Thống kê tần suất cộng đặc biệt Miền Bắc

STT Ngày tháng Giải ĐBGiải NhấtKhả năng về Kết quả về Kết quả Kết quả nuôi 2 ngày Nuôi
1 26/03-CN
12,21,28,82
2 25/03-T7 32273 26774 18,81,63,36 18 4 về 1
3 24/03-T6 48657 92279 35,53,18,81 35 4 về 1
4 23/03-T5 45483 75836 35,53,21,12 Không về Về 35 sau 2 ngày
5 22/03-T4 08798 75337 00,00,09,90 Không về Về 90 sau 2 ngày
6 21/03-T3 81664 40033 08,80,49,94 Không về Về 94 sau 2 ngày
7 20/03-T2 24192 24877 05,50,00,00 05 4 về 1
8 19/03-CN 86903 51904 10,01,16,61 61 4 về 1
9 18/03-T7 57570 25444 24,42,48,84 Không về Về 48 sau 2 ngày
10 17/03-T6 59389 46086 12,21,14,41 Không về Về 21 sau 3 ngày
11 16/03-T5 89581 62172 00,00,40,04 04 4 về 1
12 15/03-T4 67724 09458 00,00,01,10 00,00,10 4 về 3
13 14/03-T3 67879 07811 04,40,64,46 40 4 về 1
14 13/03-T2 17375 14288 04,40,40,04 Không về Về 40,40 sau 2 ngày
15 12/03-CN 56695 14685 09,90,01,10 90 4 về 1
16 11/03-T7 47076 91911 24,42,28,82 Không về Xịt
17 10/03-T6 24420 64647 00,00,64,46 46 4 về 1
18 09/03-T5 68205 60388 00,00,06,60 Không về Về 06 sau 3 ngày
19 08/03-T4 73787 06261 00,00,18,81 00,00,81,81,81 4 về 5
20 07/03-T3 75877 08692 12,21,07,70 Không về Về 12 sau 2 ngày
21 06/03-T2 39919 34271 14,41,12,21 Không về Về 14,41,41 sau 2 ngày
22 05/03-CN 58118 72226 72,27,24,42 Không về Xịt
23 04/03-T7 06743 89246 36,63,21,12 Không về Về 63 sau 2 ngày
24 03/03-T6 37856 94473 35,53,09,90 35,53,53 4 về 3
25 02/03-T5 47577 75833 24,42,27,72 27 4 về 1
26 01/03-T4 76102 46493 27,72,49,94 49 4 về 1
27 28/02-T3 55827 39977 54,45,12,21 Không về Về 12 sau 2 ngày
28 27/02-T2 93758 96434 32,23,00,00 00,00 4 về 2
29 26/02-CN 67360 84040 24,42,06,60 06,60,60 4 về 3
30 25/02-T7 30415 46223 00,00,00,00 Không về Về 00,00,00,00 sau 2 ngày
31 24/02-T6 16979 09730 28,82,54,45 54 4 về 1
32 23/02-T5 01964 74969 03,30,16,61 03 4 về 1
33 22/02-T4 31357 31928 00,00,35,53 Không về Về 35 sau 2 ngày
34 21/02-T3 90781 00175 00,00,00,00 Không về Xịt
35 20/02-T2 32775 01606 09,90,03,30 09 4 về 1
36 19/02-CN 37264 91013 42,24,54,45 42,54,45 4 về 3
37 18/02-T7 44971 76196 01,10,24,42 10 4 về 1
38 17/02-T6 18435 11438 00,00,00,00 Không về Xịt
39 16/02-T5 65243 02602 48,84,06,60 Không về Về 06 sau 3 ngày
40 15/02-T4 18158 68823 21,12,10,01 21 4 về 1
41 14/02-T3 56141 73625 00,00,14,41 41 4 về 1
42 13/02-T2 41916 08972 20,02,01,10 20 4 về 1
43 12/02-CN 09841 45011 08,80,12,21 80 4 về 1
44 11/02-T7 98713 18834 40,04,18,81 40 4 về 1
45 10/02-T6 85120 58592 63,36,45,54 Không về Về 63 sau 2 ngày
46 09/02-T5 29337 79795 40,04,63,36 40,40,36 4 về 3
47 08/02-T4 88864 58679 07,70,48,84 84 4 về 1
48 07/02-T3 18198 71786 14,41,48,84 84 4 về 1
49 06/02-T2 35492 27386 04,40,81,18 Không về Về 04 sau 2 ngày
50 05/02-CN 06194 41299 00,00,28,82 Không về Xịt
51 04/02-T7 64948 04674 63,36,02,20 63 4 về 1
52 03/02-T6 52766 79512 15,51,16,61 61 4 về 1
53 02/02-T5 60755 35682 18,81,72,27 27 4 về 1
54 01/02-T4 34838 29989 02,20,32,23 Không về Về 02 sau 2 ngày
55 31/01-T3 30061 21284 02,20,72,27 20 4 về 1
56 30/01-T2 16179 12198 10,01,36,63 10,01 4 về 2
57 29/01-CN 76479 25766 64,46,45,54 54 4 về 1
58 28/01-T7 87219 88795 32,23,00,00 Không về Về 23 sau 2 ngày
59 27/01-T6 72859 84970 02,20,08,80 20,08 4 về 2
60 26/01-T5 34164 21642 20,02,16,61 20,02,16 4 về 3
Tổng: 236 về 55 (tỷ lệ 23%) - Tổng xịt : 5 lần

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình

BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 25/03/2023


Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 17h00 là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.


vào web XSMB.top xem các cao thủ chốt số - Đăng ký chốt số để kiếm tiền