KQXS Thừa Thiên Huế 18/06/2024
Giải đặc biệt 208827 Đầu - Nháy
Giải nhất 88849 0: 08
1: 19,16
2: 27,23,28
3: 32
4: 49,47
5: 59,55
6: 67,60
7: 72
8: 82
9: 97,94,97

2 Nháy: 97
Giải nhì 01208
Giải ba 85797-94559
Giải tư 39019-23255-94294-90867-33123-64482-36597
Giải năm 4272
Giải sáu 7116-3647-1460
Giải bảy 928
Giải tám 32
KQXS Thừa Thiên Huế 17/06/2024
Giải đặc biệt 756893 Đầu - Nháy
Giải nhất 70700 0: 00
1: 10,19,10,13
2: 23,24,27
3:
4: 47
5:
6: 64,65
7: 75
8: 89,87
9: 93,97,93,91

2 Nháy: 10,93
Giải nhì 01575
Giải ba 57410-75164
Giải tư 53723-42624-67789-22819-41297-11693-14027
Giải năm 8687
Giải sáu 7291-9110-4347
Giải bảy 913
Giải tám 65
KQXS Thừa Thiên Huế 16/06/2024
Giải đặc biệt 461491 Đầu - Nháy
Giải nhất 18803 0: 03,09
1: 17,10,14
2: 23
3: 32,30,31,34
4: 43,40
5:
6: 63
7:
8: 83,89,86
9: 91,97
Giải nhì 03817
Giải ba 68183-98232
Giải tư 15063-16843-29030-02831-52710-36697-88189
Giải năm 6686
Giải sáu 7409-8934-3923
Giải bảy 114
Giải tám 40
KQXS Thừa Thiên Huế 15/06/2024
Giải đặc biệt 461491 Đầu - Nháy
Giải nhất 18803 0: 03,09
1: 17,10,14
2: 23
3: 32,30,31,34
4: 43,40
5:
6: 63
7:
8: 83,89,86
9: 91,97
Giải nhì 03817
Giải ba 68183-98232
Giải tư 15063-16843-29030-02831-52710-36697-88189
Giải năm 6686
Giải sáu 7409-8934-3923
Giải bảy 114
Giải tám 40
KQXS Thừa Thiên Huế 14/06/2024
Giải đặc biệt 461491 Đầu - Nháy
Giải nhất 18803 0: 03,09
1: 17,10,14
2: 23
3: 32,30,31,34
4: 43,40
5:
6: 63
7:
8: 83,89,86
9: 91,97
Giải nhì 03817
Giải ba 68183-98232
Giải tư 15063-16843-29030-02831-52710-36697-88189
Giải năm 6686
Giải sáu 7409-8934-3923
Giải bảy 114
Giải tám 40
KQXS Thừa Thiên Huế 13/06/2024
Giải đặc biệt 461491 Đầu - Nháy
Giải nhất 18803 0: 03,09
1: 17,10,14
2: 23
3: 32,30,31,34
4: 43,40
5:
6: 63
7:
8: 83,89,86
9: 91,97
Giải nhì 03817
Giải ba 68183-98232
Giải tư 15063-16843-29030-02831-52710-36697-88189
Giải năm 6686
Giải sáu 7409-8934-3923
Giải bảy 114
Giải tám 40
KQXS Thừa Thiên Huế 12/06/2024
Giải đặc biệt 461491 Đầu - Nháy
Giải nhất 18803 0: 03,09
1: 17,10,14
2: 23
3: 32,30,31,34
4: 43,40
5:
6: 63
7:
8: 83,89,86
9: 91,97
Giải nhì 03817
Giải ba 68183-98232
Giải tư 15063-16843-29030-02831-52710-36697-88189
Giải năm 6686
Giải sáu 7409-8934-3923
Giải bảy 114
Giải tám 40
KQXS Thừa Thiên Huế 11/06/2024
Giải đặc biệt 461491 Đầu - Nháy
Giải nhất 18803 0: 03,09
1: 17,10,14
2: 23
3: 32,30,31,34
4: 43,40
5:
6: 63
7:
8: 83,89,86
9: 91,97
Giải nhì 03817
Giải ba 68183-98232
Giải tư 15063-16843-29030-02831-52710-36697-88189
Giải năm 6686
Giải sáu 7409-8934-3923
Giải bảy 114
Giải tám 40
KQXS Thừa Thiên Huế 10/06/2024
Giải đặc biệt 831147 Đầu - Nháy
Giải nhất 46362 0: 00,01
1: 16
2: 24
3: 31,31
4: 47,46,48,49
5: 54
6: 62,69
7: 76,78,74
8: 84,80
9:

2 Nháy: 31
Giải nhì 79776
Giải ba 16146-74631
Giải tư 45378-49024-56169-77816-37384-81754-84948
Giải năm 3049
Giải sáu 5174-4831-7900
Giải bảy 601
Giải tám 80
KQXS Thừa Thiên Huế 09/06/2024
Giải đặc biệt 649207 Đầu - Nháy
Giải nhất 90677 0: 07,02
1:
2: 23
3: 31,34
4: 40,45,49
5: 51,55
6: 65,60
7: 77
8: 81,87,85,89
9: 98
Giải nhì 01202
Giải ba 39881-92851
Giải tư 41331-74787-86423-56834-98585-10765-05755
Giải năm 0589
Giải sáu 9640-4445-1649
Giải bảy 060
Giải tám 98
KQXS Thừa Thiên Huế 08/06/2024
Giải đặc biệt 649207 Đầu - Nháy
Giải nhất 90677 0: 07,02
1:
2: 23
3: 31,34
4: 40,45,49
5: 51,55
6: 65,60
7: 77
8: 81,87,85,89
9: 98
Giải nhì 01202
Giải ba 39881-92851
Giải tư 41331-74787-86423-56834-98585-10765-05755
Giải năm 0589
Giải sáu 9640-4445-1649
Giải bảy 060
Giải tám 98
KQXS Thừa Thiên Huế 07/06/2024
Giải đặc biệt 649207 Đầu - Nháy
Giải nhất 90677 0: 07,02
1:
2: 23
3: 31,34
4: 40,45,49
5: 51,55
6: 65,60
7: 77
8: 81,87,85,89
9: 98
Giải nhì 01202
Giải ba 39881-92851
Giải tư 41331-74787-86423-56834-98585-10765-05755
Giải năm 0589
Giải sáu 9640-4445-1649
Giải bảy 060
Giải tám 98
KQXS Thừa Thiên Huế 06/06/2024
Giải đặc biệt 649207 Đầu - Nháy
Giải nhất 90677 0: 07,02
1:
2: 23
3: 31,34
4: 40,45,49
5: 51,55
6: 65,60
7: 77
8: 81,87,85,89
9: 98
Giải nhì 01202
Giải ba 39881-92851
Giải tư 41331-74787-86423-56834-98585-10765-05755
Giải năm 0589
Giải sáu 9640-4445-1649
Giải bảy 060
Giải tám 98
KQXS Thừa Thiên Huế 05/06/2024
Giải đặc biệt 649207 Đầu - Nháy
Giải nhất 90677 0: 07,02
1:
2: 23
3: 31,34
4: 40,45,49
5: 51,55
6: 65,60
7: 77
8: 81,87,85,89
9: 98
Giải nhì 01202
Giải ba 39881-92851
Giải tư 41331-74787-86423-56834-98585-10765-05755
Giải năm 0589
Giải sáu 9640-4445-1649
Giải bảy 060
Giải tám 98
KQXS Thừa Thiên Huế 04/06/2024
Giải đặc biệt 649207 Đầu - Nháy
Giải nhất 90677 0: 07,02
1:
2: 23
3: 31,34
4: 40,45,49
5: 51,55
6: 65,60
7: 77
8: 81,87,85,89
9: 98
Giải nhì 01202
Giải ba 39881-92851
Giải tư 41331-74787-86423-56834-98585-10765-05755
Giải năm 0589
Giải sáu 9640-4445-1649
Giải bảy 060
Giải tám 98
KQXS Thừa Thiên Huế 03/06/2024
Giải đặc biệt 356024 Đầu - Nháy
Giải nhất 85768 0: 00
1: 12,12
2: 24,25,26
3: 31,36,37
4: 40,48
5: 55,51
6: 68,60,62
7: 79,75
8:
9:

2 Nháy: 12
Giải nhì 04812
Giải ba 82225-54440
Giải tư 00848-52355-64931-06979-65851-52336-06426
Giải năm 4437
Giải sáu 2660-2462-4712
Giải bảy 500
Giải tám 75
KQXS Thừa Thiên Huế 02/06/2024
Giải đặc biệt 709514 Đầu - Nháy
Giải nhất 81650 0: 07
1: 14,18
2:
3:
4: 45,40,44,41
5: 50,51
6: 65,65,63,67
7: 76
8: 84,88,82
9: 97

2 Nháy: 65
Giải nhì 56265
Giải ba 22245-46451
Giải tư 28384-96240-70844-33107-31976-97097-58841
Giải năm 7265
Giải sáu 4588-3163-5918
Giải bảy 782
Giải tám 67
KQXS Thừa Thiên Huế 01/06/2024
Giải đặc biệt 709514 Đầu - Nháy
Giải nhất 81650 0: 07
1: 14,18
2:
3:
4: 45,40,44,41
5: 50,51
6: 65,65,63,67
7: 76
8: 84,88,82
9: 97

2 Nháy: 65
Giải nhì 56265
Giải ba 22245-46451
Giải tư 28384-96240-70844-33107-31976-97097-58841
Giải năm 7265
Giải sáu 4588-3163-5918
Giải bảy 782
Giải tám 67
KQXS Thừa Thiên Huế 31/05/2024
Giải đặc biệt 709514 Đầu - Nháy
Giải nhất 81650 0: 07
1: 14,18
2:
3:
4: 45,40,44,41
5: 50,51
6: 65,65,63,67
7: 76
8: 84,88,82
9: 97

2 Nháy: 65
Giải nhì 56265
Giải ba 22245-46451
Giải tư 28384-96240-70844-33107-31976-97097-58841
Giải năm 7265
Giải sáu 4588-3163-5918
Giải bảy 782
Giải tám 67
KQXS Thừa Thiên Huế 30/05/2024
Giải đặc biệt 709514 Đầu - Nháy
Giải nhất 81650 0: 07
1: 14,18
2:
3:
4: 45,40,44,41
5: 50,51
6: 65,65,63,67
7: 76
8: 84,88,82
9: 97

2 Nháy: 65
Giải nhì 56265
Giải ba 22245-46451
Giải tư 28384-96240-70844-33107-31976-97097-58841
Giải năm 7265
Giải sáu 4588-3163-5918
Giải bảy 782
Giải tám 67

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình

BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 19/06/2024


Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 17h00 là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.


vào web Kết Quả Nét xem các số đẹp hôm nay