- Nếu kênh đạt số lần chốt > 10 ngày và tỷ lệ 30 ngày gần nhất >= 40% (loto) và >= 4% (Đặc Biệt) . Hệ thống sẽ tự động bật kiếm tiền cho kênh.
- Kênh bật kiếm tiền là kênh có số chốt mới nhất bị che lại người xem phải thực hiện ủng hộ xu để xem. Và chủ kênh sẽ có thu nhập từ người đăng ký kênh để xem số. Ngoài ra người xem có thể Ủng hộ chủ kênh bất cứ lúc nào với chức năng ỦNG HỘ KÊNH
- Sau khi ủng hộ xem số thì XU của bạn bị trừ đi. Sau khi có kết quả trạng thái chốt KHÔNG VỀ thì sẽ hoàn lại XU cho người xem

Dan de 50 so <HM>

Ngày tạo kênh: 14/12/2020 - Loại kênh: Loto - Miền Bắc - Tổng số ngày chốt: 35 ngày
1 người đăng ký - Lượt ủng hộ: 4 - Lượt xem : 331


STT Ngày tháng Giải ĐBKhả năng về Kết Quả vềTrạng tháiNgười ủng hộThời gian chốt
1 08/03/2021-T2 Đăng nhập Chờ... 0
2 07/03/2021-CN 38433 33,38,58,85 33 4 về 1 0 07/03/2021 14:24
3 06/03/2021-T7 61918 Không chốt 0
4 05/03/2021-T6 66992 08,59,79,80,95,97 59 6 về 1 0 05/03/2021 15:59
5 04/03/2021-T5 96100 Không chốt 0
6 03/03/2021-T4 63410 07,21,70 21,70,70 3 về 3 0 03/03/2021 15:59
7 02/03/2021-T3 87462 62,71 62,71 2 về 2 0 02/03/2021 15:58
8 01/03/2021-T2 91577 Không chốt 0
9 28/02/2021-CN 30398 Không chốt 0
10 27/02/2021-T7 26313 Không chốt 0
11 26/02/2021-T6 55600 Không chốt 0
12 25/02/2021-T5 35855 Không chốt 0
13 24/02/2021-T4 93315 07,15,40,95 15,40 4 về 2 0 24/02/2021 15:57
14 23/02/2021-T3 17110 07,11,47,53,70,74 74 6 về 1 0 23/02/2021 15:59
15 22/02/2021-T2 77708 29,47,74,92 29 4 về 1 0 22/02/2021 15:11
16 21/02/2021-CN 57607 Không chốt 0
17 20/02/2021-T7 70030 Không chốt 0
18 19/02/2021-T6 11103 Không chốt 0
19 18/02/2021-T5 81910 Không chốt 0
20 17/02/2021-T4 05177 36,63 Không về 0 17/02/2021 15:59
21 16/02/2021-T3 11503 Không chốt 0
22 15/02/2021-T2 56286 Không chốt 0
23 14/02/2021-CN 56286 Không chốt 0
24 13/02/2021-T7 56286 Không chốt 0
25 12/02/2021-T6 56286 Không chốt 0
26 11/02/2021-T5 56286 Không chốt 0
27 10/02/2021-T4 04629 13,31,79,97 Không về 0 10/02/2021 15:59
28 09/02/2021-T3 38792 26,68 Không về 1 09/02/2021 15:59
29 08/02/2021-T2 42991 28,58,82,85 28,58,82 4 về 3 0 08/02/2021 15:59
30 07/02/2021-CN 25119 02,06,17,20,48,65,67,71,76,77,84 65,71,71,77,77 11 về 5 0 07/02/2021 15:58
31 06/02/2021-T7 37427 06,24,38 06,24 3 về 2 0 06/02/2021 15:59
Tổng về: 21 / 55 - Tỷ lệ : 38%

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Hiện tại chúng tôi mới ra măt chức năng tạo kênh cho thành viên Chốt số. Hi vọng với chức năng kênh chốt do thành viên sẽ là 1 sân chơi công bằng cho các cao thủ chốt số để thể hiện đẳng cấp.


TOP 10 Kênh Loto Miền Bắc
1 Karik Trương
Chốt 2 về 3 - 150% - 17 ngày
Chốt 4 ngày trước
2 TINH HOA SỐ HỌC
Chốt 2 về 3 - 150% - 17 ngày
Chốt 4 ngày trước
3 1 mình tao chấp hết
Chốt 2 về 3 - 150% - 17 ngày
Chốt 4 ngày trước
4 1 mình tao chấp hết
Chốt 2 về 3 - 150% - 15 ngày
Chốt 4 ngày trước
5 TINH HOA SỐ HỌC
Chốt 2 về 3 - 150% - 60 ngày
Chốt 4 ngày trước
6 1 mình tao chấp hết
Chốt 2 về 3 - 150% - 62 ngày
Chốt 4 ngày trước
7 Kaido of the Beasts
Chốt 2 về 3 - 150% - 46 ngày
Chốt 4 ngày trước
8 Tâm Linh Số Học
Chốt 2 về 3 - 150% - 12 ngày
Chốt 4 ngày trước
9 Hắc Bạch Vô Thường
Chốt 2 về 3 - 150% - 12 ngày
Chốt 4 ngày trước
10 God Of The Worldd
Chốt 2 về 3 - 150% - 16 ngày
Chốt 4 ngày trước