KQXS Hồ Chí Minh 25/09/2023
Giải đặc biệt
Đầu - Nháy
Giải nhất 21640 0:
1: 14,17,13
2: 28
3:
4: 40,41,42,49
5: 54
6: 68
7: 73
8: 89
9: 92,90,98,97,99
Giải nhì 78968
Giải ba 17892-59228
Giải tư 18373-55790-62498-65214-40454-64697-29841
Giải năm 5642
Giải sáu 3817-1999-4913
Giải bảy 489
Giải tám 49
KQXS Hồ Chí Minh 24/09/2023
Giải đặc biệt 262641 Đầu - Nháy
Giải nhất 23918 0: 04
1: 18,12
2: 23,22,20
3: 30
4: 41,48
5: 51,51
6: 65
7: 77,75,72,71
8: 83
9: 90

2 Nháy: 51
Giải nhì 60565
Giải ba 21604-32777
Giải tư 63823-11751-09012-00075-68872-50190-05383
Giải năm 1771
Giải sáu 5622-9030-5248
Giải bảy 720
Giải tám 51
KQXS Hồ Chí Minh 23/09/2023
Giải đặc biệt 262641 Đầu - Nháy
Giải nhất 23918 0: 04
1: 18,12
2: 23,22,20
3: 30
4: 41,48
5: 51,51
6: 65
7: 77,75,72,71
8: 83
9: 90

2 Nháy: 51
Giải nhì 60565
Giải ba 21604-32777
Giải tư 63823-11751-09012-00075-68872-50190-05383
Giải năm 1771
Giải sáu 5622-9030-5248
Giải bảy 720
Giải tám 51
KQXS Hồ Chí Minh 22/09/2023
Giải đặc biệt 415373 Đầu - Nháy
Giải nhất 31965 0: 01
1: 13
2: 23,27,22,25
3: 31,33,31
4:
5: 57
6: 65,61,69
7: 73
8: 82,82
9: 97,97

2 Nháy: 31,82,97
Giải nhì 53523
Giải ba 42113-39282
Giải tư 24461-69769-93127-63431-31122-80697-10225
Giải năm 1533
Giải sáu 1901-6797-6982
Giải bảy 031
Giải tám 57
KQXS Hồ Chí Minh 21/09/2023
Giải đặc biệt 415373 Đầu - Nháy
Giải nhất 31965 0: 01
1: 13
2: 23,27,22,25
3: 31,33,31
4:
5: 57
6: 65,61,69
7: 73
8: 82,82
9: 97,97

2 Nháy: 31,82,97
Giải nhì 53523
Giải ba 42113-39282
Giải tư 24461-69769-93127-63431-31122-80697-10225
Giải năm 1533
Giải sáu 1901-6797-6982
Giải bảy 031
Giải tám 57
KQXS Hồ Chí Minh 20/09/2023
Giải đặc biệt 415373 Đầu - Nháy
Giải nhất 31965 0: 01
1: 13
2: 23,27,22,25
3: 31,33,31
4:
5: 57
6: 65,61,69
7: 73
8: 82,82
9: 97,97

2 Nháy: 31,82,97
Giải nhì 53523
Giải ba 42113-39282
Giải tư 24461-69769-93127-63431-31122-80697-10225
Giải năm 1533
Giải sáu 1901-6797-6982
Giải bảy 031
Giải tám 57
KQXS Hồ Chí Minh 19/09/2023
Giải đặc biệt 415373 Đầu - Nháy
Giải nhất 31965 0: 01
1: 13
2: 23,27,22,25
3: 31,33,31
4:
5: 57
6: 65,61,69
7: 73
8: 82,82
9: 97,97

2 Nháy: 31,82,97
Giải nhì 53523
Giải ba 42113-39282
Giải tư 24461-69769-93127-63431-31122-80697-10225
Giải năm 1533
Giải sáu 1901-6797-6982
Giải bảy 031
Giải tám 57
KQXS Hồ Chí Minh 17/09/2023
Giải đặc biệt 819447 Đầu - Nháy
Giải nhất 55737 0: 04
1: 15
2: 27,24
3: 37,34,33,32,32
4: 47,43
5: 51
6: 64
7: 72,71
8: 80
9: 93,97

2 Nháy: 32
Giải nhì 65464
Giải ba 96415-91604
Giải tư 61127-10324-62034-94572-54733-88071-88193
Giải năm 3532
Giải sáu 1532-9443-2480
Giải bảy 997
Giải tám 51
KQXS Hồ Chí Minh 16/09/2023
Giải đặc biệt
Đầu - Nháy
Giải nhất 55737 0: 04
1: 15
2: 27,24
3: 37,34,33,32,32
4: 43
5: 51
6: 64
7: 72,71
8: 80
9: 93,97

2 Nháy: 32
Giải nhì 65464
Giải ba 96415-91604
Giải tư 61127-10324-62034-94572-54733-88071-88193
Giải năm 3532
Giải sáu 1532-9443-2480
Giải bảy 997
Giải tám 51
KQXS Hồ Chí Minh 15/09/2023
Giải đặc biệt 329681 Đầu - Nháy
Giải nhất 83509 0: 09,01
1: 18
2: 26
3: 35,30,31,37
4: 45
5: 51,55,51
6:
7: 75
8: 81
9: 99,93,99,99

2 Nháy: 51
3 Nháy: 99
Giải nhì 30599
Giải ba 84201-92751
Giải tư 15555-36735-89875-19730-38526-35031-78937
Giải năm 3993
Giải sáu 1945-2051-8618
Giải bảy 199
Giải tám 99
KQXS Hồ Chí Minh 14/09/2023
Giải đặc biệt 329681 Đầu - Nháy
Giải nhất 83509 0: 09,01
1: 18
2: 26
3: 35,30,31,37
4: 45
5: 51,55,51
6:
7: 75
8: 81
9: 99,93,99,99

2 Nháy: 51
3 Nháy: 99
Giải nhì 30599
Giải ba 84201-92751
Giải tư 15555-36735-89875-19730-38526-35031-78937
Giải năm 3993
Giải sáu 1945-2051-8618
Giải bảy 199
Giải tám 99
KQXS Hồ Chí Minh 13/09/2023
Giải đặc biệt 329681 Đầu - Nháy
Giải nhất 83509 0: 09,01
1: 18
2: 26
3: 35,30,31,37
4: 45
5: 51,55,51
6:
7: 75
8: 81
9: 99,93,99,99

2 Nháy: 51
3 Nháy: 99
Giải nhì 30599
Giải ba 84201-92751
Giải tư 15555-36735-89875-19730-38526-35031-78937
Giải năm 3993
Giải sáu 1945-2051-8618
Giải bảy 199
Giải tám 99
KQXS Hồ Chí Minh 12/09/2023
Giải đặc biệt 329681 Đầu - Nháy
Giải nhất 83509 0: 09,01
1: 18
2: 26
3: 35,30,31,37
4: 45
5: 51,55,51
6:
7: 75
8: 81
9: 99,93,99,99

2 Nháy: 51
3 Nháy: 99
Giải nhì 30599
Giải ba 84201-92751
Giải tư 15555-36735-89875-19730-38526-35031-78937
Giải năm 3993
Giải sáu 1945-2051-8618
Giải bảy 199
Giải tám 99
KQXS Hồ Chí Minh 11/09/2023
Giải đặc biệt 329681 Đầu - Nháy
Giải nhất 83509 0: 09,01
1: 18
2: 26
3: 35,30,31,37
4: 45
5: 51,55,51
6:
7: 75
8: 81
9: 99,93,99,99

2 Nháy: 51
3 Nháy: 99
Giải nhì 30599
Giải ba 84201-92751
Giải tư 15555-36735-89875-19730-38526-35031-78937
Giải năm 3993
Giải sáu 1945-2051-8618
Giải bảy 199
Giải tám 99
KQXS Hồ Chí Minh 09/09/2023
Giải đặc biệt 058175 Đầu - Nháy
Giải nhất 85132 0: 03,04,02
1: 14,19,17
2: 25,29,28,23
3: 32,38
4: 42,40
5: 55
6:
7: 75,70
8:
9: 98
Giải nhì 15442
Giải ba 46603-00414
Giải tư 13438-81025-08540-08555-75619-49498-34370
Giải năm 0129
Giải sáu 3928-4823-6117
Giải bảy 504
Giải tám 02
KQXS Hồ Chí Minh 04/09/2023
Giải đặc biệt 579482 Đầu - Nháy
Giải nhất 06308 0: 08,05,00,06,09,05
1: 19
2: 24
3: 30,31,39
4: 49
5:
6: 67,67,68
7: 76
8: 82,84
9:

2 Nháy: 05,67
Giải nhì 80430
Giải ba 16184-16031
Giải tư 43305-57276-99124-14200-37019-26649-16939
Giải năm 0967
Giải sáu 2667-6206-4209
Giải bảy 668
Giải tám 05
KQXS Hồ Chí Minh 02/09/2023
Giải đặc biệt 491459 Đầu - Nháy
Giải nhất 10493 0: 05
1: 13
2: 28,27
3: 32
4:
5: 59,56,55,52,54
6:
7: 72,70,70,79
8: 89
9: 93,93,94

2 Nháy: 70,93
Giải nhì 80405
Giải ba 20372-44013
Giải tư 71070-35928-14370-18493-92479-34456-21055
Giải năm 5752
Giải sáu 0954-5594-6789
Giải bảy 927
Giải tám 32
KQXS Hồ Chí Minh 28/08/2023
Giải đặc biệt 877720 Đầu - Nháy
Giải nhất 11846 0: 01,02
1: 16,18
2: 20,24,25,25,25
3: 38
4: 46,42
5: 52
6: 60
7: 74,72
8: 83
9: 94

3 Nháy: 25
Giải nhì 99874
Giải ba 97924-40294
Giải tư 42016-66001-23683-21572-51452-62042-67260
Giải năm 3625
Giải sáu 9525-9918-7402
Giải bảy 938
Giải tám 25
KQXS Hồ Chí Minh 26/08/2023
Giải đặc biệt 588057 Đầu - Nháy
Giải nhất 86521 0:
1: 11,12
2: 21,26,28,27
3: 31
4: 40,47,40
5: 57
6: 60
7: 73,76
8: 81,85
9: 96,99

2 Nháy: 40
Giải nhì 75326
Giải ba 33728-69781
Giải tư 89227-24560-97873-59740-13185-25347-14476
Giải năm 0440
Giải sáu 7611-3412-1396
Giải bảy 431
Giải tám 99
KQXS Hồ Chí Minh 21/08/2023
Giải đặc biệt 302838 Đầu - Nháy
Giải nhất 96500 0: 00,08,09
1: 19,14,15,12
2: 24
3: 38,31,30,31
4: 47
5: 50
6: 62
7: 70,71
8:
9: 97

2 Nháy: 31
Giải nhì 37324
Giải ba 37719-19814
Giải tư 30231-37470-82708-73930-19650-70497-18615
Giải năm 7731
Giải sáu 0312-0409-9662
Giải bảy 471
Giải tám 47

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình

BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 26/09/2023


Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 17h00 là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.


vào web Kết Quả Nét xem các số đẹp hôm nay