KQXS Hồ Chí Minh 25/10/2021
Giải đặc biệt 911182 Đầu - Nháy
Giải nhất 47712 0: 07,08
1: 12,13
2: 24
3:
4: 41,44
5: 50,58,58
6: 64,62
7: 78,75,74
8: 82,87
9: 97

2 Nháy: 58
Giải nhì 06107
Giải ba 86278-79964
Giải tư 92697-86408-62150-30375-26362-60858-27087
Giải năm 9458
Giải sáu 8341-2674-5213
Giải bảy 944
Giải tám 24
KQXS Hồ Chí Minh 23/10/2021
Giải đặc biệt 749782 Đầu - Nháy
Giải nhất 55565 0: 07,09
1: 16
2: 20,24,25
3: 38,35,31
4: 43,48
5: 56,51
6: 65
7:
8: 82
9: 95,92,91
Giải nhì 92695
Giải ba 65156-39751
Giải tư 42338-05116-86520-12643-95692-71048-74235
Giải năm 5024
Giải sáu 8007-6125-1909
Giải bảy 631
Giải tám 91
KQXS Hồ Chí Minh 05/07/2021
Giải đặc biệt 472296 Đầu - Nháy
Giải nhất 32520 0: 07,02,07,03
1: 18
2: 20,29,29
3: 30
4: 46
5: 58,52,54
6: 61,60
7:
8: 88
9: 96,98

2 Nháy: 07,29
Giải nhì 73298
Giải ba 75030-81061
Giải tư 08158-71260-87652-11529-63707-54402-72607
Giải năm 3629
Giải sáu 5488-9218-8403
Giải bảy 546
Giải tám 54
KQXS Hồ Chí Minh 03/07/2021
Giải đặc biệt 643631 Đầu - Nháy
Giải nhất 01660 0: 03,07
1:
2: 25,28
3: 31,39,36
4:
5: 56,52,58
6: 60
7: 78,75,79
8: 80
9: 95,97,92
Giải nhì 32995
Giải ba 57839-84380
Giải tư 44925-58228-39503-75956-71478-49975-82152
Giải năm 1736
Giải sáu 5758-7479-3907
Giải bảy 697
Giải tám 92
KQXS Hồ Chí Minh 28/06/2021
Giải đặc biệt 830771 Đầu - Nháy
Giải nhất 23029 0:
1: 17,13
2: 29,22,27
3:
4: 45,47,45,47
5: 58,58
6: 66,69
7: 71,72
8:
9: 98,99,99

2 Nháy: 45,47,58,99
Giải nhì 15898
Giải ba 95699-82845
Giải tư 34272-17647-86245-13458-49247-51822-86166
Giải năm 9717
Giải sáu 2327-4799-3058
Giải bảy 413
Giải tám 69
KQXS Hồ Chí Minh 26/06/2021
Giải đặc biệt 108196 Đầu - Nháy
Giải nhất 91886 0:
1: 10
2: 28,20,27,29,26
3: 32,32
4: 42,43
5:
6: 67
7:
8: 86,83,88,82,80
9: 96,94

2 Nháy: 32
Giải nhì 19928
Giải ba 37542-63283
Giải tư 33720-90132-53727-78229-99988-76582-05132
Giải năm 8580
Giải sáu 6910-1667-6594
Giải bảy 143
Giải tám 26
KQXS Hồ Chí Minh 21/06/2021
Giải đặc biệt 375557 Đầu - Nháy
Giải nhất 33208 0: 08,03,05,05
1: 10,14
2: 27
3: 38,38,30
4: 44
5: 57,55
6: 66
7: 70,73
8: 88
9: 92

2 Nháy: 05,38
Giải nhì 60803
Giải ba 35538-14870
Giải tư 90510-07492-61888-52573-38138-58514-46855
Giải năm 8227
Giải sáu 2705-9030-7944
Giải bảy 205
Giải tám 66
KQXS Hồ Chí Minh 19/06/2021
Giải đặc biệt 664980 Đầu - Nháy
Giải nhất 01152 0: 03
1:
2:
3: 34,33
4: 45
5: 52,59
6: 69,64,68
7: 76,72
8: 80,87,89
9: 99,90,98,90

2 Nháy: 90
Giải nhì 69334
Giải ba 53233-05269
Giải tư 20399-15976-61345-32703-07790-12787-14289
Giải năm 6198
Giải sáu 5490-1672-7159
Giải bảy 164
Giải tám 68
KQXS Hồ Chí Minh 14/06/2021
Giải đặc biệt 546072 Đầu - Nháy
Giải nhất 79195 0: 08,06
1: 12
2: 26,27
3: 36
4: 41,40
5:
6: 64,61,60,67,61
7: 72,71
8: 85
9: 95,93

2 Nháy: 61
Giải nhì 97226
Giải ba 75585-03527
Giải tư 97508-77506-86064-74161-86971-90560-23536
Giải năm 0141
Giải sáu 9867-7393-1212
Giải bảy 161
Giải tám 40
KQXS Hồ Chí Minh 12/06/2021
Giải đặc biệt 062117 Đầu - Nháy
Giải nhất 61608 0: 08,06,04
1: 17,17,13
2: 28
3:
4: 41
5: 53,57
6: 69,67,61,63
7: 72
8: 87,87,88
9:

2 Nháy: 17,87
Giải nhì 82353
Giải ba 97087-32917
Giải tư 27987-47741-63069-31967-26228-18272-45361
Giải năm 9506
Giải sáu 2763-1913-7957
Giải bảy 188
Giải tám 04
KQXS Hồ Chí Minh 07/06/2021
Giải đặc biệt 633890 Đầu - Nháy
Giải nhất 30906 0: 06,06
1: 11,10,13
2: 25,24
3: 39,30
4: 46
5: 57
6: 63
7: 71
8: 85,88
9: 90,93,91

2 Nháy: 06
Giải nhì 07611
Giải ba 13757-78493
Giải tư 56091-00410-66639-79546-67125-48971-17006
Giải năm 4785
Giải sáu 5324-1013-5063
Giải bảy 630
Giải tám 88
KQXS Hồ Chí Minh 05/06/2021
Giải đặc biệt 301978 Đầu - Nháy
Giải nhất 90825 0: 00
1:
2: 25,27,22
3: 39,38,35
4: 47
5: 55,51
6: 63,68,65
7: 78,75
8: 80,85
9: 95
Giải nhì 13347
Giải ba 57555-36463
Giải tư 35768-72465-40475-62780-79385-82727-07339
Giải năm 8738
Giải sáu 9995-9535-8800
Giải bảy 922
Giải tám 51
KQXS Hồ Chí Minh 31/05/2021
Giải đặc biệt 237960 Đầu - Nháy
Giải nhất 54543 0:
1:
2: 24,28,26,28,20
3: 35,34
4: 43,44,42
5: 57
6: 60,60
7: 74,70,75
8: 83
9: 92

2 Nháy: 28,60
Giải nhì 51044
Giải ba 89924-61128
Giải tư 61435-73883-19392-70474-71134-28260-46570
Giải năm 4526
Giải sáu 1928-7375-7257
Giải bảy 420
Giải tám 42
KQXS Hồ Chí Minh 29/05/2021
Giải đặc biệt 561270 Đầu - Nháy
Giải nhất 24205 0: 05,07,09,08,08
1:
2: 27
3: 37
4: 42,47
5:
6: 68,67,62
7: 70,77,76,78
8:
9: 98,94

2 Nháy: 08
Giải nhì 56998
Giải ba 57477-89042
Giải tư 39268-98476-56237-02578-77467-54227-60307
Giải năm 2209
Giải sáu 4762-9308-1708
Giải bảy 394
Giải tám 47
KQXS Hồ Chí Minh 24/05/2021
Giải đặc biệt 705121 Đầu - Nháy
Giải nhất 72599 0: 02,07,01
1: 11,10
2: 21,26
3: 37,34,37,35
4:
5: 57
6: 63
7: 75
8: 82,87
9: 99,90

2 Nháy: 37
Giải nhì 71326
Giải ba 72163-53302
Giải tư 68337-36475-19007-93582-36501-66087-04334
Giải năm 2337
Giải sáu 5911-0210-2435
Giải bảy 390
Giải tám 57
KQXS Hồ Chí Minh 22/05/2021
Giải đặc biệt 095548 Đầu - Nháy
Giải nhất 21049 0: 07,06,06,04
1: 15,11
2:
3: 35,31
4: 48,49,43,41
5:
6: 68,68,68
7: 79,75
8:
9: 99

2 Nháy: 06
3 Nháy: 68
Giải nhì 99307
Giải ba 51168-42579
Giải tư 34706-74143-64399-61006-62935-74515-30075
Giải năm 9611
Giải sáu 6104-7268-3768
Giải bảy 241
Giải tám 31
KQXS Hồ Chí Minh 17/05/2021
Giải đặc biệt 168761 Đầu - Nháy
Giải nhất 05037 0:
1: 11,11,15
2: 29,29
3: 37,31,33,35
4:
5: 58
6: 61
7: 74,79
8: 81,88,89,84
9: 91

2 Nháy: 11,29
Giải nhì 93874
Giải ba 34211-02429
Giải tư 29581-64358-17331-09711-87588-57989-19091
Giải năm 3379
Giải sáu 5415-1884-1229
Giải bảy 433
Giải tám 35
KQXS Hồ Chí Minh 15/05/2021
Giải đặc biệt 323053 Đầu - Nháy
Giải nhất 68391 0: 05
1: 18,11
2:
3: 36
4: 49
5: 53,59,59,52,53
6:
7: 71,70,75,77
8: 82,83
9: 91,98

2 Nháy: 53,59
Giải nhì 04671
Giải ba 29405-64970
Giải tư 24659-74459-40782-95475-79349-30477-34636
Giải năm 6983
Giải sáu 7652-6398-9818
Giải bảy 211
Giải tám 53
KQXS Hồ Chí Minh 10/05/2021
Giải đặc biệt 333878 Đầu - Nháy
Giải nhất 52214 0:
1: 14,15
2: 29,26
3: 31,32
4: 46
5: 54,53,52
6: 63,69,60
7: 78,71,70
8: 80,84
9:
Giải nhì 03254
Giải ba 92929-57915
Giải tư 85331-14171-17163-32153-62970-71269-38560
Giải năm 9152
Giải sáu 8780-6146-7132
Giải bảy 384
Giải tám 26
KQXS Hồ Chí Minh 08/05/2021
Giải đặc biệt 807073 Đầu - Nháy
Giải nhất 24518 0: 04
1: 18,13,18
2: 20
3:
4: 45,46,49,49
5: 53,51
6: 62
7: 73,78,75,79
8:
9: 95,99

2 Nháy: 18,49
Giải nhì 21704
Giải ba 01753-07113
Giải tư 77645-55451-71546-82520-09878-27795-61975
Giải năm 2549
Giải sáu 8262-8049-4999
Giải bảy 418
Giải tám 79

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình

BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 26/10/2021
16386183

Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 17h00 là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.