• Trang chủ
  • Kết quả xổ số Quảng Bình
  • KQXS Quảng Bình

Kết quả Đầu
KQXS Quảng Bình 10/06/2021
Giải đặc biệt 349716
Giải nhất 77650
Giải nhì 63239
Giải ba 90038-85113
Giải tư 90890-00207-56925-17059-15652-90007-45853
Giải năm 5451
Giải sáu 7356-2941-4794
Giải bảy 336
Giải tám 17
0: 07,07
1: 16,13,17
2: 25
3: 39,38,36
4: 41
5: 50,59,52,53,51,56
6:
7:
8:
9: 90,94
KQXS Quảng Bình 03/06/2021
Giải đặc biệt 095990
Giải nhất 42400
Giải nhì 79065
Giải ba 94764-24374
Giải tư 65786-92696-29617-85964-86183-90858-33929
Giải năm 6629
Giải sáu 4455-4102-7275
Giải bảy 459
Giải tám 64
0: 00,02
1: 17
2: 29,29
3:
4:
5: 58,55,59
6: 65,64,64,64
7: 74,75
8: 86,83
9: 90,96
KQXS Quảng Bình 27/05/2021
Giải đặc biệt 078436
Giải nhất 31346
Giải nhì 83859
Giải ba 66288-10192
Giải tư 12737-78644-49384-75565-91356-12648-66970
Giải năm 5864
Giải sáu 2464-2257-2555
Giải bảy 616
Giải tám 54
0:
1: 16
2:
3: 36,37
4: 46,44,48
5: 59,56,57,55,54
6: 65,64,64
7: 70
8: 88,84
9: 92
KQXS Quảng Bình 20/05/2021
Giải đặc biệt 859849
Giải nhất 64294
Giải nhì 38833
Giải ba 67111-42841
Giải tư 34449-71680-83000-82098-62796-76649-48663
Giải năm 0525
Giải sáu 4591-1939-0407
Giải bảy 017
Giải tám 83
0: 00,07
1: 11,17
2: 25
3: 33,39
4: 49,41,49,49
5:
6: 63
7:
8: 80,83
9: 94,98,96,91
KQXS Quảng Bình 13/05/2021
Giải đặc biệt 267624
Giải nhất 55982
Giải nhì 33117
Giải ba 24959-27961
Giải tư 49523-11590-16823-72867-21607-04168-67856
Giải năm 2999
Giải sáu 6577-8317-4771
Giải bảy 328
Giải tám 17
0: 07
1: 17,17,17
2: 24,23,23,28
3:
4:
5: 59,56
6: 61,67,68
7: 77,71
8: 82
9: 90,99
KQXS Quảng Bình 06/05/2021
Giải đặc biệt 892114
Giải nhất 56078
Giải nhì 13888
Giải ba 10669-86495
Giải tư 90427-23629-47567-07859-31284-67340-67029
Giải năm 2072
Giải sáu 2257-6236-8387
Giải bảy 048
Giải tám 44
0:
1: 14
2: 27,29,29
3: 36
4: 40,48,44
5: 59,57
6: 69,67
7: 78,72
8: 88,84,87
9: 95
KQXS Quảng Bình 29/04/2021
Giải đặc biệt 497656
Giải nhất 12058
Giải nhì 88616
Giải ba 11212-05940
Giải tư 52364-10621-67759-21230-54208-30223-71604
Giải năm 0558
Giải sáu 8502-9494-8139
Giải bảy 003
Giải tám 68
0: 08,04,02,03
1: 16,12
2: 21,23
3: 30,39
4: 40
5: 56,58,59,58
6: 64,68
7:
8:
9: 94
KQXS Quảng Bình 15/04/2021
Giải đặc biệt 646144
Giải nhất 87394
Giải nhì 24787
Giải ba 60215-77024
Giải tư 06392-82088-51055-20283-94658-54356-87734
Giải năm 6690
Giải sáu 5492-0537-9420
Giải bảy 118
Giải tám 71
0:
1: 15,18
2: 24,20
3: 34,37
4: 44
5: 55,58,56
6:
7: 71
8: 87,88,83
9: 94,92,90,92
KQXS Quảng Bình 08/04/2021
Giải đặc biệt 023147
Giải nhất 23694
Giải nhì 89586
Giải ba 22308-35386
Giải tư 44277-61792-90304-68261-99135-71435-49587
Giải năm 9276
Giải sáu 3780-6463-0610
Giải bảy 299
Giải tám 20
0: 08,04
1: 10
2: 20
3: 35,35
4: 47
5:
6: 61,63
7: 77,76
8: 86,86,87,80
9: 94,92,99
KQXS Quảng Bình 01/04/2021
Giải đặc biệt 852954
Giải nhất 44160
Giải nhì 36672
Giải ba 71204-31312
Giải tư 05762-95273-00917-05816-18598-69677-14738
Giải năm 3313
Giải sáu 2474-5212-6212
Giải bảy 107
Giải tám 61
0: 04,07
1: 12,17,16,13,12,12
2:
3: 38
4:
5: 54
6: 60,62,61
7: 72,73,77,74
8:
9: 98
KQXS Quảng Bình 25/03/2021
Giải đặc biệt 285821
Giải nhất 88003
Giải nhì 99069
Giải ba 47383-28463
Giải tư 14179-11875-82983-84436-90494-89445-23099
Giải năm 2650
Giải sáu 6055-2886-8699
Giải bảy 432
Giải tám 63
0: 03
1:
2: 21
3: 36,32
4: 45
5: 50,55
6: 69,63,63
7: 79,75
8: 83,83,86
9: 94,99,99
KQXS Quảng Bình 18/03/2021
Giải đặc biệt 103213
Giải nhất 26469
Giải nhì 72985
Giải ba 93619-02643
Giải tư 33194-49095-97464-93911-30896-06709-06080
Giải năm 4489
Giải sáu 2295-5674-8650
Giải bảy 363
Giải tám 21
0: 09
1: 13,19,11
2: 21
3:
4: 43
5: 50
6: 69,64,63
7: 74
8: 85,80,89
9: 94,95,96,95
KQXS Quảng Bình 11/03/2021
Giải đặc biệt 020521
Giải nhất 66394
Giải nhì 55856
Giải ba 40668-41154
Giải tư 19214-39970-42957-65955-60863-14367-18533
Giải năm 9038
Giải sáu 2625-5657-0448
Giải bảy 646
Giải tám 49
0:
1: 14
2: 21,25
3: 33,38
4: 48,46,49
5: 56,54,57,55,57
6: 68,63,67
7: 70
8:
9: 94
KQXS Quảng Bình 04/03/2021
Giải đặc biệt 790815
Giải nhất 75813
Giải nhì 67807
Giải ba 75301-76950
Giải tư 14785-99798-29022-92564-63128-36923-04201
Giải năm 7188
Giải sáu 9250-6706-2152
Giải bảy 041
Giải tám 37
0: 07,01,01,06
1: 15,13
2: 22,28,23
3: 37
4: 41
5: 50,50,52
6: 64
7:
8: 85,88
9: 98
KQXS Quảng Bình 25/02/2021
Giải đặc biệt 018928
Giải nhất 67010
Giải nhì 94021
Giải ba 74164-99795
Giải tư 36634-39105-08230-01083-27253-67828-41316
Giải năm 6609
Giải sáu 5503-3039-7226
Giải bảy 555
Giải tám 58
0: 05,09,03
1: 10,16
2: 28,21,28,26
3: 34,30,39
4:
5: 53,55,58
6: 64
7:
8: 83
9: 95
KQXS Quảng Bình 18/02/2021
Giải đặc biệt 723837
Giải nhất 13787
Giải nhì 06485
Giải ba 46170-56033
Giải tư 70280-34653-82437-60735-99126-21253-38641
Giải năm 8337
Giải sáu 7974-1565-0655
Giải bảy 887
Giải tám 64
0:
1:
2: 26
3: 37,33,37,35,37
4: 41
5: 53,53,55
6: 65,64
7: 70,74
8: 87,85,80,87
9:
KQXS Quảng Bình 11/02/2021
Giải đặc biệt 022318
Giải nhất 73887
Giải nhì 21328
Giải ba 02564-72197
Giải tư 55345-20241-56549-92549-58372-67626-54843
Giải năm 3845
Giải sáu 1089-9922-6635
Giải bảy 456
Giải tám 49
0:
1: 18
2: 28,26,22
3: 35
4: 45,41,49,49,43,45,49
5: 56
6: 64
7: 72
8: 87,89
9: 97
KQXS Quảng Bình 04/02/2021
Giải đặc biệt 618608
Giải nhất 76898
Giải nhì 95681
Giải ba 29673-32792
Giải tư 61302-73515-48376-29475-71607-91158-61737
Giải năm 2195
Giải sáu 7799-3984-2584
Giải bảy 492
Giải tám 39
0: 08,02,07
1: 15
2:
3: 37,39
4:
5: 58
6:
7: 73,76,75
8: 81,84,84
9: 98,92,95,99,92
KQXS Quảng Bình 28/01/2021
Giải đặc biệt 867458
Giải nhất 02747
Giải nhì 76426
Giải ba 69797-59678
Giải tư 97739-90366-82168-98726-36201-30026-39053
Giải năm 4278
Giải sáu 9947-2031-5046
Giải bảy 712
Giải tám 20
0: 01
1: 12
2: 26,26,26,20
3: 39,31
4: 47,47,46
5: 58,53
6: 66,68
7: 78,78
8:
9: 97
KQXS Quảng Bình 21/01/2021
Giải đặc biệt 624852
Giải nhất 42389
Giải nhì 88439
Giải ba 09017-84372
Giải tư 12338-87531-85351-81064-93505-70321-27892
Giải năm 5303
Giải sáu 5114-7688-2899
Giải bảy 536
Giải tám 04
0: 05,03,04
1: 17,14
2: 21
3: 39,38,31,36
4:
5: 52,51
6: 64
7: 72
8: 89,88
9: 92,99
KQXS Quảng Bình 14/01/2021
Giải đặc biệt 354957
Giải nhất 17031
Giải nhì 61009
Giải ba 04377-73382
Giải tư 93538-51187-07524-64212-75649-65687-25053
Giải năm 9375
Giải sáu 8744-8770-8736
Giải bảy 065
Giải tám 20
0: 09
1: 12
2: 24,20
3: 31,38,36
4: 49,44
5: 57,53
6: 65
7: 77,75,70
8: 82,87,87
9:
KQXS Quảng Bình 31/12/2020
Giải đặc biệt 423116
Giải nhất 07921
Giải nhì 67195
Giải ba 60809-94996
Giải tư 21697-71606-84528-44286-43298-13265-16472
Giải năm 2854
Giải sáu 0426-8085-5136
Giải bảy 557
Giải tám 07
0: 09,06,07
1: 16
2: 21,28,26
3: 36
4:
5: 54,57
6: 65
7: 72
8: 86,85
9: 95,96,97,98
KQXS Quảng Bình 24/12/2020
Giải đặc biệt 910038
Giải nhất 30551
Giải nhì 05128
Giải ba 99156-28946
Giải tư 91954-91393-99992-11508-22997-22951-98952
Giải năm 3047
Giải sáu 6890-2472-8933
Giải bảy 698
Giải tám 52
0: 08
1:
2: 28
3: 38,33
4: 46,47
5: 51,56,54,51,52,52
6:
7: 72
8:
9: 93,92,97,90,98
KQXS Quảng Bình 17/12/2020
Giải đặc biệt 940018
Giải nhất 29849
Giải nhì 28808
Giải ba 17352-91989
Giải tư 67214-17020-32162-60431-36461-49147-29312
Giải năm 0245
Giải sáu 9039-7794-7831
Giải bảy 989
Giải tám 40
0: 08
1: 18,14,12
2: 20
3: 31,39,31
4: 49,47,45,40
5: 52
6: 62,61
7:
8: 89,89
9: 94
KQXS Quảng Bình 10/12/2020
Giải đặc biệt 238040
Giải nhất 36040
Giải nhì 97847
Giải ba 50600-71814
Giải tư 58722-24259-35218-12587-52220-59126-40221
Giải năm 8964
Giải sáu 5481-5075-6139
Giải bảy 122
Giải tám 60
0: 00
1: 14,18
2: 22,20,26,21,22
3: 39
4: 40,40,47
5: 59
6: 64,60
7: 75
8: 87,81
9:
KQXS Quảng Bình 03/12/2020
Giải đặc biệt 423166
Giải nhất 01086
Giải nhì 47141
Giải ba 31018-70796
Giải tư 62148-09259-12503-71618-62815-41452-14555
Giải năm 9582
Giải sáu 0226-8621-2327
Giải bảy 232
Giải tám 11
0: 03
1: 18,18,15,11
2: 26,21,27
3: 32
4: 41,48
5: 59,52,55
6: 66
7:
8: 86,82
9: 96
KQXS Quảng Bình 26/11/2020
Giải đặc biệt 315853
Giải nhất 70677
Giải nhì 88237
Giải ba 85468-27340
Giải tư 36586-51328-49853-77152-33097-14955-72029
Giải năm 7251
Giải sáu 0245-8169-1705
Giải bảy 345
Giải tám 11
0: 05
1: 11
2: 28,29
3: 37
4: 40,45,45
5: 53,53,52,55,51
6: 68,69
7: 77
8: 86
9: 97
KQXS Quảng Bình 19/11/2020
Giải đặc biệt 907388
Giải nhất 15244
Giải nhì 33082
Giải ba 24255-64828
Giải tư 73281-83780-31699-98192-81014-45082-39410
Giải năm 8448
Giải sáu 9395-0470-6905
Giải bảy 401
Giải tám 38
0: 05,01
1: 14,10
2: 28
3: 38
4: 44,48
5: 55
6:
7: 70
8: 88,82,81,80,82
9: 99,92,95
KQXS Quảng Bình 12/11/2020
Giải đặc biệt 021013
Giải nhất 52573
Giải nhì 57107
Giải ba 69671-34953
Giải tư 98605-04774-33951-67214-32116-07026-96567
Giải năm 8706
Giải sáu 5132-7590-1609
Giải bảy 514
Giải tám 52
0: 07,05,06,09
1: 13,14,16,14
2: 26
3: 32
4:
5: 53,51,52
6: 67
7: 73,71,74
8:
9: 90
KQXS Quảng Bình 05/11/2020
Giải đặc biệt 711057
Giải nhất 33740
Giải nhì 73996
Giải ba 88207-86335
Giải tư 75316-10966-22229-72349-19805-75677-81167
Giải năm 5463
Giải sáu 1772-5123-9942
Giải bảy 954
Giải tám 58
0: 07,05
1: 16
2: 29,23
3: 35
4: 40,49,42
5: 57,54,58
6: 66,67,63
7: 77,72
8:
9: 96
KQXS Quảng Bình 29/10/2020
Giải đặc biệt 454997
Giải nhất 78856
Giải nhì 53644
Giải ba 62503-98560
Giải tư 36690-30022-55415-93244-31271-46792-41864
Giải năm 4608
Giải sáu 6472-1082-5407
Giải bảy 795
Giải tám 02
0: 03,08,07,02
1: 15
2: 22
3:
4: 44,44
5: 56
6: 60,64
7: 71,72
8: 82
9: 97,90,92,95

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình


BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 13/06/2021


Top Đặc Biệt: 13/06/2021


Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 4h chiều là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.