• Trang chủ
  • Kết quả xổ số Tây Ninh
  • KQXS Tây Ninh

Kết quả Đầu
KQXS Tây Ninh 10/06/2021
Giải đặc biệt 271421
Giải nhất 93738
Giải nhì 23520
Giải ba 24004-24691
Giải tư 06640-40301-05811-68110-35348-03717-54971
Giải năm 9993
Giải sáu 1047-9883-3448
Giải bảy 289
Giải tám 88
0: 04,01
1: 11,10,17
2: 21,20
3: 38
4: 40,48,47,48
5:
6:
7: 71
8: 83,89,88
9: 91,93
KQXS Tây Ninh 03/06/2021
Giải đặc biệt 791223
Giải nhất 51700
Giải nhì 96513
Giải ba 17584-87441
Giải tư 71089-35970-20644-40558-66670-80714-89724
Giải năm 4818
Giải sáu 9326-5933-0838
Giải bảy 073
Giải tám 56
0: 00
1: 13,14,18
2: 23,24,26
3: 33,38
4: 41,44
5: 58,56
6:
7: 70,70,73
8: 84,89
9:
KQXS Tây Ninh 27/05/2021
Giải đặc biệt 564247
Giải nhất 18114
Giải nhì 71795
Giải ba 72269-26305
Giải tư 66305-42230-08499-48023-34966-07830-38630
Giải năm 4718
Giải sáu 4221-2567-9774
Giải bảy 990
Giải tám 71
0: 05,05
1: 14,18
2: 23,21
3: 30,30,30
4: 47
5:
6: 69,66,67
7: 74,71
8:
9: 95,99,90
KQXS Tây Ninh 20/05/2021
Giải đặc biệt 524786
Giải nhất 14245
Giải nhì 42765
Giải ba 50300-46571
Giải tư 80761-35243-12420-64594-12682-73565-59124
Giải năm 6119
Giải sáu 6042-8935-7198
Giải bảy 202
Giải tám 15
0: 00,02
1: 19,15
2: 20,24
3: 35
4: 45,43,42
5:
6: 65,61,65
7: 71
8: 86,82
9: 94,98
KQXS Tây Ninh 13/05/2021
Giải đặc biệt 069993
Giải nhất 10356
Giải nhì 07912
Giải ba 87608-57055
Giải tư 92027-60946-18939-19295-50443-94628-38008
Giải năm 2977
Giải sáu 9307-0087-1044
Giải bảy 059
Giải tám 78
0: 08,08,07
1: 12
2: 27,28
3: 39
4: 46,43,44
5: 56,55,59
6:
7: 77,78
8: 87
9: 93,95
KQXS Tây Ninh 06/05/2021
Giải đặc biệt 518179
Giải nhất 40317
Giải nhì 99472
Giải ba 93450-52587
Giải tư 29121-87492-09620-60295-54381-22792-16356
Giải năm 2498
Giải sáu 3709-2536-7088
Giải bảy 920
Giải tám 66
0: 09
1: 17
2: 21,20,20
3: 36
4:
5: 50,56
6: 66
7: 79,72
8: 87,81,88
9: 92,95,92,98
KQXS Tây Ninh 29/04/2021
Giải đặc biệt 834077
Giải nhất 92467
Giải nhì 49484
Giải ba 23564-70866
Giải tư 04114-35807-17248-46061-48264-85194-45658
Giải năm 2847
Giải sáu 3011-3864-8208
Giải bảy 690
Giải tám 22
0: 07,08
1: 14,11
2: 22
3:
4: 48,47
5: 58
6: 67,64,66,61,64,64
7: 77
8: 84
9: 94,90
KQXS Tây Ninh 15/04/2021
Giải đặc biệt 405195
Giải nhất 44048
Giải nhì 72676
Giải ba 94614-75675
Giải tư 76216-26034-86199-38241-46984-70056-46570
Giải năm 9908
Giải sáu 1969-3284-0242
Giải bảy 864
Giải tám 07
0: 08,07
1: 14,16
2:
3: 34
4: 48,41,42
5: 56
6: 69,64
7: 76,75,70
8: 84,84
9: 95,99
KQXS Tây Ninh 08/04/2021
Giải đặc biệt 183809
Giải nhất 56289
Giải nhì 88016
Giải ba 49754-79153
Giải tư 15934-07176-93435-78968-31379-66355-46436
Giải năm 8219
Giải sáu 2978-7385-9457
Giải bảy 641
Giải tám 15
0: 09
1: 16,19,15
2:
3: 34,35,36
4: 41
5: 54,53,55,57
6: 68
7: 76,79,78
8: 89,85
9:
KQXS Tây Ninh 01/04/2021
Giải đặc biệt 612449
Giải nhất 37407
Giải nhì 63476
Giải ba 32549-84753
Giải tư 30030-53514-29371-23029-75255-21622-09534
Giải năm 6767
Giải sáu 2557-0087-2769
Giải bảy 827
Giải tám 99
0: 07
1: 14
2: 29,22,27
3: 30,34
4: 49,49
5: 53,55,57
6: 67,69
7: 76,71
8: 87
9: 99
KQXS Tây Ninh 25/03/2021
Giải đặc biệt 097929
Giải nhất 48520
Giải nhì 78844
Giải ba 37575-36362
Giải tư 41508-81975-69319-09352-93147-90872-01280
Giải năm 0683
Giải sáu 7075-1590-5200
Giải bảy 093
Giải tám 63
0: 08,00
1: 19
2: 29,20
3:
4: 44,47
5: 52
6: 62,63
7: 75,75,72,75
8: 80,83
9: 90,93
KQXS Tây Ninh 18/03/2021
Giải đặc biệt 275782
Giải nhất 85446
Giải nhì 52658
Giải ba 31147-54118
Giải tư 00249-72708-69138-34462-78404-43307-52420
Giải năm 1397
Giải sáu 9688-6420-0542
Giải bảy 083
Giải tám 29
0: 08,04,07
1: 18
2: 20,20,29
3: 38
4: 46,47,49,42
5: 58
6: 62
7:
8: 82,88,83
9: 97
KQXS Tây Ninh 11/03/2021
Giải đặc biệt 513476
Giải nhất 69736
Giải nhì 51311
Giải ba 49078-33558
Giải tư 23454-39616-97084-41163-80696-29708-88722
Giải năm 5721
Giải sáu 8867-6238-3555
Giải bảy 772
Giải tám 68
0: 08
1: 11,16
2: 22,21
3: 36,38
4:
5: 58,54,55
6: 63,67,68
7: 76,78,72
8: 84
9: 96
KQXS Tây Ninh 04/03/2021
Giải đặc biệt 962910
Giải nhất 39002
Giải nhì 03828
Giải ba 17129-90499
Giải tư 76339-15658-74486-69199-35718-18667-46700
Giải năm 4000
Giải sáu 6253-1649-6872
Giải bảy 454
Giải tám 93
0: 02,00,00
1: 10,18
2: 28,29
3: 39
4: 49
5: 58,53,54
6: 67
7: 72
8: 86
9: 99,99,93
KQXS Tây Ninh 25/02/2021
Giải đặc biệt 309841
Giải nhất 97351
Giải nhì 84015
Giải ba 94376-86223
Giải tư 80697-81402-94528-96898-10778-14585-22490
Giải năm 6130
Giải sáu 3640-4112-7222
Giải bảy 844
Giải tám 40
0: 02
1: 15,12
2: 23,28,22
3: 30
4: 41,40,44,40
5: 51
6:
7: 76,78
8: 85
9: 97,98,90
KQXS Tây Ninh 18/02/2021
Giải đặc biệt 232111
Giải nhất 76589
Giải nhì 19859
Giải ba 97251-51384
Giải tư 42470-37895-34215-41297-10198-20784-65490
Giải năm 6100
Giải sáu 1988-9438-7181
Giải bảy 925
Giải tám 88
0: 00
1: 11,15
2: 25
3: 38
4:
5: 59,51
6:
7: 70
8: 89,84,84,88,81,88
9: 95,97,98,90
KQXS Tây Ninh 11/02/2021
Giải đặc biệt 724134
Giải nhất 99129
Giải nhì 82914
Giải ba 99640-08651
Giải tư 81980-41250-92172-85738-33943-55224-50875
Giải năm 9101
Giải sáu 3824-2410-4388
Giải bảy 020
Giải tám 38
0: 01
1: 14,10
2: 29,24,24,20
3: 34,38,38
4: 40,43
5: 51,50
6:
7: 72,75
8: 80,88
9:
KQXS Tây Ninh 04/02/2021
Giải đặc biệt 142108
Giải nhất 63929
Giải nhì 67516
Giải ba 42798-99213
Giải tư 15443-11269-45753-79445-97127-56118-14773
Giải năm 5857
Giải sáu 9489-3634-7029
Giải bảy 045
Giải tám 87
0: 08
1: 16,13,18
2: 29,27,29
3: 34
4: 43,45,45
5: 53,57
6: 69
7: 73
8: 89,87
9: 98
KQXS Tây Ninh 28/01/2021
Giải đặc biệt 684009
Giải nhất 74838
Giải nhì 49812
Giải ba 74552-88000
Giải tư 99223-70622-84315-91663-40103-83975-69223
Giải năm 3128
Giải sáu 2291-0746-9692
Giải bảy 003
Giải tám 60
0: 09,00,03,03
1: 12,15
2: 23,22,23,28
3: 38
4: 46
5: 52
6: 63,60
7: 75
8:
9: 91,92
KQXS Tây Ninh 21/01/2021
Giải đặc biệt 140515
Giải nhất 64526
Giải nhì 90075
Giải ba 53491-00084
Giải tư 42258-70490-68001-99919-43052-34033-43822
Giải năm 5757
Giải sáu 9351-0190-8860
Giải bảy 143
Giải tám 37
0: 01
1: 15,19
2: 26,22
3: 33,37
4: 43
5: 58,52,57,51
6: 60
7: 75
8: 84
9: 91,90,90
KQXS Tây Ninh 14/01/2021
Giải đặc biệt 060206
Giải nhất 56349
Giải nhì 72841
Giải ba 13225-65351
Giải tư 31696-89759-59705-85599-80280-00688-55357
Giải năm 4613
Giải sáu 1026-2681-1732
Giải bảy 649
Giải tám 75
0: 06,05
1: 13
2: 25,26
3: 32
4: 49,41,49
5: 51,59,57
6:
7: 75
8: 80,88,81
9: 96,99
KQXS Tây Ninh 31/12/2020
Giải đặc biệt 281831
Giải nhất 49907
Giải nhì 36663
Giải ba 74099-05998
Giải tư 44841-87934-95452-19220-90315-43442-87443
Giải năm 2299
Giải sáu 1161-2788-4295
Giải bảy 415
Giải tám 25
0: 07
1: 15,15
2: 20,25
3: 31,34
4: 41,42,43
5: 52
6: 63,61
7:
8: 88
9: 99,98,99,95
KQXS Tây Ninh 24/12/2020
Giải đặc biệt 870249
Giải nhất 70174
Giải nhì 17328
Giải ba 81201-10322
Giải tư 54970-42792-23951-47459-05427-37859-99474
Giải năm 8844
Giải sáu 9698-8754-0515
Giải bảy 654
Giải tám 21
0: 01
1: 15
2: 28,22,27,21
3:
4: 49,44
5: 51,59,59,54,54
6:
7: 74,70,74
8:
9: 92,98
KQXS Tây Ninh 17/12/2020
Giải đặc biệt 747987
Giải nhất 30601
Giải nhì 85101
Giải ba 17076-48524
Giải tư 08109-64167-81579-14581-32837-49451-94825
Giải năm 5785
Giải sáu 6515-9302-8273
Giải bảy 472
Giải tám 48
0: 01,01,09,02
1: 15
2: 24,25
3: 37
4: 48
5: 51
6: 67
7: 76,79,73,72
8: 87,81,85
9:
KQXS Tây Ninh 10/12/2020
Giải đặc biệt 100435
Giải nhất 56452
Giải nhì 74587
Giải ba 84036-59380
Giải tư 05708-52243-79021-21783-89805-60018-25143
Giải năm 5894
Giải sáu 0808-9434-5630
Giải bảy 902
Giải tám 70
0: 08,05,08,02
1: 18
2: 21
3: 35,36,34,30
4: 43,43
5: 52
6:
7: 70
8: 87,80,83
9: 94
KQXS Tây Ninh 03/12/2020
Giải đặc biệt 546922
Giải nhất 27537
Giải nhì 40995
Giải ba 33251-82463
Giải tư 08429-08343-57300-81618-66523-18123-18242
Giải năm 9984
Giải sáu 3045-9485-3570
Giải bảy 540
Giải tám 91
0: 00
1: 18
2: 22,29,23,23
3: 37
4: 43,42,45,40
5: 51
6: 63
7: 70
8: 84,85
9: 95,91
KQXS Tây Ninh 26/11/2020
Giải đặc biệt 663755
Giải nhất 28825
Giải nhì 45340
Giải ba 35826-25016
Giải tư 32083-63663-35031-49704-41452-12951-74840
Giải năm 9715
Giải sáu 8457-0282-3171
Giải bảy 337
Giải tám 08
0: 04,08
1: 16,15
2: 25,26
3: 31,37
4: 40,40
5: 55,52,51,57
6: 63
7: 71
8: 83,82
9:
KQXS Tây Ninh 19/11/2020
Giải đặc biệt 768436
Giải nhất 64692
Giải nhì 66616
Giải ba 39827-38239
Giải tư 36568-94157-67907-31038-59176-62242-24553
Giải năm 7866
Giải sáu 7872-6831-8017
Giải bảy 812
Giải tám 39
0: 07
1: 16,17,12
2: 27
3: 36,39,38,31,39
4: 42
5: 57,53
6: 68,66
7: 76,72
8:
9: 92
KQXS Tây Ninh 12/11/2020
Giải đặc biệt 268317
Giải nhất 65449
Giải nhì 95955
Giải ba 20391-00064
Giải tư 37662-04634-66602-32538-39033-43814-49936
Giải năm 2302
Giải sáu 1964-2261-3475
Giải bảy 538
Giải tám 93
0: 02,02
1: 17,14
2:
3: 34,38,33,36,38
4: 49
5: 55
6: 64,62,64,61
7: 75
8:
9: 91,93
KQXS Tây Ninh 05/11/2020
Giải đặc biệt 220121
Giải nhất 75324
Giải nhì 12999
Giải ba 78754-13979
Giải tư 90097-86000-56273-73383-74138-28015-92321
Giải năm 8593
Giải sáu 8006-2753-3348
Giải bảy 380
Giải tám 58
0: 00,06
1: 15
2: 21,24,21
3: 38
4: 48
5: 54,53,58
6:
7: 79,73
8: 83,80
9: 99,97,93
KQXS Tây Ninh 29/10/2020
Giải đặc biệt 754859
Giải nhất 25131
Giải nhì 58486
Giải ba 83653-52839
Giải tư 32615-92912-33303-56570-99197-44420-48029
Giải năm 2984
Giải sáu 0999-3363-9416
Giải bảy 225
Giải tám 01
0: 03,01
1: 15,12,16
2: 20,29,25
3: 31,39
4:
5: 59,53
6: 63
7: 70
8: 86,84
9: 97,99

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình


BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 13/06/2021


Top Đặc Biệt: 13/06/2021


Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 4h chiều là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.