Thống kê đặc biệt độc thủ đặc biệt VIP ! Là tổng hợp từ lập trình tần suất về nhiều. Số chỉ mang tính chất tham khảo không chắc chắn 100%

STT Ngày tháng Giải ĐBGiải NhấtKhả năng về Kết quả Kết quả nuôi 3 ngày Nuôi
1 29/02-T5 10 số
2 28/02-T4 77645 06477 10 số Không về
3 27/02-T3 36209 22265 10 số Không về
4 26/02-T2 27234 61620 10 số Không về Về 209 sau 2 ngày
5 25/02-CN 15545 85710 10 số Không về Xịt
6 24/02-T7 57333 81369 10 số về đề 7333
7 23/02-T6 16053 88635 10 số Không về Về 7333 sau 2 ngày
8 22/02-T5 82488 52311 10 số Không về Xịt
9 21/02-T4 99937 73548 10 số Không về Xịt
10 20/02-T3 57406 97758 10 số Không về Xịt
11 19/02-T2 75801 19995 10 số về đề 5801
12 18/02-CN 39903 64007 10 số Không về Xịt
13 17/02-T7 58294 03133 10 số Không về Về 03 sau 2 ngày
14 16/02-T6 34864 00693 10 số về đề 864
15 15/02-T5 48331 33214 10 số Không về Xịt
16 14/02-T4 17670 67840 10 số Không về Xịt
17 13/02-T3 39100 22276 10 số Không về Về 8331 sau 3 ngày
18 12/02-T2 4 số Không về Xịt
19 11/02-CN 4 số Không về Về 00 sau 3 ngày
20 10/02-T7 10 số Không về Xịt
21 09/02-T6 10 số Không về Xịt
22 08/02-T5 85852 17339 10 số Không về Xịt
23 07/02-T4 67384 41504 10 số Không về Xịt
24 06/02-T3 91267 65567 10 số Không về Xịt
25 05/02-T2 69876 47161 10 số Không về Xịt
26 04/02-CN 13300 06268 10 số Không về Xịt
27 03/02-T7 33389 80369 10 số Không về Về 3300 sau 2 ngày
28 02/02-T6 28174 06876 10 số Không về Về 3300 sau 3 ngày
29 01/02-T5 87444 41182 10 số Không về Xịt
30 31/01-T4 47666 58427 10 số về đề 7666
31 30/01-T3 08524 80556 10 số Không về Xịt
32 29/01-T2 75346 98171 10 số Không về Xịt
33 28/01-CN 68274 93911 10 số Không về Xịt
34 27/01-T7 61579 32521 10 số Không về Xịt
35 26/01-T6 20347 29197 10 số Không về Xịt
36 25/01-T5 77375 14114 10 số Không về Xịt
37 24/01-T4 61661 38229 10 số Không về Xịt
38 23/01-T3 87441 45966 10 số Không về Xịt
39 22/01-T2 36910 79118 10 số Không về Xịt
40 21/01-CN 45819 88820 10 số Không về Xịt
41 20/01-T7 70964 63165 10 số Không về Xịt
Tổng: 40 ngày - về 4 ngày - Không về 37 ngày - tỷ lệ 10 % - Ăn 3 càng 4 lần - Ăn 4 càng 3 lần - Kết quả nuôi : 27 ngày Xịt