KQXS Bình Dương 22/10/2021
Giải đặc biệt 942923 Đầu - Nháy
Giải nhất 97593 0: 08,08,08
1: 19,12
2: 23
3: 39
4: 41,42
5: 54,56
6: 62
7: 74
8: 86
9: 93,97,91,93

2 Nháy: 93
3 Nháy: 08
Giải nhì 94519
Giải ba 09097-36808
Giải tư 05008-60386-48408-40791-11262-24174-94512
Giải năm 3654
Giải sáu 0941-8493-9556
Giải bảy 239
Giải tám 42
KQXS Bình Dương 02/07/2021
Giải đặc biệt 922293 Đầu - Nháy
Giải nhất 64473 0: 02
1: 11,15,18
2: 23,22,20,21
3: 30,34
4: 48
5:
6: 66,60
7: 73
8: 87,87,87
9: 93

3 Nháy: 87
Giải nhì 46311
Giải ba 53302-26287
Giải tư 09130-75334-63187-85023-19722-21415-96866
Giải năm 7120
Giải sáu 3648-3821-1918
Giải bảy 360
Giải tám 87
KQXS Bình Dương 25/06/2021
Giải đặc biệt 187649 Đầu - Nháy
Giải nhất 76674 0: 06,03,04,03
1: 16,10
2:
3: 35
4: 49
5: 57
6: 67
7: 74,70,78,76
8: 89
9: 95,91,98

2 Nháy: 03
Giải nhì 36389
Giải ba 80606-46367
Giải tư 74495-93691-30603-99304-91370-17398-46935
Giải năm 6678
Giải sáu 3303-7357-0416
Giải bảy 310
Giải tám 76
KQXS Bình Dương 18/06/2021
Giải đặc biệt 156167 Đầu - Nháy
Giải nhất 74954 0: 06,09,09,06,07
1:
2: 21
3: 37,36,31
4: 42,49
5: 54
6: 67,69,60
7: 74
8: 85
9: 98

2 Nháy: 06,09
Giải nhì 52769
Giải ba 08560-55737
Giải tư 37042-19536-85606-96009-65009-51174-66885
Giải năm 6521
Giải sáu 8506-7431-9707
Giải bảy 998
Giải tám 49
KQXS Bình Dương 11/06/2021
Giải đặc biệt 547575 Đầu - Nháy
Giải nhất 85642 0: 06
1: 17
2:
3: 33
4: 42,42,43
5: 54
6: 61,64,61,61
7: 75,71
8: 87,82
9: 93,94,99

2 Nháy: 42
3 Nháy: 61
Giải nhì 64161
Giải ba 85893-47387
Giải tư 37064-61642-60317-77071-10506-87233-63294
Giải năm 2454
Giải sáu 8143-5461-4099
Giải bảy 982
Giải tám 61
KQXS Bình Dương 04/06/2021
Giải đặc biệt 624597 Đầu - Nháy
Giải nhất 12455 0: 01,02,03
1: 17,15
2:
3: 37,33,35
4: 42,43,40
5: 55
6: 62
7:
8: 88,82,86,85
9: 97
Giải nhì 12588
Giải ba 79982-91701
Giải tư 03017-17102-13986-00442-70537-57715-30785
Giải năm 8943
Giải sáu 2203-5540-2962
Giải bảy 133
Giải tám 35
KQXS Bình Dương 28/05/2021
Giải đặc biệt 025441 Đầu - Nháy
Giải nhất 72438 0: 08,00,09
1: 16,19,17
2: 27
3: 38,37
4: 41,43,47,49
5:
6: 69,65,60
7: 70
8:
9: 99
Giải nhì 73169
Giải ba 13616-05270
Giải tư 50927-19619-31199-65217-92343-64008-69647
Giải năm 0437
Giải sáu 3365-3500-2949
Giải bảy 660
Giải tám 09
KQXS Bình Dương 21/05/2021
Giải đặc biệt 727533 Đầu - Nháy
Giải nhất 90695 0: 06
1:
2:
3: 33,30,32
4: 44,43
5: 52,51,53
6:
7: 71,79,73
8: 83
9: 95,94,92,98,95

2 Nháy: 95
Giải nhì 76194
Giải ba 22792-42444
Giải tư 78430-70752-86598-45351-02295-88171-44232
Giải năm 8279
Giải sáu 8373-6343-7153
Giải bảy 306
Giải tám 83
KQXS Bình Dương 14/05/2021
Giải đặc biệt 873650 Đầu - Nháy
Giải nhất 62370 0: 03
1:
2: 25,25,28
3: 37,33,36
4: 47
5: 50,57,52
6: 69,61,65
7: 70,77,70
8:
9: 95

2 Nháy: 25,70
Giải nhì 43137
Giải ba 57469-79825
Giải tư 76425-63457-68077-65103-18261-51833-23028
Giải năm 2736
Giải sáu 9052-2570-2847
Giải bảy 395
Giải tám 65
KQXS Bình Dương 07/05/2021
Giải đặc biệt 450087 Đầu - Nháy
Giải nhất 67924 0: 01,08,05,07,09
1: 15
2: 24,20,29
3:
4:
5: 55,56
6:
7: 74
8: 87,89,87,83
9: 95,92

2 Nháy: 87
Giải nhì 44095
Giải ba 22174-92301
Giải tư 78815-58708-00020-35889-02092-06005-69629
Giải năm 6007
Giải sáu 8387-8809-6055
Giải bảy 456
Giải tám 83
KQXS Bình Dương 23/04/2021
Giải đặc biệt 414609 Đầu - Nháy
Giải nhất 49662 0: 09,04
1: 12
2: 21
3: 39,32,37
4: 46,40
5: 52,52
6: 62,64
7: 73,75,79
8: 86
9: 94

2 Nháy: 52
Giải nhì 72973
Giải ba 48494-57446
Giải tư 33340-52639-05012-59852-33004-38386-89132
Giải năm 4975
Giải sáu 9521-1652-5379
Giải bảy 137
Giải tám 64
KQXS Bình Dương 16/04/2021
Giải đặc biệt 847899 Đầu - Nháy
Giải nhất 53601 0: 01,02
1: 13
2:
3: 31
4: 46,47
5: 59,57
6: 62,60,60,67,61
7: 75,77
8: 82
9: 99,95

2 Nháy: 60
Giải nhì 19162
Giải ba 16075-93560
Giải tư 15046-73502-49759-27795-84160-23667-34682
Giải năm 3247
Giải sáu 4777-0857-0761
Giải bảy 731
Giải tám 13
KQXS Bình Dương 09/04/2021
Giải đặc biệt 269016 Đầu - Nháy
Giải nhất 74649 0: 07
1: 16,13,14
2: 21,22,23
3:
4: 49,47
5: 53
6: 69,63,61,69,62
7:
8: 88,84
9: 90

2 Nháy: 69
Giải nhì 72113
Giải ba 46614-47869
Giải tư 97788-31447-54521-20584-35863-48953-70761
Giải năm 1722
Giải sáu 4869-1223-4162
Giải bảy 507
Giải tám 90
KQXS Bình Dương 02/04/2021
Giải đặc biệt 852531 Đầu - Nháy
Giải nhất 36707 0: 07,02
1: 14,11
2: 23,26,27
3: 31,39
4: 46,40,43
5:
6: 64
7:
8: 82,80
9: 93,93,92

2 Nháy: 93
Giải nhì 14693
Giải ba 31002-96482
Giải tư 47393-77046-00539-28564-47940-67323-87926
Giải năm 6014
Giải sáu 8211-0392-7980
Giải bảy 943
Giải tám 27
KQXS Bình Dương 26/03/2021
Giải đặc biệt 174652 Đầu - Nháy
Giải nhất 99377 0: 07
1: 19
2: 23,26,29
3:
4: 40
5: 52,56,53,52
6: 69,61
7: 77,79
8: 80,88
9: 93,93

2 Nháy: 52,93
Giải nhì 57323
Giải ba 94526-18419
Giải tư 96807-73169-68793-98479-43456-12129-67993
Giải năm 0980
Giải sáu 1161-7288-5153
Giải bảy 852
Giải tám 40
KQXS Bình Dương 19/03/2021
Giải đặc biệt 215010 Đầu - Nháy
Giải nhất 81560 0: 03,01
1: 10,11,16
2: 27,21,27
3: 38
4: 47
5:
6: 60,63,67
7: 79,70
8: 85,80
9: 99

2 Nháy: 27
Giải nhì 66427
Giải ba 97503-17921
Giải tư 79711-10285-12816-79938-87127-05080-53579
Giải năm 6699
Giải sáu 3901-7963-2470
Giải bảy 067
Giải tám 47
KQXS Bình Dương 12/03/2021
Giải đặc biệt 337724 Đầu - Nháy
Giải nhất 82645 0: 06,02,05,01
1: 15,12,11
2: 24
3: 32
4: 45
5: 56
6: 68,65,69
7:
8: 86,83
9: 96,99
Giải nhì 31415
Giải ba 50896-02668
Giải tư 79199-87206-18232-53965-68212-32502-52586
Giải năm 9405
Giải sáu 6969-6383-1111
Giải bảy 856
Giải tám 01
KQXS Bình Dương 05/03/2021
Giải đặc biệt 957311 Đầu - Nháy
Giải nhất 31990 0: 05,07,04
1: 11,18
2: 22
3: 34,32,39,33
4:
5: 59
6: 67,60
7: 78,72
8: 82,82
9: 90

2 Nháy: 82
Giải nhì 22934
Giải ba 43482-47559
Giải tư 51332-87205-56567-58339-91507-18078-51472
Giải năm 6122
Giải sáu 2582-6204-1518
Giải bảy 660
Giải tám 33
KQXS Bình Dương 26/02/2021
Giải đặc biệt 513093 Đầu - Nháy
Giải nhất 70545 0: 08,08
1: 18,18
2: 22
3: 36,36
4: 45,49,41,43
5: 57
6: 62
7: 77,77
8: 84,87
9: 93

2 Nháy: 08,18,36,77
Giải nhì 17777
Giải ba 38984-84649
Giải tư 01418-63918-26908-08008-75957-03641-14777
Giải năm 0762
Giải sáu 5736-6543-5422
Giải bảy 736
Giải tám 87
KQXS Bình Dương 19/02/2021
Giải đặc biệt 087753 Đầu - Nháy
Giải nhất 24048 0:
1:
2: 28,28,26
3: 30,36
4: 48,45,48
5: 53,55
6: 64,65,61
7: 78,71,79
8:
9: 99,91

2 Nháy: 28,48
Giải nhì 54455
Giải ba 87778-70528
Giải tư 16528-59564-63865-85599-38145-97161-48730
Giải năm 8748
Giải sáu 3426-1371-5691
Giải bảy 136
Giải tám 79

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình

BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 26/10/2021
16386183

Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 17h00 là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.