KQXS Đắc Nông 21/05/2022
Giải đặc biệt 188947 Đầu - Nháy
Giải nhất 08332 0: 03,09
1: 19,16
2: 27,28
3: 32,37
4: 47,48,46
5:
6: 63,61
7: 72,79
8: 85,85
9: 98

2 Nháy: 85
Giải nhì 24748
Giải ba 12885-12485
Giải tư 45427-26728-71419-57672-07816-38737-20498
Giải năm 9603
Giải sáu 6546-0463-6861
Giải bảy 609
Giải tám 79
KQXS Đắc Nông 14/05/2022
Giải đặc biệt 837920 Đầu - Nháy
Giải nhất 12346 0: 02,06,01,03,07
1: 14,18
2: 20,28
3: 33,39,37
4: 46
5: 59
6: 64,63
7: 71
8:
9: 94
Giải nhì 35528
Giải ba 41814-32902
Giải tư 96164-38133-21106-88101-44203-74394-98939
Giải năm 0737
Giải sáu 0463-4318-0859
Giải bảy 007
Giải tám 71
KQXS Đắc Nông 07/05/2022
Giải đặc biệt 359027 Đầu - Nháy
Giải nhất 06658 0: 06
1: 15
2: 27,22,23
3: 31
4: 40,42
5: 58,51,56
6: 68,61
7: 77,79,76
8: 86
9: 99
Giải nhì 07140
Giải ba 74977-87579
Giải tư 50468-37515-25576-30351-58106-46686-02942
Giải năm 7856
Giải sáu 8222-9031-5499
Giải bảy 523
Giải tám 61
KQXS Đắc Nông 30/04/2022
Giải đặc biệt 025388 Đầu - Nháy
Giải nhất 84918 0: 03,00,08
1: 18,13,16
2: 28
3: 39
4: 43,46
5:
6: 67,62,61,63,64
7: 72
8: 88,81
9:
Giải nhì 55628
Giải ba 55743-67713
Giải tư 03667-99303-46746-18800-82581-93462-28839
Giải năm 8161
Giải sáu 2916-4563-0372
Giải bảy 708
Giải tám 64
KQXS Đắc Nông 23/04/2022
Giải đặc biệt 804668 Đầu - Nháy
Giải nhất 18471 0: 06,04,01
1: 13,19
2: 23,26
3: 30
4: 48
5: 58
6: 68,66,68,66
7: 71,70
8: 84,83
9:

2 Nháy: 66,68
Giải nhì 95806
Giải ba 67084-57166
Giải tư 49023-03213-11170-29968-37466-47104-09119
Giải năm 8248
Giải sáu 5826-7858-2430
Giải bảy 101
Giải tám 83
KQXS Đắc Nông 16/04/2022
Giải đặc biệt 413425 Đầu - Nháy
Giải nhất 45607 0: 07,02
1: 16,19,13,12,17
2: 25
3: 38
4: 40
5: 57,50
6:
7: 78,71
8: 81,81,89
9: 92

2 Nháy: 81
Giải nhì 67281
Giải ba 78957-35038
Giải tư 63716-47540-70692-58419-34513-30602-02850
Giải năm 4412
Giải sáu 5881-4589-1978
Giải bảy 117
Giải tám 71
KQXS Đắc Nông 09/04/2022
Giải đặc biệt 177168 Đầu - Nháy
Giải nhất 27825 0: 02,08
1: 17
2: 25,20
3: 33
4:
5: 54,52,53
6: 68,60,65
7:
8: 81,87,81,87
9: 94,91

2 Nháy: 81,87
Giải nhì 44581
Giải ba 12460-77165
Giải tư 07687-30354-56194-39302-64691-65708-98152
Giải năm 0517
Giải sáu 7520-8881-6433
Giải bảy 687
Giải tám 53
KQXS Đắc Nông 02/04/2022
Giải đặc biệt 799914 Đầu - Nháy
Giải nhất 36404 0: 04,08,05
1: 14
2: 29
3: 35,35
4:
5: 50
6: 67
7: 74,73,77
8: 87,87,86
9: 99,91,99

2 Nháy: 35,87,99
Giải nhì 58187
Giải ba 96735-92067
Giải tư 65950-16087-13635-19899-02274-65208-94891
Giải năm 4329
Giải sáu 4505-7786-1499
Giải bảy 273
Giải tám 77
KQXS Đắc Nông 26/03/2022
Giải đặc biệt 691631 Đầu - Nháy
Giải nhất 12058 0: 01,01
1: 17,12
2: 22,24
3: 31,39
4: 43
5: 58,51,55
6: 63,68
7: 78
8: 87
9: 95,96

2 Nháy: 01
Giải nhì 42917
Giải ba 89701-02495
Giải tư 46222-02478-76396-44824-85163-05001-84351
Giải năm 3243
Giải sáu 7868-9355-3212
Giải bảy 287
Giải tám 39
KQXS Đắc Nông 19/03/2022
Giải đặc biệt 751921 Đầu - Nháy
Giải nhất 53987 0: 04,06
1: 11
2: 21,26
3:
4: 40
5: 55,55
6: 62
7: 79,75,77
8: 87,83
9: 97,91,93,94

2 Nháy: 55
Giải nhì 66283
Giải ba 76555-21497
Giải tư 45891-00393-21562-93626-69179-11155-95894
Giải năm 4111
Giải sáu 4340-4275-1004
Giải bảy 077
Giải tám 06
KQXS Đắc Nông 12/03/2022
Giải đặc biệt 931498 Đầu - Nháy
Giải nhất 33346 0: 03
1: 15
2: 21
3: 35,38
4: 46,46,43
5: 50,54
6: 68
7: 70,73
8: 83,86
9: 98,95,98

2 Nháy: 46,98
Giải nhì 10495
Giải ba 72970-10546
Giải tư 04773-82668-59850-75954-59843-53115-36283
Giải năm 6721
Giải sáu 3686-0235-3638
Giải bảy 003
Giải tám 98
KQXS Đắc Nông 05/03/2022
Giải đặc biệt 719285 Đầu - Nháy
Giải nhất 66406 0: 06,02,09,01
1: 10
2:
3: 37
4: 43,49
5:
6: 62
7: 72,77,74,71
8: 85
9: 95,99,93,99

2 Nháy: 99
Giải nhì 75695
Giải ba 38537-17602
Giải tư 27272-22543-96109-87499-02977-73374-02510
Giải năm 6293
Giải sáu 3462-8399-9971
Giải bảy 701
Giải tám 49
KQXS Đắc Nông 26/02/2022
Giải đặc biệt 464259 Đầu - Nháy
Giải nhất 71897 0: 00,05,07
1: 14
2: 21
3: 38,38
4: 41
5: 59,51
6: 64,65,63,67
7: 71
8: 85,82
9: 97

2 Nháy: 38
Giải nhì 29351
Giải ba 76364-86265
Giải tư 77585-61641-28371-61438-51121-82100-17263
Giải năm 2205
Giải sáu 5714-8438-4007
Giải bảy 482
Giải tám 67
KQXS Đắc Nông 19/02/2022
Giải đặc biệt 223157 Đầu - Nháy
Giải nhất 54316 0: 03,09,02,06
1: 16,14,13,15
2: 27,21,26
3:
4: 42,41
5: 57,57
6:
7: 75
8:
9: 91,99

2 Nháy: 57
Giải nhì 42914
Giải ba 35427-53521
Giải tư 54903-23509-46502-30842-78791-88741-89606
Giải năm 1926
Giải sáu 9013-6657-4175
Giải bảy 815
Giải tám 99
KQXS Đắc Nông 12/02/2022
Giải đặc biệt 609752 Đầu - Nháy
Giải nhất 40907 0: 07,02,02,02
1: 14
2: 26,24,24
3:
4: 49
5: 52
6:
7: 75,73,73,72,79,79,70
8:
9: 94

2 Nháy: 24,73,79
3 Nháy: 02
Giải nhì 15875
Giải ba 47049-71826
Giải tư 30073-04624-13202-37594-10073-07172-99302
Giải năm 9214
Giải sáu 4179-7724-2379
Giải bảy 702
Giải tám 70
KQXS Đắc Nông 05/02/2022
Giải đặc biệt 914094 Đầu - Nháy
Giải nhất 56080 0: 07
1: 12,15,11,18
2: 20,29
3: 36
4:
5: 57,52
6:
7: 78,70,77,78
8: 80,82
9: 94,90

2 Nháy: 78
Giải nhì 65120
Giải ba 63978-64190
Giải tư 30712-98507-80715-20782-57670-43511-71157
Giải năm 9518
Giải sáu 9977-7129-4952
Giải bảy 436
Giải tám 78
KQXS Đắc Nông 29/01/2022
Giải đặc biệt 606644 Đầu - Nháy
Giải nhất 55439 0: 01,06
1: 12,11,10
2: 28,21,22,22,27
3: 39,37
4: 44,49
5: 55
6:
7: 70,76
8: 87
9:

2 Nháy: 22
Giải nhì 06812
Giải ba 43270-54955
Giải tư 16828-63187-93021-27811-17701-14810-96422
Giải năm 8649
Giải sáu 4222-6737-3727
Giải bảy 776
Giải tám 06
KQXS Đắc Nông 22/01/2022
Giải đặc biệt 951992 Đầu - Nháy
Giải nhất 68525 0: 08
1: 15,13
2: 25,22
3:
4: 45,47,45
5: 58,54
6: 68,63
7: 76,70
8: 88,89
9: 92,95

2 Nháy: 45
Giải nhì 54622
Giải ba 25976-69658
Giải tư 32315-59168-44645-18508-57147-24070-38963
Giải năm 8245
Giải sáu 8854-4088-0789
Giải bảy 695
Giải tám 13
KQXS Đắc Nông 15/01/2022
Giải đặc biệt 301038 Đầu - Nháy
Giải nhất 14237 0: 07,04,03
1: 19
2: 26,27,29
3: 38,37,36,36,34
4:
5: 52,51
6: 64
7: 72
8: 88,86
9:

2 Nháy: 36
Giải nhì 77926
Giải ba 08736-82207
Giải tư 95352-09572-18736-97004-44464-03188-05951
Giải năm 6303
Giải sáu 6427-3819-6229
Giải bảy 234
Giải tám 86
KQXS Đắc Nông 08/01/2022
Giải đặc biệt 133633 Đầu - Nháy
Giải nhất 36029 0: 04
1: 14,19,11,18
2: 29,24,21,25
3: 33
4: 48
5: 51,58,59
6: 62,62
7: 73
8:
9: 99

2 Nháy: 62
Giải nhì 74662
Giải ba 96224-29748
Giải tư 17451-19614-15273-53158-84362-45904-07321
Giải năm 2619
Giải sáu 1599-9411-3259
Giải bảy 725
Giải tám 18

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình

BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 26/05/2022
87071416

Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 17h00 là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.