Thống kê đặc biệt độc thủ đặc biệt VIP ! Là tổng hợp từ lập trình tần suất về nhiều. Số chỉ mang tính chất tham khảo không chắc chắn 100%

STT Ngày tháng Giải ĐBGiải NhấtKhả năng về Kết quả Kết quả nuôi 3 ngày Nuôi
1 18/06-T3 10 số
2 17/06-T2 00002 89539 10 số Không về
3 16/06-CN 17597 14213 10 số Không về
4 15/06-T7 40369 61635 10 số Không về Xịt
5 14/06-T6 80287 34741 10 số Không về Xịt
6 13/06-T5 29826 13498 10 số Không về Xịt
7 12/06-T4 86255 11249 10 số Không về Xịt
8 11/06-T3 17409 34794 10 số Không về Xịt
9 10/06-T2 44465 74590 10 số Không về Xịt
10 09/06-CN 29226 12081 10 số Không về Xịt
11 08/06-T7 63333 06115 10 số Không về Xịt
12 07/06-T6 04651 66342 10 số Không về Về 333 sau 2 ngày
13 06/06-T5 66688 12104 10 số Không về Về 333 sau 3 ngày
14 05/06-T4 97856 25539 10 số Không về Về 6688 sau 2 ngày
15 04/06-T3 86127 95915 10 số Không về Xịt
16 03/06-T2 35024 46369 10 số Không về Xịt
17 02/06-CN 27070 02994 10 số Không về Về 6127 sau 3 ngày
18 01/06-T7 12612 12229 10 số về đề 612
19 31/05-T6 06102 01933 10 số Không về Về 612 sau 2 ngày
20 30/05-T5 98932 74989 10 số Không về Về 6102 sau 2 ngày
21 29/05-T4 60031 50514 10 số Không về Về 6102 sau 3 ngày
22 28/05-T3 47490 72043 10 số Không về Xịt
23 27/05-T2 72578 03162 10 số Không về Xịt
24 26/05-CN 53398 12478 10 số Không về Xịt
25 25/05-T7 09743 80957 10 số Không về Về 78 sau 3 ngày
26 24/05-T6 70098 97488 10 số Không về Xịt
27 23/05-T5 13182 64473 10 số Không về Xịt
28 22/05-T4 39397 45487 10 số Không về Xịt
29 21/05-T3 55200 18539 10 số về đề 00
30 20/05-T2 05966 60275 10 số về đề 66
31 19/05-CN 14478 08543 10 số Không về Xịt
32 18/05-T7 91322 34422 10 số Không về Xịt
33 17/05-T6 51468 36545 10 số Không về Về 322 sau 2 ngày
34 16/05-T5 61034 71290 10 số Không về Xịt
35 15/05-T4 06926 62025 10 số Không về Xịt
36 14/05-T3 16880 28703 10 số Không về Xịt
37 13/05-T2 84396 64440 10 số Không về Xịt
38 12/05-CN 54105 06147 10 số Không về Xịt
39 11/05-T7 98076 10832 10 số Không về Xịt
40 10/05-T6 78736 18262 10 số Không về Về 4105 sau 3 ngày
41 09/05-T5 60325 15349 10 số về đề 0325
Tổng: 40 ngày - về 4 ngày - Không về 37 ngày - tỷ lệ 10 % - Ăn 3 càng 2 lần - Ăn 4 càng 1 lần - Kết quả nuôi : 24 ngày Xịt