Thống kê đặc biệt độc thủ đặc biệt VIP ! Là tổng hợp từ lập trình tần suất về nhiều. Số chỉ mang tính chất tham khảo không chắc chắn 100%

STT Ngày tháng Giải ĐBGiải NhấtKhả năng về Kết quả Kết quả nuôi 3 ngày Nuôi
1 26/03-CN 10 số
2 25/03-T7 32273 26774 10 số Không về
3 24/03-T6 48657 92279 10 số Không về
4 23/03-T5 45483 75836 10 số Không về Xịt
5 22/03-T4 08798 75337 10 số Không về Xịt
6 21/03-T3 81664 40033 10 số Không về Xịt
7 20/03-T2 24192 24877 10 số Không về Xịt
8 19/03-CN 86903 51904 10 số Không về Xịt
9 18/03-T7 57570 25444 10 số Không về Xịt
10 17/03-T6 59389 46086 10 số Không về Xịt
11 16/03-T5 89581 62172 10 số Không về Xịt
12 15/03-T4 67724 09458 10 số Không về Xịt
13 14/03-T3 67879 07811 10 số Không về Xịt
14 13/03-T2 17375 14288 10 số Không về Xịt
15 12/03-CN 56695 14685 10 số Không về Xịt
16 11/03-T7 47076 91911 10 số Không về Xịt
17 10/03-T6 24420 64647 10 số Không về Xịt
18 09/03-T5 68205 60388 10 số về đề 05
19 08/03-T4 73787 06261 10 số Không về Xịt
20 07/03-T3 75877 08692 10 số Không về Xịt
21 06/03-T2 39919 34271 10 số Không về Xịt
22 05/03-CN 58118 72226 10 số về đề 8118
23 04/03-T7 06743 89246 10 số Không về Về 919 sau 3 ngày
24 03/03-T6 37856 94473 10 số Không về Xịt
25 02/03-T5 47577 75833 10 số Không về Xịt
26 01/03-T4 76102 46493 10 số Không về Xịt
27 28/02-T3 55827 39977 10 số Không về Xịt
28 27/02-T2 93758 96434 10 số Không về Xịt
29 26/02-CN 67360 84040 10 số Không về Xịt
30 25/02-T7 30415 46223 10 số Không về Xịt
31 24/02-T6 16979 09730 10 số Không về Xịt
32 23/02-T5 01964 74969 10 số Không về Xịt
33 22/02-T4 31357 31928 10 số Không về Xịt
34 21/02-T3 90781 00175 10 số Không về Xịt
35 20/02-T2 32775 01606 10 số Không về Xịt
36 19/02-CN 37264 91013 10 số Không về Xịt
37 18/02-T7 44971 76196 10 số Không về Xịt
38 17/02-T6 18435 11438 10 số Không về Xịt
39 16/02-T5 65243 02602 10 số Không về Xịt
40 15/02-T4 18158 68823 10 số Không về Xịt
41 14/02-T3 56141 73625 10 số Không về Xịt
Tổng: 40 ngày - về 2 ngày - Không về 39 ngày - tỷ lệ 5 % - Ăn 3 càng 1 lần - Ăn 4 càng 1 lần - Kết quả nuôi : 35 ngày Xịt