KQXS Quảng Nam 24/01/2023
Giải đặc biệt 635363 Đầu - Nháy
Giải nhất 51216 0: 09
1: 16,16,10
2: 26
3: 36,33,38,32
4: 41
5: 57
6: 63
7: 70,74
8: 87,83
9: 91,95

2 Nháy: 16
Giải nhì 75336
Giải ba 89487-30933
Giải tư 26309-68916-18970-02691-61038-19226-41410
Giải năm 2032
Giải sáu 5457-9895-1683
Giải bảy 574
Giải tám 41
KQXS Quảng Nam 17/01/2023
Giải đặc biệt 452232 Đầu - Nháy
Giải nhất 55516 0: 00,04,03
1: 16,10
2: 23
3: 32,39,35,32,34
4: 42,49
5: 53,55
6:
7: 76
8: 88,80
9:

2 Nháy: 32
Giải nhì 85739
Giải ba 47800-63010
Giải tư 63704-73442-07203-05723-05753-14435-52388
Giải năm 3755
Giải sáu 2080-4232-1849
Giải bảy 834
Giải tám 76
KQXS Quảng Nam 10/01/2023
Giải đặc biệt 402190 Đầu - Nháy
Giải nhất 40937 0: 07,08,06
1: 10
2: 27,28
3: 37,36
4: 45
5: 57
6: 66
7: 78
8: 84,87,87
9: 90,94,95

2 Nháy: 87
Giải nhì 73907
Giải ba 14784-53127
Giải tư 10094-58510-18657-56008-23787-05906-31595
Giải năm 8436
Giải sáu 5166-0387-9078
Giải bảy 328
Giải tám 45
KQXS Quảng Nam 03/01/2023
Giải đặc biệt 587977 Đầu - Nháy
Giải nhất 43375 0: 07,06
1:
2: 28
3:
4: 42
5: 55,53
6: 69,63
7: 77,75,71,72
8: 86,83
9: 91,94,98,95
Giải nhì 80955
Giải ba 43407-39942
Giải tư 35728-99291-61569-06186-59871-68594-71963
Giải năm 5298
Giải sáu 4995-0453-4783
Giải bảy 172
Giải tám 06
KQXS Quảng Nam 27/12/2022
Giải đặc biệt 810122 Đầu - Nháy
Giải nhất 86442 0: 04
1: 14,14,13,15,19
2: 22
3: 32,31
4: 42,45
5: 53
6: 65
7: 71,79,74
8: 83
9: 97

2 Nháy: 14
Giải nhì 63865
Giải ba 87332-89631
Giải tư 69697-34753-45614-27614-39371-89904-59813
Giải năm 4445
Giải sáu 2883-7115-6079
Giải bảy 619
Giải tám 74
KQXS Quảng Nam 20/12/2022
Giải đặc biệt 621449 Đầu - Nháy
Giải nhất 15743 0: 00
1: 16,15
2: 20,24
3: 32
4: 49,43,40
5: 50,57
6: 62,69
7:
8: 86,86,86
9: 91,92

3 Nháy: 86
Giải nhì 55320
Giải ba 40686-62150
Giải tư 15957-53416-73991-67286-97292-72000-49940
Giải năm 3862
Giải sáu 0832-3515-5224
Giải bảy 786
Giải tám 69
KQXS Quảng Nam 13/12/2022
Giải đặc biệt 343037 Đầu - Nháy
Giải nhất 18612 0: 01,09
1: 12
2: 23
3: 37,37,39
4: 44,40
5: 56,52
6: 63,69,64
7: 72,72
8: 86
9: 97

2 Nháy: 37,72
Giải nhì 32086
Giải ba 46144-60472
Giải tư 94440-67223-81872-57937-57263-19001-74739
Giải năm 4156
Giải sáu 0697-9152-5969
Giải bảy 109
Giải tám 64
KQXS Quảng Nam 06/12/2022
Giải đặc biệt 920455 Đầu - Nháy
Giải nhất 08164 0: 06,03
1:
2: 21
3: 32,34
4: 42
5: 55,56,53,51
6: 64,69
7: 78
8: 88,82
9: 94,96,93
Giải nhì 45794
Giải ba 94778-82296
Giải tư 25406-18421-21988-56682-67132-42056-14442
Giải năm 7353
Giải sáu 4969-4403-1793
Giải bảy 134
Giải tám 51
KQXS Quảng Nam 29/11/2022
Giải đặc biệt 511204 Đầu - Nháy
Giải nhất 90084 0: 04,06,05
1:
2: 26
3:
4: 45,46,48,42,47,46
5: 56
6: 66
7: 71
8: 84,82,81
9: 91,96

2 Nháy: 46
Giải nhì 84182
Giải ba 67345-40681
Giải tư 24546-94906-26248-72842-49171-84391-88747
Giải năm 7296
Giải sáu 5205-9956-0866
Giải bảy 226
Giải tám 46
KQXS Quảng Nam 22/11/2022
Giải đặc biệt 422094 Đầu - Nháy
Giải nhất 96511 0: 05,07,04,09
1: 11,17,11,13
2:
3: 34,37
4: 46,47
5: 52,54,50,59
6:
7:
8:
9: 94,98

2 Nháy: 11
Giải nhì 49546
Giải ba 19017-19605
Giải tư 35634-07052-98354-85307-56447-19811-63950
Giải năm 4559
Giải sáu 8737-1504-3013
Giải bảy 009
Giải tám 98
KQXS Quảng Nam 15/11/2022
Giải đặc biệt 502884 Đầu - Nháy
Giải nhất 53976 0: 04,01
1: 12,18
2: 28,23,28
3:
4: 49,41,40,45
5: 55,53
6: 63
7: 76
8: 84,88,87
9:

2 Nháy: 28
Giải nhì 52404
Giải ba 44728-66149
Giải tư 81923-43912-94788-48018-01228-92241-89387
Giải năm 2140
Giải sáu 1201-9955-7145
Giải bảy 853
Giải tám 63
KQXS Quảng Nam 08/11/2022
Giải đặc biệt 636141 Đầu - Nháy
Giải nhất 91237 0: 01,06,00,08,06
1:
2: 23
3: 37,37
4: 41,43,46,43,47
5: 55
6: 66
7:
8: 89,85
9: 99

2 Nháy: 06,37,43
Giải nhì 64301
Giải ba 38543-17689
Giải tư 47546-72406-05600-60585-79108-17043-35255
Giải năm 9023
Giải sáu 7566-3347-4237
Giải bảy 799
Giải tám 06
KQXS Quảng Nam 01/11/2022
Giải đặc biệt 954306 Đầu - Nháy
Giải nhất 32828 0: 06,02,00
1: 10,12,15
2: 28,22,27,28
3: 34,32,35,33
4:
5: 52,51
6:
7:
8: 89,81
9:

2 Nháy: 28
Giải nhì 04610
Giải ba 76389-55334
Giải tư 41022-53502-12627-22428-35032-13435-59452
Giải năm 4233
Giải sáu 5500-0151-9412
Giải bảy 781
Giải tám 15
KQXS Quảng Nam 25/10/2022
Giải đặc biệt 327159 Đầu - Nháy
Giải nhất 68550 0: 01,06,02,06
1: 19
2: 25
3: 30,35,30
4:
5: 59,50,50
6: 64
7: 73,72
8: 80
9: 96,93

2 Nháy: 06,30,50
Giải nhì 51201
Giải ba 31080-76896
Giải tư 70673-04293-96430-05725-76306-54635-03802
Giải năm 2030
Giải sáu 0706-9872-4719
Giải bảy 050
Giải tám 64
KQXS Quảng Nam 20/09/2022
Giải đặc biệt 226231 Đầu - Nháy
Giải nhất 40821 0: 08
1: 16
2: 21,26,25,28
3: 31,37,39
4: 46,48
5: 59,51
6: 65,62
7: 70
8: 85
9: 95
Giải nhì 77285
Giải ba 28159-44916
Giải tư 65026-21637-05965-24946-85762-47939-40048
Giải năm 1625
Giải sáu 3351-4070-7028
Giải bảy 595
Giải tám 08
KQXS Quảng Nam 13/09/2022
Giải đặc biệt 043039 Đầu - Nháy
Giải nhất 22740 0:
1:
2: 24,21
3: 39,34,30
4: 40,42,42
5:
6: 65,63,64
7: 70,76,78
8: 80
9: 99,93,91

2 Nháy: 42
Giải nhì 92734
Giải ba 12970-18965
Giải tư 57824-61963-53899-53242-30676-24193-25678
Giải năm 2764
Giải sáu 2842-9730-3480
Giải bảy 591
Giải tám 21
KQXS Quảng Nam 23/08/2022
Giải đặc biệt 898625 Đầu - Nháy
Giải nhất 74222 0: 09,05
1: 17,18,14,14
2: 25,22,20,28
3:
4: 41
5: 57,51,55
6:
7: 76
8: 83,86
9: 93

2 Nháy: 14
Giải nhì 30757
Giải ba 96751-30117
Giải tư 21720-76183-31941-28928-44709-24105-38155
Giải năm 3486
Giải sáu 5676-8918-5293
Giải bảy 714
Giải tám 14
KQXS Quảng Nam 16/08/2022
Giải đặc biệt 930671 Đầu - Nháy
Giải nhất 16478 0: 07
1: 11
2: 28,26,29,24
3: 37,38
4: 48
5: 58,58
6: 65,64
7: 71,78,78
8: 89
9: 93

2 Nháy: 58,78
Giải nhì 19789
Giải ba 95937-95728
Giải tư 51358-76178-95993-25211-81326-82929-40348
Giải năm 5665
Giải sáu 9238-8564-5407
Giải bảy 024
Giải tám 58
KQXS Quảng Nam 09/08/2022
Giải đặc biệt 152034 Đầu - Nháy
Giải nhất 28795 0: 02
1: 10,13,19,16
2: 28,27
3: 34,34
4: 43
5: 50,53
6:
7: 78,75
8: 82
9: 95,92,90

2 Nháy: 34
Giải nhì 67710
Giải ba 83228-57702
Giải tư 09878-97582-64613-46575-33850-45519-89134
Giải năm 1743
Giải sáu 1892-1516-4227
Giải bảy 690
Giải tám 53
KQXS Quảng Nam 02/08/2022
Giải đặc biệt 532338 Đầu - Nháy
Giải nhất 23011 0:
1: 11,18
2:
3: 38,37,33,39,33,32
4: 48
5: 51
6:
7: 70,71,73
8: 80,81
9: 98,94,93

2 Nháy: 33
Giải nhì 41437
Giải ba 18351-24898
Giải tư 22694-17748-32980-52633-14639-85733-02770
Giải năm 7332
Giải sáu 2171-9181-0393
Giải bảy 518
Giải tám 73

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình

BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 30/01/2023


Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 17h00 là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.


vào web XSMB.top xem các cao thủ chốt số - Đăng ký chốt số để kiếm tiền