• Trang chủ
  • Kết quả xổ số Quảng Ngãi
  • KQXS Quảng Ngãi

Kết quả Đầu
KQXS Quảng Ngãi 12/06/2021
Giải đặc biệt 003338
Giải nhất 72158
Giải nhì 50602
Giải ba 39060-74011
Giải tư 53336-51260-15674-97487-28452-77081-45539
Giải năm 5722
Giải sáu 0079-8756-5447
Giải bảy 889
Giải tám 28
0: 02
1: 11
2: 22,28
3: 38,36,39
4: 47
5: 58,52,56
6: 60,60
7: 74,79
8: 87,81,89
9:
KQXS Quảng Ngãi 29/05/2021
Giải đặc biệt 359928
Giải nhất 16086
Giải nhì 69062
Giải ba 46674-43652
Giải tư 17422-74946-97063-92863-41865-32021-01102
Giải năm 7831
Giải sáu 4789-3868-4121
Giải bảy 219
Giải tám 66
0: 02
1: 19
2: 28,22,21,21
3: 31
4: 46
5: 52
6: 62,63,63,65,68,66
7: 74
8: 86,89
9:
KQXS Quảng Ngãi 22/05/2021
Giải đặc biệt 473339
Giải nhất 18340
Giải nhì 54705
Giải ba 84429-23252
Giải tư 09113-10255-86717-00110-45314-18136-74998
Giải năm 8672
Giải sáu 5044-7871-5246
Giải bảy 866
Giải tám 90
0: 05
1: 13,17,10,14
2: 29
3: 39,36
4: 40,44,46
5: 52,55
6: 66
7: 72,71
8:
9: 98,90
KQXS Quảng Ngãi 15/05/2021
Giải đặc biệt 647110
Giải nhất 09164
Giải nhì 11171
Giải ba 90441-28897
Giải tư 90550-12973-75304-13381-76746-13779-76453
Giải năm 3599
Giải sáu 1853-0805-9648
Giải bảy 576
Giải tám 21
0: 04,05
1: 10
2: 21
3:
4: 41,46,48
5: 50,53,53
6: 64
7: 71,73,79,76
8: 81
9: 97,99
KQXS Quảng Ngãi 08/05/2021
Giải đặc biệt 993759
Giải nhất 09480
Giải nhì 67631
Giải ba 68319-99826
Giải tư 70036-04779-94210-86078-43862-35370-77170
Giải năm 0940
Giải sáu 3523-0797-7904
Giải bảy 506
Giải tám 21
0: 04,06
1: 19,10
2: 26,23,21
3: 31,36
4: 40
5: 59
6: 62
7: 79,78,70,70
8: 80
9: 97
KQXS Quảng Ngãi 01/05/2021
Giải đặc biệt 197901
Giải nhất 50928
Giải nhì 04732
Giải ba 48664-65580
Giải tư 52036-52110-93636-34730-56627-41844-69878
Giải năm 9279
Giải sáu 7704-5535-4678
Giải bảy 645
Giải tám 65
0: 01,04
1: 10
2: 28,27
3: 32,36,36,30,35
4: 44,45
5:
6: 64,65
7: 78,79,78
8: 80
9:
KQXS Quảng Ngãi 24/04/2021
Giải đặc biệt 948463
Giải nhất 23566
Giải nhì 80122
Giải ba 31968-94375
Giải tư 99273-79335-96107-32507-25383-52511-27344
Giải năm 9912
Giải sáu 5339-9518-9994
Giải bảy 979
Giải tám 15
0: 07,07
1: 11,12,18,15
2: 22
3: 35,39
4: 44
5:
6: 63,66,68
7: 75,73,79
8: 83
9: 94
KQXS Quảng Ngãi 17/04/2021
Giải đặc biệt 613363
Giải nhất 55988
Giải nhì 65794
Giải ba 60687-05110
Giải tư 55414-30676-19869-34198-25199-98727-69604
Giải năm 1322
Giải sáu 7459-5089-1944
Giải bảy 424
Giải tám 53
0: 04
1: 10,14
2: 27,22,24
3:
4: 44
5: 59,53
6: 63,69
7: 76
8: 88,87,89
9: 94,98,99
KQXS Quảng Ngãi 03/04/2021
Giải đặc biệt 487039
Giải nhất 91312
Giải nhì 39171
Giải ba 80957-70573
Giải tư 22944-73159-90368-66714-95274-18990-95321
Giải năm 7789
Giải sáu 9971-2947-6823
Giải bảy 647
Giải tám 00
0: 00
1: 12,14
2: 21,23
3: 39
4: 44,47,47
5: 57,59
6: 68
7: 71,73,74,71
8: 89
9: 90
KQXS Quảng Ngãi 27/03/2021
Giải đặc biệt 443589
Giải nhất 64142
Giải nhì 62502
Giải ba 38718-42626
Giải tư 18900-38079-43904-06954-63597-59066-63454
Giải năm 0112
Giải sáu 3281-4812-4096
Giải bảy 974
Giải tám 63
0: 02,00,04
1: 18,12,12
2: 26
3:
4: 42
5: 54,54
6: 66,63
7: 79,74
8: 89,81
9: 97,96
KQXS Quảng Ngãi 20/03/2021
Giải đặc biệt 762966
Giải nhất 44229
Giải nhì 08950
Giải ba 61852-18923
Giải tư 39551-59438-59117-25996-88744-67740-98700
Giải năm 2920
Giải sáu 8221-5240-5741
Giải bảy 526
Giải tám 54
0: 00
1: 17
2: 29,23,20,21,26
3: 38
4: 44,40,40,41
5: 50,52,51,54
6: 66
7:
8:
9: 96
KQXS Quảng Ngãi 13/03/2021
Giải đặc biệt 666599
Giải nhất 64383
Giải nhì 89190
Giải ba 59096-38559
Giải tư 42455-98429-14679-81018-80265-82831-58121
Giải năm 7267
Giải sáu 8204-1763-3025
Giải bảy 370
Giải tám 88
0: 04
1: 18
2: 29,21,25
3: 31
4:
5: 59,55
6: 65,67,63
7: 79,70
8: 83,88
9: 99,90,96
KQXS Quảng Ngãi 06/03/2021
Giải đặc biệt 854445
Giải nhất 69812
Giải nhì 14944
Giải ba 69069-72617
Giải tư 25582-44741-59781-71169-69836-41137-01532
Giải năm 4057
Giải sáu 8889-3632-1104
Giải bảy 502
Giải tám 31
0: 04,02
1: 12,17
2:
3: 36,37,32,32,31
4: 45,44,41
5: 57
6: 69,69
7:
8: 82,81,89
9:
KQXS Quảng Ngãi 27/02/2021
Giải đặc biệt 007360
Giải nhất 16463
Giải nhì 56676
Giải ba 16264-43338
Giải tư 39520-44010-66648-77879-06931-22586-46209
Giải năm 1896
Giải sáu 9196-0448-8154
Giải bảy 623
Giải tám 83
0: 09
1: 10
2: 20,23
3: 38,31
4: 48,48
5: 54
6: 60,63,64
7: 76,79
8: 86,83
9: 96,96
KQXS Quảng Ngãi 20/02/2021
Giải đặc biệt 468451
Giải nhất 19701
Giải nhì 04960
Giải ba 97761-82481
Giải tư 74848-90284-03085-70250-82465-48835-39220
Giải năm 1077
Giải sáu 8715-9890-2599
Giải bảy 134
Giải tám 52
0: 01
1: 15
2: 20
3: 35,34
4: 48
5: 51,50,52
6: 60,61,65
7: 77
8: 81,84,85
9: 90,99
KQXS Quảng Ngãi 06/02/2021
Giải đặc biệt 840260
Giải nhất 18113
Giải nhì 58027
Giải ba 19908-81757
Giải tư 50413-15043-38395-69850-60238-82048-67313
Giải năm 7119
Giải sáu 8874-1490-8045
Giải bảy 277
Giải tám 18
0: 08
1: 13,13,13,19,18
2: 27
3: 38
4: 43,48,45
5: 57,50
6: 60
7: 74,77
8:
9: 95,90
KQXS Quảng Ngãi 30/01/2021
Giải đặc biệt 760086
Giải nhất 18282
Giải nhì 91668
Giải ba 91258-82435
Giải tư 39069-40816-50978-21924-16669-98263-32076
Giải năm 8867
Giải sáu 9495-6859-8532
Giải bảy 351
Giải tám 91
0:
1: 16
2: 24
3: 35,32
4:
5: 58,59,51
6: 68,69,69,63,67
7: 78,76
8: 86,82
9: 95,91
KQXS Quảng Ngãi 23/01/2021
Giải đặc biệt 668668
Giải nhất 48469
Giải nhì 74801
Giải ba 49897-43411
Giải tư 18645-19406-11102-62735-31500-87342-76203
Giải năm 4247
Giải sáu 7696-2056-7756
Giải bảy 523
Giải tám 36
0: 01,06,02,00,03
1: 11
2: 23
3: 35,36
4: 45,42,47
5: 56,56
6: 68,69
7:
8:
9: 97,96
KQXS Quảng Ngãi 16/01/2021
Giải đặc biệt 631761
Giải nhất 30829
Giải nhì 32767
Giải ba 70836-82497
Giải tư 33424-82685-61366-58679-32091-65876-21845
Giải năm 0332
Giải sáu 9381-9383-9091
Giải bảy 872
Giải tám 72
0:
1:
2: 29,24
3: 36,32
4: 45
5:
6: 61,67,66
7: 79,76,72,72
8: 85,81,83
9: 97,91,91
KQXS Quảng Ngãi 09/01/2021
Giải đặc biệt 434081
Giải nhất 68107
Giải nhì 66241
Giải ba 17232-15763
Giải tư 88420-99047-47985-59319-17042-91262-83639
Giải năm 0953
Giải sáu 6886-4486-6547
Giải bảy 665
Giải tám 38
0: 07
1: 19
2: 20
3: 32,39,38
4: 41,47,42,47
5: 53
6: 63,62,65
7:
8: 81,85,86,86
9:
KQXS Quảng Ngãi 02/01/2021
Giải đặc biệt 359225
Giải nhất 59507
Giải nhì 98547
Giải ba 15613-93854
Giải tư 50138-49389-73871-95991-73573-72109-04822
Giải năm 1248
Giải sáu 3160-2262-3496
Giải bảy 187
Giải tám 21
0: 07,09
1: 13
2: 25,22,21
3: 38
4: 47,48
5: 54
6: 60,62
7: 71,73
8: 89,87
9: 91,96
KQXS Quảng Ngãi 26/12/2020
Giải đặc biệt 236023
Giải nhất 47648
Giải nhì 81608
Giải ba 28753-30633
Giải tư 69587-65765-35603-07297-63002-49517-58272
Giải năm 4980
Giải sáu 5815-2755-9827
Giải bảy 370
Giải tám 28
0: 08,03,02
1: 17,15
2: 23,27,28
3: 33
4: 48
5: 53,55
6: 65
7: 72,70
8: 87,80
9: 97
KQXS Quảng Ngãi 19/12/2020
Giải đặc biệt 546636
Giải nhất 50718
Giải nhì 79527
Giải ba 58159-95881
Giải tư 83082-62778-71176-29844-54291-24754-14635
Giải năm 8449
Giải sáu 5956-6451-4160
Giải bảy 060
Giải tám 65
0:
1: 18
2: 27
3: 36,35
4: 44,49
5: 59,54,56,51
6: 60,60,65
7: 78,76
8: 81,82
9: 91
KQXS Quảng Ngãi 12/12/2020
Giải đặc biệt 628458
Giải nhất 16747
Giải nhì 09022
Giải ba 75650-45774
Giải tư 83253-44352-96232-56862-91527-77536-09198
Giải năm 6312
Giải sáu 6582-6409-0302
Giải bảy 625
Giải tám 46
0: 09,02
1: 12
2: 22,27,25
3: 32,36
4: 47,46
5: 58,50,53,52
6: 62
7: 74
8: 82
9: 98
KQXS Quảng Ngãi 05/12/2020
Giải đặc biệt 104370
Giải nhất 33342
Giải nhì 67959
Giải ba 82035-45098
Giải tư 15520-82261-15369-44122-66104-63212-89416
Giải năm 5266
Giải sáu 1844-1828-3163
Giải bảy 268
Giải tám 33
0: 04
1: 12,16
2: 20,22,28
3: 35,33
4: 42,44
5: 59
6: 61,69,66,63,68
7: 70
8:
9: 98
KQXS Quảng Ngãi 28/11/2020
Giải đặc biệt 859086
Giải nhất 12034
Giải nhì 73753
Giải ba 01571-60317
Giải tư 35775-09205-81819-09320-76355-78829-41750
Giải năm 9302
Giải sáu 0521-7840-9233
Giải bảy 523
Giải tám 55
0: 05,02
1: 17,19
2: 20,29,21,23
3: 34,33
4: 40
5: 53,55,50,55
6:
7: 71,75
8: 86
9:
KQXS Quảng Ngãi 21/11/2020
Giải đặc biệt 139420
Giải nhất 06262
Giải nhì 71177
Giải ba 41573-00022
Giải tư 42513-00129-00928-87595-22006-04693-04762
Giải năm 3933
Giải sáu 5823-3310-5423
Giải bảy 718
Giải tám 60
0: 06
1: 13,10,18
2: 20,22,29,28,23,23
3: 33
4:
5:
6: 62,62,60
7: 77,73
8:
9: 95,93
KQXS Quảng Ngãi 14/11/2020
Giải đặc biệt 212591
Giải nhất 72546
Giải nhì 49651
Giải ba 10992-49870
Giải tư 84295-65665-20618-47675-25209-86921-51104
Giải năm 5667
Giải sáu 4928-7843-4420
Giải bảy 007
Giải tám 90
0: 09,04,07
1: 18
2: 21,28,20
3:
4: 46,43
5: 51
6: 65,67
7: 70,75
8:
9: 91,92,95,90
KQXS Quảng Ngãi 07/11/2020
Giải đặc biệt 597645
Giải nhất 95995
Giải nhì 61838
Giải ba 63540-80124
Giải tư 91003-30375-70373-93026-78352-56051-34663
Giải năm 3266
Giải sáu 6514-4950-7406
Giải bảy 111
Giải tám 89
0: 03,06
1: 14,11
2: 24,26
3: 38
4: 45,40
5: 52,51,50
6: 63,66
7: 75,73
8: 89
9: 95
KQXS Quảng Ngãi 31/10/2020
Giải đặc biệt 793350
Giải nhất 42281
Giải nhì 01369
Giải ba 99407-44228
Giải tư 38432-09688-79188-95276-22615-17978-38702
Giải năm 0971
Giải sáu 7733-2910-5841
Giải bảy 191
Giải tám 91
0: 07,02
1: 15,10
2: 28
3: 32,33
4: 41
5: 50
6: 69
7: 76,78,71
8: 81,88,88
9: 91,91
KQXS Quảng Ngãi 24/10/2020
Giải đặc biệt 639397
Giải nhất 43766
Giải nhì 07627
Giải ba 78038-61947
Giải tư 61382-92810-52712-19849-46647-01152-88241
Giải năm 7630
Giải sáu 3915-9962-6187
Giải bảy 299
Giải tám 48
0:
1: 10,12,15
2: 27
3: 38,30
4: 47,49,47,41,48
5: 52
6: 66,62
7:
8: 82,87
9: 97,99

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình


BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 13/06/2021


Top Đặc Biệt: 13/06/2021


Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 4h chiều là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.