• Trang chủ
  • Kết quả xổ số Bình Phước
  • KQXS Bình Phước

Kết quả Đầu
KQXS Bình Phước 12/06/2021
Giải đặc biệt 836475
Giải nhất 85886
Giải nhì 33884
Giải ba 84433-24545
Giải tư 01366-40992-44197-90048-93668-80898-80276
Giải năm 4543
Giải sáu 4771-2237-9051
Giải bảy 495
Giải tám 54
0:
1:
2:
3: 33,37
4: 45,48,43
5: 51,54
6: 66,68
7: 75,76,71
8: 86,84
9: 92,97,98,95
KQXS Bình Phước 05/06/2021
Giải đặc biệt 386226
Giải nhất 33814
Giải nhì 18041
Giải ba 20366-25273
Giải tư 95618-33439-02963-82748-22513-49916-39204
Giải năm 9934
Giải sáu 5140-4787-0829
Giải bảy 603
Giải tám 70
0: 04,03
1: 14,18,13,16
2: 26,29
3: 39,34
4: 41,48,40
5:
6: 66,63
7: 73,70
8: 87
9:
KQXS Bình Phước 29/05/2021
Giải đặc biệt 227246
Giải nhất 22407
Giải nhì 59459
Giải ba 50475-57941
Giải tư 13937-87688-35940-91344-29897-66059-50759
Giải năm 0885
Giải sáu 9104-1135-0669
Giải bảy 798
Giải tám 98
0: 07,04
1:
2:
3: 37,35
4: 46,41,40,44
5: 59,59,59
6: 69
7: 75
8: 88,85
9: 97,98,98
KQXS Bình Phước 22/05/2021
Giải đặc biệt 361481
Giải nhất 35282
Giải nhì 86439
Giải ba 33437-77296
Giải tư 33992-60497-47535-65503-48785-76422-20600
Giải năm 2151
Giải sáu 4825-4797-3170
Giải bảy 744
Giải tám 60
0: 03,00
1:
2: 22,25
3: 39,37,35
4: 44
5: 51
6: 60
7: 70
8: 81,82,85
9: 96,92,97,97
KQXS Bình Phước 15/05/2021
Giải đặc biệt 714325
Giải nhất 80224
Giải nhì 56771
Giải ba 87737-64039
Giải tư 07146-57580-04672-01332-25435-20981-03514
Giải năm 2504
Giải sáu 6336-5633-7641
Giải bảy 325
Giải tám 41
0: 04
1: 14
2: 25,24,25
3: 37,39,32,35,36,33
4: 46,41,41
5:
6:
7: 71,72
8: 80,81
9:
KQXS Bình Phước 08/05/2021
Giải đặc biệt 028956
Giải nhất 57864
Giải nhì 20411
Giải ba 18940-61314
Giải tư 63730-26490-23808-91400-36896-96951-33877
Giải năm 6970
Giải sáu 6465-8942-6927
Giải bảy 771
Giải tám 42
0: 08,00
1: 11,14
2: 27
3: 30
4: 40,42,42
5: 56,51
6: 64,65
7: 77,70,71
8:
9: 90,96
KQXS Bình Phước 01/05/2021
Giải đặc biệt 547863
Giải nhất 76435
Giải nhì 62480
Giải ba 02172-32401
Giải tư 14165-05099-97666-96886-76033-72950-08736
Giải năm 2173
Giải sáu 7486-3658-5783
Giải bảy 153
Giải tám 85
0: 01
1:
2:
3: 35,33,36
4:
5: 50,58,53
6: 63,65,66
7: 72,73
8: 80,86,86,83,85
9: 99
KQXS Bình Phước 24/04/2021
Giải đặc biệt 519515
Giải nhất 45670
Giải nhì 17579
Giải ba 83411-76936
Giải tư 58207-72607-34839-99842-20841-11361-86006
Giải năm 8214
Giải sáu 8404-6811-9313
Giải bảy 706
Giải tám 03
0: 07,07,06,04,06,03
1: 15,11,14,11,13
2:
3: 36,39
4: 42,41
5:
6: 61
7: 70,79
8:
9:
KQXS Bình Phước 17/04/2021
Giải đặc biệt 952688
Giải nhất 40932
Giải nhì 70795
Giải ba 04797-52082
Giải tư 20759-05931-75863-62773-68913-94426-26509
Giải năm 3739
Giải sáu 8848-8211-6432
Giải bảy 176
Giải tám 34
0: 09
1: 13,11
2: 26
3: 32,31,39,32,34
4: 48
5: 59
6: 63
7: 73,76
8: 88,82
9: 95,97
KQXS Bình Phước 10/04/2021
Giải đặc biệt 545210
Giải nhất 56379
Giải nhì 64011
Giải ba 96967-20201
Giải tư 86241-95129-77244-61099-88783-99428-60416
Giải năm 9148
Giải sáu 8031-5526-7248
Giải bảy 827
Giải tám 96
0: 01
1: 10,11,16
2: 29,28,26,27
3: 31
4: 41,44,48,48
5:
6: 67
7: 79
8: 83
9: 99,96
KQXS Bình Phước 03/04/2021
Giải đặc biệt 319644
Giải nhất 62702
Giải nhì 33572
Giải ba 55900-74896
Giải tư 10963-46822-42728-45372-76336-93792-10858
Giải năm 1731
Giải sáu 5619-9920-0237
Giải bảy 964
Giải tám 62
0: 02,00
1: 19
2: 22,28,20
3: 36,31,37
4: 44
5: 58
6: 63,64,62
7: 72,72
8:
9: 96,92
KQXS Bình Phước 27/03/2021
Giải đặc biệt 133310
Giải nhất 86719
Giải nhì 32327
Giải ba 87469-78043
Giải tư 90200-75571-55659-24467-17072-48455-79862
Giải năm 4056
Giải sáu 9248-0531-7720
Giải bảy 850
Giải tám 33
0: 00
1: 10,19
2: 27,20
3: 31,33
4: 43,48
5: 59,55,56,50
6: 69,67,62
7: 71,72
8:
9:
KQXS Bình Phước 20/03/2021
Giải đặc biệt 888196
Giải nhất 64405
Giải nhì 68387
Giải ba 94139-40172
Giải tư 86311-85075-33806-02130-59725-39507-28418
Giải năm 4449
Giải sáu 2152-1056-6968
Giải bảy 283
Giải tám 54
0: 05,06,07
1: 11,18
2: 25
3: 39,30
4: 49
5: 52,56,54
6: 68
7: 72,75
8: 87,83
9: 96
KQXS Bình Phước 13/03/2021
Giải đặc biệt 077209
Giải nhất 18665
Giải nhì 35713
Giải ba 42605-42108
Giải tư 89511-34813-07518-89769-86750-45936-48302
Giải năm 8732
Giải sáu 8937-5951-7436
Giải bảy 493
Giải tám 47
0: 09,05,08,02
1: 13,11,13,18
2:
3: 36,32,37,36
4: 47
5: 50,51
6: 65,69
7:
8:
9: 93
KQXS Bình Phước 06/03/2021
Giải đặc biệt 452301
Giải nhất 10409
Giải nhì 75802
Giải ba 45543-30845
Giải tư 41029-13242-07549-95809-17559-90656-88093
Giải năm 9509
Giải sáu 1048-3738-0059
Giải bảy 166
Giải tám 27
0: 01,09,02,09,09
1:
2: 29,27
3: 38
4: 43,45,42,49,48
5: 59,56,59
6: 66
7:
8:
9: 93
KQXS Bình Phước 27/02/2021
Giải đặc biệt 150476
Giải nhất 55239
Giải nhì 55284
Giải ba 66764-24561
Giải tư 77650-03906-79482-53043-39522-25157-52655
Giải năm 1031
Giải sáu 2482-3935-4678
Giải bảy 340
Giải tám 48
0: 06
1:
2: 22
3: 39,31,35
4: 43,40,48
5: 50,57,55
6: 64,61
7: 76,78
8: 84,82,82
9:
KQXS Bình Phước 20/02/2021
Giải đặc biệt 238691
Giải nhất 91640
Giải nhì 64404
Giải ba 62980-75420
Giải tư 65741-08498-61860-01440-95934-13081-07637
Giải năm 1700
Giải sáu 2392-8087-1691
Giải bảy 320
Giải tám 32
0: 04,00
1:
2: 20,20
3: 34,37,32
4: 40,41,40
5:
6: 60
7:
8: 80,81,87
9: 91,98,92,91
KQXS Bình Phước 06/02/2021
Giải đặc biệt 758993
Giải nhất 87962
Giải nhì 24027
Giải ba 00197-75385
Giải tư 09862-35351-51304-04662-43977-82292-96125
Giải năm 3157
Giải sáu 7152-1156-5894
Giải bảy 427
Giải tám 04
0: 04,04
1:
2: 27,25,27
3:
4:
5: 51,57,52,56
6: 62,62,62
7: 77
8: 85
9: 93,97,92,94
KQXS Bình Phước 30/01/2021
Giải đặc biệt 854041
Giải nhất 76365
Giải nhì 35812
Giải ba 05552-13404
Giải tư 84932-56863-11666-13151-87701-33644-80059
Giải năm 8348
Giải sáu 0436-4804-4495
Giải bảy 092
Giải tám 12
0: 04,01,04
1: 12,12
2:
3: 32,36
4: 41,44,48
5: 52,51,59
6: 65,63,66
7:
8:
9: 95,92
KQXS Bình Phước 23/01/2021
Giải đặc biệt 846178
Giải nhất 09733
Giải nhì 09692
Giải ba 98604-50367
Giải tư 14239-97746-35537-75614-05664-13883-46343
Giải năm 0619
Giải sáu 3497-4838-4589
Giải bảy 429
Giải tám 25
0: 04
1: 14,19
2: 29,25
3: 33,39,37,38
4: 46,43
5:
6: 67,64
7: 78
8: 83,89
9: 92,97
KQXS Bình Phước 16/01/2021
Giải đặc biệt 694662
Giải nhất 07979
Giải nhì 30816
Giải ba 86609-31441
Giải tư 07124-97494-59280-27019-99870-46305-54326
Giải năm 3784
Giải sáu 7101-8953-8386
Giải bảy 884
Giải tám 07
0: 09,05,01,07
1: 16,19
2: 24,26
3:
4: 41
5: 53
6: 62
7: 79,70
8: 80,84,86,84
9: 94
KQXS Bình Phước 09/01/2021
Giải đặc biệt 568796
Giải nhất 23644
Giải nhì 79080
Giải ba 04373-84713
Giải tư 24609-78991-29043-69812-65260-48953-49374
Giải năm 2955
Giải sáu 1004-6750-4454
Giải bảy 633
Giải tám 57
0: 09,04
1: 13,12
2:
3: 33
4: 44,43
5: 53,55,50,54,57
6: 60
7: 73,74
8: 80
9: 96,91
KQXS Bình Phước 02/01/2021
Giải đặc biệt 920486
Giải nhất 14970
Giải nhì 42619
Giải ba 05183-74902
Giải tư 35400-29984-78756-25548-14037-58926-41329
Giải năm 9084
Giải sáu 5326-9078-7545
Giải bảy 022
Giải tám 41
0: 02,00
1: 19
2: 26,29,26,22
3: 37
4: 48,45,41
5: 56
6:
7: 70,78
8: 86,83,84,84
9:
KQXS Bình Phước 26/12/2020
Giải đặc biệt 507907
Giải nhất 19944
Giải nhì 21010
Giải ba 95882-03148
Giải tư 06089-77939-76625-46477-69278-19195-50953
Giải năm 1551
Giải sáu 3920-2872-3867
Giải bảy 718
Giải tám 35
0: 07
1: 10,18
2: 25,20
3: 39,35
4: 44,48
5: 53,51
6: 67
7: 77,78,72
8: 82,89
9: 95
KQXS Bình Phước 19/12/2020
Giải đặc biệt 325716
Giải nhất 76004
Giải nhì 97511
Giải ba 35810-94548
Giải tư 54584-97917-19682-88626-54406-13985-15553
Giải năm 8761
Giải sáu 0360-9726-0700
Giải bảy 234
Giải tám 32
0: 04,06,00
1: 16,11,10,17
2: 26,26
3: 34,32
4: 48
5: 53
6: 61,60
7:
8: 84,82,85
9:
KQXS Bình Phước 12/12/2020
Giải đặc biệt 536848
Giải nhất 09964
Giải nhì 20784
Giải ba 01117-23146
Giải tư 19885-95841-72221-57950-94368-63485-31919
Giải năm 8300
Giải sáu 9795-6946-7733
Giải bảy 962
Giải tám 26
0: 00
1: 17,19
2: 21,26
3: 33
4: 48,46,41,46
5: 50
6: 64,68,62
7:
8: 84,85,85
9: 95
KQXS Bình Phước 05/12/2020
Giải đặc biệt 315435
Giải nhất 20632
Giải nhì 35774
Giải ba 74575-04846
Giải tư 69063-83411-76097-10400-24814-87621-98440
Giải năm 3743
Giải sáu 8016-6925-2728
Giải bảy 617
Giải tám 25
0: 00
1: 11,14,16,17
2: 21,25,28,25
3: 35,32
4: 46,40,43
5:
6: 63
7: 74,75
8:
9: 97
KQXS Bình Phước 28/11/2020
Giải đặc biệt 031339
Giải nhất 41645
Giải nhì 78383
Giải ba 76970-60597
Giải tư 59516-61020-22028-53062-92231-60728-22373
Giải năm 4031
Giải sáu 4290-1913-2332
Giải bảy 067
Giải tám 78
0:
1: 16,13
2: 20,28,28
3: 39,31,31,32
4: 45
5:
6: 62,67
7: 70,73,78
8: 83
9: 97,90
KQXS Bình Phước 21/11/2020
Giải đặc biệt 086210
Giải nhất 22095
Giải nhì 55341
Giải ba 85668-12187
Giải tư 75652-44271-09074-59313-19412-53198-85103
Giải năm 3364
Giải sáu 2164-4282-7891
Giải bảy 955
Giải tám 88
0: 03
1: 10,13,12
2:
3:
4: 41
5: 52,55
6: 68,64,64
7: 71,74
8: 87,82,88
9: 95,98,91
KQXS Bình Phước 14/11/2020
Giải đặc biệt 076157
Giải nhất 64373
Giải nhì 19558
Giải ba 39227-79681
Giải tư 95216-82539-87426-07832-36201-61156-56353
Giải năm 2066
Giải sáu 1855-0326-2244
Giải bảy 165
Giải tám 72
0: 01
1: 16
2: 27,26,26
3: 39,32
4: 44
5: 57,58,56,53,55
6: 66,65
7: 73,72
8: 81
9:
KQXS Bình Phước 07/11/2020
Giải đặc biệt 338767
Giải nhất 10236
Giải nhì 27165
Giải ba 00557-68790
Giải tư 18141-21925-78753-92219-38012-11484-38173
Giải năm 7584
Giải sáu 7238-0205-6720
Giải bảy 515
Giải tám 36
0: 05
1: 19,12,15
2: 25,20
3: 36,38,36
4: 41
5: 57,53
6: 67,65
7: 73
8: 84,84
9: 90

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình


BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 13/06/2021


Top Đặc Biệt: 13/06/2021


Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 4h chiều là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.