KQXS Bình Phước 21/05/2022
Giải đặc biệt 426566 Đầu - Nháy
Giải nhất 41495 0:
1: 10
2: 28
3: 34
4: 41,40
5: 50,52
6: 66,60,68,66,69,68
7: 72,79
8: 84
9: 95,99

2 Nháy: 66,68
Giải nhì 67872
Giải ba 15534-61150
Giải tư 94341-12360-48928-30468-68379-12566-50340
Giải năm 9910
Giải sáu 4252-5769-2999
Giải bảy 768
Giải tám 84
KQXS Bình Phước 14/05/2022
Giải đặc biệt 765353 Đầu - Nháy
Giải nhất 05230 0: 09,03
1: 17
2: 25
3: 30,33,30
4:
5: 53,52,52,55
6: 67,62
7: 78,79
8: 87
9: 98,98

2 Nháy: 30,52,98
Giải nhì 72733
Giải ba 25252-48798
Giải tư 35625-22567-22687-48462-46652-63855-45978
Giải năm 2198
Giải sáu 6179-3117-1309
Giải bảy 330
Giải tám 03
KQXS Bình Phước 07/05/2022
Giải đặc biệt 827262 Đầu - Nháy
Giải nhất 91609 0: 09,04,07,04,01,01
1: 12,11
2: 27,21,24,20,24
3:
4: 43
5: 51,50,55
6: 62
7:
8:
9:

2 Nháy: 01,04,24
Giải nhì 18012
Giải ba 31251-92604
Giải tư 31907-46127-71743-31550-29904-80501-61201
Giải năm 0621
Giải sáu 8211-9624-0520
Giải bảy 324
Giải tám 55
KQXS Bình Phước 30/04/2022
Giải đặc biệt 198358 Đầu - Nháy
Giải nhất 67049 0: 01,03,00,08,04,02
1: 18
2: 22,26,27
3:
4: 49,43,41
5: 58
6:
7: 73,75,74
8:
9: 95
Giải nhì 92318
Giải ba 84001-76822
Giải tư 09803-10795-12143-38100-30973-99375-37541
Giải năm 7708
Giải sáu 4804-3274-2226
Giải bảy 602
Giải tám 27
KQXS Bình Phước 23/04/2022
Giải đặc biệt 459149 Đầu - Nháy
Giải nhất 75144 0: 06,02,09
1: 17,12
2:
3: 30
4: 49,44
5: 53
6: 66,61
7: 73
8: 81,80
9: 98,96,94,93
Giải nhì 49798
Giải ba 29196-40081
Giải tư 42806-87202-57917-65066-82009-16130-66461
Giải năm 2053
Giải sáu 4812-3273-6880
Giải bảy 394
Giải tám 93
KQXS Bình Phước 16/04/2022
Giải đặc biệt 576870 Đầu - Nháy
Giải nhất 57428 0: 08,00
1: 18
2: 28,26,21
3: 30
4: 49,46,45,45
5:
6: 65
7: 70,72,76
8: 89
9: 97,92

2 Nháy: 45
Giải nhì 45297
Giải ba 98692-12772
Giải tư 53049-91846-83465-16445-75908-59330-87876
Giải năm 7226
Giải sáu 5545-0300-9321
Giải bảy 289
Giải tám 18
KQXS Bình Phước 09/04/2022
Giải đặc biệt 735286 Đầu - Nháy
Giải nhất 91800 0: 00,07,07,08
1: 18
2: 25,25,23,24
3: 37,30,31
4: 46,42
5:
6:
7:
8: 86
9: 96,91,99

2 Nháy: 07,25
Giải nhì 06625
Giải ba 70807-68537
Giải tư 29330-66696-30846-92825-68123-89991-92831
Giải năm 3307
Giải sáu 4824-5108-2699
Giải bảy 118
Giải tám 42
KQXS Bình Phước 02/04/2022
Giải đặc biệt 948343 Đầu - Nháy
Giải nhất 38905 0: 05
1: 13
2: 20
3: 34,37
4: 43,45,43
5: 51
6: 63,63
7: 75,76,77
8: 88,80
9: 98,97

2 Nháy: 43,63
Giải nhì 34863
Giải ba 61275-30945
Giải tư 68798-92451-12176-64488-28343-99797-09863
Giải năm 7880
Giải sáu 3377-9834-6713
Giải bảy 237
Giải tám 20
KQXS Bình Phước 26/03/2022
Giải đặc biệt 244634 Đầu - Nháy
Giải nhất 49657 0: 09,07
1: 12,11
2:
3: 34,39
4: 44,41,43
5: 57,54
6: 65
7: 73,78
8: 85,87
9: 92,92

2 Nháy: 92
Giải nhì 34273
Giải ba 83465-50239
Giải tư 04492-80309-78712-23678-47144-75192-61607
Giải năm 1585
Giải sáu 5211-6387-5454
Giải bảy 141
Giải tám 43
KQXS Bình Phước 19/03/2022
Giải đặc biệt 654027 Đầu - Nháy
Giải nhất 65145 0: 04,07
1: 11,10
2: 27,22,26,28
3: 39,32
4: 45,49,49,45
5:
6:
7: 75,73,75
8: 87
9:

2 Nháy: 45,49,75
Giải nhì 29549
Giải ba 66904-41075
Giải tư 84273-33811-84939-99710-84622-84775-54687
Giải năm 3432
Giải sáu 2126-9607-7849
Giải bảy 745
Giải tám 28
KQXS Bình Phước 12/03/2022
Giải đặc biệt 843639 Đầu - Nháy
Giải nhất 91356 0: 03
1: 19,13,14,19
2: 24
3: 39,33,38
4: 40
5: 56,59,50
6: 61
7:
8:
9: 94,92,94,99

2 Nháy: 19,94
Giải nhì 42819
Giải ba 84813-73633
Giải tư 85094-42692-09138-07861-11794-84759-16640
Giải năm 3714
Giải sáu 0099-6750-7424
Giải bảy 403
Giải tám 19
KQXS Bình Phước 05/03/2022
Giải đặc biệt 642505 Đầu - Nháy
Giải nhất 05752 0: 05,05
1: 12,14,17,14
2: 20
3: 30,37,33,31
4:
5: 52,59
6:
7: 70,76
8: 83
9: 99,90

2 Nháy: 05,14
Giải nhì 00605
Giải ba 87730-82037
Giải tư 60399-15433-37790-00770-95912-82514-82659
Giải năm 5383
Giải sáu 3517-1731-9876
Giải bảy 620
Giải tám 14
KQXS Bình Phước 26/02/2022
Giải đặc biệt 144704 Đầu - Nháy
Giải nhất 06091 0: 04,02,03
1: 15,11
2: 25
3:
4:
5: 56,53,52
6: 64
7:
8: 88,89
9: 91,96,92,91,93,90

2 Nháy: 91
Giải nhì 23556
Giải ba 32796-33925
Giải tư 82353-32188-89102-23352-74592-35289-48203
Giải năm 7915
Giải sáu 6511-6691-7664
Giải bảy 893
Giải tám 90
KQXS Bình Phước 19/02/2022
Giải đặc biệt 086327 Đầu - Nháy
Giải nhất 98401 0: 01,02
1: 14,19,17
2: 27,23
3: 36,35
4: 40
5:
6: 68
7: 71,74,74
8: 87,82
9: 91,95

2 Nháy: 74
Giải nhì 19314
Giải ba 44002-16736
Giải tư 89223-21091-49819-44471-65835-77717-19087
Giải năm 9474
Giải sáu 9495-9140-3682
Giải bảy 168
Giải tám 74
KQXS Bình Phước 12/02/2022
Giải đặc biệt 509410 Đầu - Nháy
Giải nhất 21850 0: 07
1: 10,18,14
2: 23,23,20
3:
4: 49,46,43
5: 50,56
6: 64
7: 77
8: 87,87,88
9: 92

2 Nháy: 23,87
Giải nhì 35218
Giải ba 93987-26656
Giải tư 03564-31649-60087-41823-56307-89992-29777
Giải năm 7546
Giải sáu 0088-5614-7223
Giải bảy 120
Giải tám 43
KQXS Bình Phước 05/02/2022
Giải đặc biệt 561331 Đầu - Nháy
Giải nhất 04667 0: 09,02,00
1: 10,13
2: 22
3: 31
4: 46
5: 55,59,53
6: 67,69
7: 72,70,78
8: 83,83
9:

2 Nháy: 83
Giải nhì 08546
Giải ba 13722-05455
Giải tư 09510-62869-29109-72202-01572-96683-50259
Giải năm 1800
Giải sáu 4253-4013-6283
Giải bảy 470
Giải tám 78
KQXS Bình Phước 29/01/2022
Giải đặc biệt 291711 Đầu - Nháy
Giải nhất 41014 0: 05,07
1: 11,14,13
2:
3: 32,39
4: 41,47
5:
6: 60,65,64
7: 74,70
8: 83,81
9: 91,99
Giải nhì 45860
Giải ba 23891-34465
Giải tư 62232-19341-78374-08683-86599-90505-23781
Giải năm 4047
Giải sáu 6939-0564-0807
Giải bảy 113
Giải tám 70
KQXS Bình Phước 22/01/2022
Giải đặc biệt 858025 Đầu - Nháy
Giải nhất 81685 0:
1:
2: 25,28,20
3: 37,33
4: 46,46
5: 50,55,54,56
6: 69,68,67
7: 71
8: 85,84
9: 90

2 Nháy: 46
Giải nhì 30928
Giải ba 81490-54950
Giải tư 38769-07255-37754-76220-46984-68371-51446
Giải năm 0568
Giải sáu 2937-6046-4567
Giải bảy 633
Giải tám 56
KQXS Bình Phước 15/01/2022
Giải đặc biệt 021784 Đầu - Nháy
Giải nhất 91434 0: 06
1: 10,18
2: 23
3: 34,38,36
4: 45,47
5:
6: 64,68
7: 70,79,71
8: 84,84,84
9: 92

3 Nháy: 84
Giải nhì 80245
Giải ba 93470-13079
Giải tư 23306-89692-47638-63010-30436-20871-44764
Giải năm 6468
Giải sáu 5847-9723-4684
Giải bảy 384
Giải tám 18
KQXS Bình Phước 08/01/2022
Giải đặc biệt 123448 Đầu - Nháy
Giải nhất 10289 0: 00,03
1: 11,19,15
2: 29,29
3: 36
4: 48,42
5:
6: 63,67,68,61,60,61
7: 71
8: 89
9:

2 Nháy: 29,61
Giải nhì 23400
Giải ba 72411-00263
Giải tư 16429-28671-85267-41203-74119-06415-06168
Giải năm 4561
Giải sáu 2560-5042-6629
Giải bảy 636
Giải tám 61

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình

BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 26/05/2022
87071416

Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 17h00 là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.