KQXS Đà Lạt 25/09/2023
Giải đặc biệt 911547 Đầu - Nháy
Giải nhất 39270 0: 07
1: 13,10,15
2:
3: 39,37,35
4: 47,41
5:
6: 68
7: 70,76,76,77,77
8:
9: 94,93,93

2 Nháy: 76,77,93
Giải nhì 94613
Giải ba 72539-58294
Giải tư 89910-18668-94776-89076-78741-23793-79177
Giải năm 3307
Giải sáu 9737-2577-1135
Giải bảy 315
Giải tám 93
KQXS Đà Lạt 24/09/2023
Giải đặc biệt 426620 Đầu - Nháy
Giải nhất 30660 0: 04,00
1:
2: 20,26,20,27
3: 33
4: 42
5: 52,59,52
6: 60,65
7:
8:
9: 90,99,96,97,96

2 Nháy: 20,52,96
Giải nhì 76090
Giải ba 80826-57799
Giải tư 51296-01152-82759-29642-06104-00697-73300
Giải năm 8596
Giải sáu 8452-3020-9533
Giải bảy 965
Giải tám 27
KQXS Đà Lạt 23/09/2023
Giải đặc biệt 426620 Đầu - Nháy
Giải nhất 30660 0: 04,00
1:
2: 20,26,20,27
3: 33
4: 42
5: 52,59,52
6: 60,65
7:
8:
9: 90,99,96,97,96

2 Nháy: 20,52,96
Giải nhì 76090
Giải ba 80826-57799
Giải tư 51296-01152-82759-29642-06104-00697-73300
Giải năm 8596
Giải sáu 8452-3020-9533
Giải bảy 965
Giải tám 27
KQXS Đà Lạt 22/09/2023
Giải đặc biệt 426620 Đầu - Nháy
Giải nhất 30660 0: 04,00
1:
2: 20,26,20,27
3: 33
4: 42
5: 52,59,52
6: 60,65
7:
8:
9: 90,99,96,97,96

2 Nháy: 20,52,96
Giải nhì 76090
Giải ba 80826-57799
Giải tư 51296-01152-82759-29642-06104-00697-73300
Giải năm 8596
Giải sáu 8452-3020-9533
Giải bảy 965
Giải tám 27
KQXS Đà Lạt 21/09/2023
Giải đặc biệt 426620 Đầu - Nháy
Giải nhất 30660 0: 04,00
1:
2: 20,26,20,27
3: 33
4: 42
5: 52,59,52
6: 60,65
7:
8:
9: 90,99,96,97,96

2 Nháy: 20,52,96
Giải nhì 76090
Giải ba 80826-57799
Giải tư 51296-01152-82759-29642-06104-00697-73300
Giải năm 8596
Giải sáu 8452-3020-9533
Giải bảy 965
Giải tám 27
KQXS Đà Lạt 20/09/2023
Giải đặc biệt 426620 Đầu - Nháy
Giải nhất 30660 0: 04,00
1:
2: 20,26,20,27
3: 33
4: 42
5: 52,59,52
6: 60,65
7:
8:
9: 90,99,96,97,96

2 Nháy: 20,52,96
Giải nhì 76090
Giải ba 80826-57799
Giải tư 51296-01152-82759-29642-06104-00697-73300
Giải năm 8596
Giải sáu 8452-3020-9533
Giải bảy 965
Giải tám 27
KQXS Đà Lạt 19/09/2023
Giải đặc biệt 426620 Đầu - Nháy
Giải nhất 30660 0: 04,00
1:
2: 20,26,20,27
3: 33
4: 42
5: 52,59,52
6: 60,65
7:
8:
9: 90,99,96,97,96

2 Nháy: 20,52,96
Giải nhì 76090
Giải ba 80826-57799
Giải tư 51296-01152-82759-29642-06104-00697-73300
Giải năm 8596
Giải sáu 8452-3020-9533
Giải bảy 965
Giải tám 27
KQXS Đà Lạt 17/09/2023
Giải đặc biệt 892737 Đầu - Nháy
Giải nhất 78014 0:
1: 14,11
2:
3: 37,37,36,30
4: 42,47
5: 51,58,59
6: 63,61,64,62
7:
8: 81
9: 95,93

2 Nháy: 37
Giải nhì 95737
Giải ba 67781-99151
Giải tư 12958-02763-90061-05164-56411-02136-69630
Giải năm 3259
Giải sáu 2095-7642-4062
Giải bảy 347
Giải tám 93
KQXS Đà Lạt 16/09/2023
Giải đặc biệt 892737 Đầu - Nháy
Giải nhất 78014 0:
1: 14,11
2:
3: 37,37,36,30
4: 42,47
5: 51,58,59
6: 63,61,64,62
7:
8: 81
9: 95,93

2 Nháy: 37
Giải nhì 95737
Giải ba 67781-99151
Giải tư 12958-02763-90061-05164-56411-02136-69630
Giải năm 3259
Giải sáu 2095-7642-4062
Giải bảy 347
Giải tám 93
KQXS Đà Lạt 15/09/2023
Giải đặc biệt 892737 Đầu - Nháy
Giải nhất 78014 0:
1: 14,11
2:
3: 37,37,36,30
4: 42,47
5: 51,58,59
6: 63,61,64,62
7:
8: 81
9: 95,93

2 Nháy: 37
Giải nhì 95737
Giải ba 67781-99151
Giải tư 12958-02763-90061-05164-56411-02136-69630
Giải năm 3259
Giải sáu 2095-7642-4062
Giải bảy 347
Giải tám 93
KQXS Đà Lạt 14/09/2023
Giải đặc biệt 892737 Đầu - Nháy
Giải nhất 78014 0:
1: 14,11
2:
3: 37,37,36,30
4: 42,47
5: 51,58,59
6: 63,61,64,62
7:
8: 81
9: 95,93

2 Nháy: 37
Giải nhì 95737
Giải ba 67781-99151
Giải tư 12958-02763-90061-05164-56411-02136-69630
Giải năm 3259
Giải sáu 2095-7642-4062
Giải bảy 347
Giải tám 93
KQXS Đà Lạt 13/09/2023
Giải đặc biệt 892737 Đầu - Nháy
Giải nhất 78014 0:
1: 14,11
2:
3: 37,37,36,30
4: 42,47
5: 51,58,59
6: 63,61,64,62
7:
8: 81
9: 95,93

2 Nháy: 37
Giải nhì 95737
Giải ba 67781-99151
Giải tư 12958-02763-90061-05164-56411-02136-69630
Giải năm 3259
Giải sáu 2095-7642-4062
Giải bảy 347
Giải tám 93
KQXS Đà Lạt 12/09/2023
Giải đặc biệt 892737 Đầu - Nháy
Giải nhất 78014 0:
1: 14,11
2:
3: 37,37,36,30
4: 42,47
5: 51,58,59
6: 63,61,64,62
7:
8: 81
9: 95,93

2 Nháy: 37
Giải nhì 95737
Giải ba 67781-99151
Giải tư 12958-02763-90061-05164-56411-02136-69630
Giải năm 3259
Giải sáu 2095-7642-4062
Giải bảy 347
Giải tám 93
KQXS Đà Lạt 11/09/2023
Giải đặc biệt 892737 Đầu - Nháy
Giải nhất 78014 0:
1: 14,11
2:
3: 37,37,36,30
4: 42,47
5: 51,58,59
6: 63,61,64,62
7:
8: 81
9: 95,93

2 Nháy: 37
Giải nhì 95737
Giải ba 67781-99151
Giải tư 12958-02763-90061-05164-56411-02136-69630
Giải năm 3259
Giải sáu 2095-7642-4062
Giải bảy 347
Giải tám 93
KQXS Đà Lạt 10/09/2023
Giải đặc biệt 892737 Đầu - Nháy
Giải nhất 78014 0:
1: 14,11
2:
3: 37,37,36,30
4: 42,47
5: 51,58,59
6: 63,61,64,62
7:
8: 81
9: 95,93

2 Nháy: 37
Giải nhì 95737
Giải ba 67781-99151
Giải tư 12958-02763-90061-05164-56411-02136-69630
Giải năm 3259
Giải sáu 2095-7642-4062
Giải bảy 347
Giải tám 93
KQXS Đà Lạt 03/09/2023
Giải đặc biệt 694664 Đầu - Nháy
Giải nhất 13661 0: 03
1:
2: 28,23,25
3: 36,31
4: 41
5: 58
6: 64,61,64,60
7: 78
8: 80,85,89,86
9: 96

2 Nháy: 64
Giải nhì 44128
Giải ba 16964-60136
Giải tư 61780-01985-05431-02796-89623-98989-28560
Giải năm 8625
Giải sáu 0258-0378-3441
Giải bảy 903
Giải tám 86
KQXS Đà Lạt 27/08/2023
Giải đặc biệt 348868 Đầu - Nháy
Giải nhất 32144 0: 05,00,07
1: 19
2:
3: 38,34
4: 44,44
5: 50,50,51
6: 68
7: 75,74,74
8: 82
9: 96,90

2 Nháy: 44,50,74
Giải nhì 03196
Giải ba 88450-20038
Giải tư 27150-30605-48990-46600-92951-37507-35234
Giải năm 9475
Giải sáu 2344-3582-5974
Giải bảy 674
Giải tám 19
KQXS Đà Lạt 20/08/2023
Giải đặc biệt 023684 Đầu - Nháy
Giải nhất 28966 0: 09
1: 14,16
2: 20
3:
4: 40
5: 55,51
6: 66
7: 73,78
8: 84,82
9: 93,92,99,95,99,96

2 Nháy: 99
Giải nhì 38173
Giải ba 24314-75416
Giải tư 47178-04793-09040-95092-03320-83199-78795
Giải năm 0299
Giải sáu 1396-4609-2355
Giải bảy 282
Giải tám 51
KQXS Đà Lạt 13/08/2023
Giải đặc biệt 034267 Đầu - Nháy
Giải nhất 88036 0: 08,07
1: 14,15
2:
3: 36,36
4: 46,45
5:
6: 67,68
7: 71,70
8: 88,83,88,88
9: 94,96

2 Nháy: 36
3 Nháy: 88
Giải nhì 46994
Giải ba 77771-26946
Giải tư 76714-41788-01783-69296-48145-22536-43815
Giải năm 8608
Giải sáu 1088-7968-2770
Giải bảy 688
Giải tám 07
KQXS Đà Lạt 06/08/2023
Giải đặc biệt 334964 Đầu - Nháy
Giải nhất 96399 0: 06
1: 10,12
2: 29,28
3: 39,35,37,31
4: 44,44,46,49
5:
6: 64
7: 70
8: 86,86
9: 99

2 Nháy: 44,86
Giải nhì 00786
Giải ba 91039-68310
Giải tư 11035-54644-22129-43037-40044-72086-21128
Giải năm 8146
Giải sáu 7612-1731-8506
Giải bảy 549
Giải tám 70

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình

BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 26/09/2023


Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 17h00 là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.


vào web Kết Quả Nét xem các số đẹp hôm nay