• Trang chủ
  • Kết quả xổ số Phú Yên
  • KQXS Phú Yên

Kết quả Đầu
KQXS Phú Yên 01/03/2021
Giải đặc biệt 666323
Giải nhất 57913
Giải nhì 00067
Giải ba 86644-10420
Giải tư 88109-24587-96000-18685-06448-19662-16950
Giải năm 8357
Giải sáu 6440-4685-6150
Giải bảy 398
Giải tám 11
0: 09,00
1: 13,11
2: 23,20
3:
4: 44,48,40
5: 50,57,50
6: 67,62
7:
8: 87,85,85
9: 98
KQXS Phú Yên 08/02/2021
Giải đặc biệt 945364
Giải nhất 79168
Giải nhì 75910
Giải ba 83079-71541
Giải tư 87516-90210-27035-77073-89284-72243-87933
Giải năm 2291
Giải sáu 5873-4443-7074
Giải bảy 839
Giải tám 13
0:
1: 10,16,10,13
2:
3: 35,33,39
4: 41,43,43
5:
6: 64,68
7: 79,73,73,74
8: 84
9: 91
KQXS Phú Yên 01/02/2021
Giải đặc biệt 311841
Giải nhất 83856
Giải nhì 92877
Giải ba 99191-42217
Giải tư 60185-02282-31986-63772-30915-61816-30793
Giải năm 0118
Giải sáu 7547-1905-9586
Giải bảy 691
Giải tám 50
0: 05
1: 17,15,16,18
2:
3:
4: 41,47
5: 56,50
6:
7: 77,72
8: 85,82,86,86
9: 91,93,91
KQXS Phú Yên 25/01/2021
Giải đặc biệt 226388
Giải nhất 56196
Giải nhì 78757
Giải ba 99426-63643
Giải tư 98735-86919-02827-01011-02723-69567-84796
Giải năm 6246
Giải sáu 2390-1429-0632
Giải bảy 994
Giải tám 42
0:
1: 19,11
2: 26,27,23,29
3: 35,32
4: 43,46,42
5: 57
6: 67
7:
8: 88
9: 96,96,90,94
KQXS Phú Yên 18/01/2021
Giải đặc biệt 266089
Giải nhất 20248
Giải nhì 49929
Giải ba 98418-49149
Giải tư 44338-03911-78165-21716-07393-30357-71123
Giải năm 8568
Giải sáu 7986-7401-5410
Giải bảy 599
Giải tám 88
0: 01
1: 18,11,16,10
2: 29,23
3: 38
4: 48,49
5: 57
6: 65,68
7:
8: 89,86,88
9: 93,99
KQXS Phú Yên 11/01/2021
Giải đặc biệt 038803
Giải nhất 75126
Giải nhì 74117
Giải ba 81332-55847
Giải tư 52352-38662-49709-95112-31756-41837-86215
Giải năm 3263
Giải sáu 5726-8644-0596
Giải bảy 434
Giải tám 26
0: 03,09
1: 17,12,15
2: 26,26,26
3: 32,37,34
4: 47,44
5: 52,56
6: 62,63
7:
8:
9: 96
KQXS Phú Yên 04/01/2021
Giải đặc biệt 674382
Giải nhất 97725
Giải nhì 21124
Giải ba 10249-31568
Giải tư 35192-72568-00871-59013-56821-57548-44510
Giải năm 8286
Giải sáu 9357-7005-2438
Giải bảy 155
Giải tám 45
0: 05
1: 13,10
2: 25,24,21
3: 38
4: 49,48,45
5: 57,55
6: 68,68
7: 71
8: 82,86
9: 92
KQXS Phú Yên 28/12/2020
Giải đặc biệt 739446
Giải nhất 22079
Giải nhì 90606
Giải ba 74075-27565
Giải tư 14140-76899-72763-94812-74625-74265-76874
Giải năm 8610
Giải sáu 9769-1579-1965
Giải bảy 516
Giải tám 92
0: 06
1: 12,10,16
2: 25
3:
4: 46,40
5:
6: 65,63,65,69,65
7: 79,75,74,79
8:
9: 99,92
KQXS Phú Yên 21/12/2020
Giải đặc biệt 535685
Giải nhất 59167
Giải nhì 16471
Giải ba 28992-73140
Giải tư 18255-64536-49722-92150-14044-82495-32920
Giải năm 0753
Giải sáu 5071-9578-5366
Giải bảy 707
Giải tám 13
0: 07
1: 13
2: 22,20
3: 36
4: 40,44
5: 55,50,53
6: 67,66
7: 71,71,78
8: 85
9: 92,95
KQXS Phú Yên 14/12/2020
Giải đặc biệt 075839
Giải nhất 41259
Giải nhì 74580
Giải ba 64547-05185
Giải tư 80454-77841-80561-17950-00066-09376-86761
Giải năm 7020
Giải sáu 7120-9053-3443
Giải bảy 747
Giải tám 00
0: 00
1:
2: 20,20
3: 39
4: 47,41,43,47
5: 59,54,50,53
6: 61,66,61
7: 76
8: 80,85
9:
KQXS Phú Yên 07/12/2020
Giải đặc biệt 204929
Giải nhất 13226
Giải nhì 27922
Giải ba 88459-61730
Giải tư 47967-91613-67242-65704-95973-05696-28193
Giải năm 6647
Giải sáu 6349-3096-9705
Giải bảy 607
Giải tám 77
0: 04,05,07
1: 13
2: 29,26,22
3: 30
4: 42,47,49
5: 59
6: 67
7: 73,77
8:
9: 96,93,96
KQXS Phú Yên 30/11/2020
Giải đặc biệt 306578
Giải nhất 74022
Giải nhì 57666
Giải ba 47463-95888
Giải tư 66733-29344-69319-15846-39499-72072-12281
Giải năm 0956
Giải sáu 2215-3161-8115
Giải bảy 862
Giải tám 55
0:
1: 19,15,15
2: 22
3: 33
4: 44,46
5: 56,55
6: 66,63,61,62
7: 78,72
8: 88,81
9: 99
KQXS Phú Yên 23/11/2020
Giải đặc biệt 755767
Giải nhất 37642
Giải nhì 82521
Giải ba 69435-66963
Giải tư 55058-57648-16658-99821-85019-45556-63603
Giải năm 5774
Giải sáu 9263-8425-4494
Giải bảy 428
Giải tám 77
0: 03
1: 19
2: 21,21,25,28
3: 35
4: 42,48
5: 58,58,56
6: 67,63,63
7: 74,77
8:
9: 94
KQXS Phú Yên 16/11/2020
Giải đặc biệt 717265
Giải nhất 66137
Giải nhì 68066
Giải ba 90034-18218
Giải tư 94787-04341-22706-23088-69294-14903-63553
Giải năm 4308
Giải sáu 0883-3183-5449
Giải bảy 998
Giải tám 53
0: 06,03,08
1: 18
2:
3: 37,34
4: 41,49
5: 53,53
6: 65,66
7:
8: 87,88,83,83
9: 94,98
KQXS Phú Yên 09/11/2020
Giải đặc biệt 777028
Giải nhất 90503
Giải nhì 39195
Giải ba 47620-90019
Giải tư 31777-13544-23826-41539-96199-22076-07176
Giải năm 4246
Giải sáu 8820-7339-5522
Giải bảy 060
Giải tám 75
0: 03
1: 19
2: 28,20,26,20,22
3: 39,39
4: 44,46
5:
6: 60
7: 77,76,76,75
8:
9: 95,99
KQXS Phú Yên 02/11/2020
Giải đặc biệt 717244
Giải nhất 81283
Giải nhì 00184
Giải ba 31084-31923
Giải tư 25710-32986-00456-36156-18915-87796-41381
Giải năm 3081
Giải sáu 8203-4214-6780
Giải bảy 777
Giải tám 24
0: 03
1: 10,15,14
2: 23,24
3:
4: 44
5: 56,56
6:
7: 77
8: 83,84,84,86,81,81,80
9: 96
KQXS Phú Yên 26/10/2020
Giải đặc biệt 469897
Giải nhất 82302
Giải nhì 01955
Giải ba 86826-06241
Giải tư 28747-51839-88404-31369-39191-58976-26234
Giải năm 8124
Giải sáu 6978-1177-1595
Giải bảy 108
Giải tám 06
0: 02,04,08,06
1:
2: 26,24
3: 39,34
4: 41,47
5: 55
6: 69
7: 76,78,77
8:
9: 97,91,95
KQXS Phú Yên 19/10/2020
Giải đặc biệt 949641
Giải nhất 46962
Giải nhì 06739
Giải ba 44210-50582
Giải tư 80189-45433-81634-69085-32883-63594-21225
Giải năm 9176
Giải sáu 7968-0366-4655
Giải bảy 577
Giải tám 54
0:
1: 10
2: 25
3: 39,33,34
4: 41
5: 55,54
6: 62,68,66
7: 76,77
8: 82,89,85,83
9: 94
KQXS Phú Yên 12/10/2020
Giải đặc biệt 519093
Giải nhất 58449
Giải nhì 33501
Giải ba 41825-54250
Giải tư 69323-66660-78145-08886-87165-56350-63971
Giải năm 5474
Giải sáu 1875-8234-5789
Giải bảy 551
Giải tám 17
0: 01
1: 17
2: 25,23
3: 34
4: 49,45
5: 50,50,51
6: 60,65
7: 71,74,75
8: 86,89
9: 93
KQXS Phú Yên 05/10/2020
Giải đặc biệt 84096
Giải nhất 47656
Giải nhì 53859
Giải ba 39481-14744
Giải tư 49888-38205-56596-12492-01932-57899-99157
Giải năm 6869
Giải sáu 3368-9848-8521
Giải bảy 977
Giải tám 32
0: 05
1:
2: 21
3: 32,32
4: 44,48
5: 56,59,57
6: 69,68
7: 77
8: 81,88
9: 96,96,92,99
KQXS Phú Yên 28/09/2020
Giải đặc biệt 433236
Giải nhất 81975
Giải nhì 31833
Giải ba 82783-69509
Giải tư 84727-56459-15088-31844-43897-78642-19526
Giải năm 5518
Giải sáu 5408-0954-9786
Giải bảy 058
Giải tám 03
0: 09,08,03
1: 18
2: 27,26
3: 36,33
4: 44,42
5: 59,54,58
6:
7: 75
8: 83,88,86
9: 97
KQXS Phú Yên 21/09/2020
Giải đặc biệt 865018
Giải nhất 31939
Giải nhì 21077
Giải ba 86150-76484
Giải tư 02933-63091-31014-23078-07831-11366-68001
Giải năm 0196
Giải sáu 4968-6009-5956
Giải bảy 382
Giải tám 28
0: 01,09
1: 18,14
2: 28
3: 39,33,31
4:
5: 50,56
6: 66,68
7: 77,78
8: 84,82
9: 91,96
KQXS Phú Yên 14/09/2020
Giải đặc biệt 986361
Giải nhất 98925
Giải nhì 79556
Giải ba 41425-53206
Giải tư 17907-52725-61478-64663-82058-06244-15937
Giải năm 1310
Giải sáu 9616-7218-7932
Giải bảy 997
Giải tám 32
0: 06,07
1: 10,16,18
2: 25,25,25
3: 37,32,32
4: 44
5: 56,58
6: 61,63
7: 78
8:
9: 97
KQXS Phú Yên 07/09/2020
Giải đặc biệt 805250
Giải nhất 33072
Giải nhì 24873
Giải ba 66069-12429
Giải tư 49036-09295-08618-72894-36131-97675-73121
Giải năm 3514
Giải sáu 6071-5597-7870
Giải bảy 884
Giải tám 38
0:
1: 18,14
2: 29,21
3: 36,31,38
4:
5: 50
6: 69
7: 72,73,75,71,70
8: 84
9: 95,94,97
KQXS Phú Yên 31/08/2020
Giải đặc biệt 277008
Giải nhất 89443
Giải nhì 78720
Giải ba 79629-37156
Giải tư 61104-59043-47607-89663-78970-11129-08120
Giải năm 1289
Giải sáu 7698-8191-4862
Giải bảy 760
Giải tám 08
0: 08,04,07,08
1:
2: 20,29,29,20
3:
4: 43,43
5: 56
6: 63,62,60
7: 70
8: 89
9: 98,91
KQXS Phú Yên 24/08/2020
Giải đặc biệt 036040
Giải nhất 29294
Giải nhì 12090
Giải ba 70871-47676
Giải tư 73338-75001-78901-83681-89848-87903-03314
Giải năm 0724
Giải sáu 1311-1524-2145
Giải bảy 403
Giải tám 58
0: 01,01,03,03
1: 14,11
2: 24,24
3: 38
4: 40,48,45
5: 58
6:
7: 71,76
8: 81
9: 94,90
KQXS Phú Yên 17/08/2020
Giải đặc biệt 378493
Giải nhất 46183
Giải nhì 95688
Giải ba 67093-17950
Giải tư 82953-37569-69024-27814-06110-79730-23736
Giải năm 7112
Giải sáu 0272-3046-2729
Giải bảy 305
Giải tám 49
0: 05
1: 14,10,12
2: 24,29
3: 30,36
4: 46,49
5: 50,53
6: 69
7: 72
8: 83,88
9: 93,93
KQXS Phú Yên 10/08/2020
Giải đặc biệt 242845
Giải nhất 82774
Giải nhì 79250
Giải ba 37673-86081
Giải tư 54437-12061-32351-68323-80841-36537-61535
Giải năm 8576
Giải sáu 4377-8897-9674
Giải bảy 851
Giải tám 97
0:
1:
2: 23
3: 37,37,35
4: 45,41
5: 50,51,51
6: 61
7: 74,73,76,77,74
8: 81
9: 97,97
KQXS Phú Yên 03/08/2020
Giải đặc biệt 325724
Giải nhất 85459
Giải nhì 97462
Giải ba 91592-99108
Giải tư 29894-08879-79589-49046-45703-92840-53814
Giải năm 6714
Giải sáu 7017-0069-2476
Giải bảy 896
Giải tám 68
0: 08,03
1: 14,14,17
2: 24
3:
4: 46,40
5: 59
6: 62,69,68
7: 79,76
8: 89
9: 92,94,96
KQXS Phú Yên 27/07/2020
Giải đặc biệt 078621
Giải nhất 04303
Giải nhì 42980
Giải ba 46964-68671
Giải tư 07231-87420-79047-33408-27807-05863-90234
Giải năm 7859
Giải sáu 2111-7951-0134
Giải bảy 705
Giải tám 43
0: 03,08,07,05
1: 11
2: 21,20
3: 31,34,34
4: 47,43
5: 59,51
6: 64,63
7: 71
8: 80
9:
KQXS Phú Yên 20/07/2020
Giải đặc biệt 299589
Giải nhất 62704
Giải nhì 91021
Giải ba 69376-45804
Giải tư 21955-51327-50756-55397-75328-08265-03754
Giải năm 5469
Giải sáu 3684-0685-2601
Giải bảy 398
Giải tám 06
0: 04,04,01,06
1:
2: 21,27,28
3:
4:
5: 55,56,54
6: 65,69
7: 76
8: 89,84,85
9: 97,98

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình


BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 07/03/2021


Top Đặc Biệt: 07/03/2021


Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 4h chiều là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.