KQXS Đà Lạt 24/10/2021
Giải đặc biệt 423221 Đầu - Nháy
Giải nhất 89397 0:
1: 16,16
2: 21,29,22
3: 31,35
4: 49,48
5: 58,58,51
6:
7:
8: 82,86
9: 97,93,97,94

2 Nháy: 16,58,97
Giải nhì 71593
Giải ba 79082-26858
Giải tư 03729-03622-71097-52049-52631-74916-72448
Giải năm 7835
Giải sáu 5586-9458-1651
Giải bảy 416
Giải tám 94
KQXS Đà Lạt 04/07/2021
Giải đặc biệt 273435 Đầu - Nháy
Giải nhất 10784 0: 04
1: 13
2: 21,29,28
3: 35,37
4: 43,43
5: 51,54,54,55
6:
7: 73,73
8: 84,85
9: 93

2 Nháy: 43,54,73
Giải nhì 26773
Giải ba 29213-72985
Giải tư 18121-51951-90993-42573-41354-34029-02743
Giải năm 6054
Giải sáu 1143-1855-3137
Giải bảy 128
Giải tám 04
KQXS Đà Lạt 27/06/2021
Giải đặc biệt 960198 Đầu - Nháy
Giải nhất 39300 0: 00,03
1: 14,17
2: 23,28
3: 30,38
4: 43,41
5: 51,57,59
6: 60
7: 77,74
8: 88
9: 98
Giải nhì 22514
Giải ba 92517-92643
Giải tư 35523-22630-05260-03988-27538-99151-69557
Giải năm 5259
Giải sáu 2577-3228-2074
Giải bảy 341
Giải tám 03
KQXS Đà Lạt 20/06/2021
Giải đặc biệt 491178 Đầu - Nháy
Giải nhất 16845 0: 08,01
1:
2:
3: 32,39
4: 45,42
5:
6: 66,69
7: 78,70
8: 89,82,88,83,85,82
9: 94,91

2 Nháy: 82
Giải nhì 77389
Giải ba 86894-55282
Giải tư 02388-91308-70191-51232-03301-84642-59939
Giải năm 7583
Giải sáu 2566-9269-2970
Giải bảy 685
Giải tám 82
KQXS Đà Lạt 13/06/2021
Giải đặc biệt 917483 Đầu - Nháy
Giải nhất 15912 0: 01,05,08,07
1: 12,17
2: 26
3:
4: 46
5: 59
6: 64,61
7: 79,74
8: 83,85
9: 92,99,94
Giải nhì 57417
Giải ba 00546-03164
Giải tư 12779-29526-16101-49661-08505-89374-59892
Giải năm 7085
Giải sáu 8299-2308-1159
Giải bảy 907
Giải tám 94
KQXS Đà Lạt 06/06/2021
Giải đặc biệt 630300 Đầu - Nháy
Giải nhất 10620 0: 00,09
1: 12,11
2: 20,22,22
3: 37
4: 40,47
5: 50
6: 62
7: 76,79
8: 81,83,88,85
9:

2 Nháy: 22
Giải nhì 80962
Giải ba 21640-92181
Giải tư 98176-72409-03337-81183-34588-42222-37850
Giải năm 7312
Giải sáu 4211-0979-9985
Giải bảy 247
Giải tám 22
KQXS Đà Lạt 30/05/2021
Giải đặc biệt 922625 Đầu - Nháy
Giải nhất 81440 0: 03
1: 17,15
2: 25,25,22
3:
4: 40,40
5: 52
6: 69,60,69
7: 79
8:
9: 96,93,91,90,93

2 Nháy: 25,40,69,93
Giải nhì 95496
Giải ba 25317-87679
Giải tư 46852-58193-02569-71825-55960-38503-10291
Giải năm 5622
Giải sáu 6515-0190-8893
Giải bảy 540
Giải tám 69
KQXS Đà Lạt 23/05/2021
Giải đặc biệt 319177 Đầu - Nháy
Giải nhất 75477 0: 04,09
1: 18,13
2: 26,23
3: 39,30
4:
5: 55,58,53
6: 67
7: 77,77
8: 81,88,85,84
9:

2 Nháy: 77
Giải nhì 43539
Giải ba 96081-74630
Giải tư 49255-97726-25588-12304-88585-36567-74723
Giải năm 9218
Giải sáu 7213-4184-5358
Giải bảy 609
Giải tám 53
KQXS Đà Lạt 16/05/2021
Giải đặc biệt 265175 Đầu - Nháy
Giải nhất 41637 0:
1: 10,13
2: 21,22,26,23,29
3: 37,35
4: 43,41
5:
6: 66
7: 75,77,73,77
8: 80
9: 97

2 Nháy: 77
Giải nhì 52477
Giải ba 16535-67421
Giải tư 91073-84622-44410-30826-68166-62323-39629
Giải năm 8813
Giải sáu 5477-5380-1843
Giải bảy 397
Giải tám 41
KQXS Đà Lạt 09/05/2021
Giải đặc biệt 889335 Đầu - Nháy
Giải nhất 77665 0: 09
1: 12
2: 25,27,26
3: 35,33
4: 47,47,47,44,49
5: 52
6: 65,68,63
7: 75
8:
9: 99

3 Nháy: 47
Giải nhì 69947
Giải ba 97325-63812
Giải tư 67627-93133-99247-81175-68447-54226-08768
Giải năm 8863
Giải sáu 0099-5452-8709
Giải bảy 644
Giải tám 49
KQXS Đà Lạt 02/05/2021
Giải đặc biệt 368140 Đầu - Nháy
Giải nhất 74686 0: 03,08
1: 15,16
2: 27,25
3: 38,38
4: 40,42
5: 59
6: 61
7: 75,72
8: 86
9: 98,94,94

2 Nháy: 38,94
Giải nhì 25175
Giải ba 32138-55603
Giải tư 31498-27508-23427-89842-57094-05872-50515
Giải năm 6359
Giải sáu 4625-5994-9461
Giải bảy 238
Giải tám 16
KQXS Đà Lạt 25/04/2021
Giải đặc biệt 187824 Đầu - Nháy
Giải nhất 70169 0: 04,01,07
1: 19,12
2: 24,23,25,25
3: 33,34
4:
5:
6: 69,63,60,69
7: 77,71
8: 82
9:

2 Nháy: 25,69
Giải nhì 38523
Giải ba 61004-83377
Giải tư 28101-68819-86525-45312-49463-62860-95669
Giải năm 0507
Giải sáu 7033-7682-1125
Giải bảy 071
Giải tám 34
KQXS Đà Lạt 18/04/2021
Giải đặc biệt 211479 Đầu - Nháy
Giải nhất 19895 0:
1: 19
2: 29,20
3: 39,33,38,33,36
4: 48
5: 55
6: 68,61
7: 79,76,75
8: 83
9: 95,92

2 Nháy: 33
Giải nhì 24339
Giải ba 94629-74083
Giải tư 28020-92876-11768-07861-03275-18519-20992
Giải năm 7733
Giải sáu 7138-8248-3455
Giải bảy 033
Giải tám 36
KQXS Đà Lạt 11/04/2021
Giải đặc biệt 241489 Đầu - Nháy
Giải nhất 02334 0: 00,08,08
1: 18,11
2:
3: 34
4: 45
5: 57,58,59,50
6: 69,67,62,64
7: 74
8: 89,84
9:

2 Nháy: 08
Giải nhì 40557
Giải ba 53658-47900
Giải tư 93145-23018-56659-01008-61269-76250-84567
Giải năm 3111
Giải sáu 1108-9084-0174
Giải bảy 662
Giải tám 64
KQXS Đà Lạt 28/03/2021
Giải đặc biệt 883902 Đầu - Nháy
Giải nhất 07314 0: 02
1: 14
2: 27
3: 32
4: 44,42,48
5: 59
6: 63,61
7: 75,77
8: 84,82,80,83,89
9: 93
Giải nhì 86432
Giải ba 52593-51975
Giải tư 72344-50642-74263-66061-57027-83184-51282
Giải năm 8680
Giải sáu 0277-3583-1959
Giải bảy 789
Giải tám 48
KQXS Đà Lạt 21/03/2021
Giải đặc biệt 978916 Đầu - Nháy
Giải nhất 75560 0: 06
1: 16,17,12,16
2: 24
3: 33,37
4: 41,48
5: 55,52,52
6: 60,68,60,68
7:
8: 82
9:

2 Nháy: 16,52,60,68
Giải nhì 55055
Giải ba 37052-18252
Giải tư 19833-90124-07068-23941-42682-67906-16537
Giải năm 8648
Giải sáu 5817-8512-5060
Giải bảy 368
Giải tám 16
KQXS Đà Lạt 07/03/2021
Giải đặc biệt 752336 Đầu - Nháy
Giải nhất 45162 0: 05
1: 15,12,10
2: 21
3: 36
4:
5: 55,59
6: 62,63,60
7: 70,72
8: 86,89,85,88
9: 92
Giải nhì 93786
Giải ba 64815-74355
Giải tư 09021-72312-96189-31563-73805-07259-08685
Giải năm 6570
Giải sáu 7288-5772-4892
Giải bảy 660
Giải tám 10
KQXS Đà Lạt 28/02/2021
Giải đặc biệt 578741 Đầu - Nháy
Giải nhất 10195 0: 07,06,01
1: 13,17,13
2: 27
3:
4: 41,41
5: 53
6: 68
7: 71,73
8: 83
9: 95,92,98,92

2 Nháy: 13,41,92
Giải nhì 87371
Giải ba 21292-38713
Giải tư 29627-19953-80973-14017-03307-91998-76041
Giải năm 3183
Giải sáu 0106-0201-1568
Giải bảy 392
Giải tám 13
KQXS Đà Lạt 21/02/2021
Giải đặc biệt 113000 Đầu - Nháy
Giải nhất 07986 0: 00
1: 13
2: 27
3: 37,36,32
4: 46,44
5: 59,55,58
6: 60,61,66,65,67
7:
8: 86
9: 99
Giải nhì 69760
Giải ba 92761-59559
Giải tư 26327-59166-83013-79946-88844-11055-57337
Giải năm 7799
Giải sáu 6865-3167-2836
Giải bảy 532
Giải tám 58
KQXS Đà Lạt 07/02/2021
Giải đặc biệt 479392 Đầu - Nháy
Giải nhất 92341 0:
1: 13
2: 24,20
3: 37,34,34,38
4: 41,49
5: 54
6: 66,68
7: 77
8:
9: 92,99,97,90,91

2 Nháy: 34
Giải nhì 27077
Giải ba 29599-70466
Giải tư 44354-95297-43037-56290-87224-70249-19091
Giải năm 2734
Giải sáu 7734-3738-0013
Giải bảy 420
Giải tám 68

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình

BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 26/10/2021
16386183

Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 17h00 là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.