KQXS Vũng Tàu 21/03/2023
Giải đặc biệt 944318 Đầu - Nháy
Giải nhất 18479 0: 07
1: 18,12,18,18
2:
3: 30
4: 44
5: 58,54
6: 67
7: 79,75
8: 84,88,85,83
9: 91,91

2 Nháy: 91
3 Nháy: 18
Giải nhì 89012
Giải ba 18230-52658
Giải tư 84275-30791-78684-14418-92367-73554-42844
Giải năm 6888
Giải sáu 5385-5583-5418
Giải bảy 591
Giải tám 07
KQXS Vũng Tàu 14/03/2023
Giải đặc biệt 463546 Đầu - Nháy
Giải nhất 86853 0: 01
1: 16
2: 27
3: 35,37,36,38
4: 46,44,40,48
5: 53
6: 63,68,60
7: 76,75
8: 87
9:
Giải nhì 77616
Giải ba 48944-46076
Giải tư 17463-22340-84335-79775-13437-16568-18336
Giải năm 3348
Giải sáu 4601-6327-8160
Giải bảy 138
Giải tám 87
KQXS Vũng Tàu 07/03/2023
Giải đặc biệt 271892 Đầu - Nháy
Giải nhất 03031 0:
1: 15,12
2: 22
3: 31,31,32
4: 42
5: 54
6: 66,69,68,61
7: 71
8: 86,87
9: 92,95,90

2 Nháy: 31
Giải nhì 08922
Giải ba 84295-87431
Giải tư 60432-42786-86566-53469-32915-90971-79042
Giải năm 4268
Giải sáu 7987-7661-1490
Giải bảy 654
Giải tám 12
KQXS Vũng Tàu 28/02/2023
Giải đặc biệt 957411 Đầu - Nháy
Giải nhất 20998 0: 01,09,05
1: 11,14,11,14
2: 28,28,25
3: 36
4: 46,42
5: 54,58
6:
7: 72,76
8:
9: 98

2 Nháy: 11,14,28
Giải nhì 97828
Giải ba 89314-16511
Giải tư 02101-49636-96928-93746-42309-94125-54072
Giải năm 1705
Giải sáu 4676-8542-0254
Giải bảy 414
Giải tám 58
KQXS Vũng Tàu 21/02/2023
Giải đặc biệt 389786 Đầu - Nháy
Giải nhất 35168 0:
1: 18
2: 23
3: 36,32,30
4: 44,48,41,49,49
5: 56,50
6: 68,66
7: 74
8: 86
9: 90,93

2 Nháy: 49
Giải nhì 25566
Giải ba 24544-87718
Giải tư 05690-91956-50236-62048-42493-37750-30041
Giải năm 2049
Giải sáu 3932-8730-6223
Giải bảy 749
Giải tám 74
KQXS Vũng Tàu 14/02/2023
Giải đặc biệt 294553 Đầu - Nháy
Giải nhất 37989 0: 05,09,01,05,04
1: 14,11
2:
3:
4: 48
5: 53,57
6: 68,60
7: 70
8: 89,85
9: 98,95,97

2 Nháy: 05
Giải nhì 00185
Giải ba 78814-97105
Giải tư 81298-50270-64809-17101-00657-98111-39295
Giải năm 0468
Giải sáu 0205-1148-6504
Giải bảy 197
Giải tám 60
KQXS Vũng Tàu 07/02/2023
Giải đặc biệt 988344 Đầu - Nháy
Giải nhất 32461 0: 08,01,07
1: 13,10,16
2: 27
3: 31
4: 44,43
5: 54
6: 61,63,65
7: 71
8: 87,85,84
9:
Giải nhì 19963
Giải ba 04613-20610
Giải tư 93087-23008-59401-82327-29343-69407-34354
Giải năm 1816
Giải sáu 2465-4585-8431
Giải bảy 084
Giải tám 71
KQXS Vũng Tàu 31/01/2023
Giải đặc biệt 566289 Đầu - Nháy
Giải nhất 01558 0: 01,09,09
1: 12
2: 24
3: 31
4: 49
5: 58,55,57
6: 61,63,62
7: 75,77
8: 89,81
9: 99

2 Nháy: 09
Giải nhì 45999
Giải ba 64475-58055
Giải tư 55361-36357-45001-74609-74031-63124-78477
Giải năm 4549
Giải sáu 4409-2363-8962
Giải bảy 681
Giải tám 12
KQXS Vũng Tàu 24/01/2023
Giải đặc biệt 790795 Đầu - Nháy
Giải nhất 50420 0:
1: 19,19
2: 20,28
3: 39,30,37
4: 46,49
5:
6: 63,65,60
7: 72,75
8: 88
9: 95,95,92

2 Nháy: 19,95
Giải nhì 56839
Giải ba 53530-59288
Giải tư 51519-31563-75937-91419-35746-61849-04195
Giải năm 3128
Giải sáu 2172-2192-5865
Giải bảy 860
Giải tám 75
KQXS Vũng Tàu 17/01/2023
Giải đặc biệt 171253 Đầu - Nháy
Giải nhất 90950 0: 06,09
1: 13,13
2: 24,20
3: 37
4: 41
5: 53,50,55,51,54
6: 65
7: 79
8: 87,83
9: 95

2 Nháy: 13
Giải nhì 39555
Giải ba 29637-94124
Giải tư 01806-10709-71620-97551-97295-39141-02265
Giải năm 6487
Giải sáu 4613-3754-7479
Giải bảy 213
Giải tám 83
KQXS Vũng Tàu 10/01/2023
Giải đặc biệt 686404 Đầu - Nháy
Giải nhất 59176 0: 04,05
1: 17
2: 27,26
3: 38,30,38,37
4: 46,48
5: 50
6: 68,60
7: 76,73,76
8: 80
9:

2 Nháy: 38,76
Giải nhì 37138
Giải ba 02246-43830
Giải tư 93217-72750-60138-89205-28973-63780-77437
Giải năm 0376
Giải sáu 5027-7968-9860
Giải bảy 626
Giải tám 48
KQXS Vũng Tàu 03/01/2023
Giải đặc biệt 045594 Đầu - Nháy
Giải nhất 33388 0: 08,08
1:
2: 20,26
3: 39,31,35
4: 40,41
5: 57
6:
7: 75,73,78
8: 88,85,89
9: 94,93

2 Nháy: 08
Giải nhì 47240
Giải ba 53875-78573
Giải tư 85641-55685-77578-03739-01920-74957-64331
Giải năm 6489
Giải sáu 1826-9908-2235
Giải bảy 108
Giải tám 93
KQXS Vũng Tàu 27/12/2022
Giải đặc biệt 422978 Đầu - Nháy
Giải nhất 15789 0: 00
1: 10
2: 29,25,22
3:
4: 41,49
5: 56
6:
7: 78,77,74,70,79
8: 89,81,84
9: 95,94
Giải nhì 87381
Giải ba 19529-05841
Giải tư 60149-70425-20210-11822-78795-96756-97184
Giải năm 5577
Giải sáu 3074-0470-6500
Giải bảy 894
Giải tám 79
KQXS Vũng Tàu 20/12/2022
Giải đặc biệt 310867 Đầu - Nháy
Giải nhất 26717 0: 06,05
1: 17,19,12
2: 25,28
3: 39,31
4: 41
5:
6: 67,61,66,63,69
7:
8: 85,88
9: 97
Giải nhì 17161
Giải ba 42785-08306
Giải tư 56325-07288-55741-56866-04063-79669-80819
Giải năm 5139
Giải sáu 5705-1397-1731
Giải bảy 012
Giải tám 28
KQXS Vũng Tàu 13/12/2022
Giải đặc biệt 851446 Đầu - Nháy
Giải nhất 17414 0:
1: 14,18
2: 28,29,25
3: 38,30
4: 46,43
5: 51,52
6: 66,63,64
7: 72
8: 87
9: 95,98
Giải nhì 24343
Giải ba 61766-21872
Giải tư 23838-08618-50928-40687-15130-09295-42198
Giải năm 2051
Giải sáu 2729-2452-8663
Giải bảy 625
Giải tám 64
KQXS Vũng Tàu 06/12/2022
Giải đặc biệt 634657 Đầu - Nháy
Giải nhất 85053 0: 08,00,03
1:
2: 24
3: 38,37,36,39
4: 45
5: 57,53,59
6: 65
7: 74,72,77
8:
9: 99,97
Giải nhì 80874
Giải ba 33224-97359
Giải tư 93938-86872-79665-55237-26177-72799-22008
Giải năm 0400
Giải sáu 4036-8303-5939
Giải bảy 397
Giải tám 45
KQXS Vũng Tàu 29/11/2022
Giải đặc biệt 982079 Đầu - Nháy
Giải nhất 59913 0: 05,03,05
1: 13,13
2:
3: 30,34,37,32
4: 48
5:
6: 64,65
7: 79,71
8: 81
9: 92,90,91

2 Nháy: 05,13
Giải nhì 24892
Giải ba 05330-00113
Giải tư 91590-52834-39791-60405-22181-47537-38303
Giải năm 1471
Giải sáu 3605-7148-4964
Giải bảy 165
Giải tám 32
KQXS Vũng Tàu 22/11/2022
Giải đặc biệt 170917 Đầu - Nháy
Giải nhất 61612 0: 07
1: 17,12,13,12,18
2:
3: 31
4:
5: 51,50
6:
7: 77,78,79
8: 80,89,83,80
9: 93,97

2 Nháy: 12,80
Giải nhì 87980
Giải ba 00693-29677
Giải tư 08613-22089-42283-00131-91778-72197-54312
Giải năm 3380
Giải sáu 1218-7351-6807
Giải bảy 250
Giải tám 79
KQXS Vũng Tàu 15/11/2022
Giải đặc biệt 849725 Đầu - Nháy
Giải nhất 50350 0: 05,03
1: 17
2: 25,20
3: 31,38
4: 48,47,42
5: 50,50,59
6: 69
7: 76
8: 84
9: 99,99

2 Nháy: 50,99
Giải nhì 36050
Giải ba 93531-46699
Giải tư 73920-45459-44405-34417-85869-96384-10348
Giải năm 9703
Giải sáu 2347-6399-4276
Giải bảy 342
Giải tám 38
KQXS Vũng Tàu 08/11/2022
Giải đặc biệt 760839 Đầu - Nháy
Giải nhất 59258 0: 02,08,04,02
1: 15
2: 25,21
3: 39,39,36
4: 42
5: 58,56
6: 63
7:
8: 89,88
9: 97,95

2 Nháy: 02,39
Giải nhì 93625
Giải ba 18421-05889
Giải tư 50239-22502-14015-80036-74308-24604-55188
Giải năm 1456
Giải sáu 2842-1002-3497
Giải bảy 163
Giải tám 95

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình

BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 25/03/2023


Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 17h00 là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.


vào web XSMB.top xem các cao thủ chốt số - Đăng ký chốt số để kiếm tiền