KQXS Trà Vinh 01/07/2022
Giải đặc biệt 051023 Đầu - Nháy
Giải nhất 97878 0: 00
1: 18,19
2: 23,27,20,28,29
3: 33,34
4: 44
5:
6: 67,63
7: 78,77
8: 87
9: 97,90
Giải nhì 46118
Giải ba 29367-43944
Giải tư 57919-29000-07763-21097-58287-06733-75190
Giải năm 7427
Giải sáu 7534-1877-0320
Giải bảy 628
Giải tám 29
KQXS Trà Vinh 24/06/2022
Giải đặc biệt 177254 Đầu - Nháy
Giải nhất 29553 0: 06
1: 15,16,16
2: 21,25,25
3:
4: 45
5: 54,53,55,53,55
6: 62
7: 75
8: 83
9: 92,94

2 Nháy: 16,25,53,55
Giải nhì 93955
Giải ba 81721-67606
Giải tư 24153-96792-77875-17125-74955-54645-02515
Giải năm 2325
Giải sáu 6616-0762-1394
Giải bảy 916
Giải tám 83
KQXS Trà Vinh 17/06/2022
Giải đặc biệt 521241 Đầu - Nháy
Giải nhất 33982 0:
1: 18
2:
3: 37,37
4: 41,41
5: 57,58
6: 62
7: 79,72,70
8: 82,81
9: 91,96,93,91,98

2 Nháy: 37,41,91
Giải nhì 58057
Giải ba 59579-18291
Giải tư 23896-92793-15291-01158-26362-06972-59681
Giải năm 3737
Giải sáu 1898-5841-7470
Giải bảy 818
Giải tám 37
KQXS Trà Vinh 10/06/2022
Giải đặc biệt 524019 Đầu - Nháy
Giải nhất 49218 0: 04,00
1: 19,18,19,16,19
2:
3: 35,31
4: 49,41,40
5: 51
6: 66
7: 78,75
8:
9: 98,93

3 Nháy: 19
Giải nhì 96904
Giải ba 07149-22741
Giải tư 48698-45800-64819-58116-17978-46740-50119
Giải năm 9735
Giải sáu 0151-7666-8931
Giải bảy 375
Giải tám 93
KQXS Trà Vinh 03/06/2022
Giải đặc biệt 454635 Đầu - Nháy
Giải nhất 54775 0: 05,04
1:
2: 29,20,24
3: 35,38,36,38
4: 40
5: 51,51
6: 67
7: 75
8: 81,82
9: 98,98

2 Nháy: 38,51,98
Giải nhì 45838
Giải ba 14905-15181
Giải tư 21282-45629-57898-94736-78967-49620-69251
Giải năm 6324
Giải sáu 3704-6451-1698
Giải bảy 538
Giải tám 40
KQXS Trà Vinh 27/05/2022
Giải đặc biệt 045852 Đầu - Nháy
Giải nhất 79892 0: 07
1: 11,19
2: 26
3: 34,34
4: 48,43
5: 52,54,52,58
6: 61
7: 70
8: 85
9: 92,94,95

2 Nháy: 34,52
Giải nhì 90361
Giải ba 90511-40726
Giải tư 68554-96752-89234-74785-54458-43234-13948
Giải năm 9194
Giải sáu 0695-8907-3670
Giải bảy 019
Giải tám 43
KQXS Trà Vinh 20/05/2022
Giải đặc biệt 058785 Đầu - Nháy
Giải nhất 89676 0: 05,01
1: 19
2:
3: 38,34
4:
5: 55
6: 63,64,67
7: 76,78,75
8: 85,83,82,88,87
9: 92
Giải nhì 53338
Giải ba 46283-33278
Giải tư 49282-69055-46105-76463-93901-77634-96864
Giải năm 0292
Giải sáu 6567-8375-8188
Giải bảy 487
Giải tám 19
KQXS Trà Vinh 13/05/2022
Giải đặc biệt 918861 Đầu - Nháy
Giải nhất 24043 0: 06
1: 12
2: 29
3: 31,36
4: 43,45
5: 54,53,55
6: 61,68,62,62,69
7: 72
8: 87,84
9:

2 Nháy: 62
Giải nhì 99687
Giải ba 77229-38654
Giải tư 67531-82468-95536-86312-35784-68006-03972
Giải năm 1753
Giải sáu 8362-9255-4462
Giải bảy 969
Giải tám 45
KQXS Trà Vinh 06/05/2022
Giải đặc biệt 848488 Đầu - Nháy
Giải nhất 33190 0: 09,02,02
1: 17,18,19,17
2: 29,29
3: 31,38
4:
5:
6: 66,63
7:
8: 88,82,86
9: 90,92

2 Nháy: 02,17,29
Giải nhì 48329
Giải ba 37517-39266
Giải tư 24809-73731-48282-69902-61518-60019-33392
Giải năm 8463
Giải sáu 2629-3117-3938
Giải bảy 186
Giải tám 02
KQXS Trà Vinh 29/04/2022
Giải đặc biệt 182968 Đầu - Nháy
Giải nhất 64283 0: 08
1: 15,10
2: 28
3: 30
4: 40
5: 51,54
6: 68,63,60
7:
8: 83,87
9: 90,90,92,96,96

2 Nháy: 90,96
Giải nhì 76451
Giải ba 96390-17790
Giải tư 82987-46754-42208-50440-19628-43515-28992
Giải năm 8110
Giải sáu 2163-4260-9996
Giải bảy 096
Giải tám 30
KQXS Trà Vinh 22/04/2022
Giải đặc biệt 855406 Đầu - Nháy
Giải nhất 03625 0: 06,09,03,07
1: 15,14,14
2: 25
3: 32
4:
5: 53,56
6: 64
7: 78,77,70,72
8: 86
9: 96

2 Nháy: 14
Giải nhì 02853
Giải ba 91109-22196
Giải tư 09732-05315-62014-47278-39003-04156-08477
Giải năm 1370
Giải sáu 9964-9486-0272
Giải bảy 714
Giải tám 07
KQXS Trà Vinh 15/04/2022
Giải đặc biệt 827426 Đầu - Nháy
Giải nhất 98091 0:
1: 15,15,12
2: 26
3: 38
4: 49,46
5: 55,58
6: 66,66,69
7: 78
8: 85
9: 91,94,92,91

2 Nháy: 15,66,91
Giải nhì 70515
Giải ba 38238-09515
Giải tư 00194-01778-72592-26455-41649-34885-07466
Giải năm 5466
Giải sáu 6469-2191-5058
Giải bảy 846
Giải tám 12
KQXS Trà Vinh 01/04/2022
Giải đặc biệt 471381 Đầu - Nháy
Giải nhất 91622 0: 04
1: 11
2: 22,27,20
3: 38
4:
5: 54,52
6: 68,69
7:
8: 81,86,80,88
9: 94,98,98,90

2 Nháy: 98
Giải nhì 67227
Giải ba 82294-90486
Giải tư 21398-60068-88311-89169-84598-00904-11754
Giải năm 6820
Giải sáu 2538-1580-2190
Giải bảy 652
Giải tám 88
KQXS Trà Vinh 25/03/2022
Giải đặc biệt 956634 Đầu - Nháy
Giải nhất 40526 0:
1:
2: 26,20,22,22
3: 34,31
4: 44,40,49,48
5: 50,55,54,50
6: 61
7: 77
8:
9: 94,96

2 Nháy: 22,50
Giải nhì 22077
Giải ba 99544-16240
Giải tư 59550-20931-05120-68322-33655-79322-37649
Giải năm 9094
Giải sáu 8954-6796-1948
Giải bảy 261
Giải tám 50
KQXS Trà Vinh 18/03/2022
Giải đặc biệt 191488 Đầu - Nháy
Giải nhất 54650 0:
1: 12,14,11,14,17
2: 28
3:
4: 46
5: 50,59,58,53,51,56,57
6: 65
7: 76
8: 88,85
9:

2 Nháy: 14
Giải nhì 00712
Giải ba 23259-28514
Giải tư 10158-79311-75565-00014-26746-74576-21553
Giải năm 9785
Giải sáu 5351-2928-5556
Giải bảy 157
Giải tám 17
KQXS Trà Vinh 11/03/2022
Giải đặc biệt 379063 Đầu - Nháy
Giải nhất 98935 0: 04,06,03
1: 18,10
2: 22,26
3: 35,31
4: 43,44
5: 51,58
6: 63,68
7:
8: 81
9: 95,95

2 Nháy: 95
Giải nhì 99222
Giải ba 45695-58168
Giải tư 25331-34904-58306-83851-40126-38718-09110
Giải năm 0043
Giải sáu 4881-1195-5844
Giải bảy 258
Giải tám 03
KQXS Trà Vinh 04/03/2022
Giải đặc biệt 931989 Đầu - Nháy
Giải nhất 11297 0: 08
1:
2: 27
3: 31,38,39
4:
5: 51,58
6: 64,60,67
7: 75,73
8: 89,82
9: 97,92,99,99

2 Nháy: 99
Giải nhì 39282
Giải ba 33564-00292
Giải tư 95099-58599-55360-84331-08008-16275-74173
Giải năm 3351
Giải sáu 5638-1867-5839
Giải bảy 127
Giải tám 58
KQXS Trà Vinh 25/02/2022
Giải đặc biệt 131544 Đầu - Nháy
Giải nhất 61498 0: 07
1:
2: 21,25,24
3: 33,31
4: 44,44
5: 55,55
6: 69,63
7: 73,75,73
8: 84,80
9: 98

2 Nháy: 44,55,73
Giải nhì 58555
Giải ba 10533-63069
Giải tư 93921-92563-77325-79473-08384-42507-63344
Giải năm 1155
Giải sáu 5231-0324-0275
Giải bảy 980
Giải tám 73
KQXS Trà Vinh 18/02/2022
Giải đặc biệt 767743 Đầu - Nháy
Giải nhất 27610 0: 01,00
1: 10,18,15
2: 23,25,22
3:
4: 43,40
5: 57,55
6: 60,61
7:
8: 88,89,89
9: 99

2 Nháy: 89
Giải nhì 29888
Giải ba 35101-45260
Giải tư 13323-02918-55725-07889-93357-52122-54789
Giải năm 7840
Giải sáu 9715-7399-8455
Giải bảy 461
Giải tám 00
KQXS Trà Vinh 11/02/2022
Giải đặc biệt 742615 Đầu - Nháy
Giải nhất 53713 0: 04,08
1: 15,13,16,10
2: 21,24
3:
4: 48
5: 57
6: 67,60,66
7: 74,70
8:
9: 91,99,93
Giải nhì 38874
Giải ba 03104-97357
Giải tư 75291-88216-79970-79908-59067-85810-53621
Giải năm 8124
Giải sáu 6560-3566-2799
Giải bảy 848
Giải tám 93

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình

BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 01/07/2022


Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 17h00 là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.