KQXS Trà Vinh 24/03/2023
Giải đặc biệt 967050 Đầu - Nháy
Giải nhất 35515 0: 00,05
1: 15,16,13
2: 29,29,25
3: 32,35,31
4: 42,45
5: 50,54
6: 61
7: 76
8:
9: 95

2 Nháy: 29
Giải nhì 10200
Giải ba 06416-68542
Giải tư 25105-90145-81013-79032-33235-24776-22531
Giải năm 4454
Giải sáu 8229-3529-8161
Giải bảy 495
Giải tám 25
KQXS Trà Vinh 17/03/2023
Giải đặc biệt 163655 Đầu - Nháy
Giải nhất 51452 0:
1:
2: 25,21,28
3: 37
4:
5: 55,52,58,59
6: 66
7: 78,79,72
8: 81,80,86,87,85
9: 93
Giải nhì 17481
Giải ba 87980-12578
Giải tư 44586-18693-34425-51579-72087-98185-45621
Giải năm 6528
Giải sáu 9437-1258-3766
Giải bảy 672
Giải tám 59
KQXS Trà Vinh 10/03/2023
Giải đặc biệt 226069 Đầu - Nháy
Giải nhất 17305 0: 05,04,08,05
1: 13
2: 23,28
3: 32
4: 44,46
5: 57
6: 69,60,69
7: 77,73
8: 80,89
9:

2 Nháy: 05,69
Giải nhì 28560
Giải ba 88877-80304
Giải tư 83873-45408-82769-58505-49732-83523-99128
Giải năm 0857
Giải sáu 6844-6246-0780
Giải bảy 713
Giải tám 89
KQXS Trà Vinh 03/03/2023
Giải đặc biệt 966303 Đầu - Nháy
Giải nhất 33478 0: 03
1:
2: 29
3: 38,35,35,33
4: 42,49
5: 50,51
6: 68,69,67
7: 78,78,72,72
8: 82
9:

2 Nháy: 35,72,78
Giải nhì 28438
Giải ba 46635-06278
Giải tư 31735-32272-57642-10968-48749-27469-37672
Giải năm 0750
Giải sáu 6467-4282-5151
Giải bảy 029
Giải tám 33
KQXS Trà Vinh 24/02/2023
Giải đặc biệt 901336 Đầu - Nháy
Giải nhất 52042 0: 00,04,05,09
1: 14,18
2: 22,22,24
3: 36,31,31,30
4: 42
5: 57
6:
7:
8: 85
9: 98,97

2 Nháy: 22,31
Giải nhì 22722
Giải ba 41731-37831
Giải tư 96898-69700-62214-18704-20185-02197-91005
Giải năm 7030
Giải sáu 8309-4557-5422
Giải bảy 924
Giải tám 18
KQXS Trà Vinh 17/02/2023
Giải đặc biệt 686141 Đầu - Nháy
Giải nhất 91870 0: 08
1: 17
2: 22
3: 39,39,37
4: 41,44,48
5:
6: 62,67,69
7: 70,79
8: 88,81
9: 95,96

2 Nháy: 39
Giải nhì 43508
Giải ba 88195-05388
Giải tư 42839-64362-62379-05167-79139-05817-28244
Giải năm 7769
Giải sáu 5396-0722-9648
Giải bảy 137
Giải tám 81
KQXS Trà Vinh 10/02/2023
Giải đặc biệt 143237 Đầu - Nháy
Giải nhất 11438 0: 00,04
1:
2: 28
3: 37,38,35
4: 47
5: 54
6: 62,65,65
7: 77,74
8: 86,89,87,84
9: 96

2 Nháy: 65
Giải nhì 89662
Giải ba 58486-12089
Giải tư 15754-65377-03647-03696-26674-90765-05787
Giải năm 0428
Giải sáu 6884-7765-7935
Giải bảy 500
Giải tám 04
KQXS Trà Vinh 03/02/2023
Giải đặc biệt 670856 Đầu - Nháy
Giải nhất 89326 0: 09
1: 11,14,12,10,17
2: 26
3: 38
4: 41,40,46
5: 56,51
6:
7: 72
8: 85,83
9: 98,97
Giải nhì 45641
Giải ba 99998-73751
Giải tư 86111-59914-53340-19785-80497-51046-88412
Giải năm 9372
Giải sáu 6310-9283-8109
Giải bảy 238
Giải tám 17
KQXS Trà Vinh 27/01/2023
Giải đặc biệt 723196 Đầu - Nháy
Giải nhất 99482 0: 03,02
1: 13,17,10
2: 26
3: 35
4: 48,41,41,45
5: 56,57
6:
7: 73
8: 82,84
9: 96,97

2 Nháy: 41
Giải nhì 02248
Giải ba 80135-79713
Giải tư 35456-86803-88757-65084-99917-76141-34641
Giải năm 0110
Giải sáu 1773-4197-8002
Giải bảy 345
Giải tám 26
KQXS Trà Vinh 20/01/2023
Giải đặc biệt 622760 Đầu - Nháy
Giải nhất 00801 0: 01,06
1: 13
2: 22,29
3: 30,33,38
4: 45
5: 53,51,51
6: 60,67
7: 73,75
8: 87
9: 94

2 Nháy: 51
Giải nhì 19553
Giải ba 31406-10873
Giải tư 86451-87875-11667-07722-69745-07651-28930
Giải năm 4394
Giải sáu 3233-2187-5313
Giải bảy 238
Giải tám 29
KQXS Trà Vinh 13/01/2023
Giải đặc biệt 399953 Đầu - Nháy
Giải nhất 64554 0: 05,05,05,03
1: 13,15
2: 26,27,20
3:
4: 45
5: 53,54
6: 68
7: 77
8: 81
9: 97,97,95

2 Nháy: 97
3 Nháy: 05
Giải nhì 71145
Giải ba 17197-76926
Giải tư 10513-26297-74068-30005-14481-38077-19027
Giải năm 1005
Giải sáu 4995-7015-3920
Giải bảy 205
Giải tám 03
KQXS Trà Vinh 06/01/2023
Giải đặc biệt 209766 Đầu - Nháy
Giải nhất 90037 0: 02
1:
2: 26
3: 37
4: 40,45,45
5: 53,56
6: 66,60,60
7: 77,78,70
8: 82,81,84,82
9:

2 Nháy: 45,60,82
Giải nhì 22482
Giải ba 50753-12626
Giải tư 52860-99756-04281-30940-38884-56877-68278
Giải năm 3560
Giải sáu 3645-7702-2570
Giải bảy 982
Giải tám 45
KQXS Trà Vinh 30/12/2022
Giải đặc biệt 303715 Đầu - Nháy
Giải nhất 63621 0: 09
1: 15
2: 21,29
3: 32,36
4: 49,42,45,40
5: 59
6: 62,65,67
7: 74,78
8:
9: 93,98
Giải nhì 44693
Giải ba 40132-06574
Giải tư 06409-36949-05462-36465-17029-04742-98636
Giải năm 3767
Giải sáu 5545-3859-8378
Giải bảy 140
Giải tám 98
KQXS Trà Vinh 23/12/2022
Giải đặc biệt 225208 Đầu - Nháy
Giải nhất 69250 0: 08,05
1: 12,17
2: 27,25,23,28
3: 33
4: 49
5: 50,58,50
6:
7: 71,76
8: 89,87
9: 93

2 Nháy: 50
Giải nhì 92989
Giải ba 18627-43693
Giải tư 27787-62033-62458-66925-25549-67771-18412
Giải năm 5023
Giải sáu 3350-3528-8217
Giải bảy 776
Giải tám 05
KQXS Trà Vinh 16/12/2022
Giải đặc biệt 172512 Đầu - Nháy
Giải nhất 92022 0: 03,03
1: 12,17
2: 22,26,23
3: 36
4: 46,41
5: 53
6: 62
7: 72
8: 80,87,83
9: 97,93

2 Nháy: 03
Giải nhì 31803
Giải ba 91426-24980
Giải tư 00687-18097-75123-97246-48617-20262-64683
Giải năm 5653
Giải sáu 5536-5693-6203
Giải bảy 372
Giải tám 41
KQXS Trà Vinh 09/12/2022
Giải đặc biệt 100662 Đầu - Nháy
Giải nhất 31476 0: 03,01,02
1: 18,14,10
2: 21
3: 33,36
4: 48
5:
6: 62,65,63,62
7: 76,73
8: 88
9: 90

2 Nháy: 62
Giải nhì 22190
Giải ba 18833-75503
Giải tư 65901-00065-60088-62818-28614-20263-76810
Giải năm 2236
Giải sáu 1262-9702-6921
Giải bảy 273
Giải tám 48
KQXS Trà Vinh 02/12/2022
Giải đặc biệt 213760 Đầu - Nháy
Giải nhất 54702 0: 02
1: 11,16
2:
3: 37,36
4: 46,47,40,46
5: 51,53
6: 60,60
7: 71,75
8:
9: 93,99,90

2 Nháy: 46,60
Giải nhì 00593
Giải ba 91071-78011
Giải tư 48846-67847-92016-52451-72153-41240-39446
Giải năm 4660
Giải sáu 0899-4437-3690
Giải bảy 775
Giải tám 36
KQXS Trà Vinh 25/11/2022
Giải đặc biệt 583491 Đầu - Nháy
Giải nhất 80497 0: 00,00,01
1:
2: 28
3: 35,33,35,35
4: 41,46
5:
6: 67,64
7: 74,73,71
8:
9: 91,97,92

2 Nháy: 00
3 Nháy: 35
Giải nhì 14374
Giải ba 11567-02641
Giải tư 02435-45046-87200-24100-14533-34873-70735
Giải năm 6892
Giải sáu 1535-1364-9771
Giải bảy 428
Giải tám 01
KQXS Trà Vinh 18/11/2022
Giải đặc biệt 114125 Đầu - Nháy
Giải nhất 49533 0: 03,08
1:
2: 25,29
3: 33,34,38
4: 40
5: 58,53
6: 65,64
7: 74,72
8: 81,83,87,87
9:

2 Nháy: 87
Giải nhì 76240
Giải ba 53081-30765
Giải tư 52229-46483-33203-76064-25687-99874-94258
Giải năm 6253
Giải sáu 3808-7287-4734
Giải bảy 772
Giải tám 38
KQXS Trà Vinh 11/11/2022
Giải đặc biệt 530214 Đầu - Nháy
Giải nhất 87254 0: 06,09,00,01
1: 14,17
2: 28
3: 39
4: 44,44
5: 54,54,51
6: 65
7: 78
8: 83,81
9: 97

2 Nháy: 44,54
Giải nhì 40939
Giải ba 89954-08151
Giải tư 70365-35697-99278-67106-16128-35144-69409
Giải năm 9344
Giải sáu 3200-7683-5817
Giải bảy 001
Giải tám 81

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình

BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 25/03/2023


Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 17h00 là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.


vào web XSMB.top xem các cao thủ chốt số - Đăng ký chốt số để kiếm tiền