KQXS Kon Tum 21/05/2024
Giải đặc biệt 839184 Đầu - Nháy
Giải nhất 49802 0: 02,06,06
1: 12,15,10
2: 29
3: 33
4:
5:
6: 67
7: 75,74,73
8: 84,86,83,88
9: 92,90

2 Nháy: 06
Giải nhì 14112
Giải ba 89275-95067
Giải tư 39615-41186-17274-56183-08029-72406-22188
Giải năm 9792
Giải sáu 7090-6133-8510
Giải bảy 573
Giải tám 06
KQXS Kon Tum 20/05/2024
Giải đặc biệt 839184 Đầu - Nháy
Giải nhất 49802 0: 02,06,06
1: 12,15,10
2: 29
3: 33
4:
5:
6: 67
7: 75,74,73
8: 84,86,83,88
9: 92,90

2 Nháy: 06
Giải nhì 14112
Giải ba 89275-95067
Giải tư 39615-41186-17274-56183-08029-72406-22188
Giải năm 9792
Giải sáu 7090-6133-8510
Giải bảy 573
Giải tám 06
KQXS Kon Tum 19/05/2024
Giải đặc biệt 756179 Đầu - Nháy
Giải nhất 12096 0: 05,04
1: 19
2: 22,26,25,23
3: 38,32
4: 42
5: 54,54
6: 67
7: 79
8: 86
9: 96,91,90

2 Nháy: 54
Giải nhì 56286
Giải ba 15442-17891
Giải tư 02390-77922-21454-56238-52626-53205-53532
Giải năm 1904
Giải sáu 1667-5119-8554
Giải bảy 225
Giải tám 23
KQXS Kon Tum 18/05/2024
Giải đặc biệt 756179 Đầu - Nháy
Giải nhất 12096 0: 05,04
1: 19
2: 22,26,25,23
3: 38,32
4: 42
5: 54,54
6: 67
7: 79
8: 86
9: 96,91,90

2 Nháy: 54
Giải nhì 56286
Giải ba 15442-17891
Giải tư 02390-77922-21454-56238-52626-53205-53532
Giải năm 1904
Giải sáu 1667-5119-8554
Giải bảy 225
Giải tám 23
KQXS Kon Tum 17/05/2024
Giải đặc biệt 756179 Đầu - Nháy
Giải nhất 12096 0: 05,04
1: 19
2: 22,26,25,23
3: 38,32
4: 42
5: 54,54
6: 67
7: 79
8: 86
9: 96,91,90

2 Nháy: 54
Giải nhì 56286
Giải ba 15442-17891
Giải tư 02390-77922-21454-56238-52626-53205-53532
Giải năm 1904
Giải sáu 1667-5119-8554
Giải bảy 225
Giải tám 23
KQXS Kon Tum 16/05/2024
Giải đặc biệt 756179 Đầu - Nháy
Giải nhất 12096 0: 05,04
1: 19
2: 22,26,25,23
3: 38,32
4: 42
5: 54,54
6: 67
7: 79
8: 86
9: 96,91,90

2 Nháy: 54
Giải nhì 56286
Giải ba 15442-17891
Giải tư 02390-77922-21454-56238-52626-53205-53532
Giải năm 1904
Giải sáu 1667-5119-8554
Giải bảy 225
Giải tám 23
KQXS Kon Tum 15/05/2024
Giải đặc biệt 756179 Đầu - Nháy
Giải nhất 12096 0: 05,04
1: 19
2: 22,26,25,23
3: 38,32
4: 42
5: 54,54
6: 67
7: 79
8: 86
9: 96,91,90

2 Nháy: 54
Giải nhì 56286
Giải ba 15442-17891
Giải tư 02390-77922-21454-56238-52626-53205-53532
Giải năm 1904
Giải sáu 1667-5119-8554
Giải bảy 225
Giải tám 23
KQXS Kon Tum 14/05/2024
Giải đặc biệt 756179 Đầu - Nháy
Giải nhất 12096 0: 05,04
1: 19
2: 22,26,25,23
3: 38,32
4: 42
5: 54,54
6: 67
7: 79
8: 86
9: 96,91,90

2 Nháy: 54
Giải nhì 56286
Giải ba 15442-17891
Giải tư 02390-77922-21454-56238-52626-53205-53532
Giải năm 1904
Giải sáu 1667-5119-8554
Giải bảy 225
Giải tám 23
KQXS Kon Tum 13/05/2024
Giải đặc biệt 756179 Đầu - Nháy
Giải nhất 12096 0: 05,04
1: 19
2: 22,26,25,23
3: 38,32
4: 42
5: 54,54
6: 67
7: 79
8: 86
9: 96,91,90

2 Nháy: 54
Giải nhì 56286
Giải ba 15442-17891
Giải tư 02390-77922-21454-56238-52626-53205-53532
Giải năm 1904
Giải sáu 1667-5119-8554
Giải bảy 225
Giải tám 23
KQXS Kon Tum 12/05/2024
Giải đặc biệt 992050 Đầu - Nháy
Giải nhất 81902 0: 02
1: 15,10,19,16,19,12
2:
3: 38
4: 49,47,49,44
5: 50,57
6:
7: 71,78
8: 84,89
9:

2 Nháy: 19,49
Giải nhì 41357
Giải ba 55215-82410
Giải tư 89749-32671-96938-57247-67019-78784-97178
Giải năm 2616
Giải sáu 8549-0719-6344
Giải bảy 712
Giải tám 89
KQXS Kon Tum 11/05/2024
Giải đặc biệt 992050 Đầu - Nháy
Giải nhất 81902 0: 02
1: 15,10,19,16,19,12
2:
3: 38
4: 49,47,49,44
5: 50,57
6:
7: 71,78
8: 84,89
9:

2 Nháy: 19,49
Giải nhì 41357
Giải ba 55215-82410
Giải tư 89749-32671-96938-57247-67019-78784-97178
Giải năm 2616
Giải sáu 8549-0719-6344
Giải bảy 712
Giải tám 89
KQXS Kon Tum 10/05/2024
Giải đặc biệt 992050 Đầu - Nháy
Giải nhất 81902 0: 02
1: 15,10,19,16,19,12
2:
3: 38
4: 49,47,49,44
5: 50,57
6:
7: 71,78
8: 84,89
9:

2 Nháy: 19,49
Giải nhì 41357
Giải ba 55215-82410
Giải tư 89749-32671-96938-57247-67019-78784-97178
Giải năm 2616
Giải sáu 8549-0719-6344
Giải bảy 712
Giải tám 89
KQXS Kon Tum 09/05/2024
Giải đặc biệt 992050 Đầu - Nháy
Giải nhất 81902 0: 02
1: 15,10,19,16,19,12
2:
3: 38
4: 49,47,49,44
5: 50,57
6:
7: 71,78
8: 84,89
9:

2 Nháy: 19,49
Giải nhì 41357
Giải ba 55215-82410
Giải tư 89749-32671-96938-57247-67019-78784-97178
Giải năm 2616
Giải sáu 8549-0719-6344
Giải bảy 712
Giải tám 89
KQXS Kon Tum 08/05/2024
Giải đặc biệt 992050 Đầu - Nháy
Giải nhất 81902 0: 02
1: 15,10,19,16,19,12
2:
3: 38
4: 49,47,49,44
5: 50,57
6:
7: 71,78
8: 84,89
9:

2 Nháy: 19,49
Giải nhì 41357
Giải ba 55215-82410
Giải tư 89749-32671-96938-57247-67019-78784-97178
Giải năm 2616
Giải sáu 8549-0719-6344
Giải bảy 712
Giải tám 89
KQXS Kon Tum 07/05/2024
Giải đặc biệt 992050 Đầu - Nháy
Giải nhất 81902 0: 02
1: 15,10,19,16,19,12
2:
3: 38
4: 49,47,49,44
5: 50,57
6:
7: 71,78
8: 84,89
9:

2 Nháy: 19,49
Giải nhì 41357
Giải ba 55215-82410
Giải tư 89749-32671-96938-57247-67019-78784-97178
Giải năm 2616
Giải sáu 8549-0719-6344
Giải bảy 712
Giải tám 89
KQXS Kon Tum 06/05/2024
Giải đặc biệt 992050 Đầu - Nháy
Giải nhất 81902 0: 02
1: 15,10,19,16,19,12
2:
3: 38
4: 49,47,49,44
5: 50,57
6:
7: 71,78
8: 84,89
9:

2 Nháy: 19,49
Giải nhì 41357
Giải ba 55215-82410
Giải tư 89749-32671-96938-57247-67019-78784-97178
Giải năm 2616
Giải sáu 8549-0719-6344
Giải bảy 712
Giải tám 89
KQXS Kon Tum 05/05/2024
Giải đặc biệt 905021 Đầu - Nháy
Giải nhất 97638 0:
1: 18,14
2: 21,21,25
3: 38,33,38
4: 49
5: 51,57,56,58
6:
7: 73
8: 84,85,87
9: 91

2 Nháy: 21,38
Giải nhì 83021
Giải ba 32784-24151
Giải tư 26257-70549-09056-96633-35585-94738-50173
Giải năm 9318
Giải sáu 2091-0114-8858
Giải bảy 787
Giải tám 25
KQXS Kon Tum 04/05/2024
Giải đặc biệt 905021 Đầu - Nháy
Giải nhất 97638 0:
1: 18,14
2: 21,21,25
3: 38,33,38
4: 49
5: 51,57,56,58
6:
7: 73
8: 84,85,87
9: 91

2 Nháy: 21,38
Giải nhì 83021
Giải ba 32784-24151
Giải tư 26257-70549-09056-96633-35585-94738-50173
Giải năm 9318
Giải sáu 2091-0114-8858
Giải bảy 787
Giải tám 25
KQXS Kon Tum 03/05/2024
Giải đặc biệt 905021 Đầu - Nháy
Giải nhất 97638 0:
1: 18,14
2: 21,21,25
3: 38,33,38
4: 49
5: 51,57,56,58
6:
7: 73
8: 84,85,87
9: 91

2 Nháy: 21,38
Giải nhì 83021
Giải ba 32784-24151
Giải tư 26257-70549-09056-96633-35585-94738-50173
Giải năm 9318
Giải sáu 2091-0114-8858
Giải bảy 787
Giải tám 25
KQXS Kon Tum 02/05/2024
Giải đặc biệt 905021 Đầu - Nháy
Giải nhất 97638 0:
1: 18,14
2: 21,21,25
3: 38,33,38
4: 49
5: 51,57,56,58
6:
7: 73
8: 84,85,87
9: 91

2 Nháy: 21,38
Giải nhì 83021
Giải ba 32784-24151
Giải tư 26257-70549-09056-96633-35585-94738-50173
Giải năm 9318
Giải sáu 2091-0114-8858
Giải bảy 787
Giải tám 25

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình

BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 21/05/2024


Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 17h00 là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.


vào web Kết Quả Nét xem các số đẹp hôm nay