KQXS Đà Lạt 19/03/2023
Giải đặc biệt 099784 Đầu - Nháy
Giải nhất 02413 0: 09,09
1: 13,12
2:
3: 37,32,31
4: 48,48,45
5:
6: 68,69
7: 74
8: 84,88,83,83
9: 98

2 Nháy: 09,48,83
Giải nhì 91488
Giải ba 00137-44483
Giải tư 35148-75409-81632-21409-69568-20483-93331
Giải năm 5348
Giải sáu 5198-0312-6874
Giải bảy 145
Giải tám 69
KQXS Đà Lạt 12/03/2023
Giải đặc biệt 100362 Đầu - Nháy
Giải nhất 93531 0:
1:
2: 22,29
3: 31
4: 45,40,48
5: 50,57,52,54
6: 62
7: 79,76,73,70
8: 83
9: 93,95
Giải nhì 29279
Giải ba 30493-91376
Giải tư 84750-44773-03422-03057-62229-54852-50045
Giải năm 4554
Giải sáu 7395-6940-1983
Giải bảy 270
Giải tám 48
KQXS Đà Lạt 05/03/2023
Giải đặc biệt 165946 Đầu - Nháy
Giải nhất 65921 0:
1: 12
2: 21,20
3: 39
4: 46,41,43,44
5:
6: 61,69,69,62
7: 71,73
8: 83,84,87,87
9:

2 Nháy: 69,87
Giải nhì 83771
Giải ba 97520-74941
Giải tư 35561-05969-82512-17343-13269-19773-31283
Giải năm 6962
Giải sáu 1084-5987-3244
Giải bảy 339
Giải tám 87
KQXS Đà Lạt 26/02/2023
Giải đặc biệt 672031 Đầu - Nháy
Giải nhất 30813 0: 09
1: 13,15,16,15
2: 20
3: 31,31,32,30
4:
5:
6: 61,62
7:
8: 82,83
9: 96,98,97,91

2 Nháy: 15,31
Giải nhì 20531
Giải ba 89861-85020
Giải tư 10696-83932-38698-37962-06282-43130-82597
Giải năm 2615
Giải sáu 4191-3109-2283
Giải bảy 916
Giải tám 15
KQXS Đà Lạt 19/02/2023
Giải đặc biệt 618281 Đầu - Nháy
Giải nhất 34604 0: 04,03,08
1: 14,15
2: 22
3: 33,30
4: 44
5: 58
6: 66,61,63,65
7:
8: 81,81
9: 97,93

2 Nháy: 81
Giải nhì 08381
Giải ba 55366-68703
Giải tư 23997-70514-90322-91133-33608-25244-24661
Giải năm 5415
Giải sáu 1530-7458-7293
Giải bảy 763
Giải tám 65
KQXS Đà Lạt 12/02/2023
Giải đặc biệt 417898 Đầu - Nháy
Giải nhất 95946 0: 00
1: 18,16
2: 21
3: 36
4: 46,40
5: 52,50,51
6: 68,61,66
7: 74
8: 86,89,83
9: 98
Giải nhì 54018
Giải ba 20268-44952
Giải tư 54761-88521-86674-91386-48350-49589-60751
Giải năm 4000
Giải sáu 6783-4436-2466
Giải bảy 140
Giải tám 16
KQXS Đà Lạt 05/02/2023
Giải đặc biệt 187396 Đầu - Nháy
Giải nhất 42246 0: 01
1: 17
2:
3: 35,34,32,36
4: 46
5: 56
6: 63
7: 73,72,71
8:
9: 96,99,99,99,98,90

3 Nháy: 99
Giải nhì 96499
Giải ba 74399-09773
Giải tư 65756-51163-79501-44499-03998-64072-95471
Giải năm 4935
Giải sáu 1117-7634-7790
Giải bảy 732
Giải tám 36
KQXS Đà Lạt 29/01/2023
Giải đặc biệt 951032 Đầu - Nháy
Giải nhất 33213 0: 06,03,03
1: 13,13
2: 27,25,26
3: 32,30
4: 47
5: 53
6:
7:
8: 86,84,88,80
9: 92,90

2 Nháy: 03,13
Giải nhì 43086
Giải ba 76053-27427
Giải tư 88692-84830-75713-76906-37647-74984-08588
Giải năm 9703
Giải sáu 1080-8890-8525
Giải bảy 803
Giải tám 26
KQXS Đà Lạt 22/01/2023
Giải đặc biệt 808214 Đầu - Nháy
Giải nhất 75100 0: 00,06
1: 14,19,14
2:
3: 39
4: 43
5: 58,51
6: 66,60
7: 74,70,70,70
8: 86
9: 96,97

2 Nháy: 14
3 Nháy: 70
Giải nhì 30374
Giải ba 77696-35943
Giải tư 20566-26870-17670-42270-90719-18486-80006
Giải năm 1960
Giải sáu 3458-1351-9814
Giải bảy 039
Giải tám 97
KQXS Đà Lạt 15/01/2023
Giải đặc biệt 356396 Đầu - Nháy
Giải nhất 40461 0: 07,06,08
1:
2: 23,20,21,22
3: 32
4:
5: 54
6: 61,65,69,61,65
7: 70
8: 82
9: 96,98

2 Nháy: 61,65
Giải nhì 62365
Giải ba 06907-15254
Giải tư 58423-55669-15320-10121-08832-80998-46706
Giải năm 0922
Giải sáu 2061-8082-2308
Giải bảy 565
Giải tám 70
KQXS Đà Lạt 08/01/2023
Giải đặc biệt 292709 Đầu - Nháy
Giải nhất 73731 0: 09,06,08
1: 11,11,11
2: 28
3: 31,35
4: 45,49
5:
6: 66
7: 72,73
8: 88,82,87,87
9:

2 Nháy: 87
3 Nháy: 11
Giải nhì 58335
Giải ba 41488-83472
Giải tư 49306-69982-85345-69087-61211-21673-73566
Giải năm 5028
Giải sáu 2787-7511-7249
Giải bảy 308
Giải tám 11
KQXS Đà Lạt 01/01/2023
Giải đặc biệt 712933 Đầu - Nháy
Giải nhất 32313 0: 08,01,09
1: 13,15
2: 22,25,25
3: 33,37
4:
5:
6: 60,67
7: 72
8: 81,86
9: 95,95,91

2 Nháy: 25,95
Giải nhì 17695
Giải ba 69260-47622
Giải tư 53637-60795-70108-85825-12125-17972-90667
Giải năm 4081
Giải sáu 5501-2986-7991
Giải bảy 015
Giải tám 09
KQXS Đà Lạt 25/12/2022
Giải đặc biệt 263503 Đầu - Nháy
Giải nhất 42088 0: 03,06,00
1: 15
2: 21,26,28,25
3: 32,35
4: 48
5: 58
6: 64,66
7: 72,74
8: 88,89
9:
Giải nhì 44364
Giải ba 80172-14721
Giải tư 80706-47574-52326-50589-44032-17328-35458
Giải năm 8415
Giải sáu 6448-3235-1866
Giải bảy 725
Giải tám 00
KQXS Đà Lạt 18/12/2022
Giải đặc biệt 699189 Đầu - Nháy
Giải nhất 64859 0: 06
1: 18,19
2: 27
3: 36,35
4: 47,41
5: 59,52
6: 65,66,61
7: 75
8: 89
9: 93,95,99
Giải nhì 14818
Giải ba 14147-37593
Giải tư 41465-43252-38941-66866-22327-08195-84936
Giải năm 8099
Giải sáu 7661-1519-7975
Giải bảy 906
Giải tám 35
KQXS Đà Lạt 11/12/2022
Giải đặc biệt 936215 Đầu - Nháy
Giải nhất 03906 0: 06,05,01,02
1: 15,14,13
2: 24,29
3:
4:
5: 59,55
6:
7:
8: 80,85,83
9: 92,92,96,97

2 Nháy: 92
Giải nhì 51780
Giải ba 63224-96385
Giải tư 37692-74514-41205-32959-84383-71201-65202
Giải năm 9792
Giải sáu 3655-1429-0296
Giải bảy 497
Giải tám 13
KQXS Đà Lạt 04/12/2022
Giải đặc biệt 780515 Đầu - Nháy
Giải nhất 39252 0: 05,08
1: 15,12,10,10
2: 22
3: 30
4: 42
5: 52,55,52
6: 64
7: 70,71
8: 84,85
9: 94

2 Nháy: 10,52
Giải nhì 12412
Giải ba 87642-74122
Giải tư 80005-45784-55510-98930-65070-01494-03810
Giải năm 0764
Giải sáu 6171-3408-8155
Giải bảy 452
Giải tám 85
KQXS Đà Lạt 27/11/2022
Giải đặc biệt 132764 Đầu - Nháy
Giải nhất 80214 0: 02,01
1: 14,18,15,14
2:
3:
4:
5:
6: 64,66,66,64
7: 73,75,75,79
8: 82
9: 95,94,99

2 Nháy: 14,64,66,75
Giải nhì 46402
Giải ba 70173-68901
Giải tư 83718-33166-23975-34395-07675-66466-07815
Giải năm 2779
Giải sáu 9894-6614-2382
Giải bảy 099
Giải tám 64
KQXS Đà Lạt 20/11/2022
Giải đặc biệt 900596 Đầu - Nháy
Giải nhất 20588 0: 01,08
1: 13
2: 27
3: 32
4: 40,49
5: 59,55,53
6: 67
7: 77,71,74,76
8: 88
9: 96,93
Giải nhì 23740
Giải ba 57827-60767
Giải tư 37193-34549-12059-95777-93871-37513-75601
Giải năm 3155
Giải sáu 0974-7632-6676
Giải bảy 808
Giải tám 53
KQXS Đà Lạt 13/11/2022
Giải đặc biệt 606310 Đầu - Nháy
Giải nhất 02742 0: 02
1: 10
2: 22,20,20,26
3: 32,32
4: 42,47
5: 56,52
6: 61,62
7: 70
8: 81
9: 99,98

2 Nháy: 20,32
Giải nhì 85661
Giải ba 33256-65199
Giải tư 48132-25070-04222-94402-01198-14247-60620
Giải năm 3520
Giải sáu 8952-0262-2732
Giải bảy 226
Giải tám 81
KQXS Đà Lạt 06/11/2022
Giải đặc biệt 305158 Đầu - Nháy
Giải nhất 31585 0: 02,05,09
1: 13,16,15
2: 25,28,23,26
3: 30,39
4: 46
5: 58
6:
7: 73
8: 85,83
9: 91
Giải nhì 98283
Giải ba 95173-72225
Giải tư 38013-07628-73391-36502-24223-77416-82026
Giải năm 8915
Giải sáu 3030-6905-7846
Giải bảy 509
Giải tám 39

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình

BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 25/03/2023


Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 17h00 là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.


vào web XSMB.top xem các cao thủ chốt số - Đăng ký chốt số để kiếm tiền