Thống kê đặc biệt độc thủ đặc biệt VIP ! Là tổng hợp từ lập trình tần suất về nhiều. Số chỉ mang tính chất tham khảo không chắc chắn 100%

STT Ngày tháng Giải ĐBGiải NhấtKhả năng về Kết quả Kết quả nuôi 3 ngày Nuôi
1 29/11-T3 10 số
2 28/11-T2 65507 90987 10 số Không về
3 27/11-CN 67857 24762 10 số Không về
4 26/11-T7 67896 70731 10 số Không về Xịt
5 25/11-T6 36819 77300 10 số Không về Xịt
6 24/11-T5 75996 04902 10 số Không về Xịt
7 23/11-T4 47779 09473 10 số Không về Xịt
8 22/11-T3 30529 00774 10 số Không về Xịt
9 21/11-T2 52091 32734 10 số Không về Xịt
10 20/11-CN 08770 74803 10 số Không về Xịt
11 19/11-T7 66534 56931 10 số về đề 6534
12 18/11-T6 32592 64258 10 số Không về Xịt
13 17/11-T5 05776 49100 10 số Không về Xịt
14 16/11-T4 50578 44533 10 số Không về Xịt
15 15/11-T3 91006 22362 10 số Không về Xịt
16 14/11-T2 12834 95078 10 số Không về Xịt
17 13/11-CN 96305 67959 10 số về đề 05
18 12/11-T7 78611 11566 10 số Không về Về 2834 sau 3 ngày
19 11/11-T6 81736 23276 10 số Không về Về 611 sau 2 ngày
20 10/11-T5 71610 89551 10 số Không về Xịt
21 09/11-T4 57765 69270 10 số Không về Xịt
22 08/11-T3 66130 31344 10 số về đề 30
23 07/11-T2 04067 62344 10 số Không về Về 30 sau 2 ngày
24 06/11-CN 77471 19152 10 số Không về Về 30 sau 3 ngày
25 05/11-T7 33487 75857 10 số Không về Xịt
26 04/11-T6 75371 81207 10 số Không về Xịt
27 03/11-T5 66819 58970 10 số về đề 6819
28 02/11-T4 67246 84000 10 số về đề 46
29 01/11-T3 99876 35394 10 số Không về Xịt
30 31/10-T2 93343 96968 10 số Không về Xịt
31 30/10-CN 05085 52112 10 số Không về Xịt
32 29/10-T7 73887 76973 10 số Không về Xịt
33 28/10-T6 32041 41193 10 số Không về Xịt
34 27/10-T5 89604 91323 10 số Không về Xịt
35 26/10-T4 19739 15022 10 số Không về Về 2041 sau 3 ngày
36 25/10-T3 50604 02803 10 số Không về Xịt
37 24/10-T2 05499 10376 10 số Không về Xịt
38 23/10-CN 12843 17105 10 số Không về Xịt
39 22/10-T7 31698 10399 10 số Không về Xịt
40 21/10-T6 50000 77386 10 số về đề 000
41 20/10-T5 27465 33685 10 số Không về Về 000 sau 2 ngày
Tổng: 40 ngày - về 6 ngày - Không về 35 ngày - tỷ lệ 15 % - Ăn 3 càng 3 lần - Ăn 4 càng 2 lần - Kết quả nuôi : 26 ngày Xịt