KQXS Quảng Ngãi 11/09/2021
Giải đặc biệt 525305 Đầu - Nháy
Giải nhất 97579 0: 05,00,02
1:
2: 28,25,20
3: 33,36,35
4:
5: 52,56
6: 67,63,63
7: 79,72
8: 89
9: 91

2 Nháy: 63
Giải nhì 79567
Giải ba 69328-36763
Giải tư 93825-51600-28402-65233-48536-77052-40320
Giải năm 7135
Giải sáu 6456-3172-4491
Giải bảy 889
Giải tám 63
KQXS Quảng Ngãi 04/09/2021
Giải đặc biệt 23903 Đầu - Nháy
Giải nhất 66651 0: 03
1:
2: 22
3: 37,39,37,30
4: 45,48,46
5: 51,50
6: 64,65,65,63,63
7:
8:
9: 95,95

2 Nháy: 37,63,65,95
Giải nhì 73664
Giải ba 21095-64522
Giải tư 80565-99345-17665-15848-00863-44550-12863
Giải năm 2546
Giải sáu 3637-3239-0037
Giải bảy 930
Giải tám 95
KQXS Quảng Ngãi 28/08/2021
Giải đặc biệt 04806 Đầu - Nháy
Giải nhất 26466 0: 06
1: 18,18,16
2:
3: 38,39
4: 42,45
5:
6: 66,62,62
7: 77,74
8: 84
9: 96,99,99,95

2 Nháy: 18,62,99
Giải nhì 65396
Giải ba 64584-12277
Giải tư 50842-44938-69562-65499-68599-20745-30018
Giải năm 8962
Giải sáu 9174-8418-9516
Giải bảy 239
Giải tám 95
KQXS Quảng Ngãi 21/08/2021
Giải đặc biệt 291070 Đầu - Nháy
Giải nhất 51549 0:
1: 12,15,12
2: 24,29,29
3: 36,31,33
4: 49,49,48
5: 59
6: 61
7: 70,78
8: 89
9: 92

2 Nháy: 12,29,49
Giải nhì 11749
Giải ba 31992-60824
Giải tư 49012-22761-45515-54429-58089-54436-72259
Giải năm 0631
Giải sáu 2212-2878-3033
Giải bảy 629
Giải tám 48
KQXS Quảng Ngãi 14/08/2021
Giải đặc biệt 013989 Đầu - Nháy
Giải nhất 14573 0: 00
1: 11,18
2:
3: 39
4: 48
5: 57,55,57
6: 60
7: 73,74,75,72,71,76,73
8: 89,80
9:

2 Nháy: 57,73
Giải nhì 89274
Giải ba 09175-41372
Giải tư 79348-89657-37160-23180-43671-88911-66476
Giải năm 7200
Giải sáu 1318-8255-1657
Giải bảy 073
Giải tám 39
KQXS Quảng Ngãi 24/07/2021
Giải đặc biệt 285829 Đầu - Nháy
Giải nhất 24015 0: 07,03,08
1: 15,18
2: 29,27
3: 32,35
4: 43,42,49,48
5: 56
6: 63
7: 77,79
8: 80
9:
Giải nhì 91756
Giải ba 13518-59507
Giải tư 19477-76403-31732-56043-16842-72363-79549
Giải năm 6479
Giải sáu 6108-9148-0980
Giải bảy 735
Giải tám 27
KQXS Quảng Ngãi 17/07/2021
Giải đặc biệt 640897 Đầu - Nháy
Giải nhất 64675 0: 07,06
1: 14,15
2: 21
3: 37,34,39,34,30
4: 47
5: 53
6: 63
7: 75,73
8: 83,80
9: 97

2 Nháy: 34
Giải nhì 64183
Giải ba 17437-17707
Giải tư 63314-74721-21106-99647-29653-00263-48134
Giải năm 5439
Giải sáu 2080-0534-7515
Giải bảy 673
Giải tám 30
KQXS Quảng Ngãi 10/07/2021
Giải đặc biệt 673725 Đầu - Nháy
Giải nhất 38488 0: 07
1:
2: 25,27
3: 36
4: 48
5: 50
6: 68,69,67
7: 79,77,74,78,73
8: 88,84,80
9: 92
Giải nhì 44168
Giải ba 44669-60850
Giải tư 01079-13477-04274-33167-48878-75773-03236
Giải năm 3948
Giải sáu 8592-1907-3084
Giải bảy 980
Giải tám 27
KQXS Quảng Ngãi 03/07/2021
Giải đặc biệt 681147 Đầu - Nháy
Giải nhất 65854 0: 07,05
1:
2: 29,26
3: 37
4: 47,41,42
5: 54,52,54,53
6: 63,64
7: 78,78
8:
9: 90,90

2 Nháy: 54,78,90
Giải nhì 96207
Giải ba 50152-89741
Giải tư 38629-06690-44205-19463-47378-88354-85578
Giải năm 1253
Giải sáu 3690-5242-5926
Giải bảy 064
Giải tám 37
KQXS Quảng Ngãi 26/06/2021
Giải đặc biệt 022786 Đầu - Nháy
Giải nhất 81149 0: 06,03
1:
2: 29,22
3: 33,35
4: 49,40
5: 54,57,52
6: 62,65,63,68,69
7:
8: 86,84
9:
Giải nhì 00533
Giải ba 33462-09765
Giải tư 49763-79006-85784-74868-77335-97629-69340
Giải năm 8922
Giải sáu 8003-1254-3469
Giải bảy 457
Giải tám 52
KQXS Quảng Ngãi 19/06/2021
Giải đặc biệt 746197 Đầu - Nháy
Giải nhất 80682 0:
1: 13
2: 20
3: 39,30
4: 42,44,40,40
5: 56,50
6: 66
7: 76
8: 82,88,87
9: 97,92,92

2 Nháy: 40,92
Giải nhì 00366
Giải ba 30956-76276
Giải tư 08088-69887-91339-64350-58020-37842-28444
Giải năm 4640
Giải sáu 1492-4540-2592
Giải bảy 213
Giải tám 30
KQXS Quảng Ngãi 12/06/2021
Giải đặc biệt 003338 Đầu - Nháy
Giải nhất 72158 0: 02
1: 11
2: 22,28
3: 38,36,39
4: 47
5: 58,52,56
6: 60,60
7: 74,79
8: 87,81,89
9:

2 Nháy: 60
Giải nhì 50602
Giải ba 39060-74011
Giải tư 53336-51260-15674-97487-28452-77081-45539
Giải năm 5722
Giải sáu 0079-8756-5447
Giải bảy 889
Giải tám 28
KQXS Quảng Ngãi 29/05/2021
Giải đặc biệt 359928 Đầu - Nháy
Giải nhất 16086 0: 02
1: 19
2: 28,22,21,21
3: 31
4: 46
5: 52
6: 62,63,63,65,68,66
7: 74
8: 86,89
9:

2 Nháy: 21,63
Giải nhì 69062
Giải ba 46674-43652
Giải tư 17422-74946-97063-92863-41865-32021-01102
Giải năm 7831
Giải sáu 4789-3868-4121
Giải bảy 219
Giải tám 66
KQXS Quảng Ngãi 22/05/2021
Giải đặc biệt 473339 Đầu - Nháy
Giải nhất 18340 0: 05
1: 13,17,10,14
2: 29
3: 39,36
4: 40,44,46
5: 52,55
6: 66
7: 72,71
8:
9: 98,90
Giải nhì 54705
Giải ba 84429-23252
Giải tư 09113-10255-86717-00110-45314-18136-74998
Giải năm 8672
Giải sáu 5044-7871-5246
Giải bảy 866
Giải tám 90
KQXS Quảng Ngãi 15/05/2021
Giải đặc biệt 647110 Đầu - Nháy
Giải nhất 09164 0: 04,05
1: 10
2: 21
3:
4: 41,46,48
5: 50,53,53
6: 64
7: 71,73,79,76
8: 81
9: 97,99

2 Nháy: 53
Giải nhì 11171
Giải ba 90441-28897
Giải tư 90550-12973-75304-13381-76746-13779-76453
Giải năm 3599
Giải sáu 1853-0805-9648
Giải bảy 576
Giải tám 21
KQXS Quảng Ngãi 08/05/2021
Giải đặc biệt 993759 Đầu - Nháy
Giải nhất 09480 0: 04,06
1: 19,10
2: 26,23,21
3: 31,36
4: 40
5: 59
6: 62
7: 79,78,70,70
8: 80
9: 97

2 Nháy: 70
Giải nhì 67631
Giải ba 68319-99826
Giải tư 70036-04779-94210-86078-43862-35370-77170
Giải năm 0940
Giải sáu 3523-0797-7904
Giải bảy 506
Giải tám 21
KQXS Quảng Ngãi 01/05/2021
Giải đặc biệt 197901 Đầu - Nháy
Giải nhất 50928 0: 01,04
1: 10
2: 28,27
3: 32,36,36,30,35
4: 44,45
5:
6: 64,65
7: 78,79,78
8: 80
9:

2 Nháy: 36,78
Giải nhì 04732
Giải ba 48664-65580
Giải tư 52036-52110-93636-34730-56627-41844-69878
Giải năm 9279
Giải sáu 7704-5535-4678
Giải bảy 645
Giải tám 65
KQXS Quảng Ngãi 24/04/2021
Giải đặc biệt 948463 Đầu - Nháy
Giải nhất 23566 0: 07,07
1: 11,12,18,15
2: 22
3: 35,39
4: 44
5:
6: 63,66,68
7: 75,73,79
8: 83
9: 94

2 Nháy: 07
Giải nhì 80122
Giải ba 31968-94375
Giải tư 99273-79335-96107-32507-25383-52511-27344
Giải năm 9912
Giải sáu 5339-9518-9994
Giải bảy 979
Giải tám 15
KQXS Quảng Ngãi 17/04/2021
Giải đặc biệt 613363 Đầu - Nháy
Giải nhất 55988 0: 04
1: 10,14
2: 27,22,24
3:
4: 44
5: 59,53
6: 63,69
7: 76
8: 88,87,89
9: 94,98,99
Giải nhì 65794
Giải ba 60687-05110
Giải tư 55414-30676-19869-34198-25199-98727-69604
Giải năm 1322
Giải sáu 7459-5089-1944
Giải bảy 424
Giải tám 53
KQXS Quảng Ngãi 03/04/2021
Giải đặc biệt 487039 Đầu - Nháy
Giải nhất 91312 0: 00
1: 12,14
2: 21,23
3: 39
4: 44,47,47
5: 57,59
6: 68
7: 71,73,74,71
8: 89
9: 90

2 Nháy: 47,71
Giải nhì 39171
Giải ba 80957-70573
Giải tư 22944-73159-90368-66714-95274-18990-95321
Giải năm 7789
Giải sáu 9971-2947-6823
Giải bảy 647
Giải tám 00

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình


BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 17/09/2021


Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 17h00 là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.