KQXS Tây Ninh 18/06/2024
Giải đặc biệt 154433 Đầu - Nháy
Giải nhất 11512 0: 04
1: 12
2:
3: 33,37
4: 46,41,45,41,45
5:
6: 61,62
7: 74,74,78,70
8:
9: 95,95,99

2 Nháy: 41,45,74,95
Giải nhì 41846
Giải ba 64895-15941
Giải tư 99974-91504-02345-17595-21499-27161-41437
Giải năm 8741
Giải sáu 5762-1974-9945
Giải bảy 578
Giải tám 70
KQXS Tây Ninh 17/06/2024
Giải đặc biệt 154433 Đầu - Nháy
Giải nhất 11512 0: 04
1: 12
2:
3: 33,37
4: 46,41,45,41,45
5:
6: 61,62
7: 74,74,78,70
8:
9: 95,95,99

2 Nháy: 41,45,74,95
Giải nhì 41846
Giải ba 64895-15941
Giải tư 99974-91504-02345-17595-21499-27161-41437
Giải năm 8741
Giải sáu 5762-1974-9945
Giải bảy 578
Giải tám 70
KQXS Tây Ninh 16/06/2024
Giải đặc biệt 154433 Đầu - Nháy
Giải nhất 11512 0: 04
1: 12
2:
3: 33,37
4: 46,41,45,41,45
5:
6: 61,62
7: 74,74,78,70
8:
9: 95,95,99

2 Nháy: 41,45,74,95
Giải nhì 41846
Giải ba 64895-15941
Giải tư 99974-91504-02345-17595-21499-27161-41437
Giải năm 8741
Giải sáu 5762-1974-9945
Giải bảy 578
Giải tám 70
KQXS Tây Ninh 15/06/2024
Giải đặc biệt 154433 Đầu - Nháy
Giải nhất 11512 0: 04
1: 12
2:
3: 33,37
4: 46,41,45,41,45
5:
6: 61,62
7: 74,74,78,70
8:
9: 95,95,99

2 Nháy: 41,45,74,95
Giải nhì 41846
Giải ba 64895-15941
Giải tư 99974-91504-02345-17595-21499-27161-41437
Giải năm 8741
Giải sáu 5762-1974-9945
Giải bảy 578
Giải tám 70
KQXS Tây Ninh 14/06/2024
Giải đặc biệt 154433 Đầu - Nháy
Giải nhất 11512 0: 04
1: 12
2:
3: 33,37
4: 46,41,45,41,45
5:
6: 61,62
7: 74,74,78,70
8:
9: 95,95,99

2 Nháy: 41,45,74,95
Giải nhì 41846
Giải ba 64895-15941
Giải tư 99974-91504-02345-17595-21499-27161-41437
Giải năm 8741
Giải sáu 5762-1974-9945
Giải bảy 578
Giải tám 70
KQXS Tây Ninh 13/06/2024
Giải đặc biệt 154433 Đầu - Nháy
Giải nhất 11512 0: 04
1: 12
2:
3: 33,37
4: 46,41,45,41,45
5:
6: 61,62
7: 74,74,78,70
8:
9: 95,95,99

2 Nháy: 41,45,74,95
Giải nhì 41846
Giải ba 64895-15941
Giải tư 99974-91504-02345-17595-21499-27161-41437
Giải năm 8741
Giải sáu 5762-1974-9945
Giải bảy 578
Giải tám 70
KQXS Tây Ninh 12/06/2024
Giải đặc biệt 320999 Đầu - Nháy
Giải nhất 93497 0: 02,04,01
1: 19,16
2:
3: 36,31
4:
5:
6: 65,61,62,66
7: 70,70
8:
9: 99,97,97,91,93

2 Nháy: 70,97
Giải nhì 13036
Giải ba 14865-42497
Giải tư 89370-13061-99402-71162-00766-02991-21219
Giải năm 9704
Giải sáu 6601-1231-3616
Giải bảy 670
Giải tám 93
KQXS Tây Ninh 11/06/2024
Giải đặc biệt 320999 Đầu - Nháy
Giải nhất 93497 0: 02,04,01
1: 19,16
2:
3: 36,31
4:
5:
6: 65,61,62,66
7: 70,70
8:
9: 99,97,97,91,93

2 Nháy: 70,97
Giải nhì 13036
Giải ba 14865-42497
Giải tư 89370-13061-99402-71162-00766-02991-21219
Giải năm 9704
Giải sáu 6601-1231-3616
Giải bảy 670
Giải tám 93
KQXS Tây Ninh 10/06/2024
Giải đặc biệt 320999 Đầu - Nháy
Giải nhất 93497 0: 02,04,01
1: 19,16
2:
3: 36,31
4:
5:
6: 65,61,62,66
7: 70,70
8:
9: 99,97,97,91,93

2 Nháy: 70,97
Giải nhì 13036
Giải ba 14865-42497
Giải tư 89370-13061-99402-71162-00766-02991-21219
Giải năm 9704
Giải sáu 6601-1231-3616
Giải bảy 670
Giải tám 93
KQXS Tây Ninh 09/06/2024
Giải đặc biệt 320999 Đầu - Nháy
Giải nhất 93497 0: 02,04,01
1: 19,16
2:
3: 36,31
4:
5:
6: 65,61,62,66
7: 70,70
8:
9: 99,97,97,91,93

2 Nháy: 70,97
Giải nhì 13036
Giải ba 14865-42497
Giải tư 89370-13061-99402-71162-00766-02991-21219
Giải năm 9704
Giải sáu 6601-1231-3616
Giải bảy 670
Giải tám 93
KQXS Tây Ninh 08/06/2024
Giải đặc biệt 320999 Đầu - Nháy
Giải nhất 93497 0: 02,04,01
1: 19,16
2:
3: 36,31
4:
5:
6: 65,61,62,66
7: 70,70
8:
9: 99,97,97,91,93

2 Nháy: 70,97
Giải nhì 13036
Giải ba 14865-42497
Giải tư 89370-13061-99402-71162-00766-02991-21219
Giải năm 9704
Giải sáu 6601-1231-3616
Giải bảy 670
Giải tám 93
KQXS Tây Ninh 07/06/2024
Giải đặc biệt 320999 Đầu - Nháy
Giải nhất 93497 0: 02,04,01
1: 19,16
2:
3: 36,31
4:
5:
6: 65,61,62,66
7: 70,70
8:
9: 99,97,97,91,93

2 Nháy: 70,97
Giải nhì 13036
Giải ba 14865-42497
Giải tư 89370-13061-99402-71162-00766-02991-21219
Giải năm 9704
Giải sáu 6601-1231-3616
Giải bảy 670
Giải tám 93
KQXS Tây Ninh 06/06/2024
Giải đặc biệt 284641 Đầu - Nháy
Giải nhất 04751 0: 05,02,01,01
1:
2:
3: 33
4: 41,47,49
5: 51,59,59
6:
7: 79,70,75,73,79
8: 85
9: 98

2 Nháy: 01,59,79
Giải nhì 98379
Giải ba 74747-05359
Giải tư 17998-61705-14702-47549-09570-03201-77375
Giải năm 7285
Giải sáu 4173-1433-9859
Giải bảy 701
Giải tám 79
KQXS Tây Ninh 05/06/2024
Giải đặc biệt 284641 Đầu - Nháy
Giải nhất 04751 0: 05,02,01,01
1:
2:
3: 33
4: 41,47,49
5: 51,59,59
6:
7: 79,70,75,73,79
8: 85
9: 98

2 Nháy: 01,59,79
Giải nhì 98379
Giải ba 74747-05359
Giải tư 17998-61705-14702-47549-09570-03201-77375
Giải năm 7285
Giải sáu 4173-1433-9859
Giải bảy 701
Giải tám 79
KQXS Tây Ninh 04/06/2024
Giải đặc biệt 284641 Đầu - Nháy
Giải nhất 04751 0: 05,02,01,01
1:
2:
3: 33
4: 41,47,49
5: 51,59,59
6:
7: 79,70,75,73,79
8: 85
9: 98

2 Nháy: 01,59,79
Giải nhì 98379
Giải ba 74747-05359
Giải tư 17998-61705-14702-47549-09570-03201-77375
Giải năm 7285
Giải sáu 4173-1433-9859
Giải bảy 701
Giải tám 79
KQXS Tây Ninh 03/06/2024
Giải đặc biệt 284641 Đầu - Nháy
Giải nhất 04751 0: 05,02,01,01
1:
2:
3: 33
4: 41,47,49
5: 51,59,59
6:
7: 79,70,75,73,79
8: 85
9: 98

2 Nháy: 01,59,79
Giải nhì 98379
Giải ba 74747-05359
Giải tư 17998-61705-14702-47549-09570-03201-77375
Giải năm 7285
Giải sáu 4173-1433-9859
Giải bảy 701
Giải tám 79
KQXS Tây Ninh 02/06/2024
Giải đặc biệt 284641 Đầu - Nháy
Giải nhất 04751 0: 05,02,01,01
1:
2:
3: 33
4: 41,47,49
5: 51,59,59
6:
7: 79,70,75,73,79
8: 85
9: 98

2 Nháy: 01,59,79
Giải nhì 98379
Giải ba 74747-05359
Giải tư 17998-61705-14702-47549-09570-03201-77375
Giải năm 7285
Giải sáu 4173-1433-9859
Giải bảy 701
Giải tám 79
KQXS Tây Ninh 01/06/2024
Giải đặc biệt 284641 Đầu - Nháy
Giải nhất 04751 0: 05,02,01,01
1:
2:
3: 33
4: 41,47,49
5: 51,59,59
6:
7: 79,70,75,73,79
8: 85
9: 98

2 Nháy: 01,59,79
Giải nhì 98379
Giải ba 74747-05359
Giải tư 17998-61705-14702-47549-09570-03201-77375
Giải năm 7285
Giải sáu 4173-1433-9859
Giải bảy 701
Giải tám 79
KQXS Tây Ninh 31/05/2024
Giải đặc biệt 284641 Đầu - Nháy
Giải nhất 04751 0: 05,02,01,01
1:
2:
3: 33
4: 41,47,49
5: 51,59,59
6:
7: 79,70,75,73,79
8: 85
9: 98

2 Nháy: 01,59,79
Giải nhì 98379
Giải ba 74747-05359
Giải tư 17998-61705-14702-47549-09570-03201-77375
Giải năm 7285
Giải sáu 4173-1433-9859
Giải bảy 701
Giải tám 79
KQXS Tây Ninh 30/05/2024
Giải đặc biệt 284641 Đầu - Nháy
Giải nhất 04751 0: 05,02,01,01
1:
2:
3: 33
4: 41,47,49
5: 51,59,59
6:
7: 79,70,75,73,79
8: 85
9: 98

2 Nháy: 01,59,79
Giải nhì 98379
Giải ba 74747-05359
Giải tư 17998-61705-14702-47549-09570-03201-77375
Giải năm 7285
Giải sáu 4173-1433-9859
Giải bảy 701
Giải tám 79

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình

BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 19/06/2024


Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 17h00 là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.


vào web Kết Quả Nét xem các số đẹp hôm nay