KQXS Quảng Ngãi 26/09/2023
Giải đặc biệt 310753 Đầu - Nháy
Giải nhất 60481 0: 03,01
1:
2: 28
3: 30,34,31
4:
5: 53
6: 63
7: 77,74,75
8: 81,83,87
9: 95,93,96,97
Giải nhì 74395
Giải ba 44403-22063
Giải tư 69293-73728-14196-11077-07474-64630-35797
Giải năm 6434
Giải sáu 0883-1231-0501
Giải bảy 187
Giải tám 75
KQXS Quảng Ngãi 25/09/2023
Giải đặc biệt 310753 Đầu - Nháy
Giải nhất 60481 0: 03,01
1:
2: 28
3: 30,34,31
4:
5: 53
6: 63
7: 77,74,75
8: 81,83,87
9: 95,93,96,97
Giải nhì 74395
Giải ba 44403-22063
Giải tư 69293-73728-14196-11077-07474-64630-35797
Giải năm 6434
Giải sáu 0883-1231-0501
Giải bảy 187
Giải tám 75
KQXS Quảng Ngãi 24/09/2023
Giải đặc biệt 310753 Đầu - Nháy
Giải nhất 60481 0: 03,01
1:
2: 28
3: 30,34,31
4:
5: 53
6: 63
7: 77,74,75
8: 81,83,87
9: 95,93,96,97
Giải nhì 74395
Giải ba 44403-22063
Giải tư 69293-73728-14196-11077-07474-64630-35797
Giải năm 6434
Giải sáu 0883-1231-0501
Giải bảy 187
Giải tám 75
KQXS Quảng Ngãi 23/09/2023
Giải đặc biệt 284830 Đầu - Nháy
Giải nhất 50382 0: 07,01,00
1: 14,18,16
2: 26
3: 30,39
4: 45
5:
6: 64,67
7: 75
8: 82,87,80,84
9: 95
Giải nhì 41987
Giải ba 97045-57814
Giải tư 68126-02364-71580-38384-64167-18975-26707
Giải năm 1539
Giải sáu 4518-7801-1495
Giải bảy 200
Giải tám 16
KQXS Quảng Ngãi 22/09/2023
Giải đặc biệt 284830 Đầu - Nháy
Giải nhất 50382 0: 07,01,00
1: 14,18,16
2: 26
3: 30,39
4: 45
5:
6: 64,67
7: 75
8: 82,87,80,84
9: 95
Giải nhì 41987
Giải ba 97045-57814
Giải tư 68126-02364-71580-38384-64167-18975-26707
Giải năm 1539
Giải sáu 4518-7801-1495
Giải bảy 200
Giải tám 16
KQXS Quảng Ngãi 21/09/2023
Giải đặc biệt 284830 Đầu - Nháy
Giải nhất 50382 0: 07,01,00
1: 14,18,16
2: 26
3: 30,39
4: 45
5:
6: 64,67
7: 75
8: 82,87,80,84
9: 95
Giải nhì 41987
Giải ba 97045-57814
Giải tư 68126-02364-71580-38384-64167-18975-26707
Giải năm 1539
Giải sáu 4518-7801-1495
Giải bảy 200
Giải tám 16
KQXS Quảng Ngãi 20/09/2023
Giải đặc biệt 284830 Đầu - Nháy
Giải nhất 50382 0: 07,01,00
1: 14,18,16
2: 26
3: 30,39
4: 45
5:
6: 64,67
7: 75
8: 82,87,80,84
9: 95
Giải nhì 41987
Giải ba 97045-57814
Giải tư 68126-02364-71580-38384-64167-18975-26707
Giải năm 1539
Giải sáu 4518-7801-1495
Giải bảy 200
Giải tám 16
KQXS Quảng Ngãi 19/09/2023
Giải đặc biệt 284830 Đầu - Nháy
Giải nhất 50382 0: 07,01,00
1: 14,18,16
2: 26
3: 30,39
4: 45
5:
6: 64,67
7: 75
8: 82,87,80,84
9: 95
Giải nhì 41987
Giải ba 97045-57814
Giải tư 68126-02364-71580-38384-64167-18975-26707
Giải năm 1539
Giải sáu 4518-7801-1495
Giải bảy 200
Giải tám 16
KQXS Quảng Ngãi 17/09/2023
Giải đặc biệt 284830 Đầu - Nháy
Giải nhất 50382 0: 07,01,00
1: 14,18,16
2: 26
3: 30,39
4: 45
5:
6: 64,67
7: 75
8: 82,87,80,84
9: 95
Giải nhì 41987
Giải ba 97045-57814
Giải tư 68126-02364-71580-38384-64167-18975-26707
Giải năm 1539
Giải sáu 4518-7801-1495
Giải bảy 200
Giải tám 16
KQXS Quảng Ngãi 16/09/2023
Giải đặc biệt 060511 Đầu - Nháy
Giải nhất 67428 0: 09,09
1: 11,19,12,12
2: 28,23
3: 37,39,30
4: 40,44
5:
6:
7: 79
8: 85,81,86
9: 90

2 Nháy: 09,12
Giải nhì 63837
Giải ba 62323-28390
Giải tư 90019-04240-69239-21379-34585-41281-30409
Giải năm 4530
Giải sáu 8112-6386-5812
Giải bảy 309
Giải tám 44
KQXS Quảng Ngãi 15/09/2023
Giải đặc biệt 060511 Đầu - Nháy
Giải nhất 67428 0: 09,09
1: 11,19,12,12
2: 28,23
3: 37,39,30
4: 40,44
5:
6:
7: 79
8: 85,81,86
9: 90

2 Nháy: 09,12
Giải nhì 63837
Giải ba 62323-28390
Giải tư 90019-04240-69239-21379-34585-41281-30409
Giải năm 4530
Giải sáu 8112-6386-5812
Giải bảy 309
Giải tám 44
KQXS Quảng Ngãi 14/09/2023
Giải đặc biệt 060511 Đầu - Nháy
Giải nhất 67428 0: 09,09
1: 11,19,12,12
2: 28,23
3: 37,39,30
4: 40,44
5:
6:
7: 79
8: 85,81,86
9: 90

2 Nháy: 09,12
Giải nhì 63837
Giải ba 62323-28390
Giải tư 90019-04240-69239-21379-34585-41281-30409
Giải năm 4530
Giải sáu 8112-6386-5812
Giải bảy 309
Giải tám 44
KQXS Quảng Ngãi 13/09/2023
Giải đặc biệt 060511 Đầu - Nháy
Giải nhất 67428 0: 09,09
1: 11,19,12,12
2: 28,23
3: 37,39,30
4: 40,44
5:
6:
7: 79
8: 85,81,86
9: 90

2 Nháy: 09,12
Giải nhì 63837
Giải ba 62323-28390
Giải tư 90019-04240-69239-21379-34585-41281-30409
Giải năm 4530
Giải sáu 8112-6386-5812
Giải bảy 309
Giải tám 44
KQXS Quảng Ngãi 12/09/2023
Giải đặc biệt 060511 Đầu - Nháy
Giải nhất 67428 0: 09,09
1: 11,19,12,12
2: 28,23
3: 37,39,30
4: 40,44
5:
6:
7: 79
8: 85,81,86
9: 90

2 Nháy: 09,12
Giải nhì 63837
Giải ba 62323-28390
Giải tư 90019-04240-69239-21379-34585-41281-30409
Giải năm 4530
Giải sáu 8112-6386-5812
Giải bảy 309
Giải tám 44
KQXS Quảng Ngãi 11/09/2023
Giải đặc biệt 060511 Đầu - Nháy
Giải nhất 67428 0: 09,09
1: 11,19,12,12
2: 28,23
3: 37,39,30
4: 40,44
5:
6:
7: 79
8: 85,81,86
9: 90

2 Nháy: 09,12
Giải nhì 63837
Giải ba 62323-28390
Giải tư 90019-04240-69239-21379-34585-41281-30409
Giải năm 4530
Giải sáu 8112-6386-5812
Giải bảy 309
Giải tám 44
KQXS Quảng Ngãi 09/09/2023
Giải đặc biệt 060511 Đầu - Nháy
Giải nhất 67428 0: 09,09
1: 11,19,12,12
2: 28,23
3: 37,39,30
4: 40,44
5:
6:
7: 79
8: 85,81,86
9: 90

2 Nháy: 09,12
Giải nhì 63837
Giải ba 62323-28390
Giải tư 90019-04240-69239-21379-34585-41281-30409
Giải năm 4530
Giải sáu 8112-6386-5812
Giải bảy 309
Giải tám 44
KQXS Quảng Ngãi 02/09/2023
Giải đặc biệt 042652 Đầu - Nháy
Giải nhất 51712 0:
1: 12
2: 27,27,20
3: 35,36,31
4: 41,47,43
5: 52,54,51
6: 67,64
7:
8: 86,81
9: 90

2 Nháy: 27
Giải nhì 08686
Giải ba 90127-34341
Giải tư 62935-19267-62890-16947-56436-25043-73081
Giải năm 8827
Giải sáu 9131-8264-7820
Giải bảy 854
Giải tám 51
KQXS Quảng Ngãi 26/08/2023
Giải đặc biệt 150551 Đầu - Nháy
Giải nhất 32126 0: 08
1: 17
2: 26,26,26,26
3:
4: 41,44,45
5: 51,52
6: 62,60
7: 78
8: 80
9: 96,92,92

2 Nháy: 92
4 Nháy: 26
Giải nhì 90026
Giải ba 20241-35896
Giải tư 63026-99380-93962-00508-27926-98844-78292
Giải năm 8878
Giải sáu 4292-9852-9617
Giải bảy 360
Giải tám 45
KQXS Quảng Ngãi 19/08/2023
Giải đặc biệt 382082 Đầu - Nháy
Giải nhất 44896 0: 01
1: 18,13
2: 25,25
3:
4: 46,48,42
5: 52
6: 65
7:
8: 82,83,87
9: 96,92,98,95,98

2 Nháy: 25,98
Giải nhì 16701
Giải ba 12725-89325
Giải tư 73092-05598-86918-88546-50195-63748-03883
Giải năm 3742
Giải sáu 3813-2698-0352
Giải bảy 965
Giải tám 87
KQXS Quảng Ngãi 12/08/2023
Giải đặc biệt 798477 Đầu - Nháy
Giải nhất 87700 0: 00,09,00,00
1:
2: 27,22
3: 31,38,34,30
4:
5: 50
6:
7: 77,71,75,71
8: 84
9: 97,96

2 Nháy: 71
3 Nháy: 00
Giải nhì 59271
Giải ba 88997-76827
Giải tư 06331-32775-99809-96638-89584-89071-47200
Giải năm 4122
Giải sáu 7234-2530-4796
Giải bảy 300
Giải tám 50

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình

BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 27/09/2023


Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 17h00 là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.


vào web Kết Quả Nét xem các số đẹp hôm nay