KQXS Cần Thơ 29/06/2022
Giải đặc biệt 864057 Đầu - Nháy
Giải nhất 28767 0: 09,07,07
1: 13
2: 28,21,21,22,22,28
3: 37
4: 40
5: 57
6: 67,63
7: 74
8:
9: 98,95

2 Nháy: 07,21,22,28
Giải nhì 66628
Giải ba 15621-53609
Giải tư 91821-84122-39207-02198-50263-51174-98113
Giải năm 4307
Giải sáu 9322-9228-0995
Giải bảy 337
Giải tám 40
KQXS Cần Thơ 22/06/2022
Giải đặc biệt 821302 Đầu - Nháy
Giải nhất 25545 0: 02,02,00
1: 19,19,14
2: 26
3:
4: 45,40,47
5: 50
6:
7: 72,74
8: 81,88,87,86
9: 94

2 Nháy: 02,19
Giải nhì 99872
Giải ba 67226-93419
Giải tư 66394-10181-02988-85287-88202-81219-93050
Giải năm 3440
Giải sáu 4674-3786-3800
Giải bảy 647
Giải tám 14
KQXS Cần Thơ 15/06/2022
Giải đặc biệt 927165 Đầu - Nháy
Giải nhất 57910 0:
1: 10,10,18,12
2: 25,23
3: 34,32,38
4: 45
5: 56
6: 65
7: 72,75
8: 83
9: 99,95,93

2 Nháy: 10
Giải nhì 29610
Giải ba 66556-73434
Giải tư 57999-45795-67918-49025-13145-03432-81523
Giải năm 4212
Giải sáu 5972-1683-3575
Giải bảy 138
Giải tám 93
KQXS Cần Thơ 08/06/2022
Giải đặc biệt 579210 Đầu - Nháy
Giải nhất 13490 0: 06
1: 10,12
2: 22,26
3: 31
4: 43,41
5: 53,57
6:
7: 76,73
8: 84,84,86,86,86
9: 90

2 Nháy: 84
3 Nháy: 86
Giải nhì 91284
Giải ba 24076-30484
Giải tư 79186-55906-01886-10512-76053-55573-43643
Giải năm 2841
Giải sáu 8631-6757-1122
Giải bảy 986
Giải tám 26
KQXS Cần Thơ 01/06/2022
Giải đặc biệt 541281 Đầu - Nháy
Giải nhất 62157 0: 00
1: 10,12,10
2: 26
3: 30
4: 49,41
5: 57,54,53,55,52
6: 64,65
7: 72,77
8: 81
9:

2 Nháy: 10
Giải nhì 48230
Giải ba 28949-33510
Giải tư 33454-37653-05826-98112-09572-07964-13000
Giải năm 9510
Giải sáu 2055-9765-5552
Giải bảy 177
Giải tám 41
KQXS Cần Thơ 25/05/2022
Giải đặc biệt 353900 Đầu - Nháy
Giải nhất 75400 0: 00,00
1: 19,12,15,17
2: 25,28
3:
4: 43
5: 58
6: 63,64,62,63
7: 77
8: 83
9: 92,93

2 Nháy: 00,63
Giải nhì 03425
Giải ba 24119-11343
Giải tư 10928-60792-75563-04012-25477-68264-45815
Giải năm 1817
Giải sáu 9462-6458-0283
Giải bảy 263
Giải tám 93
KQXS Cần Thơ 18/05/2022
Giải đặc biệt 547303 Đầu - Nháy
Giải nhất 24244 0: 03,08,07,08,05,04,06
1: 13
2: 22,24
3:
4: 44,42
5:
6: 67
7:
8: 81,88
9: 93,91,98

2 Nháy: 08
Giải nhì 60613
Giải ba 39408-13407
Giải tư 88308-45642-18022-49305-31367-93404-44593
Giải năm 3191
Giải sáu 8706-2281-4688
Giải bảy 224
Giải tám 98
KQXS Cần Thơ 11/05/2022
Giải đặc biệt 254658 Đầu - Nháy
Giải nhất 70738 0:
1: 14
2: 26,20
3: 38,30,32,30
4: 41
5: 58,51,58
6:
7: 76,75,74
8: 87
9: 96,96,95

2 Nháy: 30,58,96
Giải nhì 40230
Giải ba 04151-76832
Giải tư 86187-84441-86714-64776-61475-18230-97426
Giải năm 0358
Giải sáu 1596-4120-9174
Giải bảy 196
Giải tám 95
KQXS Cần Thơ 04/05/2022
Giải đặc biệt 264654 Đầu - Nháy
Giải nhất 82339 0: 05,06
1: 17
2: 26
3: 39,31,38,37,37
4:
5: 54,51
6: 66
7: 73,73
8: 86,81
9: 96,92

2 Nháy: 37,73
Giải nhì 89086
Giải ba 78005-68417
Giải tư 18831-29951-42038-13481-80866-35337-28606
Giải năm 2296
Giải sáu 9826-4073-4092
Giải bảy 373
Giải tám 37
KQXS Cần Thơ 27/04/2022
Giải đặc biệt 961362 Đầu - Nháy
Giải nhất 70914 0: 09
1: 14
2: 28,26,21
3: 34,30,38
4: 46
5: 50,58
6: 62,64
7: 73
8: 81,87
9: 91,95
Giải nhì 73534
Giải ba 46991-37146
Giải tư 02830-97938-30381-74128-87673-04226-84487
Giải năm 1121
Giải sáu 5409-3950-2558
Giải bảy 864
Giải tám 95
KQXS Cần Thơ 20/04/2022
Giải đặc biệt 127330 Đầu - Nháy
Giải nhất 13308 0: 08,07,04
1: 14,12
2:
3: 30,37,35
4: 47
5:
6: 63,65
7: 79,78
8: 84,84
9: 92,99,92

2 Nháy: 84,92
Giải nhì 58837
Giải ba 58463-82047
Giải tư 76179-75235-12978-18592-97507-48599-65804
Giải năm 2014
Giải sáu 9912-9584-7665
Giải bảy 992
Giải tám 84
KQXS Cần Thơ 13/04/2022
Giải đặc biệt 209667 Đầu - Nháy
Giải nhất 43070 0:
1:
2: 26
3: 30
4: 45
5: 55,55
6: 67,65
7: 70,73,74,76,79
8: 81,80,87
9: 92,93,96

2 Nháy: 55
Giải nhì 86392
Giải ba 60955-47573
Giải tư 62355-03893-56130-38874-43281-60680-62645
Giải năm 5376
Giải sáu 6996-4679-6487
Giải bảy 326
Giải tám 65
KQXS Cần Thơ 06/04/2022
Giải đặc biệt 226042 Đầu - Nháy
Giải nhất 51405 0: 05
1: 10
2: 22
3: 39,31,39,38
4: 42
5: 55,57
6: 60,67
7: 76,75
8: 86,89
9: 92,98

2 Nháy: 39
Giải nhì 01060
Giải ba 82655-62576
Giải tư 98267-42892-71022-12575-42810-42386-00139
Giải năm 5831
Giải sáu 9589-2339-3538
Giải bảy 698
Giải tám 57
KQXS Cần Thơ 30/03/2022
Giải đặc biệt 555368 Đầu - Nháy
Giải nhất 27954 0: 02,06,04
1:
2: 22,21
3: 32,39,35
4:
5: 54,51
6: 68,62
7: 70,72,76
8: 85
9: 97,92
Giải nhì 05362
Giải ba 53602-32306
Giải tư 96370-98897-18132-88692-59339-20622-07985
Giải năm 7221
Giải sáu 1372-8176-2104
Giải bảy 435
Giải tám 51
KQXS Cần Thơ 23/03/2022
Giải đặc biệt 087055 Đầu - Nháy
Giải nhất 75273 0: 04
1: 14
2: 29,29
3: 39
4: 42,41,41
5: 55,51,58
6: 64
7: 73
8: 88,81
9: 94,97,98

2 Nháy: 29,41
Giải nhì 04494
Giải ba 14897-86488
Giải tư 35104-41581-63329-64551-17142-05341-62658
Giải năm 4464
Giải sáu 9929-5314-5039
Giải bảy 941
Giải tám 98
KQXS Cần Thơ 16/03/2022
Giải đặc biệt 002249 Đầu - Nháy
Giải nhất 47342 0: 09,05
1:
2: 20
3: 36
4: 49,42,48,40,44,49
5:
6: 67
7: 73,70,70
8: 89,85,88
9: 97

2 Nháy: 49,70
Giải nhì 52589
Giải ba 44367-62273
Giải tư 19248-81470-01985-70209-57240-33720-99870
Giải năm 9305
Giải sáu 3144-6736-1549
Giải bảy 588
Giải tám 97
KQXS Cần Thơ 02/03/2022
Giải đặc biệt 022972 Đầu - Nháy
Giải nhất 48407 0: 07,01,01,03
1: 12
2: 20
3: 36
4: 43
5: 52
6:
7: 72,79,77,76
8: 88
9: 98,98,91,90

2 Nháy: 01,98
Giải nhì 47943
Giải ba 92901-24812
Giải tư 26552-69798-74220-36498-47191-57490-47401
Giải năm 0603
Giải sáu 6679-8677-6236
Giải bảy 076
Giải tám 88
KQXS Cần Thơ 23/02/2022
Giải đặc biệt 126001 Đầu - Nháy
Giải nhất 34849 0: 01,06,09
1: 18
2: 22,26
3: 38,34
4: 49
5: 56
6: 65,66,67,63,61
7:
8: 81
9: 92,92

2 Nháy: 92
Giải nhì 57881
Giải ba 16365-01106
Giải tư 86938-14109-68418-90556-60822-08134-55266
Giải năm 5767
Giải sáu 1663-4461-3492
Giải bảy 326
Giải tám 92
KQXS Cần Thơ 16/02/2022
Giải đặc biệt 336795 Đầu - Nháy
Giải nhất 10279 0: 08,07
1:
2: 26
3: 32,31
4: 42,45
5:
6: 61,60
7: 79,74,78
8: 86,89,86
9: 95,93,94

2 Nháy: 86
Giải nhì 42061
Giải ba 73886-34174
Giải tư 76508-51389-01578-08207-28626-19793-66842
Giải năm 9360
Giải sáu 1632-5645-4086
Giải bảy 694
Giải tám 31
KQXS Cần Thơ 09/02/2022
Giải đặc biệt 623928 Đầu - Nháy
Giải nhất 14750 0: 08
1: 10
2: 28,26,26,26
3:
4: 40,42
5: 50,50
6: 64,68
7: 74,74,78,78,73
8: 86
9:

2 Nháy: 50,74,78
3 Nháy: 26
Giải nhì 82840
Giải ba 59074-48674
Giải tư 45978-91442-52778-12686-14564-58508-36826
Giải năm 2110
Giải sáu 5150-9568-9626
Giải bảy 473
Giải tám 26

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình

BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 01/07/2022


Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 17h00 là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.