Thống kê tần suất nhân đặc biệt Miền Bắc

STT Ngày tháng Giải ĐBGiải NhấtKhả năng về Kết quả về Kết quả Kết quả nuôi 2 ngày Nuôi
1 20/04-T7
12,21,18,81
2 19/04-T6 26592 38838 12,21,00,00 Không về
3 18/04-T5 62904 16351 00,00,72,27 Không về
4 17/04-T4 90289 19874 54,45,00,00 54,00,00 4 về 3
5 16/04-T3 96850 66671 81,18,54,45 81,18 4 về 2
6 15/04-T2 99369 13829 07,70,54,45 54 4 về 1
7 14/04-CN 71396 20801 00,00,36,63 00,00 4 về 2
8 13/04-T7 90649 71212 02,20,21,12 20,20,20,12 4 về 4
9 12/04-T6 12073 92837 54,45,30,03 Không về Về 30,03 sau 2 ngày
10 11/04-T5 69356 22552 04,40,24,42 40,42,42 4 về 3
11 10/04-T4 14138 62724 06,60,00,00 Không về Xịt
12 09/04-T3 16510 57524 00,00,28,82 Không về Về 28,28 sau 3 ngày
13 08/04-T2 30147 37755 27,72,28,82 Không về Về 27 sau 2 ngày
14 07/04-CN 93374 18300 00,00,02,20 00,00 4 về 2
15 06/04-T7 00312 44708 14,41,36,63 Không về Về 63 sau 3 ngày
16 05/04-T6 72666 96992 54,45,72,27 72 4 về 1
17 04/04-T5 69389 34052 42,24,24,42 42,42,42,42 4 về 4
18 03/04-T4 67364 05538 12,21,00,00 Không về Xịt
19 02/04-T3 62909 09387 09,90,10,01 09 4 về 1
20 01/04-T2 19052 64293 18,81,00,00 Không về Về 81 sau 2 ngày
21 31/03-CN 36909 46217 12,21,15,51 Không về Về 12,12 sau 2 ngày
22 30/03-T7 62135 21141 21,12,54,45 Không về Về 12,12,54,45 sau 3 ngày
23 29/03-T6 37869 01431 36,63,63,36 63,63 4 về 2
24 28/03-T5 49879 61196 00,00,20,02 00,00 4 về 2
25 27/03-T4 20645 21356 45,54,09,90 45 4 về 1
26 26/03-T3 59619 57086 06,60,08,80 08,80 4 về 2
27 25/03-T2 16342 75754 64,46,28,82 46 4 về 1
28 24/03-CN 88274 06693 45,54,16,61 54,61 4 về 2
29 23/03-T7 59882 35161 45,54,07,70 Không về Về 54 sau 2 ngày
30 22/03-T6 95371 07286 08,80,36,63 63 4 về 1
31 21/03-T5 81866 15018 15,51,16,61 Không về Về 51,16,61 sau 3 ngày
32 20/03-T4 35144 48573 05,50,18,81 05,50,81 4 về 3
33 19/03-T3 15636 19173 56,65,06,60 56,65 4 về 2
34 18/03-T2 78723 05913 27,72,81,18 27 4 về 1
35 17/03-CN 39399 50264 00,00,42,24 Không về Về 24 sau 2 ngày
36 16/03-T7 05667 42692 02,20,12,21 20 4 về 1
37 15/03-T6 12334 51885 54,45,54,45 54,54 4 về 2
38 14/03-T5 69169 64118 09,90,15,51 09 4 về 1
39 13/03-T4 91753 54579 00,00,02,20 Không về Về 02 sau 2 ngày
40 12/03-T3 00212 02044 48,84,09,90 Không về Về 84 sau 2 ngày
41 11/03-T2 68333 15214 72,27,10,01 72,10 4 về 2
42 10/03-CN 98352 69888 63,36,04,40 63 4 về 1
43 09/03-T7 97041 66285 07,70,00,00 Không về Về 00,00 sau 2 ngày
44 08/03-T6 71307 20243 00,00,28,82 82,82 4 về 2
45 07/03-T5 03047 58941 06,60,27,72 06 4 về 1
46 06/03-T4 32939 48545 56,65,04,40 56 4 về 1
47 05/03-T3 87122 64388 40,04,15,51 51,51 4 về 2
48 04/03-T2 58535 12691 07,70,06,60 07,70,70 4 về 3
49 03/03-CN 17632 94774 49,94,09,90 Không về Xịt
50 02/03-T7 77433 74982 07,70,06,60 07,06,60 4 về 3
51 01/03-T6 71961 83331 27,72,32,23 23,23 4 về 2
52 29/02-T5 39648 89254 49,94,20,02 94,02 4 về 2
53 28/02-T4 77645 06477 18,81,00,00 Không về Về 00,00 sau 3 ngày
54 27/02-T3 36209 22265 14,41,12,21 Không về Về 14,21 sau 2 ngày
55 26/02-T2 27234 61620 05,50,20,02 20 4 về 1
56 25/02-CN 15545 85710 35,53,09,90 Không về Về 53 sau 2 ngày
57 24/02-T7 57333 81369 06,60,15,51 60,51 4 về 2
58 23/02-T6 16053 88635 16,61,64,46 Không về Về 16,61,46 sau 3 ngày
59 22/02-T5 82488 52311 81,18,21,12 81,12 4 về 2
60 21/02-T4 99937 73548 35,53,00,00 Không về Về 35,53,00,00 sau 3 ngày
Tổng: 236 về 68 (tỷ lệ 28%) - Tổng xịt : 3 lần

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình

BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 20/04/2024


Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 17h00 là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.


vào web Kết Quả Nét xem các số đẹp hôm nay