KQXS Hồ Chí Minh 14/07/2024
Giải đặc biệt 221403 Đầu - Nháy
Giải nhất 40507 0: 03,07,02
1: 16,17
2: 21
3: 32
4: 49,48,44,47
5: 58
6: 64
7: 74,73,70
8: 83,83
9:

2 Nháy: 83
Giải nhì 36221
Giải ba 86549-91874
Giải tư 92716-79348-70773-12364-65183-45317-41944
Giải năm 0647
Giải sáu 5702-5932-5270
Giải bảy 058
Giải tám 83
KQXS Hồ Chí Minh 13/07/2024
Giải đặc biệt 221403 Đầu - Nháy
Giải nhất 40507 0: 03,07,02
1: 16,17
2: 21
3: 32
4: 49,48,44,47
5: 58
6: 64
7: 74,73,70
8: 83,83
9:

2 Nháy: 83
Giải nhì 36221
Giải ba 86549-91874
Giải tư 92716-79348-70773-12364-65183-45317-41944
Giải năm 0647
Giải sáu 5702-5932-5270
Giải bảy 058
Giải tám 83
KQXS Hồ Chí Minh 12/07/2024
Giải đặc biệt 308118 Đầu - Nháy
Giải nhất 38147 0: 01
1: 18,10
2:
3: 35,33
4: 47,45
5: 59,50
6: 64
7:
8: 84,82,89,89,89
9: 94,95,99

3 Nháy: 89
Giải nhì 86564
Giải ba 29859-62684
Giải tư 20350-58994-79235-96882-46701-98589-02089
Giải năm 2233
Giải sáu 9695-2099-4810
Giải bảy 189
Giải tám 45
KQXS Hồ Chí Minh 11/07/2024
Giải đặc biệt 308118 Đầu - Nháy
Giải nhất 38147 0: 01
1: 18,10
2:
3: 35,33
4: 47,45
5: 59,50
6: 64
7:
8: 84,82,89,89,89
9: 94,95,99

3 Nháy: 89
Giải nhì 86564
Giải ba 29859-62684
Giải tư 20350-58994-79235-96882-46701-98589-02089
Giải năm 2233
Giải sáu 9695-2099-4810
Giải bảy 189
Giải tám 45
KQXS Hồ Chí Minh 10/07/2024
Giải đặc biệt 308118 Đầu - Nháy
Giải nhất 38147 0: 01
1: 18,10
2:
3: 35,33
4: 47,45
5: 59,50
6: 64
7:
8: 84,82,89,89,89
9: 94,95,99

3 Nháy: 89
Giải nhì 86564
Giải ba 29859-62684
Giải tư 20350-58994-79235-96882-46701-98589-02089
Giải năm 2233
Giải sáu 9695-2099-4810
Giải bảy 189
Giải tám 45
KQXS Hồ Chí Minh 09/07/2024
Giải đặc biệt 308118 Đầu - Nháy
Giải nhất 38147 0: 01
1: 18,10
2:
3: 35,33
4: 47,45
5: 59,50
6: 64
7:
8: 84,82,89,89,89
9: 94,95,99

3 Nháy: 89
Giải nhì 86564
Giải ba 29859-62684
Giải tư 20350-58994-79235-96882-46701-98589-02089
Giải năm 2233
Giải sáu 9695-2099-4810
Giải bảy 189
Giải tám 45
KQXS Hồ Chí Minh 08/07/2024
Giải đặc biệt
Đầu - Nháy
Giải nhất 38147 0: 01
1: 10
2:
3: 35,33
4: 47,45
5: 59,50
6: 64
7:
8: 84,82,89,89,89
9: 94,95,99

3 Nháy: 89
Giải nhì 86564
Giải ba 29859-62684
Giải tư 20350-58994-79235-96882-46701-98589-02089
Giải năm 2233
Giải sáu 9695-2099-4810
Giải bảy 189
Giải tám 45
KQXS Hồ Chí Minh 07/07/2024
Giải đặc biệt 219520 Đầu - Nháy
Giải nhất 62355 0: 04,09
1: 18
2: 20,24,20
3: 36,30,33
4: 41
5: 55
6: 68,62
7: 75
8: 82,80
9: 98,98

2 Nháy: 20,98
Giải nhì 62736
Giải ba 91304-06098
Giải tư 37982-15698-45341-93575-34768-92518-26262
Giải năm 5824
Giải sáu 8620-8430-1580
Giải bảy 133
Giải tám 09
KQXS Hồ Chí Minh 06/07/2024
Giải đặc biệt 219520 Đầu - Nháy
Giải nhất 62355 0: 04,09
1: 18
2: 20,24,20
3: 36,30,33
4: 41
5: 55
6: 68,62
7: 75
8: 82,80
9: 98,98

2 Nháy: 20,98
Giải nhì 62736
Giải ba 91304-06098
Giải tư 37982-15698-45341-93575-34768-92518-26262
Giải năm 5824
Giải sáu 8620-8430-1580
Giải bảy 133
Giải tám 09
KQXS Hồ Chí Minh 05/07/2024
Giải đặc biệt 725785 Đầu - Nháy
Giải nhất 43033 0: 08,05
1: 14,13
2: 25,28
3: 33
4: 45
5: 51
6: 68,65,63,62,62
7: 78
8: 85,87
9: 97

2 Nháy: 62
Giải nhì 41625
Giải ba 83445-85068
Giải tư 01808-74214-10765-97697-48828-36387-19063
Giải năm 8178
Giải sáu 5505-7362-2662
Giải bảy 713
Giải tám 51
KQXS Hồ Chí Minh 04/07/2024
Giải đặc biệt 725785 Đầu - Nháy
Giải nhất 43033 0: 08,05
1: 14,13
2: 25,28
3: 33
4: 45
5: 51
6: 68,65,63,62,62
7: 78
8: 85,87
9: 97

2 Nháy: 62
Giải nhì 41625
Giải ba 83445-85068
Giải tư 01808-74214-10765-97697-48828-36387-19063
Giải năm 8178
Giải sáu 5505-7362-2662
Giải bảy 713
Giải tám 51
KQXS Hồ Chí Minh 03/07/2024
Giải đặc biệt 725785 Đầu - Nháy
Giải nhất 43033 0: 08,05
1: 14,13
2: 25,28
3: 33
4: 45
5: 51
6: 68,65,63,62,62
7: 78
8: 85,87
9: 97

2 Nháy: 62
Giải nhì 41625
Giải ba 83445-85068
Giải tư 01808-74214-10765-97697-48828-36387-19063
Giải năm 8178
Giải sáu 5505-7362-2662
Giải bảy 713
Giải tám 51
KQXS Hồ Chí Minh 02/07/2024
Giải đặc biệt 725785 Đầu - Nháy
Giải nhất 43033 0: 08,05
1: 14,13
2: 25,28
3: 33
4: 45
5: 51
6: 68,65,63,62,62
7: 78
8: 85,87
9: 97

2 Nháy: 62
Giải nhì 41625
Giải ba 83445-85068
Giải tư 01808-74214-10765-97697-48828-36387-19063
Giải năm 8178
Giải sáu 5505-7362-2662
Giải bảy 713
Giải tám 51
KQXS Hồ Chí Minh 01/07/2024
Giải đặc biệt 725785 Đầu - Nháy
Giải nhất 43033 0: 08,05
1: 14,13
2: 25,28
3: 33
4: 45
5: 51
6: 68,65,63,62,62
7: 78
8: 85,87
9: 97

2 Nháy: 62
Giải nhì 41625
Giải ba 83445-85068
Giải tư 01808-74214-10765-97697-48828-36387-19063
Giải năm 8178
Giải sáu 5505-7362-2662
Giải bảy 713
Giải tám 51
KQXS Hồ Chí Minh 30/06/2024
Giải đặc biệt 059230 Đầu - Nháy
Giải nhất 50593 0: 04
1: 15
2: 23
3: 30,31
4: 43,46,46
5: 59,55
6: 60,64
7:
8: 81,84
9: 93,90,97,94

2 Nháy: 46
Giải nhì 44390
Giải ba 49915-07659
Giải tư 06504-00943-96060-34655-05246-05597-35346
Giải năm 6331
Giải sáu 7581-6123-9564
Giải bảy 694
Giải tám 84
KQXS Hồ Chí Minh 29/06/2024
Giải đặc biệt 059230 Đầu - Nháy
Giải nhất 50593 0: 04
1: 15
2: 23
3: 30,31
4: 43,46,46
5: 59,55
6: 60,64
7:
8: 81,84
9: 93,90,97,94

2 Nháy: 46
Giải nhì 44390
Giải ba 49915-07659
Giải tư 06504-00943-96060-34655-05246-05597-35346
Giải năm 6331
Giải sáu 7581-6123-9564
Giải bảy 694
Giải tám 84
KQXS Hồ Chí Minh 28/06/2024
Giải đặc biệt 142066 Đầu - Nháy
Giải nhất 61127 0: 03,03,00
1: 11,12,11
2: 27
3: 31
4:
5:
6: 66,63
7: 70,71
8: 82,81,87
9: 90,96,94

2 Nháy: 03,11
Giải nhì 68582
Giải ba 50581-72587
Giải tư 55803-36470-76311-87112-50911-20703-61490
Giải năm 0896
Giải sáu 3331-9071-5894
Giải bảy 100
Giải tám 63
KQXS Hồ Chí Minh 27/06/2024
Giải đặc biệt 142066 Đầu - Nháy
Giải nhất 61127 0: 03,03,00
1: 11,12,11
2: 27
3: 31
4:
5:
6: 66,63
7: 70,71
8: 82,81,87
9: 90,96,94

2 Nháy: 03,11
Giải nhì 68582
Giải ba 50581-72587
Giải tư 55803-36470-76311-87112-50911-20703-61490
Giải năm 0896
Giải sáu 3331-9071-5894
Giải bảy 100
Giải tám 63
KQXS Hồ Chí Minh 26/06/2024
Giải đặc biệt 142066 Đầu - Nháy
Giải nhất 61127 0: 03,03,00
1: 11,12,11
2: 27
3: 31
4:
5:
6: 66,63
7: 70,71
8: 82,81,87
9: 90,96,94

2 Nháy: 03,11
Giải nhì 68582
Giải ba 50581-72587
Giải tư 55803-36470-76311-87112-50911-20703-61490
Giải năm 0896
Giải sáu 3331-9071-5894
Giải bảy 100
Giải tám 63
KQXS Hồ Chí Minh 25/06/2024
Giải đặc biệt 142066 Đầu - Nháy
Giải nhất 61127 0: 03,03,00
1: 11,12,11
2: 27
3: 31
4:
5:
6: 66,63
7: 70,71
8: 82,81,87
9: 90,96,94

2 Nháy: 03,11
Giải nhì 68582
Giải ba 50581-72587
Giải tư 55803-36470-76311-87112-50911-20703-61490
Giải năm 0896
Giải sáu 3331-9071-5894
Giải bảy 100
Giải tám 63

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình

BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 15/07/2024


Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 17h00 là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.


vào web Kết Quả Nét xem các số đẹp hôm nay