KQXS Tây Ninh 09/12/2023
Giải đặc biệt 066425 Đầu - Nháy
Giải nhất 19108 0: 08,06,08
1: 10
2: 25,25
3: 32,37
4:
5: 54,54,57,50
6:
7:
8: 87,80,88,89
9: 90,99

2 Nháy: 08,25,54
Giải nhì 69154
Giải ba 69532-89787
Giải tư 71554-73090-02980-55288-01757-58406-82325
Giải năm 5699
Giải sáu 7850-1337-1510
Giải bảy 789
Giải tám 08
KQXS Tây Ninh 08/12/2023
Giải đặc biệt 066425 Đầu - Nháy
Giải nhất 19108 0: 08,06,08
1: 10
2: 25,25
3: 32,37
4:
5: 54,54,57,50
6:
7:
8: 87,80,88,89
9: 90,99

2 Nháy: 08,25,54
Giải nhì 69154
Giải ba 69532-89787
Giải tư 71554-73090-02980-55288-01757-58406-82325
Giải năm 5699
Giải sáu 7850-1337-1510
Giải bảy 789
Giải tám 08
KQXS Tây Ninh 07/12/2023
Giải đặc biệt 066425 Đầu - Nháy
Giải nhất 19108 0: 08,06,08
1: 10
2: 25,25
3: 32,37
4:
5: 54,54,57,50
6:
7:
8: 87,80,88,89
9: 90,99

2 Nháy: 08,25,54
Giải nhì 69154
Giải ba 69532-89787
Giải tư 71554-73090-02980-55288-01757-58406-82325
Giải năm 5699
Giải sáu 7850-1337-1510
Giải bảy 789
Giải tám 08
KQXS Tây Ninh 06/12/2023
Giải đặc biệt 173171 Đầu - Nháy
Giải nhất 02937 0:
1: 19
2: 22,22
3: 37,32,38,34
4: 47,47
5:
6: 64
7: 71,75,76,76,70,72
8: 84
9: 95

2 Nháy: 22,47,76
Giải nhì 31075
Giải ba 46732-62038
Giải tư 65922-64064-50495-36576-72347-38222-55719
Giải năm 2547
Giải sáu 5376-0270-2772
Giải bảy 534
Giải tám 84
KQXS Tây Ninh 05/12/2023
Giải đặc biệt 173171 Đầu - Nháy
Giải nhất 02937 0:
1: 19
2: 22,22
3: 37,32,38,34
4: 47,47
5:
6: 64
7: 71,75,76,76,70,72
8: 84
9: 95

2 Nháy: 22,47,76
Giải nhì 31075
Giải ba 46732-62038
Giải tư 65922-64064-50495-36576-72347-38222-55719
Giải năm 2547
Giải sáu 5376-0270-2772
Giải bảy 534
Giải tám 84
KQXS Tây Ninh 04/12/2023
Giải đặc biệt 173171 Đầu - Nháy
Giải nhất 02937 0:
1: 19
2: 22,22
3: 37,32,38,34
4: 47,47
5:
6: 64
7: 71,75,76,76,70,72
8: 84
9: 95

2 Nháy: 22,47,76
Giải nhì 31075
Giải ba 46732-62038
Giải tư 65922-64064-50495-36576-72347-38222-55719
Giải năm 2547
Giải sáu 5376-0270-2772
Giải bảy 534
Giải tám 84
KQXS Tây Ninh 03/12/2023
Giải đặc biệt 173171 Đầu - Nháy
Giải nhất 02937 0:
1: 19
2: 22,22
3: 37,32,38,34
4: 47,47
5:
6: 64
7: 71,75,76,76,70,72
8: 84
9: 95

2 Nháy: 22,47,76
Giải nhì 31075
Giải ba 46732-62038
Giải tư 65922-64064-50495-36576-72347-38222-55719
Giải năm 2547
Giải sáu 5376-0270-2772
Giải bảy 534
Giải tám 84
KQXS Tây Ninh 02/12/2023
Giải đặc biệt 173171 Đầu - Nháy
Giải nhất 02937 0:
1: 19
2: 22,22
3: 37,32,38,34
4: 47,47
5:
6: 64
7: 71,75,76,76,70,72
8: 84
9: 95

2 Nháy: 22,47,76
Giải nhì 31075
Giải ba 46732-62038
Giải tư 65922-64064-50495-36576-72347-38222-55719
Giải năm 2547
Giải sáu 5376-0270-2772
Giải bảy 534
Giải tám 84
KQXS Tây Ninh 01/12/2023
Giải đặc biệt 173171 Đầu - Nháy
Giải nhất 02937 0:
1: 19
2: 22,22
3: 37,32,38,34
4: 47,47
5:
6: 64
7: 71,75,76,76,70,72
8: 84
9: 95

2 Nháy: 22,47,76
Giải nhì 31075
Giải ba 46732-62038
Giải tư 65922-64064-50495-36576-72347-38222-55719
Giải năm 2547
Giải sáu 5376-0270-2772
Giải bảy 534
Giải tám 84
KQXS Tây Ninh 30/11/2023
Giải đặc biệt 023632 Đầu - Nháy
Giải nhất 97419 0:
1: 19,14,11,15
2: 21
3: 32,37,30
4: 44,49
5: 52
6: 69
7: 70,72
8: 80
9: 94,92,94

2 Nháy: 94
Giải nhì 38569
Giải ba 14094-28644
Giải tư 82421-98670-07614-24272-44592-73537-29094
Giải năm 4711
Giải sáu 6852-8430-8180
Giải bảy 349
Giải tám 15
KQXS Tây Ninh 29/11/2023
Giải đặc biệt 023632 Đầu - Nháy
Giải nhất 97419 0:
1: 19,14,11,15
2: 21
3: 32,37,30
4: 44,49
5: 52
6: 69
7: 70,72
8: 80
9: 94,92,94

2 Nháy: 94
Giải nhì 38569
Giải ba 14094-28644
Giải tư 82421-98670-07614-24272-44592-73537-29094
Giải năm 4711
Giải sáu 6852-8430-8180
Giải bảy 349
Giải tám 15
KQXS Tây Ninh 28/11/2023
Giải đặc biệt 023632 Đầu - Nháy
Giải nhất 97419 0:
1: 19,14,11,15
2: 21
3: 32,37,30
4: 44,49
5: 52
6: 69
7: 70,72
8: 80
9: 94,92,94

2 Nháy: 94
Giải nhì 38569
Giải ba 14094-28644
Giải tư 82421-98670-07614-24272-44592-73537-29094
Giải năm 4711
Giải sáu 6852-8430-8180
Giải bảy 349
Giải tám 15
KQXS Tây Ninh 27/11/2023
Giải đặc biệt 023632 Đầu - Nháy
Giải nhất 97419 0:
1: 19,14,11,15
2: 21
3: 32,37,30
4: 44,49
5: 52
6: 69
7: 70,72
8: 80
9: 94,92,94

2 Nháy: 94
Giải nhì 38569
Giải ba 14094-28644
Giải tư 82421-98670-07614-24272-44592-73537-29094
Giải năm 4711
Giải sáu 6852-8430-8180
Giải bảy 349
Giải tám 15
KQXS Tây Ninh 26/11/2023
Giải đặc biệt 023632 Đầu - Nháy
Giải nhất 97419 0:
1: 19,14,11,15
2: 21
3: 32,37,30
4: 44,49
5: 52
6: 69
7: 70,72
8: 80
9: 94,92,94

2 Nháy: 94
Giải nhì 38569
Giải ba 14094-28644
Giải tư 82421-98670-07614-24272-44592-73537-29094
Giải năm 4711
Giải sáu 6852-8430-8180
Giải bảy 349
Giải tám 15
KQXS Tây Ninh 25/11/2023
Giải đặc biệt 023632 Đầu - Nháy
Giải nhất 97419 0:
1: 19,14,11,15
2: 21
3: 32,37,30
4: 44,49
5: 52
6: 69
7: 70,72
8: 80
9: 94,92,94

2 Nháy: 94
Giải nhì 38569
Giải ba 14094-28644
Giải tư 82421-98670-07614-24272-44592-73537-29094
Giải năm 4711
Giải sáu 6852-8430-8180
Giải bảy 349
Giải tám 15
KQXS Tây Ninh 24/11/2023
Giải đặc biệt 023632 Đầu - Nháy
Giải nhất 97419 0:
1: 19,14,11,15
2: 21
3: 32,37,30
4: 44,49
5: 52
6: 69
7: 70,72
8: 80
9: 94,92,94

2 Nháy: 94
Giải nhì 38569
Giải ba 14094-28644
Giải tư 82421-98670-07614-24272-44592-73537-29094
Giải năm 4711
Giải sáu 6852-8430-8180
Giải bảy 349
Giải tám 15
KQXS Tây Ninh 23/11/2023
Giải đặc biệt 023632 Đầu - Nháy
Giải nhất 97419 0:
1: 19,14,11,15
2: 21
3: 32,37,30
4: 44,49
5: 52
6: 69
7: 70,72
8: 80
9: 94,92,94

2 Nháy: 94
Giải nhì 38569
Giải ba 14094-28644
Giải tư 82421-98670-07614-24272-44592-73537-29094
Giải năm 4711
Giải sáu 6852-8430-8180
Giải bảy 349
Giải tám 15
KQXS Tây Ninh 22/11/2023
Giải đặc biệt 429638 Đầu - Nháy
Giải nhất 72056 0:
1: 11,11,14
2:
3: 38,31,30
4:
5: 56,57,50
6: 66,66,65
7: 73
8: 88,88,87,81,81
9:

2 Nháy: 11,66,81,88
Giải nhì 95488
Giải ba 55388-46257
Giải tư 49666-56531-58811-22087-33866-45173-89281
Giải năm 8911
Giải sáu 7081-5914-5950
Giải bảy 665
Giải tám 30
KQXS Tây Ninh 21/11/2023
Giải đặc biệt 429638 Đầu - Nháy
Giải nhất 72056 0:
1: 11,11,14
2:
3: 38,31,30
4:
5: 56,57,50
6: 66,66,65
7: 73
8: 88,88,87,81,81
9:

2 Nháy: 11,66,81,88
Giải nhì 95488
Giải ba 55388-46257
Giải tư 49666-56531-58811-22087-33866-45173-89281
Giải năm 8911
Giải sáu 7081-5914-5950
Giải bảy 665
Giải tám 30
KQXS Tây Ninh 20/11/2023
Giải đặc biệt 429638 Đầu - Nháy
Giải nhất 72056 0:
1: 11,11,14
2:
3: 38,31,30
4:
5: 56,57,50
6: 66,66,65
7: 73
8: 88,88,87,81,81
9:

2 Nháy: 11,66,81,88
Giải nhì 95488
Giải ba 55388-46257
Giải tư 49666-56531-58811-22087-33866-45173-89281
Giải năm 8911
Giải sáu 7081-5914-5950
Giải bảy 665
Giải tám 30

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình

BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 10/12/2023


Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 17h00 là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.


vào web Kết Quả Nét xem các số đẹp hôm nay