KQXS Bình Định 17/06/2024
Giải đặc biệt 866431 Đầu - Nháy
Giải nhất 99204 0: 04,02
1: 14
2: 21,27,22
3: 31,36,31,32
4: 41,42,48
5: 55
6:
7: 77,79
8: 89
9: 98

2 Nháy: 31
Giải nhì 37098
Giải ba 08921-28777
Giải tư 23089-62436-21031-07927-96222-61079-01714
Giải năm 7141
Giải sáu 6342-0448-6202
Giải bảy 655
Giải tám 32
KQXS Bình Định 16/06/2024
Giải đặc biệt 866431 Đầu - Nháy
Giải nhất 99204 0: 04,02
1: 14
2: 21,27,22
3: 31,36,31,32
4: 41,42,48
5: 55
6:
7: 77,79
8: 89
9: 98

2 Nháy: 31
Giải nhì 37098
Giải ba 08921-28777
Giải tư 23089-62436-21031-07927-96222-61079-01714
Giải năm 7141
Giải sáu 6342-0448-6202
Giải bảy 655
Giải tám 32
KQXS Bình Định 15/06/2024
Giải đặc biệt 866431 Đầu - Nháy
Giải nhất 99204 0: 04,02
1: 14
2: 21,27,22
3: 31,36,31,32
4: 41,42,48
5: 55
6:
7: 77,79
8: 89
9: 98

2 Nháy: 31
Giải nhì 37098
Giải ba 08921-28777
Giải tư 23089-62436-21031-07927-96222-61079-01714
Giải năm 7141
Giải sáu 6342-0448-6202
Giải bảy 655
Giải tám 32
KQXS Bình Định 14/06/2024
Giải đặc biệt 866431 Đầu - Nháy
Giải nhất 99204 0: 04,02
1: 14
2: 21,27,22
3: 31,36,31,32
4: 41,42,48
5: 55
6:
7: 77,79
8: 89
9: 98

2 Nháy: 31
Giải nhì 37098
Giải ba 08921-28777
Giải tư 23089-62436-21031-07927-96222-61079-01714
Giải năm 7141
Giải sáu 6342-0448-6202
Giải bảy 655
Giải tám 32
KQXS Bình Định 13/06/2024
Giải đặc biệt 609435 Đầu - Nháy
Giải nhất 37126 0: 07,02
1: 19
2: 26,23
3: 35,36
4: 42
5: 58,51
6: 69,63,68,66
7: 73
8: 87
9: 92,98
Giải nhì 45036
Giải ba 59842-69307
Giải tư 53119-22969-65963-29968-39687-75973-80658
Giải năm 4302
Giải sáu 7392-9523-1698
Giải bảy 851
Giải tám 66
KQXS Bình Định 12/06/2024
Giải đặc biệt 609435 Đầu - Nháy
Giải nhất 37126 0: 07,02
1: 19
2: 26,23
3: 35,36
4: 42
5: 58,51
6: 69,63,68,66
7: 73
8: 87
9: 92,98
Giải nhì 45036
Giải ba 59842-69307
Giải tư 53119-22969-65963-29968-39687-75973-80658
Giải năm 4302
Giải sáu 7392-9523-1698
Giải bảy 851
Giải tám 66
KQXS Bình Định 11/06/2024
Giải đặc biệt 609435 Đầu - Nháy
Giải nhất 37126 0: 07,02
1: 19
2: 26,23
3: 35,36
4: 42
5: 58,51
6: 69,63,68,66
7: 73
8: 87
9: 92,98
Giải nhì 45036
Giải ba 59842-69307
Giải tư 53119-22969-65963-29968-39687-75973-80658
Giải năm 4302
Giải sáu 7392-9523-1698
Giải bảy 851
Giải tám 66
KQXS Bình Định 10/06/2024
Giải đặc biệt 609435 Đầu - Nháy
Giải nhất 37126 0: 07,02
1: 19
2: 26,23
3: 35,36
4: 42
5: 58,51
6: 69,63,68,66
7: 73
8: 87
9: 92,98
Giải nhì 45036
Giải ba 59842-69307
Giải tư 53119-22969-65963-29968-39687-75973-80658
Giải năm 4302
Giải sáu 7392-9523-1698
Giải bảy 851
Giải tám 66
KQXS Bình Định 09/06/2024
Giải đặc biệt 609435 Đầu - Nháy
Giải nhất 37126 0: 07,02
1: 19
2: 26,23
3: 35,36
4: 42
5: 58,51
6: 69,63,68,66
7: 73
8: 87
9: 92,98
Giải nhì 45036
Giải ba 59842-69307
Giải tư 53119-22969-65963-29968-39687-75973-80658
Giải năm 4302
Giải sáu 7392-9523-1698
Giải bảy 851
Giải tám 66
KQXS Bình Định 08/06/2024
Giải đặc biệt 609435 Đầu - Nháy
Giải nhất 37126 0: 07,02
1: 19
2: 26,23
3: 35,36
4: 42
5: 58,51
6: 69,63,68,66
7: 73
8: 87
9: 92,98
Giải nhì 45036
Giải ba 59842-69307
Giải tư 53119-22969-65963-29968-39687-75973-80658
Giải năm 4302
Giải sáu 7392-9523-1698
Giải bảy 851
Giải tám 66
KQXS Bình Định 07/06/2024
Giải đặc biệt 609435 Đầu - Nháy
Giải nhất 37126 0: 07,02
1: 19
2: 26,23
3: 35,36
4: 42
5: 58,51
6: 69,63,68,66
7: 73
8: 87
9: 92,98
Giải nhì 45036
Giải ba 59842-69307
Giải tư 53119-22969-65963-29968-39687-75973-80658
Giải năm 4302
Giải sáu 7392-9523-1698
Giải bảy 851
Giải tám 66
KQXS Bình Định 06/06/2024
Giải đặc biệt 109868 Đầu - Nháy
Giải nhất 46203 0: 03,01,04,08
1:
2: 22
3: 33,34
4: 46,43,43
5:
6: 68,68,62,65,65,60
7: 70
8: 83
9:

2 Nháy: 43,65,68
Giải nhì 70133
Giải ba 79868-30470
Giải tư 36001-06062-56804-77846-63843-10965-83734
Giải năm 6822
Giải sáu 9865-5283-6960
Giải bảy 908
Giải tám 43
KQXS Bình Định 05/06/2024
Giải đặc biệt 109868 Đầu - Nháy
Giải nhất 46203 0: 03,01,04,08
1:
2: 22
3: 33,34
4: 46,43,43
5:
6: 68,68,62,65,65,60
7: 70
8: 83
9:

2 Nháy: 43,65,68
Giải nhì 70133
Giải ba 79868-30470
Giải tư 36001-06062-56804-77846-63843-10965-83734
Giải năm 6822
Giải sáu 9865-5283-6960
Giải bảy 908
Giải tám 43
KQXS Bình Định 04/06/2024
Giải đặc biệt 109868 Đầu - Nháy
Giải nhất 46203 0: 03,01,04,08
1:
2: 22
3: 33,34
4: 46,43,43
5:
6: 68,68,62,65,65,60
7: 70
8: 83
9:

2 Nháy: 43,65,68
Giải nhì 70133
Giải ba 79868-30470
Giải tư 36001-06062-56804-77846-63843-10965-83734
Giải năm 6822
Giải sáu 9865-5283-6960
Giải bảy 908
Giải tám 43
KQXS Bình Định 03/06/2024
Giải đặc biệt 109868 Đầu - Nháy
Giải nhất 46203 0: 03,01,04,08
1:
2: 22
3: 33,34
4: 46,43,43
5:
6: 68,68,62,65,65,60
7: 70
8: 83
9:

2 Nháy: 43,65,68
Giải nhì 70133
Giải ba 79868-30470
Giải tư 36001-06062-56804-77846-63843-10965-83734
Giải năm 6822
Giải sáu 9865-5283-6960
Giải bảy 908
Giải tám 43
KQXS Bình Định 02/06/2024
Giải đặc biệt 109868 Đầu - Nháy
Giải nhất 46203 0: 03,01,04,08
1:
2: 22
3: 33,34
4: 46,43,43
5:
6: 68,68,62,65,65,60
7: 70
8: 83
9:

2 Nháy: 43,65,68
Giải nhì 70133
Giải ba 79868-30470
Giải tư 36001-06062-56804-77846-63843-10965-83734
Giải năm 6822
Giải sáu 9865-5283-6960
Giải bảy 908
Giải tám 43
KQXS Bình Định 01/06/2024
Giải đặc biệt 109868 Đầu - Nháy
Giải nhất 46203 0: 03,01,04,08
1:
2: 22
3: 33,34
4: 46,43,43
5:
6: 68,68,62,65,65,60
7: 70
8: 83
9:

2 Nháy: 43,65,68
Giải nhì 70133
Giải ba 79868-30470
Giải tư 36001-06062-56804-77846-63843-10965-83734
Giải năm 6822
Giải sáu 9865-5283-6960
Giải bảy 908
Giải tám 43
KQXS Bình Định 31/05/2024
Giải đặc biệt 109868 Đầu - Nháy
Giải nhất 46203 0: 03,01,04,08
1:
2: 22
3: 33,34
4: 46,43,43
5:
6: 68,68,62,65,65,60
7: 70
8: 83
9:

2 Nháy: 43,65,68
Giải nhì 70133
Giải ba 79868-30470
Giải tư 36001-06062-56804-77846-63843-10965-83734
Giải năm 6822
Giải sáu 9865-5283-6960
Giải bảy 908
Giải tám 43
KQXS Bình Định 30/05/2024
Giải đặc biệt 725475 Đầu - Nháy
Giải nhất 46247 0: 09,09
1: 18,17,14
2:
3: 38,31
4: 47,43
5: 52
6:
7: 75,73,73,78
8: 86,85,81
9: 91

2 Nháy: 09,73
Giải nhì 63991
Giải ba 48938-81618
Giải tư 56586-31309-27709-97043-68173-32473-42717
Giải năm 6578
Giải sáu 2985-9681-9431
Giải bảy 814
Giải tám 52
KQXS Bình Định 29/05/2024
Giải đặc biệt 725475 Đầu - Nháy
Giải nhất 46247 0: 09,09
1: 18,17,14
2:
3: 38,31
4: 47,43
5: 52
6:
7: 75,73,73,78
8: 86,85,81
9: 91

2 Nháy: 09,73
Giải nhì 63991
Giải ba 48938-81618
Giải tư 56586-31309-27709-97043-68173-32473-42717
Giải năm 6578
Giải sáu 2985-9681-9431
Giải bảy 814
Giải tám 52

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình

BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 18/06/2024


Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 17h00 là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.


vào web Kết Quả Nét xem các số đẹp hôm nay