vào XSMB.top xem các cao thủ chốt số

vào RaoVat.me để tạo kênh bán hàng miễn phí - đăng tin rao vặt miễn phí
KQXS Thừa Thiên Huế 19/09/2022
Giải đặc biệt 016494 Đầu - Nháy
Giải nhất 15174 0: 03,03
1: 11,16
2:
3: 33
4:
5: 57,58,57
6: 66,69
7: 74,78,76
8: 80
9: 94,95,93,98

2 Nháy: 03,57
Giải nhì 88803
Giải ba 28595-04057
Giải tư 17878-81211-39958-82857-99176-91703-40693
Giải năm 6016
Giải sáu 9666-3933-1369
Giải bảy 980
Giải tám 98
KQXS Thừa Thiên Huế 18/09/2022
Giải đặc biệt 414556 Đầu - Nháy
Giải nhất 46612 0: 07
1: 12,18,14
2:
3: 33,38
4: 47,46,40,40
5: 56,52,58
6: 64,69
7: 77
8: 87,85
9:

2 Nháy: 40
Giải nhì 55533
Giải ba 95087-94247
Giải tư 40764-19152-44469-59646-06540-96138-96285
Giải năm 9118
Giải sáu 6414-6777-9907
Giải bảy 340
Giải tám 58
KQXS Thừa Thiên Huế 29/08/2022
Giải đặc biệt 373724 Đầu - Nháy
Giải nhất 76853 0: 03,04
1: 16
2: 24,28,23
3: 36,33,37,38,31
4: 47,44,40
5: 53,53
6:
7:
8:
9: 99,97

2 Nháy: 53
Giải nhì 34603
Giải ba 84416-91136
Giải tư 88347-82233-61399-81504-21628-95544-06637
Giải năm 0540
Giải sáu 5223-4138-4931
Giải bảy 053
Giải tám 97
KQXS Thừa Thiên Huế 28/08/2022
Giải đặc biệt 403252 Đầu - Nháy
Giải nhất 74666 0: 07,05,04
1:
2: 28
3:
4: 41,45
5: 52
6: 66,66,64,61,60,69
7: 74
8: 80
9: 93,95,92

2 Nháy: 66
Giải nhì 88966
Giải ba 66864-33307
Giải tư 59005-30661-55974-88693-66860-81595-97141
Giải năm 8592
Giải sáu 2204-9169-6380
Giải bảy 145
Giải tám 28
KQXS Thừa Thiên Huế 22/08/2022
Giải đặc biệt 404404 Đầu - Nháy
Giải nhất 31831 0: 04,04
1: 10,15
2:
3: 31,38
4: 40,49
5: 54,55
6: 67
7: 73,70
8: 89,82,86
9: 97,99

2 Nháy: 04
Giải nhì 20089
Giải ba 87810-64838
Giải tư 00654-04415-54097-74340-45882-35004-43299
Giải năm 8167
Giải sáu 8473-8670-8055
Giải bảy 949
Giải tám 86
KQXS Thừa Thiên Huế 15/08/2022
Giải đặc biệt 185346 Đầu - Nháy
Giải nhất 43396 0: 02,09,01
1: 18
2:
3: 35,34
4: 46,47,42,41
5: 55
6: 65,68,66,66
7:
8: 86,85
9: 96

2 Nháy: 66
Giải nhì 26002
Giải ba 80186-17618
Giải tư 13047-92185-10065-57609-30968-20466-60842
Giải năm 7041
Giải sáu 9566-3055-4835
Giải bảy 134
Giải tám 01
KQXS Thừa Thiên Huế 08/08/2022
Giải đặc biệt 552158 Đầu - Nháy
Giải nhất 74551 0:
1: 17,17
2: 25
3: 38,37,30
4: 44,46
5: 58,51,52,53
6: 66,61
7: 78
8: 86
9: 91,99

2 Nháy: 17
Giải nhì 98266
Giải ba 90791-02052
Giải tư 12417-61544-43717-05446-48738-23578-40537
Giải năm 6453
Giải sáu 7561-4686-7830
Giải bảy 499
Giải tám 25
KQXS Thừa Thiên Huế 01/08/2022
Giải đặc biệt 985387 Đầu - Nháy
Giải nhất 61520 0: 07
1: 13,19
2: 20,29
3: 39,30
4: 49
5: 55,57,51,51
6: 62,64
7:
8: 87
9: 97,94,95

2 Nháy: 51
Giải nhì 67713
Giải ba 97497-62694
Giải tư 78139-84462-94455-48619-78807-15529-67664
Giải năm 8095
Giải sáu 4957-5451-2330
Giải bảy 149
Giải tám 51
KQXS Thừa Thiên Huế 25/07/2022
Giải đặc biệt 766696 Đầu - Nháy
Giải nhất 37221 0: 05,00
1: 17
2: 21,25,20
3: 30,31
4: 49
5: 51,56,51,54
6: 64
7: 77
8: 80,82
9: 96

2 Nháy: 51
Giải nhì 94551
Giải ba 98256-51905
Giải tư 34930-16580-54125-54617-78631-85500-34420
Giải năm 3577
Giải sáu 7982-3451-1364
Giải bảy 154
Giải tám 49
KQXS Thừa Thiên Huế 18/07/2022
Giải đặc biệt 970648 Đầu - Nháy
Giải nhất 40630 0: 08,03
1:
2: 27,24,21
3: 30
4: 48,47,45
5:
6:
7: 77,78
8: 84,87,86
9: 99,94,99,93

2 Nháy: 99
Giải nhì 64347
Giải ba 50008-94099
Giải tư 29494-29884-46977-87887-54227-96399-12286
Giải năm 4478
Giải sáu 7824-9993-2945
Giải bảy 021
Giải tám 03
KQXS Thừa Thiên Huế 11/07/2022
Giải đặc biệt 546784 Đầu - Nháy
Giải nhất 85257 0: 00,08,01
1: 13,15
2: 20,22
3: 39
4: 42,42
5: 57,54
6: 64,60
7: 78,74
8: 84
9: 90

2 Nháy: 42
Giải nhì 87642
Giải ba 41700-75039
Giải tư 98464-05308-93113-64342-90190-46078-24154
Giải năm 2160
Giải sáu 9220-9901-9922
Giải bảy 874
Giải tám 15
KQXS Thừa Thiên Huế 04/07/2022
Giải đặc biệt 406203 Đầu - Nháy
Giải nhất 35176 0: 03
1: 19
2: 22
3: 39
4: 44,47,47,47,43,41
5: 57
6:
7: 76,72
8: 89,86
9: 96,95,90

3 Nháy: 47
Giải nhì 65119
Giải ba 00289-64944
Giải tư 70796-70195-90757-43639-93590-39547-46522
Giải năm 9272
Giải sáu 1447-7047-7343
Giải bảy 141
Giải tám 86
KQXS Thừa Thiên Huế 27/06/2022
Giải đặc biệt 956041 Đầu - Nháy
Giải nhất 73771 0: 05,08,08,09
1:
2: 22
3: 31
4: 41
5: 50,54,52,51
6: 61
7: 71,76,76
8: 82,80
9: 91

2 Nháy: 08,76
Giải nhì 51950
Giải ba 52031-28554
Giải tư 23661-97705-96308-23952-59491-69208-79051
Giải năm 0382
Giải sáu 2309-1222-6676
Giải bảy 876
Giải tám 80
KQXS Thừa Thiên Huế 20/06/2022
Giải đặc biệt 523451 Đầu - Nháy
Giải nhất 15131 0: 08,00
1: 14
2: 29,28
3: 31,38,37
4: 45,49
5: 51,51,52
6: 69
7: 70
8: 83,80
9: 94

2 Nháy: 51
Giải nhì 16914
Giải ba 29545-52308
Giải tư 40694-87600-94069-65029-63838-94751-93637
Giải năm 1183
Giải sáu 6970-8228-0649
Giải bảy 952
Giải tám 80
KQXS Thừa Thiên Huế 13/06/2022
Giải đặc biệt 918703 Đầu - Nháy
Giải nhất 13048 0: 03,01
1: 14,11,11
2: 23,24
3: 34
4: 48,48
5:
6: 61
7: 78,76,78
8: 85,85
9: 93,93

2 Nháy: 11,48,78,85,93
Giải nhì 74848
Giải ba 84593-94514
Giải tư 99285-61478-29576-26001-29385-74223-88111
Giải năm 1978
Giải sáu 4324-5961-5034
Giải bảy 093
Giải tám 11
KQXS Thừa Thiên Huế 06/06/2022
Giải đặc biệt 558222 Đầu - Nháy
Giải nhất 81629 0:
1: 12
2: 22,29,28,29
3: 35,35
4: 40
5: 53,55
6: 63
7: 71,71,75
8: 81,82
9: 91,98

2 Nháy: 29,35,71
Giải nhì 21335
Giải ba 04463-94881
Giải tư 03428-96671-20340-79329-51153-03491-66971
Giải năm 8312
Giải sáu 9198-5282-2075
Giải bảy 855
Giải tám 35
KQXS Thừa Thiên Huế 30/05/2022
Giải đặc biệt 091793 Đầu - Nháy
Giải nhất 50579 0: 00,09
1: 10
2: 24,23,24,25
3:
4: 42,49
5: 59
6: 64,65
7: 79,78
8:
9: 93,91,93,93

2 Nháy: 24
3 Nháy: 93
Giải nhì 97724
Giải ba 45191-68642
Giải tư 97423-72849-53764-37800-55993-12309-80424
Giải năm 7259
Giải sáu 3878-2210-7593
Giải bảy 825
Giải tám 65
KQXS Thừa Thiên Huế 23/05/2022
Giải đặc biệt 680384 Đầu - Nháy
Giải nhất 08498 0: 06
1: 13,11,19
2: 22
3: 30,38,34
4: 49
5:
6: 61,69
7: 79,76,73
8: 84,84
9: 98,98

2 Nháy: 84,98
Giải nhì 66730
Giải ba 86422-75713
Giải tư 45379-67298-30349-27176-82338-13761-28811
Giải năm 6219
Giải sáu 7434-3173-2284
Giải bảy 506
Giải tám 69
KQXS Thừa Thiên Huế 16/05/2022
Giải đặc biệt 411316 Đầu - Nháy
Giải nhất 15548 0:
1: 16,10
2: 26
3: 39,31,35
4: 48
5: 57,50
6: 63,63
7:
8: 89
9: 96,98,93,96,97,99

2 Nháy: 63,96
Giải nhì 47396
Giải ba 58039-72198
Giải tư 30057-12693-24796-93550-68563-46531-73589
Giải năm 2710
Giải sáu 4126-8063-5735
Giải bảy 497
Giải tám 99
KQXS Thừa Thiên Huế 09/05/2022
Giải đặc biệt 072572 Đầu - Nháy
Giải nhất 06072 0: 01
1: 16,14,11,14
2: 23
3: 39,32,30,32
4: 42
5:
6:
7: 72,72,78,72
8: 80,89
9: 94

2 Nháy: 14,32
3 Nháy: 72
Giải nhì 29439
Giải ba 47032-88516
Giải tư 18680-30830-98242-88994-89978-77614-51532
Giải năm 8572
Giải sáu 5611-3801-8714
Giải bảy 623
Giải tám 89

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình

BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 02/12/2022


Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 17h00 là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.