KQXS Bình Thuận 25/09/2023
Giải đặc biệt 440134 Đầu - Nháy
Giải nhất 78766 0: 04
1: 14
2: 25,21
3: 34,31,36
4: 40
5: 56,55,58
6: 66,68
7: 75
8: 83,84,89
9: 95
Giải nhì 59095
Giải ba 94656-12668
Giải tư 55725-04204-76375-27455-19083-13831-77540
Giải năm 7684
Giải sáu 4558-1489-4136
Giải bảy 021
Giải tám 14
KQXS Bình Thuận 24/09/2023
Giải đặc biệt 440134 Đầu - Nháy
Giải nhất 78766 0: 04
1: 14
2: 25,21
3: 34,31,36
4: 40
5: 56,55,58
6: 66,68
7: 75
8: 83,84,89
9: 95
Giải nhì 59095
Giải ba 94656-12668
Giải tư 55725-04204-76375-27455-19083-13831-77540
Giải năm 7684
Giải sáu 4558-1489-4136
Giải bảy 021
Giải tám 14
KQXS Bình Thuận 23/09/2023
Giải đặc biệt 440134 Đầu - Nháy
Giải nhất 78766 0: 04
1: 14
2: 25,21
3: 34,31,36
4: 40
5: 56,55,58
6: 66,68
7: 75
8: 83,84,89
9: 95
Giải nhì 59095
Giải ba 94656-12668
Giải tư 55725-04204-76375-27455-19083-13831-77540
Giải năm 7684
Giải sáu 4558-1489-4136
Giải bảy 021
Giải tám 14
KQXS Bình Thuận 22/09/2023
Giải đặc biệt 440134 Đầu - Nháy
Giải nhất 78766 0: 04
1: 14
2: 25,21
3: 34,31,36
4: 40
5: 56,55,58
6: 66,68
7: 75
8: 83,84,89
9: 95
Giải nhì 59095
Giải ba 94656-12668
Giải tư 55725-04204-76375-27455-19083-13831-77540
Giải năm 7684
Giải sáu 4558-1489-4136
Giải bảy 021
Giải tám 14
KQXS Bình Thuận 21/09/2023
Giải đặc biệt 440134 Đầu - Nháy
Giải nhất 78766 0: 04
1: 14
2: 25,21
3: 34,31,36
4: 40
5: 56,55,58
6: 66,68
7: 75
8: 83,84,89
9: 95
Giải nhì 59095
Giải ba 94656-12668
Giải tư 55725-04204-76375-27455-19083-13831-77540
Giải năm 7684
Giải sáu 4558-1489-4136
Giải bảy 021
Giải tám 14
KQXS Bình Thuận 20/09/2023
Giải đặc biệt 751294 Đầu - Nháy
Giải nhất 55452 0: 01,06
1: 15,17
2: 29,21
3: 35,32,34
4: 46
5: 52,57,56
6:
7: 74
8: 85
9: 94,93,97
Giải nhì 44057
Giải ba 11385-18593
Giải tư 24229-23335-20815-07801-44956-99532-05917
Giải năm 5321
Giải sáu 2074-7546-6206
Giải bảy 134
Giải tám 97
KQXS Bình Thuận 19/09/2023
Giải đặc biệt 751294 Đầu - Nháy
Giải nhất 55452 0: 01,06
1: 15,17
2: 29,21
3: 35,32,34
4: 46
5: 52,57,56
6:
7: 74
8: 85
9: 94,93,97
Giải nhì 44057
Giải ba 11385-18593
Giải tư 24229-23335-20815-07801-44956-99532-05917
Giải năm 5321
Giải sáu 2074-7546-6206
Giải bảy 134
Giải tám 97
KQXS Bình Thuận 17/09/2023
Giải đặc biệt 751294 Đầu - Nháy
Giải nhất 55452 0: 01,06
1: 15,17
2: 29,21
3: 35,32,34
4: 46
5: 52,57,56
6:
7: 74
8: 85
9: 94,93,97
Giải nhì 44057
Giải ba 11385-18593
Giải tư 24229-23335-20815-07801-44956-99532-05917
Giải năm 5321
Giải sáu 2074-7546-6206
Giải bảy 134
Giải tám 97
KQXS Bình Thuận 16/09/2023
Giải đặc biệt 751294 Đầu - Nháy
Giải nhất 55452 0: 01,06
1: 15,17
2: 29,21
3: 35,32,34
4: 46
5: 52,57,56
6:
7: 74
8: 85
9: 94,93,97
Giải nhì 44057
Giải ba 11385-18593
Giải tư 24229-23335-20815-07801-44956-99532-05917
Giải năm 5321
Giải sáu 2074-7546-6206
Giải bảy 134
Giải tám 97
KQXS Bình Thuận 15/09/2023
Giải đặc biệt 751294 Đầu - Nháy
Giải nhất 55452 0: 01,06
1: 15,17
2: 29,21
3: 35,32,34
4: 46
5: 52,57,56
6:
7: 74
8: 85
9: 94,93,97
Giải nhì 44057
Giải ba 11385-18593
Giải tư 24229-23335-20815-07801-44956-99532-05917
Giải năm 5321
Giải sáu 2074-7546-6206
Giải bảy 134
Giải tám 97
KQXS Bình Thuận 14/09/2023
Giải đặc biệt
Đầu - Nháy
Giải nhất 55452 0: 01,06
1: 15,17
2: 29,21
3: 35,32,34
4: 46
5: 52,57,56
6:
7: 74
8: 85
9: 93,97
Giải nhì 44057
Giải ba 11385-18593
Giải tư 24229-23335-20815-07801-44956-99532-05917
Giải năm 5321
Giải sáu 2074-7546-6206
Giải bảy 134
Giải tám 97
KQXS Bình Thuận 13/09/2023
Giải đặc biệt 409565 Đầu - Nháy
Giải nhất 02681 0: 03
1: 10,14,13
2: 25
3:
4: 44
5:
6: 65,69,66,61,68
7: 77
8: 81,81,80,83
9: 96,92

2 Nháy: 81
Giải nhì 14981
Giải ba 24769-96566
Giải tư 89825-61096-68710-83014-17777-09061-72903
Giải năm 8392
Giải sáu 8544-1180-7083
Giải bảy 168
Giải tám 13
KQXS Bình Thuận 12/09/2023
Giải đặc biệt 409565 Đầu - Nháy
Giải nhất 02681 0: 03
1: 10,14,13
2: 25
3:
4: 44
5:
6: 65,69,66,61,68
7: 77
8: 81,81,80,83
9: 96,92

2 Nháy: 81
Giải nhì 14981
Giải ba 24769-96566
Giải tư 89825-61096-68710-83014-17777-09061-72903
Giải năm 8392
Giải sáu 8544-1180-7083
Giải bảy 168
Giải tám 13
KQXS Bình Thuận 11/09/2023
Giải đặc biệt 409565 Đầu - Nháy
Giải nhất 02681 0: 03
1: 10,14,13
2: 25
3:
4: 44
5:
6: 65,69,66,61,68
7: 77
8: 81,81,80,83
9: 96,92

2 Nháy: 81
Giải nhì 14981
Giải ba 24769-96566
Giải tư 89825-61096-68710-83014-17777-09061-72903
Giải năm 8392
Giải sáu 8544-1180-7083
Giải bảy 168
Giải tám 13
KQXS Bình Thuận 07/09/2023
Giải đặc biệt 409565 Đầu - Nháy
Giải nhất 02681 0: 03
1: 10,14,13
2: 25
3:
4: 44
5:
6: 65,69,66,61,68
7: 77
8: 81,81,80,83
9: 96,92

2 Nháy: 81
Giải nhì 14981
Giải ba 24769-96566
Giải tư 89825-61096-68710-83014-17777-09061-72903
Giải năm 8392
Giải sáu 8544-1180-7083
Giải bảy 168
Giải tám 13
KQXS Bình Thuận 31/08/2023
Giải đặc biệt 590574 Đầu - Nháy
Giải nhất 99337 0: 04
1: 15,13,19
2: 26,28,23
3: 37,32,31,32,31
4:
5: 51,51
6:
7: 74
8:
9: 95,93,93

2 Nháy: 31,32,51,93
Giải nhì 57832
Giải ba 15431-05232
Giải tư 66815-30995-51951-10526-99304-85228-86623
Giải năm 9813
Giải sáu 6531-4719-4793
Giải bảy 651
Giải tám 93
KQXS Bình Thuận 24/08/2023
Giải đặc biệt 054219 Đầu - Nháy
Giải nhất 23227 0: 02
1: 19
2: 27,20,25
3: 33
4: 40
5: 53
6: 65,62,67,64
7: 73,79
8: 86,84
9: 97,98
Giải nhì 13753
Giải ba 89802-91620
Giải tư 76786-20165-29084-96573-18525-86640-12962
Giải năm 2767
Giải sáu 9797-2579-2433
Giải bảy 864
Giải tám 98
KQXS Bình Thuận 17/08/2023
Giải đặc biệt 872800 Đầu - Nháy
Giải nhất 66355 0: 00,07,09
1: 16,13
2: 21
3: 35
4: 47,47
5: 55,51,53,59
6: 68
7: 77
8: 87,83
9: 96

2 Nháy: 47
Giải nhì 89451
Giải ba 14568-75877
Giải tư 38187-84447-39616-47735-90753-74607-52909
Giải năm 6196
Giải sáu 9721-2159-8447
Giải bảy 713
Giải tám 83
KQXS Bình Thuận 10/08/2023
Giải đặc biệt 142953 Đầu - Nháy
Giải nhất 83421 0:
1:
2: 21,21
3:
4: 42
5: 53,56,53,51
6: 65,60,63
7: 74,76
8: 88
9: 91,93,90,95,91

2 Nháy: 21,53,91
Giải nhì 79942
Giải ba 41965-43891
Giải tư 81593-05856-10390-74153-20188-50451-92074
Giải năm 6260
Giải sáu 8176-9995-9721
Giải bảy 291
Giải tám 63
KQXS Bình Thuận 03/08/2023
Giải đặc biệt 188454 Đầu - Nháy
Giải nhất 71242 0: 06
1:
2: 21,26
3: 33,35
4: 42
5: 54
6: 60,67,67,61,60,63,65
7:
8: 86
9: 91,91,95

2 Nháy: 60,67,91
Giải nhì 14921
Giải ba 36991-76826
Giải tư 45660-28867-88806-29667-14986-46361-62160
Giải năm 0133
Giải sáu 7735-0263-8765
Giải bảy 391
Giải tám 95

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình

BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 26/09/2023


Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 17h00 là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.


vào web Kết Quả Nét xem các số đẹp hôm nay