KQXS Bình Thuận 18/06/2024
Giải đặc biệt 186832 Đầu - Nháy
Giải nhất 58281 0: 07,06
1: 10,17
2: 20,23
3: 32,39
4:
5: 50,57,50
6: 65,66
7: 72,75
8: 81
9: 98,98

2 Nháy: 50,98
Giải nhì 92265
Giải ba 34750-01939
Giải tư 42107-48198-22172-19520-40710-89817-00957
Giải năm 2123
Giải sáu 1975-9598-5550
Giải bảy 506
Giải tám 66
KQXS Bình Thuận 17/06/2024
Giải đặc biệt 186832 Đầu - Nháy
Giải nhất 58281 0: 07,06
1: 10,17
2: 20,23
3: 32,39
4:
5: 50,57,50
6: 65,66
7: 72,75
8: 81
9: 98,98

2 Nháy: 50,98
Giải nhì 92265
Giải ba 34750-01939
Giải tư 42107-48198-22172-19520-40710-89817-00957
Giải năm 2123
Giải sáu 1975-9598-5550
Giải bảy 506
Giải tám 66
KQXS Bình Thuận 16/06/2024
Giải đặc biệt 186832 Đầu - Nháy
Giải nhất 58281 0: 07,06
1: 10,17
2: 20,23
3: 32,39
4:
5: 50,57,50
6: 65,66
7: 72,75
8: 81
9: 98,98

2 Nháy: 50,98
Giải nhì 92265
Giải ba 34750-01939
Giải tư 42107-48198-22172-19520-40710-89817-00957
Giải năm 2123
Giải sáu 1975-9598-5550
Giải bảy 506
Giải tám 66
KQXS Bình Thuận 15/06/2024
Giải đặc biệt 186832 Đầu - Nháy
Giải nhất 58281 0: 07,06
1: 10,17
2: 20,23
3: 32,39
4:
5: 50,57,50
6: 65,66
7: 72,75
8: 81
9: 98,98

2 Nháy: 50,98
Giải nhì 92265
Giải ba 34750-01939
Giải tư 42107-48198-22172-19520-40710-89817-00957
Giải năm 2123
Giải sáu 1975-9598-5550
Giải bảy 506
Giải tám 66
KQXS Bình Thuận 14/06/2024
Giải đặc biệt 186832 Đầu - Nháy
Giải nhất 58281 0: 07,06
1: 10,17
2: 20,23
3: 32,39
4:
5: 50,57,50
6: 65,66
7: 72,75
8: 81
9: 98,98

2 Nháy: 50,98
Giải nhì 92265
Giải ba 34750-01939
Giải tư 42107-48198-22172-19520-40710-89817-00957
Giải năm 2123
Giải sáu 1975-9598-5550
Giải bảy 506
Giải tám 66
KQXS Bình Thuận 13/06/2024
Giải đặc biệt 186832 Đầu - Nháy
Giải nhất 58281 0: 07,06
1: 10,17
2: 20,23
3: 32,39
4:
5: 50,57,50
6: 65,66
7: 72,75
8: 81
9: 98,98

2 Nháy: 50,98
Giải nhì 92265
Giải ba 34750-01939
Giải tư 42107-48198-22172-19520-40710-89817-00957
Giải năm 2123
Giải sáu 1975-9598-5550
Giải bảy 506
Giải tám 66
KQXS Bình Thuận 12/06/2024
Giải đặc biệt 012022 Đầu - Nháy
Giải nhất 28563 0: 07,07,00,00
1:
2: 22,21,26
3: 33
4: 43
5:
6: 63,65
7: 77
8: 87,85,83,80
9: 91,93

2 Nháy: 00,07
Giải nhì 96787
Giải ba 44785-57365
Giải tư 77921-51291-26107-34326-03333-78283-99980
Giải năm 7807
Giải sáu 0743-0793-7877
Giải bảy 100
Giải tám 00
KQXS Bình Thuận 11/06/2024
Giải đặc biệt 012022 Đầu - Nháy
Giải nhất 28563 0: 07,07,00,00
1:
2: 22,21,26
3: 33
4: 43
5:
6: 63,65
7: 77
8: 87,85,83,80
9: 91,93

2 Nháy: 00,07
Giải nhì 96787
Giải ba 44785-57365
Giải tư 77921-51291-26107-34326-03333-78283-99980
Giải năm 7807
Giải sáu 0743-0793-7877
Giải bảy 100
Giải tám 00
KQXS Bình Thuận 10/06/2024
Giải đặc biệt 012022 Đầu - Nháy
Giải nhất 28563 0: 07,07,00,00
1:
2: 22,21,26
3: 33
4: 43
5:
6: 63,65
7: 77
8: 87,85,83,80
9: 91,93

2 Nháy: 00,07
Giải nhì 96787
Giải ba 44785-57365
Giải tư 77921-51291-26107-34326-03333-78283-99980
Giải năm 7807
Giải sáu 0743-0793-7877
Giải bảy 100
Giải tám 00
KQXS Bình Thuận 09/06/2024
Giải đặc biệt 012022 Đầu - Nháy
Giải nhất 28563 0: 07,07,00,00
1:
2: 22,21,26
3: 33
4: 43
5:
6: 63,65
7: 77
8: 87,85,83,80
9: 91,93

2 Nháy: 00,07
Giải nhì 96787
Giải ba 44785-57365
Giải tư 77921-51291-26107-34326-03333-78283-99980
Giải năm 7807
Giải sáu 0743-0793-7877
Giải bảy 100
Giải tám 00
KQXS Bình Thuận 08/06/2024
Giải đặc biệt 012022 Đầu - Nháy
Giải nhất 28563 0: 07,07,00,00
1:
2: 22,21,26
3: 33
4: 43
5:
6: 63,65
7: 77
8: 87,85,83,80
9: 91,93

2 Nháy: 00,07
Giải nhì 96787
Giải ba 44785-57365
Giải tư 77921-51291-26107-34326-03333-78283-99980
Giải năm 7807
Giải sáu 0743-0793-7877
Giải bảy 100
Giải tám 00
KQXS Bình Thuận 07/06/2024
Giải đặc biệt 012022 Đầu - Nháy
Giải nhất 28563 0: 07,07,00,00
1:
2: 22,21,26
3: 33
4: 43
5:
6: 63,65
7: 77
8: 87,85,83,80
9: 91,93

2 Nháy: 00,07
Giải nhì 96787
Giải ba 44785-57365
Giải tư 77921-51291-26107-34326-03333-78283-99980
Giải năm 7807
Giải sáu 0743-0793-7877
Giải bảy 100
Giải tám 00
KQXS Bình Thuận 06/06/2024
Giải đặc biệt 863973 Đầu - Nháy
Giải nhất 81965 0: 01
1: 11
2: 28,28,21
3: 34,34,30
4: 41,45,41
5: 54
6: 65,67,60
7: 73,74
8: 80
9:

2 Nháy: 28,34,41
Giải nhì 80167
Giải ba 60511-31880
Giải tư 12634-92941-60028-02228-68334-45130-68001
Giải năm 3860
Giải sáu 6354-7421-6045
Giải bảy 774
Giải tám 41
KQXS Bình Thuận 05/06/2024
Giải đặc biệt 863973 Đầu - Nháy
Giải nhất 81965 0: 01
1: 11
2: 28,28,21
3: 34,34,30
4: 41,45,41
5: 54
6: 65,67,60
7: 73,74
8: 80
9:

2 Nháy: 28,34,41
Giải nhì 80167
Giải ba 60511-31880
Giải tư 12634-92941-60028-02228-68334-45130-68001
Giải năm 3860
Giải sáu 6354-7421-6045
Giải bảy 774
Giải tám 41
KQXS Bình Thuận 04/06/2024
Giải đặc biệt 863973 Đầu - Nháy
Giải nhất 81965 0: 01
1: 11
2: 28,28,21
3: 34,34,30
4: 41,45,41
5: 54
6: 65,67,60
7: 73,74
8: 80
9:

2 Nháy: 28,34,41
Giải nhì 80167
Giải ba 60511-31880
Giải tư 12634-92941-60028-02228-68334-45130-68001
Giải năm 3860
Giải sáu 6354-7421-6045
Giải bảy 774
Giải tám 41
KQXS Bình Thuận 03/06/2024
Giải đặc biệt 863973 Đầu - Nháy
Giải nhất 81965 0: 01
1: 11
2: 28,28,21
3: 34,34,30
4: 41,45,41
5: 54
6: 65,67,60
7: 73,74
8: 80
9:

2 Nháy: 28,34,41
Giải nhì 80167
Giải ba 60511-31880
Giải tư 12634-92941-60028-02228-68334-45130-68001
Giải năm 3860
Giải sáu 6354-7421-6045
Giải bảy 774
Giải tám 41
KQXS Bình Thuận 02/06/2024
Giải đặc biệt 863973 Đầu - Nháy
Giải nhất 81965 0: 01
1: 11
2: 28,28,21
3: 34,34,30
4: 41,45,41
5: 54
6: 65,67,60
7: 73,74
8: 80
9:

2 Nháy: 28,34,41
Giải nhì 80167
Giải ba 60511-31880
Giải tư 12634-92941-60028-02228-68334-45130-68001
Giải năm 3860
Giải sáu 6354-7421-6045
Giải bảy 774
Giải tám 41
KQXS Bình Thuận 01/06/2024
Giải đặc biệt 863973 Đầu - Nháy
Giải nhất 81965 0: 01
1: 11
2: 28,28,21
3: 34,34,30
4: 41,45,41
5: 54
6: 65,67,60
7: 73,74
8: 80
9:

2 Nháy: 28,34,41
Giải nhì 80167
Giải ba 60511-31880
Giải tư 12634-92941-60028-02228-68334-45130-68001
Giải năm 3860
Giải sáu 6354-7421-6045
Giải bảy 774
Giải tám 41
KQXS Bình Thuận 31/05/2024
Giải đặc biệt 863973 Đầu - Nháy
Giải nhất 81965 0: 01
1: 11
2: 28,28,21
3: 34,34,30
4: 41,45,41
5: 54
6: 65,67,60
7: 73,74
8: 80
9:

2 Nháy: 28,34,41
Giải nhì 80167
Giải ba 60511-31880
Giải tư 12634-92941-60028-02228-68334-45130-68001
Giải năm 3860
Giải sáu 6354-7421-6045
Giải bảy 774
Giải tám 41
KQXS Bình Thuận 30/05/2024
Giải đặc biệt 863973 Đầu - Nháy
Giải nhất 81965 0: 01
1: 11
2: 28,28,21
3: 34,34,30
4: 41,45,41
5: 54
6: 65,67,60
7: 73,74
8: 80
9:

2 Nháy: 28,34,41
Giải nhì 80167
Giải ba 60511-31880
Giải tư 12634-92941-60028-02228-68334-45130-68001
Giải năm 3860
Giải sáu 6354-7421-6045
Giải bảy 774
Giải tám 41

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình

BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 19/06/2024


Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 17h00 là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.


vào web Kết Quả Nét xem các số đẹp hôm nay