KQXS Tiền Giang 19/04/2024
Giải đặc biệt 952073 Đầu - Nháy
Giải nhất 09435 0: 03,03
1:
2: 28
3: 35,31
4: 47
5: 55,59
6: 63,61,65,67,65
7: 73,70,78
8: 87
9: 95

2 Nháy: 03,65
Giải nhì 85963
Giải ba 45347-53531
Giải tư 88555-83095-09403-98261-40365-15728-93203
Giải năm 4570
Giải sáu 6259-7467-5687
Giải bảy 365
Giải tám 78
KQXS Tiền Giang 18/04/2024
Giải đặc biệt 952073 Đầu - Nháy
Giải nhất 09435 0: 03,03
1:
2: 28
3: 35,31
4: 47
5: 55,59
6: 63,61,65,67,65
7: 73,70,78
8: 87
9: 95

2 Nháy: 03,65
Giải nhì 85963
Giải ba 45347-53531
Giải tư 88555-83095-09403-98261-40365-15728-93203
Giải năm 4570
Giải sáu 6259-7467-5687
Giải bảy 365
Giải tám 78
KQXS Tiền Giang 17/04/2024
Giải đặc biệt 952073 Đầu - Nháy
Giải nhất 09435 0: 03,03
1:
2: 28
3: 35,31
4: 47
5: 55,59
6: 63,61,65,67,65
7: 73,70,78
8: 87
9: 95

2 Nháy: 03,65
Giải nhì 85963
Giải ba 45347-53531
Giải tư 88555-83095-09403-98261-40365-15728-93203
Giải năm 4570
Giải sáu 6259-7467-5687
Giải bảy 365
Giải tám 78
KQXS Tiền Giang 16/04/2024
Giải đặc biệt 952073 Đầu - Nháy
Giải nhất 09435 0: 03,03
1:
2: 28
3: 35,31
4: 47
5: 55,59
6: 63,61,65,67,65
7: 73,70,78
8: 87
9: 95

2 Nháy: 03,65
Giải nhì 85963
Giải ba 45347-53531
Giải tư 88555-83095-09403-98261-40365-15728-93203
Giải năm 4570
Giải sáu 6259-7467-5687
Giải bảy 365
Giải tám 78
KQXS Tiền Giang 15/04/2024
Giải đặc biệt 952073 Đầu - Nháy
Giải nhất 09435 0: 03,03
1:
2: 28
3: 35,31
4: 47
5: 55,59
6: 63,61,65,67,65
7: 73,70,78
8: 87
9: 95

2 Nháy: 03,65
Giải nhì 85963
Giải ba 45347-53531
Giải tư 88555-83095-09403-98261-40365-15728-93203
Giải năm 4570
Giải sáu 6259-7467-5687
Giải bảy 365
Giải tám 78
KQXS Tiền Giang 14/04/2024
Giải đặc biệt 952073 Đầu - Nháy
Giải nhất 09435 0: 03,03
1:
2: 28
3: 35,31
4: 47
5: 55,59
6: 63,61,65,67,65
7: 73,70,78
8: 87
9: 95

2 Nháy: 03,65
Giải nhì 85963
Giải ba 45347-53531
Giải tư 88555-83095-09403-98261-40365-15728-93203
Giải năm 4570
Giải sáu 6259-7467-5687
Giải bảy 365
Giải tám 78
KQXS Tiền Giang 13/04/2024
Giải đặc biệt 388389 Đầu - Nháy
Giải nhất 40026 0:
1: 15,13,11,15
2: 26,27,21,27
3:
4: 44
5: 53,51
6: 61,66
7: 75,74
8: 89,83
9: 94

2 Nháy: 15,27
Giải nhì 33875
Giải ba 33483-12115
Giải tư 89161-82913-47374-83111-44453-80566-64527
Giải năm 7621
Giải sáu 2827-0794-0144
Giải bảy 515
Giải tám 51
KQXS Tiền Giang 12/04/2024
Giải đặc biệt 388389 Đầu - Nháy
Giải nhất 40026 0:
1: 15,13,11,15
2: 26,27,21,27
3:
4: 44
5: 53,51
6: 61,66
7: 75,74
8: 89,83
9: 94

2 Nháy: 15,27
Giải nhì 33875
Giải ba 33483-12115
Giải tư 89161-82913-47374-83111-44453-80566-64527
Giải năm 7621
Giải sáu 2827-0794-0144
Giải bảy 515
Giải tám 51
KQXS Tiền Giang 11/04/2024
Giải đặc biệt 388389 Đầu - Nháy
Giải nhất 40026 0:
1: 15,13,11,15
2: 26,27,21,27
3:
4: 44
5: 53,51
6: 61,66
7: 75,74
8: 89,83
9: 94

2 Nháy: 15,27
Giải nhì 33875
Giải ba 33483-12115
Giải tư 89161-82913-47374-83111-44453-80566-64527
Giải năm 7621
Giải sáu 2827-0794-0144
Giải bảy 515
Giải tám 51
KQXS Tiền Giang 10/04/2024
Giải đặc biệt 388389 Đầu - Nháy
Giải nhất 40026 0:
1: 15,13,11,15
2: 26,27,21,27
3:
4: 44
5: 53,51
6: 61,66
7: 75,74
8: 89,83
9: 94

2 Nháy: 15,27
Giải nhì 33875
Giải ba 33483-12115
Giải tư 89161-82913-47374-83111-44453-80566-64527
Giải năm 7621
Giải sáu 2827-0794-0144
Giải bảy 515
Giải tám 51
KQXS Tiền Giang 08/04/2024
Giải đặc biệt 388389 Đầu - Nháy
Giải nhất 40026 0:
1: 15,13,11,15
2: 26,27,21,27
3:
4: 44
5: 53,51
6: 61,66
7: 75,74
8: 89,83
9: 94

2 Nháy: 15,27
Giải nhì 33875
Giải ba 33483-12115
Giải tư 89161-82913-47374-83111-44453-80566-64527
Giải năm 7621
Giải sáu 2827-0794-0144
Giải bảy 515
Giải tám 51
KQXS Tiền Giang 07/04/2024
Giải đặc biệt 388389 Đầu - Nháy
Giải nhất 40026 0:
1: 15,13,11,15
2: 26,27,21,27
3:
4: 44
5: 53,51
6: 61,66
7: 75,74
8: 89,83
9: 94

2 Nháy: 15,27
Giải nhì 33875
Giải ba 33483-12115
Giải tư 89161-82913-47374-83111-44453-80566-64527
Giải năm 7621
Giải sáu 2827-0794-0144
Giải bảy 515
Giải tám 51
KQXS Tiền Giang 06/04/2024
Giải đặc biệt 237298 Đầu - Nháy
Giải nhất 92299 0: 02,02,08,05
1:
2: 23
3: 35,30,38
4: 43
5: 51
6:
7: 75,71
8: 84
9: 98,99,94,94,93

2 Nháy: 02,94
Giải nhì 45902
Giải ba 25584-10494
Giải tư 41375-05571-74635-88530-57943-56594-27002
Giải năm 0393
Giải sáu 6323-0808-8538
Giải bảy 805
Giải tám 51
KQXS Tiền Giang 05/04/2024
Giải đặc biệt 237298 Đầu - Nháy
Giải nhất 92299 0: 02,02,08,05
1:
2: 23
3: 35,30,38
4: 43
5: 51
6:
7: 75,71
8: 84
9: 98,99,94,94,93

2 Nháy: 02,94
Giải nhì 45902
Giải ba 25584-10494
Giải tư 41375-05571-74635-88530-57943-56594-27002
Giải năm 0393
Giải sáu 6323-0808-8538
Giải bảy 805
Giải tám 51
KQXS Tiền Giang 04/04/2024
Giải đặc biệt 237298 Đầu - Nháy
Giải nhất 92299 0: 02,02,08,05
1:
2: 23
3: 35,30,38
4: 43
5: 51
6:
7: 75,71
8: 84
9: 98,99,94,94,93

2 Nháy: 02,94
Giải nhì 45902
Giải ba 25584-10494
Giải tư 41375-05571-74635-88530-57943-56594-27002
Giải năm 0393
Giải sáu 6323-0808-8538
Giải bảy 805
Giải tám 51
KQXS Tiền Giang 03/04/2024
Giải đặc biệt 237298 Đầu - Nháy
Giải nhất 92299 0: 02,02,08,05
1:
2: 23
3: 35,30,38
4: 43
5: 51
6:
7: 75,71
8: 84
9: 98,99,94,94,93

2 Nháy: 02,94
Giải nhì 45902
Giải ba 25584-10494
Giải tư 41375-05571-74635-88530-57943-56594-27002
Giải năm 0393
Giải sáu 6323-0808-8538
Giải bảy 805
Giải tám 51
KQXS Tiền Giang 02/04/2024
Giải đặc biệt 237298 Đầu - Nháy
Giải nhất 92299 0: 02,02,08,05
1:
2: 23
3: 35,30,38
4: 43
5: 51
6:
7: 75,71
8: 84
9: 98,99,94,94,93

2 Nháy: 02,94
Giải nhì 45902
Giải ba 25584-10494
Giải tư 41375-05571-74635-88530-57943-56594-27002
Giải năm 0393
Giải sáu 6323-0808-8538
Giải bảy 805
Giải tám 51
KQXS Tiền Giang 01/04/2024
Giải đặc biệt 237298 Đầu - Nháy
Giải nhất 92299 0: 02,02,08,05
1:
2: 23
3: 35,30,38
4: 43
5: 51
6:
7: 75,71
8: 84
9: 98,99,94,94,93

2 Nháy: 02,94
Giải nhì 45902
Giải ba 25584-10494
Giải tư 41375-05571-74635-88530-57943-56594-27002
Giải năm 0393
Giải sáu 6323-0808-8538
Giải bảy 805
Giải tám 51
KQXS Tiền Giang 31/03/2024
Giải đặc biệt
Đầu - Nháy
Giải nhất 92299 0: 02,02,08,05
1:
2: 23
3: 35,30,38
4: 43
5: 51
6:
7: 75,71
8: 84
9: 99,94,94,93

2 Nháy: 02,94
Giải nhì 45902
Giải ba 25584-10494
Giải tư 41375-05571-74635-88530-57943-56594-27002
Giải năm 0393
Giải sáu 6323-0808-8538
Giải bảy 805
Giải tám 51
KQXS Tiền Giang 30/03/2024
Giải đặc biệt 620045 Đầu - Nháy
Giải nhất 62739 0:
1: 14
2: 21
3: 39,33
4: 45,43
5: 52
6: 60,61,62,61,68
7: 77
8: 81,82,84
9: 92,92

2 Nháy: 61,92
Giải nhì 74443
Giải ba 12660-50652
Giải tư 04381-63292-25561-99762-88721-82982-29161
Giải năm 1468
Giải sáu 7292-3833-6384
Giải bảy 914
Giải tám 77

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình

BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 20/04/2024


Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 17h00 là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.


vào web Kết Quả Nét xem các số đẹp hôm nay