KQXS Long An 21/05/2022
Giải đặc biệt 078827 Đầu - Nháy
Giải nhất 75375 0: 06
1: 19,14
2: 27
3: 30,31
4: 43,41
5: 50,53
6: 64
7: 75,78,74
8: 82,85
9: 96,94
Giải nhì 82130
Giải ba 01419-86178
Giải tư 29050-61896-01882-01994-59985-84943-35514
Giải năm 6564
Giải sáu 2853-7874-0141
Giải bảy 506
Giải tám 31
KQXS Long An 14/05/2022
Giải đặc biệt 735904 Đầu - Nháy
Giải nhất 72760 0: 04,01
1: 12,15
2: 25
3: 39,37
4: 45,48,46,48
5:
6: 60,63,64
7:
8: 82,81
9: 97,99

2 Nháy: 48
Giải nhì 54263
Giải ba 77239-76525
Giải tư 69882-98312-50845-07248-56737-08464-60497
Giải năm 7501
Giải sáu 7381-9015-3846
Giải bảy 348
Giải tám 99
KQXS Long An 07/05/2022
Giải đặc biệt 812744 Đầu - Nháy
Giải nhất 43284 0: 05,09,09
1: 12
2: 20,24
3: 36,37
4: 44,43,42
5: 52
6: 62
7: 79
8: 84
9: 90,91,94

2 Nháy: 09
Giải nhì 31020
Giải ba 95305-48143
Giải tư 19309-51152-10309-43490-27424-73912-70142
Giải năm 1262
Giải sáu 0291-2494-0436
Giải bảy 579
Giải tám 37
KQXS Long An 30/04/2022
Giải đặc biệt 410244 Đầu - Nháy
Giải nhất 14904 0: 04,06,07,07
1: 12,16,14,14
2: 21,25,21
3: 33,34,38
4: 44,49
5:
6: 67
7: 72
8:
9:

2 Nháy: 07,14,21
Giải nhì 76106
Giải ba 23533-38007
Giải tư 57412-78267-47407-75172-13521-60225-53016
Giải năm 8914
Giải sáu 2314-4134-0421
Giải bảy 549
Giải tám 38
KQXS Long An 23/04/2022
Giải đặc biệt 934806 Đầu - Nháy
Giải nhất 60594 0: 06,07,08
1: 14,10,12,15,16
2: 22
3: 36,36
4:
5: 57,54,57
6: 69
7: 73,78
8:
9: 94

2 Nháy: 36,57
Giải nhì 41314
Giải ba 84410-49573
Giải tư 77312-43515-79916-13257-40754-59869-72936
Giải năm 3357
Giải sáu 5707-6436-5878
Giải bảy 522
Giải tám 08
KQXS Long An 16/04/2022
Giải đặc biệt 211809 Đầu - Nháy
Giải nhất 32744 0: 09,05,05,04,08
1: 17
2: 23
3: 30,35,33
4: 44,47
5: 54,50
6: 63
7: 75
8: 84
9: 96

2 Nháy: 05
Giải nhì 17305
Giải ba 13305-35304
Giải tư 43675-84717-73430-81947-09584-67935-12754
Giải năm 6750
Giải sáu 2123-0763-3096
Giải bảy 933
Giải tám 08
KQXS Long An 09/04/2022
Giải đặc biệt 832298 Đầu - Nháy
Giải nhất 92726 0: 07,00,08
1: 11
2: 26,22,24,27
3: 39
4: 40
5: 53
6: 65
7: 73,72
8: 89
9: 98,99,90
Giải nhì 97473
Giải ba 07511-95772
Giải tư 28699-12522-81053-23340-34107-42000-31108
Giải năm 0589
Giải sáu 5990-7124-8827
Giải bảy 239
Giải tám 65
KQXS Long An 02/04/2022
Giải đặc biệt 874733 Đầu - Nháy
Giải nhất 70829 0: 09,09
1: 19,19
2: 29,21,24
3: 33,39
4: 42
5: 52,54
6: 64
7: 70,77
8: 84,84
9: 95

2 Nháy: 09,19,84
Giải nhì 78264
Giải ba 03270-80842
Giải tư 30209-66119-43352-66984-67554-25721-22795
Giải năm 1324
Giải sáu 9677-2209-9084
Giải bảy 039
Giải tám 19
KQXS Long An 26/03/2022
Giải đặc biệt 209792 Đầu - Nháy
Giải nhất 74241 0: 09,04,01
1: 17,19
2: 20,28
3: 38,34
4: 41,41
5: 50
6:
7:
8: 86,80
9: 92,90,92,96

2 Nháy: 41,92
Giải nhì 34986
Giải ba 51390-01809
Giải tư 39992-77141-99217-47720-08180-87038-98119
Giải năm 8228
Giải sáu 0396-7404-8901
Giải bảy 134
Giải tám 50
KQXS Long An 19/03/2022
Giải đặc biệt 542438 Đầu - Nháy
Giải nhất 50453 0: 03,09,04
1: 11,12,14,19
2:
3: 38,34
4: 49
5: 53,57,51
6: 63
7:
8: 88,87
9: 95,97
Giải nhì 44695
Giải ba 38411-44988
Giải tư 78463-86997-90012-96403-92357-14649-56914
Giải năm 4509
Giải sáu 0904-0634-9687
Giải bảy 751
Giải tám 19
KQXS Long An 12/03/2022
Giải đặc biệt 109513 Đầu - Nháy
Giải nhất 26360 0: 09
1: 13,16,10
2: 22,21,24
3: 38,36,32,33
4: 40,45,47
5:
6: 60,62
7: 73
8: 89
9:
Giải nhì 24722
Giải ba 92673-30138
Giải tư 21221-00762-11036-71324-94316-65940-67910
Giải năm 5209
Giải sáu 3332-1445-3233
Giải bảy 947
Giải tám 89
KQXS Long An 05/03/2022
Giải đặc biệt 046039 Đầu - Nháy
Giải nhất 52429 0:
1: 18,15
2: 29,26,23
3: 39,35,32
4: 40
5: 56,50,53
6: 67,60
7: 71,72,79
8: 80
9:
Giải nhì 92656
Giải ba 42035-27271
Giải tư 68667-91180-02172-80232-65879-87218-71560
Giải năm 3750
Giải sáu 4526-8653-6715
Giải bảy 823
Giải tám 40
KQXS Long An 26/02/2022
Giải đặc biệt 678458 Đầu - Nháy
Giải nhất 52693 0: 06,06
1: 19
2: 25,27
3: 35,39
4:
5: 58,56
6: 69,62,69,66,64
7: 70
8: 89
9: 93,91

2 Nháy: 06,69
Giải nhì 19569
Giải ba 38819-17362
Giải tư 62525-66806-00306-66327-51369-18066-22035
Giải năm 2570
Giải sáu 5891-0089-3339
Giải bảy 064
Giải tám 56
KQXS Long An 19/02/2022
Giải đặc biệt 195333 Đầu - Nháy
Giải nhất 54433 0: 09,03,01
1: 17,13,12,10
2: 27
3: 33,33,36
4: 45,42,49,43
5:
6: 60
7:
8: 83
9: 97

2 Nháy: 33
Giải nhì 75109
Giải ba 13997-75836
Giải tư 61045-27217-94713-39212-13842-63049-58843
Giải năm 6660
Giải sáu 7903-1610-5401
Giải bảy 283
Giải tám 27
KQXS Long An 12/02/2022
Giải đặc biệt 059781 Đầu - Nháy
Giải nhất 00707 0: 07
1:
2: 23,27
3: 32,36
4: 42
5: 55
6: 62,67
7: 77,72
8: 81,85,86,80,89,87
9: 92
Giải nhì 68332
Giải ba 21585-63377
Giải tư 90342-23262-40386-00892-80667-46455-86280
Giải năm 3923
Giải sáu 5789-4736-4527
Giải bảy 587
Giải tám 72
KQXS Long An 05/02/2022
Giải đặc biệt 568932 Đầu - Nháy
Giải nhất 10823 0: 04,08
1:
2: 23,21,22,22
3: 32,30,37,38,32,35
4: 44,40
5: 51
6:
7: 76
8: 84,88
9:

2 Nháy: 22,32
Giải nhì 45444
Giải ba 66176-94240
Giải tư 75130-92221-24822-08684-89137-69538-50851
Giải năm 5822
Giải sáu 4904-0788-2808
Giải bảy 632
Giải tám 35
KQXS Long An 29/01/2022
Giải đặc biệt 947602 Đầu - Nháy
Giải nhất 55682 0: 02,08
1:
2:
3: 33,31,38,36
4: 49
5: 58,55
6:
7: 75,72,78,70
8: 82,80,83
9: 91,92
Giải nhì 36080
Giải ba 79933-65258
Giải tư 21875-23072-65891-40431-04738-71783-79455
Giải năm 5878
Giải sáu 5636-3949-8908
Giải bảy 492
Giải tám 70
KQXS Long An 22/01/2022
Giải đặc biệt 362822 Đầu - Nháy
Giải nhất 09076 0: 08
1: 15,19,18
2: 22,21
3: 39
4: 42,49
5: 57,52,52
6: 67,64
7: 76,71
8: 82
9: 97

2 Nháy: 52
Giải nhì 50508
Giải ba 02415-98657
Giải tư 70267-92964-44952-72342-40619-79552-92249
Giải năm 0671
Giải sáu 5182-1218-5497
Giải bảy 739
Giải tám 21
KQXS Long An 15/01/2022
Giải đặc biệt 072034 Đầu - Nháy
Giải nhất 51509 0: 09,01,00
1: 19,14,19
2:
3: 34,31,34
4: 42,44
5: 54
6: 63,61
7: 75,71
8: 85
9: 99

2 Nháy: 19,34
Giải nhì 21919
Giải ba 65863-39154
Giải tư 90642-58544-08499-14031-85901-53134-38475
Giải năm 9685
Giải sáu 9214-4219-5971
Giải bảy 400
Giải tám 61
KQXS Long An 08/01/2022
Giải đặc biệt 049810 Đầu - Nháy
Giải nhất 83690 0: 00,01,09
1: 10,13
2: 20,21
3: 34,35,36
4:
5: 58,54,57
6: 65
7: 75
8: 80
9: 90,90

2 Nháy: 90
Giải nhì 99900
Giải ba 44301-74320
Giải tư 98675-78134-00190-75058-11613-65554-22957
Giải năm 4909
Giải sáu 7180-0121-1435
Giải bảy 536
Giải tám 65

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình

BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 26/05/2022
87071416

Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 17h00 là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.