KQXS Đà Nẵng 25/03/2023
Giải đặc biệt 048585 Đầu - Nháy
Giải nhất 24936 0: 04
1: 15,16
2: 25,28,28,24,25,26,25,23,28
3: 36
4: 48,48
5:
6:
7:
8: 85
9: 92,98

2 Nháy: 48
3 Nháy: 25,28
Giải nhì 95425
Giải ba 11148-71915
Giải tư 81428-79228-11624-45116-64992-78525-33226
Giải năm 3048
Giải sáu 0698-0925-7723
Giải bảy 904
Giải tám 28
KQXS Đà Nẵng 22/03/2023
Giải đặc biệt 824487 Đầu - Nháy
Giải nhất 10724 0: 05
1: 14
2: 24,21
3: 37
4: 41
5: 59,54,59
6: 66,69,69
7: 76,74,70,74
8: 87,80
9:

2 Nháy: 59,69,74
Giải nhì 34437
Giải ba 09976-78614
Giải tư 32941-82266-98859-72321-45169-35305-61469
Giải năm 5974
Giải sáu 1870-9354-0980
Giải bảy 174
Giải tám 59
KQXS Đà Nẵng 18/03/2023
Giải đặc biệt 521651 Đầu - Nháy
Giải nhất 54128 0:
1: 11,18,18
2: 28,27,22
3: 38,37
4:
5: 51
6: 68
7: 78,72,79,71,77,71
8: 82
9: 91

2 Nháy: 18,71
Giải nhì 74468
Giải ba 79778-46538
Giải tư 42911-94837-00618-57872-70679-39018-58371
Giải năm 1091
Giải sáu 3727-9577-4822
Giải bảy 371
Giải tám 82
KQXS Đà Nẵng 15/03/2023
Giải đặc biệt 822983 Đầu - Nháy
Giải nhất 83960 0: 01
1: 17
2:
3: 39,39,30,32
4: 47
5: 56,55,52
6: 60,63,61
7: 73,71,76
8: 83
9: 90

2 Nháy: 39
Giải nhì 57073
Giải ba 13256-46255
Giải tư 05290-21639-49552-74263-04917-13671-75439
Giải năm 6401
Giải sáu 8676-8061-8130
Giải bảy 147
Giải tám 32
KQXS Đà Nẵng 11/03/2023
Giải đặc biệt 794547 Đầu - Nháy
Giải nhất 50756 0: 09,05
1: 18
2: 23,28,28,26
3: 32,34
4: 47,44,45
5: 56,56
6: 67,67,63
7: 76
8:
9:

2 Nháy: 28,56,67
Giải nhì 86523
Giải ba 34044-68628
Giải tư 40256-64728-20026-53218-64832-06076-78567
Giải năm 6767
Giải sáu 7045-3934-4009
Giải bảy 505
Giải tám 63
KQXS Đà Nẵng 08/03/2023
Giải đặc biệt 474974 Đầu - Nháy
Giải nhất 12950 0:
1: 10,11
2: 21,27
3: 31
4: 43
5: 50,56,58
6: 68,67
7: 74,77
8: 86,84,81
9: 90,95
Giải nhì 85831
Giải ba 92668-60267
Giải tư 15290-08186-75010-08021-04384-56411-96256
Giải năm 7658
Giải sáu 3381-4527-0543
Giải bảy 277
Giải tám 95
KQXS Đà Nẵng 04/03/2023
Giải đặc biệt 721577 Đầu - Nháy
Giải nhất 17367 0: 07,06
1: 11,17
2: 20,21,20
3: 32
4: 45,47
5: 57
6: 67,66
7: 77,79
8: 86,87
9: 93

2 Nháy: 20
Giải nhì 19220
Giải ba 34357-94232
Giải tư 86045-15321-48993-04711-19879-80607-25047
Giải năm 3486
Giải sáu 3220-5117-6766
Giải bảy 087
Giải tám 06
KQXS Đà Nẵng 01/03/2023
Giải đặc biệt 215015 Đầu - Nháy
Giải nhất 58791 0: 02,07,07
1: 15,17
2:
3: 33,38,38,37,30,30
4:
5: 58,55
6: 64
7: 70
8:
9: 91,96,97

2 Nháy: 07,30,38
Giải nhì 70896
Giải ba 32897-02664
Giải tư 28202-31170-42833-83238-20207-24738-98907
Giải năm 2437
Giải sáu 5930-3717-6058
Giải bảy 330
Giải tám 55
KQXS Đà Nẵng 25/02/2023
Giải đặc biệt 097770 Đầu - Nháy
Giải nhất 89418 0: 08
1: 18,14,19
2:
3:
4: 47,42,42,41
5: 51,56,57
6: 63,68
7: 70
8:
9: 91,94,91,96

2 Nháy: 42,91
Giải nhì 53414
Giải ba 18363-25747
Giải tư 15808-25491-45342-29651-81719-22794-54756
Giải năm 8268
Giải sáu 9591-6442-4296
Giải bảy 441
Giải tám 57
KQXS Đà Nẵng 22/02/2023
Giải đặc biệt 256805 Đầu - Nháy
Giải nhất 00281 0: 05,05,06
1: 19
2: 25,25
3: 39
4: 43,47
5: 53
6: 65,61
7:
8: 81
9: 96,98,96,99,91

2 Nháy: 05,25,96
Giải nhì 78096
Giải ba 46765-42298
Giải tư 90643-91905-70053-97396-91099-85261-55091
Giải năm 6539
Giải sáu 8647-3519-8025
Giải bảy 825
Giải tám 06
KQXS Đà Nẵng 18/02/2023
Giải đặc biệt 951683 Đầu - Nháy
Giải nhất 73215 0: 07,06,07,04
1: 15
2: 21,20
3:
4: 49
5: 57,53,52
6: 63,60,62,66
7:
8: 83,81
9: 92

2 Nháy: 07
Giải nhì 60092
Giải ba 93607-49821
Giải tư 06049-50681-84306-67457-17563-70953-62252
Giải năm 2260
Giải sáu 0720-2462-5366
Giải bảy 707
Giải tám 04
KQXS Đà Nẵng 15/02/2023
Giải đặc biệt 248979 Đầu - Nháy
Giải nhất 72833 0: 00,04,01,02
1: 15,13
2: 29,28
3: 33,39,31
4: 45
5: 57,52
6: 65
7: 79
8: 84,87
9:
Giải nhì 67229
Giải ba 99657-34200
Giải tư 55128-99252-69015-08804-21139-95584-49701
Giải năm 3231
Giải sáu 3165-8013-7202
Giải bảy 345
Giải tám 87
KQXS Đà Nẵng 11/02/2023
Giải đặc biệt 062345 Đầu - Nháy
Giải nhất 57031 0: 05,08,06
1: 11,18
2: 22,28,23
3: 31,39,39
4: 45,40,47
5: 59,53
6:
7: 75,77
8:
9:

2 Nháy: 39
Giải nhì 46022
Giải ba 50711-36039
Giải tư 96040-48605-68718-86747-38608-35875-71377
Giải năm 5928
Giải sáu 3323-3959-5706
Giải bảy 639
Giải tám 53
KQXS Đà Nẵng 08/02/2023
Giải đặc biệt 452043 Đầu - Nháy
Giải nhất 46563 0:
1:
2:
3: 35,34,38,30,31
4: 43
5: 52
6: 63,66,67
7: 74,70,77,71,75
8: 86,82,81
9:
Giải nhì 16666
Giải ba 69874-88535
Giải tư 43367-92352-87470-14034-41477-35271-73438
Giải năm 3386
Giải sáu 4530-3082-2281
Giải bảy 731
Giải tám 75
KQXS Đà Nẵng 04/02/2023
Giải đặc biệt 936631 Đầu - Nháy
Giải nhất 15136 0: 05,04
1: 19,14
2: 27,25
3: 31,36,38,34,36
4: 46,46
5: 59
6: 66,61
7: 73
8: 80
9:

2 Nháy: 36,46
Giải nhì 17580
Giải ba 48146-60727
Giải tư 42319-60805-70838-86014-46066-56461-64304
Giải năm 3825
Giải sáu 1973-0146-1634
Giải bảy 036
Giải tám 59
KQXS Đà Nẵng 01/02/2023
Giải đặc biệt 174378 Đầu - Nháy
Giải nhất 41271 0: 03
1: 17
2: 21
3: 36,33,32,31
4: 46,40
5: 55,50,55
6:
7: 78,71,71
8: 86
9: 92,97

2 Nháy: 55,71
Giải nhì 42236
Giải ba 36917-79633
Giải tư 88046-54603-17255-64971-30550-87286-24855
Giải năm 3592
Giải sáu 4421-2997-1332
Giải bảy 040
Giải tám 31
KQXS Đà Nẵng 28/01/2023
Giải đặc biệt 332396 Đầu - Nháy
Giải nhất 28169 0: 09,08,03
1:
2: 26
3: 35,38,30
4: 42
5: 55,59
6: 69,67
7: 76
8: 85,84
9: 96,95,96

2 Nháy: 96
Giải nhì 22509
Giải ba 11267-93435
Giải tư 29338-78255-57742-30359-86976-51895-01385
Giải năm 7808
Giải sáu 9196-0530-1884
Giải bảy 903
Giải tám 26
KQXS Đà Nẵng 25/01/2023
Giải đặc biệt 268790 Đầu - Nháy
Giải nhất 62864 0: 05
1: 19,19
2: 20,28
3: 32
4: 43,49,40
5: 56
6: 64,63
7: 71
8: 88,84
9: 90,96,93

2 Nháy: 19
Giải nhì 44688
Giải ba 05284-65956
Giải tư 99619-30220-26471-19719-89043-85296-92449
Giải năm 1032
Giải sáu 3305-0793-0740
Giải bảy 563
Giải tám 28
KQXS Đà Nẵng 21/01/2023
Giải đặc biệt 016979 Đầu - Nháy
Giải nhất 70057 0: 02
1: 10,12,10
2: 28,26,22
3: 33
4: 46,45
5: 57,58
6:
7: 79,79
8:
9: 94,97,94,90

2 Nháy: 10,79,94
Giải nhì 34028
Giải ba 99258-48994
Giải tư 49926-16046-76645-72533-10902-33622-34297
Giải năm 1210
Giải sáu 2479-6712-0494
Giải bảy 490
Giải tám 10
KQXS Đà Nẵng 18/01/2023
Giải đặc biệt 295701 Đầu - Nháy
Giải nhất 71905 0: 01,05
1: 11,19,17
2: 28
3: 39,35
4: 45,45
5: 51
6: 65,61
7: 77
8: 83,80
9: 92,91

2 Nháy: 45
Giải nhì 13877
Giải ba 73692-90539
Giải tư 12828-12235-66051-12365-07483-91511-23691
Giải năm 2880
Giải sáu 6345-5519-6561
Giải bảy 417
Giải tám 45

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình

BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 25/03/2023


Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 17h00 là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.


vào web XSMB.top xem các cao thủ chốt số - Đăng ký chốt số để kiếm tiền