KQXS Sóc Trăng 07/07/2021
Giải đặc biệt 148248 Đầu - Nháy
Giải nhất 52613 0: 06,06,04
1: 13,16
2: 21,25,28
3: 35
4: 48,45,42,45
5: 58
6: 64
7:
8: 87
9: 94,91

2 Nháy: 06,45
Giải nhì 04064
Giải ba 60606-81206
Giải tư 84945-09742-19235-37821-57516-93625-99494
Giải năm 6328
Giải sáu 9604-7558-7091
Giải bảy 945
Giải tám 87
KQXS Sóc Trăng 30/06/2021
Giải đặc biệt 997124 Đầu - Nháy
Giải nhất 77350 0: 00,08,06
1: 16
2: 24,21
3: 36
4: 43,48,42,48,49
5: 50,51,54
6:
7: 77,79
8: 88
9:

2 Nháy: 48
Giải nhì 07388
Giải ba 64651-10000
Giải tư 53977-88316-97443-80148-41208-95479-28554
Giải năm 7606
Giải sáu 5221-9542-7348
Giải bảy 549
Giải tám 36
KQXS Sóc Trăng 23/06/2021
Giải đặc biệt 827254 Đầu - Nháy
Giải nhất 39452 0: 03,04,07
1:
2:
3: 39,38,34,33,38
4: 48,44
5: 54,52,59,53
6: 62,69,65
7: 76
8:
9:

2 Nháy: 38
Giải nhì 66239
Giải ba 39062-48748
Giải tư 37538-56769-50634-01403-41833-90704-28765
Giải năm 5544
Giải sáu 7038-0959-9307
Giải bảy 276
Giải tám 53
KQXS Sóc Trăng 16/06/2021
Giải đặc biệt 443863 Đầu - Nháy
Giải nhất 39763 0: 06,03
1: 14,12
2: 21
3: 39,30,35
4: 42
5:
6: 63,63,69,65
7: 74,71,72,73
8: 89
9:

2 Nháy: 63
Giải nhì 77514
Giải ba 19574-14769
Giải tư 75506-73021-48071-03403-44572-43473-97542
Giải năm 1639
Giải sáu 6612-2630-6165
Giải bảy 589
Giải tám 35
KQXS Sóc Trăng 09/06/2021
Giải đặc biệt 621463 Đầu - Nháy
Giải nhất 04216 0: 08,00,01
1: 16,12,16
2: 24,26
3: 31,39
4: 45
5: 57,53,56
6: 63,60,62
7:
8: 89
9:

2 Nháy: 16
Giải nhì 23157
Giải ba 47208-33060
Giải tư 81512-54424-49231-20216-93953-86189-30739
Giải năm 5426
Giải sáu 7300-9745-5601
Giải bảy 956
Giải tám 62
KQXS Sóc Trăng 02/06/2021
Giải đặc biệt 775693 Đầu - Nháy
Giải nhất 22477 0:
1: 11,18,11
2: 22
3: 32,30,37
4: 43
5: 56
6: 68,68
7: 77,72
8: 88,84,84
9: 93,91

2 Nháy: 11,68,84
Giải nhì 70968
Giải ba 58132-39572
Giải tư 67388-19391-44611-03930-46422-37437-07068
Giải năm 5518
Giải sáu 7656-3043-4684
Giải bảy 911
Giải tám 84
KQXS Sóc Trăng 26/05/2021
Giải đặc biệt 526283 Đầu - Nháy
Giải nhất 88555 0: 01
1: 18,19,10,12
2: 29
3: 35
4: 48,40,49
5: 55
6: 62,62
7:
8: 83,87,82,85
9: 94

2 Nháy: 62
Giải nhì 73487
Giải ba 70129-94501
Giải tư 61348-00418-22735-98782-07140-75562-17819
Giải năm 3662
Giải sáu 9385-7294-0449
Giải bảy 410
Giải tám 12
KQXS Sóc Trăng 19/05/2021
Giải đặc biệt 274038 Đầu - Nháy
Giải nhất 04858 0: 02,03
1: 10,15
2: 23,22
3: 38,39,39
4: 41,47,43
5: 58,51,56,52,50
6:
7:
8: 85
9:

2 Nháy: 39
Giải nhì 65510
Giải ba 09351-89323
Giải tư 46039-87815-91402-85356-22052-69603-14450
Giải năm 5941
Giải sáu 7947-3785-1643
Giải bảy 039
Giải tám 22
KQXS Sóc Trăng 12/05/2021
Giải đặc biệt 292543 Đầu - Nháy
Giải nhất 57689 0:
1: 17,19
2: 28,24,26
3: 39,32
4: 43
5:
6: 60,66,60
7: 70,76,72
8: 89,85
9: 90,95

2 Nháy: 60
Giải nhì 16828
Giải ba 27270-42817
Giải tư 43160-90690-35776-73139-53219-84866-44872
Giải năm 0624
Giải sáu 4660-6232-3826
Giải bảy 185
Giải tám 95
KQXS Sóc Trăng 05/05/2021
Giải đặc biệt 653314 Đầu - Nháy
Giải nhất 65033 0:
1: 14,19
2: 26,24
3: 33,35,31
4: 47,43,49,47
5: 54,57
6: 67
7: 72,77
8: 80
9: 91

2 Nháy: 47
Giải nhì 83626
Giải ba 87880-33147
Giải tư 91735-87943-64219-60054-47957-64572-30031
Giải năm 1377
Giải sáu 6791-6067-3549
Giải bảy 247
Giải tám 24
KQXS Sóc Trăng 28/04/2021
Giải đặc biệt 407076 Đầu - Nháy
Giải nhất 39997 0: 04
1: 19,11,16
2:
3: 30,31
4:
5: 56,55,53
6:
7: 76
8: 84,81,88
9: 97,98,91,94,96
Giải nhì 88619
Giải ba 03811-65898
Giải tư 07330-88331-64856-19104-33291-25894-52696
Giải năm 4255
Giải sáu 2753-1984-4681
Giải bảy 216
Giải tám 88
KQXS Sóc Trăng 21/04/2021
Giải đặc biệt 695189 Đầu - Nháy
Giải nhất 05856 0: 02,03
1: 12,10
2: 26
3: 35
4: 48,46
5: 56,58,55
6: 69
7: 70,73
8: 89,83,83,83
9:

3 Nháy: 83
Giải nhì 65012
Giải ba 10969-59758
Giải tư 86455-90083-92002-23210-06283-76035-12683
Giải năm 1248
Giải sáu 5226-3946-3503
Giải bảy 970
Giải tám 73
KQXS Sóc Trăng 14/04/2021
Giải đặc biệt 714619 Đầu - Nháy
Giải nhất 23612 0: 00
1: 19,12
2: 25,23,28,23
3:
4: 42,41,48,49,41
5:
6: 68,64
7: 73,76
8:
9: 99,93

2 Nháy: 23,41
Giải nhì 84142
Giải ba 26499-07041
Giải tư 23668-31748-59093-95025-41523-21328-31100
Giải năm 6949
Giải sáu 8941-0723-9764
Giải bảy 173
Giải tám 76
KQXS Sóc Trăng 07/04/2021
Giải đặc biệt 534417 Đầu - Nháy
Giải nhất 53165 0: 04,06
1: 17,12
2:
3: 36
4: 44
5: 57,54,58,53
6: 65,64,69
7: 70
8: 84,85
9: 96,96

2 Nháy: 96
Giải nhì 77004
Giải ba 27764-07970
Giải tư 13244-35212-42557-70184-73296-84054-40806
Giải năm 2358
Giải sáu 9569-2153-0496
Giải bảy 585
Giải tám 36
KQXS Sóc Trăng 31/03/2021
Giải đặc biệt 108660 Đầu - Nháy
Giải nhất 65515 0: 01,06,01,07
1: 15
2: 27,21,28,24
3: 33
4: 43,47,41
5:
6: 60,66,69,65
7:
8: 89
9:

2 Nháy: 01
Giải nhì 61227
Giải ba 34721-07101
Giải tư 66766-74669-37889-69365-58606-74543-47847
Giải năm 7433
Giải sáu 7501-8528-9824
Giải bảy 407
Giải tám 41
KQXS Sóc Trăng 24/03/2021
Giải đặc biệt 136389 Đầu - Nháy
Giải nhất 54479 0: 09
1: 19
2: 28,29
3: 32,37
4: 47,44,43
5: 52,51
6: 64
7: 79,76
8: 89,84,88,85
9:
Giải nhì 84419
Giải ba 97547-48932
Giải tư 01444-28809-36437-42152-19764-34943-41584
Giải năm 0488
Giải sáu 0328-3176-6851
Giải bảy 585
Giải tám 29
KQXS Sóc Trăng 17/03/2021
Giải đặc biệt 970833 Đầu - Nháy
Giải nhất 39868 0: 02,09,02
1: 15,19
2: 22,24
3: 33
4:
5: 51
6: 68,61
7: 72
8: 82,85,81
9: 94,95,94

2 Nháy: 02,94
Giải nhì 54294
Giải ba 82082-13515
Giải tư 19595-61085-30319-13002-94851-03961-19909
Giải năm 3294
Giải sáu 7802-9572-8681
Giải bảy 322
Giải tám 24
KQXS Sóc Trăng 10/03/2021
Giải đặc biệt 323383 Đầu - Nháy
Giải nhất 85058 0: 09,06,00
1: 19,10,16,12
2:
3: 38,33
4: 40
5: 58
6:
7: 71,73
8: 83,89
9: 95,96,91
Giải nhì 54009
Giải ba 54695-83819
Giải tư 09171-67810-98616-84506-33200-85473-89638
Giải năm 6796
Giải sáu 4133-0240-0889
Giải bảy 491
Giải tám 12
KQXS Sóc Trăng 03/03/2021
Giải đặc biệt 454847 Đầu - Nháy
Giải nhất 72330 0:
1: 19,18,14
2: 21,27
3: 30,31
4: 47,44,44,47
5: 55,58
6: 62
7: 75,70,72
8:
9: 90

2 Nháy: 44,47
Giải nhì 42590
Giải ba 26544-70144
Giải tư 86931-79675-09519-85255-58821-60418-11558
Giải năm 2962
Giải sáu 6470-6472-0714
Giải bảy 127
Giải tám 47
KQXS Sóc Trăng 24/02/2021
Giải đặc biệt 062911 Đầu - Nháy
Giải nhất 98909 0: 09,02,02
1: 11,12,14,18
2: 24,27,24
3: 38
4: 46
5: 50
6: 64,67
7:
8: 84,84
9: 90

2 Nháy: 02,24,84
Giải nhì 48184
Giải ba 79690-58224
Giải tư 01664-13912-60227-33314-48324-51502-60146
Giải năm 5684
Giải sáu 7250-2618-1967
Giải bảy 802
Giải tám 38

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình


BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 17/09/2021


Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 17h00 là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.