vào XSMB.top xem các cao thủ chốt số

vào RaoVat.me để tạo kênh bán hàng miễn phí - đăng tin rao vặt miễn phí
KQXS Đà Nẵng 21/09/2022
Giải đặc biệt 506766 Đầu - Nháy
Giải nhất 47950 0: 02
1: 19,11
2:
3: 38
4:
5: 50,58
6: 66,69,67,62,60
7: 74,78,76,72
8: 83,83
9: 96

2 Nháy: 83
Giải nhì 51374
Giải ba 23083-99178
Giải tư 66419-77796-22338-96902-07076-79069-95467
Giải năm 2458
Giải sáu 8983-2562-0211
Giải bảy 072
Giải tám 60
KQXS Đà Nẵng 17/09/2022
Giải đặc biệt 853656 Đầu - Nháy
Giải nhất 44859 0:
1: 18,12,12,17,13
2: 20,20,21
3: 30
4: 41
5: 56,59,59
6: 62
7: 74,75,78
8:
9: 92

2 Nháy: 12,20,59
Giải nhì 33062
Giải ba 18618-60712
Giải tư 14412-38674-56641-86020-70830-49592-74720
Giải năm 8075
Giải sáu 0017-3578-5113
Giải bảy 459
Giải tám 21
KQXS Đà Nẵng 10/09/2022
Giải đặc biệt 757959 Đầu - Nháy
Giải nhất 15455 0: 05,01
1: 18
2: 28,24,26
3: 35
4: 46
5: 59,55,54,58
6: 66,68
7: 77
8: 80
9: 96,92
Giải nhì 42228
Giải ba 60024-07154
Giải tư 89566-77926-25135-22558-93896-30492-16746
Giải năm 4205
Giải sáu 0718-9268-5401
Giải bảy 980
Giải tám 77
KQXS Đà Nẵng 27/08/2022
Giải đặc biệt 870715 Đầu - Nháy
Giải nhất 20896 0: 05,03,00,07,04
1: 15,19
2: 20,27
3: 34,35
4: 41
5: 57
6: 65
7: 72
8: 84
9: 96,97
Giải nhì 72305
Giải ba 86741-08020
Giải tư 64372-67284-79297-91003-96034-77057-54619
Giải năm 6827
Giải sáu 9365-3000-9607
Giải bảy 204
Giải tám 35
KQXS Đà Nẵng 24/08/2022
Giải đặc biệt 556678 Đầu - Nháy
Giải nhất 54259 0: 05,08,02,01
1: 18,10,17
2: 21,21
3:
4:
5: 59,56
6: 68,61
7: 78,74,73
8: 81
9: 99

2 Nháy: 21
Giải nhì 09118
Giải ba 77005-38774
Giải tư 74881-07668-94121-98073-03656-18921-27908
Giải năm 9002
Giải sáu 2310-3801-7561
Giải bảy 599
Giải tám 17
KQXS Đà Nẵng 20/08/2022
Giải đặc biệt 861609 Đầu - Nháy
Giải nhất 74400 0: 09,00,09
1: 15
2: 23
3: 37,33,34
4: 41,49,46,40
5: 55,57
6: 63,68,61
7:
8: 86
9:

2 Nháy: 09
Giải nhì 36109
Giải ba 80323-70637
Giải tư 88915-05763-48841-51455-42133-40668-92286
Giải năm 1849
Giải sáu 9046-7040-3257
Giải bảy 834
Giải tám 61
KQXS Đà Nẵng 17/08/2022
Giải đặc biệt 982704 Đầu - Nháy
Giải nhất 24361 0: 04,05
1: 12,12
2:
3: 39,31,30,30
4: 46,48
5: 55
6: 61,65,67,68
7: 75,77
8: 88
9:

2 Nháy: 12,30
Giải nhì 86212
Giải ba 83555-68846
Giải tư 32105-28612-51039-82948-80565-69367-96588
Giải năm 7131
Giải sáu 9875-3177-9830
Giải bảy 530
Giải tám 68
KQXS Đà Nẵng 13/08/2022
Giải đặc biệt 088387 Đầu - Nháy
Giải nhất 67179 0: 05,06
1: 18,10
2:
3: 36,36
4: 49
5: 51,56,59
6: 62
7: 79,70
8: 87,82,85,88
9: 94

2 Nháy: 36
Giải nhì 90282
Giải ba 25362-78718
Giải tư 91051-09205-82170-23256-38849-69210-51085
Giải năm 8536
Giải sáu 1888-0136-2559
Giải bảy 406
Giải tám 94
KQXS Đà Nẵng 10/08/2022
Giải đặc biệt 307517 Đầu - Nháy
Giải nhất 59772 0: 01,04
1: 17,10,16,13
2: 26,28,22
3:
4:
5:
6: 69
7: 72,75,79,71,74
8: 88
9: 99,94
Giải nhì 67099
Giải ba 17575-23979
Giải tư 06426-38994-45228-37701-81210-68371-96574
Giải năm 7769
Giải sáu 4588-6004-0016
Giải bảy 113
Giải tám 22
KQXS Đà Nẵng 06/08/2022
Giải đặc biệt 506920 Đầu - Nháy
Giải nhất 28526 0: 04,02
1: 18,12,19,15
2: 20,26,26,22,23
3: 32
4: 42
5: 51,50
6:
7: 78
8: 89
9: 93

2 Nháy: 26
Giải nhì 49618
Giải ba 51126-45022
Giải tư 66793-15989-62842-82004-17312-71919-61278
Giải năm 9102
Giải sáu 2423-0332-8151
Giải bảy 215
Giải tám 50
KQXS Đà Nẵng 03/08/2022
Giải đặc biệt 952908 Đầu - Nháy
Giải nhất 96709 0: 08,09,05,02
1:
2:
3: 33
4: 47,47,44,41
5:
6: 64
7: 74,76
8: 87,83,87,85
9: 98,94

2 Nháy: 47,87
Giải nhì 20374
Giải ba 99287-26147
Giải tư 93583-03833-91798-33105-94964-68047-88644
Giải năm 7041
Giải sáu 5887-1285-8576
Giải bảy 994
Giải tám 02
KQXS Đà Nẵng 30/07/2022
Giải đặc biệt 560961 Đầu - Nháy
Giải nhất 21475 0: 03,03
1: 18,12
2: 20,23
3: 34,38,36
4: 47
5: 55,53
6: 61,64
7: 75
8: 86,84,89
9:

2 Nháy: 03
Giải nhì 83334
Giải ba 28838-15603
Giải tư 79986-32184-03318-37903-90936-42855-08212
Giải năm 9589
Giải sáu 3020-8647-2023
Giải bảy 264
Giải tám 53
KQXS Đà Nẵng 27/07/2022
Giải đặc biệt 545522 Đầu - Nháy
Giải nhất 22421 0:
1: 17,13,19,10,17
2: 22,21,22,28
3: 32,34
4:
5:
6: 68,69,66,67
7: 78
8:
9: 98,94

2 Nháy: 17,22
Giải nhì 95032
Giải ba 22468-56769
Giải tư 28034-31398-47617-69666-48278-50922-49413
Giải năm 0019
Giải sáu 9610-0067-6617
Giải bảy 828
Giải tám 94
KQXS Đà Nẵng 23/07/2022
Giải đặc biệt 577616 Đầu - Nháy
Giải nhất 21137 0: 07,06,09
1: 16
2:
3: 37,32
4: 41,45
5: 59,51,58
6: 63,66,68
7: 73
8: 83,89,81
9:
Giải nhì 50259
Giải ba 28841-15083
Giải tư 89545-26807-18651-13363-47866-16606-17268
Giải năm 7589
Giải sáu 2158-7881-6109
Giải bảy 373
Giải tám 32
KQXS Đà Nẵng 20/07/2022
Giải đặc biệt 152897 Đầu - Nháy
Giải nhất 66237 0: 01,01
1: 16
2: 24,24
3: 37,33,32
4: 48
5: 55,57
6: 68,64
7: 77,78
8:
9: 97,96,93

2 Nháy: 01,24
Giải nhì 36396
Giải ba 20024-01548
Giải tư 19733-62724-24832-55355-21501-99257-71616
Giải năm 1877
Giải sáu 4168-6778-9601
Giải bảy 993
Giải tám 64
KQXS Đà Nẵng 16/07/2022
Giải đặc biệt 404662 Đầu - Nháy
Giải nhất 34252 0: 03,05
1: 19,13
2: 29,26
3:
4: 45
5: 52,58,54
6: 62,63,65,69,67
7: 71
8: 83
9: 90
Giải nhì 35663
Giải ba 22371-97703
Giải tư 98619-06990-87213-21658-03565-63029-07826
Giải năm 2969
Giải sáu 8483-5545-4805
Giải bảy 354
Giải tám 67
KQXS Đà Nẵng 13/07/2022
Giải đặc biệt 771406 Đầu - Nháy
Giải nhất 34982 0: 06,00
1: 18
2: 23,29
3: 35,35
4: 46,42
5:
6: 64,64
7: 79,75,72,79
8: 82
9: 91,93

2 Nháy: 35,64,79
Giải nhì 66379
Giải ba 16035-33091
Giải tư 26923-91864-64146-36935-70100-63075-84264
Giải năm 1872
Giải sáu 8893-6018-2129
Giải bảy 079
Giải tám 42
KQXS Đà Nẵng 09/07/2022
Giải đặc biệt 415086 Đầu - Nháy
Giải nhất 85695 0: 00,09
1: 11,14,11,11,17
2:
3:
4: 45,45
5: 53
6:
7: 75,76,74
8: 86
9: 95,99,99,98

2 Nháy: 45,99
3 Nháy: 11
Giải nhì 49275
Giải ba 72799-49700
Giải tư 95176-93911-81874-99814-99299-34298-36611
Giải năm 5311
Giải sáu 5645-2917-3945
Giải bảy 753
Giải tám 09
KQXS Đà Nẵng 06/07/2022
Giải đặc biệt 130218 Đầu - Nháy
Giải nhất 42542 0: 02
1: 18,13,10,15
2: 28,29,28
3: 37
4: 42,46,49,45
5:
6: 64,65
7: 71
8: 80,85
9:

2 Nháy: 28
Giải nhì 90246
Giải ba 08213-03410
Giải tư 36515-51171-63628-74429-81680-50628-05149
Giải năm 6385
Giải sáu 3937-7845-2264
Giải bảy 165
Giải tám 02
KQXS Đà Nẵng 02/07/2022
Giải đặc biệt 439642 Đầu - Nháy
Giải nhất 95502 0: 02,00,02,05,03
1: 15
2:
3: 33
4: 42,45
5:
6: 65
7: 77,70
8: 81,88,85
9: 93,97,93

2 Nháy: 02,93
Giải nhì 49600
Giải ba 17781-18577
Giải tư 07233-69702-62188-31570-06945-94893-05465
Giải năm 6405
Giải sáu 2985-7303-0515
Giải bảy 497
Giải tám 93

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình

BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 02/12/2022


Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 17h00 là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.