KQXS Sóc Trăng 18/06/2024
Giải đặc biệt 292199 Đầu - Nháy
Giải nhất 68269 0: 06,01
1:
2: 28,28
3: 39
4: 47,41,45,45
5: 54
6: 69
7: 75,72
8: 89
9: 99,97,99,96

2 Nháy: 28,45,99
Giải nhì 07297
Giải ba 48447-43406
Giải tư 23941-31689-53775-71899-05445-13496-23754
Giải năm 9039
Giải sáu 2372-0445-2601
Giải bảy 128
Giải tám 28
KQXS Sóc Trăng 17/06/2024
Giải đặc biệt 292199 Đầu - Nháy
Giải nhất 68269 0: 06,01
1:
2: 28,28
3: 39
4: 47,41,45,45
5: 54
6: 69
7: 75,72
8: 89
9: 99,97,99,96

2 Nháy: 28,45,99
Giải nhì 07297
Giải ba 48447-43406
Giải tư 23941-31689-53775-71899-05445-13496-23754
Giải năm 9039
Giải sáu 2372-0445-2601
Giải bảy 128
Giải tám 28
KQXS Sóc Trăng 16/06/2024
Giải đặc biệt 292199 Đầu - Nháy
Giải nhất 68269 0: 06,01
1:
2: 28,28
3: 39
4: 47,41,45,45
5: 54
6: 69
7: 75,72
8: 89
9: 99,97,99,96

2 Nháy: 28,45,99
Giải nhì 07297
Giải ba 48447-43406
Giải tư 23941-31689-53775-71899-05445-13496-23754
Giải năm 9039
Giải sáu 2372-0445-2601
Giải bảy 128
Giải tám 28
KQXS Sóc Trăng 15/06/2024
Giải đặc biệt 292199 Đầu - Nháy
Giải nhất 68269 0: 06,01
1:
2: 28,28
3: 39
4: 47,41,45,45
5: 54
6: 69
7: 75,72
8: 89
9: 99,97,99,96

2 Nháy: 28,45,99
Giải nhì 07297
Giải ba 48447-43406
Giải tư 23941-31689-53775-71899-05445-13496-23754
Giải năm 9039
Giải sáu 2372-0445-2601
Giải bảy 128
Giải tám 28
KQXS Sóc Trăng 14/06/2024
Giải đặc biệt 292199 Đầu - Nháy
Giải nhất 68269 0: 06,01
1:
2: 28,28
3: 39
4: 47,41,45,45
5: 54
6: 69
7: 75,72
8: 89
9: 99,97,99,96

2 Nháy: 28,45,99
Giải nhì 07297
Giải ba 48447-43406
Giải tư 23941-31689-53775-71899-05445-13496-23754
Giải năm 9039
Giải sáu 2372-0445-2601
Giải bảy 128
Giải tám 28
KQXS Sóc Trăng 13/06/2024
Giải đặc biệt 292199 Đầu - Nháy
Giải nhất 68269 0: 06,01
1:
2: 28,28
3: 39
4: 47,41,45,45
5: 54
6: 69
7: 75,72
8: 89
9: 99,97,99,96

2 Nháy: 28,45,99
Giải nhì 07297
Giải ba 48447-43406
Giải tư 23941-31689-53775-71899-05445-13496-23754
Giải năm 9039
Giải sáu 2372-0445-2601
Giải bảy 128
Giải tám 28
KQXS Sóc Trăng 12/06/2024
Giải đặc biệt 415774 Đầu - Nháy
Giải nhất 42259 0: 06
1: 19
2:
3: 39
4: 42,41,44,44,40
5: 59,53
6: 63
7: 74,73
8: 85
9: 96,96,92,91

2 Nháy: 44,96
Giải nhì 22842
Giải ba 59363-15241
Giải tư 45444-84973-81606-77819-04396-87885-52139
Giải năm 1344
Giải sáu 4896-8792-6640
Giải bảy 891
Giải tám 53
KQXS Sóc Trăng 11/06/2024
Giải đặc biệt 415774 Đầu - Nháy
Giải nhất 42259 0: 06
1: 19
2:
3: 39
4: 42,41,44,44,40
5: 59,53
6: 63
7: 74,73
8: 85
9: 96,96,92,91

2 Nháy: 44,96
Giải nhì 22842
Giải ba 59363-15241
Giải tư 45444-84973-81606-77819-04396-87885-52139
Giải năm 1344
Giải sáu 4896-8792-6640
Giải bảy 891
Giải tám 53
KQXS Sóc Trăng 10/06/2024
Giải đặc biệt 415774 Đầu - Nháy
Giải nhất 42259 0: 06
1: 19
2:
3: 39
4: 42,41,44,44,40
5: 59,53
6: 63
7: 74,73
8: 85
9: 96,96,92,91

2 Nháy: 44,96
Giải nhì 22842
Giải ba 59363-15241
Giải tư 45444-84973-81606-77819-04396-87885-52139
Giải năm 1344
Giải sáu 4896-8792-6640
Giải bảy 891
Giải tám 53
KQXS Sóc Trăng 09/06/2024
Giải đặc biệt 415774 Đầu - Nháy
Giải nhất 42259 0: 06
1: 19
2:
3: 39
4: 42,41,44,44,40
5: 59,53
6: 63
7: 74,73
8: 85
9: 96,96,92,91

2 Nháy: 44,96
Giải nhì 22842
Giải ba 59363-15241
Giải tư 45444-84973-81606-77819-04396-87885-52139
Giải năm 1344
Giải sáu 4896-8792-6640
Giải bảy 891
Giải tám 53
KQXS Sóc Trăng 08/06/2024
Giải đặc biệt 415774 Đầu - Nháy
Giải nhất 42259 0: 06
1: 19
2:
3: 39
4: 42,41,44,44,40
5: 59,53
6: 63
7: 74,73
8: 85
9: 96,96,92,91

2 Nháy: 44,96
Giải nhì 22842
Giải ba 59363-15241
Giải tư 45444-84973-81606-77819-04396-87885-52139
Giải năm 1344
Giải sáu 4896-8792-6640
Giải bảy 891
Giải tám 53
KQXS Sóc Trăng 07/06/2024
Giải đặc biệt 415774 Đầu - Nháy
Giải nhất 42259 0: 06
1: 19
2:
3: 39
4: 42,41,44,44,40
5: 59,53
6: 63
7: 74,73
8: 85
9: 96,96,92,91

2 Nháy: 44,96
Giải nhì 22842
Giải ba 59363-15241
Giải tư 45444-84973-81606-77819-04396-87885-52139
Giải năm 1344
Giải sáu 4896-8792-6640
Giải bảy 891
Giải tám 53
KQXS Sóc Trăng 06/06/2024
Giải đặc biệt 415774 Đầu - Nháy
Giải nhất 42259 0: 06
1: 19
2:
3: 39
4: 42,41,44,44,40
5: 59,53
6: 63
7: 74,73
8: 85
9: 96,96,92,91

2 Nháy: 44,96
Giải nhì 22842
Giải ba 59363-15241
Giải tư 45444-84973-81606-77819-04396-87885-52139
Giải năm 1344
Giải sáu 4896-8792-6640
Giải bảy 891
Giải tám 53
KQXS Sóc Trăng 05/06/2024
Giải đặc biệt 415774 Đầu - Nháy
Giải nhất 42259 0: 06
1: 19
2:
3: 39
4: 42,41,44,44,40
5: 59,53
6: 63
7: 74,73
8: 85
9: 96,96,92,91

2 Nháy: 44,96
Giải nhì 22842
Giải ba 59363-15241
Giải tư 45444-84973-81606-77819-04396-87885-52139
Giải năm 1344
Giải sáu 4896-8792-6640
Giải bảy 891
Giải tám 53
KQXS Sóc Trăng 04/06/2024
Giải đặc biệt 854302 Đầu - Nháy
Giải nhất 68739 0: 02,05,02,06,03,02,02
1: 19,17
2:
3: 39,37,36
4: 43,47
5: 53
6:
7:
8: 85
9: 94,99

4 Nháy: 02
Giải nhì 54037
Giải ba 43205-20585
Giải tư 56802-69606-73753-02719-26303-60102-55743
Giải năm 8247
Giải sáu 1502-2994-9436
Giải bảy 417
Giải tám 99
KQXS Sóc Trăng 03/06/2024
Giải đặc biệt 854302 Đầu - Nháy
Giải nhất 68739 0: 02,05,02,06,03,02,02
1: 19,17
2:
3: 39,37,36
4: 43,47
5: 53
6:
7:
8: 85
9: 94,99

4 Nháy: 02
Giải nhì 54037
Giải ba 43205-20585
Giải tư 56802-69606-73753-02719-26303-60102-55743
Giải năm 8247
Giải sáu 1502-2994-9436
Giải bảy 417
Giải tám 99
KQXS Sóc Trăng 02/06/2024
Giải đặc biệt 854302 Đầu - Nháy
Giải nhất 68739 0: 02,05,02,06,03,02,02
1: 19,17
2:
3: 39,37,36
4: 43,47
5: 53
6:
7:
8: 85
9: 94,99

4 Nháy: 02
Giải nhì 54037
Giải ba 43205-20585
Giải tư 56802-69606-73753-02719-26303-60102-55743
Giải năm 8247
Giải sáu 1502-2994-9436
Giải bảy 417
Giải tám 99
KQXS Sóc Trăng 01/06/2024
Giải đặc biệt 854302 Đầu - Nháy
Giải nhất 68739 0: 02,05,02,06,03,02,02
1: 19,17
2:
3: 39,37,36
4: 43,47
5: 53
6:
7:
8: 85
9: 94,99

4 Nháy: 02
Giải nhì 54037
Giải ba 43205-20585
Giải tư 56802-69606-73753-02719-26303-60102-55743
Giải năm 8247
Giải sáu 1502-2994-9436
Giải bảy 417
Giải tám 99
KQXS Sóc Trăng 31/05/2024
Giải đặc biệt 854302 Đầu - Nháy
Giải nhất 68739 0: 02,05,02,06,03,02,02
1: 19,17
2:
3: 39,37,36
4: 43,47
5: 53
6:
7:
8: 85
9: 94,99

4 Nháy: 02
Giải nhì 54037
Giải ba 43205-20585
Giải tư 56802-69606-73753-02719-26303-60102-55743
Giải năm 8247
Giải sáu 1502-2994-9436
Giải bảy 417
Giải tám 99
KQXS Sóc Trăng 30/05/2024
Giải đặc biệt 854302 Đầu - Nháy
Giải nhất 68739 0: 02,05,02,06,03,02,02
1: 19,17
2:
3: 39,37,36
4: 43,47
5: 53
6:
7:
8: 85
9: 94,99

4 Nháy: 02
Giải nhì 54037
Giải ba 43205-20585
Giải tư 56802-69606-73753-02719-26303-60102-55743
Giải năm 8247
Giải sáu 1502-2994-9436
Giải bảy 417
Giải tám 99

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình

BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 19/06/2024


Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 17h00 là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.


vào web Kết Quả Nét xem các số đẹp hôm nay