KQXS Long An 27/11/2021
Giải đặc biệt 834415 Đầu - Nháy
Giải nhất 21146 0: 02,08,09
1: 15
2: 27,28,29,20
3: 36,32
4: 46,48
5: 58
6: 60
7: 75
8: 83
9: 92,98
Giải nhì 34627
Giải ba 98236-39702
Giải tư 95308-28932-50175-54348-11128-15360-77858
Giải năm 9409
Giải sáu 7729-7192-2983
Giải bảy 120
Giải tám 98
KQXS Long An 20/11/2021
Giải đặc biệt 089159 Đầu - Nháy
Giải nhất 57040 0:
1: 15,16,13
2: 20,29
3: 39,32,32
4: 40,41
5: 59,59,50,51
6: 63,69
7:
8:
9: 96,91

2 Nháy: 32,59
Giải nhì 90320
Giải ba 18196-43915
Giải tư 59763-22739-98129-69216-79159-27969-07632
Giải năm 0691
Giải sáu 6213-5141-4450
Giải bảy 632
Giải tám 51
KQXS Long An 13/11/2021
Giải đặc biệt 386540 Đầu - Nháy
Giải nhất 71129 0:
1: 10,12,11,14
2: 29,22
3: 37,36,33,33,34
4: 40,47,41
5:
6: 64
7: 72
8:
9: 96,91

2 Nháy: 33
Giải nhì 37137
Giải ba 11922-64910
Giải tư 52812-41736-98696-96811-64133-01947-27333
Giải năm 5064
Giải sáu 6672-6914-8291
Giải bảy 641
Giải tám 34
KQXS Long An 06/11/2021
Giải đặc biệt 652849 Đầu - Nháy
Giải nhất 60616 0: 04
1: 16,11
2: 27,22,26
3: 37,38
4: 49
5: 56
6: 60,61
7:
8: 85,89
9: 96,97,95,99
Giải nhì 99737
Giải ba 13327-90696
Giải tư 08004-73385-03038-91960-75656-10589-74622
Giải năm 5826
Giải sáu 5997-0861-2811
Giải bảy 395
Giải tám 99
KQXS Long An 30/10/2021
Giải đặc biệt 818776 Đầu - Nháy
Giải nhất 15114 0: 09,05
1: 14,17,11,19
2: 26,25,28
3: 35
4:
5: 57,52
6: 67
7: 76
8: 86
9: 97,99,90
Giải nhì 25026
Giải ba 65817-11697
Giải tư 05599-04309-86086-99411-16125-19490-34367
Giải năm 9828
Giải sáu 9705-7557-8635
Giải bảy 819
Giải tám 52
KQXS Long An 23/10/2021
Giải đặc biệt 355064 Đầu - Nháy
Giải nhất 54838 0: 07,03,07
1: 15
2:
3: 38,34
4:
5: 50
6: 64,63,62,69,63
7: 75
8: 86,86
9: 91,96,96

2 Nháy: 07,63,86,96
Giải nhì 55886
Giải ba 73463-13091
Giải tư 95562-39596-47975-19669-11215-62550-08286
Giải năm 8596
Giải sáu 3734-0007-2963
Giải bảy 203
Giải tám 07
KQXS Long An 03/07/2021
Giải đặc biệt 925909 Đầu - Nháy
Giải nhất 15363 0: 09,00,09,02
1: 17,18,11
2:
3:
4: 48,46
5: 51,58
6: 63,63
7: 76
8: 87,81
9: 91,96

2 Nháy: 09,63
Giải nhì 72463
Giải ba 04000-72851
Giải tư 73148-27491-78709-39446-08187-25758-89076
Giải năm 3817
Giải sáu 8396-1418-0702
Giải bảy 611
Giải tám 81
KQXS Long An 26/06/2021
Giải đặc biệt 040828 Đầu - Nháy
Giải nhất 93790 0: 09,08
1:
2: 28,26
3: 34
4: 49,49,40
5:
6: 69,69,64
7: 76
8: 80,88,84,86
9: 90,91

2 Nháy: 49,69
Giải nhì 27691
Giải ba 85434-52249
Giải tư 35926-66780-88309-10969-34969-41088-50984
Giải năm 8386
Giải sáu 1749-5608-0976
Giải bảy 140
Giải tám 64
KQXS Long An 19/06/2021
Giải đặc biệt 915971 Đầu - Nháy
Giải nhất 45958 0:
1: 10,15
2: 28
3: 35,38,34
4: 44
5: 58,55,52
6: 68,61
7: 71,73
8: 80,83,85
9: 95
Giải nhì 70580
Giải ba 50155-95173
Giải tư 29035-50283-11644-51838-78228-92210-52668
Giải năm 5861
Giải sáu 9852-2785-8695
Giải bảy 115
Giải tám 34
KQXS Long An 12/06/2021
Giải đặc biệt 777481 Đầu - Nháy
Giải nhất 17815 0: 06
1: 15,11
2: 21,28
3:
4: 43,40
5: 53,58,53
6: 63
7: 71,75
8: 81,89,80,83
9: 94

2 Nháy: 53
Giải nhì 71771
Giải ba 23911-35053
Giải tư 79243-09721-80940-06094-43689-20728-44158
Giải năm 4780
Giải sáu 5863-4506-3853
Giải bảy 783
Giải tám 75
KQXS Long An 05/06/2021
Giải đặc biệt 156776 Đầu - Nháy
Giải nhất 75455 0: 01,05
1: 12,12
2: 28,21
3: 39
4: 43
5: 55,55,58
6: 62
7: 76,76,78,75,74
8: 86
9:

2 Nháy: 12,55,76
Giải nhì 62176
Giải ba 83455-92439
Giải tư 55528-25221-04978-53275-98801-68986-17262
Giải năm 5512
Giải sáu 2243-3074-1558
Giải bảy 012
Giải tám 05
KQXS Long An 29/05/2021
Giải đặc biệt 932656 Đầu - Nháy
Giải nhất 96577 0: 08
1:
2: 29,29,22,25
3: 30,36
4: 41
5: 56,54
6: 60,63
7: 77,72
8: 87
9: 96,99,90

2 Nháy: 29
Giải nhì 88996
Giải ba 60241-42354
Giải tư 52099-30429-70560-35630-73008-56829-50122
Giải năm 9887
Giải sáu 4925-3690-0036
Giải bảy 363
Giải tám 72
KQXS Long An 22/05/2021
Giải đặc biệt 830497 Đầu - Nháy
Giải nhất 59352 0: 08
1: 13,12
2: 26,24
3: 37,39
4:
5: 52,58
6: 61,62,61
7: 71
8: 89
9: 97,94,94,93

2 Nháy: 61,94
Giải nhì 51961
Giải ba 84126-49271
Giải tư 78058-26713-10608-85062-28294-25937-25094
Giải năm 8161
Giải sáu 3139-0293-0912
Giải bảy 924
Giải tám 89
KQXS Long An 15/05/2021
Giải đặc biệt 144148 Đầu - Nháy
Giải nhất 68934 0: 00,05,08
1: 15
2: 20
3: 34,32
4: 48,49
5:
6: 69,65,62
7: 77,75
8: 87,86
9: 90,90

2 Nháy: 90
Giải nhì 43400
Giải ba 54769-66515
Giải tư 60805-48087-38249-80990-66765-33886-09390
Giải năm 9077
Giải sáu 8208-2375-1720
Giải bảy 662
Giải tám 32
KQXS Long An 08/05/2021
Giải đặc biệt 671446 Đầu - Nháy
Giải nhất 44674 0: 04,06
1: 16,17
2: 23,26
3: 39,32
4: 46,40
5:
6: 69,60,60
7: 74,77,75
8:
9: 94,94

2 Nháy: 60,94
Giải nhì 59816
Giải ba 79677-08340
Giải tư 36423-87239-20832-14975-52404-12317-45094
Giải năm 9369
Giải sáu 7260-4960-4826
Giải bảy 606
Giải tám 94
KQXS Long An 01/05/2021
Giải đặc biệt 665363 Đầu - Nháy
Giải nhất 70544 0: 04,02
1: 16,16,17
2:
3: 39,35,33,37
4: 44,44,49
5: 53
6: 63,63
7: 73
8: 81
9: 92

2 Nháy: 16,44,63
Giải nhì 82716
Giải ba 56039-20635
Giải tư 15033-91673-01504-55253-25044-86016-33649
Giải năm 6763
Giải sáu 2117-6102-1481
Giải bảy 792
Giải tám 37
KQXS Long An 24/04/2021
Giải đặc biệt 237095 Đầu - Nháy
Giải nhất 08695 0: 04,08
1: 14
2: 21,20
3:
4: 45
5: 54,51,54,56
6:
7: 71
8: 87,89,81
9: 95,95,93,92

2 Nháy: 54,95
Giải nhì 12493
Giải ba 28121-75120
Giải tư 66104-94954-81987-45714-13151-87092-62354
Giải năm 6889
Giải sáu 7445-2356-4071
Giải bảy 308
Giải tám 81
KQXS Long An 17/04/2021
Giải đặc biệt 393629 Đầu - Nháy
Giải nhất 80724 0: 08
1: 15
2: 29,24,23
3: 31,37,31
4: 44,49,42,47,48
5: 56
6:
7: 72,70
8:
9: 91,91

2 Nháy: 31,91
Giải nhì 67044
Giải ba 46372-85331
Giải tư 03115-13349-17942-18070-91523-13691-12447
Giải năm 9937
Giải sáu 0491-7256-8031
Giải bảy 108
Giải tám 48
KQXS Long An 10/04/2021
Giải đặc biệt 160815 Đầu - Nháy
Giải nhất 73661 0: 01
1: 15,14,15,15
2: 25,27,26,24
3: 39
4: 45
5:
6: 61,61,64
7:
8: 83
9: 90,92,96

2 Nháy: 61
3 Nháy: 15
Giải nhì 12839
Giải ba 44825-58490
Giải tư 71414-29201-78461-24315-51764-40827-48945
Giải năm 5126
Giải sáu 1092-8915-0924
Giải bảy 196
Giải tám 83
KQXS Long An 03/04/2021
Giải đặc biệt 376601 Đầu - Nháy
Giải nhất 92534 0: 01,02,07,07
1: 17
2: 22,21,20
3: 34
4: 49
5: 52,59
6:
7: 74
8: 80,83
9: 94,90,96

2 Nháy: 07
Giải nhì 88649
Giải ba 17094-67874
Giải tư 33322-52090-72902-88452-25917-51207-36707
Giải năm 2296
Giải sáu 4321-5159-8820
Giải bảy 080
Giải tám 83

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình

BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 03/12/2021


Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 17h00 là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.