vào XSMB.top xem các cao thủ chốt số

vào RaoVat.me để tạo kênh bán hàng miễn phí - đăng tin rao vặt miễn phí
KQXS Tiền Giang 18/09/2022
Giải đặc biệt 531324 Đầu - Nháy
Giải nhất 08366 0: 03,06
1:
2: 24,28,29
3: 32,36,37,36
4:
5: 56
6: 66,63
7: 76
8: 89,88
9: 96,97,97

2 Nháy: 36,97
Giải nhì 96589
Giải ba 63028-16676
Giải tư 10196-37956-42132-12797-02529-60403-73236
Giải năm 8288
Giải sáu 4237-0897-9806
Giải bảy 063
Giải tám 36
KQXS Tiền Giang 28/08/2022
Giải đặc biệt 652977 Đầu - Nháy
Giải nhất 27715 0:
1: 15,12
2: 20,26
3: 33,39
4: 43
5: 58,58
6: 62,67
7: 77,74
8: 86,87
9: 92,94,99

2 Nháy: 58
Giải nhì 82674
Giải ba 59920-81912
Giải tư 19862-15233-92292-67358-66386-86358-32826
Giải năm 1194
Giải sáu 2167-8699-7787
Giải bảy 439
Giải tám 43
KQXS Tiền Giang 21/08/2022
Giải đặc biệt 336207 Đầu - Nháy
Giải nhất 66294 0: 07
1: 14
2: 21,21
3: 39
4: 41
5: 52,56,58
6: 62
7: 73,76
8: 86,80
9: 94,90,91,98

2 Nháy: 21
Giải nhì 35021
Giải ba 86152-55673
Giải tư 35541-64190-63086-10756-09758-32162-09976
Giải năm 5439
Giải sáu 5414-4621-4691
Giải bảy 098
Giải tám 80
KQXS Tiền Giang 14/08/2022
Giải đặc biệt 812073 Đầu - Nháy
Giải nhất 47663 0: 02
1: 17,16
2: 26,21,24
3:
4: 42
5: 59,50,57,58
6: 63,63,61
7: 73
8: 86,89,86
9:

2 Nháy: 63,86
Giải nhì 34717
Giải ba 41759-06450
Giải tư 82926-26321-78016-24563-65157-47161-53924
Giải năm 0386
Giải sáu 8489-8258-1086
Giải bảy 142
Giải tám 02
KQXS Tiền Giang 07/08/2022
Giải đặc biệt 656571 Đầu - Nháy
Giải nhất 20732 0: 06,07
1: 11
2: 24,24,26,20
3: 32,32,37
4: 42
5: 55,54
6:
7: 71
8: 88
9: 96,96,95

2 Nháy: 24,32,96
Giải nhì 87396
Giải ba 77032-72396
Giải tư 78406-46495-93988-74855-41224-09624-42242
Giải năm 2311
Giải sáu 0826-5637-9720
Giải bảy 954
Giải tám 07
KQXS Tiền Giang 31/07/2022
Giải đặc biệt 840884 Đầu - Nháy
Giải nhất 52268 0: 00,01,03
1: 18,14,10
2: 20,25
3:
4: 43,45,41
5: 55,52,55
6: 68,60
7:
8: 84
9: 96

2 Nháy: 55
Giải nhì 12455
Giải ba 79200-18418
Giải tư 99096-54701-99503-57352-51355-48943-15645
Giải năm 8360
Giải sáu 5214-7941-5620
Giải bảy 325
Giải tám 10
KQXS Tiền Giang 24/07/2022
Giải đặc biệt 825562 Đầu - Nháy
Giải nhất 46985 0:
1:
2: 27,24
3: 37
4: 43
5: 55,58,53,51,50,56
6: 62
7:
8: 85,80,87
9: 98,98,99,95

2 Nháy: 98
Giải nhì 57098
Giải ba 02855-34858
Giải tư 17753-94951-80927-64380-46798-33643-61524
Giải năm 8250
Giải sáu 2256-6599-6737
Giải bảy 887
Giải tám 95
KQXS Tiền Giang 17/07/2022
Giải đặc biệt 554034 Đầu - Nháy
Giải nhất 20718 0: 08,08,00
1: 18,16,14
2: 24
3: 34,36,31
4:
5: 52
6: 63,69
7: 74
8:
9: 91,99,93,97

2 Nháy: 08
Giải nhì 52674
Giải ba 56791-16763
Giải tư 96224-91569-00752-95536-59608-20516-10608
Giải năm 2814
Giải sáu 4199-6100-7793
Giải bảy 797
Giải tám 31
KQXS Tiền Giang 10/07/2022
Giải đặc biệt 307322 Đầu - Nháy
Giải nhất 85568 0: 05
1: 19,19
2: 22,22
3: 38,36
4: 40
5: 53
6: 68
7: 72,71,72,79,79
8: 88,80,86
9:

2 Nháy: 19,22,72,79
Giải nhì 30472
Giải ba 27822-22238
Giải tư 77271-30653-95836-94088-03819-33380-14186
Giải năm 1972
Giải sáu 1040-6079-3279
Giải bảy 805
Giải tám 19
KQXS Tiền Giang 03/07/2022
Giải đặc biệt 206710 Đầu - Nháy
Giải nhất 06416 0: 04,08
1: 10,16,16
2: 28
3:
4: 43,46
5: 52
6: 66,66,61
7: 72,79,71
8: 87,80
9: 99

2 Nháy: 16,66
Giải nhì 68143
Giải ba 92004-02466
Giải tư 10466-86152-54628-94787-26499-99316-85972
Giải năm 9180
Giải sáu 2561-5946-0879
Giải bảy 571
Giải tám 08
KQXS Tiền Giang 26/06/2022
Giải đặc biệt 579182 Đầu - Nháy
Giải nhất 97745 0:
1: 15,17,16
2: 22
3: 39
4: 45
5: 51,54
6: 69,67,65
7: 71
8: 82,82,87,81
9: 98,97

2 Nháy: 82
Giải nhì 29551
Giải ba 47954-30982
Giải tư 37115-66969-81022-47967-86917-86616-23639
Giải năm 1265
Giải sáu 5498-2771-2287
Giải bảy 997
Giải tám 81
KQXS Tiền Giang 19/06/2022
Giải đặc biệt 291304 Đầu - Nháy
Giải nhất 63473 0: 04,00,05
1: 14,14,18,10
2:
3: 35
4: 48,42
5: 51,56
6: 68,65,62
7: 73
8: 84
9: 94

2 Nháy: 14
Giải nhì 22100
Giải ba 28094-86814
Giải tư 28968-32565-98351-28048-53305-94414-07562
Giải năm 4018
Giải sáu 1435-6456-3110
Giải bảy 184
Giải tám 42
KQXS Tiền Giang 12/06/2022
Giải đặc biệt 175553 Đầu - Nháy
Giải nhất 46513 0:
1: 13,11
2: 24
3: 38,36
4: 41,41
5: 53,50
6: 64
7: 71,79,73
8: 83,85
9: 97,95,94

2 Nháy: 41
Giải nhì 94911
Giải ba 23941-22638
Giải tư 83064-84797-49783-82536-38895-53485-91071
Giải năm 3850
Giải sáu 4079-3573-4641
Giải bảy 394
Giải tám 24
KQXS Tiền Giang 05/06/2022
Giải đặc biệt 601171 Đầu - Nháy
Giải nhất 52485 0: 02
1: 12
2: 22,25
3: 39
4:
5: 57
6: 66,68,64
7: 71,79,72,79
8: 85,83
9: 97,96,96

2 Nháy: 79,96
Giải nhì 50166
Giải ba 15479-47457
Giải tư 40397-50012-02102-33196-06522-12725-76768
Giải năm 0372
Giải sáu 8196-7679-7683
Giải bảy 764
Giải tám 39
KQXS Tiền Giang 29/05/2022
Giải đặc biệt 993715 Đầu - Nháy
Giải nhất 92955 0: 06
1: 15,11
2: 29,28,24
3: 34
4: 40
5: 55,54,50,57
6:
7: 70
8: 88,89,87
9: 97,91
Giải nhì 77354
Giải ba 25688-23234
Giải tư 70406-49211-01550-51829-05689-62287-05397
Giải năm 4328
Giải sáu 9170-0924-0657
Giải bảy 891
Giải tám 40
KQXS Tiền Giang 22/05/2022
Giải đặc biệt 348702 Đầu - Nháy
Giải nhất 74635 0: 02,04,07,02
1: 15
2: 28,27
3: 35,39
4: 43
5: 57,59,55
6: 68,69
7: 77,77
8:
9: 90

2 Nháy: 02,77
Giải nhì 11628
Giải ba 48839-24604
Giải tư 39968-27569-90477-62807-45357-88927-43659
Giải năm 4415
Giải sáu 6543-2990-1302
Giải bảy 255
Giải tám 77
KQXS Tiền Giang 15/05/2022
Giải đặc biệt 303326 Đầu - Nháy
Giải nhất 20601 0: 01,02
1:
2: 26,26,28,25,23
3:
4:
5: 52,56,51,52
6: 62
7: 73
8: 82,81
9: 96,92,99

2 Nháy: 26,52
Giải nhì 40302
Giải ba 91926-21862
Giải tư 03682-18981-08973-19528-84252-59296-31592
Giải năm 6299
Giải sáu 7756-2725-3723
Giải bảy 551
Giải tám 52
KQXS Tiền Giang 08/05/2022
Giải đặc biệt 014371 Đầu - Nháy
Giải nhất 92366 0: 03,04,07
1:
2: 21,29
3:
4: 43,45
5: 52,50
6: 66,67,63,69
7: 71
8: 87,81
9: 97,95
Giải nhì 90721
Giải ba 18087-83943
Giải tư 82552-58703-99045-60267-30697-47763-07704
Giải năm 6569
Giải sáu 9695-8929-7607
Giải bảy 650
Giải tám 81
KQXS Tiền Giang 01/05/2022
Giải đặc biệt 323025 Đầu - Nháy
Giải nhất 59074 0:
1: 11,10
2: 25
3: 39
4: 41,49,40,40,46
5: 52
6: 61,63,66
7: 74,78
8: 87,86
9: 98

2 Nháy: 40
Giải nhì 25841
Giải ba 53587-74161
Giải tư 72352-73311-59349-98940-47110-12863-77039
Giải năm 9086
Giải sáu 9098-1540-5546
Giải bảy 878
Giải tám 66
KQXS Tiền Giang 24/04/2022
Giải đặc biệt 497834 Đầu - Nháy
Giải nhất 50150 0: 00,09,06
1: 10,13,16,11
2:
3: 34,35
4: 48,42
5: 50,52
6: 64,61
7: 78
8: 82
9: 95
Giải nhì 81510
Giải ba 76078-65913
Giải tư 93564-29252-39061-89316-51100-26295-71582
Giải năm 4335
Giải sáu 7648-1311-8742
Giải bảy 509
Giải tám 06

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình

BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 02/12/2022


Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 17h00 là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.