Kết quả Đầu
KQXS Vĩnh Long 25/09/2020
Giải đặc biệt 489386
Giải nhất 32968
Giải nhì 31514
Giải ba 44795-82030
Giải tư 87608-29511-06471-04008-63732-20617-43598
Giải năm 3304
Giải sáu 5700-9047-8554
Giải bảy 987
Giải tám 91
0: 08,08,04,00
1: 14,11,17
2:
3: 30,32
4: 47
5: 54
6: 68
7: 71
8: 86,87
9: 95,98,91
KQXS Vĩnh Long 18/09/2020
Giải đặc biệt 297863
Giải nhất 45474
Giải nhì 61612
Giải ba 82977-55659
Giải tư 45509-99058-24409-49025-81534-78643-74641
Giải năm 8569
Giải sáu 5197-1891-1912
Giải bảy 916
Giải tám 43
0: 09,09
1: 12,12,16
2: 25
3: 34
4: 43,41,43
5: 59,58
6: 63,69
7: 74,77
8:
9: 97,91
KQXS Vĩnh Long 11/09/2020
Giải đặc biệt 510899
Giải nhất 83913
Giải nhì 77565
Giải ba 01844-59444
Giải tư 89572-28663-75134-54357-82646-12752-02810
Giải năm 8997
Giải sáu 7802-8345-5037
Giải bảy 133
Giải tám 35
0: 02
1: 13,10
2:
3: 34,37,33,35
4: 44,44,46,45
5: 57,52
6: 65,63
7: 72
8:
9: 99,97
KQXS Vĩnh Long 04/09/2020
Giải đặc biệt 825166
Giải nhất 60205
Giải nhì 75748
Giải ba 84159-55860
Giải tư 98924-43739-46871-76128-71834-18771-14373
Giải năm 3117
Giải sáu 0016-4580-9745
Giải bảy 140
Giải tám 68
0: 05
1: 17,16
2: 24,28
3: 39,34
4: 48,45,40
5: 59
6: 66,60,68
7: 71,71,73
8: 80
9:
KQXS Vĩnh Long 28/08/2020
Giải đặc biệt 145389
Giải nhất 07470
Giải nhì 74679
Giải ba 06354-07401
Giải tư 38056-88817-17083-80471-46157-22173-58861
Giải năm 6779
Giải sáu 0102-1557-8739
Giải bảy 239
Giải tám 40
0: 01,02
1: 17
2:
3: 39,39
4: 40
5: 54,56,57,57
6: 61
7: 70,79,71,73,79
8: 89,83
9:
KQXS Vĩnh Long 21/08/2020
Giải đặc biệt 092954
Giải nhất 45693
Giải nhì 12272
Giải ba 76969-87267
Giải tư 08504-02072-24846-35101-02128-60585-35595
Giải năm 0948
Giải sáu 7212-5849-3977
Giải bảy 838
Giải tám 13
0: 04,01
1: 12,13
2: 28
3: 38
4: 46,48,49
5: 54
6: 69,67
7: 72,72,77
8: 85
9: 93,95
KQXS Vĩnh Long 14/08/2020
Giải đặc biệt 590121
Giải nhất 13476
Giải nhì 64869
Giải ba 67288-19295
Giải tư 99591-78109-77411-74820-35224-62692-50124
Giải năm 5526
Giải sáu 7562-5256-2788
Giải bảy 735
Giải tám 16
0: 09
1: 11,16
2: 21,20,24,24,26
3: 35
4:
5: 56
6: 69,62
7: 76
8: 88,88
9: 95,91,92
KQXS Vĩnh Long 07/08/2020
Giải đặc biệt 238027
Giải nhất 34824
Giải nhì 68376
Giải ba 62732-28857
Giải tư 86613-65437-38177-36021-23709-35877-55576
Giải năm 7591
Giải sáu 8027-9993-9245
Giải bảy 314
Giải tám 75
0: 09
1: 13,14
2: 27,24,21,27
3: 32,37
4: 45
5: 57
6:
7: 76,77,77,76,75
8:
9: 91,93
KQXS Vĩnh Long 31/07/2020
Giải đặc biệt 673349
Giải nhất 53372
Giải nhì 76008
Giải ba 52879-83555
Giải tư 51273-13628-57428-03490-24389-42633-41101
Giải năm 4991
Giải sáu 1749-1696-1766
Giải bảy 651
Giải tám 74
0: 08,01
1:
2: 28,28
3: 33
4: 49,49
5: 55,51
6: 66
7: 72,79,73,74
8: 89
9: 90,91,96
KQXS Vĩnh Long 24/07/2020
Giải đặc biệt 476291
Giải nhất 41308
Giải nhì 51695
Giải ba 80702-12351
Giải tư 53362-75053-25011-52401-20698-54970-71329
Giải năm 7459
Giải sáu 3019-7652-7033
Giải bảy 609
Giải tám 57
0: 08,02,01,09
1: 11,19
2: 29
3: 33
4:
5: 51,53,59,52,57
6: 62
7: 70
8:
9: 91,95,98
KQXS Vĩnh Long 17/07/2020
Giải đặc biệt 123806
Giải nhất 68252
Giải nhì 92547
Giải ba 60154-93831
Giải tư 37470-81884-55272-68524-96743-23129-02765
Giải năm 8486
Giải sáu 5899-6347-6577
Giải bảy 058
Giải tám 65
0: 06
1:
2: 24,29
3: 31
4: 47,43,47
5: 52,54,58
6: 65,65
7: 70,72,77
8: 84,86
9: 99
KQXS Vĩnh Long 10/07/2020
Giải đặc biệt 188406
Giải nhất 12178
Giải nhì 12763
Giải ba 23681-49637
Giải tư 61864-41528-64661-92752-96174-70570-62074
Giải năm 4644
Giải sáu 1697-4384-6262
Giải bảy 565
Giải tám 90
0: 06
1:
2: 28
3: 37
4: 44
5: 52
6: 63,64,61,62,65
7: 78,74,70,74
8: 81,84
9: 97,90
KQXS Vĩnh Long 03/07/2020
Giải đặc biệt 227742
Giải nhất 69953
Giải nhì 64277
Giải ba 29712-44164
Giải tư 63465-39568-03929-64319-08438-44975-30278
Giải năm 4118
Giải sáu 0368-1937-7908
Giải bảy 215
Giải tám 89
0: 08
1: 12,19,18,15
2: 29
3: 38,37
4: 42
5: 53
6: 64,65,68,68
7: 77,75,78
8: 89
9:
KQXS Vĩnh Long 26/06/2020
Giải đặc biệt 848702
Giải nhất 45391
Giải nhì 68592
Giải ba 14168-95967
Giải tư 16385-09515-87119-09844-85972-44818-28847
Giải năm 5468
Giải sáu 7301-3226-8700
Giải bảy 857
Giải tám 37
0: 02,01,00
1: 15,19,18
2: 26
3: 37
4: 44,47
5: 57
6: 68,67,68
7: 72
8: 85
9: 91,92
KQXS Vĩnh Long 19/06/2020
Giải đặc biệt 516225
Giải nhất 89473
Giải nhì 65605
Giải ba 82426-23027
Giải tư 12387-99879-74505-69031-52000-97525-47831
Giải năm 4579
Giải sáu 7722-9063-2420
Giải bảy 188
Giải tám 94
0: 05,05,00
1:
2: 25,26,27,25,22,20
3: 31,31
4:
5:
6: 63
7: 73,79,79
8: 87,88
9: 94
KQXS Vĩnh Long 12/06/2020
Giải đặc biệt 071971
Giải nhất 52734
Giải nhì 32657
Giải ba 97919-48062
Giải tư 75869-52851-03145-57137-95162-02049-57752
Giải năm 2597
Giải sáu 7031-9527-0518
Giải bảy 856
Giải tám 24
0:
1: 19,18
2: 27,24
3: 34,37,31
4: 45,49
5: 57,51,52,56
6: 62,69,62
7: 71
8:
9: 97
KQXS Vĩnh Long 05/06/2020
Giải đặc biệt 777038
Giải nhất 48311
Giải nhì 21116
Giải ba 80902-55838
Giải tư 21702-34800-47429-47776-89788-62331-00961
Giải năm 9835
Giải sáu 0533-6977-1947
Giải bảy 758
Giải tám 52
0: 02,02,00
1: 11,16
2: 29
3: 38,38,31,35,33
4: 47
5: 58,52
6: 61
7: 76,77
8: 88
9:
KQXS Vĩnh Long 29/05/2020
Giải đặc biệt 813865
Giải nhất 66864
Giải nhì 45838
Giải ba 99751-04001
Giải tư 18366-90730-01710-01348-99712-15646-95086
Giải năm 7915
Giải sáu 1435-8717-1479
Giải bảy 759
Giải tám 49
0: 01
1: 10,12,15,17
2:
3: 38,30,35
4: 48,46,49
5: 51,59
6: 65,64,66
7: 79
8: 86
9:
KQXS Vĩnh Long 22/05/2020
Giải đặc biệt 454623
Giải nhất 50219
Giải nhì 57530
Giải ba 96629-02579
Giải tư 18716-03331-45198-92411-82906-41277-47044
Giải năm 7004
Giải sáu 8951-7627-9004
Giải bảy 977
Giải tám 68
0: 06,04,04
1: 19,16,11
2: 23,29,27
3: 30,31
4: 44
5: 51
6: 68
7: 79,77,77
8:
9: 98
KQXS Vĩnh Long 15/05/2020
Giải đặc biệt 514611
Giải nhất 35913
Giải nhì 77116
Giải ba 71255-45991
Giải tư 09244-02614-26080-62105-85263-28447-35799
Giải năm 6491
Giải sáu 2750-0924-7946
Giải bảy 982
Giải tám 21
0: 05
1: 11,13,16,14
2: 24,21
3:
4: 44,47,46
5: 55,50
6: 63
7:
8: 80,82
9: 91,99,91
KQXS Vĩnh Long 08/05/2020
Giải đặc biệt 664207
Giải nhất 55829
Giải nhì 49260
Giải ba 87585-05520
Giải tư 27444-27122-69007-93959-95965-26105-93889
Giải năm 5785
Giải sáu 4922-5596-9942
Giải bảy 245
Giải tám 81
0: 07,07,05
1:
2: 29,20,22,22
3:
4: 44,42,45
5: 59
6: 60,65
7:
8: 85,89,85,81
9: 96
KQXS Vĩnh Long 01/05/2020
Giải đặc biệt 914078
Giải nhất 31502
Giải nhì 28002
Giải ba 22177-23886
Giải tư 56741-98431-17062-03049-06353-55781-98066
Giải năm 2500
Giải sáu 8063-5154-4685
Giải bảy 784
Giải tám 99
0: 02,02,00
1:
2:
3: 31
4: 41,49
5: 53,54
6: 62,66,63
7: 78,77
8: 86,81,85,84
9: 99
KQXS Vĩnh Long 27/03/2020
Giải đặc biệt 301015
Giải nhất 01442
Giải nhì 43856
Giải ba 78122-66033
Giải tư 48196-86992-32189-74835-48294-38033-03936
Giải năm 9277
Giải sáu 6144-2734-9547
Giải bảy 914
Giải tám 60
0:
1: 15,14
2: 22
3: 33,35,33,36,34
4: 42,44,47
5: 56
6: 60
7: 77
8: 89
9: 96,92,94
KQXS Vĩnh Long 20/03/2020
Giải đặc biệt 211721
Giải nhất 51909
Giải nhì 53418
Giải ba 76881-36603
Giải tư 62469-66327-65591-67026-68986-00085-39643
Giải năm 4411
Giải sáu 7190-5734-5620
Giải bảy 683
Giải tám 16
0: 09,03
1: 18,11,16
2: 21,27,26,20
3: 34
4: 43
5:
6: 69
7:
8: 81,86,85,83
9: 91,90
KQXS Vĩnh Long 13/03/2020
Giải đặc biệt 951651
Giải nhất 09304
Giải nhì 31288
Giải ba 18130-00287
Giải tư 56070-40257-96825-58897-33947-98735-41475
Giải năm 0270
Giải sáu 3939-3401-2395
Giải bảy 391
Giải tám 01
0: 04,01,01
1:
2: 25
3: 30,35,39
4: 47
5: 51,57
6:
7: 70,75,70
8: 88,87
9: 97,95,91
KQXS Vĩnh Long 06/03/2020
Giải đặc biệt 628165
Giải nhất 51963
Giải nhì 25212
Giải ba 05003-98688
Giải tư 17123-40531-18586-77412-71865-94224-07717
Giải năm 4271
Giải sáu 8020-7499-4286
Giải bảy 547
Giải tám 16
0: 03
1: 12,12,17,16
2: 23,24,20
3: 31
4: 47
5:
6: 65,63,65
7: 71
8: 88,86,86
9: 99
KQXS Vĩnh Long 28/02/2020
Giải đặc biệt 348114
Giải nhất 85563
Giải nhì 27376
Giải ba 30845-48068
Giải tư 23800-98447-55931-34407-02553-07178-09484
Giải năm 2582
Giải sáu 0255-5622-3243
Giải bảy 979
Giải tám 63
0: 00,07
1: 14
2: 22
3: 31
4: 45,47,43
5: 53,55
6: 63,68,63
7: 76,78,79
8: 84,82
9:
KQXS Vĩnh Long 21/02/2020
Giải đặc biệt 153238
Giải nhất 16104
Giải nhì 10095
Giải ba 85739-64659
Giải tư 62480-29021-43318-36035-48809-54682-68909
Giải năm 6914
Giải sáu 6273-7749-1762
Giải bảy 773
Giải tám 76
0: 04,09,09
1: 18,14
2: 21
3: 38,39,35
4: 49
5: 59
6: 62
7: 73,73,76
8: 80,82
9: 95
KQXS Vĩnh Long 14/02/2020
Giải đặc biệt 993867
Giải nhất 31714
Giải nhì 91956
Giải ba 50959-40865
Giải tư 34347-33830-19355-99124-85186-87674-51913
Giải năm 3847
Giải sáu 6804-8856-2486
Giải bảy 040
Giải tám 03
0: 04,03
1: 14,13
2: 24
3: 30
4: 47,47,40
5: 56,59,55,56
6: 67,65
7: 74
8: 86,86
9:
KQXS Vĩnh Long 07/02/2020
Giải đặc biệt 371296
Giải nhất 29131
Giải nhì 90121
Giải ba 96631-02811
Giải tư 36041-58715-76680-22850-77809-62272-28449
Giải năm 2814
Giải sáu 9025-9566-3447
Giải bảy 081
Giải tám 08
0: 09,08
1: 11,15,14
2: 21,25
3: 31,31
4: 41,49,47
5: 50
6: 66
7: 72
8: 80,81
9: 96
KQXS Vĩnh Long 31/01/2020
Giải đặc biệt 989950
Giải nhất 60784
Giải nhì 74609
Giải ba 46345-82180
Giải tư 78770-13380-17346-52217-97274-05521-06843
Giải năm 8699
Giải sáu 5251-1372-3121
Giải bảy 153
Giải tám 61
0: 09
1: 17
2: 21,21
3:
4: 45,46,43
5: 50,51,53
6: 61
7: 70,74,72
8: 84,80,80
9: 99

CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI KẾT QUẢ 360

Hiện nay chúng tôi có 2 tên miền đó là: ketqua360.com (trang thống kê kết quả) và ketqua360.net (trang blog hỗ trợ gải thích và hướng dẫn). Hệ thống được lập trình hoàn toàn không có ai chốt số hay cho số. Số được lập trình dựa trên một số cầu kèo có sẵn. Chúc anh chị em may mắn !!!