• Trang chủ
  • Kết quả xổ số Đồng Nai
  • KQXS Đồng Nai

Kết quả Đầu
KQXS Đồng Nai 03/03/2021
Giải đặc biệt 279699
Giải nhất 13499
Giải nhì 07745
Giải ba 05120-77404
Giải tư 05993-53444-48080-89559-16888-23744-12345
Giải năm 7193
Giải sáu 7558-6461-6842
Giải bảy 065
Giải tám 32
0: 04
1:
2: 20
3: 32
4: 45,44,44,45,42
5: 59,58
6: 61,65
7:
8: 80,88
9: 99,99,93,93
KQXS Đồng Nai 24/02/2021
Giải đặc biệt 967014
Giải nhất 39181
Giải nhì 07366
Giải ba 36599-28637
Giải tư 48901-93341-49473-45969-16624-41649-62305
Giải năm 9476
Giải sáu 0653-8217-3411
Giải bảy 578
Giải tám 88
0: 01,05
1: 14,17,11
2: 24
3: 37
4: 41,49
5: 53
6: 66,69
7: 73,76,78
8: 81,88
9: 99
KQXS Đồng Nai 17/02/2021
Giải đặc biệt 754727
Giải nhất 07564
Giải nhì 94053
Giải ba 89123-09534
Giải tư 47393-33118-03615-74589-14323-28882-46133
Giải năm 5429
Giải sáu 9487-7429-5204
Giải bảy 051
Giải tám 23
0: 04
1: 18,15
2: 27,23,23,29,29,23
3: 34,33
4:
5: 53,51
6: 64
7:
8: 89,82,87
9: 93
KQXS Đồng Nai 10/02/2021
Giải đặc biệt 465677
Giải nhất 29567
Giải nhì 40792
Giải ba 17883-18917
Giải tư 53532-47520-75556-96869-87308-69139-70362
Giải năm 7060
Giải sáu 0424-2677-9986
Giải bảy 878
Giải tám 58
0: 08
1: 17
2: 20,24
3: 32,39
4:
5: 56,58
6: 67,69,62,60
7: 77,77,78
8: 83,86
9: 92
KQXS Đồng Nai 03/02/2021
Giải đặc biệt 665134
Giải nhất 98479
Giải nhì 55120
Giải ba 38353-80031
Giải tư 18386-67682-42362-49623-38384-55225-85462
Giải năm 2057
Giải sáu 4337-9157-9717
Giải bảy 936
Giải tám 47
0:
1: 17
2: 20,23,25
3: 34,31,37,36
4: 47
5: 53,57,57
6: 62,62
7: 79
8: 86,82,84
9:
KQXS Đồng Nai 27/01/2021
Giải đặc biệt 330623
Giải nhất 71959
Giải nhì 80246
Giải ba 64202-11858
Giải tư 86844-88808-64573-68574-00925-55043-80738
Giải năm 0888
Giải sáu 7018-0631-0273
Giải bảy 116
Giải tám 58
0: 02,08
1: 18,16
2: 23,25
3: 38,31
4: 46,44,43
5: 59,58,58
6:
7: 73,74,73
8: 88
9:
KQXS Đồng Nai 20/01/2021
Giải đặc biệt 399042
Giải nhất 58974
Giải nhì 73849
Giải ba 27532-92249
Giải tư 97195-53335-36745-01728-94180-32228-79952
Giải năm 6016
Giải sáu 8215-2395-6818
Giải bảy 378
Giải tám 67
0:
1: 16,15,18
2: 28,28
3: 32,35
4: 42,49,49,45
5: 52
6: 67
7: 74,78
8: 80
9: 95,95
KQXS Đồng Nai 06/01/2021
Giải đặc biệt 768660
Giải nhất 55607
Giải nhì 41860
Giải ba 52123-56397
Giải tư 81552-64284-88010-52758-57044-21306-18921
Giải năm 5388
Giải sáu 3118-9746-6665
Giải bảy 958
Giải tám 01
0: 07,06,01
1: 10,18
2: 23,21
3:
4: 44,46
5: 52,58,58
6: 60,60,65
7:
8: 84,88
9: 97
KQXS Đồng Nai 30/12/2020
Giải đặc biệt 300918
Giải nhất 82351
Giải nhì 89016
Giải ba 87913-61747
Giải tư 10988-83983-01297-72980-38564-17182-01094
Giải năm 9570
Giải sáu 6765-0425-2746
Giải bảy 450
Giải tám 57
0:
1: 18,16,13
2: 25
3:
4: 47,46
5: 51,50,57
6: 64,65
7: 70
8: 88,83,80,82
9: 97,94
KQXS Đồng Nai 23/12/2020
Giải đặc biệt 703964
Giải nhất 93445
Giải nhì 28713
Giải ba 82734-22464
Giải tư 86923-10254-01021-46504-54433-27096-28749
Giải năm 8499
Giải sáu 5313-6659-7378
Giải bảy 414
Giải tám 72
0: 04
1: 13,13,14
2: 23,21
3: 34,33
4: 45,49
5: 54,59
6: 64,64
7: 78,72
8:
9: 96,99
KQXS Đồng Nai 16/12/2020
Giải đặc biệt 766901
Giải nhất 83494
Giải nhì 35319
Giải ba 76485-61289
Giải tư 47475-00365-58517-30241-06264-17891-84578
Giải năm 9703
Giải sáu 7070-2805-7844
Giải bảy 553
Giải tám 55
0: 01,03,05
1: 19,17
2:
3:
4: 41,44
5: 53,55
6: 65,64
7: 75,78,70
8: 85,89
9: 94,91
KQXS Đồng Nai 09/12/2020
Giải đặc biệt 512493
Giải nhất 21769
Giải nhì 18210
Giải ba 70311-79502
Giải tư 83298-17494-42861-69569-20890-37413-23234
Giải năm 0915
Giải sáu 8804-0110-4539
Giải bảy 567
Giải tám 20
0: 02,04
1: 10,11,13,15,10
2: 20
3: 34,39
4:
5:
6: 69,61,69,67
7:
8:
9: 93,98,94,90
KQXS Đồng Nai 02/12/2020
Giải đặc biệt 349463
Giải nhất 62182
Giải nhì 09161
Giải ba 45326-49968
Giải tư 75684-48253-13469-83434-06242-11662-07586
Giải năm 4587
Giải sáu 4411-8667-8636
Giải bảy 350
Giải tám 98
0:
1: 11
2: 26
3: 34,36
4: 42
5: 53,50
6: 63,61,68,69,62,67
7:
8: 82,84,86,87
9: 98
KQXS Đồng Nai 25/11/2020
Giải đặc biệt 782357
Giải nhất 51832
Giải nhì 52972
Giải ba 18856-37466
Giải tư 78750-63170-55958-73882-98027-28411-25924
Giải năm 1153
Giải sáu 4814-7467-8528
Giải bảy 529
Giải tám 07
0: 07
1: 11,14
2: 27,24,28,29
3: 32
4:
5: 57,56,50,58,53
6: 66,67
7: 72,70
8: 82
9:
KQXS Đồng Nai 18/11/2020
Giải đặc biệt 151903
Giải nhất 45577
Giải nhì 10955
Giải ba 59097-86114
Giải tư 23035-09147-61045-50186-30630-49662-09885
Giải năm 1030
Giải sáu 2751-8431-2391
Giải bảy 337
Giải tám 62
0: 03
1: 14
2:
3: 35,30,30,31,37
4: 47,45
5: 55,51
6: 62,62
7: 77
8: 86,85
9: 97,91
KQXS Đồng Nai 11/11/2020
Giải đặc biệt 899197
Giải nhất 29005
Giải nhì 35560
Giải ba 43739-53306
Giải tư 85938-77985-43247-61726-25800-93718-25803
Giải năm 7284
Giải sáu 1730-0666-5508
Giải bảy 101
Giải tám 78
0: 05,06,00,03,08,01
1: 18
2: 26
3: 39,38,30
4: 47
5:
6: 60,66
7: 78
8: 85,84
9: 97
KQXS Đồng Nai 04/11/2020
Giải đặc biệt 851276
Giải nhất 02927
Giải nhì 35749
Giải ba 50107-10445
Giải tư 80870-45851-76716-00431-08850-68792-53923
Giải năm 3408
Giải sáu 0740-4597-8222
Giải bảy 806
Giải tám 12
0: 07,08,06
1: 16,12
2: 27,23,22
3: 31
4: 49,45,40
5: 51,50
6:
7: 76,70
8:
9: 92,97
KQXS Đồng Nai 28/10/2020
Giải đặc biệt 222768
Giải nhất 25426
Giải nhì 49582
Giải ba 06935-12792
Giải tư 00168-18703-48937-76458-73846-86939-29490
Giải năm 4799
Giải sáu 2223-6713-7394
Giải bảy 851
Giải tám 07
0: 03,07
1: 13
2: 26,23
3: 35,37,39
4: 46
5: 58,51
6: 68,68
7:
8: 82
9: 92,90,99,94
KQXS Đồng Nai 21/10/2020
Giải đặc biệt 300934
Giải nhất 48056
Giải nhì 48739
Giải ba 16162-60390
Giải tư 35355-71550-43516-90425-36489-77969-74066
Giải năm 3153
Giải sáu 3113-0899-6300
Giải bảy 782
Giải tám 89
0: 00
1: 16,13
2: 25
3: 34,39
4:
5: 56,55,50,53
6: 62,69,66
7:
8: 89,82,89
9: 90,99
KQXS Đồng Nai 14/10/2020
Giải đặc biệt 206256
Giải nhất 79603
Giải nhì 65438
Giải ba 74341-40209
Giải tư 70297-48561-70387-18852-21532-64786-63674
Giải năm 1288
Giải sáu 2201-8923-8017
Giải bảy 562
Giải tám 07
0: 03,09,01,07
1: 17
2: 23
3: 38,32
4: 41
5: 56,52
6: 61,62
7: 74
8: 87,86,88
9: 97
KQXS Đồng Nai 07/10/2020
Giải đặc biệt 092834
Giải nhất 37109
Giải nhì 10552
Giải ba 95472-70882
Giải tư 06933-12243-59305-51160-84830-45914-29551
Giải năm 6344
Giải sáu 4656-3705-1883
Giải bảy 319
Giải tám 34
0: 09,05,05
1: 14,19
2:
3: 34,33,30,34
4: 43,44
5: 52,51,56
6: 60
7: 72
8: 82,83
9:
KQXS Đồng Nai 30/09/2020
Giải đặc biệt 974518
Giải nhất 01699
Giải nhì 24157
Giải ba 97488-77217
Giải tư 30917-54776-40542-25258-80219-81871-61957
Giải năm 1727
Giải sáu 5530-8449-8540
Giải bảy 783
Giải tám 03
0: 03
1: 18,17,17,19
2: 27
3: 30
4: 42,49,40
5: 57,58,57
6:
7: 76,71
8: 88,83
9: 99
KQXS Đồng Nai 23/09/2020
Giải đặc biệt 766683
Giải nhất 26831
Giải nhì 58847
Giải ba 43133-19033
Giải tư 35016-59017-39228-38569-79818-17443-06854
Giải năm 5640
Giải sáu 6604-7940-9625
Giải bảy 497
Giải tám 34
0: 04
1: 16,17,18
2: 28,25
3: 31,33,33,34
4: 47,43,40,40
5: 54
6: 69
7:
8: 83
9: 97
KQXS Đồng Nai 16/09/2020
Giải đặc biệt 964626
Giải nhất 11384
Giải nhì 43164
Giải ba 40656-57257
Giải tư 96577-89456-84962-10834-58405-84999-05182
Giải năm 1456
Giải sáu 8371-4596-7844
Giải bảy 990
Giải tám 41
0: 05
1:
2: 26
3: 34
4: 44,41
5: 56,57,56,56
6: 64,62
7: 77,71
8: 84,82
9: 99,96,90
KQXS Đồng Nai 09/09/2020
Giải đặc biệt 149826
Giải nhất 51161
Giải nhì 82713
Giải ba 29219-53730
Giải tư 12961-66932-32407-10472-79867-64824-81643
Giải năm 5015
Giải sáu 2212-3491-3811
Giải bảy 848
Giải tám 94
0: 07
1: 13,19,15,12,11
2: 26,24
3: 30,32
4: 43,48
5:
6: 61,61,67
7: 72
8:
9: 91,94
KQXS Đồng Nai 02/09/2020
Giải đặc biệt 847646
Giải nhất 49281
Giải nhì 86832
Giải ba 00032-63827
Giải tư 06752-30256-26666-76202-07957-44643-07739
Giải năm 3517
Giải sáu 4659-3153-3561
Giải bảy 706
Giải tám 55
0: 02,06
1: 17
2: 27
3: 32,32,39
4: 46,43
5: 52,56,57,59,53,55
6: 66,61
7:
8: 81
9:
KQXS Đồng Nai 26/08/2020
Giải đặc biệt 556077
Giải nhất 47058
Giải nhì 05305
Giải ba 43977-64617
Giải tư 02029-80481-22514-54057-98239-03309-33999
Giải năm 8726
Giải sáu 5589-1951-0477
Giải bảy 655
Giải tám 09
0: 05,09,09
1: 17,14
2: 29,26
3: 39
4:
5: 58,57,51,55
6:
7: 77,77,77
8: 81,89
9: 99
KQXS Đồng Nai 19/08/2020
Giải đặc biệt 643764
Giải nhất 19774
Giải nhì 26921
Giải ba 58528-36347
Giải tư 96660-81118-98697-63717-74499-91289-96939
Giải năm 9351
Giải sáu 9379-5712-4894
Giải bảy 653
Giải tám 80
0:
1: 18,17,12
2: 21,28
3: 39
4: 47
5: 51,53
6: 64,60
7: 74,79
8: 89,80
9: 97,99,94
KQXS Đồng Nai 12/08/2020
Giải đặc biệt 530101
Giải nhất 04660
Giải nhì 18334
Giải ba 96777-53990
Giải tư 61501-28521-49785-68390-40441-88445-80162
Giải năm 7217
Giải sáu 3594-5465-2928
Giải bảy 351
Giải tám 47
0: 01,01
1: 17
2: 21,28
3: 34
4: 41,45,47
5: 51
6: 60,62,65
7: 77
8: 85
9: 90,90,94
KQXS Đồng Nai 05/08/2020
Giải đặc biệt 988633
Giải nhất 30250
Giải nhì 72248
Giải ba 54360-22919
Giải tư 42443-07028-02467-28017-58677-13140-97774
Giải năm 3395
Giải sáu 4405-2979-6906
Giải bảy 002
Giải tám 01
0: 05,06,02,01
1: 19,17
2: 28
3: 33
4: 48,43,40
5: 50
6: 60,67
7: 77,74,79
8:
9: 95
KQXS Đồng Nai 29/07/2020
Giải đặc biệt 109421
Giải nhất 23081
Giải nhì 81558
Giải ba 17010-22011
Giải tư 37091-61539-03036-07038-09340-11980-38005
Giải năm 3748
Giải sáu 1639-4116-6439
Giải bảy 076
Giải tám 08
0: 05,08
1: 10,11,16
2: 21
3: 39,36,38,39,39
4: 40,48
5: 58
6:
7: 76
8: 81,80
9: 91

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình


BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 07/03/2021
09 10 69 78 87 96 14 70

Top Đặc Biệt: 07/03/2021
69 78 87 96

Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 4h chiều là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.