• Trang chủ
  • Kết quả xổ số Đà Nẵng
  • KQXS Đà Nẵng

Kết quả Đầu
KQXS Đà Nẵng 12/06/2021
Giải đặc biệt 014160
Giải nhất 19547
Giải nhì 15535
Giải ba 88365-95641
Giải tư 09672-89798-75257-75193-31389-93133-23343
Giải năm 4212
Giải sáu 8451-7798-6778
Giải bảy 229
Giải tám 93
0:
1: 12
2: 29
3: 35,33
4: 47,41,43
5: 57,51
6: 60,65
7: 72,78
8: 89
9: 98,93,98,93
KQXS Đà Nẵng 09/06/2021
Giải đặc biệt 316693
Giải nhất 60185
Giải nhì 00126
Giải ba 76393-99728
Giải tư 63177-97356-07529-27871-47955-64937-68999
Giải năm 4796
Giải sáu 3237-2011-3764
Giải bảy 128
Giải tám 43
0:
1: 11
2: 26,28,29,28
3: 37,37
4: 43
5: 56,55
6: 64
7: 77,71
8: 85
9: 93,93,99,96
KQXS Đà Nẵng 02/06/2021
Giải đặc biệt 244539
Giải nhất 83003
Giải nhì 50864
Giải ba 37538-89820
Giải tư 09463-19267-39745-99967-58494-61415-62579
Giải năm 8533
Giải sáu 7398-6973-1279
Giải bảy 045
Giải tám 98
0: 03
1: 15
2: 20
3: 39,38,33
4: 45,45
5:
6: 64,63,67,67
7: 79,73,79
8:
9: 94,98,98
KQXS Đà Nẵng 29/05/2021
Giải đặc biệt 088324
Giải nhất 50991
Giải nhì 37129
Giải ba 39296-47909
Giải tư 59698-92376-50165-28671-83965-74027-56048
Giải năm 6712
Giải sáu 5109-7842-3744
Giải bảy 658
Giải tám 57
0: 09,09
1: 12
2: 24,29,27
3:
4: 48,42,44
5: 58,57
6: 65,65
7: 76,71
8:
9: 91,96,98
KQXS Đà Nẵng 26/05/2021
Giải đặc biệt 973856
Giải nhất 99911
Giải nhì 65028
Giải ba 70431-88103
Giải tư 29150-09866-62322-35303-91052-86963-07109
Giải năm 9662
Giải sáu 0705-5415-7236
Giải bảy 470
Giải tám 37
0: 03,03,09,05
1: 11,15
2: 28,22
3: 31,36,37
4:
5: 56,50,52
6: 66,63,62
7: 70
8:
9:
KQXS Đà Nẵng 22/05/2021
Giải đặc biệt 346201
Giải nhất 88138
Giải nhì 40669
Giải ba 41787-18314
Giải tư 62626-07224-15714-18293-61875-14776-05960
Giải năm 5734
Giải sáu 2272-4397-0719
Giải bảy 794
Giải tám 81
0: 01
1: 14,14,19
2: 26,24
3: 38,34
4:
5:
6: 69,60
7: 75,76,72
8: 87,81
9: 93,97,94
KQXS Đà Nẵng 19/05/2021
Giải đặc biệt 471070
Giải nhất 84233
Giải nhì 59154
Giải ba 12233-87844
Giải tư 79068-75231-24447-72644-87064-45059-00109
Giải năm 8912
Giải sáu 9877-5612-4796
Giải bảy 042
Giải tám 15
0: 09
1: 12,12,15
2:
3: 33,33,31
4: 44,47,44,42
5: 54,59
6: 68,64
7: 70,77
8:
9: 96
KQXS Đà Nẵng 15/05/2021
Giải đặc biệt 461716
Giải nhất 91776
Giải nhì 50890
Giải ba 91660-37098
Giải tư 29853-04020-85369-30943-90268-64767-50148
Giải năm 4796
Giải sáu 0759-0060-8198
Giải bảy 332
Giải tám 11
0:
1: 16,11
2: 20
3: 32
4: 43,48
5: 53,59
6: 60,69,68,67,60
7: 76
8:
9: 90,98,96,98
KQXS Đà Nẵng 12/05/2021
Giải đặc biệt 657990
Giải nhất 11797
Giải nhì 32760
Giải ba 29056-89253
Giải tư 64308-11295-84500-68038-80003-87220-67832
Giải năm 6161
Giải sáu 5867-1883-6220
Giải bảy 507
Giải tám 57
0: 08,00,03,07
1:
2: 20,20
3: 38,32
4:
5: 56,53,57
6: 60,61,67
7:
8: 83
9: 90,97,95
KQXS Đà Nẵng 08/05/2021
Giải đặc biệt 943716
Giải nhất 40247
Giải nhì 02349
Giải ba 73359-35924
Giải tư 30668-04457-18342-95091-24069-72720-40842
Giải năm 8730
Giải sáu 2758-4449-4167
Giải bảy 499
Giải tám 24
0:
1: 16
2: 24,20,24
3: 30
4: 47,49,42,42,49
5: 59,57,58
6: 68,69,67
7:
8:
9: 91,99
KQXS Đà Nẵng 05/05/2021
Giải đặc biệt 105669
Giải nhất 45749
Giải nhì 79481
Giải ba 92643-81500
Giải tư 96200-44256-03866-27525-97638-23543-27510
Giải năm 4972
Giải sáu 7611-8071-7847
Giải bảy 478
Giải tám 10
0: 00,00
1: 10,11,10
2: 25
3: 38
4: 49,43,43,47
5: 56
6: 69,66
7: 72,71,78
8: 81
9:
KQXS Đà Nẵng 01/05/2021
Giải đặc biệt 765127
Giải nhất 74122
Giải nhì 34362
Giải ba 80292-27192
Giải tư 33121-33540-31496-58332-67015-55122-84906
Giải năm 0262
Giải sáu 4152-2890-0320
Giải bảy 499
Giải tám 53
0: 06
1: 15
2: 27,22,21,22,20
3: 32
4: 40
5: 52,53
6: 62,62
7:
8:
9: 92,92,96,90,99
KQXS Đà Nẵng 28/04/2021
Giải đặc biệt 164022
Giải nhất 41146
Giải nhì 40569
Giải ba 31016-78756
Giải tư 61133-98519-16774-42729-75281-13474-99641
Giải năm 2375
Giải sáu 8120-2224-9347
Giải bảy 402
Giải tám 51
0: 02
1: 16,19
2: 22,29,20,24
3: 33
4: 46,41,47
5: 56,51
6: 69
7: 74,74,75
8: 81
9:
KQXS Đà Nẵng 24/04/2021
Giải đặc biệt 470865
Giải nhất 89614
Giải nhì 79706
Giải ba 66818-16832
Giải tư 45553-77182-60993-95024-13383-11900-62088
Giải năm 9222
Giải sáu 5982-6426-9971
Giải bảy 184
Giải tám 87
0: 06,00
1: 14,18
2: 24,22,26
3: 32
4:
5: 53
6: 65
7: 71
8: 82,83,88,82,84,87
9: 93
KQXS Đà Nẵng 21/04/2021
Giải đặc biệt 217178
Giải nhất 41613
Giải nhì 22375
Giải ba 89700-65353
Giải tư 93717-05219-03650-74864-63387-04655-08661
Giải năm 3704
Giải sáu 4349-0483-9675
Giải bảy 801
Giải tám 24
0: 00,04,01
1: 13,17,19
2: 24
3:
4: 49
5: 53,50,55
6: 64,61
7: 78,75,75
8: 87,83
9:
KQXS Đà Nẵng 17/04/2021
Giải đặc biệt 030891
Giải nhất 03918
Giải nhì 08039
Giải ba 74667-10844
Giải tư 39083-79184-01489-12099-93217-02282-71397
Giải năm 9046
Giải sáu 8273-9372-6709
Giải bảy 145
Giải tám 19
0: 09
1: 18,17,19
2:
3: 39
4: 44,46,45
5:
6: 67
7: 73,72
8: 83,84,89,82
9: 91,99,97
KQXS Đà Nẵng 14/04/2021
Giải đặc biệt 894278
Giải nhất 76597
Giải nhì 40157
Giải ba 17655-02920
Giải tư 52583-72196-29376-32619-01470-15938-66183
Giải năm 6838
Giải sáu 5551-4332-9691
Giải bảy 434
Giải tám 14
0:
1: 19,14
2: 20
3: 38,38,32,34
4:
5: 57,55,51
6:
7: 78,76,70
8: 83,83
9: 97,96,91
KQXS Đà Nẵng 07/04/2021
Giải đặc biệt 475497
Giải nhất 60187
Giải nhì 69766
Giải ba 29348-92180
Giải tư 59270-74060-89148-89668-07732-19966-19806
Giải năm 0926
Giải sáu 3034-8848-6679
Giải bảy 962
Giải tám 04
0: 06,04
1:
2: 26
3: 32,34
4: 48,48,48
5:
6: 66,60,68,66,62
7: 70,79
8: 87,80
9: 97
KQXS Đà Nẵng 03/04/2021
Giải đặc biệt 045532
Giải nhất 32380
Giải nhì 26174
Giải ba 78977-78314
Giải tư 04245-65021-06260-31049-57996-07555-04285
Giải năm 9558
Giải sáu 6144-2745-7767
Giải bảy 254
Giải tám 39
0:
1: 14
2: 21
3: 32,39
4: 45,49,44,45
5: 55,58,54
6: 60,67
7: 74,77
8: 80,85
9: 96
KQXS Đà Nẵng 31/03/2021
Giải đặc biệt 926725
Giải nhất 83487
Giải nhì 72510
Giải ba 93932-39126
Giải tư 51261-61985-34644-07808-53504-11797-96142
Giải năm 0582
Giải sáu 4592-9894-7854
Giải bảy 598
Giải tám 19
0: 08,04
1: 10,19
2: 25,26
3: 32
4: 44,42
5: 54
6: 61
7:
8: 87,85,82
9: 97,92,94,98
KQXS Đà Nẵng 27/03/2021
Giải đặc biệt 122369
Giải nhất 60686
Giải nhì 02933
Giải ba 55378-57219
Giải tư 71363-78033-84771-30850-04434-40940-94577
Giải năm 2384
Giải sáu 2778-1869-2363
Giải bảy 357
Giải tám 90
0:
1: 19
2:
3: 33,33,34
4: 40
5: 50,57
6: 69,63,69,63
7: 78,71,77,78
8: 86,84
9: 90
KQXS Đà Nẵng 24/03/2021
Giải đặc biệt 776113
Giải nhất 72927
Giải nhì 38299
Giải ba 85032-77815
Giải tư 82955-80868-92946-96895-14426-38480-27709
Giải năm 0975
Giải sáu 6374-5610-1818
Giải bảy 127
Giải tám 89
0: 09
1: 13,15,10,18
2: 27,26,27
3: 32
4: 46
5: 55
6: 68
7: 75,74
8: 80,89
9: 99,95
KQXS Đà Nẵng 20/03/2021
Giải đặc biệt 446544
Giải nhất 88439
Giải nhì 77725
Giải ba 25900-23402
Giải tư 94019-71991-37456-35163-83473-24944-64769
Giải năm 1785
Giải sáu 4370-5931-6205
Giải bảy 573
Giải tám 27
0: 00,02,05
1: 19
2: 25,27
3: 39,31
4: 44,44
5: 56
6: 63,69
7: 73,70,73
8: 85
9: 91
KQXS Đà Nẵng 17/03/2021
Giải đặc biệt 585423
Giải nhất 75202
Giải nhì 87807
Giải ba 08057-92141
Giải tư 43299-55274-12134-79565-92494-32230-92285
Giải năm 7254
Giải sáu 7682-0397-6517
Giải bảy 980
Giải tám 46
0: 02,07
1: 17
2: 23
3: 34,30
4: 41,46
5: 57,54
6: 65
7: 74
8: 85,82,80
9: 99,94,97
KQXS Đà Nẵng 13/03/2021
Giải đặc biệt 405857
Giải nhất 59821
Giải nhì 25329
Giải ba 24443-77719
Giải tư 11665-41206-13989-26124-79903-44176-52164
Giải năm 5797
Giải sáu 2799-2249-0601
Giải bảy 439
Giải tám 03
0: 06,03,01,03
1: 19
2: 21,29,24
3: 39
4: 43,49
5: 57
6: 65,64
7: 76
8: 89
9: 97,99
KQXS Đà Nẵng 10/03/2021
Giải đặc biệt 680082
Giải nhất 53882
Giải nhì 33991
Giải ba 96020-98034
Giải tư 26595-95981-59356-43467-50601-59197-59554
Giải năm 2479
Giải sáu 8843-1543-8996
Giải bảy 180
Giải tám 16
0: 01
1: 16
2: 20
3: 34
4: 43,43
5: 56,54
6: 67
7: 79
8: 82,82,81,80
9: 91,95,97,96
KQXS Đà Nẵng 06/03/2021
Giải đặc biệt 017250
Giải nhất 58566
Giải nhì 72465
Giải ba 97395-49810
Giải tư 22492-21282-66164-82582-76640-46639-50563
Giải năm 4979
Giải sáu 2648-2662-8193
Giải bảy 878
Giải tám 56
0:
1: 10
2:
3: 39
4: 40,48
5: 50,56
6: 66,65,64,63,62
7: 79,78
8: 82,82
9: 95,92,93
KQXS Đà Nẵng 03/03/2021
Giải đặc biệt 974173
Giải nhất 21619
Giải nhì 25388
Giải ba 65165-96191
Giải tư 34305-38752-54537-19812-86324-34390-65971
Giải năm 2147
Giải sáu 7683-5506-7311
Giải bảy 921
Giải tám 04
0: 05,06,04
1: 19,12,11
2: 24,21
3: 37
4: 47
5: 52
6: 65
7: 73,71
8: 88,83
9: 91,90
KQXS Đà Nẵng 27/02/2021
Giải đặc biệt 515085
Giải nhất 69493
Giải nhì 35455
Giải ba 16097-13502
Giải tư 10458-10246-09336-52418-23913-56346-83635
Giải năm 9734
Giải sáu 2053-4860-8654
Giải bảy 612
Giải tám 76
0: 02
1: 18,13,12
2:
3: 36,35,34
4: 46,46
5: 55,58,53,54
6: 60
7: 76
8: 85
9: 93,97
KQXS Đà Nẵng 24/02/2021
Giải đặc biệt 267051
Giải nhất 42758
Giải nhì 76584
Giải ba 96420-87778
Giải tư 66502-44713-20948-93653-97141-30843-45094
Giải năm 4468
Giải sáu 8753-8578-8171
Giải bảy 807
Giải tám 85
0: 02,07
1: 13
2: 20
3:
4: 48,41,43
5: 51,58,53,53
6: 68
7: 78,78,71
8: 84,85
9: 94
KQXS Đà Nẵng 20/02/2021
Giải đặc biệt 555802
Giải nhất 18037
Giải nhì 98588
Giải ba 17300-82534
Giải tư 31091-79115-79545-31527-03455-30692-79316
Giải năm 6545
Giải sáu 7322-3562-2548
Giải bảy 242
Giải tám 02
0: 02,00,02
1: 15,16
2: 27,22
3: 37,34
4: 45,45,48,42
5: 55
6: 62
7:
8: 88
9: 91,92

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình


BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 13/06/2021


Top Đặc Biệt: 13/06/2021


Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 4h chiều là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.