KQXS Bình Thuận 22/09/2022
Giải đặc biệt 734949 Đầu - Nháy
Giải nhất 33944 0: 08
1: 14,13
2: 25
3: 37
4: 49,44,43,45
5: 55
6: 67,69
7: 70,71,75
8: 84
9: 90,99
Giải nhì 04070
Giải ba 84443-71484
Giải tư 04771-65767-27214-52345-73108-07755-50637
Giải năm 2990
Giải sáu 8799-2069-8725
Giải bảy 175
Giải tám 13
KQXS Bình Thuận 15/09/2022
Giải đặc biệt 323937 Đầu - Nháy
Giải nhất 83340 0:
1: 11,13
2: 21,24,27,29,25
3: 37,38,39
4: 40,48
5: 53
6: 68
7: 79
8: 89
9: 96,98
Giải nhì 92921
Giải ba 53024-67548
Giải tư 90711-02827-84429-74138-55439-42296-06798
Giải năm 9968
Giải sáu 3953-2779-9225
Giải bảy 313
Giải tám 89
KQXS Bình Thuận 25/08/2022
Giải đặc biệt 907382 Đầu - Nháy
Giải nhất 50751 0:
1:
2: 25,24
3: 38,30,38
4: 44
5: 51,55,58
6: 60,63,64,63
7: 70
8: 82,80
9: 99,95

2 Nháy: 38,63
Giải nhì 59070
Giải ba 19125-72738
Giải tư 98860-42744-17655-19458-46830-88963-49880
Giải năm 1464
Giải sáu 0824-6838-4563
Giải bảy 299
Giải tám 95
KQXS Bình Thuận 18/08/2022
Giải đặc biệt 594884 Đầu - Nháy
Giải nhất 92262 0:
1:
2: 25,28,21
3: 35,38,39
4:
5: 58
6: 62,62
7: 75
8: 84,89,82
9: 94,94,99,99,91

2 Nháy: 62,94,99
Giải nhì 27558
Giải ba 65735-54225
Giải tư 35128-87938-12421-66194-99389-31794-18139
Giải năm 5082
Giải sáu 5899-2462-1375
Giải bảy 699
Giải tám 91
KQXS Bình Thuận 11/08/2022
Giải đặc biệt 118322 Đầu - Nháy
Giải nhất 57227 0: 05,00,01,05
1: 18
2: 22,27,23,26,24
3: 37
4: 44
5:
6: 65
7: 79,76,73
8: 85
9: 97

2 Nháy: 05
Giải nhì 54805
Giải ba 50079-20537
Giải tư 89765-59000-49697-25623-59776-62344-31473
Giải năm 7001
Giải sáu 1685-1926-3905
Giải bảy 518
Giải tám 24
KQXS Bình Thuận 04/08/2022
Giải đặc biệt 168587 Đầu - Nháy
Giải nhất 34847 0: 05,04
1:
2: 28,26,24
3: 32
4: 47,49,47
5: 54
6: 62,66
7: 72,78,72,78
8: 87,89
9:

2 Nháy: 47,72,78
Giải nhì 32772
Giải ba 83828-16649
Giải tư 17905-36554-69089-27204-47178-28472-15378
Giải năm 1562
Giải sáu 5747-5226-3132
Giải bảy 266
Giải tám 24
KQXS Bình Thuận 28/07/2022
Giải đặc biệt 780526 Đầu - Nháy
Giải nhất 36837 0: 01,01
1:
2: 26,25,25,29
3: 37,32,31
4: 47,47,44,47
5: 56
6: 66
7: 71,77
8:
9: 92

2 Nháy: 01,25
3 Nháy: 47
Giải nhì 21125
Giải ba 44732-55592
Giải tư 61525-53701-53047-48031-11771-85856-78547
Giải năm 9644
Giải sáu 5501-3029-6666
Giải bảy 777
Giải tám 47
KQXS Bình Thuận 21/07/2022
Giải đặc biệt 939749 Đầu - Nháy
Giải nhất 00368 0: 05,05
1: 10,16
2: 24,25
3: 31,37
4: 49
5: 50
6: 68,69,66
7: 72
8: 88
9: 97,97,94

2 Nháy: 05,97
Giải nhì 10624
Giải ba 27869-97831
Giải tư 21550-18410-27205-97916-59225-67897-32588
Giải năm 2537
Giải sáu 2805-6397-6294
Giải bảy 166
Giải tám 72
KQXS Bình Thuận 14/07/2022
Giải đặc biệt 009013 Đầu - Nháy
Giải nhất 69734 0: 08,09,04,07,04
1: 13,14
2:
3: 34,38
4: 44,47
5: 57,57
6: 60,60
7: 78,74
8: 84
9:

2 Nháy: 04,57,60
Giải nhì 37357
Giải ba 79444-42160
Giải tư 51684-31008-08409-80878-68860-44757-22947
Giải năm 9604
Giải sáu 9614-1307-0038
Giải bảy 504
Giải tám 74
KQXS Bình Thuận 07/07/2022
Giải đặc biệt 241787 Đầu - Nháy
Giải nhất 35144 0: 07,04
1: 14
2: 21,21
3: 35
4: 44,49
5: 57,59,54
6: 63,65,66
7: 79
8: 87,89
9: 94

2 Nháy: 21
Giải nhì 90394
Giải ba 41557-60535
Giải tư 34679-49363-59465-55214-72959-48349-92089
Giải năm 2707
Giải sáu 7454-0204-5966
Giải bảy 921
Giải tám 21
KQXS Bình Thuận 30/06/2022
Giải đặc biệt 373430 Đầu - Nháy
Giải nhất 93086 0: 08,09
1: 17,16
2: 23
3: 30,37
4: 42,47,45
5: 51
6: 60
7: 78,78,70
8: 86
9: 97,96

2 Nháy: 78
Giải nhì 02878
Giải ba 28751-25842
Giải tư 16278-39923-68808-88047-38345-56909-86217
Giải năm 7670
Giải sáu 8260-1597-8596
Giải bảy 137
Giải tám 16
KQXS Bình Thuận 23/06/2022
Giải đặc biệt 029023 Đầu - Nháy
Giải nhất 40726 0: 01,06,09
1: 18,15,17
2: 23,26
3:
4: 44,43,44
5: 53,53
6: 63,60,69,67
7: 72
8:
9:

2 Nháy: 44,53
Giải nhì 18672
Giải ba 21663-04760
Giải tư 56701-91969-29244-65243-31318-92306-83215
Giải năm 3653
Giải sáu 9009-1167-1353
Giải bảy 217
Giải tám 44
KQXS Bình Thuận 16/06/2022
Giải đặc biệt 506090 Đầu - Nháy
Giải nhất 69953 0: 05,04,05,06
1:
2: 20,29,27,28,22
3:
4:
5: 53,55,53
6: 68
7: 77
8: 84
9: 90,90,90

2 Nháy: 05,53
3 Nháy: 90
Giải nhì 85405
Giải ba 18720-35229
Giải tư 61727-30904-12390-95528-52855-10584-43790
Giải năm 3605
Giải sáu 6577-5722-6768
Giải bảy 006
Giải tám 53
KQXS Bình Thuận 09/06/2022
Giải đặc biệt 284521 Đầu - Nháy
Giải nhất 71929 0: 07,00
1: 14
2: 21,29,22,26,22
3: 35
4: 46,44
5:
6: 64
7: 71,70
8:
9: 97,93,91,98

2 Nháy: 22
Giải nhì 23907
Giải ba 85797-08435
Giải tư 65493-21522-76764-30271-73391-55846-82570
Giải năm 0800
Giải sáu 5526-9314-3544
Giải bảy 598
Giải tám 22
KQXS Bình Thuận 02/06/2022
Giải đặc biệt 672006 Đầu - Nháy
Giải nhất 60824 0: 06,08
1: 13,10,18
2: 24,29
3: 38,31
4: 47,44
5: 50
6:
7: 76,77,71,70,77
8:
9: 92

2 Nháy: 77
Giải nhì 16450
Giải ba 36529-50913
Giải tư 07510-28538-01931-24792-44547-77976-61944
Giải năm 9808
Giải sáu 6518-9177-2071
Giải bảy 170
Giải tám 77
KQXS Bình Thuận 26/05/2022
Giải đặc biệt 295902 Đầu - Nháy
Giải nhất 64309 0: 02,09,03,09,06
1:
2: 26
3: 33
4: 44,44
5: 56,50
6:
7: 76,70
8: 83,80
9: 92,91,96

2 Nháy: 09,44
Giải nhì 55803
Giải ba 68356-71983
Giải tư 24944-88944-25409-30133-69092-34391-64026
Giải năm 3606
Giải sáu 3496-4376-0980
Giải bảy 370
Giải tám 50
KQXS Bình Thuận 19/05/2022
Giải đặc biệt 202181 Đầu - Nháy
Giải nhất 34235 0: 09,02,05,00,05
1: 15,10
2: 23
3: 35,38,38
4: 41
5: 58
6: 67,69
7:
8: 81,82,88
9:

2 Nháy: 05,38
Giải nhì 75438
Giải ba 15382-22515
Giải tư 74510-79909-36058-42941-09702-95023-15188
Giải năm 7267
Giải sáu 1438-4205-9800
Giải bảy 069
Giải tám 05
KQXS Bình Thuận 12/05/2022
Giải đặc biệt 923900 Đầu - Nháy
Giải nhất 91624 0: 00,05
1: 10,17,17
2: 24
3: 30
4: 47,49,48
5: 53
6: 64,61,64,61
7:
8:
9: 91,94,92

2 Nháy: 17,61,64
Giải nhì 88864
Giải ba 30891-27910
Giải tư 98347-72061-65049-56848-19194-15817-62464
Giải năm 0217
Giải sáu 9030-0392-7161
Giải bảy 753
Giải tám 05
KQXS Bình Thuận 05/05/2022
Giải đặc biệt 335995 Đầu - Nháy
Giải nhất 51816 0:
1: 16,14,18,19,18
2: 29
3: 37,31
4: 46,40
5: 50,58
6: 67
7:
8: 88
9: 95,92,97,93

2 Nháy: 18
Giải nhì 69037
Giải ba 64431-63267
Giải tư 81292-98850-02014-51458-39029-51697-94793
Giải năm 9118
Giải sáu 2419-2546-0688
Giải bảy 518
Giải tám 40
KQXS Bình Thuận 28/04/2022
Giải đặc biệt 063241 Đầu - Nháy
Giải nhất 71016 0: 06,00
1: 16,15,19
2: 22
3: 35
4: 41,44
5: 52,53
6: 62,69,60
7:
8: 86,83,80,80
9:

2 Nháy: 80
Giải nhì 30262
Giải ba 76106-90569
Giải tư 60844-87786-10952-01783-28380-34200-17953
Giải năm 3180
Giải sáu 4435-1115-2422
Giải bảy 860
Giải tám 19

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình

BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 29/11/2022


Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 17h00 là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.