KQXS Kon Tum 24/10/2021
Giải đặc biệt 380238 Đầu - Nháy
Giải nhất 76477 0: 06,08
1: 13,17,13
2: 25
3: 38,37,39
4: 42,48,45,41
5:
6: 62
7: 77
8: 84
9: 97,90

2 Nháy: 13
Giải nhì 63662
Giải ba 95742-87084
Giải tư 07748-19445-49897-06237-81106-38313-00790
Giải năm 6739
Giải sáu 9717-0113-0625
Giải bảy 308
Giải tám 41
KQXS Kon Tum 17/10/2021
Giải đặc biệt 818869 Đầu - Nháy
Giải nhất 27643 0:
1: 14,16
2: 29,28
3: 31
4: 43
5: 57,53
6: 69,61
7: 75,78
8: 82,81,84
9: 99,99,93

2 Nháy: 99
Giải nhì 77429
Giải ba 42282-74314
Giải tư 56031-92857-82028-44999-28775-16578-12399
Giải năm 8016
Giải sáu 9161-7993-1353
Giải bảy 281
Giải tám 84
KQXS Kon Tum 10/10/2021
Giải đặc biệt 418231 Đầu - Nháy
Giải nhất 14043 0: 03
1: 15,13
2: 22,26
3: 31,37,37
4: 43
5: 57
6:
7: 78,71
8: 86,82
9: 93,90,95,96

2 Nháy: 37
Giải nhì 66422
Giải ba 42478-60457
Giải tư 40726-19715-42393-68286-87937-24690-07503
Giải năm 8882
Giải sáu 4595-6796-0171
Giải bảy 737
Giải tám 13
KQXS Kon Tum 03/10/2021
Giải đặc biệt 762724 Đầu - Nháy
Giải nhất 05077 0:
1: 16
2: 24,23,25
3: 32,39
4: 40,45,48,49,41
5: 53
6: 65
7: 77
8: 80,86
9: 95,95

2 Nháy: 95
Giải nhì 37023
Giải ba 67925-82416
Giải tư 80353-97140-52532-15165-73780-21086-37295
Giải năm 6145
Giải sáu 1295-9848-1749
Giải bảy 641
Giải tám 39
KQXS Kon Tum 26/09/2021
Giải đặc biệt 504248 Đầu - Nháy
Giải nhất 57081 0: 00,06
1: 12
2: 24,21
3: 35,36
4: 48,42
5: 57
6: 62
7: 72,76
8: 81,85,80,86
9: 97
Giải nhì 72085
Giải ba 32472-03257
Giải tư 19780-25512-21042-01076-55124-06162-87597
Giải năm 5600
Giải sáu 9286-5235-9221
Giải bảy 736
Giải tám 06
KQXS Kon Tum 19/09/2021
Giải đặc biệt 806545 Đầu - Nháy
Giải nhất 12891 0: 02
1: 19,11,13
2: 20
3:
4: 45,46,40
5:
6: 64,63,60,68
7: 71,75
8: 87,85
9: 91,95
Giải nhì 80695
Giải ba 99746-07264
Giải tư 03687-47363-86319-65971-30660-19440-83011
Giải năm 1875
Giải sáu 7420-1168-5402
Giải bảy 085
Giải tám 13
KQXS Kon Tum 12/09/2021
Giải đặc biệt 517767 Đầu - Nháy
Giải nhất 37010 0: 08
1: 10,18,10
2: 27,23
3: 39,32
4: 42,43,48,44
5:
6: 67,60
7: 72
8: 87
9: 96,90

2 Nháy: 10
Giải nhì 73939
Giải ba 79418-26560
Giải tư 15427-89772-36696-19490-80742-39143-14608
Giải năm 8848
Giải sáu 8210-2232-4644
Giải bảy 987
Giải tám 23
KQXS Kon Tum 05/09/2021
Giải đặc biệt 984304 Đầu - Nháy
Giải nhất 77043 0: 04,00
1: 11,18
2: 25,26
3: 31,36
4: 43,42,40
5: 55,59,50
6: 64
7: 75
8: 85
9: 93
Giải nhì 03355
Giải ba 18925-93642
Giải tư 24311-24975-56826-64831-17800-14340-36959
Giải năm 2136
Giải sáu 5193-7485-5950
Giải bảy 864
Giải tám 18
KQXS Kon Tum 29/08/2021
Giải đặc biệt 40947 Đầu - Nháy
Giải nhất 24774 0: 01
1: 13,11,13
2: 26
3: 38,34,35,39,39
4: 47,43
5:
6: 61
7: 74,76,70,77
8: 86
9:

2 Nháy: 13,39
Giải nhì 18661
Giải ba 73738-37701
Giải tư 08834-62213-14876-80711-90143-57586-64435
Giải năm 7613
Giải sáu 0939-1139-2670
Giải bảy 577
Giải tám 26
KQXS Kon Tum 22/08/2021
Giải đặc biệt 392479 Đầu - Nháy
Giải nhất 78403 0: 03,00,09,07
1:
2: 22,20,21
3: 33
4: 40
5: 56,54,52
6: 64,61,61
7: 79,79
8:
9: 99

2 Nháy: 61,79
Giải nhì 26400
Giải ba 52779-37964
Giải tư 80061-77356-84240-62209-13107-19161-00699
Giải năm 7522
Giải sáu 4120-2054-2021
Giải bảy 533
Giải tám 52
KQXS Kon Tum 15/08/2021
Giải đặc biệt 813985 Đầu - Nháy
Giải nhất 99135 0:
1: 14,10
2: 24,27,24
3: 35,34,37
4: 48
5: 54
6: 62,60
7: 78,77
8: 85,82,86,81
9:

2 Nháy: 24
Giải nhì 26734
Giải ba 19482-65086
Giải tư 19862-06824-29427-20914-71148-90281-31160
Giải năm 0337
Giải sáu 7778-2610-2977
Giải bảy 054
Giải tám 24
KQXS Kon Tum 25/07/2021
Giải đặc biệt 864406 Đầu - Nháy
Giải nhất 65019 0: 06
1: 19,14
2: 27,28,22
3: 30,32
4: 42
5: 57,55
6: 68,62
7: 79
8:
9: 98,92,97,97

2 Nháy: 97
Giải nhì 75842
Giải ba 97498-56968
Giải tư 83714-99092-26197-47027-48828-90579-52757
Giải năm 0022
Giải sáu 7955-4130-0162
Giải bảy 397
Giải tám 32
KQXS Kon Tum 18/07/2021
Giải đặc biệt 960157 Đầu - Nháy
Giải nhất 98968 0: 09,01,02
1: 11
2: 21
3: 37,30
4:
5: 57,50,56
6: 68,67
7: 76,74,73,72
8:
9: 93,94
Giải nhì 19709
Giải ba 47367-73876
Giải tư 28737-17793-98411-44121-30094-37001-10850
Giải năm 0730
Giải sáu 2702-9374-0173
Giải bảy 156
Giải tám 72
KQXS Kon Tum 11/07/2021
Giải đặc biệt 304236 Đầu - Nháy
Giải nhất 35348 0: 01,03,00
1: 12
2: 25
3: 36,32
4: 48,46,46,42,41
5: 52
6: 68
7: 71
8:
9: 96,95,91

2 Nháy: 46
Giải nhì 46925
Giải ba 92252-91668
Giải tư 76246-80401-83032-33196-75203-48946-75895
Giải năm 7542
Giải sáu 0071-5612-7900
Giải bảy 141
Giải tám 91
KQXS Kon Tum 04/07/2021
Giải đặc biệt 502159 Đầu - Nháy
Giải nhất 48279 0: 01
1: 12
2: 21,22
3: 38,39
4: 43,41,42
5: 59,57,56
6: 61
7: 79,74,73
8: 80,82
9:
Giải nhì 14443
Giải ba 94980-84541
Giải tư 63901-61157-35812-48638-98339-05621-97956
Giải năm 8782
Giải sáu 7874-1473-1722
Giải bảy 461
Giải tám 42
KQXS Kon Tum 27/06/2021
Giải đặc biệt 141007 Đầu - Nháy
Giải nhất 91867 0: 07,09,05
1: 13,15,19
2: 20
3: 37,36
4:
5: 59
6: 67,64,66,68,62
7: 74
8: 81
9: 93
Giải nhì 63064
Giải ba 45313-46409
Giải tư 11559-45666-16168-32905-11062-12893-76537
Giải năm 5636
Giải sáu 4281-7620-9474
Giải bảy 215
Giải tám 19
KQXS Kon Tum 20/06/2021
Giải đặc biệt 425721 Đầu - Nháy
Giải nhất 10138 0: 05,05,04,09
1:
2: 21,23,24,26,25,29
3: 38
4: 43
5: 50,51
6: 68
7:
8: 80,82
9: 90

2 Nháy: 05
Giải nhì 96623
Giải ba 83605-41305
Giải tư 48024-36890-97104-15826-44750-84243-46909
Giải năm 8180
Giải sáu 0282-4925-4868
Giải bảy 651
Giải tám 29
KQXS Kon Tum 13/06/2021
Giải đặc biệt 009847 Đầu - Nháy
Giải nhất 92866 0: 07
1: 10
2: 27,29,25
3: 30,37,34
4: 47
5:
6: 66,61
7: 75,75
8: 83
9: 97,93,93,94

2 Nháy: 75,93
Giải nhì 30761
Giải ba 12207-76975
Giải tư 18030-15037-39727-92010-77897-29793-75529
Giải năm 8034
Giải sáu 6075-0625-0793
Giải bảy 383
Giải tám 94
KQXS Kon Tum 06/06/2021
Giải đặc biệt 040871 Đầu - Nháy
Giải nhất 86907 0: 07,08,06
1: 19,18
2:
3: 31
4: 41
5:
6: 66,63
7: 71,77,74,79
8: 83,86
9: 99,93,97
Giải nhì 74577
Giải ba 51183-59619
Giải tư 81486-18808-75006-64174-48931-93666-95418
Giải năm 3279
Giải sáu 3241-2163-7599
Giải bảy 393
Giải tám 97
KQXS Kon Tum 30/05/2021
Giải đặc biệt 449161 Đầu - Nháy
Giải nhất 92116 0:
1: 16,13
2: 26
3: 32,35
4:
5: 59
6: 61,69,65,67
7: 72
8: 80,85,80,84
9: 93,94,99

2 Nháy: 80
Giải nhì 48613
Giải ba 06059-58469
Giải tư 44280-23772-82926-46632-80135-03265-42493
Giải năm 4085
Giải sáu 4194-3299-5467
Giải bảy 780
Giải tám 84

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình

BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 26/10/2021
16386183

Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 17h00 là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.