KQXS Sóc Trăng 22/03/2023
Giải đặc biệt 113420 Đầu - Nháy
Giải nhất 19261 0: 01
1: 12,17,13,14
2: 20,22,23
3: 37,37
4:
5: 57
6: 61,61
7: 73
8:
9: 98,96,91,93

2 Nháy: 37,61
Giải nhì 99101
Giải ba 77412-14337
Giải tư 13098-48817-38637-03096-99991-03673-18861
Giải năm 4213
Giải sáu 9857-4322-4014
Giải bảy 023
Giải tám 93
KQXS Sóc Trăng 15/03/2023
Giải đặc biệt 916741 Đầu - Nháy
Giải nhất 26156 0: 07,08
1: 19,16,16
2: 20
3: 35,33,32,36
4: 41
5: 56,51
6: 66,60
7: 70
8: 86
9: 90

2 Nháy: 16
Giải nhì 92186
Giải ba 74935-44651
Giải tư 77007-51519-79566-53033-86070-14520-60990
Giải năm 9432
Giải sáu 7316-2508-9036
Giải bảy 216
Giải tám 60
KQXS Sóc Trăng 08/03/2023
Giải đặc biệt 286126 Đầu - Nháy
Giải nhất 73595 0: 04,05,08
1: 10
2: 26,27,28
3: 35
4:
5: 59
6: 67
7: 70,74,72,78
8: 88,87,89
9: 95
Giải nhì 80310
Giải ba 84935-09304
Giải tư 74527-10867-43170-79005-66974-50972-57308
Giải năm 8188
Giải sáu 4059-0478-7228
Giải bảy 687
Giải tám 89
KQXS Sóc Trăng 01/03/2023
Giải đặc biệt 169898 Đầu - Nháy
Giải nhất 32468 0: 04
1: 10
2:
3: 39,30
4: 44
5: 51,52
6: 68,68
7: 70,70
8: 86,81,81
9: 98,94,97,93

2 Nháy: 68,70,81
Giải nhì 69451
Giải ba 22044-42794
Giải tư 81004-29410-38497-64170-69639-60030-21370
Giải năm 7286
Giải sáu 9093-9981-6668
Giải bảy 981
Giải tám 52
KQXS Sóc Trăng 22/02/2023
Giải đặc biệt 770121 Đầu - Nháy
Giải nhất 95039 0: 08
1: 18,17,13
2: 21,28,23
3: 39,39
4: 40,43,42
5:
6: 63,69
7:
8: 83
9: 93,96,94

2 Nháy: 39
Giải nhì 51928
Giải ba 55263-81493
Giải tư 31769-82518-08217-32496-00894-76023-83340
Giải năm 9743
Giải sáu 8108-8183-0642
Giải bảy 513
Giải tám 39
KQXS Sóc Trăng 15/02/2023
Giải đặc biệt 511318 Đầu - Nháy
Giải nhất 48089 0: 04
1: 18,15,12
2: 21,24
3: 39,35,39,32
4: 41,48
5: 58
6:
7: 75,76,75
8: 89,83
9:

2 Nháy: 39,75
Giải nhì 47339
Giải ba 72158-25375
Giải tư 01735-87839-99104-32032-01676-47141-17675
Giải năm 6921
Giải sáu 9983-0824-6815
Giải bảy 912
Giải tám 48
KQXS Sóc Trăng 08/02/2023
Giải đặc biệt 063393 Đầu - Nháy
Giải nhất 88857 0: 00
1: 12
2: 23,27,26,21
3: 38,35,34
4: 48,42
5: 57,59,51,54
6:
7: 78
8: 86
9: 93
Giải nhì 83000
Giải ba 23123-65627
Giải tư 79259-63986-83738-18635-11651-14934-06378
Giải năm 7512
Giải sáu 8526-9321-6948
Giải bảy 842
Giải tám 54
KQXS Sóc Trăng 01/02/2023
Giải đặc biệt 595292 Đầu - Nháy
Giải nhất 47194 0: 05,03,04,05
1: 11
2: 20
3: 32
4: 46
5:
6: 69,67,67
7: 77
8: 80,88,85
9: 92,94,97

2 Nháy: 05,67
Giải nhì 62246
Giải ba 79032-94805
Giải tư 67369-58420-12603-23380-57167-72311-73567
Giải năm 0504
Giải sáu 2697-9288-4085
Giải bảy 477
Giải tám 05
KQXS Sóc Trăng 25/01/2023
Giải đặc biệt 120705 Đầu - Nháy
Giải nhất 34133 0: 05,03
1: 17
2: 28
3: 33,39
4: 44,48,43,40
5: 56
6: 65
7: 79,72,74
8: 89,80
9: 94
Giải nhì 08556
Giải ba 02128-74044
Giải tư 84148-44889-97865-88594-90580-35179-59203
Giải năm 2772
Giải sáu 3743-6840-4417
Giải bảy 739
Giải tám 74
KQXS Sóc Trăng 18/01/2023
Giải đặc biệt 003168 Đầu - Nháy
Giải nhất 03394 0:
1: 15,11,10
2: 28,21
3: 34
4: 43
5: 51,50,51
6: 68,63,65
7: 74,76
8: 83
9: 94,94

2 Nháy: 51,94
Giải nhì 80851
Giải ba 04115-43628
Giải tư 27150-67563-29511-44994-99874-48634-67910
Giải năm 9421
Giải sáu 1676-9043-4465
Giải bảy 783
Giải tám 51
KQXS Sóc Trăng 11/01/2023
Giải đặc biệt 761195 Đầu - Nháy
Giải nhất 60167 0: 06,04,03
1:
2: 23,23,22,22
3: 39,33
4: 45
5: 54,51,52,58
6: 67
7:
8: 82,89
9: 95

2 Nháy: 22,23
Giải nhì 77006
Giải ba 78423-92282
Giải tư 34404-28623-57654-86322-85751-38103-06552
Giải năm 1758
Giải sáu 1039-4733-4589
Giải bảy 645
Giải tám 22
KQXS Sóc Trăng 04/01/2023
Giải đặc biệt 713865 Đầu - Nháy
Giải nhất 10720 0: 05
1: 10,10
2: 20
3:
4: 48,40,49,45
5: 53,58,52
6: 65,63
7: 72,77
8: 89
9: 92,93

2 Nháy: 10
Giải nhì 32948
Giải ba 10940-17892
Giải tư 54772-89449-49877-68263-28593-34553-96610
Giải năm 7258
Giải sáu 5552-9845-9505
Giải bảy 910
Giải tám 89
KQXS Sóc Trăng 28/12/2022
Giải đặc biệt 830388 Đầu - Nháy
Giải nhất 15182 0: 06,00
1:
2: 25,22,21
3: 39,34
4: 47,48,47
5: 57,52
6: 60,63
7:
8: 88,82
9: 93,94

2 Nháy: 47
Giải nhì 22025
Giải ba 16822-56493
Giải tư 50721-10794-51947-90106-76057-00739-82260
Giải năm 1548
Giải sáu 9900-9347-6534
Giải bảy 463
Giải tám 52
KQXS Sóc Trăng 21/12/2022
Giải đặc biệt 389352 Đầu - Nháy
Giải nhất 83782 0: 05,05,00,03
1: 19,19
2: 21,28
3: 33
4:
5: 52
6: 62,64,63
7:
8: 82,81,87
9: 98,90

2 Nháy: 05,19
Giải nhì 74562
Giải ba 75464-38705
Giải tư 98405-43198-50263-60619-86881-06500-47133
Giải năm 1421
Giải sáu 1387-6890-2803
Giải bảy 119
Giải tám 28
KQXS Sóc Trăng 14/12/2022
Giải đặc biệt 776985 Đầu - Nháy
Giải nhất 81343 0:
1: 17,12
2: 29,28
3: 35,34,33,38
4: 43,48
5:
6: 65
7: 72
8: 85,86
9: 96,96,91,94

2 Nháy: 96
Giải nhì 99629
Giải ba 58028-07835
Giải tư 44372-89734-92196-29996-51465-31917-03491
Giải năm 2833
Giải sáu 1948-7838-9112
Giải bảy 694
Giải tám 86
KQXS Sóc Trăng 07/12/2022
Giải đặc biệt 583791 Đầu - Nháy
Giải nhất 82600 0: 00
1:
2: 21,24,28
3: 33,32
4: 45
5: 52
6: 64,60,62
7: 74,72,75
8: 84
9: 91,91,96

2 Nháy: 91
Giải nhì 34164
Giải ba 89474-57633
Giải tư 42721-63060-59172-72832-68084-39652-61375
Giải năm 9124
Giải sáu 1291-5962-7628
Giải bảy 545
Giải tám 96
KQXS Sóc Trăng 30/11/2022
Giải đặc biệt 787744 Đầu - Nháy
Giải nhất 01489 0: 07,07,02
1:
2: 25,25,29
3:
4: 44,43
5: 58,56
6: 66,67
7: 73,70,78
8: 89
9: 99,96

2 Nháy: 07,25
Giải nhì 35666
Giải ba 20573-26070
Giải tư 12525-74858-94156-24667-43625-28907-63207
Giải năm 4899
Giải sáu 6602-3696-8043
Giải bảy 278
Giải tám 29
KQXS Sóc Trăng 23/11/2022
Giải đặc biệt 004645 Đầu - Nháy
Giải nhất 49723 0: 00,06,02
1: 12
2: 23,20,24,24
3: 34,37,39,36
4: 45
5: 55
6: 62
7:
8: 80,83
9: 95

2 Nháy: 24
Giải nhì 38955
Giải ba 58600-00734
Giải tư 11920-33137-23724-80712-67506-53162-44280
Giải năm 7939
Giải sáu 8524-8183-0702
Giải bảy 036
Giải tám 95
KQXS Sóc Trăng 16/11/2022
Giải đặc biệt 289076 Đầu - Nháy
Giải nhất 69778 0: 08,03,01,01
1: 11
2:
3: 37,37,34,35
4: 41,40
5:
6: 63
7: 76,78,76
8: 84
9: 93,94

2 Nháy: 01,37,76
Giải nhì 20708
Giải ba 70703-53211
Giải tư 65784-86876-77737-70501-41637-12234-73935
Giải năm 5463
Giải sáu 7741-4693-8140
Giải bảy 394
Giải tám 01
KQXS Sóc Trăng 09/11/2022
Giải đặc biệt 676454 Đầu - Nháy
Giải nhất 61231 0: 02,00
1: 16,11,17
2:
3: 31,38,34,37
4: 43,48
5: 54
6: 68,60
7: 76
8: 89
9: 96,92
Giải nhì 52476
Giải ba 74943-87889
Giải tư 63138-69334-24848-49416-01996-67392-43111
Giải năm 3002
Giải sáu 0800-6837-9968
Giải bảy 160
Giải tám 17

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình

BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 25/03/2023


Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 17h00 là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.


vào web XSMB.top xem các cao thủ chốt số - Đăng ký chốt số để kiếm tiền