KQXS Vũng Tàu 26/09/2023
Giải đặc biệt 991040 Đầu - Nháy
Giải nhất 99090 0: 05
1:
2:
3: 34,32
4: 40,44
5: 51,59
6:
7: 77,78,78
8: 81,85
9: 90,90,93,91,98,95

2 Nháy: 78,90
Giải nhì 04751
Giải ba 70234-71277
Giải tư 20178-19890-17159-00332-04793-07481-37791
Giải năm 2385
Giải sáu 5698-8378-9505
Giải bảy 444
Giải tám 95
KQXS Vũng Tàu 25/09/2023
Giải đặc biệt 159659 Đầu - Nháy
Giải nhất 98999 0:
1: 19,10
2: 23,22
3:
4: 47,47,49,46
5: 59,55
6: 66,69
7: 72,77
8:
9: 99,93,95,95

2 Nháy: 47,95
Giải nhì 76547
Giải ba 67947-34149
Giải tư 85666-60772-29869-37993-37377-90523-44219
Giải năm 2355
Giải sáu 3446-1395-5410
Giải bảy 095
Giải tám 22
KQXS Vũng Tàu 24/09/2023
Giải đặc biệt 159659 Đầu - Nháy
Giải nhất 98999 0:
1: 19,10
2: 23,22
3:
4: 47,47,49,46
5: 59,55
6: 66,69
7: 72,77
8:
9: 99,93,95,95

2 Nháy: 47,95
Giải nhì 76547
Giải ba 67947-34149
Giải tư 85666-60772-29869-37993-37377-90523-44219
Giải năm 2355
Giải sáu 3446-1395-5410
Giải bảy 095
Giải tám 22
KQXS Vũng Tàu 23/09/2023
Giải đặc biệt 159659 Đầu - Nháy
Giải nhất 98999 0:
1: 19,10
2: 23,22
3:
4: 47,47,49,46
5: 59,55
6: 66,69
7: 72,77
8:
9: 99,93,95,95

2 Nháy: 47,95
Giải nhì 76547
Giải ba 67947-34149
Giải tư 85666-60772-29869-37993-37377-90523-44219
Giải năm 2355
Giải sáu 3446-1395-5410
Giải bảy 095
Giải tám 22
KQXS Vũng Tàu 22/09/2023
Giải đặc biệt 159659 Đầu - Nháy
Giải nhất 98999 0:
1: 19,10
2: 23,22
3:
4: 47,47,49,46
5: 59,55
6: 66,69
7: 72,77
8:
9: 99,93,95,95

2 Nháy: 47,95
Giải nhì 76547
Giải ba 67947-34149
Giải tư 85666-60772-29869-37993-37377-90523-44219
Giải năm 2355
Giải sáu 3446-1395-5410
Giải bảy 095
Giải tám 22
KQXS Vũng Tàu 21/09/2023
Giải đặc biệt 159659 Đầu - Nháy
Giải nhất 98999 0:
1: 19,10
2: 23,22
3:
4: 47,47,49,46
5: 59,55
6: 66,69
7: 72,77
8:
9: 99,93,95,95

2 Nháy: 47,95
Giải nhì 76547
Giải ba 67947-34149
Giải tư 85666-60772-29869-37993-37377-90523-44219
Giải năm 2355
Giải sáu 3446-1395-5410
Giải bảy 095
Giải tám 22
KQXS Vũng Tàu 20/09/2023
Giải đặc biệt 159659 Đầu - Nháy
Giải nhất 98999 0:
1: 19,10
2: 23,22
3:
4: 47,47,49,46
5: 59,55
6: 66,69
7: 72,77
8:
9: 99,93,95,95

2 Nháy: 47,95
Giải nhì 76547
Giải ba 67947-34149
Giải tư 85666-60772-29869-37993-37377-90523-44219
Giải năm 2355
Giải sáu 3446-1395-5410
Giải bảy 095
Giải tám 22
KQXS Vũng Tàu 19/09/2023
Giải đặc biệt 427281 Đầu - Nháy
Giải nhất 26632 0: 05
1: 12,10
2: 28,26,28
3: 32,31,34,36
4: 42
5: 51,52
6: 61
7: 73,78,75
8: 81
9:

2 Nháy: 28
Giải nhì 74461
Giải ba 08005-74473
Giải tư 09851-95952-91178-75631-94228-00434-21326
Giải năm 6275
Giải sáu 0612-6142-1828
Giải bảy 010
Giải tám 36
KQXS Vũng Tàu 17/09/2023
Giải đặc biệt 427281 Đầu - Nháy
Giải nhất 26632 0: 05
1: 12,10
2: 28,26,28
3: 32,31,34,36
4: 42
5: 51,52
6: 61
7: 73,78,75
8: 81
9:

2 Nháy: 28
Giải nhì 74461
Giải ba 08005-74473
Giải tư 09851-95952-91178-75631-94228-00434-21326
Giải năm 6275
Giải sáu 0612-6142-1828
Giải bảy 010
Giải tám 36
KQXS Vũng Tàu 16/09/2023
Giải đặc biệt 427281 Đầu - Nháy
Giải nhất 26632 0: 05
1: 12,10
2: 28,26,28
3: 32,31,34,36
4: 42
5: 51,52
6: 61
7: 73,78,75
8: 81
9:

2 Nháy: 28
Giải nhì 74461
Giải ba 08005-74473
Giải tư 09851-95952-91178-75631-94228-00434-21326
Giải năm 6275
Giải sáu 0612-6142-1828
Giải bảy 010
Giải tám 36
KQXS Vũng Tàu 15/09/2023
Giải đặc biệt 427281 Đầu - Nháy
Giải nhất 26632 0: 05
1: 12,10
2: 28,26,28
3: 32,31,34,36
4: 42
5: 51,52
6: 61
7: 73,78,75
8: 81
9:

2 Nháy: 28
Giải nhì 74461
Giải ba 08005-74473
Giải tư 09851-95952-91178-75631-94228-00434-21326
Giải năm 6275
Giải sáu 0612-6142-1828
Giải bảy 010
Giải tám 36
KQXS Vũng Tàu 14/09/2023
Giải đặc biệt 427281 Đầu - Nháy
Giải nhất 26632 0: 05
1: 12,10
2: 28,26,28
3: 32,31,34,36
4: 42
5: 51,52
6: 61
7: 73,78,75
8: 81
9:

2 Nháy: 28
Giải nhì 74461
Giải ba 08005-74473
Giải tư 09851-95952-91178-75631-94228-00434-21326
Giải năm 6275
Giải sáu 0612-6142-1828
Giải bảy 010
Giải tám 36
KQXS Vũng Tàu 13/09/2023
Giải đặc biệt 427281 Đầu - Nháy
Giải nhất 26632 0: 05
1: 12,10
2: 28,26,28
3: 32,31,34,36
4: 42
5: 51,52
6: 61
7: 73,78,75
8: 81
9:

2 Nháy: 28
Giải nhì 74461
Giải ba 08005-74473
Giải tư 09851-95952-91178-75631-94228-00434-21326
Giải năm 6275
Giải sáu 0612-6142-1828
Giải bảy 010
Giải tám 36
KQXS Vũng Tàu 12/09/2023
Giải đặc biệt 503609 Đầu - Nháy
Giải nhất 78667 0: 09
1: 11,10,13,18
2:
3: 39,30
4: 44
5: 58,59
6: 67,66
7: 75,75,73
8: 82,89,81
9:

2 Nháy: 75
Giải nhì 46758
Giải ba 71575-01975
Giải tư 07459-43511-88210-65839-30973-50513-77544
Giải năm 9930
Giải sáu 3482-0318-3166
Giải bảy 689
Giải tám 81
KQXS Vũng Tàu 11/09/2023
Giải đặc biệt 503609 Đầu - Nháy
Giải nhất 78667 0: 09
1: 11,10,13,18
2:
3: 39,30
4: 44
5: 58,59
6: 67,66
7: 75,75,73
8: 82,89,81
9:

2 Nháy: 75
Giải nhì 46758
Giải ba 71575-01975
Giải tư 07459-43511-88210-65839-30973-50513-77544
Giải năm 9930
Giải sáu 3482-0318-3166
Giải bảy 689
Giải tám 81
KQXS Vũng Tàu 05/09/2023
Giải đặc biệt 503609 Đầu - Nháy
Giải nhất 78667 0: 09
1: 11,10,13,18
2:
3: 39,30
4: 44
5: 58,59
6: 67,66
7: 75,75,73
8: 82,89,81
9:

2 Nháy: 75
Giải nhì 46758
Giải ba 71575-01975
Giải tư 07459-43511-88210-65839-30973-50513-77544
Giải năm 9930
Giải sáu 3482-0318-3166
Giải bảy 689
Giải tám 81
KQXS Vũng Tàu 29/08/2023
Giải đặc biệt 441763 Đầu - Nháy
Giải nhất 73178 0: 00,03
1: 16,10
2: 25,27,22
3: 35
4: 48,48
5: 50,53
6: 63,61
7: 78
8: 84,88
9: 93

2 Nháy: 48
Giải nhì 11450
Giải ba 66600-58448
Giải tư 20425-40153-37516-04284-30288-26361-58593
Giải năm 7848
Giải sáu 5903-0735-8210
Giải bảy 427
Giải tám 22
KQXS Vũng Tàu 22/08/2023
Giải đặc biệt 491990 Đầu - Nháy
Giải nhất 59908 0: 08,00,02,06,08
1: 17
2: 25,25,29
3: 35,32
4: 46
5: 58,52
6: 66,60
7: 77
8:
9: 90

2 Nháy: 08,25
Giải nhì 08517
Giải ba 68977-21425
Giải tư 69100-54702-95258-34435-75866-28346-11206
Giải năm 9325
Giải sáu 8452-1932-6929
Giải bảy 708
Giải tám 60
KQXS Vũng Tàu 15/08/2023
Giải đặc biệt 462922 Đầu - Nháy
Giải nhất 90008 0: 08,09,07
1: 13,10
2: 22,28
3: 34
4: 46,45
5:
6: 60,60,67,61
7: 74,75
8: 85
9: 97

2 Nháy: 60
Giải nhì 51709
Giải ba 70413-28746
Giải tư 14160-20345-23674-73797-66107-60575-38560
Giải năm 4610
Giải sáu 0134-2085-9267
Giải bảy 461
Giải tám 28
KQXS Vũng Tàu 08/08/2023
Giải đặc biệt 367542 Đầu - Nháy
Giải nhất 62721 0: 08,07
1: 14,13,14
2: 21,28,20
3: 36,31
4: 42,40,47
5:
6:
7: 77,70
8: 89
9: 95,99

2 Nháy: 14
Giải nhì 31940
Giải ba 99714-48895
Giải tư 92747-04108-16228-79113-97477-99089-33414
Giải năm 4836
Giải sáu 2120-8831-7899
Giải bảy 770
Giải tám 07

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình

BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 27/09/2023


Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 17h00 là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.


vào web Kết Quả Nét xem các số đẹp hôm nay