KQXS Tây Ninh 01/06/2023
Giải đặc biệt 196337 Đầu - Nháy
Giải nhất 96574 0:
1: 11
2: 23,21,29,24,22
3: 37,34
4: 43,45
5: 51,58,59
6: 65,66
7: 74,75
8:
9: 95
Giải nhì 83475
Giải ba 35595-25343
Giải tư 16223-80721-02211-00829-86451-24258-55524
Giải năm 1934
Giải sáu 5545-4022-2465
Giải bảy 366
Giải tám 59
KQXS Tây Ninh 25/05/2023
Giải đặc biệt 564864 Đầu - Nháy
Giải nhất 21098 0: 09,02
1:
2: 21,21,23
3: 38
4: 41,41
5: 58,52
6: 64,69,65,61
7:
8: 80
9: 98,97,97

2 Nháy: 21,41,97
Giải nhì 36669
Giải ba 61741-70097
Giải tư 40609-13802-53158-17538-14865-06961-12897
Giải năm 7721
Giải sáu 9621-0423-7052
Giải bảy 780
Giải tám 41
KQXS Tây Ninh 18/05/2023
Giải đặc biệt 348200 Đầu - Nháy
Giải nhất 13194 0: 00
1: 18
2: 27,24
3: 34,38,34
4: 44
5: 50
6:
7: 73,70,76
8: 82,87
9: 94,99,97,92

2 Nháy: 34
Giải nhì 31499
Giải ba 07744-05682
Giải tư 01373-46870-78950-62197-99476-74192-62034
Giải năm 1187
Giải sáu 2238-5327-5318
Giải bảy 424
Giải tám 34
KQXS Tây Ninh 11/05/2023
Giải đặc biệt 849542 Đầu - Nháy
Giải nhất 69860 0: 06,04
1: 18,10,13
2: 24
3: 30,30,38
4: 42,41,49
5:
6: 60,67
7: 75,70
8:
9: 99,95

2 Nháy: 30
Giải nhì 51418
Giải ba 03599-03241
Giải tư 95206-19010-98713-91167-70049-21875-51495
Giải năm 8904
Giải sáu 0124-7530-6930
Giải bảy 170
Giải tám 38
KQXS Tây Ninh 04/05/2023
Giải đặc biệt 175995 Đầu - Nháy
Giải nhất 44432 0: 01,09
1: 12,10
2: 27,24,23,23,26
3: 32,39,39
4: 41
5: 58
6: 69
7: 72
8: 89
9: 95

2 Nháy: 23,39
Giải nhì 40012
Giải ba 17527-65201
Giải tư 02769-22324-42523-40672-57841-47223-18709
Giải năm 9239
Giải sáu 7926-8289-7558
Giải bảy 739
Giải tám 10
KQXS Tây Ninh 27/04/2023
Giải đặc biệt 714995 Đầu - Nháy
Giải nhất 76162 0: 03,09,03,08
1: 18
2: 27,25
3:
4: 46,46
5: 55,52
6: 62,61
7: 73,71
8:
9: 95,90,90

2 Nháy: 03,46,90
Giải nhì 11573
Giải ba 33518-83903
Giải tư 17827-76525-55071-74609-41461-75590-55846
Giải năm 9890
Giải sáu 2003-5546-9755
Giải bảy 252
Giải tám 08
KQXS Tây Ninh 20/04/2023
Giải đặc biệt 798649 Đầu - Nháy
Giải nhất 27683 0: 01
1: 16,16,15
2: 22
3:
4: 49,44,42,48
5: 55,56
6: 60
7: 77,70
8: 83,85
9: 97,95

2 Nháy: 16
Giải nhì 68455
Giải ba 47897-65516
Giải tư 22744-75877-39522-23142-46101-75760-83116
Giải năm 9895
Giải sáu 7748-7256-9385
Giải bảy 915
Giải tám 70
KQXS Tây Ninh 13/04/2023
Giải đặc biệt 919852 Đầu - Nháy
Giải nhất 88665 0:
1: 14,19
2: 28,24,21
3: 37,35
4: 40,47
5: 52,53,53
6: 65
7:
8: 87,80,89
9: 90,90

2 Nháy: 53,90
Giải nhì 23528
Giải ba 95114-04353
Giải tư 11653-05424-49437-30190-05221-14719-60387
Giải năm 6640
Giải sáu 2380-7547-2789
Giải bảy 735
Giải tám 90
KQXS Tây Ninh 06/04/2023
Giải đặc biệt 061675 Đầu - Nháy
Giải nhất 09778 0: 06
1: 11,10,13
2: 24,27
3: 32
4: 47,43
5: 55,54
6: 68
7: 75,78,73
8: 89
9: 92,90
Giải nhì 71424
Giải ba 46447-33106
Giải tư 63211-92873-82510-04027-94543-19592-05668
Giải năm 1713
Giải sáu 8655-8654-3089
Giải bảy 890
Giải tám 32
KQXS Tây Ninh 30/03/2023
Giải đặc biệt 335586 Đầu - Nháy
Giải nhất 34483 0: 08
1: 11,16
2:
3: 38,32,38
4: 40
5:
6:
7: 74,78,73
8: 86,83,82,86,82,89
9: 90,97

2 Nháy: 38,82,86
Giải nhì 48182
Giải ba 34911-86574
Giải tư 21038-91308-31686-96582-81232-17138-65740
Giải năm 7990
Giải sáu 3716-8378-0889
Giải bảy 373
Giải tám 97
KQXS Tây Ninh 23/03/2023
Giải đặc biệt 453954 Đầu - Nháy
Giải nhất 53829 0: 01
1: 14,15
2: 29,20,24
3: 30,37
4: 49
5: 54,53,53,58
6: 66
7: 72,71
8: 86,87
9:

2 Nháy: 53
Giải nhì 53801
Giải ba 67172-69186
Giải tư 77430-23553-02520-25149-37724-71953-47166
Giải năm 3637
Giải sáu 0514-7887-0958
Giải bảy 071
Giải tám 15
KQXS Tây Ninh 16/03/2023
Giải đặc biệt 447004 Đầu - Nháy
Giải nhất 13364 0: 04,09,01,00,02,06
1:
2: 26,26
3: 33
4: 45,45
5: 58
6: 64,63,63
7: 76
8:
9: 91,95

2 Nháy: 26,45,63
Giải nhì 32091
Giải ba 08958-13633
Giải tư 19609-18101-74795-17063-39326-83526-22345
Giải năm 6800
Giải sáu 0502-5845-3506
Giải bảy 376
Giải tám 63
KQXS Tây Ninh 09/03/2023
Giải đặc biệt 874478 Đầu - Nháy
Giải nhất 07469 0:
1: 12
2: 23,25
3: 39,32
4: 43
5: 51
6: 69,60
7: 78,71,74,71
8: 81
9: 99,93,99,92

2 Nháy: 71,99
Giải nhì 14881
Giải ba 50943-44399
Giải tư 80623-97093-21225-27971-55360-93599-10212
Giải năm 3439
Giải sáu 8232-8151-9174
Giải bảy 892
Giải tám 71
KQXS Tây Ninh 02/03/2023
Giải đặc biệt 581027 Đầu - Nháy
Giải nhất 21978 0: 04,05
1: 10,13
2: 27
3:
4: 48,48,42
5: 59,52,57
6: 63
7: 78,70,70,71
8: 89
9: 91

2 Nháy: 48,70
Giải nhì 22304
Giải ba 88248-38870
Giải tư 57870-16205-83171-16548-97459-48052-23810
Giải năm 6263
Giải sáu 4957-5791-3889
Giải bảy 642
Giải tám 13
KQXS Tây Ninh 23/02/2023
Giải đặc biệt 798545 Đầu - Nháy
Giải nhất 61623 0:
1: 15
2: 23,23
3: 31
4: 45,48,40
5:
6: 63,66,69,69
7: 71
8: 84,89,83,87
9: 94,96

2 Nháy: 23,69
Giải nhì 72263
Giải ba 55031-83223
Giải tư 45384-15648-04089-54366-54094-90815-29940
Giải năm 3371
Giải sáu 2983-3469-1669
Giải bảy 887
Giải tám 96
KQXS Tây Ninh 16/02/2023
Giải đặc biệt 212756 Đầu - Nháy
Giải nhất 50821 0: 08,06
1: 11
2: 21,20,25,21
3: 30,31,39,32
4: 41
5: 56,50,50
6: 65,61
7:
8:
9: 98

2 Nháy: 21,50
Giải nhì 68730
Giải ba 85865-29531
Giải tư 87550-72998-88620-97450-24808-32239-00925
Giải năm 1241
Giải sáu 0921-6861-0011
Giải bảy 406
Giải tám 32
KQXS Tây Ninh 09/02/2023
Giải đặc biệt 230813 Đầu - Nháy
Giải nhất 20407 0: 07,09,06
1: 13
2: 26,20,21
3: 34
4: 44,49,42
5: 53,56
6: 69
7: 78,79,79
8: 84
9:

2 Nháy: 79
Giải nhì 60244
Giải ba 37709-18278
Giải tư 29653-87206-11126-41269-80856-22879-84020
Giải năm 0884
Giải sáu 1449-5634-3279
Giải bảy 321
Giải tám 42
KQXS Tây Ninh 02/02/2023
Giải đặc biệt 202764 Đầu - Nháy
Giải nhất 15839 0: 02,07,03
1:
2:
3: 39,37,33
4: 48,41,49,46
5: 53
6: 64
7: 70,75,78
8: 88,87
9: 95
Giải nhì 92670
Giải ba 56775-17348
Giải tư 88278-41637-09741-61202-04649-92507-39303
Giải năm 2453
Giải sáu 8946-0495-9588
Giải bảy 333
Giải tám 87
KQXS Tây Ninh 26/01/2023
Giải đặc biệt 397242 Đầu - Nháy
Giải nhất 18300 0: 00,08,01,08
1: 12,16,17
2: 27
3: 36,34
4: 42,42,41
5:
6: 62
7:
8: 84,88,87,80
9:

2 Nháy: 08,42
Giải nhì 14308
Giải ba 59784-40401
Giải tư 86188-12387-68942-04462-51836-26734-24227
Giải năm 6680
Giải sáu 1212-3016-4017
Giải bảy 208
Giải tám 41
KQXS Tây Ninh 19/01/2023
Giải đặc biệt 908607 Đầu - Nháy
Giải nhất 64156 0: 07,03
1: 11
2: 23,22
3: 33,38
4:
5: 56,51,58,56,57
6: 61,63,65
7: 77
8: 83
9: 94

2 Nháy: 56
Giải nhì 12051
Giải ba 69177-73823
Giải tư 08758-85511-77061-66156-39033-55638-83957
Giải năm 6283
Giải sáu 3922-9894-7763
Giải bảy 065
Giải tám 03

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình

BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 04/06/2023


Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 17h00 là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.


vào web XSMB.top xem các cao thủ chốt số - Đăng ký chốt số để kiếm tiền