KQXS Bình Thuận 08/07/2021
Giải đặc biệt 862319 Đầu - Nháy
Giải nhất 48436 0: 02,01
1: 19,11,16,17
2: 21
3: 36,32,32
4: 41,44
5: 56,52,51
6: 64
7: 74,75
8:
9:

2 Nháy: 32
Giải nhì 36141
Giải ba 96511-75602
Giải tư 07364-98474-57121-71316-74075-04656-13744
Giải năm 5832
Giải sáu 5652-3251-2017
Giải bảy 801
Giải tám 32
KQXS Bình Thuận 01/07/2021
Giải đặc biệt 678403 Đầu - Nháy
Giải nhất 03459 0: 03,00,07,09
1: 16
2: 26,28
3: 32,33,38,34,34
4:
5: 59,54
6: 69
7: 70
8: 85
9: 92

2 Nháy: 34
Giải nhì 60426
Giải ba 64032-77500
Giải tư 45033-98538-24234-33707-05792-99809-15528
Giải năm 8454
Giải sáu 8670-2569-3634
Giải bảy 585
Giải tám 16
KQXS Bình Thuận 24/06/2021
Giải đặc biệt 282497 Đầu - Nháy
Giải nhất 69019 0:
1: 19,14,10
2: 27,24
3:
4: 42,45,47,43
5:
6: 66,63
7: 76
8: 89,82,81
9: 97,92,94
Giải nhì 93542
Giải ba 35292-50589
Giải tư 19514-37345-78147-11910-87182-27466-79281
Giải năm 5443
Giải sáu 3627-6863-6276
Giải bảy 724
Giải tám 94
KQXS Bình Thuận 17/06/2021
Giải đặc biệt 995407 Đầu - Nháy
Giải nhất 66275 0: 07
1:
2: 23,20,21,23
3: 35
4: 46,49
5:
6: 66,62,68,67
7: 75,76,79
8: 82,84
9: 97

2 Nháy: 23
Giải nhì 27366
Giải ba 46962-58435
Giải tư 58023-19346-15568-55320-35921-36349-88882
Giải năm 4497
Giải sáu 8776-0823-5584
Giải bảy 279
Giải tám 67
KQXS Bình Thuận 10/06/2021
Giải đặc biệt 435569 Đầu - Nháy
Giải nhất 62713 0: 00,08,07,02
1: 13
2:
3: 32
4: 44
5: 50,54,50
6: 69
7: 79,72,79
8: 84,83
9: 98,99

2 Nháy: 50,79
Giải nhì 68200
Giải ba 74808-23644
Giải tư 92684-85698-55479-29707-99032-86099-73472
Giải năm 8450
Giải sáu 2202-1083-8679
Giải bảy 854
Giải tám 50
KQXS Bình Thuận 03/06/2021
Giải đặc biệt 842196 Đầu - Nháy
Giải nhất 96532 0: 03,00
1: 12
2:
3: 32,31
4: 41,42
5: 55
6: 63,66,60,67
7: 73,75
8: 87,89
9: 96,92
Giải nhì 32373
Giải ba 12941-49512
Giải tư 13003-80187-78063-02089-78366-79642-18100
Giải năm 5975
Giải sáu 3660-0067-7592
Giải bảy 131
Giải tám 55
KQXS Bình Thuận 27/05/2021
Giải đặc biệt 038239 Đầu - Nháy
Giải nhất 31604 0: 04,04,03
1: 18
2:
3: 39,39
4: 45
5: 56,56
6: 67,64
7: 74,75,73,73
8: 81
9: 96,97

2 Nháy: 04,39,56,73
Giải nhì 32974
Giải ba 94656-20804
Giải tư 00081-64367-92675-24373-22196-52239-73618
Giải năm 6003
Giải sáu 8497-2164-5656
Giải bảy 345
Giải tám 73
KQXS Bình Thuận 20/05/2021
Giải đặc biệt 702581 Đầu - Nháy
Giải nhất 53873 0:
1: 10,18,10
2: 26
3: 32,36
4: 47
5: 52,56
6: 66
7: 73,78
8: 81,83
9: 90,93,93,91

2 Nháy: 10,93
Giải nhì 75090
Giải ba 29078-37332
Giải tư 21993-17447-80683-39910-79026-85552-80718
Giải năm 5493
Giải sáu 3010-5756-6036
Giải bảy 991
Giải tám 66
KQXS Bình Thuận 13/05/2021
Giải đặc biệt 955086 Đầu - Nháy
Giải nhất 56900 0: 00,01
1: 13
2: 22,23,29
3: 35
4: 43,41,42
5: 53,52
6:
7: 78,79
8: 86,81
9: 92,99
Giải nhì 29313
Giải ba 40322-69378
Giải tư 29492-51043-81453-04879-47035-42799-94841
Giải năm 1052
Giải sáu 7823-9942-8629
Giải bảy 381
Giải tám 01
KQXS Bình Thuận 06/05/2021
Giải đặc biệt 334231 Đầu - Nháy
Giải nhất 31092 0:
1: 13
2: 29,29
3: 31,35,34,31
4: 41,42,47
5: 58,51,59
6:
7:
8: 87,87
9: 92,92,94

2 Nháy: 29,31,87,92
Giải nhì 08687
Giải ba 83635-86141
Giải tư 42258-16234-75651-71542-55959-43029-18729
Giải năm 9587
Giải sáu 4547-7431-4792
Giải bảy 294
Giải tám 13
KQXS Bình Thuận 29/04/2021
Giải đặc biệt 803115 Đầu - Nháy
Giải nhất 95468 0: 07
1: 15,19
2: 26
3: 37,31
4: 46,45
5: 52,51
6: 68,61
7: 71,75
8: 87
9: 99,99,95

2 Nháy: 99
Giải nhì 01299
Giải ba 71371-52299
Giải tư 29646-85452-45819-43061-15375-60137-27951
Giải năm 0607
Giải sáu 5095-4345-0226
Giải bảy 787
Giải tám 31
KQXS Bình Thuận 15/04/2021
Giải đặc biệt 752890 Đầu - Nháy
Giải nhất 19088 0: 03,04
1: 19,15
2: 28
3: 33,32
4: 45,44
5: 50,56
6: 65
7: 77,74
8: 88,89,85
9: 90
Giải nhì 48645
Giải ba 20003-80804
Giải tư 45189-18950-34133-07219-41932-84628-90365
Giải năm 8015
Giải sáu 6644-4256-9185
Giải bảy 877
Giải tám 74
KQXS Bình Thuận 08/04/2021
Giải đặc biệt 777705 Đầu - Nháy
Giải nhất 22822 0: 05,07
1: 16,14,15
2: 22
3:
4: 43
5: 52,51
6:
7: 73,74,75,77,79
8:
9: 90,91,95,94
Giải nhì 38990
Giải ba 17152-96573
Giải tư 27507-18216-60014-62774-82875-94843-33077
Giải năm 5951
Giải sáu 2115-5279-1791
Giải bảy 195
Giải tám 94
KQXS Bình Thuận 01/04/2021
Giải đặc biệt 053398 Đầu - Nháy
Giải nhất 55634 0: 06,05
1:
2:
3: 34
4: 48,48
5: 56,56
6: 64,67
7: 76,76,76
8: 88,85,86
9: 98,91,92

2 Nháy: 48,56
3 Nháy: 76
Giải nhì 32676
Giải ba 66388-06185
Giải tư 07848-67176-99391-85186-66006-02056-76364
Giải năm 1548
Giải sáu 3267-5776-5692
Giải bảy 405
Giải tám 56
KQXS Bình Thuận 25/03/2021
Giải đặc biệt 504917 Đầu - Nháy
Giải nhất 77729 0: 03,06,07,09
1: 17
2: 29,27
3: 33
4: 42,43
5:
6: 65,61,64
7: 72,70,73
8: 83,80
9:
Giải nhì 07165
Giải ba 62261-02572
Giải tư 25033-27383-50227-23603-51570-39073-86606
Giải năm 6764
Giải sáu 6380-4042-3907
Giải bảy 643
Giải tám 09
KQXS Bình Thuận 18/03/2021
Giải đặc biệt 574673 Đầu - Nháy
Giải nhất 75459 0:
1:
2: 29,20,28
3: 35,37,35,32,37
4: 43,44,49
5: 59,56,51
6:
7: 73,76,73
8: 89
9:

2 Nháy: 35,37,73
Giải nhì 68089
Giải ba 88043-34835
Giải tư 37637-78829-16620-73676-40035-12756-81932
Giải năm 4251
Giải sáu 1128-9844-0449
Giải bảy 337
Giải tám 73
KQXS Bình Thuận 11/03/2021
Giải đặc biệt 155919 Đầu - Nháy
Giải nhất 02860 0: 04
1: 19,10,14,17
2:
3: 34,39
4: 44,45
5: 56
6: 60,61
7: 73,78
8: 84,88,86,87
9:
Giải nhì 35473
Giải ba 83310-78214
Giải tư 81561-60884-79244-37817-24345-86888-86278
Giải năm 8386
Giải sáu 7034-4504-6739
Giải bảy 687
Giải tám 56
KQXS Bình Thuận 04/03/2021
Giải đặc biệt 227843 Đầu - Nháy
Giải nhất 51582 0: 00,03
1: 17,17,17,18
2: 23
3: 34,35
4: 43
5: 59,57
6: 60,68,60
7:
8: 82,83,84
9:

2 Nháy: 60
3 Nháy: 17
Giải nhì 08834
Giải ba 26860-00817
Giải tư 11783-00059-21468-01723-47100-80760-21684
Giải năm 0457
Giải sáu 5917-9035-0403
Giải bảy 017
Giải tám 18
KQXS Bình Thuận 25/02/2021
Giải đặc biệt 622893 Đầu - Nháy
Giải nhất 65620 0: 06,09
1: 13
2: 20
3: 35,32
4: 48,45
5: 55,51
6: 65,60
7: 70,70
8:
9: 93,98,94,90

2 Nháy: 70
Giải nhì 33806
Giải ba 75235-17265
Giải tư 73570-47098-37294-67190-97532-44748-39109
Giải năm 3513
Giải sáu 6570-4160-6155
Giải bảy 251
Giải tám 45
KQXS Bình Thuận 18/02/2021
Giải đặc biệt 631152 Đầu - Nháy
Giải nhất 74709 0: 09,09,00
1: 18
2: 26,25,27
3: 36,33,39
4: 46,41
5: 52
6: 63,60,63
7: 71,74
8:
9:

2 Nháy: 09,63
Giải nhì 29546
Giải ba 52963-73526
Giải tư 86460-03118-77225-76036-58833-54127-80371
Giải năm 4939
Giải sáu 7809-1574-9641
Giải bảy 800
Giải tám 63

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình


BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 17/09/2021


Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 17h00 là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.