KQXS Bình Phước 27/11/2021
Giải đặc biệt 983112 Đầu - Nháy
Giải nhất 71128 0: 04
1: 12,14
2: 28,23,28,25
3: 30
4: 46
5:
6: 60,64
7: 70,70
8: 85,84,80,86,89
9:

2 Nháy: 28,70
Giải nhì 81523
Giải ba 46185-58684
Giải tư 35730-05728-98460-81025-00604-02670-62080
Giải năm 2814
Giải sáu 1746-3186-8389
Giải bảy 664
Giải tám 70
KQXS Bình Phước 20/11/2021
Giải đặc biệt 577002 Đầu - Nháy
Giải nhất 42230 0: 02,09,04,09
1: 14,13
2:
3: 30,35,34,33
4: 46,46
5: 56
6: 62
7: 71,77
8: 89,81
9:

2 Nháy: 09,46
Giải nhì 07046
Giải ba 57109-81504
Giải tư 34235-00814-65156-11746-13971-58709-95934
Giải năm 3662
Giải sáu 6377-5489-1733
Giải bảy 113
Giải tám 81
KQXS Bình Phước 13/11/2021
Giải đặc biệt 404010 Đầu - Nháy
Giải nhất 31804 0: 04,07,06,05
1: 10,13
2: 20,24
3:
4: 46
5: 55,51
6: 62,62
7: 79
8: 86
9: 97,98,97

2 Nháy: 62,97
Giải nhì 71646
Giải ba 20607-88320
Giải tư 55962-96606-58379-87855-34951-08524-01813
Giải năm 8586
Giải sáu 1005-0997-1098
Giải bảy 197
Giải tám 62
KQXS Bình Phước 06/11/2021
Giải đặc biệt 459164 Đầu - Nháy
Giải nhất 51483 0: 08
1: 17,18,10,16,10
2: 20,24
3: 30,39
4: 46,42
5:
6: 64
7: 77,77,73
8: 83
9: 92

2 Nháy: 10,77
Giải nhì 80217
Giải ba 35630-67508
Giải tư 36418-00492-65746-71442-56277-53239-91920
Giải năm 1310
Giải sáu 1516-9624-7210
Giải bảy 677
Giải tám 73
KQXS Bình Phước 30/10/2021
Giải đặc biệt 175730 Đầu - Nháy
Giải nhất 67247 0:
1: 12,15
2: 24,20
3: 30,32,38,34
4: 47,48,41
5: 50
6: 64
7: 76,71
8:
9: 97,99,97

2 Nháy: 97
Giải nhì 91497
Giải ba 34876-61399
Giải tư 28832-00238-42448-33971-04150-60824-54441
Giải năm 5864
Giải sáu 5197-8134-1312
Giải bảy 415
Giải tám 20
KQXS Bình Phước 23/10/2021
Giải đặc biệt 180266 Đầu - Nháy
Giải nhất 79665 0:
1: 15,15
2: 25
3: 35,35,38
4: 48,40
5: 50
6: 66,65,60,67
7: 75
8: 80,88,82
9: 93

2 Nháy: 15,35
Giải nhì 73115
Giải ba 99993-72960
Giải tư 68035-54080-48988-89750-05125-61067-40348
Giải năm 2575
Giải sáu 2335-1182-9840
Giải bảy 138
Giải tám 15
KQXS Bình Phước 03/07/2021
Giải đặc biệt 664013 Đầu - Nháy
Giải nhất 17334 0:
1: 13,13,15,13,12,12
2:
3: 34,39,35
4: 41
5: 51,53,53
6: 63,62,63
7: 78
8: 82
9:

2 Nháy: 12,53,63
3 Nháy: 13
Giải nhì 63039
Giải ba 98082-96851
Giải tư 52713-26063-76715-03913-99853-79612-95912
Giải năm 6662
Giải sáu 4253-3635-9478
Giải bảy 241
Giải tám 63
KQXS Bình Phước 26/06/2021
Giải đặc biệt 028654 Đầu - Nháy
Giải nhất 48740 0: 04
1: 12,13
2: 21
3: 35,38
4: 40,42,42,42
5: 54,56,51,59
6: 69,60,61
7:
8: 85
9:

3 Nháy: 42
Giải nhì 43942
Giải ba 15069-72056
Giải tư 40012-53460-18742-70385-12351-10359-45235
Giải năm 2613
Giải sáu 1461-7442-1521
Giải bảy 004
Giải tám 38
KQXS Bình Phước 19/06/2021
Giải đặc biệt 887162 Đầu - Nháy
Giải nhất 21722 0:
1: 13,16
2: 22,22,22,22,29
3: 31
4: 45
5: 55
6: 62,60,61,60,66
7: 77
8: 86
9: 93

2 Nháy: 60
4 Nháy: 22
Giải nhì 43622
Giải ba 97845-49922
Giải tư 56260-95113-29316-40693-97861-62886-88431
Giải năm 3622
Giải sáu 1155-0777-7460
Giải bảy 966
Giải tám 29
KQXS Bình Phước 12/06/2021
Giải đặc biệt 836475 Đầu - Nháy
Giải nhất 85886 0:
1:
2:
3: 33,37
4: 45,48,43
5: 51,54
6: 66,68
7: 75,76,71
8: 86,84
9: 92,97,98,95
Giải nhì 33884
Giải ba 84433-24545
Giải tư 01366-40992-44197-90048-93668-80898-80276
Giải năm 4543
Giải sáu 4771-2237-9051
Giải bảy 495
Giải tám 54
KQXS Bình Phước 05/06/2021
Giải đặc biệt 386226 Đầu - Nháy
Giải nhất 33814 0: 04,03
1: 14,18,13,16
2: 26,29
3: 39,34
4: 41,48,40
5:
6: 66,63
7: 73,70
8: 87
9:
Giải nhì 18041
Giải ba 20366-25273
Giải tư 95618-33439-02963-82748-22513-49916-39204
Giải năm 9934
Giải sáu 5140-4787-0829
Giải bảy 603
Giải tám 70
KQXS Bình Phước 29/05/2021
Giải đặc biệt 227246 Đầu - Nháy
Giải nhất 22407 0: 07,04
1:
2:
3: 37,35
4: 46,41,40,44
5: 59,59,59
6: 69
7: 75
8: 88,85
9: 97,98,98

2 Nháy: 98
3 Nháy: 59
Giải nhì 59459
Giải ba 50475-57941
Giải tư 13937-87688-35940-91344-29897-66059-50759
Giải năm 0885
Giải sáu 9104-1135-0669
Giải bảy 798
Giải tám 98
KQXS Bình Phước 22/05/2021
Giải đặc biệt 361481 Đầu - Nháy
Giải nhất 35282 0: 03,00
1:
2: 22,25
3: 39,37,35
4: 44
5: 51
6: 60
7: 70
8: 81,82,85
9: 96,92,97,97

2 Nháy: 97
Giải nhì 86439
Giải ba 33437-77296
Giải tư 33992-60497-47535-65503-48785-76422-20600
Giải năm 2151
Giải sáu 4825-4797-3170
Giải bảy 744
Giải tám 60
KQXS Bình Phước 15/05/2021
Giải đặc biệt 714325 Đầu - Nháy
Giải nhất 80224 0: 04
1: 14
2: 25,24,25
3: 37,39,32,35,36,33
4: 46,41,41
5:
6:
7: 71,72
8: 80,81
9:

2 Nháy: 25,41
Giải nhì 56771
Giải ba 87737-64039
Giải tư 07146-57580-04672-01332-25435-20981-03514
Giải năm 2504
Giải sáu 6336-5633-7641
Giải bảy 325
Giải tám 41
KQXS Bình Phước 08/05/2021
Giải đặc biệt 028956 Đầu - Nháy
Giải nhất 57864 0: 08,00
1: 11,14
2: 27
3: 30
4: 40,42,42
5: 56,51
6: 64,65
7: 77,70,71
8:
9: 90,96

2 Nháy: 42
Giải nhì 20411
Giải ba 18940-61314
Giải tư 63730-26490-23808-91400-36896-96951-33877
Giải năm 6970
Giải sáu 6465-8942-6927
Giải bảy 771
Giải tám 42
KQXS Bình Phước 01/05/2021
Giải đặc biệt 547863 Đầu - Nháy
Giải nhất 76435 0: 01
1:
2:
3: 35,33,36
4:
5: 50,58,53
6: 63,65,66
7: 72,73
8: 80,86,86,83,85
9: 99

2 Nháy: 86
Giải nhì 62480
Giải ba 02172-32401
Giải tư 14165-05099-97666-96886-76033-72950-08736
Giải năm 2173
Giải sáu 7486-3658-5783
Giải bảy 153
Giải tám 85
KQXS Bình Phước 24/04/2021
Giải đặc biệt 519515 Đầu - Nháy
Giải nhất 45670 0: 07,07,06,04,06,03
1: 15,11,14,11,13
2:
3: 36,39
4: 42,41
5:
6: 61
7: 70,79
8:
9:

2 Nháy: 06,07,11
Giải nhì 17579
Giải ba 83411-76936
Giải tư 58207-72607-34839-99842-20841-11361-86006
Giải năm 8214
Giải sáu 8404-6811-9313
Giải bảy 706
Giải tám 03
KQXS Bình Phước 17/04/2021
Giải đặc biệt 952688 Đầu - Nháy
Giải nhất 40932 0: 09
1: 13,11
2: 26
3: 32,31,39,32,34
4: 48
5: 59
6: 63
7: 73,76
8: 88,82
9: 95,97

2 Nháy: 32
Giải nhì 70795
Giải ba 04797-52082
Giải tư 20759-05931-75863-62773-68913-94426-26509
Giải năm 3739
Giải sáu 8848-8211-6432
Giải bảy 176
Giải tám 34
KQXS Bình Phước 10/04/2021
Giải đặc biệt 545210 Đầu - Nháy
Giải nhất 56379 0: 01
1: 10,11,16
2: 29,28,26,27
3: 31
4: 41,44,48,48
5:
6: 67
7: 79
8: 83
9: 99,96

2 Nháy: 48
Giải nhì 64011
Giải ba 96967-20201
Giải tư 86241-95129-77244-61099-88783-99428-60416
Giải năm 9148
Giải sáu 8031-5526-7248
Giải bảy 827
Giải tám 96
KQXS Bình Phước 03/04/2021
Giải đặc biệt 319644 Đầu - Nháy
Giải nhất 62702 0: 02,00
1: 19
2: 22,28,20
3: 36,31,37
4: 44
5: 58
6: 63,64,62
7: 72,72
8:
9: 96,92

2 Nháy: 72
Giải nhì 33572
Giải ba 55900-74896
Giải tư 10963-46822-42728-45372-76336-93792-10858
Giải năm 1731
Giải sáu 5619-9920-0237
Giải bảy 964
Giải tám 62

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình

BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 03/12/2021


Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 17h00 là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.