KQXS Đà Nẵng 19/04/2024
Giải đặc biệt 263224 Đầu - Nháy
Giải nhất 72724 0: 08,06
1: 17,13
2: 24,24,23
3: 34,38
4: 45
5: 56
6: 63,64,66
7: 79
8: 85
9: 95,97

2 Nháy: 24
Giải nhì 27034
Giải ba 16638-42395
Giải tư 47523-72708-28663-95045-15417-46864-74856
Giải năm 5179
Giải sáu 5997-8213-9185
Giải bảy 406
Giải tám 66
KQXS Đà Nẵng 18/04/2024
Giải đặc biệt 263224 Đầu - Nháy
Giải nhất 72724 0: 08,06
1: 17,13
2: 24,24,23
3: 34,38
4: 45
5: 56
6: 63,64,66
7: 79
8: 85
9: 95,97

2 Nháy: 24
Giải nhì 27034
Giải ba 16638-42395
Giải tư 47523-72708-28663-95045-15417-46864-74856
Giải năm 5179
Giải sáu 5997-8213-9185
Giải bảy 406
Giải tám 66
KQXS Đà Nẵng 17/04/2024
Giải đặc biệt 590891 Đầu - Nháy
Giải nhất 36140 0: 09,09
1: 15,10,15
2:
3: 33,32
4: 40,44
5: 58,59
6: 67
7: 78
8: 86,84
9: 91,95,95

2 Nháy: 09,15,95
Giải nhì 31258
Giải ba 85278-18495
Giải tư 13233-59832-80167-73909-89459-08644-02709
Giải năm 8115
Giải sáu 8695-1110-7886
Giải bảy 284
Giải tám 15
KQXS Đà Nẵng 16/04/2024
Giải đặc biệt 590891 Đầu - Nháy
Giải nhất 36140 0: 09,09
1: 15,10,15
2:
3: 33,32
4: 40,44
5: 58,59
6: 67
7: 78
8: 86,84
9: 91,95,95

2 Nháy: 09,15,95
Giải nhì 31258
Giải ba 85278-18495
Giải tư 13233-59832-80167-73909-89459-08644-02709
Giải năm 8115
Giải sáu 8695-1110-7886
Giải bảy 284
Giải tám 15
KQXS Đà Nẵng 15/04/2024
Giải đặc biệt 590891 Đầu - Nháy
Giải nhất 36140 0: 09,09
1: 15,10,15
2:
3: 33,32
4: 40,44
5: 58,59
6: 67
7: 78
8: 86,84
9: 91,95,95

2 Nháy: 09,15,95
Giải nhì 31258
Giải ba 85278-18495
Giải tư 13233-59832-80167-73909-89459-08644-02709
Giải năm 8115
Giải sáu 8695-1110-7886
Giải bảy 284
Giải tám 15
KQXS Đà Nẵng 14/04/2024
Giải đặc biệt 590891 Đầu - Nháy
Giải nhất 36140 0: 09,09
1: 15,10,15
2:
3: 33,32
4: 40,44
5: 58,59
6: 67
7: 78
8: 86,84
9: 91,95,95

2 Nháy: 09,15,95
Giải nhì 31258
Giải ba 85278-18495
Giải tư 13233-59832-80167-73909-89459-08644-02709
Giải năm 8115
Giải sáu 8695-1110-7886
Giải bảy 284
Giải tám 15
KQXS Đà Nẵng 13/04/2024
Giải đặc biệt 035606 Đầu - Nháy
Giải nhất 98251 0: 06,01
1: 11
2: 23,28,28,22
3: 30,35
4: 49,40
5: 51,52
6: 65
7: 72,72
8: 84
9: 91

2 Nháy: 28,72
Giải nhì 78452
Giải ba 01223-46530
Giải tư 86911-92784-88328-24365-87891-12135-14372
Giải năm 8249
Giải sáu 5740-6001-5428
Giải bảy 172
Giải tám 22
KQXS Đà Nẵng 12/04/2024
Giải đặc biệt 035606 Đầu - Nháy
Giải nhất 98251 0: 06,01
1: 11
2: 23,28,28,22
3: 30,35
4: 49,40
5: 51,52
6: 65
7: 72,72
8: 84
9: 91

2 Nháy: 28,72
Giải nhì 78452
Giải ba 01223-46530
Giải tư 86911-92784-88328-24365-87891-12135-14372
Giải năm 8249
Giải sáu 5740-6001-5428
Giải bảy 172
Giải tám 22
KQXS Đà Nẵng 11/04/2024
Giải đặc biệt 035606 Đầu - Nháy
Giải nhất 98251 0: 06,01
1: 11
2: 23,28,28,22
3: 30,35
4: 49,40
5: 51,52
6: 65
7: 72,72
8: 84
9: 91

2 Nháy: 28,72
Giải nhì 78452
Giải ba 01223-46530
Giải tư 86911-92784-88328-24365-87891-12135-14372
Giải năm 8249
Giải sáu 5740-6001-5428
Giải bảy 172
Giải tám 22
KQXS Đà Nẵng 10/04/2024
Giải đặc biệt 249316 Đầu - Nháy
Giải nhất 68799 0: 01,04
1: 16,15,15,16,13
2: 24,27
3:
4: 44,47
5: 53
6:
7: 74,74
8: 85,80
9: 99,99

2 Nháy: 15,16,74,99
Giải nhì 70715
Giải ba 81924-37244
Giải tư 64953-13815-67316-57299-41147-97574-98027
Giải năm 0885
Giải sáu 3901-0674-1813
Giải bảy 380
Giải tám 04
KQXS Đà Nẵng 08/04/2024
Giải đặc biệt 249316 Đầu - Nháy
Giải nhất 68799 0: 01,04
1: 16,15,15,16,13
2: 24,27
3:
4: 44,47
5: 53
6:
7: 74,74
8: 85,80
9: 99,99

2 Nháy: 15,16,74,99
Giải nhì 70715
Giải ba 81924-37244
Giải tư 64953-13815-67316-57299-41147-97574-98027
Giải năm 0885
Giải sáu 3901-0674-1813
Giải bảy 380
Giải tám 04
KQXS Đà Nẵng 07/04/2024
Giải đặc biệt 249316 Đầu - Nháy
Giải nhất 68799 0: 01,04
1: 16,15,15,16,13
2: 24,27
3:
4: 44,47
5: 53
6:
7: 74,74
8: 85,80
9: 99,99

2 Nháy: 15,16,74,99
Giải nhì 70715
Giải ba 81924-37244
Giải tư 64953-13815-67316-57299-41147-97574-98027
Giải năm 0885
Giải sáu 3901-0674-1813
Giải bảy 380
Giải tám 04
KQXS Đà Nẵng 06/04/2024
Giải đặc biệt 736465 Đầu - Nháy
Giải nhất 63304 0: 04,09,04
1: 10
2:
3:
4: 46,47
5: 59,50
6: 65,61
7: 78,76,76,75
8: 84,80
9: 93,98

2 Nháy: 04,76
Giải nhì 55709
Giải ba 62304-46859
Giải tư 18610-16961-04478-58093-06698-02484-86146
Giải năm 0276
Giải sáu 8676-7880-4647
Giải bảy 775
Giải tám 50
KQXS Đà Nẵng 05/04/2024
Giải đặc biệt 736465 Đầu - Nháy
Giải nhất 63304 0: 04,09,04
1: 10
2:
3:
4: 46,47
5: 59,50
6: 65,61
7: 78,76,76,75
8: 84,80
9: 93,98

2 Nháy: 04,76
Giải nhì 55709
Giải ba 62304-46859
Giải tư 18610-16961-04478-58093-06698-02484-86146
Giải năm 0276
Giải sáu 8676-7880-4647
Giải bảy 775
Giải tám 50
KQXS Đà Nẵng 04/04/2024
Giải đặc biệt 736465 Đầu - Nháy
Giải nhất 63304 0: 04,09,04
1: 10
2:
3:
4: 46,47
5: 59,50
6: 65,61
7: 78,76,76,75
8: 84,80
9: 93,98

2 Nháy: 04,76
Giải nhì 55709
Giải ba 62304-46859
Giải tư 18610-16961-04478-58093-06698-02484-86146
Giải năm 0276
Giải sáu 8676-7880-4647
Giải bảy 775
Giải tám 50
KQXS Đà Nẵng 03/04/2024
Giải đặc biệt 082493 Đầu - Nháy
Giải nhất 48006 0: 06,06,09
1: 16
2:
3: 31,34,33
4: 42
5: 59
6:
7: 73,73,75
8: 88,84
9: 93,90,93,98

2 Nháy: 06,73,93
Giải nhì 48131
Giải ba 75373-10690
Giải tư 15934-00559-95993-60298-72606-51788-08333
Giải năm 3716
Giải sáu 1684-8873-4175
Giải bảy 242
Giải tám 09
KQXS Đà Nẵng 02/04/2024
Giải đặc biệt 082493 Đầu - Nháy
Giải nhất 48006 0: 06,06,09
1: 16
2:
3: 31,34,33
4: 42
5: 59
6:
7: 73,73,75
8: 88,84
9: 93,90,93,98

2 Nháy: 06,73,93
Giải nhì 48131
Giải ba 75373-10690
Giải tư 15934-00559-95993-60298-72606-51788-08333
Giải năm 3716
Giải sáu 1684-8873-4175
Giải bảy 242
Giải tám 09
KQXS Đà Nẵng 01/04/2024
Giải đặc biệt 082493 Đầu - Nháy
Giải nhất 48006 0: 06,06,09
1: 16
2:
3: 31,34,33
4: 42
5: 59
6:
7: 73,73,75
8: 88,84
9: 93,90,93,98

2 Nháy: 06,73,93
Giải nhì 48131
Giải ba 75373-10690
Giải tư 15934-00559-95993-60298-72606-51788-08333
Giải năm 3716
Giải sáu 1684-8873-4175
Giải bảy 242
Giải tám 09
KQXS Đà Nẵng 31/03/2024
Giải đặc biệt 082493 Đầu - Nháy
Giải nhất 48006 0: 06,06,09
1: 16
2:
3: 31,34,33
4: 42
5: 59
6:
7: 73,73,75
8: 88,84
9: 93,90,93,98

2 Nháy: 06,73,93
Giải nhì 48131
Giải ba 75373-10690
Giải tư 15934-00559-95993-60298-72606-51788-08333
Giải năm 3716
Giải sáu 1684-8873-4175
Giải bảy 242
Giải tám 09
KQXS Đà Nẵng 30/03/2024
Giải đặc biệt 954722 Đầu - Nháy
Giải nhất 21522 0: 00,00
1: 16,10
2: 22,22,23
3: 38
4: 49,48
5: 55,51,59
6:
7: 77,72
8:
9: 99,99,92

2 Nháy: 00,22,99
Giải nhì 70216
Giải ba 60110-21638
Giải tư 82677-06255-03899-28051-02759-38749-04772
Giải năm 8923
Giải sáu 2348-6200-6299
Giải bảy 400
Giải tám 92

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình

BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 20/04/2024


Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 17h00 là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.


vào web Kết Quả Nét xem các số đẹp hôm nay