KQXS Trà Vinh 18/06/2024
Giải đặc biệt 817276 Đầu - Nháy
Giải nhất 18454 0: 01
1: 19,11
2: 28,27
3: 34
4: 49
5: 54,51,57,51
6: 67,60
7: 76,74,76
8: 84
9: 98

2 Nháy: 51,76
Giải nhì 15551
Giải ba 06674-35898
Giải tư 74884-92567-86557-87528-37060-84249-94727
Giải năm 0334
Giải sáu 7751-7601-7219
Giải bảy 911
Giải tám 76
KQXS Trà Vinh 17/06/2024
Giải đặc biệt 817276 Đầu - Nháy
Giải nhất 18454 0: 01
1: 19,11
2: 28,27
3: 34
4: 49
5: 54,51,57,51
6: 67,60
7: 76,74,76
8: 84
9: 98

2 Nháy: 51,76
Giải nhì 15551
Giải ba 06674-35898
Giải tư 74884-92567-86557-87528-37060-84249-94727
Giải năm 0334
Giải sáu 7751-7601-7219
Giải bảy 911
Giải tám 76
KQXS Trà Vinh 16/06/2024
Giải đặc biệt 817276 Đầu - Nháy
Giải nhất 18454 0: 01
1: 19,11
2: 28,27
3: 34
4: 49
5: 54,51,57,51
6: 67,60
7: 76,74,76
8: 84
9: 98

2 Nháy: 51,76
Giải nhì 15551
Giải ba 06674-35898
Giải tư 74884-92567-86557-87528-37060-84249-94727
Giải năm 0334
Giải sáu 7751-7601-7219
Giải bảy 911
Giải tám 76
KQXS Trà Vinh 15/06/2024
Giải đặc biệt 817276 Đầu - Nháy
Giải nhất 18454 0: 01
1: 19,11
2: 28,27
3: 34
4: 49
5: 54,51,57,51
6: 67,60
7: 76,74,76
8: 84
9: 98

2 Nháy: 51,76
Giải nhì 15551
Giải ba 06674-35898
Giải tư 74884-92567-86557-87528-37060-84249-94727
Giải năm 0334
Giải sáu 7751-7601-7219
Giải bảy 911
Giải tám 76
KQXS Trà Vinh 14/06/2024
Giải đặc biệt 817276 Đầu - Nháy
Giải nhất 18454 0: 01
1: 19,11
2: 28,27
3: 34
4: 49
5: 54,51,57,51
6: 67,60
7: 76,74,76
8: 84
9: 98

2 Nháy: 51,76
Giải nhì 15551
Giải ba 06674-35898
Giải tư 74884-92567-86557-87528-37060-84249-94727
Giải năm 0334
Giải sáu 7751-7601-7219
Giải bảy 911
Giải tám 76
KQXS Trà Vinh 13/06/2024
Giải đặc biệt 983480 Đầu - Nháy
Giải nhất 45369 0: 09,06
1: 14,15,15,17
2: 23,26
3: 30,39
4:
5: 58
6: 69,64
7: 73,70
8: 80,82
9: 95

2 Nháy: 15
Giải nhì 50073
Giải ba 80195-66430
Giải tư 86158-37223-87614-33409-20626-56282-58615
Giải năm 7970
Giải sáu 7364-8906-9739
Giải bảy 015
Giải tám 17
KQXS Trà Vinh 12/06/2024
Giải đặc biệt 983480 Đầu - Nháy
Giải nhất 45369 0: 09,06
1: 14,15,15,17
2: 23,26
3: 30,39
4:
5: 58
6: 69,64
7: 73,70
8: 80,82
9: 95

2 Nháy: 15
Giải nhì 50073
Giải ba 80195-66430
Giải tư 86158-37223-87614-33409-20626-56282-58615
Giải năm 7970
Giải sáu 7364-8906-9739
Giải bảy 015
Giải tám 17
KQXS Trà Vinh 11/06/2024
Giải đặc biệt 983480 Đầu - Nháy
Giải nhất 45369 0: 09,06
1: 14,15,15,17
2: 23,26
3: 30,39
4:
5: 58
6: 69,64
7: 73,70
8: 80,82
9: 95

2 Nháy: 15
Giải nhì 50073
Giải ba 80195-66430
Giải tư 86158-37223-87614-33409-20626-56282-58615
Giải năm 7970
Giải sáu 7364-8906-9739
Giải bảy 015
Giải tám 17
KQXS Trà Vinh 10/06/2024
Giải đặc biệt 983480 Đầu - Nháy
Giải nhất 45369 0: 09,06
1: 14,15,15,17
2: 23,26
3: 30,39
4:
5: 58
6: 69,64
7: 73,70
8: 80,82
9: 95

2 Nháy: 15
Giải nhì 50073
Giải ba 80195-66430
Giải tư 86158-37223-87614-33409-20626-56282-58615
Giải năm 7970
Giải sáu 7364-8906-9739
Giải bảy 015
Giải tám 17
KQXS Trà Vinh 09/06/2024
Giải đặc biệt 983480 Đầu - Nháy
Giải nhất 45369 0: 09,06
1: 14,15,15,17
2: 23,26
3: 30,39
4:
5: 58
6: 69,64
7: 73,70
8: 80,82
9: 95

2 Nháy: 15
Giải nhì 50073
Giải ba 80195-66430
Giải tư 86158-37223-87614-33409-20626-56282-58615
Giải năm 7970
Giải sáu 7364-8906-9739
Giải bảy 015
Giải tám 17
KQXS Trà Vinh 08/06/2024
Giải đặc biệt 983480 Đầu - Nháy
Giải nhất 45369 0: 09,06
1: 14,15,15,17
2: 23,26
3: 30,39
4:
5: 58
6: 69,64
7: 73,70
8: 80,82
9: 95

2 Nháy: 15
Giải nhì 50073
Giải ba 80195-66430
Giải tư 86158-37223-87614-33409-20626-56282-58615
Giải năm 7970
Giải sáu 7364-8906-9739
Giải bảy 015
Giải tám 17
KQXS Trà Vinh 07/06/2024
Giải đặc biệt 983480 Đầu - Nháy
Giải nhất 45369 0: 09,06
1: 14,15,15,17
2: 23,26
3: 30,39
4:
5: 58
6: 69,64
7: 73,70
8: 80,82
9: 95

2 Nháy: 15
Giải nhì 50073
Giải ba 80195-66430
Giải tư 86158-37223-87614-33409-20626-56282-58615
Giải năm 7970
Giải sáu 7364-8906-9739
Giải bảy 015
Giải tám 17
KQXS Trà Vinh 06/06/2024
Giải đặc biệt 516374 Đầu - Nháy
Giải nhất 79493 0: 00,04
1: 18
2:
3: 39,30
4:
5: 57,58,56,53
6: 63
7: 74,79,70
8: 87
9: 93,90,94,95
Giải nhì 35718
Giải ba 08090-33100
Giải tư 57579-25357-14258-37304-65594-24670-39056
Giải năm 5639
Giải sáu 0753-2287-8163
Giải bảy 430
Giải tám 95
KQXS Trà Vinh 05/06/2024
Giải đặc biệt 516374 Đầu - Nháy
Giải nhất 79493 0: 00,04
1: 18
2:
3: 39,30
4:
5: 57,58,56,53
6: 63
7: 74,79,70
8: 87
9: 93,90,94,95
Giải nhì 35718
Giải ba 08090-33100
Giải tư 57579-25357-14258-37304-65594-24670-39056
Giải năm 5639
Giải sáu 0753-2287-8163
Giải bảy 430
Giải tám 95
KQXS Trà Vinh 04/06/2024
Giải đặc biệt 516374 Đầu - Nháy
Giải nhất 79493 0: 00,04
1: 18
2:
3: 39,30
4:
5: 57,58,56,53
6: 63
7: 74,79,70
8: 87
9: 93,90,94,95
Giải nhì 35718
Giải ba 08090-33100
Giải tư 57579-25357-14258-37304-65594-24670-39056
Giải năm 5639
Giải sáu 0753-2287-8163
Giải bảy 430
Giải tám 95
KQXS Trà Vinh 03/06/2024
Giải đặc biệt 516374 Đầu - Nháy
Giải nhất 79493 0: 00,04
1: 18
2:
3: 39,30
4:
5: 57,58,56,53
6: 63
7: 74,79,70
8: 87
9: 93,90,94,95
Giải nhì 35718
Giải ba 08090-33100
Giải tư 57579-25357-14258-37304-65594-24670-39056
Giải năm 5639
Giải sáu 0753-2287-8163
Giải bảy 430
Giải tám 95
KQXS Trà Vinh 02/06/2024
Giải đặc biệt 516374 Đầu - Nháy
Giải nhất 79493 0: 00,04
1: 18
2:
3: 39,30
4:
5: 57,58,56,53
6: 63
7: 74,79,70
8: 87
9: 93,90,94,95
Giải nhì 35718
Giải ba 08090-33100
Giải tư 57579-25357-14258-37304-65594-24670-39056
Giải năm 5639
Giải sáu 0753-2287-8163
Giải bảy 430
Giải tám 95
KQXS Trà Vinh 01/06/2024
Giải đặc biệt 516374 Đầu - Nháy
Giải nhất 79493 0: 00,04
1: 18
2:
3: 39,30
4:
5: 57,58,56,53
6: 63
7: 74,79,70
8: 87
9: 93,90,94,95
Giải nhì 35718
Giải ba 08090-33100
Giải tư 57579-25357-14258-37304-65594-24670-39056
Giải năm 5639
Giải sáu 0753-2287-8163
Giải bảy 430
Giải tám 95
KQXS Trà Vinh 31/05/2024
Giải đặc biệt 038490 Đầu - Nháy
Giải nhất 21834 0: 07
1: 11
2: 25,29,20,23
3: 34,34,37
4: 47,41
5: 54
6: 66,62
7: 76
8:
9: 90,99,99

2 Nháy: 34,99
Giải nhì 19947
Giải ba 39241-80354
Giải tư 42299-95534-82307-04266-06876-34099-14462
Giải năm 2825
Giải sáu 8311-4929-7337
Giải bảy 620
Giải tám 23
KQXS Trà Vinh 30/05/2024
Giải đặc biệt 038490 Đầu - Nháy
Giải nhất 21834 0: 07
1: 11
2: 25,29,20,23
3: 34,34,37
4: 47,41
5: 54
6: 66,62
7: 76
8:
9: 90,99,99

2 Nháy: 34,99
Giải nhì 19947
Giải ba 39241-80354
Giải tư 42299-95534-82307-04266-06876-34099-14462
Giải năm 2825
Giải sáu 8311-4929-7337
Giải bảy 620
Giải tám 23

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình

BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 19/06/2024


Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 17h00 là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.


vào web Kết Quả Nét xem các số đẹp hôm nay