KQXS Đà Lạt 21/05/2024
Giải đặc biệt 589920 Đầu - Nháy
Giải nhất 01582 0: 09,00
1: 19,13
2: 20,20
3: 37,30
4: 40
5:
6: 64,63
7: 77,75,70
8: 82,81
9: 97,92

2 Nháy: 20
Giải nhì 52264
Giải ba 19097-22620
Giải tư 69737-34840-05977-49809-71819-49963-81092
Giải năm 6613
Giải sáu 4800-8581-4675
Giải bảy 870
Giải tám 30
KQXS Đà Lạt 20/05/2024
Giải đặc biệt 589920 Đầu - Nháy
Giải nhất 01582 0: 09,00
1: 19,13
2: 20,20
3: 37,30
4: 40
5:
6: 64,63
7: 77,75,70
8: 82,81
9: 97,92

2 Nháy: 20
Giải nhì 52264
Giải ba 19097-22620
Giải tư 69737-34840-05977-49809-71819-49963-81092
Giải năm 6613
Giải sáu 4800-8581-4675
Giải bảy 870
Giải tám 30
KQXS Đà Lạt 19/05/2024
Giải đặc biệt 589920 Đầu - Nháy
Giải nhất 01582 0: 09,00
1: 19,13
2: 20,20
3: 37,30
4: 40
5:
6: 64,63
7: 77,75,70
8: 82,81
9: 97,92

2 Nháy: 20
Giải nhì 52264
Giải ba 19097-22620
Giải tư 69737-34840-05977-49809-71819-49963-81092
Giải năm 6613
Giải sáu 4800-8581-4675
Giải bảy 870
Giải tám 30
KQXS Đà Lạt 18/05/2024
Giải đặc biệt 009572 Đầu - Nháy
Giải nhất 70574 0: 00,01
1: 17,11,17
2: 28,23,29
3: 30
4: 45
5:
6: 67
7: 72,74,73
8: 83,84
9: 94,95

2 Nháy: 17
Giải nhì 54817
Giải ba 49583-58467
Giải tư 22228-16211-04594-34530-08717-47073-23945
Giải năm 5223
Giải sáu 4400-7284-1929
Giải bảy 901
Giải tám 95
KQXS Đà Lạt 17/05/2024
Giải đặc biệt 009572 Đầu - Nháy
Giải nhất 70574 0: 00,01
1: 17,11,17
2: 28,23,29
3: 30
4: 45
5:
6: 67
7: 72,74,73
8: 83,84
9: 94,95

2 Nháy: 17
Giải nhì 54817
Giải ba 49583-58467
Giải tư 22228-16211-04594-34530-08717-47073-23945
Giải năm 5223
Giải sáu 4400-7284-1929
Giải bảy 901
Giải tám 95
KQXS Đà Lạt 16/05/2024
Giải đặc biệt 009572 Đầu - Nháy
Giải nhất 70574 0: 00,01
1: 17,11,17
2: 28,23,29
3: 30
4: 45
5:
6: 67
7: 72,74,73
8: 83,84
9: 94,95

2 Nháy: 17
Giải nhì 54817
Giải ba 49583-58467
Giải tư 22228-16211-04594-34530-08717-47073-23945
Giải năm 5223
Giải sáu 4400-7284-1929
Giải bảy 901
Giải tám 95
KQXS Đà Lạt 15/05/2024
Giải đặc biệt 009572 Đầu - Nháy
Giải nhất 70574 0: 00,01
1: 17,11,17
2: 28,23,29
3: 30
4: 45
5:
6: 67
7: 72,74,73
8: 83,84
9: 94,95

2 Nháy: 17
Giải nhì 54817
Giải ba 49583-58467
Giải tư 22228-16211-04594-34530-08717-47073-23945
Giải năm 5223
Giải sáu 4400-7284-1929
Giải bảy 901
Giải tám 95
KQXS Đà Lạt 14/05/2024
Giải đặc biệt 009572 Đầu - Nháy
Giải nhất 70574 0: 00,01
1: 17,11,17
2: 28,23,29
3: 30
4: 45
5:
6: 67
7: 72,74,73
8: 83,84
9: 94,95

2 Nháy: 17
Giải nhì 54817
Giải ba 49583-58467
Giải tư 22228-16211-04594-34530-08717-47073-23945
Giải năm 5223
Giải sáu 4400-7284-1929
Giải bảy 901
Giải tám 95
KQXS Đà Lạt 13/05/2024
Giải đặc biệt 009572 Đầu - Nháy
Giải nhất 70574 0: 00,01
1: 17,11,17
2: 28,23,29
3: 30
4: 45
5:
6: 67
7: 72,74,73
8: 83,84
9: 94,95

2 Nháy: 17
Giải nhì 54817
Giải ba 49583-58467
Giải tư 22228-16211-04594-34530-08717-47073-23945
Giải năm 5223
Giải sáu 4400-7284-1929
Giải bảy 901
Giải tám 95
KQXS Đà Lạt 12/05/2024
Giải đặc biệt 009572 Đầu - Nháy
Giải nhất 70574 0: 00,01
1: 17,11,17
2: 28,23,29
3: 30
4: 45
5:
6: 67
7: 72,74,73
8: 83,84
9: 94,95

2 Nháy: 17
Giải nhì 54817
Giải ba 49583-58467
Giải tư 22228-16211-04594-34530-08717-47073-23945
Giải năm 5223
Giải sáu 4400-7284-1929
Giải bảy 901
Giải tám 95
KQXS Đà Lạt 11/05/2024
Giải đặc biệt 464482 Đầu - Nháy
Giải nhất 59969 0: 06
1: 17,18,16,19
2: 26,29
3:
4:
5:
6: 69,68
7: 74,71
8: 82,81,85,81
9: 90,98,91

2 Nháy: 81
Giải nhì 42881
Giải ba 96906-82717
Giải tư 03690-36668-24818-29385-97498-74126-45674
Giải năm 0729
Giải sáu 7791-6716-0619
Giải bảy 071
Giải tám 81
KQXS Đà Lạt 10/05/2024
Giải đặc biệt 464482 Đầu - Nháy
Giải nhất 59969 0: 06
1: 17,18,16,19
2: 26,29
3:
4:
5:
6: 69,68
7: 74,71
8: 82,81,85,81
9: 90,98,91

2 Nháy: 81
Giải nhì 42881
Giải ba 96906-82717
Giải tư 03690-36668-24818-29385-97498-74126-45674
Giải năm 0729
Giải sáu 7791-6716-0619
Giải bảy 071
Giải tám 81
KQXS Đà Lạt 09/05/2024
Giải đặc biệt 464482 Đầu - Nháy
Giải nhất 59969 0: 06
1: 17,18,16,19
2: 26,29
3:
4:
5:
6: 69,68
7: 74,71
8: 82,81,85,81
9: 90,98,91

2 Nháy: 81
Giải nhì 42881
Giải ba 96906-82717
Giải tư 03690-36668-24818-29385-97498-74126-45674
Giải năm 0729
Giải sáu 7791-6716-0619
Giải bảy 071
Giải tám 81
KQXS Đà Lạt 08/05/2024
Giải đặc biệt 464482 Đầu - Nháy
Giải nhất 59969 0: 06
1: 17,18,16,19
2: 26,29
3:
4:
5:
6: 69,68
7: 74,71
8: 82,81,85,81
9: 90,98,91

2 Nháy: 81
Giải nhì 42881
Giải ba 96906-82717
Giải tư 03690-36668-24818-29385-97498-74126-45674
Giải năm 0729
Giải sáu 7791-6716-0619
Giải bảy 071
Giải tám 81
KQXS Đà Lạt 07/05/2024
Giải đặc biệt 464482 Đầu - Nháy
Giải nhất 59969 0: 06
1: 17,18,16,19
2: 26,29
3:
4:
5:
6: 69,68
7: 74,71
8: 82,81,85,81
9: 90,98,91

2 Nháy: 81
Giải nhì 42881
Giải ba 96906-82717
Giải tư 03690-36668-24818-29385-97498-74126-45674
Giải năm 0729
Giải sáu 7791-6716-0619
Giải bảy 071
Giải tám 81
KQXS Đà Lạt 06/05/2024
Giải đặc biệt 464482 Đầu - Nháy
Giải nhất 59969 0: 06
1: 17,18,16,19
2: 26,29
3:
4:
5:
6: 69,68
7: 74,71
8: 82,81,85,81
9: 90,98,91

2 Nháy: 81
Giải nhì 42881
Giải ba 96906-82717
Giải tư 03690-36668-24818-29385-97498-74126-45674
Giải năm 0729
Giải sáu 7791-6716-0619
Giải bảy 071
Giải tám 81
KQXS Đà Lạt 05/05/2024
Giải đặc biệt 464482 Đầu - Nháy
Giải nhất 59969 0: 06
1: 17,18,16,19
2: 26,29
3:
4:
5:
6: 69,68
7: 74,71
8: 82,81,85,81
9: 90,98,91

2 Nháy: 81
Giải nhì 42881
Giải ba 96906-82717
Giải tư 03690-36668-24818-29385-97498-74126-45674
Giải năm 0729
Giải sáu 7791-6716-0619
Giải bảy 071
Giải tám 81
KQXS Đà Lạt 04/05/2024
Giải đặc biệt 602561 Đầu - Nháy
Giải nhất 33160 0: 04
1: 11,19
2: 23,28
3: 30,34,30
4: 45
5: 59
6: 61,60,65,68,67
7:
8: 88,85
9: 90

2 Nháy: 30
Giải nhì 19365
Giải ba 53523-71430
Giải tư 47234-88428-23559-28890-83511-84330-75588
Giải năm 3804
Giải sáu 9419-3968-7767
Giải bảy 385
Giải tám 45
KQXS Đà Lạt 03/05/2024
Giải đặc biệt 602561 Đầu - Nháy
Giải nhất 33160 0: 04
1: 11,19
2: 23,28
3: 30,34,30
4: 45
5: 59
6: 61,60,65,68,67
7:
8: 88,85
9: 90

2 Nháy: 30
Giải nhì 19365
Giải ba 53523-71430
Giải tư 47234-88428-23559-28890-83511-84330-75588
Giải năm 3804
Giải sáu 9419-3968-7767
Giải bảy 385
Giải tám 45
KQXS Đà Lạt 02/05/2024
Giải đặc biệt 602561 Đầu - Nháy
Giải nhất 33160 0: 04
1: 11,19
2: 23,28
3: 30,34,30
4: 45
5: 59
6: 61,60,65,68,67
7:
8: 88,85
9: 90

2 Nháy: 30
Giải nhì 19365
Giải ba 53523-71430
Giải tư 47234-88428-23559-28890-83511-84330-75588
Giải năm 3804
Giải sáu 9419-3968-7767
Giải bảy 385
Giải tám 45

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình

BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 21/05/2024


Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 17h00 là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.


vào web Kết Quả Nét xem các số đẹp hôm nay