KQXS Thừa Thiên Huế 23/05/2022
Giải đặc biệt 680384 Đầu - Nháy
Giải nhất 08498 0: 06
1: 13,11,19
2: 22
3: 30,38,34
4: 49
5:
6: 61,69
7: 79,76,73
8: 84,84
9: 98,98

2 Nháy: 84,98
Giải nhì 66730
Giải ba 86422-75713
Giải tư 45379-67298-30349-27176-82338-13761-28811
Giải năm 6219
Giải sáu 7434-3173-2284
Giải bảy 506
Giải tám 69
KQXS Thừa Thiên Huế 16/05/2022
Giải đặc biệt 411316 Đầu - Nháy
Giải nhất 15548 0:
1: 16,10
2: 26
3: 39,31,35
4: 48
5: 57,50
6: 63,63
7:
8: 89
9: 96,98,93,96,97,99

2 Nháy: 63,96
Giải nhì 47396
Giải ba 58039-72198
Giải tư 30057-12693-24796-93550-68563-46531-73589
Giải năm 2710
Giải sáu 4126-8063-5735
Giải bảy 497
Giải tám 99
KQXS Thừa Thiên Huế 09/05/2022
Giải đặc biệt 072572 Đầu - Nháy
Giải nhất 06072 0: 01
1: 16,14,11,14
2: 23
3: 39,32,30,32
4: 42
5:
6:
7: 72,72,78,72
8: 80,89
9: 94

2 Nháy: 14,32
3 Nháy: 72
Giải nhì 29439
Giải ba 47032-88516
Giải tư 18680-30830-98242-88994-89978-77614-51532
Giải năm 8572
Giải sáu 5611-3801-8714
Giải bảy 623
Giải tám 89
KQXS Thừa Thiên Huế 02/05/2022
Giải đặc biệt 884963 Đầu - Nháy
Giải nhất 83013 0:
1: 13,12,14,19
2: 21
3: 35
4: 44,40,41
5: 52
6: 63,67,61,63
7: 72
8: 82
9: 96,94

2 Nháy: 63
Giải nhì 12412
Giải ba 35844-26814
Giải tư 06067-10519-02361-47572-13540-38796-85141
Giải năm 6621
Giải sáu 2494-5835-0352
Giải bảy 963
Giải tám 82
KQXS Thừa Thiên Huế 25/04/2022
Giải đặc biệt 606627 Đầu - Nháy
Giải nhất 03453 0: 00,06
1: 17
2: 27,20,29,20
3: 33,34
4:
5: 53,51
6:
7: 74,75,79,76
8: 87
9: 98,93

2 Nháy: 20
Giải nhì 45633
Giải ba 23974-80975
Giải tư 31679-04800-86287-52017-30920-11276-05598
Giải năm 2829
Giải sáu 1051-4393-0206
Giải bảy 420
Giải tám 34
KQXS Thừa Thiên Huế 18/04/2022
Giải đặc biệt 997274 Đầu - Nháy
Giải nhất 54071 0: 05
1: 12,17
2: 22
3: 33,31
4: 44
5: 57
6:
7: 74,71
8: 89,89,82
9: 90,93,99,98,91

2 Nháy: 89
Giải nhì 09490
Giải ba 92893-43533
Giải tư 75589-33599-70298-22631-97012-77789-92991
Giải năm 2922
Giải sáu 7044-1257-5482
Giải bảy 405
Giải tám 17
KQXS Thừa Thiên Huế 11/04/2022
Giải đặc biệt 634690 Đầu - Nháy
Giải nhất 17125 0: 04
1: 19,14,15
2: 25,20,23,20,24,21,25
3:
4:
5: 54,54
6: 68,69
7: 70
8:
9: 90,90

2 Nháy: 20,25,54,90
Giải nhì 68320
Giải ba 02023-20320
Giải tư 90670-25704-07824-98621-82368-65119-30014
Giải năm 4915
Giải sáu 4054-6790-3069
Giải bảy 554
Giải tám 25
KQXS Thừa Thiên Huế 04/04/2022
Giải đặc biệt 340374 Đầu - Nháy
Giải nhất 65732 0: 08
1: 14,17
2: 25,22
3: 32,30,32
4:
5: 50
6: 63,64,63,60
7: 74,70,72
8: 88
9: 90

2 Nháy: 32,63
Giải nhì 25125
Giải ba 00622-25808
Giải tư 24270-98863-56890-10614-41130-67217-59164
Giải năm 0988
Giải sáu 2663-0632-9472
Giải bảy 150
Giải tám 60
KQXS Thừa Thiên Huế 28/03/2022
Giải đặc biệt 385136 Đầu - Nháy
Giải nhất 31693 0: 07,06
1: 17
2: 27,27
3: 36
4:
5: 53
6: 60,60,64,68
7: 75,77
8:
9: 93,99,98,90,91

2 Nháy: 27,60
Giải nhì 51707
Giải ba 56417-92960
Giải tư 36960-84453-91799-90427-42506-56998-95175
Giải năm 9177
Giải sáu 6590-2164-2891
Giải bảy 327
Giải tám 68
KQXS Thừa Thiên Huế 21/03/2022
Giải đặc biệt 200769 Đầu - Nháy
Giải nhất 46984 0:
1: 11
2: 28,25,28
3: 34,30
4: 47,48,41,48
5:
6: 69,66,63,66,62
7:
8: 84,84
9: 96

2 Nháy: 28,48,66,84
Giải nhì 69334
Giải ba 58896-03728
Giải tư 33947-58925-16466-10611-34963-08148-81330
Giải năm 8366
Giải sáu 5041-6862-9748
Giải bảy 228
Giải tám 84
KQXS Thừa Thiên Huế 14/03/2022
Giải đặc biệt 198645 Đầu - Nháy
Giải nhất 72397 0: 09,06
1:
2: 22,28,23
3: 33,30
4: 45,42,41,46
5: 54
6: 62
7: 71
8: 80
9: 97,91,95
Giải nhì 23522
Giải ba 17209-05971
Giải tư 56233-85591-45595-03506-25342-13262-70330
Giải năm 7180
Giải sáu 9741-6128-9223
Giải bảy 746
Giải tám 54
KQXS Thừa Thiên Huế 07/03/2022
Giải đặc biệt 291523 Đầu - Nháy
Giải nhất 29550 0: 06,08
1: 11
2: 23,21,29
3: 37
4: 40,49,41
5: 50,54,50
6: 61,62
7: 72,71
8: 88
9:

2 Nháy: 50
Giải nhì 47961
Giải ba 87640-16154
Giải tư 67811-91172-51049-75406-69550-28641-85908
Giải năm 5488
Giải sáu 8021-6429-7337
Giải bảy 962
Giải tám 71
KQXS Thừa Thiên Huế 28/02/2022
Giải đặc biệt 224640 Đầu - Nháy
Giải nhất 62740 0: 06
1:
2:
3: 38,31,39,30,39,33,31
4: 40,40,40
5: 56,50
6: 67
7: 76,78
8: 87
9: 94

2 Nháy: 31,39
3 Nháy: 40
Giải nhì 94806
Giải ba 53356-14267
Giải tư 07338-92294-07431-89440-95487-69439-02130
Giải năm 9950
Giải sáu 6076-6878-0639
Giải bảy 933
Giải tám 31
KQXS Thừa Thiên Huế 21/02/2022
Giải đặc biệt 205592 Đầu - Nháy
Giải nhất 23031 0: 00
1: 16,12,15
2: 28,21
3: 31,31,30
4: 42
5: 54,51,52
6: 60
7: 74,77,77
8:
9: 92

2 Nháy: 31,77
Giải nhì 27516
Giải ba 20728-09474
Giải tư 22054-59000-05577-34542-88551-82212-32721
Giải năm 0877
Giải sáu 9431-0130-9115
Giải bảy 252
Giải tám 60
KQXS Thừa Thiên Huế 14/02/2022
Giải đặc biệt 586431 Đầu - Nháy
Giải nhất 23388 0:
1: 12,13
2: 20,25
3: 31,36,35
4: 44
5: 55
6: 66,69
7:
8: 88,88,81,83
9: 99,97,95

2 Nháy: 88
Giải nhì 44020
Giải ba 67899-00025
Giải tư 15897-67444-95188-71195-51481-05712-56936
Giải năm 2283
Giải sáu 5135-1466-4755
Giải bảy 713
Giải tám 69
KQXS Thừa Thiên Huế 07/02/2022
Giải đặc biệt 180428 Đầu - Nháy
Giải nhất 42844 0: 00,05,04
1: 10
2: 28
3: 31
4: 44,48,42
5: 51,57,55
6: 69,63
7: 76
8: 80
9: 93,90
Giải nhì 27548
Giải ba 26842-93493
Giải tư 48280-73700-88305-92051-92169-93176-94257
Giải năm 6031
Giải sáu 5155-5504-7910
Giải bảy 063
Giải tám 90
KQXS Thừa Thiên Huế 31/01/2022
Giải đặc biệt 690844 Đầu - Nháy
Giải nhất 35093 0: 00,05
1: 14,13
2: 29,27
3: 37,35
4: 44
5: 54,58
6: 67,65,61
7:
8: 86
9: 93,93,90

2 Nháy: 93
Giải nhì 24767
Giải ba 28629-90665
Giải tư 65600-79337-41127-44493-39290-53854-67914
Giải năm 5613
Giải sáu 4361-7335-7086
Giải bảy 358
Giải tám 05
KQXS Thừa Thiên Huế 24/01/2022
Giải đặc biệt 087742 Đầu - Nháy
Giải nhất 70171 0: 09
1: 10
2: 22,27
3:
4: 42,46,42,41
5:
6: 61,67,69
7: 71
8: 81,82
9: 95,92,98,98

2 Nháy: 42,98
Giải nhì 41195
Giải ba 50422-00292
Giải tư 85809-45361-94927-07846-44767-29398-21181
Giải năm 7610
Giải sáu 7369-4742-8482
Giải bảy 298
Giải tám 41
KQXS Thừa Thiên Huế 17/01/2022
Giải đặc biệt 146131 Đầu - Nháy
Giải nhất 83843 0: 06,05
1:
2: 23,26
3: 31,34
4: 43,49,41,43
5:
6: 63,61
7: 78
8: 88,89,80
9: 92,96

2 Nháy: 43
Giải nhì 74923
Giải ba 82863-70106
Giải tư 19326-10192-39296-33534-55805-16188-66461
Giải năm 5849
Giải sáu 0978-8741-1789
Giải bảy 843
Giải tám 80
KQXS Thừa Thiên Huế 10/01/2022
Giải đặc biệt 609738 Đầu - Nháy
Giải nhất 90341 0: 01
1: 12,12,10
2: 25,22
3: 38
4: 41
5: 56,52,54
6: 68
7: 74,72
8: 85,84
9: 95,92

2 Nháy: 12
Giải nhì 24456
Giải ba 87752-60201
Giải tư 03854-91225-73312-27374-32285-19712-81884
Giải năm 7368
Giải sáu 2495-6892-2410
Giải bảy 322
Giải tám 72

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình

BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 26/05/2022
87071416

Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 17h00 là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.