Kết quả Đầu
KQXS Đắk Lắk 22/09/2020
Giải đặc biệt 581491
Giải nhất 08850
Giải nhì 98689
Giải ba 65200-25492
Giải tư 82445-20158-97820-31412-59180-50568-55994
Giải năm 6739
Giải sáu 4206-2684-2258
Giải bảy 686
Giải tám 34
0: 00,06
1: 12
2: 20
3: 39,34
4: 45
5: 50,58,58
6: 68
7:
8: 89,80,84,86
9: 91,92,94
KQXS Đắk Lắk 15/09/2020
Giải đặc biệt 190298
Giải nhất 42325
Giải nhì 00670
Giải ba 36573-12141
Giải tư 67068-80978-64707-33877-29609-44316-31405
Giải năm 1869
Giải sáu 5611-6923-6494
Giải bảy 165
Giải tám 86
0: 07,09,05
1: 16,11
2: 25,23
3:
4: 41
5:
6: 68,69,65
7: 70,73,78,77
8: 86
9: 98,94
KQXS Đắk Lắk 08/09/2020
Giải đặc biệt 578116
Giải nhất 81391
Giải nhì 08505
Giải ba 93985-36889
Giải tư 88142-74661-07378-52861-67565-43747-37436
Giải năm 9377
Giải sáu 5846-9760-6178
Giải bảy 540
Giải tám 02
0: 05,02
1: 16
2:
3: 36
4: 42,47,46,40
5:
6: 61,61,65,60
7: 78,77,78
8: 85,89
9: 91
KQXS Đắk Lắk 01/09/2020
Giải đặc biệt 207918
Giải nhất 23021
Giải nhì 88889
Giải ba 45545-64776
Giải tư 92208-63486-69054-29328-92607-21344-34073
Giải năm 6929
Giải sáu 3710-3734-9743
Giải bảy 678
Giải tám 23
0: 08,07
1: 18,10
2: 21,28,29,23
3: 34
4: 45,44,43
5: 54
6:
7: 76,73,78
8: 89,86
9:
KQXS Đắk Lắk 25/08/2020
Giải đặc biệt 147852
Giải nhất 73587
Giải nhì 95703
Giải ba 15271-40901
Giải tư 19548-47976-08737-10971-67191-97423-15305
Giải năm 9847
Giải sáu 1160-7969-6118
Giải bảy 239
Giải tám 66
0: 03,01,05
1: 18
2: 23
3: 37,39
4: 48,47
5: 52
6: 60,69,66
7: 71,76,71
8: 87
9: 91
KQXS Đắk Lắk 18/08/2020
Giải đặc biệt 071531
Giải nhất 75382
Giải nhì 49412
Giải ba 25052-56144
Giải tư 78527-23843-30898-40918-84538-14895-66276
Giải năm 1349
Giải sáu 0465-3140-7514
Giải bảy 292
Giải tám 39
0:
1: 12,18,14
2: 27
3: 31,38,39
4: 44,43,49,40
5: 52
6: 65
7: 76
8: 82
9: 98,95,92
KQXS Đắk Lắk 11/08/2020
Giải đặc biệt 715290
Giải nhất 32217
Giải nhì 46138
Giải ba 88496-87658
Giải tư 20689-38328-72496-05135-09842-93225-64768
Giải năm 0581
Giải sáu 7089-2891-4202
Giải bảy 344
Giải tám 83
0: 02
1: 17
2: 28,25
3: 38,35
4: 42,44
5: 58
6: 68
7:
8: 89,81,89,83
9: 90,96,96,91
KQXS Đắk Lắk 04/08/2020
Giải đặc biệt 258030
Giải nhất 41237
Giải nhì 79227
Giải ba 17405-08518
Giải tư 81574-27978-10553-29826-12740-27797-99370
Giải năm 8352
Giải sáu 3314-6394-9204
Giải bảy 911
Giải tám 66
0: 05,04
1: 18,14,11
2: 27,26
3: 30,37
4: 40
5: 53,52
6: 66
7: 74,78,70
8:
9: 97,94
KQXS Đắk Lắk 28/07/2020
Giải đặc biệt 491475
Giải nhất 41875
Giải nhì 30976
Giải ba 91381-07444
Giải tư 22987-36439-19656-24656-49856-02723-40948
Giải năm 8350
Giải sáu 9511-9629-8864
Giải bảy 682
Giải tám 01
0: 01
1: 11
2: 23,29
3: 39
4: 44,48
5: 56,56,56,50
6: 64
7: 75,75,76
8: 81,87,82
9:
KQXS Đắk Lắk 21/07/2020
Giải đặc biệt 024941
Giải nhất 57047
Giải nhì 86791
Giải ba 93515-15539
Giải tư 87560-72785-93688-23794-19061-41839-58596
Giải năm 6965
Giải sáu 0637-1533-4384
Giải bảy 084
Giải tám 09
0: 09
1: 15
2:
3: 39,39,37,33
4: 41,47
5:
6: 60,61,65
7:
8: 85,88,84,84
9: 91,94,96
KQXS Đắk Lắk 14/07/2020
Giải đặc biệt 850252
Giải nhất 03629
Giải nhì 80454
Giải ba 64836-69295
Giải tư 91191-57417-13162-68989-91273-06330-25835
Giải năm 7433
Giải sáu 2285-5157-5710
Giải bảy 946
Giải tám 26
0:
1: 17,10
2: 29,26
3: 36,30,35,33
4: 46
5: 52,54,57
6: 62
7: 73
8: 89,85
9: 95,91
KQXS Đắk Lắk 07/07/2020
Giải đặc biệt 369652
Giải nhất 76743
Giải nhì 81256
Giải ba 38883-26292
Giải tư 00262-59445-11069-45259-17063-04927-93637
Giải năm 5265
Giải sáu 7085-0206-4992
Giải bảy 172
Giải tám 85
0: 06
1:
2: 27
3: 37
4: 43,45
5: 52,56,59
6: 62,69,63,65
7: 72
8: 83,85,85
9: 92,92
KQXS Đắk Lắk 30/06/2020
Giải đặc biệt 035350
Giải nhất 17178
Giải nhì 77732
Giải ba 94524-90915
Giải tư 84656-82552-77101-41588-80585-37285-88105
Giải năm 0307
Giải sáu 7360-1605-2517
Giải bảy 078
Giải tám 79
0: 01,05,07,05
1: 15,17
2: 24
3: 32
4:
5: 50,56,52
6: 60
7: 78,78,79
8: 88,85,85
9:
KQXS Đắk Lắk 23/06/2020
Giải đặc biệt 025257
Giải nhất 28689
Giải nhì 75065
Giải ba 52622-24576
Giải tư 11245-45797-74724-47842-03989-51105-42193
Giải năm 1326
Giải sáu 3421-2706-4609
Giải bảy 520
Giải tám 80
0: 05,06,09
1:
2: 22,24,26,21,20
3:
4: 45,42
5: 57
6: 65
7: 76
8: 89,89,80
9: 97,93
KQXS Đắk Lắk 16/06/2020
Giải đặc biệt 078268
Giải nhất 54542
Giải nhì 59445
Giải ba 59537-76580
Giải tư 16949-36137-79937-03578-83170-38174-94494
Giải năm 4574
Giải sáu 7048-0640-8252
Giải bảy 991
Giải tám 92
0:
1:
2:
3: 37,37,37
4: 42,45,49,48,40
5: 52
6: 68
7: 78,70,74,74
8: 80
9: 94,91,92
KQXS Đắk Lắk 09/06/2020
Giải đặc biệt 483346
Giải nhất 84875
Giải nhì 58815
Giải ba 49994-09826
Giải tư 97951-66337-28500-25805-85073-02329-14597
Giải năm 0469
Giải sáu 5520-2559-9893
Giải bảy 855
Giải tám 33
0: 00,05
1: 15
2: 26,29,20
3: 37,33
4: 46
5: 51,59,55
6: 69
7: 75,73
8:
9: 94,97,93
KQXS Đắk Lắk 02/06/2020
Giải đặc biệt 361790
Giải nhất 92835
Giải nhì 12941
Giải ba 67850-96140
Giải tư 23648-94165-48782-91310-41584-87500-13370
Giải năm 8341
Giải sáu 1324-4546-0487
Giải bảy 327
Giải tám 24
0: 00
1: 10
2: 24,27,24
3: 35
4: 41,40,48,41,46
5: 50
6: 65
7: 70
8: 82,84,87
9: 90
KQXS Đắk Lắk 26/05/2020
Giải đặc biệt 175222
Giải nhất 34897
Giải nhì 32489
Giải ba 94847-92190
Giải tư 62892-59426-63898-11755-83512-68429-65118
Giải năm 1022
Giải sáu 3309-2811-6583
Giải bảy 692
Giải tám 21
0: 09
1: 12,18,11
2: 22,26,29,22,21
3:
4: 47
5: 55
6:
7:
8: 89,83
9: 97,90,92,98,92
KQXS Đắk Lắk 19/05/2020
Giải đặc biệt 286733
Giải nhất 69775
Giải nhì 03005
Giải ba 71594-92634
Giải tư 97965-16628-33505-57920-25372-13578-85768
Giải năm 4863
Giải sáu 5288-2372-4304
Giải bảy 813
Giải tám 95
0: 05,05,04
1: 13
2: 28,20
3: 33,34
4:
5:
6: 65,68,63
7: 75,72,78,72
8: 88
9: 94,95
KQXS Đắk Lắk 12/05/2020
Giải đặc biệt 985683
Giải nhất 52373
Giải nhì 80639
Giải ba 75858-36045
Giải tư 17324-46462-62777-99880-83355-32711-99158
Giải năm 6757
Giải sáu 0117-9077-9878
Giải bảy 960
Giải tám 07
0: 07
1: 11,17
2: 24
3: 39
4: 45
5: 58,55,58,57
6: 62,60
7: 73,77,77,78
8: 83,80
9:
KQXS Đắk Lắk 05/05/2020
Giải đặc biệt 677181
Giải nhất 70253
Giải nhì 56359
Giải ba 83822-91754
Giải tư 32921-96239-28835-24476-01725-59758-00872
Giải năm 7243
Giải sáu 5648-3392-3521
Giải bảy 472
Giải tám 04
0: 04
1:
2: 22,21,25,21
3: 39,35
4: 43,48
5: 53,59,54,58
6:
7: 76,72,72
8: 81
9: 92
KQXS Đắk Lắk 28/04/2020
Giải đặc biệt 113026
Giải nhất 93486
Giải nhì 41474
Giải ba 98705-19524
Giải tư 50528-14636-71881-49640-63466-17730-10016
Giải năm 6248
Giải sáu 8200-4362-1753
Giải bảy 167
Giải tám 37
0: 05,00
1: 16
2: 26,24,28
3: 36,30,37
4: 40,48
5: 53
6: 66,62,67
7: 74
8: 86,81
9:
KQXS Đắk Lắk 31/03/2020
Giải đặc biệt 416743
Giải nhất 86205
Giải nhì 05847
Giải ba 90896-00798
Giải tư 15578-82549-52057-54422-19344-04354-15773
Giải năm 9337
Giải sáu 1303-0591-0417
Giải bảy 189
Giải tám 33
0: 05,03
1: 17
2: 22
3: 37,33
4: 43,47,49,44
5: 57,54
6:
7: 78,73
8: 89
9: 96,98,91
KQXS Đắk Lắk 24/03/2020
Giải đặc biệt 026721
Giải nhất 51130
Giải nhì 66813
Giải ba 17051-35065
Giải tư 23487-97960-35339-59099-67560-68157-55982
Giải năm 9648
Giải sáu 0109-9619-8010
Giải bảy 319
Giải tám 92
0: 09
1: 13,19,10,19
2: 21
3: 30,39
4: 48
5: 51,57
6: 65,60,60
7:
8: 87,82
9: 99,92
KQXS Đắk Lắk 17/03/2020
Giải đặc biệt 192118
Giải nhất 61676
Giải nhì 47326
Giải ba 57777-25368
Giải tư 39988-46114-45414-46586-57540-96282-64374
Giải năm 1794
Giải sáu 9561-1152-7962
Giải bảy 960
Giải tám 16
0:
1: 18,14,14,16
2: 26
3:
4: 40
5: 52
6: 68,61,62,60
7: 76,77,74
8: 88,86,82
9: 94
KQXS Đắk Lắk 10/03/2020
Giải đặc biệt 524616
Giải nhất 06857
Giải nhì 26916
Giải ba 58072-01647
Giải tư 79776-31951-04329-42561-49767-67700-66585
Giải năm 5157
Giải sáu 3110-2857-1296
Giải bảy 245
Giải tám 06
0: 00,06
1: 16,16,10
2: 29
3:
4: 47,45
5: 57,51,57,57
6: 61,67
7: 72,76
8: 85
9: 96
KQXS Đắk Lắk 03/03/2020
Giải đặc biệt 950262
Giải nhất 32874
Giải nhì 53249
Giải ba 41992-42693
Giải tư 89589-85331-91626-71174-53129-79422-99511
Giải năm 1360
Giải sáu 0955-8223-7382
Giải bảy 501
Giải tám 08
0: 01,08
1: 11
2: 26,29,22,23
3: 31
4: 49
5: 55
6: 62,60
7: 74,74
8: 89,82
9: 92,93
KQXS Đắk Lắk 25/02/2020
Giải đặc biệt 396536
Giải nhất 23010
Giải nhì 40158
Giải ba 51666-77785
Giải tư 82211-46486-00106-37905-28529-83299-01058
Giải năm 2340
Giải sáu 9285-0962-2299
Giải bảy 474
Giải tám 81
0: 06,05
1: 10,11
2: 29
3: 36
4: 40
5: 58,58
6: 66,62
7: 74
8: 85,86,85,81
9: 99,99
KQXS Đắk Lắk 18/02/2020
Giải đặc biệt 626287
Giải nhất 77330
Giải nhì 74090
Giải ba 43993-71243
Giải tư 16104-40684-25346-33678-06107-67613-62251
Giải năm 8297
Giải sáu 5390-0477-6850
Giải bảy 658
Giải tám 52
0: 04,07
1: 13
2:
3: 30
4: 43,46
5: 51,50,58,52
6:
7: 78,77
8: 87,84
9: 90,93,97,90
KQXS Đắk Lắk 11/02/2020
Giải đặc biệt 463593
Giải nhất 81438
Giải nhì 91220
Giải ba 90580-20484
Giải tư 77839-69061-33818-34556-04276-50159-92199
Giải năm 6558
Giải sáu 4830-3390-6538
Giải bảy 628
Giải tám 87
0:
1: 18
2: 20,28
3: 38,39,30,38
4:
5: 56,59,58
6: 61
7: 76
8: 80,84,87
9: 93,99,90
KQXS Đắk Lắk 04/02/2020
Giải đặc biệt 902892
Giải nhất 22358
Giải nhì 51240
Giải ba 80795-16058
Giải tư 41629-91238-45284-63455-82288-83879-65310
Giải năm 3437
Giải sáu 7019-0909-2032
Giải bảy 020
Giải tám 78
0: 09
1: 10,19
2: 29,20
3: 38,37,32
4: 40
5: 58,58,55
6:
7: 79,78
8: 84,88
9: 92,95

CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI KẾT QUẢ 360

Hiện nay chúng tôi có 2 tên miền đó là: ketqua360.com (trang thống kê kết quả) và ketqua360.net (trang blog hỗ trợ gải thích và hướng dẫn). Hệ thống được lập trình hoàn toàn không có ai chốt số hay cho số. Số được lập trình dựa trên một số cầu kèo có sẵn. Chúc anh chị em may mắn !!!