KQXS Vũng Tàu 30/11/2021
Giải đặc biệt 673483 Đầu - Nháy
Giải nhất 59439 0: 01
1: 19,15,12,15
2: 26
3: 39,38,39,37
4:
5:
6: 66,65
7: 76
8: 83,85,87
9: 96,95

2 Nháy: 15,39
Giải nhì 38438
Giải ba 79319-18996
Giải tư 14739-48366-54501-15726-84776-20215-74685
Giải năm 3895
Giải sáu 3365-4312-1437
Giải bảy 015
Giải tám 87
KQXS Vũng Tàu 23/11/2021
Giải đặc biệt 561716 Đầu - Nháy
Giải nhất 14419 0: 01
1: 16,19,12,12,10
2: 20
3: 30
4: 40,47,47
5: 54,58,57
6: 60
7: 77
8: 88
9: 90

2 Nháy: 12,47
Giải nhì 68512
Giải ba 79554-05258
Giải tư 85740-61788-07312-17610-25377-06857-68401
Giải năm 0190
Giải sáu 6347-7930-6247
Giải bảy 620
Giải tám 60
KQXS Vũng Tàu 16/11/2021
Giải đặc biệt 433026 Đầu - Nháy
Giải nhất 59594 0: 07,01,05
1: 10,10,12
2: 26,24
3: 30
4:
5:
6:
7: 73,71
8: 86,88,82
9: 94,94,93,92

2 Nháy: 10,94
Giải nhì 04310
Giải ba 49510-66530
Giải tư 99294-70493-72907-56401-06786-63888-93924
Giải năm 0373
Giải sáu 4771-3492-4412
Giải bảy 482
Giải tám 05
KQXS Vũng Tàu 09/11/2021
Giải đặc biệt 512562 Đầu - Nháy
Giải nhất 86894 0:
1: 13
2: 25
3: 36,34,36
4: 43,42,45,47,44,40
5: 54,54
6: 62
7:
8: 86,87
9: 94,91

2 Nháy: 36,54
Giải nhì 38454
Giải ba 57443-81113
Giải tư 43442-09636-24734-06445-20454-53125-08486
Giải năm 4491
Giải sáu 0987-0047-6044
Giải bảy 440
Giải tám 36
KQXS Vũng Tàu 02/11/2021
Giải đặc biệt 208483 Đầu - Nháy
Giải nhất 47226 0: 04,03
1: 10,18
2: 26,24,24,27,23
3: 34
4:
5: 59,51,54
6:
7:
8: 83,85
9: 93,96,92

2 Nháy: 24
Giải nhì 31059
Giải ba 94651-23685
Giải tư 41993-38704-37810-10718-07534-13824-95754
Giải năm 5024
Giải sáu 6927-5996-5392
Giải bảy 003
Giải tám 23
KQXS Vũng Tàu 26/10/2021
Giải đặc biệt 275074 Đầu - Nháy
Giải nhất 08232 0:
1: 14,16,14
2: 25,24
3: 32,36,37
4: 43
5: 58,51
6: 62,68
7: 74,70
8: 87
9: 97,91

2 Nháy: 14
Giải nhì 06958
Giải ba 39962-39397
Giải tư 39643-97714-93225-28036-99751-85316-48687
Giải năm 8091
Giải sáu 4214-4268-1424
Giải bảy 670
Giải tám 37
KQXS Vũng Tàu 06/07/2021
Giải đặc biệt 582806 Đầu - Nháy
Giải nhất 23032 0: 06,09
1: 14
2: 29
3: 32,36,30
4: 44,42,40
5: 51,52,54
6: 69
7: 70
8: 89,80
9: 97
Giải nhì 36744
Giải ba 16989-09442
Giải tư 87151-17652-90240-10309-31654-96270-51636
Giải năm 0930
Giải sáu 1669-5997-1080
Giải bảy 829
Giải tám 14
KQXS Vũng Tàu 29/06/2021
Giải đặc biệt 237021 Đầu - Nháy
Giải nhất 91530 0: 01
1: 11
2: 21,23,20
3: 30,33
4: 41,42,45
5: 59
6: 67,65
7: 72
8: 88
9: 95,97,98
Giải nhì 41633
Giải ba 18023-77867
Giải tư 31495-79288-47772-05941-09501-75042-90245
Giải năm 8297
Giải sáu 9198-9759-7511
Giải bảy 765
Giải tám 20
KQXS Vũng Tàu 22/06/2021
Giải đặc biệt 787778 Đầu - Nháy
Giải nhất 07845 0: 04,04
1: 14,12
2:
3: 35
4: 45,42,42,44,42,47
5: 52
6: 60,65
7: 78,73
8:
9: 92,95

2 Nháy: 04
3 Nháy: 42
Giải nhì 94442
Giải ba 17942-05060
Giải tư 52765-96373-89644-27992-72642-21204-43595
Giải năm 4252
Giải sáu 8135-5604-7847
Giải bảy 914
Giải tám 12
KQXS Vũng Tàu 15/06/2021
Giải đặc biệt 110808 Đầu - Nháy
Giải nhất 39932 0: 08,08,05
1:
2: 26
3: 32,34,32
4: 46,41,42
5: 50,55,56
6: 68
7: 70,76
8: 82
9: 95

2 Nháy: 08,32
Giải nhì 44268
Giải ba 81926-89570
Giải tư 36334-43108-39150-97646-96995-26041-18542
Giải năm 8455
Giải sáu 8305-4132-3476
Giải bảy 982
Giải tám 56
KQXS Vũng Tàu 01/06/2021
Giải đặc biệt 438978 Đầu - Nháy
Giải nhất 71174 0: 08,02
1: 14,17,14,19
2: 27
3: 34,35
4: 46
5: 59,50
6:
7: 78,74,79,75
8: 87
9: 99

2 Nháy: 14
Giải nhì 72079
Giải ba 08834-84975
Giải tư 78427-67514-52687-85759-96850-17835-20717
Giải năm 8146
Giải sáu 6508-1502-1014
Giải bảy 499
Giải tám 19
KQXS Vũng Tàu 25/05/2021
Giải đặc biệt 900871 Đầu - Nháy
Giải nhất 72253 0: 04,04,03
1: 14
2: 20
3: 35
4:
5: 53,50,52
6: 65,61,61,64,69
7: 71
8: 81,88
9: 96

2 Nháy: 04,61
Giải nhì 28104
Giải ba 65496-85481
Giải tư 30950-49752-59314-88165-36604-24935-92761
Giải năm 0788
Giải sáu 6461-8864-0803
Giải bảy 620
Giải tám 69
KQXS Vũng Tàu 18/05/2021
Giải đặc biệt 112448 Đầu - Nháy
Giải nhất 23046 0: 03,04
1: 12,12
2: 26,23,26,29,29
3:
4: 48,46
5:
6: 64,69
7: 70,74,73
8:
9: 94,92

2 Nháy: 12,26,29
Giải nhì 40112
Giải ba 80726-81723
Giải tư 36926-94029-81170-86103-41774-52612-20964
Giải năm 3694
Giải sáu 7569-1873-2729
Giải bảy 792
Giải tám 04
KQXS Vũng Tàu 11/05/2021
Giải đặc biệt 803255 Đầu - Nháy
Giải nhất 91824 0: 02
1: 13,17
2: 24,22
3: 39,32
4: 49,44,40
5: 55,53
6: 64
7: 71,71
8: 80,81
9: 97

2 Nháy: 71
Giải nhì 72049
Giải ba 10313-16039
Giải tư 64944-68722-10180-46864-06802-25017-76471
Giải năm 0471
Giải sáu 2397-5332-7781
Giải bảy 053
Giải tám 40
KQXS Vũng Tàu 04/05/2021
Giải đặc biệt 872087 Đầu - Nháy
Giải nhất 29478 0: 04
1: 15,12
2: 23,26,20
3: 39,31,37
4: 42
5: 53
6:
7: 78,73,76
8: 87,80,81
9: 95
Giải nhì 85415
Giải ba 39239-27273
Giải tư 61842-18223-34153-69476-77195-94480-04431
Giải năm 1612
Giải sáu 9126-8137-6981
Giải bảy 204
Giải tám 20
KQXS Vũng Tàu 27/04/2021
Giải đặc biệt 963798 Đầu - Nháy
Giải nhất 18775 0: 02,03
1: 19
2: 23
3: 39,38
4:
5: 56,54,53
6: 63,63,66
7: 75,78
8:
9: 98,98,93,97

2 Nháy: 63,98
Giải nhì 43063
Giải ba 46256-03002
Giải tư 18854-46163-70598-79493-82066-00778-33439
Giải năm 9203
Giải sáu 1638-3153-0019
Giải bảy 197
Giải tám 23
KQXS Vũng Tàu 20/04/2021
Giải đặc biệt 091781 Đầu - Nháy
Giải nhất 39580 0: 00,07,07
1: 12
2: 21
3:
4: 45
5: 50
6: 66
7: 74,78
8: 81,80,89,81,87
9: 98,93,98

2 Nháy: 07,81,98
Giải nhì 72998
Giải ba 67300-39674
Giải tư 73593-47489-11878-68421-75050-85866-67398
Giải năm 5807
Giải sáu 3845-7181-7687
Giải bảy 412
Giải tám 07
KQXS Vũng Tàu 13/04/2021
Giải đặc biệt 117666 Đầu - Nháy
Giải nhất 88119 0: 08
1: 19,15
2: 27,21
3: 33,33
4: 49
5: 57
6: 66,62,68
7: 70
8: 81,87,81
9: 92,94

2 Nháy: 33,81
Giải nhì 99592
Giải ba 67494-06581
Giải tư 94687-71727-35349-97208-55562-22915-52733
Giải năm 2121
Giải sáu 1570-8757-7081
Giải bảy 533
Giải tám 68
KQXS Vũng Tàu 06/04/2021
Giải đặc biệt 370861 Đầu - Nháy
Giải nhất 06479 0: 08
1: 17,13,16
2:
3: 32,32,35
4: 46
5: 59
6: 61,65,60,69,66
7: 79
8: 87
9: 93,92

2 Nháy: 32
Giải nhì 15793
Giải ba 36632-03332
Giải tư 68492-28365-44987-07835-74759-35208-86060
Giải năm 5069
Giải sáu 0317-0266-3213
Giải bảy 246
Giải tám 16
KQXS Vũng Tàu 30/03/2021
Giải đặc biệt 580462 Đầu - Nháy
Giải nhất 57466 0: 03,04
1:
2: 23
3: 31,35,30
4: 44,46
5: 56
6: 62,66,67
7: 72
8: 84,85
9: 95,93,90
Giải nhì 43031
Giải ba 55395-03893
Giải tư 54084-86435-66072-16903-78644-21467-22690
Giải năm 0646
Giải sáu 2756-7185-4530
Giải bảy 823
Giải tám 04

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình

BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 03/12/2021


Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 17h00 là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.