vào XSMB.top xem các cao thủ chốt số

vào RaoVat.me để tạo kênh bán hàng miễn phí - đăng tin rao vặt miễn phí
KQXS Vũng Tàu 20/09/2022
Giải đặc biệt 108232 Đầu - Nháy
Giải nhất 97255 0: 06,03
1:
2: 20
3: 32,33,31,35,39
4: 41
5: 55,51,55
6:
7: 73,78
8: 82,86
9: 92,91

2 Nháy: 55
Giải nhì 66182
Giải ba 24251-80141
Giải tư 21320-23033-75106-31773-23378-46203-41655
Giải năm 2992
Giải sáu 3731-7835-2639
Giải bảy 091
Giải tám 86
KQXS Vũng Tàu 13/09/2022
Giải đặc biệt 738960 Đầu - Nháy
Giải nhất 94561 0: 00
1: 14,11,16
2:
3:
4: 42,46
5: 52
6: 60,61,62,60
7: 76,76
8: 87,88,88
9: 97,97

2 Nháy: 60,76,88,97
Giải nhì 95876
Giải ba 76362-75087
Giải tư 35988-88942-29497-02797-59960-64700-19952
Giải năm 2714
Giải sáu 3388-7346-2811
Giải bảy 216
Giải tám 76
KQXS Vũng Tàu 23/08/2022
Giải đặc biệt 545004 Đầu - Nháy
Giải nhất 72169 0: 04,07,03
1: 11
2: 24
3: 32,36,35
4: 41
5: 54,54
6: 69,61,65
7: 79,77,77
8: 83
9:

2 Nháy: 54,77
Giải nhì 56683
Giải ba 17179-08207
Giải tư 61832-27936-64503-84577-60354-92941-04461
Giải năm 3465
Giải sáu 4877-0754-2811
Giải bảy 924
Giải tám 35
KQXS Vũng Tàu 16/08/2022
Giải đặc biệt 014904 Đầu - Nháy
Giải nhất 42893 0: 04
1:
2:
3: 39,33
4: 48
5: 56,58
6: 67,67
7: 76,78
8: 81,85
9: 93,99,95,98,97,91

2 Nháy: 67
Giải nhì 42181
Giải ba 66067-84699
Giải tư 87195-54348-54739-16398-07985-50276-75056
Giải năm 3478
Giải sáu 1233-6767-1297
Giải bảy 158
Giải tám 91
KQXS Vũng Tàu 09/08/2022
Giải đặc biệt 203968 Đầu - Nháy
Giải nhất 65499 0: 02,06,06,05
1: 13,14
2: 25,29
3: 34,33,35
4: 40
5:
6: 68,64
7: 73
8: 84,87
9: 99

2 Nháy: 06
Giải nhì 71002
Giải ba 02184-25934
Giải tư 20306-56033-65706-46287-89773-87025-92364
Giải năm 9413
Giải sáu 6929-9235-9214
Giải bảy 405
Giải tám 40
KQXS Vũng Tàu 02/08/2022
Giải đặc biệt 012885 Đầu - Nháy
Giải nhất 41212 0: 01,06
1: 12,15,15
2:
3: 37
4: 42
5: 57
6: 65,67
7: 76,74
8: 85,80,88,82,83
9: 99

2 Nháy: 15
Giải nhì 02180
Giải ba 61199-91242
Giải tư 20465-65088-41615-61537-61976-87257-75715
Giải năm 5101
Giải sáu 7506-7067-5482
Giải bảy 183
Giải tám 74
KQXS Vũng Tàu 26/07/2022
Giải đặc biệt 281310 Đầu - Nháy
Giải nhất 31266 0: 08
1: 10,14,14
2: 22
3: 36,33
4: 49,45,45
5:
6: 66,67,65,62,63,67,60
7:
8:
9: 96

2 Nháy: 14,45,67
Giải nhì 90322
Giải ba 43814-54467
Giải tư 49665-75162-30549-51796-78714-39345-30163
Giải năm 6836
Giải sáu 9545-6767-9533
Giải bảy 508
Giải tám 60
KQXS Vũng Tàu 19/07/2022
Giải đặc biệt 437014 Đầu - Nháy
Giải nhất 17941 0: 00,09
1: 14,19
2: 27,23,29,20,25,26,29
3: 32
4: 41
5: 53,54,55
6:
7: 76,79
8:
9:

2 Nháy: 29
Giải nhì 75427
Giải ba 24053-79376
Giải tư 82454-33323-92279-96755-24029-64820-83425
Giải năm 8819
Giải sáu 1032-1626-9500
Giải bảy 729
Giải tám 09
KQXS Vũng Tàu 12/07/2022
Giải đặc biệt 785262 Đầu - Nháy
Giải nhất 17463 0:
1: 13,11,18
2: 26,25
3: 37,36,34,33
4:
5: 57
6: 62,63
7: 74,72,73,71
8: 85
9: 98
Giải nhì 37157
Giải ba 66626-78925
Giải tư 59137-21536-29034-75974-57385-50072-63213
Giải năm 6033
Giải sáu 4311-8098-1773
Giải bảy 471
Giải tám 18
KQXS Vũng Tàu 05/07/2022
Giải đặc biệt 529306 Đầu - Nháy
Giải nhất 58961 0: 06
1: 17,11,13,13
2:
3: 35,30,36,33,38
4: 41,44
5: 57
6: 61,61
7: 73,76
8:
9: 97

2 Nháy: 13,61
Giải nhì 04461
Giải ba 34517-71735
Giải tư 92941-39673-64911-32830-05136-49233-65957
Giải năm 8813
Giải sáu 2844-3497-2738
Giải bảy 376
Giải tám 13
KQXS Vũng Tàu 28/06/2022
Giải đặc biệt 477340 Đầu - Nháy
Giải nhất 98574 0: 06,05,07
1: 14,13
2: 21
3:
4: 40,42
5: 59,57
6: 65,66
7: 74,79,75
8: 81,85
9: 93
Giải nhì 96881
Giải ba 56706-16921
Giải tư 69679-13865-88085-51605-04875-29714-32959
Giải năm 8693
Giải sáu 6507-0913-1942
Giải bảy 857
Giải tám 66
KQXS Vũng Tàu 21/06/2022
Giải đặc biệt 211958 Đầu - Nháy
Giải nhất 57745 0:
1: 11
2: 21,22,23,21
3: 30
4: 45
5: 58,56,56,50
6: 64
7: 72,71,77
8: 81
9: 95,90

2 Nháy: 21,56
Giải nhì 56956
Giải ba 50730-11221
Giải tư 56395-47322-85823-95090-21764-53721-40472
Giải năm 2456
Giải sáu 9971-7281-9411
Giải bảy 777
Giải tám 50
KQXS Vũng Tàu 14/06/2022
Giải đặc biệt 281144 Đầu - Nháy
Giải nhất 64546 0: 06
1:
2: 29
3:
4: 44,46,43
5: 56,58,56
6: 65,66
7: 74,74,77
8: 81,86
9: 94,92,92

2 Nháy: 56,74,92
Giải nhì 00629
Giải ba 84306-54594
Giải tư 39474-88243-00965-92574-14456-94281-29377
Giải năm 6666
Giải sáu 5586-1958-1292
Giải bảy 456
Giải tám 92
KQXS Vũng Tàu 07/06/2022
Giải đặc biệt 286665 Đầu - Nháy
Giải nhất 81788 0: 01
1:
2: 27,24
3: 38,38,32
4: 48,47,47
5: 57,55,56
6: 65,69,66
7:
8: 88,82,81
9:

2 Nháy: 38,47
Giải nhì 96482
Giải ba 70869-40138
Giải tư 17657-99701-94248-16038-25247-37132-91955
Giải năm 6166
Giải sáu 3027-5856-0547
Giải bảy 081
Giải tám 24
KQXS Vũng Tàu 31/05/2022
Giải đặc biệt 049949 Đầu - Nháy
Giải nhất 42688 0: 08
1: 15,13
2: 28
3: 39,38,38
4: 49,41,40,44,43
5: 55
6: 68
7: 75
8: 88,83
9: 93

2 Nháy: 38
Giải nhì 71341
Giải ba 60683-13793
Giải tư 17115-64839-80068-42340-79055-59513-22738
Giải năm 6844
Giải sáu 0938-9643-6828
Giải bảy 475
Giải tám 08
KQXS Vũng Tàu 24/05/2022
Giải đặc biệt 479247 Đầu - Nháy
Giải nhất 01893 0: 02,02,01
1: 19,19
2: 23,28
3: 35
4: 47,49
5: 51
6: 61
7: 75,76
8: 80
9: 93,93,95

2 Nháy: 02,19,93
Giải nhì 86219
Giải ba 69423-34502
Giải tư 30693-70902-41880-27375-74628-79476-24561
Giải năm 1519
Giải sáu 3651-3549-1395
Giải bảy 101
Giải tám 35
KQXS Vũng Tàu 17/05/2022
Giải đặc biệt 013467 Đầu - Nháy
Giải nhất 91451 0: 07,07,04,05
1: 18
2: 26
3:
4: 47,42
5: 51,52,55
6: 67,66
7:
8: 83,80,87,87
9: 97

2 Nháy: 07,87
Giải nhì 20407
Giải ba 04497-07866
Giải tư 65083-05207-58704-22280-61052-02847-08526
Giải năm 4287
Giải sáu 5487-1618-7955
Giải bảy 942
Giải tám 05
KQXS Vũng Tàu 10/05/2022
Giải đặc biệt 288647 Đầu - Nháy
Giải nhất 25844 0: 05,07,07
1: 16
2: 21,28
3: 30,39
4: 47,44,49
5: 57
6:
7: 75,79
8: 86
9: 96,99,95

2 Nháy: 07
Giải nhì 31375
Giải ba 10321-94505
Giải tư 84396-91007-81149-52899-73128-26707-50957
Giải năm 2830
Giải sáu 1916-3979-6295
Giải bảy 139
Giải tám 86
KQXS Vũng Tàu 03/05/2022
Giải đặc biệt 155597 Đầu - Nháy
Giải nhất 20540 0: 09,08,01
1: 18
2: 25,26,29
3:
4: 40
5: 51,54,58
6: 64
7: 77
8: 82
9: 97,91,92,97

2 Nháy: 97
Giải nhì 48882
Giải ba 16509-09891
Giải tư 09092-18218-78308-48551-39354-09425-74664
Giải năm 6777
Giải sáu 2101-2126-1658
Giải bảy 329
Giải tám 97
KQXS Vũng Tàu 26/04/2022
Giải đặc biệt 824918 Đầu - Nháy
Giải nhất 51934 0:
1: 18,19,16,13
2:
3: 34,37,35,36,37,34
4: 45,46
5: 58
6:
7: 74,77
8: 81,82
9: 93

2 Nháy: 34,37
Giải nhì 24745
Giải ba 12246-62981
Giải tư 92137-84174-34935-09119-36316-63182-90336
Giải năm 3277
Giải sáu 4737-9558-9793
Giải bảy 113
Giải tám 34

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình

BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 02/12/2022


Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 17h00 là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.