Kết quả Đầu
KQXS Phú Yên 21/09/2020
Giải đặc biệt 865018
Giải nhất 31939
Giải nhì 21077
Giải ba 86150-76484
Giải tư 02933-63091-31014-23078-07831-11366-68001
Giải năm 0196
Giải sáu 4968-6009-5956
Giải bảy 382
Giải tám 28
0: 01,09
1: 18,14
2: 28
3: 39,33,31
4:
5: 50,56
6: 66,68
7: 77,78
8: 84,82
9: 91,96
KQXS Phú Yên 14/09/2020
Giải đặc biệt 986361
Giải nhất 98925
Giải nhì 79556
Giải ba 41425-53206
Giải tư 17907-52725-61478-64663-82058-06244-15937
Giải năm 1310
Giải sáu 9616-7218-7932
Giải bảy 997
Giải tám 32
0: 06,07
1: 10,16,18
2: 25,25,25
3: 37,32,32
4: 44
5: 56,58
6: 61,63
7: 78
8:
9: 97
KQXS Phú Yên 07/09/2020
Giải đặc biệt 805250
Giải nhất 33072
Giải nhì 24873
Giải ba 66069-12429
Giải tư 49036-09295-08618-72894-36131-97675-73121
Giải năm 3514
Giải sáu 6071-5597-7870
Giải bảy 884
Giải tám 38
0:
1: 18,14
2: 29,21
3: 36,31,38
4:
5: 50
6: 69
7: 72,73,75,71,70
8: 84
9: 95,94,97
KQXS Phú Yên 31/08/2020
Giải đặc biệt 277008
Giải nhất 89443
Giải nhì 78720
Giải ba 79629-37156
Giải tư 61104-59043-47607-89663-78970-11129-08120
Giải năm 1289
Giải sáu 7698-8191-4862
Giải bảy 760
Giải tám 08
0: 08,04,07,08
1:
2: 20,29,29,20
3:
4: 43,43
5: 56
6: 63,62,60
7: 70
8: 89
9: 98,91
KQXS Phú Yên 24/08/2020
Giải đặc biệt 036040
Giải nhất 29294
Giải nhì 12090
Giải ba 70871-47676
Giải tư 73338-75001-78901-83681-89848-87903-03314
Giải năm 0724
Giải sáu 1311-1524-2145
Giải bảy 403
Giải tám 58
0: 01,01,03,03
1: 14,11
2: 24,24
3: 38
4: 40,48,45
5: 58
6:
7: 71,76
8: 81
9: 94,90
KQXS Phú Yên 17/08/2020
Giải đặc biệt 378493
Giải nhất 46183
Giải nhì 95688
Giải ba 67093-17950
Giải tư 82953-37569-69024-27814-06110-79730-23736
Giải năm 7112
Giải sáu 0272-3046-2729
Giải bảy 305
Giải tám 49
0: 05
1: 14,10,12
2: 24,29
3: 30,36
4: 46,49
5: 50,53
6: 69
7: 72
8: 83,88
9: 93,93
KQXS Phú Yên 10/08/2020
Giải đặc biệt 242845
Giải nhất 82774
Giải nhì 79250
Giải ba 37673-86081
Giải tư 54437-12061-32351-68323-80841-36537-61535
Giải năm 8576
Giải sáu 4377-8897-9674
Giải bảy 851
Giải tám 97
0:
1:
2: 23
3: 37,37,35
4: 45,41
5: 50,51,51
6: 61
7: 74,73,76,77,74
8: 81
9: 97,97
KQXS Phú Yên 03/08/2020
Giải đặc biệt 325724
Giải nhất 85459
Giải nhì 97462
Giải ba 91592-99108
Giải tư 29894-08879-79589-49046-45703-92840-53814
Giải năm 6714
Giải sáu 7017-0069-2476
Giải bảy 896
Giải tám 68
0: 08,03
1: 14,14,17
2: 24
3:
4: 46,40
5: 59
6: 62,69,68
7: 79,76
8: 89
9: 92,94,96
KQXS Phú Yên 27/07/2020
Giải đặc biệt 078621
Giải nhất 04303
Giải nhì 42980
Giải ba 46964-68671
Giải tư 07231-87420-79047-33408-27807-05863-90234
Giải năm 7859
Giải sáu 2111-7951-0134
Giải bảy 705
Giải tám 43
0: 03,08,07,05
1: 11
2: 21,20
3: 31,34,34
4: 47,43
5: 59,51
6: 64,63
7: 71
8: 80
9:
KQXS Phú Yên 20/07/2020
Giải đặc biệt 299589
Giải nhất 62704
Giải nhì 91021
Giải ba 69376-45804
Giải tư 21955-51327-50756-55397-75328-08265-03754
Giải năm 5469
Giải sáu 3684-0685-2601
Giải bảy 398
Giải tám 06
0: 04,04,01,06
1:
2: 21,27,28
3:
4:
5: 55,56,54
6: 65,69
7: 76
8: 89,84,85
9: 97,98
KQXS Phú Yên 13/07/2020
Giải đặc biệt 137187
Giải nhất 08504
Giải nhì 19310
Giải ba 89256-28571
Giải tư 37535-41410-20130-73345-70098-73636-83844
Giải năm 6884
Giải sáu 9376-2037-6157
Giải bảy 044
Giải tám 73
0: 04
1: 10,10
2:
3: 35,30,36,37
4: 45,44,44
5: 56,57
6:
7: 71,76,73
8: 87,84
9: 98
KQXS Phú Yên 06/07/2020
Giải đặc biệt 278818
Giải nhất 38423
Giải nhì 59071
Giải ba 85282-81160
Giải tư 61984-61016-04435-08001-23058-40001-91172
Giải năm 1421
Giải sáu 0905-2182-5309
Giải bảy 975
Giải tám 79
0: 01,01,05,09
1: 18,16
2: 23,21
3: 35
4:
5: 58
6: 60
7: 71,72,75,79
8: 82,84,82
9:
KQXS Phú Yên 29/06/2020
Giải đặc biệt 378557
Giải nhất 13468
Giải nhì 72731
Giải ba 60659-54566
Giải tư 06651-08720-69990-55015-49451-77524-70239
Giải năm 4018
Giải sáu 0929-4321-4676
Giải bảy 501
Giải tám 22
0: 01
1: 15,18
2: 20,24,29,21,22
3: 31,39
4:
5: 57,59,51,51
6: 68,66
7: 76
8:
9: 90
KQXS Phú Yên 22/06/2020
Giải đặc biệt 826016
Giải nhất 34857
Giải nhì 47742
Giải ba 22828-84444
Giải tư 22047-54798-84450-53009-60131-02480-76623
Giải năm 9635
Giải sáu 4621-1028-0527
Giải bảy 378
Giải tám 86
0: 09
1: 16
2: 28,23,21,28,27
3: 31,35
4: 42,44,47
5: 57,50
6:
7: 78
8: 80,86
9: 98
KQXS Phú Yên 15/06/2020
Giải đặc biệt 035469
Giải nhất 35358
Giải nhì 05173
Giải ba 44155-39946
Giải tư 17514-52971-13533-96747-36100-60351-59346
Giải năm 9220
Giải sáu 9788-4502-2257
Giải bảy 064
Giải tám 40
0: 00,02
1: 14
2: 20
3: 33
4: 46,47,46,40
5: 58,55,51,57
6: 69,64
7: 73,71
8: 88
9:
KQXS Phú Yên 08/06/2020
Giải đặc biệt 982136
Giải nhất 73221
Giải nhì 82141
Giải ba 03266-67377
Giải tư 42727-13802-81463-44464-99793-88132-55748
Giải năm 7758
Giải sáu 4047-2675-1434
Giải bảy 834
Giải tám 37
0: 02
1:
2: 21,27
3: 36,32,34,34,37
4: 41,48,47
5: 58
6: 66,63,64
7: 77,75
8:
9: 93
KQXS Phú Yên 01/06/2020
Giải đặc biệt 683553
Giải nhất 97322
Giải nhì 15569
Giải ba 48509-33521
Giải tư 10776-14160-65563-95592-86552-29148-96975
Giải năm 2900
Giải sáu 9653-5498-5521
Giải bảy 657
Giải tám 78
0: 09,00
1:
2: 22,21,21
3:
4: 48
5: 53,52,53,57
6: 69,60,63
7: 76,75,78
8:
9: 92,98
KQXS Phú Yên 25/05/2020
Giải đặc biệt 404590
Giải nhất 10313
Giải nhì 00108
Giải ba 82997-95515
Giải tư 76748-49074-72487-04041-66833-93638-81783
Giải năm 2295
Giải sáu 9646-9606-3729
Giải bảy 465
Giải tám 46
0: 08,06
1: 13,15
2: 29
3: 33,38
4: 48,41,46,46
5:
6: 65
7: 74
8: 87,83
9: 90,97,95
KQXS Phú Yên 18/05/2020
Giải đặc biệt 747637
Giải nhất 70729
Giải nhì 75624
Giải ba 57945-22565
Giải tư 54024-79469-09832-00953-97760-74355-74080
Giải năm 4978
Giải sáu 0663-7825-0578
Giải bảy 372
Giải tám 44
0:
1:
2: 29,24,24,25
3: 37,32
4: 45,44
5: 53,55
6: 65,69,60,63
7: 78,78,72
8: 80
9:
KQXS Phú Yên 11/05/2020
Giải đặc biệt 793798
Giải nhất 08659
Giải nhì 74529
Giải ba 94718-04752
Giải tư 60939-62468-33562-23894-68090-05758-18101
Giải năm 5422
Giải sáu 5025-9707-3995
Giải bảy 359
Giải tám 65
0: 01,07
1: 18
2: 29,22,25
3: 39
4:
5: 59,52,58,59
6: 68,62,65
7:
8:
9: 98,94,90,95
KQXS Phú Yên 04/05/2020
Giải đặc biệt 477213
Giải nhất 23552
Giải nhì 67610
Giải ba 75080-08017
Giải tư 47035-10145-14664-62145-17779-59699-42599
Giải năm 7141
Giải sáu 9152-7845-1018
Giải bảy 330
Giải tám 63
0:
1: 13,10,17,18
2:
3: 35,30
4: 45,45,41,45
5: 52,52
6: 64,63
7: 79
8: 80
9: 99,99
KQXS Phú Yên 27/04/2020
Giải đặc biệt 429188
Giải nhất 96940
Giải nhì 59538
Giải ba 05611-57285
Giải tư 25781-59005-93300-34056-03189-92910-63009
Giải năm 6200
Giải sáu 5732-0574-8567
Giải bảy 252
Giải tám 10
0: 05,00,09,00
1: 11,10,10
2:
3: 38,32
4: 40
5: 56,52
6: 67
7: 74
8: 88,85,81,89
9:
KQXS Phú Yên 30/03/2020
Giải đặc biệt 715990
Giải nhất 59328
Giải nhì 90444
Giải ba 91511-21897
Giải tư 05170-19426-91063-69375-54970-80431-67077
Giải năm 2059
Giải sáu 2439-2344-6587
Giải bảy 591
Giải tám 87
0:
1: 11
2: 28,26
3: 31,39
4: 44,44
5: 59
6: 63
7: 70,75,70,77
8: 87,87
9: 90,97,91
KQXS Phú Yên 23/03/2020
Giải đặc biệt 804688
Giải nhất 85085
Giải nhì 96133
Giải ba 67783-60202
Giải tư 16376-69355-61345-27544-59181-96175-68610
Giải năm 6360
Giải sáu 8114-1104-6670
Giải bảy 388
Giải tám 86
0: 02,04
1: 10,14
2:
3: 33
4: 45,44
5: 55
6: 60
7: 76,75,70
8: 88,85,83,81,88,86
9:
KQXS Phú Yên 16/03/2020
Giải đặc biệt 625200
Giải nhất 86584
Giải nhì 87514
Giải ba 91787-47236
Giải tư 55852-71931-02823-31660-70595-31870-92874
Giải năm 0813
Giải sáu 6875-6379-9092
Giải bảy 162
Giải tám 71
0: 00
1: 14,13
2: 23
3: 36,31
4:
5: 52
6: 60,62
7: 70,74,75,79,71
8: 84,87
9: 95,92
KQXS Phú Yên 09/03/2020
Giải đặc biệt 787724
Giải nhất 16697
Giải nhì 00717
Giải ba 95833-72416
Giải tư 47504-53781-94903-04698-05753-01313-50654
Giải năm 9176
Giải sáu 3030-5369-3471
Giải bảy 605
Giải tám 27
0: 04,03,05
1: 17,16,13
2: 24,27
3: 33,30
4:
5: 53,54
6: 69
7: 76,71
8: 81
9: 97,98
KQXS Phú Yên 02/03/2020
Giải đặc biệt 469743
Giải nhất 50112
Giải nhì 65939
Giải ba 44443-40839
Giải tư 09992-80109-58078-04956-92238-00107-80017
Giải năm 1176
Giải sáu 1643-6354-8056
Giải bảy 622
Giải tám 51
0: 09,07
1: 12,17
2: 22
3: 39,39,38
4: 43,43,43
5: 56,54,56,51
6:
7: 78,76
8:
9: 92
KQXS Phú Yên 24/02/2020
Giải đặc biệt 949351
Giải nhất 02956
Giải nhì 47443
Giải ba 95979-40502
Giải tư 50696-12373-51992-60041-96389-63490-79307
Giải năm 9752
Giải sáu 5126-6444-5786
Giải bảy 548
Giải tám 76
0: 02,07
1:
2: 26
3:
4: 43,41,44,48
5: 51,56,52
6:
7: 79,73,76
8: 89,86
9: 96,92,90
KQXS Phú Yên 17/02/2020
Giải đặc biệt 737521
Giải nhất 31532
Giải nhì 52293
Giải ba 84003-46282
Giải tư 59281-36267-18366-65376-42192-18206-14305
Giải năm 2226
Giải sáu 1985-4550-2955
Giải bảy 916
Giải tám 61
0: 03,06,05
1: 16
2: 21,26
3: 32
4:
5: 50,55
6: 67,66,61
7: 76
8: 82,81,85
9: 93,92
KQXS Phú Yên 10/02/2020
Giải đặc biệt 563049
Giải nhất 58577
Giải nhì 00259
Giải ba 31548-42769
Giải tư 37393-84997-48115-13864-04908-36470-91887
Giải năm 6811
Giải sáu 1915-7966-8791
Giải bảy 084
Giải tám 35
0: 08
1: 15,11,15
2:
3: 35
4: 49,48
5: 59
6: 69,64,66
7: 77,70
8: 87,84
9: 93,97,91
KQXS Phú Yên 03/02/2020
Giải đặc biệt 901237
Giải nhất 06162
Giải nhì 23148
Giải ba 31875-35438
Giải tư 58101-21957-06817-67185-32008-72339-49426
Giải năm 3441
Giải sáu 1030-0302-6708
Giải bảy 573
Giải tám 88
0: 01,08,02,08
1: 17
2: 26
3: 37,38,39,30
4: 48,41
5: 57
6: 62
7: 75,73
8: 85,88
9:

CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI KẾT QUẢ 360

Hiện nay chúng tôi có 2 tên miền đó là: ketqua360.com (trang thống kê kết quả) và ketqua360.net (trang blog hỗ trợ gải thích và hướng dẫn). Hệ thống được lập trình hoàn toàn không có ai chốt số hay cho số. Số được lập trình dựa trên một số cầu kèo có sẵn. Chúc anh chị em may mắn !!!