KQXS Trà Vinh 26/11/2021
Giải đặc biệt 813796 Đầu - Nháy
Giải nhất 28460 0: 00,03,04,02,03
1: 16,14,15,17
2: 20,21
3:
4: 48,41
5:
6: 60
7: 79
8: 87
9: 96,99

2 Nháy: 03
Giải nhì 34916
Giải ba 21014-74948
Giải tư 55079-42220-07400-56221-04203-75004-72241
Giải năm 0087
Giải sáu 4015-8917-2999
Giải bảy 102
Giải tám 03
KQXS Trà Vinh 19/11/2021
Giải đặc biệt 200426 Đầu - Nháy
Giải nhất 78992 0: 02,01
1: 13
2: 26,29,20
3: 35,30,31
4: 48
5: 54
6: 64
7: 73
8: 88,80
9: 92,98,94
Giải nhì 28229
Giải ba 12488-60235
Giải tư 64098-14073-77330-04302-34048-31380-90454
Giải năm 1813
Giải sáu 0320-4294-7264
Giải bảy 931
Giải tám 01
KQXS Trà Vinh 12/11/2021
Giải đặc biệt 48672 Đầu - Nháy
Giải nhất 44305 0: 05,02
1:
2: 20,29,29
3: 39,31,37,39
4: 46
5:
6:
7: 72,76,70,79
8:
9: 95,95,93,96

2 Nháy: 29,39,95
Giải nhì 58276
Giải ba 70695-90939
Giải tư 22031-80646-24420-96195-85493-76270-51437
Giải năm 8229
Giải sáu 1079-4296-0002
Giải bảy 829
Giải tám 39
KQXS Trà Vinh 05/11/2021
Giải đặc biệt 010000 Đầu - Nháy
Giải nhất 06791 0: 00,04,09
1: 15,11,11
2: 23
3:
4: 49
5: 54,50
6: 69
7: 73,70
8: 88,85
9: 91,95,93

2 Nháy: 11
Giải nhì 66315
Giải ba 06669-43695
Giải tư 91773-97604-09870-82149-28693-46454-67611
Giải năm 4711
Giải sáu 8150-5088-6709
Giải bảy 485
Giải tám 23
KQXS Trà Vinh 29/10/2021
Giải đặc biệt 055277 Đầu - Nháy
Giải nhất 03208 0: 08,02,05,06,04,07
1: 11,16,17
2: 28,27,23
3: 35
4: 44
5: 55
6:
7: 77,74
8:
9: 93
Giải nhì 81293
Giải ba 41202-57405
Giải tư 86111-79216-98806-19428-50755-49335-07804
Giải năm 5807
Giải sáu 3827-3874-4523
Giải bảy 717
Giải tám 44
KQXS Trà Vinh 22/10/2021
Giải đặc biệt 862319 Đầu - Nháy
Giải nhất 48436 0: 02,01
1: 19,11,16,17
2: 21
3: 36,32,32
4: 41,44
5: 56,52,51
6: 64
7: 74,75
8:
9:

2 Nháy: 32
Giải nhì 36141
Giải ba 96511-75602
Giải tư 07364-98474-57121-71316-74075-04656-13744
Giải năm 5832
Giải sáu 5652-3251-2017
Giải bảy 801
Giải tám 32
KQXS Trà Vinh 02/07/2021
Giải đặc biệt 531312 Đầu - Nháy
Giải nhất 94454 0: 07,01,09
1: 12,17
2: 26,28,23
3:
4: 41
5: 54,56
6: 66,67,64
7:
8: 82,80,87
9: 96
Giải nhì 12941
Giải ba 59196-49426
Giải tư 27207-93201-69866-63367-60709-06017-58528
Giải năm 3356
Giải sáu 1764-6482-3223
Giải bảy 880
Giải tám 87
KQXS Trà Vinh 25/06/2021
Giải đặc biệt 707542 Đầu - Nháy
Giải nhất 24143 0: 00
1: 12
2: 29
3: 32,30,39
4: 42,43,48
5: 50,53
6: 60,66,65
7: 71
8: 85,80
9: 96
Giải nhì 91112
Giải ba 60771-56060
Giải tư 65566-27185-48332-68600-98996-02065-53130
Giải năm 1848
Giải sáu 1829-6039-0350
Giải bảy 553
Giải tám 80
KQXS Trà Vinh 18/06/2021
Giải đặc biệt 829097 Đầu - Nháy
Giải nhất 26342 0: 05,07,04,04
1: 14,15,14
2: 27
3: 39,30
4: 42
5: 57
6:
7: 76
8: 84,83,82,82
9: 97

2 Nháy: 04,14,82
Giải nhì 68405
Giải ba 16084-47507
Giải tư 86876-63714-24839-14157-89783-70727-46330
Giải năm 9004
Giải sáu 4382-2304-9015
Giải bảy 682
Giải tám 14
KQXS Trà Vinh 11/06/2021
Giải đặc biệt 052296 Đầu - Nháy
Giải nhất 22604 0: 04,04,09,06
1: 15
2: 24
3: 32
4:
5: 57
6: 68,67
7: 76,77,77
8: 89,81
9: 96,96,94

2 Nháy: 04,77,96
Giải nhì 05557
Giải ba 07504-05889
Giải tư 59909-47076-87815-86377-83296-88877-95094
Giải năm 8624
Giải sáu 6581-4868-9906
Giải bảy 667
Giải tám 32
KQXS Trà Vinh 04/06/2021
Giải đặc biệt 548226 Đầu - Nháy
Giải nhất 10169 0:
1: 15,16,19,10
2: 26,23
3: 32,35
4: 48
5: 52,52
6: 69,68
7: 72,77
8:
9: 94,94,93

2 Nháy: 52,94
Giải nhì 65952
Giải ba 79215-58868
Giải tư 53616-38448-81294-74023-80294-80672-24277
Giải năm 7752
Giải sáu 1093-6532-9835
Giải bảy 319
Giải tám 10
KQXS Trà Vinh 28/05/2021
Giải đặc biệt 080453 Đầu - Nháy
Giải nhất 42348 0: 03
1: 14,17,18
2: 28
3:
4: 48,42,46,45,43
5: 53
6:
7: 71,75
8: 88,80
9: 97,93,96
Giải nhì 47542
Giải ba 61714-61646
Giải tư 23845-83288-98317-22828-91880-14897-12143
Giải năm 6603
Giải sáu 7671-2875-8418
Giải bảy 793
Giải tám 96
KQXS Trà Vinh 21/05/2021
Giải đặc biệt 090253 Đầu - Nháy
Giải nhất 59443 0: 04
1: 17,15
2: 26,28
3: 30,35,36,34
4: 43,43,44
5: 53
6: 68
7: 77,78,73
8:
9: 94

2 Nháy: 43
Giải nhì 06494
Giải ba 15543-60144
Giải tư 77430-13077-08135-62017-09778-63604-30768
Giải năm 0726
Giải sáu 0415-6928-1636
Giải bảy 434
Giải tám 73
KQXS Trà Vinh 14/05/2021
Giải đặc biệt 797127 Đầu - Nháy
Giải nhất 38817 0: 02,08,05
1: 17
2: 27,24,23
3:
4: 45
5: 51
6: 64,61
7: 79,77,72
8: 85,80
9: 96,96

2 Nháy: 96
Giải nhì 32502
Giải ba 18345-98496
Giải tư 75579-69251-19064-24861-69777-94185-03372
Giải năm 4124
Giải sáu 7723-7108-2905
Giải bảy 596
Giải tám 80
KQXS Trà Vinh 07/05/2021
Giải đặc biệt 092951 Đầu - Nháy
Giải nhất 09068 0: 00
1: 14,17
2: 23,22,29
3: 37
4: 40,47,46,43
5: 51,57
6: 68,63
7: 78,75
8:
9: 96
Giải nhì 07696
Giải ba 17678-77640
Giải tư 96114-90357-53247-31123-76500-97822-28675
Giải năm 4846
Giải sáu 3229-2437-3417
Giải bảy 663
Giải tám 43
KQXS Trà Vinh 23/04/2021
Giải đặc biệt 322166 Đầu - Nháy
Giải nhất 33662 0: 03,02,06
1: 17,19
2: 23,21
3: 35
4: 47
5:
6: 66,62,62
7: 79
8: 83,82,87,84
9: 98

2 Nháy: 62
Giải nhì 55617
Giải ba 98883-97879
Giải tư 77547-12382-52662-78987-13623-63521-42703
Giải năm 7102
Giải sáu 6935-9206-3684
Giải bảy 119
Giải tám 98
KQXS Trà Vinh 16/04/2021
Giải đặc biệt 857599 Đầu - Nháy
Giải nhất 76625 0: 05
1: 17
2: 25,24
3: 30
4:
5: 55,58,51,51
6: 68,62,69,61
7: 72
8:
9: 99,97,94,98

2 Nháy: 51
Giải nhì 15905
Giải ba 30568-66355
Giải tư 44017-40362-52697-87058-14730-07651-82294
Giải năm 4498
Giải sáu 8972-6769-7461
Giải bảy 124
Giải tám 51
KQXS Trà Vinh 09/04/2021
Giải đặc biệt 948895 Đầu - Nháy
Giải nhất 43652 0: 00,01
1: 16
2: 27,24,28
3:
4: 45,49,43
5: 52,51,51,50
6:
7: 75
8: 89,81
9: 95,94

2 Nháy: 51
Giải nhì 07900
Giải ba 77689-29851
Giải tư 08527-69601-95781-84275-91924-60545-70728
Giải năm 1549
Giải sáu 9951-8843-6394
Giải bảy 850
Giải tám 16
KQXS Trà Vinh 02/04/2021
Giải đặc biệt 243293 Đầu - Nháy
Giải nhất 89756 0: 00,04
1: 16,16
2: 27
3: 34,36
4: 46
5: 56,53
6: 69
7: 70,77,72
8: 82,81,89
9: 93

2 Nháy: 16
Giải nhì 98334
Giải ba 80753-83136
Giải tư 27900-67682-76669-31716-97270-74677-25046
Giải năm 5781
Giải sáu 9316-9904-9327
Giải bảy 489
Giải tám 72
KQXS Trà Vinh 26/03/2021
Giải đặc biệt 661120 Đầu - Nháy
Giải nhất 71810 0: 09
1: 10
2: 20,23
3:
4: 48,41
5: 54,51
6: 68,60,61,65
7: 73
8: 81,82,88,86
9: 90
Giải nhì 57881
Giải ba 68448-51973
Giải tư 31068-06360-93390-25009-40141-41254-67782
Giải năm 1761
Giải sáu 4223-0451-3665
Giải bảy 988
Giải tám 86

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình

BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 03/12/2021


Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 17h00 là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.