• Trang chủ
  • Kết quả xổ số Bến Tre
  • KQXS Bến Tre

Kết quả Đầu
KQXS Bến Tre 06/07/2021
Giải đặc biệt 330932
Giải nhất 98432
Giải nhì 34253
Giải ba 96726-78191
Giải tư 58470-33448-68392-76755-14609-28459-78075
Giải năm 0829
Giải sáu 3386-7416-8577
Giải bảy 950
Giải tám 83
0: 09
1: 16
2: 26,29
3: 32,32
4: 48
5: 53,55,59,50
6:
7: 70,75,77
8: 86,83
9: 91,92
KQXS Bến Tre 29/06/2021
Giải đặc biệt 111651
Giải nhất 43280
Giải nhì 80615
Giải ba 00776-00362
Giải tư 33581-45316-14827-19520-14640-51664-59263
Giải năm 8380
Giải sáu 0982-1693-9528
Giải bảy 820
Giải tám 55
0:
1: 15,16
2: 27,20,28,20
3:
4: 40
5: 51,55
6: 62,64,63
7: 76
8: 80,81,80,82
9: 93
KQXS Bến Tre 22/06/2021
Giải đặc biệt 916418
Giải nhất 92876
Giải nhì 85626
Giải ba 20268-65949
Giải tư 50109-23139-41333-68081-75940-11318-11173
Giải năm 1294
Giải sáu 4805-3676-7695
Giải bảy 426
Giải tám 64
0: 09,05
1: 18,18
2: 26,26
3: 39,33
4: 49,40
5:
6: 68,64
7: 76,73,76
8: 81
9: 94,95
KQXS Bến Tre 15/06/2021
Giải đặc biệt 731583
Giải nhất 26374
Giải nhì 95881
Giải ba 96519-46849
Giải tư 84599-27011-96496-80610-70634-43488-95437
Giải năm 4231
Giải sáu 4204-1125-1245
Giải bảy 452
Giải tám 40
0: 04
1: 19,11,10
2: 25
3: 34,37,31
4: 49,45,40
5: 52
6:
7: 74
8: 83,81,88
9: 99,96
KQXS Bến Tre 01/06/2021
Giải đặc biệt 653911
Giải nhất 77802
Giải nhì 90833
Giải ba 47810-85512
Giải tư 54339-27964-80644-81368-60213-60533-05747
Giải năm 2199
Giải sáu 4829-3303-1253
Giải bảy 895
Giải tám 22
0: 02,03
1: 11,10,12,13
2: 29,22
3: 33,39,33
4: 44,47
5: 53
6: 64,68
7:
8:
9: 99,95
KQXS Bến Tre 25/05/2021
Giải đặc biệt 610875
Giải nhất 84102
Giải nhì 46277
Giải ba 90537-21888
Giải tư 51938-57657-78930-48449-24238-98645-67409
Giải năm 6051
Giải sáu 9841-7615-1323
Giải bảy 505
Giải tám 25
0: 02,09,05
1: 15
2: 23,25
3: 37,38,30,38
4: 49,45,41
5: 57,51
6:
7: 75,77
8: 88
9:
KQXS Bến Tre 18/05/2021
Giải đặc biệt 311139
Giải nhất 23641
Giải nhì 40542
Giải ba 61161-22853
Giải tư 64087-45679-58039-96549-49017-89225-43472
Giải năm 7851
Giải sáu 4903-5998-7977
Giải bảy 845
Giải tám 05
0: 03,05
1: 17
2: 25
3: 39,39
4: 41,42,49,45
5: 53,51
6: 61
7: 79,72,77
8: 87
9: 98
KQXS Bến Tre 11/05/2021
Giải đặc biệt 620492
Giải nhất 46970
Giải nhì 37145
Giải ba 28314-54971
Giải tư 63589-24811-68154-51378-77111-69508-86152
Giải năm 9555
Giải sáu 5752-2632-5327
Giải bảy 016
Giải tám 44
0: 08
1: 14,11,11,16
2: 27
3: 32
4: 45,44
5: 54,52,55,52
6:
7: 70,71,78
8: 89
9: 92
KQXS Bến Tre 04/05/2021
Giải đặc biệt 393350
Giải nhất 73485
Giải nhì 65988
Giải ba 97077-90250
Giải tư 76094-18211-27229-66236-95270-11584-49458
Giải năm 4510
Giải sáu 9250-3596-9447
Giải bảy 597
Giải tám 23
0:
1: 11,10
2: 29,23
3: 36
4: 47
5: 50,50,58,50
6:
7: 77,70
8: 85,88,84
9: 94,96,97
KQXS Bến Tre 27/04/2021
Giải đặc biệt 308101
Giải nhất 26905
Giải nhì 93284
Giải ba 28250-86264
Giải tư 17641-73114-37211-41186-17548-73482-36011
Giải năm 8911
Giải sáu 7274-9067-7310
Giải bảy 202
Giải tám 49
0: 01,05,02
1: 14,11,11,11,10
2:
3:
4: 41,48,49
5: 50
6: 64,67
7: 74
8: 84,86,82
9:
KQXS Bến Tre 20/04/2021
Giải đặc biệt 082430
Giải nhất 50401
Giải nhì 14890
Giải ba 37857-65815
Giải tư 71209-11257-00327-63931-36538-67530-96124
Giải năm 2842
Giải sáu 7248-7524-1438
Giải bảy 107
Giải tám 03
0: 01,09,07,03
1: 15
2: 27,24,24
3: 30,31,38,30,38
4: 42,48
5: 57,57
6:
7:
8:
9: 90
KQXS Bến Tre 13/04/2021
Giải đặc biệt 310500
Giải nhất 13361
Giải nhì 93225
Giải ba 40214-14858
Giải tư 64178-50470-91604-67859-69226-53897-35140
Giải năm 0026
Giải sáu 8443-8150-6640
Giải bảy 062
Giải tám 90
0: 00,04
1: 14
2: 25,26,26
3:
4: 40,43,40
5: 58,59,50
6: 61,62
7: 78,70
8:
9: 97,90
KQXS Bến Tre 06/04/2021
Giải đặc biệt 496790
Giải nhất 91333
Giải nhì 17509
Giải ba 86703-02196
Giải tư 48730-17656-56616-08650-22745-99399-18036
Giải năm 2196
Giải sáu 6388-1488-6256
Giải bảy 760
Giải tám 65
0: 09,03
1: 16
2:
3: 33,30,36
4: 45
5: 56,50,56
6: 60,65
7:
8: 88,88
9: 90,96,99,96
KQXS Bến Tre 30/03/2021
Giải đặc biệt 274074
Giải nhất 29886
Giải nhì 46829
Giải ba 49628-43069
Giải tư 15765-49491-88650-47296-95338-79176-88039
Giải năm 1687
Giải sáu 0636-5666-8719
Giải bảy 779
Giải tám 59
0:
1: 19
2: 29,28
3: 38,39,36
4:
5: 50,59
6: 69,65,66
7: 74,76,79
8: 86,87
9: 91,96
KQXS Bến Tre 23/03/2021
Giải đặc biệt 322014
Giải nhất 24266
Giải nhì 92669
Giải ba 28593-40478
Giải tư 55131-49059-00816-56825-81766-36194-31606
Giải năm 6315
Giải sáu 8095-3260-7360
Giải bảy 804
Giải tám 30
0: 06,04
1: 14,16,15
2: 25
3: 31,30
4:
5: 59
6: 66,69,66,60,60
7: 78
8:
9: 93,94,95
KQXS Bến Tre 16/03/2021
Giải đặc biệt 459299
Giải nhất 21500
Giải nhì 32188
Giải ba 90870-11780
Giải tư 58320-71480-40626-20623-60651-55362-31994
Giải năm 3639
Giải sáu 0858-9408-0477
Giải bảy 508
Giải tám 42
0: 00,08,08
1:
2: 20,26,23
3: 39
4: 42
5: 51,58
6: 62
7: 70,77
8: 88,80,80
9: 99,94
KQXS Bến Tre 09/03/2021
Giải đặc biệt 075691
Giải nhất 06078
Giải nhì 35795
Giải ba 98991-15968
Giải tư 35582-02762-30956-93502-64176-37069-41321
Giải năm 1104
Giải sáu 5059-4734-7095
Giải bảy 176
Giải tám 66
0: 02,04
1:
2: 21
3: 34
4:
5: 56,59
6: 68,62,69,66
7: 78,76,76
8: 82
9: 91,95,91,95
KQXS Bến Tre 02/03/2021
Giải đặc biệt 354874
Giải nhất 29282
Giải nhì 78278
Giải ba 53791-46008
Giải tư 89695-26888-37896-38358-40492-09234-85418
Giải năm 2014
Giải sáu 6378-2453-7583
Giải bảy 929
Giải tám 43
0: 08
1: 18,14
2: 29
3: 34
4: 43
5: 58,53
6:
7: 74,78,78
8: 82,88,83
9: 91,95,96,92
KQXS Bến Tre 23/02/2021
Giải đặc biệt 628630
Giải nhất 83080
Giải nhì 49617
Giải ba 66560-58484
Giải tư 88892-18615-10351-07631-17759-42982-97207
Giải năm 0514
Giải sáu 2869-8780-5722
Giải bảy 291
Giải tám 38
0: 07
1: 17,15,14
2: 22
3: 30,31,38
4:
5: 51,59
6: 60,69
7:
8: 80,84,82,80
9: 92,91
KQXS Bến Tre 16/02/2021
Giải đặc biệt 143175
Giải nhất 02510
Giải nhì 98532
Giải ba 44642-08788
Giải tư 93493-79472-23887-75251-36807-84145-99787
Giải năm 0057
Giải sáu 0092-5211-7799
Giải bảy 397
Giải tám 50
0: 07
1: 10,11
2:
3: 32
4: 42,45
5: 51,57,50
6:
7: 75,72
8: 88,87,87
9: 93,92,99,97
KQXS Bến Tre 09/02/2021
Giải đặc biệt 600993
Giải nhất 14709
Giải nhì 86550
Giải ba 90133-65826
Giải tư 71966-05908-17965-60213-18155-91279-37439
Giải năm 3393
Giải sáu 7125-0766-8035
Giải bảy 969
Giải tám 81
0: 09,08
1: 13
2: 26,25
3: 33,39,35
4:
5: 50,55
6: 66,65,66,69
7: 79
8: 81
9: 93,93
KQXS Bến Tre 02/02/2021
Giải đặc biệt 110651
Giải nhất 93145
Giải nhì 43820
Giải ba 65903-64923
Giải tư 80433-07655-73113-73844-67479-38204-06110
Giải năm 5794
Giải sáu 7427-0954-6698
Giải bảy 946
Giải tám 81
0: 03,04
1: 13,10
2: 20,23,27
3: 33
4: 45,44,46
5: 51,55,54
6:
7: 79
8: 81
9: 94,98
KQXS Bến Tre 26/01/2021
Giải đặc biệt 750439
Giải nhất 03524
Giải nhì 41767
Giải ba 62991-58455
Giải tư 38409-97936-63396-99870-83186-50628-75971
Giải năm 7075
Giải sáu 1983-5335-0183
Giải bảy 481
Giải tám 40
0: 09
1:
2: 24,28
3: 39,36,35
4: 40
5: 55
6: 67
7: 70,71,75
8: 86,83,83,81
9: 91,96
KQXS Bến Tre 19/01/2021
Giải đặc biệt 955128
Giải nhất 23134
Giải nhì 65903
Giải ba 19567-46737
Giải tư 51835-75152-30440-43082-04623-68221-51323
Giải năm 6454
Giải sáu 0209-0621-2589
Giải bảy 241
Giải tám 75
0: 03,09
1:
2: 28,23,21,23,21
3: 34,37,35
4: 40,41
5: 52,54
6: 67
7: 75
8: 82,89
9:
KQXS Bến Tre 12/01/2021
Giải đặc biệt 695252
Giải nhất 68296
Giải nhì 17772
Giải ba 76219-52285
Giải tư 88336-43009-68605-51719-43220-94158-47201
Giải năm 0686
Giải sáu 3190-8733-2715
Giải bảy 421
Giải tám 36
0: 09,05,01
1: 19,19,15
2: 20,21
3: 36,33,36
4:
5: 52,58
6:
7: 72
8: 85,86
9: 96,90
KQXS Bến Tre 29/12/2020
Giải đặc biệt 053859
Giải nhất 33247
Giải nhì 18926
Giải ba 00844-59316
Giải tư 60476-48300-99833-84562-91983-85269-78903
Giải năm 8379
Giải sáu 8908-9682-4145
Giải bảy 873
Giải tám 81
0: 00,03,08
1: 16
2: 26
3: 33
4: 47,44,45
5: 59
6: 62,69
7: 76,79,73
8: 83,82,81
9:
KQXS Bến Tre 22/12/2020
Giải đặc biệt 167738
Giải nhất 67738
Giải nhì 73895
Giải ba 22369-94254
Giải tư 51980-55782-09942-62191-73943-36335-77044
Giải năm 9485
Giải sáu 7941-8677-0546
Giải bảy 641
Giải tám 15
0:
1: 15
2:
3: 38,38,35
4: 42,43,44,41,46,41
5: 54
6: 69
7: 77
8: 80,82,85
9: 95,91
KQXS Bến Tre 15/12/2020
Giải đặc biệt 415182
Giải nhất 68297
Giải nhì 81877
Giải ba 75633-54108
Giải tư 82696-45134-60977-57485-05635-40094-31522
Giải năm 5866
Giải sáu 0137-6092-6346
Giải bảy 711
Giải tám 14
0: 08
1: 11,14
2: 22
3: 33,34,35,37
4: 46
5:
6: 66
7: 77,77
8: 82,85
9: 97,96,94,92
KQXS Bến Tre 08/12/2020
Giải đặc biệt 416867
Giải nhất 75567
Giải nhì 80012
Giải ba 91436-54265
Giải tư 90777-07106-41790-67665-35376-40419-21365
Giải năm 7841
Giải sáu 3926-8446-4487
Giải bảy 872
Giải tám 20
0: 06
1: 12,19
2: 26,20
3: 36
4: 41,46
5:
6: 67,67,65,65,65
7: 77,76,72
8: 87
9: 90
KQXS Bến Tre 01/12/2020
Giải đặc biệt 780964
Giải nhất 28507
Giải nhì 09816
Giải ba 48797-91681
Giải tư 71063-83115-25551-96601-86059-85323-44319
Giải năm 3825
Giải sáu 9541-3934-1820
Giải bảy 580
Giải tám 01
0: 07,01,01
1: 16,15,19
2: 23,25,20
3: 34
4: 41
5: 51,59
6: 64,63
7:
8: 81,80
9: 97
KQXS Bến Tre 24/11/2020
Giải đặc biệt 447463
Giải nhất 86000
Giải nhì 48830
Giải ba 65304-90869
Giải tư 92533-97803-87925-99484-86261-23856-87921
Giải năm 8598
Giải sáu 6689-0123-9561
Giải bảy 088
Giải tám 33
0: 00,04,03
1:
2: 25,21,23
3: 30,33,33
4:
5: 56
6: 63,69,61,61
7:
8: 84,89,88
9: 98

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình


BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 26/07/2021


Top Đặc Biệt: 26/07/2021


Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 4h chiều là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.