KQXS Kon Tum 22/05/2022
Giải đặc biệt 550576 Đầu - Nháy
Giải nhất 04623 0: 03,00,01
1: 10,19,17
2: 23,26,25
3:
4: 44,41
5:
6:
7: 76,75,79,72
8: 80
9: 99,95
Giải nhì 13999
Giải ba 90475-00503
Giải tư 87595-45180-14910-78979-60072-93000-55026
Giải năm 7719
Giải sáu 7917-8701-4825
Giải bảy 444
Giải tám 41
KQXS Kon Tum 15/05/2022
Giải đặc biệt 030613 Đầu - Nháy
Giải nhất 77492 0: 04
1: 13
2: 21
3: 36,35,38
4: 47
5: 58
6: 63,61
7: 76,71
8: 84,82
9: 92,96,96,99

2 Nháy: 96
Giải nhì 33296
Giải ba 97458-55976
Giải tư 51384-93436-52147-20235-39963-57282-96661
Giải năm 8404
Giải sáu 9521-9938-2196
Giải bảy 099
Giải tám 71
KQXS Kon Tum 08/05/2022
Giải đặc biệt 266873 Đầu - Nháy
Giải nhất 67845 0: 00
1:
2: 25
3: 32
4: 45,41
5: 53,59,51,50
6: 65,63
7: 73,75,72
8: 87,81
9: 95,97
Giải nhì 52295
Giải ba 45125-27697
Giải tư 30553-64359-21251-00287-15465-19250-94675
Giải năm 4363
Giải sáu 9281-0641-6200
Giải bảy 032
Giải tám 72
KQXS Kon Tum 01/05/2022
Giải đặc biệt 801944 Đầu - Nháy
Giải nhất 97109 0: 09,02
1: 15,11,11
2:
3: 31,32
4: 44,45
5: 50,52
6: 67
7:
8: 86
9: 93,97,98,96,91

2 Nháy: 11
Giải nhì 41115
Giải ba 03931-92293
Giải tư 95886-69450-59867-68197-67145-38652-26698
Giải năm 5711
Giải sáu 9796-5332-5602
Giải bảy 691
Giải tám 11
KQXS Kon Tum 24/04/2022
Giải đặc biệt 572209 Đầu - Nháy
Giải nhất 80843 0: 09,01
1: 17,17
2:
3: 33
4: 43,49,41
5: 57,57
6: 65,68
7: 75,71
8: 88
9: 98,95,93

2 Nháy: 17,57
Giải nhì 08401
Giải ba 20449-02165
Giải tư 38498-37488-57475-39568-85141-13433-71271
Giải năm 5117
Giải sáu 6695-1257-4117
Giải bảy 657
Giải tám 93
KQXS Kon Tum 17/04/2022
Giải đặc biệt 639568 Đầu - Nháy
Giải nhất 35299 0:
1: 19,19,10,15
2: 25
3: 35,37,37,36
4: 42
5: 56,59
6: 68,61
7: 72
8: 87
9: 99,97

2 Nháy: 19,37
Giải nhì 58735
Giải ba 80619-25556
Giải tư 18837-78061-79842-90259-31597-99637-47172
Giải năm 1787
Giải sáu 3036-9519-8010
Giải bảy 515
Giải tám 25
KQXS Kon Tum 10/04/2022
Giải đặc biệt 196596 Đầu - Nháy
Giải nhất 96162 0: 01
1:
2: 28,27
3: 30,32,38,31,34
4: 49,47
5:
6: 62
7:
8: 85,85
9: 96,95,91,98,90

2 Nháy: 85
Giải nhì 76085
Giải ba 08230-38095
Giải tư 70749-62632-80938-92601-46328-33191-79431
Giải năm 8434
Giải sáu 6847-4085-2327
Giải bảy 198
Giải tám 90
KQXS Kon Tum 03/04/2022
Giải đặc biệt 147273 Đầu - Nháy
Giải nhất 93570 0:
1: 12,18,17,14,18
2:
3: 37
4: 49,43,45
5: 50,50
6: 69
7: 73,70
8: 89,87,87
9: 92

2 Nháy: 18,50,87
Giải nhì 58212
Giải ba 12337-11489
Giải tư 79918-39117-44769-71287-08250-69814-85949
Giải năm 2292
Giải sáu 1643-8150-9587
Giải bảy 418
Giải tám 45
KQXS Kon Tum 27/03/2022
Giải đặc biệt 475706 Đầu - Nháy
Giải nhất 45823 0: 06,06,08
1: 17
2: 23,24
3: 35,39
4: 47,43
5: 57
6: 67,64
7: 73,72,73
8:
9: 90,98

2 Nháy: 06,73
Giải nhì 65535
Giải ba 95224-31139
Giải tư 26917-63806-00308-29467-74157-30773-62547
Giải năm 5043
Giải sáu 0064-0072-7473
Giải bảy 690
Giải tám 98
KQXS Kon Tum 20/03/2022
Giải đặc biệt 210204 Đầu - Nháy
Giải nhất 50865 0: 04,05,01,09,03
1: 12,10,16,15,17
2: 20,28
3: 31
4:
5: 55
6: 65
7: 75,76
8:
9: 91
Giải nhì 83520
Giải ba 26428-21712
Giải tư 41305-84775-27376-97001-06291-59531-43055
Giải năm 3510
Giải sáu 2909-9716-8803
Giải bảy 915
Giải tám 17
KQXS Kon Tum 13/03/2022
Giải đặc biệt 774143 Đầu - Nháy
Giải nhất 24322 0: 03,02
1: 15
2: 22,28,23
3: 30,35
4: 43,47,42,48
5: 51
6:
7: 75,78
8: 85
9: 91,91

2 Nháy: 91
Giải nhì 40330
Giải ba 72647-53185
Giải tư 61115-15051-29428-91791-21791-82803-66402
Giải năm 7242
Giải sáu 8375-5878-0848
Giải bảy 235
Giải tám 23
KQXS Kon Tum 06/03/2022
Giải đặc biệt 848611 Đầu - Nháy
Giải nhất 62762 0: 08,03
1: 11,11,18
2: 28
3:
4: 42
5: 52
6: 62,63,60,62
7: 76
8: 81,86,89
9: 98,97

2 Nháy: 11,62
Giải nhì 16698
Giải ba 47963-89008
Giải tư 59160-90211-32128-24776-75718-19003-05862
Giải năm 4481
Giải sáu 6886-6197-9242
Giải bảy 089
Giải tám 52
KQXS Kon Tum 27/02/2022
Giải đặc biệt 867966 Đầu - Nháy
Giải nhất 68679 0: 08,01,01
1: 13,12
2:
3: 33,31,35
4:
5: 53
6: 66,67,69,69,69
7: 79,79
8: 88
9: 93

2 Nháy: 01,79
3 Nháy: 69
Giải nhì 86367
Giải ba 61133-40269
Giải tư 02793-42069-56531-02708-42769-97213-98601
Giải năm 9153
Giải sáu 9079-6935-1401
Giải bảy 912
Giải tám 88
KQXS Kon Tum 20/02/2022
Giải đặc biệt 317457 Đầu - Nháy
Giải nhất 13816 0: 04
1: 16,13
2: 21
3: 39,32,31,31
4: 49
5: 57,55
6: 67,63
7: 78,79,71
8: 87,87
9:

2 Nháy: 31,87
Giải nhì 91239
Giải ba 74067-27632
Giải tư 54349-74421-29655-71587-41863-37078-97713
Giải năm 2131
Giải sáu 7131-2079-0904
Giải bảy 387
Giải tám 71
KQXS Kon Tum 13/02/2022
Giải đặc biệt 540992 Đầu - Nháy
Giải nhất 81594 0: 03
1: 10,13,18,17
2: 29,20
3: 33,32
4: 48,48,47
5:
6: 65,69
7:
8: 82,80
9: 92,94

2 Nháy: 48
Giải nhì 24382
Giải ba 50265-86210
Giải tư 45848-37929-01969-10620-87048-12013-69680
Giải năm 7633
Giải sáu 9418-3117-8147
Giải bảy 032
Giải tám 03
KQXS Kon Tum 06/02/2022
Giải đặc biệt 175432 Đầu - Nháy
Giải nhất 83737 0: 03
1: 10,14,17
2: 23,21
3: 32,37,38,32,31
4: 44,48,47,40
5:
6: 64
7: 76
8: 88
9:

2 Nháy: 32
Giải nhì 35588
Giải ba 51910-95114
Giải tư 61844-56148-06838-75303-98847-74817-35664
Giải năm 7832
Giải sáu 5431-5040-9123
Giải bảy 921
Giải tám 76
KQXS Kon Tum 30/01/2022
Giải đặc biệt 271653 Đầu - Nháy
Giải nhất 60764 0: 07,04
1: 16
2: 26,28
3: 39,30
4: 44
5: 53
6: 64,60,62
7: 72,76,72,73
8: 83
9: 93

2 Nháy: 72
Giải nhì 03860
Giải ba 57107-88744
Giải tư 72672-63183-10439-66893-81504-57126-16476
Giải năm 0972
Giải sáu 9473-8262-5916
Giải bảy 930
Giải tám 28
KQXS Kon Tum 23/01/2022
Giải đặc biệt 305981 Đầu - Nháy
Giải nhất 65591 0: 07,04
1: 13,18
2: 27,28
3:
4: 43,46
5: 57,58
6: 67
7:
8: 81,81,88
9: 91,97,98,90

2 Nháy: 81
Giải nhì 11381
Giải ba 65657-78727
Giải tư 44543-33546-55897-22613-34698-50467-70290
Giải năm 6758
Giải sáu 2707-4518-6904
Giải bảy 188
Giải tám 28
KQXS Kon Tum 16/01/2022
Giải đặc biệt 086145 Đầu - Nháy
Giải nhất 11610 0: 03,05
1: 10,12,13,13,13
2: 22
3: 32
4: 45,49,41
5: 57,55
6: 68
7:
8: 89
9: 96,92

3 Nháy: 13
Giải nhì 48096
Giải ba 82657-81492
Giải tư 07932-96012-68113-20803-24289-74705-66368
Giải năm 9322
Giải sáu 0855-7113-0549
Giải bảy 413
Giải tám 41
KQXS Kon Tum 09/01/2022
Giải đặc biệt 556433 Đầu - Nháy
Giải nhất 92208 0: 08,09,02,08,09
1:
2: 26,26,28,22,27
3: 33,34,39
4: 43
5: 55
6:
7: 70
8: 81,82
9:

2 Nháy: 08,09,26
Giải nhì 98609
Giải ba 47702-70381
Giải tư 80026-76626-55482-95434-50228-18508-92839
Giải năm 8570
Giải sáu 4455-9309-4922
Giải bảy 043
Giải tám 27

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình

BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 26/05/2022
87071416

Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 17h00 là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.