KQXS Tiền Giang 25/09/2023
Giải đặc biệt 514448 Đầu - Nháy
Giải nhất 20066 0: 01,09
1:
2: 25,23
3: 32
4: 48,46
5: 56,55
6: 66,69
7:
8: 82,82,88,84,89
9: 96,91

2 Nháy: 82
Giải nhì 89246
Giải ba 87069-79801
Giải tư 71056-36825-72523-25682-01355-91309-40096
Giải năm 1191
Giải sáu 1782-7888-7384
Giải bảy 432
Giải tám 89
KQXS Tiền Giang 24/09/2023
Giải đặc biệt 050246 Đầu - Nháy
Giải nhất 02962 0: 05,03,02
1: 18,17
2: 26
3: 31,31,30,38
4: 46
5: 51
6: 62,68,68
7: 75
8: 85
9: 93

2 Nháy: 31,68
Giải nhì 38168
Giải ba 05285-12231
Giải tư 06068-49805-18818-23475-38303-04831-13830
Giải năm 5426
Giải sáu 7702-0251-7593
Giải bảy 838
Giải tám 17
KQXS Tiền Giang 23/09/2023
Giải đặc biệt 050246 Đầu - Nháy
Giải nhất 02962 0: 05,03,02
1: 18,17
2: 26
3: 31,31,30,38
4: 46
5: 51
6: 62,68,68
7: 75
8: 85
9: 93

2 Nháy: 31,68
Giải nhì 38168
Giải ba 05285-12231
Giải tư 06068-49805-18818-23475-38303-04831-13830
Giải năm 5426
Giải sáu 7702-0251-7593
Giải bảy 838
Giải tám 17
KQXS Tiền Giang 22/09/2023
Giải đặc biệt 050246 Đầu - Nháy
Giải nhất 02962 0: 05,03,02
1: 18,17
2: 26
3: 31,31,30,38
4: 46
5: 51
6: 62,68,68
7: 75
8: 85
9: 93

2 Nháy: 31,68
Giải nhì 38168
Giải ba 05285-12231
Giải tư 06068-49805-18818-23475-38303-04831-13830
Giải năm 5426
Giải sáu 7702-0251-7593
Giải bảy 838
Giải tám 17
KQXS Tiền Giang 21/09/2023
Giải đặc biệt 050246 Đầu - Nháy
Giải nhất 02962 0: 05,03,02
1: 18,17
2: 26
3: 31,31,30,38
4: 46
5: 51
6: 62,68,68
7: 75
8: 85
9: 93

2 Nháy: 31,68
Giải nhì 38168
Giải ba 05285-12231
Giải tư 06068-49805-18818-23475-38303-04831-13830
Giải năm 5426
Giải sáu 7702-0251-7593
Giải bảy 838
Giải tám 17
KQXS Tiền Giang 20/09/2023
Giải đặc biệt 050246 Đầu - Nháy
Giải nhất 02962 0: 05,03,02
1: 18,17
2: 26
3: 31,31,30,38
4: 46
5: 51
6: 62,68,68
7: 75
8: 85
9: 93

2 Nháy: 31,68
Giải nhì 38168
Giải ba 05285-12231
Giải tư 06068-49805-18818-23475-38303-04831-13830
Giải năm 5426
Giải sáu 7702-0251-7593
Giải bảy 838
Giải tám 17
KQXS Tiền Giang 19/09/2023
Giải đặc biệt 050246 Đầu - Nháy
Giải nhất 02962 0: 05,03,02
1: 18,17
2: 26
3: 31,31,30,38
4: 46
5: 51
6: 62,68,68
7: 75
8: 85
9: 93

2 Nháy: 31,68
Giải nhì 38168
Giải ba 05285-12231
Giải tư 06068-49805-18818-23475-38303-04831-13830
Giải năm 5426
Giải sáu 7702-0251-7593
Giải bảy 838
Giải tám 17
KQXS Tiền Giang 17/09/2023
Giải đặc biệt 926219 Đầu - Nháy
Giải nhất 38434 0: 00,09
1: 19,18,15,10,16
2:
3: 34,31
4:
5: 52,54,52,59,59
6:
7: 74,75,73
8: 81
9:

2 Nháy: 52,59
Giải nhì 88200
Giải ba 50818-73315
Giải tư 94952-44054-96874-33631-07452-18481-62910
Giải năm 8859
Giải sáu 8659-1875-2416
Giải bảy 773
Giải tám 09
KQXS Tiền Giang 16/09/2023
Giải đặc biệt 926219 Đầu - Nháy
Giải nhất 38434 0: 00,09
1: 19,18,15,10,16
2:
3: 34,31
4:
5: 52,54,52,59,59
6:
7: 74,75,73
8: 81
9:

2 Nháy: 52,59
Giải nhì 88200
Giải ba 50818-73315
Giải tư 94952-44054-96874-33631-07452-18481-62910
Giải năm 8859
Giải sáu 8659-1875-2416
Giải bảy 773
Giải tám 09
KQXS Tiền Giang 15/09/2023
Giải đặc biệt 926219 Đầu - Nháy
Giải nhất 38434 0: 00,09
1: 19,18,15,10,16
2:
3: 34,31
4:
5: 52,54,52,59,59
6:
7: 74,75,73
8: 81
9:

2 Nháy: 52,59
Giải nhì 88200
Giải ba 50818-73315
Giải tư 94952-44054-96874-33631-07452-18481-62910
Giải năm 8859
Giải sáu 8659-1875-2416
Giải bảy 773
Giải tám 09
KQXS Tiền Giang 14/09/2023
Giải đặc biệt 926219 Đầu - Nháy
Giải nhất 38434 0: 00,09
1: 19,18,15,10,16
2:
3: 34,31
4:
5: 52,54,52,59,59
6:
7: 74,75,73
8: 81
9:

2 Nháy: 52,59
Giải nhì 88200
Giải ba 50818-73315
Giải tư 94952-44054-96874-33631-07452-18481-62910
Giải năm 8859
Giải sáu 8659-1875-2416
Giải bảy 773
Giải tám 09
KQXS Tiền Giang 13/09/2023
Giải đặc biệt 926219 Đầu - Nháy
Giải nhất 38434 0: 00,09
1: 19,18,15,10,16
2:
3: 34,31
4:
5: 52,54,52,59,59
6:
7: 74,75,73
8: 81
9:

2 Nháy: 52,59
Giải nhì 88200
Giải ba 50818-73315
Giải tư 94952-44054-96874-33631-07452-18481-62910
Giải năm 8859
Giải sáu 8659-1875-2416
Giải bảy 773
Giải tám 09
KQXS Tiền Giang 12/09/2023
Giải đặc biệt 926219 Đầu - Nháy
Giải nhất 38434 0: 00,09
1: 19,18,15,10,16
2:
3: 34,31
4:
5: 52,54,52,59,59
6:
7: 74,75,73
8: 81
9:

2 Nháy: 52,59
Giải nhì 88200
Giải ba 50818-73315
Giải tư 94952-44054-96874-33631-07452-18481-62910
Giải năm 8859
Giải sáu 8659-1875-2416
Giải bảy 773
Giải tám 09
KQXS Tiền Giang 11/09/2023
Giải đặc biệt 926219 Đầu - Nháy
Giải nhất 38434 0: 00,09
1: 19,18,15,10,16
2:
3: 34,31
4:
5: 52,54,52,59,59
6:
7: 74,75,73
8: 81
9:

2 Nháy: 52,59
Giải nhì 88200
Giải ba 50818-73315
Giải tư 94952-44054-96874-33631-07452-18481-62910
Giải năm 8859
Giải sáu 8659-1875-2416
Giải bảy 773
Giải tám 09
KQXS Tiền Giang 10/09/2023
Giải đặc biệt 926219 Đầu - Nháy
Giải nhất 38434 0: 00,09
1: 19,18,15,10,16
2:
3: 34,31
4:
5: 52,54,52,59,59
6:
7: 74,75,73
8: 81
9:

2 Nháy: 52,59
Giải nhì 88200
Giải ba 50818-73315
Giải tư 94952-44054-96874-33631-07452-18481-62910
Giải năm 8859
Giải sáu 8659-1875-2416
Giải bảy 773
Giải tám 09
KQXS Tiền Giang 03/09/2023
Giải đặc biệt 629329 Đầu - Nháy
Giải nhất 61163 0: 03
1: 18,16,13,11
2: 29,27,23
3: 30,33,38,34,35
4: 43,42
5: 52
6: 63
7: 78
8:
9:
Giải nhì 60530
Giải ba 08703-42718
Giải tư 20943-37552-76133-06138-19278-96434-88916
Giải năm 1842
Giải sáu 5827-1013-6823
Giải bảy 135
Giải tám 11
KQXS Tiền Giang 27/08/2023
Giải đặc biệt 994132 Đầu - Nháy
Giải nhất 32135 0: 08
1: 15,16,13,19
2:
3: 32,35
4: 42,47
5: 57,52
6: 68,62
7: 73,77
8: 86
9: 99,94
Giải nhì 66842
Giải ba 86447-52915
Giải tư 78257-26199-15152-92368-75916-02973-44662
Giải năm 7494
Giải sáu 1177-7113-7086
Giải bảy 219
Giải tám 08
KQXS Tiền Giang 20/08/2023
Giải đặc biệt 977967 Đầu - Nháy
Giải nhất 78741 0:
1: 14
2: 29,28
3: 36
4: 41,44
5: 58,54,51
6: 67,68
7: 76,76
8: 89,84,89
9: 91,93

2 Nháy: 76,89
Giải nhì 15958
Giải ba 95744-35154
Giải tư 35491-36236-99629-34568-12193-50114-65389
Giải năm 6551
Giải sáu 3376-6876-5484
Giải bảy 789
Giải tám 28
KQXS Tiền Giang 13/08/2023
Giải đặc biệt 810727 Đầu - Nháy
Giải nhất 84660 0: 03,04,03
1: 18
2: 27,21,22
3: 39,32,35
4: 43
5:
6: 60,60
7: 76
8: 81
9: 93,96,98

2 Nháy: 03,60
Giải nhì 69093
Giải ba 03518-12476
Giải tư 34181-17839-10403-77496-12304-06932-03903
Giải năm 8935
Giải sáu 3021-6343-0522
Giải bảy 598
Giải tám 60
KQXS Tiền Giang 06/08/2023
Giải đặc biệt 789802 Đầu - Nháy
Giải nhất 94443 0: 02
1: 13
2: 22
3:
4: 43,47
5: 59,54,59
6: 69,66,63,65,61
7: 76
8: 88,88
9: 94,93

2 Nháy: 59,88
Giải nhì 37669
Giải ba 48466-53388
Giải tư 09063-58394-07959-75688-05365-73254-04561
Giải năm 6676
Giải sáu 5922-2447-1959
Giải bảy 293
Giải tám 13

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình

BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 26/09/2023


Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 17h00 là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.


vào web Kết Quả Nét xem các số đẹp hôm nay