• Trang chủ
  • Kết quả xổ số Long An
  • KQXS Long An

Kết quả Đầu
KQXS Long An 12/06/2021
Giải đặc biệt 777481
Giải nhất 17815
Giải nhì 71771
Giải ba 23911-35053
Giải tư 79243-09721-80940-06094-43689-20728-44158
Giải năm 4780
Giải sáu 5863-4506-3853
Giải bảy 783
Giải tám 75
0: 06
1: 15,11
2: 21,28
3:
4: 43,40
5: 53,58,53
6: 63
7: 71,75
8: 81,89,80,83
9: 94
KQXS Long An 05/06/2021
Giải đặc biệt 156776
Giải nhất 75455
Giải nhì 62176
Giải ba 83455-92439
Giải tư 55528-25221-04978-53275-98801-68986-17262
Giải năm 5512
Giải sáu 2243-3074-1558
Giải bảy 012
Giải tám 05
0: 01,05
1: 12,12
2: 28,21
3: 39
4: 43
5: 55,55,58
6: 62
7: 76,76,78,75,74
8: 86
9:
KQXS Long An 29/05/2021
Giải đặc biệt 932656
Giải nhất 96577
Giải nhì 88996
Giải ba 60241-42354
Giải tư 52099-30429-70560-35630-73008-56829-50122
Giải năm 9887
Giải sáu 4925-3690-0036
Giải bảy 363
Giải tám 72
0: 08
1:
2: 29,29,22,25
3: 30,36
4: 41
5: 56,54
6: 60,63
7: 77,72
8: 87
9: 96,99,90
KQXS Long An 22/05/2021
Giải đặc biệt 830497
Giải nhất 59352
Giải nhì 51961
Giải ba 84126-49271
Giải tư 78058-26713-10608-85062-28294-25937-25094
Giải năm 8161
Giải sáu 3139-0293-0912
Giải bảy 924
Giải tám 89
0: 08
1: 13,12
2: 26,24
3: 37,39
4:
5: 52,58
6: 61,62,61
7: 71
8: 89
9: 97,94,94,93
KQXS Long An 15/05/2021
Giải đặc biệt 144148
Giải nhất 68934
Giải nhì 43400
Giải ba 54769-66515
Giải tư 60805-48087-38249-80990-66765-33886-09390
Giải năm 9077
Giải sáu 8208-2375-1720
Giải bảy 662
Giải tám 32
0: 00,05,08
1: 15
2: 20
3: 34,32
4: 48,49
5:
6: 69,65,62
7: 77,75
8: 87,86
9: 90,90
KQXS Long An 08/05/2021
Giải đặc biệt 671446
Giải nhất 44674
Giải nhì 59816
Giải ba 79677-08340
Giải tư 36423-87239-20832-14975-52404-12317-45094
Giải năm 9369
Giải sáu 7260-4960-4826
Giải bảy 606
Giải tám 94
0: 04,06
1: 16,17
2: 23,26
3: 39,32
4: 46,40
5:
6: 69,60,60
7: 74,77,75
8:
9: 94,94
KQXS Long An 01/05/2021
Giải đặc biệt 665363
Giải nhất 70544
Giải nhì 82716
Giải ba 56039-20635
Giải tư 15033-91673-01504-55253-25044-86016-33649
Giải năm 6763
Giải sáu 2117-6102-1481
Giải bảy 792
Giải tám 37
0: 04,02
1: 16,16,17
2:
3: 39,35,33,37
4: 44,44,49
5: 53
6: 63,63
7: 73
8: 81
9: 92
KQXS Long An 24/04/2021
Giải đặc biệt 237095
Giải nhất 08695
Giải nhì 12493
Giải ba 28121-75120
Giải tư 66104-94954-81987-45714-13151-87092-62354
Giải năm 6889
Giải sáu 7445-2356-4071
Giải bảy 308
Giải tám 81
0: 04,08
1: 14
2: 21,20
3:
4: 45
5: 54,51,54,56
6:
7: 71
8: 87,89,81
9: 95,95,93,92
KQXS Long An 17/04/2021
Giải đặc biệt 393629
Giải nhất 80724
Giải nhì 67044
Giải ba 46372-85331
Giải tư 03115-13349-17942-18070-91523-13691-12447
Giải năm 9937
Giải sáu 0491-7256-8031
Giải bảy 108
Giải tám 48
0: 08
1: 15
2: 29,24,23
3: 31,37,31
4: 44,49,42,47,48
5: 56
6:
7: 72,70
8:
9: 91,91
KQXS Long An 10/04/2021
Giải đặc biệt 160815
Giải nhất 73661
Giải nhì 12839
Giải ba 44825-58490
Giải tư 71414-29201-78461-24315-51764-40827-48945
Giải năm 5126
Giải sáu 1092-8915-0924
Giải bảy 196
Giải tám 83
0: 01
1: 15,14,15,15
2: 25,27,26,24
3: 39
4: 45
5:
6: 61,61,64
7:
8: 83
9: 90,92,96
KQXS Long An 03/04/2021
Giải đặc biệt 376601
Giải nhất 92534
Giải nhì 88649
Giải ba 17094-67874
Giải tư 33322-52090-72902-88452-25917-51207-36707
Giải năm 2296
Giải sáu 4321-5159-8820
Giải bảy 080
Giải tám 83
0: 01,02,07,07
1: 17
2: 22,21,20
3: 34
4: 49
5: 52,59
6:
7: 74
8: 80,83
9: 94,90,96
KQXS Long An 27/03/2021
Giải đặc biệt 090664
Giải nhất 72539
Giải nhì 54944
Giải ba 89847-47112
Giải tư 23397-18304-44263-64238-21610-34131-67459
Giải năm 3781
Giải sáu 3751-7361-8199
Giải bảy 229
Giải tám 70
0: 04
1: 12,10
2: 29
3: 39,38,31
4: 44,47
5: 59,51
6: 64,63,61
7: 70
8: 81
9: 97,99
KQXS Long An 20/03/2021
Giải đặc biệt 042869
Giải nhất 87587
Giải nhì 08962
Giải ba 88220-85044
Giải tư 28424-60882-45245-69644-03613-74465-44503
Giải năm 2784
Giải sáu 8934-2531-0623
Giải bảy 460
Giải tám 99
0: 03
1: 13
2: 20,24,23
3: 34,31
4: 44,45,44
5:
6: 69,62,65,60
7:
8: 87,82,84
9: 99
KQXS Long An 13/03/2021
Giải đặc biệt 925877
Giải nhất 88427
Giải nhì 21283
Giải ba 21318-20966
Giải tư 48475-18486-87966-62516-77543-85579-55980
Giải năm 7806
Giải sáu 4689-2248-3131
Giải bảy 480
Giải tám 48
0: 06
1: 18,16
2: 27
3: 31
4: 43,48,48
5:
6: 66,66
7: 77,75,79
8: 83,86,80,89,80
9:
KQXS Long An 06/03/2021
Giải đặc biệt 777809
Giải nhất 95650
Giải nhì 26380
Giải ba 76651-07070
Giải tư 95963-90163-93639-54091-35164-15040-71634
Giải năm 8912
Giải sáu 7083-0237-1185
Giải bảy 990
Giải tám 48
0: 09
1: 12
2:
3: 39,34,37
4: 40,48
5: 50,51
6: 63,63,64
7: 70
8: 80,83,85
9: 91,90
KQXS Long An 27/02/2021
Giải đặc biệt 612652
Giải nhất 11942
Giải nhì 32555
Giải ba 95117-49526
Giải tư 45853-45973-82323-15159-00957-03089-37487
Giải năm 7375
Giải sáu 1260-3942-5695
Giải bảy 680
Giải tám 75
0:
1: 17
2: 26,23
3:
4: 42,42
5: 52,55,53,59,57
6: 60
7: 73,75,75
8: 89,87,80
9: 95
KQXS Long An 20/02/2021
Giải đặc biệt 504948
Giải nhất 46271
Giải nhì 26781
Giải ba 92295-26098
Giải tư 76083-09284-37278-51908-81917-48566-32767
Giải năm 8420
Giải sáu 6431-0089-3271
Giải bảy 930
Giải tám 74
0: 08
1: 17
2: 20
3: 31,30
4: 48
5:
6: 66,67
7: 71,78,71,74
8: 81,83,84,89
9: 95,98
KQXS Long An 06/02/2021
Giải đặc biệt 734643
Giải nhất 48421
Giải nhì 33372
Giải ba 28010-74704
Giải tư 02360-40936-89562-62677-06267-24003-48520
Giải năm 0096
Giải sáu 5088-2884-6151
Giải bảy 721
Giải tám 95
0: 04,03
1: 10
2: 21,20,21
3: 36
4: 43
5: 51
6: 60,62,67
7: 72,77
8: 88,84
9: 96,95
KQXS Long An 30/01/2021
Giải đặc biệt 967228
Giải nhất 60631
Giải nhì 03937
Giải ba 49897-10209
Giải tư 30634-37734-67658-63422-41289-32443-13810
Giải năm 9978
Giải sáu 0967-3887-2174
Giải bảy 382
Giải tám 47
0: 09
1: 10
2: 28,22
3: 31,37,34,34
4: 43,47
5: 58
6: 67
7: 78,74
8: 89,87,82
9: 97
KQXS Long An 23/01/2021
Giải đặc biệt 800867
Giải nhất 21510
Giải nhì 33197
Giải ba 95305-08692
Giải tư 85904-04859-16097-63908-58793-26677-61865
Giải năm 8246
Giải sáu 4269-5398-8709
Giải bảy 428
Giải tám 06
0: 05,04,08,09,06
1: 10
2: 28
3:
4: 46
5: 59
6: 67,65,69
7: 77
8:
9: 97,92,97,93,98
KQXS Long An 16/01/2021
Giải đặc biệt 268376
Giải nhất 06945
Giải nhì 16923
Giải ba 11401-76534
Giải tư 67494-29989-76667-52488-45342-25918-63260
Giải năm 8100
Giải sáu 8998-6707-3576
Giải bảy 540
Giải tám 41
0: 01,00,07
1: 18
2: 23
3: 34
4: 45,42,40,41
5:
6: 67,60
7: 76,76
8: 89,88
9: 94,98
KQXS Long An 09/01/2021
Giải đặc biệt 639489
Giải nhất 67618
Giải nhì 19059
Giải ba 86066-77102
Giải tư 16308-45243-03209-52932-36080-03719-76633
Giải năm 7347
Giải sáu 9538-1497-1071
Giải bảy 478
Giải tám 13
0: 02,08,09
1: 18,19,13
2:
3: 32,33,38
4: 43,47
5: 59
6: 66
7: 71,78
8: 89,80
9: 97
KQXS Long An 02/01/2021
Giải đặc biệt 717105
Giải nhất 15119
Giải nhì 55789
Giải ba 36856-70298
Giải tư 98915-59595-99146-43550-77834-27174-48167
Giải năm 2622
Giải sáu 3958-0074-2897
Giải bảy 274
Giải tám 03
0: 05,03
1: 19,15
2: 22
3: 34
4: 46
5: 56,50,58
6: 67
7: 74,74,74
8: 89
9: 98,95,97
KQXS Long An 26/12/2020
Giải đặc biệt 138913
Giải nhất 47147
Giải nhì 83849
Giải ba 19348-02975
Giải tư 19236-65530-02721-36952-37685-19071-99592
Giải năm 9770
Giải sáu 5504-2795-5647
Giải bảy 075
Giải tám 90
0: 04
1: 13
2: 21
3: 36,30
4: 47,49,48,47
5: 52
6:
7: 75,71,70,75
8: 85
9: 92,95,90
KQXS Long An 19/12/2020
Giải đặc biệt 590250
Giải nhất 95191
Giải nhì 48064
Giải ba 17627-72593
Giải tư 24341-71725-74434-83661-01612-20679-44629
Giải năm 6698
Giải sáu 1834-1249-8836
Giải bảy 244
Giải tám 66
0:
1: 12
2: 27,25,29
3: 34,34,36
4: 41,49,44
5: 50
6: 64,61,66
7: 79
8:
9: 91,93,98
KQXS Long An 12/12/2020
Giải đặc biệt 876408
Giải nhất 79433
Giải nhì 65130
Giải ba 43438-35265
Giải tư 47895-03514-48844-28251-45321-58092-62152
Giải năm 2600
Giải sáu 1005-4923-5235
Giải bảy 946
Giải tám 51
0: 08,00,05
1: 14
2: 21,23
3: 33,30,38,35
4: 44,46
5: 51,52,51
6: 65
7:
8:
9: 95,92
KQXS Long An 05/12/2020
Giải đặc biệt 901987
Giải nhất 64517
Giải nhì 06799
Giải ba 44224-22233
Giải tư 89260-48813-06588-69068-32810-80429-65465
Giải năm 4039
Giải sáu 3110-5833-8715
Giải bảy 308
Giải tám 81
0: 08
1: 17,13,10,10,15
2: 24,29
3: 33,39,33
4:
5:
6: 60,68,65
7:
8: 87,88,81
9: 99
KQXS Long An 28/11/2020
Giải đặc biệt 198662
Giải nhất 99473
Giải nhì 54962
Giải ba 83940-63945
Giải tư 50550-22268-72550-58890-94774-68005-52175
Giải năm 6928
Giải sáu 1925-4476-3854
Giải bảy 623
Giải tám 54
0: 05
1:
2: 28,25,23
3:
4: 40,45
5: 50,50,54,54
6: 62,62,68
7: 73,74,75,76
8:
9: 90
KQXS Long An 21/11/2020
Giải đặc biệt 696840
Giải nhất 25994
Giải nhì 61530
Giải ba 31076-87862
Giải tư 19278-40209-24339-40648-46004-25379-19864
Giải năm 5833
Giải sáu 2399-0668-4198
Giải bảy 691
Giải tám 09
0: 09,04,09
1:
2:
3: 30,39,33
4: 40,48
5:
6: 62,64,68
7: 76,78,79
8:
9: 94,99,98,91
KQXS Long An 14/11/2020
Giải đặc biệt 987080
Giải nhất 97812
Giải nhì 55048
Giải ba 43324-53558
Giải tư 29902-81807-04950-56407-31644-11499-93382
Giải năm 8386
Giải sáu 3661-7989-7454
Giải bảy 116
Giải tám 21
0: 02,07,07
1: 12,16
2: 24,21
3:
4: 48,44
5: 58,50,54
6: 61
7:
8: 80,82,86,89
9: 99
KQXS Long An 07/11/2020
Giải đặc biệt 157535
Giải nhất 25708
Giải nhì 41721
Giải ba 22717-85076
Giải tư 33685-42349-19964-31415-95805-72298-70860
Giải năm 0812
Giải sáu 8891-6225-4397
Giải bảy 282
Giải tám 71
0: 08,05
1: 17,15,12
2: 21,25
3: 35
4: 49
5:
6: 64,60
7: 76,71
8: 85,82
9: 98,91,97

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình


BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 13/06/2021


Top Đặc Biệt: 13/06/2021


Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 4h chiều là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.