KQXS Bình Dương 20/05/2022
Giải đặc biệt 492297 Đầu - Nháy
Giải nhất 73063 0:
1: 11,14,12
2: 26
3: 30,38
4: 45,49
5: 58
6: 63,67
7: 72,70,77,71
8: 83
9: 97,94
Giải nhì 24311
Giải ba 33472-89414
Giải tư 66470-41167-86126-75494-57277-11258-54945
Giải năm 1112
Giải sáu 0983-6249-7830
Giải bảy 438
Giải tám 71
KQXS Bình Dương 13/05/2022
Giải đặc biệt 391426 Đầu - Nháy
Giải nhất 81216 0: 05,09,08
1: 16
2: 26,22,22
3: 39,35
4:
5: 51,59,50,56,51
6: 69,66
7:
8: 81
9: 91

2 Nháy: 22,51
Giải nhì 02139
Giải ba 92051-32259
Giải tư 64122-02005-85981-66909-16722-62491-61035
Giải năm 0069
Giải sáu 9450-0756-5066
Giải bảy 851
Giải tám 08
KQXS Bình Dương 06/05/2022
Giải đặc biệt 751499 Đầu - Nháy
Giải nhất 69325 0:
1:
2: 25,26,20
3: 34,30,33,31
4: 40,49,40
5:
6: 65,62,67
7: 72,76
8: 81,89
9: 99

2 Nháy: 40
Giải nhì 84140
Giải ba 51034-49649
Giải tư 98865-25572-77240-63030-02381-13033-79431
Giải năm 9989
Giải sáu 2762-3276-3567
Giải bảy 526
Giải tám 20
KQXS Bình Dương 29/04/2022
Giải đặc biệt 820491 Đầu - Nháy
Giải nhất 10701 0: 01
1: 17
2: 24,28
3:
4: 44,46,41
5:
6: 68,61
7: 72,75,78,79,72
8:
9: 91,91,91,95

2 Nháy: 72
3 Nháy: 91
Giải nhì 03844
Giải ba 42372-47346
Giải tư 44775-85068-73261-74524-61878-43991-67628
Giải năm 7991
Giải sáu 7179-4095-7772
Giải bảy 941
Giải tám 17
KQXS Bình Dương 22/04/2022
Giải đặc biệt 962651 Đầu - Nháy
Giải nhất 11152 0:
1: 16
2: 20,29
3: 35,34,39,33,38
4: 45
5: 51,52,53,57,52,58
6: 61
7: 72,75
8:
9:

2 Nháy: 52
Giải nhì 82353
Giải ba 75935-31234
Giải tư 22657-78872-99561-37045-95520-84016-37139
Giải năm 2129
Giải sáu 2052-5358-0033
Giải bảy 838
Giải tám 75
KQXS Bình Dương 15/04/2022
Giải đặc biệt 441663 Đầu - Nháy
Giải nhất 11015 0:
1: 15,16,17,17,18
2: 22,29,22
3: 35
4: 45
5: 50
6: 63,66
7:
8: 83,85
9: 93,90,96

2 Nháy: 17,22
Giải nhì 61583
Giải ba 16022-12929
Giải tư 89622-46566-28545-71485-13116-38893-11890
Giải năm 0917
Giải sáu 3450-8517-9796
Giải bảy 518
Giải tám 35
KQXS Bình Dương 01/04/2022
Giải đặc biệt 139570 Đầu - Nháy
Giải nhất 98867 0: 02
1: 18,10
2: 29,26
3:
4: 41,42
5: 55
6: 67,66,66,63,65
7: 70
8: 89
9: 93,95,97

2 Nháy: 66
Giải nhì 01066
Giải ba 66593-24995
Giải tư 38997-64841-14642-51266-36618-99389-65355
Giải năm 7363
Giải sáu 3329-7365-4926
Giải bảy 402
Giải tám 10
KQXS Bình Dương 25/03/2022
Giải đặc biệt 623717 Đầu - Nháy
Giải nhất 30634 0:
1: 17,16,13
2: 28,23
3: 34
4:
5: 54,54,52,53,53
6: 67
7: 71,79,75,75,79
8: 88
9:

2 Nháy: 53,54,75,79
Giải nhì 76367
Giải ba 25988-05554
Giải tư 25516-84928-30954-84152-93453-25371-92579
Giải năm 7875
Giải sáu 4923-4975-8513
Giải bảy 079
Giải tám 53
KQXS Bình Dương 18/03/2022
Giải đặc biệt 276576 Đầu - Nháy
Giải nhất 15838 0: 05,00
1: 11,18
2: 29
3: 38,39,35,37,33
4: 46,43,46
5:
6:
7: 76,77
8: 82
9: 98,90

2 Nháy: 46
Giải nhì 80298
Giải ba 25805-75111
Giải tư 10190-40239-54218-60700-22835-75246-70777
Giải năm 6529
Giải sáu 2037-3233-1243
Giải bảy 282
Giải tám 46
KQXS Bình Dương 11/03/2022
Giải đặc biệt 234348 Đầu - Nháy
Giải nhất 47257 0: 02,09
1: 18,19,17
2: 23,22
3:
4: 48,43
5: 57,53
6: 63,64,68
7: 79,77
8: 83
9: 98
Giải nhì 98163
Giải ba 64864-01902
Giải tư 51518-94398-58719-10917-34843-40668-08779
Giải năm 4809
Giải sáu 3077-8183-0753
Giải bảy 723
Giải tám 22
KQXS Bình Dương 04/03/2022
Giải đặc biệt 476410 Đầu - Nháy
Giải nhất 88042 0: 09
1: 10,10
2: 25,21,22
3: 30,33,38,36
4: 42
5:
6: 64
7: 78,72,78,73
8: 84
9: 96

2 Nháy: 10,78
Giải nhì 72178
Giải ba 29510-88430
Giải tư 38233-87396-33264-83109-32538-06772-17925
Giải năm 0678
Giải sáu 0273-1336-5584
Giải bảy 921
Giải tám 22
KQXS Bình Dương 25/02/2022
Giải đặc biệt 213541 Đầu - Nháy
Giải nhất 28099 0: 08
1: 10
2: 26
3: 39,33,37,38
4: 41,45,49,49,41
5:
6: 67,68,62
7: 78
8: 87
9: 99

2 Nháy: 41,49
Giải nhì 79787
Giải ba 55308-43026
Giải tư 19945-29749-05910-01439-79267-92468-20862
Giải năm 6978
Giải sáu 8633-8349-3541
Giải bảy 637
Giải tám 38
KQXS Bình Dương 18/02/2022
Giải đặc biệt 870543 Đầu - Nháy
Giải nhất 24245 0: 09,08
1: 14,13,16
2: 29
3: 32
4: 43,45,42,40
5: 52
6: 65
7: 70
8: 84,86
9: 91,91

2 Nháy: 91
Giải nhì 05991
Giải ba 70142-85114
Giải tư 45452-57813-18429-05709-41584-71686-39770
Giải năm 0532
Giải sáu 2265-2916-5608
Giải bảy 240
Giải tám 91
KQXS Bình Dương 11/02/2022
Giải đặc biệt 604043 Đầu - Nháy
Giải nhất 85454 0:
1: 15,16
2: 25
3: 33,38,35
4: 43,40,49
5: 54,59,54
6: 61
7:
8: 81,89,88
9: 99,98

2 Nháy: 54
Giải nhì 45081
Giải ba 79440-69261
Giải tư 13925-17399-77015-23759-80149-70498-91989
Giải năm 4754
Giải sáu 6216-7433-6688
Giải bảy 038
Giải tám 35
KQXS Bình Dương 04/02/2022
Giải đặc biệt 539417 Đầu - Nháy
Giải nhất 31902 0: 02
1: 17
2:
3: 38
4: 43,49
5: 57
6: 67,65,60,66
7: 74,72,77,70,76
8: 88,87
9: 97
Giải nhì 84667
Giải ba 31165-09388
Giải tư 59257-42774-60860-41172-81966-15777-01487
Giải năm 3943
Giải sáu 4670-6197-8338
Giải bảy 876
Giải tám 49
KQXS Bình Dương 28/01/2022
Giải đặc biệt 755821 Đầu - Nháy
Giải nhất 92956 0: 05,06,03
1: 17,15
2: 21,27
3: 31
4: 40,45,47,49
5: 56
6: 68,62
7:
8: 86
9: 96,93
Giải nhì 35440
Giải ba 97105-08706
Giải tư 66645-39568-91517-37047-27562-39449-43096
Giải năm 7227
Giải sáu 0386-7993-5131
Giải bảy 903
Giải tám 15
KQXS Bình Dương 21/01/2022
Giải đặc biệt 202497 Đầu - Nháy
Giải nhất 87668 0: 01,09,09
1: 11
2: 23,29,20
3: 35
4: 46,43
5:
6: 68
7: 70,75
8: 89,83
9: 97,92,98

2 Nháy: 09
Giải nhì 87192
Giải ba 71746-43211
Giải tư 19689-33770-28983-40498-75123-02975-73543
Giải năm 7735
Giải sáu 1829-1720-7301
Giải bảy 609
Giải tám 09
KQXS Bình Dương 14/01/2022
Giải đặc biệt 422796 Đầu - Nháy
Giải nhất 74093 0: 08
1: 11,19
2: 26,23
3: 31,33,39
4: 41
5: 54,57,51
6: 60
7: 79
8: 88
9: 96,93,98
Giải nhì 78108
Giải ba 28126-20341
Giải tư 51211-41254-06431-68879-40398-61460-15219
Giải năm 6957
Giải sáu 3533-6751-9323
Giải bảy 139
Giải tám 88
KQXS Bình Dương 07/01/2022
Giải đặc biệt 591477 Đầu - Nháy
Giải nhất 65428 0: 05
1: 15
2: 28,22,29
3: 34,39
4: 46,47,48,44
5: 51
6:
7: 77
8: 85,87
9: 95,99,96
Giải nhì 75295
Giải ba 95885-85122
Giải tư 08029-10815-44187-62146-33199-87834-11647
Giải năm 7805
Giải sáu 6248-5951-9996
Giải bảy 444
Giải tám 39
KQXS Bình Dương 31/12/2021
Giải đặc biệt 026807 Đầu - Nháy
Giải nhất 69905 0: 07,05,01
1: 16,10
2:
3: 30
4: 42
5: 51,59,50
6: 63,69
7:
8: 85,83,89
9: 96,99,90
Giải nhì 78716
Giải ba 66963-29885
Giải tư 65601-78396-90910-67569-33742-44583-99051
Giải năm 1330
Giải sáu 0759-1950-5999
Giải bảy 289
Giải tám 90

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình

BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 26/05/2022
87071416

Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 17h00 là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.