KQXS Kon Tum 28/05/2023
Giải đặc biệt 876090 Đầu - Nháy
Giải nhất 11366 0: 09,01,06
1: 14
2: 25
3: 38,33
4: 47,41
5: 56
6: 66,68,67
7: 77
8: 86,80
9: 90,91
Giải nhì 09586
Giải ba 02325-20791
Giải tư 35147-01938-12841-92168-85056-47877-69509
Giải năm 1214
Giải sáu 4501-9967-2380
Giải bảy 306
Giải tám 33
KQXS Kon Tum 21/05/2023
Giải đặc biệt 602436 Đầu - Nháy
Giải nhất 96760 0: 07,07
1:
2: 28,23
3: 36,30
4: 46,46
5: 59,55,56
6: 60
7:
8: 89
9: 97,97,96,97,90

2 Nháy: 07,46
3 Nháy: 97
Giải nhì 26159
Giải ba 72707-29197
Giải tư 16907-50689-59097-02028-11196-41146-91197
Giải năm 8555
Giải sáu 8790-5246-9056
Giải bảy 930
Giải tám 23
KQXS Kon Tum 14/05/2023
Giải đặc biệt 603489 Đầu - Nháy
Giải nhất 11752 0: 08,03
1: 12,16
2: 29
3: 30,36
4: 43
5: 52,57,58
6: 61
7: 71,79
8: 89
9: 93,97,91
Giải nhì 33112
Giải ba 43529-24730
Giải tư 73816-24271-00493-71243-87657-77879-18897
Giải năm 6336
Giải sáu 7358-5861-3408
Giải bảy 603
Giải tám 91
KQXS Kon Tum 07/05/2023
Giải đặc biệt 663950 Đầu - Nháy
Giải nhất 98571 0: 06,02
1: 19,19,14
2: 23
3: 39
4: 49
5: 50,56,51,57
6: 63,65
7: 71,71,71,71
8:
9:

2 Nháy: 19
4 Nháy: 71
Giải nhì 02971
Giải ba 34663-67456
Giải tư 17919-43123-97351-55206-48449-01939-27019
Giải năm 9671
Giải sáu 9665-5314-5157
Giải bảy 202
Giải tám 71
KQXS Kon Tum 30/04/2023
Giải đặc biệt 835919 Đầu - Nháy
Giải nhất 21380 0: 04,03
1: 19,12,15
2: 22,27,26
3: 33
4: 42,41
5: 50,54
6:
7: 73,77
8: 80
9: 99,96
Giải nhì 14404
Giải ba 50612-35422
Giải tư 55842-06833-45327-78650-29073-83977-09499
Giải năm 6403
Giải sáu 6826-1141-6254
Giải bảy 296
Giải tám 15
KQXS Kon Tum 23/04/2023
Giải đặc biệt 304673 Đầu - Nháy
Giải nhất 75412 0:
1: 12,10
2: 29,26,20
3: 33
4: 49,46,47
5: 57
6: 66
7: 73,77
8: 86,81,87
9: 94,99
Giải nhì 31410
Giải ba 38577-92049
Giải tư 96366-26457-28194-92086-16299-84381-45729
Giải năm 1033
Giải sáu 9587-5926-3446
Giải bảy 347
Giải tám 20
KQXS Kon Tum 16/04/2023
Giải đặc biệt 889572 Đầu - Nháy
Giải nhất 04418 0:
1: 18,19,16,12
2: 21
3: 38,39,35
4: 46,42,44,43
5: 57
6: 68
7: 72,75
8: 81
9: 93
Giải nhì 12557
Giải ba 89821-68768
Giải tư 62946-24542-49681-28319-05716-63438-41193
Giải năm 4939
Giải sáu 1144-0643-0635
Giải bảy 612
Giải tám 75
KQXS Kon Tum 09/04/2023
Giải đặc biệt 619438 Đầu - Nháy
Giải nhất 14043 0: 07,04,07
1: 14,18,10
2:
3: 38
4: 43
5: 55,59
6: 63
7: 70,79,76,71,78
8: 83,87
9:

2 Nháy: 07
Giải nhì 12214
Giải ba 17607-07270
Giải tư 35055-29779-06604-26718-55976-68907-81159
Giải năm 8871
Giải sáu 8110-3883-4278
Giải bảy 563
Giải tám 87
KQXS Kon Tum 02/04/2023
Giải đặc biệt 334320 Đầu - Nháy
Giải nhất 15255 0: 03,01,04
1: 19,13,17
2: 20,24
3: 31,39
4: 45,48
5: 55
6:
7: 78
8:
9: 95,92,99,96
Giải nhì 45519
Giải ba 28095-06192
Giải tư 21945-02713-23531-72003-76478-63348-23839
Giải năm 8801
Giải sáu 2304-2224-5599
Giải bảy 917
Giải tám 96
KQXS Kon Tum 26/03/2023
Giải đặc biệt 579113 Đầu - Nháy
Giải nhất 99704 0: 04
1: 13,17,19
2: 29,24,25,28
3: 33,33,34
4: 44
5:
6:
7: 78,78,79,75,72
8: 85
9:

2 Nháy: 33,78
Giải nhì 16633
Giải ba 76929-00078
Giải tư 20978-56085-71524-16679-31717-06719-70433
Giải năm 1575
Giải sáu 4534-5825-6344
Giải bảy 072
Giải tám 28
KQXS Kon Tum 19/03/2023
Giải đặc biệt 560105 Đầu - Nháy
Giải nhất 70560 0: 05,09,02
1: 15
2: 29,22,27
3:
4: 43
5: 55
6: 60,69,60
7: 79
8: 88,84,85
9: 91,94

2 Nháy: 60
Giải nhì 78169
Giải ba 83688-10809
Giải tư 07743-49202-85079-66255-82629-17415-64122
Giải năm 3427
Giải sáu 3191-9694-9184
Giải bảy 760
Giải tám 85
KQXS Kon Tum 12/03/2023
Giải đặc biệt 077717 Đầu - Nháy
Giải nhất 31590 0: 02
1: 17
2: 20,29
3: 38
4: 44,45,49
5: 56,56
6: 66,62,68
7: 78
8: 80
9: 90,90,91

2 Nháy: 56,90
Giải nhì 34266
Giải ba 59838-74744
Giải tư 40056-52420-27862-27156-76590-99868-12591
Giải năm 5845
Giải sáu 9478-7149-2729
Giải bảy 802
Giải tám 80
KQXS Kon Tum 05/03/2023
Giải đặc biệt 212286 Đầu - Nháy
Giải nhất 57745 0: 09,07
1: 13,14,17
2: 29
3: 39
4: 45,42
5: 57
6: 61
7: 70,71,76,78,74
8: 86
9: 98
Giải nhì 30370
Giải ba 15842-74809
Giải tư 93471-01661-48829-52776-29107-22678-51513
Giải năm 1898
Giải sáu 5057-9274-9839
Giải bảy 114
Giải tám 17
KQXS Kon Tum 26/02/2023
Giải đặc biệt 656755 Đầu - Nháy
Giải nhất 01101 0: 01,04
1: 13
2: 25,21
3: 30,38
4: 47,45
5: 55,59,50,59
6: 63
7: 77,72
8: 84
9: 95

2 Nháy: 59
Giải nhì 51095
Giải ba 45177-94359
Giải tư 39304-71672-90830-55613-66238-93450-64047
Giải năm 6063
Giải sáu 5445-7559-9325
Giải bảy 284
Giải tám 21
KQXS Kon Tum 19/02/2023
Giải đặc biệt 345318 Đầu - Nháy
Giải nhất 11862 0:
1: 18,19,10,11
2: 27,23,29,23,27
3: 35,34
4:
5:
6: 62,60,61,61
7: 77
8: 80
9: 98

2 Nháy: 23,27,61
Giải nhì 46235
Giải ba 46619-93380
Giải tư 25660-44927-56823-71429-13898-06161-42134
Giải năm 3561
Giải sáu 8423-3027-3810
Giải bảy 377
Giải tám 11
KQXS Kon Tum 12/02/2023
Giải đặc biệt 946810 Đầu - Nháy
Giải nhất 02073 0: 07,03
1: 10
2: 27,28,27
3: 39,32
4: 41
5: 59
6: 64
7: 73,72,72
8: 87,87
9: 91,91

2 Nháy: 27,72,87,91
Giải nhì 78787
Giải ba 86372-62359
Giải tư 64191-50841-46472-32207-44139-72664-18487
Giải năm 6491
Giải sáu 7503-5727-9228
Giải bảy 932
Giải tám 27
KQXS Kon Tum 05/02/2023
Giải đặc biệt 980385 Đầu - Nháy
Giải nhất 75948 0: 08
1: 10,10,17,14
2: 27,29
3: 30
4: 48,46
5: 59
6: 67
7: 70,79,79
8: 85,86
9: 97

2 Nháy: 10,79
Giải nhì 00570
Giải ba 37010-48710
Giải tư 41486-96167-73159-64808-53579-96617-69627
Giải năm 0930
Giải sáu 7297-9646-6929
Giải bảy 179
Giải tám 14
KQXS Kon Tum 29/01/2023
Giải đặc biệt 192275 Đầu - Nháy
Giải nhất 74575 0: 06,03
1: 11,16
2: 22,23
3: 34,36
4:
5:
6: 65,61
7: 75,75,71
8: 86,83,87
9: 99,93

2 Nháy: 75
Giải nhì 32571
Giải ba 09865-22961
Giải tư 72522-93986-03406-84499-71103-35283-50987
Giải năm 5523
Giải sáu 3593-0311-3916
Giải bảy 634
Giải tám 36
KQXS Kon Tum 22/01/2023
Giải đặc biệt 990669 Đầu - Nháy
Giải nhất 90178 0:
1: 11,16
2: 27
3:
4: 43
5: 52,53,53
6: 69
7: 78,78,76,79
8: 89,80,89,88
9: 94,98

2 Nháy: 53,78,89
Giải nhì 37978
Giải ba 13489-16211
Giải tư 96552-94376-40953-62494-46216-64079-80080
Giải năm 2927
Giải sáu 7953-5689-0788
Giải bảy 843
Giải tám 98
KQXS Kon Tum 15/01/2023
Giải đặc biệt 104478 Đầu - Nháy
Giải nhất 25032 0: 05,03,09
1:
2: 24,20
3: 32,30,30
4:
5: 53
6: 64,65,65
7: 78,76
8: 83,83
9: 94,94

2 Nháy: 30,65,83,94
Giải nhì 95824
Giải ba 05583-86205
Giải tư 37230-54776-61003-53020-40964-20983-20165
Giải năm 3994
Giải sáu 6665-5930-4509
Giải bảy 294
Giải tám 53

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình

BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 04/06/2023


Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 17h00 là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.


vào web XSMB.top xem các cao thủ chốt số - Đăng ký chốt số để kiếm tiền