KQXS Hồ Chí Minh 25/03/2023
Giải đặc biệt 262761 Đầu - Nháy
Giải nhất 59679 0:
1: 12,17
2: 20,26
3: 30
4: 42
5: 56
6: 61,69,69,68
7: 79,72,76
8: 89,87
9: 90,98

2 Nháy: 69
Giải nhì 74069
Giải ba 42256-79889
Giải tư 97120-00669-10268-74972-61942-34626-77512
Giải năm 6290
Giải sáu 8387-9798-4717
Giải bảy 730
Giải tám 76
KQXS Hồ Chí Minh 20/03/2023
Giải đặc biệt 763435 Đầu - Nháy
Giải nhất 10981 0: 07
1: 16,13,14
2: 21
3: 35,33,31
4: 46,49,43
5: 55
6:
7: 79,78
8: 81
9: 91,90,90

2 Nháy: 90
Giải nhì 65716
Giải ba 04879-30533
Giải tư 07946-85091-55313-72255-12178-65849-13731
Giải năm 7921
Giải sáu 1207-9243-9190
Giải bảy 414
Giải tám 90
KQXS Hồ Chí Minh 18/03/2023
Giải đặc biệt 652444 Đầu - Nháy
Giải nhất 06266 0: 04,01,04
1: 18,10
2: 26,28,24
3: 36
4: 44,46,40
5: 59
6: 66
7: 74,75
8: 85
9: 98

2 Nháy: 04
Giải nhì 92246
Giải ba 89426-78718
Giải tư 70828-74359-94685-73710-10604-60340-72101
Giải năm 4574
Giải sáu 3536-4304-7824
Giải bảy 675
Giải tám 98
KQXS Hồ Chí Minh 13/03/2023
Giải đặc biệt 841165 Đầu - Nháy
Giải nhất 42744 0: 00
1: 18
2: 28,22
3: 35,30
4: 44,43
5: 54,50,56
6: 65,60
7: 72,73
8:
9: 91,93,94
Giải nhì 65054
Giải ba 45072-34473
Giải tư 04800-19750-41091-44035-60028-88430-41143
Giải năm 2960
Giải sáu 2793-6156-9222
Giải bảy 494
Giải tám 18
KQXS Hồ Chí Minh 11/03/2023
Giải đặc biệt 270765 Đầu - Nháy
Giải nhất 21765 0: 03,00
1: 17,11
2: 25
3: 34,39
4: 48,40,45
5: 58
6: 65,65,68
7: 74
8: 83,82,89
9:

2 Nháy: 65
Giải nhì 10417
Giải ba 04483-27882
Giải tư 84103-00189-28448-37140-06400-84634-24574
Giải năm 2468
Giải sáu 9039-6211-2345
Giải bảy 525
Giải tám 58
KQXS Hồ Chí Minh 06/03/2023
Giải đặc biệt 434547 Đầu - Nháy
Giải nhất 34992 0: 00
1:
2: 28
3: 33,37
4: 47,43,43,44
5: 51,57
6: 62
7: 79,75
8: 83
9: 92,95,98,97

2 Nháy: 43
Giải nhì 46395
Giải ba 22743-77600
Giải tư 11328-62898-27083-57533-13379-33651-64557
Giải năm 1662
Giải sáu 5843-8137-8444
Giải bảy 197
Giải tám 75
KQXS Hồ Chí Minh 04/03/2023
Giải đặc biệt 715547 Đầu - Nháy
Giải nhất 85345 0: 06
1:
2: 24
3: 33,31,31
4: 47,45,46
5: 54,58,58
6: 66,68
7:
8: 80
9: 94,95,90,93

2 Nháy: 31,58
Giải nhì 78724
Giải ba 44266-31054
Giải tư 42494-19380-16333-90895-27406-90446-10090
Giải năm 6768
Giải sáu 7458-4693-0231
Giải bảy 058
Giải tám 31
KQXS Hồ Chí Minh 27/02/2023
Giải đặc biệt 317971 Đầu - Nháy
Giải nhất 21342 0: 00
1: 15
2: 26
3: 32
4: 42,41,43
5: 57
6: 69
7: 71,78,79
8: 81,85,80,86,84
9: 99
Giải nhì 10178
Giải ba 59526-76557
Giải tư 27579-82281-22485-82180-14500-64386-90341
Giải năm 4843
Giải sáu 7515-3532-8899
Giải bảy 784
Giải tám 69
KQXS Hồ Chí Minh 25/02/2023
Giải đặc biệt 369214 Đầu - Nháy
Giải nhất 56547 0:
1: 14,13,19
2: 20,28,29
3: 39,35
4: 47,42,47,40
5: 58,52
6:
7: 73
8: 86,80
9: 96

2 Nháy: 47
Giải nhì 79520
Giải ba 62042-76147
Giải tư 46640-50558-13886-83796-33480-36128-80439
Giải năm 7313
Giải sáu 5573-1952-4019
Giải bảy 629
Giải tám 35
KQXS Hồ Chí Minh 20/02/2023
Giải đặc biệt 653731 Đầu - Nháy
Giải nhất 53007 0: 07,04,06
1: 19,15
2: 20
3: 31,37
4: 41
5: 59,50,59
6: 63,64
7:
8: 81
9: 94,95,99

2 Nháy: 59
Giải nhì 82637
Giải ba 39059-80681
Giải tư 41494-79920-05495-73619-99263-43604-00241
Giải năm 4306
Giải sáu 6715-4750-0899
Giải bảy 164
Giải tám 59
KQXS Hồ Chí Minh 18/02/2023
Giải đặc biệt 901193 Đầu - Nháy
Giải nhất 05798 0: 07
1: 18
2: 28,22
3:
4: 46,48
5: 56,59,57
6: 64,63,68
7: 78,74,75
8: 86
9: 93,98
Giải nhì 00678
Giải ba 59274-89975
Giải tư 26964-43846-03563-31518-21828-47048-88422
Giải năm 3356
Giải sáu 2859-3207-8368
Giải bảy 986
Giải tám 57
KQXS Hồ Chí Minh 13/02/2023
Giải đặc biệt 511125 Đầu - Nháy
Giải nhất 85561 0:
1: 15,15
2: 25,29,22
3: 30,33
4: 48
5: 56,50
6: 61,63
7:
8: 84,81,86,80
9: 90,98

2 Nháy: 15
Giải nhì 26615
Giải ba 27984-96129
Giải tư 98430-44222-82363-13156-62648-12333-33415
Giải năm 8590
Giải sáu 2181-5098-8286
Giải bảy 850
Giải tám 80
KQXS Hồ Chí Minh 11/02/2023
Giải đặc biệt 977073 Đầu - Nháy
Giải nhất 59144 0: 08,01
1: 17
2: 28,21,27,27
3: 30,34,37
4: 44
5: 56
6: 67
7: 73
8: 89,81,87
9: 91

2 Nháy: 27
Giải nhì 61967
Giải ba 71517-71789
Giải tư 88328-19721-19256-92527-10381-61487-43308
Giải năm 3930
Giải sáu 4534-7901-6027
Giải bảy 891
Giải tám 37
KQXS Hồ Chí Minh 06/02/2023
Giải đặc biệt 144596 Đầu - Nháy
Giải nhất 27361 0: 09,08
1: 12
2: 22,26
3: 39
4: 43,42
5: 57,53
6: 61,61
7: 71
8: 86,89,82
9: 96,90

2 Nháy: 61
Giải nhì 39290
Giải ba 56743-22042
Giải tư 50057-03871-00886-95761-76809-49339-80022
Giải năm 0508
Giải sáu 4789-5682-1612
Giải bảy 626
Giải tám 53
KQXS Hồ Chí Minh 04/02/2023
Giải đặc biệt 970167 Đầu - Nháy
Giải nhất 15333 0: 04
1: 10
2: 25,23
3: 33,36
4: 42,47,41
5: 56
6: 67
7: 78,75,78,73
8: 81,84,84
9:

2 Nháy: 78,84
Giải nhì 75881
Giải ba 18442-25304
Giải tư 08784-73036-77725-83856-45284-48547-01178
Giải năm 2375
Giải sáu 7178-3123-2541
Giải bảy 910
Giải tám 73
KQXS Hồ Chí Minh 30/01/2023
Giải đặc biệt 772132 Đầu - Nháy
Giải nhất 86395 0: 06,09
1: 19
2: 23,22
3: 32
4: 40,40,40
5: 53
6: 69,63,66
7:
8: 85
9: 95,94,95,97

2 Nháy: 95
3 Nháy: 40
Giải nhì 06994
Giải ba 82340-72769
Giải tư 92806-59263-50723-46785-02895-86940-43219
Giải năm 3440
Giải sáu 2366-1297-0653
Giải bảy 822
Giải tám 09
KQXS Hồ Chí Minh 28/01/2023
Giải đặc biệt 153878 Đầu - Nháy
Giải nhất 77246 0:
1: 18
2:
3: 39,32
4: 46,46,40,49
5:
6: 66,62,65,65,60
7: 78,75,70,76
8: 85
9: 96

2 Nháy: 46,65
Giải nhì 19166
Giải ba 04639-67075
Giải tư 67118-74362-68665-50465-48370-79985-18160
Giải năm 3396
Giải sáu 1932-2646-4776
Giải bảy 540
Giải tám 49
KQXS Hồ Chí Minh 23/01/2023
Giải đặc biệt 929647 Đầu - Nháy
Giải nhất 23955 0: 07,06
1: 13
2: 22,26
3: 37,35,33
4: 47
5: 55,51,56
6: 65,63
7: 74,77
8: 87
9: 94
Giải nhì 24213
Giải ba 34565-55651
Giải tư 00556-25563-24722-70087-54307-52874-46694
Giải năm 0006
Giải sáu 6837-7526-4177
Giải bảy 735
Giải tám 33
KQXS Hồ Chí Minh 21/01/2023
Giải đặc biệt 483886 Đầu - Nháy
Giải nhất 87021 0:
1: 18
2: 21,21,27
3: 37,30,32
4: 46
5: 59,52
6:
7: 75,79,78
8: 86,87,80,84
9: 91

2 Nháy: 21
Giải nhì 16775
Giải ba 15459-52487
Giải tư 69146-95421-64180-02518-94637-43779-13484
Giải năm 8430
Giải sáu 5832-7227-7091
Giải bảy 278
Giải tám 52
KQXS Hồ Chí Minh 16/01/2023
Giải đặc biệt 793235 Đầu - Nháy
Giải nhất 82146 0: 07,04,02
1: 10,18
2: 28
3: 35,38
4: 46,43,40
5: 51,59
6: 61,65
7: 79,73
8:
9: 94
Giải nhì 22110
Giải ba 05643-67161
Giải tư 89651-45438-57479-58773-90665-54540-38718
Giải năm 9428
Giải sáu 6307-6494-6759
Giải bảy 804
Giải tám 02

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình

BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 25/03/2023


Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 17h00 là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.


vào web XSMB.top xem các cao thủ chốt số - Đăng ký chốt số để kiếm tiền