KQXS Tây Ninh 26/01/2023
Giải đặc biệt 397242 Đầu - Nháy
Giải nhất 18300 0: 00,08,01,08
1: 12,16,17
2: 27
3: 36,34
4: 42,42,41
5:
6: 62
7:
8: 84,88,87,80
9:

2 Nháy: 08,42
Giải nhì 14308
Giải ba 59784-40401
Giải tư 86188-12387-68942-04462-51836-26734-24227
Giải năm 6680
Giải sáu 1212-3016-4017
Giải bảy 208
Giải tám 41
KQXS Tây Ninh 19/01/2023
Giải đặc biệt 908607 Đầu - Nháy
Giải nhất 64156 0: 07,03
1: 11
2: 23,22
3: 33,38
4:
5: 56,51,58,56,57
6: 61,63,65
7: 77
8: 83
9: 94

2 Nháy: 56
Giải nhì 12051
Giải ba 69177-73823
Giải tư 08758-85511-77061-66156-39033-55638-83957
Giải năm 6283
Giải sáu 3922-9894-7763
Giải bảy 065
Giải tám 03
KQXS Tây Ninh 12/01/2023
Giải đặc biệt 426832 Đầu - Nháy
Giải nhất 69296 0: 09,02
1: 11,13
2:
3: 32,30,35
4: 40
5: 51,51
6: 64,60
7: 73,79,70
8: 88
9: 96,98

2 Nháy: 51
Giải nhì 19588
Giải ba 75473-86230
Giải tư 35379-30511-63235-30209-27751-56813-82264
Giải năm 9640
Giải sáu 0202-6070-0098
Giải bảy 760
Giải tám 51
KQXS Tây Ninh 05/01/2023
Giải đặc biệt 078483 Đầu - Nháy
Giải nhất 05305 0: 05,08,09
1:
2: 29
3: 37,37
4: 47,41,46
5: 51,55
6:
7: 71,78
8: 83,86
9: 97,94,90

2 Nháy: 37
Giải nhì 66647
Giải ba 42641-26371
Giải tư 75997-68537-82394-57990-72108-25886-23451
Giải năm 3878
Giải sáu 9809-0155-7429
Giải bảy 046
Giải tám 37
KQXS Tây Ninh 29/12/2022
Giải đặc biệt 892443 Đầu - Nháy
Giải nhất 47506 0: 06
1: 12
2: 21,27
3: 30,37
4: 43,44,43,42
5: 53
6: 64,64,67
7:
8: 87,82
9: 90,98

2 Nháy: 43,64
Giải nhì 05487
Giải ba 06064-74730
Giải tư 91444-44982-02937-43621-73164-86143-81612
Giải năm 6053
Giải sáu 4867-6990-2527
Giải bảy 798
Giải tám 42
KQXS Tây Ninh 22/12/2022
Giải đặc biệt 844412 Đầu - Nháy
Giải nhất 51810 0: 05,01,02,08
1: 12,10,12,15,14
2: 28
3: 30
4: 49,49
5:
6: 64
7: 71,73
8: 88
9: 94

2 Nháy: 12,49
Giải nhì 25612
Giải ba 89071-30405
Giải tư 39449-24873-67201-06464-30802-11849-11328
Giải năm 1108
Giải sáu 0015-1530-7114
Giải bảy 088
Giải tám 94
KQXS Tây Ninh 15/12/2022
Giải đặc biệt 425636 Đầu - Nháy
Giải nhất 75203 0: 03
1: 15
2: 27
3: 36,35,31,32,36
4: 40
5:
6: 64,64,67,65,62
7: 79
8: 82,80
9: 92

2 Nháy: 36,64
Giải nhì 52027
Giải ba 61464-94479
Giải tư 32792-89535-85664-94231-15415-59332-37482
Giải năm 4467
Giải sáu 2765-2380-4262
Giải bảy 440
Giải tám 36
KQXS Tây Ninh 08/12/2022
Giải đặc biệt 022800 Đầu - Nháy
Giải nhất 39533 0: 00,02,05,05,09
1: 13
2: 27,23
3: 33,33
4: 45
5: 55
6: 66,65
7: 74
8: 80,82
9: 94

2 Nháy: 05,33
Giải nhì 62527
Giải ba 59880-54313
Giải tư 90255-76966-33945-91294-31302-81565-31905
Giải năm 9574
Giải sáu 0523-5733-0882
Giải bảy 405
Giải tám 09
KQXS Tây Ninh 01/12/2022
Giải đặc biệt 807836 Đầu - Nháy
Giải nhất 55663 0: 08
1: 13
2:
3: 36,39,39,37
4: 47
5: 54,54,53
6: 63,62,66,67
7: 76,74
8: 80
9: 91

2 Nháy: 39,54
Giải nhì 56354
Giải ba 71262-00391
Giải tư 70739-52947-11276-86513-64654-57366-34908
Giải năm 2980
Giải sáu 3139-4067-0737
Giải bảy 653
Giải tám 74
KQXS Tây Ninh 24/11/2022
Giải đặc biệt 727526 Đầu - Nháy
Giải nhất 11140 0: 05,06,06
1: 11
2: 26,23,26
3: 37
4: 40,43
5: 51,57
6: 66
7: 76,76
8: 89,86
9: 99

2 Nháy: 06,26,76
Giải nhì 93105
Giải ba 45976-94943
Giải tư 35323-40376-49206-60699-30226-49351-29457
Giải năm 9206
Giải sáu 3989-8511-5137
Giải bảy 886
Giải tám 66
KQXS Tây Ninh 17/11/2022
Giải đặc biệt 929130 Đầu - Nháy
Giải nhất 56536 0: 09
1: 14,17,16
2:
3: 30,36,35,38
4: 43,45,43,41,49
5: 57
6: 66,65
7: 76,73
8:
9:

2 Nháy: 43
Giải nhì 05014
Giải ba 61843-83576
Giải tư 95545-76709-52143-92857-71441-52517-62935
Giải năm 7673
Giải sáu 0866-4838-2649
Giải bảy 516
Giải tám 65
KQXS Tây Ninh 10/11/2022
Giải đặc biệt 978402 Đầu - Nháy
Giải nhất 10321 0: 02,04
1: 16,18
2: 21,28,24
3: 35,34
4: 45,43
5: 56
6:
7: 78,73
8: 80,89
9: 90,98
Giải nhì 12678
Giải ba 17528-39035
Giải tư 72680-66756-14634-12990-13616-65104-61689
Giải năm 5518
Giải sáu 8145-4473-1643
Giải bảy 524
Giải tám 98
KQXS Tây Ninh 03/11/2022
Giải đặc biệt 862273 Đầu - Nháy
Giải nhất 17112 0: 06
1: 12
2: 27,23
3: 33
4: 46,48,44,43
5: 51
6: 60,64
7: 73,73,72
8: 88
9: 95,96

2 Nháy: 73
Giải nhì 80688
Giải ba 28127-79133
Giải tư 24595-97273-51546-25648-11951-13206-03823
Giải năm 3944
Giải sáu 6360-9243-1064
Giải bảy 196
Giải tám 72
KQXS Tây Ninh 27/10/2022
Giải đặc biệt 613199 Đầu - Nháy
Giải nhất 53302 0: 02,00,09,00,06
1: 10,16,10
2:
3: 38
4: 45,47
5:
6:
7: 74,74
8: 85,89
9: 99,90,95

2 Nháy: 00,10,74
Giải nhì 73274
Giải ba 18990-61995
Giải tư 95300-96338-18609-93910-03916-81885-26174
Giải năm 9500
Giải sáu 4110-0445-2689
Giải bảy 506
Giải tám 47
KQXS Tây Ninh 22/09/2022
Giải đặc biệt 909972 Đầu - Nháy
Giải nhất 56474 0: 01
1: 12
2:
3: 37,31,32,36,33
4: 43
5: 55
6: 69,60
7: 72,74,72,72
8: 89,81
9: 93

3 Nháy: 72
Giải nhì 67372
Giải ba 36337-88769
Giải tư 30355-60689-80331-52481-26232-93493-12960
Giải năm 8536
Giải sáu 3312-2543-6133
Giải bảy 072
Giải tám 01
KQXS Tây Ninh 15/09/2022
Giải đặc biệt 994803 Đầu - Nháy
Giải nhất 27390 0: 03
1: 17
2: 26
3: 39,35
4: 41
5: 59,57,52
6: 63,62,68
7: 74,74
8:
9: 90,96,91,95

2 Nháy: 74
Giải nhì 29659
Giải ba 72574-03939
Giải tư 02335-79463-31926-24696-95017-69757-70362
Giải năm 0452
Giải sáu 0668-0974-9941
Giải bảy 491
Giải tám 95
KQXS Tây Ninh 25/08/2022
Giải đặc biệt 503225 Đầu - Nháy
Giải nhất 90979 0: 02
1: 18
2: 25,27,22,28,25
3: 38,34
4:
5: 57
6: 69,67,68
7: 79,71,77
8:
9: 91,92

2 Nháy: 25
Giải nhì 35627
Giải ba 74918-82591
Giải tư 48669-02522-12967-59838-75428-20292-34371
Giải năm 9377
Giải sáu 3368-6502-0034
Giải bảy 725
Giải tám 57
KQXS Tây Ninh 18/08/2022
Giải đặc biệt 288238 Đầu - Nháy
Giải nhất 51788 0: 01,04,07
1: 18,18,18
2: 23,24
3: 38,36,39,37
4: 40
5:
6: 64,60
7: 70
8: 88,84
9:

3 Nháy: 18
Giải nhì 69618
Giải ba 21764-45536
Giải tư 29818-47240-21170-02439-27001-99237-72704
Giải năm 3918
Giải sáu 9823-1660-7724
Giải bảy 807
Giải tám 84
KQXS Tây Ninh 11/08/2022
Giải đặc biệt 224778 Đầu - Nháy
Giải nhất 57236 0: 01
1:
2: 20,23
3: 36,38,37,37
4: 42
5: 59,58,55
6:
7: 78,71,78,71,76
8:
9: 90,92

2 Nháy: 37,71,78
Giải nhì 72801
Giải ba 00290-04892
Giải tư 09742-38471-96738-09659-53237-40920-21523
Giải năm 8578
Giải sáu 8671-7758-3737
Giải bảy 776
Giải tám 55
KQXS Tây Ninh 04/08/2022
Giải đặc biệt 229166 Đầu - Nháy
Giải nhất 71433 0: 00,09
1: 19
2: 20
3: 33
4: 42,40,47,41
5:
6: 66,68,67,69,61
7:
8: 80,86
9: 97,94
Giải nhì 79768
Giải ba 86367-10942
Giải tư 24169-23340-09447-94780-51297-07119-87300
Giải năm 0909
Giải sáu 1341-1686-3720
Giải bảy 761
Giải tám 94

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình

BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 30/01/2023


Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 17h00 là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.


vào web XSMB.top xem các cao thủ chốt số - Đăng ký chốt số để kiếm tiền