KQXS Cần Thơ 22/03/2023
Giải đặc biệt 465465 Đầu - Nháy
Giải nhất 02287 0: 02
1: 18
2: 20,24
3: 33
4: 49
5: 59
6: 65,67,64
7: 74,71
8: 87,80,86,87
9: 92,99

2 Nháy: 87
Giải nhì 55280
Giải ba 56820-33486
Giải tư 17759-33333-58249-63792-94274-13367-98564
Giải năm 4018
Giải sáu 6502-6471-2399
Giải bảy 524
Giải tám 87
KQXS Cần Thơ 15/03/2023
Giải đặc biệt 735161 Đầu - Nháy
Giải nhất 93343 0:
1:
2: 24,25
3: 34
4: 43,43
5: 56
6: 61,60,63
7: 75,76,71,79
8: 82,80
9: 91,95,91

2 Nháy: 43,91
Giải nhì 32682
Giải ba 27291-14124
Giải tư 56543-73775-45260-74263-65025-24476-20556
Giải năm 1180
Giải sáu 0571-4234-7095
Giải bảy 091
Giải tám 79
KQXS Cần Thơ 08/03/2023
Giải đặc biệt 472192 Đầu - Nháy
Giải nhất 84514 0: 02,02,06
1: 14
2: 28
3: 31,37
4: 49,42
5: 50,59
6: 66,61,65,61,65
7:
8:
9: 92,98

2 Nháy: 02,61,65
Giải nhì 08998
Giải ba 88250-20666
Giải tư 37602-74949-81961-04531-77965-95542-93161
Giải năm 1628
Giải sáu 8502-2937-3265
Giải bảy 306
Giải tám 59
KQXS Cần Thơ 01/03/2023
Giải đặc biệt 874314 Đầu - Nháy
Giải nhất 90954 0: 00
1: 14,13,16
2: 24,22,21,23
3:
4: 45,46
5: 54,56
6: 63,69
7:
8: 81,87,84
9: 94
Giải nhì 24963
Giải ba 38513-05181
Giải tư 46116-24845-99987-47546-32500-37024-15084
Giải năm 4556
Giải sáu 4594-8622-5321
Giải bảy 123
Giải tám 69
KQXS Cần Thơ 22/02/2023
Giải đặc biệt 882249 Đầu - Nháy
Giải nhất 71453 0: 06,00,02
1: 19,12
2: 23
3: 30
4: 49,49,41,45
5: 53,53
6: 60
7:
8: 82,81,81
9: 99

2 Nháy: 49,53,81
Giải nhì 77806
Giải ba 23853-12282
Giải tư 90349-43781-30130-57200-24499-59641-78719
Giải năm 1202
Giải sáu 8223-0781-2912
Giải bảy 760
Giải tám 45
KQXS Cần Thơ 15/02/2023
Giải đặc biệt 228641 Đầu - Nháy
Giải nhất 99947 0:
1: 19
2: 20,22,20
3:
4: 41,47,40,43
5: 54,52,50
6:
7: 77
8: 86,80,87,80
9: 96,95

2 Nháy: 20,80
Giải nhì 01996
Giải ba 04686-90777
Giải tư 66419-12220-09240-33580-45122-52954-72243
Giải năm 1087
Giải sáu 0780-3552-5850
Giải bảy 420
Giải tám 95
KQXS Cần Thơ 08/02/2023
Giải đặc biệt 983176 Đầu - Nháy
Giải nhất 41794 0: 01
1: 17,18
2: 22,24,26
3:
4: 43,46,41
5: 56,59
6:
7: 76,77,72
8:
9: 94,94,96,95

2 Nháy: 94
Giải nhì 25556
Giải ba 63477-97717
Giải tư 48694-44059-86022-66024-17972-73943-30296
Giải năm 3246
Giải sáu 9018-8126-4841
Giải bảy 101
Giải tám 95
KQXS Cần Thơ 01/02/2023
Giải đặc biệt 173861 Đầu - Nháy
Giải nhất 40747 0: 00,01
1: 13,18
2: 23,27
3: 30,31
4: 47
5: 56,57
6: 61,63,67
7:
8: 87
9: 91,90,97
Giải nhì 05630
Giải ba 43591-31990
Giải tư 91656-67831-26113-71987-79097-92357-02623
Giải năm 4427
Giải sáu 4063-7300-9301
Giải bảy 267
Giải tám 18
KQXS Cần Thơ 25/01/2023
Giải đặc biệt 199613 Đầu - Nháy
Giải nhất 75677 0:
1: 13,17,12
2: 23
3: 35
4: 43,40
5: 53,50
6: 60,62,68
7: 77,78,71,70
8: 88,83
9:
Giải nhì 49423
Giải ba 88588-26760
Giải tư 72678-40543-35253-11335-71950-77517-24240
Giải năm 5962
Giải sáu 4071-8283-6568
Giải bảy 712
Giải tám 70
KQXS Cần Thơ 18/01/2023
Giải đặc biệt 363263 Đầu - Nháy
Giải nhất 26393 0: 07,08,05,07,09,08
1:
2: 21,23
3: 35,36
4:
5:
6: 63
7: 76,73
8: 88,86
9: 93,95,90

2 Nháy: 07,08
Giải nhì 29088
Giải ba 82507-80108
Giải tư 00176-32605-16273-79995-49821-45990-95935
Giải năm 4536
Giải sáu 8407-2486-7309
Giải bảy 023
Giải tám 08
KQXS Cần Thơ 11/01/2023
Giải đặc biệt 488615 Đầu - Nháy
Giải nhất 35704 0: 04,01,05
1: 15,18,15,17
2: 22,22
3: 31,30
4:
5: 58,51,53
6: 61
7: 71
8: 80,82
9:

2 Nháy: 15,22
Giải nhì 70858
Giải ba 63171-90951
Giải tư 40718-43431-76361-66430-21401-33022-60115
Giải năm 6253
Giải sáu 3080-9205-5717
Giải bảy 282
Giải tám 22
KQXS Cần Thơ 04/01/2023
Giải đặc biệt 444232 Đầu - Nháy
Giải nhất 86543 0: 00
1: 18,10
2: 27,21,22
3: 32,31
4: 43,49,40
5: 53,56
6: 66,65
7: 78,76
8:
9: 96
Giải nhì 76766
Giải ba 41618-74878
Giải tư 04649-66127-87110-52165-92721-58840-84922
Giải năm 4331
Giải sáu 0996-6453-9276
Giải bảy 000
Giải tám 56
KQXS Cần Thơ 28/12/2022
Giải đặc biệt 278205 Đầu - Nháy
Giải nhất 01149 0: 05
1: 18,18
2: 21,28
3: 38
4: 49,45
5: 56
6: 68
7: 74,70
8: 85,88,87,81,85,86
9:

2 Nháy: 18,85
Giải nhì 65185
Giải ba 28374-51145
Giải tư 59068-00918-85188-81587-17770-65581-40756
Giải năm 9385
Giải sáu 0038-0021-1586
Giải bảy 028
Giải tám 18
KQXS Cần Thơ 21/12/2022
Giải đặc biệt 692979 Đầu - Nháy
Giải nhất 29988 0:
1: 16,13,14
2: 28,22,28
3: 39
4: 40,42,46
5: 54,54
6: 69
7: 79,74
8: 88,84,84
9:

2 Nháy: 28,54,84
Giải nhì 23540
Giải ba 14284-12769
Giải tư 85754-59374-36442-32416-64628-26146-92522
Giải năm 3884
Giải sáu 1654-8513-9728
Giải bảy 839
Giải tám 14
KQXS Cần Thơ 14/12/2022
Giải đặc biệt 192219 Đầu - Nháy
Giải nhất 01473 0: 00,01
1: 19,18,13,12
2: 25
3: 38
4:
5: 58,50
6: 65,67,60
7: 73
8: 89,88,89
9: 91

2 Nháy: 89
Giải nhì 35289
Giải ba 53665-85888
Giải tư 87118-90791-39025-62000-27767-35313-39258
Giải năm 3238
Giải sáu 3801-3250-1912
Giải bảy 789
Giải tám 60
KQXS Cần Thơ 07/12/2022
Giải đặc biệt 699594 Đầu - Nháy
Giải nhất 01949 0: 05,09
1: 15,17
2: 21,29,20,25,28
3: 33
4: 49,46
5:
6: 66,62
7:
8: 80
9: 94,97,91
Giải nhì 71621
Giải ba 93829-40180
Giải tư 39620-79125-83705-94297-89528-46315-24391
Giải năm 8117
Giải sáu 8666-0262-8233
Giải bảy 909
Giải tám 46
KQXS Cần Thơ 30/11/2022
Giải đặc biệt 378270 Đầu - Nháy
Giải nhất 65292 0: 06,06,08,08
1: 13
2: 24
3:
4: 40,44
5:
6: 64,60
7: 70,73,74
8: 86,81
9: 92,94,99

2 Nháy: 06,08
Giải nhì 56306
Giải ba 20694-84464
Giải tư 96286-39499-78873-47306-13074-84324-32540
Giải năm 1281
Giải sáu 0008-2508-2960
Giải bảy 944
Giải tám 13
KQXS Cần Thơ 23/11/2022
Giải đặc biệt 913567 Đầu - Nháy
Giải nhất 31521 0: 08,08
1:
2: 21,26,28,24
3: 38
4: 45,40
5:
6: 67,62,60,69,60
7: 75,76
8: 87,82
9:

2 Nháy: 08,60
Giải nhì 82287
Giải ba 38345-85975
Giải tư 39438-27826-10782-26308-97128-67362-60208
Giải năm 8224
Giải sáu 9376-9060-0669
Giải bảy 760
Giải tám 40
KQXS Cần Thơ 16/11/2022
Giải đặc biệt 773544 Đầu - Nháy
Giải nhất 54507 0: 07,02
1: 19
2: 23
3: 36,30,38
4: 44,41,40,49
5: 54,54
6: 66
7:
8: 87,80
9: 99,91

2 Nháy: 54
Giải nhì 93341
Giải ba 88254-02223
Giải tư 96387-87236-63899-96654-64180-49366-40940
Giải năm 4719
Giải sáu 0830-5638-4402
Giải bảy 749
Giải tám 91
KQXS Cần Thơ 09/11/2022
Giải đặc biệt 597943 Đầu - Nháy
Giải nhất 89416 0: 09,05
1: 16,10
2: 27,29
3: 39
4: 43,41,48
5: 54,51
6: 68,60
7: 77,79,75
8: 81
9:
Giải nhì 47110
Giải ba 18127-77341
Giải tư 08854-19409-44477-74339-74881-13168-80129
Giải năm 5805
Giải sáu 0379-5951-8375
Giải bảy 760
Giải tám 48

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình

BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 25/03/2023


Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 17h00 là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.


vào web XSMB.top xem các cao thủ chốt số - Đăng ký chốt số để kiếm tiền