• Trang chủ
  • Kết quả xổ số Hồ Chí Minh
  • KQXS Hồ Chí Minh

Kết quả Đầu
KQXS Hồ Chí Minh 12/06/2021
Giải đặc biệt 062117
Giải nhất 61608
Giải nhì 82353
Giải ba 97087-32917
Giải tư 27987-47741-63069-31967-26228-18272-45361
Giải năm 9506
Giải sáu 2763-1913-7957
Giải bảy 188
Giải tám 04
0: 08,06,04
1: 17,17,13
2: 28
3:
4: 41
5: 53,57
6: 69,67,61,63
7: 72
8: 87,87,88
9:
KQXS Hồ Chí Minh 07/06/2021
Giải đặc biệt 633890
Giải nhất 30906
Giải nhì 07611
Giải ba 13757-78493
Giải tư 56091-00410-66639-79546-67125-48971-17006
Giải năm 4785
Giải sáu 5324-1013-5063
Giải bảy 630
Giải tám 88
0: 06,06
1: 11,10,13
2: 25,24
3: 39,30
4: 46
5: 57
6: 63
7: 71
8: 85,88
9: 90,93,91
KQXS Hồ Chí Minh 05/06/2021
Giải đặc biệt 301978
Giải nhất 90825
Giải nhì 13347
Giải ba 57555-36463
Giải tư 35768-72465-40475-62780-79385-82727-07339
Giải năm 8738
Giải sáu 9995-9535-8800
Giải bảy 922
Giải tám 51
0: 00
1:
2: 25,27,22
3: 39,38,35
4: 47
5: 55,51
6: 63,68,65
7: 78,75
8: 80,85
9: 95
KQXS Hồ Chí Minh 31/05/2021
Giải đặc biệt 237960
Giải nhất 54543
Giải nhì 51044
Giải ba 89924-61128
Giải tư 61435-73883-19392-70474-71134-28260-46570
Giải năm 4526
Giải sáu 1928-7375-7257
Giải bảy 420
Giải tám 42
0:
1:
2: 24,28,26,28,20
3: 35,34
4: 43,44,42
5: 57
6: 60,60
7: 74,70,75
8: 83
9: 92
KQXS Hồ Chí Minh 29/05/2021
Giải đặc biệt 561270
Giải nhất 24205
Giải nhì 56998
Giải ba 57477-89042
Giải tư 39268-98476-56237-02578-77467-54227-60307
Giải năm 2209
Giải sáu 4762-9308-1708
Giải bảy 394
Giải tám 47
0: 05,07,09,08,08
1:
2: 27
3: 37
4: 42,47
5:
6: 68,67,62
7: 70,77,76,78
8:
9: 98,94
KQXS Hồ Chí Minh 24/05/2021
Giải đặc biệt 705121
Giải nhất 72599
Giải nhì 71326
Giải ba 72163-53302
Giải tư 68337-36475-19007-93582-36501-66087-04334
Giải năm 2337
Giải sáu 5911-0210-2435
Giải bảy 390
Giải tám 57
0: 02,07,01
1: 11,10
2: 21,26
3: 37,34,37,35
4:
5: 57
6: 63
7: 75
8: 82,87
9: 99,90
KQXS Hồ Chí Minh 22/05/2021
Giải đặc biệt 095548
Giải nhất 21049
Giải nhì 99307
Giải ba 51168-42579
Giải tư 34706-74143-64399-61006-62935-74515-30075
Giải năm 9611
Giải sáu 6104-7268-3768
Giải bảy 241
Giải tám 31
0: 07,06,06,04
1: 15,11
2:
3: 35,31
4: 48,49,43,41
5:
6: 68,68,68
7: 79,75
8:
9: 99
KQXS Hồ Chí Minh 17/05/2021
Giải đặc biệt 168761
Giải nhất 05037
Giải nhì 93874
Giải ba 34211-02429
Giải tư 29581-64358-17331-09711-87588-57989-19091
Giải năm 3379
Giải sáu 5415-1884-1229
Giải bảy 433
Giải tám 35
0:
1: 11,11,15
2: 29,29
3: 37,31,33,35
4:
5: 58
6: 61
7: 74,79
8: 81,88,89,84
9: 91
KQXS Hồ Chí Minh 15/05/2021
Giải đặc biệt 323053
Giải nhất 68391
Giải nhì 04671
Giải ba 29405-64970
Giải tư 24659-74459-40782-95475-79349-30477-34636
Giải năm 6983
Giải sáu 7652-6398-9818
Giải bảy 211
Giải tám 53
0: 05
1: 18,11
2:
3: 36
4: 49
5: 53,59,59,52,53
6:
7: 71,70,75,77
8: 82,83
9: 91,98
KQXS Hồ Chí Minh 10/05/2021
Giải đặc biệt 333878
Giải nhất 52214
Giải nhì 03254
Giải ba 92929-57915
Giải tư 85331-14171-17163-32153-62970-71269-38560
Giải năm 9152
Giải sáu 8780-6146-7132
Giải bảy 384
Giải tám 26
0:
1: 14,15
2: 29,26
3: 31,32
4: 46
5: 54,53,52
6: 63,69,60
7: 78,71,70
8: 80,84
9:
KQXS Hồ Chí Minh 08/05/2021
Giải đặc biệt 807073
Giải nhất 24518
Giải nhì 21704
Giải ba 01753-07113
Giải tư 77645-55451-71546-82520-09878-27795-61975
Giải năm 2549
Giải sáu 8262-8049-4999
Giải bảy 418
Giải tám 79
0: 04
1: 18,13,18
2: 20
3:
4: 45,46,49,49
5: 53,51
6: 62
7: 73,78,75,79
8:
9: 95,99
KQXS Hồ Chí Minh 03/05/2021
Giải đặc biệt 349046
Giải nhất 16666
Giải nhì 43508
Giải ba 66923-86790
Giải tư 70795-84128-19524-05066-88548-80281-21503
Giải năm 4335
Giải sáu 3716-0110-4432
Giải bảy 230
Giải tám 57
0: 08,03
1: 16,10
2: 23,28,24
3: 35,32,30
4: 46,48
5: 57
6: 66,66
7:
8: 81
9: 90,95
KQXS Hồ Chí Minh 01/05/2021
Giải đặc biệt 971634
Giải nhất 79095
Giải nhì 91077
Giải ba 05951-27173
Giải tư 18068-18835-14969-30502-91466-56585-19296
Giải năm 4272
Giải sáu 4692-7245-9191
Giải bảy 798
Giải tám 32
0: 02
1:
2:
3: 34,35,32
4: 45
5: 51
6: 68,69,66
7: 77,73,72
8: 85
9: 95,96,92,91,98
KQXS Hồ Chí Minh 26/04/2021
Giải đặc biệt 744616
Giải nhất 08297
Giải nhì 84370
Giải ba 00314-94737
Giải tư 66941-75532-15723-30953-48133-24864-86403
Giải năm 2871
Giải sáu 4416-8436-4149
Giải bảy 430
Giải tám 27
0: 03
1: 16,14,16
2: 23,27
3: 37,32,33,36,30
4: 41,49
5: 53
6: 64
7: 70,71
8:
9: 97
KQXS Hồ Chí Minh 24/04/2021
Giải đặc biệt 760273
Giải nhất 17611
Giải nhì 92009
Giải ba 10185-30658
Giải tư 06254-31692-34514-30000-46118-34829-09218
Giải năm 5314
Giải sáu 0533-0697-4880
Giải bảy 021
Giải tám 86
0: 09,00
1: 11,14,18,18,14
2: 29,21
3: 33
4:
5: 58,54
6:
7: 73
8: 85,80,86
9: 92,97
KQXS Hồ Chí Minh 19/04/2021
Giải đặc biệt 566558
Giải nhất 93126
Giải nhì 08179
Giải ba 25027-62044
Giải tư 51122-74574-79971-04314-56794-83760-62225
Giải năm 5303
Giải sáu 4291-1661-2822
Giải bảy 910
Giải tám 89
0: 03
1: 14,10
2: 26,27,22,25,22
3:
4: 44
5: 58
6: 60,61
7: 79,74,71
8: 89
9: 94,91
KQXS Hồ Chí Minh 17/04/2021
Giải đặc biệt 601679
Giải nhất 91036
Giải nhì 30851
Giải ba 21253-63542
Giải tư 67221-61957-62331-45474-35425-66489-83995
Giải năm 1447
Giải sáu 7263-6038-1492
Giải bảy 436
Giải tám 72
0:
1:
2: 21,25
3: 36,31,38,36
4: 42,47
5: 51,53,57
6: 63
7: 79,74,72
8: 89
9: 95,92
KQXS Hồ Chí Minh 12/04/2021
Giải đặc biệt 266470
Giải nhất 59941
Giải nhì 86783
Giải ba 19120-94749
Giải tư 12765-37524-81654-06493-43071-64715-80248
Giải năm 0299
Giải sáu 6205-9006-7868
Giải bảy 914
Giải tám 67
0: 05,06
1: 15,14
2: 20,24
3:
4: 41,49,48
5: 54
6: 65,68,67
7: 70,71
8: 83
9: 93,99
KQXS Hồ Chí Minh 10/04/2021
Giải đặc biệt 481593
Giải nhất 21834
Giải nhì 90198
Giải ba 21235-69611
Giải tư 91553-26545-39987-38269-07584-36917-80181
Giải năm 6185
Giải sáu 6042-0354-9946
Giải bảy 833
Giải tám 11
0:
1: 11,17,11
2:
3: 34,35,33
4: 45,42,46
5: 53,54
6: 69
7:
8: 87,84,81,85
9: 93,98
KQXS Hồ Chí Minh 05/04/2021
Giải đặc biệt 361554
Giải nhất 01856
Giải nhì 08806
Giải ba 11992-50430
Giải tư 08128-99773-08541-20778-16372-64295-36207
Giải năm 7454
Giải sáu 0121-6886-7986
Giải bảy 254
Giải tám 16
0: 06,07
1: 16
2: 28,21
3: 30
4: 41
5: 54,56,54,54
6:
7: 73,78,72
8: 86,86
9: 92,95
KQXS Hồ Chí Minh 03/04/2021
Giải đặc biệt 670845
Giải nhất 03281
Giải nhì 38492
Giải ba 58286-12340
Giải tư 81086-36786-57920-93808-02194-54849-74208
Giải năm 0439
Giải sáu 7690-3115-8099
Giải bảy 946
Giải tám 85
0: 08,08
1: 15
2: 20
3: 39
4: 45,40,49,46
5:
6:
7:
8: 81,86,86,86,85
9: 92,94,90,99
KQXS Hồ Chí Minh 29/03/2021
Giải đặc biệt 989963
Giải nhất 85674
Giải nhì 28485
Giải ba 55331-18081
Giải tư 45536-71878-75713-39913-56989-39244-24181
Giải năm 1043
Giải sáu 1369-0311-0506
Giải bảy 964
Giải tám 50
0: 06
1: 13,13,11
2:
3: 31,36
4: 44,43
5: 50
6: 63,69,64
7: 74,78
8: 85,81,89,81
9:
KQXS Hồ Chí Minh 27/03/2021
Giải đặc biệt 039862
Giải nhất 88781
Giải nhì 39118
Giải ba 89948-42785
Giải tư 92874-82405-63219-16871-31765-20483-70325
Giải năm 3430
Giải sáu 2670-2006-5292
Giải bảy 574
Giải tám 61
0: 05,06
1: 18,19
2: 25
3: 30
4: 48
5:
6: 62,65,61
7: 74,71,70,74
8: 81,85,83
9: 92
KQXS Hồ Chí Minh 22/03/2021
Giải đặc biệt 554890
Giải nhất 13619
Giải nhì 56468
Giải ba 08553-55909
Giải tư 77732-16067-34239-59793-30316-70468-68504
Giải năm 9470
Giải sáu 6859-1788-5596
Giải bảy 626
Giải tám 96
0: 09,04
1: 19,16
2: 26
3: 32,39
4:
5: 53,59
6: 68,67,68
7: 70
8: 88
9: 90,93,96,96
KQXS Hồ Chí Minh 20/03/2021
Giải đặc biệt 701332
Giải nhất 75058
Giải nhì 14895
Giải ba 02017-71590
Giải tư 95177-68940-70696-01334-43228-38433-29684
Giải năm 6653
Giải sáu 0090-2319-7055
Giải bảy 273
Giải tám 72
0:
1: 17,19
2: 28
3: 32,34,33
4: 40
5: 58,53,55
6:
7: 77,73,72
8: 84
9: 95,90,96,90
KQXS Hồ Chí Minh 13/03/2021
Giải đặc biệt 320441
Giải nhất 62636
Giải nhì 15884
Giải ba 26255-74490
Giải tư 35406-45590-79501-66088-92358-01473-35276
Giải năm 5600
Giải sáu 1642-9437-4511
Giải bảy 279
Giải tám 65
0: 06,01,00
1: 11
2:
3: 36,37
4: 41,42
5: 55,58
6: 65
7: 73,76,79
8: 84,88
9: 90,90
KQXS Hồ Chí Minh 08/03/2021
Giải đặc biệt 527556
Giải nhất 68186
Giải nhì 66732
Giải ba 57991-82614
Giải tư 98739-66845-86589-20115-58555-31450-16304
Giải năm 0964
Giải sáu 7179-1630-6937
Giải bảy 000
Giải tám 64
0: 04,00
1: 14,15
2:
3: 32,39,30,37
4: 45
5: 56,55,50
6: 64,64
7: 79
8: 86,89
9: 91
KQXS Hồ Chí Minh 06/03/2021
Giải đặc biệt 514750
Giải nhất 63633
Giải nhì 08668
Giải ba 15118-06547
Giải tư 97704-43421-23511-13149-41374-55624-84772
Giải năm 7477
Giải sáu 8323-7793-1281
Giải bảy 862
Giải tám 55
0: 04
1: 18,11
2: 21,24,23
3: 33
4: 47,49
5: 50,55
6: 68,62
7: 74,72,77
8: 81
9: 93
KQXS Hồ Chí Minh 01/03/2021
Giải đặc biệt 000507
Giải nhất 80451
Giải nhì 71448
Giải ba 31158-10215
Giải tư 23371-74160-42730-48603-60509-86404-97037
Giải năm 1636
Giải sáu 9327-6022-9019
Giải bảy 273
Giải tám 15
0: 07,03,09,04
1: 15,19,15
2: 27,22
3: 30,37,36
4: 48
5: 51,58
6: 60
7: 71,73
8:
9:
KQXS Hồ Chí Minh 27/02/2021
Giải đặc biệt 376616
Giải nhất 22578
Giải nhì 41254
Giải ba 04049-73555
Giải tư 54111-93144-16876-92829-55975-90172-80837
Giải năm 6721
Giải sáu 6967-1703-2465
Giải bảy 895
Giải tám 29
0: 03
1: 16,11
2: 29,21,29
3: 37
4: 49,44
5: 54,55
6: 67,65
7: 78,76,75,72
8:
9: 95
KQXS Hồ Chí Minh 20/02/2021
Giải đặc biệt 001723
Giải nhất 52110
Giải nhì 96823
Giải ba 78688-02493
Giải tư 87033-63343-69754-32062-44910-08318-75885
Giải năm 0925
Giải sáu 0907-8765-7529
Giải bảy 807
Giải tám 26
0: 07,07
1: 10,10,18
2: 23,23,25,29,26
3: 33
4: 43
5: 54
6: 62,65
7:
8: 88,85
9: 93

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình


BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 13/06/2021


Top Đặc Biệt: 13/06/2021


Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 4h chiều là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.