KQXS Bến Tre 24/01/2023
Giải đặc biệt 831255 Đầu - Nháy
Giải nhất 19888 0:
1: 10,13,17
2:
3: 30,38,35
4: 46,40
5: 55,52,53,50
6: 63
7:
8: 88,89,87,80
9: 90
Giải nhì 68746
Giải ba 08989-24510
Giải tư 95787-85813-83952-60753-10150-31917-61930
Giải năm 7863
Giải sáu 1438-1790-2135
Giải bảy 980
Giải tám 40
KQXS Bến Tre 17/01/2023
Giải đặc biệt 893450 Đầu - Nháy
Giải nhất 69119 0: 09,08
1: 19,16,18,14
2: 25
3: 33,30,30,32
4: 47
5: 50
6: 66
7: 77
8: 85
9: 92,90

2 Nháy: 30
Giải nhì 06292
Giải ba 10925-59433
Giải tư 45416-81818-66990-44330-63109-70247-54414
Giải năm 3530
Giải sáu 0232-8908-3577
Giải bảy 566
Giải tám 85
KQXS Bến Tre 10/01/2023
Giải đặc biệt 409362 Đầu - Nháy
Giải nhất 64246 0:
1:
2: 22,24,27,27
3: 39,36
4: 46,46
5: 57
6: 62
7: 77,77,73
8: 83,87
9: 99,97,93

2 Nháy: 27,46,77
Giải nhì 56422
Giải ba 08277-16083
Giải tư 66146-41939-99724-41577-15499-16073-64927
Giải năm 3097
Giải sáu 9093-2536-7257
Giải bảy 387
Giải tám 27
KQXS Bến Tre 03/01/2023
Giải đặc biệt 144979 Đầu - Nháy
Giải nhất 05222 0: 07,08
1: 11,19,12
2: 22,24,25,26,28,22
3: 36
4: 44,42
5:
6: 63,63
7: 79
8: 83
9:

2 Nháy: 22,63
Giải nhì 40483
Giải ba 04044-72042
Giải tư 39124-55536-60411-60907-83225-04163-56326
Giải năm 9619
Giải sáu 7063-3412-8728
Giải bảy 422
Giải tám 08
KQXS Bến Tre 27/12/2022
Giải đặc biệt 505483 Đầu - Nháy
Giải nhất 84388 0: 04,03,04,06
1: 17
2: 21
3: 31,35
4:
5: 55,55
6:
7: 73
8: 83,88,80,88,81,85
9: 90

2 Nháy: 04,55,88
Giải nhì 10955
Giải ba 43380-74731
Giải tư 58717-60388-84404-75203-79390-50035-58504
Giải năm 9573
Giải sáu 5881-5421-0785
Giải bảy 006
Giải tám 55
KQXS Bến Tre 20/12/2022
Giải đặc biệt 980545 Đầu - Nháy
Giải nhất 65478 0: 09
1: 17,19
2: 24
3: 31,30
4: 45,45
5: 59,54,51
6:
7: 78,73,71,77
8:
9: 97,95,96

2 Nháy: 45
Giải nhì 98831
Giải ba 56597-70773
Giải tư 03930-37795-18709-99945-69559-19171-97196
Giải năm 7154
Giải sáu 3117-5077-6851
Giải bảy 019
Giải tám 24
KQXS Bến Tre 13/12/2022
Giải đặc biệt 636972 Đầu - Nháy
Giải nhất 09464 0: 07
1: 16,18
2: 29,29
3: 34,30,38
4:
5: 51,55
6: 64,63,61
7: 72,74
8:
9: 99,97,98

2 Nháy: 29
Giải nhì 70734
Giải ba 18216-05174
Giải tư 38963-04251-57761-84330-59399-43329-26329
Giải năm 7018
Giải sáu 1138-0597-3507
Giải bảy 298
Giải tám 55
KQXS Bến Tre 06/12/2022
Giải đặc biệt 306485 Đầu - Nháy
Giải nhất 00415 0: 05
1: 15
2: 28
3:
4: 48,43,43,40,40
5:
6: 62,67
7: 70
8: 85,86,85,88
9: 91,91,99

2 Nháy: 40,43,85,91
Giải nhì 90986
Giải ba 79891-55391
Giải tư 65385-57548-66743-73499-03462-20343-64088
Giải năm 5640
Giải sáu 9340-6405-4167
Giải bảy 528
Giải tám 70
KQXS Bến Tre 29/11/2022
Giải đặc biệt 137922 Đầu - Nháy
Giải nhất 05331 0: 06
1: 19,12,10
2: 22,22,24
3: 31
4: 45
5: 58,51,57,50
6: 66
7:
8: 83,85
9: 98,90

2 Nháy: 22
Giải nhì 91958
Giải ba 15151-00298
Giải tư 61819-76057-48322-45012-98150-50390-69324
Giải năm 4906
Giải sáu 2983-4966-1245
Giải bảy 310
Giải tám 85
KQXS Bến Tre 22/11/2022
Giải đặc biệt 465257 Đầu - Nháy
Giải nhất 36426 0: 06
1: 19,14,17
2: 26,21,26,29,24
3: 37
4: 42,46,49
5: 57,55
6: 61
7: 79
8: 81
9:

2 Nháy: 26
Giải nhì 74219
Giải ba 15314-93421
Giải tư 69442-11626-43329-70081-98117-06346-70224
Giải năm 0406
Giải sáu 3937-4761-6579
Giải bảy 949
Giải tám 55
KQXS Bến Tre 15/11/2022
Giải đặc biệt 114966 Đầu - Nháy
Giải nhất 21744 0: 04,01
1:
2: 27
3: 32,39,36
4: 44
5: 55,52
6: 66,66,62
7: 78,79
8: 86
9: 96,90,97

2 Nháy: 66
Giải nhì 63555
Giải ba 54132-63104
Giải tư 47966-89152-70339-19578-00527-46762-09801
Giải năm 4079
Giải sáu 4296-0036-0990
Giải bảy 486
Giải tám 97
KQXS Bến Tre 08/11/2022
Giải đặc biệt 409126 Đầu - Nháy
Giải nhất 93388 0: 02,06,01
1: 17
2: 26,27,29
3:
4: 44
5: 55
6: 63
7: 71,75,76
8: 88,83
9: 93,99,92
Giải nhì 78363
Giải ba 37044-33402
Giải tư 07471-85375-59917-48827-69355-65393-85999
Giải năm 1683
Giải sáu 7892-8706-7529
Giải bảy 976
Giải tám 01
KQXS Bến Tre 01/11/2022
Giải đặc biệt 267454 Đầu - Nháy
Giải nhất 51241 0: 02
1: 13,16,19
2:
3: 39,36
4: 41
5: 54,53,52,52
6: 63
7: 72
8: 87,82
9: 98,95,96

2 Nháy: 52
Giải nhì 38398
Giải ba 30639-46953
Giải tư 13402-61187-52095-08813-20936-67716-58252
Giải năm 5963
Giải sáu 0296-9382-9172
Giải bảy 552
Giải tám 19
KQXS Bến Tre 25/10/2022
Giải đặc biệt 083923 Đầu - Nháy
Giải nhất 57905 0: 05,04
1:
2: 23,29,26
3: 31
4:
5: 54
6: 67,66
7: 77,70
8: 82,83,85
9: 98,93,95,91
Giải nhì 65398
Giải ba 53067-31566
Giải tư 93154-86777-75031-59293-61795-53891-11929
Giải năm 9004
Giải sáu 3182-4470-0483
Giải bảy 026
Giải tám 85
KQXS Bến Tre 20/09/2022
Giải đặc biệt 308925 Đầu - Nháy
Giải nhất 16629 0: 05,05
1:
2: 25,29,21,20
3: 30,39,37
4:
5:
6: 62,64
7: 72,74,71,79,79
8: 87
9: 99

2 Nháy: 05,79
Giải nhì 08187
Giải ba 72872-68921
Giải tư 51930-26005-70605-82874-10420-10971-39039
Giải năm 4237
Giải sáu 4362-3664-6479
Giải bảy 199
Giải tám 79
KQXS Bến Tre 13/09/2022
Giải đặc biệt 079825 Đầu - Nháy
Giải nhất 49838 0: 04
1: 16,11,10
2: 25,20
3: 38
4: 44,46
5: 54,53,55
6:
7: 75,70
8: 80,82
9: 96,90
Giải nhì 51054
Giải ba 91216-56796
Giải tư 08311-35790-94675-50570-87180-56620-35244
Giải năm 9704
Giải sáu 8453-0155-9010
Giải bảy 182
Giải tám 46
KQXS Bến Tre 23/08/2022
Giải đặc biệt 750386 Đầu - Nháy
Giải nhất 26465 0:
1: 16
2: 21
3: 38,39
4: 40,42,40
5: 54,52
6: 65,67,67,66
7:
8: 86,81,88,87,86
9:

2 Nháy: 40,67,86
Giải nhì 59316
Giải ba 73267-36781
Giải tư 08038-51340-70721-00867-39542-38788-05739
Giải năm 4954
Giải sáu 3552-1187-6186
Giải bảy 966
Giải tám 40
KQXS Bến Tre 16/08/2022
Giải đặc biệt 162914 Đầu - Nháy
Giải nhất 86317 0: 06
1: 14,17,14
2: 21,26,24
3: 34,37,39,38
4: 48
5: 53,56,58
6: 67
7: 78
8:
9: 93

2 Nháy: 14
Giải nhì 49021
Giải ba 67767-44448
Giải tư 20234-53393-96414-85153-54437-53178-85206
Giải năm 3656
Giải sáu 9026-9439-7358
Giải bảy 638
Giải tám 24
KQXS Bến Tre 09/08/2022
Giải đặc biệt 379271 Đầu - Nháy
Giải nhất 41957 0: 07
1:
2: 27
3: 38
4: 45,45,46
5: 57,51,50,54
6: 68,66,67
7: 71,70,73
8: 89
9: 93

2 Nháy: 45
Giải nhì 64368
Giải ba 54027-83670
Giải tư 13038-11745-86851-50466-86207-65967-53945
Giải năm 2789
Giải sáu 5350-0854-3746
Giải bảy 273
Giải tám 93
KQXS Bến Tre 02/08/2022
Giải đặc biệt 475132 Đầu - Nháy
Giải nhất 85240 0: 01,03
1: 13
2: 27,25,23,20
3: 32,33,31,31
4: 40
5: 52
6: 63,67,64
7: 73
8:
9: 93

2 Nháy: 31
Giải nhì 51127
Giải ba 41713-00463
Giải tư 20773-85825-77433-60223-10031-66201-94320
Giải năm 8052
Giải sáu 1867-3303-1431
Giải bảy 264
Giải tám 93

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình

BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 30/01/2023


Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 17h00 là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.


vào web XSMB.top xem các cao thủ chốt số - Đăng ký chốt số để kiếm tiền