KQXS Cần Thơ 21/05/2024
Giải đặc biệt 611405 Đầu - Nháy
Giải nhất 77146 0: 05,07,02,03
1:
2: 22
3: 36,39,30
4: 46,49,43
5: 56,52
6: 62
7:
8: 82,81
9: 94,92
Giải nhì 62207
Giải ba 86149-85156
Giải tư 02402-81603-15794-81292-49022-91336-37162
Giải năm 6239
Giải sáu 3143-8430-4852
Giải bảy 482
Giải tám 81
KQXS Cần Thơ 20/05/2024
Giải đặc biệt 611405 Đầu - Nháy
Giải nhất 77146 0: 05,07,02,03
1:
2: 22
3: 36,39,30
4: 46,49,43
5: 56,52
6: 62
7:
8: 82,81
9: 94,92
Giải nhì 62207
Giải ba 86149-85156
Giải tư 02402-81603-15794-81292-49022-91336-37162
Giải năm 6239
Giải sáu 3143-8430-4852
Giải bảy 482
Giải tám 81
KQXS Cần Thơ 19/05/2024
Giải đặc biệt 611405 Đầu - Nháy
Giải nhất 77146 0: 05,07,02,03
1:
2: 22
3: 36,39,30
4: 46,49,43
5: 56,52
6: 62
7:
8: 82,81
9: 94,92
Giải nhì 62207
Giải ba 86149-85156
Giải tư 02402-81603-15794-81292-49022-91336-37162
Giải năm 6239
Giải sáu 3143-8430-4852
Giải bảy 482
Giải tám 81
KQXS Cần Thơ 18/05/2024
Giải đặc biệt 611405 Đầu - Nháy
Giải nhất 77146 0: 05,07,02,03
1:
2: 22
3: 36,39,30
4: 46,49,43
5: 56,52
6: 62
7:
8: 82,81
9: 94,92
Giải nhì 62207
Giải ba 86149-85156
Giải tư 02402-81603-15794-81292-49022-91336-37162
Giải năm 6239
Giải sáu 3143-8430-4852
Giải bảy 482
Giải tám 81
KQXS Cần Thơ 17/05/2024
Giải đặc biệt 611405 Đầu - Nháy
Giải nhất 77146 0: 05,07,02,03
1:
2: 22
3: 36,39,30
4: 46,49,43
5: 56,52
6: 62
7:
8: 82,81
9: 94,92
Giải nhì 62207
Giải ba 86149-85156
Giải tư 02402-81603-15794-81292-49022-91336-37162
Giải năm 6239
Giải sáu 3143-8430-4852
Giải bảy 482
Giải tám 81
KQXS Cần Thơ 16/05/2024
Giải đặc biệt 611405 Đầu - Nháy
Giải nhất 77146 0: 05,07,02,03
1:
2: 22
3: 36,39,30
4: 46,49,43
5: 56,52
6: 62
7:
8: 82,81
9: 94,92
Giải nhì 62207
Giải ba 86149-85156
Giải tư 02402-81603-15794-81292-49022-91336-37162
Giải năm 6239
Giải sáu 3143-8430-4852
Giải bảy 482
Giải tám 81
KQXS Cần Thơ 15/05/2024
Giải đặc biệt 422896 Đầu - Nháy
Giải nhất 65877 0: 05
1: 15,17
2: 27
3: 32,32
4:
5: 54,57,56
6: 61
7: 77,71,74,70
8: 85
9: 96,90,98

2 Nháy: 32
Giải nhì 62271
Giải ba 08305-70854
Giải tư 42385-90761-80432-04557-34015-47674-90027
Giải năm 3717
Giải sáu 5090-6298-5132
Giải bảy 270
Giải tám 56
KQXS Cần Thơ 14/05/2024
Giải đặc biệt 422896 Đầu - Nháy
Giải nhất 65877 0: 05
1: 15,17
2: 27
3: 32,32
4:
5: 54,57,56
6: 61
7: 77,71,74,70
8: 85
9: 96,90,98

2 Nháy: 32
Giải nhì 62271
Giải ba 08305-70854
Giải tư 42385-90761-80432-04557-34015-47674-90027
Giải năm 3717
Giải sáu 5090-6298-5132
Giải bảy 270
Giải tám 56
KQXS Cần Thơ 13/05/2024
Giải đặc biệt 422896 Đầu - Nháy
Giải nhất 65877 0: 05
1: 15,17
2: 27
3: 32,32
4:
5: 54,57,56
6: 61
7: 77,71,74,70
8: 85
9: 96,90,98

2 Nháy: 32
Giải nhì 62271
Giải ba 08305-70854
Giải tư 42385-90761-80432-04557-34015-47674-90027
Giải năm 3717
Giải sáu 5090-6298-5132
Giải bảy 270
Giải tám 56
KQXS Cần Thơ 12/05/2024
Giải đặc biệt 422896 Đầu - Nháy
Giải nhất 65877 0: 05
1: 15,17
2: 27
3: 32,32
4:
5: 54,57,56
6: 61
7: 77,71,74,70
8: 85
9: 96,90,98

2 Nháy: 32
Giải nhì 62271
Giải ba 08305-70854
Giải tư 42385-90761-80432-04557-34015-47674-90027
Giải năm 3717
Giải sáu 5090-6298-5132
Giải bảy 270
Giải tám 56
KQXS Cần Thơ 11/05/2024
Giải đặc biệt 422896 Đầu - Nháy
Giải nhất 65877 0: 05
1: 15,17
2: 27
3: 32,32
4:
5: 54,57,56
6: 61
7: 77,71,74,70
8: 85
9: 96,90,98

2 Nháy: 32
Giải nhì 62271
Giải ba 08305-70854
Giải tư 42385-90761-80432-04557-34015-47674-90027
Giải năm 3717
Giải sáu 5090-6298-5132
Giải bảy 270
Giải tám 56
KQXS Cần Thơ 10/05/2024
Giải đặc biệt 422896 Đầu - Nháy
Giải nhất 65877 0: 05
1: 15,17
2: 27
3: 32,32
4:
5: 54,57,56
6: 61
7: 77,71,74,70
8: 85
9: 96,90,98

2 Nháy: 32
Giải nhì 62271
Giải ba 08305-70854
Giải tư 42385-90761-80432-04557-34015-47674-90027
Giải năm 3717
Giải sáu 5090-6298-5132
Giải bảy 270
Giải tám 56
KQXS Cần Thơ 09/05/2024
Giải đặc biệt 422896 Đầu - Nháy
Giải nhất 65877 0: 05
1: 15,17
2: 27
3: 32,32
4:
5: 54,57,56
6: 61
7: 77,71,74,70
8: 85
9: 96,90,98

2 Nháy: 32
Giải nhì 62271
Giải ba 08305-70854
Giải tư 42385-90761-80432-04557-34015-47674-90027
Giải năm 3717
Giải sáu 5090-6298-5132
Giải bảy 270
Giải tám 56
KQXS Cần Thơ 08/05/2024
Giải đặc biệt 422896 Đầu - Nháy
Giải nhất 65877 0: 05
1: 15,17
2: 27
3: 32,32
4:
5: 54,57,56
6: 61
7: 77,71,74,70
8: 85
9: 96,90,98

2 Nháy: 32
Giải nhì 62271
Giải ba 08305-70854
Giải tư 42385-90761-80432-04557-34015-47674-90027
Giải năm 3717
Giải sáu 5090-6298-5132
Giải bảy 270
Giải tám 56
KQXS Cần Thơ 07/05/2024
Giải đặc biệt 075937 Đầu - Nháy
Giải nhất 36558 0: 08,02,06
1: 13
2: 25,28,21
3: 37,32
4: 49
5: 58
6: 67,63,67
7:
8: 86,81,83
9: 98

2 Nháy: 67
Giải nhì 63525
Giải ba 89886-93928
Giải tư 56267-18813-87621-17508-71981-34898-42163
Giải năm 1883
Giải sáu 5767-2732-7802
Giải bảy 406
Giải tám 49
KQXS Cần Thơ 06/05/2024
Giải đặc biệt 075937 Đầu - Nháy
Giải nhất 36558 0: 08,02,06
1: 13
2: 25,28,21
3: 37,32
4: 49
5: 58
6: 67,63,67
7:
8: 86,81,83
9: 98

2 Nháy: 67
Giải nhì 63525
Giải ba 89886-93928
Giải tư 56267-18813-87621-17508-71981-34898-42163
Giải năm 1883
Giải sáu 5767-2732-7802
Giải bảy 406
Giải tám 49
KQXS Cần Thơ 05/05/2024
Giải đặc biệt 075937 Đầu - Nháy
Giải nhất 36558 0: 08,02,06
1: 13
2: 25,28,21
3: 37,32
4: 49
5: 58
6: 67,63,67
7:
8: 86,81,83
9: 98

2 Nháy: 67
Giải nhì 63525
Giải ba 89886-93928
Giải tư 56267-18813-87621-17508-71981-34898-42163
Giải năm 1883
Giải sáu 5767-2732-7802
Giải bảy 406
Giải tám 49
KQXS Cần Thơ 04/05/2024
Giải đặc biệt 075937 Đầu - Nháy
Giải nhất 36558 0: 08,02,06
1: 13
2: 25,28,21
3: 37,32
4: 49
5: 58
6: 67,63,67
7:
8: 86,81,83
9: 98

2 Nháy: 67
Giải nhì 63525
Giải ba 89886-93928
Giải tư 56267-18813-87621-17508-71981-34898-42163
Giải năm 1883
Giải sáu 5767-2732-7802
Giải bảy 406
Giải tám 49
KQXS Cần Thơ 03/05/2024
Giải đặc biệt 075937 Đầu - Nháy
Giải nhất 36558 0: 08,02,06
1: 13
2: 25,28,21
3: 37,32
4: 49
5: 58
6: 67,63,67
7:
8: 86,81,83
9: 98

2 Nháy: 67
Giải nhì 63525
Giải ba 89886-93928
Giải tư 56267-18813-87621-17508-71981-34898-42163
Giải năm 1883
Giải sáu 5767-2732-7802
Giải bảy 406
Giải tám 49
KQXS Cần Thơ 02/05/2024
Giải đặc biệt 075937 Đầu - Nháy
Giải nhất 36558 0: 08,02,06
1: 13
2: 25,28,21
3: 37,32
4: 49
5: 58
6: 67,63,67
7:
8: 86,81,83
9: 98

2 Nháy: 67
Giải nhì 63525
Giải ba 89886-93928
Giải tư 56267-18813-87621-17508-71981-34898-42163
Giải năm 1883
Giải sáu 5767-2732-7802
Giải bảy 406
Giải tám 49

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình

BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 21/05/2024


Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 17h00 là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.


vào web Kết Quả Nét xem các số đẹp hôm nay