KQXS Đà Nẵng 26/09/2023
Giải đặc biệt 588693 Đầu - Nháy
Giải nhất 17667 0: 03,00,04,03,09
1: 19
2: 29
3: 30,34
4: 42,41,47
5:
6: 67,60
7: 70,79
8:
9: 93,99

2 Nháy: 03
Giải nhì 93042
Giải ba 74603-54541
Giải tư 24430-04600-29834-89270-03560-22099-51304
Giải năm 8703
Giải sáu 0319-4809-4029
Giải bảy 647
Giải tám 79
KQXS Đà Nẵng 25/09/2023
Giải đặc biệt 588693 Đầu - Nháy
Giải nhất 17667 0: 03,00,04,03,09
1: 19
2: 29
3: 30,34
4: 42,41,47
5:
6: 67,60
7: 70,79
8:
9: 93,99

2 Nháy: 03
Giải nhì 93042
Giải ba 74603-54541
Giải tư 24430-04600-29834-89270-03560-22099-51304
Giải năm 8703
Giải sáu 0319-4809-4029
Giải bảy 647
Giải tám 79
KQXS Đà Nẵng 24/09/2023
Giải đặc biệt 588693 Đầu - Nháy
Giải nhất 17667 0: 03,00,04,03,09
1: 19
2: 29
3: 30,34
4: 42,41,47
5:
6: 67,60
7: 70,79
8:
9: 93,99

2 Nháy: 03
Giải nhì 93042
Giải ba 74603-54541
Giải tư 24430-04600-29834-89270-03560-22099-51304
Giải năm 8703
Giải sáu 0319-4809-4029
Giải bảy 647
Giải tám 79
KQXS Đà Nẵng 23/09/2023
Giải đặc biệt 448744 Đầu - Nháy
Giải nhất 16434 0:
1: 17,12
2: 26,29,21
3: 34
4: 44,40,41,40
5: 50
6: 62,62
7: 76,77,73
8: 82,80
9:

2 Nháy: 40,62
Giải nhì 09040
Giải ba 98476-53126
Giải tư 15417-77750-28362-46977-32229-94541-73173
Giải năm 4512
Giải sáu 9762-2221-4682
Giải bảy 740
Giải tám 80
KQXS Đà Nẵng 22/09/2023
Giải đặc biệt 448744 Đầu - Nháy
Giải nhất 16434 0:
1: 17,12
2: 26,29,21
3: 34
4: 44,40,41,40
5: 50
6: 62,62
7: 76,77,73
8: 82,80
9:

2 Nháy: 40,62
Giải nhì 09040
Giải ba 98476-53126
Giải tư 15417-77750-28362-46977-32229-94541-73173
Giải năm 4512
Giải sáu 9762-2221-4682
Giải bảy 740
Giải tám 80
KQXS Đà Nẵng 21/09/2023
Giải đặc biệt 448744 Đầu - Nháy
Giải nhất 16434 0:
1: 17,12
2: 26,29,21
3: 34
4: 44,40,41,40
5: 50
6: 62,62
7: 76,77,73
8: 82,80
9:

2 Nháy: 40,62
Giải nhì 09040
Giải ba 98476-53126
Giải tư 15417-77750-28362-46977-32229-94541-73173
Giải năm 4512
Giải sáu 9762-2221-4682
Giải bảy 740
Giải tám 80
KQXS Đà Nẵng 20/09/2023
Giải đặc biệt 581201 Đầu - Nháy
Giải nhất 33597 0: 01
1: 17,11
2: 24,20,20
3: 32,37
4: 42
5: 51,50
6:
7: 71,76
8: 88,86
9: 97,93,92

2 Nháy: 20
Giải nhì 28551
Giải ba 12524-61371
Giải tư 26132-46276-96917-50111-00093-36550-56388
Giải năm 4720
Giải sáu 1542-6637-2992
Giải bảy 020
Giải tám 86
KQXS Đà Nẵng 19/09/2023
Giải đặc biệt 581201 Đầu - Nháy
Giải nhất 33597 0: 01
1: 17,11
2: 24,20,20
3: 32,37
4: 42
5: 51,50
6:
7: 71,76
8: 88,86
9: 97,93,92

2 Nháy: 20
Giải nhì 28551
Giải ba 12524-61371
Giải tư 26132-46276-96917-50111-00093-36550-56388
Giải năm 4720
Giải sáu 1542-6637-2992
Giải bảy 020
Giải tám 86
KQXS Đà Nẵng 17/09/2023
Giải đặc biệt 581201 Đầu - Nháy
Giải nhất 33597 0: 01
1: 17,11
2: 24,20,20
3: 32,37
4: 42
5: 51,50
6:
7: 71,76
8: 88,86
9: 97,93,92

2 Nháy: 20
Giải nhì 28551
Giải ba 12524-61371
Giải tư 26132-46276-96917-50111-00093-36550-56388
Giải năm 4720
Giải sáu 1542-6637-2992
Giải bảy 020
Giải tám 86
KQXS Đà Nẵng 16/09/2023
Giải đặc biệt 323787 Đầu - Nháy
Giải nhất 32595 0: 01,06,03
1:
2: 27,20,28
3:
4: 47,47
5: 51
6: 60
7: 74,78
8: 87,86,88
9: 95,94,98

2 Nháy: 47
Giải nhì 55151
Giải ba 26386-38727
Giải tư 37101-65547-19806-20420-86494-22047-76360
Giải năm 9698
Giải sáu 9903-1674-4578
Giải bảy 328
Giải tám 88
KQXS Đà Nẵng 15/09/2023
Giải đặc biệt 323787 Đầu - Nháy
Giải nhất 32595 0: 01,06,03
1:
2: 27,20,28
3:
4: 47,47
5: 51
6: 60
7: 74,78
8: 87,86,88
9: 95,94,98

2 Nháy: 47
Giải nhì 55151
Giải ba 26386-38727
Giải tư 37101-65547-19806-20420-86494-22047-76360
Giải năm 9698
Giải sáu 9903-1674-4578
Giải bảy 328
Giải tám 88
KQXS Đà Nẵng 14/09/2023
Giải đặc biệt 323787 Đầu - Nháy
Giải nhất 32595 0: 01,06,03
1:
2: 27,20,28
3:
4: 47,47
5: 51
6: 60
7: 74,78
8: 87,86,88
9: 95,94,98

2 Nháy: 47
Giải nhì 55151
Giải ba 26386-38727
Giải tư 37101-65547-19806-20420-86494-22047-76360
Giải năm 9698
Giải sáu 9903-1674-4578
Giải bảy 328
Giải tám 88
KQXS Đà Nẵng 13/09/2023
Giải đặc biệt 918974 Đầu - Nháy
Giải nhất 61910 0: 09
1: 10,17
2: 28
3:
4: 46,40
5: 50,55,58,50,59
6: 66
7: 74,70,73
8: 89,82
9: 96

2 Nháy: 50
Giải nhì 52250
Giải ba 30066-33828
Giải tư 85017-39955-02158-23970-54350-57573-40646
Giải năm 7796
Giải sáu 8140-9089-0659
Giải bảy 382
Giải tám 09
KQXS Đà Nẵng 12/09/2023
Giải đặc biệt 918974 Đầu - Nháy
Giải nhất 61910 0: 09
1: 10,17
2: 28
3:
4: 46,40
5: 50,55,58,50,59
6: 66
7: 74,70,73
8: 89,82
9: 96

2 Nháy: 50
Giải nhì 52250
Giải ba 30066-33828
Giải tư 85017-39955-02158-23970-54350-57573-40646
Giải năm 7796
Giải sáu 8140-9089-0659
Giải bảy 382
Giải tám 09
KQXS Đà Nẵng 11/09/2023
Giải đặc biệt 918974 Đầu - Nháy
Giải nhất 61910 0: 09
1: 10,17
2: 28
3:
4: 46,40
5: 50,55,58,50,59
6: 66
7: 74,70,73
8: 89,82
9: 96

2 Nháy: 50
Giải nhì 52250
Giải ba 30066-33828
Giải tư 85017-39955-02158-23970-54350-57573-40646
Giải năm 7796
Giải sáu 8140-9089-0659
Giải bảy 382
Giải tám 09
KQXS Đà Nẵng 09/09/2023
Giải đặc biệt 918974 Đầu - Nháy
Giải nhất 61910 0: 09
1: 10,17
2: 28
3:
4: 46,40
5: 50,55,58,50,59
6: 66
7: 74,70,73
8: 89,82
9: 96

2 Nháy: 50
Giải nhì 52250
Giải ba 30066-33828
Giải tư 85017-39955-02158-23970-54350-57573-40646
Giải năm 7796
Giải sáu 8140-9089-0659
Giải bảy 382
Giải tám 09
KQXS Đà Nẵng 06/09/2023
Giải đặc biệt 648303 Đầu - Nháy
Giải nhất 14331 0: 03,03
1: 10
2: 21,26
3: 31
4: 42,43
5: 55,53,59
6: 69,61
7:
8: 80,80,86
9: 96,96

2 Nháy: 03,80,96
Giải nhì 23642
Giải ba 96396-19921
Giải tư 42143-17255-50953-99426-83303-21859-97180
Giải năm 8280
Giải sáu 8869-3861-4596
Giải bảy 286
Giải tám 10
KQXS Đà Nẵng 02/09/2023
Giải đặc biệt 774819 Đầu - Nháy
Giải nhất 68837 0: 02,09
1: 19,10,15
2: 27,26,28
3: 37,38,30,32
4: 41
5: 59
6:
7: 72
8: 80,87
9: 94
Giải nhì 72138
Giải ba 61210-34730
Giải tư 62827-07226-44259-78580-46615-44302-08328
Giải năm 8272
Giải sáu 8909-7732-9994
Giải bảy 541
Giải tám 87
KQXS Đà Nẵng 30/08/2023
Giải đặc biệt 180721 Đầu - Nháy
Giải nhất 22413 0: 04,06,04
1: 13,10
2: 21,29
3: 39,38
4: 45,49
5: 59,54,51
6:
7: 71,73,71
8:
9: 90

2 Nháy: 04,71
Giải nhì 77229
Giải ba 22345-71504
Giải tư 50259-93706-86871-61673-42810-30590-23339
Giải năm 6871
Giải sáu 4838-9654-7649
Giải bảy 604
Giải tám 51
KQXS Đà Nẵng 26/08/2023
Giải đặc biệt 721719 Đầu - Nháy
Giải nhất 48880 0: 06
1: 19
2: 21,23
3: 30
4: 40
5: 52,58,51,58
6: 68,66
7: 74,72,72
8: 80,81
9: 90

2 Nháy: 58,72
Giải nhì 36821
Giải ba 36552-79468
Giải tư 91981-40558-70906-02974-88872-23930-95266
Giải năm 0540
Giải sáu 4990-6251-5558
Giải bảy 172
Giải tám 23

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình

BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 27/09/2023


Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 17h00 là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.


vào web Kết Quả Nét xem các số đẹp hôm nay