• Trang chủ
  • Kết quả xổ số Quảng Nam
  • KQXS Quảng Nam

Kết quả Đầu
KQXS Quảng Nam 01/06/2021
Giải đặc biệt 543700
Giải nhất 10123
Giải nhì 79498
Giải ba 64232-22112
Giải tư 65679-96747-37715-34284-13764-98256-82899
Giải năm 2989
Giải sáu 2983-4158-8707
Giải bảy 937
Giải tám 94
0: 00,07
1: 12,15
2: 23
3: 32,37
4: 47
5: 56,58
6: 64
7: 79
8: 84,89,83
9: 98,99,94
KQXS Quảng Nam 25/05/2021
Giải đặc biệt 587690
Giải nhất 90044
Giải nhì 39292
Giải ba 10508-84418
Giải tư 68359-67478-89865-21401-71500-84622-07745
Giải năm 2766
Giải sáu 3827-8542-9938
Giải bảy 726
Giải tám 28
0: 08,01,00
1: 18
2: 22,27,26,28
3: 38
4: 44,45,42
5: 59
6: 65,66
7: 78
8:
9: 90,92
KQXS Quảng Nam 18/05/2021
Giải đặc biệt 284560
Giải nhất 57336
Giải nhì 88003
Giải ba 46915-17250
Giải tư 20896-61261-84569-05343-89045-71151-98568
Giải năm 1129
Giải sáu 7043-1664-8441
Giải bảy 995
Giải tám 13
0: 03
1: 15,13
2: 29
3: 36
4: 43,45,43,41
5: 50,51
6: 60,61,69,68,64
7:
8:
9: 96,95
KQXS Quảng Nam 11/05/2021
Giải đặc biệt 356800
Giải nhất 89124
Giải nhì 08323
Giải ba 79043-04474
Giải tư 51512-35362-40866-78698-69554-64881-07260
Giải năm 4728
Giải sáu 6694-7087-8532
Giải bảy 163
Giải tám 88
0: 00
1: 12
2: 24,23,28
3: 32
4: 43
5: 54
6: 62,66,60,63
7: 74
8: 81,87,88
9: 98,94
KQXS Quảng Nam 04/05/2021
Giải đặc biệt 266711
Giải nhất 36323
Giải nhì 03023
Giải ba 50089-48507
Giải tư 00999-33814-57350-03477-39829-09589-44266
Giải năm 7027
Giải sáu 5883-8734-5544
Giải bảy 239
Giải tám 87
0: 07
1: 11,14
2: 23,23,29,27
3: 34,39
4: 44
5: 50
6: 66
7: 77
8: 89,89,83,87
9: 99
KQXS Quảng Nam 27/04/2021
Giải đặc biệt 533317
Giải nhất 83762
Giải nhì 52743
Giải ba 28646-14433
Giải tư 02800-07940-36141-60021-55101-83330-36590
Giải năm 6273
Giải sáu 2166-5728-4896
Giải bảy 204
Giải tám 57
0: 00,01,04
1: 17
2: 21,28
3: 33,30
4: 43,46,40,41
5: 57
6: 62,66
7: 73
8:
9: 90,96
KQXS Quảng Nam 20/04/2021
Giải đặc biệt 159979
Giải nhất 68494
Giải nhì 54264
Giải ba 66987-32309
Giải tư 67879-29060-64195-28371-24984-88045-85767
Giải năm 3672
Giải sáu 7435-8699-3004
Giải bảy 772
Giải tám 08
0: 09,04,08
1:
2:
3: 35
4: 45
5:
6: 64,60,67
7: 79,79,71,72,72
8: 87,84
9: 94,95,99
KQXS Quảng Nam 13/04/2021
Giải đặc biệt 779400
Giải nhất 70086
Giải nhì 82412
Giải ba 94938-33234
Giải tư 66812-24420-82665-95098-71661-20808-38105
Giải năm 8871
Giải sáu 5650-2495-5160
Giải bảy 796
Giải tám 00
0: 00,08,05,00
1: 12,12
2: 20
3: 38,34
4:
5: 50
6: 65,61,60
7: 71
8: 86
9: 98,95,96
KQXS Quảng Nam 06/04/2021
Giải đặc biệt 081012
Giải nhất 53796
Giải nhì 47655
Giải ba 10470-18801
Giải tư 77507-41429-58368-30308-65361-15017-96913
Giải năm 5421
Giải sáu 6115-3592-4683
Giải bảy 989
Giải tám 74
0: 01,07,08
1: 12,17,13,15
2: 29,21
3:
4:
5: 55
6: 68,61
7: 70,74
8: 83,89
9: 96,92
KQXS Quảng Nam 30/03/2021
Giải đặc biệt 577430
Giải nhất 99533
Giải nhì 94483
Giải ba 08904-89025
Giải tư 50790-36146-78830-69852-90203-91135-72984
Giải năm 1667
Giải sáu 9542-7769-6912
Giải bảy 359
Giải tám 94
0: 04,03
1: 12
2: 25
3: 30,33,30,35
4: 46,42
5: 52,59
6: 67,69
7:
8: 83,84
9: 90,94
KQXS Quảng Nam 23/03/2021
Giải đặc biệt 740571
Giải nhất 14160
Giải nhì 61036
Giải ba 34997-02024
Giải tư 95280-20591-18710-40551-78227-46199-25174
Giải năm 7062
Giải sáu 8068-2667-5564
Giải bảy 703
Giải tám 99
0: 03
1: 10
2: 24,27
3: 36
4:
5: 51
6: 60,62,68,67,64
7: 71,74
8: 80
9: 97,91,99,99
KQXS Quảng Nam 16/03/2021
Giải đặc biệt 251138
Giải nhất 33914
Giải nhì 12926
Giải ba 11710-14816
Giải tư 06045-21777-48833-13272-08804-70327-09389
Giải năm 5306
Giải sáu 3352-1836-5194
Giải bảy 247
Giải tám 79
0: 04,06
1: 14,10,16
2: 26,27
3: 38,33,36
4: 45,47
5: 52
6:
7: 77,72,79
8: 89
9: 94
KQXS Quảng Nam 09/03/2021
Giải đặc biệt 892378
Giải nhất 50397
Giải nhì 94614
Giải ba 48254-51850
Giải tư 67817-75405-12813-17474-82569-74259-91239
Giải năm 3911
Giải sáu 3896-2209-9852
Giải bảy 839
Giải tám 60
0: 05,09
1: 14,17,13,11
2:
3: 39,39
4:
5: 54,50,59,52
6: 69,60
7: 78,74
8:
9: 97,96
KQXS Quảng Nam 02/03/2021
Giải đặc biệt 439867
Giải nhất 22533
Giải nhì 23711
Giải ba 30323-45185
Giải tư 18803-91149-93886-18518-00853-12578-38209
Giải năm 6752
Giải sáu 5906-3924-9580
Giải bảy 510
Giải tám 97
0: 03,09,06
1: 11,18,10
2: 23,24
3: 33
4: 49
5: 53,52
6: 67
7: 78
8: 85,86,80
9: 97
KQXS Quảng Nam 23/02/2021
Giải đặc biệt 410736
Giải nhất 57792
Giải nhì 29251
Giải ba 24751-10681
Giải tư 67163-50266-44621-78167-30777-64481-23175
Giải năm 6397
Giải sáu 5346-8444-6885
Giải bảy 429
Giải tám 11
0:
1: 11
2: 21,29
3: 36
4: 46,44
5: 51,51
6: 63,66,67
7: 77,75
8: 81,81,85
9: 92,97
KQXS Quảng Nam 16/02/2021
Giải đặc biệt 674942
Giải nhất 50479
Giải nhì 70322
Giải ba 78039-98853
Giải tư 72958-02749-26562-24731-88440-34557-99274
Giải năm 0003
Giải sáu 2424-6879-6016
Giải bảy 084
Giải tám 08
0: 03,08
1: 16
2: 22,24
3: 39,31
4: 42,49,40
5: 53,58,57
6: 62
7: 79,74,79
8: 84
9:
KQXS Quảng Nam 09/02/2021
Giải đặc biệt 951840
Giải nhất 65237
Giải nhì 90165
Giải ba 74855-06480
Giải tư 11366-65639-00787-51735-69450-93524-78870
Giải năm 4620
Giải sáu 1778-1443-4242
Giải bảy 213
Giải tám 57
0:
1: 13
2: 24,20
3: 37,39,35
4: 40,43,42
5: 55,50,57
6: 65,66
7: 70,78
8: 80,87
9:
KQXS Quảng Nam 02/02/2021
Giải đặc biệt 349588
Giải nhất 09598
Giải nhì 76853
Giải ba 48527-95939
Giải tư 73012-14850-64533-36803-26463-97007-85720
Giải năm 0780
Giải sáu 5690-2066-0573
Giải bảy 718
Giải tám 30
0: 03,07
1: 12,18
2: 27,20
3: 39,33,30
4:
5: 53,50
6: 63,66
7: 73
8: 88,80
9: 98,90
KQXS Quảng Nam 26/01/2021
Giải đặc biệt 268189
Giải nhất 95542
Giải nhì 13868
Giải ba 32548-86936
Giải tư 82203-74780-93974-68982-54582-70229-43789
Giải năm 2034
Giải sáu 7839-4768-0456
Giải bảy 348
Giải tám 61
0: 03
1:
2: 29
3: 36,34,39
4: 42,48,48
5: 56
6: 68,68,61
7: 74
8: 89,80,82,82,89
9:
KQXS Quảng Nam 19/01/2021
Giải đặc biệt 995411
Giải nhất 16618
Giải nhì 15020
Giải ba 95563-17323
Giải tư 58441-21762-58402-33808-45678-07540-83536
Giải năm 2334
Giải sáu 8338-5790-9534
Giải bảy 233
Giải tám 79
0: 02,08
1: 11,18
2: 20,23
3: 36,34,38,34,33
4: 41,40
5:
6: 63,62
7: 78,79
8:
9: 90
KQXS Quảng Nam 12/01/2021
Giải đặc biệt 420736
Giải nhất 63230
Giải nhì 31006
Giải ba 56205-37866
Giải tư 09709-55270-45398-95797-55829-19794-19531
Giải năm 6603
Giải sáu 4209-0473-0138
Giải bảy 985
Giải tám 91
0: 06,05,09,03,09
1:
2: 29
3: 36,30,31,38
4:
5:
6: 66
7: 70,73
8: 85
9: 98,97,94,91
KQXS Quảng Nam 29/12/2020
Giải đặc biệt 648853
Giải nhất 06884
Giải nhì 87221
Giải ba 46767-33547
Giải tư 35689-11586-01753-46042-09860-97741-12007
Giải năm 3451
Giải sáu 9984-0078-3736
Giải bảy 762
Giải tám 79
0: 07
1:
2: 21
3: 36
4: 47,42,41
5: 53,53,51
6: 67,60,62
7: 78,79
8: 84,89,86,84
9:
KQXS Quảng Nam 22/12/2020
Giải đặc biệt 242518
Giải nhất 28007
Giải nhì 08810
Giải ba 95017-94174
Giải tư 07646-17616-19510-60450-72994-64679-11986
Giải năm 8037
Giải sáu 0288-1979-0312
Giải bảy 181
Giải tám 02
0: 07,02
1: 18,10,17,16,10,12
2:
3: 37
4: 46
5: 50
6:
7: 74,79,79
8: 86,88,81
9: 94
KQXS Quảng Nam 15/12/2020
Giải đặc biệt 573250
Giải nhất 67093
Giải nhì 52128
Giải ba 01461-78372
Giải tư 43796-48963-19098-48459-01077-24943-69828
Giải năm 3568
Giải sáu 8087-1744-5996
Giải bảy 219
Giải tám 30
0:
1: 19
2: 28,28
3: 30
4: 43,44
5: 50,59
6: 61,63,68
7: 72,77
8: 87
9: 93,96,98,96
KQXS Quảng Nam 08/12/2020
Giải đặc biệt 921117
Giải nhất 49653
Giải nhì 05185
Giải ba 38732-39013
Giải tư 36093-17423-59344-05401-86376-39846-61115
Giải năm 0402
Giải sáu 7316-7594-1164
Giải bảy 110
Giải tám 58
0: 01,02
1: 17,13,15,16,10
2: 23
3: 32
4: 44,46
5: 53,58
6: 64
7: 76
8: 85
9: 93,94
KQXS Quảng Nam 01/12/2020
Giải đặc biệt 442074
Giải nhất 36800
Giải nhì 38233
Giải ba 00219-54953
Giải tư 01313-88531-74094-33419-76134-52176-52162
Giải năm 4802
Giải sáu 9659-7989-1550
Giải bảy 142
Giải tám 19
0: 00,02
1: 19,13,19,19
2:
3: 33,31,34
4: 42
5: 53,59,50
6: 62
7: 74,76
8: 89
9: 94
KQXS Quảng Nam 24/11/2020
Giải đặc biệt 911419
Giải nhất 91516
Giải nhì 03401
Giải ba 78655-80019
Giải tư 91334-04473-32578-11939-47056-93740-70539
Giải năm 0325
Giải sáu 4647-8029-4842
Giải bảy 320
Giải tám 17
0: 01
1: 19,16,19,17
2: 25,29,20
3: 34,39,39
4: 40,47,42
5: 55,56
6:
7: 73,78
8:
9:
KQXS Quảng Nam 17/11/2020
Giải đặc biệt 117224
Giải nhất 91330
Giải nhì 98190
Giải ba 00690-33694
Giải tư 57101-35289-43194-39659-57828-10165-69535
Giải năm 8802
Giải sáu 1302-9916-2309
Giải bảy 350
Giải tám 38
0: 01,02,02,09
1: 16
2: 24,28
3: 30,35,38
4:
5: 59,50
6: 65
7:
8: 89
9: 90,90,94,94
KQXS Quảng Nam 10/11/2020
Giải đặc biệt 246799
Giải nhất 58951
Giải nhì 50390
Giải ba 55815-10903
Giải tư 24264-99700-98418-65258-54921-90806-36637
Giải năm 4794
Giải sáu 8774-2489-3404
Giải bảy 162
Giải tám 92
0: 03,00,06,04
1: 15,18
2: 21
3: 37
4:
5: 51,58
6: 64,62
7: 74
8: 89
9: 99,90,94,92
KQXS Quảng Nam 03/11/2020
Giải đặc biệt 357750
Giải nhất 32341
Giải nhì 42861
Giải ba 72639-11780
Giải tư 52388-44830-31606-68889-61429-59166-59516
Giải năm 3244
Giải sáu 7287-7602-4950
Giải bảy 986
Giải tám 05
0: 06,02,05
1: 16
2: 29
3: 39,30
4: 41,44
5: 50,50
6: 61,66
7:
8: 80,88,89,87,86
9:
KQXS Quảng Nam 27/10/2020
Giải đặc biệt 523550
Giải nhất 29249
Giải nhì 49613
Giải ba 86904-43717
Giải tư 38562-15274-32244-49880-50599-55939-23429
Giải năm 6935
Giải sáu 3320-1099-2821
Giải bảy 264
Giải tám 50
0: 04
1: 13,17
2: 29,20,21
3: 39,35
4: 49,44
5: 50,50
6: 62,64
7: 74
8: 80
9: 99,99

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình


BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 13/06/2021


Top Đặc Biệt: 13/06/2021


Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 4h chiều là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.