KQXS Tây Ninh 22/09/2022
Giải đặc biệt 909972 Đầu - Nháy
Giải nhất 56474 0: 01
1: 12
2:
3: 37,31,32,36,33
4: 43
5: 55
6: 69,60
7: 72,74,72,72
8: 89,81
9: 93

3 Nháy: 72
Giải nhì 67372
Giải ba 36337-88769
Giải tư 30355-60689-80331-52481-26232-93493-12960
Giải năm 8536
Giải sáu 3312-2543-6133
Giải bảy 072
Giải tám 01
KQXS Tây Ninh 15/09/2022
Giải đặc biệt 994803 Đầu - Nháy
Giải nhất 27390 0: 03
1: 17
2: 26
3: 39,35
4: 41
5: 59,57,52
6: 63,62,68
7: 74,74
8:
9: 90,96,91,95

2 Nháy: 74
Giải nhì 29659
Giải ba 72574-03939
Giải tư 02335-79463-31926-24696-95017-69757-70362
Giải năm 0452
Giải sáu 0668-0974-9941
Giải bảy 491
Giải tám 95
KQXS Tây Ninh 25/08/2022
Giải đặc biệt 503225 Đầu - Nháy
Giải nhất 90979 0: 02
1: 18
2: 25,27,22,28,25
3: 38,34
4:
5: 57
6: 69,67,68
7: 79,71,77
8:
9: 91,92

2 Nháy: 25
Giải nhì 35627
Giải ba 74918-82591
Giải tư 48669-02522-12967-59838-75428-20292-34371
Giải năm 9377
Giải sáu 3368-6502-0034
Giải bảy 725
Giải tám 57
KQXS Tây Ninh 18/08/2022
Giải đặc biệt 288238 Đầu - Nháy
Giải nhất 51788 0: 01,04,07
1: 18,18,18
2: 23,24
3: 38,36,39,37
4: 40
5:
6: 64,60
7: 70
8: 88,84
9:

3 Nháy: 18
Giải nhì 69618
Giải ba 21764-45536
Giải tư 29818-47240-21170-02439-27001-99237-72704
Giải năm 3918
Giải sáu 9823-1660-7724
Giải bảy 807
Giải tám 84
KQXS Tây Ninh 11/08/2022
Giải đặc biệt 224778 Đầu - Nháy
Giải nhất 57236 0: 01
1:
2: 20,23
3: 36,38,37,37
4: 42
5: 59,58,55
6:
7: 78,71,78,71,76
8:
9: 90,92

2 Nháy: 37,71,78
Giải nhì 72801
Giải ba 00290-04892
Giải tư 09742-38471-96738-09659-53237-40920-21523
Giải năm 8578
Giải sáu 8671-7758-3737
Giải bảy 776
Giải tám 55
KQXS Tây Ninh 04/08/2022
Giải đặc biệt 229166 Đầu - Nháy
Giải nhất 71433 0: 00,09
1: 19
2: 20
3: 33
4: 42,40,47,41
5:
6: 66,68,67,69,61
7:
8: 80,86
9: 97,94
Giải nhì 79768
Giải ba 86367-10942
Giải tư 24169-23340-09447-94780-51297-07119-87300
Giải năm 0909
Giải sáu 1341-1686-3720
Giải bảy 761
Giải tám 94
KQXS Tây Ninh 28/07/2022
Giải đặc biệt 242312 Đầu - Nháy
Giải nhất 18725 0:
1: 12,11
2: 25
3:
4: 47,43
5: 56,56,51,58
6: 61,63
7: 77,71,77
8: 83,83,89
9: 90

2 Nháy: 56,77,83
Giải nhì 89247
Giải ba 58956-53856
Giải tư 56483-46183-98961-05063-57511-93777-47290
Giải năm 5651
Giải sáu 3858-7789-7671
Giải bảy 643
Giải tám 77
KQXS Tây Ninh 21/07/2022
Giải đặc biệt 695405 Đầu - Nháy
Giải nhất 45127 0: 05,06,07
1: 14,14,10
2: 27,21
3: 39
4: 48,49
5: 53,56
6: 68,60
7:
8: 89,86,83
9:

2 Nháy: 14
Giải nhì 95414
Giải ba 41306-62307
Giải tư 81689-65853-00239-05056-78148-78014-75568
Giải năm 1386
Giải sáu 4421-9549-9910
Giải bảy 883
Giải tám 60
KQXS Tây Ninh 14/07/2022
Giải đặc biệt 561136 Đầu - Nháy
Giải nhất 95016 0:
1: 16,14
2: 24,21
3: 36,35,30,39,31
4: 48,49,45
5: 56
6:
7: 79,72,76
8: 81,81
9:

2 Nháy: 81
Giải nhì 79256
Giải ba 97779-85435
Giải tư 35324-21930-54272-46439-83031-29948-30049
Giải năm 2945
Giải sáu 5314-4781-1421
Giải bảy 676
Giải tám 81
KQXS Tây Ninh 07/07/2022
Giải đặc biệt 918304 Đầu - Nháy
Giải nhất 29504 0: 04,04,02,02,05
1: 17,12
2: 27,20,21
3:
4: 43,47
5:
6: 60
7: 72,75
8: 88
9: 90,97

2 Nháy: 02,04
Giải nhì 42460
Giải ba 32990-10402
Giải tư 56102-40317-65688-93827-39972-68220-53943
Giải năm 5975
Giải sáu 1305-5497-4112
Giải bảy 021
Giải tám 47
KQXS Tây Ninh 30/06/2022
Giải đặc biệt 711346 Đầu - Nháy
Giải nhất 69605 0: 05
1: 16,15
2: 29
3: 35,36
4: 46,43
5: 52,56
6: 61,61,61
7:
8: 84,87,88
9: 91,98

3 Nháy: 61
Giải nhì 01735
Giải ba 83043-86084
Giải tư 99329-11516-55191-00836-87615-71387-38088
Giải năm 3561
Giải sáu 8252-0161-0698
Giải bảy 256
Giải tám 61
KQXS Tây Ninh 23/06/2022
Giải đặc biệt 363500 Đầu - Nháy
Giải nhất 49401 0: 00,01
1: 13,10
2: 21,29,21
3: 37,32,37
4: 44
5:
6: 66
7:
8: 84,81,81
9: 90,91,97

2 Nháy: 21,37,81
Giải nhì 40321
Giải ba 27813-14337
Giải tư 56232-25329-19744-77090-75837-89766-32091
Giải năm 0884
Giải sáu 2521-7710-6597
Giải bảy 281
Giải tám 81
KQXS Tây Ninh 16/06/2022
Giải đặc biệt 019742 Đầu - Nháy
Giải nhất 08545 0: 06
1: 16,12
2: 26
3: 32,32
4: 42,45,42
5: 53,50
6: 66,65
7: 73
8: 80,84,86
9: 93

2 Nháy: 32,42
Giải nhì 24773
Giải ba 75726-31653
Giải tư 11916-58532-63206-90980-72950-67193-23842
Giải năm 1432
Giải sáu 9412-8166-9865
Giải bảy 584
Giải tám 86
KQXS Tây Ninh 09/06/2022
Giải đặc biệt 256115 Đầu - Nháy
Giải nhất 81268 0: 09,04,01,07
1: 15,13
2: 20
3: 33,30
4: 45,45,45,45
5: 51,59
6: 68,63
7: 72
8:
9:

4 Nháy: 45
Giải nhì 61445
Giải ba 95020-04209
Giải tư 84172-86304-62245-59913-47801-92707-28845
Giải năm 0433
Giải sáu 5645-8763-8451
Giải bảy 930
Giải tám 59
KQXS Tây Ninh 02/06/2022
Giải đặc biệt 935770 Đầu - Nháy
Giải nhất 23396 0: 05,02
1: 17,16,15,17
2:
3: 35
4: 47,47
5: 50
6: 67,66,64,61
7: 70,74
8:
9: 96,95

2 Nháy: 17,47
Giải nhì 17605
Giải ba 64395-41967
Giải tư 41517-38166-08974-97635-53816-86815-47464
Giải năm 8950
Giải sáu 1361-1747-9917
Giải bảy 847
Giải tám 02
KQXS Tây Ninh 26/05/2022
Giải đặc biệt 067150 Đầu - Nháy
Giải nhất 67603 0: 03,09,09
1: 17
2:
3: 39,34
4:
5: 50,53,55,59
6: 63,69,67,69
7:
8: 82,89,89
9: 98

2 Nháy: 09,69,89
Giải nhì 40639
Giải ba 18482-81963
Giải tư 70869-80867-86817-59153-01955-41309-15434
Giải năm 3989
Giải sáu 0909-0998-1869
Giải bảy 259
Giải tám 89
KQXS Tây Ninh 19/05/2022
Giải đặc biệt 742156 Đầu - Nháy
Giải nhất 92602 0: 02,04,00
1: 11
2: 26,28
3: 37
4:
5: 56,59,58
6: 64
7:
8: 82,81,83,83,89
9: 95,95

2 Nháy: 83,95
Giải nhì 61737
Giải ba 54226-98882
Giải tư 29411-15895-04781-66504-31783-55583-63300
Giải năm 6559
Giải sáu 1464-2958-3128
Giải bảy 195
Giải tám 89
KQXS Tây Ninh 12/05/2022
Giải đặc biệt 784063 Đầu - Nháy
Giải nhất 52063 0:
1: 10,14
2: 26,25,26,26
3: 36,34
4: 49
5: 54
6: 63,63,63,60
7: 71
8: 89,88
9: 93

3 Nháy: 26,63
Giải nhì 94754
Giải ba 46563-62736
Giải tư 21426-83034-88710-65671-28725-01126-34914
Giải năm 4460
Giải sáu 3349-8426-5389
Giải bảy 693
Giải tám 88
KQXS Tây Ninh 05/05/2022
Giải đặc biệt 516820 Đầu - Nháy
Giải nhất 44039 0: 06,09,04
1: 15,15
2: 20,23,28
3: 39,34
4: 43
5:
6: 63,66
7: 78,76
8: 80
9: 99,92

2 Nháy: 15
Giải nhì 07706
Giải ba 43243-32523
Giải tư 57778-65263-75709-96999-48380-81228-18376
Giải năm 3166
Giải sáu 2734-7904-0892
Giải bảy 115
Giải tám 15
KQXS Tây Ninh 28/04/2022
Giải đặc biệt 004186 Đầu - Nháy
Giải nhất 93270 0: 01
1: 18,15,19,13
2: 25,20
3:
4: 45,44
5: 54
6: 60
7: 70,75,72
8: 86,86,85
9: 99

2 Nháy: 86
Giải nhì 28845
Giải ba 42825-89018
Giải tư 62715-53719-19554-28875-45699-16986-81501
Giải năm 6744
Giải sáu 5485-2013-5072
Giải bảy 620
Giải tám 60

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình

BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 04/10/2022


Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 17h00 là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.