KQXS Hồ Chí Minh 19/04/2024
Giải đặc biệt 903684 Đầu - Nháy
Giải nhất 24696 0: 00
1: 18,16
2: 22,20
3:
4:
5: 50
6: 67,68
7: 78,73,79
8: 84,89
9: 96,92,97,94,98
Giải nhì 63050
Giải ba 91018-28489
Giải tư 58492-62416-15278-19922-21500-56497-47467
Giải năm 3468
Giải sáu 1973-0520-6979
Giải bảy 494
Giải tám 98
KQXS Hồ Chí Minh 18/04/2024
Giải đặc biệt 903684 Đầu - Nháy
Giải nhất 24696 0: 00
1: 18,16
2: 22,20
3:
4:
5: 50
6: 67,68
7: 78,73,79
8: 84,89
9: 96,92,97,94,98
Giải nhì 63050
Giải ba 91018-28489
Giải tư 58492-62416-15278-19922-21500-56497-47467
Giải năm 3468
Giải sáu 1973-0520-6979
Giải bảy 494
Giải tám 98
KQXS Hồ Chí Minh 17/04/2024
Giải đặc biệt 903684 Đầu - Nháy
Giải nhất 24696 0: 00
1: 18,16
2: 22,20
3:
4:
5: 50
6: 67,68
7: 78,73,79
8: 84,89
9: 96,92,97,94,98
Giải nhì 63050
Giải ba 91018-28489
Giải tư 58492-62416-15278-19922-21500-56497-47467
Giải năm 3468
Giải sáu 1973-0520-6979
Giải bảy 494
Giải tám 98
KQXS Hồ Chí Minh 16/04/2024
Giải đặc biệt 903684 Đầu - Nháy
Giải nhất 24696 0: 00
1: 18,16
2: 22,20
3:
4:
5: 50
6: 67,68
7: 78,73,79
8: 84,89
9: 96,92,97,94,98
Giải nhì 63050
Giải ba 91018-28489
Giải tư 58492-62416-15278-19922-21500-56497-47467
Giải năm 3468
Giải sáu 1973-0520-6979
Giải bảy 494
Giải tám 98
KQXS Hồ Chí Minh 15/04/2024
Giải đặc biệt 903684 Đầu - Nháy
Giải nhất 24696 0: 00
1: 18,16
2: 22,20
3:
4:
5: 50
6: 67,68
7: 78,73,79
8: 84,89
9: 96,92,97,94,98
Giải nhì 63050
Giải ba 91018-28489
Giải tư 58492-62416-15278-19922-21500-56497-47467
Giải năm 3468
Giải sáu 1973-0520-6979
Giải bảy 494
Giải tám 98
KQXS Hồ Chí Minh 14/04/2024
Giải đặc biệt 309125 Đầu - Nháy
Giải nhất 65226 0: 09,06,02
1: 13,16,13,15,14
2: 25,26
3: 36
4: 42
5:
6: 65
7: 76,77,74,70
8:
9: 98

2 Nháy: 13
Giải nhì 44565
Giải ba 51613-86409
Giải tư 61116-29576-42413-37115-29242-96636-38806
Giải năm 5714
Giải sáu 8198-4977-8302
Giải bảy 974
Giải tám 70
KQXS Hồ Chí Minh 13/04/2024
Giải đặc biệt
Đầu - Nháy
Giải nhất 65226 0: 09,06,02
1: 13,16,13,15,14
2: 26
3: 36
4: 42
5:
6: 65
7: 76,77,74,70
8:
9: 98

2 Nháy: 13
Giải nhì 44565
Giải ba 51613-86409
Giải tư 61116-29576-42413-37115-29242-96636-38806
Giải năm 5714
Giải sáu 8198-4977-8302
Giải bảy 974
Giải tám 70
KQXS Hồ Chí Minh 12/04/2024
Giải đặc biệt 529215 Đầu - Nháy
Giải nhất 98034 0: 01
1: 15,14
2: 24
3: 34,35
4: 40,43,47
5: 56
6:
7: 72
8: 88,89
9: 94,98,98,91,90

2 Nháy: 98
Giải nhì 06394
Giải ba 61472-28640
Giải tư 85601-28788-77598-53243-95456-80798-46147
Giải năm 2524
Giải sáu 4191-4489-3914
Giải bảy 190
Giải tám 35
KQXS Hồ Chí Minh 11/04/2024
Giải đặc biệt 529215 Đầu - Nháy
Giải nhất 98034 0: 01
1: 15,14
2: 24
3: 34,35
4: 40,43,47
5: 56
6:
7: 72
8: 88,89
9: 94,98,98,91,90

2 Nháy: 98
Giải nhì 06394
Giải ba 61472-28640
Giải tư 85601-28788-77598-53243-95456-80798-46147
Giải năm 2524
Giải sáu 4191-4489-3914
Giải bảy 190
Giải tám 35
KQXS Hồ Chí Minh 10/04/2024
Giải đặc biệt 529215 Đầu - Nháy
Giải nhất 98034 0: 01
1: 15,14
2: 24
3: 34,35
4: 40,43,47
5: 56
6:
7: 72
8: 88,89
9: 94,98,98,91,90

2 Nháy: 98
Giải nhì 06394
Giải ba 61472-28640
Giải tư 85601-28788-77598-53243-95456-80798-46147
Giải năm 2524
Giải sáu 4191-4489-3914
Giải bảy 190
Giải tám 35
KQXS Hồ Chí Minh 08/04/2024
Giải đặc biệt 529215 Đầu - Nháy
Giải nhất 98034 0: 01
1: 15,14
2: 24
3: 34,35
4: 40,43,47
5: 56
6:
7: 72
8: 88,89
9: 94,98,98,91,90

2 Nháy: 98
Giải nhì 06394
Giải ba 61472-28640
Giải tư 85601-28788-77598-53243-95456-80798-46147
Giải năm 2524
Giải sáu 4191-4489-3914
Giải bảy 190
Giải tám 35
KQXS Hồ Chí Minh 07/04/2024
Giải đặc biệt 193631 Đầu - Nháy
Giải nhất 93846 0:
1: 11
2: 20,27
3: 31,37
4: 46,44,41
5: 58,58
6: 60
7: 75,72
8: 80,85,86
9: 92,91

2 Nháy: 58
Giải nhì 78420
Giải ba 43280-02985
Giải tư 92758-57975-23937-88844-21611-15158-25460
Giải năm 3772
Giải sáu 0092-9586-2241
Giải bảy 127
Giải tám 91
KQXS Hồ Chí Minh 06/04/2024
Giải đặc biệt 193631 Đầu - Nháy
Giải nhất 93846 0:
1: 11
2: 20,27
3: 31,37
4: 46,44,41
5: 58,58
6: 60
7: 75,72
8: 80,85,86
9: 92,91

2 Nháy: 58
Giải nhì 78420
Giải ba 43280-02985
Giải tư 92758-57975-23937-88844-21611-15158-25460
Giải năm 3772
Giải sáu 0092-9586-2241
Giải bảy 127
Giải tám 91
KQXS Hồ Chí Minh 05/04/2024
Giải đặc biệt 013739 Đầu - Nháy
Giải nhất 65548 0:
1: 14,17,16
2: 24,23
3: 39,36,39
4: 48,49
5: 59,56
6: 60,65
7: 71
8:
9: 92,91,90

2 Nháy: 39
Giải nhì 11314
Giải ba 66871-47492
Giải tư 15817-30224-13916-74123-55436-32360-11249
Giải năm 6691
Giải sáu 5390-8939-0659
Giải bảy 465
Giải tám 56
KQXS Hồ Chí Minh 04/04/2024
Giải đặc biệt 013739 Đầu - Nháy
Giải nhất 65548 0:
1: 14,17,16
2: 24,23
3: 39,36,39
4: 48,49
5: 59,56
6: 60,65
7: 71
8:
9: 92,91,90

2 Nháy: 39
Giải nhì 11314
Giải ba 66871-47492
Giải tư 15817-30224-13916-74123-55436-32360-11249
Giải năm 6691
Giải sáu 5390-8939-0659
Giải bảy 465
Giải tám 56
KQXS Hồ Chí Minh 03/04/2024
Giải đặc biệt 013739 Đầu - Nháy
Giải nhất 65548 0:
1: 14,17,16
2: 24,23
3: 39,36,39
4: 48,49
5: 59,56
6: 60,65
7: 71
8:
9: 92,91,90

2 Nháy: 39
Giải nhì 11314
Giải ba 66871-47492
Giải tư 15817-30224-13916-74123-55436-32360-11249
Giải năm 6691
Giải sáu 5390-8939-0659
Giải bảy 465
Giải tám 56
KQXS Hồ Chí Minh 02/04/2024
Giải đặc biệt 013739 Đầu - Nháy
Giải nhất 65548 0:
1: 14,17,16
2: 24,23
3: 39,36,39
4: 48,49
5: 59,56
6: 60,65
7: 71
8:
9: 92,91,90

2 Nháy: 39
Giải nhì 11314
Giải ba 66871-47492
Giải tư 15817-30224-13916-74123-55436-32360-11249
Giải năm 6691
Giải sáu 5390-8939-0659
Giải bảy 465
Giải tám 56
KQXS Hồ Chí Minh 01/04/2024
Giải đặc biệt 013739 Đầu - Nháy
Giải nhất 65548 0:
1: 14,17,16
2: 24,23
3: 39,36,39
4: 48,49
5: 59,56
6: 60,65
7: 71
8:
9: 92,91,90

2 Nháy: 39
Giải nhì 11314
Giải ba 66871-47492
Giải tư 15817-30224-13916-74123-55436-32360-11249
Giải năm 6691
Giải sáu 5390-8939-0659
Giải bảy 465
Giải tám 56
KQXS Hồ Chí Minh 31/03/2024
Giải đặc biệt 379085 Đầu - Nháy
Giải nhất 93533 0: 08
1:
2:
3: 33,30
4: 42,45,49,49
5: 59
6:
7: 79,73
8: 85,87,88,80,84,85
9: 90,99

2 Nháy: 49,85
Giải nhì 88487
Giải ba 95342-22890
Giải tư 93745-96649-94079-73388-81773-64508-48980
Giải năm 0884
Giải sáu 2230-7785-5399
Giải bảy 049
Giải tám 59
KQXS Hồ Chí Minh 30/03/2024
Giải đặc biệt 379085 Đầu - Nháy
Giải nhất 93533 0: 08
1:
2:
3: 33,30
4: 42,45,49,49
5: 59
6:
7: 79,73
8: 85,87,88,80,84,85
9: 90,99

2 Nháy: 49,85
Giải nhì 88487
Giải ba 95342-22890
Giải tư 93745-96649-94079-73388-81773-64508-48980
Giải năm 0884
Giải sáu 2230-7785-5399
Giải bảy 049
Giải tám 59

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình

BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 20/04/2024


Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 17h00 là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.


vào web Kết Quả Nét xem các số đẹp hôm nay