KQXS Kon Tum 18/09/2022
Giải đặc biệt 936186 Đầu - Nháy
Giải nhất 43330 0: 05
1: 11
2: 21
3: 30,37,34,38,35
4: 45
5: 58
6: 65,67
7: 75,75,75,72
8: 86
9: 99

3 Nháy: 75
Giải nhì 34165
Giải ba 50558-24645
Giải tư 45737-24475-43411-72599-31175-71375-87221
Giải năm 2434
Giải sáu 5138-2905-2572
Giải bảy 135
Giải tám 67
KQXS Kon Tum 28/08/2022
Giải đặc biệt 226193 Đầu - Nháy
Giải nhất 47654 0: 04
1:
2: 29
3: 33,34
4: 49,48
5: 54,55,55
6: 67,63
7: 75,73
8: 88,83
9: 93,93,98

2 Nháy: 55,93
Giải nhì 08788
Giải ba 79529-67393
Giải tư 01755-37375-52949-41533-92898-13273-41134
Giải năm 3767
Giải sáu 3183-6748-6155
Giải bảy 063
Giải tám 04
KQXS Kon Tum 21/08/2022
Giải đặc biệt 098395 Đầu - Nháy
Giải nhất 99760 0: 07,00
1: 12,19,12,16
2: 21
3: 36
4: 46
5: 53
6: 60
7:
8: 80,83,87
9: 95,92,95,93

2 Nháy: 12,95
Giải nhì 04246
Giải ba 53412-27680
Giải tư 31736-97719-77392-42107-19500-79895-98912
Giải năm 4621
Giải sáu 3853-8483-2493
Giải bảy 787
Giải tám 16
KQXS Kon Tum 14/08/2022
Giải đặc biệt 900231 Đầu - Nháy
Giải nhất 34979 0:
1: 16,15
2: 22,20
3: 31,35
4: 47,44
5: 51
6: 60,60,60
7: 79,77,71,75
8: 81
9: 90

3 Nháy: 60
Giải nhì 74890
Giải ba 83135-25222
Giải tư 92347-34160-38460-98377-33220-89181-41671
Giải năm 9116
Giải sáu 1551-1560-8915
Giải bảy 044
Giải tám 75
KQXS Kon Tum 07/08/2022
Giải đặc biệt 745986 Đầu - Nháy
Giải nhất 45476 0:
1: 19,11
2: 25,28,28
3: 32,34
4:
5: 55,57
6: 65,63
7: 76,74
8: 86,89,84,89
9: 95

2 Nháy: 28,89
Giải nhì 11389
Giải ba 73774-80925
Giải tư 48484-36955-19195-54219-33632-73465-60328
Giải năm 4363
Giải sáu 6628-8557-9111
Giải bảy 889
Giải tám 34
KQXS Kon Tum 31/07/2022
Giải đặc biệt 735191 Đầu - Nháy
Giải nhất 78928 0: 07,09,06
1: 15,18
2: 28,28
3: 37
4: 41,43
5: 53
6:
7: 73,77
8: 85,86
9: 91,91,98

2 Nháy: 28,91
Giải nhì 86085
Giải ba 39741-45128
Giải tư 44191-21173-06415-05677-88607-89853-64509
Giải năm 0718
Giải sáu 4998-8086-3106
Giải bảy 337
Giải tám 43
KQXS Kon Tum 24/07/2022
Giải đặc biệt 547912 Đầu - Nháy
Giải nhất 10389 0:
1: 12
2:
3: 31,37,34
4: 48,40
5: 50,50,55,56
6: 61
7:
8: 89,85,88
9: 99,91,95,97

2 Nháy: 50
Giải nhì 63431
Giải ba 07799-33350
Giải tư 38250-66637-86585-00891-43695-48148-35734
Giải năm 9940
Giải sáu 9588-2955-2197
Giải bảy 656
Giải tám 61
KQXS Kon Tum 17/07/2022
Giải đặc biệt 274111 Đầu - Nháy
Giải nhất 75800 0: 00,04,05
1: 11,11
2:
3: 32
4: 48,43
5: 57,57
6: 62
7: 76,79,70
8: 86,83
9: 99,93

2 Nháy: 11,57
Giải nhì 31276
Giải ba 84186-03257
Giải tư 64157-88783-80179-54570-35611-69862-09132
Giải năm 0399
Giải sáu 4048-1504-1943
Giải bảy 293
Giải tám 05
KQXS Kon Tum 10/07/2022
Giải đặc biệt 403090 Đầu - Nháy
Giải nhất 61329 0: 02
1: 17,10
2: 29,21
3:
4: 40,45
5: 53
6: 63,62
7: 79,70,77
8: 81,87,80
9: 90,96
Giải nhì 46240
Giải ba 30745-76396
Giải tư 95802-51879-17863-42521-52417-89281-72662
Giải năm 8287
Giải sáu 9010-5670-9780
Giải bảy 277
Giải tám 53
KQXS Kon Tum 03/07/2022
Giải đặc biệt 543137 Đầu - Nháy
Giải nhất 70341 0: 09
1: 11,10
2:
3: 37
4: 41,41,48,44
5: 59,55
6: 60,60
7: 75,75,77
8: 84,87
9: 91

2 Nháy: 41,60,75
Giải nhì 27084
Giải ba 73460-08587
Giải tư 31675-54441-19359-20709-88855-35211-87375
Giải năm 5577
Giải sáu 2348-1144-5460
Giải bảy 191
Giải tám 10
KQXS Kon Tum 26/06/2022
Giải đặc biệt 239345 Đầu - Nháy
Giải nhất 45926 0: 08,06,07,02,03
1:
2: 26,20,27
3:
4: 45
5: 57,52
6: 66
7: 72
8: 81,86
9: 92,96,96

2 Nháy: 96
Giải nhì 78008
Giải ba 29181-43857
Giải tư 97966-58506-65786-74007-07920-42172-77552
Giải năm 6892
Giải sáu 7527-5996-9996
Giải bảy 402
Giải tám 03
KQXS Kon Tum 19/06/2022
Giải đặc biệt 535453 Đầu - Nháy
Giải nhất 63249 0: 08
1: 10,11
2:
3: 37
4: 49,46,47,44
5: 53,57,52,50,52,53
6: 60,61
7: 71,78
8:
9:

2 Nháy: 52,53
Giải nhì 00710
Giải ba 85560-24157
Giải tư 89052-71508-69571-12311-79750-85046-55761
Giải năm 0078
Giải sáu 4247-3237-9252
Giải bảy 953
Giải tám 44
KQXS Kon Tum 12/06/2022
Giải đặc biệt 671541 Đầu - Nháy
Giải nhất 90789 0: 05,05,05
1:
2: 22,29
3:
4: 41,44
5: 50
6: 62
7: 78
8: 89,80,82,86,89,81,85
9: 95

2 Nháy: 89
3 Nháy: 05
Giải nhì 46744
Giải ba 20280-49482
Giải tư 18405-41286-46905-65905-16950-23322-36978
Giải năm 0789
Giải sáu 4281-4385-2495
Giải bảy 162
Giải tám 29
KQXS Kon Tum 05/06/2022
Giải đặc biệt 950204 Đầu - Nháy
Giải nhất 88884 0: 04,04,04,04
1: 13,15,12,15
2: 27,21
3: 30
4:
5: 53
6: 65,62
7: 73,76
8: 84
9: 92

2 Nháy: 15
4 Nháy: 04
Giải nhì 38804
Giải ba 01504-91113
Giải tư 65773-44515-52630-06253-10404-43865-01762
Giải năm 7327
Giải sáu 4892-4076-4312
Giải bảy 821
Giải tám 15
KQXS Kon Tum 29/05/2022
Giải đặc biệt 428812 Đầu - Nháy
Giải nhất 54278 0: 04
1: 12,14,12
2: 27,22
3: 32,33,38
4: 45,41,48
5: 50
6: 63,60
7: 78,76,77
8:
9:

2 Nháy: 12
Giải nhì 06963
Giải ba 70127-52214
Giải tư 77332-48033-03922-31950-31745-43576-28741
Giải năm 5660
Giải sáu 5904-4438-2577
Giải bảy 312
Giải tám 48
KQXS Kon Tum 22/05/2022
Giải đặc biệt 550576 Đầu - Nháy
Giải nhất 04623 0: 03,00,01
1: 10,19,17
2: 23,26,25
3:
4: 44,41
5:
6:
7: 76,75,79,72
8: 80
9: 99,95
Giải nhì 13999
Giải ba 90475-00503
Giải tư 87595-45180-14910-78979-60072-93000-55026
Giải năm 7719
Giải sáu 7917-8701-4825
Giải bảy 444
Giải tám 41
KQXS Kon Tum 15/05/2022
Giải đặc biệt 030613 Đầu - Nháy
Giải nhất 77492 0: 04
1: 13
2: 21
3: 36,35,38
4: 47
5: 58
6: 63,61
7: 76,71
8: 84,82
9: 92,96,96,99

2 Nháy: 96
Giải nhì 33296
Giải ba 97458-55976
Giải tư 51384-93436-52147-20235-39963-57282-96661
Giải năm 8404
Giải sáu 9521-9938-2196
Giải bảy 099
Giải tám 71
KQXS Kon Tum 08/05/2022
Giải đặc biệt 266873 Đầu - Nháy
Giải nhất 67845 0: 00
1:
2: 25
3: 32
4: 45,41
5: 53,59,51,50
6: 65,63
7: 73,75,72
8: 87,81
9: 95,97
Giải nhì 52295
Giải ba 45125-27697
Giải tư 30553-64359-21251-00287-15465-19250-94675
Giải năm 4363
Giải sáu 9281-0641-6200
Giải bảy 032
Giải tám 72
KQXS Kon Tum 01/05/2022
Giải đặc biệt 801944 Đầu - Nháy
Giải nhất 97109 0: 09,02
1: 15,11,11
2:
3: 31,32
4: 44,45
5: 50,52
6: 67
7:
8: 86
9: 93,97,98,96,91

2 Nháy: 11
Giải nhì 41115
Giải ba 03931-92293
Giải tư 95886-69450-59867-68197-67145-38652-26698
Giải năm 5711
Giải sáu 9796-5332-5602
Giải bảy 691
Giải tám 11
KQXS Kon Tum 24/04/2022
Giải đặc biệt 572209 Đầu - Nháy
Giải nhất 80843 0: 09,01
1: 17,17
2:
3: 33
4: 43,49,41
5: 57,57
6: 65,68
7: 75,71
8: 88
9: 98,95,93

2 Nháy: 17,57
Giải nhì 08401
Giải ba 20449-02165
Giải tư 38498-37488-57475-39568-85141-13433-71271
Giải năm 5117
Giải sáu 6695-1257-4117
Giải bảy 657
Giải tám 93

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình

BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 04/10/2022


Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 17h00 là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.