• Trang chủ
  • Kết quả xổ số Trà Vinh
  • KQXS Trà Vinh

Kết quả Đầu
KQXS Trà Vinh 11/06/2021
Giải đặc biệt 052296
Giải nhất 22604
Giải nhì 05557
Giải ba 07504-05889
Giải tư 59909-47076-87815-86377-83296-88877-95094
Giải năm 8624
Giải sáu 6581-4868-9906
Giải bảy 667
Giải tám 32
0: 04,04,09,06
1: 15
2: 24
3: 32
4:
5: 57
6: 68,67
7: 76,77,77
8: 89,81
9: 96,96,94
KQXS Trà Vinh 04/06/2021
Giải đặc biệt 548226
Giải nhất 10169
Giải nhì 65952
Giải ba 79215-58868
Giải tư 53616-38448-81294-74023-80294-80672-24277
Giải năm 7752
Giải sáu 1093-6532-9835
Giải bảy 319
Giải tám 10
0:
1: 15,16,19,10
2: 26,23
3: 32,35
4: 48
5: 52,52
6: 69,68
7: 72,77
8:
9: 94,94,93
KQXS Trà Vinh 28/05/2021
Giải đặc biệt 080453
Giải nhất 42348
Giải nhì 47542
Giải ba 61714-61646
Giải tư 23845-83288-98317-22828-91880-14897-12143
Giải năm 6603
Giải sáu 7671-2875-8418
Giải bảy 793
Giải tám 96
0: 03
1: 14,17,18
2: 28
3:
4: 48,42,46,45,43
5: 53
6:
7: 71,75
8: 88,80
9: 97,93,96
KQXS Trà Vinh 21/05/2021
Giải đặc biệt 090253
Giải nhất 59443
Giải nhì 06494
Giải ba 15543-60144
Giải tư 77430-13077-08135-62017-09778-63604-30768
Giải năm 0726
Giải sáu 0415-6928-1636
Giải bảy 434
Giải tám 73
0: 04
1: 17,15
2: 26,28
3: 30,35,36,34
4: 43,43,44
5: 53
6: 68
7: 77,78,73
8:
9: 94
KQXS Trà Vinh 14/05/2021
Giải đặc biệt 797127
Giải nhất 38817
Giải nhì 32502
Giải ba 18345-98496
Giải tư 75579-69251-19064-24861-69777-94185-03372
Giải năm 4124
Giải sáu 7723-7108-2905
Giải bảy 596
Giải tám 80
0: 02,08,05
1: 17
2: 27,24,23
3:
4: 45
5: 51
6: 64,61
7: 79,77,72
8: 85,80
9: 96,96
KQXS Trà Vinh 07/05/2021
Giải đặc biệt 092951
Giải nhất 09068
Giải nhì 07696
Giải ba 17678-77640
Giải tư 96114-90357-53247-31123-76500-97822-28675
Giải năm 4846
Giải sáu 3229-2437-3417
Giải bảy 663
Giải tám 43
0: 00
1: 14,17
2: 23,22,29
3: 37
4: 40,47,46,43
5: 51,57
6: 68,63
7: 78,75
8:
9: 96
KQXS Trà Vinh 23/04/2021
Giải đặc biệt 322166
Giải nhất 33662
Giải nhì 55617
Giải ba 98883-97879
Giải tư 77547-12382-52662-78987-13623-63521-42703
Giải năm 7102
Giải sáu 6935-9206-3684
Giải bảy 119
Giải tám 98
0: 03,02,06
1: 17,19
2: 23,21
3: 35
4: 47
5:
6: 66,62,62
7: 79
8: 83,82,87,84
9: 98
KQXS Trà Vinh 16/04/2021
Giải đặc biệt 857599
Giải nhất 76625
Giải nhì 15905
Giải ba 30568-66355
Giải tư 44017-40362-52697-87058-14730-07651-82294
Giải năm 4498
Giải sáu 8972-6769-7461
Giải bảy 124
Giải tám 51
0: 05
1: 17
2: 25,24
3: 30
4:
5: 55,58,51,51
6: 68,62,69,61
7: 72
8:
9: 99,97,94,98
KQXS Trà Vinh 09/04/2021
Giải đặc biệt 948895
Giải nhất 43652
Giải nhì 07900
Giải ba 77689-29851
Giải tư 08527-69601-95781-84275-91924-60545-70728
Giải năm 1549
Giải sáu 9951-8843-6394
Giải bảy 850
Giải tám 16
0: 00,01
1: 16
2: 27,24,28
3:
4: 45,49,43
5: 52,51,51,50
6:
7: 75
8: 89,81
9: 95,94
KQXS Trà Vinh 02/04/2021
Giải đặc biệt 243293
Giải nhất 89756
Giải nhì 98334
Giải ba 80753-83136
Giải tư 27900-67682-76669-31716-97270-74677-25046
Giải năm 5781
Giải sáu 9316-9904-9327
Giải bảy 489
Giải tám 72
0: 00,04
1: 16,16
2: 27
3: 34,36
4: 46
5: 56,53
6: 69
7: 70,77,72
8: 82,81,89
9: 93
KQXS Trà Vinh 26/03/2021
Giải đặc biệt 661120
Giải nhất 71810
Giải nhì 57881
Giải ba 68448-51973
Giải tư 31068-06360-93390-25009-40141-41254-67782
Giải năm 1761
Giải sáu 4223-0451-3665
Giải bảy 988
Giải tám 86
0: 09
1: 10
2: 20,23
3:
4: 48,41
5: 54,51
6: 68,60,61,65
7: 73
8: 81,82,88,86
9: 90
KQXS Trà Vinh 19/03/2021
Giải đặc biệt 441539
Giải nhất 92194
Giải nhì 75694
Giải ba 99725-09771
Giải tư 14350-76240-94518-24863-32230-71455-91910
Giải năm 9936
Giải sáu 4664-9832-1189
Giải bảy 907
Giải tám 13
0: 07
1: 18,10,13
2: 25
3: 39,30,36,32
4: 40
5: 50,55
6: 63,64
7: 71
8: 89
9: 94,94
KQXS Trà Vinh 12/03/2021
Giải đặc biệt 026204
Giải nhất 12843
Giải nhì 31680
Giải ba 01356-85509
Giải tư 00620-07875-01681-08407-95169-01470-50791
Giải năm 3571
Giải sáu 2698-0264-2629
Giải bảy 898
Giải tám 31
0: 04,09,07
1:
2: 20,29
3: 31
4: 43
5: 56
6: 69,64
7: 75,70,71
8: 80,81
9: 91,98,98
KQXS Trà Vinh 05/03/2021
Giải đặc biệt 511302
Giải nhất 78315
Giải nhì 20870
Giải ba 49861-42038
Giải tư 21744-93489-25893-92734-63776-80122-40283
Giải năm 3222
Giải sáu 8803-1746-1185
Giải bảy 634
Giải tám 98
0: 02,03
1: 15
2: 22,22
3: 38,34,34
4: 44,46
5:
6: 61
7: 70,76
8: 89,83,85
9: 93,98
KQXS Trà Vinh 26/02/2021
Giải đặc biệt 557933
Giải nhất 74578
Giải nhì 78415
Giải ba 96388-29837
Giải tư 76461-63784-75856-13694-12406-13814-13872
Giải năm 7003
Giải sáu 1028-3063-2450
Giải bảy 143
Giải tám 53
0: 06,03
1: 15,14
2: 28
3: 33,37
4: 43
5: 56,50,53
6: 61,63
7: 78,72
8: 88,84
9: 94
KQXS Trà Vinh 19/02/2021
Giải đặc biệt 051271
Giải nhất 86495
Giải nhì 60840
Giải ba 66546-50978
Giải tư 46107-37463-33442-15740-35324-74303-08331
Giải năm 4461
Giải sáu 5818-3890-0582
Giải bảy 367
Giải tám 05
0: 07,03,05
1: 18
2: 24
3: 31
4: 40,46,42,40
5:
6: 63,61,67
7: 71,78
8: 82
9: 95,90
KQXS Trà Vinh 12/02/2021
Giải đặc biệt 037914
Giải nhất 12997
Giải nhì 84910
Giải ba 24374-65136
Giải tư 58777-53323-87422-11759-23736-10013-18709
Giải năm 0943
Giải sáu 8468-5812-8101
Giải bảy 171
Giải tám 17
0: 09,01
1: 14,10,13,12,17
2: 23,22
3: 36,36
4: 43
5: 59
6: 68
7: 74,77,71
8:
9: 97
KQXS Trà Vinh 05/02/2021
Giải đặc biệt 089039
Giải nhất 83782
Giải nhì 26886
Giải ba 30367-53566
Giải tư 71006-53316-27652-12661-91165-92747-59500
Giải năm 6091
Giải sáu 4984-3712-3815
Giải bảy 764
Giải tám 29
0: 06,00
1: 16,12,15
2: 29
3: 39
4: 47
5: 52
6: 67,66,61,65,64
7:
8: 82,86,84
9: 91
KQXS Trà Vinh 29/01/2021
Giải đặc biệt 861304
Giải nhất 07257
Giải nhì 19528
Giải ba 30767-51003
Giải tư 72557-90330-38220-13083-21248-94366-23629
Giải năm 0595
Giải sáu 5745-0552-4958
Giải bảy 520
Giải tám 49
0: 04,03
1:
2: 28,20,29,20
3: 30
4: 48,45,49
5: 57,57,52,58
6: 67,66
7:
8: 83
9: 95
KQXS Trà Vinh 22/01/2021
Giải đặc biệt 284087
Giải nhất 61304
Giải nhì 32842
Giải ba 94840-96325
Giải tư 85845-77044-32950-74949-77200-43126-36105
Giải năm 2048
Giải sáu 0682-4317-4744
Giải bảy 744
Giải tám 23
0: 04,00,05
1: 17
2: 25,26,23
3:
4: 42,40,45,44,49,48,44,44
5: 50
6:
7:
8: 87,82
9:
KQXS Trà Vinh 15/01/2021
Giải đặc biệt 295088
Giải nhất 01440
Giải nhì 47614
Giải ba 48021-43255
Giải tư 99186-56436-13968-54128-12763-08189-00807
Giải năm 5696
Giải sáu 3046-3563-9737
Giải bảy 621
Giải tám 61
0: 07
1: 14
2: 21,28,21
3: 36,37
4: 40,46
5: 55
6: 68,63,63,61
7:
8: 88,86,89
9: 96
KQXS Trà Vinh 01/01/2021
Giải đặc biệt 017444
Giải nhất 16504
Giải nhì 10979
Giải ba 52507-33321
Giải tư 36098-52645-83100-22666-13793-48132-27808
Giải năm 0128
Giải sáu 0012-0912-8126
Giải bảy 862
Giải tám 00
0: 04,07,00,08,00
1: 12,12
2: 21,28,26
3: 32
4: 44,45
5:
6: 66,62
7: 79
8:
9: 98,93
KQXS Trà Vinh 25/12/2020
Giải đặc biệt 203884
Giải nhất 86666
Giải nhì 66201
Giải ba 22425-14628
Giải tư 32582-32052-29456-59358-43793-05722-93957
Giải năm 8528
Giải sáu 6254-0164-5095
Giải bảy 429
Giải tám 03
0: 01,03
1:
2: 25,28,22,28,29
3:
4:
5: 52,56,58,57,54
6: 66,64
7:
8: 84,82
9: 93,95
KQXS Trà Vinh 18/12/2020
Giải đặc biệt 052805
Giải nhất 02975
Giải nhì 46868
Giải ba 17483-70446
Giải tư 06042-96880-45286-62128-65589-54164-83526
Giải năm 6806
Giải sáu 1070-3150-3690
Giải bảy 925
Giải tám 58
0: 05,06
1:
2: 28,26,25
3:
4: 46,42
5: 50,58
6: 68,64
7: 75,70
8: 83,80,86,89
9: 90
KQXS Trà Vinh 11/12/2020
Giải đặc biệt 352503
Giải nhất 24149
Giải nhì 23777
Giải ba 93362-68264
Giải tư 68403-36366-85255-43284-29319-99390-18548
Giải năm 4654
Giải sáu 3535-8313-0408
Giải bảy 248
Giải tám 97
0: 03,03,08
1: 19,13
2:
3: 35
4: 49,48,48
5: 55,54
6: 62,64,66
7: 77
8: 84
9: 90,97
KQXS Trà Vinh 04/12/2020
Giải đặc biệt 503261
Giải nhất 02342
Giải nhì 45767
Giải ba 04945-59361
Giải tư 72213-66224-94569-30157-26964-68871-08248
Giải năm 5688
Giải sáu 7441-1705-1426
Giải bảy 221
Giải tám 31
0: 05
1: 13
2: 24,26,21
3: 31
4: 42,45,48,41
5: 57
6: 61,67,61,69,64
7: 71
8: 88
9:
KQXS Trà Vinh 27/11/2020
Giải đặc biệt 084831
Giải nhất 07401
Giải nhì 82324
Giải ba 51250-68525
Giải tư 60773-92706-62454-66745-31097-24306-73756
Giải năm 2301
Giải sáu 4137-3664-4430
Giải bảy 814
Giải tám 45
0: 01,06,06,01
1: 14
2: 24,25
3: 31,37,30
4: 45,45
5: 50,54,56
6: 64
7: 73
8:
9: 97
KQXS Trà Vinh 20/11/2020
Giải đặc biệt 358536
Giải nhất 43401
Giải nhì 42772
Giải ba 10805-02537
Giải tư 30959-13977-93970-29149-71580-53687-78076
Giải năm 1726
Giải sáu 3408-7448-6800
Giải bảy 706
Giải tám 48
0: 01,05,08,00,06
1:
2: 26
3: 36,37
4: 49,48,48
5: 59
6:
7: 72,77,70,76
8: 80,87
9:
KQXS Trà Vinh 13/11/2020
Giải đặc biệt 666115
Giải nhất 90962
Giải nhì 92926
Giải ba 84106-27746
Giải tư 16765-65672-29743-26913-84707-80772-54763
Giải năm 5363
Giải sáu 6483-1175-8095
Giải bảy 084
Giải tám 91
0: 06,07
1: 15,13
2: 26
3:
4: 46,43
5:
6: 62,65,63,63
7: 72,72,75
8: 83,84
9: 95,91
KQXS Trà Vinh 06/11/2020
Giải đặc biệt 844463
Giải nhất 98940
Giải nhì 94049
Giải ba 46732-10518
Giải tư 98102-33664-51896-68627-43604-03326-41764
Giải năm 9182
Giải sáu 6114-4146-0445
Giải bảy 361
Giải tám 97
0: 02,04
1: 18,14
2: 27,26
3: 32
4: 40,49,46,45
5:
6: 63,64,64,61
7:
8: 82
9: 96,97
KQXS Trà Vinh 30/10/2020
Giải đặc biệt 062743
Giải nhất 37910
Giải nhì 99367
Giải ba 30538-17821
Giải tư 90407-36332-85484-74630-79356-30474-83737
Giải năm 3214
Giải sáu 5973-1879-8792
Giải bảy 943
Giải tám 57
0: 07
1: 10,14
2: 21
3: 38,32,30,37
4: 43,43
5: 56,57
6: 67
7: 74,73,79
8: 84
9: 92

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình


BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 13/06/2021


Top Đặc Biệt: 13/06/2021


Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 4h chiều là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.