KQXS Bình Định 16/09/2021
Giải đặc biệt 817551 Đầu - Nháy
Giải nhất 12501 0: 01,02
1: 12,11
2: 25,22
3: 32
4: 47,40
5: 51,56,51
6: 67,64
7: 70
8: 83,83
9: 95

2 Nháy: 51,83
Giải nhì 22312
Giải ba 24332-04670
Giải tư 39067-76495-06956-02483-15902-15125-49422
Giải năm 4951
Giải sáu 4864-4611-0947
Giải bảy 540
Giải tám 83
KQXS Bình Định 09/09/2021
Giải đặc biệt 869657 Đầu - Nháy
Giải nhất 06796 0: 05,04
1: 15,16
2: 27
3: 31,32
4: 43,43
5: 57,59,59
6: 66,60
7:
8:
9: 96,96,92,98

2 Nháy: 43,59,96
Giải nhì 36815
Giải ba 42227-74943
Giải tư 54616-57566-17731-20805-46296-43843-11632
Giải năm 8992
Giải sáu 6060-1404-9559
Giải bảy 459
Giải tám 98
KQXS Bình Định 02/09/2021
Giải đặc biệt 844599 Đầu - Nháy
Giải nhất 06933 0: 08,00
1: 18,16
2: 27
3: 33,36
4: 45,47,40
5:
6: 69,65,68
7: 70,74
8: 83,81
9: 99
Giải nhì 73883
Giải ba 91845-42036
Giải tư 81881-10008-65318-27500-69227-81970-96769
Giải năm 6165
Giải sáu 9774-8447-9940
Giải bảy 016
Giải tám 68
KQXS Bình Định 26/08/2021
Giải đặc biệt 825397 Đầu - Nháy
Giải nhất 33860 0: 07,01,05,02
1:
2: 26
3: 37,30
4:
5: 53,52,52
6: 60,66,67
7: 72,76
8: 82
9: 97,98

2 Nháy: 52
Giải nhì 85737
Giải ba 14566-10272
Giải tư 08676-54553-16030-19098-75707-23926-70482
Giải năm 6601
Giải sáu 6805-5052-6567
Giải bảy 802
Giải tám 52
KQXS Bình Định 19/08/2021
Giải đặc biệt 091975 Đầu - Nháy
Giải nhất 41339 0: 06,05,00
1: 11
2: 25,23,22,26
3: 39,35
4: 49,45
5:
6: 63,60
7: 75,75,78
8: 85
9:

2 Nháy: 75
Giải nhì 40725
Giải ba 38175-88363
Giải tư 68535-90878-59549-14906-65245-43123-55185
Giải năm 7422
Giải sáu 9211-0960-1605
Giải bảy 026
Giải tám 00
KQXS Bình Định 12/08/2021
Giải đặc biệt 110565 Đầu - Nháy
Giải nhất 05322 0: 01
1: 17,11,12,13,14
2: 22
3: 32,32
4: 47,41
5:
6: 65
7: 79,76
8: 86,85
9: 99,90

2 Nháy: 32
Giải nhì 67799
Giải ba 13117-92847
Giải tư 34711-26812-53779-06632-80386-04513-53041
Giải năm 6432
Giải sáu 6576-1101-7390
Giải bảy 314
Giải tám 85
KQXS Bình Định 05/08/2021
Giải đặc biệt 845534 Đầu - Nháy
Giải nhất 29959 0: 05
1: 14,13,13
2: 28,26
3: 34,36,34
4: 40
5: 59
6: 63
7: 75,71
8: 83,86,83
9: 95

2 Nháy: 13,34,83
Giải nhì 91583
Giải ba 53614-17786
Giải tư 92063-55128-96036-22575-03126-61295-67934
Giải năm 6605
Giải sáu 0113-6571-8640
Giải bảy 013
Giải tám 83
KQXS Bình Định 29/07/2021
Giải đặc biệt 965435 Đầu - Nháy
Giải nhất 59036 0: 07
1: 11,10,17,10
2: 26
3: 35,36,38
4: 49,49
5: 52
6: 63
7: 78,78
8: 85,88
9: 99

2 Nháy: 10,49,78
Giải nhì 05511
Giải ba 78485-97538
Giải tư 29578-69088-03310-22263-13149-56417-41410
Giải năm 7826
Giải sáu 5099-8978-7707
Giải bảy 852
Giải tám 49
KQXS Bình Định 22/07/2021
Giải đặc biệt 728953 Đầu - Nháy
Giải nhất 62247 0: 04,00
1:
2: 28,20,20
3: 35,36,35
4: 47
5: 53,50,51,54
6: 63,63,62
7:
8: 86
9: 96

2 Nháy: 20,35,63
Giải nhì 94435
Giải ba 43850-99436
Giải tư 87296-11651-72028-91663-82563-08104-54462
Giải năm 1800
Giải sáu 5786-9320-6235
Giải bảy 254
Giải tám 20
KQXS Bình Định 15/07/2021
Giải đặc biệt 841437 Đầu - Nháy
Giải nhất 69468 0: 03,04,02
1: 16
2: 22
3: 37,30
4: 46
5: 56
6: 68,67,69,62
7: 76,77
8: 86
9: 90,95
Giải nhì 19303
Giải ba 06922-65476
Giải tư 14367-55856-45990-02130-04769-74146-18604
Giải năm 7795
Giải sáu 7902-4216-7186
Giải bảy 277
Giải tám 62
KQXS Bình Định 08/07/2021
Giải đặc biệt 392905 Đầu - Nháy
Giải nhất 30177 0: 05,03,03
1: 12,12
2: 23
3: 36,38
4: 47,42,42,45
5: 51,55
6: 60
7: 77,79
8: 86
9:

2 Nháy: 03,12,42
Giải nhì 11247
Giải ba 35260-02951
Giải tư 51755-43736-54242-39086-90512-41623-10042
Giải năm 4912
Giải sáu 2945-1103-6379
Giải bảy 303
Giải tám 38
KQXS Bình Định 01/07/2021
Giải đặc biệt 738876 Đầu - Nháy
Giải nhất 58452 0:
1: 15,19
2: 26,21
3: 36
4: 47,48,43,41
5: 52,52
6: 65,60
7: 76
8: 83,80,84
9: 97

2 Nháy: 52
Giải nhì 03736
Giải ba 20626-11647
Giải tư 77648-98743-06883-13965-24952-94515-06980
Giải năm 1697
Giải sáu 2521-7741-9784
Giải bảy 360
Giải tám 19
KQXS Bình Định 24/06/2021
Giải đặc biệt 607212 Đầu - Nháy
Giải nhất 90184 0: 08
1: 12
2:
3: 35
4: 44,44,43,43
5: 57
6: 60,61
7: 72,70
8: 84,83,83,89
9: 91,95

2 Nháy: 43,44,83
Giải nhì 01483
Giải ba 06744-23591
Giải tư 11783-40072-92544-26443-86295-33460-27961
Giải năm 2989
Giải sáu 6457-6043-9635
Giải bảy 070
Giải tám 08
KQXS Bình Định 17/06/2021
Giải đặc biệt 808607 Đầu - Nháy
Giải nhất 74724 0: 07,02
1: 19
2: 24,23,23,23
3: 37
4:
5: 55
6: 64,64,68,65,62
7:
8: 80,83,89,82
9:

2 Nháy: 64
3 Nháy: 23
Giải nhì 38480
Giải ba 33455-25383
Giải tư 49064-45523-87819-45223-85564-69689-03168
Giải năm 6423
Giải sáu 9337-8182-6602
Giải bảy 965
Giải tám 62
KQXS Bình Định 10/06/2021
Giải đặc biệt 796132 Đầu - Nháy
Giải nhất 33898 0:
1: 16,12,17
2: 25
3: 32,33,33
4: 49
5: 57,52
6: 68,62
7: 76
8: 88,88
9: 98,95,99

2 Nháy: 33,88
Giải nhì 08095
Giải ba 00649-60299
Giải tư 22468-55876-68688-77062-81288-77416-41625
Giải năm 9433
Giải sáu 2757-6412-6952
Giải bảy 733
Giải tám 17
KQXS Bình Định 03/06/2021
Giải đặc biệt 234366 Đầu - Nháy
Giải nhất 67000 0: 00,04
1: 16,19
2: 29,23
3: 37,36
4:
5: 58,59
6: 66
7: 78,79,75
8: 88,81
9: 92,97
Giải nhì 27529
Giải ba 08978-37479
Giải tư 13092-13437-10516-20419-28288-65875-33958
Giải năm 9836
Giải sáu 7804-6823-4097
Giải bảy 581
Giải tám 59
KQXS Bình Định 27/05/2021
Giải đặc biệt 692204 Đầu - Nháy
Giải nhất 34408 0: 04,08,03
1: 15,13,10
2:
3:
4: 44,41
5: 54,55,58,57,50
6: 69,64,62
7:
8: 81
9: 91
Giải nhì 32944
Giải ba 80369-21054
Giải tư 40755-61391-71215-28458-93913-68057-20564
Giải năm 3362
Giải sáu 6041-3781-3603
Giải bảy 050
Giải tám 10
KQXS Bình Định 20/05/2021
Giải đặc biệt 533919 Đầu - Nháy
Giải nhất 51307 0: 07,09
1: 19,18
2:
3: 39,31,33
4: 41,49,40
5: 59,56
6: 68
7: 74,71
8: 86,83
9: 90
Giải nhì 25709
Giải ba 42490-34186
Giải tư 17374-27659-13839-91668-67131-85041-05483
Giải năm 9771
Giải sáu 4256-8233-2349
Giải bảy 118
Giải tám 40
KQXS Bình Định 13/05/2021
Giải đặc biệt 196372 Đầu - Nháy
Giải nhất 84720 0: 08,06
1: 11
2: 20
3: 31,32
4: 47
5: 58,53,55
6: 64,66,60
7: 72,75,71
8: 84
9: 92
Giải nhì 82611
Giải ba 88608-35584
Giải tư 42131-68975-68364-10032-37606-94247-01692
Giải năm 5358
Giải sáu 3066-6053-4655
Giải bảy 671
Giải tám 60
KQXS Bình Định 06/05/2021
Giải đặc biệt 355731 Đầu - Nháy
Giải nhất 23197 0: 08
1: 11
2: 20
3: 31
4:
5: 57,56,51,52
6: 66,60,63,63,62,61
7:
8: 82
9: 97,90,98

2 Nháy: 63
Giải nhì 95211
Giải ba 34590-34866
Giải tư 20320-67760-00657-87263-69056-55898-95082
Giải năm 4551
Giải sáu 0808-5663-4252
Giải bảy 962
Giải tám 61

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình


BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 17/09/2021


Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 17h00 là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.