• Trang chủ
  • Kết quả xổ số Khánh Hòa
  • KQXS Khánh Hòa

Kết quả Đầu
KQXS Khánh Hòa 10/01/2021
Giải đặc biệt 905621
Giải nhất 66184
Giải nhì 95853
Giải ba 47684-51530
Giải tư 33224-15734-10190-76307-88553-09441-99024
Giải năm 8246
Giải sáu 6432-1507-3834
Giải bảy 661
Giải tám 81
0: 07,07
1:
2: 21,24,24
3: 30,34,32,34
4: 41,46
5: 53,53
6: 61
7:
8: 84,84,81
9: 90
KQXS Khánh Hòa 03/01/2021
Giải đặc biệt 624564
Giải nhất 08050
Giải nhì 17794
Giải ba 40767-01745
Giải tư 86967-49098-74711-97252-93962-27339-39503
Giải năm 4949
Giải sáu 4224-3582-3162
Giải bảy 439
Giải tám 42
0: 03
1: 11
2: 24
3: 39,39
4: 45,49,42
5: 50,52
6: 64,67,67,62,62
7:
8: 82
9: 94,98
KQXS Khánh Hòa 30/12/2020
Giải đặc biệt 080716
Giải nhất 18438
Giải nhì 40537
Giải ba 77531-14856
Giải tư 59514-22720-55049-78176-12083-84986-65398
Giải năm 1635
Giải sáu 7249-1716-9251
Giải bảy 487
Giải tám 31
0:
1: 16,14,16
2: 20
3: 38,37,31,35,31
4: 49,49
5: 56,51
6:
7: 76
8: 83,86,87
9: 98
KQXS Khánh Hòa 27/12/2020
Giải đặc biệt 922682
Giải nhất 78550
Giải nhì 29877
Giải ba 00429-91943
Giải tư 22639-91613-56697-01257-09454-75093-85812
Giải năm 2647
Giải sáu 0345-6716-8379
Giải bảy 776
Giải tám 16
0:
1: 13,12,16,16
2: 29
3: 39
4: 43,47,45
5: 50,57,54
6:
7: 77,79,76
8: 82
9: 97,93
KQXS Khánh Hòa 23/12/2020
Giải đặc biệt 389596
Giải nhất 38104
Giải nhì 94540
Giải ba 65753-18479
Giải tư 67346-27920-66554-05565-45296-35179-27827
Giải năm 5906
Giải sáu 9764-6436-7287
Giải bảy 205
Giải tám 45
0: 04,06,05
1:
2: 20,27
3: 36
4: 40,46,45
5: 53,54
6: 65,64
7: 79,79
8: 87
9: 96,96
KQXS Khánh Hòa 20/12/2020
Giải đặc biệt 464766
Giải nhất 84643
Giải nhì 88875
Giải ba 75560-59497
Giải tư 40722-58067-07545-83670-53558-86672-51978
Giải năm 9270
Giải sáu 1308-5097-1759
Giải bảy 067
Giải tám 21
0: 08
1:
2: 22,21
3:
4: 43,45
5: 58,59
6: 66,60,67,67
7: 75,70,72,78,70
8:
9: 97,97
KQXS Khánh Hòa 16/12/2020
Giải đặc biệt 239982
Giải nhất 91533
Giải nhì 28993
Giải ba 67677-96044
Giải tư 50675-95931-35527-73310-92231-63873-89865
Giải năm 6311
Giải sáu 7637-4139-3304
Giải bảy 598
Giải tám 31
0: 04
1: 10,11
2: 27
3: 33,31,31,37,39,31
4: 44
5:
6: 65
7: 77,75,73
8: 82
9: 93,98
KQXS Khánh Hòa 13/12/2020
Giải đặc biệt 686373
Giải nhất 43962
Giải nhì 45417
Giải ba 44826-09455
Giải tư 02369-54252-06597-24914-71297-10710-09544
Giải năm 1062
Giải sáu 7325-4833-0857
Giải bảy 501
Giải tám 49
0: 01
1: 17,14,10
2: 26,25
3: 33
4: 44,49
5: 55,52,57
6: 62,69,62
7: 73
8:
9: 97,97
KQXS Khánh Hòa 09/12/2020
Giải đặc biệt 788252
Giải nhất 71661
Giải nhì 34197
Giải ba 26304-54211
Giải tư 93715-13532-32665-01991-67132-90821-08176
Giải năm 9559
Giải sáu 6448-4989-1681
Giải bảy 568
Giải tám 68
0: 04
1: 11,15
2: 21
3: 32,32
4: 48
5: 52,59
6: 61,65,68,68
7: 76
8: 89,81
9: 97,91
KQXS Khánh Hòa 06/12/2020
Giải đặc biệt 523628
Giải nhất 03935
Giải nhì 13610
Giải ba 55343-79153
Giải tư 44376-60806-78676-82747-52553-89097-46546
Giải năm 8069
Giải sáu 4347-6130-9420
Giải bảy 746
Giải tám 22
0: 06
1: 10
2: 28,20,22
3: 35,30
4: 43,47,46,47,46
5: 53,53
6: 69
7: 76,76
8:
9: 97
KQXS Khánh Hòa 02/12/2020
Giải đặc biệt 597765
Giải nhất 08240
Giải nhì 86465
Giải ba 36196-59279
Giải tư 66639-26986-24339-26222-77952-73742-23662
Giải năm 7663
Giải sáu 1148-4603-8250
Giải bảy 052
Giải tám 04
0: 03,04
1:
2: 22
3: 39,39
4: 40,42,48
5: 52,50,52
6: 65,65,62,63
7: 79
8: 86
9: 96
KQXS Khánh Hòa 29/11/2020
Giải đặc biệt 906148
Giải nhất 46636
Giải nhì 72228
Giải ba 43220-89692
Giải tư 56140-53668-81633-31425-47941-73124-33807
Giải năm 0931
Giải sáu 0347-6214-3594
Giải bảy 702
Giải tám 93
0: 07,02
1: 14
2: 28,20,25,24
3: 36,33,31
4: 48,40,41,47
5:
6: 68
7:
8:
9: 92,94,93
KQXS Khánh Hòa 25/11/2020
Giải đặc biệt 075944
Giải nhất 66774
Giải nhì 19045
Giải ba 21021-66098
Giải tư 36613-78039-99430-49271-99110-98802-48868
Giải năm 6683
Giải sáu 3232-3985-0927
Giải bảy 108
Giải tám 20
0: 02,08
1: 13,10
2: 21,27,20
3: 39,30,32
4: 44,45
5:
6: 68
7: 74,71
8: 83,85
9: 98
KQXS Khánh Hòa 22/11/2020
Giải đặc biệt 614700
Giải nhất 95436
Giải nhì 61864
Giải ba 77613-12380
Giải tư 57873-32593-22687-72958-81614-19363-04573
Giải năm 1015
Giải sáu 5461-1285-2302
Giải bảy 733
Giải tám 40
0: 00,02
1: 13,14,15
2:
3: 36,33
4: 40
5: 58
6: 64,63,61
7: 73,73
8: 80,87,85
9: 93
KQXS Khánh Hòa 18/11/2020
Giải đặc biệt 100998
Giải nhất 35077
Giải nhì 28155
Giải ba 93125-01579
Giải tư 26770-09455-43726-22778-68698-39811-32337
Giải năm 1582
Giải sáu 2567-7492-6304
Giải bảy 350
Giải tám 39
0: 04
1: 11
2: 25,26
3: 37,39
4:
5: 55,55,50
6: 67
7: 77,79,70,78
8: 82
9: 98,98,92
KQXS Khánh Hòa 15/11/2020
Giải đặc biệt 690232
Giải nhất 25805
Giải nhì 59907
Giải ba 77887-10044
Giải tư 17888-21764-37989-93420-02810-52289-68662
Giải năm 9167
Giải sáu 6046-2822-7661
Giải bảy 183
Giải tám 21
0: 05,07
1: 10
2: 20,22,21
3: 32
4: 44,46
5:
6: 64,62,67,61
7:
8: 87,88,89,89,83
9:
KQXS Khánh Hòa 11/11/2020
Giải đặc biệt 182711
Giải nhất 14707
Giải nhì 27474
Giải ba 75059-20466
Giải tư 55549-57619-92420-78171-92617-41020-88036
Giải năm 6983
Giải sáu 9602-7607-8658
Giải bảy 293
Giải tám 45
0: 07,02,07
1: 11,19,17
2: 20,20
3: 36
4: 49,45
5: 59,58
6: 66
7: 74,71
8: 83
9: 93
KQXS Khánh Hòa 08/11/2020
Giải đặc biệt 721099
Giải nhất 38276
Giải nhì 38321
Giải ba 28118-28014
Giải tư 51210-05833-37159-43303-78609-62172-26212
Giải năm 9375
Giải sáu 3651-6279-7543
Giải bảy 845
Giải tám 14
0: 03,09
1: 18,14,10,12,14
2: 21
3: 33
4: 43,45
5: 59,51
6:
7: 76,72,75,79
8:
9: 99
KQXS Khánh Hòa 04/11/2020
Giải đặc biệt 937690
Giải nhất 41539
Giải nhì 22032
Giải ba 85447-37220
Giải tư 18812-28830-76873-29864-20921-87058-13275
Giải năm 4403
Giải sáu 9539-0411-9259
Giải bảy 435
Giải tám 31
0: 03
1: 12,11
2: 20,21
3: 39,32,30,39,35,31
4: 47
5: 58,59
6: 64
7: 73,75
8:
9: 90
KQXS Khánh Hòa 01/11/2020
Giải đặc biệt 412894
Giải nhất 66541
Giải nhì 52004
Giải ba 14773-84667
Giải tư 26853-18455-45210-76226-59406-68295-67080
Giải năm 4122
Giải sáu 4456-8838-5798
Giải bảy 991
Giải tám 51
0: 04,06
1: 10
2: 26,22
3: 38
4: 41
5: 53,55,56,51
6: 67
7: 73
8: 80
9: 94,95,98,91
KQXS Khánh Hòa 28/10/2020
Giải đặc biệt 067281
Giải nhất 32556
Giải nhì 48699
Giải ba 80118-13832
Giải tư 25830-87204-75605-38621-29941-13359-70238
Giải năm 6303
Giải sáu 3142-3751-7972
Giải bảy 723
Giải tám 51
0: 04,05,03
1: 18
2: 21,23
3: 32,30,38
4: 41,42
5: 56,59,51,51
6:
7: 72
8: 81
9: 99
KQXS Khánh Hòa 25/10/2020
Giải đặc biệt 624615
Giải nhất 86806
Giải nhì 65351
Giải ba 96532-71394
Giải tư 74186-51455-43212-61046-48013-66370-22084
Giải năm 8416
Giải sáu 6574-7736-8070
Giải bảy 229
Giải tám 59
0: 06
1: 15,12,13,16
2: 29
3: 32,36
4: 46
5: 51,55,59
6:
7: 70,74,70
8: 86,84
9: 94
KQXS Khánh Hòa 21/10/2020
Giải đặc biệt 087205
Giải nhất 44115
Giải nhì 02664
Giải ba 03497-88063
Giải tư 09166-02593-00367-10644-99432-48639-20702
Giải năm 1603
Giải sáu 3533-2791-5546
Giải bảy 831
Giải tám 74
0: 05,02,03
1: 15
2:
3: 32,39,33,31
4: 44,46
5:
6: 64,63,66,67
7: 74
8:
9: 97,93,91
KQXS Khánh Hòa 18/10/2020
Giải đặc biệt 305960
Giải nhất 93185
Giải nhì 76998
Giải ba 24363-99718
Giải tư 69352-18865-25699-32357-11805-68553-43130
Giải năm 3209
Giải sáu 9226-1001-8472
Giải bảy 094
Giải tám 23
0: 05,09,01
1: 18
2: 26,23
3: 30
4:
5: 52,57,53
6: 60,63,65
7: 72
8: 85
9: 98,99,94
KQXS Khánh Hòa 14/10/2020
Giải đặc biệt 459511
Giải nhất 88579
Giải nhì 91668
Giải ba 09648-27785
Giải tư 17755-73129-95324-94731-68236-10484-76085
Giải năm 0947
Giải sáu 3285-0062-2400
Giải bảy 325
Giải tám 73
0: 00
1: 11
2: 29,24,25
3: 31,36
4: 48,47
5: 55
6: 68,62
7: 79,73
8: 85,84,85,85
9:
KQXS Khánh Hòa 11/10/2020
Giải đặc biệt 749657
Giải nhất 40210
Giải nhì 90628
Giải ba 08907-92866
Giải tư 10646-14266-73931-87036-35156-08604-40433
Giải năm 1429
Giải sáu 4369-5018-4910
Giải bảy 090
Giải tám 05
0: 07,04,05
1: 10,18,10
2: 28,29
3: 31,36,33
4: 46
5: 57,56
6: 66,66,69
7:
8:
9: 90
KQXS Khánh Hòa 07/10/2020
Giải đặc biệt 298688
Giải nhất 36973
Giải nhì 94285
Giải ba 53062-16624
Giải tư 05527-49068-29872-92830-48265-94531-93064
Giải năm 5518
Giải sáu 3591-4072-4618
Giải bảy 249
Giải tám 57
0:
1: 18,18
2: 24,27
3: 30,31
4: 49
5: 57
6: 62,68,65,64
7: 73,72,72
8: 88,85
9: 91
KQXS Khánh Hòa 04/10/2020
Giải đặc biệt 454470
Giải nhất 81892
Giải nhì 04754
Giải ba 28845-43721
Giải tư 22884-82772-35032-25004-89666-94710-94596
Giải năm 2938
Giải sáu 7121-6826-4819
Giải bảy 964
Giải tám 22
0: 04
1: 10,19
2: 21,21,26,22
3: 32,38
4: 45
5: 54
6: 66,64
7: 70,72
8: 84
9: 92,96
KQXS Khánh Hòa 30/09/2020
Giải đặc biệt 451958
Giải nhất 71610
Giải nhì 62334
Giải ba 34699-61147
Giải tư 64567-02981-47914-26180-52048-18509-93128
Giải năm 9674
Giải sáu 7898-2771-7865
Giải bảy 340
Giải tám 16
0: 09
1: 10,14,16
2: 28
3: 34
4: 47,48,40
5: 58
6: 67,65
7: 74,71
8: 81,80
9: 99,98
KQXS Khánh Hòa 27/09/2020
Giải đặc biệt 017595
Giải nhất 71882
Giải nhì 07885
Giải ba 00947-09033
Giải tư 48394-90046-29307-33744-94948-91814-60810
Giải năm 9826
Giải sáu 4284-2017-4027
Giải bảy 847
Giải tám 59
0: 07
1: 14,10,17
2: 26,27
3: 33
4: 47,46,44,48,47
5: 59
6:
7:
8: 82,85,84
9: 95,94
KQXS Khánh Hòa 23/09/2020
Giải đặc biệt 907021
Giải nhất 26027
Giải nhì 28877
Giải ba 75414-42125
Giải tư 55204-98311-56895-64542-29359-14803-96547
Giải năm 1173
Giải sáu 7102-0545-7716
Giải bảy 810
Giải tám 93
0: 04,03,02
1: 14,11,16,10
2: 21,27,25
3:
4: 42,47,45
5: 59
6:
7: 77,73
8:
9: 95,93

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình


BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 17/01/2021
81 12 21 31 56 65 11 13 18

Top Đặc Biệt: 17/01/2021
56

Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 4h chiều là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.