KQXS Quảng Bình 19/05/2022
Giải đặc biệt 622028 Đầu - Nháy
Giải nhất 65978 0: 02
1: 12
2: 28,25
3: 33,37,38
4: 41,49
5: 56
6: 62
7: 78,73,70,76
8: 80,88
9: 90
Giải nhì 05873
Giải ba 55302-62433
Giải tư 20190-64537-93725-12680-56388-49570-04756
Giải năm 3538
Giải sáu 9362-1576-2612
Giải bảy 741
Giải tám 49
KQXS Quảng Bình 12/05/2022
Giải đặc biệt 734480 Đầu - Nháy
Giải nhất 02012 0:
1: 12,16
2: 22,25,28,23
3: 36,38
4: 49,48,40
5: 58,57
6: 61
7:
8: 80,89
9: 92,92

2 Nháy: 92
Giải nhì 86736
Giải ba 68722-46138
Giải tư 89649-39048-71725-63561-73640-13592-92158
Giải năm 0328
Giải sáu 0516-2189-2957
Giải bảy 723
Giải tám 92
KQXS Quảng Bình 05/05/2022
Giải đặc biệt 957609 Đầu - Nháy
Giải nhất 95758 0: 09,09,01,08,07,09
1:
2: 29,25
3: 32,31
4:
5: 58,50,57,56
6:
7:
8: 80,88,81
9: 90

3 Nháy: 09
Giải nhì 85729
Giải ba 05450-67580
Giải tư 22288-93632-74009-49731-25757-74101-30656
Giải năm 8690
Giải sáu 5608-3307-7809
Giải bảy 181
Giải tám 25
KQXS Quảng Bình 28/04/2022
Giải đặc biệt 599761 Đầu - Nháy
Giải nhất 76247 0: 03
1: 13,13,13
2: 26
3: 37,33
4: 47,45
5: 53
6: 61,67,67,69
7: 70,72,76
8:
9: 90

2 Nháy: 67
3 Nháy: 13
Giải nhì 33490
Giải ba 36445-92337
Giải tư 15170-09567-73053-93013-75672-96313-83426
Giải năm 3267
Giải sáu 9413-9876-7769
Giải bảy 903
Giải tám 33
KQXS Quảng Bình 21/04/2022
Giải đặc biệt 401099 Đầu - Nháy
Giải nhất 76759 0: 06
1: 12,15
2: 22
3: 37,37,30
4: 44,40,43
5: 59,53
6: 60,63
7:
8: 89,84
9: 99,92

2 Nháy: 37
Giải nhì 36637
Giải ba 61606-32244
Giải tư 34940-46137-07153-99922-46512-92060-74315
Giải năm 4289
Giải sáu 3463-2092-5443
Giải bảy 984
Giải tám 30
KQXS Quảng Bình 14/04/2022
Giải đặc biệt 274513 Đầu - Nháy
Giải nhất 80949 0: 00
1: 13,18,18,16
2: 24,28
3: 36
4: 49,44,43,47,42
5: 59
6:
7: 79
8: 87
9: 94,99

2 Nháy: 18
Giải nhì 19600
Giải ba 38118-16718
Giải tư 84024-39294-03844-87443-61536-74147-38628
Giải năm 5199
Giải sáu 0716-9459-7242
Giải bảy 179
Giải tám 87
KQXS Quảng Bình 07/04/2022
Giải đặc biệt 024181 Đầu - Nháy
Giải nhất 30650 0:
1: 15
2:
3:
4: 42,46,47
5: 50,50,51,57
6: 60,60
7: 72,73
8: 81,84,80,82
9: 97,95

2 Nháy: 50,60
Giải nhì 87684
Giải ba 69260-61750
Giải tư 87480-62851-02260-44797-20757-17495-42442
Giải năm 2546
Giải sáu 7847-5172-2682
Giải bảy 273
Giải tám 15
KQXS Quảng Bình 31/03/2022
Giải đặc biệt 688172 Đầu - Nháy
Giải nhất 09722 0: 08,04
1: 10,10
2: 22,26,27,20
3: 30
4:
5: 58,52,52
6: 61,64,61
7: 72,77
8:
9: 93

2 Nháy: 10,52,61
Giải nhì 57293
Giải ba 45008-46510
Giải tư 33030-69061-71426-40358-15910-76264-87652
Giải năm 9677
Giải sáu 6927-2861-0820
Giải bảy 804
Giải tám 52
KQXS Quảng Bình 24/03/2022
Giải đặc biệt 748625 Đầu - Nháy
Giải nhất 94355 0: 02
1: 19
2: 25,29
3: 33,39
4: 47,49,49
5: 55,52,56
6: 63
7: 71,76,73,78
8: 83
9:

2 Nháy: 49
Giải nhì 95471
Giải ba 54052-87233
Giải tư 14839-90747-55729-68649-35476-23163-44149
Giải năm 5502
Giải sáu 2656-3873-9319
Giải bảy 378
Giải tám 83
KQXS Quảng Bình 17/03/2022
Giải đặc biệt 328403 Đầu - Nháy
Giải nhất 46448 0: 03,09
1: 10,11
2: 28
3: 30,39
4: 48,46
5: 51,59
6:
7: 70,73,76,75
8:
9: 90,92,97
Giải nhì 73770
Giải ba 26190-80773
Giải tư 43830-10139-15751-50428-53110-82492-25076
Giải năm 4059
Giải sáu 6911-3946-7575
Giải bảy 797
Giải tám 09
KQXS Quảng Bình 03/03/2022
Giải đặc biệt 433105 Đầu - Nháy
Giải nhất 82543 0: 05
1: 18,14,12
2: 25
3: 33,32,37
4: 43,40
5:
6: 63,69,63,68
7: 76,72,78
8: 84
9:

2 Nháy: 63
Giải nhì 90884
Giải ba 25825-49963
Giải tư 90418-47176-05069-44772-64663-20240-08468
Giải năm 6914
Giải sáu 2912-8333-7132
Giải bảy 937
Giải tám 78
KQXS Quảng Bình 24/02/2022
Giải đặc biệt 304790 Đầu - Nháy
Giải nhất 56583 0: 06
1:
2: 22
3: 30,38,35
4: 46,40,43
5: 55,59
6: 65
7:
8: 83,82,88,86,80
9: 90,91
Giải nhì 59565
Giải ba 43555-91830
Giải tư 76746-39959-14640-48991-35538-98882-56343
Giải năm 6888
Giải sáu 0486-1235-3906
Giải bảy 480
Giải tám 22
KQXS Quảng Bình 17/02/2022
Giải đặc biệt 757581 Đầu - Nháy
Giải nhất 41979 0: 02,07
1:
2: 28,24
3:
4:
5: 57,53
6: 67,65,60,63,65
7: 79,71,78
8: 81,81,84
9: 91

2 Nháy: 65,81
Giải nhì 71328
Giải ba 76371-54567
Giải tư 87265-32378-38481-71760-68663-35157-63424
Giải năm 8965
Giải sáu 7953-4102-1884
Giải bảy 007
Giải tám 91
KQXS Quảng Bình 10/02/2022
Giải đặc biệt 363916 Đầu - Nháy
Giải nhất 28024 0: 09,03
1: 16,16,15,13
2: 24,24,27
3:
4: 41,44
5: 51
6: 65,66,66
7: 72
8:
9: 95,97

2 Nháy: 16,24,66
Giải nhì 64165
Giải ba 79541-95866
Giải tư 45966-66024-09727-39109-14244-84272-46695
Giải năm 2916
Giải sáu 0803-4797-1015
Giải bảy 451
Giải tám 13
KQXS Quảng Bình 03/02/2022
Giải đặc biệt 386546 Đầu - Nháy
Giải nhất 64650 0: 05
1: 15,16,17
2: 27
3: 33,31
4: 46,41,42,43
5: 50
6: 68
7: 77,71
8: 87
9: 95,99
Giải nhì 82115
Giải ba 74316-98933
Giải tư 22505-75395-49917-25477-17071-33841-79599
Giải năm 4087
Giải sáu 5068-4331-7942
Giải bảy 843
Giải tám 27
KQXS Quảng Bình 27/01/2022
Giải đặc biệt 974810 Đầu - Nháy
Giải nhất 78965 0: 04,06,03
1: 10,11,13,16
2: 22,27,24,23
3:
4: 42
5:
6: 65
7: 77
8: 80,88,85
9: 95
Giải nhì 57422
Giải ba 42027-27224
Giải tư 57080-38288-57904-42906-71611-78585-86742
Giải năm 6513
Giải sáu 0703-4277-7616
Giải bảy 623
Giải tám 95
KQXS Quảng Bình 20/01/2022
Giải đặc biệt 170606 Đầu - Nháy
Giải nhất 35039 0: 06
1: 12
2: 24
3: 39,39,30
4: 48,41
5: 56,59,57
6: 60
7: 72,76
8: 88,85,83
9: 90

2 Nháy: 39
Giải nhì 48848
Giải ba 06488-44772
Giải tư 29760-02639-36112-49030-84485-25776-16356
Giải năm 3683
Giải sáu 3341-5590-7359
Giải bảy 424
Giải tám 57
KQXS Quảng Bình 13/01/2022
Giải đặc biệt 364073 Đầu - Nháy
Giải nhất 98098 0:
1: 12,12
2: 29,20
3: 31,30,39
4: 45
5: 50
6: 69,68
7: 73,78,72,77,70
8:
9: 98,97

2 Nháy: 12
Giải nhì 10929
Giải ba 75131-39378
Giải tư 10469-62672-14320-17168-98097-07650-10312
Giải năm 4377
Giải sáu 8412-7270-6045
Giải bảy 330
Giải tám 39
KQXS Quảng Bình 06/01/2022
Giải đặc biệt 349996 Đầu - Nháy
Giải nhất 54197 0:
1:
2:
3: 35,39,35
4: 49,40
5: 51,53
6:
7: 79,77,74,72
8: 85,81,83,81,85
9: 96,97

2 Nháy: 35,81,85
Giải nhì 41885
Giải ba 24449-71051
Giải tư 66535-19439-71481-45783-43940-08653-32579
Giải năm 2581
Giải sáu 4777-0474-6285
Giải bảy 172
Giải tám 35
KQXS Quảng Bình 30/12/2021
Giải đặc biệt 933272 Đầu - Nháy
Giải nhất 35917 0:
1: 17,16,12
2:
3: 36,32
4: 49,41
5: 58,51
6: 68
7: 72,78
8: 88,80,88
9: 92,99,93

2 Nháy: 88
Giải nhì 90158
Giải ba 37192-24916
Giải tư 06588-78336-49832-31551-07699-89812-96093
Giải năm 0480
Giải sáu 4468-6588-5149
Giải bảy 541
Giải tám 78

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình

BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 26/05/2022
87071416

Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 17h00 là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.