KQXS Tiền Giang 22/05/2022
Giải đặc biệt 348702 Đầu - Nháy
Giải nhất 74635 0: 02,04,07,02
1: 15
2: 28,27
3: 35,39
4: 43
5: 57,59,55
6: 68,69
7: 77,77
8:
9: 90

2 Nháy: 02,77
Giải nhì 11628
Giải ba 48839-24604
Giải tư 39968-27569-90477-62807-45357-88927-43659
Giải năm 4415
Giải sáu 6543-2990-1302
Giải bảy 255
Giải tám 77
KQXS Tiền Giang 15/05/2022
Giải đặc biệt 303326 Đầu - Nháy
Giải nhất 20601 0: 01,02
1:
2: 26,26,28,25,23
3:
4:
5: 52,56,51,52
6: 62
7: 73
8: 82,81
9: 96,92,99

2 Nháy: 26,52
Giải nhì 40302
Giải ba 91926-21862
Giải tư 03682-18981-08973-19528-84252-59296-31592
Giải năm 6299
Giải sáu 7756-2725-3723
Giải bảy 551
Giải tám 52
KQXS Tiền Giang 08/05/2022
Giải đặc biệt 014371 Đầu - Nháy
Giải nhất 92366 0: 03,04,07
1:
2: 21,29
3:
4: 43,45
5: 52,50
6: 66,67,63,69
7: 71
8: 87,81
9: 97,95
Giải nhì 90721
Giải ba 18087-83943
Giải tư 82552-58703-99045-60267-30697-47763-07704
Giải năm 6569
Giải sáu 9695-8929-7607
Giải bảy 650
Giải tám 81
KQXS Tiền Giang 01/05/2022
Giải đặc biệt 323025 Đầu - Nháy
Giải nhất 59074 0:
1: 11,10
2: 25
3: 39
4: 41,49,40,40,46
5: 52
6: 61,63,66
7: 74,78
8: 87,86
9: 98

2 Nháy: 40
Giải nhì 25841
Giải ba 53587-74161
Giải tư 72352-73311-59349-98940-47110-12863-77039
Giải năm 9086
Giải sáu 9098-1540-5546
Giải bảy 878
Giải tám 66
KQXS Tiền Giang 24/04/2022
Giải đặc biệt 497834 Đầu - Nháy
Giải nhất 50150 0: 00,09,06
1: 10,13,16,11
2:
3: 34,35
4: 48,42
5: 50,52
6: 64,61
7: 78
8: 82
9: 95
Giải nhì 81510
Giải ba 76078-65913
Giải tư 93564-29252-39061-89316-51100-26295-71582
Giải năm 4335
Giải sáu 7648-1311-8742
Giải bảy 509
Giải tám 06
KQXS Tiền Giang 17/04/2022
Giải đặc biệt 448904 Đầu - Nháy
Giải nhất 69251 0: 04,05
1: 19,15,15,15
2: 28,25,23
3:
4: 41,47,48
5: 51,55
6: 63
7: 72
8: 83,81
9:

3 Nháy: 15
Giải nhì 89183
Giải ba 84141-59028
Giải tư 13805-69647-99263-98255-55719-63148-37625
Giải năm 3115
Giải sáu 0015-2523-3715
Giải bảy 581
Giải tám 72
KQXS Tiền Giang 10/04/2022
Giải đặc biệt 426756 Đầu - Nháy
Giải nhất 11498 0: 00,03
1:
2: 28,21
3: 30,34,37
4: 45,45,40
5: 56
6: 60,61
7: 72,78
8: 85
9: 98,98

2 Nháy: 45,98
Giải nhì 08200
Giải ba 30598-13672
Giải tư 37130-68634-34545-24945-24703-43760-94428
Giải năm 4037
Giải sáu 8021-6761-9085
Giải bảy 978
Giải tám 40
KQXS Tiền Giang 03/04/2022
Giải đặc biệt 461377 Đầu - Nháy
Giải nhất 92331 0: 08,05,04,02
1:
2: 24,22,21
3: 31,36
4:
5: 52,56
6: 61
7: 77,77
8: 81,83
9: 94,98

2 Nháy: 77
Giải nhì 90581
Giải ba 99794-35583
Giải tư 09552-45956-50924-10808-09905-10798-07022
Giải năm 8104
Giải sáu 9161-4977-2902
Giải bảy 436
Giải tám 21
KQXS Tiền Giang 27/03/2022
Giải đặc biệt 662078 Đầu - Nháy
Giải nhất 74153 0: 05,08
1: 17,11,16,11
2:
3: 34,32
4: 42,48
5: 53,58
6: 60
7: 78,74,72
8:
9: 98,94

2 Nháy: 11
Giải nhì 45642
Giải ba 75260-29205
Giải tư 22574-17598-45434-83617-07711-14016-05532
Giải năm 5508
Giải sáu 6348-7294-7158
Giải bảy 211
Giải tám 72
KQXS Tiền Giang 20/03/2022
Giải đặc biệt 535034 Đầu - Nháy
Giải nhất 28031 0: 01
1: 10,19
2: 25,22
3: 34,31
4: 44
5: 51
6: 68
7: 74,72,71
8: 83,87
9: 92,93,94
Giải nhì 52025
Giải ba 88083-09887
Giải tư 79022-41874-67101-70644-88592-65451-82093
Giải năm 7594
Giải sáu 4068-8710-6672
Giải bảy 171
Giải tám 19
KQXS Tiền Giang 13/03/2022
Giải đặc biệt 652382 Đầu - Nháy
Giải nhất 82583 0:
1: 19,13,11
2: 25,23,24
3:
4: 48,41
5: 55
6: 69,61
7: 70,77,77
8: 82,83,87,89
9:

2 Nháy: 77
Giải nhì 19670
Giải ba 95987-18555
Giải tư 54889-74077-20977-88848-24619-44213-37025
Giải năm 3969
Giải sáu 0123-3741-4361
Giải bảy 111
Giải tám 24
KQXS Tiền Giang 06/03/2022
Giải đặc biệt 278974 Đầu - Nháy
Giải nhất 61902 0: 02,05
1: 11
2: 23
3: 32
4: 43
5:
6: 60,68,60,68
7: 74,76,77,73
8: 86,80,88,85
9:

2 Nháy: 60,68
Giải nhì 68376
Giải ba 85786-68623
Giải tư 57380-18177-69711-16588-16973-99460-79568
Giải năm 4285
Giải sáu 1860-1332-3868
Giải bảy 043
Giải tám 05
KQXS Tiền Giang 27/02/2022
Giải đặc biệt 780057 Đầu - Nháy
Giải nhất 68680 0: 02
1:
2:
3: 31,31
4: 43,42,42,45,49
5: 57,51,52,53
6: 61
7:
8: 80
9: 90,99,98,90

2 Nháy: 31,42,90
Giải nhì 87151
Giải ba 23590-33452
Giải tư 37561-77731-22931-88453-06043-37542-35699
Giải năm 9342
Giải sáu 9198-7102-1745
Giải bảy 249
Giải tám 90
KQXS Tiền Giang 20/02/2022
Giải đặc biệt 485853 Đầu - Nháy
Giải nhất 32222 0: 00,04
1: 14,19
2: 22
3: 30
4: 46,46
5: 53,56,52,58,58,58
6:
7: 71
8: 82
9: 92,94

2 Nháy: 46
3 Nháy: 58
Giải nhì 25714
Giải ba 96656-17692
Giải tư 21682-06246-03400-09952-66419-38571-76758
Giải năm 9830
Giải sáu 2346-1804-8194
Giải bảy 558
Giải tám 58
KQXS Tiền Giang 13/02/2022
Giải đặc biệt 660083 Đầu - Nháy
Giải nhất 14776 0: 03,03
1: 11
2: 24,23,20,27
3: 32
4:
5: 52,59,59,55
6: 66
7: 76,79
8: 83
9: 99,90

2 Nháy: 03,59
Giải nhì 29252
Giải ba 65703-33079
Giải tư 82732-68024-78259-65499-80659-30190-84223
Giải năm 7603
Giải sáu 8955-1966-5120
Giải bảy 611
Giải tám 27
KQXS Tiền Giang 06/02/2022
Giải đặc biệt 589455 Đầu - Nháy
Giải nhất 43085 0: 03
1: 15,18
2:
3: 39
4: 43,43
5: 55
6: 63,68
7: 75
8: 85,84,80,87,87
9: 93,94,95

2 Nháy: 43,87
Giải nhì 54793
Giải ba 89584-03280
Giải tư 69363-12268-85715-88439-18894-05443-86618
Giải năm 8587
Giải sáu 3643-1895-3687
Giải bảy 875
Giải tám 03
KQXS Tiền Giang 30/01/2022
Giải đặc biệt 988437 Đầu - Nháy
Giải nhất 89597 0: 01
1: 14,15
2: 26
3: 37,38,31,36
4: 43
5: 51
6: 65
7: 79
8: 83,81
9: 97,95,95,94

2 Nháy: 95
Giải nhì 43765
Giải ba 41783-89595
Giải tư 28551-39738-51231-59695-17681-11226-13843
Giải năm 8214
Giải sáu 8536-7194-3815
Giải bảy 379
Giải tám 01
KQXS Tiền Giang 23/01/2022
Giải đặc biệt 861864 Đầu - Nháy
Giải nhất 27578 0: 09,05
1: 19,13,15
2: 24
3: 35,35
4: 48
5:
6: 64,69,66,68
7: 78
8: 83
9: 94,97,96

2 Nháy: 35
Giải nhì 52548
Giải ba 64724-20994
Giải tư 26709-36169-83419-93613-31766-07915-86705
Giải năm 3183
Giải sáu 9135-1897-8396
Giải bảy 168
Giải tám 35
KQXS Tiền Giang 16/01/2022
Giải đặc biệt 414541 Đầu - Nháy
Giải nhất 40659 0: 02,01
1: 19,11
2: 21
3: 33
4: 41,44
5: 59,57,50,59,58,59
6:
7:
8: 87,85,81
9: 98

3 Nháy: 59
Giải nhì 53557
Giải ba 64687-64802
Giải tư 84850-03421-50159-25019-65401-15044-99398
Giải năm 8733
Giải sáu 8285-5211-0281
Giải bảy 158
Giải tám 59
KQXS Tiền Giang 09/01/2022
Giải đặc biệt 565089 Đầu - Nháy
Giải nhất 13308 0: 08
1: 19,10,17
2: 22,22
3:
4: 40,42,40
5: 58
6: 62,64,60,64
7: 75
8: 89,87,89
9:

2 Nháy: 22,40,64,89
Giải nhì 81162
Giải ba 78219-91375
Giải tư 81264-65987-15189-40340-06042-15140-57410
Giải năm 5958
Giải sáu 6960-6864-7817
Giải bảy 222
Giải tám 22

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình

BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 26/05/2022
87071416

Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 17h00 là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.