KQXS Quảng Bình 21/10/2021
Giải đặc biệt 553748 Đầu - Nháy
Giải nhất 53856 0: 00
1: 14,14,14
2: 22,22
3: 36
4: 48,49,43,40
5: 56
6: 69
7: 71,79
8: 84,88,81
9:

2 Nháy: 22
3 Nháy: 14
Giải nhì 90614
Giải ba 10214-25084
Giải tư 69271-01179-81200-54049-19243-01514-22936
Giải năm 9888
Giải sáu 2640-7922-1422
Giải bảy 869
Giải tám 81
KQXS Quảng Bình 14/10/2021
Giải đặc biệt 736535 Đầu - Nháy
Giải nhất 71003 0: 03,03
1: 12,10
2: 29,23
3: 35,38,39,35,33
4:
5: 54,55
6: 65
7: 78
8: 89
9: 93,94

2 Nháy: 03,35
Giải nhì 66112
Giải ba 03538-63939
Giải tư 64810-22954-76689-78129-61393-47435-60323
Giải năm 5133
Giải sáu 1655-0303-8594
Giải bảy 478
Giải tám 65
KQXS Quảng Bình 23/09/2021
Giải đặc biệt 493570 Đầu - Nháy
Giải nhất 08042 0: 01
1: 16,13,15,10
2: 28,28,28
3: 33
4: 42,47,48
5:
6: 60
7: 70,73
8: 82,81
9: 94

3 Nháy: 28
Giải nhì 23182
Giải ba 15228-07260
Giải tư 62228-08128-13973-78301-63616-87947-20681
Giải năm 4048
Giải sáu 3613-1594-4715
Giải bảy 933
Giải tám 10
KQXS Quảng Bình 16/09/2021
Giải đặc biệt 603521 Đầu - Nháy
Giải nhất 00477 0:
1: 18,13
2: 21,29,27
3: 39
4: 45
5: 51,54
6: 61
7: 77,71,72
8: 83,83
9: 98,97,93

2 Nháy: 83
Giải nhì 86529
Giải ba 14083-98051
Giải tư 89061-26671-19327-03145-96698-27972-09554
Giải năm 7018
Giải sáu 6613-2039-7397
Giải bảy 183
Giải tám 93
KQXS Quảng Bình 09/09/2021
Giải đặc biệt 128250 Đầu - Nháy
Giải nhất 14168 0: 06
1: 13,15
2: 25,20
3: 31,36
4: 40
5: 50,53,52,51
6: 68,69,63
7: 78
8: 87
9: 94
Giải nhì 26006
Giải ba 48113-64025
Giải tư 66631-76494-88069-62387-09253-65552-73563
Giải năm 0140
Giải sáu 6351-2920-7736
Giải bảy 578
Giải tám 15
KQXS Quảng Bình 02/09/2021
Giải đặc biệt 423730 Đầu - Nháy
Giải nhất 80714 0: 00
1: 14
2: 29,29
3: 30,31
4: 48,48,41,45
5: 50,59
6:
7:
8: 87,89,85
9: 98,91,98

2 Nháy: 29,48,98
Giải nhì 28148
Giải ba 37629-77750
Giải tư 96048-23541-12187-17829-39000-32489-30498
Giải năm 1991
Giải sáu 2059-1885-3231
Giải bảy 098
Giải tám 45
KQXS Quảng Bình 26/08/2021
Giải đặc biệt 595385 Đầu - Nháy
Giải nhất 17743 0: 09,05
1:
2: 20
3: 31,35,34,31
4: 43,44
5:
6: 63
7: 70,72,76,71
8: 85,80,80
9: 96

2 Nháy: 31,80
Giải nhì 15031
Giải ba 17980-84770
Giải tư 32244-68935-70372-98320-70809-36080-69505
Giải năm 3476
Giải sáu 5363-5671-4596
Giải bảy 034
Giải tám 31
KQXS Quảng Bình 19/08/2021
Giải đặc biệt 910642 Đầu - Nháy
Giải nhất 88574 0: 00,09,03
1: 15,10
2: 20
3: 34,36
4: 42,47
5: 52,54,57
6:
7: 74,79
8: 82,88
9: 91
Giải nhì 59482
Giải ba 85834-10600
Giải tư 35188-49747-78879-19709-60936-66903-42952
Giải năm 2115
Giải sáu 5054-6710-5220
Giải bảy 357
Giải tám 91
KQXS Quảng Bình 12/08/2021
Giải đặc biệt 052062 Đầu - Nháy
Giải nhất 37072 0: 07,06
1: 14
2: 21,20
3: 36,35
4:
5: 50,56,57
6: 62,60
7: 72,77,77
8: 85,84
9: 94

2 Nháy: 77
Giải nhì 27977
Giải ba 28694-88507
Giải tư 80536-03085-88121-38935-73777-10260-81150
Giải năm 2614
Giải sáu 9606-3484-7956
Giải bảy 457
Giải tám 20
KQXS Quảng Bình 05/08/2021
Giải đặc biệt 738313 Đầu - Nháy
Giải nhất 10791 0: 08
1: 13,12,10
2: 29,27
3: 38,35
4: 42,41,40
5:
6: 68,66,63,63
7:
8: 85
9: 91,99

2 Nháy: 63
Giải nhì 49642
Giải ba 53485-71329
Giải tư 51538-95327-32668-31566-54463-58408-29312
Giải năm 7141
Giải sáu 0110-8899-4563
Giải bảy 040
Giải tám 35
KQXS Quảng Bình 29/07/2021
Giải đặc biệt 046753 Đầu - Nháy
Giải nhất 55506 0: 06,09,00,01,05
1: 18
2: 26,21,27
3: 39
4: 44
5: 53,54
6: 69,62
7: 71,77
8:
9: 99
Giải nhì 45069
Giải ba 44109-71118
Giải tư 27844-44862-51026-52939-38871-86500-55701
Giải năm 9377
Giải sáu 7454-5405-3299
Giải bảy 421
Giải tám 27
KQXS Quảng Bình 22/07/2021
Giải đặc biệt 403667 Đầu - Nháy
Giải nhất 19355 0: 09,09,07,04
1:
2: 25,23
3: 38,39
4: 49,48,40
5: 55,55
6: 67,62,63
7:
8: 81,87
9:

2 Nháy: 09,55
Giải nhì 06825
Giải ba 07962-55809
Giải tư 67849-31455-57538-76609-09463-48748-33807
Giải năm 6439
Giải sáu 4104-8223-7981
Giải bảy 240
Giải tám 87
KQXS Quảng Bình 15/07/2021
Giải đặc biệt 635927 Đầu - Nháy
Giải nhất 94840 0: 05,02,09
1: 17
2: 27,27
3: 34,31,35
4: 40
5: 53,52
6: 69
7: 75
8: 83
9: 99,94,95

2 Nháy: 27
Giải nhì 75583
Giải ba 87627-07453
Giải tư 58375-45234-90231-79505-99599-33002-36135
Giải năm 7209
Giải sáu 2494-7152-3169
Giải bảy 995
Giải tám 17
KQXS Quảng Bình 08/07/2021
Giải đặc biệt 114667 Đầu - Nháy
Giải nhất 90814 0: 02,01
1: 14
2: 26
3:
4: 47,47
5: 51,50
6: 67,62,68,69,63
7: 77,75,71,72
8: 86
9:

2 Nháy: 47
Giải nhì 74651
Giải ba 35250-38077
Giải tư 14647-63302-87062-84468-78675-20226-54186
Giải năm 1871
Giải sáu 2069-3163-5147
Giải bảy 601
Giải tám 72
KQXS Quảng Bình 01/07/2021
Giải đặc biệt 557502 Đầu - Nháy
Giải nhất 30831 0: 02,07,00
1: 14
2: 22,21,23
3: 31
4: 48,43
5: 55
6: 65,63,68
7: 73,70
8:
9: 97,96
Giải nhì 18048
Giải ba 57714-73855
Giải tư 65973-93022-08065-82597-55443-69421-13063
Giải năm 2907
Giải sáu 6168-3000-0696
Giải bảy 770
Giải tám 23
KQXS Quảng Bình 24/06/2021
Giải đặc biệt 756673 Đầu - Nháy
Giải nhất 98395 0: 00,07,01
1:
2:
3: 31,37
4: 47,46
5: 56
6: 67,69
7: 73,77
8: 86,80
9: 95,93,99,96
Giải nhì 36393
Giải ba 57156-17586
Giải tư 40267-75580-21900-80399-50231-52247-11907
Giải năm 9246
Giải sáu 2169-3701-8637
Giải bảy 896
Giải tám 77
KQXS Quảng Bình 17/06/2021
Giải đặc biệt 147581 Đầu - Nháy
Giải nhất 38709 0: 09
1: 13
2:
3: 32
4: 42,48,44,44,46,44,40,44
5:
6:
7: 72,70
8: 81
9: 93,91,97,91

2 Nháy: 91
4 Nháy: 44
Giải nhì 59372
Giải ba 90742-65648
Giải tư 22313-30444-17844-92893-29346-64870-04591
Giải năm 9644
Giải sáu 8240-0332-4497
Giải bảy 291
Giải tám 44
KQXS Quảng Bình 10/06/2021
Giải đặc biệt 349716 Đầu - Nháy
Giải nhất 77650 0: 07,07
1: 16,13,17
2: 25
3: 39,38,36
4: 41
5: 50,59,52,53,51,56
6:
7:
8:
9: 90,94

2 Nháy: 07
Giải nhì 63239
Giải ba 90038-85113
Giải tư 90890-00207-56925-17059-15652-90007-45853
Giải năm 5451
Giải sáu 7356-2941-4794
Giải bảy 336
Giải tám 17
KQXS Quảng Bình 03/06/2021
Giải đặc biệt 095990 Đầu - Nháy
Giải nhất 42400 0: 00,02
1: 17
2: 29,29
3:
4:
5: 58,55,59
6: 65,64,64,64
7: 74,75
8: 86,83
9: 90,96

2 Nháy: 29
3 Nháy: 64
Giải nhì 79065
Giải ba 94764-24374
Giải tư 65786-92696-29617-85964-86183-90858-33929
Giải năm 6629
Giải sáu 4455-4102-7275
Giải bảy 459
Giải tám 64
KQXS Quảng Bình 27/05/2021
Giải đặc biệt 078436 Đầu - Nháy
Giải nhất 31346 0:
1: 16
2:
3: 36,37
4: 46,44,48
5: 59,56,57,55,54
6: 65,64,64
7: 70
8: 88,84
9: 92

2 Nháy: 64
Giải nhì 83859
Giải ba 66288-10192
Giải tư 12737-78644-49384-75565-91356-12648-66970
Giải năm 5864
Giải sáu 2464-2257-2555
Giải bảy 616
Giải tám 54

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình

BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 26/10/2021
16386183

Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 17h00 là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.