KQXS Bình Dương 27/01/2023
Giải đặc biệt 743731 Đầu - Nháy
Giải nhất 45249 0: 02,01
1:
2: 29
3: 31,30,31,34
4: 49
5: 51,52
6: 66
7: 73,74,76
8: 81,86,85
9: 99

2 Nháy: 31
Giải nhì 64773
Giải ba 54981-15530
Giải tư 41251-89302-51629-06266-57552-46674-53586
Giải năm 0901
Giải sáu 1731-0234-3585
Giải bảy 599
Giải tám 76
KQXS Bình Dương 20/01/2023
Giải đặc biệt 315368 Đầu - Nháy
Giải nhất 14190 0: 08
1: 12
2: 23
3: 34,39,35
4: 42,41
5: 52
6: 68,62
7: 75,72
8: 82,88,85
9: 90,93
Giải nhì 50882
Giải ba 49008-60352
Giải tư 68823-12393-13342-42341-29262-06388-25234
Giải năm 3439
Giải sáu 1335-7712-6775
Giải bảy 572
Giải tám 85
KQXS Bình Dương 13/01/2023
Giải đặc biệt 530836 Đầu - Nháy
Giải nhất 86987 0: 01
1: 10
2: 26,21
3: 36
4: 43
5: 58,53,56,58
6:
7: 74,77,75,78
8: 87,84,81,84
9:

2 Nháy: 58,84
Giải nhì 91674
Giải ba 79201-91384
Giải tư 38643-43910-14177-24681-69758-59053-73026
Giải năm 1821
Giải sáu 3775-4556-8178
Giải bảy 184
Giải tám 58
KQXS Bình Dương 06/01/2023
Giải đặc biệt 804309 Đầu - Nháy
Giải nhất 72180 0: 09,03,07,01
1:
2: 27,21
3:
4: 41,48
5: 52
6: 65,63
7: 79,72,77
8: 80,85,89
9: 97
Giải nhì 78379
Giải ba 61241-17652
Giải tư 05885-45403-20665-79072-08027-99277-42748
Giải năm 4063
Giải sáu 0089-8307-5921
Giải bảy 797
Giải tám 01
KQXS Bình Dương 30/12/2022
Giải đặc biệt 965664 Đầu - Nháy
Giải nhất 19500 0: 00
1: 14,18,14,11
2: 20,21
3: 31,38
4:
5: 51,58
6: 64,69
7: 75,70
8: 85,82,81
9:

2 Nháy: 14
Giải nhì 83731
Giải ba 83520-09114
Giải tư 87318-50151-93814-92411-37569-12975-69958
Giải năm 7685
Giải sáu 8721-6938-1970
Giải bảy 482
Giải tám 81
KQXS Bình Dương 23/12/2022
Giải đặc biệt 930459 Đầu - Nháy
Giải nhất 88017 0: 01,04,05
1: 17,19,18
2: 22
3: 35
4: 45,46
5: 59,52
6: 63,68
7: 71,74
8: 81
9: 99
Giải nhì 67901
Giải ba 52352-55771
Giải tư 33363-13104-96268-50222-48419-86081-51105
Giải năm 7645
Giải sáu 6818-0146-3599
Giải bảy 174
Giải tám 35
KQXS Bình Dương 16/12/2022
Giải đặc biệt 408415 Đầu - Nháy
Giải nhất 32498 0: 02,06
1: 15,12
2: 24
3: 38,39,37
4: 40
5: 55,53
6: 68,65
7: 70,73,75
8: 81
9: 98
Giải nhì 85140
Giải ba 04655-05602
Giải tư 66206-05638-30670-04739-36473-84612-46137
Giải năm 4768
Giải sáu 3775-7765-1953
Giải bảy 481
Giải tám 24
KQXS Bình Dương 09/12/2022
Giải đặc biệt 363913 Đầu - Nháy
Giải nhất 02436 0: 03
1: 13,17,13
2: 21,26
3: 36
4: 44
5: 58,58
6:
7: 72,79,76,73
8: 81,81
9: 94,94

2 Nháy: 13,58,81,94
Giải nhì 43772
Giải ba 19179-06581
Giải tư 13521-18058-41044-59358-34126-97676-89717
Giải năm 9381
Giải sáu 1794-8613-0903
Giải bảy 994
Giải tám 73
KQXS Bình Dương 02/12/2022
Giải đặc biệt 101095 Đầu - Nháy
Giải nhất 21794 0: 08
1: 17
2: 24
3: 39,33
4: 43,42,49
5: 52
6: 61
7: 75
8: 88,80
9: 95,94,92,95,91

2 Nháy: 95
Giải nhì 91943
Giải ba 77739-10692
Giải tư 90595-65452-59333-28291-24117-42108-91342
Giải năm 2688
Giải sáu 5175-8280-8849
Giải bảy 761
Giải tám 24
KQXS Bình Dương 25/11/2022
Giải đặc biệt 790235 Đầu - Nháy
Giải nhất 10922 0: 07,05
1: 11,11
2: 22,28
3: 35
4: 44
5: 56,59,56,57
6: 65
7: 75
8: 87,80
9: 99,90

2 Nháy: 11,56
Giải nhì 89607
Giải ba 27887-74775
Giải tư 28011-01911-72099-46765-94656-50959-83556
Giải năm 8490
Giải sáu 5305-9228-9780
Giải bảy 857
Giải tám 44
KQXS Bình Dương 18/11/2022
Giải đặc biệt 856327 Đầu - Nháy
Giải nhất 78240 0: 00
1: 14,11
2: 27,20
3: 36
4: 40,41,40
5: 51
6: 60,67
7: 75,73,78,79
8:
9: 93,99

2 Nháy: 40
Giải nhì 52275
Giải ba 87641-65073
Giải tư 79814-96240-90793-62178-68200-53579-89060
Giải năm 9451
Giải sáu 7820-9036-8611
Giải bảy 099
Giải tám 67
KQXS Bình Dương 11/11/2022
Giải đặc biệt 128733 Đầu - Nháy
Giải nhất 14445 0: 07
1:
2: 20,22
3: 33,33
4: 45
5: 55,51,58
6: 67,62,69,65
7: 77,77
8: 84,84
9: 99

2 Nháy: 33,77,84
Giải nhì 97033
Giải ba 50084-59799
Giải tư 48055-26620-87577-40277-41807-48367-62722
Giải năm 6862
Giải sáu 4384-5169-1265
Giải bảy 151
Giải tám 58
KQXS Bình Dương 04/11/2022
Giải đặc biệt 040082 Đầu - Nháy
Giải nhất 00970 0: 03,03
1: 12
2: 29
3: 39,38
4: 47,44
5: 58
6: 61,61,69,61
7: 70
8: 82,81
9: 93,91

2 Nháy: 03
3 Nháy: 61
Giải nhì 99147
Giải ba 07312-47458
Giải tư 31161-19493-06744-36061-35803-54381-67369
Giải năm 8539
Giải sáu 8138-9703-1991
Giải bảy 861
Giải tám 29
KQXS Bình Dương 28/10/2022
Giải đặc biệt 448938 Đầu - Nháy
Giải nhất 82776 0:
1: 15
2: 24,27
3: 38,35,31,33
4: 41
5: 58
6: 66,61
7: 76,77
8: 83,84
9: 93,93,99

2 Nháy: 93
Giải nhì 53835
Giải ba 49893-33377
Giải tư 64083-15524-71966-64784-80131-40841-82115
Giải năm 6858
Giải sáu 6893-4899-9361
Giải bảy 427
Giải tám 33
KQXS Bình Dương 16/09/2022
Giải đặc biệt 893906 Đầu - Nháy
Giải nhất 96640 0: 06,08
1:
2: 27,27,26,28
3:
4: 40,41
5: 57,50
6: 64,61,67
7: 74,76
8: 85
9: 95,98

2 Nháy: 27
Giải nhì 35557
Giải ba 44864-66941
Giải tư 09674-46476-53461-08650-74495-40785-36767
Giải năm 2108
Giải sáu 1727-8527-7698
Giải bảy 826
Giải tám 28
KQXS Bình Dương 26/08/2022
Giải đặc biệt 061032 Đầu - Nháy
Giải nhất 22007 0: 07,08
1:
2: 21,29
3: 32,35
4: 48,47
5: 51,59
6: 62,61
7: 75,75,78,74
8: 83
9: 98

2 Nháy: 75
Giải nhì 15098
Giải ba 07608-76762
Giải tư 05875-83648-61951-49575-96161-96659-07421
Giải năm 0929
Giải sáu 0878-5935-8647
Giải bảy 474
Giải tám 83
KQXS Bình Dương 19/08/2022
Giải đặc biệt 483569 Đầu - Nháy
Giải nhất 00210 0: 01,03,02,08
1: 10,14,11,14,19
2:
3: 30,37,30
4:
5: 56
6: 69
7: 74,72
8: 88,87
9:

2 Nháy: 14,30
Giải nhì 21674
Giải ba 68656-93672
Giải tư 28801-26130-03688-94137-37487-31103-52614
Giải năm 4711
Giải sáu 5914-8202-9808
Giải bảy 219
Giải tám 30
KQXS Bình Dương 12/08/2022
Giải đặc biệt 667870 Đầu - Nháy
Giải nhất 68940 0: 05
1: 19,15,16,10
2: 25
3: 31
4: 40,45,43
5:
6: 68
7: 70,70,70
8: 87
9: 93,93,99

2 Nháy: 93
3 Nháy: 70
Giải nhì 69893
Giải ba 37745-37593
Giải tư 73525-59619-59315-21905-94616-49910-01531
Giải năm 5987
Giải sáu 9670-6868-5070
Giải bảy 243
Giải tám 99
KQXS Bình Dương 05/08/2022
Giải đặc biệt 687390 Đầu - Nháy
Giải nhất 28755 0: 02,04
1: 18
2: 22
3: 37,32,36
4: 44,48,46
5: 55
6: 68,62
7: 71
8: 89
9: 90,96,93
Giải nhì 22237
Giải ba 21096-47622
Giải tư 07432-41302-56644-48604-97289-99818-18468
Giải năm 3348
Giải sáu 2636-5893-2171
Giải bảy 562
Giải tám 46
KQXS Bình Dương 29/07/2022
Giải đặc biệt 993386 Đầu - Nháy
Giải nhất 79696 0:
1: 15
2: 29,22,25
3: 35,32,32
4: 49
5: 51
6: 65,62
7: 72,78
8: 86,80,82
9: 96,97

2 Nháy: 32
Giải nhì 49335
Giải ba 98172-82665
Giải tư 81029-89280-55251-71397-02332-49949-91462
Giải năm 7922
Giải sáu 3115-2578-3025
Giải bảy 732
Giải tám 82

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình

BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 30/01/2023


Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 17h00 là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.


vào web XSMB.top xem các cao thủ chốt số - Đăng ký chốt số để kiếm tiền