vào XSMB.top xem các cao thủ chốt số

vào RaoVat.me để tạo kênh bán hàng miễn phí - đăng tin rao vặt miễn phí
KQXS Đắc Nông 17/09/2022
Giải đặc biệt 137609 Đầu - Nháy
Giải nhất 09755 0: 09,02,03
1: 10,16
2:
3: 32
4: 48
5: 55,57
6: 68,66
7: 73,77,76,72,78
8: 83,87
9:
Giải nhì 07148
Giải ba 36802-99003
Giải tư 89573-72377-09376-15572-10083-00810-42816
Giải năm 1687
Giải sáu 9168-1478-7332
Giải bảy 166
Giải tám 57
KQXS Đắc Nông 10/09/2022
Giải đặc biệt 997167 Đầu - Nháy
Giải nhất 65101 0: 01,08
1:
2: 28
3: 37,33
4: 46
5: 59,55,56
6: 67,63,64
7: 74,70
8: 84,87
9: 92,96
Giải nhì 15646
Giải ba 83337-05859
Giải tư 47984-90108-33892-98855-50156-48687-94174
Giải năm 8863
Giải sáu 2928-9870-5564
Giải bảy 796
Giải tám 33
KQXS Đắc Nông 27/08/2022
Giải đặc biệt 150337 Đầu - Nháy
Giải nhất 13250 0: 09,04,04
1:
2: 27
3: 37,31,37
4: 44
5: 50,54,59
6: 64,61
7: 72
8: 87,83
9: 90,92

2 Nháy: 04,37
Giải nhì 06590
Giải ba 98409-16187
Giải tư 04627-88504-50854-89783-46564-45992-47831
Giải năm 6504
Giải sáu 1672-7159-9344
Giải bảy 261
Giải tám 37
KQXS Đắc Nông 20/08/2022
Giải đặc biệt 173034 Đầu - Nháy
Giải nhất 80895 0: 05
1: 17,17,11
2: 27
3: 34,31
4: 43
5:
6: 61
7: 79,73
8: 85,80
9: 95,94,95,90,95

2 Nháy: 17
3 Nháy: 95
Giải nhì 19694
Giải ba 27785-46217
Giải tư 13261-62079-98373-90505-83695-66427-51180
Giải năm 5890
Giải sáu 8443-7695-1131
Giải bảy 117
Giải tám 11
KQXS Đắc Nông 13/08/2022
Giải đặc biệt 324370 Đầu - Nháy
Giải nhất 82863 0:
1: 12,13,15,18
2: 25
3: 39
4:
5: 57
6: 63,64,63
7: 70,70,78,73
8: 88
9: 98,94,91

2 Nháy: 63,70
Giải nhì 51012
Giải ba 34998-73570
Giải tư 98588-84013-82178-71615-70073-15764-65363
Giải năm 9739
Giải sáu 5994-0125-1691
Giải bảy 518
Giải tám 57
KQXS Đắc Nông 06/08/2022
Giải đặc biệt 021397 Đầu - Nháy
Giải nhất 53258 0: 07,01,02,07
1: 12
2: 24,25,25
3: 31,33
4: 43
5: 58
6: 61
7:
8: 88,81
9: 97,94,99

2 Nháy: 07,25
Giải nhì 55594
Giải ba 73043-42488
Giải tư 16724-25431-56881-90661-63707-06201-18599
Giải năm 7812
Giải sáu 3125-8925-3733
Giải bảy 502
Giải tám 07
KQXS Đắc Nông 30/07/2022
Giải đặc biệt 801201 Đầu - Nháy
Giải nhất 89077 0: 01,06,05,06
1: 10,13
2: 25,21
3: 39
4: 46
5: 54,52
6: 64,68
7: 77
8: 85
9: 93,94

2 Nháy: 06
Giải nhì 73425
Giải ba 98406-39054
Giải tư 98321-37952-15485-15610-50493-31405-73406
Giải năm 5064
Giải sáu 6939-5394-8868
Giải bảy 246
Giải tám 13
KQXS Đắc Nông 23/07/2022
Giải đặc biệt 394213 Đầu - Nháy
Giải nhất 02357 0: 05
1: 13,11,16,14,10
2: 22
3: 38,34
4: 43
5: 57
6: 66
7: 74,74
8: 85,84
9: 99,94

2 Nháy: 74
Giải nhì 40111
Giải ba 33243-58474
Giải tư 00638-08422-25285-53699-70316-62605-03234
Giải năm 7166
Giải sáu 9574-1814-3210
Giải bảy 494
Giải tám 84
KQXS Đắc Nông 16/07/2022
Giải đặc biệt 394246 Đầu - Nháy
Giải nhất 52180 0: 06,07
1: 18,17
2: 28,23
3: 32,38
4: 46,42,44,48,43
5:
6:
7:
8: 80,86,83
9: 91,94
Giải nhì 45828
Giải ba 55786-33523
Giải tư 14542-02832-24191-86244-67883-73148-99318
Giải năm 7738
Giải sáu 2006-2894-0407
Giải bảy 343
Giải tám 17
KQXS Đắc Nông 09/07/2022
Giải đặc biệt 712378 Đầu - Nháy
Giải nhất 13863 0: 02,06
1: 13
2: 28,25,27
3:
4: 49,45
5: 50,59,58
6: 63,66
7: 78,71
8: 88,89,89
9:

2 Nháy: 89
Giải nhì 34828
Giải ba 95650-64725
Giải tư 80027-95071-16888-57849-78489-41113-88966
Giải năm 1059
Giải sáu 3289-0902-6958
Giải bảy 645
Giải tám 06
KQXS Đắc Nông 02/07/2022
Giải đặc biệt 661543 Đầu - Nháy
Giải nhất 01009 0: 09,05,00,07
1:
2: 21
3: 33,39,31
4: 43,48
5: 56,59,59,58,53,58
6:
7: 79
8: 82
9:

2 Nháy: 58,59
Giải nhì 62782
Giải ba 48833-12305
Giải tư 36821-36056-03239-65779-92731-59659-07959
Giải năm 3358
Giải sáu 5453-6500-9558
Giải bảy 007
Giải tám 48
KQXS Đắc Nông 25/06/2022
Giải đặc biệt 372934 Đầu - Nháy
Giải nhất 36415 0:
1: 15
2: 20
3: 34,32,34,34
4: 42,45,41
5: 59,53,59,54
6: 61
7: 76
8: 83,86,87
9:

2 Nháy: 59
3 Nháy: 34
Giải nhì 01732
Giải ba 77483-22159
Giải tư 49242-87286-33245-98934-64053-43220-82359
Giải năm 9287
Giải sáu 6634-8961-8254
Giải bảy 676
Giải tám 41
KQXS Đắc Nông 18/06/2022
Giải đặc biệt 674809 Đầu - Nháy
Giải nhất 90587 0: 09,05
1:
2:
3: 33,34
4:
5: 58,55,58
6: 65,67,63
7: 79,70,78,74,79
8: 87,81,82
9:

2 Nháy: 58,79
Giải nhì 88165
Giải ba 34467-92179
Giải tư 21570-49981-27863-01378-25974-63882-96058
Giải năm 9033
Giải sáu 3055-0434-0405
Giải bảy 158
Giải tám 79
KQXS Đắc Nông 11/06/2022
Giải đặc biệt 529366 Đầu - Nháy
Giải nhất 96603 0: 03,04,00
1:
2: 25
3: 32,30,31
4: 41,42,47
5: 57,57
6: 66,65,69,67,60
7:
8: 87
9:

2 Nháy: 57
Giải nhì 32332
Giải ba 06565-96130
Giải tư 10331-29725-54441-84004-36469-78767-27842
Giải năm 7557
Giải sáu 4087-0057-9947
Giải bảy 560
Giải tám 00
KQXS Đắc Nông 04/06/2022
Giải đặc biệt 891370 Đầu - Nháy
Giải nhất 66562 0: 01,04
1: 17
2: 28,20
3: 34,31,36,37
4: 44,44,40
5: 51
6: 62,67
7: 70
8: 87
9: 92

2 Nháy: 44
Giải nhì 60034
Giải ba 15367-17317
Giải tư 22544-31801-40928-56851-20020-90092-85731
Giải năm 4844
Giải sáu 9536-0104-8137
Giải bảy 387
Giải tám 40
KQXS Đắc Nông 28/05/2022
Giải đặc biệt 153051 Đầu - Nháy
Giải nhất 53224 0:
1: 19,13,16
2: 24,20
3:
4: 41,46
5: 51,52,54,57,50,59,54
6:
7: 79
8: 84,83
9: 99

2 Nháy: 54
Giải nhì 22579
Giải ba 12252-02419
Giải tư 26654-26620-02599-04257-98384-82050-75641
Giải năm 3059
Giải sáu 5183-9913-6154
Giải bảy 246
Giải tám 16
KQXS Đắc Nông 21/05/2022
Giải đặc biệt 188947 Đầu - Nháy
Giải nhất 08332 0: 03,09
1: 19,16
2: 27,28
3: 32,37
4: 47,48,46
5:
6: 63,61
7: 72,79
8: 85,85
9: 98

2 Nháy: 85
Giải nhì 24748
Giải ba 12885-12485
Giải tư 45427-26728-71419-57672-07816-38737-20498
Giải năm 9603
Giải sáu 6546-0463-6861
Giải bảy 609
Giải tám 79
KQXS Đắc Nông 14/05/2022
Giải đặc biệt 837920 Đầu - Nháy
Giải nhất 12346 0: 02,06,01,03,07
1: 14,18
2: 20,28
3: 33,39,37
4: 46
5: 59
6: 64,63
7: 71
8:
9: 94
Giải nhì 35528
Giải ba 41814-32902
Giải tư 96164-38133-21106-88101-44203-74394-98939
Giải năm 0737
Giải sáu 0463-4318-0859
Giải bảy 007
Giải tám 71
KQXS Đắc Nông 07/05/2022
Giải đặc biệt 359027 Đầu - Nháy
Giải nhất 06658 0: 06
1: 15
2: 27,22,23
3: 31
4: 40,42
5: 58,51,56
6: 68,61
7: 77,79,76
8: 86
9: 99
Giải nhì 07140
Giải ba 74977-87579
Giải tư 50468-37515-25576-30351-58106-46686-02942
Giải năm 7856
Giải sáu 8222-9031-5499
Giải bảy 523
Giải tám 61
KQXS Đắc Nông 30/04/2022
Giải đặc biệt 025388 Đầu - Nháy
Giải nhất 84918 0: 03,00,08
1: 18,13,16
2: 28
3: 39
4: 43,46
5:
6: 67,62,61,63,64
7: 72
8: 88,81
9:
Giải nhì 55628
Giải ba 55743-67713
Giải tư 03667-99303-46746-18800-82581-93462-28839
Giải năm 8161
Giải sáu 2916-4563-0372
Giải bảy 708
Giải tám 64

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình

BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 02/12/2022


Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 17h00 là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.