• Trang chủ
  • Kết quả xổ số Quảng Ngãi
  • KQXS Quảng Ngãi

Kết quả Đầu
KQXS Quảng Ngãi 06/03/2021
Giải đặc biệt 854445
Giải nhất 69812
Giải nhì 14944
Giải ba 69069-72617
Giải tư 25582-44741-59781-71169-69836-41137-01532
Giải năm 4057
Giải sáu 8889-3632-1104
Giải bảy 502
Giải tám 31
0: 04,02
1: 12,17
2:
3: 36,37,32,32,31
4: 45,44,41
5: 57
6: 69,69
7:
8: 82,81,89
9:
KQXS Quảng Ngãi 27/02/2021
Giải đặc biệt 007360
Giải nhất 16463
Giải nhì 56676
Giải ba 16264-43338
Giải tư 39520-44010-66648-77879-06931-22586-46209
Giải năm 1896
Giải sáu 9196-0448-8154
Giải bảy 623
Giải tám 83
0: 09
1: 10
2: 20,23
3: 38,31
4: 48,48
5: 54
6: 60,63,64
7: 76,79
8: 86,83
9: 96,96
KQXS Quảng Ngãi 20/02/2021
Giải đặc biệt 468451
Giải nhất 19701
Giải nhì 04960
Giải ba 97761-82481
Giải tư 74848-90284-03085-70250-82465-48835-39220
Giải năm 1077
Giải sáu 8715-9890-2599
Giải bảy 134
Giải tám 52
0: 01
1: 15
2: 20
3: 35,34
4: 48
5: 51,50,52
6: 60,61,65
7: 77
8: 81,84,85
9: 90,99
KQXS Quảng Ngãi 06/02/2021
Giải đặc biệt 840260
Giải nhất 18113
Giải nhì 58027
Giải ba 19908-81757
Giải tư 50413-15043-38395-69850-60238-82048-67313
Giải năm 7119
Giải sáu 8874-1490-8045
Giải bảy 277
Giải tám 18
0: 08
1: 13,13,13,19,18
2: 27
3: 38
4: 43,48,45
5: 57,50
6: 60
7: 74,77
8:
9: 95,90
KQXS Quảng Ngãi 30/01/2021
Giải đặc biệt 760086
Giải nhất 18282
Giải nhì 91668
Giải ba 91258-82435
Giải tư 39069-40816-50978-21924-16669-98263-32076
Giải năm 8867
Giải sáu 9495-6859-8532
Giải bảy 351
Giải tám 91
0:
1: 16
2: 24
3: 35,32
4:
5: 58,59,51
6: 68,69,69,63,67
7: 78,76
8: 86,82
9: 95,91
KQXS Quảng Ngãi 23/01/2021
Giải đặc biệt 668668
Giải nhất 48469
Giải nhì 74801
Giải ba 49897-43411
Giải tư 18645-19406-11102-62735-31500-87342-76203
Giải năm 4247
Giải sáu 7696-2056-7756
Giải bảy 523
Giải tám 36
0: 01,06,02,00,03
1: 11
2: 23
3: 35,36
4: 45,42,47
5: 56,56
6: 68,69
7:
8:
9: 97,96
KQXS Quảng Ngãi 16/01/2021
Giải đặc biệt 631761
Giải nhất 30829
Giải nhì 32767
Giải ba 70836-82497
Giải tư 33424-82685-61366-58679-32091-65876-21845
Giải năm 0332
Giải sáu 9381-9383-9091
Giải bảy 872
Giải tám 72
0:
1:
2: 29,24
3: 36,32
4: 45
5:
6: 61,67,66
7: 79,76,72,72
8: 85,81,83
9: 97,91,91
KQXS Quảng Ngãi 09/01/2021
Giải đặc biệt 434081
Giải nhất 68107
Giải nhì 66241
Giải ba 17232-15763
Giải tư 88420-99047-47985-59319-17042-91262-83639
Giải năm 0953
Giải sáu 6886-4486-6547
Giải bảy 665
Giải tám 38
0: 07
1: 19
2: 20
3: 32,39,38
4: 41,47,42,47
5: 53
6: 63,62,65
7:
8: 81,85,86,86
9:
KQXS Quảng Ngãi 02/01/2021
Giải đặc biệt 359225
Giải nhất 59507
Giải nhì 98547
Giải ba 15613-93854
Giải tư 50138-49389-73871-95991-73573-72109-04822
Giải năm 1248
Giải sáu 3160-2262-3496
Giải bảy 187
Giải tám 21
0: 07,09
1: 13
2: 25,22,21
3: 38
4: 47,48
5: 54
6: 60,62
7: 71,73
8: 89,87
9: 91,96
KQXS Quảng Ngãi 26/12/2020
Giải đặc biệt 236023
Giải nhất 47648
Giải nhì 81608
Giải ba 28753-30633
Giải tư 69587-65765-35603-07297-63002-49517-58272
Giải năm 4980
Giải sáu 5815-2755-9827
Giải bảy 370
Giải tám 28
0: 08,03,02
1: 17,15
2: 23,27,28
3: 33
4: 48
5: 53,55
6: 65
7: 72,70
8: 87,80
9: 97
KQXS Quảng Ngãi 19/12/2020
Giải đặc biệt 546636
Giải nhất 50718
Giải nhì 79527
Giải ba 58159-95881
Giải tư 83082-62778-71176-29844-54291-24754-14635
Giải năm 8449
Giải sáu 5956-6451-4160
Giải bảy 060
Giải tám 65
0:
1: 18
2: 27
3: 36,35
4: 44,49
5: 59,54,56,51
6: 60,60,65
7: 78,76
8: 81,82
9: 91
KQXS Quảng Ngãi 12/12/2020
Giải đặc biệt 628458
Giải nhất 16747
Giải nhì 09022
Giải ba 75650-45774
Giải tư 83253-44352-96232-56862-91527-77536-09198
Giải năm 6312
Giải sáu 6582-6409-0302
Giải bảy 625
Giải tám 46
0: 09,02
1: 12
2: 22,27,25
3: 32,36
4: 47,46
5: 58,50,53,52
6: 62
7: 74
8: 82
9: 98
KQXS Quảng Ngãi 05/12/2020
Giải đặc biệt 104370
Giải nhất 33342
Giải nhì 67959
Giải ba 82035-45098
Giải tư 15520-82261-15369-44122-66104-63212-89416
Giải năm 5266
Giải sáu 1844-1828-3163
Giải bảy 268
Giải tám 33
0: 04
1: 12,16
2: 20,22,28
3: 35,33
4: 42,44
5: 59
6: 61,69,66,63,68
7: 70
8:
9: 98
KQXS Quảng Ngãi 28/11/2020
Giải đặc biệt 859086
Giải nhất 12034
Giải nhì 73753
Giải ba 01571-60317
Giải tư 35775-09205-81819-09320-76355-78829-41750
Giải năm 9302
Giải sáu 0521-7840-9233
Giải bảy 523
Giải tám 55
0: 05,02
1: 17,19
2: 20,29,21,23
3: 34,33
4: 40
5: 53,55,50,55
6:
7: 71,75
8: 86
9:
KQXS Quảng Ngãi 21/11/2020
Giải đặc biệt 139420
Giải nhất 06262
Giải nhì 71177
Giải ba 41573-00022
Giải tư 42513-00129-00928-87595-22006-04693-04762
Giải năm 3933
Giải sáu 5823-3310-5423
Giải bảy 718
Giải tám 60
0: 06
1: 13,10,18
2: 20,22,29,28,23,23
3: 33
4:
5:
6: 62,62,60
7: 77,73
8:
9: 95,93
KQXS Quảng Ngãi 14/11/2020
Giải đặc biệt 212591
Giải nhất 72546
Giải nhì 49651
Giải ba 10992-49870
Giải tư 84295-65665-20618-47675-25209-86921-51104
Giải năm 5667
Giải sáu 4928-7843-4420
Giải bảy 007
Giải tám 90
0: 09,04,07
1: 18
2: 21,28,20
3:
4: 46,43
5: 51
6: 65,67
7: 70,75
8:
9: 91,92,95,90
KQXS Quảng Ngãi 07/11/2020
Giải đặc biệt 597645
Giải nhất 95995
Giải nhì 61838
Giải ba 63540-80124
Giải tư 91003-30375-70373-93026-78352-56051-34663
Giải năm 3266
Giải sáu 6514-4950-7406
Giải bảy 111
Giải tám 89
0: 03,06
1: 14,11
2: 24,26
3: 38
4: 45,40
5: 52,51,50
6: 63,66
7: 75,73
8: 89
9: 95
KQXS Quảng Ngãi 31/10/2020
Giải đặc biệt 793350
Giải nhất 42281
Giải nhì 01369
Giải ba 99407-44228
Giải tư 38432-09688-79188-95276-22615-17978-38702
Giải năm 0971
Giải sáu 7733-2910-5841
Giải bảy 191
Giải tám 91
0: 07,02
1: 15,10
2: 28
3: 32,33
4: 41
5: 50
6: 69
7: 76,78,71
8: 81,88,88
9: 91,91
KQXS Quảng Ngãi 24/10/2020
Giải đặc biệt 639397
Giải nhất 43766
Giải nhì 07627
Giải ba 78038-61947
Giải tư 61382-92810-52712-19849-46647-01152-88241
Giải năm 7630
Giải sáu 3915-9962-6187
Giải bảy 299
Giải tám 48
0:
1: 10,12,15
2: 27
3: 38,30
4: 47,49,47,41,48
5: 52
6: 66,62
7:
8: 82,87
9: 97,99
KQXS Quảng Ngãi 17/10/2020
Giải đặc biệt 246954
Giải nhất 98233
Giải nhì 16544
Giải ba 52701-80525
Giải tư 34280-84943-75668-43498-59134-32029-95320
Giải năm 8810
Giải sáu 2412-0035-7500
Giải bảy 619
Giải tám 42
0: 01,00
1: 10,12,19
2: 25,29,20
3: 33,34,35
4: 44,43,42
5: 54
6: 68
7:
8: 80
9: 98
KQXS Quảng Ngãi 10/10/2020
Giải đặc biệt 266910
Giải nhất 42096
Giải nhì 20590
Giải ba 45670-75480
Giải tư 72035-97685-77718-70576-85357-47072-96167
Giải năm 0407
Giải sáu 5985-7758-1302
Giải bảy 148
Giải tám 03
0: 07,02,03
1: 10,18
2:
3: 35
4: 48
5: 57,58
6: 67
7: 70,76,72
8: 80,85,85
9: 96,90
KQXS Quảng Ngãi 03/10/2020
Giải đặc biệt 007973
Giải nhất 53649
Giải nhì 18484
Giải ba 60580-03217
Giải tư 17822-10383-88467-93623-34386-04237-03148
Giải năm 7208
Giải sáu 0968-3718-3391
Giải bảy 674
Giải tám 52
0: 08
1: 17,18
2: 22,23
3: 37
4: 49,48
5: 52
6: 67,68
7: 73,74
8: 84,80,83,86
9: 91
KQXS Quảng Ngãi 26/09/2020
Giải đặc biệt 903859
Giải nhất 20358
Giải nhì 37533
Giải ba 80980-39941
Giải tư 07676-87320-86455-05709-81817-61730-37363
Giải năm 1002
Giải sáu 1576-2058-8503
Giải bảy 113
Giải tám 79
0: 09,02,03
1: 17,13
2: 20
3: 33,30
4: 41
5: 59,58,55,58
6: 63
7: 76,76,79
8: 80
9:
KQXS Quảng Ngãi 19/09/2020
Giải đặc biệt 064460
Giải nhất 22376
Giải nhì 04615
Giải ba 70156-89950
Giải tư 54114-89021-70602-02900-64760-19102-10019
Giải năm 5626
Giải sáu 8222-0948-9255
Giải bảy 347
Giải tám 98
0: 02,00,02
1: 15,14,19
2: 21,26,22
3:
4: 48,47
5: 56,50,55
6: 60,60
7: 76
8:
9: 98
KQXS Quảng Ngãi 12/09/2020
Giải đặc biệt 509294
Giải nhất 99831
Giải nhì 61759
Giải ba 66475-38374
Giải tư 93379-74771-19810-03921-85846-57888-12666
Giải năm 3406
Giải sáu 7107-0655-9353
Giải bảy 149
Giải tám 82
0: 06,07
1: 10
2: 21
3: 31
4: 46,49
5: 59,55,53
6: 66
7: 75,74,79,71
8: 88,82
9: 94
KQXS Quảng Ngãi 05/09/2020
Giải đặc biệt 943256
Giải nhất 06026
Giải nhì 38082
Giải ba 28075-01306
Giải tư 63900-53094-10137-48535-16881-59084-21192
Giải năm 4806
Giải sáu 3358-5333-6551
Giải bảy 534
Giải tám 99
0: 06,00,06
1:
2: 26
3: 37,35,33,34
4:
5: 56,58,51
6:
7: 75
8: 82,81,84
9: 94,92,99
KQXS Quảng Ngãi 29/08/2020
Giải đặc biệt 616142
Giải nhất 01972
Giải nhì 33224
Giải ba 62802-99254
Giải tư 15803-26946-03110-43949-50795-12934-05471
Giải năm 2993
Giải sáu 4785-1425-2866
Giải bảy 469
Giải tám 97
0: 02,03
1: 10
2: 24,25
3: 34
4: 42,46,49
5: 54
6: 66,69
7: 72,71
8: 85
9: 95,93,97
KQXS Quảng Ngãi 22/08/2020
Giải đặc biệt 247080
Giải nhất 19955
Giải nhì 64175
Giải ba 85708-71171
Giải tư 20645-18177-06447-07689-73960-39374-48771
Giải năm 9872
Giải sáu 1513-7974-2681
Giải bảy 827
Giải tám 48
0: 08
1: 13
2: 27
3:
4: 45,47,48
5: 55
6: 60
7: 75,71,77,74,71,72,74
8: 80,89,81
9:
KQXS Quảng Ngãi 15/08/2020
Giải đặc biệt 270328
Giải nhất 22357
Giải nhì 12248
Giải ba 59133-00819
Giải tư 97508-87437-11626-11923-90312-36283-92989
Giải năm 1082
Giải sáu 2798-3648-9672
Giải bảy 824
Giải tám 36
0: 08
1: 19,12
2: 28,26,23,24
3: 33,37,36
4: 48,48
5: 57
6:
7: 72
8: 83,89,82
9: 98
KQXS Quảng Ngãi 08/08/2020
Giải đặc biệt 220120
Giải nhất 53424
Giải nhì 53143
Giải ba 20403-36421
Giải tư 96560-72516-52559-90748-88901-87319-69117
Giải năm 7341
Giải sáu 4109-6857-7330
Giải bảy 798
Giải tám 79
0: 03,01,09
1: 16,19,17
2: 20,24,21
3: 30
4: 43,48,41
5: 59,57
6: 60
7: 79
8:
9: 98
KQXS Quảng Ngãi 01/08/2020
Giải đặc biệt 360412
Giải nhất 82542
Giải nhì 90334
Giải ba 49059-69424
Giải tư 85742-19423-90661-12429-63749-73431-78961
Giải năm 4661
Giải sáu 4635-4330-4704
Giải bảy 137
Giải tám 39
0: 04
1: 12
2: 24,23,29
3: 34,31,35,30,37,39
4: 42,42,49
5: 59
6: 61,61,61
7:
8:
9:

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình


BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 07/03/2021
09 10 69 78 87 96 14 70

Top Đặc Biệt: 07/03/2021
69 78 87 96

Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 4h chiều là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.