KQXS Bình Dương 16/09/2022
Giải đặc biệt 893906 Đầu - Nháy
Giải nhất 96640 0: 06,08
1:
2: 27,27,26,28
3:
4: 40,41
5: 57,50
6: 64,61,67
7: 74,76
8: 85
9: 95,98

2 Nháy: 27
Giải nhì 35557
Giải ba 44864-66941
Giải tư 09674-46476-53461-08650-74495-40785-36767
Giải năm 2108
Giải sáu 1727-8527-7698
Giải bảy 826
Giải tám 28
KQXS Bình Dương 26/08/2022
Giải đặc biệt 061032 Đầu - Nháy
Giải nhất 22007 0: 07,08
1:
2: 21,29
3: 32,35
4: 48,47
5: 51,59
6: 62,61
7: 75,75,78,74
8: 83
9: 98

2 Nháy: 75
Giải nhì 15098
Giải ba 07608-76762
Giải tư 05875-83648-61951-49575-96161-96659-07421
Giải năm 0929
Giải sáu 0878-5935-8647
Giải bảy 474
Giải tám 83
KQXS Bình Dương 19/08/2022
Giải đặc biệt 483569 Đầu - Nháy
Giải nhất 00210 0: 01,03,02,08
1: 10,14,11,14,19
2:
3: 30,37,30
4:
5: 56
6: 69
7: 74,72
8: 88,87
9:

2 Nháy: 14,30
Giải nhì 21674
Giải ba 68656-93672
Giải tư 28801-26130-03688-94137-37487-31103-52614
Giải năm 4711
Giải sáu 5914-8202-9808
Giải bảy 219
Giải tám 30
KQXS Bình Dương 12/08/2022
Giải đặc biệt 667870 Đầu - Nháy
Giải nhất 68940 0: 05
1: 19,15,16,10
2: 25
3: 31
4: 40,45,43
5:
6: 68
7: 70,70,70
8: 87
9: 93,93,99

2 Nháy: 93
3 Nháy: 70
Giải nhì 69893
Giải ba 37745-37593
Giải tư 73525-59619-59315-21905-94616-49910-01531
Giải năm 5987
Giải sáu 9670-6868-5070
Giải bảy 243
Giải tám 99
KQXS Bình Dương 05/08/2022
Giải đặc biệt 687390 Đầu - Nháy
Giải nhất 28755 0: 02,04
1: 18
2: 22
3: 37,32,36
4: 44,48,46
5: 55
6: 68,62
7: 71
8: 89
9: 90,96,93
Giải nhì 22237
Giải ba 21096-47622
Giải tư 07432-41302-56644-48604-97289-99818-18468
Giải năm 3348
Giải sáu 2636-5893-2171
Giải bảy 562
Giải tám 46
KQXS Bình Dương 29/07/2022
Giải đặc biệt 993386 Đầu - Nháy
Giải nhất 79696 0:
1: 15
2: 29,22,25
3: 35,32,32
4: 49
5: 51
6: 65,62
7: 72,78
8: 86,80,82
9: 96,97

2 Nháy: 32
Giải nhì 49335
Giải ba 98172-82665
Giải tư 81029-89280-55251-71397-02332-49949-91462
Giải năm 7922
Giải sáu 3115-2578-3025
Giải bảy 732
Giải tám 82
KQXS Bình Dương 22/07/2022
Giải đặc biệt 881693 Đầu - Nháy
Giải nhất 57432 0: 08,08
1: 12
2: 25
3: 32,31
4: 48,43
5: 53,59,58
6:
7: 79
8: 86,88,87
9: 93,95,97

2 Nháy: 08
Giải nhì 20595
Giải ba 30148-16543
Giải tư 83886-03553-69797-72808-59825-14731-60488
Giải năm 0459
Giải sáu 5187-3908-5112
Giải bảy 258
Giải tám 79
KQXS Bình Dương 15/07/2022
Giải đặc biệt 247969 Đầu - Nháy
Giải nhất 21685 0: 04,09
1: 14,19,19
2: 29,21
3:
4:
5: 57
6: 69,63,67
7: 71,74
8: 85,86
9: 93,96,90

2 Nháy: 19
Giải nhì 49993
Giải ba 34704-55496
Giải tư 29257-66414-15429-34563-49519-06990-52367
Giải năm 0471
Giải sáu 6719-6474-7021
Giải bảy 909
Giải tám 86
KQXS Bình Dương 08/07/2022
Giải đặc biệt 970101 Đầu - Nháy
Giải nhất 03435 0: 01,07
1: 11,13
2: 24,23,25
3: 35
4: 43
5: 55,52
6:
7: 75,74
8:
9: 93,95,96,95,93

2 Nháy: 93,95
Giải nhì 35724
Giải ba 75011-91975
Giải tư 67123-76393-04574-83907-80995-40996-63213
Giải năm 1495
Giải sáu 6843-9225-7455
Giải bảy 752
Giải tám 93
KQXS Bình Dương 01/07/2022
Giải đặc biệt 996421 Đầu - Nháy
Giải nhất 22838 0:
1: 10,16
2: 21,21,20
3: 38,32,39,39
4: 47,47
5: 58,55
6: 65,61
7: 77
8: 84
9: 92

2 Nháy: 21,39,47
Giải nhì 91358
Giải ba 67192-65832
Giải tư 73165-22447-26284-89839-04010-75916-02621
Giải năm 8577
Giải sáu 7239-3261-3420
Giải bảy 847
Giải tám 55
KQXS Bình Dương 24/06/2022
Giải đặc biệt 108205 Đầu - Nháy
Giải nhất 92717 0: 05,01
1: 17,16,14,19,14
2: 22,24,27
3: 35
4:
5:
6: 65
7: 72,73
8: 82,88,86
9: 94

2 Nháy: 14
Giải nhì 40422
Giải ba 82924-78594
Giải tư 33982-90916-40327-88014-65365-54072-02773
Giải năm 3535
Giải sáu 6988-4386-7319
Giải bảy 101
Giải tám 14
KQXS Bình Dương 17/06/2022
Giải đặc biệt 849019 Đầu - Nháy
Giải nhất 82578 0: 06,01
1: 19,10,13
2: 22
3:
4: 49
5: 58
6: 63,65
7: 78,70,79,74
8: 85,88
9: 99,92
Giải nhì 75063
Giải ba 11006-93358
Giải tư 45770-36049-85885-60888-33865-30401-16510
Giải năm 9179
Giải sáu 8799-7813-4322
Giải bảy 692
Giải tám 74
KQXS Bình Dương 10/06/2022
Giải đặc biệt 755621 Đầu - Nháy
Giải nhất 24246 0: 09,08
1: 14,18
2: 21,29
3: 38
4: 46,43,43
5: 52
6:
7: 73,76,73
8: 81
9: 93,90,97

2 Nháy: 43,73
Giải nhì 75773
Giải ba 02214-89743
Giải tư 90243-93793-88576-98790-27609-52081-10308
Giải năm 7629
Giải sáu 2652-1618-0597
Giải bảy 438
Giải tám 73
KQXS Bình Dương 03/06/2022
Giải đặc biệt 100164 Đầu - Nháy
Giải nhất 48030 0: 08,09,07,06
1: 11
2:
3: 30,35,37,35,34
4:
5: 59
6: 64,65,69
7: 70
8: 83,89
9: 97

2 Nháy: 35
Giải nhì 71997
Giải ba 93308-32109
Giải tư 08283-18735-58437-25270-11311-41507-54035
Giải năm 9959
Giải sáu 1765-8406-6489
Giải bảy 469
Giải tám 34
KQXS Bình Dương 27/05/2022
Giải đặc biệt 993153 Đầu - Nháy
Giải nhất 15708 0: 08
1: 16
2: 20
3: 33,36
4: 48
5: 53,54,50
6: 62,63
7: 74,79
8: 89,83
9: 93,99,94
Giải nhì 80048
Giải ba 92554-42920
Giải tư 83674-43933-28016-40662-65336-02893-66989
Giải năm 5163
Giải sáu 7683-1750-4399
Giải bảy 994
Giải tám 79
KQXS Bình Dương 20/05/2022
Giải đặc biệt 492297 Đầu - Nháy
Giải nhất 73063 0:
1: 11,14,12
2: 26
3: 30,38
4: 45,49
5: 58
6: 63,67
7: 72,70,77,71
8: 83
9: 97,94
Giải nhì 24311
Giải ba 33472-89414
Giải tư 66470-41167-86126-75494-57277-11258-54945
Giải năm 1112
Giải sáu 0983-6249-7830
Giải bảy 438
Giải tám 71
KQXS Bình Dương 13/05/2022
Giải đặc biệt 391426 Đầu - Nháy
Giải nhất 81216 0: 05,09,08
1: 16
2: 26,22,22
3: 39,35
4:
5: 51,59,50,56,51
6: 69,66
7:
8: 81
9: 91

2 Nháy: 22,51
Giải nhì 02139
Giải ba 92051-32259
Giải tư 64122-02005-85981-66909-16722-62491-61035
Giải năm 0069
Giải sáu 9450-0756-5066
Giải bảy 851
Giải tám 08
KQXS Bình Dương 06/05/2022
Giải đặc biệt 751499 Đầu - Nháy
Giải nhất 69325 0:
1:
2: 25,26,20
3: 34,30,33,31
4: 40,49,40
5:
6: 65,62,67
7: 72,76
8: 81,89
9: 99

2 Nháy: 40
Giải nhì 84140
Giải ba 51034-49649
Giải tư 98865-25572-77240-63030-02381-13033-79431
Giải năm 9989
Giải sáu 2762-3276-3567
Giải bảy 526
Giải tám 20
KQXS Bình Dương 29/04/2022
Giải đặc biệt 820491 Đầu - Nháy
Giải nhất 10701 0: 01
1: 17
2: 24,28
3:
4: 44,46,41
5:
6: 68,61
7: 72,75,78,79,72
8:
9: 91,91,91,95

2 Nháy: 72
3 Nháy: 91
Giải nhì 03844
Giải ba 42372-47346
Giải tư 44775-85068-73261-74524-61878-43991-67628
Giải năm 7991
Giải sáu 7179-4095-7772
Giải bảy 941
Giải tám 17
KQXS Bình Dương 22/04/2022
Giải đặc biệt 962651 Đầu - Nháy
Giải nhất 11152 0:
1: 16
2: 20,29
3: 35,34,39,33,38
4: 45
5: 51,52,53,57,52,58
6: 61
7: 72,75
8:
9:

2 Nháy: 52
Giải nhì 82353
Giải ba 75935-31234
Giải tư 22657-78872-99561-37045-95520-84016-37139
Giải năm 2129
Giải sáu 2052-5358-0033
Giải bảy 838
Giải tám 75

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình

BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 04/10/2022


Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 17h00 là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.