KQXS Quảng Ngãi 25/03/2023
Giải đặc biệt 962996 Đầu - Nháy
Giải nhất 84282 0: 00,06
1: 14,17
2: 26
3: 36,35
4: 46,43,42
5: 59,59,50
6:
7:
8: 82,85,85
9: 96,98

2 Nháy: 59,85
Giải nhì 45598
Giải ba 72314-83036
Giải tư 80259-19826-31935-01785-02746-09800-05006
Giải năm 9959
Giải sáu 2643-7650-9142
Giải bảy 317
Giải tám 85
KQXS Quảng Ngãi 18/03/2023
Giải đặc biệt 767316 Đầu - Nháy
Giải nhất 35360 0: 04,08
1: 16,17
2: 25,27
3:
4: 49,48
5: 56,52,50
6: 60,61
7: 74,75
8: 88
9: 90,93
Giải nhì 12025
Giải ba 98956-01788
Giải tư 00790-91049-92627-83361-55204-94417-38848
Giải năm 3874
Giải sáu 9152-3608-6893
Giải bảy 150
Giải tám 75
KQXS Quảng Ngãi 11/03/2023
Giải đặc biệt 987289 Đầu - Nháy
Giải nhất 35758 0: 01
1: 13
2:
3: 38,37
4: 44
5: 58,56,51
6: 61,68,63
7: 79
8: 89,85
9: 99,93,96,92
Giải nhì 86299
Giải ba 66693-85861
Giải tư 18601-51838-31379-18068-08037-96456-85296
Giải năm 0585
Giải sáu 1444-8613-9351
Giải bảy 792
Giải tám 63
KQXS Quảng Ngãi 04/03/2023
Giải đặc biệt 902168 Đầu - Nháy
Giải nhất 71852 0: 06,01
1: 14,13,18
2: 28
3: 31
4: 40
5: 52,56
6: 68,63
7: 74,71,70
8: 85
9: 95,95

2 Nháy: 95
Giải nhì 47331
Giải ba 24314-61106
Giải tư 78474-92395-24313-91863-36301-25440-57071
Giải năm 3728
Giải sáu 8395-6270-3318
Giải bảy 985
Giải tám 56
KQXS Quảng Ngãi 25/02/2023
Giải đặc biệt 235566 Đầu - Nháy
Giải nhất 58607 0: 07,05,04,07,02
1: 14
2:
3:
4: 46,45,49
5: 55
6: 66,63,68,62,60
7: 75
8: 87,87
9:

2 Nháy: 07,87
Giải nhì 99563
Giải ba 72268-92375
Giải tư 70055-09146-69962-33787-67505-18904-05087
Giải năm 8907
Giải sáu 4345-3760-8502
Giải bảy 614
Giải tám 49
KQXS Quảng Ngãi 18/02/2023
Giải đặc biệt 445802 Đầu - Nháy
Giải nhất 78767 0: 02,08
1: 12,10,11
2: 23
3:
4: 46,41,44
5: 50,57
6: 67
7: 77,77
8: 83,84
9: 90,92

2 Nháy: 77
Giải nhì 76850
Giải ba 18312-56346
Giải tư 01383-63208-72141-19857-07190-55810-13144
Giải năm 9077
Giải sáu 1911-4977-4392
Giải bảy 623
Giải tám 84
KQXS Quảng Ngãi 11/02/2023
Giải đặc biệt 593769 Đầu - Nháy
Giải nhất 76576 0: 04
1:
2: 22,26
3: 38
4: 45,44
5: 56,57
6: 69,65,69,67
7: 76,78,78
8: 85
9: 94,98

2 Nháy: 69,78
Giải nhì 64694
Giải ba 30578-42522
Giải tư 38678-96438-25165-12145-37669-15744-77598
Giải năm 5504
Giải sáu 8785-2656-6557
Giải bảy 667
Giải tám 26
KQXS Quảng Ngãi 04/02/2023
Giải đặc biệt 127946 Đầu - Nháy
Giải nhất 79727 0: 04
1: 14,13
2: 27,23,24,21
3: 36,30,34
4: 46,48,48,42
5: 52
6:
7:
8: 88,86,85
9:

2 Nháy: 48
Giải nhì 05204
Giải ba 81488-01536
Giải tư 74614-52123-98448-75930-45524-42848-38686
Giải năm 9442
Giải sáu 8813-4585-3252
Giải bảy 634
Giải tám 21
KQXS Quảng Ngãi 28/01/2023
Giải đặc biệt 415615 Đầu - Nháy
Giải nhất 88376 0: 07,00
1: 15,17,12,11
2: 23,20
3: 38
4: 45
5:
6: 61
7: 76,71,76
8: 86,88,86,80
9:

2 Nháy: 76,86
Giải nhì 32823
Giải ba 48771-16461
Giải tư 80986-16707-10188-41817-34186-06738-90700
Giải năm 8120
Giải sáu 5712-6211-1880
Giải bảy 545
Giải tám 76
KQXS Quảng Ngãi 21/01/2023
Giải đặc biệt 264606 Đầu - Nháy
Giải nhất 71403 0: 06,03,04
1:
2: 29,26,27
3:
4:
5: 53,52,58
6: 65
7: 71,75,78
8: 83,83,86
9: 98,90

2 Nháy: 83
Giải nhì 46729
Giải ba 46753-49698
Giải tư 33783-83271-16852-38026-48883-87275-89158
Giải năm 0165
Giải sáu 7886-3990-3227
Giải bảy 504
Giải tám 78
KQXS Quảng Ngãi 14/01/2023
Giải đặc biệt 955137 Đầu - Nháy
Giải nhất 85638 0: 01
1: 18,19
2: 21,24,22,26
3: 37,38
4: 42,45
5: 55,57
6:
7: 76,78
8: 89,88
9: 97
Giải nhì 33955
Giải ba 06897-37701
Giải tư 76618-22119-12121-26824-92042-33189-50076
Giải năm 5778
Giải sáu 0688-8957-5245
Giải bảy 622
Giải tám 26
KQXS Quảng Ngãi 07/01/2023
Giải đặc biệt 817869 Đầu - Nháy
Giải nhất 88034 0:
1: 11,11,19
2: 26
3: 34,30,34,36,31
4:
5: 56
6: 69,68,61
7: 71,78
8: 83,88,83
9:

2 Nháy: 11,34,83
Giải nhì 48511
Giải ba 02430-49268
Giải tư 31534-01983-52336-63771-42126-26856-03411
Giải năm 1961
Giải sáu 4788-0283-3719
Giải bảy 478
Giải tám 31
KQXS Quảng Ngãi 31/12/2022
Giải đặc biệt 391419 Đầu - Nháy
Giải nhất 10646 0: 05
1: 19,16,18,16,19
2: 29,28
3:
4: 46
5: 58
6: 64,69
7: 71,75,70,76,79
8:
9: 99

2 Nháy: 16,19
Giải nhì 41164
Giải ba 79069-41158
Giải tư 78029-96016-48071-69799-91875-10905-87918
Giải năm 3016
Giải sáu 3470-0128-6919
Giải bảy 076
Giải tám 79
KQXS Quảng Ngãi 24/12/2022
Giải đặc biệt 848578 Đầu - Nháy
Giải nhất 27896 0: 07,06,04
1: 19,11
2: 20,28
3: 30
4: 49
5: 58
6: 67,64
7: 78,78,75
8: 85
9: 96,93

2 Nháy: 78
Giải nhì 05907
Giải ba 52578-69719
Giải tư 20567-30058-81406-53575-71204-23520-16349
Giải năm 8164
Giải sáu 7828-0185-2530
Giải bảy 293
Giải tám 11
KQXS Quảng Ngãi 17/12/2022
Giải đặc biệt 757156 Đầu - Nháy
Giải nhất 89055 0: 05
1: 16,12,15
2: 26
3: 36,38
4: 44,46
5: 56,55,54,55,53
6:
7: 78,71,73
8:
9: 99

2 Nháy: 55
Giải nhì 38416
Giải ba 73354-12936
Giải tư 94955-88753-49699-30012-20744-37805-00378
Giải năm 0946
Giải sáu 2326-5338-4815
Giải bảy 671
Giải tám 73
KQXS Quảng Ngãi 10/12/2022
Giải đặc biệt 925557 Đầu - Nháy
Giải nhất 19782 0: 03,01
1:
2: 24
3: 36,37
4: 43,41,47,46
5: 57,59
6: 69,68,60,67
7:
8: 82,83
9: 94
Giải nhì 54469
Giải ba 49124-55359
Giải tư 75494-00743-38003-86468-69736-60660-78441
Giải năm 0901
Giải sáu 3747-3967-3483
Giải bảy 937
Giải tám 46
KQXS Quảng Ngãi 03/12/2022
Giải đặc biệt 119454 Đầu - Nháy
Giải nhất 60107 0: 07,00
1: 12,15
2: 21,28
3: 38
4: 44,40,49
5: 54,57,55
6:
7: 75,70
8: 80
9: 95,96
Giải nhì 64244
Giải ba 19221-60895
Giải tư 88675-84396-71270-69012-60938-32300-68015
Giải năm 3957
Giải sáu 5940-2228-3780
Giải bảy 749
Giải tám 55
KQXS Quảng Ngãi 26/11/2022
Giải đặc biệt 343497 Đầu - Nháy
Giải nhất 28874 0: 02
1:
2:
3: 38,30,36
4:
5: 54,50,56
6: 69
7: 74,72,71,76
8: 81,82,81,83
9: 97,96

2 Nháy: 81
Giải nhì 62738
Giải ba 54130-69469
Giải tư 47472-84181-04682-26771-27154-17496-20836
Giải năm 9002
Giải sáu 3281-0376-2550
Giải bảy 756
Giải tám 83
KQXS Quảng Ngãi 19/11/2022
Giải đặc biệt 513265 Đầu - Nháy
Giải nhất 80781 0: 09
1: 19,17
2: 27,22,23
3: 39,31
4: 45
5: 53
6: 65,66
7:
8: 81,85,88
9: 91,92,99
Giải nhì 09291
Giải ba 28619-47366
Giải tư 21492-60453-88017-46927-62439-02631-36809
Giải năm 2922
Giải sáu 3699-7085-8123
Giải bảy 188
Giải tám 45
KQXS Quảng Ngãi 12/11/2022
Giải đặc biệt 425383 Đầu - Nháy
Giải nhất 44206 0: 06
1: 12,11,10
2:
3: 38
4: 46,43
5: 53,57,57,52
6: 60,60
7: 71,72
8: 83,85,88
9:

2 Nháy: 57,60
Giải nhì 37512
Giải ba 14771-29772
Giải tư 68938-74011-20985-68953-89546-37743-01660
Giải năm 3488
Giải sáu 6660-9757-9257
Giải bảy 952
Giải tám 10

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình

BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 25/03/2023


Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 17h00 là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.


vào web XSMB.top xem các cao thủ chốt số - Đăng ký chốt số để kiếm tiền