KQXS Quảng Nam 20/09/2022
Giải đặc biệt 226231 Đầu - Nháy
Giải nhất 40821 0: 08
1: 16
2: 21,26,25,28
3: 31,37,39
4: 46,48
5: 59,51
6: 65,62
7: 70
8: 85
9: 95
Giải nhì 77285
Giải ba 28159-44916
Giải tư 65026-21637-05965-24946-85762-47939-40048
Giải năm 1625
Giải sáu 3351-4070-7028
Giải bảy 595
Giải tám 08
KQXS Quảng Nam 13/09/2022
Giải đặc biệt 043039 Đầu - Nháy
Giải nhất 22740 0:
1:
2: 24,21
3: 39,34,30
4: 40,42,42
5:
6: 65,63,64
7: 70,76,78
8: 80
9: 99,93,91

2 Nháy: 42
Giải nhì 92734
Giải ba 12970-18965
Giải tư 57824-61963-53899-53242-30676-24193-25678
Giải năm 2764
Giải sáu 2842-9730-3480
Giải bảy 591
Giải tám 21
KQXS Quảng Nam 23/08/2022
Giải đặc biệt 898625 Đầu - Nháy
Giải nhất 74222 0: 09,05
1: 17,18,14,14
2: 25,22,20,28
3:
4: 41
5: 57,51,55
6:
7: 76
8: 83,86
9: 93

2 Nháy: 14
Giải nhì 30757
Giải ba 96751-30117
Giải tư 21720-76183-31941-28928-44709-24105-38155
Giải năm 3486
Giải sáu 5676-8918-5293
Giải bảy 714
Giải tám 14
KQXS Quảng Nam 16/08/2022
Giải đặc biệt 930671 Đầu - Nháy
Giải nhất 16478 0: 07
1: 11
2: 28,26,29,24
3: 37,38
4: 48
5: 58,58
6: 65,64
7: 71,78,78
8: 89
9: 93

2 Nháy: 58,78
Giải nhì 19789
Giải ba 95937-95728
Giải tư 51358-76178-95993-25211-81326-82929-40348
Giải năm 5665
Giải sáu 9238-8564-5407
Giải bảy 024
Giải tám 58
KQXS Quảng Nam 09/08/2022
Giải đặc biệt 152034 Đầu - Nháy
Giải nhất 28795 0: 02
1: 10,13,19,16
2: 28,27
3: 34,34
4: 43
5: 50,53
6:
7: 78,75
8: 82
9: 95,92,90

2 Nháy: 34
Giải nhì 67710
Giải ba 83228-57702
Giải tư 09878-97582-64613-46575-33850-45519-89134
Giải năm 1743
Giải sáu 1892-1516-4227
Giải bảy 690
Giải tám 53
KQXS Quảng Nam 02/08/2022
Giải đặc biệt 532338 Đầu - Nháy
Giải nhất 23011 0:
1: 11,18
2:
3: 38,37,33,39,33,32
4: 48
5: 51
6:
7: 70,71,73
8: 80,81
9: 98,94,93

2 Nháy: 33
Giải nhì 41437
Giải ba 18351-24898
Giải tư 22694-17748-32980-52633-14639-85733-02770
Giải năm 7332
Giải sáu 2171-9181-0393
Giải bảy 518
Giải tám 73
KQXS Quảng Nam 26/07/2022
Giải đặc biệt 130959 Đầu - Nháy
Giải nhất 11324 0: 06,07,05
1: 10,13
2: 24,25,20,28
3: 36
4: 45
5: 59,56
6: 63
7: 74
8: 86,81
9: 98
Giải nhì 79725
Giải ba 73720-82736
Giải tư 08006-14074-09410-89056-10063-31086-25613
Giải năm 6707
Giải sáu 8581-7245-6498
Giải bảy 605
Giải tám 28
KQXS Quảng Nam 19/07/2022
Giải đặc biệt 336712 Đầu - Nháy
Giải nhất 88571 0: 08,05,03,09
1: 12,16
2: 23
3: 36,34,37
4: 42
5:
6: 60,64,66,69
7: 71,77
8: 86
9:
Giải nhì 45742
Giải ba 79660-48664
Giải tư 11886-56508-66677-37405-85103-40266-38869
Giải năm 2736
Giải sáu 3834-5123-5516
Giải bảy 109
Giải tám 37
KQXS Quảng Nam 12/07/2022
Giải đặc biệt 372299 Đầu - Nháy
Giải nhất 75364 0:
1:
2: 22
3:
4: 47,49,48
5: 55
6: 64,63,61
7: 73,74,77,77
8: 87,88,86,89
9: 99,97

2 Nháy: 77
Giải nhì 08887
Giải ba 78288-09763
Giải tư 69855-71347-10897-85049-99873-83386-49389
Giải năm 3161
Giải sáu 2674-3748-2022
Giải bảy 777
Giải tám 77
KQXS Quảng Nam 05/07/2022
Giải đặc biệt 470883 Đầu - Nháy
Giải nhất 48116 0: 01,05
1: 16,17,11
2:
3: 33,34
4: 49,40,41
5: 55,51
6: 64,65,68
7: 70,77
8: 83
9:
Giải nhì 73270
Giải ba 98301-64533
Giải tư 87255-29849-78064-47505-60865-20040-73541
Giải năm 6968
Giải sáu 2817-9334-4411
Giải bảy 577
Giải tám 51
KQXS Quảng Nam 28/06/2022
Giải đặc biệt 830046 Đầu - Nháy
Giải nhất 61383 0: 02
1: 18,19
2:
3: 36
4: 46
5: 58
6: 64,61
7: 77
8: 83,86,80,89,87,81
9: 96,93,95
Giải nhì 06764
Giải ba 29586-72261
Giải tư 26402-66280-19218-99489-20796-51693-38936
Giải năm 6558
Giải sáu 3987-0377-3095
Giải bảy 219
Giải tám 81
KQXS Quảng Nam 21/06/2022
Giải đặc biệt 473744 Đầu - Nháy
Giải nhất 73572 0:
1: 17,13
2:
3: 38,33
4: 44,47,46,46
5: 56,59
6: 63,63,66
7: 72,75
8: 87,80
9: 99

2 Nháy: 46,63
Giải nhì 97063
Giải ba 37075-32838
Giải tư 40747-86933-47917-52887-71263-82799-90746
Giải năm 1756
Giải sáu 3513-5559-7746
Giải bảy 780
Giải tám 66
KQXS Quảng Nam 14/06/2022
Giải đặc biệt 627474 Đầu - Nháy
Giải nhất 98789 0: 07,01
1: 14,12
2: 25
3: 32,39
4: 49,45,49,48
5:
6:
7: 74,70,78,78
8: 89
9: 93,97

2 Nháy: 49,78
Giải nhì 10807
Giải ba 75225-20832
Giải tư 94449-06745-58270-98739-99593-07701-73997
Giải năm 1814
Giải sáu 5149-4778-6978
Giải bảy 612
Giải tám 48
KQXS Quảng Nam 07/06/2022
Giải đặc biệt 301923 Đầu - Nháy
Giải nhất 31759 0: 01
1:
2: 23,24,23
3:
4: 40,48
5: 59,55,55,55,53,55,55
6: 60
7:
8: 82,87,84
9: 96

2 Nháy: 23
5 Nháy: 55
Giải nhì 84496
Giải ba 87582-21640
Giải tư 35055-60087-25148-74655-31101-01784-61855
Giải năm 8824
Giải sáu 4853-1355-3055
Giải bảy 023
Giải tám 60
KQXS Quảng Nam 31/05/2022
Giải đặc biệt 010580 Đầu - Nháy
Giải nhất 37039 0: 04
1:
2: 22,28
3: 39,37,36
4: 44
5: 55,50
6: 62,69
7: 78,72,70
8: 80,83
9: 96,99
Giải nhì 21144
Giải ba 63637-98878
Giải tư 33136-45855-45022-08362-47469-77272-01670
Giải năm 1596
Giải sáu 1050-4704-8228
Giải bảy 783
Giải tám 99
KQXS Quảng Nam 24/05/2022
Giải đặc biệt 821833 Đầu - Nháy
Giải nhất 86240 0: 05
1: 13
2:
3: 33,31,37,37,39
4: 40
5: 54,56,52
6: 69,66
7: 77,73
8: 82,87
9: 93

2 Nháy: 37
Giải nhì 61082
Giải ba 74869-95905
Giải tư 58431-95254-30487-32013-72037-92177-72137
Giải năm 1739
Giải sáu 4273-8656-2366
Giải bảy 093
Giải tám 52
KQXS Quảng Nam 17/05/2022
Giải đặc biệt 224376 Đầu - Nháy
Giải nhất 36764 0:
1: 19,12
2:
3: 34,34,36,31,37,30
4:
5: 56
6: 64,68,68,69,61
7: 76,78
8: 83
9: 94

2 Nháy: 34,68
Giải nhì 09234
Giải ba 97383-02494
Giải tư 27319-98234-91968-75656-68768-39512-65836
Giải năm 8969
Giải sáu 1531-3078-0461
Giải bảy 437
Giải tám 30
KQXS Quảng Nam 10/05/2022
Giải đặc biệt 952255 Đầu - Nháy
Giải nhất 93659 0: 09,05
1: 19,14,16
2: 25
3: 36,31
4: 49,48
5: 55,59,58
6: 62
7: 79
8: 80
9: 93,98
Giải nhì 91579
Giải ba 57062-15209
Giải tư 26625-76119-48836-80758-43449-40714-38748
Giải năm 5993
Giải sáu 0598-9331-8705
Giải bảy 616
Giải tám 80
KQXS Quảng Nam 03/05/2022
Giải đặc biệt 229038 Đầu - Nháy
Giải nhất 61806 0: 06,09,03,00,01
1:
2: 27,22
3: 38,37,32
4: 46
5: 51
6: 64,65
7:
8: 84,87
9: 98,96
Giải nhì 04709
Giải ba 39464-04684
Giải tư 23237-56846-87703-70698-40400-85732-03001
Giải năm 0827
Giải sáu 9722-5896-1251
Giải bảy 565
Giải tám 87
KQXS Quảng Nam 26/04/2022
Giải đặc biệt 153349 Đầu - Nháy
Giải nhất 87106 0: 06,08
1:
2: 27,24
3:
4: 49,43
5: 55
6: 63,64
7: 75,73,78
8: 88,89,88,81
9: 93,90

2 Nháy: 88
Giải nhì 37827
Giải ba 38688-70408
Giải tư 16475-01963-49989-62443-35193-68988-33955
Giải năm 6473
Giải sáu 6790-9564-7278
Giải bảy 381
Giải tám 24

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình

BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 04/10/2022


Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 17h00 là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.