KQXS Bến Tre 21/05/2024
Giải đặc biệt 661030 Đầu - Nháy
Giải nhất 76808 0: 08,09,09
1: 19
2: 23,25,23,29,22
3: 30
4:
5: 52,53
6: 62
7: 77,70,79,79
8: 81
9:

2 Nháy: 09,23,79
Giải nhì 13923
Giải ba 40877-49209
Giải tư 18925-07081-97423-69570-54029-21679-49079
Giải năm 9922
Giải sáu 8462-6819-2952
Giải bảy 509
Giải tám 53
KQXS Bến Tre 20/05/2024
Giải đặc biệt 897285 Đầu - Nháy
Giải nhất 77260 0: 04,04
1: 11
2: 21,23,24,26,25
3:
4: 44
5: 58
6: 60,65,62,65
7:
8: 85,89,88
9: 91

2 Nháy: 04,65
Giải nhì 54704
Giải ba 76421-45465
Giải tư 88289-53444-06758-50088-15711-33823-11824
Giải năm 5226
Giải sáu 7262-8404-5765
Giải bảy 491
Giải tám 25
KQXS Bến Tre 19/05/2024
Giải đặc biệt 897285 Đầu - Nháy
Giải nhất 77260 0: 04,04
1: 11
2: 21,23,24,26,25
3:
4: 44
5: 58
6: 60,65,62,65
7:
8: 85,89,88
9: 91

2 Nháy: 04,65
Giải nhì 54704
Giải ba 76421-45465
Giải tư 88289-53444-06758-50088-15711-33823-11824
Giải năm 5226
Giải sáu 7262-8404-5765
Giải bảy 491
Giải tám 25
KQXS Bến Tre 18/05/2024
Giải đặc biệt 897285 Đầu - Nháy
Giải nhất 77260 0: 04,04
1: 11
2: 21,23,24,26,25
3:
4: 44
5: 58
6: 60,65,62,65
7:
8: 85,89,88
9: 91

2 Nháy: 04,65
Giải nhì 54704
Giải ba 76421-45465
Giải tư 88289-53444-06758-50088-15711-33823-11824
Giải năm 5226
Giải sáu 7262-8404-5765
Giải bảy 491
Giải tám 25
KQXS Bến Tre 17/05/2024
Giải đặc biệt 897285 Đầu - Nháy
Giải nhất 77260 0: 04,04
1: 11
2: 21,23,24,26,25
3:
4: 44
5: 58
6: 60,65,62,65
7:
8: 85,89,88
9: 91

2 Nháy: 04,65
Giải nhì 54704
Giải ba 76421-45465
Giải tư 88289-53444-06758-50088-15711-33823-11824
Giải năm 5226
Giải sáu 7262-8404-5765
Giải bảy 491
Giải tám 25
KQXS Bến Tre 16/05/2024
Giải đặc biệt 897285 Đầu - Nháy
Giải nhất 77260 0: 04,04
1: 11
2: 21,23,24,26,25
3:
4: 44
5: 58
6: 60,65,62,65
7:
8: 85,89,88
9: 91

2 Nháy: 04,65
Giải nhì 54704
Giải ba 76421-45465
Giải tư 88289-53444-06758-50088-15711-33823-11824
Giải năm 5226
Giải sáu 7262-8404-5765
Giải bảy 491
Giải tám 25
KQXS Bến Tre 15/05/2024
Giải đặc biệt 897285 Đầu - Nháy
Giải nhất 77260 0: 04,04
1: 11
2: 21,23,24,26,25
3:
4: 44
5: 58
6: 60,65,62,65
7:
8: 85,89,88
9: 91

2 Nháy: 04,65
Giải nhì 54704
Giải ba 76421-45465
Giải tư 88289-53444-06758-50088-15711-33823-11824
Giải năm 5226
Giải sáu 7262-8404-5765
Giải bảy 491
Giải tám 25
KQXS Bến Tre 14/05/2024
Giải đặc biệt 897285 Đầu - Nháy
Giải nhất 77260 0: 04,04
1: 11
2: 21,23,24,26,25
3:
4: 44
5: 58
6: 60,65,62,65
7:
8: 85,89,88
9: 91

2 Nháy: 04,65
Giải nhì 54704
Giải ba 76421-45465
Giải tư 88289-53444-06758-50088-15711-33823-11824
Giải năm 5226
Giải sáu 7262-8404-5765
Giải bảy 491
Giải tám 25
KQXS Bến Tre 13/05/2024
Giải đặc biệt 991172 Đầu - Nháy
Giải nhất 44619 0: 00
1: 19,12,10,10
2: 22
3: 33,33,35
4:
5:
6: 66
7: 72,72,74
8: 87,87,80
9: 93,98

2 Nháy: 10,33,72,87
Giải nhì 82587
Giải ba 88200-68987
Giải tư 62580-90933-04066-72333-12593-54722-02735
Giải năm 9812
Giải sáu 5498-2472-2610
Giải bảy 510
Giải tám 74
KQXS Bến Tre 12/05/2024
Giải đặc biệt 991172 Đầu - Nháy
Giải nhất 44619 0: 00
1: 19,12,10,10
2: 22
3: 33,33,35
4:
5:
6: 66
7: 72,72,74
8: 87,87,80
9: 93,98

2 Nháy: 10,33,72,87
Giải nhì 82587
Giải ba 88200-68987
Giải tư 62580-90933-04066-72333-12593-54722-02735
Giải năm 9812
Giải sáu 5498-2472-2610
Giải bảy 510
Giải tám 74
KQXS Bến Tre 11/05/2024
Giải đặc biệt 991172 Đầu - Nháy
Giải nhất 44619 0: 00
1: 19,12,10,10
2: 22
3: 33,33,35
4:
5:
6: 66
7: 72,72,74
8: 87,87,80
9: 93,98

2 Nháy: 10,33,72,87
Giải nhì 82587
Giải ba 88200-68987
Giải tư 62580-90933-04066-72333-12593-54722-02735
Giải năm 9812
Giải sáu 5498-2472-2610
Giải bảy 510
Giải tám 74
KQXS Bến Tre 10/05/2024
Giải đặc biệt 991172 Đầu - Nháy
Giải nhất 44619 0: 00
1: 19,12,10,10
2: 22
3: 33,33,35
4:
5:
6: 66
7: 72,72,74
8: 87,87,80
9: 93,98

2 Nháy: 10,33,72,87
Giải nhì 82587
Giải ba 88200-68987
Giải tư 62580-90933-04066-72333-12593-54722-02735
Giải năm 9812
Giải sáu 5498-2472-2610
Giải bảy 510
Giải tám 74
KQXS Bến Tre 09/05/2024
Giải đặc biệt 991172 Đầu - Nháy
Giải nhất 44619 0: 00
1: 19,12,10,10
2: 22
3: 33,33,35
4:
5:
6: 66
7: 72,72,74
8: 87,87,80
9: 93,98

2 Nháy: 10,33,72,87
Giải nhì 82587
Giải ba 88200-68987
Giải tư 62580-90933-04066-72333-12593-54722-02735
Giải năm 9812
Giải sáu 5498-2472-2610
Giải bảy 510
Giải tám 74
KQXS Bến Tre 08/05/2024
Giải đặc biệt 991172 Đầu - Nháy
Giải nhất 44619 0: 00
1: 19,12,10,10
2: 22
3: 33,33,35
4:
5:
6: 66
7: 72,72,74
8: 87,87,80
9: 93,98

2 Nháy: 10,33,72,87
Giải nhì 82587
Giải ba 88200-68987
Giải tư 62580-90933-04066-72333-12593-54722-02735
Giải năm 9812
Giải sáu 5498-2472-2610
Giải bảy 510
Giải tám 74
KQXS Bến Tre 07/05/2024
Giải đặc biệt 991172 Đầu - Nháy
Giải nhất 44619 0: 00
1: 19,12,10,10
2: 22
3: 33,33,35
4:
5:
6: 66
7: 72,72,74
8: 87,87,80
9: 93,98

2 Nháy: 10,33,72,87
Giải nhì 82587
Giải ba 88200-68987
Giải tư 62580-90933-04066-72333-12593-54722-02735
Giải năm 9812
Giải sáu 5498-2472-2610
Giải bảy 510
Giải tám 74
KQXS Bến Tre 06/05/2024
Giải đặc biệt 436064 Đầu - Nháy
Giải nhất 15298 0: 04
1: 15,17
2: 27
3:
4:
5: 58,56
6: 64,69,65,68
7: 79
8: 88,81
9: 98,94,96,91,90
Giải nhì 16194
Giải ba 56479-18369
Giải tư 56327-79315-86388-82081-36996-76565-11958
Giải năm 0756
Giải sáu 9891-9390-3804
Giải bảy 468
Giải tám 17
KQXS Bến Tre 05/05/2024
Giải đặc biệt 436064 Đầu - Nháy
Giải nhất 15298 0: 04
1: 15,17
2: 27
3:
4:
5: 58,56
6: 64,69,65,68
7: 79
8: 88,81
9: 98,94,96,91,90
Giải nhì 16194
Giải ba 56479-18369
Giải tư 56327-79315-86388-82081-36996-76565-11958
Giải năm 0756
Giải sáu 9891-9390-3804
Giải bảy 468
Giải tám 17
KQXS Bến Tre 04/05/2024
Giải đặc biệt 436064 Đầu - Nháy
Giải nhất 15298 0: 04
1: 15,17
2: 27
3:
4:
5: 58,56
6: 64,69,65,68
7: 79
8: 88,81
9: 98,94,96,91,90
Giải nhì 16194
Giải ba 56479-18369
Giải tư 56327-79315-86388-82081-36996-76565-11958
Giải năm 0756
Giải sáu 9891-9390-3804
Giải bảy 468
Giải tám 17
KQXS Bến Tre 03/05/2024
Giải đặc biệt 436064 Đầu - Nháy
Giải nhất 15298 0: 04
1: 15,17
2: 27
3:
4:
5: 58,56
6: 64,69,65,68
7: 79
8: 88,81
9: 98,94,96,91,90
Giải nhì 16194
Giải ba 56479-18369
Giải tư 56327-79315-86388-82081-36996-76565-11958
Giải năm 0756
Giải sáu 9891-9390-3804
Giải bảy 468
Giải tám 17
KQXS Bến Tre 02/05/2024
Giải đặc biệt 436064 Đầu - Nháy
Giải nhất 15298 0: 04
1: 15,17
2: 27
3:
4:
5: 58,56
6: 64,69,65,68
7: 79
8: 88,81
9: 98,94,96,91,90
Giải nhì 16194
Giải ba 56479-18369
Giải tư 56327-79315-86388-82081-36996-76565-11958
Giải năm 0756
Giải sáu 9891-9390-3804
Giải bảy 468
Giải tám 17

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình

BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 21/05/2024


Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 17h00 là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.


vào web Kết Quả Nét xem các số đẹp hôm nay