KQXS Bình Định 19/04/2024
Giải đặc biệt 645366 Đầu - Nháy
Giải nhất 84329 0:
1: 12,11,15
2: 29,25
3: 31,31,36,31,34
4: 40,49
5:
6: 66
7: 74,79
8: 84
9: 97,93

3 Nháy: 31
Giải nhì 06731
Giải ba 43212-33240
Giải tư 14184-36074-39297-25331-03336-60411-92149
Giải năm 9579
Giải sáu 5115-3631-9334
Giải bảy 493
Giải tám 25
KQXS Bình Định 18/04/2024
Giải đặc biệt 413781 Đầu - Nháy
Giải nhất 09089 0:
1: 14,12
2:
3: 35,38,33,33
4: 41,40
5:
6: 65,68
7: 79,78
8: 81,89,82,83,82
9: 99

2 Nháy: 33,82
Giải nhì 19714
Giải ba 93435-53438
Giải tư 26779-14682-33233-61033-17099-83483-16241
Giải năm 5765
Giải sáu 0168-2812-0482
Giải bảy 178
Giải tám 40
KQXS Bình Định 17/04/2024
Giải đặc biệt 413781 Đầu - Nháy
Giải nhất 09089 0:
1: 14,12
2:
3: 35,38,33,33
4: 41,40
5:
6: 65,68
7: 79,78
8: 81,89,82,83,82
9: 99

2 Nháy: 33,82
Giải nhì 19714
Giải ba 93435-53438
Giải tư 26779-14682-33233-61033-17099-83483-16241
Giải năm 5765
Giải sáu 0168-2812-0482
Giải bảy 178
Giải tám 40
KQXS Bình Định 16/04/2024
Giải đặc biệt 413781 Đầu - Nháy
Giải nhất 09089 0:
1: 14,12
2:
3: 35,38,33,33
4: 41,40
5:
6: 65,68
7: 79,78
8: 81,89,82,83,82
9: 99

2 Nháy: 33,82
Giải nhì 19714
Giải ba 93435-53438
Giải tư 26779-14682-33233-61033-17099-83483-16241
Giải năm 5765
Giải sáu 0168-2812-0482
Giải bảy 178
Giải tám 40
KQXS Bình Định 15/04/2024
Giải đặc biệt 413781 Đầu - Nháy
Giải nhất 09089 0:
1: 14,12
2:
3: 35,38,33,33
4: 41,40
5:
6: 65,68
7: 79,78
8: 81,89,82,83,82
9: 99

2 Nháy: 33,82
Giải nhì 19714
Giải ba 93435-53438
Giải tư 26779-14682-33233-61033-17099-83483-16241
Giải năm 5765
Giải sáu 0168-2812-0482
Giải bảy 178
Giải tám 40
KQXS Bình Định 14/04/2024
Giải đặc biệt 413781 Đầu - Nháy
Giải nhất 09089 0:
1: 14,12
2:
3: 35,38,33,33
4: 41,40
5:
6: 65,68
7: 79,78
8: 81,89,82,83,82
9: 99

2 Nháy: 33,82
Giải nhì 19714
Giải ba 93435-53438
Giải tư 26779-14682-33233-61033-17099-83483-16241
Giải năm 5765
Giải sáu 0168-2812-0482
Giải bảy 178
Giải tám 40
KQXS Bình Định 13/04/2024
Giải đặc biệt 413781 Đầu - Nháy
Giải nhất 09089 0:
1: 14,12
2:
3: 35,38,33,33
4: 41,40
5:
6: 65,68
7: 79,78
8: 81,89,82,83,82
9: 99

2 Nháy: 33,82
Giải nhì 19714
Giải ba 93435-53438
Giải tư 26779-14682-33233-61033-17099-83483-16241
Giải năm 5765
Giải sáu 0168-2812-0482
Giải bảy 178
Giải tám 40
KQXS Bình Định 12/04/2024
Giải đặc biệt 413781 Đầu - Nháy
Giải nhất 09089 0:
1: 14,12
2:
3: 35,38,33,33
4: 41,40
5:
6: 65,68
7: 79,78
8: 81,89,82,83,82
9: 99

2 Nháy: 33,82
Giải nhì 19714
Giải ba 93435-53438
Giải tư 26779-14682-33233-61033-17099-83483-16241
Giải năm 5765
Giải sáu 0168-2812-0482
Giải bảy 178
Giải tám 40
KQXS Bình Định 11/04/2024
Giải đặc biệt 217426 Đầu - Nháy
Giải nhất 73965 0: 06,06
1: 18
2: 26,20,27
3: 34,39
4: 41
5: 54
6: 65,60,60,60
7: 71
8: 83
9: 92,97

2 Nháy: 06
3 Nháy: 60
Giải nhì 13620
Giải ba 45206-49292
Giải tư 39118-59460-67627-81154-30934-87871-28260
Giải năm 5660
Giải sáu 9383-0006-8297
Giải bảy 939
Giải tám 41
KQXS Bình Định 10/04/2024
Giải đặc biệt 217426 Đầu - Nháy
Giải nhất 73965 0: 06,06
1: 18
2: 26,20,27
3: 34,39
4: 41
5: 54
6: 65,60,60,60
7: 71
8: 83
9: 92,97

2 Nháy: 06
3 Nháy: 60
Giải nhì 13620
Giải ba 45206-49292
Giải tư 39118-59460-67627-81154-30934-87871-28260
Giải năm 5660
Giải sáu 9383-0006-8297
Giải bảy 939
Giải tám 41
KQXS Bình Định 08/04/2024
Giải đặc biệt 217426 Đầu - Nháy
Giải nhất 73965 0: 06,06
1: 18
2: 26,20,27
3: 34,39
4: 41
5: 54
6: 65,60,60,60
7: 71
8: 83
9: 92,97

2 Nháy: 06
3 Nháy: 60
Giải nhì 13620
Giải ba 45206-49292
Giải tư 39118-59460-67627-81154-30934-87871-28260
Giải năm 5660
Giải sáu 9383-0006-8297
Giải bảy 939
Giải tám 41
KQXS Bình Định 07/04/2024
Giải đặc biệt 217426 Đầu - Nháy
Giải nhất 73965 0: 06,06
1: 18
2: 26,20,27
3: 34,39
4: 41
5: 54
6: 65,60,60,60
7: 71
8: 83
9: 92,97

2 Nháy: 06
3 Nháy: 60
Giải nhì 13620
Giải ba 45206-49292
Giải tư 39118-59460-67627-81154-30934-87871-28260
Giải năm 5660
Giải sáu 9383-0006-8297
Giải bảy 939
Giải tám 41
KQXS Bình Định 06/04/2024
Giải đặc biệt 217426 Đầu - Nháy
Giải nhất 73965 0: 06,06
1: 18
2: 26,20,27
3: 34,39
4: 41
5: 54
6: 65,60,60,60
7: 71
8: 83
9: 92,97

2 Nháy: 06
3 Nháy: 60
Giải nhì 13620
Giải ba 45206-49292
Giải tư 39118-59460-67627-81154-30934-87871-28260
Giải năm 5660
Giải sáu 9383-0006-8297
Giải bảy 939
Giải tám 41
KQXS Bình Định 05/04/2024
Giải đặc biệt 217426 Đầu - Nháy
Giải nhất 73965 0: 06,06
1: 18
2: 26,20,27
3: 34,39
4: 41
5: 54
6: 65,60,60,60
7: 71
8: 83
9: 92,97

2 Nháy: 06
3 Nháy: 60
Giải nhì 13620
Giải ba 45206-49292
Giải tư 39118-59460-67627-81154-30934-87871-28260
Giải năm 5660
Giải sáu 9383-0006-8297
Giải bảy 939
Giải tám 41
KQXS Bình Định 04/04/2024
Giải đặc biệt 315683 Đầu - Nháy
Giải nhất 47528 0:
1:
2: 28,23,29
3:
4: 47,48,45
5: 50,52,59
6: 60
7: 79,71,78
8: 83,83,86,83
9: 93

3 Nháy: 83
Giải nhì 55250
Giải ba 58560-79183
Giải tư 42052-83847-57948-32345-23679-83723-23086
Giải năm 7583
Giải sáu 3071-2578-7629
Giải bảy 559
Giải tám 93
KQXS Bình Định 03/04/2024
Giải đặc biệt 315683 Đầu - Nháy
Giải nhất 47528 0:
1:
2: 28,23,29
3:
4: 47,48,45
5: 50,52,59
6: 60
7: 79,71,78
8: 83,83,86,83
9: 93

3 Nháy: 83
Giải nhì 55250
Giải ba 58560-79183
Giải tư 42052-83847-57948-32345-23679-83723-23086
Giải năm 7583
Giải sáu 3071-2578-7629
Giải bảy 559
Giải tám 93
KQXS Bình Định 02/04/2024
Giải đặc biệt 315683 Đầu - Nháy
Giải nhất 47528 0:
1:
2: 28,23,29
3:
4: 47,48,45
5: 50,52,59
6: 60
7: 79,71,78
8: 83,83,86,83
9: 93

3 Nháy: 83
Giải nhì 55250
Giải ba 58560-79183
Giải tư 42052-83847-57948-32345-23679-83723-23086
Giải năm 7583
Giải sáu 3071-2578-7629
Giải bảy 559
Giải tám 93
KQXS Bình Định 01/04/2024
Giải đặc biệt 315683 Đầu - Nháy
Giải nhất 47528 0:
1:
2: 28,23,29
3:
4: 47,48,45
5: 50,52,59
6: 60
7: 79,71,78
8: 83,83,86,83
9: 93

3 Nháy: 83
Giải nhì 55250
Giải ba 58560-79183
Giải tư 42052-83847-57948-32345-23679-83723-23086
Giải năm 7583
Giải sáu 3071-2578-7629
Giải bảy 559
Giải tám 93
KQXS Bình Định 31/03/2024
Giải đặc biệt 315683 Đầu - Nháy
Giải nhất 47528 0:
1:
2: 28,23,29
3:
4: 47,48,45
5: 50,52,59
6: 60
7: 79,71,78
8: 83,83,86,83
9: 93

3 Nháy: 83
Giải nhì 55250
Giải ba 58560-79183
Giải tư 42052-83847-57948-32345-23679-83723-23086
Giải năm 7583
Giải sáu 3071-2578-7629
Giải bảy 559
Giải tám 93
KQXS Bình Định 30/03/2024
Giải đặc biệt 315683 Đầu - Nháy
Giải nhất 47528 0:
1:
2: 28,23,29
3:
4: 47,48,45
5: 50,52,59
6: 60
7: 79,71,78
8: 83,83,86,83
9: 93

3 Nháy: 83
Giải nhì 55250
Giải ba 58560-79183
Giải tư 42052-83847-57948-32345-23679-83723-23086
Giải năm 7583
Giải sáu 3071-2578-7629
Giải bảy 559
Giải tám 93

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình

BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 20/04/2024


Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 17h00 là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.


vào web Kết Quả Nét xem các số đẹp hôm nay