KQXS Bến Tre 24/05/2022
Giải đặc biệt 683176 Đầu - Nháy
Giải nhất 37248 0: 02
1: 11,13
2: 25,28,25,26
3: 39
4: 48,43
5: 55,54
6:
7: 76,71
8: 83,88
9: 94,98

2 Nháy: 25
Giải nhì 75211
Giải ba 98183-47702
Giải tư 06225-98971-35488-10955-88843-37028-85654
Giải năm 0239
Giải sáu 3494-6213-7298
Giải bảy 125
Giải tám 26
KQXS Bến Tre 17/05/2022
Giải đặc biệt 986133 Đầu - Nháy
Giải nhất 81084 0: 04,07
1: 18,14
2: 26,26
3: 33,33
4: 48,40
5: 51
6:
7: 75,71,75
8: 84
9: 94,90,95

2 Nháy: 26,33,75
Giải nhì 57433
Giải ba 93726-47504
Giải tư 80518-36275-80171-49448-42426-67794-15790
Giải năm 2295
Giải sáu 9451-9675-8014
Giải bảy 307
Giải tám 40
KQXS Bến Tre 10/05/2022
Giải đặc biệt 531080 Đầu - Nháy
Giải nhất 02531 0: 02,06,05
1: 17
2: 21,27
3: 31,34,34
4: 46,40,42,43
5:
6: 64
7: 75
8: 80,81,83
9:

2 Nháy: 34
Giải nhì 86381
Giải ba 26917-86234
Giải tư 59375-43234-31746-13302-03806-11721-47727
Giải năm 4805
Giải sáu 0440-4783-8142
Giải bảy 143
Giải tám 64
KQXS Bến Tre 03/05/2022
Giải đặc biệt 369132 Đầu - Nháy
Giải nhất 91518 0: 05
1: 18,12
2: 29,27,21
3: 32,33
4: 40
5: 53,56
6: 63
7: 73
8: 83,88
9: 91,96,97
Giải nhì 47529
Giải ba 99053-85912
Giải tư 24091-90740-98096-76227-10383-31788-46105
Giải năm 8797
Giải sáu 4773-9463-0333
Giải bảy 556
Giải tám 21
KQXS Bến Tre 26/04/2022
Giải đặc biệt 937164 Đầu - Nháy
Giải nhất 31374 0: 00
1: 13,10
2:
3: 36
4: 44
5: 51,52,57,54
6: 64,67,66,64
7: 74
8: 89,86,84
9: 97

2 Nháy: 64
Giải nhì 49551
Giải ba 91852-87357
Giải tư 61267-63989-53386-14566-88184-09064-03136
Giải năm 1744
Giải sáu 0197-9713-1710
Giải bảy 254
Giải tám 00
KQXS Bến Tre 19/04/2022
Giải đặc biệt 991992 Đầu - Nháy
Giải nhất 30554 0: 03,03,08
1: 10,19,14
2: 25,26,20
3:
4: 44,40
5: 54
6: 64,65
7: 73
8: 89
9: 92,98

2 Nháy: 03
Giải nhì 38973
Giải ba 01203-96810
Giải tư 93919-63089-62803-58344-70540-15914-93098
Giải năm 9308
Giải sáu 0125-0164-4126
Giải bảy 265
Giải tám 20
KQXS Bến Tre 12/04/2022
Giải đặc biệt 883562 Đầu - Nháy
Giải nhất 94886 0: 06,02
1:
2: 24
3:
4:
5: 50,57,57,50
6: 62,67,68,60,62
7: 79,70,70
8: 86
9: 92,96

2 Nháy: 50,57,62,70
Giải nhì 91067
Giải ba 07806-15250
Giải tư 46768-95960-97979-36592-55657-73070-54196
Giải năm 8162
Giải sáu 8802-6757-6370
Giải bảy 324
Giải tám 50
KQXS Bến Tre 05/04/2022
Giải đặc biệt 413005 Đầu - Nháy
Giải nhất 46766 0: 05,01
1: 16
2: 27,21
3:
4: 45
5:
6: 66,64
7: 77,79,72,70
8: 86,86
9: 95,97,96,94

2 Nháy: 86
Giải nhì 94801
Giải ba 42795-57086
Giải tư 53486-49064-45316-76727-98077-86979-45097
Giải năm 4396
Giải sáu 8545-7572-3221
Giải bảy 294
Giải tám 70
KQXS Bến Tre 29/03/2022
Giải đặc biệt 865563 Đầu - Nháy
Giải nhất 55953 0:
1: 19,15
2: 29,28
3: 32
4: 48
5: 53
6: 63,69,63,68
7: 78,74
8: 87,87,81,84,81
9:

2 Nháy: 63,81,87
Giải nhì 36729
Giải ba 77819-07787
Giải tư 56569-01487-60648-88063-95515-68481-47584
Giải năm 1281
Giải sáu 3368-4378-1232
Giải bảy 928
Giải tám 74
KQXS Bến Tre 22/03/2022
Giải đặc biệt 117651 Đầu - Nháy
Giải nhất 06934 0: 00,08,05
1:
2: 22
3: 34,35,33
4: 49
5: 51,57,57,57,50
6: 60
7: 76
8:
9: 98,99,94

3 Nháy: 57
Giải nhì 71560
Giải ba 55457-90700
Giải tư 45157-90898-65008-01905-72099-66094-86457
Giải năm 3449
Giải sáu 5535-0250-4276
Giải bảy 633
Giải tám 22
KQXS Bến Tre 15/03/2022
Giải đặc biệt 285856 Đầu - Nháy
Giải nhất 78184 0: 07,01,05
1:
2: 20,24
3: 36,37
4: 44
5: 56,56,59,54,50
6:
7: 75
8: 84,85,84,88
9:

2 Nháy: 56,84
Giải nhì 73856
Giải ba 54985-32244
Giải tư 59436-05259-94307-99301-86184-93705-34954
Giải năm 4120
Giải sáu 5588-9550-1075
Giải bảy 437
Giải tám 24
KQXS Bến Tre 08/03/2022
Giải đặc biệt 740034 Đầu - Nháy
Giải nhất 61499 0: 03
1: 18,12
2:
3: 34,39
4: 40
5: 52,55,57,52
6: 67,68
7: 74,70
8: 82,87
9: 99,91

2 Nháy: 52
Giải nhì 95874
Giải ba 88840-46067
Giải tư 53352-99891-77139-13368-66918-12155-28082
Giải năm 6187
Giải sáu 6303-3957-2812
Giải bảy 652
Giải tám 70
KQXS Bến Tre 01/03/2022
Giải đặc biệt 468527 Đầu - Nháy
Giải nhất 78906 0: 06,03
1: 15,17,19,17,13
2: 27,27
3:
4: 41,46,44
5: 59,50
6: 65,63,66
7:
8:
9: 95

2 Nháy: 17,27
Giải nhì 80441
Giải ba 37727-87359
Giải tư 56915-53303-97965-63017-85563-92550-82146
Giải năm 0319
Giải sáu 2166-0395-5317
Giải bảy 044
Giải tám 13
KQXS Bến Tre 22/02/2022
Giải đặc biệt 489771 Đầu - Nháy
Giải nhất 48943 0:
1: 19,11
2: 20
3: 37
4: 43,46,40,43
5: 59,50,59
6: 62,65
7: 71,79,70
8: 83,89
9:

2 Nháy: 43,59
Giải nhì 86146
Giải ba 85383-33920
Giải tư 12659-37719-89079-83670-11489-43350-31462
Giải năm 2565
Giải sáu 6311-9040-3559
Giải bảy 343
Giải tám 37
KQXS Bến Tre 15/02/2022
Giải đặc biệt 948139 Đầu - Nháy
Giải nhất 54686 0: 04,00,01
1: 13
2:
3: 39
4: 41,48,42
5:
6: 65,63,69,63,67
7: 71
8: 86,84
9: 95,99

2 Nháy: 63
Giải nhì 48395
Giải ba 65065-08984
Giải tư 33063-18804-01300-60269-31841-39548-16071
Giải năm 7663
Giải sáu 2113-0799-3801
Giải bảy 842
Giải tám 67
KQXS Bến Tre 08/02/2022
Giải đặc biệt 090063 Đầu - Nháy
Giải nhất 07232 0: 05,06
1:
2:
3: 32,36,35,39,35,35
4:
5: 51,54
6: 63,64,69,63,69
7:
8: 82,84
9: 96

2 Nháy: 63,69
3 Nháy: 35
Giải nhì 65205
Giải ba 64251-60864
Giải tư 67369-91463-78436-75896-85335-43139-36006
Giải năm 9169
Giải sáu 9582-4454-9584
Giải bảy 735
Giải tám 35
KQXS Bến Tre 01/02/2022
Giải đặc biệt 684471 Đầu - Nháy
Giải nhất 52109 0: 09,08,07
1:
2: 22,25
3: 31
4:
5:
6: 67,69,69
7: 71,77,74,71
8: 81,89,84,84
9: 92

2 Nháy: 69,71,84
Giải nhì 20877
Giải ba 68422-91574
Giải tư 40181-61167-38808-71289-66271-35007-41425
Giải năm 3384
Giải sáu 5484-9269-7331
Giải bảy 569
Giải tám 92
KQXS Bến Tre 25/01/2022
Giải đặc biệt 116165 Đầu - Nháy
Giải nhất 45882 0: 01
1: 13
2: 20,28
3: 33,37,32,31
4:
5: 52,52,56,53
6: 65,62
7:
8: 82,81
9: 97,99

2 Nháy: 52
Giải nhì 64833
Giải ba 95513-36352
Giải tư 55252-67256-35037-05020-84781-36432-66128
Giải năm 0001
Giải sáu 5197-6353-1462
Giải bảy 431
Giải tám 99
KQXS Bến Tre 18/01/2022
Giải đặc biệt 834776 Đầu - Nháy
Giải nhất 53451 0:
1: 16
2: 24
3: 35,34,32,37
4: 41
5: 51,51
6: 64,66
7: 76,73
8: 87,89
9: 97,98,94

2 Nháy: 51
Giải nhì 84097
Giải ba 82935-85598
Giải tư 99587-47534-04194-68916-45064-62051-05973
Giải năm 2789
Giải sáu 3532-0166-0041
Giải bảy 537
Giải tám 24
KQXS Bến Tre 11/01/2022
Giải đặc biệt 105961 Đầu - Nháy
Giải nhất 64563 0: 06,01,09
1: 19,10
2:
3: 33
4: 44
5: 56,52,53
6: 61,63,69,62,66
7: 73
8: 87
9: 96
Giải nhì 06106
Giải ba 85401-65109
Giải tư 18719-34987-39469-75556-19296-94944-49810
Giải năm 0373
Giải sáu 4852-7562-5253
Giải bảy 966
Giải tám 33

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình

BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 26/05/2022
87071416

Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 17h00 là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.