KQXS Đắk Lắk 18/06/2024
Giải đặc biệt 116270 Đầu - Nháy
Giải nhất 80758 0: 01,01
1: 17,11
2: 22
3: 32
4: 40
5: 58,50,57
6: 68,64
7: 70,79,76,79
8: 83
9: 96

2 Nháy: 01,79
Giải nhì 06679
Giải ba 58717-02040
Giải tư 57376-70968-10096-56801-30901-04964-85011
Giải năm 5479
Giải sáu 5650-3657-8432
Giải bảy 083
Giải tám 22
KQXS Đắk Lắk 17/06/2024
Giải đặc biệt 116270 Đầu - Nháy
Giải nhất 80758 0: 01,01
1: 17,11
2: 22
3: 32
4: 40
5: 58,50,57
6: 68,64
7: 70,79,76,79
8: 83
9: 96

2 Nháy: 01,79
Giải nhì 06679
Giải ba 58717-02040
Giải tư 57376-70968-10096-56801-30901-04964-85011
Giải năm 5479
Giải sáu 5650-3657-8432
Giải bảy 083
Giải tám 22
KQXS Đắk Lắk 16/06/2024
Giải đặc biệt 116270 Đầu - Nháy
Giải nhất 80758 0: 01,01
1: 17,11
2: 22
3: 32
4: 40
5: 58,50,57
6: 68,64
7: 70,79,76,79
8: 83
9: 96

2 Nháy: 01,79
Giải nhì 06679
Giải ba 58717-02040
Giải tư 57376-70968-10096-56801-30901-04964-85011
Giải năm 5479
Giải sáu 5650-3657-8432
Giải bảy 083
Giải tám 22
KQXS Đắk Lắk 15/06/2024
Giải đặc biệt 116270 Đầu - Nháy
Giải nhất 80758 0: 01,01
1: 17,11
2: 22
3: 32
4: 40
5: 58,50,57
6: 68,64
7: 70,79,76,79
8: 83
9: 96

2 Nháy: 01,79
Giải nhì 06679
Giải ba 58717-02040
Giải tư 57376-70968-10096-56801-30901-04964-85011
Giải năm 5479
Giải sáu 5650-3657-8432
Giải bảy 083
Giải tám 22
KQXS Đắk Lắk 14/06/2024
Giải đặc biệt 116270 Đầu - Nháy
Giải nhất 80758 0: 01,01
1: 17,11
2: 22
3: 32
4: 40
5: 58,50,57
6: 68,64
7: 70,79,76,79
8: 83
9: 96

2 Nháy: 01,79
Giải nhì 06679
Giải ba 58717-02040
Giải tư 57376-70968-10096-56801-30901-04964-85011
Giải năm 5479
Giải sáu 5650-3657-8432
Giải bảy 083
Giải tám 22
KQXS Đắk Lắk 13/06/2024
Giải đặc biệt 116270 Đầu - Nháy
Giải nhất 80758 0: 01,01
1: 17,11
2: 22
3: 32
4: 40
5: 58,50,57
6: 68,64
7: 70,79,76,79
8: 83
9: 96

2 Nháy: 01,79
Giải nhì 06679
Giải ba 58717-02040
Giải tư 57376-70968-10096-56801-30901-04964-85011
Giải năm 5479
Giải sáu 5650-3657-8432
Giải bảy 083
Giải tám 22
KQXS Đắk Lắk 12/06/2024
Giải đặc biệt 116270 Đầu - Nháy
Giải nhất 80758 0: 01,01
1: 17,11
2: 22
3: 32
4: 40
5: 58,50,57
6: 68,64
7: 70,79,76,79
8: 83
9: 96

2 Nháy: 01,79
Giải nhì 06679
Giải ba 58717-02040
Giải tư 57376-70968-10096-56801-30901-04964-85011
Giải năm 5479
Giải sáu 5650-3657-8432
Giải bảy 083
Giải tám 22
KQXS Đắk Lắk 11/06/2024
Giải đặc biệt 103914 Đầu - Nháy
Giải nhất 54852 0: 05,03,06
1: 14,15
2: 23
3:
4: 41,44,48
5: 52,53
6: 69
7: 75,77,73,77
8: 86
9: 90

2 Nháy: 77
Giải nhì 18390
Giải ba 88041-55375
Giải tư 90777-35605-53423-75844-29003-26769-33286
Giải năm 6753
Giải sáu 7773-1915-9448
Giải bảy 106
Giải tám 77
KQXS Đắk Lắk 10/06/2024
Giải đặc biệt 103914 Đầu - Nháy
Giải nhất 54852 0: 05,03,06
1: 14,15
2: 23
3:
4: 41,44,48
5: 52,53
6: 69
7: 75,77,73,77
8: 86
9: 90

2 Nháy: 77
Giải nhì 18390
Giải ba 88041-55375
Giải tư 90777-35605-53423-75844-29003-26769-33286
Giải năm 6753
Giải sáu 7773-1915-9448
Giải bảy 106
Giải tám 77
KQXS Đắk Lắk 09/06/2024
Giải đặc biệt 103914 Đầu - Nháy
Giải nhất 54852 0: 05,03,06
1: 14,15
2: 23
3:
4: 41,44,48
5: 52,53
6: 69
7: 75,77,73,77
8: 86
9: 90

2 Nháy: 77
Giải nhì 18390
Giải ba 88041-55375
Giải tư 90777-35605-53423-75844-29003-26769-33286
Giải năm 6753
Giải sáu 7773-1915-9448
Giải bảy 106
Giải tám 77
KQXS Đắk Lắk 08/06/2024
Giải đặc biệt 103914 Đầu - Nháy
Giải nhất 54852 0: 05,03,06
1: 14,15
2: 23
3:
4: 41,44,48
5: 52,53
6: 69
7: 75,77,73,77
8: 86
9: 90

2 Nháy: 77
Giải nhì 18390
Giải ba 88041-55375
Giải tư 90777-35605-53423-75844-29003-26769-33286
Giải năm 6753
Giải sáu 7773-1915-9448
Giải bảy 106
Giải tám 77
KQXS Đắk Lắk 07/06/2024
Giải đặc biệt 103914 Đầu - Nháy
Giải nhất 54852 0: 05,03,06
1: 14,15
2: 23
3:
4: 41,44,48
5: 52,53
6: 69
7: 75,77,73,77
8: 86
9: 90

2 Nháy: 77
Giải nhì 18390
Giải ba 88041-55375
Giải tư 90777-35605-53423-75844-29003-26769-33286
Giải năm 6753
Giải sáu 7773-1915-9448
Giải bảy 106
Giải tám 77
KQXS Đắk Lắk 06/06/2024
Giải đặc biệt 103914 Đầu - Nháy
Giải nhất 54852 0: 05,03,06
1: 14,15
2: 23
3:
4: 41,44,48
5: 52,53
6: 69
7: 75,77,73,77
8: 86
9: 90

2 Nháy: 77
Giải nhì 18390
Giải ba 88041-55375
Giải tư 90777-35605-53423-75844-29003-26769-33286
Giải năm 6753
Giải sáu 7773-1915-9448
Giải bảy 106
Giải tám 77
KQXS Đắk Lắk 05/06/2024
Giải đặc biệt 103914 Đầu - Nháy
Giải nhất 54852 0: 05,03,06
1: 14,15
2: 23
3:
4: 41,44,48
5: 52,53
6: 69
7: 75,77,73,77
8: 86
9: 90

2 Nháy: 77
Giải nhì 18390
Giải ba 88041-55375
Giải tư 90777-35605-53423-75844-29003-26769-33286
Giải năm 6753
Giải sáu 7773-1915-9448
Giải bảy 106
Giải tám 77
KQXS Đắk Lắk 04/06/2024
Giải đặc biệt 704294 Đầu - Nháy
Giải nhất 93098 0: 07
1: 18
2: 26
3: 39
4: 48
5: 50,50,57,53
6: 64,67,61
7: 79
8: 87
9: 94,98,93,90

2 Nháy: 50
Giải nhì 11426
Giải ba 70050-60793
Giải tư 09564-59050-95890-00187-82057-22367-30639
Giải năm 7361
Giải sáu 7153-2618-9407
Giải bảy 448
Giải tám 79
KQXS Đắk Lắk 03/06/2024
Giải đặc biệt 704294 Đầu - Nháy
Giải nhất 93098 0: 07
1: 18
2: 26
3: 39
4: 48
5: 50,50,57,53
6: 64,67,61
7: 79
8: 87
9: 94,98,93,90

2 Nháy: 50
Giải nhì 11426
Giải ba 70050-60793
Giải tư 09564-59050-95890-00187-82057-22367-30639
Giải năm 7361
Giải sáu 7153-2618-9407
Giải bảy 448
Giải tám 79
KQXS Đắk Lắk 02/06/2024
Giải đặc biệt 704294 Đầu - Nháy
Giải nhất 93098 0: 07
1: 18
2: 26
3: 39
4: 48
5: 50,50,57,53
6: 64,67,61
7: 79
8: 87
9: 94,98,93,90

2 Nháy: 50
Giải nhì 11426
Giải ba 70050-60793
Giải tư 09564-59050-95890-00187-82057-22367-30639
Giải năm 7361
Giải sáu 7153-2618-9407
Giải bảy 448
Giải tám 79
KQXS Đắk Lắk 01/06/2024
Giải đặc biệt 704294 Đầu - Nháy
Giải nhất 93098 0: 07
1: 18
2: 26
3: 39
4: 48
5: 50,50,57,53
6: 64,67,61
7: 79
8: 87
9: 94,98,93,90

2 Nháy: 50
Giải nhì 11426
Giải ba 70050-60793
Giải tư 09564-59050-95890-00187-82057-22367-30639
Giải năm 7361
Giải sáu 7153-2618-9407
Giải bảy 448
Giải tám 79
KQXS Đắk Lắk 31/05/2024
Giải đặc biệt 704294 Đầu - Nháy
Giải nhất 93098 0: 07
1: 18
2: 26
3: 39
4: 48
5: 50,50,57,53
6: 64,67,61
7: 79
8: 87
9: 94,98,93,90

2 Nháy: 50
Giải nhì 11426
Giải ba 70050-60793
Giải tư 09564-59050-95890-00187-82057-22367-30639
Giải năm 7361
Giải sáu 7153-2618-9407
Giải bảy 448
Giải tám 79
KQXS Đắk Lắk 30/05/2024
Giải đặc biệt 704294 Đầu - Nháy
Giải nhất 93098 0: 07
1: 18
2: 26
3: 39
4: 48
5: 50,50,57,53
6: 64,67,61
7: 79
8: 87
9: 94,98,93,90

2 Nháy: 50
Giải nhì 11426
Giải ba 70050-60793
Giải tư 09564-59050-95890-00187-82057-22367-30639
Giải năm 7361
Giải sáu 7153-2618-9407
Giải bảy 448
Giải tám 79

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình

BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 19/06/2024


Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 17h00 là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.


vào web Kết Quả Nét xem các số đẹp hôm nay