KQXS Đà Nẵng 01/12/2021
Giải đặc biệt 445153 Đầu - Nháy
Giải nhất 82765 0: 06,01
1: 13,10,12
2:
3: 31
4: 43,43
5: 53
6: 65,65,65
7: 73,77,71
8: 88,84
9: 90

2 Nháy: 43
3 Nháy: 65
Giải nhì 13913
Giải ba 55073-12843
Giải tư 11143-12677-45506-30090-96731-09001-13210
Giải năm 8665
Giải sáu 7912-6465-1988
Giải bảy 071
Giải tám 84
KQXS Đà Nẵng 27/11/2021
Giải đặc biệt 884055 Đầu - Nháy
Giải nhất 33411 0: 06,09
1: 11,17
2: 21
3: 37
4: 48,43
5: 55,57
6:
7: 75,77
8: 85,89,85
9: 93,96,94

2 Nháy: 85
Giải nhì 95106
Giải ba 88948-41675
Giải tư 48385-95577-00389-84993-41217-88685-60696
Giải năm 1637
Giải sáu 9121-7157-3243
Giải bảy 209
Giải tám 94
KQXS Đà Nẵng 24/11/2021
Giải đặc biệt 477124 Đầu - Nháy
Giải nhất 31363 0: 06
1: 15,15,14
2: 24,28,29
3: 34
4: 43
5: 59
6: 63,69,62
7:
8: 87,82
9: 93,94,96

2 Nháy: 15
Giải nhì 52869
Giải ba 85893-18615
Giải tư 97994-76928-88262-28229-21406-47887-93043
Giải năm 7315
Giải sáu 7859-0714-6334
Giải bảy 196
Giải tám 82
KQXS Đà Nẵng 20/11/2021
Giải đặc biệt 416968 Đầu - Nháy
Giải nhất 66633 0: 02,01,05
1:
2: 26,29,28
3: 33,30
4: 47,42
5:
6: 68,66
7: 73,77
8: 80
9: 91,98,95
Giải nhì 10602
Giải ba 30726-30847
Giải tư 12480-00929-19366-38273-39791-44198-68195
Giải năm 4177
Giải sáu 7228-8742-1130
Giải bảy 301
Giải tám 05
KQXS Đà Nẵng 17/11/2021
Giải đặc biệt 879542 Đầu - Nháy
Giải nhất 18498 0: 09
1: 14,16
2: 28,20,26
3: 35,35,30,32
4: 42,44
5: 54
6: 68
7: 71
8: 87,82
9: 98

2 Nháy: 35
Giải nhì 35271
Giải ba 85028-47635
Giải tư 34009-83614-81235-79487-87030-75168-51220
Giải năm 9816
Giải sáu 7782-5732-2144
Giải bảy 026
Giải tám 54
KQXS Đà Nẵng 13/11/2021
Giải đặc biệt 094286 Đầu - Nháy
Giải nhất 09440 0: 00,07
1:
2: 26,24,28
3: 39
4: 40,48,49,45
5: 57,51
6: 61
7: 75
8: 86,83,84
9: 93
Giải nhì 99757
Giải ba 76175-86926
Giải tư 68900-67061-85983-43307-74524-85039-72393
Giải năm 4948
Giải sáu 8451-0028-7184
Giải bảy 249
Giải tám 45
KQXS Đà Nẵng 10/11/2021
Giải đặc biệt 213664 Đầu - Nháy
Giải nhất 93507 0: 07
1: 12,14
2:
3:
4: 48,41,49
5: 59,58
6: 64,66
7: 77,79,76
8: 89,86
9: 92,92,91

2 Nháy: 92
Giải nhì 88989
Giải ba 13212-57977
Giải tư 54159-33079-49892-33276-77686-62092-40591
Giải năm 7548
Giải sáu 5258-7941-7649
Giải bảy 714
Giải tám 66
KQXS Đà Nẵng 06/11/2021
Giải đặc biệt 883768 Đầu - Nháy
Giải nhất 69665 0:
1: 19
2: 26,26
3:
4: 41
5: 59,58
6: 68,65,62,60
7: 79,73
8: 88,86,89,88
9: 90,90

2 Nháy: 26,88,90
Giải nhì 45459
Giải ba 70188-09362
Giải tư 13486-22790-67489-26126-53979-42790-00660
Giải năm 5473
Giải sáu 6626-5588-1241
Giải bảy 519
Giải tám 58
KQXS Đà Nẵng 03/11/2021
Giải đặc biệt 227010 Đầu - Nháy
Giải nhất 40768 0: 01
1: 10,11
2:
3: 36,30
4: 42,47
5: 53,58,55
6: 68,62,66
7: 73,70
8: 82,85,86
9:
Giải nhì 14282
Giải ba 92201-90753
Giải tư 91485-55262-06286-68842-30047-15158-18273
Giải năm 6766
Giải sáu 4711-3336-8755
Giải bảy 070
Giải tám 30
KQXS Đà Nẵng 30/10/2021
Giải đặc biệt 418567 Đầu - Nháy
Giải nhất 64417 0: 09,09,05,04,01,07
1: 17,13,18
2: 24,23
3:
4:
5: 53
6: 67,64
7:
8: 82
9: 99,92,95

2 Nháy: 09
Giải nhì 95653
Giải ba 36224-90309
Giải tư 08113-86009-91005-62504-23418-91599-30592
Giải năm 0464
Giải sáu 7501-0507-0482
Giải bảy 695
Giải tám 23
KQXS Đà Nẵng 27/10/2021
Giải đặc biệt 010491 Đầu - Nháy
Giải nhất 37297 0: 03,03
1: 15,19
2:
3: 34
4: 45,41
5: 52
6: 64,62,60,60
7: 79,73
8:
9: 91,97,96,94

2 Nháy: 03,60
Giải nhì 22379
Giải ba 07473-29903
Giải tư 16115-71634-17119-34696-23545-37664-41203
Giải năm 3952
Giải sáu 2062-7860-4394
Giải bảy 841
Giải tám 60
KQXS Đà Nẵng 23/10/2021
Giải đặc biệt 837947 Đầu - Nháy
Giải nhất 25518 0: 09
1: 18
2: 28,26,23
3: 37,33
4: 47,49,40
5: 51,56
6: 60
7: 70,76,79
8:
9: 91,93
Giải nhì 28451
Giải ba 26060-49670
Giải tư 45437-90549-91676-11691-17633-84828-19826
Giải năm 4140
Giải sáu 6179-3956-4909
Giải bảy 523
Giải tám 93
KQXS Đà Nẵng 20/10/2021
Giải đặc biệt 125690 Đầu - Nháy
Giải nhất 29415 0: 05,06,02
1: 15
2: 20,21,21,29
3: 36
4: 45
5:
6: 60
7: 71,77
8: 83,86,80,89
9: 90

2 Nháy: 21
Giải nhì 52236
Giải ba 04120-05783
Giải tư 69271-56305-37045-81521-74206-89286-08260
Giải năm 1702
Giải sáu 8080-5621-5889
Giải bảy 129
Giải tám 77
KQXS Đà Nẵng 16/10/2021
Giải đặc biệt 712965 Đầu - Nháy
Giải nhất 82324 0: 08,04
1: 10,19
2: 24,20
3: 33
4:
5: 55
6: 65,64,62,60
7: 72
8: 82,80,89
9: 91,99
Giải nhì 59482
Giải ba 71791-93064
Giải tư 41480-58410-00689-47162-72808-20355-77233
Giải năm 7160
Giải sáu 4904-0619-6399
Giải bảy 172
Giải tám 20
KQXS Đà Nẵng 13/10/2021
Giải đặc biệt 736535 Đầu - Nháy
Giải nhất 71003 0: 03,08
1: 12,12
2: 29,23
3: 35,38,39,35,37
4:
5:
6: 69,64
7: 77,78
8: 89
9: 93,95

2 Nháy: 12,35
Giải nhì 66112
Giải ba 03538-63939
Giải tư 00108-25477-76689-78129-61393-47435-60323
Giải năm 1469
Giải sáu 2137-6164-7378
Giải bảy 895
Giải tám 12
KQXS Đà Nẵng 09/10/2021
Giải đặc biệt 122016 Đầu - Nháy
Giải nhất 38664 0: 05,00
1: 16
2: 21
3: 31,30
4: 42,41,42
5: 55
6: 64,66,61,61
7: 76
8: 81,83,88
9:

2 Nháy: 42,61
Giải nhì 22881
Giải ba 46666-36276
Giải tư 77961-21942-35805-67041-42400-36931-87261
Giải năm 0883
Giải sáu 8555-6342-7330
Giải bảy 721
Giải tám 88
KQXS Đà Nẵng 02/10/2021
Giải đặc biệt 208214 Đầu - Nháy
Giải nhất 45404 0: 04,08,06
1: 14,16,16,12,14
2: 24
3: 38
4:
5: 54,57,53,50
6:
7: 71
8: 86,83,85
9:

2 Nháy: 14,16
Giải nhì 82054
Giải ba 44857-13716
Giải tư 47016-39171-22924-11186-97253-78883-55938
Giải năm 7712
Giải sáu 0408-6606-7614
Giải bảy 250
Giải tám 85
KQXS Đà Nẵng 25/09/2021
Giải đặc biệt 352454 Đầu - Nháy
Giải nhất 43503 0: 03,04
1: 16,19
2: 24
3: 32
4: 45,47,49
5: 54,50,57,59
6:
7: 70,75,76,72
8: 84
9:
Giải nhì 22484
Giải ba 56804-11350
Giải tư 19545-17016-72019-11170-31757-63232-82247
Giải năm 1124
Giải sáu 9359-5075-2276
Giải bảy 849
Giải tám 72
KQXS Đà Nẵng 22/09/2021
Giải đặc biệt 241508 Đầu - Nháy
Giải nhất 34097 0: 08,02,02
1: 15,16
2: 22,27
3:
4: 41
5: 56
6: 62,60
7: 77,79,71
8: 82,87
9: 97,95

2 Nháy: 02
Giải nhì 31156
Giải ba 50082-75087
Giải tư 58762-52215-81222-27695-31627-12177-93902
Giải năm 5716
Giải sáu 7779-0702-3141
Giải bảy 560
Giải tám 71
KQXS Đà Nẵng 18/09/2021
Giải đặc biệt 493402 Đầu - Nháy
Giải nhất 87588 0: 02,09
1: 15
2: 25,23,20
3: 34,30
4: 42,44
5: 50,55
6: 62
7: 70,76
8: 88,86,80
9:
Giải nhì 84886
Giải ba 57362-28515
Giải tư 17734-71242-05970-09625-04009-69744-25430
Giải năm 7723
Giải sáu 3450-9355-3720
Giải bảy 676
Giải tám 80

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình

BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 03/12/2021


Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 17h00 là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.