KQXS Đắk Lắk 24/05/2022
Giải đặc biệt 076502 Đầu - Nháy
Giải nhất 34250 0: 02,02,04
1:
2: 21
3: 30,32
4: 46
5: 50,51,55,52,51
6:
7: 78,75,74
8: 80
9: 98,95

2 Nháy: 02,51
Giải nhì 56421
Giải ba 01798-47578
Giải tư 86102-85904-69095-98751-24075-64674-18230
Giải năm 9255
Giải sáu 5280-6952-5551
Giải bảy 732
Giải tám 46
KQXS Đắk Lắk 17/05/2022
Giải đặc biệt 211683 Đầu - Nháy
Giải nhất 91676 0: 03
1: 15,12
2:
3: 35,34
4:
5: 54,54,56
6: 66,66,60
7: 76,71
8: 83,89,83
9: 99,90

2 Nháy: 54,66,83
Giải nhì 69454
Giải ba 85615-22703
Giải tư 29189-90435-42066-37212-96371-61554-38399
Giải năm 2083
Giải sáu 0890-8166-7656
Giải bảy 834
Giải tám 60
KQXS Đắk Lắk 10/05/2022
Giải đặc biệt 239950 Đầu - Nháy
Giải nhất 68373 0: 06
1:
2: 21
3: 34,37,35,36
4: 49
5: 50,58,55
6:
7: 73,78,78,77,75
8: 85
9: 97,96

2 Nháy: 78
Giải nhì 66778
Giải ba 47997-07658
Giải tư 61634-69037-07506-58478-06577-08421-99949
Giải năm 3935
Giải sáu 1985-3055-1375
Giải bảy 496
Giải tám 36
KQXS Đắk Lắk 03/05/2022
Giải đặc biệt 260528 Đầu - Nháy
Giải nhất 71585 0: 09,04
1: 17
2: 28,22
3: 32,35,34
4: 45,42,45,44
5: 50
6: 61,68
7:
8: 85
9: 93,98

2 Nháy: 45
Giải nhì 75193
Giải ba 03309-37845
Giải tư 42132-29822-63742-08761-15404-60745-29598
Giải năm 2068
Giải sáu 0944-4917-2435
Giải bảy 250
Giải tám 34
KQXS Đắk Lắk 26/04/2022
Giải đặc biệt 243417 Đầu - Nháy
Giải nhất 25193 0: 00,04,02,00
1: 17,19
2: 28,25,22
3: 39
4: 41
5: 56,53,57
6: 63
7:
8: 84
9: 93,98

2 Nháy: 00
Giải nhì 53728
Giải ba 42256-57098
Giải tư 31919-26100-80804-13753-14757-16339-82184
Giải năm 9102
Giải sáu 6325-0141-3322
Giải bảy 500
Giải tám 63
KQXS Đắk Lắk 19/04/2022
Giải đặc biệt 636450 Đầu - Nháy
Giải nhất 22959 0: 08
1:
2: 22,27,22
3: 36
4: 49,44
5: 50,59,50,57,56
6:
7: 75
8: 85
9: 97,91,95,95

2 Nháy: 22,50,95
Giải nhì 19422
Giải ba 90497-33549
Giải tư 34644-92950-50736-61008-44827-65557-54522
Giải năm 2056
Giải sáu 4891-7075-5895
Giải bảy 485
Giải tám 95
KQXS Đắk Lắk 12/04/2022
Giải đặc biệt 860071 Đầu - Nháy
Giải nhất 47501 0: 01
1: 16,12,16
2:
3: 37
4: 47,43,43,44,45
5: 57,55
6: 67
7: 71,72
8: 89,83
9: 99

2 Nháy: 16,43
Giải nhì 02347
Giải ba 16689-07357
Giải tư 68499-99916-85843-33743-76067-03955-04683
Giải năm 7412
Giải sáu 8072-8537-0144
Giải bảy 445
Giải tám 16
KQXS Đắk Lắk 05/04/2022
Giải đặc biệt 156856 Đầu - Nháy
Giải nhất 70415 0:
1: 15,18,11
2: 20,26
3: 38
4: 44
5: 56,58,50,53,56
6:
7: 79,78
8: 83,85
9: 97,98

2 Nháy: 56
Giải nhì 52758
Giải ba 12918-56844
Giải tư 28897-46020-88250-41783-91879-77626-90578
Giải năm 4711
Giải sáu 4438-4653-8385
Giải bảy 656
Giải tám 98
KQXS Đắk Lắk 29/03/2022
Giải đặc biệt 392992 Đầu - Nháy
Giải nhất 50863 0:
1: 17,13,10
2: 24,21
3: 33,30
4: 47,45
5:
6: 63,65
7:
8: 87,83,80,83,83
9: 92,91

3 Nháy: 83
Giải nhì 09347
Giải ba 43387-54833
Giải tư 03245-13791-12024-42317-55583-23421-34380
Giải năm 0065
Giải sáu 7613-7983-9730
Giải bảy 183
Giải tám 10
KQXS Đắk Lắk 22/03/2022
Giải đặc biệt 226841 Đầu - Nháy
Giải nhất 66686 0: 02
1: 19,14
2: 20,26
3: 32,31,30
4: 41,43
5: 57
6: 68
7: 73,74
8: 86,86,84
9: 99

2 Nháy: 86
Giải nhì 11968
Giải ba 51519-77502
Giải tư 42220-73543-92586-68826-96032-77931-08330
Giải năm 1857
Giải sáu 1999-8414-5373
Giải bảy 384
Giải tám 74
KQXS Đắk Lắk 15/03/2022
Giải đặc biệt 505181 Đầu - Nháy
Giải nhất 23895 0: 01
1: 19,10,17,17,19
2: 21,27
3:
4: 46
5:
6:
7: 79,72,79
8: 81,89,80,87
9: 95,91

2 Nháy: 17,19,79
Giải nhì 16279
Giải ba 33901-16619
Giải tư 80389-74710-93617-04372-05217-12791-78521
Giải năm 7980
Giải sáu 4927-8819-1846
Giải bảy 379
Giải tám 87
KQXS Đắk Lắk 08/03/2022
Giải đặc biệt 997517 Đầu - Nháy
Giải nhất 11924 0: 03,09
1: 17,15
2: 24,28,20,20
3: 32
4: 45
5: 51
6: 67
7: 75
8: 80,89,83,84
9: 98

2 Nháy: 20
Giải nhì 60098
Giải ba 80575-62280
Giải tư 49928-24932-52503-69820-46789-57715-77945
Giải năm 3809
Giải sáu 8120-8367-4983
Giải bảy 851
Giải tám 84
KQXS Đắk Lắk 01/03/2022
Giải đặc biệt 835822 Đầu - Nháy
Giải nhất 44433 0: 04,05,09
1: 10,15
2: 22
3: 33
4: 43,42
5: 51,54,55,57,55,54,55
6: 63
7:
8:
9: 91

2 Nháy: 54
3 Nháy: 55
Giải nhì 22343
Giải ba 69410-01251
Giải tư 18754-59055-07542-89304-30215-38391-13463
Giải năm 6157
Giải sáu 8955-9005-5209
Giải bảy 654
Giải tám 55
KQXS Đắk Lắk 22/02/2022
Giải đặc biệt 527623 Đầu - Nháy
Giải nhất 40735 0: 05,03
1: 16
2: 23,21,26,25
3: 35
4:
5: 55,57
6: 66,62,64,66
7: 79,76
8: 87,85
9:

2 Nháy: 66
Giải nhì 34166
Giải ba 32887-95016
Giải tư 99485-74479-30321-29362-94426-45325-79755
Giải năm 9864
Giải sáu 6066-4505-6576
Giải bảy 757
Giải tám 03
KQXS Đắk Lắk 15/02/2022
Giải đặc biệt 253029 Đầu - Nháy
Giải nhất 83159 0: 04,06,02,02,00
1:
2: 29
3: 39,31,33,36
4: 40,46
5: 59,55,58,55
6:
7: 71
8:
9: 95

2 Nháy: 02,55
Giải nhì 53704
Giải ba 84506-21555
Giải tư 83895-40271-85458-97540-29046-20255-40639
Giải năm 3931
Giải sáu 6502-0033-5902
Giải bảy 700
Giải tám 36
KQXS Đắk Lắk 08/02/2022
Giải đặc biệt 789735 Đầu - Nháy
Giải nhất 56913 0:
1: 13,17,12
2: 28,25
3: 35,38
4: 45
5: 58,52
6: 65,65,68
7: 73,75
8: 86
9: 99,98

2 Nháy: 65
Giải nhì 58545
Giải ba 99465-37738
Giải tư 11373-72128-38425-84399-69058-58352-95186
Giải năm 5317
Giải sáu 6398-4365-8368
Giải bảy 275
Giải tám 12
KQXS Đắk Lắk 01/02/2022
Giải đặc biệt 004291 Đầu - Nháy
Giải nhất 64536 0:
1: 19,14,16
2:
3: 36,34,38,35,37,39
4: 43
5:
6: 63
7: 73,75
8:
9: 91,90,92,93,91

2 Nháy: 91
Giải nhì 34119
Giải ba 09434-38190
Giải tư 90073-48138-49092-53593-60514-30235-95975
Giải năm 9443
Giải sáu 0091-2616-0137
Giải bảy 963
Giải tám 39
KQXS Đắk Lắk 25/01/2022
Giải đặc biệt 751463 Đầu - Nháy
Giải nhất 39840 0: 08
1: 14
2: 20
3: 39,34,36,33
4: 40
5:
6: 63,62,61
7: 71
8: 81
9: 91,98,99,98,93

2 Nháy: 98
Giải nhì 34820
Giải ba 10339-85162
Giải tư 46891-40734-39398-00108-00361-77199-06098
Giải năm 7636
Giải sáu 3193-6971-8481
Giải bảy 314
Giải tám 33
KQXS Đắk Lắk 18/01/2022
Giải đặc biệt 707749 Đầu - Nháy
Giải nhất 80340 0: 07
1: 19
2: 27,20
3: 37,30,30,36
4: 49,40,45
5: 53
6: 63,61,66
7: 75
8: 82
9: 96

2 Nháy: 30
Giải nhì 13163
Giải ba 40627-93575
Giải tư 23137-37753-05930-84561-51282-23207-77319
Giải năm 1045
Giải sáu 5566-5520-4530
Giải bảy 436
Giải tám 96
KQXS Đắk Lắk 11/01/2022
Giải đặc biệt 032867 Đầu - Nháy
Giải nhất 84082 0: 09
1: 11
2:
3: 38,33
4: 49,46,45
5: 58,56,56,55,53
6: 67,66,63
7:
8: 82,85,81
9:

2 Nháy: 56
Giải nhì 22485
Giải ba 60058-84456
Giải tư 89456-25411-68781-24166-32649-46709-09538
Giải năm 4246
Giải sáu 4145-0663-2833
Giải bảy 055
Giải tám 53

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình

BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 26/05/2022
87071416

Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 17h00 là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.