KQXS Bình Thuận 20/01/2022
Giải đặc biệt 257857 Đầu - Nháy
Giải nhất 66920 0:
1: 17,16
2: 20,27
3: 39,36,37
4: 42
5: 57,59,58
6: 64,60
7: 73
8: 83,81
9: 92,92

2 Nháy: 92
Giải nhì 99142
Giải ba 46039-38859
Giải tư 80792-23136-37392-78283-88117-08937-02981
Giải năm 6064
Giải sáu 4316-2058-6327
Giải bảy 260
Giải tám 73
KQXS Bình Thuận 13/01/2022
Giải đặc biệt 975162 Đầu - Nháy
Giải nhất 57726 0: 09
1: 12
2: 26,21
3: 35,30
4: 40,46,49
5: 56,55
6: 62
7: 75
8: 83
9: 95,93,90,94
Giải nhì 47395
Giải ba 84356-42540
Giải tư 93112-88283-74546-59335-75049-39493-06509
Giải năm 8630
Giải sáu 1121-6475-3490
Giải bảy 794
Giải tám 55
KQXS Bình Thuận 06/01/2022
Giải đặc biệt 224022 Đầu - Nháy
Giải nhất 77671 0: 08,03,04
1: 12
2: 22,28,27
3:
4: 46,48,40,47
5:
6: 66,63,65
7: 71,72
8: 85
9: 93
Giải nhì 83828
Giải ba 88512-77346
Giải tư 27866-00063-53648-58608-77803-79185-09804
Giải năm 7827
Giải sáu 2293-7572-5840
Giải bảy 047
Giải tám 65
KQXS Bình Thuận 30/12/2021
Giải đặc biệt 196175 Đầu - Nháy
Giải nhất 00040 0:
1:
2: 29,22
3: 32,30
4: 40,40,44,43,43
5: 58
6:
7: 75,71,73,72,71,71
8: 87
9: 91

2 Nháy: 40,43
3 Nháy: 71
Giải nhì 41332
Giải ba 02571-12940
Giải tư 19644-81929-30022-43743-55173-75972-26071
Giải năm 4387
Giải sáu 0371-4591-5358
Giải bảy 943
Giải tám 30
KQXS Bình Thuận 23/12/2021
Giải đặc biệt 019919 Đầu - Nháy
Giải nhất 48943 0: 07,01
1: 19,16,14
2: 25,20,20,29
3: 30,32,33
4: 43,43
5:
6: 68
7:
8:
9: 93,97,99

2 Nháy: 20,43
Giải nhì 06793
Giải ba 39907-99716
Giải tư 48168-59697-06699-25225-73930-80132-47843
Giải năm 1820
Giải sáu 8820-8014-7533
Giải bảy 001
Giải tám 29
KQXS Bình Thuận 16/12/2021
Giải đặc biệt 094807 Đầu - Nháy
Giải nhất 70520 0: 07,06,06
1: 17,16,17,13
2: 20
3: 36
4: 44,40,44
5: 50
6: 69
7: 79,74,73
8: 84
9:

2 Nháy: 06,17,44
Giải nhì 15644
Giải ba 76069-38279
Giải tư 03206-17384-49417-47440-64174-12573-93716
Giải năm 0350
Giải sáu 0617-6444-0306
Giải bảy 713
Giải tám 36
KQXS Bình Thuận 09/12/2021
Giải đặc biệt 939164 Đầu - Nháy
Giải nhất 95021 0: 09,02,04,07
1: 10,12
2: 21,21,23,28
3: 32
4: 47,45,48,41
5: 51
6: 64
7: 73
8:
9:

2 Nháy: 21
Giải nhì 81109
Giải ba 48702-96647
Giải tư 78921-42723-38404-12451-87510-32432-45145
Giải năm 4612
Giải sáu 9848-3741-5628
Giải bảy 407
Giải tám 73
KQXS Bình Thuận 02/12/2021
Giải đặc biệt 243110 Đầu - Nháy
Giải nhất 08289 0: 04
1: 10,17,17
2: 28,29
3: 39,30,33,39
4: 44
5: 54,56,58
6:
7: 73
8: 89,82
9: 93

2 Nháy: 17,39
Giải nhì 00154
Giải ba 07356-08517
Giải tư 07839-22917-12004-83293-44282-25044-54030
Giải năm 6133
Giải sáu 9239-4573-3758
Giải bảy 828
Giải tám 29
KQXS Bình Thuận 25/11/2021
Giải đặc biệt 366350 Đầu - Nháy
Giải nhất 30502 0: 02
1: 15
2: 20,24,25,23
3: 34
4: 42
5: 50,57,53
6: 60
7: 77,74,75,79,76
8:
9: 96
Giải nhì 31742
Giải ba 03357-68220
Giải tư 17934-96477-35453-99174-47624-94075-58025
Giải năm 0096
Giải sáu 4123-3479-2776
Giải bảy 060
Giải tám 15
KQXS Bình Thuận 18/11/2021
Giải đặc biệt 504506 Đầu - Nháy
Giải nhất 67123 0: 06,03,03
1: 18,12,11,16
2: 23,26,20,24
3: 33
4:
5: 52
6: 61
7:
8:
9: 93,93,99,96

2 Nháy: 03,93
Giải nhì 34626
Giải ba 10318-99561
Giải tư 41120-27433-39903-52812-13793-43393-12703
Giải năm 2024
Giải sáu 5799-2152-8811
Giải bảy 696
Giải tám 16
KQXS Bình Thuận 11/11/2021
Giải đặc biệt 989942 Đầu - Nháy
Giải nhất 00607 0: 07,02,09
1: 18,16
2: 22
3: 33
4: 42,41,49,40
5: 50,51
6: 64
7: 74
8: 80
9: 91,94
Giải nhì 83180
Giải ba 19418-77941
Giải tư 29602-63650-89509-54833-50091-58994-13522
Giải năm 4549
Giải sáu 5564-9716-4474
Giải bảy 040
Giải tám 51
KQXS Bình Thuận 04/11/2021
Giải đặc biệt 215172 Đầu - Nháy
Giải nhất 23296 0: 02,00
1: 17,11,17
2: 28
3:
4: 43,41
5:
6: 67,64
7: 72,72,72,70
8: 88
9: 96,96,92

2 Nháy: 17,96
3 Nháy: 72
Giải nhì 32243
Giải ba 26367-64864
Giải tư 14396-09941-93372-65172-75702-78017-75292
Giải năm 0300
Giải sáu 4728-4211-7370
Giải bảy 017
Giải tám 88
KQXS Bình Thuận 28/10/2021
Giải đặc biệt 685860 Đầu - Nháy
Giải nhất 23393 0: 04
1: 13,19,11
2: 29
3: 36,30
4:
5: 50,55,57
6: 60,65
7: 75
8: 87
9: 93,98,92,97
Giải nhì 42736
Giải ba 17875-63398
Giải tư 71829-49087-47113-71065-33419-71250-07855
Giải năm 3504
Giải sáu 9211-1730-4692
Giải bảy 497
Giải tám 57
KQXS Bình Thuận 22/10/2021
Giải đặc biệt 862319 Đầu - Nháy
Giải nhất 48436 0: 02,01
1: 19,11,16,17
2: 21
3: 36,32,32
4: 41,44
5: 56,52,51
6: 64
7: 74,75
8:
9:

2 Nháy: 32
Giải nhì 36141
Giải ba 96511-75602
Giải tư 07364-98474-57121-71316-74075-04656-13744
Giải năm 5832
Giải sáu 5652-3251-2017
Giải bảy 801
Giải tám 32
KQXS Bình Thuận 08/07/2021
Giải đặc biệt 862319 Đầu - Nháy
Giải nhất 48436 0: 02,01
1: 19,11,16,17
2: 21
3: 36,32,32
4: 41,44
5: 56,52,51
6: 64
7: 74,75
8:
9:

2 Nháy: 32
Giải nhì 36141
Giải ba 96511-75602
Giải tư 07364-98474-57121-71316-74075-04656-13744
Giải năm 5832
Giải sáu 5652-3251-2017
Giải bảy 801
Giải tám 32
KQXS Bình Thuận 01/07/2021
Giải đặc biệt 678403 Đầu - Nháy
Giải nhất 03459 0: 03,00,07,09
1: 16
2: 26,28
3: 32,33,38,34,34
4:
5: 59,54
6: 69
7: 70
8: 85
9: 92

2 Nháy: 34
Giải nhì 60426
Giải ba 64032-77500
Giải tư 45033-98538-24234-33707-05792-99809-15528
Giải năm 8454
Giải sáu 8670-2569-3634
Giải bảy 585
Giải tám 16
KQXS Bình Thuận 24/06/2021
Giải đặc biệt 282497 Đầu - Nháy
Giải nhất 69019 0:
1: 19,14,10
2: 27,24
3:
4: 42,45,47,43
5:
6: 66,63
7: 76
8: 89,82,81
9: 97,92,94
Giải nhì 93542
Giải ba 35292-50589
Giải tư 19514-37345-78147-11910-87182-27466-79281
Giải năm 5443
Giải sáu 3627-6863-6276
Giải bảy 724
Giải tám 94
KQXS Bình Thuận 17/06/2021
Giải đặc biệt 995407 Đầu - Nháy
Giải nhất 66275 0: 07
1:
2: 23,20,21,23
3: 35
4: 46,49
5:
6: 66,62,68,67
7: 75,76,79
8: 82,84
9: 97

2 Nháy: 23
Giải nhì 27366
Giải ba 46962-58435
Giải tư 58023-19346-15568-55320-35921-36349-88882
Giải năm 4497
Giải sáu 8776-0823-5584
Giải bảy 279
Giải tám 67
KQXS Bình Thuận 10/06/2021
Giải đặc biệt 435569 Đầu - Nháy
Giải nhất 62713 0: 00,08,07,02
1: 13
2:
3: 32
4: 44
5: 50,54,50
6: 69
7: 79,72,79
8: 84,83
9: 98,99

2 Nháy: 50,79
Giải nhì 68200
Giải ba 74808-23644
Giải tư 92684-85698-55479-29707-99032-86099-73472
Giải năm 8450
Giải sáu 2202-1083-8679
Giải bảy 854
Giải tám 50
KQXS Bình Thuận 03/06/2021
Giải đặc biệt 842196 Đầu - Nháy
Giải nhất 96532 0: 03,00
1: 12
2:
3: 32,31
4: 41,42
5: 55
6: 63,66,60,67
7: 73,75
8: 87,89
9: 96,92
Giải nhì 32373
Giải ba 12941-49512
Giải tư 13003-80187-78063-02089-78366-79642-18100
Giải năm 5975
Giải sáu 3660-0067-7592
Giải bảy 131
Giải tám 55

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình

BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 21/01/2022


Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 17h00 là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.