• Trang chủ
  • Kết quả xổ số Vũng Tàu
  • KQXS Vũng Tàu

Kết quả Đầu
KQXS Vũng Tàu 01/06/2021
Giải đặc biệt 438978
Giải nhất 71174
Giải nhì 72079
Giải ba 08834-84975
Giải tư 78427-67514-52687-85759-96850-17835-20717
Giải năm 8146
Giải sáu 6508-1502-1014
Giải bảy 499
Giải tám 19
0: 08,02
1: 14,17,14,19
2: 27
3: 34,35
4: 46
5: 59,50
6:
7: 78,74,79,75
8: 87
9: 99
KQXS Vũng Tàu 25/05/2021
Giải đặc biệt 900871
Giải nhất 72253
Giải nhì 28104
Giải ba 65496-85481
Giải tư 30950-49752-59314-88165-36604-24935-92761
Giải năm 0788
Giải sáu 6461-8864-0803
Giải bảy 620
Giải tám 69
0: 04,04,03
1: 14
2: 20
3: 35
4:
5: 53,50,52
6: 65,61,61,64,69
7: 71
8: 81,88
9: 96
KQXS Vũng Tàu 18/05/2021
Giải đặc biệt 112448
Giải nhất 23046
Giải nhì 40112
Giải ba 80726-81723
Giải tư 36926-94029-81170-86103-41774-52612-20964
Giải năm 3694
Giải sáu 7569-1873-2729
Giải bảy 792
Giải tám 04
0: 03,04
1: 12,12
2: 26,23,26,29,29
3:
4: 48,46
5:
6: 64,69
7: 70,74,73
8:
9: 94,92
KQXS Vũng Tàu 11/05/2021
Giải đặc biệt 803255
Giải nhất 91824
Giải nhì 72049
Giải ba 10313-16039
Giải tư 64944-68722-10180-46864-06802-25017-76471
Giải năm 0471
Giải sáu 2397-5332-7781
Giải bảy 053
Giải tám 40
0: 02
1: 13,17
2: 24,22
3: 39,32
4: 49,44,40
5: 55,53
6: 64
7: 71,71
8: 80,81
9: 97
KQXS Vũng Tàu 04/05/2021
Giải đặc biệt 872087
Giải nhất 29478
Giải nhì 85415
Giải ba 39239-27273
Giải tư 61842-18223-34153-69476-77195-94480-04431
Giải năm 1612
Giải sáu 9126-8137-6981
Giải bảy 204
Giải tám 20
0: 04
1: 15,12
2: 23,26,20
3: 39,31,37
4: 42
5: 53
6:
7: 78,73,76
8: 87,80,81
9: 95
KQXS Vũng Tàu 27/04/2021
Giải đặc biệt 963798
Giải nhất 18775
Giải nhì 43063
Giải ba 46256-03002
Giải tư 18854-46163-70598-79493-82066-00778-33439
Giải năm 9203
Giải sáu 1638-3153-0019
Giải bảy 197
Giải tám 23
0: 02,03
1: 19
2: 23
3: 39,38
4:
5: 56,54,53
6: 63,63,66
7: 75,78
8:
9: 98,98,93,97
KQXS Vũng Tàu 20/04/2021
Giải đặc biệt 091781
Giải nhất 39580
Giải nhì 72998
Giải ba 67300-39674
Giải tư 73593-47489-11878-68421-75050-85866-67398
Giải năm 5807
Giải sáu 3845-7181-7687
Giải bảy 412
Giải tám 07
0: 00,07,07
1: 12
2: 21
3:
4: 45
5: 50
6: 66
7: 74,78
8: 81,80,89,81,87
9: 98,93,98
KQXS Vũng Tàu 13/04/2021
Giải đặc biệt 117666
Giải nhất 88119
Giải nhì 99592
Giải ba 67494-06581
Giải tư 94687-71727-35349-97208-55562-22915-52733
Giải năm 2121
Giải sáu 1570-8757-7081
Giải bảy 533
Giải tám 68
0: 08
1: 19,15
2: 27,21
3: 33,33
4: 49
5: 57
6: 66,62,68
7: 70
8: 81,87,81
9: 92,94
KQXS Vũng Tàu 06/04/2021
Giải đặc biệt 370861
Giải nhất 06479
Giải nhì 15793
Giải ba 36632-03332
Giải tư 68492-28365-44987-07835-74759-35208-86060
Giải năm 5069
Giải sáu 0317-0266-3213
Giải bảy 246
Giải tám 16
0: 08
1: 17,13,16
2:
3: 32,32,35
4: 46
5: 59
6: 61,65,60,69,66
7: 79
8: 87
9: 93,92
KQXS Vũng Tàu 30/03/2021
Giải đặc biệt 580462
Giải nhất 57466
Giải nhì 43031
Giải ba 55395-03893
Giải tư 54084-86435-66072-16903-78644-21467-22690
Giải năm 0646
Giải sáu 2756-7185-4530
Giải bảy 823
Giải tám 04
0: 03,04
1:
2: 23
3: 31,35,30
4: 44,46
5: 56
6: 62,66,67
7: 72
8: 84,85
9: 95,93,90
KQXS Vũng Tàu 23/03/2021
Giải đặc biệt 473971
Giải nhất 22686
Giải nhì 24252
Giải ba 01827-29962
Giải tư 44542-15814-89893-07208-02702-30667-69280
Giải năm 2483
Giải sáu 0408-1876-0531
Giải bảy 693
Giải tám 78
0: 08,02,08
1: 14
2: 27
3: 31
4: 42
5: 52
6: 62,67
7: 71,76,78
8: 86,80,83
9: 93,93
KQXS Vũng Tàu 16/03/2021
Giải đặc biệt 864031
Giải nhất 86307
Giải nhì 94090
Giải ba 51727-09720
Giải tư 95184-75600-72218-92487-98934-64611-57055
Giải năm 8307
Giải sáu 5471-2688-6825
Giải bảy 081
Giải tám 43
0: 07,00,07
1: 18,11
2: 27,20,25
3: 31,34
4: 43
5: 55
6:
7: 71
8: 84,87,88,81
9: 90
KQXS Vũng Tàu 09/03/2021
Giải đặc biệt 295434
Giải nhất 68115
Giải nhì 84583
Giải ba 71216-45172
Giải tư 17866-04293-65972-80462-27480-69028-18344
Giải năm 0495
Giải sáu 1943-9266-9570
Giải bảy 109
Giải tám 74
0: 09
1: 15,16
2: 28
3: 34
4: 44,43
5:
6: 66,62,66
7: 72,72,70,74
8: 83,80
9: 93,95
KQXS Vũng Tàu 02/03/2021
Giải đặc biệt 156089
Giải nhất 31954
Giải nhì 55773
Giải ba 46461-25981
Giải tư 88989-52451-71664-95394-52406-60497-45228
Giải năm 6073
Giải sáu 9840-2128-2664
Giải bảy 006
Giải tám 94
0: 06,06
1:
2: 28,28
3:
4: 40
5: 54,51
6: 61,64,64
7: 73,73
8: 89,81,89
9: 94,97,94
KQXS Vũng Tàu 23/02/2021
Giải đặc biệt 099726
Giải nhất 12672
Giải nhì 01596
Giải ba 39736-67566
Giải tư 10604-10268-41577-00275-30526-85147-48991
Giải năm 8281
Giải sáu 6384-0477-1447
Giải bảy 470
Giải tám 49
0: 04
1:
2: 26,26
3: 36
4: 47,47,49
5:
6: 66,68
7: 72,77,75,77,70
8: 81,84
9: 96,91
KQXS Vũng Tàu 16/02/2021
Giải đặc biệt 928409
Giải nhất 69070
Giải nhì 82763
Giải ba 65488-49934
Giải tư 44961-31473-87373-74735-33635-53697-41117
Giải năm 3971
Giải sáu 4062-1440-8895
Giải bảy 653
Giải tám 76
0: 09
1: 17
2:
3: 34,35,35
4: 40
5: 53
6: 63,61,62
7: 70,73,73,71,76
8: 88
9: 97,95
KQXS Vũng Tàu 09/02/2021
Giải đặc biệt 004375
Giải nhất 95970
Giải nhì 63841
Giải ba 49420-90471
Giải tư 07465-76441-32497-24340-13356-85786-43390
Giải năm 9989
Giải sáu 7428-5288-9747
Giải bảy 970
Giải tám 12
0:
1: 12
2: 20,28
3:
4: 41,41,40,47
5: 56
6: 65
7: 75,70,71,70
8: 86,89,88
9: 97,90
KQXS Vũng Tàu 02/02/2021
Giải đặc biệt 454010
Giải nhất 85276
Giải nhì 27087
Giải ba 32205-52791
Giải tư 87495-96484-85300-64295-69077-36697-57546
Giải năm 0423
Giải sáu 9393-3820-7888
Giải bảy 177
Giải tám 32
0: 05,00
1: 10
2: 23,20
3: 32
4: 46
5:
6:
7: 76,77,77
8: 87,84,88
9: 91,95,95,97,93
KQXS Vũng Tàu 26/01/2021
Giải đặc biệt 972164
Giải nhất 07745
Giải nhì 34399
Giải ba 14511-78455
Giải tư 02290-67705-77511-88479-41038-63023-44270
Giải năm 3042
Giải sáu 1651-0902-2399
Giải bảy 597
Giải tám 47
0: 05,02
1: 11,11
2: 23
3: 38
4: 45,42,47
5: 55,51
6: 64
7: 79,70
8:
9: 99,90,99,97
KQXS Vũng Tàu 19/01/2021
Giải đặc biệt 502962
Giải nhất 92041
Giải nhì 74916
Giải ba 09766-15281
Giải tư 91757-85876-50759-77157-70133-92589-61181
Giải năm 0528
Giải sáu 6678-5209-5980
Giải bảy 697
Giải tám 67
0: 09
1: 16
2: 28
3: 33
4: 41
5: 57,59,57
6: 62,66,67
7: 76,78
8: 81,89,81,80
9: 97
KQXS Vũng Tàu 12/01/2021
Giải đặc biệt 187568
Giải nhất 94467
Giải nhì 98337
Giải ba 63853-27531
Giải tư 58383-82217-79804-47281-88327-73955-82130
Giải năm 6234
Giải sáu 4089-0671-3979
Giải bảy 909
Giải tám 57
0: 04,09
1: 17
2: 27
3: 37,31,30,34
4:
5: 53,55,57
6: 68,67
7: 71,79
8: 83,81,89
9:
KQXS Vũng Tàu 29/12/2020
Giải đặc biệt 585231
Giải nhất 39993
Giải nhì 92664
Giải ba 02080-10565
Giải tư 09427-25998-01813-73236-72273-46747-14019
Giải năm 7425
Giải sáu 6852-8217-0979
Giải bảy 993
Giải tám 05
0: 05
1: 13,19,17
2: 27,25
3: 31,36
4: 47
5: 52
6: 64,65
7: 73,79
8: 80
9: 93,98,93
KQXS Vũng Tàu 22/12/2020
Giải đặc biệt 151893
Giải nhất 80247
Giải nhì 18726
Giải ba 95273-19516
Giải tư 81313-73869-63246-13697-79717-50575-97879
Giải năm 0007
Giải sáu 0138-4711-2551
Giải bảy 962
Giải tám 53
0: 07
1: 16,13,17,11
2: 26
3: 38
4: 47,46
5: 51,53
6: 69,62
7: 73,75,79
8:
9: 93,97
KQXS Vũng Tàu 15/12/2020
Giải đặc biệt 462072
Giải nhất 03211
Giải nhì 14132
Giải ba 96311-22165
Giải tư 42557-95162-41568-63713-56563-50726-28959
Giải năm 7098
Giải sáu 8292-9615-9381
Giải bảy 547
Giải tám 95
0:
1: 11,11,13,15
2: 26
3: 32
4: 47
5: 57,59
6: 65,62,68,63
7: 72
8: 81
9: 98,92,95
KQXS Vũng Tàu 08/12/2020
Giải đặc biệt 340509
Giải nhất 60751
Giải nhì 37343
Giải ba 84513-91339
Giải tư 32920-33185-62890-78552-77675-34853-81612
Giải năm 5269
Giải sáu 0695-4437-2582
Giải bảy 322
Giải tám 17
0: 09
1: 13,12,17
2: 20,22
3: 39,37
4: 43
5: 51,52,53
6: 69
7: 75
8: 85,82
9: 90,95
KQXS Vũng Tàu 01/12/2020
Giải đặc biệt 983778
Giải nhất 02141
Giải nhì 76217
Giải ba 32707-52829
Giải tư 60213-24106-26885-25310-16647-88876-37939
Giải năm 3481
Giải sáu 5419-8177-7991
Giải bảy 652
Giải tám 32
0: 07,06
1: 17,13,10,19
2: 29
3: 39,32
4: 41,47
5: 52
6:
7: 78,76,77
8: 85,81
9: 91
KQXS Vũng Tàu 24/11/2020
Giải đặc biệt 390846
Giải nhất 95485
Giải nhì 29846
Giải ba 46384-30205
Giải tư 50640-49608-57248-27807-73211-45254-93071
Giải năm 9297
Giải sáu 0384-4592-1720
Giải bảy 001
Giải tám 10
0: 05,08,07,01
1: 11,10
2: 20
3:
4: 46,46,40,48
5: 54
6:
7: 71
8: 85,84,84
9: 97,92
KQXS Vũng Tàu 17/11/2020
Giải đặc biệt 897810
Giải nhất 35492
Giải nhì 97130
Giải ba 44713-40842
Giải tư 85433-00837-76424-39617-18628-17750-87356
Giải năm 8982
Giải sáu 5026-2306-5349
Giải bảy 187
Giải tám 66
0: 06
1: 10,13,17
2: 24,28,26
3: 30,33,37
4: 42,49
5: 50,56
6: 66
7:
8: 82,87
9: 92
KQXS Vũng Tàu 10/11/2020
Giải đặc biệt 928851
Giải nhất 02999
Giải nhì 92164
Giải ba 57787-58937
Giải tư 76306-36895-73044-97296-87946-51352-26528
Giải năm 8187
Giải sáu 4385-8213-8462
Giải bảy 347
Giải tám 13
0: 06
1: 13,13
2: 28
3: 37
4: 44,46,47
5: 51,52
6: 64,62
7:
8: 87,87,85
9: 99,95,96
KQXS Vũng Tàu 03/11/2020
Giải đặc biệt 843778
Giải nhất 31835
Giải nhì 59815
Giải ba 41598-61869
Giải tư 31841-54051-65059-34860-58921-63623-16764
Giải năm 9320
Giải sáu 5764-4561-0475
Giải bảy 166
Giải tám 40
0:
1: 15
2: 21,23,20
3: 35
4: 41,40
5: 51,59
6: 69,60,64,64,61,66
7: 78,75
8:
9: 98
KQXS Vũng Tàu 27/10/2020
Giải đặc biệt 016853
Giải nhất 78137
Giải nhì 32626
Giải ba 90934-40598
Giải tư 37991-37196-35897-68896-59566-16282-98932
Giải năm 3055
Giải sáu 0848-8993-6380
Giải bảy 476
Giải tám 01
0: 01
1:
2: 26
3: 37,34,32
4: 48
5: 53,55
6: 66
7: 76
8: 82,80
9: 98,91,96,97,96,93

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình


BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 13/06/2021


Top Đặc Biệt: 13/06/2021


Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 4h chiều là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.