KQXS Quảng Nam 19/10/2021
Giải đặc biệt 946170 Đầu - Nháy
Giải nhất 61854 0: 02,03
1: 19
2: 26
3: 35,36,32,36,37
4: 41
5: 54,59
6: 64,69
7: 70,78,79
8: 89
9:

2 Nháy: 36
Giải nhì 97335
Giải ba 81536-32264
Giải tư 57526-82978-27989-27779-29219-50532-12769
Giải năm 9536
Giải sáu 5641-1902-0937
Giải bảy 259
Giải tám 03
KQXS Quảng Nam 12/10/2021
Giải đặc biệt 544789 Đầu - Nháy
Giải nhất 44241 0: 01
1:
2: 29,23
3: 31
4: 41,45,42,45
5: 53,56,50
6: 68,66
7: 77,79
8: 89
9: 94,92

2 Nháy: 45
Giải nhì 35677
Giải ba 30029-25268
Giải tư 53579-68431-84623-23153-62756-06945-17650
Giải năm 1401
Giải sáu 5842-9766-7994
Giải bảy 692
Giải tám 45
KQXS Quảng Nam 05/10/2021
Giải đặc biệt 228655 Đầu - Nháy
Giải nhất 31943 0: 01,05,01
1:
2: 26,22
3: 30,38
4: 43
5: 55,51,58
6: 60,66
7: 72,72,70
8: 88
9: 97

2 Nháy: 01,72
Giải nhì 05760
Giải ba 85026-95172
Giải tư 15830-07988-15851-68938-04301-10272-58597
Giải năm 2666
Giải sáu 2322-1705-2270
Giải bảy 801
Giải tám 58
KQXS Quảng Nam 28/09/2021
Giải đặc biệt 831048 Đầu - Nháy
Giải nhất 74435 0: 03
1: 11,14
2: 29,27,21
3: 35,38,30
4: 48,47,43
5: 53,52,56
6:
7: 77
8:
9: 99,92
Giải nhì 98311
Giải ba 10799-87953
Giải tư 23947-78629-76952-24527-86477-28238-12821
Giải năm 3714
Giải sáu 7043-7456-4092
Giải bảy 503
Giải tám 30
KQXS Quảng Nam 21/09/2021
Giải đặc biệt 686542 Đầu - Nháy
Giải nhất 29422 0: 04,06
1:
2: 22
3: 35
4: 42,40,42,45,45
5: 58,56
6: 64
7:
8: 84,81,87
9: 98,94,97

2 Nháy: 42,45
Giải nhì 63140
Giải ba 43204-84398
Giải tư 61484-39542-08145-15181-98845-46094-34858
Giải năm 4356
Giải sáu 9035-4387-0406
Giải bảy 964
Giải tám 97
KQXS Quảng Nam 14/09/2021
Giải đặc biệt 952641 Đầu - Nháy
Giải nhất 79787 0: 03
1: 18,13
2: 20,24,26
3: 36
4: 41,49
5: 58,52
6:
7: 71
8: 87,81,84,81
9: 95,91

2 Nháy: 81
Giải nhì 69820
Giải ba 56681-41984
Giải tư 17949-13771-89458-94936-05624-72218-54903
Giải năm 8952
Giải sáu 0213-3295-7981
Giải bảy 291
Giải tám 26
KQXS Quảng Nam 07/09/2021
Giải đặc biệt 050664 Đầu - Nháy
Giải nhất 55762 0: 02
1: 19
2: 26,20
3: 37
4: 47,41,42,45
5:
6: 64,62
7: 78,71
8: 87
9: 97,93,99,91
Giải nhì 16197
Giải ba 54693-74626
Giải tư 61599-47119-17547-99891-79502-43720-09578
Giải năm 9641
Giải sáu 5742-9545-4987
Giải bảy 671
Giải tám 37
KQXS Quảng Nam 31/08/2021
Giải đặc biệt 06545 Đầu - Nháy
Giải nhất 96916 0: 09,05
1: 16,12,18
2: 23,27
3: 35,33
4: 45
5: 56
6: 60
7: 77,78
8: 85,87,85,83
9:

2 Nháy: 85
Giải nhì 73409
Giải ba 45660-27285
Giải tư 44123-18835-07633-56577-42878-66287-62405
Giải năm 0627
Giải sáu 5185-5512-2056
Giải bảy 218
Giải tám 83
KQXS Quảng Nam 24/08/2021
Giải đặc biệt 443611 Đầu - Nháy
Giải nhất 28574 0:
1: 11,17,13
2: 21
3: 35
4:
5: 50
6: 64
7: 74,72,77,74,74,75
8: 86,84,88,82
9: 98

3 Nháy: 74
Giải nhì 84986
Giải ba 36472-26784
Giải tư 52550-01288-30298-81964-45817-77877-20474
Giải năm 6382
Giải sáu 8613-5021-4935
Giải bảy 274
Giải tám 75
KQXS Quảng Nam 17/08/2021
Giải đặc biệt 201848 Đầu - Nháy
Giải nhất 03004 0: 04,05,02,06
1: 14,10,18
2: 20
3: 37,31
4: 48,43
5: 55
6:
7:
8: 85,80
9: 90,92,90

2 Nháy: 90
Giải nhì 36490
Giải ba 97505-85485
Giải tư 53092-36902-61790-08743-57314-66537-24180
Giải năm 0106
Giải sáu 1431-3155-0220
Giải bảy 010
Giải tám 18
KQXS Quảng Nam 10/08/2021
Giải đặc biệt 216976 Đầu - Nháy
Giải nhất 28488 0:
1: 16,12,10
2: 24,24,27
3:
4: 43
5: 55,52,52
6: 69,68
7: 76,79,79
8: 88,84
9: 97

2 Nháy: 24,52,79
Giải nhì 51569
Giải ba 07197-70343
Giải tư 41468-54224-69824-58955-17916-69712-50579
Giải năm 1927
Giải sáu 5079-2752-4310
Giải bảy 652
Giải tám 84
KQXS Quảng Nam 03/08/2021
Giải đặc biệt 077173 Đầu - Nháy
Giải nhất 70157 0: 08
1: 12,19
2: 27,24,20
3: 33
4:
5: 57,54
6:
7: 73,79,77
8: 87
9: 94,99,95,97,93
Giải nhì 24387
Giải ba 42979-48327
Giải tư 50533-04594-86799-45408-37654-82512-91224
Giải năm 3020
Giải sáu 5795-8577-2397
Giải bảy 493
Giải tám 19
KQXS Quảng Nam 27/07/2021
Giải đặc biệt 302474 Đầu - Nháy
Giải nhất 93950 0: 06
1:
2: 29,23
3: 30,30,39
4: 48,42
5: 50,58
6: 69
7: 74,74
8: 81,81,88,80,88
9:

2 Nháy: 30,74,81,88
Giải nhì 50748
Giải ba 38330-37281
Giải tư 52581-34430-67239-21388-22780-14829-38374
Giải năm 7542
Giải sáu 9488-8858-0369
Giải bảy 123
Giải tám 06
KQXS Quảng Nam 20/07/2021
Giải đặc biệt 662252 Đầu - Nháy
Giải nhất 89525 0: 03
1: 10,18
2: 25,20
3: 30,34,37
4: 45
5: 52,58,52
6: 60
7: 78
8: 86,82,81
9: 94

2 Nháy: 52
Giải nhì 52820
Giải ba 21758-59330
Giải tư 19952-31886-04560-34603-69810-77734-34037
Giải năm 4194
Giải sáu 8082-7418-7781
Giải bảy 745
Giải tám 78
KQXS Quảng Nam 13/07/2021
Giải đặc biệt 014554 Đầu - Nháy
Giải nhất 03363 0: 06,06
1: 15
2: 26,29,29
3: 33,37,30,37
4:
5: 54,56,52
6: 63,68
7: 71
8: 81
9: 93

2 Nháy: 06,29,37
Giải nhì 16606
Giải ba 30626-78833
Giải tư 06781-44437-83993-37215-59729-68456-59071
Giải năm 0952
Giải sáu 0929-9430-8437
Giải bảy 506
Giải tám 68
KQXS Quảng Nam 06/07/2021
Giải đặc biệt 183130 Đầu - Nháy
Giải nhất 17696 0: 06,07
1: 10
2: 26,24,27
3: 30,38
4: 42
5: 51
6: 61,67,62,66
7: 73,73
8:
9: 96,97

2 Nháy: 73
Giải nhì 56406
Giải ba 32761-89873
Giải tư 04242-09410-12697-45726-24451-79607-95938
Giải năm 1967
Giải sáu 2124-7027-9962
Giải bảy 773
Giải tám 66
KQXS Quảng Nam 29/06/2021
Giải đặc biệt 306166 Đầu - Nháy
Giải nhất 84620 0: 02
1:
2: 20,21
3: 30,34
4: 49,40
5: 51
6: 66,63,62,69
7: 79,70
8: 82,81
9: 91,90
Giải nhì 78779
Giải ba 93191-03363
Giải tư 12202-00482-27070-32762-56549-24021-01581
Giải năm 0730
Giải sáu 1169-4451-0890
Giải bảy 840
Giải tám 34
KQXS Quảng Nam 22/06/2021
Giải đặc biệt 376155 Đầu - Nháy
Giải nhất 84974 0: 03,04,03
1: 10
2: 26
3: 31,37,36
4: 49
5: 55,51,57
6: 62
7: 74,74,72
8:
9: 98,95

2 Nháy: 03,74
Giải nhì 01149
Giải ba 01351-93603
Giải tư 55274-79231-37298-92737-37204-88226-76010
Giải năm 2772
Giải sáu 8895-2062-2736
Giải bảy 903
Giải tám 57
KQXS Quảng Nam 15/06/2021
Giải đặc biệt 441341 Đầu - Nháy
Giải nhất 74376 0: 07,00
1: 10
2: 28,23
3: 35,30
4: 41,43,47
5:
6: 64,61,68
7: 76,75
8: 86
9: 99,96
Giải nhì 29307
Giải ba 62564-92743
Giải tư 41735-82699-65461-53547-26328-28386-68796
Giải năm 4875
Giải sáu 9810-1800-3223
Giải bảy 268
Giải tám 30
KQXS Quảng Nam 01/06/2021
Giải đặc biệt 543700 Đầu - Nháy
Giải nhất 10123 0: 00,07
1: 12,15
2: 23
3: 32,37
4: 47
5: 56,58
6: 64
7: 79
8: 84,89,83
9: 98,99,94
Giải nhì 79498
Giải ba 64232-22112
Giải tư 65679-96747-37715-34284-13764-98256-82899
Giải năm 2989
Giải sáu 2983-4158-8707
Giải bảy 937
Giải tám 94

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình

BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 26/10/2021
16386183

Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 17h00 là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.