KQXS Cần Thơ 25/09/2023
Giải đặc biệt 196370 Đầu - Nháy
Giải nhất 93971 0: 06,06
1: 17
2: 25
3: 33,37
4: 45
5: 59,54,51
6:
7: 70,71,72,79,78
8: 84
9: 98,98

2 Nháy: 06,98
Giải nhì 33698
Giải ba 16133-73406
Giải tư 04417-27545-03072-36759-24537-31225-27279
Giải năm 5806
Giải sáu 9278-7484-6254
Giải bảy 251
Giải tám 98
KQXS Cần Thơ 24/09/2023
Giải đặc biệt 196370 Đầu - Nháy
Giải nhất 93971 0: 06,06
1: 17
2: 25
3: 33,37
4: 45
5: 59,54,51
6:
7: 70,71,72,79,78
8: 84
9: 98,98

2 Nháy: 06,98
Giải nhì 33698
Giải ba 16133-73406
Giải tư 04417-27545-03072-36759-24537-31225-27279
Giải năm 5806
Giải sáu 9278-7484-6254
Giải bảy 251
Giải tám 98
KQXS Cần Thơ 23/09/2023
Giải đặc biệt 196370 Đầu - Nháy
Giải nhất 93971 0: 06,06
1: 17
2: 25
3: 33,37
4: 45
5: 59,54,51
6:
7: 70,71,72,79,78
8: 84
9: 98,98

2 Nháy: 06,98
Giải nhì 33698
Giải ba 16133-73406
Giải tư 04417-27545-03072-36759-24537-31225-27279
Giải năm 5806
Giải sáu 9278-7484-6254
Giải bảy 251
Giải tám 98
KQXS Cần Thơ 22/09/2023
Giải đặc biệt 196370 Đầu - Nháy
Giải nhất 93971 0: 06,06
1: 17
2: 25
3: 33,37
4: 45
5: 59,54,51
6:
7: 70,71,72,79,78
8: 84
9: 98,98

2 Nháy: 06,98
Giải nhì 33698
Giải ba 16133-73406
Giải tư 04417-27545-03072-36759-24537-31225-27279
Giải năm 5806
Giải sáu 9278-7484-6254
Giải bảy 251
Giải tám 98
KQXS Cần Thơ 21/09/2023
Giải đặc biệt 196370 Đầu - Nháy
Giải nhất 93971 0: 06,06
1: 17
2: 25
3: 33,37
4: 45
5: 59,54,51
6:
7: 70,71,72,79,78
8: 84
9: 98,98

2 Nháy: 06,98
Giải nhì 33698
Giải ba 16133-73406
Giải tư 04417-27545-03072-36759-24537-31225-27279
Giải năm 5806
Giải sáu 9278-7484-6254
Giải bảy 251
Giải tám 98
KQXS Cần Thơ 20/09/2023
Giải đặc biệt 196370 Đầu - Nháy
Giải nhất 93971 0: 06,06
1: 17
2: 25
3: 33,37
4: 45
5: 59,54,51
6:
7: 70,71,72,79,78
8: 84
9: 98,98

2 Nháy: 06,98
Giải nhì 33698
Giải ba 16133-73406
Giải tư 04417-27545-03072-36759-24537-31225-27279
Giải năm 5806
Giải sáu 9278-7484-6254
Giải bảy 251
Giải tám 98
KQXS Cần Thơ 19/09/2023
Giải đặc biệt 433986 Đầu - Nháy
Giải nhất 75236 0: 06
1: 16
2: 24
3: 36,35
4: 45
5: 52
6: 63,62,61,61,69
7: 72
8: 86,83,86,83
9: 92

2 Nháy: 61,83,86
Giải nhì 57945
Giải ba 07163-00306
Giải tư 61562-76152-14916-70692-37372-84383-20086
Giải năm 6183
Giải sáu 7761-9424-8035
Giải bảy 161
Giải tám 69
KQXS Cần Thơ 17/09/2023
Giải đặc biệt 433986 Đầu - Nháy
Giải nhất 75236 0: 06
1: 16
2: 24
3: 36,35
4: 45
5: 52
6: 63,62,61,61,69
7: 72
8: 86,83,86,83
9: 92

2 Nháy: 61,83,86
Giải nhì 57945
Giải ba 07163-00306
Giải tư 61562-76152-14916-70692-37372-84383-20086
Giải năm 6183
Giải sáu 7761-9424-8035
Giải bảy 161
Giải tám 69
KQXS Cần Thơ 16/09/2023
Giải đặc biệt 433986 Đầu - Nháy
Giải nhất 75236 0: 06
1: 16
2: 24
3: 36,35
4: 45
5: 52
6: 63,62,61,61,69
7: 72
8: 86,83,86,83
9: 92

2 Nháy: 61,83,86
Giải nhì 57945
Giải ba 07163-00306
Giải tư 61562-76152-14916-70692-37372-84383-20086
Giải năm 6183
Giải sáu 7761-9424-8035
Giải bảy 161
Giải tám 69
KQXS Cần Thơ 15/09/2023
Giải đặc biệt 433986 Đầu - Nháy
Giải nhất 75236 0: 06
1: 16
2: 24
3: 36,35
4: 45
5: 52
6: 63,62,61,61,69
7: 72
8: 86,83,86,83
9: 92

2 Nháy: 61,83,86
Giải nhì 57945
Giải ba 07163-00306
Giải tư 61562-76152-14916-70692-37372-84383-20086
Giải năm 6183
Giải sáu 7761-9424-8035
Giải bảy 161
Giải tám 69
KQXS Cần Thơ 14/09/2023
Giải đặc biệt 433986 Đầu - Nháy
Giải nhất 75236 0: 06
1: 16
2: 24
3: 36,35
4: 45
5: 52
6: 63,62,61,61,69
7: 72
8: 86,83,86,83
9: 92

2 Nháy: 61,83,86
Giải nhì 57945
Giải ba 07163-00306
Giải tư 61562-76152-14916-70692-37372-84383-20086
Giải năm 6183
Giải sáu 7761-9424-8035
Giải bảy 161
Giải tám 69
KQXS Cần Thơ 13/09/2023
Giải đặc biệt 433986 Đầu - Nháy
Giải nhất 75236 0: 06
1: 16
2: 24
3: 36,35
4: 45
5: 52
6: 63,62,61,61,69
7: 72
8: 86,83,86,83
9: 92

2 Nháy: 61,83,86
Giải nhì 57945
Giải ba 07163-00306
Giải tư 61562-76152-14916-70692-37372-84383-20086
Giải năm 6183
Giải sáu 7761-9424-8035
Giải bảy 161
Giải tám 69
KQXS Cần Thơ 12/09/2023
Giải đặc biệt 942349 Đầu - Nháy
Giải nhất 96790 0: 00
1: 15,12,10
2: 21,21
3: 35,37,31,37,35
4: 49
5:
6: 64
7:
8:
9: 90,94,92,92,91

2 Nháy: 21,35,37,92
Giải nhì 85794
Giải ba 15935-46964
Giải tư 22392-47215-10812-03837-62631-66492-01900
Giải năm 2410
Giải sáu 6137-1321-8035
Giải bảy 021
Giải tám 91
KQXS Cần Thơ 11/09/2023
Giải đặc biệt 942349 Đầu - Nháy
Giải nhất 96790 0: 00
1: 15,12,10
2: 21,21
3: 35,37,31,37,35
4: 49
5:
6: 64
7:
8:
9: 90,94,92,92,91

2 Nháy: 21,35,37,92
Giải nhì 85794
Giải ba 15935-46964
Giải tư 22392-47215-10812-03837-62631-66492-01900
Giải năm 2410
Giải sáu 6137-1321-8035
Giải bảy 021
Giải tám 91
KQXS Cần Thơ 06/09/2023
Giải đặc biệt 942349 Đầu - Nháy
Giải nhất 96790 0: 00
1: 15,12,10
2: 21,21
3: 35,37,31,37,35
4: 49
5:
6: 64
7:
8:
9: 90,94,92,92,91

2 Nháy: 21,35,37,92
Giải nhì 85794
Giải ba 15935-46964
Giải tư 22392-47215-10812-03837-62631-66492-01900
Giải năm 2410
Giải sáu 6137-1321-8035
Giải bảy 021
Giải tám 91
KQXS Cần Thơ 30/08/2023
Giải đặc biệt 962328 Đầu - Nháy
Giải nhất 90799 0: 05
1: 16
2: 28,20,25,22
3: 34,35
4:
5: 55,53
6: 69,64,66
7: 74,75
8: 84
9: 99,98
Giải nhì 74534
Giải ba 88269-65764
Giải tư 07174-74175-44555-61135-72898-79420-56825
Giải năm 0953
Giải sáu 4416-1705-8384
Giải bảy 166
Giải tám 22
KQXS Cần Thơ 23/08/2023
Giải đặc biệt 245338 Đầu - Nháy
Giải nhất 74802 0: 02
1:
2: 21,24
3: 38,38,31,34
4: 43,46,42
5: 58,52
6: 62
7: 79
8: 82,83,86,88
9:

2 Nháy: 38
Giải nhì 42679
Giải ba 29021-25458
Giải tư 23843-27182-54446-84038-32342-23424-87731
Giải năm 1583
Giải sáu 6362-9086-0188
Giải bảy 534
Giải tám 52
KQXS Cần Thơ 16/08/2023
Giải đặc biệt 757383 Đầu - Nháy
Giải nhất 06280 0: 03,00
1: 15
2: 25,26,27
3: 32,32
4: 44
5:
6: 63,68
7: 78,77
8: 83,80,86,80
9: 99

2 Nháy: 32,80
Giải nhì 14125
Giải ba 83263-49478
Giải tư 60099-53777-42015-74186-64103-60326-22827
Giải năm 8280
Giải sáu 8968-6044-5432
Giải bảy 332
Giải tám 00
KQXS Cần Thơ 09/08/2023
Giải đặc biệt 360658 Đầu - Nháy
Giải nhất 72143 0: 01,06,03
1:
2:
3: 33
4: 43,43,45,49
5: 58
6:
7: 79,72
8: 88,88,86
9: 96,97,95,93

2 Nháy: 43,88
Giải nhì 10388
Giải ba 42696-14243
Giải tư 99097-21188-10401-08806-69786-22979-04845
Giải năm 2249
Giải sáu 7672-2695-9693
Giải bảy 633
Giải tám 03
KQXS Cần Thơ 02/08/2023
Giải đặc biệt 444766 Đầu - Nháy
Giải nhất 97620 0: 02
1:
2: 20
3:
4:
5: 51,54,59,50,51
6: 66,65
7: 79,71,78,75
8: 84
9: 90,93,97,99

2 Nháy: 51
Giải nhì 75179
Giải ba 85190-90551
Giải tư 91971-55184-12502-40554-97293-68397-79865
Giải năm 3099
Giải sáu 1978-2959-4750
Giải bảy 275
Giải tám 51

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình

BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 26/09/2023


Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 17h00 là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.


vào web Kết Quả Nét xem các số đẹp hôm nay