KQXS Vũng Tàu 24/05/2022
Giải đặc biệt 479247 Đầu - Nháy
Giải nhất 01893 0: 02,02,01
1: 19,19
2: 23,28
3: 35
4: 47,49
5: 51
6: 61
7: 75,76
8: 80
9: 93,93,95

2 Nháy: 02,19,93
Giải nhì 86219
Giải ba 69423-34502
Giải tư 30693-70902-41880-27375-74628-79476-24561
Giải năm 1519
Giải sáu 3651-3549-1395
Giải bảy 101
Giải tám 35
KQXS Vũng Tàu 17/05/2022
Giải đặc biệt 013467 Đầu - Nháy
Giải nhất 91451 0: 07,07,04,05
1: 18
2: 26
3:
4: 47,42
5: 51,52,55
6: 67,66
7:
8: 83,80,87,87
9: 97

2 Nháy: 07,87
Giải nhì 20407
Giải ba 04497-07866
Giải tư 65083-05207-58704-22280-61052-02847-08526
Giải năm 4287
Giải sáu 5487-1618-7955
Giải bảy 942
Giải tám 05
KQXS Vũng Tàu 10/05/2022
Giải đặc biệt 288647 Đầu - Nháy
Giải nhất 25844 0: 05,07,07
1: 16
2: 21,28
3: 30,39
4: 47,44,49
5: 57
6:
7: 75,79
8: 86
9: 96,99,95

2 Nháy: 07
Giải nhì 31375
Giải ba 10321-94505
Giải tư 84396-91007-81149-52899-73128-26707-50957
Giải năm 2830
Giải sáu 1916-3979-6295
Giải bảy 139
Giải tám 86
KQXS Vũng Tàu 03/05/2022
Giải đặc biệt 155597 Đầu - Nháy
Giải nhất 20540 0: 09,08,01
1: 18
2: 25,26,29
3:
4: 40
5: 51,54,58
6: 64
7: 77
8: 82
9: 97,91,92,97

2 Nháy: 97
Giải nhì 48882
Giải ba 16509-09891
Giải tư 09092-18218-78308-48551-39354-09425-74664
Giải năm 6777
Giải sáu 2101-2126-1658
Giải bảy 329
Giải tám 97
KQXS Vũng Tàu 26/04/2022
Giải đặc biệt 824918 Đầu - Nháy
Giải nhất 51934 0:
1: 18,19,16,13
2:
3: 34,37,35,36,37,34
4: 45,46
5: 58
6:
7: 74,77
8: 81,82
9: 93

2 Nháy: 34,37
Giải nhì 24745
Giải ba 12246-62981
Giải tư 92137-84174-34935-09119-36316-63182-90336
Giải năm 3277
Giải sáu 4737-9558-9793
Giải bảy 113
Giải tám 34
KQXS Vũng Tàu 19/04/2022
Giải đặc biệt 282701 Đầu - Nháy
Giải nhất 99388 0: 01,02
1: 13,16
2: 21
3: 37,39
4: 40
5: 54,52
6:
7:
8: 88,89,89,84,89
9: 96,91,95

3 Nháy: 89
Giải nhì 59754
Giải ba 32113-91489
Giải tư 75140-51116-40796-79491-59495-99102-80789
Giải năm 0237
Giải sáu 6152-7784-4339
Giải bảy 621
Giải tám 89
KQXS Vũng Tàu 12/04/2022
Giải đặc biệt 108549 Đầu - Nháy
Giải nhất 31570 0: 05
1: 13,11,15
2:
3: 32
4: 49,46
5: 53,52
6:
7: 70,76
8: 88
9: 96,90,93,98,92,91
Giải nhì 69513
Giải ba 21196-07153
Giải tư 96790-02405-45593-89646-70276-53852-03598
Giải năm 4592
Giải sáu 3732-1388-9611
Giải bảy 915
Giải tám 91
KQXS Vũng Tàu 05/04/2022
Giải đặc biệt 992946 Đầu - Nháy
Giải nhất 45805 0: 05,01,00
1: 16,14
2: 21,20
3: 32
4: 46,49,49
5: 54,57
6:
7:
8: 84,86,80,83
9: 96

2 Nháy: 49
Giải nhì 66054
Giải ba 93221-67157
Giải tư 73101-37184-37249-33716-16896-32300-16620
Giải năm 6286
Giải sáu 7280-5714-0032
Giải bảy 683
Giải tám 49
KQXS Vũng Tàu 29/03/2022
Giải đặc biệt 225659 Đầu - Nháy
Giải nhất 62303 0: 03,03
1: 17,18
2:
3: 38,34
4:
5: 59,57
6: 62,68,63,66
7: 77
8: 82,89
9: 95,90,92

2 Nháy: 03
Giải nhì 13238
Giải ba 95582-59317
Giải tư 09962-44177-60968-02357-06803-22089-90995
Giải năm 8334
Giải sáu 3763-9318-3490
Giải bảy 392
Giải tám 66
KQXS Vũng Tàu 22/03/2022
Giải đặc biệt 867445 Đầu - Nháy
Giải nhất 63335 0: 00,04,09,05
1:
2: 29
3: 35,31
4: 45,47,45
5:
6: 60,61,65
7:
8: 82,88,87
9: 90,95

2 Nháy: 45
Giải nhì 80547
Giải ba 39390-03960
Giải tư 48082-72461-98345-93300-10888-71195-94004
Giải năm 0829
Giải sáu 0087-6309-3705
Giải bảy 531
Giải tám 65
KQXS Vũng Tàu 15/03/2022
Giải đặc biệt 334948 Đầu - Nháy
Giải nhất 69061 0: 01,02,03,06
1: 13
2: 26,20
3: 35,32,35
4: 48,46
5:
6: 61,66,62
7: 75
8: 85
9: 94

2 Nháy: 35
Giải nhì 28835
Giải ba 45946-67913
Giải tư 51194-59401-03232-90126-12902-32203-60866
Giải năm 3406
Giải sáu 9075-9162-6435
Giải bảy 085
Giải tám 20
KQXS Vũng Tàu 08/03/2022
Giải đặc biệt 968749 Đầu - Nháy
Giải nhất 96025 0: 08
1: 10
2: 25,28,26
3: 31,31
4: 49,46,40,41
5: 51
6: 65,68,61
7: 77
8: 88
9: 97

2 Nháy: 31
Giải nhì 00131
Giải ba 37588-70077
Giải tư 19197-26946-56965-70228-07331-07508-89540
Giải năm 8968
Giải sáu 5526-0310-1941
Giải bảy 451
Giải tám 61
KQXS Vũng Tàu 01/03/2022
Giải đặc biệt 437690 Đầu - Nháy
Giải nhất 07416 0: 08,06
1: 16,10,11,18
2: 20,22
3:
4: 46,48
5: 54
6: 69,67
7:
8: 86,84,83
9: 90,93
Giải nhì 16593
Giải ba 54546-47269
Giải tư 22648-42908-75420-44667-56806-11710-04311
Giải năm 2118
Giải sáu 9186-2284-3983
Giải bảy 854
Giải tám 22
KQXS Vũng Tàu 22/02/2022
Giải đặc biệt 282182 Đầu - Nháy
Giải nhất 24989 0: 07,05
1: 10,16
2: 22,24,23
3: 34,34
4:
5: 59
6: 66,60
7: 77,74
8: 82,89
9: 91,92

2 Nháy: 34
Giải nhì 26122
Giải ba 30934-07924
Giải tư 61066-90560-74507-74891-61923-81934-63577
Giải năm 3992
Giải sáu 4959-1505-8974
Giải bảy 410
Giải tám 16
KQXS Vũng Tàu 15/02/2022
Giải đặc biệt 040301 Đầu - Nháy
Giải nhất 45101 0: 01,01,06
1:
2: 20,28
3:
4: 44,48
5:
6: 61,67,64,60
7: 73
8: 89,80,80
9: 94,97,92

2 Nháy: 01,80
Giải nhì 31861
Giải ba 03889-80420
Giải tư 67744-27594-06680-97448-09167-30297-60473
Giải năm 8992
Giải sáu 8064-9060-8980
Giải bảy 906
Giải tám 28
KQXS Vũng Tàu 08/02/2022
Giải đặc biệt 801237 Đầu - Nháy
Giải nhất 41030 0: 00
1: 14,18,10
2:
3: 37,30,31
4: 43
5: 52,52,54
6:
7: 73
8: 85
9: 95,90,96,98,90

2 Nháy: 52,90
Giải nhì 53514
Giải ba 81800-46773
Giải tư 78395-82190-96852-50152-22031-08018-52210
Giải năm 2396
Giải sáu 7043-7785-8754
Giải bảy 898
Giải tám 90
KQXS Vũng Tàu 01/02/2022
Giải đặc biệt 459260 Đầu - Nháy
Giải nhất 90462 0:
1: 15
2: 20,27,28
3: 38,38,30
4: 44,41
5: 51
6: 60,62,61,68
7: 72
8: 80,85
9: 96

2 Nháy: 38
Giải nhì 03172
Giải ba 07320-95951
Giải tư 05715-24127-55644-43580-81038-09528-13385
Giải năm 1938
Giải sáu 4541-3630-0161
Giải bảy 996
Giải tám 68
KQXS Vũng Tàu 25/01/2022
Giải đặc biệt 095457 Đầu - Nháy
Giải nhất 01024 0: 00
1: 16,13,16
2: 24
3: 31
4:
5: 57,55,57,56
6: 62,60,63,66
7: 70,79,78
8:
9: 98

2 Nháy: 16,57
Giải nhì 79831
Giải ba 52162-45316
Giải tư 34600-76960-92055-67470-34098-55263-18857
Giải năm 3256
Giải sáu 0266-7679-4278
Giải bảy 113
Giải tám 16
KQXS Vũng Tàu 18/01/2022
Giải đặc biệt 274123 Đầu - Nháy
Giải nhất 56768 0: 03,07
1: 17
2: 23,27,29
3: 35
4: 45
5: 59
6: 68
7: 79,78
8: 88,87,82
9: 90,90,98

2 Nháy: 90
Giải nhì 64045
Giải ba 77703-90679
Giải tư 28790-83378-93927-52507-18890-67359-04017
Giải năm 3588
Giải sáu 3687-2198-4382
Giải bảy 029
Giải tám 35
KQXS Vũng Tàu 11/01/2022
Giải đặc biệt 487766 Đầu - Nháy
Giải nhất 90390 0: 09,06,00
1: 13,14,16
2: 23
3: 35,33
4:
5:
6: 66
7: 77,72,71
8: 80
9: 90,94,98,99
Giải nhì 97177
Giải ba 46472-03094
Giải tư 11298-82835-03109-88106-43571-70080-32623
Giải năm 7499
Giải sáu 7113-0133-6214
Giải bảy 600
Giải tám 16

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình

BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 26/05/2022
87071416

Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 17h00 là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.