KQXS Bến Tre 30/11/2021
Giải đặc biệt 218251 Đầu - Nháy
Giải nhất 46273 0: 06
1: 19
2: 25,27,29,27
3: 30,31,35
4:
5: 51,50,53,53
6: 65,67
7: 73,70
8: 88
9:

2 Nháy: 27,53
Giải nhì 38870
Giải ba 27919-89765
Giải tư 29088-77730-51725-16550-33053-61367-50027
Giải năm 7129
Giải sáu 7453-1431-8035
Giải bảy 006
Giải tám 27
KQXS Bến Tre 23/11/2021
Giải đặc biệt 257907 Đầu - Nháy
Giải nhất 70649 0: 07,02,07
1: 15,13,16
2: 22,20
3: 31,31,31
4: 49,42,45
5: 58,54
6:
7: 71
8:
9: 90

2 Nháy: 07
3 Nháy: 31
Giải nhì 38942
Giải ba 01090-73915
Giải tư 35822-21813-46202-42058-33520-22531-27154
Giải năm 6507
Giải sáu 5345-8131-4216
Giải bảy 671
Giải tám 31
KQXS Bến Tre 16/11/2021
Giải đặc biệt 715001 Đầu - Nháy
Giải nhất 56947 0: 01,06,02,00
1:
2:
3:
4: 47,42
5:
6: 67,61,60,63,67
7: 77
8: 89,83
9: 97,92,96,95

2 Nháy: 67
Giải nhì 39197
Giải ba 32806-81192
Giải tư 34367-28077-39561-15002-55360-87863-10700
Giải năm 8989
Giải sáu 9496-3842-3183
Giải bảy 867
Giải tám 95
KQXS Bến Tre 09/11/2021
Giải đặc biệt 985426 Đầu - Nháy
Giải nhất 63251 0:
1: 12,11
2: 26
3:
4: 44,44
5: 51
6: 62,60,62,60
7: 72,76,74,75
8: 81,81,84
9: 93

2 Nháy: 44,60,62,81
Giải nhì 31862
Giải ba 89412-85181
Giải tư 60972-83844-14144-08576-55160-90293-16781
Giải năm 6074
Giải sáu 6211-5784-4762
Giải bảy 275
Giải tám 60
KQXS Bến Tre 02/11/2021
Giải đặc biệt 800108 Đầu - Nháy
Giải nhất 93180 0: 08,08,01,06
1: 18,10
2: 20
3: 37
4:
5: 51
6: 62,61,65,60
7: 72
8: 80,88,83
9: 99

2 Nháy: 08
Giải nhì 58962
Giải ba 93999-06388
Giải tư 05108-75920-33551-18683-29501-52318-86661
Giải năm 9972
Giải sáu 5165-3560-5606
Giải bảy 910
Giải tám 37
KQXS Bến Tre 26/10/2021
Giải đặc biệt 645804 Đầu - Nháy
Giải nhất 18682 0: 04
1: 13,10,19,19
2: 29,22
3: 34
4:
5:
6:
7: 71
8: 82,86,80,82,87,80
9: 96,97,96

2 Nháy: 19,80,82,96
Giải nhì 24486
Giải ba 70580-49334
Giải tư 99629-83313-33382-32510-09071-87696-26597
Giải năm 1187
Giải sáu 2619-6322-5219
Giải bảy 696
Giải tám 80
KQXS Bến Tre 06/07/2021
Giải đặc biệt 330932 Đầu - Nháy
Giải nhất 98432 0: 09
1: 16
2: 26,29
3: 32,32
4: 48
5: 53,55,59,50
6:
7: 70,75,77
8: 86,83
9: 91,92

2 Nháy: 32
Giải nhì 34253
Giải ba 96726-78191
Giải tư 58470-33448-68392-76755-14609-28459-78075
Giải năm 0829
Giải sáu 3386-7416-8577
Giải bảy 950
Giải tám 83
KQXS Bến Tre 29/06/2021
Giải đặc biệt 111651 Đầu - Nháy
Giải nhất 43280 0:
1: 15,16
2: 27,20,28,20
3:
4: 40
5: 51,55
6: 62,64,63
7: 76
8: 80,81,80,82
9: 93

2 Nháy: 20,80
Giải nhì 80615
Giải ba 00776-00362
Giải tư 33581-45316-14827-19520-14640-51664-59263
Giải năm 8380
Giải sáu 0982-1693-9528
Giải bảy 820
Giải tám 55
KQXS Bến Tre 22/06/2021
Giải đặc biệt 916418 Đầu - Nháy
Giải nhất 92876 0: 09,05
1: 18,18
2: 26,26
3: 39,33
4: 49,40
5:
6: 68,64
7: 76,73,76
8: 81
9: 94,95

2 Nháy: 18,26,76
Giải nhì 85626
Giải ba 20268-65949
Giải tư 50109-23139-41333-68081-75940-11318-11173
Giải năm 1294
Giải sáu 4805-3676-7695
Giải bảy 426
Giải tám 64
KQXS Bến Tre 15/06/2021
Giải đặc biệt 731583 Đầu - Nháy
Giải nhất 26374 0: 04
1: 19,11,10
2: 25
3: 34,37,31
4: 49,45,40
5: 52
6:
7: 74
8: 83,81,88
9: 99,96
Giải nhì 95881
Giải ba 96519-46849
Giải tư 84599-27011-96496-80610-70634-43488-95437
Giải năm 4231
Giải sáu 4204-1125-1245
Giải bảy 452
Giải tám 40
KQXS Bến Tre 01/06/2021
Giải đặc biệt 653911 Đầu - Nháy
Giải nhất 77802 0: 02,03
1: 11,10,12,13
2: 29,22
3: 33,39,33
4: 44,47
5: 53
6: 64,68
7:
8:
9: 99,95

2 Nháy: 33
Giải nhì 90833
Giải ba 47810-85512
Giải tư 54339-27964-80644-81368-60213-60533-05747
Giải năm 2199
Giải sáu 4829-3303-1253
Giải bảy 895
Giải tám 22
KQXS Bến Tre 25/05/2021
Giải đặc biệt 610875 Đầu - Nháy
Giải nhất 84102 0: 02,09,05
1: 15
2: 23,25
3: 37,38,30,38
4: 49,45,41
5: 57,51
6:
7: 75,77
8: 88
9:

2 Nháy: 38
Giải nhì 46277
Giải ba 90537-21888
Giải tư 51938-57657-78930-48449-24238-98645-67409
Giải năm 6051
Giải sáu 9841-7615-1323
Giải bảy 505
Giải tám 25
KQXS Bến Tre 18/05/2021
Giải đặc biệt 311139 Đầu - Nháy
Giải nhất 23641 0: 03,05
1: 17
2: 25
3: 39,39
4: 41,42,49,45
5: 53,51
6: 61
7: 79,72,77
8: 87
9: 98

2 Nháy: 39
Giải nhì 40542
Giải ba 61161-22853
Giải tư 64087-45679-58039-96549-49017-89225-43472
Giải năm 7851
Giải sáu 4903-5998-7977
Giải bảy 845
Giải tám 05
KQXS Bến Tre 11/05/2021
Giải đặc biệt 620492 Đầu - Nháy
Giải nhất 46970 0: 08
1: 14,11,11,16
2: 27
3: 32
4: 45,44
5: 54,52,55,52
6:
7: 70,71,78
8: 89
9: 92

2 Nháy: 11,52
Giải nhì 37145
Giải ba 28314-54971
Giải tư 63589-24811-68154-51378-77111-69508-86152
Giải năm 9555
Giải sáu 5752-2632-5327
Giải bảy 016
Giải tám 44
KQXS Bến Tre 04/05/2021
Giải đặc biệt 393350 Đầu - Nháy
Giải nhất 73485 0:
1: 11,10
2: 29,23
3: 36
4: 47
5: 50,50,58,50
6:
7: 77,70
8: 85,88,84
9: 94,96,97

3 Nháy: 50
Giải nhì 65988
Giải ba 97077-90250
Giải tư 76094-18211-27229-66236-95270-11584-49458
Giải năm 4510
Giải sáu 9250-3596-9447
Giải bảy 597
Giải tám 23
KQXS Bến Tre 27/04/2021
Giải đặc biệt 308101 Đầu - Nháy
Giải nhất 26905 0: 01,05,02
1: 14,11,11,11,10
2:
3:
4: 41,48,49
5: 50
6: 64,67
7: 74
8: 84,86,82
9:

3 Nháy: 11
Giải nhì 93284
Giải ba 28250-86264
Giải tư 17641-73114-37211-41186-17548-73482-36011
Giải năm 8911
Giải sáu 7274-9067-7310
Giải bảy 202
Giải tám 49
KQXS Bến Tre 20/04/2021
Giải đặc biệt 082430 Đầu - Nháy
Giải nhất 50401 0: 01,09,07,03
1: 15
2: 27,24,24
3: 30,31,38,30,38
4: 42,48
5: 57,57
6:
7:
8:
9: 90

2 Nháy: 24,30,38,57
Giải nhì 14890
Giải ba 37857-65815
Giải tư 71209-11257-00327-63931-36538-67530-96124
Giải năm 2842
Giải sáu 7248-7524-1438
Giải bảy 107
Giải tám 03
KQXS Bến Tre 13/04/2021
Giải đặc biệt 310500 Đầu - Nháy
Giải nhất 13361 0: 00,04
1: 14
2: 25,26,26
3:
4: 40,43,40
5: 58,59,50
6: 61,62
7: 78,70
8:
9: 97,90

2 Nháy: 26,40
Giải nhì 93225
Giải ba 40214-14858
Giải tư 64178-50470-91604-67859-69226-53897-35140
Giải năm 0026
Giải sáu 8443-8150-6640
Giải bảy 062
Giải tám 90
KQXS Bến Tre 06/04/2021
Giải đặc biệt 496790 Đầu - Nháy
Giải nhất 91333 0: 09,03
1: 16
2:
3: 33,30,36
4: 45
5: 56,50,56
6: 60,65
7:
8: 88,88
9: 90,96,99,96

2 Nháy: 56,88,96
Giải nhì 17509
Giải ba 86703-02196
Giải tư 48730-17656-56616-08650-22745-99399-18036
Giải năm 2196
Giải sáu 6388-1488-6256
Giải bảy 760
Giải tám 65
KQXS Bến Tre 30/03/2021
Giải đặc biệt 274074 Đầu - Nháy
Giải nhất 29886 0:
1: 19
2: 29,28
3: 38,39,36
4:
5: 50,59
6: 69,65,66
7: 74,76,79
8: 86,87
9: 91,96
Giải nhì 46829
Giải ba 49628-43069
Giải tư 15765-49491-88650-47296-95338-79176-88039
Giải năm 1687
Giải sáu 0636-5666-8719
Giải bảy 779
Giải tám 59

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình

BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 03/12/2021


Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 17h00 là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.