KQXS Thừa Thiên Huế 20/03/2023
Giải đặc biệt 686797 Đầu - Nháy
Giải nhất 72324 0: 03,02
1: 12
2: 24,27
3:
4: 48
5: 55,51,57,56
6: 63
7: 71,76,72
8: 83
9: 97,91,98
Giải nhì 83191
Giải ba 21271-33355
Giải tư 04076-40263-08248-33151-61198-59603-75302
Giải năm 7212
Giải sáu 4483-3957-8572
Giải bảy 456
Giải tám 27
KQXS Thừa Thiên Huế 19/03/2023
Giải đặc biệt 349293 Đầu - Nháy
Giải nhất 13533 0: 00,02,03
1: 13,12
2: 28,21,26
3: 33,35,36,38
4:
5:
6:
7: 78
8: 83,88
9: 93,99,92
Giải nhì 82928
Giải ba 42835-31200
Giải tư 92121-96313-63999-10536-41626-87992-46102
Giải năm 4438
Giải sáu 8978-4183-3903
Giải bảy 412
Giải tám 88
KQXS Thừa Thiên Huế 13/03/2023
Giải đặc biệt 362245 Đầu - Nháy
Giải nhất 05740 0: 05,01
1:
2: 22,28,22
3: 30,34
4: 45,40
5:
6: 61
7: 79,72
8: 84,86,88,88,80
9: 94

2 Nháy: 22,88
Giải nhì 41830
Giải ba 58084-52179
Giải tư 41186-05888-61188-26422-90328-94794-52522
Giải năm 8080
Giải sáu 2172-9761-4105
Giải bảy 301
Giải tám 34
KQXS Thừa Thiên Huế 12/03/2023
Giải đặc biệt 988631 Đầu - Nháy
Giải nhất 88713 0: 03
1: 13,13
2:
3: 31,39
4: 48
5: 57,59,51
6: 64,66,60
7: 74,78,70
8: 81
9: 94,97

2 Nháy: 13
Giải nhì 22481
Giải ba 24274-50964
Giải tư 15903-30294-55539-60278-32057-86259-88848
Giải năm 4766
Giải sáu 7751-0213-4297
Giải bảy 460
Giải tám 70
KQXS Thừa Thiên Huế 06/03/2023
Giải đặc biệt 191362 Đầu - Nháy
Giải nhất 18067 0:
1: 16,19,17
2:
3: 34
4: 41,45
5: 55
6: 62,67
7: 73
8: 85,86,85
9: 96,97,90,96,94

2 Nháy: 85,96
Giải nhì 30796
Giải ba 29085-34597
Giải tư 26586-78590-42141-50196-45816-84434-30294
Giải năm 3319
Giải sáu 8645-9055-2785
Giải bảy 817
Giải tám 73
KQXS Thừa Thiên Huế 05/03/2023
Giải đặc biệt 970562 Đầu - Nháy
Giải nhất 06167 0: 04,04,04
1: 15,12
2: 28
3:
4: 43
5:
6: 62,67,66
7:
8: 81,85,84,83
9: 93,97,92,90

3 Nháy: 04
Giải nhì 15593
Giải ba 03915-47704
Giải tư 24497-10481-19428-51485-53784-51104-62543
Giải năm 1204
Giải sáu 9492-5383-1712
Giải bảy 490
Giải tám 66
KQXS Thừa Thiên Huế 27/02/2023
Giải đặc biệt 982419 Đầu - Nháy
Giải nhất 29560 0: 05
1: 19,18,10
2: 27,25,21
3:
4: 45
5: 58,53
6: 60,66,65
7:
8: 86,80
9: 91,95,96
Giải nhì 89027
Giải ba 58786-69966
Giải tư 68091-33965-80525-71205-14195-40280-84958
Giải năm 0121
Giải sáu 2753-2918-8410
Giải bảy 896
Giải tám 45
KQXS Thừa Thiên Huế 26/02/2023
Giải đặc biệt 051810 Đầu - Nháy
Giải nhất 73327 0: 07,07,06
1: 10
2: 27,26,26,27
3: 34
4: 43
5:
6: 69
7: 71
8: 84,80,80,80
9: 92,97

2 Nháy: 07,26,27
3 Nháy: 80
Giải nhì 48592
Giải ba 97169-58007
Giải tư 88307-21171-67084-53626-65326-15480-89997
Giải năm 2980
Giải sáu 8734-1927-2743
Giải bảy 306
Giải tám 80
KQXS Thừa Thiên Huế 20/02/2023
Giải đặc biệt 815920 Đầu - Nháy
Giải nhất 21273 0: 01,09
1:
2: 20,20
3: 34,34,39
4: 46
5: 58
6: 61
7: 73,78,72,74,71
8: 81,85
9: 90

2 Nháy: 20,34
Giải nhì 29690
Giải ba 78634-09734
Giải tư 14378-52072-45974-65881-66739-82820-82801
Giải năm 3985
Giải sáu 7671-0546-5209
Giải bảy 661
Giải tám 58
KQXS Thừa Thiên Huế 19/02/2023
Giải đặc biệt 979078 Đầu - Nháy
Giải nhất 37929 0: 02
1: 18
2: 29,20,25
3: 38
4: 43,44,47,46
5:
6: 65,62,61,60
7: 78,71
8: 81
9: 94
Giải nhì 24438
Giải ba 44665-28620
Giải tư 23062-07771-62402-62818-37025-59843-13761
Giải năm 9094
Giải sáu 6844-1460-9247
Giải bảy 281
Giải tám 46
KQXS Thừa Thiên Huế 13/02/2023
Giải đặc biệt 349306 Đầu - Nháy
Giải nhất 28590 0: 06,08,02
1: 15
2: 23,25
3:
4: 42,45,49
5:
6: 65,64
7: 75,70
8: 82,84
9: 90,95,93
Giải nhì 02008
Giải ba 66442-64882
Giải tư 08645-41249-43802-48723-71595-67665-18993
Giải năm 0775
Giải sáu 3515-8925-1484
Giải bảy 964
Giải tám 70
KQXS Thừa Thiên Huế 12/02/2023
Giải đặc biệt 296078 Đầu - Nháy
Giải nhất 65184 0: 00,08,01,05
1: 14
2: 21
3: 34
4: 40
5: 58,54
6: 62,61
7: 78,78
8: 84
9: 91,96,96

2 Nháy: 78,96
Giải nhì 58591
Giải ba 05458-86100
Giải tư 93740-05496-89321-16754-39996-62034-94878
Giải năm 5214
Giải sáu 2508-3562-9101
Giải bảy 261
Giải tám 05
KQXS Thừa Thiên Huế 06/02/2023
Giải đặc biệt 883941 Đầu - Nháy
Giải nhất 72612 0: 04,07
1: 12,15
2: 27,28,22,25
3: 35,37
4: 41
5: 59
6: 63,64
7: 78
8: 87
9: 97,91
Giải nhì 37304
Giải ba 73727-77435
Giải tư 47397-29763-26059-15428-59864-61078-32815
Giải năm 1722
Giải sáu 4987-7007-2537
Giải bảy 291
Giải tám 25
KQXS Thừa Thiên Huế 05/02/2023
Giải đặc biệt 093109 Đầu - Nháy
Giải nhất 74332 0: 09,08,00
1: 12,14
2: 27
3: 32
4: 45
5:
6: 65,60,63
7: 76,77,79,77
8: 84
9: 91,97

2 Nháy: 77
Giải nhì 97912
Giải ba 74008-09991
Giải tư 61665-71276-92945-26677-10879-75727-83577
Giải năm 7860
Giải sáu 8084-4563-9297
Giải bảy 800
Giải tám 14
KQXS Thừa Thiên Huế 30/01/2023
Giải đặc biệt 992633 Đầu - Nháy
Giải nhất 00082 0:
1: 16,15,19
2: 23,26,25
3: 33
4: 49,48
5: 53,58,56
6: 63,67
7: 76,72
8: 82
9: 95
Giải nhì 16016
Giải ba 24763-68949
Giải tư 54348-70876-33723-86295-01667-36615-55926
Giải năm 1419
Giải sáu 1672-1553-9658
Giải bảy 156
Giải tám 25
KQXS Thừa Thiên Huế 29/01/2023
Giải đặc biệt 496565 Đầu - Nháy
Giải nhất 12356 0: 03
1: 18
2: 25,28
3: 37,37
4: 48
5: 56,55,59,51,53
6: 65,61
7: 73,75,77
8: 88
9:

2 Nháy: 37
Giải nhì 44488
Giải ba 51155-70773
Giải tư 49859-35775-95651-16848-45937-72177-56025
Giải năm 7628
Giải sáu 3437-8803-3353
Giải bảy 961
Giải tám 18
KQXS Thừa Thiên Huế 23/01/2023
Giải đặc biệt 013817 Đầu - Nháy
Giải nhất 55818 0: 01,05
1: 17,18,12,18,19
2:
3: 36
4: 44,41
5: 55
6: 61,66,69
7: 74
8: 82
9: 98,91

2 Nháy: 18
Giải nhì 02501
Giải ba 50436-52461
Giải tư 43744-24366-42005-60174-92998-32869-45441
Giải năm 5712
Giải sáu 1382-9255-7491
Giải bảy 618
Giải tám 19
KQXS Thừa Thiên Huế 22/01/2023
Giải đặc biệt 517931 Đầu - Nháy
Giải nhất 83596 0:
1: 12
2: 26,23,27,20
3: 31,38
4: 41,40
5: 50,58,50
6: 62
7: 76,73
8: 83
9: 96,98

2 Nháy: 50
Giải nhì 75926
Giải ba 03062-71941
Giải tư 35423-05498-06040-17750-51638-21858-57612
Giải năm 8150
Giải sáu 3676-8973-2527
Giải bảy 220
Giải tám 83
KQXS Thừa Thiên Huế 16/01/2023
Giải đặc biệt 855453 Đầu - Nháy
Giải nhất 58304 0: 04
1:
2: 23
3: 39
4: 49,43
5: 53,52
6: 65,63,62,65,67,67
7: 74
8: 85,82
9: 97,98

2 Nháy: 65,67
Giải nhì 47849
Giải ba 30552-71043
Giải tư 43265-94963-19097-57523-46462-19539-95685
Giải năm 5565
Giải sáu 1867-4767-7682
Giải bảy 398
Giải tám 74
KQXS Thừa Thiên Huế 15/01/2023
Giải đặc biệt 455321 Đầu - Nháy
Giải nhất 50877 0: 01,06
1: 13,12,19
2: 21,26
3: 30
4: 45
5: 55
6:
7: 77
8: 84,84,83,88,87,82
9: 94

2 Nháy: 84
Giải nhì 20984
Giải ba 78413-00001
Giải tư 11645-32955-85584-18583-55488-50106-56512
Giải năm 2630
Giải sáu 7026-1419-7394
Giải bảy 787
Giải tám 82

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình

BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 25/03/2023


Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 17h00 là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.


vào web XSMB.top xem các cao thủ chốt số - Đăng ký chốt số để kiếm tiền