KQXS Bình Thuận 23/03/2023
Giải đặc biệt 767613 Đầu - Nháy
Giải nhất 83311 0: 02,02
1: 13,11,14
2: 27,27,23
3: 34,30
4: 43
5: 54
6: 64
7: 72,73,74
8: 88
9: 93

2 Nháy: 02,27
Giải nhì 46664
Giải ba 72334-88872
Giải tư 46927-19102-65230-24127-84388-67373-11274
Giải năm 8193
Giải sáu 9443-1502-9014
Giải bảy 854
Giải tám 23
KQXS Bình Thuận 16/03/2023
Giải đặc biệt 928599 Đầu - Nháy
Giải nhất 48979 0: 02
1: 11,10
2: 21
3:
4: 49,41,40,45,44
5: 56,52,53
6:
7: 79,71,79,78
8: 86
9: 99

2 Nháy: 79
Giải nhì 05486
Giải ba 69471-71379
Giải tư 62811-83349-52841-07356-15552-78521-33753
Giải năm 5740
Giải sáu 8145-2478-4810
Giải bảy 744
Giải tám 02
KQXS Bình Thuận 09/03/2023
Giải đặc biệt 644493 Đầu - Nháy
Giải nhất 60412 0: 08,01,04
1: 12,18,18,12
2:
3: 37
4: 43,46
5: 54
6: 68,67
7:
8: 88,80,87,85
9: 93

2 Nháy: 12,18
Giải nhì 77208
Giải ba 66343-18968
Giải tư 58554-77046-80218-19667-36788-81418-18901
Giải năm 1280
Giải sáu 1437-9112-3504
Giải bảy 187
Giải tám 85
KQXS Bình Thuận 02/03/2023
Giải đặc biệt 443538 Đầu - Nháy
Giải nhất 72450 0: 05
1: 13
2: 25
3: 38,37,38,36,37
4:
5: 50,52
6: 66,61,65,68,65
7: 70
8:
9: 90,92

2 Nháy: 37,38,65
Giải nhì 92137
Giải ba 29266-72461
Giải tư 58925-64013-40938-62870-72065-86605-94836
Giải năm 9290
Giải sáu 2992-2337-0652
Giải bảy 968
Giải tám 65
KQXS Bình Thuận 23/02/2023
Giải đặc biệt 760133 Đầu - Nháy
Giải nhất 70748 0:
1: 19
2: 20,21,29
3: 33,35,35,38
4: 48,44,40
5:
6: 61,67,68
7: 70
8: 89,83,88
9:

2 Nháy: 35
Giải nhì 07444
Giải ba 26419-78235
Giải tư 24835-54820-58389-87140-80283-05261-97421
Giải năm 6238
Giải sáu 2467-3070-5029
Giải bảy 288
Giải tám 68
KQXS Bình Thuận 16/02/2023
Giải đặc biệt 441284 Đầu - Nháy
Giải nhất 44287 0: 00
1: 14
2: 27
3: 30,39,37
4: 48,43
5: 59
6: 68
7: 73,71,70
8: 84,87,81,83
9: 95
Giải nhì 93495
Giải ba 36814-84330
Giải tư 45959-61181-90048-04300-82139-66473-65137
Giải năm 1227
Giải sáu 0768-8243-1571
Giải bảy 383
Giải tám 70
KQXS Bình Thuận 09/02/2023
Giải đặc biệt 540896 Đầu - Nháy
Giải nhất 88720 0: 04,05
1: 18
2: 20,21,26,28
3:
4:
5: 52,58,56
6: 65,67,65,60,63
7: 74
8: 89
9: 96

2 Nháy: 65
Giải nhì 56865
Giải ba 84367-82004
Giải tư 09665-72752-92518-91221-43126-52728-95460
Giải năm 9958
Giải sáu 7263-1774-5289
Giải bảy 005
Giải tám 56
KQXS Bình Thuận 02/02/2023
Giải đặc biệt 895450 Đầu - Nháy
Giải nhất 81574 0: 02,04,09
1: 19
2: 27,27
3: 32,35
4: 44
5: 50,54
6: 68
7: 74,78
8: 89,87
9: 90,93

2 Nháy: 27
Giải nhì 77044
Giải ba 62102-92727
Giải tư 54878-92704-88709-57532-79290-79819-32527
Giải năm 1468
Giải sáu 3193-0354-8189
Giải bảy 335
Giải tám 87
KQXS Bình Thuận 26/01/2023
Giải đặc biệt 021982 Đầu - Nháy
Giải nhất 86801 0: 01,06
1: 14
2: 21,23
3:
4: 47
5: 54,52,57,55
6: 67
7: 72,78
8: 82,87,87,89,85
9:

2 Nháy: 87
Giải nhì 05187
Giải ba 90854-95952
Giải tư 91587-50047-01821-43657-78514-14023-80006
Giải năm 9472
Giải sáu 7655-5089-8985
Giải bảy 178
Giải tám 67
KQXS Bình Thuận 19/01/2023
Giải đặc biệt 495709 Đầu - Nháy
Giải nhất 95230 0: 09,00,01,01,03,04
1:
2: 26,22
3: 30,35
4:
5: 52,58
6: 60
7: 73,72
8: 88
9: 91,96

2 Nháy: 01
Giải nhì 58091
Giải ba 38600-80852
Giải tư 84096-45535-51126-05188-07401-92173-45401
Giải năm 7572
Giải sáu 0722-3003-7804
Giải bảy 460
Giải tám 58
KQXS Bình Thuận 12/01/2023
Giải đặc biệt 883853 Đầu - Nháy
Giải nhất 70289 0:
1: 15,13
2: 23,23,28
3: 33,32,39
4: 42
5: 53,53,58
6: 68,61
7:
8: 89
9: 92,91,92

2 Nháy: 23,53,92
Giải nhì 75433
Giải ba 22092-49391
Giải tư 16653-36658-10915-42323-90692-16532-44968
Giải năm 7542
Giải sáu 5561-6223-9139
Giải bảy 613
Giải tám 28
KQXS Bình Thuận 05/01/2023
Giải đặc biệt 822288 Đầu - Nháy
Giải nhất 74534 0: 01,07
1: 13,16,13,14
2:
3: 34,39,39
4: 45
5: 59,51,58,57
6:
7:
8: 88,86,89
9: 95

2 Nháy: 13,39
Giải nhì 64939
Giải ba 07613-84886
Giải tư 87545-84416-19259-41989-07039-73351-85901
Giải năm 0395
Giải sáu 5313-4958-0107
Giải bảy 314
Giải tám 57
KQXS Bình Thuận 29/12/2022
Giải đặc biệt 659929 Đầu - Nháy
Giải nhất 17420 0: 08,05
1: 19
2: 29,20,26,21
3: 39
4: 46,45,48
5: 52,53,59
6:
7: 76,78
8:
9: 97,93
Giải nhì 79276
Giải ba 23526-75139
Giải tư 46219-72008-76552-75153-06646-55945-89497
Giải năm 4893
Giải sáu 5948-9078-2121
Giải bảy 505
Giải tám 59
KQXS Bình Thuận 22/12/2022
Giải đặc biệt 060911 Đầu - Nháy
Giải nhất 57703 0: 03,03,01,01
1: 11,19
2:
3: 34
4: 44
5: 58,53,50
6: 66
7: 79,78,78
8: 82,80
9: 93

2 Nháy: 01,03,78
Giải nhì 30503
Giải ba 39844-60319
Giải tư 00793-02001-89579-98078-81834-47658-03001
Giải năm 6553
Giải sáu 7582-6380-3466
Giải bảy 778
Giải tám 50
KQXS Bình Thuận 15/12/2022
Giải đặc biệt 404601 Đầu - Nháy
Giải nhất 40107 0: 01,07,06
1: 11
2: 25
3:
4: 40
5: 58,54,58
6: 67,69,62,68,67
7:
8: 81
9: 94,98,90

2 Nháy: 58,67
Giải nhì 27511
Giải ba 80758-51181
Giải tư 31494-30154-56906-70298-65767-65269-45940
Giải năm 2158
Giải sáu 1225-0462-1268
Giải bảy 067
Giải tám 90
KQXS Bình Thuận 08/12/2022
Giải đặc biệt 732615 Đầu - Nháy
Giải nhất 16516 0: 07,04
1: 15,16,19,14
2: 21
3: 33,39
4: 44
5:
6: 62
7: 73,71,72,76
8: 87,82
9: 98
Giải nhì 36473
Giải ba 11262-94233
Giải tư 86087-26707-86144-77471-89872-68482-58998
Giải năm 6619
Giải sáu 9214-1821-0539
Giải bảy 204
Giải tám 76
KQXS Bình Thuận 01/12/2022
Giải đặc biệt 210867 Đầu - Nháy
Giải nhất 75166 0: 05
1: 15,18,11
2: 20,24,29
3: 35,33
4: 46
5:
6: 67,66
7: 71,78
8: 85,86,89
9: 94
Giải nhì 85805
Giải ba 38820-93115
Giải tư 73118-92235-14711-95385-93994-04986-17171
Giải năm 7646
Giải sáu 6624-4878-6633
Giải bảy 489
Giải tám 29
KQXS Bình Thuận 24/11/2022
Giải đặc biệt 573288 Đầu - Nháy
Giải nhất 55652 0: 02,07
1: 10,14
2: 25
3: 35,37,38
4:
5: 52,55,57,53
6: 64
7: 76
8: 88,82
9: 96,90
Giải nhì 06482
Giải ba 19110-34355
Giải tư 62702-06757-75996-25025-34464-14407-01990
Giải năm 2514
Giải sáu 4935-4137-4453
Giải bảy 776
Giải tám 38
KQXS Bình Thuận 17/11/2022
Giải đặc biệt 071559 Đầu - Nháy
Giải nhất 81072 0: 02
1: 15,10,11,18
2:
3:
4: 43
5: 59,51,58,54,59
6: 69
7: 72,78,76
8: 84,81,87
9:

2 Nháy: 59
Giải nhì 07478
Giải ba 90802-01569
Giải tư 43243-43715-39710-31411-77451-22676-83258
Giải năm 2954
Giải sáu 2884-9918-6181
Giải bảy 587
Giải tám 59
KQXS Bình Thuận 10/11/2022
Giải đặc biệt 571324 Đầu - Nháy
Giải nhất 44125 0:
1: 12,19
2: 24,25
3: 38
4: 40,48,40
5: 51,54
6: 60
7: 74,75
8: 83,86,88,88
9: 93

2 Nháy: 40,88
Giải nhì 45840
Giải ba 13674-33483
Giải tư 59186-17012-42788-76351-41260-17919-54975
Giải năm 0938
Giải sáu 4148-8393-8888
Giải bảy 540
Giải tám 54

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình

BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 25/03/2023


Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 17h00 là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.


vào web XSMB.top xem các cao thủ chốt số - Đăng ký chốt số để kiếm tiền