KQXS Sóc Trăng 21/09/2022
Giải đặc biệt 446354 Đầu - Nháy
Giải nhất 33219 0: 00
1: 19
2: 29,22,29
3: 33
4: 49
5: 54,50,59,58,56
6: 69,68
7:
8: 80,88
9: 90,93

2 Nháy: 29
Giải nhì 68950
Giải ba 65629-10790
Giải tư 13369-27049-04393-18622-80559-39958-44333
Giải năm 6656
Giải sáu 0380-7100-0629
Giải bảy 168
Giải tám 88
KQXS Sóc Trăng 24/08/2022
Giải đặc biệt 590672 Đầu - Nháy
Giải nhất 25699 0:
1: 15
2: 26
3: 39,36,34
4: 44,49
5: 52
6: 63,67
7: 72,79,70
8: 87
9: 99,94,95,91
Giải nhì 00863
Giải ba 49394-88787
Giải tư 70995-99915-72439-22744-68291-83252-12036
Giải năm 4249
Giải sáu 3167-5879-0434
Giải bảy 770
Giải tám 26
KQXS Sóc Trăng 17/08/2022
Giải đặc biệt 270977 Đầu - Nháy
Giải nhất 20771 0: 06
1:
2: 21,20,23
3: 36
4: 43
5: 50,56
6: 67,60,60
7: 77,71,71,76
8: 83
9: 98,99

2 Nháy: 60,71
Giải nhì 50106
Giải ba 86321-14983
Giải tư 81650-20856-76543-17898-43267-45536-45360
Giải năm 1220
Giải sáu 9960-9271-5399
Giải bảy 223
Giải tám 76
KQXS Sóc Trăng 10/08/2022
Giải đặc biệt 771622 Đầu - Nháy
Giải nhất 10254 0: 02,04
1: 17
2: 22,29,24,21,29
3: 31
4:
5: 54,53,50
6: 60
7: 76,70,73
8: 87,89
9:

2 Nháy: 29
Giải nhì 85276
Giải ba 33160-46887
Giải tư 81053-32702-42829-17224-20570-79850-12773
Giải năm 6904
Giải sáu 2731-2189-0221
Giải bảy 229
Giải tám 17
KQXS Sóc Trăng 03/08/2022
Giải đặc biệt 301911 Đầu - Nháy
Giải nhất 07339 0: 08
1: 11
2: 21,28,20
3: 39
4: 41,46
5: 54,57
6:
7: 77,73
8: 89,88,85
9: 90,98,91
Giải nhì 23341
Giải ba 74321-35390
Giải tư 40054-61289-12588-95398-86991-19746-90677
Giải năm 0757
Giải sáu 0085-5728-9408
Giải bảy 820
Giải tám 73
KQXS Sóc Trăng 27/07/2022
Giải đặc biệt 365729 Đầu - Nháy
Giải nhất 88661 0:
1: 18
2: 29,23,20,25,27,21
3:
4: 46,40,40,40
5:
6: 61,66
7: 78,70,70
8:
9: 95,97

2 Nháy: 70
3 Nháy: 40
Giải nhì 07923
Giải ba 15978-42418
Giải tư 63870-48520-70046-60166-33470-28525-60127
Giải năm 9995
Giải sáu 9140-4521-6140
Giải bảy 440
Giải tám 97
KQXS Sóc Trăng 20/07/2022
Giải đặc biệt 740647 Đầu - Nháy
Giải nhất 45478 0: 03,08,03
1:
2: 27
3:
4: 47,42
5: 50,57
6: 66,67
7: 78,79,78,79,78
8: 88
9: 92,97

2 Nháy: 03,79
3 Nháy: 78
Giải nhì 29779
Giải ba 31778-38903
Giải tư 10766-53150-57457-01992-50908-07597-74667
Giải năm 2642
Giải sáu 3479-7688-0878
Giải bảy 827
Giải tám 03
KQXS Sóc Trăng 13/07/2022
Giải đặc biệt 203070 Đầu - Nháy
Giải nhất 73477 0:
1: 13,19,11,16
2:
3: 31
4: 49
5: 56,51
6: 68,61,67
7: 70,77,74,76
8: 82
9: 97,92
Giải nhì 99213
Giải ba 34268-30997
Giải tư 74974-47092-86656-61461-55051-72349-10619
Giải năm 1511
Giải sáu 5867-2716-3876
Giải bảy 731
Giải tám 82
KQXS Sóc Trăng 06/07/2022
Giải đặc biệt 060085 Đầu - Nháy
Giải nhất 91730 0:
1: 16,10
2: 22,26
3: 30,37,31,37
4: 40,47
5: 57,56
6: 68
7: 77
8: 85,83
9: 92,95

2 Nháy: 37
Giải nhì 41540
Giải ba 26837-77792
Giải tư 53057-97416-41431-98147-00395-42537-54510
Giải năm 9668
Giải sáu 8622-4426-9183
Giải bảy 377
Giải tám 56
KQXS Sóc Trăng 29/06/2022
Giải đặc biệt 779318 Đầu - Nháy
Giải nhất 86245 0: 09,00
1: 18,14
2: 25
3: 37,35,36,37,32
4: 45
5: 55,54
6:
7: 78,72
8: 81,88
9: 99

2 Nháy: 37
Giải nhì 79437
Giải ba 65509-83535
Giải tư 51400-78278-66036-97681-13655-47325-26172
Giải năm 3388
Giải sáu 1199-9837-0454
Giải bảy 232
Giải tám 14
KQXS Sóc Trăng 22/06/2022
Giải đặc biệt 793817 Đầu - Nháy
Giải nhất 57196 0: 08
1: 17,10,17,11
2: 28
3: 35
4: 49
5: 50,53
6:
7: 73
8: 85
9: 96,96,96,93,99,94

2 Nháy: 17
3 Nháy: 96
Giải nhì 19296
Giải ba 96949-92810
Giải tư 93496-67317-42593-48035-32999-48685-80308
Giải năm 8594
Giải sáu 3428-8250-5573
Giải bảy 853
Giải tám 11
KQXS Sóc Trăng 15/06/2022
Giải đặc biệt 554772 Đầu - Nháy
Giải nhất 84491 0: 07,06
1:
2: 27,25,26
3: 39,37
4: 46,43
5: 50,56
6: 60,61,65
7: 72,73
8:
9: 91,97
Giải nhì 92260
Giải ba 15039-99850
Giải tư 41227-72361-15473-34956-45007-94246-82806
Giải năm 9843
Giải sáu 0925-0865-1526
Giải bảy 737
Giải tám 97
KQXS Sóc Trăng 08/06/2022
Giải đặc biệt 826015 Đầu - Nháy
Giải nhất 51595 0: 04,02
1: 15,10
2:
3: 39,39,38
4: 43
5: 59
6: 66
7: 76,76
8: 88
9: 95,98,91,98,97

2 Nháy: 39,76,98
Giải nhì 33239
Giải ba 08998-18866
Giải tư 89939-72504-58659-07876-57691-36688-62202
Giải năm 2598
Giải sáu 4538-3243-4476
Giải bảy 297
Giải tám 10
KQXS Sóc Trăng 01/06/2022
Giải đặc biệt 915476 Đầu - Nháy
Giải nhất 66798 0: 03,09,03
1: 11
2: 24,22
3: 31
4: 49
5: 56
6: 63,61
7: 76,70
8: 81
9: 98,98,92,90

2 Nháy: 03,98
Giải nhì 04881
Giải ba 05624-11903
Giải tư 79511-74198-74863-48892-74422-91849-11070
Giải năm 5709
Giải sáu 3131-8190-4756
Giải bảy 361
Giải tám 03
KQXS Sóc Trăng 25/05/2022
Giải đặc biệt 172208 Đầu - Nháy
Giải nhất 47507 0: 08,07,01,09
1: 12
2: 29,26,21
3: 35,38
4: 40
5: 54,55,56
6: 63
7: 77
8:
9: 93,95
Giải nhì 54154
Giải ba 35193-75477
Giải tư 41901-49195-98829-46555-46040-07235-03826
Giải năm 1121
Giải sáu 5012-4663-6338
Giải bảy 556
Giải tám 09
KQXS Sóc Trăng 18/05/2022
Giải đặc biệt 995365 Đầu - Nháy
Giải nhất 79529 0:
1: 16,18,14,17
2: 29,27,24
3: 33,39,38
4:
5: 54
6: 65,60,67
7: 77
8: 83,84
9: 94
Giải nhì 80694
Giải ba 19977-22333
Giải tư 73760-95483-47767-92527-53316-36818-03424
Giải năm 0714
Giải sáu 4239-0484-7638
Giải bảy 054
Giải tám 17
KQXS Sóc Trăng 11/05/2022
Giải đặc biệt 317171 Đầu - Nháy
Giải nhất 81405 0: 05,05
1: 14,16
2: 21,28,26
3: 36,32,36
4: 49,41,43
5: 53
6: 60,68
7: 71
8:
9: 97

2 Nháy: 05,36
Giải nhì 77836
Giải ba 75249-31514
Giải tư 67897-92916-21305-53621-86228-34341-49953
Giải năm 6926
Giải sáu 9632-6843-5436
Giải bảy 760
Giải tám 68
KQXS Sóc Trăng 04/05/2022
Giải đặc biệt 524151 Đầu - Nháy
Giải nhất 58913 0:
1: 13,18,12
2: 28,21,22
3: 31,34
4: 45,46,46
5: 51,58
6: 67,69
7:
8: 89
9: 94,99

2 Nháy: 46
Giải nhì 56631
Giải ba 04367-85189
Giải tư 86034-95969-16128-37821-91718-23912-72858
Giải năm 4145
Giải sáu 9022-7694-8646
Giải bảy 946
Giải tám 99
KQXS Sóc Trăng 27/04/2022
Giải đặc biệt 193591 Đầu - Nháy
Giải nhất 24863 0:
1: 12
2: 25,20,22
3: 32
4: 40,49,41,46
5: 57
6: 63
7: 78
8: 82,84
9: 91,99,92,94
Giải nhì 41240
Giải ba 56325-53649
Giải tư 43378-33820-28332-42799-63312-24241-02882
Giải năm 9292
Giải sáu 6094-2346-2484
Giải bảy 957
Giải tám 22
KQXS Sóc Trăng 20/04/2022
Giải đặc biệt 261003 Đầu - Nháy
Giải nhất 85761 0: 03,03
1: 13,16,10,11
2: 28,20,22
3: 38,37
4:
5: 52,55
6: 61,66
7: 74
8:
9: 96,98

2 Nháy: 03
Giải nhì 52552
Giải ba 89638-24328
Giải tư 45403-87596-07413-32320-23016-27366-13022
Giải năm 4110
Giải sáu 8774-9655-0798
Giải bảy 711
Giải tám 37

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình

BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 29/11/2022


Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 17h00 là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.