KQXS Bình Định 22/09/2022
Giải đặc biệt 337142 Đầu - Nháy
Giải nhất 76538 0:
1: 16,16,12,18
2: 29
3: 38,33,31
4: 42,41,42,44
5: 57,52
6:
7:
8: 85,85
9: 95,91

2 Nháy: 16,42,85
Giải nhì 96695
Giải ba 28185-31491
Giải tư 16729-05541-55616-17285-95433-70557-75716
Giải năm 1842
Giải sáu 4131-8612-2352
Giải bảy 944
Giải tám 18
KQXS Bình Định 15/09/2022
Giải đặc biệt 532612 Đầu - Nháy
Giải nhất 57815 0: 04
1: 12,15,19
2: 20,21
3: 32,33,33,37,31
4: 47
5:
6: 67,65,64
7:
8:
9: 92,97,97

2 Nháy: 33,97
Giải nhì 87567
Giải ba 10132-35319
Giải tư 50992-29665-60633-17933-10620-75704-73797
Giải năm 0764
Giải sáu 8921-6147-7397
Giải bảy 237
Giải tám 31
KQXS Bình Định 25/08/2022
Giải đặc biệt 816871 Đầu - Nháy
Giải nhất 68340 0:
1: 14,13
2: 26
3: 33,31,39,38,34
4: 40
5: 54,50,53
6: 66,66
7: 71,74
8:
9: 92,96

2 Nháy: 66
Giải nhì 39826
Giải ba 80854-70274
Giải tư 37214-14050-25166-95713-64033-72731-93892
Giải năm 7553
Giải sáu 6439-6438-6466
Giải bảy 634
Giải tám 96
KQXS Bình Định 18/08/2022
Giải đặc biệt 619986 Đầu - Nháy
Giải nhất 82544 0: 06,03,06
1: 15,17
2: 20,29,27
3: 34
4: 44,49,41
5: 54,56
6: 61
7:
8: 86
9: 90,95

2 Nháy: 06
Giải nhì 17149
Giải ba 76020-74406
Giải tư 74803-72090-97954-85615-27329-42761-30317
Giải năm 1195
Giải sáu 0356-5741-0334
Giải bảy 406
Giải tám 27
KQXS Bình Định 11/08/2022
Giải đặc biệt 071656 Đầu - Nháy
Giải nhất 06257 0: 09,05,09,06
1: 18
2: 26,21,26
3: 35
4: 42,46,44
5: 56,57,55
6:
7:
8: 89,87,85
9:

2 Nháy: 09,26
Giải nhì 78718
Giải ba 82389-86726
Giải tư 60435-58409-25087-75455-92805-24742-41885
Giải năm 8009
Giải sáu 1846-6644-1221
Giải bảy 306
Giải tám 26
KQXS Bình Định 04/08/2022
Giải đặc biệt 244331 Đầu - Nháy
Giải nhất 80581 0: 03,05
1: 19
2: 29,21,23
3: 31,32,36
4: 43,40,48
5: 54,51,58
6: 65
7:
8: 81
9: 99
Giải nhì 36332
Giải ba 73343-05403
Giải tư 70705-80940-11236-84354-78229-88751-80619
Giải năm 1721
Giải sáu 4048-9299-4923
Giải bảy 958
Giải tám 65
KQXS Bình Định 28/07/2022
Giải đặc biệt 122677 Đầu - Nháy
Giải nhất 57802 0: 02,03,03
1: 17,10
2: 23,25,27
3: 30,37
4: 47,43
5: 58
6:
7: 77,72
8: 89,89
9: 96

2 Nháy: 03,89
Giải nhì 57172
Giải ba 71003-30523
Giải tư 42525-98130-03303-06289-74889-58658-82237
Giải năm 1847
Giải sáu 4843-3296-5917
Giải bảy 027
Giải tám 10
KQXS Bình Định 21/07/2022
Giải đặc biệt 460324 Đầu - Nháy
Giải nhất 07352 0: 06
1:
2: 24,20
3: 30,35
4: 46,42
5: 52,52,56,58
6: 68,61
7: 71,73
8: 82
9: 90,95

2 Nháy: 52
Giải nhì 82652
Giải ba 91356-93290
Giải tư 95858-49330-46768-90146-97671-70342-55435
Giải năm 1761
Giải sáu 7706-7895-5482
Giải bảy 120
Giải tám 73
KQXS Bình Định 14/07/2022
Giải đặc biệt 472220 Đầu - Nháy
Giải nhất 91858 0: 01,08
1: 18,12,17
2: 20,29
3:
4: 40
5: 58,58
6: 69,68
7: 77
8: 89,84
9: 94,99,97

2 Nháy: 58
Giải nhì 82989
Giải ba 72294-02101
Giải tư 78099-54597-07018-33958-91440-55969-75912
Giải năm 9808
Giải sáu 0284-2368-6577
Giải bảy 729
Giải tám 17
KQXS Bình Định 07/07/2022
Giải đặc biệt 216860 Đầu - Nháy
Giải nhất 25170 0: 04
1: 12
2: 28,28
3:
4: 44,40
5: 50,56
6: 60,67
7: 70,72
8: 80,84,87,85,89,88
9:

2 Nháy: 28
Giải nhì 41472
Giải ba 34380-56912
Giải tư 94284-64944-96404-08687-63867-03728-74485
Giải năm 6989
Giải sáu 9888-9550-5556
Giải bảy 528
Giải tám 40
KQXS Bình Định 30/06/2022
Giải đặc biệt 698427 Đầu - Nháy
Giải nhất 97395 0:
1: 19,16
2: 27,23
3: 31
4: 40,46,40,40
5: 54,56,56
6: 69,69
7: 72
8:
9: 95,93,92

2 Nháy: 56,69
3 Nháy: 40
Giải nhì 60519
Giải ba 81069-16172
Giải tư 89954-80269-40916-64956-44293-84931-01240
Giải năm 8746
Giải sáu 8740-1656-1023
Giải bảy 492
Giải tám 40
KQXS Bình Định 23/06/2022
Giải đặc biệt 499819 Đầu - Nháy
Giải nhất 59223 0: 06,04
1: 19,12,18
2: 23,21,23
3: 34,37
4: 45
5: 56
6: 66,60
7: 79
8:
9: 93,95,91

2 Nháy: 23
Giải nhì 40534
Giải ba 71812-16421
Giải tư 05018-24906-41393-34345-24095-82937-10866
Giải năm 6504
Giải sáu 2856-1360-4823
Giải bảy 991
Giải tám 79
KQXS Bình Định 16/06/2022
Giải đặc biệt 566588 Đầu - Nháy
Giải nhất 61139 0: 09,09
1:
2: 23,25
3: 39,37
4:
5: 53
6: 62,65,67
7:
8: 88,81,81,84,88
9: 93,93,90

2 Nháy: 09,81,88,93
Giải nhì 20893
Giải ba 09262-63223
Giải tư 30793-39265-58381-85867-67881-32484-22453
Giải năm 8809
Giải sáu 6009-8437-3388
Giải bảy 390
Giải tám 25
KQXS Bình Định 09/06/2022
Giải đặc biệt 232474 Đầu - Nháy
Giải nhất 47055 0: 08
1: 15
2: 22
3: 30
4: 41,45,40,45
5: 55,59
6: 61,63,67
7: 74,73,72
8: 80,86
9:

2 Nháy: 45
Giải nhì 51480
Giải ba 32059-75461
Giải tư 69308-51573-74072-19386-10015-89241-38245
Giải năm 2863
Giải sáu 6730-0840-1567
Giải bảy 422
Giải tám 45
KQXS Bình Định 02/06/2022
Giải đặc biệt 607705 Đầu - Nháy
Giải nhất 10822 0: 05
1: 19,11,14
2: 22,27,25
3: 31,36
4: 42,49
5: 52,58
6: 61
7: 76,75
8: 85
9: 98
Giải nhì 37785
Giải ba 74619-91898
Giải tư 90727-60611-74776-81975-21252-20642-90049
Giải năm 7625
Giải sáu 5061-2231-0536
Giải bảy 958
Giải tám 14
KQXS Bình Định 26/05/2022
Giải đặc biệt 660307 Đầu - Nháy
Giải nhất 98922 0: 07
1: 13,15,14
2: 22
3: 37,38,35,35
4: 43
5: 57,53
6: 65,63
7: 78,70
8: 88
9: 99

2 Nháy: 35
Giải nhì 81013
Giải ba 27637-26178
Giải tư 26038-91543-68015-62265-13535-37470-44657
Giải năm 7299
Giải sáu 3735-3988-4253
Giải bảy 863
Giải tám 14
KQXS Bình Định 19/05/2022
Giải đặc biệt 050702 Đầu - Nháy
Giải nhất 09880 0: 02,06,08,08
1: 15,19,13
2: 27,21,23
3:
4:
5: 57,55
6: 68,66
7:
8: 80,86
9: 93,95

2 Nháy: 08
Giải nhì 00506
Giải ba 52186-96993
Giải tư 34008-53768-36295-08715-39619-46566-96627
Giải năm 5457
Giải sáu 4055-7121-1913
Giải bảy 108
Giải tám 23
KQXS Bình Định 12/05/2022
Giải đặc biệt 993623 Đầu - Nháy
Giải nhất 61180 0: 09
1: 12
2: 23
3: 30
4: 46,43,45
5: 50,52
6: 68,68,68,60
7: 79,74,75
8: 80
9: 97

3 Nháy: 68
Giải nhì 79779
Giải ba 82068-85150
Giải tư 42668-57112-95746-93209-12797-08252-19268
Giải năm 4730
Giải sáu 1374-0743-6645
Giải bảy 075
Giải tám 60
KQXS Bình Định 05/05/2022
Giải đặc biệt 040287 Đầu - Nháy
Giải nhất 35280 0: 07,00,06
1: 18,14
2: 21,21,25,27
3: 33
4: 45
5:
6: 68
7:
8: 87,80,89,83,84
9: 97

2 Nháy: 21
Giải nhì 12118
Giải ba 58421-04233
Giải tư 09268-35189-74607-56300-62021-23483-30545
Giải năm 1525
Giải sáu 8684-1714-7397
Giải bảy 527
Giải tám 06
KQXS Bình Định 28/04/2022
Giải đặc biệt 588617 Đầu - Nháy
Giải nhất 40354 0: 01,09
1: 17,17
2: 29,26,22,27,22
3: 30,35,39
4: 44
5: 54,56,53,50
6:
7:
8:
9: 92

2 Nháy: 17,22
Giải nhì 18429
Giải ba 31817-27556
Giải tư 30501-40830-79592-52653-27250-53909-87926
Giải năm 0622
Giải sáu 5027-7535-0922
Giải bảy 444
Giải tám 39

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình

BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 29/11/2022


Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 17h00 là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.