KQXS Đắc Nông 11/09/2021
Giải đặc biệt 127433 Đầu - Nháy
Giải nhất 70472 0: 03,02
1: 11
2: 21
3: 33,33
4: 44,48,44,49
5:
6: 69
7: 72,75
8: 80,84,86,86,82
9:

2 Nháy: 33,44,86
Giải nhì 76844
Giải ba 81280-54384
Giải tư 38286-78003-67002-43248-26175-91211-98769
Giải năm 9044
Giải sáu 0649-0486-0521
Giải bảy 882
Giải tám 33
KQXS Đắc Nông 28/08/2021
Giải đặc biệt 67445 Đầu - Nháy
Giải nhất 49095 0: 05,03,08
1: 19,19
2: 20
3: 37,37
4: 45,46,47
5:
6: 68,64,64
7:
8: 85,81
9: 95,95

2 Nháy: 19,37,64,95
Giải nhì 50585
Giải ba 03519-85446
Giải tư 56405-42719-94303-71195-21668-43720-93147
Giải năm 9881
Giải sáu 3508-9437-4564
Giải bảy 137
Giải tám 64
KQXS Đắc Nông 21/08/2021
Giải đặc biệt 957308 Đầu - Nháy
Giải nhất 92328 0: 08,00
1: 13,14,16,12
2: 28,23
3:
4:
5: 56,53
6: 66,68
7: 73,77
8:
9: 93,98,98,99

2 Nháy: 98
Giải nhì 05366
Giải ba 42973-56856
Giải tư 00453-36777-79693-29123-98413-67898-07198
Giải năm 8068
Giải sáu 5914-2699-7500
Giải bảy 116
Giải tám 12
KQXS Đắc Nông 14/08/2021
Giải đặc biệt 343438 Đầu - Nháy
Giải nhất 50604 0: 04
1: 17,13
2: 21
3: 38,33,35,33
4: 40,41,44
5: 52,53
6:
7:
8: 81,82
9: 99,92,97

2 Nháy: 33
Giải nhì 73617
Giải ba 60033-30035
Giải tư 32152-53881-69140-62899-84113-93621-49241
Giải năm 1382
Giải sáu 9833-1453-6944
Giải bảy 392
Giải tám 97
KQXS Đắc Nông 24/07/2021
Giải đặc biệt 922213 Đầu - Nháy
Giải nhất 11650 0: 00
1: 13,16
2: 27
3: 32
4: 45,47
5: 50,57,59,56,58
6: 63,65
7:
8: 80,83,81
9: 93
Giải nhì 84757
Giải ba 41563-01800
Giải tư 73645-15880-60932-45359-31183-56147-38116
Giải năm 6781
Giải sáu 5456-8893-7727
Giải bảy 158
Giải tám 65
KQXS Đắc Nông 17/07/2021
Giải đặc biệt 552114 Đầu - Nháy
Giải nhất 30364 0: 02
1: 14,16,17
2: 29,24,22
3: 31,33,38
4: 46,47,45
5:
6: 64,62
7: 78
8: 81
9: 97
Giải nhì 57329
Giải ba 55931-57724
Giải tư 54362-52797-20146-78622-99402-38616-62017
Giải năm 3647
Giải sáu 6733-5478-9545
Giải bảy 381
Giải tám 38
KQXS Đắc Nông 10/07/2021
Giải đặc biệt 425487 Đầu - Nháy
Giải nhất 17532 0: 08,04
1: 18,13
2: 20,27
3: 32
4:
5: 57
6: 66,69
7: 78,76,72,70
8: 87,80
9: 91,97
Giải nhì 26678
Giải ba 50076-74020
Giải tư 41808-40118-79466-16304-77857-84527-81580
Giải năm 3991
Giải sáu 7769-2113-9797
Giải bảy 972
Giải tám 70
KQXS Đắc Nông 03/07/2021
Giải đặc biệt 088165 Đầu - Nháy
Giải nhất 05616 0:
1: 16,14,17,14
2: 22,26,25
3:
4: 46,41
5:
6: 65,66,68,63
7: 71
8: 81,85,89,82
9:

2 Nháy: 14
Giải nhì 48714
Giải ba 96417-05681
Giải tư 00222-20026-26871-06566-74385-24246-34225
Giải năm 0668
Giải sáu 2689-5082-8114
Giải bảy 863
Giải tám 41
KQXS Đắc Nông 26/06/2021
Giải đặc biệt 129903 Đầu - Nháy
Giải nhất 54137 0: 03,08,05,04
1: 12,19
2: 25,20
3: 37,34
4: 46,47,45
5: 54
6: 61
7:
8: 80
9: 91,97
Giải nhì 10725
Giải ba 51920-64908
Giải tư 97946-97705-58854-76191-59861-69347-81897
Giải năm 1334
Giải sáu 2304-7712-4145
Giải bảy 719
Giải tám 80
KQXS Đắc Nông 19/06/2021
Giải đặc biệt 509158 Đầu - Nháy
Giải nhất 01284 0: 05,05,01
1: 13
2: 23,23
3: 33,31
4:
5: 58,50,59
6: 63,67
7: 74,72
8: 84,81
9: 92

2 Nháy: 05,23
Giải nhì 47505
Giải ba 51650-81859
Giải tư 26833-77323-87123-94463-75774-33705-52972
Giải năm 1881
Giải sáu 2401-4767-9092
Giải bảy 313
Giải tám 31
KQXS Đắc Nông 12/06/2021
Giải đặc biệt 051128 Đầu - Nháy
Giải nhất 32789 0: 09
1: 17
2: 28,20
3: 36,38,39
4:
5: 55,54,55
6: 62,60,65,63
7: 70,74
8: 89,86
9:

2 Nháy: 55
Giải nhì 66355
Giải ba 31670-36362
Giải tư 55909-45636-01754-25460-82717-12238-04965
Giải năm 2286
Giải sáu 0439-5074-7720
Giải bảy 255
Giải tám 63
KQXS Đắc Nông 29/05/2021
Giải đặc biệt 594799 Đầu - Nháy
Giải nhất 36039 0: 04,02,06
1: 16,19
2: 27,21
3: 39
4:
5: 53
6: 64,61
7: 76,71
8: 87,88,86
9: 99,95
Giải nhì 73204
Giải ba 51427-50987
Giải tư 75688-88202-90916-40176-94221-43971-98464
Giải năm 3053
Giải sáu 0061-0219-4906
Giải bảy 795
Giải tám 86
KQXS Đắc Nông 22/05/2021
Giải đặc biệt 826870 Đầu - Nháy
Giải nhất 64959 0: 05,05
1: 10,13
2:
3: 35
4: 40,42,46
5: 59,54,56
6: 64
7: 70,79,79
8: 85,81
9: 99

2 Nháy: 05,79
Giải nhì 43205
Giải ba 13705-26599
Giải tư 03264-17110-90079-74485-95413-71835-89354
Giải năm 5479
Giải sáu 7881-7540-7642
Giải bảy 446
Giải tám 56
KQXS Đắc Nông 15/05/2021
Giải đặc biệt 327381 Đầu - Nháy
Giải nhất 28919 0: 06,09,03
1: 19,12,13,14
2: 20
3: 32
4: 45,47
5:
6: 62
7: 71,78,76,78
8: 81
9: 91

2 Nháy: 78
Giải nhì 74671
Giải ba 93145-73206
Giải tư 56378-54362-25212-34609-44403-56913-49576
Giải năm 0947
Giải sáu 8478-4132-7614
Giải bảy 291
Giải tám 20
KQXS Đắc Nông 08/05/2021
Giải đặc biệt 728257 Đầu - Nháy
Giải nhất 62701 0: 01,07,02
1: 12,17,16
2: 27,24
3: 37
4: 49
5: 57,51,51
6: 61,60
7:
8: 84,82
9: 94

2 Nháy: 51
Giải nhì 19812
Giải ba 09351-12384
Giải tư 89449-05307-97294-08437-13917-84861-62551
Giải năm 3660
Giải sáu 5827-8802-4424
Giải bảy 416
Giải tám 82
KQXS Đắc Nông 01/05/2021
Giải đặc biệt 965461 Đầu - Nháy
Giải nhất 96398 0: 04
1: 16,10,18,10,10
2: 26,22
3:
4: 41,44,49
5: 55
6: 61
7: 78,72,70
8:
9: 98,91

3 Nháy: 10
Giải nhì 24116
Giải ba 26991-04455
Giải tư 59510-39378-34341-21372-78018-16826-11144
Giải năm 3110
Giải sáu 4870-0510-8304
Giải bảy 549
Giải tám 22
KQXS Đắc Nông 24/04/2021
Giải đặc biệt 698415 Đầu - Nháy
Giải nhất 76604 0: 04,06
1: 15,19,14,13
2: 21,26,22
3: 31,35
4:
5: 50
6:
7: 77,73,75,74
8: 80
9: 92
Giải nhì 55306
Giải ba 63292-76619
Giải tư 60731-62977-07550-09521-43673-27026-77975
Giải năm 2274
Giải sáu 6422-6814-4713
Giải bảy 235
Giải tám 80
KQXS Đắc Nông 17/04/2021
Giải đặc biệt 778060 Đầu - Nháy
Giải nhất 18338 0: 02,05,00,00,08
1:
2:
3: 38,35
4: 49,40
5: 56
6: 60,63,65
7: 74,73
8: 87
9: 90,94

2 Nháy: 00
Giải nhì 27549
Giải ba 20374-64002
Giải tư 08263-91790-53835-28487-93056-13640-79594
Giải năm 9805
Giải sáu 3900-4400-5673
Giải bảy 508
Giải tám 65
KQXS Đắc Nông 10/04/2021
Giải đặc biệt 233971 Đầu - Nháy
Giải nhất 81963 0: 09
1: 10,17
2: 22,25
3:
4: 45,40
5: 56
6: 63,61,68
7: 71,72,78
8: 89
9: 91,93,97
Giải nhì 34745
Giải ba 31522-46040
Giải tư 04661-17189-42609-89656-64472-97925-54191
Giải năm 5393
Giải sáu 7410-3117-0968
Giải bảy 078
Giải tám 97
KQXS Đắc Nông 03/04/2021
Giải đặc biệt 901969 Đầu - Nháy
Giải nhất 73691 0: 07
1: 14,19
2: 29,26
3: 33,33,39
4: 42
5: 53
6: 69,68,69
7: 71
8:
9: 91,90,97,99

2 Nháy: 33,69
Giải nhì 39507
Giải ba 65868-19942
Giải tư 91814-04571-19319-37890-41729-85097-63153
Giải năm 8069
Giải sáu 0233-1133-3439
Giải bảy 826
Giải tám 99

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình


BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 17/09/2021


Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 17h00 là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.