• Trang chủ
  • Kết quả xổ số Bình Thuận
  • KQXS Bình Thuận

Kết quả Đầu
KQXS Bình Thuận 10/06/2021
Giải đặc biệt 435569
Giải nhất 62713
Giải nhì 68200
Giải ba 74808-23644
Giải tư 92684-85698-55479-29707-99032-86099-73472
Giải năm 8450
Giải sáu 2202-1083-8679
Giải bảy 854
Giải tám 50
0: 00,08,07,02
1: 13
2:
3: 32
4: 44
5: 50,54,50
6: 69
7: 79,72,79
8: 84,83
9: 98,99
KQXS Bình Thuận 03/06/2021
Giải đặc biệt 842196
Giải nhất 96532
Giải nhì 32373
Giải ba 12941-49512
Giải tư 13003-80187-78063-02089-78366-79642-18100
Giải năm 5975
Giải sáu 3660-0067-7592
Giải bảy 131
Giải tám 55
0: 03,00
1: 12
2:
3: 32,31
4: 41,42
5: 55
6: 63,66,60,67
7: 73,75
8: 87,89
9: 96,92
KQXS Bình Thuận 27/05/2021
Giải đặc biệt 038239
Giải nhất 31604
Giải nhì 32974
Giải ba 94656-20804
Giải tư 00081-64367-92675-24373-22196-52239-73618
Giải năm 6003
Giải sáu 8497-2164-5656
Giải bảy 345
Giải tám 73
0: 04,04,03
1: 18
2:
3: 39,39
4: 45
5: 56,56
6: 67,64
7: 74,75,73,73
8: 81
9: 96,97
KQXS Bình Thuận 20/05/2021
Giải đặc biệt 702581
Giải nhất 53873
Giải nhì 75090
Giải ba 29078-37332
Giải tư 21993-17447-80683-39910-79026-85552-80718
Giải năm 5493
Giải sáu 3010-5756-6036
Giải bảy 991
Giải tám 66
0:
1: 10,18,10
2: 26
3: 32,36
4: 47
5: 52,56
6: 66
7: 73,78
8: 81,83
9: 90,93,93,91
KQXS Bình Thuận 13/05/2021
Giải đặc biệt 955086
Giải nhất 56900
Giải nhì 29313
Giải ba 40322-69378
Giải tư 29492-51043-81453-04879-47035-42799-94841
Giải năm 1052
Giải sáu 7823-9942-8629
Giải bảy 381
Giải tám 01
0: 00,01
1: 13
2: 22,23,29
3: 35
4: 43,41,42
5: 53,52
6:
7: 78,79
8: 86,81
9: 92,99
KQXS Bình Thuận 06/05/2021
Giải đặc biệt 334231
Giải nhất 31092
Giải nhì 08687
Giải ba 83635-86141
Giải tư 42258-16234-75651-71542-55959-43029-18729
Giải năm 9587
Giải sáu 4547-7431-4792
Giải bảy 294
Giải tám 13
0:
1: 13
2: 29,29
3: 31,35,34,31
4: 41,42,47
5: 58,51,59
6:
7:
8: 87,87
9: 92,92,94
KQXS Bình Thuận 29/04/2021
Giải đặc biệt 803115
Giải nhất 95468
Giải nhì 01299
Giải ba 71371-52299
Giải tư 29646-85452-45819-43061-15375-60137-27951
Giải năm 0607
Giải sáu 5095-4345-0226
Giải bảy 787
Giải tám 31
0: 07
1: 15,19
2: 26
3: 37,31
4: 46,45
5: 52,51
6: 68,61
7: 71,75
8: 87
9: 99,99,95
KQXS Bình Thuận 15/04/2021
Giải đặc biệt 752890
Giải nhất 19088
Giải nhì 48645
Giải ba 20003-80804
Giải tư 45189-18950-34133-07219-41932-84628-90365
Giải năm 8015
Giải sáu 6644-4256-9185
Giải bảy 877
Giải tám 74
0: 03,04
1: 19,15
2: 28
3: 33,32
4: 45,44
5: 50,56
6: 65
7: 77,74
8: 88,89,85
9: 90
KQXS Bình Thuận 08/04/2021
Giải đặc biệt 777705
Giải nhất 22822
Giải nhì 38990
Giải ba 17152-96573
Giải tư 27507-18216-60014-62774-82875-94843-33077
Giải năm 5951
Giải sáu 2115-5279-1791
Giải bảy 195
Giải tám 94
0: 05,07
1: 16,14,15
2: 22
3:
4: 43
5: 52,51
6:
7: 73,74,75,77,79
8:
9: 90,91,95,94
KQXS Bình Thuận 01/04/2021
Giải đặc biệt 053398
Giải nhất 55634
Giải nhì 32676
Giải ba 66388-06185
Giải tư 07848-67176-99391-85186-66006-02056-76364
Giải năm 1548
Giải sáu 3267-5776-5692
Giải bảy 405
Giải tám 56
0: 06,05
1:
2:
3: 34
4: 48,48
5: 56,56
6: 64,67
7: 76,76,76
8: 88,85,86
9: 98,91,92
KQXS Bình Thuận 25/03/2021
Giải đặc biệt 504917
Giải nhất 77729
Giải nhì 07165
Giải ba 62261-02572
Giải tư 25033-27383-50227-23603-51570-39073-86606
Giải năm 6764
Giải sáu 6380-4042-3907
Giải bảy 643
Giải tám 09
0: 03,06,07,09
1: 17
2: 29,27
3: 33
4: 42,43
5:
6: 65,61,64
7: 72,70,73
8: 83,80
9:
KQXS Bình Thuận 18/03/2021
Giải đặc biệt 574673
Giải nhất 75459
Giải nhì 68089
Giải ba 88043-34835
Giải tư 37637-78829-16620-73676-40035-12756-81932
Giải năm 4251
Giải sáu 1128-9844-0449
Giải bảy 337
Giải tám 73
0:
1:
2: 29,20,28
3: 35,37,35,32,37
4: 43,44,49
5: 59,56,51
6:
7: 73,76,73
8: 89
9:
KQXS Bình Thuận 11/03/2021
Giải đặc biệt 155919
Giải nhất 02860
Giải nhì 35473
Giải ba 83310-78214
Giải tư 81561-60884-79244-37817-24345-86888-86278
Giải năm 8386
Giải sáu 7034-4504-6739
Giải bảy 687
Giải tám 56
0: 04
1: 19,10,14,17
2:
3: 34,39
4: 44,45
5: 56
6: 60,61
7: 73,78
8: 84,88,86,87
9:
KQXS Bình Thuận 04/03/2021
Giải đặc biệt 227843
Giải nhất 51582
Giải nhì 08834
Giải ba 26860-00817
Giải tư 11783-00059-21468-01723-47100-80760-21684
Giải năm 0457
Giải sáu 5917-9035-0403
Giải bảy 017
Giải tám 18
0: 00,03
1: 17,17,17,18
2: 23
3: 34,35
4: 43
5: 59,57
6: 60,68,60
7:
8: 82,83,84
9:
KQXS Bình Thuận 25/02/2021
Giải đặc biệt 622893
Giải nhất 65620
Giải nhì 33806
Giải ba 75235-17265
Giải tư 73570-47098-37294-67190-97532-44748-39109
Giải năm 3513
Giải sáu 6570-4160-6155
Giải bảy 251
Giải tám 45
0: 06,09
1: 13
2: 20
3: 35,32
4: 48,45
5: 55,51
6: 65,60
7: 70,70
8:
9: 93,98,94,90
KQXS Bình Thuận 18/02/2021
Giải đặc biệt 631152
Giải nhất 74709
Giải nhì 29546
Giải ba 52963-73526
Giải tư 86460-03118-77225-76036-58833-54127-80371
Giải năm 4939
Giải sáu 7809-1574-9641
Giải bảy 800
Giải tám 63
0: 09,09,00
1: 18
2: 26,25,27
3: 36,33,39
4: 46,41
5: 52
6: 63,60,63
7: 71,74
8:
9:
KQXS Bình Thuận 11/02/2021
Giải đặc biệt 821132
Giải nhất 61396
Giải nhì 35796
Giải ba 66482-57151
Giải tư 23357-05673-32821-39742-72676-61561-61358
Giải năm 9885
Giải sáu 9595-8081-0291
Giải bảy 362
Giải tám 36
0:
1:
2: 21
3: 32,36
4: 42
5: 51,57,58
6: 61,62
7: 73,76
8: 82,85,81
9: 96,96,95,91
KQXS Bình Thuận 04/02/2021
Giải đặc biệt 115548
Giải nhất 94736
Giải nhì 24585
Giải ba 57193-58313
Giải tư 44111-56039-13481-34864-34192-14884-35307
Giải năm 0257
Giải sáu 8319-2029-0509
Giải bảy 250
Giải tám 98
0: 07,09
1: 13,11,19
2: 29
3: 36,39
4: 48
5: 57,50
6: 64
7:
8: 85,81,84
9: 93,92,98
KQXS Bình Thuận 28/01/2021
Giải đặc biệt 087866
Giải nhất 99850
Giải nhì 35416
Giải ba 31841-41511
Giải tư 16367-05730-07676-21310-64561-62097-33257
Giải năm 2474
Giải sáu 4764-2407-5239
Giải bảy 382
Giải tám 73
0: 07
1: 16,11,10
2:
3: 30,39
4: 41
5: 50,57
6: 66,67,61,64
7: 76,74,73
8: 82
9: 97
KQXS Bình Thuận 21/01/2021
Giải đặc biệt 078424
Giải nhất 25519
Giải nhì 43569
Giải ba 61363-52013
Giải tư 25098-67033-43780-57451-00076-53263-28617
Giải năm 1054
Giải sáu 0587-8750-0323
Giải bảy 897
Giải tám 92
0:
1: 19,13,17
2: 24,23
3: 33
4:
5: 51,54,50
6: 69,63,63
7: 76
8: 80,87
9: 98,97,92
KQXS Bình Thuận 14/01/2021
Giải đặc biệt 279246
Giải nhất 28749
Giải nhì 24725
Giải ba 63025-77287
Giải tư 84519-71645-72984-30876-59400-23476-67382
Giải năm 2075
Giải sáu 1602-1492-1300
Giải bảy 172
Giải tám 21
0: 00,02,00
1: 19
2: 25,25,21
3:
4: 46,49,45
5:
6:
7: 76,76,75,72
8: 87,84,82
9: 92
KQXS Bình Thuận 31/12/2020
Giải đặc biệt 184618
Giải nhất 08137
Giải nhì 01640
Giải ba 85056-87215
Giải tư 65828-90200-15459-28849-06071-44962-72201
Giải năm 4164
Giải sáu 2773-1181-8686
Giải bảy 141
Giải tám 73
0: 00,01
1: 18,15
2: 28
3: 37
4: 40,49,41
5: 56,59
6: 62,64
7: 71,73,73
8: 81,86
9:
KQXS Bình Thuận 24/12/2020
Giải đặc biệt 107174
Giải nhất 46416
Giải nhì 80905
Giải ba 26479-00449
Giải tư 07387-76999-65722-91326-10266-75259-44440
Giải năm 6577
Giải sáu 5159-0828-2095
Giải bảy 063
Giải tám 39
0: 05
1: 16
2: 22,26,28
3: 39
4: 49,40
5: 59,59
6: 66,63
7: 74,79,77
8: 87
9: 99,95
KQXS Bình Thuận 17/12/2020
Giải đặc biệt 613411
Giải nhất 58522
Giải nhì 96878
Giải ba 76770-76459
Giải tư 37698-57049-32526-26992-57103-26748-87994
Giải năm 4263
Giải sáu 6983-6132-9046
Giải bảy 819
Giải tám 87
0: 03
1: 11,19
2: 22,26
3: 32
4: 49,48,46
5: 59
6: 63
7: 78,70
8: 83,87
9: 98,92,94
KQXS Bình Thuận 10/12/2020
Giải đặc biệt 167111
Giải nhất 14837
Giải nhì 83879
Giải ba 14266-63050
Giải tư 09630-95560-56672-89764-18192-81638-92002
Giải năm 7382
Giải sáu 1020-7770-0167
Giải bảy 475
Giải tám 16
0: 02
1: 11,16
2: 20
3: 37,30,38
4:
5: 50
6: 66,60,64,67
7: 79,72,70,75
8: 82
9: 92
KQXS Bình Thuận 03/12/2020
Giải đặc biệt 536804
Giải nhất 22855
Giải nhì 83651
Giải ba 46294-26217
Giải tư 54187-63865-43458-61557-74788-48034-84144
Giải năm 1666
Giải sáu 5784-5895-8314
Giải bảy 422
Giải tám 71
0: 04
1: 17,14
2: 22
3: 34
4: 44
5: 55,51,58,57
6: 65,66
7: 71
8: 87,88,84
9: 94,95
KQXS Bình Thuận 26/11/2020
Giải đặc biệt 800244
Giải nhất 49342
Giải nhì 67946
Giải ba 22926-36972
Giải tư 75669-95104-85217-84170-17927-37775-07216
Giải năm 5487
Giải sáu 8703-6879-0814
Giải bảy 279
Giải tám 65
0: 04,03
1: 17,16,14
2: 26,27
3:
4: 44,42,46
5:
6: 69,65
7: 72,70,75,79,79
8: 87
9:
KQXS Bình Thuận 19/11/2020
Giải đặc biệt 765131
Giải nhất 00793
Giải nhì 37469
Giải ba 45915-29607
Giải tư 32159-99673-71788-35886-80484-44241-82289
Giải năm 4542
Giải sáu 8454-7166-6955
Giải bảy 863
Giải tám 09
0: 07,09
1: 15
2:
3: 31
4: 41,42
5: 59,54,55
6: 69,66,63
7: 73
8: 88,86,84,89
9: 93
KQXS Bình Thuận 12/11/2020
Giải đặc biệt 873143
Giải nhất 79901
Giải nhì 47784
Giải ba 24766-58534
Giải tư 75782-37820-99611-53802-42872-11659-72303
Giải năm 4640
Giải sáu 9550-0806-6786
Giải bảy 434
Giải tám 24
0: 01,02,03,06
1: 11
2: 20,24
3: 34,34
4: 43,40
5: 59,50
6: 66
7: 72
8: 84,82,86
9:
KQXS Bình Thuận 05/11/2020
Giải đặc biệt 557848
Giải nhất 26050
Giải nhì 16606
Giải ba 10382-58597
Giải tư 92711-18151-21797-47788-95230-24763-35123
Giải năm 7796
Giải sáu 4425-7842-3526
Giải bảy 178
Giải tám 83
0: 06
1: 11
2: 23,25,26
3: 30
4: 48,42
5: 50,51
6: 63
7: 78
8: 82,88,83
9: 97,97,96
KQXS Bình Thuận 29/10/2020
Giải đặc biệt 351713
Giải nhất 47214
Giải nhì 72540
Giải ba 83170-20120
Giải tư 53845-45301-23660-99310-45181-36849-74390
Giải năm 4771
Giải sáu 3798-3477-0871
Giải bảy 166
Giải tám 84
0: 01
1: 13,14,10
2: 20
3:
4: 40,45,49
5:
6: 60,66
7: 70,71,77,71
8: 81,84
9: 90,98

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình


BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 13/06/2021


Top Đặc Biệt: 13/06/2021


Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 4h chiều là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.