KQXS Sóc Trăng 25/09/2023
Giải đặc biệt 827568 Đầu - Nháy
Giải nhất 77386 0: 07,03
1: 16
2: 28,27,24
3: 36,32
4:
5: 58
6: 68,62
7: 71,74
8: 86,85,86
9: 91,96

2 Nháy: 86
Giải nhì 98928
Giải ba 69058-99727
Giải tư 14507-12485-91103-70216-57291-11771-25836
Giải năm 9086
Giải sáu 3796-7432-4024
Giải bảy 274
Giải tám 62
KQXS Sóc Trăng 24/09/2023
Giải đặc biệt 827568 Đầu - Nháy
Giải nhất 77386 0: 07,03
1: 16
2: 28,27,24
3: 36,32
4:
5: 58
6: 68,62
7: 71,74
8: 86,85,86
9: 91,96

2 Nháy: 86
Giải nhì 98928
Giải ba 69058-99727
Giải tư 14507-12485-91103-70216-57291-11771-25836
Giải năm 9086
Giải sáu 3796-7432-4024
Giải bảy 274
Giải tám 62
KQXS Sóc Trăng 23/09/2023
Giải đặc biệt 827568 Đầu - Nháy
Giải nhất 77386 0: 07,03
1: 16
2: 28,27,24
3: 36,32
4:
5: 58
6: 68,62
7: 71,74
8: 86,85,86
9: 91,96

2 Nháy: 86
Giải nhì 98928
Giải ba 69058-99727
Giải tư 14507-12485-91103-70216-57291-11771-25836
Giải năm 9086
Giải sáu 3796-7432-4024
Giải bảy 274
Giải tám 62
KQXS Sóc Trăng 22/09/2023
Giải đặc biệt 827568 Đầu - Nháy
Giải nhất 77386 0: 07,03
1: 16
2: 28,27,24
3: 36,32
4:
5: 58
6: 68,62
7: 71,74
8: 86,85,86
9: 91,96

2 Nháy: 86
Giải nhì 98928
Giải ba 69058-99727
Giải tư 14507-12485-91103-70216-57291-11771-25836
Giải năm 9086
Giải sáu 3796-7432-4024
Giải bảy 274
Giải tám 62
KQXS Sóc Trăng 21/09/2023
Giải đặc biệt 827568 Đầu - Nháy
Giải nhất 77386 0: 07,03
1: 16
2: 28,27,24
3: 36,32
4:
5: 58
6: 68,62
7: 71,74
8: 86,85,86
9: 91,96

2 Nháy: 86
Giải nhì 98928
Giải ba 69058-99727
Giải tư 14507-12485-91103-70216-57291-11771-25836
Giải năm 9086
Giải sáu 3796-7432-4024
Giải bảy 274
Giải tám 62
KQXS Sóc Trăng 20/09/2023
Giải đặc biệt 827568 Đầu - Nháy
Giải nhất 77386 0: 07,03
1: 16
2: 28,27,24
3: 36,32
4:
5: 58
6: 68,62
7: 71,74
8: 86,85,86
9: 91,96

2 Nháy: 86
Giải nhì 98928
Giải ba 69058-99727
Giải tư 14507-12485-91103-70216-57291-11771-25836
Giải năm 9086
Giải sáu 3796-7432-4024
Giải bảy 274
Giải tám 62
KQXS Sóc Trăng 19/09/2023
Giải đặc biệt 079202 Đầu - Nháy
Giải nhất 26825 0: 02
1: 12,16
2: 25,29,28
3: 30,35
4: 40,49,47,44
5:
6: 60
7: 74,78,72
8: 83,80
9:
Giải nhì 54460
Giải ba 08874-65583
Giải tư 88829-03930-33412-51828-15840-00578-71049
Giải năm 0672
Giải sáu 6335-3847-7244
Giải bảy 880
Giải tám 16
KQXS Sóc Trăng 17/09/2023
Giải đặc biệt 079202 Đầu - Nháy
Giải nhất 26825 0: 02
1: 12,16
2: 25,29,28
3: 30,35
4: 40,49,47,44
5:
6: 60
7: 74,78,72
8: 83,80
9:
Giải nhì 54460
Giải ba 08874-65583
Giải tư 88829-03930-33412-51828-15840-00578-71049
Giải năm 0672
Giải sáu 6335-3847-7244
Giải bảy 880
Giải tám 16
KQXS Sóc Trăng 16/09/2023
Giải đặc biệt 079202 Đầu - Nháy
Giải nhất 26825 0: 02
1: 12,16
2: 25,29,28
3: 30,35
4: 40,49,47,44
5:
6: 60
7: 74,78,72
8: 83,80
9:
Giải nhì 54460
Giải ba 08874-65583
Giải tư 88829-03930-33412-51828-15840-00578-71049
Giải năm 0672
Giải sáu 6335-3847-7244
Giải bảy 880
Giải tám 16
KQXS Sóc Trăng 15/09/2023
Giải đặc biệt 079202 Đầu - Nháy
Giải nhất 26825 0: 02
1: 12,16
2: 25,29,28
3: 30,35
4: 40,49,47,44
5:
6: 60
7: 74,78,72
8: 83,80
9:
Giải nhì 54460
Giải ba 08874-65583
Giải tư 88829-03930-33412-51828-15840-00578-71049
Giải năm 0672
Giải sáu 6335-3847-7244
Giải bảy 880
Giải tám 16
KQXS Sóc Trăng 14/09/2023
Giải đặc biệt 079202 Đầu - Nháy
Giải nhất 26825 0: 02
1: 12,16
2: 25,29,28
3: 30,35
4: 40,49,47,44
5:
6: 60
7: 74,78,72
8: 83,80
9:
Giải nhì 54460
Giải ba 08874-65583
Giải tư 88829-03930-33412-51828-15840-00578-71049
Giải năm 0672
Giải sáu 6335-3847-7244
Giải bảy 880
Giải tám 16
KQXS Sóc Trăng 13/09/2023
Giải đặc biệt 079202 Đầu - Nháy
Giải nhất 26825 0: 02
1: 12,16
2: 25,29,28
3: 30,35
4: 40,49,47,44
5:
6: 60
7: 74,78,72
8: 83,80
9:
Giải nhì 54460
Giải ba 08874-65583
Giải tư 88829-03930-33412-51828-15840-00578-71049
Giải năm 0672
Giải sáu 6335-3847-7244
Giải bảy 880
Giải tám 16
KQXS Sóc Trăng 12/09/2023
Giải đặc biệt 329272 Đầu - Nháy
Giải nhất 53722 0: 04,02,02,02
1: 18,16,13
2: 22,24,25
3:
4: 43
5: 59,55,57
6: 63,64
7: 72
8:
9: 92

3 Nháy: 02
Giải nhì 64404
Giải ba 02459-20402
Giải tư 95718-63324-19816-85492-86843-12013-66155
Giải năm 7657
Giải sáu 1163-7825-0964
Giải bảy 102
Giải tám 02
KQXS Sóc Trăng 11/09/2023
Giải đặc biệt 329272 Đầu - Nháy
Giải nhất 53722 0: 04,02,02,02
1: 18,16,13
2: 22,24,25
3:
4: 43
5: 59,55,57
6: 63,64
7: 72
8:
9: 92

3 Nháy: 02
Giải nhì 64404
Giải ba 02459-20402
Giải tư 95718-63324-19816-85492-86843-12013-66155
Giải năm 7657
Giải sáu 1163-7825-0964
Giải bảy 102
Giải tám 02
KQXS Sóc Trăng 06/09/2023
Giải đặc biệt 329272 Đầu - Nháy
Giải nhất 53722 0: 04,02,02,02
1: 18,16,13
2: 22,24,25
3:
4: 43
5: 59,55,57
6: 63,64
7: 72
8:
9: 92

3 Nháy: 02
Giải nhì 64404
Giải ba 02459-20402
Giải tư 95718-63324-19816-85492-86843-12013-66155
Giải năm 7657
Giải sáu 1163-7825-0964
Giải bảy 102
Giải tám 02
KQXS Sóc Trăng 30/08/2023
Giải đặc biệt 858546 Đầu - Nháy
Giải nhất 45978 0: 04
1: 12,13
2: 26,25
3: 35,39
4: 46,48,45
5: 52
6: 69,65,64,66
7: 78
8:
9: 99,93
Giải nhì 58669
Giải ba 44812-44665
Giải tư 04052-55564-27104-25813-29335-40748-80445
Giải năm 8699
Giải sáu 8739-8926-9825
Giải bảy 793
Giải tám 66
KQXS Sóc Trăng 23/08/2023
Giải đặc biệt 229524 Đầu - Nháy
Giải nhất 97614 0: 00
1: 14,13,11,15
2: 24,23,21
3:
4: 47
5: 53,52,57,59
6: 60
7: 75
8: 80,86
9: 93
Giải nhì 50223
Giải ba 68813-01260
Giải tư 05975-23611-11753-52652-35000-05557-58421
Giải năm 4915
Giải sáu 5480-1559-0147
Giải bảy 793
Giải tám 86
KQXS Sóc Trăng 16/08/2023
Giải đặc biệt 481340 Đầu - Nháy
Giải nhất 65052 0: 02
1: 12,14
2: 27,26
3: 32
4: 40,41
5: 52,54
6: 60,66,69
7: 78,70
8:
9: 93,99,96
Giải nhì 59327
Giải ba 26554-28626
Giải tư 04302-00160-45832-00093-77299-34141-53512
Giải năm 1766
Giải sáu 3614-7096-2778
Giải bảy 370
Giải tám 69
KQXS Sóc Trăng 09/08/2023
Giải đặc biệt 865487 Đầu - Nháy
Giải nhất 92289 0: 07
1: 11
2: 26,21
3:
4: 49
5: 53
6:
7: 72,78,74,78,74,72
8: 87,89
9: 96,97,92,99

2 Nháy: 72,74,78
Giải nhì 48972
Giải ba 98311-38907
Giải tư 64778-38249-02674-63478-80496-65174-90197
Giải năm 9192
Giải sáu 2626-4653-6672
Giải bảy 621
Giải tám 99
KQXS Sóc Trăng 02/08/2023
Giải đặc biệt 896358 Đầu - Nháy
Giải nhất 39653 0: 03
1: 14,18,10
2: 20,23
3: 35,37,32,36
4: 46
5: 58,53,50,50,57
6:
7:
8: 84
9: 97

2 Nháy: 50
Giải nhì 51950
Giải ba 31450-75835
Giải tư 97537-47003-51057-29032-87014-25818-97097
Giải năm 2484
Giải sáu 2110-1246-8020
Giải bảy 736
Giải tám 23

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình

BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 26/09/2023


Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 17h00 là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.


vào web Kết Quả Nét xem các số đẹp hôm nay