KQXS Đắc Nông 25/03/2023
Giải đặc biệt 282583 Đầu - Nháy
Giải nhất 02441 0:
1: 13
2: 24
3: 34,37,32
4: 41,42
5: 54,59
6: 62,64
7: 75,78,78
8: 83,89
9: 92,95

2 Nháy: 78
Giải nhì 44592
Giải ba 80675-09334
Giải tư 95837-68413-43578-56624-94354-68578-10642
Giải năm 3489
Giải sáu 9732-6362-9364
Giải bảy 795
Giải tám 59
KQXS Đắc Nông 18/03/2023
Giải đặc biệt 464369 Đầu - Nháy
Giải nhất 38265 0: 07
1: 19,18,14
2: 27
3: 36,36,33
4: 45
5: 59
6: 69,65,60
7: 78,79
8: 87,88,80
9:

2 Nháy: 36
Giải nhì 12319
Giải ba 31918-18587
Giải tư 50345-66978-75936-66136-86679-60788-07027
Giải năm 0660
Giải sáu 7133-5507-4580
Giải bảy 814
Giải tám 59
KQXS Đắc Nông 11/03/2023
Giải đặc biệt 546932 Đầu - Nháy
Giải nhất 24257 0: 07
1: 11,12,12,13
2: 23
3: 32,37
4: 44,44
5: 57,50,58,51
6:
7: 78,71
8: 83,85
9:

2 Nháy: 12,44
Giải nhì 03211
Giải ba 52050-31558
Giải tư 03983-95712-31244-38051-38423-48012-83737
Giải năm 3278
Giải sáu 0407-6613-6585
Giải bảy 344
Giải tám 71
KQXS Đắc Nông 04/03/2023
Giải đặc biệt 571009 Đầu - Nháy
Giải nhất 76743 0: 09,09
1: 15,16,17
2: 21,27,23,29
3:
4: 43,48
5: 53
6:
7: 78,74
8: 86,84,88,82
9:

2 Nháy: 09
Giải nhì 18221
Giải ba 82515-30427
Giải tư 37586-94609-98516-46923-46717-40429-13648
Giải năm 6853
Giải sáu 9984-0288-4078
Giải bảy 982
Giải tám 74
KQXS Đắc Nông 25/02/2023
Giải đặc biệt 479792 Đầu - Nháy
Giải nhất 81560 0: 08
1: 17,15,12
2: 26
3: 32,31
4: 40
5: 55,58
6: 60,66
7: 74
8: 82,89,83
9: 92,92

2 Nháy: 92
Giải nhì 98092
Giải ba 27726-56155
Giải tư 26817-15566-30532-19908-10882-12915-93489
Giải năm 3312
Giải sáu 9374-3858-0583
Giải bảy 140
Giải tám 31
KQXS Đắc Nông 18/02/2023
Giải đặc biệt 965588 Đầu - Nháy
Giải nhất 78040 0: 02
1: 10,15
2: 20
3: 37,34
4: 40
5:
6: 66,66
7: 78,76
8: 88,85,88
9: 92,94,94,90

2 Nháy: 66,88,94
Giải nhì 58185
Giải ba 85310-17866
Giải tư 02978-14292-16494-63894-60637-93188-00276
Giải năm 7866
Giải sáu 2034-3090-0620
Giải bảy 215
Giải tám 02
KQXS Đắc Nông 11/02/2023
Giải đặc biệt 564592 Đầu - Nháy
Giải nhất 86304 0: 04,02
1: 16,19
2:
3: 37,32,34
4: 40,46
5: 54,56,50
6:
7: 71
8: 88,80
9: 92,99,94
Giải nhì 08454
Giải ba 36902-65837
Giải tư 86016-18688-97319-58932-89671-41599-96880
Giải năm 3040
Giải sáu 7646-3734-1156
Giải bảy 094
Giải tám 50
KQXS Đắc Nông 04/02/2023
Giải đặc biệt 530068 Đầu - Nháy
Giải nhất 37120 0: 03
1: 13
2: 20,25,20
3: 36
4: 47,41,42,48
5: 56
6: 68,65
7: 75
8: 84
9: 95,95,90

2 Nháy: 20,95
Giải nhì 89647
Giải ba 58403-13165
Giải tư 83595-33041-33995-55113-63490-75142-67484
Giải năm 9175
Giải sáu 9525-4620-8948
Giải bảy 456
Giải tám 36
KQXS Đắc Nông 28/01/2023
Giải đặc biệt 655931 Đầu - Nháy
Giải nhất 62064 0:
1: 19,11,10,18
2: 25
3: 31,33
4: 41,44,49,42
5: 58
6: 64,64,63
7:
8: 87
9: 97,97

2 Nháy: 64,97
Giải nhì 69919
Giải ba 85811-51333
Giải tư 06041-50825-73444-83610-84997-09764-46958
Giải năm 7449
Giải sáu 8597-7118-7387
Giải bảy 142
Giải tám 63
KQXS Đắc Nông 21/01/2023
Giải đặc biệt 441074 Đầu - Nháy
Giải nhất 40662 0: 04,04
1: 17
2: 26
3: 30
4: 47
5: 54,57
6: 62,65,65,65
7: 74,75,75
8: 86,80
9: 90

2 Nháy: 04,75
3 Nháy: 65
Giải nhì 81404
Giải ba 44117-47904
Giải tư 85086-63475-23954-53026-80457-73330-23547
Giải năm 8380
Giải sáu 0675-4165-3390
Giải bảy 265
Giải tám 65
KQXS Đắc Nông 14/01/2023
Giải đặc biệt 061362 Đầu - Nháy
Giải nhất 93320 0: 05,07
1: 12,18,10
2: 20
3:
4: 46
5: 51,54,55
6: 62,60
7: 70,76
8: 81,82
9: 98,95
Giải nhì 94551
Giải ba 37812-32454
Giải tư 48418-54605-01660-00155-70981-20698-56270
Giải năm 4546
Giải sáu 8482-9910-1795
Giải bảy 707
Giải tám 76
KQXS Đắc Nông 07/01/2023
Giải đặc biệt 786826 Đầu - Nháy
Giải nhất 37735 0:
1: 16,10
2: 26
3: 35,34,36,38,30
4: 42
5: 53,52
6: 66
7: 70,76
8: 84,89,88
9: 98
Giải nhì 53834
Giải ba 02453-22936
Giải tư 09166-09152-46984-00016-05189-17598-51570
Giải năm 8438
Giải sáu 7130-8788-8842
Giải bảy 010
Giải tám 76
KQXS Đắc Nông 31/12/2022
Giải đặc biệt 165924 Đầu - Nháy
Giải nhất 99690 0: 03,00
1: 15
2: 24,27
3: 33
4: 40
5: 55,57,56
6: 66
7: 73,78,70
8: 81
9: 90,90,97

2 Nháy: 90
Giải nhì 68090
Giải ba 49803-41740
Giải tư 77500-52255-23766-69381-84973-29315-27578
Giải năm 0327
Giải sáu 4170-3797-0933
Giải bảy 157
Giải tám 56
KQXS Đắc Nông 24/12/2022
Giải đặc biệt 326727 Đầu - Nháy
Giải nhất 77867 0: 02,06
1:
2: 27,20,23,24
3: 32
4: 46
5: 52,53
6: 67,63,66
7: 76,76
8: 86
9: 93,92

2 Nháy: 76
Giải nhì 46246
Giải ba 57820-55802
Giải tư 62723-07086-44452-64853-29493-95063-86176
Giải năm 2466
Giải sáu 6124-1876-9992
Giải bảy 206
Giải tám 32
KQXS Đắc Nông 17/12/2022
Giải đặc biệt 192790 Đầu - Nháy
Giải nhất 38944 0: 01
1: 12
2: 21,29
3: 37,32,31
4: 44
5: 59,57,52
6: 67
7:
8: 82,80
9: 90,96,92,91
Giải nhì 28482
Giải ba 37280-36596
Giải tư 05021-23029-86292-59937-00267-19091-10501
Giải năm 0759
Giải sáu 3312-0632-1131
Giải bảy 657
Giải tám 52
KQXS Đắc Nông 10/12/2022
Giải đặc biệt 370800 Đầu - Nháy
Giải nhất 77703 0: 00,03,05
1:
2: 20
3: 33,32
4: 42,49
5: 55
6:
7: 79
8: 80,87,80,82,88,88
9: 94,94

2 Nháy: 80,88,94
Giải nhì 70433
Giải ba 41705-18379
Giải tư 81180-74694-67087-35755-10132-21280-02542
Giải năm 4082
Giải sáu 9820-6388-8249
Giải bảy 988
Giải tám 94
KQXS Đắc Nông 03/12/2022
Giải đặc biệt 433382 Đầu - Nháy
Giải nhất 29010 0: 09
1: 10,15,16
2: 29,27
3:
4: 47,44
5: 53,53
6:
7: 70,71,72,73
8: 82,89
9: 94,91

2 Nháy: 53
Giải nhì 11915
Giải ba 66529-68927
Giải tư 02153-71016-09894-25470-61609-01871-29291
Giải năm 4053
Giải sáu 6947-3444-3972
Giải bảy 273
Giải tám 89
KQXS Đắc Nông 26/11/2022
Giải đặc biệt 829741 Đầu - Nháy
Giải nhất 67840 0: 05,08,09
1: 15
2:
3: 36
4: 41,40,48,41,49
5: 59,54
6: 69,69,69
7: 70,78
8: 81
9:

2 Nháy: 41
3 Nháy: 69
Giải nhì 82081
Giải ba 35405-19159
Giải tư 87054-00670-95669-61208-49348-53378-83469
Giải năm 0341
Giải sáu 2115-1849-5909
Giải bảy 869
Giải tám 36
KQXS Đắc Nông 19/11/2022
Giải đặc biệt 899230 Đầu - Nháy
Giải nhất 74435 0: 04
1:
2: 21,28
3: 30,35,34
4: 45,40,43
5: 53,51
6: 66
7: 79,72,73
8: 89
9: 97,91
Giải nhì 70834
Giải ba 05345-95753
Giải tư 40640-32679-12572-75304-63989-16573-14297
Giải năm 8221
Giải sáu 5328-5951-9843
Giải bảy 066
Giải tám 91
KQXS Đắc Nông 12/11/2022
Giải đặc biệt 966051 Đầu - Nháy
Giải nhất 93347 0: 09,02,05,09,01
1:
2: 28
3: 36
4: 47,46,43,45
5: 51,52
6: 67
7: 72,71
8: 87,85
9:

2 Nháy: 09
Giải nhì 49687
Giải ba 56646-24443
Giải tư 85309-04585-14772-78828-95667-14602-38736
Giải năm 5505
Giải sáu 0409-4271-5945
Giải bảy 401
Giải tám 52

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình

BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 25/03/2023


Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 17h00 là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.


vào web XSMB.top xem các cao thủ chốt số - Đăng ký chốt số để kiếm tiền