KQXS Quảng Nam 30/05/2023
Giải đặc biệt 171896 Đầu - Nháy
Giải nhất 49034 0: 09,09
1: 11
2: 25
3: 34,33
4:
5: 58,51,51
6: 64,61
7: 76
8: 86,83,89,85
9: 96,92

2 Nháy: 09,51
Giải nhì 92125
Giải ba 49286-16509
Giải tư 61183-08609-49489-81858-97051-82151-75876
Giải năm 6485
Giải sáu 3664-1192-6961
Giải bảy 811
Giải tám 33
KQXS Quảng Nam 23/05/2023
Giải đặc biệt 370560 Đầu - Nháy
Giải nhất 64988 0: 03,02,07
1: 10,17,11
2: 21
3:
4: 43,44,41
5: 59
6: 60,67
7: 72,71
8: 88
9: 92,91
Giải nhì 19892
Giải ba 47803-36302
Giải tư 70707-92910-87721-33843-07644-13972-81991
Giải năm 9141
Giải sáu 7667-4771-5359
Giải bảy 217
Giải tám 11
KQXS Quảng Nam 16/05/2023
Giải đặc biệt 344582 Đầu - Nháy
Giải nhất 42234 0: 08,01
1: 10
2: 26,21
3: 34,38,36
4:
5: 56,58,55,57
6: 61,68
7: 70
8: 82,84
9: 96
Giải nhì 92656
Giải ba 65910-01370
Giải tư 55484-23358-54638-91255-27936-25508-48957
Giải năm 3326
Giải sáu 6061-9268-2401
Giải bảy 196
Giải tám 21
KQXS Quảng Nam 09/05/2023
Giải đặc biệt 326725 Đầu - Nháy
Giải nhất 60905 0: 05,00,09,04,08
1:
2: 25,28
3: 35,37,36,32,36
4:
5: 50,56,51
6: 60
7: 71,75
8:
9:

2 Nháy: 36
Giải nhì 28135
Giải ba 86671-73000
Giải tư 16675-33050-62337-80828-84756-69109-85104
Giải năm 4208
Giải sáu 8551-6660-7836
Giải bảy 532
Giải tám 36
KQXS Quảng Nam 02/05/2023
Giải đặc biệt 682480 Đầu - Nháy
Giải nhất 49027 0: 04,09
1:
2: 27,26,26
3: 36,38,34,32
4: 48,45,43
5:
6:
7: 75,78,73
8: 80,87
9: 94

2 Nháy: 26
Giải nhì 62775
Giải ba 43648-37694
Giải tư 09136-77778-72687-31404-97326-57738-02234
Giải năm 7226
Giải sáu 7745-8832-5243
Giải bảy 773
Giải tám 09
KQXS Quảng Nam 25/04/2023
Giải đặc biệt 603146 Đầu - Nháy
Giải nhất 02976 0: 06,00
1:
2: 23
3: 39
4: 46,47,41,47,44
5: 56,52
6: 63,68,69
7: 76,73,72
8: 84
9:

2 Nháy: 47
Giải nhì 19773
Giải ba 18723-61884
Giải tư 00663-07406-84268-36147-68656-90552-56972
Giải năm 4439
Giải sáu 6141-8547-8044
Giải bảy 369
Giải tám 00
KQXS Quảng Nam 18/04/2023
Giải đặc biệt 729614 Đầu - Nháy
Giải nhất 64217 0:
1: 14,17,14
2:
3: 36
4: 48
5: 58,51,50
6: 60,60,66
7: 72,79
8: 84,86,88,84
9: 93

2 Nháy: 14,60,84
Giải nhì 50360
Giải ba 01014-02284
Giải tư 43558-49972-71586-03493-27451-77136-84288
Giải năm 7279
Giải sáu 8784-1048-9550
Giải bảy 860
Giải tám 66
KQXS Quảng Nam 11/04/2023
Giải đặc biệt 788346 Đầu - Nháy
Giải nhất 60557 0: 08,02
1:
2: 26
3: 34,39,39
4: 46,48
5: 57,51,57
6: 69
7: 77,70
8: 86,80,81,80
9:

2 Nháy: 39,57,80
Giải nhì 81651
Giải ba 62734-28008
Giải tư 14386-23169-30326-15480-32877-19281-55248
Giải năm 8339
Giải sáu 4257-3839-0870
Giải bảy 202
Giải tám 80
KQXS Quảng Nam 04/04/2023
Giải đặc biệt 736302 Đầu - Nháy
Giải nhất 72391 0: 02,08,00
1: 11,12,14,19
2: 23
3: 38,34,34
4:
5:
6: 64,63,65
7: 72
8: 82
9: 91,97

2 Nháy: 34
Giải nhì 03511
Giải ba 26038-03382
Giải tư 51034-20512-19808-96064-90614-77197-69663
Giải năm 9700
Giải sáu 7872-0519-8134
Giải bảy 923
Giải tám 65
KQXS Quảng Nam 28/03/2023
Giải đặc biệt 799052 Đầu - Nháy
Giải nhất 30548 0:
1: 19,13,14,16,16
2: 26,21,23
3: 30
4: 48,45
5: 52
6: 65,69,60
7:
8: 84,81
9: 92

2 Nháy: 16
Giải nhì 75919
Giải ba 18826-41365
Giải tư 18430-66569-02113-58721-18623-02892-90784
Giải năm 4960
Giải sáu 4681-3514-0516
Giải bảy 745
Giải tám 16
KQXS Quảng Nam 21/03/2023
Giải đặc biệt 713617 Đầu - Nháy
Giải nhất 18795 0: 07,04
1: 17,10,16
2: 24
3: 37,31,30,30
4: 46,40,46
5:
6: 66,62
7: 76
8: 83
9: 95

2 Nháy: 30,46
Giải nhì 19637
Giải ba 09146-15024
Giải tư 83031-22007-50683-12210-59604-24840-19066
Giải năm 0846
Giải sáu 0762-3230-9576
Giải bảy 830
Giải tám 16
KQXS Quảng Nam 14/03/2023
Giải đặc biệt 396194 Đầu - Nháy
Giải nhất 01268 0: 03,00
1: 18,15,13
2: 20,25
3: 30,37,33
4: 47,44
5:
6: 68,63
7:
8: 81
9: 94,92,95
Giải nhì 87520
Giải ba 24381-76203
Giải tư 41292-23730-83218-92215-62747-53963-37500
Giải năm 4225
Giải sáu 0695-7437-2733
Giải bảy 913
Giải tám 44
KQXS Quảng Nam 07/03/2023
Giải đặc biệt 634022 Đầu - Nháy
Giải nhất 20417 0: 01,08,02
1: 17,13
2: 22,21
3: 30,32,37
4: 48,46
5: 55
6: 65
7: 75,70
8:
9: 96,99
Giải nhì 16301
Giải ba 22821-05296
Giải tư 35048-45675-47765-36846-10113-19755-27099
Giải năm 4770
Giải sáu 0230-3232-4808
Giải bảy 437
Giải tám 02
KQXS Quảng Nam 28/02/2023
Giải đặc biệt 200702 Đầu - Nháy
Giải nhất 92008 0: 02,08,04,08
1: 19
2: 23
3: 34
4: 43
5: 58,59,51,59
6: 61
7: 76,78,77,79
8: 88
9:

2 Nháy: 08,59
Giải nhì 39604
Giải ba 99261-76476
Giải tư 17443-87958-48559-13651-15778-60519-67777
Giải năm 1534
Giải sáu 1879-3359-7508
Giải bảy 188
Giải tám 23
KQXS Quảng Nam 21/02/2023
Giải đặc biệt 667951 Đầu - Nháy
Giải nhất 52475 0: 07
1: 10,18,14
2: 28,23
3:
4: 46
5: 51,56,54,58
6: 63,64
7: 75
8: 89
9: 91,93,99
Giải nhì 55063
Giải ba 91391-45810
Giải tư 88307-20664-68493-77518-21556-16728-00389
Giải năm 6123
Giải sáu 2346-3899-4154
Giải bảy 258
Giải tám 14
KQXS Quảng Nam 14/02/2023
Giải đặc biệt 157180 Đầu - Nháy
Giải nhất 36932 0: 04
1: 19,17,12,13,15
2: 28
3: 32,31,36,34
4: 44,40
5: 56,53,59
6:
7: 75
8: 80
9:
Giải nhì 15556
Giải ba 41004-70531
Giải tư 20619-89444-45975-85940-66217-17736-91334
Giải năm 0712
Giải sáu 9013-4715-9553
Giải bảy 728
Giải tám 59
KQXS Quảng Nam 07/02/2023
Giải đặc biệt 212225 Đầu - Nháy
Giải nhất 55672 0: 05,03
1: 12
2: 25,25,25
3:
4:
5: 59,55,56,55
6:
7: 72,70,72,77
8: 84,81
9: 94,97

2 Nháy: 55,72
3 Nháy: 25
Giải nhì 66070
Giải ba 27912-91594
Giải tư 52472-46205-54959-63255-26777-78025-88856
Giải năm 2325
Giải sáu 6984-5703-0855
Giải bảy 781
Giải tám 97
KQXS Quảng Nam 31/01/2023
Giải đặc biệt 156252 Đầu - Nháy
Giải nhất 52115 0: 06,05
1: 15,10
2: 26
3:
4: 40,47
5: 52,56,54
6: 63
7: 79,72
8: 86,85,81
9: 92,98
Giải nhì 16606
Giải ba 39363-60079
Giải tư 39786-69885-77956-39092-06772-07610-53098
Giải năm 9305
Giải sáu 4254-4626-7940
Giải bảy 281
Giải tám 47
KQXS Quảng Nam 24/01/2023
Giải đặc biệt 635363 Đầu - Nháy
Giải nhất 51216 0: 09
1: 16,16,10
2: 26
3: 36,33,38,32
4: 41
5: 57
6: 63
7: 70,74
8: 87,83
9: 91,95

2 Nháy: 16
Giải nhì 75336
Giải ba 89487-30933
Giải tư 26309-68916-18970-02691-61038-19226-41410
Giải năm 2032
Giải sáu 5457-9895-1683
Giải bảy 574
Giải tám 41
KQXS Quảng Nam 17/01/2023
Giải đặc biệt 452232 Đầu - Nháy
Giải nhất 55516 0: 00,04,03
1: 16,10
2: 23
3: 32,39,35,32,34
4: 42,49
5: 53,55
6:
7: 76
8: 88,80
9:

2 Nháy: 32
Giải nhì 85739
Giải ba 47800-63010
Giải tư 63704-73442-07203-05723-05753-14435-52388
Giải năm 3755
Giải sáu 2080-4232-1849
Giải bảy 834
Giải tám 76

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình

BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 04/06/2023


Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 17h00 là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.


vào web XSMB.top xem các cao thủ chốt số - Đăng ký chốt số để kiếm tiền