KQXS Kon Tum 29/01/2023
Giải đặc biệt 192275 Đầu - Nháy
Giải nhất 74575 0: 06,03
1: 11,16
2: 22,23
3: 34,36
4:
5:
6: 65,61
7: 75,75,71
8: 86,83,87
9: 99,93

2 Nháy: 75
Giải nhì 32571
Giải ba 09865-22961
Giải tư 72522-93986-03406-84499-71103-35283-50987
Giải năm 5523
Giải sáu 3593-0311-3916
Giải bảy 634
Giải tám 36
KQXS Kon Tum 22/01/2023
Giải đặc biệt 990669 Đầu - Nháy
Giải nhất 90178 0:
1: 11,16
2: 27
3:
4: 43
5: 52,53,53
6: 69
7: 78,78,76,79
8: 89,80,89,88
9: 94,98

2 Nháy: 53,78,89
Giải nhì 37978
Giải ba 13489-16211
Giải tư 96552-94376-40953-62494-46216-64079-80080
Giải năm 2927
Giải sáu 7953-5689-0788
Giải bảy 843
Giải tám 98
KQXS Kon Tum 15/01/2023
Giải đặc biệt 104478 Đầu - Nháy
Giải nhất 25032 0: 05,03,09
1:
2: 24,20
3: 32,30,30
4:
5: 53
6: 64,65,65
7: 78,76
8: 83,83
9: 94,94

2 Nháy: 30,65,83,94
Giải nhì 95824
Giải ba 05583-86205
Giải tư 37230-54776-61003-53020-40964-20983-20165
Giải năm 3994
Giải sáu 6665-5930-4509
Giải bảy 294
Giải tám 53
KQXS Kon Tum 08/01/2023
Giải đặc biệt 968604 Đầu - Nháy
Giải nhất 70683 0: 04,03
1: 13
2: 20,22,26
3: 31,37
4:
5: 55,50
6: 63,67
7: 77
8: 83,84
9: 97,95,97

2 Nháy: 97
Giải nhì 08655
Giải ba 25577-74520
Giải tư 60822-23863-76497-71813-52531-40626-14295
Giải năm 1103
Giải sáu 8984-8937-8867
Giải bảy 050
Giải tám 97
KQXS Kon Tum 01/01/2023
Giải đặc biệt 454379 Đầu - Nháy
Giải nhất 81227 0:
1: 11,11
2: 27,22,25,22
3: 32,32,37
4:
5: 53,58,57
6: 65
7: 79,76,77,70
8: 80
9:

2 Nháy: 11,22,32
Giải nhì 99822
Giải ba 00432-35553
Giải tư 67611-32780-45676-40032-51911-66537-43125
Giải năm 0058
Giải sáu 2677-8070-4565
Giải bảy 857
Giải tám 22
KQXS Kon Tum 25/12/2022
Giải đặc biệt 521078 Đầu - Nháy
Giải nhất 16751 0:
1: 19
2: 29,28,23,25
3: 36
4:
5: 51,54,57
6: 60
7: 78,76,77,70
8: 80,87,80
9: 95

2 Nháy: 80
Giải nhì 71676
Giải ba 52654-98695
Giải tư 13380-24887-02729-96077-70128-78870-79180
Giải năm 2757
Giải sáu 6423-1625-4619
Giải bảy 260
Giải tám 36
KQXS Kon Tum 18/12/2022
Giải đặc biệt 167460 Đầu - Nháy
Giải nhất 13558 0: 05
1: 10,11
2: 28,24,28
3: 36,32,33,35
4:
5: 58,52
6: 60,68
7: 79
8: 81
9: 95,94

2 Nháy: 28
Giải nhì 77628
Giải ba 76495-91810
Giải tư 73824-69236-69332-94952-18179-44811-83333
Giải năm 0094
Giải sáu 9481-4205-3435
Giải bảy 128
Giải tám 68
KQXS Kon Tum 11/12/2022
Giải đặc biệt 718120 Đầu - Nháy
Giải nhất 82042 0: 05,02,07
1: 19
2: 20,25,20
3: 37
4: 42,48,47
5:
6: 65
7: 78,73
8:
9: 98,98,92,97

2 Nháy: 20,98
Giải nhì 80725
Giải ba 23798-87605
Giải tư 12502-26719-21978-13037-87020-60607-55765
Giải năm 9698
Giải sáu 2948-9347-3492
Giải bảy 897
Giải tám 73
KQXS Kon Tum 04/12/2022
Giải đặc biệt 662829 Đầu - Nháy
Giải nhất 02211 0:
1: 11,11,11,15
2: 29,23,20
3:
4: 49,44
5: 52
6: 66,68,61
7: 76,72
8: 81
9: 94,99

3 Nháy: 11
Giải nhì 01066
Giải ba 20611-34976
Giải tư 47623-39172-59268-93449-88352-75811-59994
Giải năm 7699
Giải sáu 8720-0381-8915
Giải bảy 044
Giải tám 61
KQXS Kon Tum 27/11/2022
Giải đặc biệt 236392 Đầu - Nháy
Giải nhất 24415 0: 09,06,03,03,01
1: 15,14
2: 29
3: 32
4: 40,47
5:
6: 68,69
7: 74,70
8: 82,80
9: 92

2 Nháy: 03
Giải nhì 06214
Giải ba 16209-14332
Giải tư 73706-81174-99003-84829-73882-94580-28568
Giải năm 4840
Giải sáu 2969-1403-3901
Giải bảy 047
Giải tám 70
KQXS Kon Tum 20/11/2022
Giải đặc biệt 828475 Đầu - Nháy
Giải nhất 32116 0: 04,09,07
1: 16,13,17
2: 26,21,28,21
3: 30
4: 42
5: 56
6: 61
7: 75,73,74
8: 86
9:

2 Nháy: 21
Giải nhì 80804
Giải ba 91409-05126
Giải tư 44761-79613-45621-33107-40717-47673-60056
Giải năm 0430
Giải sáu 0728-8421-8842
Giải bảy 486
Giải tám 74
KQXS Kon Tum 13/11/2022
Giải đặc biệt 519859 Đầu - Nháy
Giải nhất 37548 0: 05
1: 11
2: 21
3:
4: 48,43
5: 59,51,55,54,57,59
6: 63
7: 71
8: 88,80,81
9: 91,91

2 Nháy: 59,91
Giải nhì 54671
Giải ba 26151-92888
Giải tư 03905-45355-84111-60891-81954-32980-76021
Giải năm 8857
Giải sáu 6963-6259-6443
Giải bảy 481
Giải tám 91
KQXS Kon Tum 06/11/2022
Giải đặc biệt 338264 Đầu - Nháy
Giải nhất 42161 0: 04
1: 19,17
2: 24
3: 38
4: 41,40,42,46
5:
6: 64,61,67,62
7: 75,74,72
8: 89,82
9:
Giải nhì 32389
Giải ba 36441-38138
Giải tư 61204-28224-46475-47240-12067-46819-84674
Giải năm 2142
Giải sáu 5162-1472-7982
Giải bảy 417
Giải tám 46
KQXS Kon Tum 30/10/2022
Giải đặc biệt 447591 Đầu - Nháy
Giải nhất 20651 0: 08
1: 18,13
2: 22,26,29,25,28
3: 36
4: 44
5: 51
6: 61
7: 76,78
8:
9: 91,96,90,95
Giải nhì 95122
Giải ba 38744-17996
Giải tư 88936-49890-14895-70726-00618-88761-42976
Giải năm 2229
Giải sáu 7225-3208-7928
Giải bảy 978
Giải tám 13
KQXS Kon Tum 23/10/2022
Giải đặc biệt 271859 Đầu - Nháy
Giải nhất 82099 0: 00,00,09
1: 18,15
2: 28
3: 34
4: 41
5: 59,55
6:
7: 74
8: 83,87
9: 99,91,93,91,97

2 Nháy: 00,91
Giải nhì 19241
Giải ba 11218-74391
Giải tư 16493-68991-61634-32500-74483-69097-04928
Giải năm 5155
Giải sáu 0800-3009-5474
Giải bảy 387
Giải tám 15
KQXS Kon Tum 18/09/2022
Giải đặc biệt 936186 Đầu - Nháy
Giải nhất 43330 0: 05
1: 11
2: 21
3: 30,37,34,38,35
4: 45
5: 58
6: 65,67
7: 75,75,75,72
8: 86
9: 99

3 Nháy: 75
Giải nhì 34165
Giải ba 50558-24645
Giải tư 45737-24475-43411-72599-31175-71375-87221
Giải năm 2434
Giải sáu 5138-2905-2572
Giải bảy 135
Giải tám 67
KQXS Kon Tum 28/08/2022
Giải đặc biệt 226193 Đầu - Nháy
Giải nhất 47654 0: 04
1:
2: 29
3: 33,34
4: 49,48
5: 54,55,55
6: 67,63
7: 75,73
8: 88,83
9: 93,93,98

2 Nháy: 55,93
Giải nhì 08788
Giải ba 79529-67393
Giải tư 01755-37375-52949-41533-92898-13273-41134
Giải năm 3767
Giải sáu 3183-6748-6155
Giải bảy 063
Giải tám 04
KQXS Kon Tum 21/08/2022
Giải đặc biệt 098395 Đầu - Nháy
Giải nhất 99760 0: 07,00
1: 12,19,12,16
2: 21
3: 36
4: 46
5: 53
6: 60
7:
8: 80,83,87
9: 95,92,95,93

2 Nháy: 12,95
Giải nhì 04246
Giải ba 53412-27680
Giải tư 31736-97719-77392-42107-19500-79895-98912
Giải năm 4621
Giải sáu 3853-8483-2493
Giải bảy 787
Giải tám 16
KQXS Kon Tum 14/08/2022
Giải đặc biệt 900231 Đầu - Nháy
Giải nhất 34979 0:
1: 16,15
2: 22,20
3: 31,35
4: 47,44
5: 51
6: 60,60,60
7: 79,77,71,75
8: 81
9: 90

3 Nháy: 60
Giải nhì 74890
Giải ba 83135-25222
Giải tư 92347-34160-38460-98377-33220-89181-41671
Giải năm 9116
Giải sáu 1551-1560-8915
Giải bảy 044
Giải tám 75
KQXS Kon Tum 07/08/2022
Giải đặc biệt 745986 Đầu - Nháy
Giải nhất 45476 0:
1: 19,11
2: 25,28,28
3: 32,34
4:
5: 55,57
6: 65,63
7: 76,74
8: 86,89,84,89
9: 95

2 Nháy: 28,89
Giải nhì 11389
Giải ba 73774-80925
Giải tư 48484-36955-19195-54219-33632-73465-60328
Giải năm 4363
Giải sáu 6628-8557-9111
Giải bảy 889
Giải tám 34

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình

BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 30/01/2023


Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 17h00 là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.


vào web XSMB.top xem các cao thủ chốt số - Đăng ký chốt số để kiếm tiền