• Trang chủ
  • Kết quả xổ số An Giang
  • KQXS An Giang

Kết quả Đầu
KQXS An Giang 04/03/2021
Giải đặc biệt 215008
Giải nhất 87722
Giải nhì 39750
Giải ba 44461-16365
Giải tư 37688-22523-66567-83249-43085-41385-56607
Giải năm 8421
Giải sáu 8629-8830-9872
Giải bảy 318
Giải tám 33
0: 08,07
1: 18
2: 22,23,21,29
3: 30,33
4: 49
5: 50
6: 61,65,67
7: 72
8: 88,85,85
9:
KQXS An Giang 25/02/2021
Giải đặc biệt 889627
Giải nhất 63576
Giải nhì 60268
Giải ba 11560-44163
Giải tư 04662-03583-49161-22604-31531-62023-04112
Giải năm 2306
Giải sáu 7740-8113-8582
Giải bảy 953
Giải tám 86
0: 04,06
1: 12,13
2: 27,23
3: 31
4: 40
5: 53
6: 68,60,63,62,61
7: 76
8: 83,82,86
9:
KQXS An Giang 18/02/2021
Giải đặc biệt 660825
Giải nhất 96072
Giải nhì 49511
Giải ba 50752-06206
Giải tư 91793-05036-09708-06854-08299-55286-00908
Giải năm 0245
Giải sáu 2531-2947-0866
Giải bảy 170
Giải tám 99
0: 06,08,08
1: 11
2: 25
3: 36,31
4: 45,47
5: 52,54
6: 66
7: 72,70
8: 86
9: 93,99,99
KQXS An Giang 11/02/2021
Giải đặc biệt 054202
Giải nhất 89609
Giải nhì 05850
Giải ba 87511-29229
Giải tư 37169-32444-32374-28725-45571-61233-85552
Giải năm 1467
Giải sáu 2226-9194-4571
Giải bảy 945
Giải tám 11
0: 02,09
1: 11,11
2: 29,25,26
3: 33
4: 44,45
5: 50,52
6: 69,67
7: 74,71,71
8:
9: 94
KQXS An Giang 04/02/2021
Giải đặc biệt 374425
Giải nhất 35008
Giải nhì 23536
Giải ba 26569-86833
Giải tư 90582-71151-82057-27754-11412-63323-60689
Giải năm 1328
Giải sáu 7666-0679-5091
Giải bảy 648
Giải tám 07
0: 08,07
1: 12
2: 25,23,28
3: 36,33
4: 48
5: 51,57,54
6: 69,66
7: 79
8: 82,89
9: 91
KQXS An Giang 28/01/2021
Giải đặc biệt 615136
Giải nhất 30374
Giải nhì 75157
Giải ba 31351-05473
Giải tư 40002-23616-69267-85282-23670-60026-92256
Giải năm 9614
Giải sáu 1203-5435-0815
Giải bảy 955
Giải tám 99
0: 02,03
1: 16,14,15
2: 26
3: 36,35
4:
5: 57,51,56,55
6: 67
7: 74,73,70
8: 82
9: 99
KQXS An Giang 21/01/2021
Giải đặc biệt 191318
Giải nhất 02017
Giải nhì 70141
Giải ba 48480-72812
Giải tư 31305-06238-47810-10153-93370-26031-72290
Giải năm 6575
Giải sáu 1880-5167-6732
Giải bảy 814
Giải tám 24
0: 05
1: 18,17,12,10,14
2: 24
3: 38,31,32
4: 41
5: 53
6: 67
7: 70,75
8: 80,80
9: 90
KQXS An Giang 14/01/2021
Giải đặc biệt 351685
Giải nhất 85049
Giải nhì 98516
Giải ba 37382-40591
Giải tư 03955-49370-05426-57487-07814-28935-75708
Giải năm 0243
Giải sáu 6115-6031-8129
Giải bảy 841
Giải tám 04
0: 08,04
1: 16,14,15
2: 26,29
3: 35,31
4: 49,43,41
5: 55
6:
7: 70
8: 85,82,87
9: 91
KQXS An Giang 31/12/2020
Giải đặc biệt 760688
Giải nhất 42246
Giải nhì 89067
Giải ba 94142-10708
Giải tư 51221-47340-66352-62852-58289-92781-93524
Giải năm 2127
Giải sáu 1904-5547-3574
Giải bảy 617
Giải tám 22
0: 08,04
1: 17
2: 21,24,27,22
3:
4: 46,42,40,47
5: 52,52
6: 67
7: 74
8: 88,89,81
9:
KQXS An Giang 24/12/2020
Giải đặc biệt 156018
Giải nhất 26850
Giải nhì 41410
Giải ba 82697-93686
Giải tư 27939-36296-98268-74236-87306-72681-33706
Giải năm 6816
Giải sáu 2240-6276-9976
Giải bảy 376
Giải tám 61
0: 06,06
1: 18,10,16
2:
3: 39,36
4: 40
5: 50
6: 68,61
7: 76,76,76
8: 86,81
9: 97,96
KQXS An Giang 17/12/2020
Giải đặc biệt 221577
Giải nhất 59020
Giải nhì 03545
Giải ba 69478-57866
Giải tư 81390-19849-35362-66967-27184-68681-49766
Giải năm 8730
Giải sáu 8326-4728-6614
Giải bảy 954
Giải tám 08
0: 08
1: 14
2: 20,26,28
3: 30
4: 45,49
5: 54
6: 66,62,67,66
7: 77,78
8: 84,81
9: 90
KQXS An Giang 10/12/2020
Giải đặc biệt 539005
Giải nhất 24262
Giải nhì 27497
Giải ba 35496-30845
Giải tư 77581-32377-66298-66827-15064-63070-75129
Giải năm 0534
Giải sáu 0112-6038-0482
Giải bảy 832
Giải tám 87
0: 05
1: 12
2: 27,29
3: 34,38,32
4: 45
5:
6: 62,64
7: 77,70
8: 81,82,87
9: 97,96,98
KQXS An Giang 03/12/2020
Giải đặc biệt 497076
Giải nhất 69080
Giải nhì 29154
Giải ba 71951-74422
Giải tư 02749-11705-69174-87564-05029-45651-15792
Giải năm 9023
Giải sáu 0422-8991-3898
Giải bảy 846
Giải tám 49
0: 05
1:
2: 22,29,23,22
3:
4: 49,46,49
5: 54,51,51
6: 64
7: 76,74
8: 80
9: 92,91,98
KQXS An Giang 26/11/2020
Giải đặc biệt 812852
Giải nhất 03135
Giải nhì 66667
Giải ba 83501-00593
Giải tư 97474-51300-77107-65795-34906-32270-41914
Giải năm 4303
Giải sáu 8333-6990-2548
Giải bảy 643
Giải tám 29
0: 01,00,07,06,03
1: 14
2: 29
3: 35,33
4: 48,43
5: 52
6: 67
7: 74,70
8:
9: 93,95,90
KQXS An Giang 19/11/2020
Giải đặc biệt 986200
Giải nhất 29547
Giải nhì 36340
Giải ba 52069-53871
Giải tư 62190-04315-82672-51240-93801-08868-96752
Giải năm 8514
Giải sáu 2541-8479-6230
Giải bảy 269
Giải tám 12
0: 00,01
1: 15,14,12
2:
3: 30
4: 47,40,40,41
5: 52
6: 69,68,69
7: 71,72,79
8:
9: 90
KQXS An Giang 12/11/2020
Giải đặc biệt 697174
Giải nhất 84037
Giải nhì 67013
Giải ba 64602-82390
Giải tư 64859-67385-15170-24034-06016-89942-49768
Giải năm 6539
Giải sáu 9868-7713-3746
Giải bảy 663
Giải tám 80
0: 02
1: 13,16,13
2:
3: 37,34,39
4: 42,46
5: 59
6: 68,68,63
7: 74,70
8: 85,80
9: 90
KQXS An Giang 05/11/2020
Giải đặc biệt 931774
Giải nhất 96757
Giải nhì 91952
Giải ba 65761-99380
Giải tư 46547-49244-80462-51644-27390-19635-03672
Giải năm 8614
Giải sáu 5036-1619-6519
Giải bảy 889
Giải tám 31
0:
1: 14,19,19
2:
3: 35,36,31
4: 47,44,44
5: 57,52
6: 61,62
7: 74,72
8: 80,89
9: 90
KQXS An Giang 29/10/2020
Giải đặc biệt 123007
Giải nhất 25958
Giải nhì 25787
Giải ba 66572-93665
Giải tư 10493-42697-65384-66661-65019-73563-32188
Giải năm 2781
Giải sáu 3626-8823-7105
Giải bảy 107
Giải tám 04
0: 07,05,07,04
1: 19
2: 26,23
3:
4:
5: 58
6: 65,61,63
7: 72
8: 87,84,88,81
9: 93,97
KQXS An Giang 22/10/2020
Giải đặc biệt 957643
Giải nhất 83281
Giải nhì 94693
Giải ba 88861-19489
Giải tư 46308-42981-95413-24302-54600-32648-23244
Giải năm 2474
Giải sáu 2806-5730-8647
Giải bảy 537
Giải tám 96
0: 08,02,00,06
1: 13
2:
3: 30,37
4: 43,48,44,47
5:
6: 61
7: 74
8: 81,89,81
9: 93,96
KQXS An Giang 15/10/2020
Giải đặc biệt 167462
Giải nhất 70748
Giải nhì 23480
Giải ba 42786-83129
Giải tư 72224-39379-99459-34242-19356-90086-88018
Giải năm 9537
Giải sáu 7650-7502-7757
Giải bảy 360
Giải tám 24
0: 02
1: 18
2: 29,24,24
3: 37
4: 48,42
5: 59,56,50,57
6: 62,60
7: 79
8: 80,86,86
9:
KQXS An Giang 08/10/2020
Giải đặc biệt 322371
Giải nhất 85083
Giải nhì 77990
Giải ba 42116-17485
Giải tư 19981-45863-56248-72441-05863-92754-13358
Giải năm 0694
Giải sáu 6957-3457-1909
Giải bảy 155
Giải tám 00
0: 09,00
1: 16
2:
3:
4: 48,41
5: 54,58,57,57,55
6: 63,63
7: 71
8: 83,85,81
9: 90,94
KQXS An Giang 01/10/2020
Giải đặc biệt 245190
Giải nhất 69186
Giải nhì 18485
Giải ba 21082-47020
Giải tư 98086-56036-43802-34825-68777-93198-66978
Giải năm 6746
Giải sáu 6947-4152-4764
Giải bảy 965
Giải tám 02
0: 02,02
1:
2: 20,25
3: 36
4: 46,47
5: 52
6: 64,65
7: 77,78
8: 86,85,82,86
9: 90,98
KQXS An Giang 24/09/2020
Giải đặc biệt 277345
Giải nhất 69977
Giải nhì 07042
Giải ba 22050-39466
Giải tư 89640-59391-77177-93768-64746-12357-07338
Giải năm 2623
Giải sáu 6198-3672-5235
Giải bảy 715
Giải tám 46
0:
1: 15
2: 23
3: 38,35
4: 45,42,40,46,46
5: 50,57
6: 66,68
7: 77,77,72
8:
9: 91,98
KQXS An Giang 17/09/2020
Giải đặc biệt 888379
Giải nhất 44866
Giải nhì 11105
Giải ba 60016-41602
Giải tư 67034-86504-58639-76867-80096-44450-93263
Giải năm 1151
Giải sáu 5243-5433-5807
Giải bảy 471
Giải tám 18
0: 05,02,04,07
1: 16,18
2:
3: 34,39,33
4: 43
5: 50,51
6: 66,67,63
7: 79,71
8:
9: 96
KQXS An Giang 10/09/2020
Giải đặc biệt 934404
Giải nhất 93596
Giải nhì 67618
Giải ba 15136-21647
Giải tư 41602-35254-35215-45202-89383-64998-02880
Giải năm 6990
Giải sáu 7567-3144-9102
Giải bảy 524
Giải tám 69
0: 04,02,02,02
1: 18,15
2: 24
3: 36
4: 47,44
5: 54
6: 67,69
7:
8: 83,80
9: 96,98,90
KQXS An Giang 03/09/2020
Giải đặc biệt 584393
Giải nhất 61124
Giải nhì 26406
Giải ba 12983-84668
Giải tư 79435-14569-54842-24968-08372-47041-30498
Giải năm 3679
Giải sáu 2398-0748-3643
Giải bảy 056
Giải tám 35
0: 06
1:
2: 24
3: 35,35
4: 42,41,48,43
5: 56
6: 68,69,68
7: 72,79
8: 83
9: 93,98,98
KQXS An Giang 27/08/2020
Giải đặc biệt 264348
Giải nhất 94434
Giải nhì 08932
Giải ba 81200-40647
Giải tư 47623-59988-40381-65875-99734-75009-41057
Giải năm 2542
Giải sáu 3518-1592-2531
Giải bảy 089
Giải tám 71
0: 00,09
1: 18
2: 23
3: 34,32,34,31
4: 48,47,42
5: 57
6:
7: 75,71
8: 88,81,89
9: 92
KQXS An Giang 20/08/2020
Giải đặc biệt 441818
Giải nhất 13491
Giải nhì 51693
Giải ba 29233-34857
Giải tư 21329-89706-51057-30764-81807-71306-84753
Giải năm 1963
Giải sáu 7230-9641-4888
Giải bảy 493
Giải tám 22
0: 06,07,06
1: 18
2: 29,22
3: 33,30
4: 41
5: 57,57,53
6: 64,63
7:
8: 88
9: 91,93,93
KQXS An Giang 13/08/2020
Giải đặc biệt 362626
Giải nhất 18128
Giải nhì 14394
Giải ba 67890-50942
Giải tư 08938-70914-43390-17166-35309-30100-80110
Giải năm 6897
Giải sáu 0016-1912-2548
Giải bảy 248
Giải tám 89
0: 09,00
1: 14,10,16,12
2: 26,28
3: 38
4: 42,48,48
5:
6: 66
7:
8: 89
9: 94,90,90,97
KQXS An Giang 06/08/2020
Giải đặc biệt 631526
Giải nhất 89207
Giải nhì 13133
Giải ba 16677-57286
Giải tư 14549-97964-37237-32539-92755-27434-26071
Giải năm 4156
Giải sáu 7309-3121-6882
Giải bảy 972
Giải tám 24
0: 07,09
1:
2: 26,21,24
3: 33,37,39,34
4: 49
5: 55,56
6: 64
7: 77,71,72
8: 86,82
9:
KQXS An Giang 30/07/2020
Giải đặc biệt 800576
Giải nhất 70136
Giải nhì 46303
Giải ba 80763-01110
Giải tư 16532-08750-59874-27349-02687-17541-38868
Giải năm 3837
Giải sáu 2180-5410-4278
Giải bảy 831
Giải tám 72
0: 03
1: 10,10
2:
3: 36,32,37,31
4: 49,41
5: 50
6: 63,68
7: 76,74,78,72
8: 87,80
9:

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình


BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 07/03/2021
09 10 14 70

Top Đặc Biệt: 07/03/2021


Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 4h chiều là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.