Thống kê tần suất cộng đặc biệt Miền Bắc

STT Ngày tháng Giải ĐBGiải NhấtKhả năng về Kết quả về Kết quả Kết quả nuôi 2 ngày Nuôi
1 20/04-T7
24,42,24,42
2 19/04-T6 26592 38838 06,60,05,50 06 4 về 1
3 18/04-T5 62904 16351 09,90,28,82 09 4 về 1
4 17/04-T4 90289 19874 36,63,07,70 Không về Về 36 sau 2 ngày
5 16/04-T3 96850 66671 03,30,18,81 18,81 4 về 2
6 15/04-T2 99369 13829 00,00,00,00 00,00,00,00 4 về 4
7 14/04-CN 71396 20801 07,70,02,20 70,70 4 về 2
8 13/04-T7 90649 71212 18,81,21,12 12 4 về 1
9 12/04-T6 12073 92837 04,40,10,01 10 4 về 1
10 11/04-T5 69356 22552 12,21,08,80 80 4 về 1
11 10/04-T4 14138 62724 35,53,08,80 53,08 4 về 2
12 09/04-T3 16510 57524 21,12,25,52 Không về Về 21,12,52 sau 2 ngày
13 08/04-T2 30147 37755 08,80,00,00 Không về Về 08 sau 3 ngày
14 07/04-CN 93374 18300 16,61,00,00 61,00,00 4 về 3
15 06/04-T7 00312 44708 54,45,18,81 Không về Về 18 sau 2 ngày
16 05/04-T6 72666 96992 12,21,10,01 10,10 4 về 2
17 04/04-T5 69389 34052 00,00,24,42 42,42 4 về 2
18 03/04-T4 67364 05538 00,00,56,65 Không về Về 65,65 sau 2 ngày
19 02/04-T3 62909 09387 24,42,27,72 72 4 về 1
20 01/04-T2 19052 64293 24,42,07,70 42 4 về 1
21 31/03-CN 36909 46217 02,20,04,40 02 4 về 1
22 30/03-T7 62135 21141 00,00,03,30 Không về Về 03,03 sau 2 ngày
23 29/03-T6 37869 01431 06,60,54,45 54 4 về 1
24 28/03-T5 49879 61196 02,20,30,03 03 4 về 1
25 27/03-T4 20645 21356 35,53,48,84 84 4 về 1
26 26/03-T3 59619 57086 35,53,20,02 20 4 về 1
27 25/03-T2 16342 75754 00,00,27,72 Không về Xịt
28 24/03-CN 88274 06693 15,51,06,60 15 4 về 1
29 23/03-T7 59882 35161 00,00,48,84 00,00 4 về 2
30 22/03-T6 95371 07286 05,50,08,80 Không về Về 50,08 sau 2 ngày
31 21/03-T5 81866 15018 32,23,21,12 Không về Về 23,21,21 sau 2 ngày
32 20/03-T4 35144 48573 09,90,21,12 Không về Về 21,21 sau 3 ngày
33 19/03-T3 15636 19173 00,00,03,30 00,00,30 4 về 3
34 18/03-T2 78723 05913 00,00,24,42 24 4 về 1
35 17/03-CN 39399 50264 08,80,18,81 Không về Về 08,08 sau 2 ngày
36 16/03-T7 05667 42692 05,50,40,04 50,04 4 về 2
37 15/03-T6 12334 51885 24,42,08,80 Không về Về 42 sau 2 ngày
38 14/03-T5 69169 64118 20,02,63,36 02 4 về 1
39 13/03-T4 91753 54579 00,00,16,61 Không về Về 00,00,61 sau 3 ngày
40 12/03-T3 00212 02044 05,50,04,40 Không về Về 50 sau 2 ngày
41 11/03-T2 68333 15214 54,45,64,46 46 4 về 1
42 10/03-CN 98352 69888 36,63,40,04 63 4 về 1
43 09/03-T7 97041 66285 00,00,12,21 Không về Về 00,00 sau 2 ngày
44 08/03-T6 71307 20243 40,04,04,40 Không về Xịt
45 07/03-T5 03047 58941 32,23,20,02 Không về Về 20,20 sau 3 ngày
46 06/03-T4 32939 48545 24,42,64,46 42,46 4 về 2
47 05/03-T3 87122 64388 02,20,09,90 02,02 4 về 2
48 04/03-T2 58535 12691 36,63,28,82 36 4 về 1
49 03/03-CN 17632 94774 28,82,16,61 16 4 về 1
50 02/03-T7 77433 74982 24,42,03,30 24 4 về 1
51 01/03-T6 71961 83331 72,27,20,02 Không về Về 27 sau 2 ngày
52 29/02-T5 39648 89254 00,00,49,94 94 4 về 1
53 28/02-T4 77645 06477 04,40,30,03 Không về Về 30 sau 2 ngày
54 27/02-T3 36209 22265 06,60,00,00 Không về Về 60 sau 3 ngày
55 26/02-T2 27234 61620 40,04,00,00 Không về Xịt
56 25/02-CN 15545 85710 08,80,54,45 80,80,45 4 về 3
57 24/02-T7 57333 81369 64,46,15,51 51 4 về 1
58 23/02-T6 16053 88635 10,01,01,10 Không về Về 10,10,10,10,10,10 sau 3 ngày
59 22/02-T5 82488 52311 21,12,32,23 12 4 về 1
60 21/02-T4 99937 73548 63,36,40,04 36,40 4 về 2
Tổng: 236 về 56 (tỷ lệ 23%) - Tổng xịt : 3 lần

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình

BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 20/04/2024


Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 17h00 là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.


vào web Kết Quả Nét xem các số đẹp hôm nay