KQXS Bến Tre 30/05/2023
Giải đặc biệt 263248 Đầu - Nháy
Giải nhất 31195 0: 02,09,02
1: 14,15
2:
3: 37
4: 48,42,40,45,48
5: 53,54
6:
7: 70
8: 86,86
9: 95,99

2 Nháy: 02,48,86
Giải nhì 47014
Giải ba 94442-87102
Giải tư 62453-90186-14840-45345-17115-66409-04502
Giải năm 1348
Giải sáu 7954-6999-0586
Giải bảy 237
Giải tám 70
KQXS Bến Tre 23/05/2023
Giải đặc biệt 176224 Đầu - Nháy
Giải nhất 01834 0: 05,04
1: 10,18
2: 24,27,20
3: 34,39
4:
5: 52
6: 64
7: 72,72
8: 83
9: 94,90,95,95

2 Nháy: 72,95
Giải nhì 75364
Giải ba 30872-34039
Giải tư 80394-34190-78305-47310-18683-10395-97852
Giải năm 0372
Giải sáu 7995-3127-7820
Giải bảy 104
Giải tám 18
KQXS Bến Tre 16/05/2023
Giải đặc biệt 339526 Đầu - Nháy
Giải nhất 71813 0: 04,08
1: 13,15,16
2: 26
3: 37
4:
5: 56,53,59
6: 63
7: 77,70,72,71,70
8: 88
9: 93

2 Nháy: 70
Giải nhì 29156
Giải ba 07877-43653
Giải tư 40270-61004-57963-61808-03915-05072-87371
Giải năm 1737
Giải sáu 5070-8116-1159
Giải bảy 493
Giải tám 88
KQXS Bến Tre 09/05/2023
Giải đặc biệt 006150 Đầu - Nháy
Giải nhất 38831 0: 08,09
1:
2: 20,22,28
3: 31
4: 44,46
5: 50,56,56,55
6: 61,68
7: 76,79
8: 84
9: 98

2 Nháy: 56
Giải nhì 31620
Giải ba 66044-55461
Giải tư 53156-88722-59076-95228-57956-05408-17398
Giải năm 8468
Giải sáu 8146-8984-3255
Giải bảy 479
Giải tám 09
KQXS Bến Tre 02/05/2023
Giải đặc biệt 479876 Đầu - Nháy
Giải nhất 17735 0: 06,09,08
1: 15
2:
3: 35,34
4: 46,49
5: 55,51
6: 68,60
7: 76,76,74
8: 81
9: 98,90

2 Nháy: 76
Giải nhì 24176
Giải ba 16706-53974
Giải tư 41555-64309-34268-63315-87134-38908-71360
Giải năm 4998
Giải sáu 2481-8251-7746
Giải bảy 249
Giải tám 90
KQXS Bến Tre 25/04/2023
Giải đặc biệt 954389 Đầu - Nháy
Giải nhất 70727 0:
1:
2: 27
3: 33,35,35,35,39
4: 49
5: 57,54
6: 63,65
7: 73,70
8: 89,81,86
9: 95,91

3 Nháy: 35
Giải nhì 37057
Giải ba 64281-92063
Giải tư 85295-69765-96154-36433-46135-03773-40091
Giải năm 4735
Giải sáu 6170-9035-0849
Giải bảy 139
Giải tám 86
KQXS Bến Tre 18/04/2023
Giải đặc biệt 675066 Đầu - Nháy
Giải nhất 76425 0: 07,07
1: 19
2: 25,23
3: 34,31,32
4:
5: 56,51
6: 66,64,63
7: 71
8: 83
9: 92,91,94

2 Nháy: 07
Giải nhì 76656
Giải ba 16371-51434
Giải tư 37064-53051-95931-87007-67592-75123-70307
Giải năm 5091
Giải sáu 0783-3494-9819
Giải bảy 463
Giải tám 32
KQXS Bến Tre 11/04/2023
Giải đặc biệt 680366 Đầu - Nháy
Giải nhất 88099 0: 02
1: 14
2: 20,24
3: 38
4: 42,49
5: 57,57,54
6: 66,69,68
7: 73
8: 86
9: 99,90,92

2 Nháy: 57
Giải nhì 17790
Giải ba 61869-63702
Giải tư 16814-44420-34138-93957-87024-52268-45557
Giải năm 9042
Giải sáu 6173-7454-1092
Giải bảy 386
Giải tám 49
KQXS Bến Tre 04/04/2023
Giải đặc biệt 098711 Đầu - Nháy
Giải nhất 31421 0: 02,03,07
1: 11,15,18,12,12
2: 21
3:
4: 41,44
5: 55,51,59
6: 62,68
7: 73
8:
9: 97

2 Nháy: 12
Giải nhì 92015
Giải ba 74241-85862
Giải tư 99002-05818-99803-94507-90168-96212-90812
Giải năm 4173
Giải sáu 1344-3255-6397
Giải bảy 651
Giải tám 59
KQXS Bến Tre 28/03/2023
Giải đặc biệt 479410 Đầu - Nháy
Giải nhất 47169 0: 09
1: 10,17,10,12
2: 23,26
3: 32
4: 40
5: 59
6: 69,66
7: 71,76,76,72
8: 80,80
9:

2 Nháy: 10,76,80
Giải nhì 83540
Giải ba 61080-47571
Giải tư 17323-80909-98480-91826-60817-87566-34910
Giải năm 8076
Giải sáu 7712-2376-8559
Giải bảy 472
Giải tám 32
KQXS Bến Tre 21/03/2023
Giải đặc biệt 319157 Đầu - Nháy
Giải nhất 71150 0:
1: 16
2:
3: 36,32,34
4:
5: 57,50,50,59,53
6: 68,64
7: 73,72,72
8: 84,81,82,80
9:

2 Nháy: 50,72
Giải nhì 75084
Giải ba 40081-05073
Giải tư 79616-74368-94336-73482-71272-92132-58072
Giải năm 5080
Giải sáu 4034-2550-9859
Giải bảy 053
Giải tám 64
KQXS Bến Tre 14/03/2023
Giải đặc biệt 055329 Đầu - Nháy
Giải nhất 74843 0: 04
1:
2: 29,21,25,25,26
3:
4: 43,40,46
5:
6: 66,61,65,67
7:
8: 86,82
9: 96,91,99

2 Nháy: 25
Giải nhì 00921
Giải ba 88340-73986
Giải tư 14166-31282-13146-55896-50161-33565-05991
Giải năm 1025
Giải sáu 4725-5299-6967
Giải bảy 426
Giải tám 04
KQXS Bến Tre 07/03/2023
Giải đặc biệt 445705 Đầu - Nháy
Giải nhất 46705 0: 05,05
1:
2: 22,26
3: 35,37
4: 47
5: 53,55,50,52
6: 67,62
7: 78
8: 84,81
9: 94,95

2 Nháy: 05
Giải nhì 13853
Giải ba 91594-47084
Giải tư 69247-89955-70295-94167-54550-30322-61035
Giải năm 1726
Giải sáu 4737-7178-0362
Giải bảy 581
Giải tám 52
KQXS Bến Tre 28/02/2023
Giải đặc biệt 803738 Đầu - Nháy
Giải nhất 12850 0: 09
1: 16
2: 20
3: 38,34,30
4: 48,46
5: 50,50,54,54
6: 63,68,61
7: 74,76
8: 86
9:

2 Nháy: 50,54
Giải nhì 87863
Giải ba 52286-00548
Giải tư 88046-58320-30250-88434-40509-03368-97830
Giải năm 9361
Giải sáu 1974-3254-8354
Giải bảy 276
Giải tám 16
KQXS Bến Tre 21/02/2023
Giải đặc biệt 152303 Đầu - Nháy
Giải nhất 16922 0: 03,00
1: 19
2: 22,21,25,25,26
3: 31,33
4: 43,40,45
5:
6: 64
7: 74,78
8: 84
9: 94

2 Nháy: 25
Giải nhì 86719
Giải ba 87321-87225
Giải tư 74231-41574-51400-11225-21526-93343-00184
Giải năm 3033
Giải sáu 8840-9778-9394
Giải bảy 645
Giải tám 64
KQXS Bến Tre 14/02/2023
Giải đặc biệt 775382 Đầu - Nháy
Giải nhất 84513 0: 03,07,08
1: 13,10,18
2: 28
3: 30,39
4: 49
5: 50,54,57
6: 67
7: 75
8: 82
9: 92,91
Giải nhì 76092
Giải ba 57110-63367
Giải tư 71928-13575-68591-30330-51139-86418-82303
Giải năm 3449
Giải sáu 4450-7807-7454
Giải bảy 308
Giải tám 57
KQXS Bến Tre 07/02/2023
Giải đặc biệt 354767 Đầu - Nháy
Giải nhất 06260 0: 03,07
1: 19,15,11
2: 24
3: 32,30,37
4:
5: 54
6: 67,60
7: 72
8: 89,82,82
9: 90,92

2 Nháy: 82
Giải nhì 86732
Giải ba 86119-70930
Giải tư 17903-35015-81311-18989-89307-86824-04137
Giải năm 3154
Giải sáu 4182-3490-4882
Giải bảy 772
Giải tám 92
KQXS Bến Tre 31/01/2023
Giải đặc biệt 598862 Đầu - Nháy
Giải nhất 90397 0: 09
1: 15,19
2: 22,29
3: 34,38
4: 48,46
5:
6: 62,62,65
7: 78,73
8:
9: 97,95,98,90

2 Nháy: 62
Giải nhì 23548
Giải ba 58734-61746
Giải tư 66115-17862-13195-69122-63078-57009-49119
Giải năm 6073
Giải sáu 7765-5098-7390
Giải bảy 429
Giải tám 38
KQXS Bến Tre 24/01/2023
Giải đặc biệt 831255 Đầu - Nháy
Giải nhất 19888 0:
1: 10,13,17
2:
3: 30,38,35
4: 46,40
5: 55,52,53,50
6: 63
7:
8: 88,89,87,80
9: 90
Giải nhì 68746
Giải ba 08989-24510
Giải tư 95787-85813-83952-60753-10150-31917-61930
Giải năm 7863
Giải sáu 1438-1790-2135
Giải bảy 980
Giải tám 40
KQXS Bến Tre 17/01/2023
Giải đặc biệt 893450 Đầu - Nháy
Giải nhất 69119 0: 09,08
1: 19,16,18,14
2: 25
3: 33,30,30,32
4: 47
5: 50
6: 66
7: 77
8: 85
9: 92,90

2 Nháy: 30
Giải nhì 06292
Giải ba 10925-59433
Giải tư 45416-81818-66990-44330-63109-70247-54414
Giải năm 3530
Giải sáu 0232-8908-3577
Giải bảy 566
Giải tám 85

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình

BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 04/06/2023


Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 17h00 là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.


vào web XSMB.top xem các cao thủ chốt số - Đăng ký chốt số để kiếm tiền