KQXS Quảng Ngãi 17/09/2022
Giải đặc biệt 800859 Đầu - Nháy
Giải nhất 86405 0: 05,04
1: 17,10,14
2:
3: 39,38
4: 44
5: 59,56,53
6: 64,69
7: 73,79
8: 88,81
9: 92
Giải nhì 90092
Giải ba 77064-03488
Giải tư 22573-68344-63939-99417-15979-55910-79604
Giải năm 6838
Giải sáu 7469-3414-2581
Giải bảy 456
Giải tám 53
KQXS Quảng Ngãi 10/09/2022
Giải đặc biệt 907600 Đầu - Nháy
Giải nhất 73682 0: 00,00,08
1: 16,15,15,17
2: 27,22
3: 38,35
4: 44
5: 55
6: 69
7: 74
8: 82
9: 98,93

2 Nháy: 00,15
Giải nhì 10227
Giải ba 64400-69669
Giải tư 41344-89608-48238-52398-11735-14516-60722
Giải năm 5515
Giải sáu 0674-9215-5517
Giải bảy 893
Giải tám 55
KQXS Quảng Ngãi 27/08/2022
Giải đặc biệt 227548 Đầu - Nháy
Giải nhất 11420 0: 04,09
1: 19,15,19
2: 20,24,24,22
3: 38,36,30
4: 48,46
5: 51,53
6: 69
7:
8: 88
9:

2 Nháy: 19,24
Giải nhì 56424
Giải ba 23704-19538
Giải tư 27919-37669-62409-39315-24251-61736-34288
Giải năm 5530
Giải sáu 4824-8946-7053
Giải bảy 119
Giải tám 22
KQXS Quảng Ngãi 20/08/2022
Giải đặc biệt 130019 Đầu - Nháy
Giải nhất 81174 0: 01,06,03
1: 19,10
2:
3: 35,32
4: 47,47,47
5: 57,56
6: 62,67
7: 74,74
8: 80,85
9:

2 Nháy: 74
3 Nháy: 47
Giải nhì 49001
Giải ba 04706-31362
Giải tư 13435-76467-48703-54510-87974-77732-09980
Giải năm 4747
Giải sáu 3847-5157-8985
Giải bảy 756
Giải tám 47
KQXS Quảng Ngãi 13/08/2022
Giải đặc biệt 714939 Đầu - Nháy
Giải nhất 20804 0: 04
1: 11
2: 29,21,29
3: 39,36,31,33
4: 49,42,49
5: 50
6:
7: 79,72
8: 81,89,82
9:

2 Nháy: 29,49
Giải nhì 37836
Giải ba 99179-58981
Giải tư 67529-92089-93249-78482-87931-97542-54350
Giải năm 5349
Giải sáu 2672-4021-3211
Giải bảy 833
Giải tám 29
KQXS Quảng Ngãi 06/08/2022
Giải đặc biệt 509325 Đầu - Nháy
Giải nhất 90412 0: 01,08
1: 12,17
2: 25,23
3:
4: 46,44
5: 59,57
6: 69,63
7: 78,71
8: 85,86,83
9: 93
Giải nhì 90185
Giải ba 90659-14717
Giải tư 44386-29793-83201-36483-28446-35069-44078
Giải năm 6723
Giải sáu 9244-0971-0657
Giải bảy 463
Giải tám 08
KQXS Quảng Ngãi 30/07/2022
Giải đặc biệt 274919 Đầu - Nháy
Giải nhất 00446 0: 02,06
1: 19
2: 29
3: 37
4: 46,42
5: 57,57
6: 69,67
7: 70
8: 85,84,82
9: 90,94,90

2 Nháy: 57,90
Giải nhì 83002
Giải ba 95569-80906
Giải tư 36537-79142-82667-61929-11885-90757-70584
Giải năm 1890
Giải sáu 6457-4270-7594
Giải bảy 490
Giải tám 82
KQXS Quảng Ngãi 23/07/2022
Giải đặc biệt 870019 Đầu - Nháy
Giải nhất 20167 0:
1: 19,14,16
2: 27
3: 33,38,36
4:
5: 56,59,53,56,59
6: 67,65,62
7:
8:
9: 94,90,90

2 Nháy: 56,59,90
Giải nhì 53856
Giải ba 06614-38016
Giải tư 13794-35165-42833-92959-82827-36853-79762
Giải năm 5038
Giải sáu 8190-7656-8836
Giải bảy 659
Giải tám 90
KQXS Quảng Ngãi 16/07/2022
Giải đặc biệt 156940 Đầu - Nháy
Giải nhất 13776 0: 03
1: 19,10,11,16
2: 27,22
3: 35,38
4: 40,47,48
5: 58
6: 67
7: 76
8: 82,80,89
9:
Giải nhì 85567
Giải ba 17735-13282
Giải tư 89419-71558-04080-72110-70727-86811-71847
Giải năm 6289
Giải sáu 4748-8622-3103
Giải bảy 638
Giải tám 16
KQXS Quảng Ngãi 09/07/2022
Giải đặc biệt 440674 Đầu - Nháy
Giải nhất 46240 0: 01
1:
2: 23,20,25
3: 31
4: 40,47
5: 58
6: 60,69
7: 74,72,72,77
8: 86
9: 98,93,90

2 Nháy: 72
Giải nhì 52323
Giải ba 76072-29660
Giải tư 40169-04686-92158-91098-93772-85831-32101
Giải năm 9347
Giải sáu 5520-4293-0925
Giải bảy 390
Giải tám 77
KQXS Quảng Ngãi 02/07/2022
Giải đặc biệt 592283 Đầu - Nháy
Giải nhất 42738 0: 05
1: 10,13
2: 26,26
3: 38,38,38
4:
5: 58,59
6: 67
7: 74,71
8: 83,81,83
9: 98,91

2 Nháy: 26,83
3 Nháy: 38
Giải nhì 90310
Giải ba 37958-56813
Giải tư 36826-68781-84098-43538-00759-42426-91967
Giải năm 9483
Giải sáu 8574-3271-2691
Giải bảy 738
Giải tám 05
KQXS Quảng Ngãi 25/06/2022
Giải đặc biệt 149036 Đầu - Nháy
Giải nhất 49421 0: 02,00
1: 19,19
2: 21,21,25
3: 36
4: 40,47,43
5: 57
6: 67,69
7: 78
8: 87,80
9: 98

2 Nháy: 19,21
Giải nhì 73587
Giải ba 37821-19302
Giải tư 24140-99747-04898-31257-56467-95169-72643
Giải năm 4319
Giải sáu 2880-6619-2078
Giải bảy 725
Giải tám 00
KQXS Quảng Ngãi 18/06/2022
Giải đặc biệt 571001 Đầu - Nháy
Giải nhất 55881 0: 01,09,07
1: 14
2: 28,25
3: 34,36
4: 43
5: 56,50
6: 66,64
7: 74,70,78
8: 81
9: 90
Giải nhì 69928
Giải ba 35709-69456
Giải tư 48774-46843-55725-80270-27190-37207-82634
Giải năm 0514
Giải sáu 9378-5866-4564
Giải bảy 550
Giải tám 36
KQXS Quảng Ngãi 11/06/2022
Giải đặc biệt 429240 Đầu - Nháy
Giải nhất 69974 0:
1: 16,12
2:
3: 33,30,39,39
4: 40,47
5: 52
6: 69,67
7: 74,71
8: 87,83
9: 95,94,91

2 Nháy: 39
Giải nhì 61652
Giải ba 48995-55033
Giải tư 16569-53194-24016-42630-12639-48212-33839
Giải năm 1467
Giải sáu 1847-7687-3791
Giải bảy 983
Giải tám 71
KQXS Quảng Ngãi 04/06/2022
Giải đặc biệt 998806 Đầu - Nháy
Giải nhất 16312 0: 06,02,01
1: 12
2: 20,20,28,26,23,20
3:
4: 45,49
5: 53
6: 66
7: 73,79
8:
9: 91,97

3 Nháy: 20
Giải nhì 55020
Giải ba 23353-38020
Giải tư 92891-49045-93649-08528-74002-34873-87926
Giải năm 1923
Giải sáu 7479-2066-4101
Giải bảy 820
Giải tám 97
KQXS Quảng Ngãi 28/05/2022
Giải đặc biệt 413218 Đầu - Nháy
Giải nhất 80838 0: 05,01,06
1: 18,17,15,12
2: 23,27
3: 38,37,39
4: 40,49,42
5: 54
6:
7: 74
8: 86
9:
Giải nhì 81740
Giải ba 56423-11005
Giải tư 82827-02937-28317-85749-60886-94874-92942
Giải năm 8754
Giải sáu 2901-2215-7512
Giải bảy 206
Giải tám 39
KQXS Quảng Ngãi 21/05/2022
Giải đặc biệt 452711 Đầu - Nháy
Giải nhất 99895 0: 06,05
1: 11,13
2: 29,29
3: 38
4: 43,47
5: 50,58,51,57
6: 63
7: 70,75
8: 86
9: 95

2 Nháy: 29
Giải nhì 17950
Giải ba 00029-91070
Giải tư 63638-61443-77763-99558-40451-55606-79805
Giải năm 1813
Giải sáu 0186-9947-3429
Giải bảy 975
Giải tám 57
KQXS Quảng Ngãi 14/05/2022
Giải đặc biệt 042146 Đầu - Nháy
Giải nhất 89111 0: 08
1: 11,19,17
2:
3: 36,37
4: 46
5: 56,50
6: 68,68
7:
8: 80,80,80,80,82,87,89
9:

2 Nháy: 68
4 Nháy: 80
Giải nhì 95880
Giải ba 81519-25080
Giải tư 64180-11680-46782-91487-30008-83936-17637
Giải năm 0889
Giải sáu 4956-9468-4750
Giải bảy 017
Giải tám 68
KQXS Quảng Ngãi 07/05/2022
Giải đặc biệt 109725 Đầu - Nháy
Giải nhất 08191 0: 05,04,02
1:
2: 25,24,21
3: 39,31,35
4:
5: 59,52
6: 62,60
7: 71,73
8: 89,83
9: 91
Giải nhì 83639
Giải ba 97362-53505
Giải tư 30589-15231-85824-06735-06471-26404-78621
Giải năm 8583
Giải sáu 0360-2259-0773
Giải bảy 702
Giải tám 52
KQXS Quảng Ngãi 30/04/2022
Giải đặc biệt 599053 Đầu - Nháy
Giải nhất 40819 0: 04,04
1: 19,19,12
2: 29,23
3: 38,36
4:
5: 53,54,59,53,50
6:
7: 71,73
8:
9: 93,99

2 Nháy: 04,19,53
Giải nhì 31054
Giải ba 24304-83804
Giải tư 32559-74219-28593-77312-34299-34853-56450
Giải năm 0238
Giải sáu 5929-4236-9223
Giải bảy 671
Giải tám 73

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình

BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 29/11/2022


Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 17h00 là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.