KQXS Bình Dương 02/06/2023
Giải đặc biệt 291727 Đầu - Nháy
Giải nhất 52325 0:
1: 17
2: 27,25,21
3: 30
4:
5:
6: 64,60,63,61,69,69
7: 71,77,77
8: 88
9: 95,98,96

2 Nháy: 69,77
Giải nhì 00695
Giải ba 40688-40021
Giải tư 09764-85471-77777-52998-76877-02760-33896
Giải năm 3830
Giải sáu 1863-1661-4769
Giải bảy 417
Giải tám 69
KQXS Bình Dương 26/05/2023
Giải đặc biệt 262332 Đầu - Nháy
Giải nhất 50742 0: 08,02,04
1: 15,11
2: 24
3: 32,30,32,33
4: 42,45
5:
6: 62
7: 79
8: 87,82,88
9: 99

2 Nháy: 32
Giải nhì 79308
Giải ba 84930-40724
Giải tư 22332-60687-94402-20882-57379-67545-19515
Giải năm 6404
Giải sáu 5999-4933-2511
Giải bảy 388
Giải tám 62
KQXS Bình Dương 19/05/2023
Giải đặc biệt 190104 Đầu - Nháy
Giải nhất 57724 0: 04,08,01
1: 13,10,16
2: 24,24
3: 36,37
4:
5:
6: 61,69
7:
8: 86,83
9: 94,94,99,91

2 Nháy: 24,94
Giải nhì 34408
Giải ba 68736-81494
Giải tư 07137-55594-54999-36213-62901-25561-29210
Giải năm 6286
Giải sáu 3716-8491-3269
Giải bảy 083
Giải tám 24
KQXS Bình Dương 12/05/2023
Giải đặc biệt 019137 Đầu - Nháy
Giải nhất 46106 0: 06,01
1: 16
2: 27,20
3: 37,33,31
4: 46,41
5: 53,50,54
6: 61
7: 76,73
8: 89
9: 99
Giải nhì 85346
Giải ba 44933-23653
Giải tư 37116-48476-22601-57927-04099-35731-30350
Giải năm 4861
Giải sáu 6041-8589-1073
Giải bảy 920
Giải tám 54
KQXS Bình Dương 05/05/2023
Giải đặc biệt 986619 Đầu - Nháy
Giải nhất 59035 0: 05,07,00,09
1: 19,15
2: 26
3: 35,39
4:
5:
6: 66
7: 74,78
8: 85,89
9: 90,92,94,92

2 Nháy: 92
Giải nhì 45805
Giải ba 82507-85674
Giải tư 16300-28766-96785-48115-10190-66009-62192
Giải năm 6378
Giải sáu 5839-5489-2494
Giải bảy 292
Giải tám 26
KQXS Bình Dương 28/04/2023
Giải đặc biệt 156511 Đầu - Nháy
Giải nhất 18454 0: 07
1: 11,12
2: 25
3: 33,33
4: 46
5: 54,56
6: 67,65
7: 76,79,71
8: 85,82
9: 99,99

2 Nháy: 33,99
Giải nhì 76112
Giải ba 30725-37676
Giải tư 78279-93399-06133-86733-42785-70699-70146
Giải năm 7371
Giải sáu 1367-7365-9382
Giải bảy 256
Giải tám 07
KQXS Bình Dương 21/04/2023
Giải đặc biệt 547431 Đầu - Nháy
Giải nhất 21885 0: 03,08
1: 16,13
2:
3: 31
4: 45,40
5: 54,53,54
6: 64,61,63
7: 78,73
8: 85,82
9: 95

2 Nháy: 54
Giải nhì 23903
Giải ba 24564-95682
Giải tư 67545-21078-11961-62708-50995-14673-02254
Giải năm 1716
Giải sáu 9853-4054-7463
Giải bảy 640
Giải tám 13
KQXS Bình Dương 14/04/2023
Giải đặc biệt 871141 Đầu - Nháy
Giải nhất 11155 0: 06
1:
2: 24
3: 33,30
4: 41,41
5: 55,55,59,59
6: 63,68
7:
8: 81,83,82,82,84
9: 99

2 Nháy: 41,55,59,82
Giải nhì 08281
Giải ba 89724-19633
Giải tư 25755-66730-06863-87059-30283-71582-32541
Giải năm 4806
Giải sáu 8368-6099-5359
Giải bảy 082
Giải tám 84
KQXS Bình Dương 07/04/2023
Giải đặc biệt 666783 Đầu - Nháy
Giải nhất 43357 0:
1: 10,19,12,15,16,12
2: 24,28
3:
4:
5: 57
6: 67
7: 73
8: 83,82,86,87,84,81
9: 97

2 Nháy: 12
Giải nhì 30610
Giải ba 24824-97082
Giải tư 66719-20173-78667-18212-38515-58728-93886
Giải năm 0987
Giải sáu 6784-3581-8397
Giải bảy 016
Giải tám 12
KQXS Bình Dương 31/03/2023
Giải đặc biệt 439415 Đầu - Nháy
Giải nhất 78290 0: 09,06
1: 15,15
2: 20
3: 37
4: 47,45
5: 51,58,52
6: 66,69
7:
8: 84,85
9: 90,96,96

2 Nháy: 15,96
Giải nhì 14209
Giải ba 68006-72815
Giải tư 99151-10020-73658-95037-88884-36885-00966
Giải năm 3547
Giải sáu 0652-0196-9769
Giải bảy 745
Giải tám 96
KQXS Bình Dương 24/03/2023
Giải đặc biệt 978152 Đầu - Nháy
Giải nhất 81629 0: 03,09,07,07
1:
2: 29,23
3: 33
4: 45,41
5: 52,57,58
6:
7: 70
8: 83
9: 92,97,91,98

2 Nháy: 07
Giải nhì 02992
Giải ba 73233-42157
Giải tư 55458-90503-66009-14597-53923-76870-07845
Giải năm 3491
Giải sáu 5807-8483-3698
Giải bảy 841
Giải tám 07
KQXS Bình Dương 17/03/2023
Giải đặc biệt 466056 Đầu - Nháy
Giải nhất 84926 0: 04
1:
2: 26,22,22
3: 34,34
4: 47,43,46,49,43
5: 56,51,53
6: 68
7:
8: 83,87,83
9:

2 Nháy: 22,34,43,83
Giải nhì 98222
Giải ba 74547-21834
Giải tư 90243-82451-31968-80546-49583-92787-02622
Giải năm 3683
Giải sáu 5134-3604-1653
Giải bảy 649
Giải tám 43
KQXS Bình Dương 10/03/2023
Giải đặc biệt 579157 Đầu - Nháy
Giải nhất 84776 0: 00,05
1: 17
2: 29,25,26
3: 38,35
4: 44
5: 57,59,53
6:
7: 76
8: 89,88,80
9: 91,94
Giải nhì 48344
Giải ba 62200-29691
Giải tư 51359-09653-38238-02317-14629-50435-52705
Giải năm 3189
Giải sáu 2225-6288-3394
Giải bảy 080
Giải tám 26
KQXS Bình Dương 03/03/2023
Giải đặc biệt 602392 Đầu - Nháy
Giải nhất 35119 0: 08,05,04,04,09,04,06
1: 19,18
2:
3: 32
4: 41
5:
6: 60,69,63
7: 79
8: 89,83
9: 92

3 Nháy: 04
Giải nhì 72708
Giải ba 79160-81079
Giải tư 54905-03641-90269-18904-28818-67889-92604
Giải năm 7432
Giải sáu 5209-6083-2104
Giải bảy 706
Giải tám 63
KQXS Bình Dương 24/02/2023
Giải đặc biệt 097360 Đầu - Nháy
Giải nhất 84129 0:
1: 13
2: 29,25,23
3: 38,38
4: 49,49
5: 59,55
6: 60
7: 71,73
8: 80,86,83,83
9: 91

2 Nháy: 38,49,83
Giải nhì 79571
Giải ba 01449-33073
Giải tư 00091-23738-00413-13349-73080-32486-13925
Giải năm 0759
Giải sáu 9255-3183-3283
Giải bảy 023
Giải tám 38
KQXS Bình Dương 17/02/2023
Giải đặc biệt 939750 Đầu - Nháy
Giải nhất 19359 0: 08
1: 14,10
2: 26
3: 39
4: 42,47
5: 50,59,54,54
6:
7: 70,75
8: 82,85
9: 93,93,92

2 Nháy: 54,93
Giải nhì 63614
Giải ba 95093-54470
Giải tư 98110-29442-40375-86626-40954-41393-20239
Giải năm 2408
Giải sáu 7082-6092-9654
Giải bảy 985
Giải tám 47
KQXS Bình Dương 10/02/2023
Giải đặc biệt 268288 Đầu - Nháy
Giải nhất 83550 0: 00
1: 13
2: 26,21
3: 33,37
4: 46,43
5: 50,56,50
6:
7: 73,70
8: 88,85,80
9: 92,98

2 Nháy: 50
Giải nhì 86546
Giải ba 89400-81656
Giải tư 01373-44085-04326-52313-49880-84621-84892
Giải năm 5950
Giải sáu 1043-2370-1898
Giải bảy 133
Giải tám 37
KQXS Bình Dương 03/02/2023
Giải đặc biệt 465624 Đầu - Nháy
Giải nhất 00872 0:
1: 12
2: 24,22,27
3: 39,31
4: 45
5: 56,53
6: 63
7: 72,73
8: 85,81,86,86,82
9: 92

2 Nháy: 86
Giải nhì 90385
Giải ba 15881-78486
Giải tư 78656-98892-37353-75386-50039-77422-30127
Giải năm 0673
Giải sáu 0131-4663-1082
Giải bảy 412
Giải tám 45
KQXS Bình Dương 27/01/2023
Giải đặc biệt 743731 Đầu - Nháy
Giải nhất 45249 0: 02,01
1:
2: 29
3: 31,30,31,34
4: 49
5: 51,52
6: 66
7: 73,74,76
8: 81,86,85
9: 99

2 Nháy: 31
Giải nhì 64773
Giải ba 54981-15530
Giải tư 41251-89302-51629-06266-57552-46674-53586
Giải năm 0901
Giải sáu 1731-0234-3585
Giải bảy 599
Giải tám 76
KQXS Bình Dương 20/01/2023
Giải đặc biệt 315368 Đầu - Nháy
Giải nhất 14190 0: 08
1: 12
2: 23
3: 34,39,35
4: 42,41
5: 52
6: 68,62
7: 75,72
8: 82,88,85
9: 90,93
Giải nhì 50882
Giải ba 49008-60352
Giải tư 68823-12393-13342-42341-29262-06388-25234
Giải năm 3439
Giải sáu 1335-7712-6775
Giải bảy 572
Giải tám 85

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình

BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 04/06/2023


Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 17h00 là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.


vào web XSMB.top xem các cao thủ chốt số - Đăng ký chốt số để kiếm tiền