• Trang chủ
  • Kết quả xổ số Hậu Giang
  • KQXS Hậu Giang

Kết quả Đầu
KQXS Hậu Giang 06/03/2021
Giải đặc biệt 269792
Giải nhất 75378
Giải nhì 78517
Giải ba 35762-81871
Giải tư 09850-06919-84566-46753-72089-48399-20896
Giải năm 5687
Giải sáu 2627-5870-4229
Giải bảy 461
Giải tám 93
0:
1: 17,19
2: 27,29
3:
4:
5: 50,53
6: 62,66,61
7: 78,71,70
8: 89,87
9: 92,99,96,93
KQXS Hậu Giang 27/02/2021
Giải đặc biệt 732534
Giải nhất 90932
Giải nhì 97011
Giải ba 39643-25731
Giải tư 83585-54952-27402-89752-96628-08551-66335
Giải năm 6384
Giải sáu 3120-6292-8795
Giải bảy 467
Giải tám 08
0: 02,08
1: 11
2: 28,20
3: 34,32,31,35
4: 43
5: 52,52,51
6: 67
7:
8: 85,84
9: 92,95
KQXS Hậu Giang 20/02/2021
Giải đặc biệt 788316
Giải nhất 66583
Giải nhì 48324
Giải ba 80419-00316
Giải tư 03656-74184-51530-95740-81083-43517-39129
Giải năm 9705
Giải sáu 6233-6102-4707
Giải bảy 421
Giải tám 75
0: 05,02,07
1: 16,19,16,17
2: 24,29,21
3: 30,33
4: 40
5: 56
6:
7: 75
8: 83,84,83
9:
KQXS Hậu Giang 06/02/2021
Giải đặc biệt 901894
Giải nhất 33630
Giải nhì 69016
Giải ba 08449-30775
Giải tư 06216-92306-43408-39677-62238-21059-81810
Giải năm 7889
Giải sáu 1739-3463-6548
Giải bảy 990
Giải tám 90
0: 06,08
1: 16,16,10
2:
3: 30,38,39
4: 49,48
5: 59
6: 63
7: 75,77
8: 89
9: 94,90,90
KQXS Hậu Giang 30/01/2021
Giải đặc biệt 282772
Giải nhất 52314
Giải nhì 50834
Giải ba 45416-77624
Giải tư 43748-64539-92609-80201-42819-83272-21078
Giải năm 6026
Giải sáu 1148-9494-6860
Giải bảy 444
Giải tám 48
0: 09,01
1: 14,16,19
2: 24,26
3: 34,39
4: 48,48,44,48
5:
6: 60
7: 72,72,78
8:
9: 94
KQXS Hậu Giang 23/01/2021
Giải đặc biệt 615442
Giải nhất 47048
Giải nhì 52410
Giải ba 94385-72589
Giải tư 76974-86397-32432-94755-57038-92525-33962
Giải năm 0645
Giải sáu 6373-7695-2876
Giải bảy 086
Giải tám 40
0:
1: 10
2: 25
3: 32,38
4: 42,48,45,40
5: 55
6: 62
7: 74,73,76
8: 85,89,86
9: 97,95
KQXS Hậu Giang 16/01/2021
Giải đặc biệt 943293
Giải nhất 26109
Giải nhì 01849
Giải ba 63605-86436
Giải tư 94590-26673-57725-64287-72736-28542-42130
Giải năm 7676
Giải sáu 5861-0086-8917
Giải bảy 244
Giải tám 19
0: 09,05
1: 17,19
2: 25
3: 36,36,30
4: 49,42,44
5:
6: 61
7: 73,76
8: 87,86
9: 93,90
KQXS Hậu Giang 09/01/2021
Giải đặc biệt 872304
Giải nhất 32794
Giải nhì 28728
Giải ba 52111-54694
Giải tư 85462-85049-55677-68088-28917-79960-37252
Giải năm 6647
Giải sáu 6192-2364-0542
Giải bảy 777
Giải tám 99
0: 04
1: 11,17
2: 28
3:
4: 49,47,42
5: 52
6: 62,60,64
7: 77,77
8: 88
9: 94,94,92,99
KQXS Hậu Giang 02/01/2021
Giải đặc biệt 857942
Giải nhất 51473
Giải nhì 64309
Giải ba 37846-74806
Giải tư 18291-36183-72835-36249-80371-18388-06709
Giải năm 6010
Giải sáu 8935-9924-6247
Giải bảy 595
Giải tám 91
0: 09,06,09
1: 10
2: 24
3: 35,35
4: 42,46,49,47
5:
6:
7: 73,71
8: 83,88
9: 91,95,91
KQXS Hậu Giang 26/12/2020
Giải đặc biệt 315906
Giải nhất 00813
Giải nhì 81864
Giải ba 34487-91646
Giải tư 47714-45217-08766-66140-27301-90101-21332
Giải năm 0987
Giải sáu 3898-1311-1172
Giải bảy 112
Giải tám 63
0: 06,01,01
1: 13,14,17,11,12
2:
3: 32
4: 46,40
5:
6: 64,66,63
7: 72
8: 87,87
9: 98
KQXS Hậu Giang 19/12/2020
Giải đặc biệt 719126
Giải nhất 06096
Giải nhì 89348
Giải ba 98715-79941
Giải tư 08393-71297-42385-57071-97864-17166-73268
Giải năm 1992
Giải sáu 9104-6934-1886
Giải bảy 946
Giải tám 59
0: 04
1: 15
2: 26
3: 34
4: 48,41,46
5: 59
6: 64,66,68
7: 71
8: 85,86
9: 96,93,97,92
KQXS Hậu Giang 12/12/2020
Giải đặc biệt 826349
Giải nhất 85918
Giải nhì 66286
Giải ba 44475-06054
Giải tư 58977-95917-45029-22084-42305-11254-47015
Giải năm 7805
Giải sáu 6266-9780-3874
Giải bảy 171
Giải tám 47
0: 05,05
1: 18,17,15
2: 29
3:
4: 49,47
5: 54,54
6: 66
7: 75,77,74,71
8: 86,84,80
9:
KQXS Hậu Giang 05/12/2020
Giải đặc biệt 885163
Giải nhất 44224
Giải nhì 01388
Giải ba 87877-05159
Giải tư 32725-20679-97862-34092-73340-57618-23784
Giải năm 4237
Giải sáu 9933-2612-5823
Giải bảy 360
Giải tám 53
0:
1: 18,12
2: 24,25,23
3: 37,33
4: 40
5: 59,53
6: 63,62,60
7: 77,79
8: 88,84
9: 92
KQXS Hậu Giang 28/11/2020
Giải đặc biệt 868268
Giải nhất 95672
Giải nhì 41648
Giải ba 05398-11313
Giải tư 39190-36067-49374-12680-32697-22043-22539
Giải năm 5712
Giải sáu 6275-1821-4018
Giải bảy 793
Giải tám 72
0:
1: 13,12,18
2: 21
3: 39
4: 48,43
5:
6: 68,67
7: 72,74,75,72
8: 80
9: 98,90,97,93
KQXS Hậu Giang 21/11/2020
Giải đặc biệt 846977
Giải nhất 38200
Giải nhì 85158
Giải ba 12741-73195
Giải tư 07389-66486-05310-89282-51183-96373-77183
Giải năm 0307
Giải sáu 9637-0472-4764
Giải bảy 228
Giải tám 54
0: 00,07
1: 10
2: 28
3: 37
4: 41
5: 58,54
6: 64
7: 77,73,72
8: 89,86,82,83,83
9: 95
KQXS Hậu Giang 14/11/2020
Giải đặc biệt 499992
Giải nhất 71926
Giải nhì 92901
Giải ba 67832-34347
Giải tư 44240-99592-21782-52560-83982-39214-95550
Giải năm 5952
Giải sáu 7988-3950-9126
Giải bảy 865
Giải tám 38
0: 01
1: 14
2: 26,26
3: 32,38
4: 47,40
5: 50,52,50
6: 60,65
7:
8: 82,82,88
9: 92,92
KQXS Hậu Giang 07/11/2020
Giải đặc biệt 090456
Giải nhất 12884
Giải nhì 67439
Giải ba 49333-75598
Giải tư 02114-14474-08211-32864-38729-86447-26862
Giải năm 8837
Giải sáu 4045-0486-1669
Giải bảy 203
Giải tám 80
0: 03
1: 14,11
2: 29
3: 39,33,37
4: 47,45
5: 56
6: 64,62,69
7: 74
8: 84,86,80
9: 98
KQXS Hậu Giang 31/10/2020
Giải đặc biệt 411083
Giải nhất 58066
Giải nhì 56633
Giải ba 33425-71237
Giải tư 52228-64249-73940-02809-16841-68839-61215
Giải năm 2032
Giải sáu 3889-2382-0369
Giải bảy 480
Giải tám 19
0: 09
1: 15,19
2: 25,28
3: 33,37,39,32
4: 49,40,41
5:
6: 66,69
7:
8: 83,89,82,80
9:
KQXS Hậu Giang 24/10/2020
Giải đặc biệt 696100
Giải nhất 67334
Giải nhì 72115
Giải ba 85993-44524
Giải tư 57815-57526-77938-67845-84839-27732-15703
Giải năm 9189
Giải sáu 4112-1755-2174
Giải bảy 872
Giải tám 05
0: 00,03,05
1: 15,15,12
2: 24,26
3: 34,38,39,32
4: 45
5: 55
6:
7: 74,72
8: 89
9: 93
KQXS Hậu Giang 17/10/2020
Giải đặc biệt 953080
Giải nhất 63446
Giải nhì 46695
Giải ba 94723-69852
Giải tư 14751-15948-53751-31988-98216-87052-53719
Giải năm 0037
Giải sáu 4314-2819-4923
Giải bảy 313
Giải tám 66
0:
1: 16,19,14,19,13
2: 23,23
3: 37
4: 46,48
5: 52,51,51,52
6: 66
7:
8: 80,88
9: 95
KQXS Hậu Giang 10/10/2020
Giải đặc biệt 926185
Giải nhất 53666
Giải nhì 19889
Giải ba 73893-75155
Giải tư 43219-70616-43110-73306-14582-93870-76209
Giải năm 6673
Giải sáu 4661-7966-3611
Giải bảy 937
Giải tám 49
0: 06,09
1: 19,16,10,11
2:
3: 37
4: 49
5: 55
6: 66,61,66
7: 70,73
8: 85,89,82
9: 93
KQXS Hậu Giang 03/10/2020
Giải đặc biệt 456776
Giải nhất 51143
Giải nhì 53959
Giải ba 44668-86379
Giải tư 70579-27998-91612-38715-74509-50969-13395
Giải năm 7000
Giải sáu 9738-4189-6049
Giải bảy 223
Giải tám 05
0: 09,00,05
1: 12,15
2: 23
3: 38
4: 43,49
5: 59
6: 68,69
7: 76,79,79
8: 89
9: 98,95
KQXS Hậu Giang 26/09/2020
Giải đặc biệt 386023
Giải nhất 13066
Giải nhì 99709
Giải ba 31334-96881
Giải tư 64043-34576-06873-43469-97731-85050-80520
Giải năm 0965
Giải sáu 3582-7710-0570
Giải bảy 119
Giải tám 39
0: 09
1: 10,19
2: 23,20
3: 34,31,39
4: 43
5: 50
6: 66,69,65
7: 76,73,70
8: 81,82
9:
KQXS Hậu Giang 19/09/2020
Giải đặc biệt 140838
Giải nhất 77314
Giải nhì 49032
Giải ba 09984-64803
Giải tư 55787-94593-24384-49140-46240-28459-70554
Giải năm 6288
Giải sáu 4874-7404-5707
Giải bảy 378
Giải tám 43
0: 03,04,07
1: 14
2:
3: 38,32
4: 40,40,43
5: 59,54
6:
7: 74,78
8: 84,87,84,88
9: 93
KQXS Hậu Giang 12/09/2020
Giải đặc biệt 074741
Giải nhất 94908
Giải nhì 52491
Giải ba 89718-14246
Giải tư 23210-57202-13391-43551-21310-01781-08929
Giải năm 6946
Giải sáu 1557-4903-4510
Giải bảy 983
Giải tám 99
0: 08,02,03
1: 18,10,10,10
2: 29
3:
4: 41,46,46
5: 51,57
6:
7:
8: 81,83
9: 91,91,99
KQXS Hậu Giang 05/09/2020
Giải đặc biệt 403077
Giải nhất 33983
Giải nhì 39556
Giải ba 83057-52231
Giải tư 52998-65042-81470-71278-43054-02572-35208
Giải năm 2263
Giải sáu 6131-6734-9075
Giải bảy 821
Giải tám 61
0: 08
1:
2: 21
3: 31,31,34
4: 42
5: 56,57,54
6: 63,61
7: 77,70,78,72,75
8: 83
9: 98
KQXS Hậu Giang 29/08/2020
Giải đặc biệt 495711
Giải nhất 59430
Giải nhì 64838
Giải ba 34037-61080
Giải tư 17535-56298-96017-11899-47080-56307-64134
Giải năm 4515
Giải sáu 9639-9944-4384
Giải bảy 623
Giải tám 58
0: 07
1: 11,17,15
2: 23
3: 30,38,37,35,34,39
4: 44
5: 58
6:
7:
8: 80,80,84
9: 98,99
KQXS Hậu Giang 22/08/2020
Giải đặc biệt 037307
Giải nhất 55850
Giải nhì 37330
Giải ba 23515-96089
Giải tư 35575-60813-95331-11221-75634-03307-86174
Giải năm 6644
Giải sáu 2225-7359-4455
Giải bảy 407
Giải tám 57
0: 07,07,07
1: 15,13
2: 21,25
3: 30,31,34
4: 44
5: 50,59,55,57
6:
7: 75,74
8: 89
9:
KQXS Hậu Giang 15/08/2020
Giải đặc biệt 987452
Giải nhất 40236
Giải nhì 81556
Giải ba 01026-17356
Giải tư 71630-43194-31279-99236-53559-48470-47400
Giải năm 3232
Giải sáu 2440-8108-7547
Giải bảy 576
Giải tám 54
0: 00,08
1:
2: 26
3: 36,30,36,32
4: 40,47
5: 52,56,56,59,54
6:
7: 79,70,76
8:
9: 94
KQXS Hậu Giang 08/08/2020
Giải đặc biệt 016452
Giải nhất 59050
Giải nhì 55386
Giải ba 22493-50268
Giải tư 26805-13498-81190-71532-50967-55018-69788
Giải năm 8060
Giải sáu 2892-2495-8213
Giải bảy 711
Giải tám 69
0: 05
1: 18,13,11
2:
3: 32
4:
5: 52,50
6: 68,67,60,69
7:
8: 86,88
9: 93,98,90,92,95
KQXS Hậu Giang 01/08/2020
Giải đặc biệt 418922
Giải nhất 84217
Giải nhì 87544
Giải ba 87216-81879
Giải tư 34443-16618-73277-09756-99285-46557-17644
Giải năm 6352
Giải sáu 3737-3866-9910
Giải bảy 433
Giải tám 67
0:
1: 17,16,18,10
2: 22
3: 37,33
4: 44,43,44
5: 56,57,52
6: 66,67
7: 79,77
8: 85
9:

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình


BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 09/03/2021
11 60 13 18

Top Đặc Biệt: 09/03/2021


Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 4h chiều là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.