KQXS Thừa Thiên Huế 29/11/2021
Giải đặc biệt 026335 Đầu - Nháy
Giải nhất 12281 0: 07,09,00
1: 16
2: 22
3: 35,39
4: 46,44
5: 55,51
6: 68,68
7:
8: 81,82,80,83,81
9:

2 Nháy: 68,81
Giải nhì 48582
Giải ba 89516-90868
Giải tư 86868-50539-46280-89046-09222-52807-21709
Giải năm 9083
Giải sáu 6955-9700-2881
Giải bảy 644
Giải tám 51
KQXS Thừa Thiên Huế 22/11/2021
Giải đặc biệt 488771 Đầu - Nháy
Giải nhất 06270 0:
1: 16,14,12
2:
3: 32,31
4:
5: 52,57,59,55,51,55
6: 64
7: 71,70,70
8: 86,89
9: 95

2 Nháy: 55,70
Giải nhì 45716
Giải ba 70852-80495
Giải tư 83470-12057-81386-93532-10989-94564-20059
Giải năm 8114
Giải sáu 8555-6931-4651
Giải bảy 012
Giải tám 55
KQXS Thừa Thiên Huế 15/11/2021
Giải đặc biệt 390800 Đầu - Nháy
Giải nhất 54200 0: 00,00,06
1: 10
2: 29,22
3:
4: 44
5: 53,53,53,50
6: 63,62
7: 76,72,78
8: 81
9: 90

2 Nháy: 00
3 Nháy: 53
Giải nhì 91263
Giải ba 87576-59290
Giải tư 31453-75881-53629-76906-62822-89562-08110
Giải năm 4772
Giải sáu 4144-7453-3778
Giải bảy 653
Giải tám 50
KQXS Thừa Thiên Huế 08/11/2021
Giải đặc biệt 036018 Đầu - Nháy
Giải nhất 18180 0: 04,01,08
1: 18,14,10
2:
3: 37
4: 41
5: 56
6: 62,69,65,62
7: 77,72
8: 80
9: 90,90

2 Nháy: 62,90
Giải nhì 04404
Giải ba 53662-21041
Giải tư 36177-19501-32869-30214-46537-01656-24165
Giải năm 0472
Giải sáu 8210-3590-7762
Giải bảy 608
Giải tám 90
KQXS Thừa Thiên Huế 01/11/2021
Giải đặc biệt 992501 Đầu - Nháy
Giải nhất 83804 0: 01,04,01,09,04
1: 18
2: 28,21
3: 35,39,32,33
4: 48,44,44
5:
6: 64
7:
8: 80
9: 91

2 Nháy: 01,04,44
Giải nhì 57701
Giải ba 77928-02535
Giải tư 32339-46548-51932-65764-62521-52180-30009
Giải năm 2591
Giải sáu 0018-5833-2944
Giải bảy 304
Giải tám 44
KQXS Thừa Thiên Huế 25/10/2021
Giải đặc biệt 622726 Đầu - Nháy
Giải nhất 18373 0: 04
1: 12,17
2: 26,24,23,25,22,23,28,20,22
3:
4: 42
5:
6: 63
7: 73
8: 89
9: 95,92

2 Nháy: 22,23
Giải nhì 16563
Giải ba 27924-07242
Giải tư 90112-79123-67289-97825-04217-55322-87223
Giải năm 3128
Giải sáu 7595-1120-0392
Giải bảy 304
Giải tám 22
KQXS Thừa Thiên Huế 18/10/2021
Giải đặc biệt 848313 Đầu - Nháy
Giải nhất 54783 0: 07
1: 13,11
2: 25
3: 35,36
4: 43,45,40
5: 55,57
6: 65
7:
8: 83,84,88,87
9: 93,98
Giải nhì 22635
Giải ba 33955-86893
Giải tư 53243-13157-51911-64784-93865-41498-51545
Giải năm 9536
Giải sáu 6025-0588-7640
Giải bảy 687
Giải tám 07
KQXS Thừa Thiên Huế 11/10/2021
Giải đặc biệt 226378 Đầu - Nháy
Giải nhất 49481 0: 07,06,08,01
1: 10
2:
3: 35
4: 44
5: 53
6: 68
7: 78,76
8: 81,85,80,87,87
9: 92,97

2 Nháy: 87
Giải nhì 14935
Giải ba 55644-33992
Giải tư 19868-99585-89107-20280-93906-87608-04287
Giải năm 1401
Giải sáu 3810-2376-9287
Giải bảy 797
Giải tám 53
KQXS Thừa Thiên Huế 04/10/2021
Giải đặc biệt 934122 Đầu - Nháy
Giải nhất 45348 0: 03
1:
2: 22,24,22
3: 38,32
4: 48,46,45
5: 55,51,55,52
6: 60
7: 77,79
8: 82
9: 94

2 Nháy: 22,55
Giải nhì 06824
Giải ba 17422-10760
Giải tư 83155-87338-18532-51951-25382-31994-95077
Giải năm 3946
Giải sáu 3003-0245-7955
Giải bảy 579
Giải tám 52
KQXS Thừa Thiên Huế 27/09/2021
Giải đặc biệt 968629 Đầu - Nháy
Giải nhất 23014 0: 01,06,09
1: 14,16,17
2: 29,23,28
3: 30
4: 48
5: 58,56
6: 64
7:
8: 81
9: 93,94,97
Giải nhì 49593
Giải ba 26694-38730
Giải tư 82916-84023-46217-07864-15401-82306-65528
Giải năm 6758
Giải sáu 3448-8797-2209
Giải bảy 781
Giải tám 56
KQXS Thừa Thiên Huế 20/09/2021
Giải đặc biệt 920143 Đầu - Nháy
Giải nhất 33316 0:
1: 16,17
2: 22
3: 30,38,35
4: 43,45,49
5:
6: 69,64
7: 75
8: 83,84,83,84
9: 91,99

2 Nháy: 83,84
Giải nhì 53683
Giải ba 38622-35684
Giải tư 65383-83045-84591-30730-17738-00735-63317
Giải năm 5869
Giải sáu 0984-0464-4275
Giải bảy 149
Giải tám 99
KQXS Thừa Thiên Huế 13/09/2021
Giải đặc biệt 825912 Đầu - Nháy
Giải nhất 25510 0: 01
1: 12,10,16
2:
3: 30,35,37
4: 40,47,43
5: 51
6: 68
7: 72,73
8: 86
9: 94,97,93
Giải nhì 59630
Giải ba 71340-28694
Giải tư 59835-91572-89916-38637-61801-04051-14947
Giải năm 9097
Giải sáu 2986-2068-8493
Giải bảy 543
Giải tám 73
KQXS Thừa Thiên Huế 06/09/2021
Giải đặc biệt 662001 Đầu - Nháy
Giải nhất 04798 0: 01,00,04,02
1:
2: 29,29
3: 39,30,30,34,31
4: 44
5: 57
6:
7: 79,73
8: 88,86
9: 98

2 Nháy: 29,30
Giải nhì 30339
Giải ba 29179-51400
Giải tư 13830-28430-12334-88088-11004-65631-66302
Giải năm 8044
Giải sáu 2857-7686-8273
Giải bảy 729
Giải tám 29
KQXS Thừa Thiên Huế 30/08/2021
Giải đặc biệt 72543 Đầu - Nháy
Giải nhất 94251 0: 05
1: 10
2: 24
3: 38,34
4: 43,41,42
5: 51,57,51
6: 62
7: 78
8: 83
9: 98,98,90,94

2 Nháy: 51,98
Giải nhì 91205
Giải ba 23757-30338
Giải tư 50841-33951-07183-70742-63324-76898-85398
Giải năm 5278
Giải sáu 4662-0290-5694
Giải bảy 610
Giải tám 34
KQXS Thừa Thiên Huế 16/08/2021
Giải đặc biệt 444589 Đầu - Nháy
Giải nhất 39505 0: 05,08
1: 11,11,13
2: 28,26
3: 36
4:
5: 58,50,51,52,52
6: 60,68
7: 78
8: 89
9: 93

2 Nháy: 11,52
Giải nhì 84928
Giải ba 74511-13858
Giải tư 51160-16450-93051-06726-08378-80708-41468
Giải năm 2611
Giải sáu 1852-9352-7013
Giải bảy 993
Giải tám 36
KQXS Thừa Thiên Huế 09/08/2021
Giải đặc biệt 796239 Đầu - Nháy
Giải nhất 27903 0: 03,02,00
1: 12
2: 23,24
3: 39
4: 41
5: 59,58,56
6: 61
7: 76,77
8: 84,80,88
9: 95
Giải nhì 96884
Giải ba 47761-04141
Giải tư 09502-97759-63823-83412-55000-91358-23795
Giải năm 4624
Giải sáu 8576-0480-3677
Giải bảy 188
Giải tám 56
KQXS Thừa Thiên Huế 26/07/2021
Giải đặc biệt 692613 Đầu - Nháy
Giải nhất 68914 0:
1: 13,14,14,12
2: 29,27
3:
4:
5: 58,52
6: 64,69,66
7: 77,75,73,74
8: 89
9: 98,93

2 Nháy: 14
Giải nhì 05258
Giải ba 00298-97377
Giải tư 93593-98975-19889-41964-14152-49814-19273
Giải năm 7674
Giải sáu 1829-4012-0569
Giải bảy 627
Giải tám 66
KQXS Thừa Thiên Huế 19/07/2021
Giải đặc biệt 481060 Đầu - Nháy
Giải nhất 97033 0: 03,04,09
1: 10,17
2: 29
3: 33,35
4: 42
5:
6: 60,66,63,63
7: 75,76
8: 85,80
9: 90

2 Nháy: 63
Giải nhì 11166
Giải ba 18810-07829
Giải tư 85775-07576-90303-63404-10085-01080-26042
Giải năm 1535
Giải sáu 8209-1690-7963
Giải bảy 217
Giải tám 63
KQXS Thừa Thiên Huế 12/07/2021
Giải đặc biệt 572412 Đầu - Nháy
Giải nhất 30964 0: 03,09
1: 12,14,16,10,13
2: 24
3:
4: 43,40,42,42
5: 53
6: 64,66,61
7:
8: 80
9: 90

2 Nháy: 42
Giải nhì 34543
Giải ba 35666-05353
Giải tư 79903-84814-17916-68890-65240-49610-42542
Giải năm 8213
Giải sáu 6642-9624-0009
Giải bảy 680
Giải tám 61
KQXS Thừa Thiên Huế 05/07/2021
Giải đặc biệt 391179 Đầu - Nháy
Giải nhất 66209 0: 09,05,01
1:
2: 26
3: 37
4: 42
5:
6: 62
7: 79,71,78,73,71
8: 80,87,89,81
9: 92,91

2 Nháy: 71
Giải nhì 93462
Giải ba 41542-32580
Giải tư 29026-78592-22287-56037-19205-95771-42101
Giải năm 1978
Giải sáu 1073-5691-2089
Giải bảy 571
Giải tám 81

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình

BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 03/12/2021


Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 17h00 là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.