KQXS Kon Tum 09/12/2023
Giải đặc biệt 749729 Đầu - Nháy
Giải nhất 85054 0: 01
1: 19
2: 29
3: 32
4: 48,42,41,40,47,43
5: 54,52,59,59
6:
7: 71,75
8: 83,85
9:

2 Nháy: 59
Giải nhì 26248
Giải ba 29442-79152
Giải tư 15841-20040-68671-68459-93959-45232-41847
Giải năm 6983
Giải sáu 2175-1619-4485
Giải bảy 901
Giải tám 43
KQXS Kon Tum 08/12/2023
Giải đặc biệt 749729 Đầu - Nháy
Giải nhất 85054 0: 01
1: 19
2: 29
3: 32
4: 48,42,41,40,47,43
5: 54,52,59,59
6:
7: 71,75
8: 83,85
9:

2 Nháy: 59
Giải nhì 26248
Giải ba 29442-79152
Giải tư 15841-20040-68671-68459-93959-45232-41847
Giải năm 6983
Giải sáu 2175-1619-4485
Giải bảy 901
Giải tám 43
KQXS Kon Tum 07/12/2023
Giải đặc biệt 749729 Đầu - Nháy
Giải nhất 85054 0: 01
1: 19
2: 29
3: 32
4: 48,42,41,40,47,43
5: 54,52,59,59
6:
7: 71,75
8: 83,85
9:

2 Nháy: 59
Giải nhì 26248
Giải ba 29442-79152
Giải tư 15841-20040-68671-68459-93959-45232-41847
Giải năm 6983
Giải sáu 2175-1619-4485
Giải bảy 901
Giải tám 43
KQXS Kon Tum 06/12/2023
Giải đặc biệt 749729 Đầu - Nháy
Giải nhất 85054 0: 01
1: 19
2: 29
3: 32
4: 48,42,41,40,47,43
5: 54,52,59,59
6:
7: 71,75
8: 83,85
9:

2 Nháy: 59
Giải nhì 26248
Giải ba 29442-79152
Giải tư 15841-20040-68671-68459-93959-45232-41847
Giải năm 6983
Giải sáu 2175-1619-4485
Giải bảy 901
Giải tám 43
KQXS Kon Tum 05/12/2023
Giải đặc biệt 749729 Đầu - Nháy
Giải nhất 85054 0: 01
1: 19
2: 29
3: 32
4: 48,42,41,40,47,43
5: 54,52,59,59
6:
7: 71,75
8: 83,85
9:

2 Nháy: 59
Giải nhì 26248
Giải ba 29442-79152
Giải tư 15841-20040-68671-68459-93959-45232-41847
Giải năm 6983
Giải sáu 2175-1619-4485
Giải bảy 901
Giải tám 43
KQXS Kon Tum 04/12/2023
Giải đặc biệt 749729 Đầu - Nháy
Giải nhất 85054 0: 01
1: 19
2: 29
3: 32
4: 48,42,41,40,47,43
5: 54,52,59,59
6:
7: 71,75
8: 83,85
9:

2 Nháy: 59
Giải nhì 26248
Giải ba 29442-79152
Giải tư 15841-20040-68671-68459-93959-45232-41847
Giải năm 6983
Giải sáu 2175-1619-4485
Giải bảy 901
Giải tám 43
KQXS Kon Tum 03/12/2023
Giải đặc biệt 878232 Đầu - Nháy
Giải nhất 36459 0: 01
1: 11
2: 29,28,29,26
3: 32,33,39,34
4: 45
5: 59
6:
7: 79,79,79
8: 86,82
9: 99

2 Nháy: 29
3 Nháy: 79
Giải nhì 54801
Giải ba 12733-79339
Giải tư 88134-52299-64345-02929-16086-49811-61779
Giải năm 2679
Giải sáu 2879-5082-5028
Giải bảy 929
Giải tám 26
KQXS Kon Tum 02/12/2023
Giải đặc biệt 878232 Đầu - Nháy
Giải nhất 36459 0: 01
1: 11
2: 29,28,29,26
3: 32,33,39,34
4: 45
5: 59
6:
7: 79,79,79
8: 86,82
9: 99

2 Nháy: 29
3 Nháy: 79
Giải nhì 54801
Giải ba 12733-79339
Giải tư 88134-52299-64345-02929-16086-49811-61779
Giải năm 2679
Giải sáu 2879-5082-5028
Giải bảy 929
Giải tám 26
KQXS Kon Tum 01/12/2023
Giải đặc biệt 878232 Đầu - Nháy
Giải nhất 36459 0: 01
1: 11
2: 29,28,29,26
3: 32,33,39,34
4: 45
5: 59
6:
7: 79,79,79
8: 86,82
9: 99

2 Nháy: 29
3 Nháy: 79
Giải nhì 54801
Giải ba 12733-79339
Giải tư 88134-52299-64345-02929-16086-49811-61779
Giải năm 2679
Giải sáu 2879-5082-5028
Giải bảy 929
Giải tám 26
KQXS Kon Tum 30/11/2023
Giải đặc biệt 878232 Đầu - Nháy
Giải nhất 36459 0: 01
1: 11
2: 29,28,29,26
3: 32,33,39,34
4: 45
5: 59
6:
7: 79,79,79
8: 86,82
9: 99

2 Nháy: 29
3 Nháy: 79
Giải nhì 54801
Giải ba 12733-79339
Giải tư 88134-52299-64345-02929-16086-49811-61779
Giải năm 2679
Giải sáu 2879-5082-5028
Giải bảy 929
Giải tám 26
KQXS Kon Tum 29/11/2023
Giải đặc biệt 878232 Đầu - Nháy
Giải nhất 36459 0: 01
1: 11
2: 29,28,29,26
3: 32,33,39,34
4: 45
5: 59
6:
7: 79,79,79
8: 86,82
9: 99

2 Nháy: 29
3 Nháy: 79
Giải nhì 54801
Giải ba 12733-79339
Giải tư 88134-52299-64345-02929-16086-49811-61779
Giải năm 2679
Giải sáu 2879-5082-5028
Giải bảy 929
Giải tám 26
KQXS Kon Tum 28/11/2023
Giải đặc biệt 878232 Đầu - Nháy
Giải nhất 36459 0: 01
1: 11
2: 29,28,29,26
3: 32,33,39,34
4: 45
5: 59
6:
7: 79,79,79
8: 86,82
9: 99

2 Nháy: 29
3 Nháy: 79
Giải nhì 54801
Giải ba 12733-79339
Giải tư 88134-52299-64345-02929-16086-49811-61779
Giải năm 2679
Giải sáu 2879-5082-5028
Giải bảy 929
Giải tám 26
KQXS Kon Tum 27/11/2023
Giải đặc biệt 878232 Đầu - Nháy
Giải nhất 36459 0: 01
1: 11
2: 29,28,29,26
3: 32,33,39,34
4: 45
5: 59
6:
7: 79,79,79
8: 86,82
9: 99

2 Nháy: 29
3 Nháy: 79
Giải nhì 54801
Giải ba 12733-79339
Giải tư 88134-52299-64345-02929-16086-49811-61779
Giải năm 2679
Giải sáu 2879-5082-5028
Giải bảy 929
Giải tám 26
KQXS Kon Tum 26/11/2023
Giải đặc biệt 908406 Đầu - Nháy
Giải nhất 99967 0: 06,00
1: 13
2: 25,24
3: 34
4: 44
5: 59,51,56
6: 67,68
7: 76,70
8: 88,83
9: 95,94
Giải nhì 35925
Giải ba 88334-51768
Giải tư 59195-45776-97044-83294-25188-41659-14400
Giải năm 3024
Giải sáu 2270-7151-2313
Giải bảy 283
Giải tám 56
KQXS Kon Tum 25/11/2023
Giải đặc biệt 908406 Đầu - Nháy
Giải nhất 99967 0: 06,00
1: 13
2: 25,24
3: 34
4: 44
5: 59,51,56
6: 67,68
7: 76,70
8: 88,83
9: 95,94
Giải nhì 35925
Giải ba 88334-51768
Giải tư 59195-45776-97044-83294-25188-41659-14400
Giải năm 3024
Giải sáu 2270-7151-2313
Giải bảy 283
Giải tám 56
KQXS Kon Tum 24/11/2023
Giải đặc biệt 908406 Đầu - Nháy
Giải nhất 99967 0: 06,00
1: 13
2: 25,24
3: 34
4: 44
5: 59,51,56
6: 67,68
7: 76,70
8: 88,83
9: 95,94
Giải nhì 35925
Giải ba 88334-51768
Giải tư 59195-45776-97044-83294-25188-41659-14400
Giải năm 3024
Giải sáu 2270-7151-2313
Giải bảy 283
Giải tám 56
KQXS Kon Tum 23/11/2023
Giải đặc biệt 908406 Đầu - Nháy
Giải nhất 99967 0: 06,00
1: 13
2: 25,24
3: 34
4: 44
5: 59,51,56
6: 67,68
7: 76,70
8: 88,83
9: 95,94
Giải nhì 35925
Giải ba 88334-51768
Giải tư 59195-45776-97044-83294-25188-41659-14400
Giải năm 3024
Giải sáu 2270-7151-2313
Giải bảy 283
Giải tám 56
KQXS Kon Tum 22/11/2023
Giải đặc biệt 908406 Đầu - Nháy
Giải nhất 99967 0: 06,00
1: 13
2: 25,24
3: 34
4: 44
5: 59,51,56
6: 67,68
7: 76,70
8: 88,83
9: 95,94
Giải nhì 35925
Giải ba 88334-51768
Giải tư 59195-45776-97044-83294-25188-41659-14400
Giải năm 3024
Giải sáu 2270-7151-2313
Giải bảy 283
Giải tám 56
KQXS Kon Tum 21/11/2023
Giải đặc biệt 908406 Đầu - Nháy
Giải nhất 99967 0: 06,00
1: 13
2: 25,24
3: 34
4: 44
5: 59,51,56
6: 67,68
7: 76,70
8: 88,83
9: 95,94
Giải nhì 35925
Giải ba 88334-51768
Giải tư 59195-45776-97044-83294-25188-41659-14400
Giải năm 3024
Giải sáu 2270-7151-2313
Giải bảy 283
Giải tám 56
KQXS Kon Tum 20/11/2023
Giải đặc biệt 908406 Đầu - Nháy
Giải nhất 99967 0: 06,00
1: 13
2: 25,24
3: 34
4: 44
5: 59,51,56
6: 67,68
7: 76,70
8: 88,83
9: 95,94
Giải nhì 35925
Giải ba 88334-51768
Giải tư 59195-45776-97044-83294-25188-41659-14400
Giải năm 3024
Giải sáu 2270-7151-2313
Giải bảy 283
Giải tám 56

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình

BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 10/12/2023


Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 17h00 là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.


vào web Kết Quả Nét xem các số đẹp hôm nay