Kết quả Đầu
KQXS 12/06/2021
Giải đặc biệt 051128
Giải nhất 32789
Giải nhì 66355
Giải ba 31670-36362
Giải tư 55909-45636-01754-25460-82717-12238-04965
Giải năm 2286
Giải sáu 0439-5074-7720
Giải bảy 255
Giải tám 63
0: 09
1: 17
2: 28,20
3: 36,38,39
4:
5: 55,54,55
6: 62,60,65,63
7: 70,74
8: 89,86
9:
KQXS 29/05/2021
Giải đặc biệt 594799
Giải nhất 36039
Giải nhì 73204
Giải ba 51427-50987
Giải tư 75688-88202-90916-40176-94221-43971-98464
Giải năm 3053
Giải sáu 0061-0219-4906
Giải bảy 795
Giải tám 86
0: 04,02,06
1: 16,19
2: 27,21
3: 39
4:
5: 53
6: 64,61
7: 76,71
8: 87,88,86
9: 99,95
KQXS 22/05/2021
Giải đặc biệt 826870
Giải nhất 64959
Giải nhì 43205
Giải ba 13705-26599
Giải tư 03264-17110-90079-74485-95413-71835-89354
Giải năm 5479
Giải sáu 7881-7540-7642
Giải bảy 446
Giải tám 56
0: 05,05
1: 10,13
2:
3: 35
4: 40,42,46
5: 59,54,56
6: 64
7: 70,79,79
8: 85,81
9: 99
KQXS 15/05/2021
Giải đặc biệt 327381
Giải nhất 28919
Giải nhì 74671
Giải ba 93145-73206
Giải tư 56378-54362-25212-34609-44403-56913-49576
Giải năm 0947
Giải sáu 8478-4132-7614
Giải bảy 291
Giải tám 20
0: 06,09,03
1: 19,12,13,14
2: 20
3: 32
4: 45,47
5:
6: 62
7: 71,78,76,78
8: 81
9: 91
KQXS 08/05/2021
Giải đặc biệt 728257
Giải nhất 62701
Giải nhì 19812
Giải ba 09351-12384
Giải tư 89449-05307-97294-08437-13917-84861-62551
Giải năm 3660
Giải sáu 5827-8802-4424
Giải bảy 416
Giải tám 82
0: 01,07,02
1: 12,17,16
2: 27,24
3: 37
4: 49
5: 57,51,51
6: 61,60
7:
8: 84,82
9: 94
KQXS 01/05/2021
Giải đặc biệt 965461
Giải nhất 96398
Giải nhì 24116
Giải ba 26991-04455
Giải tư 59510-39378-34341-21372-78018-16826-11144
Giải năm 3110
Giải sáu 4870-0510-8304
Giải bảy 549
Giải tám 22
0: 04
1: 16,10,18,10,10
2: 26,22
3:
4: 41,44,49
5: 55
6: 61
7: 78,72,70
8:
9: 98,91
KQXS 24/04/2021
Giải đặc biệt 698415
Giải nhất 76604
Giải nhì 55306
Giải ba 63292-76619
Giải tư 60731-62977-07550-09521-43673-27026-77975
Giải năm 2274
Giải sáu 6422-6814-4713
Giải bảy 235
Giải tám 80
0: 04,06
1: 15,19,14,13
2: 21,26,22
3: 31,35
4:
5: 50
6:
7: 77,73,75,74
8: 80
9: 92
KQXS 17/04/2021
Giải đặc biệt 778060
Giải nhất 18338
Giải nhì 27549
Giải ba 20374-64002
Giải tư 08263-91790-53835-28487-93056-13640-79594
Giải năm 9805
Giải sáu 3900-4400-5673
Giải bảy 508
Giải tám 65
0: 02,05,00,00,08
1:
2:
3: 38,35
4: 49,40
5: 56
6: 60,63,65
7: 74,73
8: 87
9: 90,94
KQXS 10/04/2021
Giải đặc biệt 233971
Giải nhất 81963
Giải nhì 34745
Giải ba 31522-46040
Giải tư 04661-17189-42609-89656-64472-97925-54191
Giải năm 5393
Giải sáu 7410-3117-0968
Giải bảy 078
Giải tám 97
0: 09
1: 10,17
2: 22,25
3:
4: 45,40
5: 56
6: 63,61,68
7: 71,72,78
8: 89
9: 91,93,97
KQXS 03/04/2021
Giải đặc biệt 901969
Giải nhất 73691
Giải nhì 39507
Giải ba 65868-19942
Giải tư 91814-04571-19319-37890-41729-85097-63153
Giải năm 8069
Giải sáu 0233-1133-3439
Giải bảy 826
Giải tám 99
0: 07
1: 14,19
2: 29,26
3: 33,33,39
4: 42
5: 53
6: 69,68,69
7: 71
8:
9: 91,90,97,99
KQXS 27/03/2021
Giải đặc biệt 363858
Giải nhất 40709
Giải nhì 69999
Giải ba 09945-01467
Giải tư 10297-99874-66682-04004-09671-83958-62245
Giải năm 4476
Giải sáu 7611-3132-0552
Giải bảy 281
Giải tám 56
0: 09,04
1: 11
2:
3: 32
4: 45,45
5: 58,58,52,56
6: 67
7: 74,71,76
8: 82,81
9: 99,97
KQXS 20/03/2021
Giải đặc biệt 217711
Giải nhất 11866
Giải nhì 96865
Giải ba 52151-54052
Giải tư 84951-02777-16349-24429-37978-87096-35318
Giải năm 6322
Giải sáu 6576-9117-7276
Giải bảy 095
Giải tám 22
0:
1: 11,18,17
2: 29,22,22
3:
4: 49
5: 51,52,51
6: 66,65
7: 77,78,76,76
8:
9: 96,95
KQXS 13/03/2021
Giải đặc biệt 772453
Giải nhất 17479
Giải nhì 66542
Giải ba 26192-79190
Giải tư 68452-73293-41831-52378-70098-70651-75456
Giải năm 0658
Giải sáu 0828-2919-6432
Giải bảy 828
Giải tám 28
0:
1: 19
2: 28,28,28
3: 31,32
4: 42
5: 53,52,51,56,58
6:
7: 79,78
8:
9: 92,90,93,98
KQXS 06/03/2021
Giải đặc biệt 780114
Giải nhất 18160
Giải nhì 68721
Giải ba 81121-30015
Giải tư 20681-34470-52428-57388-84108-02967-62070
Giải năm 9125
Giải sáu 4527-2467-4685
Giải bảy 404
Giải tám 96
0: 08,04
1: 14,15
2: 21,21,28,25,27
3:
4:
5:
6: 60,67,67
7: 70,70
8: 81,88,85
9: 96
KQXS 27/02/2021
Giải đặc biệt 728251
Giải nhất 21395
Giải nhì 65959
Giải ba 75301-90131
Giải tư 30293-25243-49530-00756-37279-56122-11607
Giải năm 6153
Giải sáu 6299-4251-9008
Giải bảy 481
Giải tám 22
0: 01,07,08
1:
2: 22,22
3: 31,30
4: 43
5: 51,59,56,53,51
6:
7: 79
8: 81
9: 95,93,99
KQXS 20/02/2021
Giải đặc biệt 706788
Giải nhất 42976
Giải nhì 36993
Giải ba 08416-58366
Giải tư 31858-00739-56610-77253-99246-16367-11087
Giải năm 9066
Giải sáu 4749-6899-5947
Giải bảy 558
Giải tám 90
0:
1: 16,10
2:
3: 39
4: 46,49,47
5: 58,53,58
6: 66,67,66
7: 76
8: 88,87
9: 93,99,90
KQXS 06/02/2021
Giải đặc biệt 516837
Giải nhất 27839
Giải nhì 99432
Giải ba 97703-93926
Giải tư 19574-48007-16308-34480-97637-89492-50824
Giải năm 4181
Giải sáu 0624-6585-7033
Giải bảy 197
Giải tám 31
0: 03,07,08
1:
2: 26,24,24
3: 37,39,32,37,33,31
4:
5:
6:
7: 74
8: 80,81,85
9: 92,97
KQXS 30/01/2021
Giải đặc biệt 366082
Giải nhất 95136
Giải nhì 87693
Giải ba 98281-62596
Giải tư 67162-18594-74692-66957-54481-23830-74751
Giải năm 4699
Giải sáu 0654-9877-2698
Giải bảy 070
Giải tám 10
0:
1: 10
2:
3: 36,30
4:
5: 57,51,54
6: 62
7: 77,70
8: 82,81,81
9: 93,96,94,92,99,98
KQXS 23/01/2021
Giải đặc biệt 957784
Giải nhất 66722
Giải nhì 35093
Giải ba 56811-68567
Giải tư 51850-67480-18509-67424-52719-60232-78578
Giải năm 0246
Giải sáu 9997-4440-3436
Giải bảy 407
Giải tám 25
0: 09,07
1: 11,19
2: 22,24,25
3: 32,36
4: 46,40
5: 50
6: 67
7: 78
8: 84,80
9: 93,97
KQXS 16/01/2021
Giải đặc biệt 060778
Giải nhất 12536
Giải nhì 36784
Giải ba 15588-22872
Giải tư 95930-91597-63234-55650-86215-71880-70507
Giải năm 5283
Giải sáu 1684-4683-9040
Giải bảy 485
Giải tám 38
0: 07
1: 15
2:
3: 36,30,34,38
4: 40
5: 50
6:
7: 78,72
8: 84,88,80,83,84,83,85
9: 97
KQXS 09/01/2021
Giải đặc biệt 279862
Giải nhất 01140
Giải nhì 38755
Giải ba 50934-38614
Giải tư 72114-86852-79306-85214-98720-21150-63314
Giải năm 4947
Giải sáu 9352-3497-0431
Giải bảy 832
Giải tám 29
0: 06
1: 14,14,14,14
2: 20,29
3: 34,31,32
4: 40,47
5: 55,52,50,52
6: 62
7:
8:
9: 97
KQXS 02/01/2021
Giải đặc biệt 976599
Giải nhất 97347
Giải nhì 45134
Giải ba 48165-49443
Giải tư 15001-78264-07494-71828-75617-48083-10655
Giải năm 6105
Giải sáu 7053-4171-1265
Giải bảy 255
Giải tám 32
0: 01,05
1: 17
2: 28
3: 34,32
4: 47,43
5: 55,53,55
6: 65,64,65
7: 71
8: 83
9: 99,94
KQXS 26/12/2020
Giải đặc biệt 825744
Giải nhất 88162
Giải nhì 85934
Giải ba 70819-57918
Giải tư 94071-78625-08619-08161-80317-69606-86446
Giải năm 9198
Giải sáu 3226-3043-7619
Giải bảy 774
Giải tám 24
0: 06
1: 19,18,19,17,19
2: 25,26,24
3: 34
4: 44,46,43
5:
6: 62,61
7: 71,74
8:
9: 98
KQXS 19/12/2020
Giải đặc biệt 787871
Giải nhất 06975
Giải nhì 34015
Giải ba 17251-22921
Giải tư 09794-65501-68109-03761-41108-12421-67936
Giải năm 2739
Giải sáu 3726-5119-8821
Giải bảy 733
Giải tám 26
0: 01,09,08
1: 15,19
2: 21,21,26,21,26
3: 36,39,33
4:
5: 51
6: 61
7: 71,75
8:
9: 94
KQXS 12/12/2020
Giải đặc biệt 790577
Giải nhất 21333
Giải nhì 77814
Giải ba 72243-05919
Giải tư 23259-94566-30730-76800-70306-77190-25910
Giải năm 1957
Giải sáu 5659-6353-5290
Giải bảy 221
Giải tám 63
0: 00,06
1: 14,19,10
2: 21
3: 33,30
4: 43
5: 59,57,59,53
6: 66,63
7: 77
8:
9: 90,90
KQXS 05/12/2020
Giải đặc biệt 690886
Giải nhất 34632
Giải nhì 47414
Giải ba 22122-15076
Giải tư 43997-65078-59095-80641-38197-54531-06746
Giải năm 9047
Giải sáu 8091-0720-9797
Giải bảy 102
Giải tám 26
0: 02
1: 14
2: 22,20,26
3: 32,31
4: 41,46,47
5:
6:
7: 76,78
8: 86
9: 97,95,97,91,97
KQXS 28/11/2020
Giải đặc biệt 387302
Giải nhất 99228
Giải nhì 37730
Giải ba 79221-35253
Giải tư 68306-08979-24851-45891-93691-57198-69738
Giải năm 3814
Giải sáu 0745-8051-3356
Giải bảy 522
Giải tám 66
0: 02,06
1: 14
2: 28,21,22
3: 30,38
4: 45
5: 53,51,51,56
6: 66
7: 79
8:
9: 91,91,98
KQXS 21/11/2020
Giải đặc biệt 981905
Giải nhất 97615
Giải nhì 25138
Giải ba 70598-02773
Giải tư 72239-75724-17525-80784-39384-83428-74027
Giải năm 5062
Giải sáu 7521-0919-1516
Giải bảy 295
Giải tám 20
0: 05
1: 15,19,16
2: 24,25,28,27,21,20
3: 38,39
4:
5:
6: 62
7: 73
8: 84,84
9: 98,95
KQXS 14/11/2020
Giải đặc biệt 363568
Giải nhất 40231
Giải nhì 28220
Giải ba 06628-71725
Giải tư 26312-51613-98883-33850-24715-02036-42440
Giải năm 7944
Giải sáu 2987-9119-8725
Giải bảy 270
Giải tám 18
0:
1: 12,13,15,19,18
2: 20,28,25,25
3: 31,36
4: 40,44
5: 50
6: 68
7: 70
8: 83,87
9:
KQXS 07/11/2020
Giải đặc biệt 584283
Giải nhất 36638
Giải nhì 96622
Giải ba 04851-22312
Giải tư 95848-91763-70555-59239-44632-99562-67863
Giải năm 2535
Giải sáu 6789-8919-0025
Giải bảy 283
Giải tám 97
0:
1: 12,19
2: 22,25
3: 38,39,32,35
4: 48
5: 51,55
6: 63,62,63
7:
8: 83,89,83
9: 97
KQXS 31/10/2020
Giải đặc biệt 641570
Giải nhất 61644
Giải nhì 64482
Giải ba 63060-74483
Giải tư 75920-27720-38910-48397-17089-24436-40127
Giải năm 1366
Giải sáu 5235-3092-3097
Giải bảy 064
Giải tám 45
0:
1: 10
2: 20,20,27
3: 36,35
4: 44,45
5:
6: 60,66,64
7: 70
8: 82,83,89
9: 97,92,97

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình


BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 13/06/2021


Top Đặc Biệt: 13/06/2021


Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 4h chiều là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.