• Trang chủ
  • Kết quả xổ số Vĩnh Long
  • KQXS Vĩnh Long

Kết quả Đầu
KQXS Vĩnh Long 05/03/2021
Giải đặc biệt 231921
Giải nhất 43125
Giải nhì 68420
Giải ba 49508-22530
Giải tư 54146-26420-90930-70648-10421-67306-30876
Giải năm 2297
Giải sáu 7020-9441-4599
Giải bảy 421
Giải tám 41
0: 08,06
1:
2: 21,25,20,20,21,20,21
3: 30,30
4: 46,48,41,41
5:
6:
7: 76
8:
9: 97,99
KQXS Vĩnh Long 26/02/2021
Giải đặc biệt 046384
Giải nhất 07257
Giải nhì 93891
Giải ba 07069-80125
Giải tư 61398-31268-91771-44203-46290-97390-64000
Giải năm 3005
Giải sáu 7405-6739-0823
Giải bảy 446
Giải tám 11
0: 03,00,05,05
1: 11
2: 25,23
3: 39
4: 46
5: 57
6: 69,68
7: 71
8: 84
9: 91,98,90,90
KQXS Vĩnh Long 19/02/2021
Giải đặc biệt 560838
Giải nhất 82016
Giải nhì 32157
Giải ba 76636-21357
Giải tư 80202-44639-09493-43843-79145-11175-92740
Giải năm 5669
Giải sáu 1032-0337-9821
Giải bảy 959
Giải tám 29
0: 02
1: 16
2: 21,29
3: 38,36,39,32,37
4: 43,45,40
5: 57,57,59
6: 69
7: 75
8:
9: 93
KQXS Vĩnh Long 12/02/2021
Giải đặc biệt 223686
Giải nhất 37020
Giải nhì 54691
Giải ba 06508-14853
Giải tư 75738-91881-30688-14543-97706-22955-88139
Giải năm 4242
Giải sáu 1709-1327-3042
Giải bảy 691
Giải tám 67
0: 08,06,09
1:
2: 20,27
3: 38,39
4: 43,42,42
5: 53,55
6: 67
7:
8: 86,81,88
9: 91,91
KQXS Vĩnh Long 05/02/2021
Giải đặc biệt 462856
Giải nhất 05955
Giải nhì 23676
Giải ba 22079-77532
Giải tư 40215-96875-64267-81872-06687-72508-30902
Giải năm 4181
Giải sáu 9316-3491-0331
Giải bảy 704
Giải tám 38
0: 08,02,04
1: 15,16
2:
3: 32,31,38
4:
5: 56,55
6: 67
7: 76,79,75,72
8: 87,81
9: 91
KQXS Vĩnh Long 29/01/2021
Giải đặc biệt 899155
Giải nhất 03631
Giải nhì 61163
Giải ba 59999-24448
Giải tư 85554-53825-84554-08635-43485-56058-41203
Giải năm 9544
Giải sáu 8189-7524-8751
Giải bảy 544
Giải tám 00
0: 03,00
1:
2: 25,24
3: 31,35
4: 48,44,44
5: 55,54,54,58,51
6: 63
7:
8: 85,89
9: 99
KQXS Vĩnh Long 22/01/2021
Giải đặc biệt 247149
Giải nhất 83789
Giải nhì 93843
Giải ba 57088-65292
Giải tư 01453-99800-19250-41769-41544-19814-53395
Giải năm 0470
Giải sáu 6650-6322-5739
Giải bảy 628
Giải tám 54
0: 00
1: 14
2: 22,28
3: 39
4: 49,43,44
5: 53,50,50,54
6: 69
7: 70
8: 89,88
9: 92,95
KQXS Vĩnh Long 15/01/2021
Giải đặc biệt 753821
Giải nhất 56178
Giải nhì 69294
Giải ba 53878-32267
Giải tư 94639-56524-07188-34311-59713-29579-29817
Giải năm 5605
Giải sáu 5111-9371-7488
Giải bảy 747
Giải tám 69
0: 05
1: 11,13,17,11
2: 21,24
3: 39
4: 47
5:
6: 67,69
7: 78,78,79,71
8: 88,88
9: 94
KQXS Vĩnh Long 01/01/2021
Giải đặc biệt 145743
Giải nhất 00806
Giải nhì 16524
Giải ba 57169-67303
Giải tư 74391-52329-22843-20521-46477-69086-83924
Giải năm 9070
Giải sáu 2535-3415-5888
Giải bảy 972
Giải tám 75
0: 06,03
1: 15
2: 24,29,21,24
3: 35
4: 43,43
5:
6: 69
7: 77,70,72,75
8: 86,88
9: 91
KQXS Vĩnh Long 25/12/2020
Giải đặc biệt 381510
Giải nhất 19210
Giải nhì 71983
Giải ba 43519-19270
Giải tư 27590-81053-96917-37652-44439-27487-14944
Giải năm 5182
Giải sáu 0621-6250-9024
Giải bảy 793
Giải tám 82
0:
1: 10,10,19,17
2: 21,24
3: 39
4: 44
5: 53,52,50
6:
7: 70
8: 83,87,82,82
9: 90,93
KQXS Vĩnh Long 18/12/2020
Giải đặc biệt 596860
Giải nhất 21726
Giải nhì 98311
Giải ba 31269-95940
Giải tư 77111-40949-29121-00300-46442-91423-13245
Giải năm 3930
Giải sáu 3850-3180-8164
Giải bảy 256
Giải tám 35
0: 00
1: 11,11
2: 26,21,23
3: 30,35
4: 40,49,42,45
5: 50,56
6: 60,69,64
7:
8: 80
9:
KQXS Vĩnh Long 11/12/2020
Giải đặc biệt 296215
Giải nhất 47565
Giải nhì 16769
Giải ba 17110-23891
Giải tư 91452-58043-44654-89905-87973-80549-47827
Giải năm 0841
Giải sáu 3855-4729-6085
Giải bảy 719
Giải tám 65
0: 05
1: 15,10,19
2: 27,29
3:
4: 43,49,41
5: 52,54,55
6: 65,69,65
7: 73
8: 85
9: 91
KQXS Vĩnh Long 04/12/2020
Giải đặc biệt 327742
Giải nhất 35199
Giải nhì 52541
Giải ba 64265-20653
Giải tư 18513-98884-41148-86498-97905-19833-22139
Giải năm 9523
Giải sáu 0199-7577-6966
Giải bảy 720
Giải tám 15
0: 05
1: 13,15
2: 23,20
3: 33,39
4: 42,41,48
5: 53
6: 65,66
7: 77
8: 84
9: 99,98,99
KQXS Vĩnh Long 27/11/2020
Giải đặc biệt 952289
Giải nhất 36746
Giải nhì 39255
Giải ba 24824-85966
Giải tư 95020-13415-17563-48539-06065-83658-55974
Giải năm 7492
Giải sáu 5913-3635-8638
Giải bảy 487
Giải tám 65
0:
1: 15,13
2: 24,20
3: 39,35,38
4: 46
5: 55,58
6: 66,63,65,65
7: 74
8: 89,87
9: 92
KQXS Vĩnh Long 20/11/2020
Giải đặc biệt 107953
Giải nhất 29169
Giải nhì 44038
Giải ba 32536-93716
Giải tư 53324-22886-38765-51295-55130-04076-11710
Giải năm 8112
Giải sáu 6299-1228-4551
Giải bảy 510
Giải tám 21
0:
1: 16,10,12,10
2: 24,28,21
3: 38,36,30
4:
5: 53,51
6: 69,65
7: 76
8: 86
9: 95,99
KQXS Vĩnh Long 13/11/2020
Giải đặc biệt 430340
Giải nhất 49071
Giải nhì 68136
Giải ba 32030-82766
Giải tư 91179-22838-58660-56737-57297-75444-27752
Giải năm 3184
Giải sáu 1148-6015-2028
Giải bảy 139
Giải tám 80
0:
1: 15
2: 28
3: 36,30,38,37,39
4: 40,44,48
5: 52
6: 66,60
7: 71,79
8: 84,80
9: 97
KQXS Vĩnh Long 06/11/2020
Giải đặc biệt 026530
Giải nhất 92922
Giải nhì 80290
Giải ba 61473-24933
Giải tư 38728-18790-93753-06016-78445-92163-03781
Giải năm 0741
Giải sáu 0313-7548-0546
Giải bảy 505
Giải tám 74
0: 05
1: 16,13
2: 22,28
3: 30,33
4: 45,41,48,46
5: 53
6: 63
7: 73,74
8: 81
9: 90,90
KQXS Vĩnh Long 30/10/2020
Giải đặc biệt 766039
Giải nhất 85259
Giải nhì 01736
Giải ba 50245-53494
Giải tư 68628-56911-48525-38116-50157-36412-84575
Giải năm 2471
Giải sáu 2015-0004-9892
Giải bảy 277
Giải tám 79
0: 04
1: 11,16,12,15
2: 28,25
3: 39,36
4: 45
5: 59,57
6:
7: 75,71,77,79
8:
9: 94,92
KQXS Vĩnh Long 23/10/2020
Giải đặc biệt 749195
Giải nhất 42289
Giải nhì 70526
Giải ba 35305-81036
Giải tư 96049-54753-48581-61914-52957-37289-46140
Giải năm 9611
Giải sáu 7531-0742-5574
Giải bảy 267
Giải tám 73
0: 05
1: 14,11
2: 26
3: 36,31
4: 49,40,42
5: 53,57
6: 67
7: 74,73
8: 89,81,89
9: 95
KQXS Vĩnh Long 16/10/2020
Giải đặc biệt 020914
Giải nhất 68326
Giải nhì 78749
Giải ba 51405-93877
Giải tư 24559-99974-82914-88077-60993-91890-62914
Giải năm 8440
Giải sáu 6396-2589-8294
Giải bảy 579
Giải tám 14
0: 05
1: 14,14,14,14
2: 26
3:
4: 49,40
5: 59
6:
7: 77,74,77,79
8: 89
9: 93,90,96,94
KQXS Vĩnh Long 09/10/2020
Giải đặc biệt 419572
Giải nhất 59618
Giải nhì 89948
Giải ba 79605-72555
Giải tư 64713-89273-01018-37489-71290-91332-55285
Giải năm 1294
Giải sáu 6508-8321-3524
Giải bảy 254
Giải tám 45
0: 05,08
1: 18,13,18
2: 21,24
3: 32
4: 48,45
5: 55,54
6:
7: 72,73
8: 89,85
9: 90,94
KQXS Vĩnh Long 02/10/2020
Giải đặc biệt 264439
Giải nhất 00955
Giải nhì 10153
Giải ba 83554-53999
Giải tư 62513-98622-75165-47212-79149-66833-87403
Giải năm 1469
Giải sáu 0112-8779-7781
Giải bảy 647
Giải tám 90
0: 03
1: 13,12,12
2: 22
3: 39,33
4: 49,47
5: 55,53,54
6: 65,69
7: 79
8: 81
9: 99,90
KQXS Vĩnh Long 25/09/2020
Giải đặc biệt 489386
Giải nhất 32968
Giải nhì 31514
Giải ba 44795-82030
Giải tư 87608-29511-06471-04008-63732-20617-43598
Giải năm 3304
Giải sáu 5700-9047-8554
Giải bảy 987
Giải tám 91
0: 08,08,04,00
1: 14,11,17
2:
3: 30,32
4: 47
5: 54
6: 68
7: 71
8: 86,87
9: 95,98,91
KQXS Vĩnh Long 18/09/2020
Giải đặc biệt 297863
Giải nhất 45474
Giải nhì 61612
Giải ba 82977-55659
Giải tư 45509-99058-24409-49025-81534-78643-74641
Giải năm 8569
Giải sáu 5197-1891-1912
Giải bảy 916
Giải tám 43
0: 09,09
1: 12,12,16
2: 25
3: 34
4: 43,41,43
5: 59,58
6: 63,69
7: 74,77
8:
9: 97,91
KQXS Vĩnh Long 11/09/2020
Giải đặc biệt 510899
Giải nhất 83913
Giải nhì 77565
Giải ba 01844-59444
Giải tư 89572-28663-75134-54357-82646-12752-02810
Giải năm 8997
Giải sáu 7802-8345-5037
Giải bảy 133
Giải tám 35
0: 02
1: 13,10
2:
3: 34,37,33,35
4: 44,44,46,45
5: 57,52
6: 65,63
7: 72
8:
9: 99,97
KQXS Vĩnh Long 04/09/2020
Giải đặc biệt 825166
Giải nhất 60205
Giải nhì 75748
Giải ba 84159-55860
Giải tư 98924-43739-46871-76128-71834-18771-14373
Giải năm 3117
Giải sáu 0016-4580-9745
Giải bảy 140
Giải tám 68
0: 05
1: 17,16
2: 24,28
3: 39,34
4: 48,45,40
5: 59
6: 66,60,68
7: 71,71,73
8: 80
9:
KQXS Vĩnh Long 28/08/2020
Giải đặc biệt 145389
Giải nhất 07470
Giải nhì 74679
Giải ba 06354-07401
Giải tư 38056-88817-17083-80471-46157-22173-58861
Giải năm 6779
Giải sáu 0102-1557-8739
Giải bảy 239
Giải tám 40
0: 01,02
1: 17
2:
3: 39,39
4: 40
5: 54,56,57,57
6: 61
7: 70,79,71,73,79
8: 89,83
9:
KQXS Vĩnh Long 21/08/2020
Giải đặc biệt 092954
Giải nhất 45693
Giải nhì 12272
Giải ba 76969-87267
Giải tư 08504-02072-24846-35101-02128-60585-35595
Giải năm 0948
Giải sáu 7212-5849-3977
Giải bảy 838
Giải tám 13
0: 04,01
1: 12,13
2: 28
3: 38
4: 46,48,49
5: 54
6: 69,67
7: 72,72,77
8: 85
9: 93,95
KQXS Vĩnh Long 14/08/2020
Giải đặc biệt 590121
Giải nhất 13476
Giải nhì 64869
Giải ba 67288-19295
Giải tư 99591-78109-77411-74820-35224-62692-50124
Giải năm 5526
Giải sáu 7562-5256-2788
Giải bảy 735
Giải tám 16
0: 09
1: 11,16
2: 21,20,24,24,26
3: 35
4:
5: 56
6: 69,62
7: 76
8: 88,88
9: 95,91,92
KQXS Vĩnh Long 07/08/2020
Giải đặc biệt 238027
Giải nhất 34824
Giải nhì 68376
Giải ba 62732-28857
Giải tư 86613-65437-38177-36021-23709-35877-55576
Giải năm 7591
Giải sáu 8027-9993-9245
Giải bảy 314
Giải tám 75
0: 09
1: 13,14
2: 27,24,21,27
3: 32,37
4: 45
5: 57
6:
7: 76,77,77,76,75
8:
9: 91,93
KQXS Vĩnh Long 31/07/2020
Giải đặc biệt 673349
Giải nhất 53372
Giải nhì 76008
Giải ba 52879-83555
Giải tư 51273-13628-57428-03490-24389-42633-41101
Giải năm 4991
Giải sáu 1749-1696-1766
Giải bảy 651
Giải tám 74
0: 08,01
1:
2: 28,28
3: 33
4: 49,49
5: 55,51
6: 66
7: 72,79,73,74
8: 89
9: 90,91,96

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình


BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 07/03/2021
09 10 14 70

Top Đặc Biệt: 07/03/2021


Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 4h chiều là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.