KQXS Đắk Lắk 30/05/2023
Giải đặc biệt 858571 Đầu - Nháy
Giải nhất 11762 0: 00,08
1: 11
2: 27,29
3: 35
4: 46
5: 52
6: 62,68,62,64
7: 71,75,76
8: 84,83,82
9:

2 Nháy: 62
Giải nhì 43852
Giải ba 01846-41627
Giải tư 44111-10668-65775-35529-29535-59300-90884
Giải năm 9876
Giải sáu 7608-4683-4082
Giải bảy 562
Giải tám 64
KQXS Đắk Lắk 23/05/2023
Giải đặc biệt 762976 Đầu - Nháy
Giải nhất 11473 0:
1:
2: 21,27,21
3: 32
4: 44,47
5: 54
6: 61,67,69,63,64
7: 76,73,79
8: 89
9: 98,92

2 Nháy: 21
Giải nhì 68189
Giải ba 29561-29932
Giải tư 80544-91367-81621-27754-44969-96263-69164
Giải năm 3827
Giải sáu 0721-1447-6298
Giải bảy 392
Giải tám 79
KQXS Đắk Lắk 16/05/2023
Giải đặc biệt 290213 Đầu - Nháy
Giải nhất 92326 0: 06
1: 13,10
2: 26,26,29,23
3:
4: 41,48
5:
6: 62,63
7: 78,79
8: 85,88
9: 94,90,91

2 Nháy: 26
Giải nhì 47626
Giải ba 70841-77548
Giải tư 53994-76285-33290-59329-51562-24463-30678
Giải năm 9879
Giải sáu 2706-8791-6723
Giải bảy 388
Giải tám 10
KQXS Đắk Lắk 09/05/2023
Giải đặc biệt 982526 Đầu - Nháy
Giải nhất 19127 0: 03,00,09
1: 13
2: 26,27,29
3: 34,39,36
4: 45,45
5:
6: 68,67
7: 78,78
8: 88
9: 99

2 Nháy: 45,78
Giải nhì 27434
Giải ba 33713-17203
Giải tư 40678-02588-60329-67268-43839-63736-35400
Giải năm 8999
Giải sáu 2167-7345-6709
Giải bảy 845
Giải tám 78
KQXS Đắk Lắk 02/05/2023
Giải đặc biệt 459567 Đầu - Nháy
Giải nhất 75432 0: 01,07
1:
2: 27,23
3: 32
4:
5: 51,50,57
6: 67,65
7: 73,72,73
8: 82,80,88
9: 91,94

2 Nháy: 73
Giải nhì 77451
Giải ba 03965-24550
Giải tư 67182-33991-24280-81327-97773-69494-14457
Giải năm 8272
Giải sáu 0723-0201-4673
Giải bảy 607
Giải tám 88
KQXS Đắk Lắk 25/04/2023
Giải đặc biệt 505527 Đầu - Nháy
Giải nhất 40542 0: 09
1: 11
2: 27,23,29,22
3: 32
4: 42,45
5:
6: 60,63
7: 78
8: 81,88,81
9: 90,91,93

2 Nháy: 81
Giải nhì 19209
Giải ba 40923-34029
Giải tư 58960-58990-83991-71778-03822-49593-03681
Giải năm 8088
Giải sáu 7632-9911-2963
Giải bảy 345
Giải tám 81
KQXS Đắk Lắk 18/04/2023
Giải đặc biệt 332141 Đầu - Nháy
Giải nhất 83177 0: 07,00
1: 16
2: 24
3:
4: 41,43
5: 58
6: 66,60,67,61
7: 77,75,74,71
8: 81
9: 96,95
Giải nhì 56443
Giải ba 34807-10566
Giải tư 35416-51160-57667-06696-75824-39481-68175
Giải năm 1974
Giải sáu 5371-4295-2961
Giải bảy 558
Giải tám 00
KQXS Đắk Lắk 11/04/2023
Giải đặc biệt 099891 Đầu - Nháy
Giải nhất 81243 0: 06,09,05,06,06
1: 13,15,19
2: 23
3: 38
4: 43,45
5: 58,51
6: 61
7: 79,76
8:
9: 91

3 Nháy: 06
Giải nhì 19013
Giải ba 92415-13706
Giải tư 68279-78609-25438-16305-78758-18623-73651
Giải năm 7719
Giải sáu 0406-4176-0745
Giải bảy 506
Giải tám 61
KQXS Đắk Lắk 04/04/2023
Giải đặc biệt 842178 Đầu - Nháy
Giải nhất 87561 0: 00,09,06
1: 18
2:
3: 32,36,37,30,36
4: 41
5: 55
6: 61,67,63
7: 78,78,72
8:
9: 94

2 Nháy: 36,78
Giải nhì 98594
Giải ba 46378-20332
Giải tư 05736-73641-60500-15718-96209-35937-70755
Giải năm 2272
Giải sáu 7367-3706-3430
Giải bảy 436
Giải tám 63
KQXS Đắk Lắk 28/03/2023
Giải đặc biệt 037048 Đầu - Nháy
Giải nhất 26119 0:
1: 19,14
2:
3: 31,39,37
4: 48,43,45
5: 54,52
6: 62
7: 76,75,79
8: 84
9: 95,94,95

2 Nháy: 95
Giải nhì 54862
Giải ba 09276-02043
Giải tư 14831-89195-67994-55114-48845-27595-81839
Giải năm 5375
Giải sáu 7854-8337-4479
Giải bảy 584
Giải tám 52
KQXS Đắk Lắk 21/03/2023
Giải đặc biệt 240907 Đầu - Nháy
Giải nhất 85234 0: 07,07
1: 16,19,11,19,18
2:
3: 34,39,35,32
4: 47
5: 57
6: 60
7: 77
8:
9: 91,94,95

2 Nháy: 07,19
Giải nhì 75807
Giải ba 91416-98191
Giải tư 42357-18219-06794-00111-16939-72535-48747
Giải năm 1160
Giải sáu 1719-4377-3318
Giải bảy 932
Giải tám 95
KQXS Đắk Lắk 14/03/2023
Giải đặc biệt 350407 Đầu - Nháy
Giải nhất 95893 0: 07,01,08
1: 16
2: 20,29,21,29
3: 31
4: 48
5: 52,58
6: 65
7: 75
8: 87
9: 93,95,94

2 Nháy: 29
Giải nhì 71387
Giải ba 10601-07252
Giải tư 46165-29075-15216-90620-26829-36631-07858
Giải năm 1348
Giải sáu 4308-0895-8794
Giải bảy 221
Giải tám 29
KQXS Đắk Lắk 07/03/2023
Giải đặc biệt 094444 Đầu - Nháy
Giải nhất 61542 0: 04,05,02
1: 12,15
2:
3:
4: 44,42,47,46
5: 53,58
6: 66,63,66
7:
8: 86,80
9: 93,96

2 Nháy: 66
Giải nhì 59012
Giải ba 71015-94204
Giải tư 24893-28466-96953-58896-11105-62647-44386
Giải năm 8946
Giải sáu 9380-0658-6202
Giải bảy 063
Giải tám 66
KQXS Đắk Lắk 28/02/2023
Giải đặc biệt 731319 Đầu - Nháy
Giải nhất 58899 0: 09,06
1: 19,10,14,15
2:
3: 33,35,32
4: 49,45
5: 53
6: 62,66
7:
8: 84
9: 99,94,99

2 Nháy: 99
Giải nhì 63662
Giải ba 67110-02849
Giải tư 09866-67845-29333-21053-00609-05506-33114
Giải năm 8615
Giải sáu 4784-8135-3494
Giải bảy 532
Giải tám 99
KQXS Đắk Lắk 21/02/2023
Giải đặc biệt 011325 Đầu - Nháy
Giải nhất 59167 0: 09,04
1: 16,13,17
2: 25
3: 34,39
4: 46
5: 51
6: 67,66
7: 79,76
8: 81,87,83
9: 91
Giải nhì 22916
Giải ba 96913-26734
Giải tư 40809-83117-28481-63779-62204-53487-31091
Giải năm 4466
Giải sáu 6576-6051-6139
Giải bảy 783
Giải tám 46
KQXS Đắk Lắk 14/02/2023
Giải đặc biệt 167075 Đầu - Nháy
Giải nhất 92345 0: 08,06,03
1: 16,18,12
2:
3: 32
4: 45,44
5: 55,58,50,52
6: 69
7: 75,78,76
8:
9: 92
Giải nhì 52678
Giải ba 17208-73755
Giải tư 36976-30192-33516-93458-47444-80450-88418
Giải năm 9932
Giải sáu 5152-4406-0303
Giải bảy 169
Giải tám 12
KQXS Đắk Lắk 07/02/2023
Giải đặc biệt 012620 Đầu - Nháy
Giải nhất 17445 0: 06,00,00,04
1: 15
2: 20,20,22,29,27,21
3: 37
4: 45,44,45
5:
6: 68
7: 73
8:
9: 98

2 Nháy: 00,20,45
Giải nhì 72715
Giải ba 74144-29045
Giải tư 72406-93100-78568-44220-19922-24429-91727
Giải năm 9437
Giải sáu 2321-2373-1100
Giải bảy 404
Giải tám 98
KQXS Đắk Lắk 31/01/2023
Giải đặc biệt 950276 Đầu - Nháy
Giải nhất 14596 0: 04
1: 18
2: 21,23
3: 37,39,36
4: 44,42,46,49,48
5: 58
6: 64
7: 76
8: 81
9: 96,90
Giải nhì 00237
Giải ba 69939-06518
Giải tư 58190-55636-37404-87544-82621-13164-60742
Giải năm 2646
Giải sáu 9823-4549-5158
Giải bảy 881
Giải tám 48
KQXS Đắk Lắk 24/01/2023
Giải đặc biệt 569127 Đầu - Nháy
Giải nhất 37623 0:
1: 17
2: 27,23,20,20,20
3: 39
4: 44
5: 54,57
6: 62
7: 74
8: 87,88,84
9: 91,97,92

3 Nháy: 20
Giải nhì 11820
Giải ba 14344-05291
Giải tư 51697-11362-16920-41754-89892-15517-50187
Giải năm 3939
Giải sáu 8188-8420-9584
Giải bảy 657
Giải tám 74
KQXS Đắk Lắk 17/01/2023
Giải đặc biệt 090146 Đầu - Nháy
Giải nhất 43437 0: 00,05
1: 14
2: 20,22,20
3: 37,34
4: 46,49,49,45
5: 51,55
6: 63,60
7: 71
8:
9: 98

2 Nháy: 20,49
Giải nhì 03971
Giải ba 78914-18651
Giải tư 22598-14155-36800-49849-55463-07020-43222
Giải năm 9549
Giải sáu 1820-5160-3105
Giải bảy 745
Giải tám 34

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình

BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 04/06/2023


Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 17h00 là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.


vào web XSMB.top xem các cao thủ chốt số - Đăng ký chốt số để kiếm tiền