KQXS Đà Nẵng 25/05/2022
Giải đặc biệt 691820 Đầu - Nháy
Giải nhất 09749 0: 03,03
1:
2: 20,29,26,25,20,23
3: 37,36
4: 49,48
5: 54,54
6: 65
7: 71,71
8:
9: 93

2 Nháy: 03,20,54,71
Giải nhì 94693
Giải ba 52703-99754
Giải tư 98437-57965-69248-33929-36226-27425-03271
Giải năm 3503
Giải sáu 6120-8454-3523
Giải bảy 636
Giải tám 71
KQXS Đà Nẵng 21/05/2022
Giải đặc biệt 888026 Đầu - Nháy
Giải nhất 86052 0: 07,03
1: 16,12
2: 26,24
3:
4: 44,44,44,45
5: 52,54,57
6: 66,67,63
7: 78
8: 84
9:

3 Nháy: 44
Giải nhì 96644
Giải ba 78644-08307
Giải tư 03884-12954-60978-48103-47824-49957-97316
Giải năm 9566
Giải sáu 4412-3544-5145
Giải bảy 067
Giải tám 63
KQXS Đà Nẵng 18/05/2022
Giải đặc biệt 150322 Đầu - Nháy
Giải nhất 44355 0: 04,01
1: 18
2: 22,29
3: 31
4: 41,42,49
5: 55,56,58
6: 69,64
7: 70
8: 88
9: 97,90
Giải nhì 38356
Giải ba 50069-26641
Giải tư 69131-03542-75997-02590-59318-19704-96149
Giải năm 8301
Giải sáu 0864-5029-7870
Giải bảy 758
Giải tám 88
KQXS Đà Nẵng 14/05/2022
Giải đặc biệt 512793 Đầu - Nháy
Giải nhất 40654 0:
1: 12,17
2: 23,24
3:
4: 47,44
5: 54,56,56
6:
7: 77,70,79
8:
9: 93,94,95,91,98,91

2 Nháy: 56,91
Giải nhì 00877
Giải ba 11094-40212
Giải tư 79723-24717-79095-39491-11124-07456-94270
Giải năm 6898
Giải sáu 7479-4247-1944
Giải bảy 591
Giải tám 56
KQXS Đà Nẵng 11/05/2022
Giải đặc biệt 828046 Đầu - Nháy
Giải nhất 24790 0:
1: 19,16,14,15
2: 29,22
3: 31
4: 46,49,47
5: 53,55
6: 65,60
7:
8: 84
9: 90,95,93
Giải nhì 18365
Giải ba 43649-02529
Giải tư 96595-15484-38919-95531-94153-98660-47416
Giải năm 0322
Giải sáu 9055-5514-3547
Giải bảy 415
Giải tám 93
KQXS Đà Nẵng 07/05/2022
Giải đặc biệt 027769 Đầu - Nháy
Giải nhất 26173 0: 01,08,08
1: 18,19,18
2: 28,27
3: 32
4:
5: 55,58
6: 69,68,69
7: 73
8: 80,80
9: 97

2 Nháy: 08,18,69,80
Giải nhì 54632
Giải ba 19168-52301
Giải tư 66018-69055-93928-70869-12780-85280-66127
Giải năm 2858
Giải sáu 6697-1208-3719
Giải bảy 218
Giải tám 08
KQXS Đà Nẵng 04/05/2022
Giải đặc biệt 330108 Đầu - Nháy
Giải nhất 77232 0: 08,04
1: 13
2:
3: 32
4: 40,41,49
5: 57,56,57,55
6:
7: 75,75,74
8: 80
9: 94,93,91

2 Nháy: 57,75
Giải nhì 62457
Giải ba 71394-61856
Giải tư 79857-39575-81340-57493-82591-71804-02080
Giải năm 3075
Giải sáu 9713-8641-7574
Giải bảy 755
Giải tám 49
KQXS Đà Nẵng 30/04/2022
Giải đặc biệt 775659 Đầu - Nháy
Giải nhất 26096 0: 06,04
1: 14
2:
3: 33,38
4: 43
5: 59,59,57
6: 67,62
7: 78,77,78
8: 82,88
9: 96,99

2 Nháy: 59,78
Giải nhì 61867
Giải ba 38606-91778
Giải tư 81382-07562-00059-29077-59133-40638-14288
Giải năm 2599
Giải sáu 0557-8443-5278
Giải bảy 714
Giải tám 04
KQXS Đà Nẵng 27/04/2022
Giải đặc biệt 784144 Đầu - Nháy
Giải nhất 29288 0: 03,04
1:
2:
3: 30,31,30
4: 44
5:
6: 64
7: 72,74,78
8: 88,84,81
9: 98,98,90,93,97

2 Nháy: 30,98
Giải nhì 18198
Giải ba 46103-63930
Giải tư 41598-29984-46664-75572-34631-91774-12290
Giải năm 1178
Giải sáu 7981-8104-2230
Giải bảy 693
Giải tám 97
KQXS Đà Nẵng 23/04/2022
Giải đặc biệt 057488 Đầu - Nháy
Giải nhất 14507 0: 07,01,09,04
1: 15
2:
3: 35,35
4: 42
5: 50,54
6: 62,62,63,67
7: 77,74
8: 88
9: 97

2 Nháy: 35,62
Giải nhì 28515
Giải ba 90197-68701
Giải tư 07135-77362-64609-38704-15642-13835-22550
Giải năm 7762
Giải sáu 4777-6563-2754
Giải bảy 474
Giải tám 67
KQXS Đà Nẵng 20/04/2022
Giải đặc biệt 350639 Đầu - Nháy
Giải nhất 62060 0:
1:
2: 24,20,25,23
3: 39,34,30,31
4: 48
5: 51,54,58,53
6: 60,68,60
7: 74
8: 81
9:

2 Nháy: 60
Giải nhì 21634
Giải ba 36868-82548
Giải tư 22251-40824-65920-38354-54630-25458-32381
Giải năm 7325
Giải sáu 5353-9460-9431
Giải bảy 423
Giải tám 74
KQXS Đà Nẵng 16/04/2022
Giải đặc biệt 957353 Đầu - Nháy
Giải nhất 66271 0: 05
1: 10,13,12
2:
3: 35,31,33,33
4: 48,43
5: 53
6: 66,65
7: 71,77,75,74,71
8:
9:

2 Nháy: 33,71
Giải nhì 82035
Giải ba 90210-16977
Giải tư 43513-89875-84166-62031-76133-73074-17605
Giải năm 1548
Giải sáu 3312-7765-8943
Giải bảy 071
Giải tám 33
KQXS Đà Nẵng 13/04/2022
Giải đặc biệt 119564 Đầu - Nháy
Giải nhất 48082 0: 03
1: 17
2: 27,23
3: 39
4: 41,43
5: 59,57,56,57
6: 64,62,66,63
7: 75
8: 82,84
9:

2 Nháy: 57
Giải nhì 90903
Giải ba 01062-19266
Giải tư 79127-26759-34663-12941-50543-64923-40017
Giải năm 9684
Giải sáu 0157-7556-0675
Giải bảy 239
Giải tám 57
KQXS Đà Nẵng 09/04/2022
Giải đặc biệt 995169 Đầu - Nháy
Giải nhất 12256 0:
1: 17,18
2:
3: 32,34
4: 49,46,49
5: 56
6: 69,65
7: 70,78,77,71
8: 88
9: 97,98,97

2 Nháy: 49,97
Giải nhì 07317
Giải ba 03270-63178
Giải tư 01765-72797-58432-84088-02298-32377-83034
Giải năm 1197
Giải sáu 1949-2318-0771
Giải bảy 946
Giải tám 49
KQXS Đà Nẵng 06/04/2022
Giải đặc biệt 936017 Đầu - Nháy
Giải nhất 36435 0: 02
1: 17,15,16
2: 21,28,28
3: 35,31,36
4: 42
5: 54,56
6: 69,65
7: 71
8: 86
9: 93

2 Nháy: 28
Giải nhì 40031
Giải ba 75954-03871
Giải tư 43256-88502-84615-60969-77286-22616-99042
Giải năm 7321
Giải sáu 8128-2028-9665
Giải bảy 293
Giải tám 36
KQXS Đà Nẵng 02/04/2022
Giải đặc biệt 641990 Đầu - Nháy
Giải nhất 69600 0: 00,07
1: 19
2: 21,28
3:
4: 45
5: 51,59
6: 64
7: 72,74
8: 83
9: 90,97,93,95,93,94

2 Nháy: 93
Giải nhì 22945
Giải ba 73064-49572
Giải tư 00621-52883-57974-10697-28919-12093-18007
Giải năm 0895
Giải sáu 4128-7593-3151
Giải bảy 494
Giải tám 59
KQXS Đà Nẵng 30/03/2022
Giải đặc biệt 990332 Đầu - Nháy
Giải nhất 12057 0: 02
1: 11
2:
3: 32,39,38
4: 45
5: 57,55,53
6: 61
7: 79,78
8: 83,88
9: 96,99,91,95
Giải nhì 60139
Giải ba 19583-85602
Giải tư 54096-01899-89311-35979-55491-44755-75878
Giải năm 7161
Giải sáu 2488-9295-7753
Giải bảy 838
Giải tám 45
KQXS Đà Nẵng 26/03/2022
Giải đặc biệt 165856 Đầu - Nháy
Giải nhất 89535 0: 03,09
1: 10,19
2: 21,22,21
3: 35
4: 46,44,41
5: 56,54
6: 67
7: 76
8: 87
9: 97,92

2 Nháy: 21
Giải nhì 22087
Giải ba 56921-74346
Giải tư 80522-17110-17097-09054-40467-20976-51303
Giải năm 7321
Giải sáu 8644-7841-0719
Giải bảy 292
Giải tám 09
KQXS Đà Nẵng 23/03/2022
Giải đặc biệt 877926 Đầu - Nháy
Giải nhất 84193 0: 08
1: 10
2: 26,25
3: 39,32
4: 49
5:
6: 65,63
7: 79,78
8: 82,82,84
9: 93,97,95,99

2 Nháy: 82
Giải nhì 96349
Giải ba 07297-06939
Giải tư 77379-49765-16278-55325-03195-37882-54410
Giải năm 9408
Giải sáu 1932-7963-0882
Giải bảy 384
Giải tám 99
KQXS Đà Nẵng 19/03/2022
Giải đặc biệt 831282 Đầu - Nháy
Giải nhất 49393 0: 05,00
1: 19,18,18,18
2:
3:
4: 40,49
5: 52
6: 68,69
7: 70
8: 82,86,83,86,80
9: 93

2 Nháy: 86
3 Nháy: 18
Giải nhì 66586
Giải ba 30783-33605
Giải tư 34940-07852-77970-63368-98186-83119-98518
Giải năm 4980
Giải sáu 6049-6418-8600
Giải bảy 718
Giải tám 69

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình

BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 26/05/2022
87071416

Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 17h00 là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.