KQXS Quảng Ngãi 21/05/2024
Giải đặc biệt 613514 Đầu - Nháy
Giải nhất 15772 0: 01,09,06
1: 14,14
2: 20
3:
4: 43,46,49
5:
6: 62
7: 72,70
8: 86,83
9: 97,92,92,93

2 Nháy: 14,92
Giải nhì 92897
Giải ba 89286-89601
Giải tư 14292-12543-17962-66320-33846-73449-78514
Giải năm 6092
Giải sáu 1409-2770-3883
Giải bảy 806
Giải tám 93
KQXS Quảng Ngãi 20/05/2024
Giải đặc biệt 613514 Đầu - Nháy
Giải nhất 15772 0: 01,09,06
1: 14,14
2: 20
3:
4: 43,46,49
5:
6: 62
7: 72,70
8: 86,83
9: 97,92,92,93

2 Nháy: 14,92
Giải nhì 92897
Giải ba 89286-89601
Giải tư 14292-12543-17962-66320-33846-73449-78514
Giải năm 6092
Giải sáu 1409-2770-3883
Giải bảy 806
Giải tám 93
KQXS Quảng Ngãi 19/05/2024
Giải đặc biệt 613514 Đầu - Nháy
Giải nhất 15772 0: 01,09,06
1: 14,14
2: 20
3:
4: 43,46,49
5:
6: 62
7: 72,70
8: 86,83
9: 97,92,92,93

2 Nháy: 14,92
Giải nhì 92897
Giải ba 89286-89601
Giải tư 14292-12543-17962-66320-33846-73449-78514
Giải năm 6092
Giải sáu 1409-2770-3883
Giải bảy 806
Giải tám 93
KQXS Quảng Ngãi 18/05/2024
Giải đặc biệt 995138 Đầu - Nháy
Giải nhất 02078 0: 02,05
1: 13
2: 29,22
3: 38,36
4: 47
5: 56,54
6: 68,60
7: 78,75
8: 87,85
9: 96,91
Giải nhì 33375
Giải ba 31787-70402
Giải tư 42129-24356-63247-18468-06036-16613-55754
Giải năm 9885
Giải sáu 2222-7260-4696
Giải bảy 391
Giải tám 05
KQXS Quảng Ngãi 17/05/2024
Giải đặc biệt 995138 Đầu - Nháy
Giải nhất 02078 0: 02,05
1: 13
2: 29,22
3: 38,36
4: 47
5: 56,54
6: 68,60
7: 78,75
8: 87,85
9: 96,91
Giải nhì 33375
Giải ba 31787-70402
Giải tư 42129-24356-63247-18468-06036-16613-55754
Giải năm 9885
Giải sáu 2222-7260-4696
Giải bảy 391
Giải tám 05
KQXS Quảng Ngãi 16/05/2024
Giải đặc biệt 995138 Đầu - Nháy
Giải nhất 02078 0: 02,05
1: 13
2: 29,22
3: 38,36
4: 47
5: 56,54
6: 68,60
7: 78,75
8: 87,85
9: 96,91
Giải nhì 33375
Giải ba 31787-70402
Giải tư 42129-24356-63247-18468-06036-16613-55754
Giải năm 9885
Giải sáu 2222-7260-4696
Giải bảy 391
Giải tám 05
KQXS Quảng Ngãi 15/05/2024
Giải đặc biệt 995138 Đầu - Nháy
Giải nhất 02078 0: 02,05
1: 13
2: 29,22
3: 38,36
4: 47
5: 56,54
6: 68,60
7: 78,75
8: 87,85
9: 96,91
Giải nhì 33375
Giải ba 31787-70402
Giải tư 42129-24356-63247-18468-06036-16613-55754
Giải năm 9885
Giải sáu 2222-7260-4696
Giải bảy 391
Giải tám 05
KQXS Quảng Ngãi 14/05/2024
Giải đặc biệt 995138 Đầu - Nháy
Giải nhất 02078 0: 02,05
1: 13
2: 29,22
3: 38,36
4: 47
5: 56,54
6: 68,60
7: 78,75
8: 87,85
9: 96,91
Giải nhì 33375
Giải ba 31787-70402
Giải tư 42129-24356-63247-18468-06036-16613-55754
Giải năm 9885
Giải sáu 2222-7260-4696
Giải bảy 391
Giải tám 05
KQXS Quảng Ngãi 13/05/2024
Giải đặc biệt 995138 Đầu - Nháy
Giải nhất 02078 0: 02,05
1: 13
2: 29,22
3: 38,36
4: 47
5: 56,54
6: 68,60
7: 78,75
8: 87,85
9: 96,91
Giải nhì 33375
Giải ba 31787-70402
Giải tư 42129-24356-63247-18468-06036-16613-55754
Giải năm 9885
Giải sáu 2222-7260-4696
Giải bảy 391
Giải tám 05
KQXS Quảng Ngãi 12/05/2024
Giải đặc biệt 995138 Đầu - Nháy
Giải nhất 02078 0: 02,05
1: 13
2: 29,22
3: 38,36
4: 47
5: 56,54
6: 68,60
7: 78,75
8: 87,85
9: 96,91
Giải nhì 33375
Giải ba 31787-70402
Giải tư 42129-24356-63247-18468-06036-16613-55754
Giải năm 9885
Giải sáu 2222-7260-4696
Giải bảy 391
Giải tám 05
KQXS Quảng Ngãi 11/05/2024
Giải đặc biệt 335201 Đầu - Nháy
Giải nhất 86364 0: 01,08
1: 17,16,14
2: 23
3: 36
4: 42
5:
6: 64,62,60,65,62
7: 72
8: 88
9: 96,93,92

2 Nháy: 62
Giải nhì 51996
Giải ba 53593-45642
Giải tư 30762-41336-13123-08472-55192-81660-90017
Giải năm 8108
Giải sáu 9065-3662-5288
Giải bảy 416
Giải tám 14
KQXS Quảng Ngãi 10/05/2024
Giải đặc biệt 335201 Đầu - Nháy
Giải nhất 86364 0: 01,08
1: 17,16,14
2: 23
3: 36
4: 42
5:
6: 64,62,60,65,62
7: 72
8: 88
9: 96,93,92

2 Nháy: 62
Giải nhì 51996
Giải ba 53593-45642
Giải tư 30762-41336-13123-08472-55192-81660-90017
Giải năm 8108
Giải sáu 9065-3662-5288
Giải bảy 416
Giải tám 14
KQXS Quảng Ngãi 09/05/2024
Giải đặc biệt 335201 Đầu - Nháy
Giải nhất 86364 0: 01,08
1: 17,16,14
2: 23
3: 36
4: 42
5:
6: 64,62,60,65,62
7: 72
8: 88
9: 96,93,92

2 Nháy: 62
Giải nhì 51996
Giải ba 53593-45642
Giải tư 30762-41336-13123-08472-55192-81660-90017
Giải năm 8108
Giải sáu 9065-3662-5288
Giải bảy 416
Giải tám 14
KQXS Quảng Ngãi 08/05/2024
Giải đặc biệt 335201 Đầu - Nháy
Giải nhất 86364 0: 01,08
1: 17,16,14
2: 23
3: 36
4: 42
5:
6: 64,62,60,65,62
7: 72
8: 88
9: 96,93,92

2 Nháy: 62
Giải nhì 51996
Giải ba 53593-45642
Giải tư 30762-41336-13123-08472-55192-81660-90017
Giải năm 8108
Giải sáu 9065-3662-5288
Giải bảy 416
Giải tám 14
KQXS Quảng Ngãi 07/05/2024
Giải đặc biệt 335201 Đầu - Nháy
Giải nhất 86364 0: 01,08
1: 17,16,14
2: 23
3: 36
4: 42
5:
6: 64,62,60,65,62
7: 72
8: 88
9: 96,93,92

2 Nháy: 62
Giải nhì 51996
Giải ba 53593-45642
Giải tư 30762-41336-13123-08472-55192-81660-90017
Giải năm 8108
Giải sáu 9065-3662-5288
Giải bảy 416
Giải tám 14
KQXS Quảng Ngãi 06/05/2024
Giải đặc biệt 335201 Đầu - Nháy
Giải nhất 86364 0: 01,08
1: 17,16,14
2: 23
3: 36
4: 42
5:
6: 64,62,60,65,62
7: 72
8: 88
9: 96,93,92

2 Nháy: 62
Giải nhì 51996
Giải ba 53593-45642
Giải tư 30762-41336-13123-08472-55192-81660-90017
Giải năm 8108
Giải sáu 9065-3662-5288
Giải bảy 416
Giải tám 14
KQXS Quảng Ngãi 05/05/2024
Giải đặc biệt 335201 Đầu - Nháy
Giải nhất 86364 0: 01,08
1: 17,16,14
2: 23
3: 36
4: 42
5:
6: 64,62,60,65,62
7: 72
8: 88
9: 96,93,92

2 Nháy: 62
Giải nhì 51996
Giải ba 53593-45642
Giải tư 30762-41336-13123-08472-55192-81660-90017
Giải năm 8108
Giải sáu 9065-3662-5288
Giải bảy 416
Giải tám 14
KQXS Quảng Ngãi 04/05/2024
Giải đặc biệt 487281 Đầu - Nháy
Giải nhất 52970 0: 01,05,08,01
1: 12,11
2: 27
3: 31,36
4: 44,46,47
5:
6:
7: 70,79
8: 81,80
9: 97,92

2 Nháy: 01
Giải nhì 26212
Giải ba 10231-06997
Giải tư 70744-64946-89336-20001-88947-84105-33408
Giải năm 6501
Giải sáu 4879-9392-1211
Giải bảy 980
Giải tám 27
KQXS Quảng Ngãi 03/05/2024
Giải đặc biệt 487281 Đầu - Nháy
Giải nhất 52970 0: 01,05,08,01
1: 12,11
2: 27
3: 31,36
4: 44,46,47
5:
6:
7: 70,79
8: 81,80
9: 97,92

2 Nháy: 01
Giải nhì 26212
Giải ba 10231-06997
Giải tư 70744-64946-89336-20001-88947-84105-33408
Giải năm 6501
Giải sáu 4879-9392-1211
Giải bảy 980
Giải tám 27
KQXS Quảng Ngãi 02/05/2024
Giải đặc biệt 487281 Đầu - Nháy
Giải nhất 52970 0: 01,05,08,01
1: 12,11
2: 27
3: 31,36
4: 44,46,47
5:
6:
7: 70,79
8: 81,80
9: 97,92

2 Nháy: 01
Giải nhì 26212
Giải ba 10231-06997
Giải tư 70744-64946-89336-20001-88947-84105-33408
Giải năm 6501
Giải sáu 4879-9392-1211
Giải bảy 980
Giải tám 27

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình

BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 21/05/2024


Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 17h00 là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.


vào web Kết Quả Nét xem các số đẹp hôm nay