27,72 09 4 về 1
39 26/10-T4 19739 15022 00,00,00,00 00,00,00,00,00,00,00,00 4 về 8
40 25/10-T3 50604 02803 00,00,81,18 81 4 về 1
41 24/10-T2 05499 10376 02,20,12,21 Không về Về 02 sau 2 ngày
42 23/10-CN 12843 17105 03,30,72,27 Không về Về 30,30,27 sau 2 ngày
43 22/10-T7 31698 10399 00,00,00,00 Không về Xịt
44 21/10-T6 50000 77386 14,41,30,03 14,30 4 về 2
45 20/10-T5 27465 33685 48,84,63,36 48 4 về 1
46 19/10-T4 68879 46059 00,00,15,51 Không về Về 00,00 sau 3 ngày
47 18/10-T3 07253 99692 05,50,49,94 Không về Về 49,94 sau 2 ngày
48 17/10-T2 15677 13447 15,51,24,42 51 4 về 1
49 16/10-CN 35546 43491 63,36,24,42 Không về Về 24,24 sau 3 ngày
50 15/10-T7 79638 62960 35,53,28,82 Không về Về 28 sau 3 ngày
51 14/10-T6 57974 15324 30,03,15,51 03 4 về 1
52 13/10-T5 65353 92369 42,24,20,02 42,42,20 4 về 3
53 12/10-T4 67145 28295 18,81,12,21 81 4 về 1
54 11/10-T3 92034 05536 07,70,08,80 Không về Về 80 sau 2 ngày
55 10/10-T2 71218 70576 54,45,54,45 54,54,54,54 4 về 4
56 09/10-CN 96669 56310 36,63,00,00 Không về Về 36,63 sau 2 ngày
57 08/10-T7 94309 45465 03,30,21,12 Không về Về 21 sau 2 ngày
58 07/10-T6 13037 25059 12,21,00,00 00,00 4 về 2
59 06/10-T5 26450 99472 00,00,24,42 Không về Về 00,00,42,42 sau 2 ngày
60 05/10-T4 80983 09046 05,50,45,54 Không về Về 50 sau 2 ngày
Tổng: 236 về 65 (tỷ lệ 27%) - Tổng xịt : 1 lần

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình

BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 02/12/2022


Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 17h00 là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.