Kết quả Đầu
KQXS Hậu Giang 26/09/2020
Giải đặc biệt 386023
Giải nhất 13066
Giải nhì 99709
Giải ba 31334-96881
Giải tư 64043-34576-06873-43469-97731-85050-80520
Giải năm 0965
Giải sáu 3582-7710-0570
Giải bảy 119
Giải tám 39
0: 09
1: 10,19
2: 23,20
3: 34,31,39
4: 43
5: 50
6: 66,69,65
7: 76,73,70
8: 81,82
9:
KQXS Hậu Giang 19/09/2020
Giải đặc biệt 140838
Giải nhất 77314
Giải nhì 49032
Giải ba 09984-64803
Giải tư 55787-94593-24384-49140-46240-28459-70554
Giải năm 6288
Giải sáu 4874-7404-5707
Giải bảy 378
Giải tám 43
0: 03,04,07
1: 14
2:
3: 38,32
4: 40,40,43
5: 59,54
6:
7: 74,78
8: 84,87,84,88
9: 93
KQXS Hậu Giang 12/09/2020
Giải đặc biệt 074741
Giải nhất 94908
Giải nhì 52491
Giải ba 89718-14246
Giải tư 23210-57202-13391-43551-21310-01781-08929
Giải năm 6946
Giải sáu 1557-4903-4510
Giải bảy 983
Giải tám 99
0: 08,02,03
1: 18,10,10,10
2: 29
3:
4: 41,46,46
5: 51,57
6:
7:
8: 81,83
9: 91,91,99
KQXS Hậu Giang 05/09/2020
Giải đặc biệt 403077
Giải nhất 33983
Giải nhì 39556
Giải ba 83057-52231
Giải tư 52998-65042-81470-71278-43054-02572-35208
Giải năm 2263
Giải sáu 6131-6734-9075
Giải bảy 821
Giải tám 61
0: 08
1:
2: 21
3: 31,31,34
4: 42
5: 56,57,54
6: 63,61
7: 77,70,78,72,75
8: 83
9: 98
KQXS Hậu Giang 29/08/2020
Giải đặc biệt 495711
Giải nhất 59430
Giải nhì 64838
Giải ba 34037-61080
Giải tư 17535-56298-96017-11899-47080-56307-64134
Giải năm 4515
Giải sáu 9639-9944-4384
Giải bảy 623
Giải tám 58
0: 07
1: 11,17,15
2: 23
3: 30,38,37,35,34,39
4: 44
5: 58
6:
7:
8: 80,80,84
9: 98,99
KQXS Hậu Giang 22/08/2020
Giải đặc biệt 037307
Giải nhất 55850
Giải nhì 37330
Giải ba 23515-96089
Giải tư 35575-60813-95331-11221-75634-03307-86174
Giải năm 6644
Giải sáu 2225-7359-4455
Giải bảy 407
Giải tám 57
0: 07,07,07
1: 15,13
2: 21,25
3: 30,31,34
4: 44
5: 50,59,55,57
6:
7: 75,74
8: 89
9:
KQXS Hậu Giang 15/08/2020
Giải đặc biệt 987452
Giải nhất 40236
Giải nhì 81556
Giải ba 01026-17356
Giải tư 71630-43194-31279-99236-53559-48470-47400
Giải năm 3232
Giải sáu 2440-8108-7547
Giải bảy 576
Giải tám 54
0: 00,08
1:
2: 26
3: 36,30,36,32
4: 40,47
5: 52,56,56,59,54
6:
7: 79,70,76
8:
9: 94
KQXS Hậu Giang 08/08/2020
Giải đặc biệt 016452
Giải nhất 59050
Giải nhì 55386
Giải ba 22493-50268
Giải tư 26805-13498-81190-71532-50967-55018-69788
Giải năm 8060
Giải sáu 2892-2495-8213
Giải bảy 711
Giải tám 69
0: 05
1: 18,13,11
2:
3: 32
4:
5: 52,50
6: 68,67,60,69
7:
8: 86,88
9: 93,98,90,92,95
KQXS Hậu Giang 01/08/2020
Giải đặc biệt 418922
Giải nhất 84217
Giải nhì 87544
Giải ba 87216-81879
Giải tư 34443-16618-73277-09756-99285-46557-17644
Giải năm 6352
Giải sáu 3737-3866-9910
Giải bảy 433
Giải tám 67
0:
1: 17,16,18,10
2: 22
3: 37,33
4: 44,43,44
5: 56,57,52
6: 66,67
7: 79,77
8: 85
9:
KQXS Hậu Giang 25/07/2020
Giải đặc biệt 541136
Giải nhất 62570
Giải nhì 57969
Giải ba 05155-20628
Giải tư 51314-87138-29125-85373-17422-70348-73812
Giải năm 7492
Giải sáu 6731-4710-8156
Giải bảy 488
Giải tám 12
0:
1: 14,12,10,12
2: 28,25,22
3: 36,38,31
4: 48
5: 55,56
6: 69
7: 70,73
8: 88
9: 92
KQXS Hậu Giang 18/07/2020
Giải đặc biệt 872546
Giải nhất 63376
Giải nhì 49186
Giải ba 30407-91761
Giải tư 78158-35409-64166-27846-49754-52714-49599
Giải năm 8713
Giải sáu 8095-1358-4860
Giải bảy 475
Giải tám 34
0: 07,09
1: 14,13
2:
3: 34
4: 46,46
5: 58,54,58
6: 61,66,60
7: 76,75
8: 86
9: 99,95
KQXS Hậu Giang 11/07/2020
Giải đặc biệt 854874
Giải nhất 56704
Giải nhì 56432
Giải ba 19119-78064
Giải tư 56406-28704-84434-90620-30520-33788-94275
Giải năm 5115
Giải sáu 1149-0756-6928
Giải bảy 174
Giải tám 85
0: 04,06,04
1: 19,15
2: 20,20,28
3: 32,34
4: 49
5: 56
6: 64
7: 74,75,74
8: 88,85
9:
KQXS Hậu Giang 04/07/2020
Giải đặc biệt 041602
Giải nhất 85439
Giải nhì 02416
Giải ba 62257-07917
Giải tư 95651-92578-13895-54480-51593-25698-25935
Giải năm 2350
Giải sáu 1344-4053-8062
Giải bảy 747
Giải tám 01
0: 02,01
1: 16,17
2:
3: 39,35
4: 44,47
5: 57,51,50,53
6: 62
7: 78
8: 80
9: 95,93,98
KQXS Hậu Giang 27/06/2020
Giải đặc biệt 507386
Giải nhất 56779
Giải nhì 75288
Giải ba 43073-79158
Giải tư 33082-57761-32295-00604-93795-21534-79554
Giải năm 8542
Giải sáu 3712-4924-6783
Giải bảy 605
Giải tám 36
0: 04,05
1: 12
2: 24
3: 34,36
4: 42
5: 58,54
6: 61
7: 79,73
8: 86,88,82,83
9: 95,95
KQXS Hậu Giang 20/06/2020
Giải đặc biệt 940304
Giải nhất 42297
Giải nhì 94329
Giải ba 99187-83819
Giải tư 51983-81386-44772-81170-46370-60464-28681
Giải năm 3992
Giải sáu 2169-5325-7238
Giải bảy 774
Giải tám 14
0: 04
1: 19,14
2: 29,25
3: 38
4:
5:
6: 64,69
7: 72,70,70,74
8: 87,83,86,81
9: 97,92
KQXS Hậu Giang 13/06/2020
Giải đặc biệt 693047
Giải nhất 96179
Giải nhì 54684
Giải ba 34286-08561
Giải tư 16513-66940-55042-58310-05870-26817-31444
Giải năm 9058
Giải sáu 0338-8631-5798
Giải bảy 952
Giải tám 71
0:
1: 13,10,17
2:
3: 38,31
4: 47,40,42,44
5: 58,52
6: 61
7: 79,70,71
8: 84,86
9: 98
KQXS Hậu Giang 06/06/2020
Giải đặc biệt 576455
Giải nhất 08083
Giải nhì 97620
Giải ba 29917-48065
Giải tư 79861-18858-60412-28725-38714-10912-91945
Giải năm 6025
Giải sáu 0978-0485-7082
Giải bảy 282
Giải tám 38
0:
1: 17,12,14,12
2: 20,25,25
3: 38
4: 45
5: 55,58
6: 65,61
7: 78
8: 83,85,82,82
9:
KQXS Hậu Giang 30/05/2020
Giải đặc biệt 448245
Giải nhất 94440
Giải nhì 92412
Giải ba 06353-49012
Giải tư 18237-69053-38058-70245-01983-96953-74635
Giải năm 0910
Giải sáu 5215-1953-2933
Giải bảy 336
Giải tám 17
0:
1: 12,12,10,15,17
2:
3: 37,35,33,36
4: 45,40,45
5: 53,53,58,53,53
6:
7:
8: 83
9:
KQXS Hậu Giang 23/05/2020
Giải đặc biệt 351737
Giải nhất 01411
Giải nhì 10735
Giải ba 16204-24048
Giải tư 94084-40197-86672-39244-36350-80293-52032
Giải năm 8467
Giải sáu 7400-1268-9222
Giải bảy 984
Giải tám 74
0: 04,00
1: 11
2: 22
3: 37,35,32
4: 48,44
5: 50
6: 67,68
7: 72,74
8: 84,84
9: 97,93
KQXS Hậu Giang 16/05/2020
Giải đặc biệt 562668
Giải nhất 74938
Giải nhì 85470
Giải ba 20303-03682
Giải tư 64077-02438-98199-14782-90462-97719-87528
Giải năm 5475
Giải sáu 7092-9963-4138
Giải bảy 759
Giải tám 84
0: 03
1: 19
2: 28
3: 38,38,38
4:
5: 59
6: 68,62,63
7: 70,77,75
8: 82,82,84
9: 99,92
KQXS Hậu Giang 09/05/2020
Giải đặc biệt 143843
Giải nhất 42180
Giải nhì 06381
Giải ba 60761-45726
Giải tư 97760-68876-18022-90915-17646-41917-25028
Giải năm 6514
Giải sáu 0782-6341-9515
Giải bảy 830
Giải tám 93
0:
1: 15,17,14,15
2: 26,22,28
3: 30
4: 43,46,41
5:
6: 61,60
7: 76
8: 80,81,82
9: 93
KQXS Hậu Giang 02/05/2020
Giải đặc biệt 090724
Giải nhất 71510
Giải nhì 28309
Giải ba 66819-79745
Giải tư 71236-10163-37533-98249-64790-22898-21394
Giải năm 0282
Giải sáu 3871-9185-5099
Giải bảy 010
Giải tám 92
0: 09
1: 10,19,10
2: 24
3: 36,33
4: 45,49
5:
6: 63
7: 71
8: 82,85
9: 90,98,94,99,92
KQXS Hậu Giang 28/03/2020
Giải đặc biệt 851421
Giải nhất 42744
Giải nhì 05296
Giải ba 30223-40482
Giải tư 61085-20807-13065-61853-24490-03472-53450
Giải năm 8795
Giải sáu 5069-9154-5565
Giải bảy 283
Giải tám 79
0: 07
1:
2: 21,23
3:
4: 44
5: 53,50,54
6: 65,69,65
7: 72,79
8: 82,85,83
9: 96,90,95
KQXS Hậu Giang 21/03/2020
Giải đặc biệt 555859
Giải nhất 32084
Giải nhì 45038
Giải ba 63354-41557
Giải tư 10233-73285-12976-26223-88272-24581-58775
Giải năm 5973
Giải sáu 2936-2840-8957
Giải bảy 650
Giải tám 61
0:
1:
2: 23
3: 38,33,36
4: 40
5: 59,54,57,57,50
6: 61
7: 76,72,75,73
8: 84,85,81
9:
KQXS Hậu Giang 14/03/2020
Giải đặc biệt 171795
Giải nhất 51063
Giải nhì 04110
Giải ba 11224-77528
Giải tư 12866-91655-53759-69174-15854-69441-35654
Giải năm 0534
Giải sáu 1991-0730-7660
Giải bảy 098
Giải tám 90
0:
1: 10
2: 24,28
3: 34,30
4: 41
5: 55,59,54,54
6: 63,66,60
7: 74
8:
9: 95,91,98,90
KQXS Hậu Giang 07/03/2020
Giải đặc biệt 630929
Giải nhất 19930
Giải nhì 01075
Giải ba 47005-63378
Giải tư 96207-44696-61743-69468-00714-29260-45357
Giải năm 8949
Giải sáu 9910-2473-5672
Giải bảy 630
Giải tám 30
0: 05,07
1: 14,10
2: 29
3: 30,30,30
4: 43,49
5: 57
6: 68,60
7: 75,78,73,72
8:
9: 96
KQXS Hậu Giang 29/02/2020
Giải đặc biệt 271998
Giải nhất 66386
Giải nhì 09945
Giải ba 93981-02248
Giải tư 04953-95425-45994-76283-16714-80536-73864
Giải năm 9762
Giải sáu 6343-3927-1576
Giải bảy 703
Giải tám 70
0: 03
1: 14
2: 25,27
3: 36
4: 45,48,43
5: 53
6: 64,62
7: 76,70
8: 86,81,83
9: 98,94
KQXS Hậu Giang 22/02/2020
Giải đặc biệt 936904
Giải nhất 18219
Giải nhì 35052
Giải ba 30797-26526
Giải tư 36321-40607-53788-90092-86483-01878-90290
Giải năm 1009
Giải sáu 9077-5598-5238
Giải bảy 726
Giải tám 01
0: 04,07,09,01
1: 19
2: 26,21,26
3: 38
4:
5: 52
6:
7: 78,77
8: 88,83
9: 97,92,90,98
KQXS Hậu Giang 15/02/2020
Giải đặc biệt 895715
Giải nhất 81495
Giải nhì 89340
Giải ba 13537-04694
Giải tư 92300-72081-81144-17875-71379-19259-77757
Giải năm 3661
Giải sáu 4767-8010-8845
Giải bảy 977
Giải tám 05
0: 00,05
1: 15,10
2:
3: 37
4: 40,44,45
5: 59,57
6: 61,67
7: 75,79,77
8: 81
9: 95,94
KQXS Hậu Giang 08/02/2020
Giải đặc biệt 935804
Giải nhất 56350
Giải nhì 16833
Giải ba 57191-58535
Giải tư 51553-13026-51497-31781-19916-44992-49740
Giải năm 6157
Giải sáu 0373-7327-5556
Giải bảy 135
Giải tám 37
0: 04
1: 16
2: 26,27
3: 33,35,35,37
4: 40
5: 50,53,57,56
6:
7: 73
8: 81
9: 91,97,92
KQXS Hậu Giang 01/02/2020
Giải đặc biệt 808540
Giải nhất 92870
Giải nhì 45928
Giải ba 52612-38652
Giải tư 51761-14738-20229-64942-73986-53997-03025
Giải năm 0071
Giải sáu 9748-8799-4057
Giải bảy 908
Giải tám 92
0: 08
1: 12
2: 28,29,25
3: 38
4: 40,42,48
5: 52,57
6: 61
7: 70,71
8: 86
9: 97,99,92

CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI KẾT QUẢ 360

Hiện nay chúng tôi có 2 tên miền đó là: ketqua360.com (trang thống kê kết quả) và ketqua360.net (trang blog hỗ trợ gải thích và hướng dẫn). Hệ thống được lập trình hoàn toàn không có ai chốt số hay cho số. Số được lập trình dựa trên một số cầu kèo có sẵn. Chúc anh chị em may mắn !!!