• Trang chủ
  • Kết quả xổ số Bình Định
  • KQXS Bình Định

Kết quả Đầu
KQXS Bình Định 10/06/2021
Giải đặc biệt 796132
Giải nhất 33898
Giải nhì 08095
Giải ba 00649-60299
Giải tư 22468-55876-68688-77062-81288-77416-41625
Giải năm 9433
Giải sáu 2757-6412-6952
Giải bảy 733
Giải tám 17
0:
1: 16,12,17
2: 25
3: 32,33,33
4: 49
5: 57,52
6: 68,62
7: 76
8: 88,88
9: 98,95,99
KQXS Bình Định 03/06/2021
Giải đặc biệt 234366
Giải nhất 67000
Giải nhì 27529
Giải ba 08978-37479
Giải tư 13092-13437-10516-20419-28288-65875-33958
Giải năm 9836
Giải sáu 7804-6823-4097
Giải bảy 581
Giải tám 59
0: 00,04
1: 16,19
2: 29,23
3: 37,36
4:
5: 58,59
6: 66
7: 78,79,75
8: 88,81
9: 92,97
KQXS Bình Định 27/05/2021
Giải đặc biệt 692204
Giải nhất 34408
Giải nhì 32944
Giải ba 80369-21054
Giải tư 40755-61391-71215-28458-93913-68057-20564
Giải năm 3362
Giải sáu 6041-3781-3603
Giải bảy 050
Giải tám 10
0: 04,08,03
1: 15,13,10
2:
3:
4: 44,41
5: 54,55,58,57,50
6: 69,64,62
7:
8: 81
9: 91
KQXS Bình Định 20/05/2021
Giải đặc biệt 533919
Giải nhất 51307
Giải nhì 25709
Giải ba 42490-34186
Giải tư 17374-27659-13839-91668-67131-85041-05483
Giải năm 9771
Giải sáu 4256-8233-2349
Giải bảy 118
Giải tám 40
0: 07,09
1: 19,18
2:
3: 39,31,33
4: 41,49,40
5: 59,56
6: 68
7: 74,71
8: 86,83
9: 90
KQXS Bình Định 13/05/2021
Giải đặc biệt 196372
Giải nhất 84720
Giải nhì 82611
Giải ba 88608-35584
Giải tư 42131-68975-68364-10032-37606-94247-01692
Giải năm 5358
Giải sáu 3066-6053-4655
Giải bảy 671
Giải tám 60
0: 08,06
1: 11
2: 20
3: 31,32
4: 47
5: 58,53,55
6: 64,66,60
7: 72,75,71
8: 84
9: 92
KQXS Bình Định 06/05/2021
Giải đặc biệt 355731
Giải nhất 23197
Giải nhì 95211
Giải ba 34590-34866
Giải tư 20320-67760-00657-87263-69056-55898-95082
Giải năm 4551
Giải sáu 0808-5663-4252
Giải bảy 962
Giải tám 61
0: 08
1: 11
2: 20
3: 31
4:
5: 57,56,51,52
6: 66,60,63,63,62,61
7:
8: 82
9: 97,90,98
KQXS Bình Định 29/04/2021
Giải đặc biệt 507802
Giải nhất 50624
Giải nhì 85210
Giải ba 21509-81476
Giải tư 30083-11113-82614-20659-29550-80305-97931
Giải năm 4187
Giải sáu 3185-4054-7379
Giải bảy 229
Giải tám 88
0: 02,09,05
1: 10,13,14
2: 24,29
3: 31
4:
5: 59,50,54
6:
7: 76,79
8: 83,87,85,88
9:
KQXS Bình Định 15/04/2021
Giải đặc biệt 572250
Giải nhất 66399
Giải nhì 40507
Giải ba 99696-94980
Giải tư 52025-44612-96397-74621-93810-54338-00307
Giải năm 8808
Giải sáu 9585-9844-3705
Giải bảy 053
Giải tám 68
0: 07,07,08,05
1: 12,10
2: 25,21
3: 38
4: 44
5: 50,53
6: 68
7:
8: 80,85
9: 99,96,97
KQXS Bình Định 08/04/2021
Giải đặc biệt 418531
Giải nhất 53860
Giải nhì 25906
Giải ba 79520-07678
Giải tư 92967-41543-79935-32333-26431-59447-24729
Giải năm 1586
Giải sáu 4167-2250-7415
Giải bảy 468
Giải tám 72
0: 06
1: 15
2: 20,29
3: 31,35,33,31
4: 43,47
5: 50
6: 60,67,67,68
7: 78,72
8: 86
9:
KQXS Bình Định 01/04/2021
Giải đặc biệt 110662
Giải nhất 82988
Giải nhì 83170
Giải ba 75082-12970
Giải tư 34542-74235-67369-43901-41541-02357-34447
Giải năm 8983
Giải sáu 4083-4501-3923
Giải bảy 935
Giải tám 85
0: 01,01
1:
2: 23
3: 35,35
4: 42,41,47
5: 57
6: 62,69
7: 70,70
8: 88,82,83,83,85
9:
KQXS Bình Định 25/03/2021
Giải đặc biệt 151343
Giải nhất 96904
Giải nhì 69198
Giải ba 08554-53951
Giải tư 89883-99738-43435-15955-44021-62427-25028
Giải năm 6392
Giải sáu 0128-2937-2950
Giải bảy 262
Giải tám 39
0: 04
1:
2: 21,27,28,28
3: 38,35,37,39
4: 43
5: 54,51,55,50
6: 62
7:
8: 83
9: 98,92
KQXS Bình Định 18/03/2021
Giải đặc biệt 744377
Giải nhất 85005
Giải nhì 90447
Giải ba 27051-47082
Giải tư 91203-59865-28316-82561-76969-64836-00919
Giải năm 1069
Giải sáu 9137-0933-5749
Giải bảy 561
Giải tám 74
0: 05,03
1: 16,19
2:
3: 36,37,33
4: 47,49
5: 51
6: 65,61,69,69,61
7: 77,74
8: 82
9:
KQXS Bình Định 11/03/2021
Giải đặc biệt 028186
Giải nhất 94576
Giải nhì 12931
Giải ba 84922-35625
Giải tư 97753-29527-70218-83644-96306-08039-02950
Giải năm 6441
Giải sáu 9684-7284-1145
Giải bảy 279
Giải tám 30
0: 06
1: 18
2: 22,25,27
3: 31,39,30
4: 44,41,45
5: 53,50
6:
7: 76,79
8: 86,84,84
9:
KQXS Bình Định 04/03/2021
Giải đặc biệt 046984
Giải nhất 26804
Giải nhì 14498
Giải ba 26357-84084
Giải tư 35904-85878-41856-83641-21418-65577-11613
Giải năm 7158
Giải sáu 6156-7962-2308
Giải bảy 252
Giải tám 03
0: 04,04,08,03
1: 18,13
2:
3:
4: 41
5: 57,56,58,56,52
6: 62
7: 78,77
8: 84,84
9: 98
KQXS Bình Định 25/02/2021
Giải đặc biệt 251659
Giải nhất 85941
Giải nhì 35054
Giải ba 65703-43123
Giải tư 71238-46298-06629-66484-19425-33963-29675
Giải năm 8418
Giải sáu 6847-6142-3126
Giải bảy 807
Giải tám 57
0: 03,07
1: 18
2: 23,29,25,26
3: 38
4: 41,47,42
5: 59,54,57
6: 63
7: 75
8: 84
9: 98
KQXS Bình Định 18/02/2021
Giải đặc biệt 254083
Giải nhất 78455
Giải nhì 37184
Giải ba 27543-10117
Giải tư 80572-22109-63188-08008-63187-01655-89543
Giải năm 9880
Giải sáu 9361-7690-0853
Giải bảy 951
Giải tám 94
0: 09,08
1: 17
2:
3:
4: 43,43
5: 55,55,53,51
6: 61
7: 72
8: 83,84,88,87,80
9: 90,94
KQXS Bình Định 11/02/2021
Giải đặc biệt 195389
Giải nhất 23973
Giải nhì 70413
Giải ba 02600-68565
Giải tư 78931-69602-35014-70716-85673-73406-13715
Giải năm 0513
Giải sáu 2743-1594-4628
Giải bảy 203
Giải tám 60
0: 00,02,06,03
1: 13,14,16,15,13
2: 28
3: 31
4: 43
5:
6: 65,60
7: 73,73
8: 89
9: 94
KQXS Bình Định 04/02/2021
Giải đặc biệt 252839
Giải nhất 11680
Giải nhì 00554
Giải ba 05710-40264
Giải tư 61732-42537-91981-63607-57266-54404-26520
Giải năm 8952
Giải sáu 5952-0387-7041
Giải bảy 130
Giải tám 85
0: 07,04
1: 10
2: 20
3: 39,32,37,30
4: 41
5: 54,52,52
6: 64,66
7:
8: 80,81,87,85
9:
KQXS Bình Định 28/01/2021
Giải đặc biệt 410039
Giải nhất 08276
Giải nhì 52882
Giải ba 47438-89045
Giải tư 49088-70754-92822-60495-63626-56181-71940
Giải năm 3635
Giải sáu 5205-1764-7783
Giải bảy 507
Giải tám 57
0: 05,07
1:
2: 22,26
3: 39,38,35
4: 45,40
5: 54,57
6: 64
7: 76
8: 82,88,81,83
9: 95
KQXS Bình Định 21/01/2021
Giải đặc biệt 616386
Giải nhất 57275
Giải nhì 34803
Giải ba 24701-54754
Giải tư 82200-29014-03409-73229-72836-40887-99200
Giải năm 8744
Giải sáu 8341-9116-2478
Giải bảy 679
Giải tám 13
0: 03,01,00,09,00
1: 14,16,13
2: 29
3: 36
4: 44,41
5: 54
6:
7: 75,78,79
8: 86,87
9:
KQXS Bình Định 14/01/2021
Giải đặc biệt 979812
Giải nhất 97274
Giải nhì 05613
Giải ba 61074-24806
Giải tư 87899-57918-05658-40209-18518-09718-77303
Giải năm 4551
Giải sáu 1075-8274-6474
Giải bảy 818
Giải tám 71
0: 06,09,03
1: 12,13,18,18,18,18
2:
3:
4:
5: 58,51
6:
7: 74,74,75,74,74,71
8:
9: 99
KQXS Bình Định 31/12/2020
Giải đặc biệt 092956
Giải nhất 56417
Giải nhì 25419
Giải ba 40130-46474
Giải tư 44040-23849-18019-26212-30878-08886-74739
Giải năm 4898
Giải sáu 8983-0097-4509
Giải bảy 484
Giải tám 39
0: 09
1: 17,19,19,12
2:
3: 30,39,39
4: 40,49
5: 56
6:
7: 74,78
8: 86,83,84
9: 98,97
KQXS Bình Định 24/12/2020
Giải đặc biệt 600674
Giải nhất 61351
Giải nhì 40955
Giải ba 26917-13127
Giải tư 18486-79093-29708-95140-19214-76934-67884
Giải năm 1340
Giải sáu 4560-7694-7484
Giải bảy 329
Giải tám 33
0: 08
1: 17,14
2: 27,29
3: 34,33
4: 40,40
5: 51,55
6: 60
7: 74
8: 86,84,84
9: 93,94
KQXS Bình Định 17/12/2020
Giải đặc biệt 746261
Giải nhất 96328
Giải nhì 98887
Giải ba 36732-41255
Giải tư 50254-57615-00183-15086-63940-11517-09203
Giải năm 2908
Giải sáu 0632-4012-8147
Giải bảy 707
Giải tám 98
0: 03,08,07
1: 15,17,12
2: 28
3: 32,32
4: 40,47
5: 55,54
6: 61
7:
8: 87,83,86
9: 98
KQXS Bình Định 10/12/2020
Giải đặc biệt 401947
Giải nhất 57645
Giải nhì 33633
Giải ba 63950-74798
Giải tư 45653-92106-66011-69585-98579-24947-24149
Giải năm 1620
Giải sáu 0573-1709-2263
Giải bảy 399
Giải tám 45
0: 06,09
1: 11
2: 20
3: 33
4: 47,45,47,49,45
5: 50,53
6: 63
7: 79,73
8: 85
9: 98,99
KQXS Bình Định 03/12/2020
Giải đặc biệt 923015
Giải nhất 86757
Giải nhì 21678
Giải ba 26797-94589
Giải tư 85409-93767-39950-75594-42776-97065-86226
Giải năm 8501
Giải sáu 5330-2549-2155
Giải bảy 795
Giải tám 76
0: 09,01
1: 15
2: 26
3: 30
4: 49
5: 57,50,55
6: 67,65
7: 78,76,76
8: 89
9: 97,94,95
KQXS Bình Định 26/11/2020
Giải đặc biệt 348962
Giải nhất 66379
Giải nhì 10772
Giải ba 15243-22080
Giải tư 03702-76924-65226-65360-91736-15606-51916
Giải năm 8438
Giải sáu 7980-1537-8225
Giải bảy 289
Giải tám 03
0: 02,06,03
1: 16
2: 24,26,25
3: 36,38,37
4: 43
5:
6: 62,60
7: 79,72
8: 80,80,89
9:
KQXS Bình Định 19/11/2020
Giải đặc biệt 750785
Giải nhất 42649
Giải nhì 60773
Giải ba 59274-89004
Giải tư 11639-06664-15110-46515-02046-35431-45310
Giải năm 3934
Giải sáu 2743-6790-5843
Giải bảy 305
Giải tám 06
0: 04,05,06
1: 10,15,10
2:
3: 39,31,34
4: 49,46,43,43
5:
6: 64
7: 73,74
8: 85
9: 90
KQXS Bình Định 12/11/2020
Giải đặc biệt 061224
Giải nhất 41539
Giải nhì 38104
Giải ba 16435-67442
Giải tư 73137-46332-36368-68968-46044-36032-43728
Giải năm 7618
Giải sáu 0458-4766-0534
Giải bảy 296
Giải tám 79
0: 04
1: 18
2: 24,28
3: 39,35,37,32,32,34
4: 42,44
5: 58
6: 68,68,66
7: 79
8:
9: 96
KQXS Bình Định 05/11/2020
Giải đặc biệt 147859
Giải nhất 94345
Giải nhì 19105
Giải ba 19466-42709
Giải tư 15256-46438-65439-89030-78077-76699-24826
Giải năm 7380
Giải sáu 0681-5544-3455
Giải bảy 489
Giải tám 44
0: 05,09
1:
2: 26
3: 38,39,30
4: 45,44,44
5: 59,56,55
6: 66
7: 77
8: 80,81,89
9: 99
KQXS Bình Định 29/10/2020
Giải đặc biệt 899087
Giải nhất 79884
Giải nhì 99907
Giải ba 37522-50105
Giải tư 90431-34585-00497-55737-96905-42283-48792
Giải năm 2185
Giải sáu 3072-7214-2940
Giải bảy 236
Giải tám 29
0: 07,05,05
1: 14
2: 22,29
3: 31,37,36
4: 40
5:
6:
7: 72
8: 87,84,85,83,85
9: 97,92

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình


BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 13/06/2021


Top Đặc Biệt: 13/06/2021


Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 4h chiều là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.