KQXS Đà Lạt 18/09/2022
Giải đặc biệt 553647 Đầu - Nháy
Giải nhất 43856 0: 00
1: 11,13,16,11,15
2:
3: 39,38
4: 47,40
5: 56,56,56
6: 64
7: 74,75
8: 84,89
9:

2 Nháy: 11
3 Nháy: 56
Giải nhì 19556
Giải ba 10184-68940
Giải tư 88400-44211-06564-75874-49375-76713-68656
Giải năm 2339
Giải sáu 0516-4211-1889
Giải bảy 838
Giải tám 15
KQXS Đà Lạt 28/08/2022
Giải đặc biệt 188658 Đầu - Nháy
Giải nhất 38979 0: 02,00,05,06
1: 11
2: 29,20
3: 34
4: 48,44
5: 58,51
6: 61,69
7: 79,79
8: 88
9: 93

2 Nháy: 79
Giải nhì 45329
Giải ba 46161-04848
Giải tư 58644-01320-28588-50002-15969-04534-86579
Giải năm 0200
Giải sáu 7005-4051-3606
Giải bảy 793
Giải tám 11
KQXS Đà Lạt 21/08/2022
Giải đặc biệt 765189 Đầu - Nháy
Giải nhất 96547 0: 05,07
1: 13,17
2: 24
3: 30
4: 47,47
5: 57,55
6: 68
7: 70,72,71,71
8: 89
9: 99,99

2 Nháy: 47,71,99
Giải nhì 14913
Giải ba 69847-72405
Giải tư 11370-69472-37768-87599-99607-56624-73317
Giải năm 3257
Giải sáu 4399-7030-9171
Giải bảy 871
Giải tám 55
KQXS Đà Lạt 14/08/2022
Giải đặc biệt 950955 Đầu - Nháy
Giải nhất 64359 0: 08
1: 15
2: 29,21,28
3: 38,35
4: 46,48
5: 55,59,52,55,57
6: 61,64
7: 73
8:
9: 96

2 Nháy: 55
Giải nhì 98261
Giải ba 98729-34846
Giải tư 63621-21252-71015-57538-33855-83173-32257
Giải năm 7635
Giải sáu 1596-8128-5348
Giải bảy 364
Giải tám 08
KQXS Đà Lạt 07/08/2022
Giải đặc biệt 113913 Đầu - Nháy
Giải nhất 64149 0:
1: 13,14
2: 27
3: 38,33,31
4: 49,42,46
5: 57,56,57,59
6: 62,63
7: 71
8: 89
9: 98

2 Nháy: 57
Giải nhì 89462
Giải ba 44289-48738
Giải tư 26342-51357-91733-97014-62598-50846-04427
Giải năm 1856
Giải sáu 0171-2863-3957
Giải bảy 959
Giải tám 31
KQXS Đà Lạt 31/07/2022
Giải đặc biệt 560002 Đầu - Nháy
Giải nhất 80861 0: 02,05
1: 16
2: 28,24
3: 36,38
4: 48,43,49,44,42
5: 53
6: 61
7: 74
8: 87
9: 99,94
Giải nhì 14936
Giải ba 02374-37028
Giải tư 27348-85853-54743-83924-05938-81149-17144
Giải năm 4205
Giải sáu 0742-5899-4294
Giải bảy 187
Giải tám 16
KQXS Đà Lạt 24/07/2022
Giải đặc biệt 550785 Đầu - Nháy
Giải nhất 86219 0: 09,07,06
1: 19,16,19,11
2: 24
3: 37
4:
5: 52,51,52
6:
7: 77,78
8: 85,89,88
9: 94

2 Nháy: 19,52
Giải nhì 66424
Giải ba 94777-37894
Giải tư 91209-26189-52578-02888-74552-94407-16451
Giải năm 9152
Giải sáu 4137-7706-6316
Giải bảy 419
Giải tám 11
KQXS Đà Lạt 17/07/2022
Giải đặc biệt 557045 Đầu - Nháy
Giải nhất 27976 0:
1: 15,10
2: 22,24,20
3: 31
4: 45,45
5: 51,52
6:
7: 76
8: 89,85,81,81,86,81
9: 95

2 Nháy: 45
3 Nháy: 81
Giải nhì 82189
Giải ba 16485-34381
Giải tư 68145-39631-85651-89122-70715-09081-87224
Giải năm 4095
Giải sáu 0120-6310-5286
Giải bảy 881
Giải tám 52
KQXS Đà Lạt 10/07/2022
Giải đặc biệt 970291 Đầu - Nháy
Giải nhất 01150 0: 06
1: 10
2: 21,21,21,27
3: 34
4:
5: 50,59,53
6: 67
7:
8: 86,86,88
9: 91,95,94,96

2 Nháy: 86
3 Nháy: 21
Giải nhì 77221
Giải ba 21034-69586
Giải tư 26121-61006-11759-57553-70795-97786-20521
Giải năm 6927
Giải sáu 8094-4167-7096
Giải bảy 010
Giải tám 88
KQXS Đà Lạt 03/07/2022
Giải đặc biệt 317995 Đầu - Nháy
Giải nhất 92588 0:
1: 11,10
2: 20
3:
4: 40,43
5: 59,55
6: 66,67,67,69,67
7: 74,76
8: 88,82
9: 95,98

3 Nháy: 67
Giải nhì 94274
Giải ba 43082-84811
Giải tư 84966-50059-85010-20640-08220-84543-72755
Giải năm 8667
Giải sáu 8167-6398-9669
Giải bảy 067
Giải tám 76
KQXS Đà Lạt 26/06/2022
Giải đặc biệt 687533 Đầu - Nháy
Giải nhất 59994 0: 05
1: 19
2: 28
3: 33,34,37,31,35
4: 48
5: 55
6: 61
7: 71,79
8:
9: 94,91,91,93,90

2 Nháy: 91
Giải nhì 40019
Giải ba 21691-72971
Giải tư 13361-96934-64079-00191-67637-43893-87331
Giải năm 4835
Giải sáu 5428-8448-3755
Giải bảy 805
Giải tám 90
KQXS Đà Lạt 19/06/2022
Giải đặc biệt 308825 Đầu - Nháy
Giải nhất 89955 0: 03
1: 14
2: 25,22,23
3: 35
4: 40,49,44
5: 55,53,51
6: 65
7:
8: 83,82
9: 98,90,93
Giải nhì 84903
Giải ba 31798-63035
Giải tư 17740-40514-15253-14990-95222-09393-92551
Giải năm 5683
Giải sáu 4765-7349-9723
Giải bảy 882
Giải tám 44
KQXS Đà Lạt 12/06/2022
Giải đặc biệt 598137 Đầu - Nháy
Giải nhất 56890 0: 03
1: 15
2: 23,23
3: 37,37,34,32
4: 44
5: 56,54,52
6: 61,69
7:
8: 89
9: 90,98,95

2 Nháy: 23,37
Giải nhì 49356
Giải ba 34323-37137
Giải tư 49461-48634-29954-29552-24089-39723-74515
Giải năm 6898
Giải sáu 5432-4169-0244
Giải bảy 095
Giải tám 03
KQXS Đà Lạt 05/06/2022
Giải đặc biệt 835209 Đầu - Nháy
Giải nhất 99083 0: 09,04,07
1: 14,18
2: 21,22,22
3: 36,37
4: 47
5:
6: 65
7: 71
8: 83,86,87,89
9: 98

2 Nháy: 22
Giải nhì 47921
Giải ba 38422-36404
Giải tư 09222-37398-15307-78814-61986-12065-07287
Giải năm 2989
Giải sáu 8118-5836-3237
Giải bảy 847
Giải tám 71
KQXS Đà Lạt 29/05/2022
Giải đặc biệt 055559 Đầu - Nháy
Giải nhất 84508 0: 08
1: 13,12,18
2: 23,26,24
3: 37,35
4: 48,47
5: 59
6: 68,65,60
7: 70
8: 82
9: 93
Giải nhì 72393
Giải ba 75023-70368
Giải tư 26937-16726-45282-75065-32970-69513-10248
Giải năm 6712
Giải sáu 1324-9335-5418
Giải bảy 547
Giải tám 60
KQXS Đà Lạt 22/05/2022
Giải đặc biệt 250168 Đầu - Nháy
Giải nhất 42292 0: 08,01
1: 16
2: 27
3: 30
4: 49
5: 53,51
6: 68,61
7: 71,77,70,71
8: 88,83
9: 92,95

2 Nháy: 71
Giải nhì 10930
Giải ba 87361-26516
Giải tư 24271-35995-68453-39808-27488-51177-63751
Giải năm 8249
Giải sáu 0127-1901-4983
Giải bảy 770
Giải tám 71
KQXS Đà Lạt 15/05/2022
Giải đặc biệt 143945 Đầu - Nháy
Giải nhất 46306 0: 06
1:
2: 29,24,29,27
3: 36,31,31,31
4: 45,40
5: 54
6: 64
7:
8: 88,85,87
9: 90,98

2 Nháy: 29
3 Nháy: 31
Giải nhì 67429
Giải ba 91736-70964
Giải tư 26231-24990-75388-75998-12440-92224-76854
Giải năm 9431
Giải sáu 4829-8727-7685
Giải bảy 531
Giải tám 87
KQXS Đà Lạt 08/05/2022
Giải đặc biệt 836464 Đầu - Nháy
Giải nhất 65051 0: 05
1: 11,17,10
2: 22,28
3: 34
4: 47
5: 51,56
6: 64,68,64
7: 73,70
8: 82,89
9: 99

2 Nháy: 64
Giải nhì 17822
Giải ba 15799-71582
Giải tư 19047-31728-39011-72689-91356-01205-14317
Giải năm 3210
Giải sáu 3268-8864-5473
Giải bảy 434
Giải tám 70
KQXS Đà Lạt 01/05/2022
Giải đặc biệt 453890 Đầu - Nháy
Giải nhất 88757 0: 02
1: 15
2: 25,20,20
3: 33,34
4: 42
5: 57,57,56
6: 61
7: 74
8: 83,83
9: 90,98,96

2 Nháy: 20,57,83
Giải nhì 13415
Giải ba 26625-67161
Giải tư 05142-30698-44783-35320-54402-14074-10596
Giải năm 6957
Giải sáu 9533-3634-0356
Giải bảy 783
Giải tám 20
KQXS Đà Lạt 24/04/2022
Giải đặc biệt 603362 Đầu - Nháy
Giải nhất 34559 0: 04
1:
2: 29,27
3: 34,30
4: 41
5: 59,56,59
6: 62,67,68,64
7: 77,79
8: 80,82
9: 93

2 Nháy: 59
Giải nhì 56056
Giải ba 09367-38134
Giải tư 08968-40304-07380-83882-03659-14529-72464
Giải năm 4593
Giải sáu 2241-4327-3977
Giải bảy 279
Giải tám 30

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình

BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 29/11/2022


Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 17h00 là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.