KQXS Tây Ninh 02/12/2021
Giải đặc biệt 761916 Đầu - Nháy
Giải nhất 56180 0: 06
1: 16
2:
3: 37
4: 42,49
5: 55,56,52
6: 66
7: 77,75
8: 80,83,82
9: 96,93,94,95
Giải nhì 41755
Giải ba 27196-34183
Giải tư 44106-82437-49942-89493-98456-72477-34049
Giải năm 3282
Giải sáu 1394-5866-9952
Giải bảy 595
Giải tám 75
KQXS Tây Ninh 25/11/2021
Giải đặc biệt 880313 Đầu - Nháy
Giải nhất 55429 0: 04
1: 13,13,17
2: 29,20,21,29
3:
4: 48,44
5: 59,58
6: 67,65
7:
8: 81,88
9: 98,92

2 Nháy: 13,29
Giải nhì 81667
Giải ba 02848-63359
Giải tư 53581-61720-49198-60965-71104-63588-80158
Giải năm 4244
Giải sáu 9192-6221-8413
Giải bảy 629
Giải tám 17
KQXS Tây Ninh 18/11/2021
Giải đặc biệt 373851 Đầu - Nháy
Giải nhất 56556 0: 08,07
1: 11
2: 28
3: 38
4: 40
5: 51,56,57,55,57
6: 65,60
7: 74,79
8: 86,82
9: 93

2 Nháy: 57
Giải nhì 87265
Giải ba 46057-28140
Giải tư 32355-29386-64774-27728-03808-99107-45257
Giải năm 3482
Giải sáu 5911-4893-4538
Giải bảy 360
Giải tám 79
KQXS Tây Ninh 11/11/2021
Giải đặc biệt 711260 Đầu - Nháy
Giải nhất 10502 0: 02,09,01
1: 19,10,15,14
2:
3: 35
4: 44,43,45,43,44
5:
6: 60,61,68
7: 74
8: 86
9:

2 Nháy: 43,44
Giải nhì 69961
Giải ba 94344-13643
Giải tư 92445-09919-73168-91109-87910-86215-46143
Giải năm 3244
Giải sáu 4335-7286-3174
Giải bảy 101
Giải tám 14
KQXS Tây Ninh 04/11/2021
Giải đặc biệt 684051 Đầu - Nháy
Giải nhất 23095 0: 07,03
1:
2: 28
3: 33,34
4: 48,43,49,47
5: 51,58,53,52
6: 62
7: 77
8: 86,88
9: 95
Giải nhì 81858
Giải ba 49148-85933
Giải tư 79607-00043-64786-29334-34353-73228-74249
Giải năm 3147
Giải sáu 5388-6752-3177
Giải bảy 503
Giải tám 62
KQXS Tây Ninh 28/10/2021
Giải đặc biệt 396800 Đầu - Nháy
Giải nhất 57136 0: 00,09
1:
2: 28
3: 36,32
4: 42,40,48,42,46
5: 58
6: 65,62
7: 78,74
8: 83
9: 95,98

2 Nháy: 42
Giải nhì 79078
Giải ba 73042-47228
Giải tư 12740-10265-45862-73648-48795-22132-81842
Giải năm 3798
Giải sáu 2383-6058-9309
Giải bảy 946
Giải tám 74
KQXS Tây Ninh 22/10/2021
Giải đặc biệt 673884 Đầu - Nháy
Giải nhất 46298 0: 00,01,08,06
1: 18,14
2: 28,29
3: 35,38,36
4: 43,44
5: 57
6: 64
7:
8: 84
9: 98,96
Giải nhì 38900
Giải ba 60343-31457
Giải tư 43201-87064-35508-04828-52335-70706-01929
Giải năm 4144
Giải sáu 5138-8336-7218
Giải bảy 996
Giải tám 14
KQXS Tây Ninh 08/07/2021
Giải đặc biệt 673884 Đầu - Nháy
Giải nhất 46298 0: 00,01,08,06
1: 18,14
2: 28,29
3: 35,38,36
4: 43,44
5: 57
6: 64
7:
8: 84
9: 98,96
Giải nhì 38900
Giải ba 60343-31457
Giải tư 43201-87064-35508-04828-52335-70706-01929
Giải năm 4144
Giải sáu 5138-8336-7218
Giải bảy 996
Giải tám 14
KQXS Tây Ninh 01/07/2021
Giải đặc biệt 675184 Đầu - Nháy
Giải nhất 28201 0: 01,02
1: 10,16,18,13
2: 25
3:
4: 41,44,44
5: 52
6:
7: 73,71
8: 84,88,87,86
9: 92

2 Nháy: 44
Giải nhì 18192
Giải ba 15702-65510
Giải tư 52988-72587-17386-07673-35641-44016-15018
Giải năm 9813
Giải sáu 5425-5244-8771
Giải bảy 652
Giải tám 44
KQXS Tây Ninh 24/06/2021
Giải đặc biệt 337777 Đầu - Nháy
Giải nhất 17044 0: 01
1: 18
2: 29,27
3: 30,34
4: 44,45,46,43
5: 53
6: 69,65
7: 77,75
8: 87
9: 93,94
Giải nhì 16369
Giải ba 18129-18318
Giải tư 30045-45287-99553-47630-07193-54646-38634
Giải năm 3443
Giải sáu 3227-4065-6401
Giải bảy 594
Giải tám 75
KQXS Tây Ninh 17/06/2021
Giải đặc biệt 719225 Đầu - Nháy
Giải nhất 88235 0:
1: 19,15
2: 25,21,26
3: 35
4: 40,44,46
5: 57,55,55
6: 60,62,61
7: 76
8:
9: 96,98

2 Nháy: 55
Giải nhì 27860
Giải ba 68440-91296
Giải tư 16257-86355-85921-53219-76476-99615-69698
Giải năm 7626
Giải sáu 1344-8555-3362
Giải bảy 946
Giải tám 61
KQXS Tây Ninh 10/06/2021
Giải đặc biệt 271421 Đầu - Nháy
Giải nhất 93738 0: 04,01
1: 11,10,17
2: 21,20
3: 38
4: 40,48,47,48
5:
6:
7: 71
8: 83,89,88
9: 91,93

2 Nháy: 48
Giải nhì 23520
Giải ba 24004-24691
Giải tư 06640-40301-05811-68110-35348-03717-54971
Giải năm 9993
Giải sáu 1047-9883-3448
Giải bảy 289
Giải tám 88
KQXS Tây Ninh 03/06/2021
Giải đặc biệt 791223 Đầu - Nháy
Giải nhất 51700 0: 00
1: 13,14,18
2: 23,24,26
3: 33,38
4: 41,44
5: 58,56
6:
7: 70,70,73
8: 84,89
9:

2 Nháy: 70
Giải nhì 96513
Giải ba 17584-87441
Giải tư 71089-35970-20644-40558-66670-80714-89724
Giải năm 4818
Giải sáu 9326-5933-0838
Giải bảy 073
Giải tám 56
KQXS Tây Ninh 27/05/2021
Giải đặc biệt 564247 Đầu - Nháy
Giải nhất 18114 0: 05,05
1: 14,18
2: 23,21
3: 30,30,30
4: 47
5:
6: 69,66,67
7: 74,71
8:
9: 95,99,90

2 Nháy: 05
3 Nháy: 30
Giải nhì 71795
Giải ba 72269-26305
Giải tư 66305-42230-08499-48023-34966-07830-38630
Giải năm 4718
Giải sáu 4221-2567-9774
Giải bảy 990
Giải tám 71
KQXS Tây Ninh 20/05/2021
Giải đặc biệt 524786 Đầu - Nháy
Giải nhất 14245 0: 00,02
1: 19,15
2: 20,24
3: 35
4: 45,43,42
5:
6: 65,61,65
7: 71
8: 86,82
9: 94,98

2 Nháy: 65
Giải nhì 42765
Giải ba 50300-46571
Giải tư 80761-35243-12420-64594-12682-73565-59124
Giải năm 6119
Giải sáu 6042-8935-7198
Giải bảy 202
Giải tám 15
KQXS Tây Ninh 13/05/2021
Giải đặc biệt 069993 Đầu - Nháy
Giải nhất 10356 0: 08,08,07
1: 12
2: 27,28
3: 39
4: 46,43,44
5: 56,55,59
6:
7: 77,78
8: 87
9: 93,95

2 Nháy: 08
Giải nhì 07912
Giải ba 87608-57055
Giải tư 92027-60946-18939-19295-50443-94628-38008
Giải năm 2977
Giải sáu 9307-0087-1044
Giải bảy 059
Giải tám 78
KQXS Tây Ninh 06/05/2021
Giải đặc biệt 518179 Đầu - Nháy
Giải nhất 40317 0: 09
1: 17
2: 21,20,20
3: 36
4:
5: 50,56
6: 66
7: 79,72
8: 87,81,88
9: 92,95,92,98

2 Nháy: 20,92
Giải nhì 99472
Giải ba 93450-52587
Giải tư 29121-87492-09620-60295-54381-22792-16356
Giải năm 2498
Giải sáu 3709-2536-7088
Giải bảy 920
Giải tám 66
KQXS Tây Ninh 29/04/2021
Giải đặc biệt 834077 Đầu - Nháy
Giải nhất 92467 0: 07,08
1: 14,11
2: 22
3:
4: 48,47
5: 58
6: 67,64,66,61,64,64
7: 77
8: 84
9: 94,90

3 Nháy: 64
Giải nhì 49484
Giải ba 23564-70866
Giải tư 04114-35807-17248-46061-48264-85194-45658
Giải năm 2847
Giải sáu 3011-3864-8208
Giải bảy 690
Giải tám 22
KQXS Tây Ninh 15/04/2021
Giải đặc biệt 405195 Đầu - Nháy
Giải nhất 44048 0: 08,07
1: 14,16
2:
3: 34
4: 48,41,42
5: 56
6: 69,64
7: 76,75,70
8: 84,84
9: 95,99

2 Nháy: 84
Giải nhì 72676
Giải ba 94614-75675
Giải tư 76216-26034-86199-38241-46984-70056-46570
Giải năm 9908
Giải sáu 1969-3284-0242
Giải bảy 864
Giải tám 07
KQXS Tây Ninh 08/04/2021
Giải đặc biệt 183809 Đầu - Nháy
Giải nhất 56289 0: 09
1: 16,19,15
2:
3: 34,35,36
4: 41
5: 54,53,55,57
6: 68
7: 76,79,78
8: 89,85
9:
Giải nhì 88016
Giải ba 49754-79153
Giải tư 15934-07176-93435-78968-31379-66355-46436
Giải năm 8219
Giải sáu 2978-7385-9457
Giải bảy 641
Giải tám 15

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình

BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 03/12/2021


Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 17h00 là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.