KQXS Tiền Giang 19/03/2023
Giải đặc biệt 536469 Đầu - Nháy
Giải nhất 90723 0: 04,09,04,04,05
1: 18
2: 23
3: 33,31
4:
5: 55,59
6: 69,69,65,65,64
7:
8: 80
9: 93

2 Nháy: 65,69
3 Nháy: 04
Giải nhì 92293
Giải ba 09104-69309
Giải tư 91304-15569-14565-12033-18065-69755-17831
Giải năm 4018
Giải sáu 1004-6480-4005
Giải bảy 759
Giải tám 64
KQXS Tiền Giang 12/03/2023
Giải đặc biệt 272959 Đầu - Nháy
Giải nhất 57055 0: 01
1: 10
2:
3: 32
4: 47,49,43,42
5: 59,55
6: 66
7: 77,71,71
8: 80,89,88
9: 95,96

2 Nháy: 71
Giải nhì 01901
Giải ba 41195-76877
Giải tư 37580-09096-38371-37666-11047-64349-05743
Giải năm 3489
Giải sáu 3742-4110-3171
Giải bảy 332
Giải tám 88
KQXS Tiền Giang 05/03/2023
Giải đặc biệt 299096 Đầu - Nháy
Giải nhất 92340 0: 05,02
1: 12,17
2: 28
3:
4: 40,43,44,41,44,45,48
5: 58
6: 64
7:
8: 85
9: 96,93,93

2 Nháy: 44,93
Giải nhì 93943
Giải ba 66385-27344
Giải tư 70341-25412-27705-32328-14793-23258-69344
Giải năm 0317
Giải sáu 2964-0102-6845
Giải bảy 293
Giải tám 48
KQXS Tiền Giang 26/02/2023
Giải đặc biệt 737936 Đầu - Nháy
Giải nhất 96332 0: 01
1: 15,15
2: 24
3: 36,32,30,38
4: 40
5: 59
6: 60,62,60,60
7: 79,78
8: 81
9: 95

2 Nháy: 15
3 Nháy: 60
Giải nhì 18160
Giải ba 64715-90501
Giải tư 29030-77924-08838-71515-62579-90681-25062
Giải năm 2760
Giải sáu 6059-8978-3660
Giải bảy 440
Giải tám 95
KQXS Tiền Giang 19/02/2023
Giải đặc biệt 025477 Đầu - Nháy
Giải nhất 27032 0: 01
1: 17,17,18
2: 26,21
3: 32,35
4: 44
5:
6: 61,67,61
7: 77,73,70,79
8: 83
9: 94

2 Nháy: 17,61
Giải nhì 44926
Giải ba 28061-51967
Giải tư 48917-59721-25117-17818-24483-49073-33370
Giải năm 5079
Giải sáu 8694-0035-5561
Giải bảy 701
Giải tám 44
KQXS Tiền Giang 12/02/2023
Giải đặc biệt 478156 Đầu - Nháy
Giải nhất 27529 0:
1: 12
2: 29,27
3:
4: 48,46,46
5: 56,58,51,57
6: 69,69
7: 76,75,71,73
8: 84,88
9:

2 Nháy: 46,69
Giải nhì 20727
Giải ba 19258-75748
Giải tư 24346-76476-34575-10546-26569-85084-03471
Giải năm 7751
Giải sáu 2488-2669-1173
Giải bảy 357
Giải tám 12
KQXS Tiền Giang 05/02/2023
Giải đặc biệt 747128 Đầu - Nháy
Giải nhất 66422 0: 00,09,06,04
1: 17
2: 28,22
3: 32,30,30,38
4:
5:
6: 65,61
7: 75,78,76
8: 89,80
9:

2 Nháy: 30
Giải nhì 18800
Giải ba 86209-43689
Giải tư 22617-39775-83532-16230-03480-10578-52265
Giải năm 0661
Giải sáu 4906-6176-4204
Giải bảy 830
Giải tám 38
KQXS Tiền Giang 29/01/2023
Giải đặc biệt 459562 Đầu - Nháy
Giải nhất 77028 0: 07,01
1: 14,14
2: 28,26
3:
4:
5: 53,55
6: 62,64
7: 73,71
8: 87,80,83
9: 98,92,99

2 Nháy: 14
Giải nhì 59107
Giải ba 22914-89864
Giải tư 91798-62792-06714-68953-63287-44801-60099
Giải năm 3980
Giải sáu 5083-6573-5026
Giải bảy 871
Giải tám 55
KQXS Tiền Giang 22/01/2023
Giải đặc biệt 205717 Đầu - Nháy
Giải nhất 56954 0:
1: 17,15
2: 24
3: 39,34
4: 46,40,44
5: 54,59
6: 63,69,69
7: 77
8: 85,88
9: 97,99

2 Nháy: 69
Giải nhì 05346
Giải ba 30839-33185
Giải tư 54788-19863-15615-09497-95599-18769-55377
Giải năm 1740
Giải sáu 1334-8769-2424
Giải bảy 559
Giải tám 44
KQXS Tiền Giang 15/01/2023
Giải đặc biệt 623494 Đầu - Nháy
Giải nhất 10169 0: 03
1: 19
2: 20
3: 30,34,35
4: 49,47
5: 54,56
6: 69,65,68
7: 79
8: 82
9: 94,97,94

2 Nháy: 94
Giải nhì 13430
Giải ba 32679-32954
Giải tư 50665-62334-99049-22747-56982-84820-13635
Giải năm 2197
Giải sáu 9103-4868-4294
Giải bảy 719
Giải tám 56
KQXS Tiền Giang 08/01/2023
Giải đặc biệt 834815 Đầu - Nháy
Giải nhất 94928 0:
1: 15,17
2: 28,27,27,27
3:
4: 45,46
5: 58
6: 63,62
7:
8: 82,89
9: 90,94,92,97,92

2 Nháy: 92
3 Nháy: 27
Giải nhì 54482
Giải ba 01027-87317
Giải tư 21190-79563-33127-18494-36727-95792-90897
Giải năm 6692
Giải sáu 5562-4189-0758
Giải bảy 345
Giải tám 46
KQXS Tiền Giang 01/01/2023
Giải đặc biệt 939439 Đầu - Nháy
Giải nhất 87430 0: 06,07
1: 17,10
2: 25,20
3: 39,30,33,35
4: 49
5: 59
6:
7: 77,74
8: 80
9: 94,92,95
Giải nhì 00249
Giải ba 86406-51077
Giải tư 69180-34333-46859-54425-02420-87374-25317
Giải năm 4594
Giải sáu 8907-9492-3535
Giải bảy 310
Giải tám 95
KQXS Tiền Giang 25/12/2022
Giải đặc biệt 837069 Đầu - Nháy
Giải nhất 04338 0: 09,06
1:
2: 26
3: 38,37
4: 40,45,45,48,44
5: 59,57
6: 69,63,61
7:
8: 87,87
9: 90

2 Nháy: 45,87
Giải nhì 87240
Giải ba 83337-71109
Giải tư 50659-70845-73490-58863-87787-95345-00057
Giải năm 2287
Giải sáu 3806-7361-2726
Giải bảy 948
Giải tám 44
KQXS Tiền Giang 18/12/2022
Giải đặc biệt 096372 Đầu - Nháy
Giải nhất 82355 0: 02
1: 15,10
2: 25,20
3: 31,37
4: 49,41
5: 55,58,57
6: 67
7: 72,75
8: 83
9: 97,97

2 Nháy: 97
Giải nhì 45858
Giải ba 11425-70915
Giải tư 28883-19602-32631-79137-34397-02357-97249
Giải năm 0310
Giải sáu 4867-5797-2941
Giải bảy 420
Giải tám 75
KQXS Tiền Giang 11/12/2022
Giải đặc biệt 585660 Đầu - Nháy
Giải nhất 30662 0:
1: 13,15
2: 23,26
3:
4: 40
5: 50,57,58,52
6: 60,62,66
7: 73,74
8: 82,82
9: 96,92

2 Nháy: 82
Giải nhì 14850
Giải ba 83896-93382
Giải tư 17682-38057-82992-01513-58323-97958-28226
Giải năm 6115
Giải sáu 2573-1340-0652
Giải bảy 174
Giải tám 66
KQXS Tiền Giang 04/12/2022
Giải đặc biệt 130716 Đầu - Nháy
Giải nhất 01663 0: 02,00,06,02,06
1: 16,16,18,19
2:
3:
4:
5: 51,56,58
6: 63,63
7: 76,75,73
8: 87
9:

2 Nháy: 02,06,16,63
Giải nhì 03163
Giải ba 09316-87376
Giải tư 37651-43018-93787-77756-17202-40319-44175
Giải năm 7900
Giải sáu 5458-5906-4902
Giải bảy 506
Giải tám 73
KQXS Tiền Giang 27/11/2022
Giải đặc biệt 402338 Đầu - Nháy
Giải nhất 14090 0: 05,07
1:
2: 24,29
3: 38,33
4: 49,45,41
5: 50,55
6:
7: 76
8: 80,89
9: 90,93,99,93

2 Nháy: 93
Giải nhì 94224
Giải ba 61749-63393
Giải tư 79029-64450-26476-69380-22545-31289-50605
Giải năm 4755
Giải sáu 3999-7833-3507
Giải bảy 393
Giải tám 41
KQXS Tiền Giang 20/11/2022
Giải đặc biệt 261399 Đầu - Nháy
Giải nhất 99574 0: 05
1: 18
2: 22,26
3: 31
4: 48,43,46
5: 55
6: 61
7: 74
8: 84,89,84,86
9: 99,96,98

2 Nháy: 84
Giải nhì 63284
Giải ba 90189-21048
Giải tư 32222-07661-26605-63918-31596-96484-05498
Giải năm 5831
Giải sáu 5026-6143-5286
Giải bảy 555
Giải tám 46
KQXS Tiền Giang 13/11/2022
Giải đặc biệt 101232 Đầu - Nháy
Giải nhất 73556 0:
1: 12
2: 22,23
3: 32,33,37,32,36,35
4: 49,41
5: 56
6:
7: 76,79,74,79
8: 82
9: 93

2 Nháy: 32,79
Giải nhì 06793
Giải ba 74476-76233
Giải tư 03937-31532-03422-26779-53949-51136-19174
Giải năm 8041
Giải sáu 9035-0282-5723
Giải bảy 979
Giải tám 12
KQXS Tiền Giang 06/11/2022
Giải đặc biệt 981708 Đầu - Nháy
Giải nhất 18098 0: 08
1: 12
2: 23,23,21
3: 37,37
4: 47
5: 50
6: 63,67,61
7: 73
8: 83,84,82
9: 98,97

2 Nháy: 23,37
Giải nhì 08537
Giải ba 03323-60183
Giải tư 63723-18850-20163-36712-78121-38667-56673
Giải năm 4561
Giải sáu 4484-0437-4497
Giải bảy 947
Giải tám 82

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình

BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 25/03/2023


Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 17h00 là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.


vào web XSMB.top xem các cao thủ chốt số - Đăng ký chốt số để kiếm tiền