KQXS Tiền Giang 04/07/2021
Giải đặc biệt 220816 Đầu - Nháy
Giải nhất 97437 0:
1: 16,17,14,17
2: 24,25,27
3: 37
4: 47,44
5:
6:
7: 77,74,77
8: 89
9: 95,96,92,90

2 Nháy: 17,77
Giải nhì 09517
Giải ba 40977-19874
Giải tư 00547-84977-36495-23624-43325-19944-13214
Giải năm 4517
Giải sáu 4196-3992-6427
Giải bảy 990
Giải tám 89
KQXS Tiền Giang 27/06/2021
Giải đặc biệt 523343 Đầu - Nháy
Giải nhất 86200 0: 00
1: 15
2: 28,23,24,22,21,22
3: 30
4: 43
5: 56
6: 61,62,65,64
7: 78
8: 83
9: 98

2 Nháy: 22
Giải nhì 52761
Giải ba 90856-96478
Giải tư 44015-45762-87983-20428-61130-04198-42965
Giải năm 8123
Giải sáu 8424-3822-0464
Giải bảy 821
Giải tám 22
KQXS Tiền Giang 20/06/2021
Giải đặc biệt 372174 Đầu - Nháy
Giải nhất 53974 0: 01,08
1: 16,14
2: 20
3: 37,37
4: 44
5: 53
6: 60
7: 74,74,72,76
8: 88,86
9: 97,90

2 Nháy: 37,74
Giải nhì 65720
Giải ba 84888-57753
Giải tư 49001-26797-51386-87216-31637-33690-25272
Giải năm 0508
Giải sáu 2014-5444-6076
Giải bảy 037
Giải tám 60
KQXS Tiền Giang 13/06/2021
Giải đặc biệt 848912 Đầu - Nháy
Giải nhất 70139 0: 07
1: 12,18,17
2: 22
3: 39,32,30
4:
5: 56,53
6: 66,63,60
7: 78
8: 82,87
9: 95,94
Giải nhì 57156
Giải ba 74232-71366
Giải tư 44895-89494-44278-20163-12922-76118-97182
Giải năm 7987
Giải sáu 2307-9960-4517
Giải bảy 553
Giải tám 30
KQXS Tiền Giang 06/06/2021
Giải đặc biệt 614830 Đầu - Nháy
Giải nhất 44193 0: 06,06
1: 10,13
2: 28,26,27
3: 30,38,36,35,36
4:
5: 51,50
6:
7: 78
8: 83,81
9: 93

2 Nháy: 06,36
Giải nhì 68138
Giải ba 32236-46735
Giải tư 03210-97006-76306-04828-21283-19436-21626
Giải năm 0913
Giải sáu 9881-6051-4978
Giải bảy 727
Giải tám 50
KQXS Tiền Giang 30/05/2021
Giải đặc biệt 725503 Đầu - Nháy
Giải nhất 45974 0: 03,08,01
1: 18,13,11
2:
3: 38
4: 42,47,43
5: 59
6: 65,66,68
7: 74,73
8: 86
9: 96
Giải nhì 33759
Giải ba 38608-05418
Giải tư 63601-96886-91565-90413-43442-84973-04266
Giải năm 7847
Giải sáu 8543-5668-9096
Giải bảy 211
Giải tám 38
KQXS Tiền Giang 23/05/2021
Giải đặc biệt 798174 Đầu - Nháy
Giải nhất 78820 0:
1:
2: 20,23
3: 30,34,39,34
4: 45
5: 55
6: 69,69,69
7: 74,74,75,73
8: 84
9: 92,91

2 Nháy: 34,74
3 Nháy: 69
Giải nhì 85030
Giải ba 85255-11992
Giải tư 05269-20923-56291-83434-92339-79545-60584
Giải năm 8369
Giải sáu 4834-6969-7174
Giải bảy 375
Giải tám 73
KQXS Tiền Giang 16/05/2021
Giải đặc biệt 943139 Đầu - Nháy
Giải nhất 35875 0: 09,07
1: 14,12,19,12,16
2:
3: 39
4: 46,45
5: 59
6: 65,63
7: 75,79,72
8:
9: 95,94

2 Nháy: 12
Giải nhì 84465
Giải ba 22795-60294
Giải tư 03679-88814-09212-77046-74109-53319-14312
Giải năm 6207
Giải sáu 6463-8759-0616
Giải bảy 445
Giải tám 72
KQXS Tiền Giang 09/05/2021
Giải đặc biệt 286836 Đầu - Nháy
Giải nhất 21885 0: 05,08
1: 12
2: 20
3: 36,30
4: 49,45
5: 53
6: 64,67,68
7: 78,72,75
8: 85,82,83
9:
Giải nhì 87464
Giải ba 24220-40805
Giải tư 30878-46767-32468-54308-83912-32353-93749
Giải năm 9045
Giải sáu 2430-1672-1875
Giải bảy 082
Giải tám 83
KQXS Tiền Giang 02/05/2021
Giải đặc biệt 847552 Đầu - Nháy
Giải nhất 88724 0: 09,08,06
1: 11,18
2: 24,26
3: 37
4: 40,40,43,44
5: 52,50,57
6: 68
7:
8: 85
9: 99

2 Nháy: 40
Giải nhì 62299
Giải ba 21809-71826
Giải tư 16240-09808-59050-90011-89285-30268-46506
Giải năm 7637
Giải sáu 4618-8557-8840
Giải bảy 643
Giải tám 44
KQXS Tiền Giang 25/04/2021
Giải đặc biệt 708135 Đầu - Nháy
Giải nhất 96562 0: 09,06
1: 13,13
2: 22,24
3: 35,31,37
4: 43,49
5: 57
6: 62,69
7: 73
8: 80
9: 96,92

2 Nháy: 13
Giải nhì 09343
Giải ba 51013-12069
Giải tư 50031-01257-94422-50313-18837-38473-24496
Giải năm 5692
Giải sáu 4409-3880-3906
Giải bảy 349
Giải tám 24
KQXS Tiền Giang 18/04/2021
Giải đặc biệt 454361 Đầu - Nháy
Giải nhất 98948 0: 03,02
1: 15,13,16,11,10
2: 23,20,26,20
3:
4: 48
5: 57
6: 61,63,64
7: 70
8: 80
9:

2 Nháy: 20
Giải nhì 56857
Giải ba 90103-81923
Giải tư 10620-80315-74626-92080-85263-52213-51916
Giải năm 3411
Giải sáu 6710-9070-2820
Giải bảy 064
Giải tám 02
KQXS Tiền Giang 11/04/2021
Giải đặc biệt 430678 Đầu - Nháy
Giải nhất 87392 0: 07
1: 18
2: 28,28
3: 34,37
4: 47,49,44,47
5: 55
6: 62,61,69
7: 78,75
8: 85
9: 92

2 Nháy: 28,47
Giải nhì 67728
Giải ba 23047-29162
Giải tư 77928-45549-74644-03918-50355-40475-28307
Giải năm 6334
Giải sáu 0637-4561-4685
Giải bảy 869
Giải tám 47
KQXS Tiền Giang 28/03/2021
Giải đặc biệt 094197 Đầu - Nháy
Giải nhất 16424 0: 07,02
1: 18
2: 24,25
3: 36,32
4:
5: 58,55,56,56
6: 69
7: 77
8: 83,84,86
9: 97,98

2 Nháy: 56
Giải nhì 83836
Giải ba 08869-26907
Giải tư 76218-92225-17183-69158-93855-99556-26898
Giải năm 4202
Giải sáu 4756-2084-2986
Giải bảy 032
Giải tám 77
KQXS Tiền Giang 21/03/2021
Giải đặc biệt 230858 Đầu - Nháy
Giải nhất 95969 0: 09
1: 12
2: 29
3: 32
4: 46,48
5: 58,59,51,56
6: 69,62
7: 76,78
8: 86
9: 95,99,91
Giải nhì 34929
Giải ba 06886-72476
Giải tư 23059-93509-02695-86151-26632-47656-43946
Giải năm 5662
Giải sáu 5078-5112-4099
Giải bảy 448
Giải tám 91
KQXS Tiền Giang 07/03/2021
Giải đặc biệt 263591 Đầu - Nháy
Giải nhất 37767 0: 03,00
1: 17,17
2:
3: 30,39
4:
5: 59,56,56
6: 67,64
7:
8: 86,88,89
9: 91,93,93,94

2 Nháy: 17,56,93
Giải nhì 98993
Giải ba 24686-08630
Giải tư 56588-61017-29393-01359-96403-31664-33500
Giải năm 5417
Giải sáu 9156-0794-3156
Giải bảy 789
Giải tám 39
KQXS Tiền Giang 28/02/2021
Giải đặc biệt 166688 Đầu - Nháy
Giải nhất 54480 0: 03,07
1: 15,16,10
2: 29,27,26
3:
4: 49,49
5: 58,55
6: 61
7: 77,74
8: 88,80,88
9:

2 Nháy: 49,88
Giải nhì 22577
Giải ba 64488-52558
Giải tư 38355-15149-23229-36149-08515-77461-29227
Giải năm 5816
Giải sáu 7126-3010-1103
Giải bảy 574
Giải tám 07
KQXS Tiền Giang 21/02/2021
Giải đặc biệt 636679 Đầu - Nháy
Giải nhất 80128 0: 05,07,03,09
1:
2: 28
3: 34,37,38
4:
5: 55
6: 62,62
7: 79,74,72
8: 86,87
9: 96,95

2 Nháy: 62
Giải nhì 07062
Giải ba 80205-04696
Giải tư 65534-14274-84507-43272-99737-12286-20203
Giải năm 9038
Giải sáu 0855-2809-5987
Giải bảy 495
Giải tám 62
KQXS Tiền Giang 07/02/2021
Giải đặc biệt 938000 Đầu - Nháy
Giải nhất 03579 0: 00
1: 17,19,10
2:
3: 30,36,38
4:
5: 51,56
6: 67,63,60
7: 79,76
8: 85,84
9: 94,99
Giải nhì 99430
Giải ba 11551-79294
Giải tư 63536-71867-09017-00163-65738-75656-86360
Giải năm 5619
Giải sáu 4899-4685-3084
Giải bảy 910
Giải tám 76
KQXS Tiền Giang 31/01/2021
Giải đặc biệt 926044 Đầu - Nháy
Giải nhất 53081 0: 01,06
1:
2: 28,22
3: 32,39
4: 44,44
5:
6: 63,63,68
7: 70
8: 81,83
9: 98,96,99,90

2 Nháy: 44,63
Giải nhì 89132
Giải ba 44228-01463
Giải tư 33498-08639-74796-68799-14301-64590-86563
Giải năm 5622
Giải sáu 2906-7368-9444
Giải bảy 583
Giải tám 70

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình


BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 17/09/2021


Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 17h00 là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.