KQXS Tây Ninh 19/05/2022
Giải đặc biệt 742156 Đầu - Nháy
Giải nhất 92602 0: 02,04,00
1: 11
2: 26,28
3: 37
4:
5: 56,59,58
6: 64
7:
8: 82,81,83,83,89
9: 95,95

2 Nháy: 83,95
Giải nhì 61737
Giải ba 54226-98882
Giải tư 29411-15895-04781-66504-31783-55583-63300
Giải năm 6559
Giải sáu 1464-2958-3128
Giải bảy 195
Giải tám 89
KQXS Tây Ninh 12/05/2022
Giải đặc biệt 784063 Đầu - Nháy
Giải nhất 52063 0:
1: 10,14
2: 26,25,26,26
3: 36,34
4: 49
5: 54
6: 63,63,63,60
7: 71
8: 89,88
9: 93

3 Nháy: 26,63
Giải nhì 94754
Giải ba 46563-62736
Giải tư 21426-83034-88710-65671-28725-01126-34914
Giải năm 4460
Giải sáu 3349-8426-5389
Giải bảy 693
Giải tám 88
KQXS Tây Ninh 05/05/2022
Giải đặc biệt 516820 Đầu - Nháy
Giải nhất 44039 0: 06,09,04
1: 15,15
2: 20,23,28
3: 39,34
4: 43
5:
6: 63,66
7: 78,76
8: 80
9: 99,92

2 Nháy: 15
Giải nhì 07706
Giải ba 43243-32523
Giải tư 57778-65263-75709-96999-48380-81228-18376
Giải năm 3166
Giải sáu 2734-7904-0892
Giải bảy 115
Giải tám 15
KQXS Tây Ninh 28/04/2022
Giải đặc biệt 004186 Đầu - Nháy
Giải nhất 93270 0: 01
1: 18,15,19,13
2: 25,20
3:
4: 45,44
5: 54
6: 60
7: 70,75,72
8: 86,86,85
9: 99

2 Nháy: 86
Giải nhì 28845
Giải ba 42825-89018
Giải tư 62715-53719-19554-28875-45699-16986-81501
Giải năm 6744
Giải sáu 5485-2013-5072
Giải bảy 620
Giải tám 60
KQXS Tây Ninh 21/04/2022
Giải đặc biệt 699642 Đầu - Nháy
Giải nhất 30876 0: 09
1: 10,19,17,11
2: 22,27
3: 36
4: 42,42
5: 55,57
6:
7: 76
8: 81
9: 96,90,97,92

2 Nháy: 42
Giải nhì 61396
Giải ba 79722-34710
Giải tư 05055-15042-20409-28527-13336-18719-92657
Giải năm 6790
Giải sáu 7917-3797-3311
Giải bảy 481
Giải tám 92
KQXS Tây Ninh 14/04/2022
Giải đặc biệt 815386 Đầu - Nháy
Giải nhất 88019 0: 09
1: 19,15,15
2: 24
3: 36,35
4: 41,45,46
5: 53
6: 67
7: 76
8: 86,89,89
9: 98,91

2 Nháy: 15,89
Giải nhì 45315
Giải ba 15089-94224
Giải tư 51309-10136-79998-14641-43935-14353-90767
Giải năm 6415
Giải sáu 3076-3145-4391
Giải bảy 946
Giải tám 89
KQXS Tây Ninh 07/04/2022
Giải đặc biệt 159545 Đầu - Nháy
Giải nhất 77572 0: 00
1: 18,14
2: 24,23
3: 38,31
4: 45,40
5:
6: 65,69,61
7: 72,77,74,75
8: 83,88
9:
Giải nhì 47783
Giải ba 87077-27965
Giải tư 48869-35888-55624-73300-54838-95774-05361
Giải năm 5740
Giải sáu 1318-7623-7331
Giải bảy 814
Giải tám 75
KQXS Tây Ninh 31/03/2022
Giải đặc biệt 471391 Đầu - Nháy
Giải nhất 33625 0: 03
1: 11,16
2: 25,29,20
3: 36,38,35,36
4:
5: 57,58
6: 65
7: 78,73
8: 84,86
9: 91

2 Nháy: 36
Giải nhì 14529
Giải ba 74678-84036
Giải tư 28765-74420-82738-50884-56903-87311-38016
Giải năm 8057
Giải sáu 3173-1635-4336
Giải bảy 358
Giải tám 86
KQXS Tây Ninh 24/03/2022
Giải đặc biệt 792733 Đầu - Nháy
Giải nhất 83681 0: 02,03,06
1: 13
2: 20
3: 33,37,39,32,35,32,30
4: 44
5: 55
6: 68
7:
8: 81,85,80
9:

2 Nháy: 32
Giải nhì 35537
Giải ba 17339-51513
Giải tư 30885-83032-32602-95403-77755-07335-21068
Giải năm 3532
Giải sáu 8180-7530-9820
Giải bảy 044
Giải tám 06
KQXS Tây Ninh 17/03/2022
Giải đặc biệt 819874 Đầu - Nháy
Giải nhất 11106 0: 06,07
1: 11,17,13
2: 29,27
3:
4: 43
5: 57,50,59,56
6: 68
7: 74,70,78
8: 84
9: 90
Giải nhì 37157
Giải ba 18470-94029
Giải tư 70611-07350-75243-17678-46317-16668-25384
Giải năm 3013
Giải sáu 1759-4207-4390
Giải bảy 227
Giải tám 56
KQXS Tây Ninh 03/03/2022
Giải đặc biệt 752915 Đầu - Nháy
Giải nhất 82253 0: 01,03,06
1: 15,12,11
2:
3: 39
4: 46
5: 53,52,54
6: 66
7: 71,79
8: 86,86
9: 95,94

2 Nháy: 86
Giải nhì 60201
Giải ba 13386-59866
Giải tư 18852-35271-41803-95212-92354-96511-65695
Giải năm 4506
Giải sáu 3886-1794-9846
Giải bảy 079
Giải tám 39
KQXS Tây Ninh 24/02/2022
Giải đặc biệt 511623 Đầu - Nháy
Giải nhất 62234 0: 00,00
1: 14
2: 23
3: 34,35,39
4: 42,48,46
5: 58,50,53
6:
7: 79
8: 88,81
9: 94,98

2 Nháy: 00
Giải nhì 50200
Giải ba 17500-49742
Giải tư 94658-35550-93414-05653-01635-10979-72488
Giải năm 1194
Giải sáu 8098-2148-3839
Giải bảy 781
Giải tám 46
KQXS Tây Ninh 17/02/2022
Giải đặc biệt 092286 Đầu - Nháy
Giải nhất 41904 0: 04
1: 15,12,12,12
2:
3: 33,38
4: 40,43,49
5:
6: 68,68
7: 79,77
8: 86,87,84
9: 98

2 Nháy: 68
3 Nháy: 12
Giải nhì 38087
Giải ba 84868-14498
Giải tư 61868-44315-84340-04233-55512-78479-08143
Giải năm 2738
Giải sáu 8412-5012-8384
Giải bảy 477
Giải tám 49
KQXS Tây Ninh 10/02/2022
Giải đặc biệt 569954 Đầu - Nháy
Giải nhất 27189 0:
1: 12
2: 28,22
3: 36,37,34
4: 48
5: 54,57,56
6: 64,60,69
7: 71,78
8: 89
9: 96,91
Giải nhì 23236
Giải ba 04857-86656
Giải tư 09048-63337-61871-38828-18078-07212-31596
Giải năm 0922
Giải sáu 8034-8464-6791
Giải bảy 560
Giải tám 69
KQXS Tây Ninh 03/02/2022
Giải đặc biệt 321261 Đầu - Nháy
Giải nhất 98106 0: 06,03
1:
2: 27,28,23,28
3: 32
4: 44
5: 50
6: 61
7: 79
8: 84,84,83
9: 91,98,94,97

2 Nháy: 28,84
Giải nhì 27544
Giải ba 17084-51479
Giải tư 33227-39832-56150-33191-59084-61398-85583
Giải năm 7428
Giải sáu 7194-8103-8123
Giải bảy 397
Giải tám 28
KQXS Tây Ninh 27/01/2022
Giải đặc biệt 607239 Đầu - Nháy
Giải nhất 34021 0: 04
1: 10,18,15
2: 21,20
3: 39,33
4: 45,41
5: 53,58,57
6: 61
7: 78,76
8: 80
9: 94
Giải nhì 54353
Giải ba 79920-78204
Giải tư 47145-00958-01833-56494-59510-10418-57315
Giải năm 1757
Giải sáu 7278-8041-0780
Giải bảy 476
Giải tám 61
KQXS Tây Ninh 20/01/2022
Giải đặc biệt 902355 Đầu - Nháy
Giải nhất 00251 0: 06,03
1: 10
2: 24
3: 38,30,31
4:
5: 55,51,55,59,55,54,52
6: 69,67
7: 73
8:
9: 90

3 Nháy: 55
Giải nhì 46710
Giải ba 43269-43338
Giải tư 29824-40030-76606-52155-23859-83867-69990
Giải năm 5055
Giải sáu 9073-5354-2752
Giải bảy 903
Giải tám 31
KQXS Tây Ninh 13/01/2022
Giải đặc biệt 479371 Đầu - Nháy
Giải nhất 89835 0:
1: 19,12,14
2: 28,22
3: 35,32,31
4: 44,44
5: 57
6:
7: 71,79,75,78,77
8: 80
9: 95

2 Nháy: 44
Giải nhì 91119
Giải ba 78495-08844
Giải tư 86232-24531-39179-35712-14828-41180-78957
Giải năm 7175
Giải sáu 1914-3278-4322
Giải bảy 977
Giải tám 44
KQXS Tây Ninh 06/01/2022
Giải đặc biệt 859725 Đầu - Nháy
Giải nhất 04341 0: 02,06
1: 19,14
2: 25,24
3:
4: 41,48
5: 52,55,53
6: 63,62,68
7: 77
8: 83
9: 94,95
Giải nhì 86652
Giải ba 36063-52394
Giải tư 81319-37662-16177-92795-44724-76702-66948
Giải năm 6055
Giải sáu 2653-5083-4014
Giải bảy 106
Giải tám 68
KQXS Tây Ninh 30/12/2021
Giải đặc biệt 119717 Đầu - Nháy
Giải nhất 66366 0: 03,03
1: 17,13
2: 27
3:
4: 41
5: 59,52,56
6: 66,67,60
7: 79,75
8: 81,85
9: 90,91

2 Nháy: 03
Giải nhì 86141
Giải ba 62759-06681
Giải tư 43327-78867-24579-00260-31690-97352-00285
Giải năm 6213
Giải sáu 2091-6856-1603
Giải bảy 203
Giải tám 75

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình

BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 26/05/2022
87071416

Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 17h00 là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.