KQXS Long An 25/03/2023
Giải đặc biệt 814707 Đầu - Nháy
Giải nhất 13533 0: 07,09,03,01,01
1: 14,16,18
2: 28,28
3: 33,31,31
4:
5: 56,51,59
6:
7:
8: 87
9: 97

2 Nháy: 01,28,31
Giải nhì 12509
Giải ba 54703-74431
Giải tư 25928-37014-54797-71201-52331-06556-50351
Giải năm 9628
Giải sáu 2959-6301-2516
Giải bảy 287
Giải tám 18
KQXS Long An 18/03/2023
Giải đặc biệt 770175 Đầu - Nháy
Giải nhất 05961 0:
1:
2: 24,23
3: 35,36,36,37
4:
5: 56,55
6: 61,68,62,62
7: 75,79,70
8: 86
9: 97,95

2 Nháy: 36,62
Giải nhì 80135
Giải ba 88756-39968
Giải tư 75636-47586-94579-51624-30536-00797-10570
Giải năm 0062
Giải sáu 7595-2862-4155
Giải bảy 223
Giải tám 37
KQXS Long An 11/03/2023
Giải đặc biệt 804991 Đầu - Nháy
Giải nhất 44104 0: 04,04,01,02
1: 10,15,14
2: 23
3: 33,38,37
4: 47
5:
6: 62,60
7:
8: 89,86,86
9: 91

2 Nháy: 04,86
Giải nhì 64310
Giải ba 94115-40933
Giải tư 48189-58104-85438-00947-14362-81237-88386
Giải năm 1801
Giải sáu 1486-3660-9902
Giải bảy 614
Giải tám 23
KQXS Long An 04/03/2023
Giải đặc biệt 105598 Đầu - Nháy
Giải nhất 77724 0: 01,09,02,06
1: 19,14
2: 24,27
3: 36
4: 42
5:
6: 62,61
7: 72,71
8: 83
9: 98,98,91

2 Nháy: 98
Giải nhì 35701
Giải ba 43109-37762
Giải tư 95336-68702-62198-75783-98806-64172-97842
Giải năm 5519
Giải sáu 6827-5471-6714
Giải bảy 861
Giải tám 91
KQXS Long An 25/02/2023
Giải đặc biệt 964522 Đầu - Nháy
Giải nhất 95974 0:
1: 16,15,11,14,15,19
2: 22
3:
4:
5:
6: 60,69,63
7: 74,72,75
8: 83,85,82,89,86
9:

2 Nháy: 15
Giải nhì 08372
Giải ba 84516-13315
Giải tư 50683-30460-14869-21711-23214-61485-82463
Giải năm 8482
Giải sáu 3715-4975-3519
Giải bảy 689
Giải tám 86
KQXS Long An 18/02/2023
Giải đặc biệt 352100 Đầu - Nháy
Giải nhất 71594 0: 00,06,02
1: 18,18,15
2: 29
3: 30
4: 44
5:
6: 65
7: 78
8: 88,81,80,86
9: 94,91,91

2 Nháy: 18,91
Giải nhì 25465
Giải ba 11018-92688
Giải tư 63078-20418-01281-53391-93006-18844-78429
Giải năm 7915
Giải sáu 3730-4502-6880
Giải bảy 186
Giải tám 91
KQXS Long An 11/02/2023
Giải đặc biệt 845326 Đầu - Nháy
Giải nhất 75505 0: 05
1:
2: 26,29,26
3: 32,36
4: 48
5: 55,57,59,55,58,53,56
6:
7: 72,71,74
8:
9: 96

2 Nháy: 26,55
Giải nhì 55455
Giải ba 83632-33729
Giải tư 84657-91359-98055-59558-53472-95496-36971
Giải năm 7453
Giải sáu 7448-7826-2274
Giải bảy 956
Giải tám 36
KQXS Long An 04/02/2023
Giải đặc biệt 206576 Đầu - Nháy
Giải nhất 91993 0: 04
1: 13,12
2: 21,23
3: 35,37
4: 43
5: 56,53,59
6: 67,63
7: 76,78
8: 84,88
9: 93
Giải nhì 24521
Giải ba 06113-74835
Giải tư 86343-63484-71488-51956-26337-24923-68153
Giải năm 5312
Giải sáu 2059-6967-7063
Giải bảy 804
Giải tám 78
KQXS Long An 28/01/2023
Giải đặc biệt 750488 Đầu - Nháy
Giải nhất 88267 0: 01,04
1:
2: 27
3: 35,31
4: 47,41,42
5:
6: 67,64,61
7: 74,71,78,76
8: 88,83
9: 98
Giải nhì 23264
Giải ba 24847-26641
Giải tư 60574-74635-57371-66842-21301-55404-68561
Giải năm 3431
Giải sáu 9278-0676-8783
Giải bảy 498
Giải tám 27
KQXS Long An 21/01/2023
Giải đặc biệt 208093 Đầu - Nháy
Giải nhất 76599 0:
1: 10,11,17,15
2:
3: 38
4: 41
5: 50,59
6: 64,63,68,61
7: 75
8: 87,81
9: 93,99,97
Giải nhì 56610
Giải ba 53850-76587
Giải tư 55581-24011-56397-83064-23817-61275-30963
Giải năm 5238
Giải sáu 7059-0715-6468
Giải bảy 341
Giải tám 61
KQXS Long An 14/01/2023
Giải đặc biệt 745825 Đầu - Nháy
Giải nhất 12324 0:
1: 17
2: 25,24,21
3:
4: 49,41,49
5: 52,52,51
6: 66,64
7: 71,73,74,71
8: 80,83
9:

2 Nháy: 49,52,71
Giải nhì 47121
Giải ba 45649-75466
Giải tư 34571-77664-13152-09080-52117-67752-57141
Giải năm 4483
Giải sáu 6049-4473-5174
Giải bảy 051
Giải tám 71
KQXS Long An 07/01/2023
Giải đặc biệt 838980 Đầu - Nháy
Giải nhất 97986 0: 06,06
1:
2: 29
3: 32,30,33
4: 41,40,40
5:
6: 67,69,60,69
7: 73,78,71
8: 80,86
9:

2 Nháy: 06,40,69
Giải nhì 82932
Giải ba 52930-25041
Giải tư 50773-99906-52240-60167-43733-21029-14678
Giải năm 6469
Giải sáu 5060-9771-0106
Giải bảy 240
Giải tám 69
KQXS Long An 31/12/2022
Giải đặc biệt 320725 Đầu - Nháy
Giải nhất 14422 0: 07,04,09
1: 11
2: 25,22,26,29,29
3:
4:
5: 52,54,56
6: 69
7: 71
8: 80,89
9: 96,95

2 Nháy: 29
Giải nhì 52180
Giải ba 42996-18726
Giải tư 01469-96611-74407-73652-60495-48189-59254
Giải năm 2829
Giải sáu 7004-8309-8856
Giải bảy 429
Giải tám 71
KQXS Long An 24/12/2022
Giải đặc biệt 134770 Đầu - Nháy
Giải nhất 79251 0: 07
1: 19
2: 23
3:
4: 46,44
5: 51,58,59,57,56
6: 61
7: 70,77,70,79,71
8:
9: 97,90

2 Nháy: 70
Giải nhì 52277
Giải ba 86658-76859
Giải tư 53297-88946-81819-82970-26579-12071-90661
Giải năm 1907
Giải sáu 7844-7023-4690
Giải bảy 657
Giải tám 56
KQXS Long An 17/12/2022
Giải đặc biệt 744789 Đầu - Nháy
Giải nhất 04262 0: 09
1: 13
2:
3: 35
4: 42,47
5: 53,59,53,52
6: 62
7: 76,72,78
8: 89,87,84
9: 99,90

2 Nháy: 53
Giải nhì 11642
Giải ba 55953-52313
Giải tư 83699-72459-76087-43135-20884-23976-57547
Giải năm 2853
Giải sáu 1072-1952-8890
Giải bảy 209
Giải tám 78
KQXS Long An 10/12/2022
Giải đặc biệt 991820 Đầu - Nháy
Giải nhất 43433 0: 05
1: 10,10
2: 20,25
3: 33,39,39,36
4: 47
5: 50,50,54,53
6:
7: 71,77,72
8: 80
9:

2 Nháy: 10,39,50
Giải nhì 73150
Giải ba 04680-40710
Giải tư 78939-59171-67639-54150-48777-02536-51447
Giải năm 7254
Giải sáu 4125-6553-3410
Giải bảy 205
Giải tám 72
KQXS Long An 03/12/2022
Giải đặc biệt 800724 Đầu - Nháy
Giải nhất 54847 0: 07,02,05
1: 17
2: 24
3: 35,37
4: 47,43,44,48
5:
6: 63
7: 75,71
8: 88
9: 95,99,99

2 Nháy: 99
Giải nhì 89707
Giải ba 94917-17602
Giải tư 97743-64744-18735-50937-42588-11075-74395
Giải năm 8599
Giải sáu 5271-5799-2563
Giải bảy 105
Giải tám 48
KQXS Long An 26/11/2022
Giải đặc biệt 395698 Đầu - Nháy
Giải nhất 36232 0: 07,04
1:
2: 28,20
3: 32,35,39
4: 41,47,43
5: 51,50,58,52
6: 64,65
7:
8: 80
9: 98
Giải nhì 26251
Giải ba 69541-51907
Giải tư 90880-57750-64004-15128-72920-48558-07064
Giải năm 9247
Giải sáu 6865-1135-0352
Giải bảy 139
Giải tám 43
KQXS Long An 19/11/2022
Giải đặc biệt 423071 Đầu - Nháy
Giải nhất 90050 0: 07,03,03
1: 13
2: 24
3: 38
4:
5: 50,55,56,51
6: 69,63
7: 71,72,77,73
8: 83
9: 94

2 Nháy: 03
Giải nhì 76572
Giải ba 00377-35913
Giải tư 62473-43255-00107-45438-43156-20703-37094
Giải năm 2303
Giải sáu 2469-5424-2251
Giải bảy 083
Giải tám 63
KQXS Long An 12/11/2022
Giải đặc biệt 615656 Đầu - Nháy
Giải nhất 32464 0: 04
1: 17,12
2: 27,26
3: 33,30,31
4:
5: 56,56,56
6: 64
7: 72,78
8: 86,89
9: 94,94

2 Nháy: 94
3 Nháy: 56
Giải nhì 57633
Giải ba 80986-19727
Giải tư 64804-78717-32256-39626-95594-48012-02689
Giải năm 8030
Giải sáu 1494-1872-1531
Giải bảy 456
Giải tám 78

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình

BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 25/03/2023


Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 17h00 là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.


vào web XSMB.top xem các cao thủ chốt số - Đăng ký chốt số để kiếm tiền