KQXS Đà Nẵng 14/07/2024
Giải đặc biệt 484038 Đầu - Nháy
Giải nhất 68817 0:
1: 17
2: 29
3: 38,38,38
4: 46
5: 56,52
6: 66,60,66,63,68,66
7: 79
8: 82
9: 91,99

3 Nháy: 38,66
Giải nhì 60366
Giải ba 83579-88491
Giải tư 11946-49760-87866-57138-67038-30082-39063
Giải năm 5068
Giải sáu 4156-6529-6499
Giải bảy 666
Giải tám 52
KQXS Đà Nẵng 13/07/2024
Giải đặc biệt 138382 Đầu - Nháy
Giải nhất 00830 0:
1: 13,13
2: 22
3: 30
4: 41,43
5: 55,51,50,50,59
6: 61
7: 79
8: 82,87,87
9: 91,99

2 Nháy: 13,50,87
Giải nhì 30061
Giải ba 97922-46713
Giải tư 85755-62541-83043-53787-64613-18351-51050
Giải năm 2050
Giải sáu 2091-7679-0499
Giải bảy 459
Giải tám 87
KQXS Đà Nẵng 12/07/2024
Giải đặc biệt 138382 Đầu - Nháy
Giải nhất 00830 0:
1: 13,13
2: 22
3: 30
4: 41,43
5: 55,51,50,50,59
6: 61
7: 79
8: 82,87,87
9: 91,99

2 Nháy: 13,50,87
Giải nhì 30061
Giải ba 97922-46713
Giải tư 85755-62541-83043-53787-64613-18351-51050
Giải năm 2050
Giải sáu 2091-7679-0499
Giải bảy 459
Giải tám 87
KQXS Đà Nẵng 11/07/2024
Giải đặc biệt 138382 Đầu - Nháy
Giải nhất 00830 0:
1: 13,13
2: 22
3: 30
4: 41,43
5: 55,51,50,50,59
6: 61
7: 79
8: 82,87,87
9: 91,99

2 Nháy: 13,50,87
Giải nhì 30061
Giải ba 97922-46713
Giải tư 85755-62541-83043-53787-64613-18351-51050
Giải năm 2050
Giải sáu 2091-7679-0499
Giải bảy 459
Giải tám 87
KQXS Đà Nẵng 10/07/2024
Giải đặc biệt 232916 Đầu - Nháy
Giải nhất 56259 0:
1: 16,15,12,16
2: 29
3: 31,37
4: 44,41
5: 59
6: 64,66,61,65
7: 71,78
8: 88,81
9:

2 Nháy: 16
Giải nhì 83564
Giải ba 77615-77331
Giải tư 17388-82744-65812-85329-73666-27771-02781
Giải năm 8461
Giải sáu 3741-2865-8816
Giải bảy 278
Giải tám 37
KQXS Đà Nẵng 09/07/2024
Giải đặc biệt 232916 Đầu - Nháy
Giải nhất 56259 0:
1: 16,15,12,16
2: 29
3: 31,37
4: 44,41
5: 59
6: 64,66,61,65
7: 71,78
8: 88,81
9:

2 Nháy: 16
Giải nhì 83564
Giải ba 77615-77331
Giải tư 17388-82744-65812-85329-73666-27771-02781
Giải năm 8461
Giải sáu 3741-2865-8816
Giải bảy 278
Giải tám 37
KQXS Đà Nẵng 08/07/2024
Giải đặc biệt 232916 Đầu - Nháy
Giải nhất 56259 0:
1: 16,15,12,16
2: 29
3: 31,37
4: 44,41
5: 59
6: 64,66,61,65
7: 71,78
8: 88,81
9:

2 Nháy: 16
Giải nhì 83564
Giải ba 77615-77331
Giải tư 17388-82744-65812-85329-73666-27771-02781
Giải năm 8461
Giải sáu 3741-2865-8816
Giải bảy 278
Giải tám 37
KQXS Đà Nẵng 07/07/2024
Giải đặc biệt 232916 Đầu - Nháy
Giải nhất 56259 0:
1: 16,15,12,16
2: 29
3: 31,37
4: 44,41
5: 59
6: 64,66,61,65
7: 71,78
8: 88,81
9:

2 Nháy: 16
Giải nhì 83564
Giải ba 77615-77331
Giải tư 17388-82744-65812-85329-73666-27771-02781
Giải năm 8461
Giải sáu 3741-2865-8816
Giải bảy 278
Giải tám 37
KQXS Đà Nẵng 06/07/2024
Giải đặc biệt 817339 Đầu - Nháy
Giải nhất 75174 0: 02
1: 19,14
2:
3: 39,34
4: 40
5: 58,57,58,51
6: 64,60,64
7: 74,75,77
8:
9: 90,94

2 Nháy: 58,64
Giải nhì 22575
Giải ba 83558-69857
Giải tư 26240-92858-54264-54651-18060-67977-94502
Giải năm 1064
Giải sáu 2790-6319-7714
Giải bảy 734
Giải tám 94
KQXS Đà Nẵng 05/07/2024
Giải đặc biệt 817339 Đầu - Nháy
Giải nhất 75174 0: 02
1: 19,14
2:
3: 39,34
4: 40
5: 58,57,58,51
6: 64,60,64
7: 74,75,77
8:
9: 90,94

2 Nháy: 58,64
Giải nhì 22575
Giải ba 83558-69857
Giải tư 26240-92858-54264-54651-18060-67977-94502
Giải năm 1064
Giải sáu 2790-6319-7714
Giải bảy 734
Giải tám 94
KQXS Đà Nẵng 04/07/2024
Giải đặc biệt 817339 Đầu - Nháy
Giải nhất 75174 0: 02
1: 19,14
2:
3: 39,34
4: 40
5: 58,57,58,51
6: 64,60,64
7: 74,75,77
8:
9: 90,94

2 Nháy: 58,64
Giải nhì 22575
Giải ba 83558-69857
Giải tư 26240-92858-54264-54651-18060-67977-94502
Giải năm 1064
Giải sáu 2790-6319-7714
Giải bảy 734
Giải tám 94
KQXS Đà Nẵng 03/07/2024
Giải đặc biệt 152866 Đầu - Nháy
Giải nhất 84832 0: 08,08
1: 18
2: 24
3: 32,35
4:
5: 51,54
6: 66,65,69,68
7: 77
8: 87,81,84,86,81
9:

2 Nháy: 08,81
Giải nhì 17135
Giải ba 22324-21487
Giải tư 90065-70518-33669-71781-70351-79384-07086
Giải năm 8377
Giải sáu 8408-0881-4268
Giải bảy 408
Giải tám 54
KQXS Đà Nẵng 02/07/2024
Giải đặc biệt 152866 Đầu - Nháy
Giải nhất 84832 0: 08,08
1: 18
2: 24
3: 32,35
4:
5: 51,54
6: 66,65,69,68
7: 77
8: 87,81,84,86,81
9:

2 Nháy: 08,81
Giải nhì 17135
Giải ba 22324-21487
Giải tư 90065-70518-33669-71781-70351-79384-07086
Giải năm 8377
Giải sáu 8408-0881-4268
Giải bảy 408
Giải tám 54
KQXS Đà Nẵng 01/07/2024
Giải đặc biệt 152866 Đầu - Nháy
Giải nhất 84832 0: 08,08
1: 18
2: 24
3: 32,35
4:
5: 51,54
6: 66,65,69,68
7: 77
8: 87,81,84,86,81
9:

2 Nháy: 08,81
Giải nhì 17135
Giải ba 22324-21487
Giải tư 90065-70518-33669-71781-70351-79384-07086
Giải năm 8377
Giải sáu 8408-0881-4268
Giải bảy 408
Giải tám 54
KQXS Đà Nẵng 30/06/2024
Giải đặc biệt 152866 Đầu - Nháy
Giải nhất 84832 0: 08,08
1: 18
2: 24
3: 32,35
4:
5: 51,54
6: 66,65,69,68
7: 77
8: 87,81,84,86,81
9:

2 Nháy: 08,81
Giải nhì 17135
Giải ba 22324-21487
Giải tư 90065-70518-33669-71781-70351-79384-07086
Giải năm 8377
Giải sáu 8408-0881-4268
Giải bảy 408
Giải tám 54
KQXS Đà Nẵng 29/06/2024
Giải đặc biệt 560700 Đầu - Nháy
Giải nhất 62572 0: 00,03,05
1: 12,17,15
2: 22,25,23
3: 37
4: 41,41
5: 58,50,52
6:
7: 72
8: 82
9: 94

2 Nháy: 41
Giải nhì 60512
Giải ba 81003-07558
Giải tư 07750-78394-40622-31117-74241-16041-27025
Giải năm 4552
Giải sáu 6805-6923-9615
Giải bảy 637
Giải tám 82
KQXS Đà Nẵng 28/06/2024
Giải đặc biệt 560700 Đầu - Nháy
Giải nhất 62572 0: 00,03,05
1: 12,17,15
2: 22,25,23
3: 37
4: 41,41
5: 58,50,52
6:
7: 72
8: 82
9: 94

2 Nháy: 41
Giải nhì 60512
Giải ba 81003-07558
Giải tư 07750-78394-40622-31117-74241-16041-27025
Giải năm 4552
Giải sáu 6805-6923-9615
Giải bảy 637
Giải tám 82
KQXS Đà Nẵng 27/06/2024
Giải đặc biệt 560700 Đầu - Nháy
Giải nhất 62572 0: 00,03,05
1: 12,17,15
2: 22,25,23
3: 37
4: 41,41
5: 58,50,52
6:
7: 72
8: 82
9: 94

2 Nháy: 41
Giải nhì 60512
Giải ba 81003-07558
Giải tư 07750-78394-40622-31117-74241-16041-27025
Giải năm 4552
Giải sáu 6805-6923-9615
Giải bảy 637
Giải tám 82
KQXS Đà Nẵng 26/06/2024
Giải đặc biệt 450579 Đầu - Nháy
Giải nhất 17928 0: 05
1: 13,12,18
2: 28,23
3: 33,30,34
4:
5: 54,50
6: 60
7: 79,73
8: 85
9: 91,91,92

2 Nháy: 91
Giải nhì 44954
Giải ba 29273-98533
Giải tư 99391-83691-17730-40123-49450-28034-82813
Giải năm 6405
Giải sáu 8185-5492-6812
Giải bảy 360
Giải tám 18
KQXS Đà Nẵng 25/06/2024
Giải đặc biệt 450579 Đầu - Nháy
Giải nhất 17928 0: 05
1: 13,12,18
2: 28,23
3: 33,30,34
4:
5: 54,50
6: 60
7: 79,73
8: 85
9: 91,91,92

2 Nháy: 91
Giải nhì 44954
Giải ba 29273-98533
Giải tư 99391-83691-17730-40123-49450-28034-82813
Giải năm 6405
Giải sáu 8185-5492-6812
Giải bảy 360
Giải tám 18

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình

BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 15/07/2024


Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 17h00 là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.


vào web Kết Quả Nét xem các số đẹp hôm nay