KQXS Vũng Tàu 14/07/2024
Giải đặc biệt 874413 Đầu - Nháy
Giải nhất 26188 0: 06,00,01,00,01
1: 13,15
2: 27
3: 37
4: 41,41,43
5: 56
6: 68
7:
8: 88,81
9: 95,92

2 Nháy: 00,01,41
Giải nhì 46095
Giải ba 38868-27937
Giải tư 99606-95756-83300-03501-66900-34941-85401
Giải năm 4541
Giải sáu 3527-6815-5543
Giải bảy 381
Giải tám 92
KQXS Vũng Tàu 13/07/2024
Giải đặc biệt 874413 Đầu - Nháy
Giải nhất 26188 0: 06,00,01,00,01
1: 13,15
2: 27
3: 37
4: 41,41,43
5: 56
6: 68
7:
8: 88,81
9: 95,92

2 Nháy: 00,01,41
Giải nhì 46095
Giải ba 38868-27937
Giải tư 99606-95756-83300-03501-66900-34941-85401
Giải năm 4541
Giải sáu 3527-6815-5543
Giải bảy 381
Giải tám 92
KQXS Vũng Tàu 12/07/2024
Giải đặc biệt 874413 Đầu - Nháy
Giải nhất 26188 0: 06,00,01,00,01
1: 13,15
2: 27
3: 37
4: 41,41,43
5: 56
6: 68
7:
8: 88,81
9: 95,92

2 Nháy: 00,01,41
Giải nhì 46095
Giải ba 38868-27937
Giải tư 99606-95756-83300-03501-66900-34941-85401
Giải năm 4541
Giải sáu 3527-6815-5543
Giải bảy 381
Giải tám 92
KQXS Vũng Tàu 11/07/2024
Giải đặc biệt 874413 Đầu - Nháy
Giải nhất 26188 0: 06,00,01,00,01
1: 13,15
2: 27
3: 37
4: 41,41,43
5: 56
6: 68
7:
8: 88,81
9: 95,92

2 Nháy: 00,01,41
Giải nhì 46095
Giải ba 38868-27937
Giải tư 99606-95756-83300-03501-66900-34941-85401
Giải năm 4541
Giải sáu 3527-6815-5543
Giải bảy 381
Giải tám 92
KQXS Vũng Tàu 10/07/2024
Giải đặc biệt 874413 Đầu - Nháy
Giải nhất 26188 0: 06,00,01,00,01
1: 13,15
2: 27
3: 37
4: 41,41,43
5: 56
6: 68
7:
8: 88,81
9: 95,92

2 Nháy: 00,01,41
Giải nhì 46095
Giải ba 38868-27937
Giải tư 99606-95756-83300-03501-66900-34941-85401
Giải năm 4541
Giải sáu 3527-6815-5543
Giải bảy 381
Giải tám 92
KQXS Vũng Tàu 09/07/2024
Giải đặc biệt 874413 Đầu - Nháy
Giải nhất 26188 0: 06,00,01,00,01
1: 13,15
2: 27
3: 37
4: 41,41,43
5: 56
6: 68
7:
8: 88,81
9: 95,92

2 Nháy: 00,01,41
Giải nhì 46095
Giải ba 38868-27937
Giải tư 99606-95756-83300-03501-66900-34941-85401
Giải năm 4541
Giải sáu 3527-6815-5543
Giải bảy 381
Giải tám 92
KQXS Vũng Tàu 08/07/2024
Giải đặc biệt 236345 Đầu - Nháy
Giải nhất 72063 0: 06
1: 15
2: 25,21,23
3: 34,36
4: 45
5: 53,57
6: 63,61
7:
8: 84,85,88
9: 97,94,92
Giải nhì 16553
Giải ba 89097-73161
Giải tư 64084-84034-09457-72285-98494-28192-66036
Giải năm 8288
Giải sáu 4825-2721-3323
Giải bảy 006
Giải tám 15
KQXS Vũng Tàu 07/07/2024
Giải đặc biệt 236345 Đầu - Nháy
Giải nhất 72063 0: 06
1: 15
2: 25,21,23
3: 34,36
4: 45
5: 53,57
6: 63,61
7:
8: 84,85,88
9: 97,94,92
Giải nhì 16553
Giải ba 89097-73161
Giải tư 64084-84034-09457-72285-98494-28192-66036
Giải năm 8288
Giải sáu 4825-2721-3323
Giải bảy 006
Giải tám 15
KQXS Vũng Tàu 06/07/2024
Giải đặc biệt 236345 Đầu - Nháy
Giải nhất 72063 0: 06
1: 15
2: 25,21,23
3: 34,36
4: 45
5: 53,57
6: 63,61
7:
8: 84,85,88
9: 97,94,92
Giải nhì 16553
Giải ba 89097-73161
Giải tư 64084-84034-09457-72285-98494-28192-66036
Giải năm 8288
Giải sáu 4825-2721-3323
Giải bảy 006
Giải tám 15
KQXS Vũng Tàu 05/07/2024
Giải đặc biệt 236345 Đầu - Nháy
Giải nhất 72063 0: 06
1: 15
2: 25,21,23
3: 34,36
4: 45
5: 53,57
6: 63,61
7:
8: 84,85,88
9: 97,94,92
Giải nhì 16553
Giải ba 89097-73161
Giải tư 64084-84034-09457-72285-98494-28192-66036
Giải năm 8288
Giải sáu 4825-2721-3323
Giải bảy 006
Giải tám 15
KQXS Vũng Tàu 04/07/2024
Giải đặc biệt 236345 Đầu - Nháy
Giải nhất 72063 0: 06
1: 15
2: 25,21,23
3: 34,36
4: 45
5: 53,57
6: 63,61
7:
8: 84,85,88
9: 97,94,92
Giải nhì 16553
Giải ba 89097-73161
Giải tư 64084-84034-09457-72285-98494-28192-66036
Giải năm 8288
Giải sáu 4825-2721-3323
Giải bảy 006
Giải tám 15
KQXS Vũng Tàu 03/07/2024
Giải đặc biệt 236345 Đầu - Nháy
Giải nhất 72063 0: 06
1: 15
2: 25,21,23
3: 34,36
4: 45
5: 53,57
6: 63,61
7:
8: 84,85,88
9: 97,94,92
Giải nhì 16553
Giải ba 89097-73161
Giải tư 64084-84034-09457-72285-98494-28192-66036
Giải năm 8288
Giải sáu 4825-2721-3323
Giải bảy 006
Giải tám 15
KQXS Vũng Tàu 02/07/2024
Giải đặc biệt 236345 Đầu - Nháy
Giải nhất 72063 0: 06
1: 15
2: 25,21,23
3: 34,36
4: 45
5: 53,57
6: 63,61
7:
8: 84,85,88
9: 97,94,92
Giải nhì 16553
Giải ba 89097-73161
Giải tư 64084-84034-09457-72285-98494-28192-66036
Giải năm 8288
Giải sáu 4825-2721-3323
Giải bảy 006
Giải tám 15
KQXS Vũng Tàu 01/07/2024
Giải đặc biệt 610274 Đầu - Nháy
Giải nhất 89122 0: 01,07
1: 15,17,12,12,12
2: 22,27,21,22,29
3:
4:
5: 51
6:
7: 74
8: 83,89
9: 99,90

2 Nháy: 22
3 Nháy: 12
Giải nhì 12101
Giải ba 64527-28099
Giải tư 08015-34721-66751-17217-67222-37412-11307
Giải năm 5890
Giải sáu 1412-5312-4383
Giải bảy 229
Giải tám 89
KQXS Vũng Tàu 30/06/2024
Giải đặc biệt 610274 Đầu - Nháy
Giải nhất 89122 0: 01,07
1: 15,17,12,12,12
2: 22,27,21,22,29
3:
4:
5: 51
6:
7: 74
8: 83,89
9: 99,90

2 Nháy: 22
3 Nháy: 12
Giải nhì 12101
Giải ba 64527-28099
Giải tư 08015-34721-66751-17217-67222-37412-11307
Giải năm 5890
Giải sáu 1412-5312-4383
Giải bảy 229
Giải tám 89
KQXS Vũng Tàu 29/06/2024
Giải đặc biệt 610274 Đầu - Nháy
Giải nhất 89122 0: 01,07
1: 15,17,12,12,12
2: 22,27,21,22,29
3:
4:
5: 51
6:
7: 74
8: 83,89
9: 99,90

2 Nháy: 22
3 Nháy: 12
Giải nhì 12101
Giải ba 64527-28099
Giải tư 08015-34721-66751-17217-67222-37412-11307
Giải năm 5890
Giải sáu 1412-5312-4383
Giải bảy 229
Giải tám 89
KQXS Vũng Tàu 28/06/2024
Giải đặc biệt 610274 Đầu - Nháy
Giải nhất 89122 0: 01,07
1: 15,17,12,12,12
2: 22,27,21,22,29
3:
4:
5: 51
6:
7: 74
8: 83,89
9: 99,90

2 Nháy: 22
3 Nháy: 12
Giải nhì 12101
Giải ba 64527-28099
Giải tư 08015-34721-66751-17217-67222-37412-11307
Giải năm 5890
Giải sáu 1412-5312-4383
Giải bảy 229
Giải tám 89
KQXS Vũng Tàu 27/06/2024
Giải đặc biệt 610274 Đầu - Nháy
Giải nhất 89122 0: 01,07
1: 15,17,12,12,12
2: 22,27,21,22,29
3:
4:
5: 51
6:
7: 74
8: 83,89
9: 99,90

2 Nháy: 22
3 Nháy: 12
Giải nhì 12101
Giải ba 64527-28099
Giải tư 08015-34721-66751-17217-67222-37412-11307
Giải năm 5890
Giải sáu 1412-5312-4383
Giải bảy 229
Giải tám 89
KQXS Vũng Tàu 26/06/2024
Giải đặc biệt 610274 Đầu - Nháy
Giải nhất 89122 0: 01,07
1: 15,17,12,12,12
2: 22,27,21,22,29
3:
4:
5: 51
6:
7: 74
8: 83,89
9: 99,90

2 Nháy: 22
3 Nháy: 12
Giải nhì 12101
Giải ba 64527-28099
Giải tư 08015-34721-66751-17217-67222-37412-11307
Giải năm 5890
Giải sáu 1412-5312-4383
Giải bảy 229
Giải tám 89
KQXS Vũng Tàu 25/06/2024
Giải đặc biệt 610274 Đầu - Nháy
Giải nhất 89122 0: 01,07
1: 15,17,12,12,12
2: 22,27,21,22,29
3:
4:
5: 51
6:
7: 74
8: 83,89
9: 99,90

2 Nháy: 22
3 Nháy: 12
Giải nhì 12101
Giải ba 64527-28099
Giải tư 08015-34721-66751-17217-67222-37412-11307
Giải năm 5890
Giải sáu 1412-5312-4383
Giải bảy 229
Giải tám 89

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình

BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 15/07/2024


Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 17h00 là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.


vào web Kết Quả Nét xem các số đẹp hôm nay