vào XSMB.top xem các cao thủ chốt số

vào RaoVat.me để tạo kênh bán hàng miễn phí - đăng tin rao vặt miễn phí
KQXS Hồ Chí Minh 19/09/2022
Giải đặc biệt 275622 Đầu - Nháy
Giải nhất 04115 0: 06
1: 15,16,14
2: 22,26,26
3: 36
4: 45,44,42
5: 53
6: 66
7: 72,76,73
8: 80
9: 95

2 Nháy: 26
Giải nhì 18626
Giải ba 82372-18895
Giải tư 23953-77945-22836-22716-66876-94644-66426
Giải năm 6780
Giải sáu 9773-2242-0466
Giải bảy 814
Giải tám 06
KQXS Hồ Chí Minh 17/09/2022
Giải đặc biệt 517935 Đầu - Nháy
Giải nhất 88510 0: 08
1: 10,16
2:
3: 35,30,35
4: 40,42
5: 54,53
6: 63
7:
8: 82,86,84,89
9: 95,92,98

2 Nháy: 35
Giải nhì 85716
Giải ba 15730-15195
Giải tư 82235-67754-38740-19692-20482-72453-50908
Giải năm 9863
Giải sáu 4986-3798-4184
Giải bảy 542
Giải tám 89
KQXS Hồ Chí Minh 10/09/2022
Giải đặc biệt 965021 Đầu - Nháy
Giải nhất 93890 0:
1:
2: 21,20,28
3:
4: 49
5: 51,57,53
6: 64,63,60,67
7: 71,75,78
8: 81
9: 90,96,92
Giải nhì 14951
Giải ba 46020-37264
Giải tư 30349-60871-08096-65363-76860-13575-97428
Giải năm 5181
Giải sáu 7778-1557-9853
Giải bảy 267
Giải tám 92
KQXS Hồ Chí Minh 29/08/2022
Giải đặc biệt 547490 Đầu - Nháy
Giải nhất 32716 0: 08,05,04
1: 16,17
2: 28
3: 38,31,32
4: 43,42,44
5: 50
6:
7:
8: 87,86
9: 90,95,90

2 Nháy: 90
Giải nhì 81043
Giải ba 39395-40787
Giải tư 78538-24908-74005-63750-16131-90790-42104
Giải năm 8586
Giải sáu 7728-6617-3242
Giải bảy 944
Giải tám 32
KQXS Hồ Chí Minh 27/08/2022
Giải đặc biệt 974485 Đầu - Nháy
Giải nhất 70776 0: 00
1: 12
2: 28
3: 35,36,34,32
4: 44,41
5:
6: 64,60,60
7: 76,70
8: 85,86
9: 91,95

2 Nháy: 60
Giải nhì 33344
Giải ba 71635-27891
Giải tư 79564-14441-38486-18000-45612-00436-31434
Giải năm 4860
Giải sáu 2232-8060-0195
Giải bảy 470
Giải tám 28
KQXS Hồ Chí Minh 22/08/2022
Giải đặc biệt 226043 Đầu - Nháy
Giải nhất 22205 0: 05,02,06,02,05
1: 14
2:
3: 38
4: 43,45
5: 58
6: 65
7: 79,78
8: 88,82,80,87
9: 99

2 Nháy: 02,05
Giải nhì 70088
Giải ba 77002-13114
Giải tư 90479-48399-92406-77178-63382-43402-85738
Giải năm 1565
Giải sáu 9645-5380-5205
Giải bảy 187
Giải tám 58
KQXS Hồ Chí Minh 20/08/2022
Giải đặc biệt 206980 Đầu - Nháy
Giải nhất 39722 0:
1:
2: 22,23,27
3: 39,32,31,34,37,38,34
4: 43
5: 55
6: 64,67,66
7:
8: 80,88
9: 94

2 Nháy: 34
Giải nhì 67655
Giải ba 37139-27932
Giải tư 26364-89494-10843-53631-31323-05834-86967
Giải năm 1337
Giải sáu 6638-0927-0288
Giải bảy 534
Giải tám 66
KQXS Hồ Chí Minh 15/08/2022
Giải đặc biệt 404203 Đầu - Nháy
Giải nhất 11403 0: 03,03,06,02
1: 11,14
2: 26
3:
4: 40,45
5: 52,53
6: 62,60,65
7: 79,77,75
8:
9: 99

2 Nháy: 03
Giải nhì 12811
Giải ba 29352-24162
Giải tư 07453-10379-66577-25860-40340-47406-55926
Giải năm 2499
Giải sáu 7065-8375-8702
Giải bảy 714
Giải tám 45
KQXS Hồ Chí Minh 13/08/2022
Giải đặc biệt 447907 Đầu - Nháy
Giải nhất 99197 0: 07,06
1:
2: 27,24
3: 38,32
4: 45
5: 50,54
6: 67,60
7: 79
8: 87,86,82
9: 97,93,95
Giải nhì 71867
Giải ba 77338-90532
Giải tư 37187-67186-72750-19706-45193-73027-71682
Giải năm 9760
Giải sáu 7954-5279-9745
Giải bảy 295
Giải tám 24
KQXS Hồ Chí Minh 08/08/2022
Giải đặc biệt 113944 Đầu - Nháy
Giải nhất 65467 0: 09,02,07,04,04
1:
2:
3: 31
4: 44,45
5: 50,59
6: 67,64,63
7: 72
8: 86
9: 95,94,91

2 Nháy: 04
Giải nhì 54264
Giải ba 57850-31695
Giải tư 87109-63872-55002-02794-54386-15663-03831
Giải năm 1507
Giải sáu 4404-7404-8459
Giải bảy 145
Giải tám 91
KQXS Hồ Chí Minh 06/08/2022
Giải đặc biệt 267716 Đầu - Nháy
Giải nhất 17392 0: 03,07,00
1: 16,16,10,18,14
2:
3: 30
4: 43
5: 50
6: 66,66
7: 78,78
8: 87
9: 92,96

2 Nháy: 16,66,78
Giải nhì 45316
Giải ba 09096-56866
Giải tư 99510-71678-85230-15550-10366-36303-40607
Giải năm 6200
Giải sáu 5178-5018-5643
Giải bảy 987
Giải tám 14
KQXS Hồ Chí Minh 01/08/2022
Giải đặc biệt 251992 Đầu - Nháy
Giải nhất 78144 0: 02,03,01
1:
2:
3: 35,37
4: 44,43,45,40,40,47
5:
6:
7: 79
8: 87,89,89,88
9: 92,90

2 Nháy: 40,89
Giải nhì 17902
Giải ba 79043-58703
Giải tư 39245-50140-21735-07987-57590-99101-81540
Giải năm 8447
Giải sáu 3037-7089-7289
Giải bảy 788
Giải tám 79
KQXS Hồ Chí Minh 30/07/2022
Giải đặc biệt 122133 Đầu - Nháy
Giải nhất 81209 0: 09,00,06,03
1: 16,15
2: 28,26,27
3: 33
4: 49,41
5: 51,56,51
6: 68,68
7: 73
8:
9:

2 Nháy: 51,68
Giải nhì 92368
Giải ba 14300-24328
Giải tư 27551-20226-23816-93849-30973-31015-08168
Giải năm 4156
Giải sáu 9541-1306-1203
Giải bảy 951
Giải tám 27
KQXS Hồ Chí Minh 25/07/2022
Giải đặc biệt 792251 Đầu - Nháy
Giải nhất 73710 0: 08
1: 10,12,10
2: 22
3: 36
4: 42,49,43,44
5: 51,57,56,58
6: 67
7: 72
8: 87
9: 92

2 Nháy: 10
Giải nhì 24212
Giải ba 18642-32387
Giải tư 23208-82857-87549-58643-36256-35858-83172
Giải năm 4667
Giải sáu 6836-8410-8122
Giải bảy 092
Giải tám 44
KQXS Hồ Chí Minh 23/07/2022
Giải đặc biệt 197889 Đầu - Nháy
Giải nhất 67231 0: 02,03
1: 11
2: 21,23,26
3: 31
4: 43
5: 59,53,51
6:
7: 71,78,73
8: 89,83
9: 97,92
Giải nhì 47759
Giải ba 81321-60753
Giải tư 45643-13923-76697-01571-71883-55111-62978
Giải năm 2473
Giải sáu 2451-2626-5492
Giải bảy 202
Giải tám 03
KQXS Hồ Chí Minh 18/07/2022
Giải đặc biệt 739652 Đầu - Nháy
Giải nhất 94224 0: 07
1:
2: 24,21,26
3: 33
4:
5: 52
6: 67
7: 77,72,77,73,73,78,70
8: 80,87
9: 90,99

2 Nháy: 73,77
Giải nhì 15277
Giải ba 66872-97290
Giải tư 59921-71207-73580-64999-74833-83877-11567
Giải năm 4987
Giải sáu 1773-1973-0626
Giải bảy 678
Giải tám 70
KQXS Hồ Chí Minh 16/07/2022
Giải đặc biệt 700435 Đầu - Nháy
Giải nhất 26311 0: 08,06
1: 11,15,14,11,16
2: 29,25
3: 35,35
4: 48
5: 58,58
6: 67
7:
8: 80,86,85
9:

2 Nháy: 11,35,58
Giải nhì 81408
Giải ba 43715-49906
Giải tư 38435-56514-16367-21258-05948-44280-27286
Giải năm 6185
Giải sáu 8311-9958-3329
Giải bảy 916
Giải tám 25
KQXS Hồ Chí Minh 11/07/2022
Giải đặc biệt 815486 Đầu - Nháy
Giải nhất 77502 0: 02,04,06
1: 16
2:
3: 35,32
4: 40,47
5: 56,51,54
6: 69,65
7: 73
8: 86,86
9: 97,92

2 Nháy: 86
Giải nhì 02916
Giải ba 14197-72856
Giải tư 90340-35904-45686-97092-52651-62769-88565
Giải năm 4835
Giải sáu 6347-8306-8632
Giải bảy 973
Giải tám 54
KQXS Hồ Chí Minh 09/07/2022
Giải đặc biệt 049439 Đầu - Nháy
Giải nhất 77318 0: 02,03,03
1: 18
2: 29,24
3: 39,32,39
4: 47
5: 58,56
6: 67,60,62,63,68
7: 76
8:
9:

2 Nháy: 03,39
Giải nhì 43867
Giải ba 34658-23760
Giải tư 67176-79129-66024-26832-18662-41656-12247
Giải năm 8302
Giải sáu 4603-3403-9863
Giải bảy 139
Giải tám 68
KQXS Hồ Chí Minh 04/07/2022
Giải đặc biệt 310311 Đầu - Nháy
Giải nhất 22564 0: 09,05
1: 11,11
2: 29
3: 39,37
4: 47
5: 59,59,59
6: 64
7: 78,79,73
8: 80,80,82
9:

2 Nháy: 11,80
3 Nháy: 59
Giải nhì 68539
Giải ba 43937-05909
Giải tư 34511-98480-29747-74959-85980-34105-65378
Giải năm 3229
Giải sáu 0159-2479-3182
Giải bảy 659
Giải tám 73

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình

BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 02/12/2022


Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 17h00 là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.