KQXS Đắc Nông 21/05/2024
Giải đặc biệt 389600 Đầu - Nháy
Giải nhất 30773 0: 00,02
1:
2: 23
3: 33,34,31,38
4:
5: 52
6: 65,66,68
7: 73,72
8: 80
9: 92,99,95,95

2 Nháy: 95
Giải nhì 02033
Giải ba 30492-71099
Giải tư 43834-28565-18480-79952-58895-25702-08331
Giải năm 1466
Giải sáu 6072-2295-4868
Giải bảy 423
Giải tám 38
KQXS Đắc Nông 20/05/2024
Giải đặc biệt 389600 Đầu - Nháy
Giải nhất 30773 0: 00,02
1:
2: 23
3: 33,34,31,38
4:
5: 52
6: 65,66,68
7: 73,72
8: 80
9: 92,99,95,95

2 Nháy: 95
Giải nhì 02033
Giải ba 30492-71099
Giải tư 43834-28565-18480-79952-58895-25702-08331
Giải năm 1466
Giải sáu 6072-2295-4868
Giải bảy 423
Giải tám 38
KQXS Đắc Nông 19/05/2024
Giải đặc biệt 389600 Đầu - Nháy
Giải nhất 30773 0: 00,02
1:
2: 23
3: 33,34,31,38
4:
5: 52
6: 65,66,68
7: 73,72
8: 80
9: 92,99,95,95

2 Nháy: 95
Giải nhì 02033
Giải ba 30492-71099
Giải tư 43834-28565-18480-79952-58895-25702-08331
Giải năm 1466
Giải sáu 6072-2295-4868
Giải bảy 423
Giải tám 38
KQXS Đắc Nông 18/05/2024
Giải đặc biệt 796887 Đầu - Nháy
Giải nhất 87716 0: 02,07
1: 16,19,15
2:
3: 39,36,33,38
4:
5: 53,50,50
6: 67,60
7: 75
8: 87,84
9: 92

2 Nháy: 50
Giải nhì 07775
Giải ba 08739-29967
Giải tư 47260-61719-45636-88884-69092-60015-66053
Giải năm 8302
Giải sáu 0933-6907-1338
Giải bảy 050
Giải tám 50
KQXS Đắc Nông 17/05/2024
Giải đặc biệt 796887 Đầu - Nháy
Giải nhất 87716 0: 02,07
1: 16,19,15
2:
3: 39,36,33,38
4:
5: 53,50,50
6: 67,60
7: 75
8: 87,84
9: 92

2 Nháy: 50
Giải nhì 07775
Giải ba 08739-29967
Giải tư 47260-61719-45636-88884-69092-60015-66053
Giải năm 8302
Giải sáu 0933-6907-1338
Giải bảy 050
Giải tám 50
KQXS Đắc Nông 16/05/2024
Giải đặc biệt 796887 Đầu - Nháy
Giải nhất 87716 0: 02,07
1: 16,19,15
2:
3: 39,36,33,38
4:
5: 53,50,50
6: 67,60
7: 75
8: 87,84
9: 92

2 Nháy: 50
Giải nhì 07775
Giải ba 08739-29967
Giải tư 47260-61719-45636-88884-69092-60015-66053
Giải năm 8302
Giải sáu 0933-6907-1338
Giải bảy 050
Giải tám 50
KQXS Đắc Nông 15/05/2024
Giải đặc biệt 796887 Đầu - Nháy
Giải nhất 87716 0: 02,07
1: 16,19,15
2:
3: 39,36,33,38
4:
5: 53,50,50
6: 67,60
7: 75
8: 87,84
9: 92

2 Nháy: 50
Giải nhì 07775
Giải ba 08739-29967
Giải tư 47260-61719-45636-88884-69092-60015-66053
Giải năm 8302
Giải sáu 0933-6907-1338
Giải bảy 050
Giải tám 50
KQXS Đắc Nông 14/05/2024
Giải đặc biệt 796887 Đầu - Nháy
Giải nhất 87716 0: 02,07
1: 16,19,15
2:
3: 39,36,33,38
4:
5: 53,50,50
6: 67,60
7: 75
8: 87,84
9: 92

2 Nháy: 50
Giải nhì 07775
Giải ba 08739-29967
Giải tư 47260-61719-45636-88884-69092-60015-66053
Giải năm 8302
Giải sáu 0933-6907-1338
Giải bảy 050
Giải tám 50
KQXS Đắc Nông 13/05/2024
Giải đặc biệt 796887 Đầu - Nháy
Giải nhất 87716 0: 02,07
1: 16,19,15
2:
3: 39,36,33,38
4:
5: 53,50,50
6: 67,60
7: 75
8: 87,84
9: 92

2 Nháy: 50
Giải nhì 07775
Giải ba 08739-29967
Giải tư 47260-61719-45636-88884-69092-60015-66053
Giải năm 8302
Giải sáu 0933-6907-1338
Giải bảy 050
Giải tám 50
KQXS Đắc Nông 12/05/2024
Giải đặc biệt 796887 Đầu - Nháy
Giải nhất 87716 0: 02,07
1: 16,19,15
2:
3: 39,36,33,38
4:
5: 53,50,50
6: 67,60
7: 75
8: 87,84
9: 92

2 Nháy: 50
Giải nhì 07775
Giải ba 08739-29967
Giải tư 47260-61719-45636-88884-69092-60015-66053
Giải năm 8302
Giải sáu 0933-6907-1338
Giải bảy 050
Giải tám 50
KQXS Đắc Nông 11/05/2024
Giải đặc biệt 159781 Đầu - Nháy
Giải nhất 61288 0:
1: 17,17
2: 28,21
3: 34
4: 44
5: 55,55
6: 66,64
7: 72
8: 81,88,80,81,87,88
9: 90

2 Nháy: 17,55,81,88
Giải nhì 06355
Giải ba 25372-32080
Giải tư 66828-85081-90821-88766-88687-66788-98517
Giải năm 7434
Giải sáu 7744-7390-9555
Giải bảy 417
Giải tám 64
KQXS Đắc Nông 10/05/2024
Giải đặc biệt 159781 Đầu - Nháy
Giải nhất 61288 0:
1: 17,17
2: 28,21
3: 34
4: 44
5: 55,55
6: 66,64
7: 72
8: 81,88,80,81,87,88
9: 90

2 Nháy: 17,55,81,88
Giải nhì 06355
Giải ba 25372-32080
Giải tư 66828-85081-90821-88766-88687-66788-98517
Giải năm 7434
Giải sáu 7744-7390-9555
Giải bảy 417
Giải tám 64
KQXS Đắc Nông 09/05/2024
Giải đặc biệt 159781 Đầu - Nháy
Giải nhất 61288 0:
1: 17,17
2: 28,21
3: 34
4: 44
5: 55,55
6: 66,64
7: 72
8: 81,88,80,81,87,88
9: 90

2 Nháy: 17,55,81,88
Giải nhì 06355
Giải ba 25372-32080
Giải tư 66828-85081-90821-88766-88687-66788-98517
Giải năm 7434
Giải sáu 7744-7390-9555
Giải bảy 417
Giải tám 64
KQXS Đắc Nông 08/05/2024
Giải đặc biệt 159781 Đầu - Nháy
Giải nhất 61288 0:
1: 17,17
2: 28,21
3: 34
4: 44
5: 55,55
6: 66,64
7: 72
8: 81,88,80,81,87,88
9: 90

2 Nháy: 17,55,81,88
Giải nhì 06355
Giải ba 25372-32080
Giải tư 66828-85081-90821-88766-88687-66788-98517
Giải năm 7434
Giải sáu 7744-7390-9555
Giải bảy 417
Giải tám 64
KQXS Đắc Nông 07/05/2024
Giải đặc biệt 159781 Đầu - Nháy
Giải nhất 61288 0:
1: 17,17
2: 28,21
3: 34
4: 44
5: 55,55
6: 66,64
7: 72
8: 81,88,80,81,87,88
9: 90

2 Nháy: 17,55,81,88
Giải nhì 06355
Giải ba 25372-32080
Giải tư 66828-85081-90821-88766-88687-66788-98517
Giải năm 7434
Giải sáu 7744-7390-9555
Giải bảy 417
Giải tám 64
KQXS Đắc Nông 06/05/2024
Giải đặc biệt 159781 Đầu - Nháy
Giải nhất 61288 0:
1: 17,17
2: 28,21
3: 34
4: 44
5: 55,55
6: 66,64
7: 72
8: 81,88,80,81,87,88
9: 90

2 Nháy: 17,55,81,88
Giải nhì 06355
Giải ba 25372-32080
Giải tư 66828-85081-90821-88766-88687-66788-98517
Giải năm 7434
Giải sáu 7744-7390-9555
Giải bảy 417
Giải tám 64
KQXS Đắc Nông 05/05/2024
Giải đặc biệt 159781 Đầu - Nháy
Giải nhất 61288 0:
1: 17,17
2: 28,21
3: 34
4: 44
5: 55,55
6: 66,64
7: 72
8: 81,88,80,81,87,88
9: 90

2 Nháy: 17,55,81,88
Giải nhì 06355
Giải ba 25372-32080
Giải tư 66828-85081-90821-88766-88687-66788-98517
Giải năm 7434
Giải sáu 7744-7390-9555
Giải bảy 417
Giải tám 64
KQXS Đắc Nông 04/05/2024
Giải đặc biệt 575240 Đầu - Nháy
Giải nhất 50199 0: 04,05
1:
2: 26,23
3: 39
4: 40,48,44
5: 56,55
6: 64
7: 78
8: 82,86
9: 99,97,96,99

2 Nháy: 99
Giải nhì 35656
Giải ba 75064-23848
Giải tư 65426-48804-12778-76897-58605-24382-55586
Giải năm 8396
Giải sáu 4299-1039-1244
Giải bảy 123
Giải tám 55
KQXS Đắc Nông 03/05/2024
Giải đặc biệt 575240 Đầu - Nháy
Giải nhất 50199 0: 04,05
1:
2: 26,23
3: 39
4: 40,48,44
5: 56,55
6: 64
7: 78
8: 82,86
9: 99,97,96,99

2 Nháy: 99
Giải nhì 35656
Giải ba 75064-23848
Giải tư 65426-48804-12778-76897-58605-24382-55586
Giải năm 8396
Giải sáu 4299-1039-1244
Giải bảy 123
Giải tám 55
KQXS Đắc Nông 02/05/2024
Giải đặc biệt 575240 Đầu - Nháy
Giải nhất 50199 0: 04,05
1:
2: 26,23
3: 39
4: 40,48,44
5: 56,55
6: 64
7: 78
8: 82,86
9: 99,97,96,99

2 Nháy: 99
Giải nhì 35656
Giải ba 75064-23848
Giải tư 65426-48804-12778-76897-58605-24382-55586
Giải năm 8396
Giải sáu 4299-1039-1244
Giải bảy 123
Giải tám 55

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình

BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 21/05/2024


Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 17h00 là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.


vào web Kết Quả Nét xem các số đẹp hôm nay