Kết quả Đầu
KQXS Đồng Nai 23/09/2020
Giải đặc biệt 766683
Giải nhất 26831
Giải nhì 58847
Giải ba 43133-19033
Giải tư 35016-59017-39228-38569-79818-17443-06854
Giải năm 5640
Giải sáu 6604-7940-9625
Giải bảy 497
Giải tám 34
0: 04
1: 16,17,18
2: 28,25
3: 31,33,33,34
4: 47,43,40,40
5: 54
6: 69
7:
8: 83
9: 97
KQXS Đồng Nai 16/09/2020
Giải đặc biệt 964626
Giải nhất 11384
Giải nhì 43164
Giải ba 40656-57257
Giải tư 96577-89456-84962-10834-58405-84999-05182
Giải năm 1456
Giải sáu 8371-4596-7844
Giải bảy 990
Giải tám 41
0: 05
1:
2: 26
3: 34
4: 44,41
5: 56,57,56,56
6: 64,62
7: 77,71
8: 84,82
9: 99,96,90
KQXS Đồng Nai 09/09/2020
Giải đặc biệt 149826
Giải nhất 51161
Giải nhì 82713
Giải ba 29219-53730
Giải tư 12961-66932-32407-10472-79867-64824-81643
Giải năm 5015
Giải sáu 2212-3491-3811
Giải bảy 848
Giải tám 94
0: 07
1: 13,19,15,12,11
2: 26,24
3: 30,32
4: 43,48
5:
6: 61,61,67
7: 72
8:
9: 91,94
KQXS Đồng Nai 02/09/2020
Giải đặc biệt 847646
Giải nhất 49281
Giải nhì 86832
Giải ba 00032-63827
Giải tư 06752-30256-26666-76202-07957-44643-07739
Giải năm 3517
Giải sáu 4659-3153-3561
Giải bảy 706
Giải tám 55
0: 02,06
1: 17
2: 27
3: 32,32,39
4: 46,43
5: 52,56,57,59,53,55
6: 66,61
7:
8: 81
9:
KQXS Đồng Nai 26/08/2020
Giải đặc biệt 556077
Giải nhất 47058
Giải nhì 05305
Giải ba 43977-64617
Giải tư 02029-80481-22514-54057-98239-03309-33999
Giải năm 8726
Giải sáu 5589-1951-0477
Giải bảy 655
Giải tám 09
0: 05,09,09
1: 17,14
2: 29,26
3: 39
4:
5: 58,57,51,55
6:
7: 77,77,77
8: 81,89
9: 99
KQXS Đồng Nai 19/08/2020
Giải đặc biệt 643764
Giải nhất 19774
Giải nhì 26921
Giải ba 58528-36347
Giải tư 96660-81118-98697-63717-74499-91289-96939
Giải năm 9351
Giải sáu 9379-5712-4894
Giải bảy 653
Giải tám 80
0:
1: 18,17,12
2: 21,28
3: 39
4: 47
5: 51,53
6: 64,60
7: 74,79
8: 89,80
9: 97,99,94
KQXS Đồng Nai 12/08/2020
Giải đặc biệt 530101
Giải nhất 04660
Giải nhì 18334
Giải ba 96777-53990
Giải tư 61501-28521-49785-68390-40441-88445-80162
Giải năm 7217
Giải sáu 3594-5465-2928
Giải bảy 351
Giải tám 47
0: 01,01
1: 17
2: 21,28
3: 34
4: 41,45,47
5: 51
6: 60,62,65
7: 77
8: 85
9: 90,90,94
KQXS Đồng Nai 05/08/2020
Giải đặc biệt 988633
Giải nhất 30250
Giải nhì 72248
Giải ba 54360-22919
Giải tư 42443-07028-02467-28017-58677-13140-97774
Giải năm 3395
Giải sáu 4405-2979-6906
Giải bảy 002
Giải tám 01
0: 05,06,02,01
1: 19,17
2: 28
3: 33
4: 48,43,40
5: 50
6: 60,67
7: 77,74,79
8:
9: 95
KQXS Đồng Nai 29/07/2020
Giải đặc biệt 109421
Giải nhất 23081
Giải nhì 81558
Giải ba 17010-22011
Giải tư 37091-61539-03036-07038-09340-11980-38005
Giải năm 3748
Giải sáu 1639-4116-6439
Giải bảy 076
Giải tám 08
0: 05,08
1: 10,11,16
2: 21
3: 39,36,38,39,39
4: 40,48
5: 58
6:
7: 76
8: 81,80
9: 91
KQXS Đồng Nai 22/07/2020
Giải đặc biệt 121133
Giải nhất 75504
Giải nhì 57856
Giải ba 83439-20622
Giải tư 13916-04970-96036-58569-84361-54885-40847
Giải năm 9357
Giải sáu 9885-4279-9067
Giải bảy 324
Giải tám 25
0: 04
1: 16
2: 22,24,25
3: 33,39,36
4: 47
5: 56,57
6: 69,61,67
7: 70,79
8: 85,85
9:
KQXS Đồng Nai 15/07/2020
Giải đặc biệt 911869
Giải nhất 88868
Giải nhì 50202
Giải ba 09393-89881
Giải tư 58820-75319-37667-30873-01032-88748-17320
Giải năm 3766
Giải sáu 4299-6134-6281
Giải bảy 235
Giải tám 12
0: 02
1: 19,12
2: 20,20
3: 32,34,35
4: 48
5:
6: 69,68,67,66
7: 73
8: 81,81
9: 93,99
KQXS Đồng Nai 08/07/2020
Giải đặc biệt 558955
Giải nhất 79017
Giải nhì 58547
Giải ba 95029-33137
Giải tư 19713-06087-02421-79429-14813-26965-03499
Giải năm 9893
Giải sáu 0919-0556-0573
Giải bảy 125
Giải tám 49
0:
1: 17,13,13,19
2: 29,21,29,25
3: 37
4: 47,49
5: 55,56
6: 65
7: 73
8: 87
9: 99,93
KQXS Đồng Nai 01/07/2020
Giải đặc biệt 124440
Giải nhất 07369
Giải nhì 85905
Giải ba 79458-44862
Giải tư 13702-60832-34286-88394-64123-98629-63654
Giải năm 2228
Giải sáu 1750-2205-4602
Giải bảy 852
Giải tám 82
0: 05,02,05,02
1:
2: 23,29,28
3: 32
4: 40
5: 58,54,50,52
6: 69,62
7:
8: 86,82
9: 94
KQXS Đồng Nai 24/06/2020
Giải đặc biệt 587491
Giải nhất 69505
Giải nhì 27421
Giải ba 23142-54168
Giải tư 81790-51262-82767-13735-41126-92673-88126
Giải năm 2402
Giải sáu 0957-7971-3325
Giải bảy 596
Giải tám 41
0: 05,02
1:
2: 21,26,26,25
3: 35
4: 42,41
5: 57
6: 68,62,67
7: 73,71
8:
9: 91,90,96
KQXS Đồng Nai 17/06/2020
Giải đặc biệt 050004
Giải nhất 91225
Giải nhì 77195
Giải ba 90799-36245
Giải tư 15011-38637-90526-60000-27577-35142-08230
Giải năm 0979
Giải sáu 6481-7841-1681
Giải bảy 731
Giải tám 58
0: 04,00
1: 11
2: 25,26
3: 37,30,31
4: 45,42,41
5: 58
6:
7: 77,79
8: 81,81
9: 95,99
KQXS Đồng Nai 10/06/2020
Giải đặc biệt 200028
Giải nhất 88147
Giải nhì 17593
Giải ba 91748-85452
Giải tư 40984-52626-40169-95505-55576-24668-98936
Giải năm 6832
Giải sáu 8714-0982-6149
Giải bảy 285
Giải tám 64
0: 05
1: 14
2: 28,26
3: 36,32
4: 47,48,49
5: 52
6: 69,68,64
7: 76
8: 84,82,85
9: 93
KQXS Đồng Nai 03/06/2020
Giải đặc biệt 987655
Giải nhất 86630
Giải nhì 52628
Giải ba 58333-77002
Giải tư 06644-54457-77669-53367-20393-90780-17146
Giải năm 4017
Giải sáu 8613-3406-0046
Giải bảy 625
Giải tám 06
0: 02,06,06
1: 17,13
2: 28,25
3: 30,33
4: 44,46,46
5: 55,57
6: 69,67
7:
8: 80
9: 93
KQXS Đồng Nai 27/05/2020
Giải đặc biệt 230047
Giải nhất 52380
Giải nhì 16424
Giải ba 57276-48512
Giải tư 20455-32628-63117-37879-05807-79002-87667
Giải năm 8263
Giải sáu 5356-2087-8507
Giải bảy 918
Giải tám 52
0: 07,02,07
1: 12,17,18
2: 24,28
3:
4: 47
5: 55,56,52
6: 67,63
7: 76,79
8: 80,87
9:
KQXS Đồng Nai 20/05/2020
Giải đặc biệt 720666
Giải nhất 78310
Giải nhì 20327
Giải ba 80445-06065
Giải tư 55497-60880-82562-90523-01569-57778-59070
Giải năm 3455
Giải sáu 8498-3111-5318
Giải bảy 472
Giải tám 29
0:
1: 10,11,18
2: 27,23,29
3:
4: 45
5: 55
6: 66,65,62,69
7: 78,70,72
8: 80
9: 97,98
KQXS Đồng Nai 13/05/2020
Giải đặc biệt 856896
Giải nhất 65824
Giải nhì 43909
Giải ba 33519-18694
Giải tư 40277-42868-73274-00174-98497-34373-93859
Giải năm 1674
Giải sáu 1915-0592-8581
Giải bảy 017
Giải tám 66
0: 09
1: 19,15,17
2: 24
3:
4:
5: 59
6: 68,66
7: 77,74,74,73,74
8: 81
9: 96,94,97,92
KQXS Đồng Nai 06/05/2020
Giải đặc biệt 700811
Giải nhất 33290
Giải nhì 52849
Giải ba 14428-09271
Giải tư 17163-70880-30120-39654-57108-30244-77733
Giải năm 5326
Giải sáu 2416-9655-3838
Giải bảy 582
Giải tám 72
0: 08
1: 11,16
2: 28,20,26
3: 33,38
4: 49,44
5: 54,55
6: 63
7: 71,72
8: 80,82
9: 90
KQXS Đồng Nai 29/04/2020
Giải đặc biệt 000242
Giải nhất 53940
Giải nhì 30827
Giải ba 49405-38871
Giải tư 56603-30039-31745-11038-26052-65444-46904
Giải năm 6060
Giải sáu 7922-8258-8070
Giải bảy 222
Giải tám 13
0: 05,03,04
1: 13
2: 27,22,22
3: 39,38
4: 42,40,45,44
5: 52,58
6: 60
7: 71,70
8:
9:
KQXS Đồng Nai 25/03/2020
Giải đặc biệt 720347
Giải nhất 26978
Giải nhì 01236
Giải ba 88589-15148
Giải tư 94356-08766-84679-11656-12607-74296-72099
Giải năm 1971
Giải sáu 1688-9185-8566
Giải bảy 348
Giải tám 20
0: 07
1:
2: 20
3: 36
4: 47,48,48
5: 56,56
6: 66,66
7: 78,79,71
8: 89,88,85
9: 96,99
KQXS Đồng Nai 18/03/2020
Giải đặc biệt 239928
Giải nhất 38879
Giải nhì 89463
Giải ba 64363-14119
Giải tư 15850-04072-90605-92477-07103-38216-01260
Giải năm 5391
Giải sáu 7466-2829-9973
Giải bảy 226
Giải tám 93
0: 05,03
1: 19,16
2: 28,29,26
3:
4:
5: 50
6: 63,63,60,66
7: 79,72,77,73
8:
9: 91,93
KQXS Đồng Nai 11/03/2020
Giải đặc biệt 651576
Giải nhất 34353
Giải nhì 63453
Giải ba 91731-52549
Giải tư 57621-58404-77502-10383-46143-04874-45204
Giải năm 3787
Giải sáu 8126-4982-1444
Giải bảy 079
Giải tám 10
0: 04,02,04
1: 10
2: 21,26
3: 31
4: 49,43,44
5: 53,53
6:
7: 76,74,79
8: 83,87,82
9:
KQXS Đồng Nai 04/03/2020
Giải đặc biệt 851931
Giải nhất 26241
Giải nhì 74322
Giải ba 40493-36648
Giải tư 53041-84023-59387-80323-14584-51183-39224
Giải năm 7841
Giải sáu 6905-5744-5574
Giải bảy 395
Giải tám 36
0: 05
1:
2: 22,23,23,24
3: 31,36
4: 41,48,41,41,44
5:
6:
7: 74
8: 87,84,83
9: 93,95
KQXS Đồng Nai 26/02/2020
Giải đặc biệt 716542
Giải nhất 42607
Giải nhì 34627
Giải ba 75301-41671
Giải tư 72456-48260-81509-00562-93558-25139-24904
Giải năm 0266
Giải sáu 7171-9230-6777
Giải bảy 557
Giải tám 66
0: 07,01,09,04
1:
2: 27
3: 39,30
4: 42
5: 56,58,57
6: 60,62,66,66
7: 71,71,77
8:
9:
KQXS Đồng Nai 19/02/2020
Giải đặc biệt 888407
Giải nhất 12063
Giải nhì 64363
Giải ba 30168-48539
Giải tư 90293-76817-36790-99710-61678-00933-12816
Giải năm 8511
Giải sáu 2192-4668-1367
Giải bảy 818
Giải tám 12
0: 07
1: 17,10,16,11,18,12
2:
3: 39,33
4:
5:
6: 63,63,68,68,67
7: 78
8:
9: 93,90,92
KQXS Đồng Nai 12/02/2020
Giải đặc biệt 943902
Giải nhất 56926
Giải nhì 57953
Giải ba 95896-87158
Giải tư 61671-37271-38634-65525-14325-44141-26117
Giải năm 9343
Giải sáu 4620-7663-5308
Giải bảy 447
Giải tám 60
0: 02,08
1: 17
2: 26,25,25,20
3: 34
4: 41,43,47
5: 53,58
6: 63,60
7: 71,71
8:
9: 96
KQXS Đồng Nai 05/02/2020
Giải đặc biệt 624832
Giải nhất 40917
Giải nhì 39121
Giải ba 05527-63053
Giải tư 87999-64235-67567-99722-06623-50102-66159
Giải năm 8155
Giải sáu 2674-3319-3899
Giải bảy 776
Giải tám 85
0: 02
1: 17,19
2: 21,27,22,23
3: 32,35
4:
5: 53,59,55
6: 67
7: 74,76
8: 85
9: 99,99
KQXS Đồng Nai 29/01/2020
Giải đặc biệt 845991
Giải nhất 08277
Giải nhì 98750
Giải ba 16106-40209
Giải tư 59430-59444-80502-88364-04009-77010-65526
Giải năm 2526
Giải sáu 0715-9047-8241
Giải bảy 692
Giải tám 42
0: 06,09,02,09
1: 10,15
2: 26,26
3: 30
4: 44,47,41,42
5: 50
6: 64
7: 77
8:
9: 91,92

CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI KẾT QUẢ 360

Hiện nay chúng tôi có 2 tên miền đó là: ketqua360.com (trang thống kê kết quả) và ketqua360.net (trang blog hỗ trợ gải thích và hướng dẫn). Hệ thống được lập trình hoàn toàn không có ai chốt số hay cho số. Số được lập trình dựa trên một số cầu kèo có sẵn. Chúc anh chị em may mắn !!!