KQXS Đắk Lắk 19/10/2021
Giải đặc biệt 644064 Đầu - Nháy
Giải nhất 53085 0: 09,05,08,08
1: 11
2: 28,22,21
3: 39
4: 43,48
5: 57
6: 64
7: 75,76
8: 85,84,81
9:

2 Nháy: 08
Giải nhì 75309
Giải ba 34728-06822
Giải tư 53243-13157-51911-64784-40275-32621-95348
Giải năm 3539
Giải sáu 3581-7305-8808
Giải bảy 608
Giải tám 76
KQXS Đắk Lắk 12/10/2021
Giải đặc biệt 172629 Đầu - Nháy
Giải nhất 18279 0: 07
1: 15,17
2: 29,25,28,25
3: 34,34
4: 47
5: 59
6: 68
7: 79,74
8: 85,80,88
9: 94

2 Nháy: 25,34
Giải nhì 19225
Giải ba 46428-40847
Giải tư 19868-99585-89107-89315-64459-49125-07534
Giải năm 1094
Giải sáu 7434-0680-4217
Giải bảy 674
Giải tám 88
KQXS Đắk Lắk 05/10/2021
Giải đặc biệt 339278 Đầu - Nháy
Giải nhất 74839 0: 02,09
1: 11
2: 22,21
3: 39,39,33
4: 43,42
5:
6: 66,66,61,67
7: 78,76
8: 81,83
9:

2 Nháy: 39,66
Giải nhì 88711
Giải ba 94039-10066
Giải tư 44322-95881-13933-11766-27983-54243-40702
Giải năm 0961
Giải sáu 8842-0309-5821
Giải bảy 867
Giải tám 76
KQXS Đắk Lắk 28/09/2021
Giải đặc biệt 956493 Đầu - Nháy
Giải nhất 57537 0: 07
1: 13
2: 29,20
3: 37,32
4: 40,41
5:
6: 63
7: 76,79,74
8: 89,81,88
9: 93,92,92

2 Nháy: 92
Giải nhì 10276
Giải ba 04832-34692
Giải tư 08829-00889-02463-51492-70281-03079-26540
Giải năm 8407
Giải sáu 9774-2113-4088
Giải bảy 341
Giải tám 20
KQXS Đắk Lắk 21/09/2021
Giải đặc biệt 027201 Đầu - Nháy
Giải nhất 10028 0: 01,02
1: 12,14
2: 28,29
3: 30,35,31
4: 42,44
5: 53
6:
7: 79,72
8: 82,82,82
9: 92

3 Nháy: 82
Giải nhì 13030
Giải ba 72635-58812
Giải tư 40392-46479-58772-57142-07653-73229-97482
Giải năm 1802
Giải sáu 7944-6514-8982
Giải bảy 782
Giải tám 31
KQXS Đắk Lắk 14/09/2021
Giải đặc biệt 922741 Đầu - Nháy
Giải nhất 79720 0: 05,00
1: 18,10
2: 20,25,23,29,20
3: 37
4: 41,43
5: 56,52
6: 61
7: 76
8: 84,80
9:

2 Nháy: 20
Giải nhì 84856
Giải ba 37325-83284
Giải tư 62618-30505-63023-92980-19776-86029-13643
Giải năm 5137
Giải sáu 3400-1110-3761
Giải bảy 752
Giải tám 20
KQXS Đắk Lắk 07/09/2021
Giải đặc biệt 837147 Đầu - Nháy
Giải nhất 25790 0: 04
1: 18,17
2: 21
3: 36
4: 47,43,43
5: 56
6:
7: 79
8: 80,80
9: 90,93,91,93,99,98

2 Nháy: 43,80,93
Giải nhì 24636
Giải ba 94318-83921
Giải tư 34417-92080-19379-25556-78704-09593-59091
Giải năm 9293
Giải sáu 0543-8680-0743
Giải bảy 799
Giải tám 98
KQXS Đắk Lắk 31/08/2021
Giải đặc biệt 044288 Đầu - Nháy
Giải nhất 09983 0: 02
1: 17
2: 28,23,29
3: 39
4: 43,45
5: 58,57
6: 61,62
7: 71,70
8: 88,83,85,83
9:

2 Nháy: 83
Giải nhì 21271
Giải ba 48217-86243
Giải tư 02928-72002-45639-08123-57929-34558-90445
Giải năm 1261
Giải sáu 8985-0170-7962
Giải bảy 383
Giải tám 57
KQXS Đắk Lắk 24/08/2021
Giải đặc biệt 414499 Đầu - Nháy
Giải nhất 15855 0:
1: 19,18,10,19
2: 23,27
3:
4: 42
5: 55,51,55
6: 69,62
7: 75,71
8: 86
9: 99,90,90

2 Nháy: 19,55,90
Giải nhì 61551
Giải ba 51890-48519
Giải tư 85375-12918-83769-22286-58855-44271-78410
Giải năm 3062
Giải sáu 8119-5323-3042
Giải bảy 190
Giải tám 27
KQXS Đắk Lắk 17/08/2021
Giải đặc biệt 724991 Đầu - Nháy
Giải nhất 62306 0: 06,03,08
1:
2: 28,27,26
3: 35
4:
5: 58,53,58
6: 69,60,63
7: 71,74
8: 89
9: 91,96

2 Nháy: 58
Giải nhì 96128
Giải ba 76203-62758
Giải tư 32227-26771-90953-28726-11789-02869-54508
Giải năm 8935
Giải sáu 1560-2758-7796
Giải bảy 674
Giải tám 63
KQXS Đắk Lắk 10/08/2021
Giải đặc biệt 332472 Đầu - Nháy
Giải nhất 08434 0: 05,00,01
1: 10
2: 28
3: 34,35
4: 47
5:
6: 65,61
7: 72,76,77
8: 85,83
9: 90,91,99
Giải nhì 38590
Giải ba 69085-95010
Giải tư 85365-27505-57335-60991-56747-04783-52200
Giải năm 8061
Giải sáu 1199-0028-7176
Giải bảy 701
Giải tám 77
KQXS Đắk Lắk 20/07/2021
Giải đặc biệt 734881 Đầu - Nháy
Giải nhất 95264 0: 03,09,08,09,08
1: 14,18
2: 22
3:
4: 43
5: 51,54
6: 64,64
7: 70,75
8: 81
9: 95,91

2 Nháy: 08,09,64
Giải nhì 41214
Giải ba 59470-90275
Giải tư 63903-98195-22618-51109-78722-32851-73208
Giải năm 8154
Giải sáu 2209-1464-5491
Giải bảy 208
Giải tám 43
KQXS Đắk Lắk 13/07/2021
Giải đặc biệt 680712 Đầu - Nháy
Giải nhất 67715 0: 08,05
1: 12,15,13,16
2:
3: 34,30
4: 47,41
5: 52,51
6: 69,68,69
7:
8: 80
9: 96,97

2 Nháy: 69
Giải nhì 25708
Giải ba 93569-55934
Giải tư 87768-43969-98613-87796-02130-68080-62252
Giải năm 7697
Giải sáu 1751-2047-8005
Giải bảy 241
Giải tám 16
KQXS Đắk Lắk 06/07/2021
Giải đặc biệt 874814 Đầu - Nháy
Giải nhất 98104 0: 04,04
1: 14
2: 27
3: 34
4: 48,49
5: 51,57
6: 62,69
7: 78
8: 84,87
9: 95,92,90,93

2 Nháy: 04
Giải nhì 18434
Giải ba 98662-08784
Giải tư 24995-90192-62651-82590-62104-49248-44169
Giải năm 3393
Giải sáu 2527-1478-5887
Giải bảy 949
Giải tám 57
KQXS Đắk Lắk 29/06/2021
Giải đặc biệt 089482 Đầu - Nháy
Giải nhất 16165 0: 09
1: 13,19
2: 27
3: 33
4:
5: 59,55,53
6: 65,61
7: 77,76
8: 82,83
9: 92,90,98,99
Giải nhì 57209
Giải ba 49033-79759
Giải tư 49492-04013-59961-72883-22619-25327-28855
Giải năm 7577
Giải sáu 3690-0876-7998
Giải bảy 053
Giải tám 99
KQXS Đắk Lắk 22/06/2021
Giải đặc biệt 012181 Đầu - Nháy
Giải nhất 81057 0: 00,08
1:
2: 26
3: 35,31,37
4: 48,40,43,42,43
5: 57
6: 65,62
7:
8: 81,80
9: 94,91

2 Nháy: 43
Giải nhì 77100
Giải ba 46248-05735
Giải tư 24831-29694-76237-07040-44943-37265-92208
Giải năm 8062
Giải sáu 3526-1442-9180
Giải bảy 291
Giải tám 43
KQXS Đắk Lắk 15/06/2021
Giải đặc biệt 966871 Đầu - Nháy
Giải nhất 71604 0: 04,05
1:
2: 24
3: 33,33
4: 48,49
5: 50
6: 62,64,66
7: 71,72,71,79
8: 83
9: 91,96

2 Nháy: 33,71
Giải nhì 81672
Giải ba 86483-45324
Giải tư 68705-62571-22433-16291-32750-19362-48679
Giải năm 9548
Giải sáu 3264-4096-5049
Giải bảy 133
Giải tám 66
KQXS Đắk Lắk 01/06/2021
Giải đặc biệt 138773 Đầu - Nháy
Giải nhất 15259 0:
1: 16,13,10
2:
3: 32,31
4: 41,47,40,49
5: 59,53
6: 63
7: 73,77,75,75,73
8:
9: 99

2 Nháy: 73,75
Giải nhì 27416
Giải ba 75777-98741
Giải tư 47513-48475-02975-46147-36532-00040-02899
Giải năm 0863
Giải sáu 8610-1149-6031
Giải bảy 273
Giải tám 53
KQXS Đắk Lắk 25/05/2021
Giải đặc biệt 471452 Đầu - Nháy
Giải nhất 28561 0: 08,08
1: 15
2: 22
3:
4: 41,44,46
5: 52,54
6: 61,61,67,67,62,60
7:
8: 88
9: 92,99

2 Nháy: 08,61,67
Giải nhì 76415
Giải ba 40741-31888
Giải tư 91961-19267-07067-32262-44322-61308-49960
Giải năm 8754
Giải sáu 0344-2492-4646
Giải bảy 099
Giải tám 08
KQXS Đắk Lắk 18/05/2021
Giải đặc biệt 589068 Đầu - Nháy
Giải nhất 85126 0: 09,08,03,09
1: 11,17
2: 26,24
3: 36,32
4: 49,42
5: 59,51,52
6: 68
7: 70
8: 87
9:

2 Nháy: 09
Giải nhì 44836
Giải ba 19649-13059
Giải tư 05311-17851-00409-13108-74103-02042-35017
Giải năm 1224
Giải sáu 2087-2309-2770
Giải bảy 652
Giải tám 32

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình

BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 26/10/2021
16386183

Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 17h00 là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.