Thống kê tần suất cộng đặc biệt

STT Ngày tháng Giải ĐBGiải NhấtKhả năng về Kết quả về Kết quả Kết quả nuôi 3 ngày Nuôi
1 29/11-T3
4 số
2 28/11-T2 65507 90987 4 số Không về
3 27/11-CN 67857 24762 4 số Không về Về 00,00,00,00,30 sau 2 ngày
4 26/11-T7 67896 70731 4 số Không về Về 94 sau 2 ngày
5 25/11-T6 36819 77300 4 số 00,00,00,00,00,00,00,00 4 về 8
6 24/11-T5 75996 04902 00,00,21,12 Không về Về 00,00,00,00,12 sau 2 ngày
7 23/11-T4 47779 09473 00,00,28,82 Không về Về 00,00,00,00,82 sau 3 ngày
8 22/11-T3 30529 00774 06,60,12,21 12,12,21 4 về 3
9 21/11-T2 52091 32734 28,82,00,00 82,00,00 4 về 3
10 20/11-CN 08770 74803 30,03,03,30 03,03,03,03 4 về 4
11 19/11-T7 66534 56931 24,42,40,04 04,04 4 về 2
12 18/11-T6 32592 64258 36,63,00,00 Không về Về 00,00 sau 2 ngày
13 17/11-T5 05776 49100 16,61,09,90 16 4 về 1
14 16/11-T4 50578 44533 04,40,12,21 Không về Về 40,12 sau 3 ngày
15 15/11-T3 91006 22362 45,54,56,65 Không về Về 45 sau 2 ngày
16 14/11-T2 12834 95078 42,24,45,54 42 4 về 1
17 13/11-CN 96305 67959 01,10,36,63 01,10,36 4 về 3
18 12/11-T7 78611 11566 06,60,42,24 Không về Về 42 sau 2 ngày
19 11/11-T6 81736 23276 72,27,05,50 Không về Về 72,27 sau 2 ngày
20 10/11-T5 71610 89551 54,45,00,00 Không về Về 54,54 sau 2 ngày
21 09/11-T4 57765 69270 03,30,16,61 30 4 về 1
22 08/11-T3 66130 31344 12,21,16,61 21,61 4 về 2
23 07/11-T2 04067 62344 09,90,10,01 Không về Về 10 sau 2 ngày
24 06/11-CN 77471 19152 35,53,35,53 Không về Về 35,35 sau 2 ngày
25 05/11-T7 33487 75857 08,80,00,00 80 4 về 1
26 04/11-T6 75371 81207 40,04,00,00 04 4 về 1
27 03/11-T5 66819 58970 32,23,00,00 32 4 về 1
28 02/11-T4 67246 84000 15,51,36,63 36 4 về 1
29 01/11-T3 99876 35394 54,45,48,84 Không về Về 54,54,45 sau 3 ngày
30 31/10-T2 93343 96968 10,01,02,20 01,02,20 4 về 3
31 30/10-CN 05085 52112 42,24,21,12 21,12 4 về 2
32 29/10-T7 73887 76973 04,40,27,72 40 4 về 1
33 28/10-T6 32041 41193 09,90,06,60 Không về Về 60 sau 2 ngày
34 27/10-T5 89604 91323 05,50,04,40 05,04,40 4 về 3
35 26/10-T4 19739 15022 00,00,00,00 00,00,00,00,00,00,00,00 4 về 8
36 25/10-T3 50604 02803 00,00,42,24 Không về Về 00,00,00,00 sau 2 ngày
37 24/10-T2 05499 10376 07,70,00,00 Không về Về 70,00,00,00,00 sau 3 ngày
38 23/10-CN 12843 17105 00,00,81,18 Không về Về 81 sau 3 ngày
39 22/10-T7 31698 10399 49,94,48,84 48 4 về 1
40 21/10-T6 50000 77386 09,90,40,04 09,40 4 về 2
41 20/10-T5 27465 33685 24,42,45,54 24 4 về 1
42 19/10-T4 68879 46059 81,18,18,81 18,18,18,18 4 về 4
43 18/10-T3 07253 99692 03,30,28,82 Không về Về 28,82 sau 2 ngày
44 17/10-T2 15677 13447 12,21,09,90 12,12,90 4 về 3
45 16/10-CN 35546 43491 12,21,00,00 Không về Về 12,12,00,00 sau 2 ngày
46 15/10-T7 79638 62960 05,50,08,80 Không về Về 08,80 sau 2 ngày
47 14/10-T6 57974 15324 18,81,54,45 Không về Về 18 sau 3 ngày
48 13/10-T5 65353 92369 16,61,45,54 16 4 về 1
49 12/10-T4 67145 28295 00,00,18,81 81 4 về 1
50 11/10-T3 92034 05536 00,00,42,24 Không về Về 42,42 sau 3 ngày
51 10/10-T2 71218 70576 30,03,00,00 30 4 về 1
52 09/10-CN 96669 56310 20,02,30,03 20 4 về 1
53 08/10-T7 94309 45465 10,01,45,54 Không về Về 10 sau 2 ngày
54 07/10-T6 13037 25059 81,18,14,41 18,41 4 về 2
55 06/10-T5 26450 99472 00,00,24,42 Không về Về 00,00,42,42 sau 2 ngày
56 05/10-T4 80983 09046 04,40,09,90 04 4 về 1
57 04/10-T3 51859 22919 28,82,12,21 28 4 về 1
58 03/10-T2 65169 74026 02,20,54,45 Không về Xịt
59 02/10-CN 64668 12669 03,30,00,00 03 4 về 1
60 01/10-T7 35019 13904 42,24,18,81 18 4 về 1
Tổng: 236 về 70 (tỷ lệ 29%) - Tổng xịt : 1 lần

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình

BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 29/11/2022


Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 17h00 là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.