KQXS Sóc Trăng 19/01/2022
Giải đặc biệt 515210 Đầu - Nháy
Giải nhất 51928 0: 06
1: 10,16,10
2: 28,23,21
3: 37
4: 46,41
5: 53,57,58,50
6: 64
7: 72
8: 80
9: 90

2 Nháy: 10
Giải nhì 18364
Giải ba 43553-47390
Giải tư 23557-49846-68516-10806-81980-68637-68341
Giải năm 4523
Giải sáu 3358-8450-4310
Giải bảy 772
Giải tám 21
KQXS Sóc Trăng 12/01/2022
Giải đặc biệt 101876 Đầu - Nháy
Giải nhất 72419 0: 07,00
1: 19,14
2: 27
3: 36
4: 45,41
5: 54,57
6: 69,62
7: 76,70
8: 86
9: 90,90,90

3 Nháy: 90
Giải nhì 93254
Giải ba 76590-44245
Giải tư 82969-69590-29636-89870-66786-49857-17490
Giải năm 8907
Giải sáu 2900-5614-9341
Giải bảy 062
Giải tám 27
KQXS Sóc Trăng 05/01/2022
Giải đặc biệt 471775 Đầu - Nháy
Giải nhất 84507 0: 07
1: 14
2: 27,26
3: 35,30
4: 42,47,47
5:
6: 66
7: 75,76,71
8:
9: 92,90,99,92,90

2 Nháy: 47,90,92
Giải nhì 45442
Giải ba 38066-34335
Giải tư 22927-96192-43790-74626-49099-11576-84592
Giải năm 8590
Giải sáu 6647-9214-7330
Giải bảy 971
Giải tám 47
KQXS Sóc Trăng 29/12/2021
Giải đặc biệt 062568 Đầu - Nháy
Giải nhất 58536 0: 07,06
1: 12,12
2:
3: 36,34,32
4: 42,41
5: 56,51,58,53
6: 68
7: 73
8: 81
9: 99,90

2 Nháy: 12
Giải nhì 22299
Giải ba 02012-21512
Giải tư 79156-51342-24607-50451-85034-96832-34390
Giải năm 6581
Giải sáu 5158-9641-1753
Giải bảy 473
Giải tám 06
KQXS Sóc Trăng 22/12/2021
Giải đặc biệt 231558 Đầu - Nháy
Giải nhất 86377 0: 01,00
1: 14,19
2: 24
3: 38,30,38,34,36
4:
5: 58,57,52
6: 69,64
7: 77,76
8: 85
9:

2 Nháy: 38
Giải nhì 60838
Giải ba 54585-50601
Giải tư 67230-15424-03357-08569-44238-68534-05514
Giải năm 9964
Giải sáu 9619-9536-4576
Giải bảy 752
Giải tám 00
KQXS Sóc Trăng 15/12/2021
Giải đặc biệt 476981 Đầu - Nháy
Giải nhất 38092 0: 07,08
1: 14
2: 28,20
3: 36,39
4: 42
5: 56,55
6: 68,62
7:
8: 81,83,89
9: 92,99,99

2 Nháy: 99
Giải nhì 67656
Giải ba 47983-38755
Giải tư 10099-57807-90389-95114-09208-59236-36399
Giải năm 2139
Giải sáu 8668-9262-5242
Giải bảy 328
Giải tám 20
KQXS Sóc Trăng 08/12/2021
Giải đặc biệt 770990 Đầu - Nháy
Giải nhất 37004 0: 04,01
1: 11
2: 24,22
3: 32,39,37
4: 44,48,41
5: 51,51
6:
7:
8: 88
9: 90,96,99,96

2 Nháy: 51,96
Giải nhì 61696
Giải ba 68099-96132
Giải tư 67024-60822-33951-60096-87544-40539-43548
Giải năm 7841
Giải sáu 3488-3411-2201
Giải bảy 937
Giải tám 51
KQXS Sóc Trăng 01/12/2021
Giải đặc biệt 253291 Đầu - Nháy
Giải nhất 88724 0: 05
1: 18,16
2: 24,27,20,22
3: 39
4: 40,47
5: 58
6: 60,67
7: 74,75
8: 88
9: 91,96
Giải nhì 52474
Giải ba 56518-13905
Giải tư 79060-14740-68867-13147-24939-77096-09027
Giải năm 7420
Giải sáu 3488-2416-0475
Giải bảy 358
Giải tám 22
KQXS Sóc Trăng 24/11/2021
Giải đặc biệt 293382 Đầu - Nháy
Giải nhất 44168 0: 06,06
1: 18,12
2: 21,26
3: 38
4: 46,48,48,48
5: 56,53
6: 68,61
7:
8: 82,81
9: 96

2 Nháy: 06
3 Nháy: 48
Giải nhì 96406
Giải ba 27618-95146
Giải tư 34238-79921-52848-46481-63212-73806-61361
Giải năm 5696
Giải sáu 5756-9926-7953
Giải bảy 148
Giải tám 48
KQXS Sóc Trăng 17/11/2021
Giải đặc biệt 815027 Đầu - Nháy
Giải nhất 01285 0:
1: 17
2: 27,28,27
3: 39,36,34
4:
5: 54
6: 67,60,67,64,67
7: 79,71
8: 85,88,82
9:

2 Nháy: 27
3 Nháy: 67
Giải nhì 21939
Giải ba 56767-94660
Giải tư 13988-01328-60036-17079-14127-60767-13654
Giải năm 7534
Giải sáu 5282-3664-4471
Giải bảy 017
Giải tám 67
KQXS Sóc Trăng 10/11/2021
Giải đặc biệt 508706 Đầu - Nháy
Giải nhất 59505 0: 06,05,08
1: 15
2: 24,26
3:
4: 49
5: 57,54,57
6: 65,63
7:
8: 81,86,89,85,86
9: 98

2 Nháy: 57,86
Giải nhì 59408
Giải ba 07681-50815
Giải tư 01486-66789-36765-57224-25385-36863-06557
Giải năm 5749
Giải sáu 4754-3698-7486
Giải bảy 826
Giải tám 57
KQXS Sóc Trăng 03/11/2021
Giải đặc biệt 783266 Đầu - Nháy
Giải nhất 85865 0: 07
1: 17,10
2: 22,21,29
3: 36,32,36,35,35
4:
5:
6: 66,65,67
7: 73,74,74
8: 87
9:

2 Nháy: 35,36,74
Giải nhì 08322
Giải ba 96967-34221
Giải tư 55929-95936-14932-44317-47107-78810-24573
Giải năm 1274
Giải sáu 0936-0874-5035
Giải bảy 735
Giải tám 87
KQXS Sóc Trăng 27/10/2021
Giải đặc biệt 637269 Đầu - Nháy
Giải nhất 02251 0: 00,01,00,08,05
1: 17
2: 24
3: 31,37
4: 41,44,41
5: 51,55
6: 69
7: 78,71
8: 84
9:

2 Nháy: 00,41
Giải nhì 33631
Giải ba 12684-24800
Giải tư 26141-83001-86978-54124-79017-25937-21700
Giải năm 2044
Giải sáu 9408-3141-1255
Giải bảy 905
Giải tám 71
KQXS Sóc Trăng 22/10/2021
Giải đặc biệt 862319 Đầu - Nháy
Giải nhất 48436 0: 02,01
1: 19,11,16,17
2: 21
3: 36,32,32
4: 41,44
5: 56,52,51
6: 64
7: 74,75
8:
9:

2 Nháy: 32
Giải nhì 36141
Giải ba 96511-75602
Giải tư 07364-98474-57121-71316-74075-04656-13744
Giải năm 5832
Giải sáu 5652-3251-2017
Giải bảy 801
Giải tám 32
KQXS Sóc Trăng 07/07/2021
Giải đặc biệt 148248 Đầu - Nháy
Giải nhất 52613 0: 06,06,04
1: 13,16
2: 21,25,28
3: 35
4: 48,45,42,45
5: 58
6: 64
7:
8: 87
9: 94,91

2 Nháy: 06,45
Giải nhì 04064
Giải ba 60606-81206
Giải tư 84945-09742-19235-37821-57516-93625-99494
Giải năm 6328
Giải sáu 9604-7558-7091
Giải bảy 945
Giải tám 87
KQXS Sóc Trăng 30/06/2021
Giải đặc biệt 997124 Đầu - Nháy
Giải nhất 77350 0: 00,08,06
1: 16
2: 24,21
3: 36
4: 43,48,42,48,49
5: 50,51,54
6:
7: 77,79
8: 88
9:

2 Nháy: 48
Giải nhì 07388
Giải ba 64651-10000
Giải tư 53977-88316-97443-80148-41208-95479-28554
Giải năm 7606
Giải sáu 5221-9542-7348
Giải bảy 549
Giải tám 36
KQXS Sóc Trăng 23/06/2021
Giải đặc biệt 827254 Đầu - Nháy
Giải nhất 39452 0: 03,04,07
1:
2:
3: 39,38,34,33,38
4: 48,44
5: 54,52,59,53
6: 62,69,65
7: 76
8:
9:

2 Nháy: 38
Giải nhì 66239
Giải ba 39062-48748
Giải tư 37538-56769-50634-01403-41833-90704-28765
Giải năm 5544
Giải sáu 7038-0959-9307
Giải bảy 276
Giải tám 53
KQXS Sóc Trăng 16/06/2021
Giải đặc biệt 443863 Đầu - Nháy
Giải nhất 39763 0: 06,03
1: 14,12
2: 21
3: 39,30,35
4: 42
5:
6: 63,63,69,65
7: 74,71,72,73
8: 89
9:

2 Nháy: 63
Giải nhì 77514
Giải ba 19574-14769
Giải tư 75506-73021-48071-03403-44572-43473-97542
Giải năm 1639
Giải sáu 6612-2630-6165
Giải bảy 589
Giải tám 35
KQXS Sóc Trăng 09/06/2021
Giải đặc biệt 621463 Đầu - Nháy
Giải nhất 04216 0: 08,00,01
1: 16,12,16
2: 24,26
3: 31,39
4: 45
5: 57,53,56
6: 63,60,62
7:
8: 89
9:

2 Nháy: 16
Giải nhì 23157
Giải ba 47208-33060
Giải tư 81512-54424-49231-20216-93953-86189-30739
Giải năm 5426
Giải sáu 7300-9745-5601
Giải bảy 956
Giải tám 62
KQXS Sóc Trăng 02/06/2021
Giải đặc biệt 775693 Đầu - Nháy
Giải nhất 22477 0:
1: 11,18,11
2: 22
3: 32,30,37
4: 43
5: 56
6: 68,68
7: 77,72
8: 88,84,84
9: 93,91

2 Nháy: 11,68,84
Giải nhì 70968
Giải ba 58132-39572
Giải tư 67388-19391-44611-03930-46422-37437-07068
Giải năm 5518
Giải sáu 7656-3043-4684
Giải bảy 911
Giải tám 84

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình

BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 21/01/2022


Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 17h00 là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.