KQXS Cần Thơ 21/09/2022
Giải đặc biệt 619143 Đầu - Nháy
Giải nhất 34832 0:
1: 16
2: 23
3: 32,31,30
4: 43,49
5: 53,54,58
6:
7: 78,71,79,74
8: 82,84,89
9: 90
Giải nhì 77878
Giải ba 96982-88523
Giải tư 55416-85871-60953-37084-07079-30790-56631
Giải năm 8330
Giải sáu 2489-3754-7758
Giải bảy 949
Giải tám 74
KQXS Cần Thơ 24/08/2022
Giải đặc biệt 758801 Đầu - Nháy
Giải nhất 87617 0: 01,00,09,06
1: 17,12,18
2: 27,28
3: 33
4: 42
5: 50
6: 61,69,65
7: 78,75
8:
9: 98
Giải nhì 06727
Giải ba 35300-27242
Giải tư 09461-12398-11928-16233-52169-05165-18509
Giải năm 8206
Giải sáu 7478-7450-8012
Giải bảy 075
Giải tám 18
KQXS Cần Thơ 17/08/2022
Giải đặc biệt 380271 Đầu - Nháy
Giải nhất 97108 0: 08,03,02,08
1: 11,14
2: 21
3: 36,31,35
4: 40,44
5: 57
6:
7: 71,72
8: 83
9: 98,93

2 Nháy: 08
Giải nhì 15303
Giải ba 39021-12736
Giải tư 42502-91931-17511-96198-65940-24114-61444
Giải năm 2708
Giải sáu 8093-0535-6472
Giải bảy 457
Giải tám 83
KQXS Cần Thơ 10/08/2022
Giải đặc biệt 330474 Đầu - Nháy
Giải nhất 12127 0: 02
1: 15
2: 27,29
3: 31
4: 46
5: 53,50
6: 68,67
7: 74,76
8: 85,89,84,86
9: 90,97
Giải nhì 02568
Giải ba 20467-60615
Giải tư 62102-50385-32590-15729-78853-43789-89676
Giải năm 4997
Giải sáu 8050-8846-6131
Giải bảy 784
Giải tám 86
KQXS Cần Thơ 03/08/2022
Giải đặc biệt 211871 Đầu - Nháy
Giải nhất 80150 0: 00,06
1: 14
2: 25
3:
4:
5: 50,58,54,50
6: 63
7: 71,79,76,77,78
8:
9: 97,96,98,97

2 Nháy: 50,97
Giải nhì 16958
Giải ba 47797-07679
Giải tư 86514-50796-11976-10398-00763-58825-07254
Giải năm 4577
Giải sáu 3150-6597-2800
Giải bảy 578
Giải tám 06
KQXS Cần Thơ 27/07/2022
Giải đặc biệt 730085 Đầu - Nháy
Giải nhất 04872 0: 03,08
1: 13,17,15
2: 26
3: 32
4: 49,45,48
5: 58
6: 62,61
7: 72
8: 85
9: 97,91,98
Giải nhì 51332
Giải ba 60449-40445
Giải tư 97513-46297-37791-19948-79917-25758-08862
Giải năm 6303
Giải sáu 8998-6208-9315
Giải bảy 526
Giải tám 61
KQXS Cần Thơ 20/07/2022
Giải đặc biệt 426411 Đầu - Nháy
Giải nhất 42380 0:
1: 11
2: 27,21
3: 34,36,37,33,35
4:
5: 52
6: 66,65
7: 76,79
8: 80,88,85,84
9: 92
Giải nhì 26588
Giải ba 74276-86766
Giải tư 36365-42192-69434-30536-11252-67227-66121
Giải năm 8937
Giải sáu 2785-4533-9879
Giải bảy 784
Giải tám 35
KQXS Cần Thơ 13/07/2022
Giải đặc biệt 071384 Đầu - Nháy
Giải nhất 65764 0: 02,05
1:
2: 25,21
3: 34,33
4: 49
5:
6: 64,68,67
7: 74,72,79,72,77
8: 84,84,80
9:

2 Nháy: 72,84
Giải nhì 25374
Giải ba 22925-83734
Giải tư 47084-65172-30468-97979-56149-20021-58567
Giải năm 0772
Giải sáu 6302-3105-7680
Giải bảy 633
Giải tám 77
KQXS Cần Thơ 06/07/2022
Giải đặc biệt 246767 Đầu - Nháy
Giải nhất 75917 0: 03,06,09,01
1: 17
2:
3: 36,30,37
4: 46,40
5:
6: 67,69,62,60
7: 74,77,73
8: 87
9:
Giải nhì 80174
Giải ba 08003-24336
Giải tư 29546-31930-31237-23669-89540-35877-06462
Giải năm 8487
Giải sáu 7706-6160-2973
Giải bảy 709
Giải tám 01
KQXS Cần Thơ 29/06/2022
Giải đặc biệt 864057 Đầu - Nháy
Giải nhất 28767 0: 09,07,07
1: 13
2: 28,21,21,22,22,28
3: 37
4: 40
5: 57
6: 67,63
7: 74
8:
9: 98,95

2 Nháy: 07,21,22,28
Giải nhì 66628
Giải ba 15621-53609
Giải tư 91821-84122-39207-02198-50263-51174-98113
Giải năm 4307
Giải sáu 9322-9228-0995
Giải bảy 337
Giải tám 40
KQXS Cần Thơ 22/06/2022
Giải đặc biệt 821302 Đầu - Nháy
Giải nhất 25545 0: 02,02,00
1: 19,19,14
2: 26
3:
4: 45,40,47
5: 50
6:
7: 72,74
8: 81,88,87,86
9: 94

2 Nháy: 02,19
Giải nhì 99872
Giải ba 67226-93419
Giải tư 66394-10181-02988-85287-88202-81219-93050
Giải năm 3440
Giải sáu 4674-3786-3800
Giải bảy 647
Giải tám 14
KQXS Cần Thơ 15/06/2022
Giải đặc biệt 927165 Đầu - Nháy
Giải nhất 57910 0:
1: 10,10,18,12
2: 25,23
3: 34,32,38
4: 45
5: 56
6: 65
7: 72,75
8: 83
9: 99,95,93

2 Nháy: 10
Giải nhì 29610
Giải ba 66556-73434
Giải tư 57999-45795-67918-49025-13145-03432-81523
Giải năm 4212
Giải sáu 5972-1683-3575
Giải bảy 138
Giải tám 93
KQXS Cần Thơ 08/06/2022
Giải đặc biệt 579210 Đầu - Nháy
Giải nhất 13490 0: 06
1: 10,12
2: 22,26
3: 31
4: 43,41
5: 53,57
6:
7: 76,73
8: 84,84,86,86,86
9: 90

2 Nháy: 84
3 Nháy: 86
Giải nhì 91284
Giải ba 24076-30484
Giải tư 79186-55906-01886-10512-76053-55573-43643
Giải năm 2841
Giải sáu 8631-6757-1122
Giải bảy 986
Giải tám 26
KQXS Cần Thơ 01/06/2022
Giải đặc biệt 541281 Đầu - Nháy
Giải nhất 62157 0: 00
1: 10,12,10
2: 26
3: 30
4: 49,41
5: 57,54,53,55,52
6: 64,65
7: 72,77
8: 81
9:

2 Nháy: 10
Giải nhì 48230
Giải ba 28949-33510
Giải tư 33454-37653-05826-98112-09572-07964-13000
Giải năm 9510
Giải sáu 2055-9765-5552
Giải bảy 177
Giải tám 41
KQXS Cần Thơ 25/05/2022
Giải đặc biệt 353900 Đầu - Nháy
Giải nhất 75400 0: 00,00
1: 19,12,15,17
2: 25,28
3:
4: 43
5: 58
6: 63,64,62,63
7: 77
8: 83
9: 92,93

2 Nháy: 00,63
Giải nhì 03425
Giải ba 24119-11343
Giải tư 10928-60792-75563-04012-25477-68264-45815
Giải năm 1817
Giải sáu 9462-6458-0283
Giải bảy 263
Giải tám 93
KQXS Cần Thơ 18/05/2022
Giải đặc biệt 547303 Đầu - Nháy
Giải nhất 24244 0: 03,08,07,08,05,04,06
1: 13
2: 22,24
3:
4: 44,42
5:
6: 67
7:
8: 81,88
9: 93,91,98

2 Nháy: 08
Giải nhì 60613
Giải ba 39408-13407
Giải tư 88308-45642-18022-49305-31367-93404-44593
Giải năm 3191
Giải sáu 8706-2281-4688
Giải bảy 224
Giải tám 98
KQXS Cần Thơ 11/05/2022
Giải đặc biệt 254658 Đầu - Nháy
Giải nhất 70738 0:
1: 14
2: 26,20
3: 38,30,32,30
4: 41
5: 58,51,58
6:
7: 76,75,74
8: 87
9: 96,96,95

2 Nháy: 30,58,96
Giải nhì 40230
Giải ba 04151-76832
Giải tư 86187-84441-86714-64776-61475-18230-97426
Giải năm 0358
Giải sáu 1596-4120-9174
Giải bảy 196
Giải tám 95
KQXS Cần Thơ 04/05/2022
Giải đặc biệt 264654 Đầu - Nháy
Giải nhất 82339 0: 05,06
1: 17
2: 26
3: 39,31,38,37,37
4:
5: 54,51
6: 66
7: 73,73
8: 86,81
9: 96,92

2 Nháy: 37,73
Giải nhì 89086
Giải ba 78005-68417
Giải tư 18831-29951-42038-13481-80866-35337-28606
Giải năm 2296
Giải sáu 9826-4073-4092
Giải bảy 373
Giải tám 37
KQXS Cần Thơ 27/04/2022
Giải đặc biệt 961362 Đầu - Nháy
Giải nhất 70914 0: 09
1: 14
2: 28,26,21
3: 34,30,38
4: 46
5: 50,58
6: 62,64
7: 73
8: 81,87
9: 91,95
Giải nhì 73534
Giải ba 46991-37146
Giải tư 02830-97938-30381-74128-87673-04226-84487
Giải năm 1121
Giải sáu 5409-3950-2558
Giải bảy 864
Giải tám 95
KQXS Cần Thơ 20/04/2022
Giải đặc biệt 127330 Đầu - Nháy
Giải nhất 13308 0: 08,07,04
1: 14,12
2:
3: 30,37,35
4: 47
5:
6: 63,65
7: 79,78
8: 84,84
9: 92,99,92

2 Nháy: 84,92
Giải nhì 58837
Giải ba 58463-82047
Giải tư 76179-75235-12978-18592-97507-48599-65804
Giải năm 2014
Giải sáu 9912-9584-7665
Giải bảy 992
Giải tám 84

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình

BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 29/11/2022


Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 17h00 là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.