• Trang chủ
  • Kết quả xổ số Đồng Tháp
  • KQXS Đồng Tháp

Kết quả Đầu
KQXS Đồng Tháp 11/01/2021
Giải đặc biệt 761778
Giải nhất 11583
Giải nhì 13737
Giải ba 63158-27477
Giải tư 28439-10502-73035-59943-73892-09694-27413
Giải năm 9456
Giải sáu 1878-2175-6007
Giải bảy 107
Giải tám 39
0: 02,07,07
1: 13
2:
3: 37,39,35,39
4: 43
5: 58,56
6:
7: 78,77,78,75
8: 83
9: 92,94
KQXS Đồng Tháp 04/01/2021
Giải đặc biệt 244959
Giải nhất 74349
Giải nhì 62069
Giải ba 90104-74861
Giải tư 46790-23150-67045-87984-14232-21700-14255
Giải năm 9583
Giải sáu 8781-2462-3583
Giải bảy 867
Giải tám 82
0: 04,00
1:
2:
3: 32
4: 49,45
5: 59,50,55
6: 69,61,62,67
7:
8: 84,83,81,83,82
9: 90
KQXS Đồng Tháp 28/12/2020
Giải đặc biệt 380085
Giải nhất 03424
Giải nhì 26267
Giải ba 03040-76193
Giải tư 55154-60017-83756-58871-09184-31920-21065
Giải năm 2912
Giải sáu 3477-1830-7699
Giải bảy 459
Giải tám 95
0:
1: 17,12
2: 24,20
3: 30
4: 40
5: 54,56,59
6: 67,65
7: 71,77
8: 85,84
9: 93,99,95
KQXS Đồng Tháp 21/12/2020
Giải đặc biệt 696867
Giải nhất 80180
Giải nhì 09309
Giải ba 16220-88380
Giải tư 54485-64084-92915-27217-89372-73461-49270
Giải năm 4726
Giải sáu 8391-9479-7094
Giải bảy 859
Giải tám 11
0: 09
1: 15,17,11
2: 20,26
3:
4:
5: 59
6: 67,61
7: 72,70,79
8: 80,80,85,84
9: 91,94
KQXS Đồng Tháp 14/12/2020
Giải đặc biệt 819479
Giải nhất 40994
Giải nhì 37884
Giải ba 61782-02169
Giải tư 98974-00368-01128-06749-37839-22634-93796
Giải năm 6277
Giải sáu 6594-9760-0562
Giải bảy 210
Giải tám 78
0:
1: 10
2: 28
3: 39,34
4: 49
5:
6: 69,68,60,62
7: 79,74,77,78
8: 84,82
9: 94,96,94
KQXS Đồng Tháp 07/12/2020
Giải đặc biệt 757684
Giải nhất 22258
Giải nhì 85779
Giải ba 43802-55314
Giải tư 65620-14782-04518-41975-50639-79143-55602
Giải năm 4428
Giải sáu 9727-3118-3461
Giải bảy 940
Giải tám 23
0: 02,02
1: 14,18,18
2: 20,28,27,23
3: 39
4: 43,40
5: 58
6: 61
7: 79,75
8: 84,82
9:
KQXS Đồng Tháp 30/11/2020
Giải đặc biệt 577035
Giải nhất 26866
Giải nhì 61176
Giải ba 55916-32883
Giải tư 18467-12806-43818-68407-21429-74663-63557
Giải năm 0748
Giải sáu 7754-4992-7215
Giải bảy 452
Giải tám 08
0: 06,07,08
1: 16,18,15
2: 29
3: 35
4: 48
5: 57,54,52
6: 66,67,63
7: 76
8: 83
9: 92
KQXS Đồng Tháp 23/11/2020
Giải đặc biệt 602235
Giải nhất 91953
Giải nhì 51274
Giải ba 07238-71742
Giải tư 52155-21451-97142-63785-14589-43145-65178
Giải năm 3870
Giải sáu 5868-8783-3366
Giải bảy 622
Giải tám 74
0:
1:
2: 22
3: 35,38
4: 42,42,45
5: 53,55,51
6: 68,66
7: 74,78,70,74
8: 85,89,83
9:
KQXS Đồng Tháp 16/11/2020
Giải đặc biệt 016358
Giải nhất 26832
Giải nhì 33101
Giải ba 34732-69438
Giải tư 73614-60295-37246-55824-27453-48466-77522
Giải năm 2494
Giải sáu 0991-9677-7810
Giải bảy 690
Giải tám 33
0: 01
1: 14,10
2: 24,22
3: 32,32,38,33
4: 46
5: 58,53
6: 66
7: 77
8:
9: 95,94,91,90
KQXS Đồng Tháp 09/11/2020
Giải đặc biệt 638714
Giải nhất 78981
Giải nhì 47541
Giải ba 01439-36036
Giải tư 61515-35767-06917-06549-91033-79555-87907
Giải năm 7201
Giải sáu 5279-3013-5005
Giải bảy 779
Giải tám 51
0: 07,01,05
1: 14,15,17,13
2:
3: 39,36,33
4: 41,49
5: 55,51
6: 67
7: 79,79
8: 81
9:
KQXS Đồng Tháp 02/11/2020
Giải đặc biệt 898040
Giải nhất 24510
Giải nhì 73263
Giải ba 60351-89024
Giải tư 41654-71038-66880-87775-80724-14776-79806
Giải năm 9447
Giải sáu 8857-9187-6954
Giải bảy 803
Giải tám 02
0: 06,03,02
1: 10
2: 24,24
3: 38
4: 40,47
5: 51,54,57,54
6: 63
7: 75,76
8: 80,87
9:
KQXS Đồng Tháp 26/10/2020
Giải đặc biệt 553968
Giải nhất 70440
Giải nhì 47212
Giải ba 56698-51317
Giải tư 47327-58200-99220-31657-74801-84931-33593
Giải năm 1626
Giải sáu 4089-0874-4544
Giải bảy 192
Giải tám 60
0: 00,01
1: 12,17
2: 27,20,26
3: 31
4: 40,44
5: 57
6: 68,60
7: 74
8: 89
9: 98,93,92
KQXS Đồng Tháp 19/10/2020
Giải đặc biệt 753846
Giải nhất 57855
Giải nhì 26383
Giải ba 72853-42781
Giải tư 36622-54758-88346-31338-94006-97120-21236
Giải năm 7579
Giải sáu 7754-8935-2041
Giải bảy 931
Giải tám 29
0: 06
1:
2: 22,20,29
3: 38,36,35,31
4: 46,46,41
5: 55,53,58,54
6:
7: 79
8: 83,81
9:
KQXS Đồng Tháp 12/10/2020
Giải đặc biệt 338702
Giải nhất 53640
Giải nhì 26626
Giải ba 93327-31524
Giải tư 56187-43810-72002-72016-12644-53302-71883
Giải năm 2015
Giải sáu 9690-3649-3206
Giải bảy 142
Giải tám 64
0: 02,02,02,06
1: 10,16,15
2: 26,27,24
3:
4: 40,44,49,42
5:
6: 64
7:
8: 87,83
9: 90
KQXS Đồng Tháp 05/10/2020
Giải đặc biệt 522282
Giải nhất 20281
Giải nhì 75315
Giải ba 21494-49812
Giải tư 94165-75406-54127-16267-79558-97677-70565
Giải năm 4319
Giải sáu 1405-9889-0975
Giải bảy 901
Giải tám 07
0: 06,05,01,07
1: 15,12,19
2: 27
3:
4:
5: 58
6: 65,67,65
7: 77,75
8: 82,81,89
9: 94
KQXS Đồng Tháp 28/09/2020
Giải đặc biệt 827364
Giải nhất 71297
Giải nhì 32636
Giải ba 04148-07079
Giải tư 10848-23835-74370-53136-82398-74896-07772
Giải năm 6014
Giải sáu 6660-1210-2842
Giải bảy 547
Giải tám 43
0:
1: 14,10
2:
3: 36,35,36
4: 48,48,42,47,43
5:
6: 64,60
7: 79,70,72
8:
9: 97,98,96
KQXS Đồng Tháp 21/09/2020
Giải đặc biệt 228279
Giải nhất 32633
Giải nhì 84583
Giải ba 18511-47439
Giải tư 72316-23123-09892-18082-82350-89296-78372
Giải năm 5096
Giải sáu 4704-5344-4159
Giải bảy 528
Giải tám 65
0: 04
1: 11,16
2: 23,28
3: 33,39
4: 44
5: 50,59
6: 65
7: 79,72
8: 83,82
9: 92,96,96
KQXS Đồng Tháp 14/09/2020
Giải đặc biệt 458421
Giải nhất 99945
Giải nhì 01219
Giải ba 36397-61938
Giải tư 81954-54084-21229-02720-70816-23922-78628
Giải năm 8471
Giải sáu 4425-9556-8335
Giải bảy 312
Giải tám 47
0:
1: 19,16,12
2: 21,29,20,22,28,25
3: 38,35
4: 45,47
5: 54,56
6:
7: 71
8: 84
9: 97
KQXS Đồng Tháp 07/09/2020
Giải đặc biệt 470786
Giải nhất 05116
Giải nhì 38722
Giải ba 80681-98773
Giải tư 78094-89082-54251-87714-48393-73199-89402
Giải năm 5049
Giải sáu 4688-9800-3177
Giải bảy 027
Giải tám 20
0: 02,00
1: 16,14
2: 22,27,20
3:
4: 49
5: 51
6:
7: 73,77
8: 86,81,82,88
9: 94,93,99
KQXS Đồng Tháp 31/08/2020
Giải đặc biệt 746410
Giải nhất 33261
Giải nhì 85164
Giải ba 16289-39342
Giải tư 79352-74356-51030-91966-36399-36262-86149
Giải năm 9119
Giải sáu 2399-5995-6934
Giải bảy 686
Giải tám 69
0:
1: 10,19
2:
3: 30,34
4: 42,49
5: 52,56
6: 61,64,66,62,69
7:
8: 89,86
9: 99,99,95
KQXS Đồng Tháp 24/08/2020
Giải đặc biệt 003951
Giải nhất 78865
Giải nhì 14833
Giải ba 18382-45760
Giải tư 74296-91891-11171-43842-76979-98273-39625
Giải năm 8077
Giải sáu 1203-0170-5132
Giải bảy 609
Giải tám 72
0: 03,09
1:
2: 25
3: 33,32
4: 42
5: 51
6: 65,60
7: 71,79,73,77,70,72
8: 82
9: 96,91
KQXS Đồng Tháp 17/08/2020
Giải đặc biệt 071083
Giải nhất 55446
Giải nhì 28192
Giải ba 66440-27271
Giải tư 13246-75343-53331-58296-92220-00347-54101
Giải năm 6878
Giải sáu 0991-4807-4657
Giải bảy 386
Giải tám 46
0: 01,07
1:
2: 20
3: 31
4: 46,40,46,43,47,46
5: 57
6:
7: 71,78
8: 83,86
9: 92,96,91
KQXS Đồng Tháp 10/08/2020
Giải đặc biệt 673483
Giải nhất 21266
Giải nhì 15628
Giải ba 87756-44701
Giải tư 70685-45014-28338-46369-21872-39276-28352
Giải năm 8079
Giải sáu 2382-5228-4392
Giải bảy 789
Giải tám 30
0: 01
1: 14
2: 28,28
3: 38,30
4:
5: 56,52
6: 66,69
7: 72,76,79
8: 83,85,82,89
9: 92
KQXS Đồng Tháp 03/08/2020
Giải đặc biệt 520547
Giải nhất 84344
Giải nhì 06680
Giải ba 39105-22012
Giải tư 15310-53322-78879-53915-74375-08183-77072
Giải năm 5244
Giải sáu 1899-7835-7982
Giải bảy 461
Giải tám 99
0: 05
1: 12,10,15
2: 22
3: 35
4: 47,44,44
5:
6: 61
7: 79,75,72
8: 80,83,82
9: 99,99
KQXS Đồng Tháp 27/07/2020
Giải đặc biệt 291822
Giải nhất 44188
Giải nhì 96729
Giải ba 78939-15755
Giải tư 64789-55609-35143-87470-22434-53997-66337
Giải năm 5585
Giải sáu 2397-5021-6248
Giải bảy 036
Giải tám 16
0: 09
1: 16
2: 22,29,21
3: 39,34,37,36
4: 43,48
5: 55
6:
7: 70
8: 88,89,85
9: 97,97
KQXS Đồng Tháp 20/07/2020
Giải đặc biệt 146846
Giải nhất 19008
Giải nhì 38841
Giải ba 46698-75958
Giải tư 90683-79507-29439-70169-34867-17005-64678
Giải năm 4070
Giải sáu 3399-5897-2619
Giải bảy 473
Giải tám 11
0: 08,07,05
1: 19,11
2:
3: 39
4: 46,41
5: 58
6: 69,67
7: 78,70,73
8: 83
9: 98,99,97
KQXS Đồng Tháp 13/07/2020
Giải đặc biệt 703276
Giải nhất 83721
Giải nhì 08313
Giải ba 67803-36462
Giải tư 01919-10049-18681-94815-55353-50761-91626
Giải năm 2292
Giải sáu 1892-3010-6708
Giải bảy 745
Giải tám 51
0: 03,08
1: 13,19,15,10
2: 21,26
3:
4: 49,45
5: 53,51
6: 62,61
7: 76
8: 81
9: 92,92
KQXS Đồng Tháp 06/07/2020
Giải đặc biệt 535739
Giải nhất 14367
Giải nhì 02580
Giải ba 45724-18113
Giải tư 88287-84891-26873-28894-91846-33633-33369
Giải năm 3348
Giải sáu 2031-6588-8699
Giải bảy 853
Giải tám 00
0: 00
1: 13
2: 24
3: 39,33,31
4: 46,48
5: 53
6: 67,69
7: 73
8: 80,87,88
9: 91,94,99
KQXS Đồng Tháp 29/06/2020
Giải đặc biệt 897590
Giải nhất 83606
Giải nhì 47039
Giải ba 29827-17093
Giải tư 55855-84920-13833-84168-85738-89433-96267
Giải năm 6731
Giải sáu 7132-4573-8470
Giải bảy 943
Giải tám 44
0: 06
1:
2: 27,20
3: 39,33,38,33,31,32
4: 43,44
5: 55
6: 68,67
7: 73,70
8:
9: 90,93
KQXS Đồng Tháp 22/06/2020
Giải đặc biệt 522167
Giải nhất 01325
Giải nhì 38154
Giải ba 18298-88609
Giải tư 29491-16517-84058-30616-33430-54617-19286
Giải năm 2092
Giải sáu 1798-7431-7747
Giải bảy 276
Giải tám 63
0: 09
1: 17,16,17
2: 25
3: 30,31
4: 47
5: 54,58
6: 67,63
7: 76
8: 86
9: 98,91,92,98
KQXS Đồng Tháp 15/06/2020
Giải đặc biệt 520384
Giải nhất 15796
Giải nhì 90150
Giải ba 02427-80389
Giải tư 19335-95245-34560-02698-27170-43830-79668
Giải năm 3797
Giải sáu 5366-9625-7838
Giải bảy 362
Giải tám 21
0:
1:
2: 27,25,21
3: 35,30,38
4: 45
5: 50
6: 60,68,66,62
7: 70
8: 84,89
9: 96,98,97

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình


BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 17/01/2021
81 12 21 31 56 65 11 13 18

Top Đặc Biệt: 17/01/2021
56

Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 4h chiều là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.