vào XSMB.top xem các cao thủ chốt số

vào RaoVat.me để tạo kênh bán hàng miễn phí - đăng tin rao vặt miễn phí
KQXS Trà Vinh 16/09/2022
Giải đặc biệt 133100 Đầu - Nháy
Giải nhất 21957 0: 00,04
1: 11
2: 29
3: 31,31,31
4:
5: 57
6: 67,62
7: 73,77,77,70
8: 89
9: 90,97,92

2 Nháy: 77
3 Nháy: 31
Giải nhì 14367
Giải ba 44931-71089
Giải tư 15631-44590-56831-89011-45562-08897-81892
Giải năm 5373
Giải sáu 5477-0377-7029
Giải bảy 970
Giải tám 04
KQXS Trà Vinh 26/08/2022
Giải đặc biệt 615782 Đầu - Nháy
Giải nhất 07893 0: 08,01
1:
2: 28
3: 32
4:
5: 59,50,50
6: 60
7: 72
8: 82
9: 93,91,95,92,98,94,92,90

2 Nháy: 50,92
Giải nhì 40332
Giải ba 59659-21772
Giải tư 94791-01395-95592-29298-03008-13994-54928
Giải năm 1750
Giải sáu 3560-6250-4801
Giải bảy 892
Giải tám 90
KQXS Trà Vinh 19/08/2022
Giải đặc biệt 720347 Đầu - Nháy
Giải nhất 97973 0: 01,00
1: 18,10
2: 20,29
3: 35
4: 47,40,42
5: 57,55
6: 65,64
7: 73,77
8:
9: 91,96
Giải nhì 64565
Giải ba 69464-63201
Giải tư 90857-07000-61720-83055-82840-19918-68377
Giải năm 4929
Giải sáu 3635-2091-3142
Giải bảy 810
Giải tám 96
KQXS Trà Vinh 12/08/2022
Giải đặc biệt 706497 Đầu - Nháy
Giải nhất 15290 0: 06
1: 17,14
2: 25
3:
4:
5: 50,59,53,51
6: 61,60
7: 74,76
8: 85
9: 97,90,94,96,95
Giải nhì 95250
Giải ba 77761-63360
Giải tư 70517-60794-87859-10153-70274-12576-30506
Giải năm 3985
Giải sáu 3796-2614-5225
Giải bảy 695
Giải tám 51
KQXS Trà Vinh 05/08/2022
Giải đặc biệt 020828 Đầu - Nháy
Giải nhất 71675 0: 00
1:
2: 28
3: 35,37
4: 48,42,48,43
5: 56,53
6: 62,66,64,66
7: 75
8: 85,84,87
9:

2 Nháy: 48,66
Giải nhì 69562
Giải ba 68548-49635
Giải tư 62066-33764-51956-77000-25553-97442-04466
Giải năm 6548
Giải sáu 0085-7337-9184
Giải bảy 687
Giải tám 43
KQXS Trà Vinh 29/07/2022
Giải đặc biệt 062998 Đầu - Nháy
Giải nhất 82345 0:
1: 18,12,15
2: 23
3:
4: 45,46,47,40
5: 56,53
6:
7: 79
8: 83,85,87
9: 98,97,98,92

2 Nháy: 98
Giải nhì 85318
Giải ba 57046-77247
Giải tư 01512-24156-74097-05083-32098-61785-14687
Giải năm 1279
Giải sáu 3315-6992-7740
Giải bảy 823
Giải tám 53
KQXS Trà Vinh 22/07/2022
Giải đặc biệt 479837 Đầu - Nháy
Giải nhất 57158 0: 02,03,09
1: 10
2: 25
3: 37,33,38
4: 48
5: 58,53
6: 60,68,68,68
7:
8: 87,85,82
9:

3 Nháy: 68
Giải nhì 61433
Giải ba 22360-69325
Giải tư 65148-98768-35253-83868-82868-93087-85802
Giải năm 0703
Giải sáu 0009-0538-2810
Giải bảy 385
Giải tám 82
KQXS Trà Vinh 15/07/2022
Giải đặc biệt 542408 Đầu - Nháy
Giải nhất 45756 0: 08,02
1: 13
2: 21,22
3:
4:
5: 56,56,55,53
6: 66,66,62
7: 78,77,74,72
8: 82
9: 98

2 Nháy: 56,66
Giải nhì 18413
Giải ba 86121-08656
Giải tư 30278-55682-03798-20855-53866-60153-84922
Giải năm 4777
Giải sáu 8566-1374-8272
Giải bảy 862
Giải tám 02
KQXS Trà Vinh 08/07/2022
Giải đặc biệt 112078 Đầu - Nháy
Giải nhất 79762 0: 01
1: 19
2: 20
3: 38,38
4: 47,41,46
5:
6: 62,60,68,64,63
7: 78,77
8:
9: 97,91,99

2 Nháy: 38
Giải nhì 07797
Giải ba 38347-17738
Giải tư 54201-82438-95841-94760-11568-02264-47219
Giải năm 7220
Giải sáu 4546-3191-3463
Giải bảy 899
Giải tám 77
KQXS Trà Vinh 01/07/2022
Giải đặc biệt 051023 Đầu - Nháy
Giải nhất 97878 0: 00
1: 18,19
2: 23,27,20,28,29
3: 33,34
4: 44
5:
6: 67,63
7: 78,77
8: 87
9: 97,90
Giải nhì 46118
Giải ba 29367-43944
Giải tư 57919-29000-07763-21097-58287-06733-75190
Giải năm 7427
Giải sáu 7534-1877-0320
Giải bảy 628
Giải tám 29
KQXS Trà Vinh 24/06/2022
Giải đặc biệt 177254 Đầu - Nháy
Giải nhất 29553 0: 06
1: 15,16,16
2: 21,25,25
3:
4: 45
5: 54,53,55,53,55
6: 62
7: 75
8: 83
9: 92,94

2 Nháy: 16,25,53,55
Giải nhì 93955
Giải ba 81721-67606
Giải tư 24153-96792-77875-17125-74955-54645-02515
Giải năm 2325
Giải sáu 6616-0762-1394
Giải bảy 916
Giải tám 83
KQXS Trà Vinh 17/06/2022
Giải đặc biệt 521241 Đầu - Nháy
Giải nhất 33982 0:
1: 18
2:
3: 37,37
4: 41,41
5: 57,58
6: 62
7: 79,72,70
8: 82,81
9: 91,96,93,91,98

2 Nháy: 37,41,91
Giải nhì 58057
Giải ba 59579-18291
Giải tư 23896-92793-15291-01158-26362-06972-59681
Giải năm 3737
Giải sáu 1898-5841-7470
Giải bảy 818
Giải tám 37
KQXS Trà Vinh 10/06/2022
Giải đặc biệt 524019 Đầu - Nháy
Giải nhất 49218 0: 04,00
1: 19,18,19,16,19
2:
3: 35,31
4: 49,41,40
5: 51
6: 66
7: 78,75
8:
9: 98,93

3 Nháy: 19
Giải nhì 96904
Giải ba 07149-22741
Giải tư 48698-45800-64819-58116-17978-46740-50119
Giải năm 9735
Giải sáu 0151-7666-8931
Giải bảy 375
Giải tám 93
KQXS Trà Vinh 03/06/2022
Giải đặc biệt 454635 Đầu - Nháy
Giải nhất 54775 0: 05,04
1:
2: 29,20,24
3: 35,38,36,38
4: 40
5: 51,51
6: 67
7: 75
8: 81,82
9: 98,98

2 Nháy: 38,51,98
Giải nhì 45838
Giải ba 14905-15181
Giải tư 21282-45629-57898-94736-78967-49620-69251
Giải năm 6324
Giải sáu 3704-6451-1698
Giải bảy 538
Giải tám 40
KQXS Trà Vinh 27/05/2022
Giải đặc biệt 045852 Đầu - Nháy
Giải nhất 79892 0: 07
1: 11,19
2: 26
3: 34,34
4: 48,43
5: 52,54,52,58
6: 61
7: 70
8: 85
9: 92,94,95

2 Nháy: 34,52
Giải nhì 90361
Giải ba 90511-40726
Giải tư 68554-96752-89234-74785-54458-43234-13948
Giải năm 9194
Giải sáu 0695-8907-3670
Giải bảy 019
Giải tám 43
KQXS Trà Vinh 20/05/2022
Giải đặc biệt 058785 Đầu - Nháy
Giải nhất 89676 0: 05,01
1: 19
2:
3: 38,34
4:
5: 55
6: 63,64,67
7: 76,78,75
8: 85,83,82,88,87
9: 92
Giải nhì 53338
Giải ba 46283-33278
Giải tư 49282-69055-46105-76463-93901-77634-96864
Giải năm 0292
Giải sáu 6567-8375-8188
Giải bảy 487
Giải tám 19
KQXS Trà Vinh 13/05/2022
Giải đặc biệt 918861 Đầu - Nháy
Giải nhất 24043 0: 06
1: 12
2: 29
3: 31,36
4: 43,45
5: 54,53,55
6: 61,68,62,62,69
7: 72
8: 87,84
9:

2 Nháy: 62
Giải nhì 99687
Giải ba 77229-38654
Giải tư 67531-82468-95536-86312-35784-68006-03972
Giải năm 1753
Giải sáu 8362-9255-4462
Giải bảy 969
Giải tám 45
KQXS Trà Vinh 06/05/2022
Giải đặc biệt 848488 Đầu - Nháy
Giải nhất 33190 0: 09,02,02
1: 17,18,19,17
2: 29,29
3: 31,38
4:
5:
6: 66,63
7:
8: 88,82,86
9: 90,92

2 Nháy: 02,17,29
Giải nhì 48329
Giải ba 37517-39266
Giải tư 24809-73731-48282-69902-61518-60019-33392
Giải năm 8463
Giải sáu 2629-3117-3938
Giải bảy 186
Giải tám 02
KQXS Trà Vinh 29/04/2022
Giải đặc biệt 182968 Đầu - Nháy
Giải nhất 64283 0: 08
1: 15,10
2: 28
3: 30
4: 40
5: 51,54
6: 68,63,60
7:
8: 83,87
9: 90,90,92,96,96

2 Nháy: 90,96
Giải nhì 76451
Giải ba 96390-17790
Giải tư 82987-46754-42208-50440-19628-43515-28992
Giải năm 8110
Giải sáu 2163-4260-9996
Giải bảy 096
Giải tám 30
KQXS Trà Vinh 22/04/2022
Giải đặc biệt 855406 Đầu - Nháy
Giải nhất 03625 0: 06,09,03,07
1: 15,14,14
2: 25
3: 32
4:
5: 53,56
6: 64
7: 78,77,70,72
8: 86
9: 96

2 Nháy: 14
Giải nhì 02853
Giải ba 91109-22196
Giải tư 09732-05315-62014-47278-39003-04156-08477
Giải năm 1370
Giải sáu 9964-9486-0272
Giải bảy 714
Giải tám 07

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình

BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 02/12/2022


Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 17h00 là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.