• Trang chủ
  • Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế
  • KQXS Thừa Thiên Huế

Kết quả Đầu
KQXS Thừa Thiên Huế 19/07/2021
Giải đặc biệt 481060
Giải nhất 97033
Giải nhì 11166
Giải ba 18810-07829
Giải tư 85775-07576-90303-63404-10085-01080-26042
Giải năm 1535
Giải sáu 8209-1690-7963
Giải bảy 217
Giải tám 63
0: 03,04,09
1: 10,17
2: 29
3: 33,35
4: 42
5:
6: 60,66,63,63
7: 75,76
8: 85,80
9: 90
KQXS Thừa Thiên Huế 12/07/2021
Giải đặc biệt 572412
Giải nhất 30964
Giải nhì 34543
Giải ba 35666-05353
Giải tư 79903-84814-17916-68890-65240-49610-42542
Giải năm 8213
Giải sáu 6642-9624-0009
Giải bảy 680
Giải tám 61
0: 03,09
1: 12,14,16,10,13
2: 24
3:
4: 43,40,42,42
5: 53
6: 64,66,61
7:
8: 80
9: 90
KQXS Thừa Thiên Huế 05/07/2021
Giải đặc biệt 391179
Giải nhất 66209
Giải nhì 93462
Giải ba 41542-32580
Giải tư 29026-78592-22287-56037-19205-95771-42101
Giải năm 1978
Giải sáu 1073-5691-2089
Giải bảy 571
Giải tám 81
0: 09,05,01
1:
2: 26
3: 37
4: 42
5:
6: 62
7: 79,71,78,73,71
8: 80,87,89,81
9: 92,91
KQXS Thừa Thiên Huế 28/06/2021
Giải đặc biệt 661578
Giải nhất 80914
Giải nhì 31850
Giải ba 62064-91141
Giải tư 38991-58487-01273-38249-68811-18670-95241
Giải năm 7845
Giải sáu 1225-8615-1728
Giải bảy 532
Giải tám 02
0: 02
1: 14,11,15
2: 25,28
3: 32
4: 41,49,41,45
5: 50
6: 64
7: 78,73,70
8: 87
9: 91
KQXS Thừa Thiên Huế 21/06/2021
Giải đặc biệt 392195
Giải nhất 55099
Giải nhì 16962
Giải ba 33129-45063
Giải tư 92324-00222-85365-29294-58460-41609-89959
Giải năm 1078
Giải sáu 7899-9951-4951
Giải bảy 976
Giải tám 93
0: 09
1:
2: 29,24,22
3:
4:
5: 59,51,51
6: 62,63,65,60
7: 78,76
8:
9: 95,99,94,99,93
KQXS Thừa Thiên Huế 14/06/2021
Giải đặc biệt 004009
Giải nhất 13690
Giải nhì 97373
Giải ba 33940-58216
Giải tư 49396-55956-17505-06150-20053-50997-29346
Giải năm 5376
Giải sáu 4316-0986-4730
Giải bảy 706
Giải tám 55
0: 09,05,06
1: 16,16
2:
3: 30
4: 40,46
5: 56,50,53,55
6:
7: 73,76
8: 86
9: 90,96,97
KQXS Thừa Thiên Huế 07/06/2021
Giải đặc biệt 272181
Giải nhất 47999
Giải nhì 23260
Giải ba 45250-62823
Giải tư 39816-60317-04203-89794-95502-14058-53889
Giải năm 2014
Giải sáu 7128-7006-8112
Giải bảy 009
Giải tám 78
0: 03,02,06,09
1: 16,17,14,12
2: 23,28
3:
4:
5: 50,58
6: 60
7: 78
8: 81,89
9: 99,94
KQXS Thừa Thiên Huế 31/05/2021
Giải đặc biệt 956379
Giải nhất 43144
Giải nhì 41430
Giải ba 04191-32026
Giải tư 98860-64836-09249-68565-07973-46882-02120
Giải năm 0694
Giải sáu 6867-6368-2284
Giải bảy 592
Giải tám 62
0:
1:
2: 26,20
3: 30,36
4: 44,49
5:
6: 60,65,67,68,62
7: 79,73
8: 82,84
9: 91,94,92
KQXS Thừa Thiên Huế 24/05/2021
Giải đặc biệt 013003
Giải nhất 66405
Giải nhì 01941
Giải ba 78344-02689
Giải tư 49020-93618-06188-17829-39026-19249-24620
Giải năm 0891
Giải sáu 1679-6538-2540
Giải bảy 280
Giải tám 13
0: 03,05
1: 18,13
2: 20,29,26,20
3: 38
4: 41,44,49,40
5:
6:
7: 79
8: 89,88,80
9: 91
KQXS Thừa Thiên Huế 17/05/2021
Giải đặc biệt 815543
Giải nhất 09694
Giải nhì 01971
Giải ba 38188-88736
Giải tư 89208-32702-58814-79260-41780-21246-62882
Giải năm 4555
Giải sáu 3149-9788-1083
Giải bảy 042
Giải tám 59
0: 08,02
1: 14
2:
3: 36
4: 43,46,49,42
5: 55,59
6: 60
7: 71
8: 88,80,82,88,83
9: 94
KQXS Thừa Thiên Huế 10/05/2021
Giải đặc biệt 873732
Giải nhất 16656
Giải nhì 03648
Giải ba 64395-05004
Giải tư 34245-40500-05466-15643-82586-74362-61175
Giải năm 1573
Giải sáu 3523-6138-2935
Giải bảy 769
Giải tám 27
0: 04,00
1:
2: 23,27
3: 32,38,35
4: 48,45,43
5: 56
6: 66,62,69
7: 75,73
8: 86
9: 95
KQXS Thừa Thiên Huế 03/05/2021
Giải đặc biệt 676757
Giải nhất 19961
Giải nhì 22307
Giải ba 17550-59880
Giải tư 85221-95723-51153-65437-51193-60536-43896
Giải năm 4246
Giải sáu 8518-4067-5821
Giải bảy 977
Giải tám 32
0: 07
1: 18
2: 21,23,21
3: 37,36,32
4: 46
5: 57,50,53
6: 61,67
7: 77
8: 80
9: 93,96
KQXS Thừa Thiên Huế 26/04/2021
Giải đặc biệt 810103
Giải nhất 85582
Giải nhì 65943
Giải ba 40077-66734
Giải tư 26008-45136-73939-50784-16311-56774-89556
Giải năm 8848
Giải sáu 3142-5163-1806
Giải bảy 325
Giải tám 95
0: 03,08,06
1: 11
2: 25
3: 34,36,39
4: 43,48,42
5: 56
6: 63
7: 77,74
8: 82,84
9: 95
KQXS Thừa Thiên Huế 19/04/2021
Giải đặc biệt 097605
Giải nhất 09937
Giải nhì 40343
Giải ba 69328-78984
Giải tư 18007-56740-92328-81731-55677-42532-77035
Giải năm 1821
Giải sáu 9065-5944-4900
Giải bảy 767
Giải tám 89
0: 05,07,00
1:
2: 28,28,21
3: 37,31,32,35
4: 43,40,44
5:
6: 65,67
7: 77
8: 84,89
9:
KQXS Thừa Thiên Huế 12/04/2021
Giải đặc biệt 497572
Giải nhất 45314
Giải nhì 40017
Giải ba 42096-68544
Giải tư 16546-42677-15324-31614-60448-00631-76230
Giải năm 7321
Giải sáu 5494-6181-0638
Giải bảy 781
Giải tám 77
0:
1: 14,17,14
2: 24,21
3: 31,30,38
4: 44,46,48
5:
6:
7: 72,77,77
8: 81,81
9: 96,94
KQXS Thừa Thiên Huế 05/04/2021
Giải đặc biệt 466735
Giải nhất 82805
Giải nhì 53981
Giải ba 62250-26880
Giải tư 00644-59817-86789-84013-11777-08385-28852
Giải năm 6937
Giải sáu 7040-7645-3672
Giải bảy 099
Giải tám 29
0: 05
1: 17,13
2: 29
3: 35,37
4: 44,40,45
5: 50,52
6:
7: 77,72
8: 81,80,89,85
9: 99
KQXS Thừa Thiên Huế 29/03/2021
Giải đặc biệt 945469
Giải nhất 14021
Giải nhì 69303
Giải ba 85111-35110
Giải tư 27531-65957-07524-49790-56952-59759-93203
Giải năm 7724
Giải sáu 3072-5895-2427
Giải bảy 180
Giải tám 78
0: 03,03
1: 11,10
2: 21,24,24,27
3: 31
4:
5: 57,52,59
6: 69
7: 72,78
8: 80
9: 90,95
KQXS Thừa Thiên Huế 22/03/2021
Giải đặc biệt 273600
Giải nhất 79293
Giải nhì 12140
Giải ba 75158-15804
Giải tư 05142-63265-52101-19588-12632-16280-42512
Giải năm 7914
Giải sáu 8653-5444-8771
Giải bảy 022
Giải tám 39
0: 00,04,01
1: 12,14
2: 22
3: 32,39
4: 40,42,44
5: 58,53
6: 65
7: 71
8: 88,80
9: 93
KQXS Thừa Thiên Huế 08/03/2021
Giải đặc biệt 307263
Giải nhất 00420
Giải nhì 15135
Giải ba 67810-18098
Giải tư 65546-45849-41272-62339-66242-65739-52493
Giải năm 2303
Giải sáu 2776-3103-0734
Giải bảy 417
Giải tám 79
0: 03,03
1: 10,17
2: 20
3: 35,39,39,34
4: 46,49,42
5:
6: 63
7: 72,76,79
8:
9: 98,93
KQXS Thừa Thiên Huế 01/03/2021
Giải đặc biệt 805286
Giải nhất 36209
Giải nhì 29467
Giải ba 50855-92519
Giải tư 86368-28471-92577-87735-38683-72404-57128
Giải năm 9548
Giải sáu 2421-3500-7860
Giải bảy 572
Giải tám 61
0: 09,04,00
1: 19
2: 28,21
3: 35
4: 48
5: 55
6: 67,68,60,61
7: 71,77,72
8: 86,83
9:
KQXS Thừa Thiên Huế 08/02/2021
Giải đặc biệt 400289
Giải nhất 21638
Giải nhì 82557
Giải ba 67583-98976
Giải tư 53218-17591-84772-48466-57843-63882-72045
Giải năm 3184
Giải sáu 8972-6773-8219
Giải bảy 251
Giải tám 33
0:
1: 18,19
2:
3: 38,33
4: 43,45
5: 57,51
6: 66
7: 76,72,72,73
8: 89,83,82,84
9: 91
KQXS Thừa Thiên Huế 01/02/2021
Giải đặc biệt 197979
Giải nhất 20673
Giải nhì 69584
Giải ba 91961-24094
Giải tư 60121-44619-30467-12988-16065-56863-23391
Giải năm 2052
Giải sáu 9407-1157-9749
Giải bảy 769
Giải tám 69
0: 07
1: 19
2: 21
3:
4: 49
5: 52,57
6: 61,67,65,63,69,69
7: 79,73
8: 84,88
9: 94,91
KQXS Thừa Thiên Huế 25/01/2021
Giải đặc biệt 142954
Giải nhất 44828
Giải nhì 52399
Giải ba 64624-71994
Giải tư 57074-26239-71810-94659-17134-38222-85699
Giải năm 5902
Giải sáu 5914-8924-0403
Giải bảy 588
Giải tám 78
0: 02,03
1: 10,14
2: 28,24,22,24
3: 39,34
4:
5: 54,59
6:
7: 74,78
8: 88
9: 99,94,99
KQXS Thừa Thiên Huế 18/01/2021
Giải đặc biệt 103791
Giải nhất 68470
Giải nhì 78351
Giải ba 25176-25620
Giải tư 30108-20633-62939-75521-14156-72257-57828
Giải năm 3544
Giải sáu 9661-1499-6108
Giải bảy 052
Giải tám 89
0: 08,08
1:
2: 20,21,28
3: 33,39
4: 44
5: 51,56,57,52
6: 61
7: 70,76
8: 89
9: 91,99
KQXS Thừa Thiên Huế 11/01/2021
Giải đặc biệt 234196
Giải nhất 47687
Giải nhì 09434
Giải ba 82744-43600
Giải tư 69717-88728-08362-27136-16643-65550-62519
Giải năm 5948
Giải sáu 3774-0339-5988
Giải bảy 120
Giải tám 80
0: 00
1: 17,19
2: 28,20
3: 34,36,39
4: 44,43,48
5: 50
6: 62
7: 74
8: 87,88,80
9: 96
KQXS Thừa Thiên Huế 04/01/2021
Giải đặc biệt 328464
Giải nhất 14712
Giải nhì 97736
Giải ba 83028-84272
Giải tư 61013-71418-54618-36026-23462-91879-34151
Giải năm 7835
Giải sáu 5339-6916-5558
Giải bảy 901
Giải tám 70
0: 01
1: 12,13,18,18,16
2: 28,26
3: 36,35,39
4:
5: 51,58
6: 64,62
7: 72,79,70
8:
9:
KQXS Thừa Thiên Huế 28/12/2020
Giải đặc biệt 293480
Giải nhất 67724
Giải nhì 21806
Giải ba 81612-51491
Giải tư 24470-00258-49392-43830-12472-41741-38392
Giải năm 9537
Giải sáu 8027-6681-1295
Giải bảy 251
Giải tám 87
0: 06
1: 12
2: 24,27
3: 30,37
4: 41
5: 58,51
6:
7: 70,72
8: 80,81,87
9: 91,92,92,95
KQXS Thừa Thiên Huế 21/12/2020
Giải đặc biệt 917885
Giải nhất 09385
Giải nhì 82651
Giải ba 43404-09093
Giải tư 21590-68885-46329-46357-64059-68497-58583
Giải năm 7206
Giải sáu 5993-0847-7614
Giải bảy 208
Giải tám 31
0: 04,06,08
1: 14
2: 29
3: 31
4: 47
5: 51,57,59
6:
7:
8: 85,85,85,83
9: 93,90,97,93
KQXS Thừa Thiên Huế 14/12/2020
Giải đặc biệt 145340
Giải nhất 91391
Giải nhì 39725
Giải ba 10427-95790
Giải tư 56132-01380-13418-72247-63176-77676-34133
Giải năm 5503
Giải sáu 8683-0201-6723
Giải bảy 260
Giải tám 16
0: 03,01
1: 18,16
2: 25,27,23
3: 32,33
4: 40,47
5:
6: 60
7: 76,76
8: 80,83
9: 91,90
KQXS Thừa Thiên Huế 07/12/2020
Giải đặc biệt 993511
Giải nhất 95212
Giải nhì 44135
Giải ba 26836-77138
Giải tư 79568-98613-37177-21779-77239-09110-22277
Giải năm 4742
Giải sáu 8524-9515-3932
Giải bảy 544
Giải tám 58
0:
1: 11,12,13,10,15
2: 24
3: 35,36,38,39,32
4: 42,44
5: 58
6: 68
7: 77,79,77
8:
9:
KQXS Thừa Thiên Huế 30/11/2020
Giải đặc biệt 927731
Giải nhất 99600
Giải nhì 42696
Giải ba 74285-08708
Giải tư 35306-42425-94297-39187-52863-94220-90273
Giải năm 5170
Giải sáu 4531-2248-7777
Giải bảy 257
Giải tám 94
0: 00,08,06
1:
2: 25,20
3: 31,31
4: 48
5: 57
6: 63
7: 73,70,77
8: 85,87
9: 96,97,94

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình


BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 26/07/2021


Top Đặc Biệt: 26/07/2021


Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 4h chiều là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.