KQXS Cần Thơ 01/12/2021
Giải đặc biệt 703270 Đầu - Nháy
Giải nhất 63037 0: 05
1:
2: 23
3: 37,31,38,39,39
4:
5: 51,57,57
6: 63,69
7: 70,76
8: 83,89
9: 96,90

2 Nháy: 39,57
Giải nhì 27751
Giải ba 77563-29423
Giải tư 62496-81057-98976-53531-75490-44657-66738
Giải năm 6939
Giải sáu 5983-7939-7389
Giải bảy 769
Giải tám 05
KQXS Cần Thơ 24/11/2021
Giải đặc biệt 871454 Đầu - Nháy
Giải nhất 20963 0: 07,09
1: 17,19
2: 26
3: 36,38
4: 49,40
5: 54,58,51,52
6: 63
7: 77
8: 85,84
9: 94
Giải nhì 29307
Giải ba 07117-01336
Giải tư 87049-71777-89158-68894-51326-69551-65809
Giải năm 8338
Giải sáu 4985-6219-6652
Giải bảy 140
Giải tám 84
KQXS Cần Thơ 17/11/2021
Giải đặc biệt 730625 Đầu - Nháy
Giải nhất 90899 0: 01,07,05
1: 16
2: 25,26,21
3:
4: 42
5: 53,59
6: 65,65,68,61
7: 77
8: 85
9: 99,97

2 Nháy: 65
Giải nhì 65416
Giải ba 09342-57726
Giải tư 25365-31597-63201-05753-49565-48559-30007
Giải năm 0585
Giải sáu 9868-2321-1861
Giải bảy 505
Giải tám 77
KQXS Cần Thơ 10/11/2021
Giải đặc biệt 575418 Đầu - Nháy
Giải nhất 17600 0: 00
1: 18,13
2:
3: 33,39
4: 44,49,44
5: 59,53,56
6: 68,60
7: 73,73,73
8: 83
9: 99

2 Nháy: 44
3 Nháy: 73
Giải nhì 80259
Giải ba 26073-36253
Giải tư 36944-13168-47433-29573-94249-96499-61460
Giải năm 3256
Giải sáu 1639-5244-7183
Giải bảy 413
Giải tám 73
KQXS Cần Thơ 03/11/2021
Giải đặc biệt 091750 Đầu - Nháy
Giải nhất 05681 0:
1: 15
2:
3: 39
4: 43
5: 50,52,53
6: 60,62,69,64
7: 71,75,74
8: 81,82,87
9: 98,99
Giải nhì 71360
Giải ba 32962-72571
Giải tư 75152-82169-21164-08782-56598-02453-57075
Giải năm 9043
Giải sáu 8315-9287-4174
Giải bảy 839
Giải tám 99
KQXS Cần Thơ 27/10/2021
Giải đặc biệt 531535 Đầu - Nháy
Giải nhất 88113 0: 03
1: 13,11
2: 26,25
3: 35,36,33
4: 43
5: 54
6: 62,61,68,68,63
7:
8: 84,82
9: 98

2 Nháy: 68
Giải nhì 00736
Giải ba 15762-38461
Giải tư 17011-58498-21126-36054-78068-09033-84625
Giải năm 2143
Giải sáu 6768-6263-2884
Giải bảy 782
Giải tám 03
KQXS Cần Thơ 22/10/2021
Giải đặc biệt 942923 Đầu - Nháy
Giải nhất 97593 0: 08,08,08
1: 19,12
2: 23
3: 39
4: 41,42
5: 54,56
6: 62
7: 74
8: 86
9: 93,97,91,93

2 Nháy: 93
3 Nháy: 08
Giải nhì 94519
Giải ba 09097-36808
Giải tư 05008-60386-48408-40791-11262-24174-94512
Giải năm 3654
Giải sáu 0941-8493-9556
Giải bảy 239
Giải tám 42
KQXS Cần Thơ 07/07/2021
Giải đặc biệt 125151 Đầu - Nháy
Giải nhất 26139 0: 02,03
1: 18,12,13
2: 24,21
3: 39,35
4: 45
5: 51,53,50
6: 67
7: 79,74
8: 82
9: 95
Giải nhì 69035
Giải ba 49479-63453
Giải tư 39018-26612-38582-57302-26713-79395-40867
Giải năm 9903
Giải sáu 2050-8724-4774
Giải bảy 421
Giải tám 45
KQXS Cần Thơ 30/06/2021
Giải đặc biệt 264290 Đầu - Nháy
Giải nhất 53310 0: 08,05
1: 10,10,13,19,10
2: 24
3: 30
4: 46
5: 51,50
6: 65,63,61
7: 78
8: 83
9: 90

3 Nháy: 10
Giải nhì 37165
Giải ba 22183-80910
Giải tư 83751-67408-18024-67205-06730-02813-50063
Giải năm 9378
Giải sáu 1319-4450-4346
Giải bảy 561
Giải tám 10
KQXS Cần Thơ 23/06/2021
Giải đặc biệt 266191 Đầu - Nháy
Giải nhất 91576 0: 03,04,08
1: 19
2: 20
3: 39
4: 49,49,49
5: 54,57
6: 67
7: 76,76,74
8: 81,83
9: 91

2 Nháy: 76
3 Nháy: 49
Giải nhì 85249
Giải ba 09403-75219
Giải tư 91149-09481-04304-22854-50339-07476-12474
Giải năm 6867
Giải sáu 0157-1849-7020
Giải bảy 883
Giải tám 08
KQXS Cần Thơ 16/06/2021
Giải đặc biệt 812555 Đầu - Nháy
Giải nhất 39434 0: 08
1:
2: 28
3: 34,32,38
4: 48
5: 55,58
6: 68,69,60
7: 75
8: 88,87,88,84
9: 99,95

2 Nháy: 88
Giải nhì 08199
Giải ba 26308-45568
Giải tư 54288-14887-79688-81084-33932-00358-28538
Giải năm 7648
Giải sáu 0369-2128-2895
Giải bảy 775
Giải tám 60
KQXS Cần Thơ 09/06/2021
Giải đặc biệt 093630 Đầu - Nháy
Giải nhất 49155 0: 02
1: 15
2: 23,24,26
3: 30,34,38,35
4: 42,41
5: 55,53
6:
7: 79
8: 83
9: 96,98,91
Giải nhì 20196
Giải ba 26623-37179
Giải tư 21724-77315-57742-19134-46998-61038-23583
Giải năm 4553
Giải sáu 5026-4135-9441
Giải bảy 602
Giải tám 91
KQXS Cần Thơ 02/06/2021
Giải đặc biệt 621632 Đầu - Nháy
Giải nhất 05698 0:
1: 13,19,18
2: 20
3: 32,31
4: 44,43
5:
6: 61,69
7: 70,79,76
8: 83,88,87
9: 98,93
Giải nhì 80183
Giải ba 94388-94761
Giải tư 22070-84331-01613-37744-44919-89493-50018
Giải năm 5679
Giải sáu 6320-7043-8969
Giải bảy 487
Giải tám 76
KQXS Cần Thơ 26/05/2021
Giải đặc biệt 881675 Đầu - Nháy
Giải nhất 01647 0: 01,00,05,08
1: 17,16
2: 20
3: 35,32
4: 47,41
5:
6: 62
7: 75,72,74,76
8: 82
9: 99
Giải nhì 89601
Giải ba 52441-06900
Giải tư 22105-76317-21582-68808-83362-55235-95520
Giải năm 5372
Giải sáu 7832-5274-0576
Giải bảy 099
Giải tám 16
KQXS Cần Thơ 19/05/2021
Giải đặc biệt 268814 Đầu - Nháy
Giải nhất 38239 0: 06,09,08
1: 14,10
2:
3: 39,38,31,36
4:
5:
6: 69,63
7: 73,75,78,79
8: 85
9: 99,91
Giải nhì 79873
Giải ba 47075-65238
Giải tư 03410-41369-61663-69931-60906-32909-78985
Giải năm 8408
Giải sáu 5878-1199-0536
Giải bảy 191
Giải tám 79
KQXS Cần Thơ 12/05/2021
Giải đặc biệt 260250 Đầu - Nháy
Giải nhất 00512 0:
1: 12,13,11
2: 25
3: 30,30
4: 41,46
5: 50,57,53
6: 65,67
7: 70
8: 80,81
9: 97,93

2 Nháy: 30
Giải nhì 00313
Giải ba 69097-57193
Giải tư 64957-06230-87270-54380-95930-65641-50525
Giải năm 4265
Giải sáu 9446-5081-5953
Giải bảy 611
Giải tám 67
KQXS Cần Thơ 05/05/2021
Giải đặc biệt 277451 Đầu - Nháy
Giải nhất 29563 0: 00
1: 13,13,18
2: 22
3: 35
4:
5: 51,54
6: 63,63
7: 78,70,75
8: 84
9: 99,95,90,92

2 Nháy: 13,63
Giải nhì 34963
Giải ba 64778-48135
Giải tư 83322-91899-28595-36870-34654-40684-14990
Giải năm 4213
Giải sáu 1100-8513-8275
Giải bảy 592
Giải tám 18
KQXS Cần Thơ 28/04/2021
Giải đặc biệt 584247 Đầu - Nháy
Giải nhất 92684 0: 02,09
1: 16,18
2: 29,23,24
3: 36,36,30
4: 47,48
5:
6:
7: 70
8: 84,85,87,83
9: 91

2 Nháy: 36
Giải nhì 45936
Giải ba 90236-61229
Giải tư 37016-98491-49023-02530-31885-44170-07424
Giải năm 1948
Giải sáu 8887-6502-7009
Giải bảy 218
Giải tám 83
KQXS Cần Thơ 21/04/2021
Giải đặc biệt 460005 Đầu - Nháy
Giải nhất 80369 0: 05,03,02,03
1:
2: 28
3: 35,39
4: 40,42
5:
6: 69,60
7: 77,74,77,73
8: 82,88
9: 98

2 Nháy: 03,77
Giải nhì 70635
Giải ba 21839-36203
Giải tư 04277-96628-31474-13882-40402-88398-11340
Giải năm 2303
Giải sáu 7477-9488-2142
Giải bảy 373
Giải tám 60
KQXS Cần Thơ 14/04/2021
Giải đặc biệt 506779 Đầu - Nháy
Giải nhất 75428 0: 07,06
1: 19,18,17
2: 28,20
3:
4: 44,43
5: 54,57
6: 69
7: 79
8: 88
9: 99,91,99,90

2 Nháy: 99
Giải nhì 08044
Giải ba 04499-93991
Giải tư 95819-07599-88790-67643-65554-31318-42888
Giải năm 9207
Giải sáu 5057-9469-1106
Giải bảy 320
Giải tám 17

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình

BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 03/12/2021


Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 17h00 là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.