• Trang chủ
  • Kết quả xổ số Bình Thuận
  • KQXS Bình Thuận

Kết quả Đầu
KQXS Bình Thuận 04/03/2021
Giải đặc biệt 227843
Giải nhất 51582
Giải nhì 08834
Giải ba 26860-00817
Giải tư 11783-00059-21468-01723-47100-80760-21684
Giải năm 0457
Giải sáu 5917-9035-0403
Giải bảy 017
Giải tám 18
0: 00,03
1: 17,17,17,18
2: 23
3: 34,35
4: 43
5: 59,57
6: 60,68,60
7:
8: 82,83,84
9:
KQXS Bình Thuận 25/02/2021
Giải đặc biệt 622893
Giải nhất 65620
Giải nhì 33806
Giải ba 75235-17265
Giải tư 73570-47098-37294-67190-97532-44748-39109
Giải năm 3513
Giải sáu 6570-4160-6155
Giải bảy 251
Giải tám 45
0: 06,09
1: 13
2: 20
3: 35,32
4: 48,45
5: 55,51
6: 65,60
7: 70,70
8:
9: 93,98,94,90
KQXS Bình Thuận 18/02/2021
Giải đặc biệt 631152
Giải nhất 74709
Giải nhì 29546
Giải ba 52963-73526
Giải tư 86460-03118-77225-76036-58833-54127-80371
Giải năm 4939
Giải sáu 7809-1574-9641
Giải bảy 800
Giải tám 63
0: 09,09,00
1: 18
2: 26,25,27
3: 36,33,39
4: 46,41
5: 52
6: 63,60,63
7: 71,74
8:
9:
KQXS Bình Thuận 11/02/2021
Giải đặc biệt 821132
Giải nhất 61396
Giải nhì 35796
Giải ba 66482-57151
Giải tư 23357-05673-32821-39742-72676-61561-61358
Giải năm 9885
Giải sáu 9595-8081-0291
Giải bảy 362
Giải tám 36
0:
1:
2: 21
3: 32,36
4: 42
5: 51,57,58
6: 61,62
7: 73,76
8: 82,85,81
9: 96,96,95,91
KQXS Bình Thuận 04/02/2021
Giải đặc biệt 115548
Giải nhất 94736
Giải nhì 24585
Giải ba 57193-58313
Giải tư 44111-56039-13481-34864-34192-14884-35307
Giải năm 0257
Giải sáu 8319-2029-0509
Giải bảy 250
Giải tám 98
0: 07,09
1: 13,11,19
2: 29
3: 36,39
4: 48
5: 57,50
6: 64
7:
8: 85,81,84
9: 93,92,98
KQXS Bình Thuận 28/01/2021
Giải đặc biệt 087866
Giải nhất 99850
Giải nhì 35416
Giải ba 31841-41511
Giải tư 16367-05730-07676-21310-64561-62097-33257
Giải năm 2474
Giải sáu 4764-2407-5239
Giải bảy 382
Giải tám 73
0: 07
1: 16,11,10
2:
3: 30,39
4: 41
5: 50,57
6: 66,67,61,64
7: 76,74,73
8: 82
9: 97
KQXS Bình Thuận 21/01/2021
Giải đặc biệt 078424
Giải nhất 25519
Giải nhì 43569
Giải ba 61363-52013
Giải tư 25098-67033-43780-57451-00076-53263-28617
Giải năm 1054
Giải sáu 0587-8750-0323
Giải bảy 897
Giải tám 92
0:
1: 19,13,17
2: 24,23
3: 33
4:
5: 51,54,50
6: 69,63,63
7: 76
8: 80,87
9: 98,97,92
KQXS Bình Thuận 14/01/2021
Giải đặc biệt 279246
Giải nhất 28749
Giải nhì 24725
Giải ba 63025-77287
Giải tư 84519-71645-72984-30876-59400-23476-67382
Giải năm 2075
Giải sáu 1602-1492-1300
Giải bảy 172
Giải tám 21
0: 00,02,00
1: 19
2: 25,25,21
3:
4: 46,49,45
5:
6:
7: 76,76,75,72
8: 87,84,82
9: 92
KQXS Bình Thuận 31/12/2020
Giải đặc biệt 184618
Giải nhất 08137
Giải nhì 01640
Giải ba 85056-87215
Giải tư 65828-90200-15459-28849-06071-44962-72201
Giải năm 4164
Giải sáu 2773-1181-8686
Giải bảy 141
Giải tám 73
0: 00,01
1: 18,15
2: 28
3: 37
4: 40,49,41
5: 56,59
6: 62,64
7: 71,73,73
8: 81,86
9:
KQXS Bình Thuận 24/12/2020
Giải đặc biệt 107174
Giải nhất 46416
Giải nhì 80905
Giải ba 26479-00449
Giải tư 07387-76999-65722-91326-10266-75259-44440
Giải năm 6577
Giải sáu 5159-0828-2095
Giải bảy 063
Giải tám 39
0: 05
1: 16
2: 22,26,28
3: 39
4: 49,40
5: 59,59
6: 66,63
7: 74,79,77
8: 87
9: 99,95
KQXS Bình Thuận 17/12/2020
Giải đặc biệt 613411
Giải nhất 58522
Giải nhì 96878
Giải ba 76770-76459
Giải tư 37698-57049-32526-26992-57103-26748-87994
Giải năm 4263
Giải sáu 6983-6132-9046
Giải bảy 819
Giải tám 87
0: 03
1: 11,19
2: 22,26
3: 32
4: 49,48,46
5: 59
6: 63
7: 78,70
8: 83,87
9: 98,92,94
KQXS Bình Thuận 10/12/2020
Giải đặc biệt 167111
Giải nhất 14837
Giải nhì 83879
Giải ba 14266-63050
Giải tư 09630-95560-56672-89764-18192-81638-92002
Giải năm 7382
Giải sáu 1020-7770-0167
Giải bảy 475
Giải tám 16
0: 02
1: 11,16
2: 20
3: 37,30,38
4:
5: 50
6: 66,60,64,67
7: 79,72,70,75
8: 82
9: 92
KQXS Bình Thuận 03/12/2020
Giải đặc biệt 536804
Giải nhất 22855
Giải nhì 83651
Giải ba 46294-26217
Giải tư 54187-63865-43458-61557-74788-48034-84144
Giải năm 1666
Giải sáu 5784-5895-8314
Giải bảy 422
Giải tám 71
0: 04
1: 17,14
2: 22
3: 34
4: 44
5: 55,51,58,57
6: 65,66
7: 71
8: 87,88,84
9: 94,95
KQXS Bình Thuận 26/11/2020
Giải đặc biệt 800244
Giải nhất 49342
Giải nhì 67946
Giải ba 22926-36972
Giải tư 75669-95104-85217-84170-17927-37775-07216
Giải năm 5487
Giải sáu 8703-6879-0814
Giải bảy 279
Giải tám 65
0: 04,03
1: 17,16,14
2: 26,27
3:
4: 44,42,46
5:
6: 69,65
7: 72,70,75,79,79
8: 87
9:
KQXS Bình Thuận 19/11/2020
Giải đặc biệt 765131
Giải nhất 00793
Giải nhì 37469
Giải ba 45915-29607
Giải tư 32159-99673-71788-35886-80484-44241-82289
Giải năm 4542
Giải sáu 8454-7166-6955
Giải bảy 863
Giải tám 09
0: 07,09
1: 15
2:
3: 31
4: 41,42
5: 59,54,55
6: 69,66,63
7: 73
8: 88,86,84,89
9: 93
KQXS Bình Thuận 12/11/2020
Giải đặc biệt 873143
Giải nhất 79901
Giải nhì 47784
Giải ba 24766-58534
Giải tư 75782-37820-99611-53802-42872-11659-72303
Giải năm 4640
Giải sáu 9550-0806-6786
Giải bảy 434
Giải tám 24
0: 01,02,03,06
1: 11
2: 20,24
3: 34,34
4: 43,40
5: 59,50
6: 66
7: 72
8: 84,82,86
9:
KQXS Bình Thuận 05/11/2020
Giải đặc biệt 557848
Giải nhất 26050
Giải nhì 16606
Giải ba 10382-58597
Giải tư 92711-18151-21797-47788-95230-24763-35123
Giải năm 7796
Giải sáu 4425-7842-3526
Giải bảy 178
Giải tám 83
0: 06
1: 11
2: 23,25,26
3: 30
4: 48,42
5: 50,51
6: 63
7: 78
8: 82,88,83
9: 97,97,96
KQXS Bình Thuận 29/10/2020
Giải đặc biệt 351713
Giải nhất 47214
Giải nhì 72540
Giải ba 83170-20120
Giải tư 53845-45301-23660-99310-45181-36849-74390
Giải năm 4771
Giải sáu 3798-3477-0871
Giải bảy 166
Giải tám 84
0: 01
1: 13,14,10
2: 20
3:
4: 40,45,49
5:
6: 60,66
7: 70,71,77,71
8: 81,84
9: 90,98
KQXS Bình Thuận 22/10/2020
Giải đặc biệt 395251
Giải nhất 20476
Giải nhì 90965
Giải ba 75877-06144
Giải tư 19837-40359-12160-37877-05802-70886-73399
Giải năm 4053
Giải sáu 6208-7696-1335
Giải bảy 284
Giải tám 93
0: 02,08
1:
2:
3: 37,35
4: 44
5: 51,59,53
6: 65,60
7: 76,77,77
8: 86,84
9: 99,96,93
KQXS Bình Thuận 15/10/2020
Giải đặc biệt 918227
Giải nhất 50760
Giải nhì 84773
Giải ba 11931-60846
Giải tư 88095-64260-13324-00610-26633-44668-12969
Giải năm 8689
Giải sáu 5821-2793-9588
Giải bảy 342
Giải tám 33
0:
1: 10
2: 27,24,21
3: 31,33,33
4: 46,42
5:
6: 60,60,68,69
7: 73
8: 89,88
9: 95,93
KQXS Bình Thuận 08/10/2020
Giải đặc biệt 528144
Giải nhất 64543
Giải nhì 95061
Giải ba 05902-78221
Giải tư 00899-64495-73554-62831-74899-56826-09682
Giải năm 6757
Giải sáu 5841-0703-0909
Giải bảy 980
Giải tám 23
0: 02,03,09
1:
2: 21,26,23
3: 31
4: 44,43,41
5: 54,57
6: 61
7:
8: 82,80
9: 99,95,99
KQXS Bình Thuận 01/10/2020
Giải đặc biệt 627304
Giải nhất 07049
Giải nhì 76342
Giải ba 40685-31386
Giải tư 61753-85489-92756-80204-28750-08782-94199
Giải năm 4366
Giải sáu 4850-0701-8949
Giải bảy 903
Giải tám 58
0: 04,04,01,03
1:
2:
3:
4: 49,42,49
5: 53,56,50,50,58
6: 66
7:
8: 85,86,89,82
9: 99
KQXS Bình Thuận 24/09/2020
Giải đặc biệt 231487
Giải nhất 64216
Giải nhì 55973
Giải ba 33539-15988
Giải tư 82667-91773-99868-71136-25591-50939-78536
Giải năm 5373
Giải sáu 5638-8198-1963
Giải bảy 679
Giải tám 96
0:
1: 16
2:
3: 39,36,39,36,38
4:
5:
6: 67,68,63
7: 73,73,73,79
8: 87,88
9: 91,98,96
KQXS Bình Thuận 17/09/2020
Giải đặc biệt 245936
Giải nhất 77754
Giải nhì 47607
Giải ba 53441-99508
Giải tư 83261-74107-75614-96700-02755-58763-33981
Giải năm 6183
Giải sáu 3894-3902-3005
Giải bảy 313
Giải tám 04
0: 07,08,07,00,02,05,04
1: 14,13
2:
3: 36
4: 41
5: 54,55
6: 61,63
7:
8: 81,83
9: 94
KQXS Bình Thuận 10/09/2020
Giải đặc biệt 188923
Giải nhất 98345
Giải nhì 23893
Giải ba 19656-40163
Giải tư 03259-66757-71879-94280-49298-36575-67430
Giải năm 2087
Giải sáu 1606-6297-2273
Giải bảy 706
Giải tám 89
0: 06,06
1:
2: 23
3: 30
4: 45
5: 56,59,57
6: 63
7: 79,75,73
8: 80,87,89
9: 93,98,97
KQXS Bình Thuận 03/09/2020
Giải đặc biệt 201108
Giải nhất 79912
Giải nhì 91095
Giải ba 22210-92015
Giải tư 22126-26362-54473-91944-27922-32463-79174
Giải năm 9615
Giải sáu 0353-6559-5988
Giải bảy 959
Giải tám 94
0: 08
1: 12,10,15,15
2: 26,22
3:
4: 44
5: 53,59,59
6: 62,63
7: 73,74
8: 88
9: 95,94
KQXS Bình Thuận 27/08/2020
Giải đặc biệt 345448
Giải nhất 16936
Giải nhì 02314
Giải ba 43259-61428
Giải tư 82526-85134-57511-13115-16226-67801-06179
Giải năm 2854
Giải sáu 9557-9120-6468
Giải bảy 029
Giải tám 77
0: 01
1: 14,11,15
2: 28,26,26,20,29
3: 36,34
4: 48
5: 59,54,57
6: 68
7: 79,77
8:
9:
KQXS Bình Thuận 20/08/2020
Giải đặc biệt 242082
Giải nhất 39033
Giải nhì 70004
Giải ba 84534-61212
Giải tư 60052-74565-58663-72980-32110-77139-39847
Giải năm 0111
Giải sáu 1811-0069-4076
Giải bảy 987
Giải tám 70
0: 04
1: 12,10,11,11
2:
3: 33,34,39
4: 47
5: 52
6: 65,63,69
7: 76,70
8: 82,80,87
9:
KQXS Bình Thuận 13/08/2020
Giải đặc biệt 439016
Giải nhất 13754
Giải nhì 11474
Giải ba 81350-61759
Giải tư 95099-94750-73998-02532-15083-20818-52339
Giải năm 5652
Giải sáu 7569-5566-4245
Giải bảy 813
Giải tám 98
0:
1: 16,18,13
2:
3: 32,39
4: 45
5: 54,50,59,50,52
6: 69,66
7: 74
8: 83
9: 99,98,98
KQXS Bình Thuận 06/08/2020
Giải đặc biệt 066008
Giải nhất 08900
Giải nhì 73569
Giải ba 48632-77284
Giải tư 07287-81558-06766-26172-72494-90377-53854
Giải năm 4148
Giải sáu 1712-0170-3655
Giải bảy 001
Giải tám 85
0: 08,00,01
1: 12
2:
3: 32
4: 48
5: 58,54,55
6: 69,66
7: 72,77,70
8: 84,87,85
9: 94
KQXS Bình Thuận 30/07/2020
Giải đặc biệt 205085
Giải nhất 21233
Giải nhì 90179
Giải ba 25152-24194
Giải tư 45518-07891-21183-88221-34206-99628-17098
Giải năm 9304
Giải sáu 0497-9106-4491
Giải bảy 713
Giải tám 87
0: 06,04,06
1: 18,13
2: 21,28
3: 33
4:
5: 52
6:
7: 79
8: 85,83,87
9: 94,91,98,97,91

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình


BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 07/03/2021
09 10 14 70

Top Đặc Biệt: 07/03/2021


Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 4h chiều là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.