KQXS Quảng Bình 01/06/2023
Giải đặc biệt 875870 Đầu - Nháy
Giải nhất 68534 0: 00,01
1: 12
2: 24,20
3: 34,35
4: 41
5: 58,55,55
6:
7: 70,75,70
8: 81,84,88
9: 90

2 Nháy: 55,70
Giải nhì 40890
Giải ba 13524-09020
Giải tư 84612-60058-15281-04600-14335-24255-90584
Giải năm 2541
Giải sáu 0775-4688-6170
Giải bảy 801
Giải tám 55
KQXS Quảng Bình 25/05/2023
Giải đặc biệt 658883 Đầu - Nháy
Giải nhất 15353 0:
1: 18,12
2:
3: 34,32,36
4: 40
5: 53,58,57
6: 61
7: 79
8: 83,80
9: 93,94,95,99,95

2 Nháy: 95
Giải nhì 77493
Giải ba 22318-01594
Giải tư 40034-40280-63232-09258-95895-92799-96679
Giải năm 4436
Giải sáu 3157-6861-9312
Giải bảy 195
Giải tám 40
KQXS Quảng Bình 18/05/2023
Giải đặc biệt 699494 Đầu - Nháy
Giải nhất 03192 0: 07
1: 17,12,19
2: 20,20,29,24
3: 37,32,30
4:
5: 52
6: 63,64,68
7: 70
8:
9: 94,92

2 Nháy: 20
Giải nhì 71117
Giải ba 10570-99720
Giải tư 38652-95763-57107-49612-49220-01637-32064
Giải năm 1432
Giải sáu 1029-6530-2724
Giải bảy 368
Giải tám 19
KQXS Quảng Bình 11/05/2023
Giải đặc biệt 452004 Đầu - Nháy
Giải nhất 65391 0: 04,08,03,04
1: 18,14
2: 21,23
3:
4: 46,42
5: 58,57
6: 62,66
7: 76
8: 80
9: 91,90

2 Nháy: 04
Giải nhì 34080
Giải ba 46918-55421
Giải tư 93708-55090-74658-74314-40223-95657-22246
Giải năm 7603
Giải sáu 6504-8542-3376
Giải bảy 662
Giải tám 66
KQXS Quảng Bình 04/05/2023
Giải đặc biệt 139284 Đầu - Nháy
Giải nhất 73544 0:
1: 13
2: 27
3: 38,34,32
4: 44,42
5: 50,55
6: 67
7: 77,74
8: 84,86,87
9: 99,99,90

2 Nháy: 99
Giải nhì 81642
Giải ba 43050-73599
Giải tư 54655-49677-94786-91538-11599-73374-75013
Giải năm 7387
Giải sáu 9367-8390-8434
Giải bảy 627
Giải tám 32
KQXS Quảng Bình 27/04/2023
Giải đặc biệt 679318 Đầu - Nháy
Giải nhất 01668 0: 02
1: 18,10,19
2:
3: 30,31,37
4: 46,46,45
5: 58,59,54
6: 68
7:
8: 87,87,84
9: 90

2 Nháy: 46,87
Giải nhì 13810
Giải ba 63758-87219
Giải tư 01746-95187-64190-27230-98359-37354-14831
Giải năm 0502
Giải sáu 0146-9045-3937
Giải bảy 387
Giải tám 84
KQXS Quảng Bình 20/04/2023
Giải đặc biệt 972499 Đầu - Nháy
Giải nhất 73298 0:
1: 14,10
2: 28
3: 31
4:
5:
6: 67,66,61,67,62
7: 77,75
8: 89,88
9: 99,98,90,96,90

2 Nháy: 67,90
Giải nhì 42967
Giải ba 67731-36890
Giải tư 21877-04696-98014-11666-31789-24475-12061
Giải năm 1688
Giải sáu 9267-5710-4628
Giải bảy 762
Giải tám 90
KQXS Quảng Bình 13/04/2023
Giải đặc biệt 138218 Đầu - Nháy
Giải nhất 32887 0: 01,05
1: 18,12,12
2: 22
3: 37,37
4: 48,40,48,43
5: 50
6:
7:
8: 87,85
9: 93,96,93

2 Nháy: 12,37,48,93
Giải nhì 20001
Giải ba 16593-34812
Giải tư 88196-45322-82148-32740-59337-62805-92350
Giải năm 8737
Giải sáu 1485-6412-6648
Giải bảy 343
Giải tám 93
KQXS Quảng Bình 06/04/2023
Giải đặc biệt 849202 Đầu - Nháy
Giải nhất 69002 0: 02,02,02,01
1: 15,17
2: 20
3: 39,30,36
4:
5:
6: 60,61,65,65
7: 73,70
8: 85
9: 91

2 Nháy: 65
3 Nháy: 02
Giải nhì 65820
Giải ba 05585-84139
Giải tư 82073-42115-04960-02261-37465-19265-11502
Giải năm 5717
Giải sáu 7230-2301-1670
Giải bảy 636
Giải tám 91
KQXS Quảng Bình 30/03/2023
Giải đặc biệt 661707 Đầu - Nháy
Giải nhất 19207 0: 07,07,07
1:
2: 25
3: 39,31
4: 45,44,40
5: 54
6: 60,69,60,60
7: 74
8: 84,88
9: 92

3 Nháy: 07,60
Giải nhì 02984
Giải ba 33507-93145
Giải tư 47844-23660-16692-35369-13560-32354-36825
Giải năm 3388
Giải sáu 6840-3774-5839
Giải bảy 731
Giải tám 60
KQXS Quảng Bình 23/03/2023
Giải đặc biệt 256397 Đầu - Nháy
Giải nhất 92793 0: 08,03,02,02
1: 16
2: 22
3: 34
4: 48,45,44
5:
6: 66,60,65,69
7: 72
8:
9: 97,93,91

2 Nháy: 02
Giải nhì 42866
Giải ba 11208-88560
Giải tư 82148-21716-38203-63265-53869-08145-52872
Giải năm 0002
Giải sáu 0402-8322-6744
Giải bảy 391
Giải tám 34
KQXS Quảng Bình 16/03/2023
Giải đặc biệt 419887 Đầu - Nháy
Giải nhất 62461 0: 03,02,08
1: 19,15
2: 24
3: 39
4: 48,49,43
5: 57,59
6: 61,63
7: 70
8: 87
9: 95,99
Giải nhì 23195
Giải ba 74170-13819
Giải tư 87348-49503-59357-00149-92459-45115-26639
Giải năm 1063
Giải sáu 2602-8343-3624
Giải bảy 108
Giải tám 99
KQXS Quảng Bình 09/03/2023
Giải đặc biệt 059075 Đầu - Nháy
Giải nhất 67249 0: 02,00,09
1: 13,16,18,16
2:
3: 31,35,36
4: 49,42,46
5: 55,53
6: 65
7: 75
8:
9: 92

2 Nháy: 16
Giải nhì 63755
Giải ba 49002-04413
Giải tư 13531-64942-65716-67435-05546-42018-61816
Giải năm 0753
Giải sáu 5565-0700-9809
Giải bảy 136
Giải tám 92
KQXS Quảng Bình 02/03/2023
Giải đặc biệt 115905 Đầu - Nháy
Giải nhất 72414 0: 05,00,08
1: 14,15
2: 21
3:
4: 40
5: 55,58,56
6: 67,64
7:
8: 86,81
9: 91,92,92,90

2 Nháy: 92
Giải nhì 62700
Giải ba 33955-53286
Giải tư 04267-34821-02640-47164-40391-51658-41708
Giải năm 2692
Giải sáu 7792-2481-2156
Giải bảy 190
Giải tám 15
KQXS Quảng Bình 23/02/2023
Giải đặc biệt 259962 Đầu - Nháy
Giải nhất 28793 0:
1: 13,11
2:
3: 36,34,31,30
4: 45,45
5: 59,58
6: 62,66
7: 76,79
8: 87,80
9: 93,94

2 Nháy: 45
Giải nhì 70413
Giải ba 26345-37387
Giải tư 33066-34676-53936-01394-80559-53634-89531
Giải năm 2230
Giải sáu 1380-3579-0358
Giải bảy 811
Giải tám 45
KQXS Quảng Bình 16/02/2023
Giải đặc biệt 066088 Đầu - Nháy
Giải nhất 71066 0:
1: 19
2: 20
3: 36,34
4: 43,45
5: 55,56
6: 66,68,62
7: 71,76
8: 88,87,85,82,81
9:
Giải nhì 78287
Giải ba 93643-74255
Giải tư 25836-13085-83645-09619-23768-79771-05520
Giải năm 9662
Giải sáu 6376-8734-2256
Giải bảy 082
Giải tám 81
KQXS Quảng Bình 09/02/2023
Giải đặc biệt 971912 Đầu - Nháy
Giải nhất 72916 0:
1: 12,16
2: 26,22
3: 31
4: 44,48,41,43
5: 51
6: 68
7: 78,70,70,73
8: 84
9: 95,97

2 Nháy: 70
Giải nhì 16226
Giải ba 32144-97148
Giải tư 11395-33584-83278-63322-76470-44197-85241
Giải năm 4270
Giải sáu 3951-0443-6973
Giải bảy 531
Giải tám 68
KQXS Quảng Bình 02/02/2023
Giải đặc biệt 854033 Đầu - Nháy
Giải nhất 41146 0: 06,01,01
1:
2: 21
3: 33,32,33,30
4: 46,47,46
5: 58,59,59,58,58
6: 62
7: 70
8:
9:

2 Nháy: 01,33,46,59
3 Nháy: 58
Giải nhì 29706
Giải ba 63347-11032
Giải tư 62433-93101-99658-11459-79346-08659-69358
Giải năm 8830
Giải sáu 8521-0301-8262
Giải bảy 258
Giải tám 70
KQXS Quảng Bình 26/01/2023
Giải đặc biệt 395830 Đầu - Nháy
Giải nhất 15409 0: 09,03
1:
2: 21,24
3: 30,32
4: 45,45
5: 51,55,55
6: 67
7: 75
8: 87,80,88,87
9: 99

2 Nháy: 45,55,87
Giải nhì 17121
Giải ba 76951-54375
Giải tư 76045-48967-20087-53080-87603-48524-81188
Giải năm 5545
Giải sáu 7632-1055-4499
Giải bảy 655
Giải tám 87
KQXS Quảng Bình 19/01/2023
Giải đặc biệt 564059 Đầu - Nháy
Giải nhất 91369 0: 06,02
1: 13
2: 22
3: 35,34,37,36
4: 40
5: 59
6: 69
7: 72,70
8: 89,85
9: 90,90,99

2 Nháy: 90
Giải nhì 77190
Giải ba 56272-63490
Giải tư 42840-62489-58135-22822-20285-21934-12999
Giải năm 0006
Giải sáu 1602-2613-2970
Giải bảy 937
Giải tám 36

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình

BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 04/06/2023


Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 17h00 là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.


vào web XSMB.top xem các cao thủ chốt số - Đăng ký chốt số để kiếm tiền