KQXS Hồ Chí Minh 23/05/2022
Giải đặc biệt 149345 Đầu - Nháy
Giải nhất 70764 0: 02
1: 19,11,11
2: 25,22
3: 38,30,32,30
4: 45
5: 56,57,57
6: 64,64,64
7:
8:
9: 95

2 Nháy: 11,30,57
3 Nháy: 64
Giải nhì 97125
Giải ba 55338-00119
Giải tư 32211-94030-83232-53256-21222-18911-92030
Giải năm 9464
Giải sáu 3557-5302-4157
Giải bảy 495
Giải tám 64
KQXS Hồ Chí Minh 21/05/2022
Giải đặc biệt 108098 Đầu - Nháy
Giải nhất 19578 0: 08,04,09
1: 15,17,16
2: 27
3: 38,38
4: 40
5:
6: 61,64,60
7: 78
8: 89
9: 98,93,97

2 Nháy: 38
Giải nhì 21393
Giải ba 02861-59808
Giải tư 35704-25964-06997-14109-49260-20515-41417
Giải năm 8489
Giải sáu 5638-5838-5916
Giải bảy 840
Giải tám 27
KQXS Hồ Chí Minh 16/05/2022
Giải đặc biệt 977447 Đầu - Nháy
Giải nhất 56984 0: 02,02
1: 18,18
2: 27,20,22
3: 37,35
4: 47,46
5: 55,55
6:
7: 70,79
8: 84,82,84
9:

2 Nháy: 02,18,55,84
Giải nhì 17582
Giải ba 88937-36455
Giải tư 64718-49518-73327-44384-90220-81146-57435
Giải năm 4670
Giải sáu 6422-4702-4355
Giải bảy 002
Giải tám 79
KQXS Hồ Chí Minh 14/05/2022
Giải đặc biệt 275361 Đầu - Nháy
Giải nhất 75796 0: 07,01,07
1: 13,12
2: 29
3: 31
4: 48,48
5: 53,50,54
6: 61,69
7: 72
8: 80
9: 96,99

2 Nháy: 07,48
Giải nhì 32729
Giải ba 43553-21931
Giải tư 57580-05548-22050-73407-73948-87601-83613
Giải năm 3599
Giải sáu 5354-9472-6469
Giải bảy 912
Giải tám 07
KQXS Hồ Chí Minh 09/05/2022
Giải đặc biệt 292289 Đầu - Nháy
Giải nhất 24077 0: 00,08,08,05
1:
2: 21
3: 35
4: 48,47,46
5: 50
6: 60,66
7: 77,73,73
8: 89
9: 90,92

2 Nháy: 08,73
Giải nhì 37900
Giải ba 35650-30008
Giải tư 49848-62173-66747-77446-26673-35460-35290
Giải năm 2108
Giải sáu 9921-5205-5366
Giải bảy 835
Giải tám 92
KQXS Hồ Chí Minh 07/05/2022
Giải đặc biệt 774344 Đầu - Nháy
Giải nhất 33313 0: 07
1: 13
2: 25,23,22
3: 39,37,38,38
4: 44,43,47,45
5: 56
6: 67
7:
8: 80,88
9: 91

2 Nháy: 38
Giải nhì 67180
Giải ba 74339-42307
Giải tư 42225-19556-61567-51937-86143-27647-81745
Giải năm 8838
Giải sáu 1223-5222-5091
Giải bảy 938
Giải tám 88
KQXS Hồ Chí Minh 02/05/2022
Giải đặc biệt 568875 Đầu - Nháy
Giải nhất 14289 0:
1: 18
2: 29
3: 37,33,30
4: 45
5: 53
6:
7: 75,72,75
8: 89,88,85,80,82,83
9: 96,94

2 Nháy: 75
Giải nhì 98388
Giải ba 31385-35680
Giải tư 85672-58337-86582-69053-43796-98318-05183
Giải năm 3294
Giải sáu 8933-9529-2345
Giải bảy 330
Giải tám 75
KQXS Hồ Chí Minh 30/04/2022
Giải đặc biệt 981317 Đầu - Nháy
Giải nhất 71206 0: 06,05
1: 17,15,10
2:
3: 31,36
4: 41,46,44
5: 55
6: 68,64,63
7: 70
8:
9: 90,90,90

3 Nháy: 90
Giải nhì 12955
Giải ba 54631-20615
Giải tư 60968-56064-19390-75936-38270-07563-12341
Giải năm 7246
Giải sáu 5590-3844-5710
Giải bảy 005
Giải tám 90
KQXS Hồ Chí Minh 25/04/2022
Giải đặc biệt 142785 Đầu - Nháy
Giải nhất 72819 0:
1: 19,15,17,18,12
2:
3: 31,35
4: 43,47,47
5: 50,58
6:
7: 71,77,76,75
8: 85,86
9:

2 Nháy: 47
Giải nhì 62743
Giải ba 96286-10547
Giải tư 21371-31315-05150-58777-25676-76947-99975
Giải năm 0917
Giải sáu 2358-7718-6831
Giải bảy 912
Giải tám 35
KQXS Hồ Chí Minh 23/04/2022
Giải đặc biệt 733438 Đầu - Nháy
Giải nhất 96922 0: 06,09,03,06
1: 12,17
2: 22,26
3: 38,32
4: 41,40,47,46
5:
6: 62,62
7:
8: 88
9: 98

2 Nháy: 06,62
Giải nhì 39088
Giải ba 33041-09562
Giải tư 23806-91009-01740-61747-85262-13726-50246
Giải năm 7012
Giải sáu 6117-8832-4303
Giải bảy 606
Giải tám 98
KQXS Hồ Chí Minh 18/04/2022
Giải đặc biệt 979252 Đầu - Nháy
Giải nhất 57364 0: 01,02
1: 17
2: 24
3: 39
4: 41,42
5: 52,55,52
6: 64,65,66
7: 70
8: 86,89,84
9: 99

2 Nháy: 52
Giải nhì 15086
Giải ba 94841-76770
Giải tư 80517-33839-09799-69065-71201-10355-74742
Giải năm 6589
Giải sáu 8102-2666-5284
Giải bảy 724
Giải tám 52
KQXS Hồ Chí Minh 16/04/2022
Giải đặc biệt 559479 Đầu - Nháy
Giải nhất 02626 0: 08,05
1: 10,14,12
2: 26,20
3:
4: 41
5: 54
6: 69
7: 79,74,75
8: 86,82,87
9: 98,93
Giải nhì 92408
Giải ba 75854-39998
Giải tư 78874-66320-63086-84841-53705-63175-31510
Giải năm 7514
Giải sáu 0993-6069-6582
Giải bảy 212
Giải tám 87
KQXS Hồ Chí Minh 11/04/2022
Giải đặc biệt 158611 Đầu - Nháy
Giải nhất 79579 0:
1: 11,16
2: 22
3: 37,32,32
4: 48,48
5: 56,50,58,56
6: 60
7: 79,73
8: 89,89
9: 98

2 Nháy: 32,48,56,89
Giải nhì 26537
Giải ba 74189-23789
Giải tư 38356-56673-37850-26498-85916-02022-57148
Giải năm 5648
Giải sáu 9858-6632-8132
Giải bảy 356
Giải tám 60
KQXS Hồ Chí Minh 09/04/2022
Giải đặc biệt 357575 Đầu - Nháy
Giải nhất 16149 0: 09,05
1: 11
2:
3: 30,30,35
4: 49,45
5:
6: 67
7: 75,75,73,75
8: 87,87,85,81
9: 93

2 Nháy: 30,87
3 Nháy: 75
Giải nhì 08575
Giải ba 43187-80567
Giải tư 96709-30093-37311-29587-95845-99885-35473
Giải năm 3130
Giải sáu 9405-4381-5630
Giải bảy 475
Giải tám 35
KQXS Hồ Chí Minh 04/04/2022
Giải đặc biệt 000989 Đầu - Nháy
Giải nhất 76682 0:
1: 11
2: 25,27,27
3: 35,37,34
4: 44,49,43,43
5:
6: 65
7: 77,72
8: 89,82,80
9: 99

2 Nháy: 27,43
Giải nhì 31044
Giải ba 77577-16072
Giải tư 16335-33399-80449-43943-53243-85525-81280
Giải năm 4227
Giải sáu 0327-0765-2937
Giải bảy 411
Giải tám 34
KQXS Hồ Chí Minh 02/04/2022
Giải đặc biệt 832608 Đầu - Nháy
Giải nhất 45661 0: 08,05,01
1: 19,10,18,13,11
2: 27,28
3:
4: 48
5: 57
6: 61,65
7: 79
8: 86
9: 99,96
Giải nhì 18219
Giải ba 82027-10710
Giải tư 50605-01086-35328-05899-96696-92857-02079
Giải năm 4201
Giải sáu 1118-1648-0765
Giải bảy 913
Giải tám 11
KQXS Hồ Chí Minh 28/03/2022
Giải đặc biệt 327636 Đầu - Nháy
Giải nhất 16762 0: 08,06
1: 17,16
2: 26
3: 36,30
4: 43,42
5: 50
6: 62,67,68
7: 74,76
8: 82
9: 92,95
Giải nhì 33917
Giải ba 21143-92608
Giải tư 93906-29374-90930-21716-61692-85982-29650
Giải năm 5576
Giải sáu 4467-0168-0426
Giải bảy 295
Giải tám 42
KQXS Hồ Chí Minh 26/03/2022
Giải đặc biệt 046349 Đầu - Nháy
Giải nhất 86252 0: 04
1: 16,13,12
2: 24
3:
4: 49,43,49,48,48,49,45
5: 52,55
6: 68,64,65
7:
8:
9: 96

2 Nháy: 48
3 Nháy: 49
Giải nhì 65516
Giải ba 78343-69368
Giải tư 85613-06355-07764-10949-42396-04712-86348
Giải năm 5324
Giải sáu 6048-1104-2365
Giải bảy 349
Giải tám 45
KQXS Hồ Chí Minh 21/03/2022
Giải đặc biệt 366833 Đầu - Nháy
Giải nhất 18881 0: 02
1: 17,14,10
2:
3: 33,31,30
4: 40,44
5: 51
6: 69,63
7: 72
8: 81,83,85
9: 99,92
Giải nhì 75983
Giải ba 60869-40785
Giải tư 14702-69817-31414-68031-87130-28472-10451
Giải năm 1399
Giải sáu 1940-0910-1163
Giải bảy 144
Giải tám 92
KQXS Hồ Chí Minh 19/03/2022
Giải đặc biệt 437618 Đầu - Nháy
Giải nhất 84411 0: 03,06
1: 18,11
2: 21,27,24
3: 37,37
4: 46,46,41
5:
6: 69
7: 70,72
8: 86,89
9: 95

2 Nháy: 37,46
Giải nhì 64546
Giải ba 33995-69886
Giải tư 02103-37589-06806-96737-13046-47970-80872
Giải năm 0221
Giải sáu 4837-5969-4427
Giải bảy 241
Giải tám 24

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình

BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 26/05/2022
87071416

Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 17h00 là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.