KQXS Quảng Bình 26/01/2023
Giải đặc biệt 395830 Đầu - Nháy
Giải nhất 15409 0: 09,03
1:
2: 21,24
3: 30,32
4: 45,45
5: 51,55,55
6: 67
7: 75
8: 87,80,88,87
9: 99

2 Nháy: 45,55,87
Giải nhì 17121
Giải ba 76951-54375
Giải tư 76045-48967-20087-53080-87603-48524-81188
Giải năm 5545
Giải sáu 7632-1055-4499
Giải bảy 655
Giải tám 87
KQXS Quảng Bình 19/01/2023
Giải đặc biệt 564059 Đầu - Nháy
Giải nhất 91369 0: 06,02
1: 13
2: 22
3: 35,34,37,36
4: 40
5: 59
6: 69
7: 72,70
8: 89,85
9: 90,90,99

2 Nháy: 90
Giải nhì 77190
Giải ba 56272-63490
Giải tư 42840-62489-58135-22822-20285-21934-12999
Giải năm 0006
Giải sáu 1602-2613-2970
Giải bảy 937
Giải tám 36
KQXS Quảng Bình 12/01/2023
Giải đặc biệt 050094 Đầu - Nháy
Giải nhất 74828 0:
1:
2: 28,23
3: 39
4: 45
5: 52,59
6: 67,62,67,67
7: 71
8: 82,80,87,88
9: 94,97,97

2 Nháy: 97
3 Nháy: 67
Giải nhì 96871
Giải ba 62482-96452
Giải tư 56659-19380-75197-89523-37767-50987-12739
Giải năm 0562
Giải sáu 7045-1597-1267
Giải bảy 567
Giải tám 88
KQXS Quảng Bình 05/01/2023
Giải đặc biệt 789845 Đầu - Nháy
Giải nhất 37156 0: 04,05
1: 18,10
2: 26
3: 36,31,37
4: 45,49,44
5: 56,59,57,59
6: 67
7:
8: 81
9: 91

2 Nháy: 59
Giải nhì 56504
Giải ba 15318-42259
Giải tư 28510-78281-86057-02267-55005-69891-44236
Giải năm 5549
Giải sáu 5531-0059-7626
Giải bảy 944
Giải tám 37
KQXS Quảng Bình 29/12/2022
Giải đặc biệt 791237 Đầu - Nháy
Giải nhất 99947 0: 08
1: 14,11
2: 26,29
3: 37,30
4: 47,45,43
5: 57,52,50
6: 68,66
7: 78
8: 88
9: 94
Giải nhì 99726
Giải ba 48778-70757
Giải tư 15788-05552-32445-62414-69268-79830-01908
Giải năm 7043
Giải sáu 5911-9129-8094
Giải bảy 350
Giải tám 66
KQXS Quảng Bình 22/12/2022
Giải đặc biệt 471653 Đầu - Nháy
Giải nhất 34086 0: 06,04,08
1: 14
2: 28
3: 34,34
4: 46,48
5: 53,51,58
6:
7:
8: 86,83,85,89
9: 93,92

2 Nháy: 34
Giải nhì 76493
Giải ba 44806-73834
Giải tư 78504-85151-99746-25134-15228-48292-89583
Giải năm 8885
Giải sáu 5808-4214-5889
Giải bảy 058
Giải tám 48
KQXS Quảng Bình 15/12/2022
Giải đặc biệt 178713 Đầu - Nháy
Giải nhất 39944 0: 08,09
1: 13,18,14
2:
3: 30,39
4: 44,44,43
5: 57,51,58
6: 60
7: 70,78
8: 85
9: 98

2 Nháy: 44
Giải nhì 40657
Giải ba 96430-61151
Giải tư 08418-65085-88558-75008-42544-50798-79043
Giải năm 1960
Giải sáu 4209-3939-4414
Giải bảy 770
Giải tám 78
KQXS Quảng Bình 08/12/2022
Giải đặc biệt 491309 Đầu - Nháy
Giải nhất 79058 0: 09,08,00
1: 12,10
2:
3: 31,37
4: 48,41
5: 58
6: 69
7: 78
8: 87,89,82
9: 93,96,96

2 Nháy: 96
Giải nhì 25812
Giải ba 10378-82348
Giải tư 21569-52341-83093-93087-94431-43189-93237
Giải năm 0408
Giải sáu 0200-3696-5096
Giải bảy 182
Giải tám 10
KQXS Quảng Bình 01/12/2022
Giải đặc biệt 120545 Đầu - Nháy
Giải nhất 06655 0: 05
1: 14,17,19,14
2: 28,29
3: 33,31,34
4: 45,41
5: 55
6: 61,65
7: 73
8:
9: 91,90

2 Nháy: 14
Giải nhì 43733
Giải ba 71214-50361
Giải tư 29331-52873-30641-32491-34205-15790-51228
Giải năm 6917
Giải sáu 3065-8619-9834
Giải bảy 114
Giải tám 29
KQXS Quảng Bình 24/11/2022
Giải đặc biệt 316523 Đầu - Nháy
Giải nhất 81502 0: 02,00
1:
2: 23,24
3: 32,34,32
4: 43,45
5: 51
6: 67,61
7: 75
8: 88,82
9: 91,92,95

2 Nháy: 32
Giải nhì 37467
Giải ba 71791-42343
Giải tư 08424-53892-54032-70175-43300-25388-09495
Giải năm 3751
Giải sáu 8482-8961-5645
Giải bảy 634
Giải tám 32
KQXS Quảng Bình 17/11/2022
Giải đặc biệt 084460 Đầu - Nháy
Giải nhất 65092 0: 02,07,06
1: 17,10
2:
3: 37
4: 44,44
5: 59,53
6: 60,64,62
7: 73,71
8: 88
9: 92,95

2 Nháy: 44
Giải nhì 48564
Giải ba 21417-35644
Giải tư 47362-62202-68307-12006-90744-84359-33988
Giải năm 7637
Giải sáu 2573-9595-3010
Giải bảy 353
Giải tám 71
KQXS Quảng Bình 10/11/2022
Giải đặc biệt 261083 Đầu - Nháy
Giải nhất 86374 0: 08,04,05
1:
2:
3:
4: 43
5: 58,54,52
6: 66
7: 74,76,70,73
8: 83,81,80,80
9: 95,98

2 Nháy: 80
Giải nhì 42376
Giải ba 16381-93608
Giải tư 16604-10970-78573-00480-85795-04758-52605
Giải năm 1954
Giải sáu 9280-0352-2643
Giải bảy 198
Giải tám 66
KQXS Quảng Bình 03/11/2022
Giải đặc biệt 162422 Đầu - Nháy
Giải nhất 03862 0: 07
1: 14,17,13
2: 22
3: 32,37,36
4: 45,47,47
5: 57,55,53
6: 62
7: 77
8:
9: 91,92

2 Nháy: 47
Giải nhì 70014
Giải ba 93191-46132
Giải tư 96045-69137-92357-22347-33555-69547-05436
Giải năm 4007
Giải sáu 7792-5453-9317
Giải bảy 413
Giải tám 77
KQXS Quảng Bình 27/10/2022
Giải đặc biệt 812125 Đầu - Nháy
Giải nhất 20846 0: 02,03,04
1: 18
2: 25,22,27
3: 39
4: 46,46,48,43,45
5:
6: 67,66,66
7: 72,79
8:
9:

2 Nháy: 46,66
Giải nhì 53467
Giải ba 14066-96902
Giải tư 66272-37103-20204-29546-86966-45548-90843
Giải năm 4045
Giải sáu 5539-7722-7618
Giải bảy 627
Giải tám 79
KQXS Quảng Bình 22/09/2022
Giải đặc biệt 722904 Đầu - Nháy
Giải nhất 05401 0: 04,01,03,03,02,02,08,00
1: 17
2:
3: 36,32,32
4: 43
5:
6: 68,60
7: 75
8:
9: 97,99

2 Nháy: 02,03,32
Giải nhì 74936
Giải ba 28368-56703
Giải tư 33097-10375-06417-63732-83103-83402-86302
Giải năm 5832
Giải sáu 4108-1143-4199
Giải bảy 860
Giải tám 00
KQXS Quảng Bình 15/09/2022
Giải đặc biệt 584855 Đầu - Nháy
Giải nhất 89520 0: 09,06,00
1: 18
2: 20,21,20,22,24
3: 38,38,35
4:
5: 55,51,59
6:
7: 73
8:
9: 96,97

2 Nháy: 20,38
Giải nhì 50109
Giải ba 84706-77896
Giải tư 89200-45821-35497-61238-49920-24073-56851
Giải năm 2059
Giải sáu 0038-0822-8335
Giải bảy 618
Giải tám 24
KQXS Quảng Bình 25/08/2022
Giải đặc biệt 080767 Đầu - Nháy
Giải nhất 36819 0: 01
1: 19,18,18
2: 25
3: 39
4: 40,44
5: 52
6: 67,61
7:
8: 82,88
9: 96,98,92,91,95

2 Nháy: 18
Giải nhì 18461
Giải ba 78296-24452
Giải tư 69040-37139-51918-57918-67844-32325-30701
Giải năm 3198
Giải sáu 7682-6188-2792
Giải bảy 191
Giải tám 95
KQXS Quảng Bình 18/08/2022
Giải đặc biệt 673691 Đầu - Nháy
Giải nhất 14478 0:
1:
2: 22,22
3: 32,37,38,33
4: 40,47,40
5: 55
6: 61,67
7: 78,72
8: 84
9: 91,95,90

2 Nháy: 22,40
Giải nhì 12884
Giải ba 04695-92632
Giải tư 30872-44240-35761-38367-20555-82647-11837
Giải năm 6422
Giải sáu 0238-8440-2233
Giải bảy 122
Giải tám 90
KQXS Quảng Bình 11/08/2022
Giải đặc biệt 083769 Đầu - Nháy
Giải nhất 59791 0: 02,02,09
1:
2:
3: 39,33
4: 41,40
5: 54,50,51
6: 69
7: 75
8: 84,85
9: 91,94,92,98

2 Nháy: 02
Giải nhì 30839
Giải ba 69454-40033
Giải tư 64741-19750-88402-65202-41751-69409-02194
Giải năm 9040
Giải sáu 8575-1692-7684
Giải bảy 398
Giải tám 85
KQXS Quảng Bình 04/08/2022
Giải đặc biệt 662841 Đầu - Nháy
Giải nhất 50573 0: 05
1: 12,10,16
2: 24,22,21,28
3: 35,37
4: 41,46
5: 54,51
6: 65
7: 73
8: 83
9: 91
Giải nhì 45324
Giải ba 94783-06854
Giải tư 44635-63712-21310-03222-24416-18951-12046
Giải năm 6991
Giải sáu 5765-3105-6121
Giải bảy 728
Giải tám 37

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình

BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 30/01/2023


Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 17h00 là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.


vào web XSMB.top xem các cao thủ chốt số - Đăng ký chốt số để kiếm tiền