KQXS Thừa Thiên Huế 26/09/2023
Giải đặc biệt 914754 Đầu - Nháy
Giải nhất 09839 0: 00
1: 19
2: 20
3: 39,36
4: 48,49
5: 54,57,56
6: 66,62
7: 73,73
8: 87,82,82
9: 98

2 Nháy: 73,82
Giải nhì 24173
Giải ba 62573-01348
Giải tư 67749-57236-57366-41800-98857-08887-78119
Giải năm 7998
Giải sáu 7382-5262-2356
Giải bảy 882
Giải tám 20
KQXS Thừa Thiên Huế 25/09/2023
Giải đặc biệt 364275 Đầu - Nháy
Giải nhất 33842 0: 00,08
1: 17,12
2: 25
3: 36,38
4: 42,45
5: 58
6: 66,64
7: 75
8: 88,85,82
9: 93,93

2 Nháy: 93
Giải nhì 96588
Giải ba 49117-96866
Giải tư 23585-45493-47400-82858-45325-47764-35308
Giải năm 5336
Giải sáu 2182-1412-8738
Giải bảy 093
Giải tám 45
KQXS Thừa Thiên Huế 24/09/2023
Giải đặc biệt 612558 Đầu - Nháy
Giải nhất 16671 0: 07
1: 10,18
2: 20,26,27
3:
4: 42
5: 58,55,56
6:
7: 71,76,71
8: 84,82,85,85
9: 96

2 Nháy: 71,85
Giải nhì 78620
Giải ba 32955-70010
Giải tư 09296-87407-04384-90542-29756-81818-35182
Giải năm 9685
Giải sáu 4985-6976-9871
Giải bảy 126
Giải tám 27
KQXS Thừa Thiên Huế 23/09/2023
Giải đặc biệt 612558 Đầu - Nháy
Giải nhất 16671 0: 07
1: 10,18
2: 20,26,27
3:
4: 42
5: 58,55,56
6:
7: 71,76,71
8: 84,82,85,85
9: 96

2 Nháy: 71,85
Giải nhì 78620
Giải ba 32955-70010
Giải tư 09296-87407-04384-90542-29756-81818-35182
Giải năm 9685
Giải sáu 4985-6976-9871
Giải bảy 126
Giải tám 27
KQXS Thừa Thiên Huế 22/09/2023
Giải đặc biệt 612558 Đầu - Nháy
Giải nhất 16671 0: 07
1: 10,18
2: 20,26,27
3:
4: 42
5: 58,55,56
6:
7: 71,76,71
8: 84,82,85,85
9: 96

2 Nháy: 71,85
Giải nhì 78620
Giải ba 32955-70010
Giải tư 09296-87407-04384-90542-29756-81818-35182
Giải năm 9685
Giải sáu 4985-6976-9871
Giải bảy 126
Giải tám 27
KQXS Thừa Thiên Huế 21/09/2023
Giải đặc biệt 612558 Đầu - Nháy
Giải nhất 16671 0: 07
1: 10,18
2: 20,26,27
3:
4: 42
5: 58,55,56
6:
7: 71,76,71
8: 84,82,85,85
9: 96

2 Nháy: 71,85
Giải nhì 78620
Giải ba 32955-70010
Giải tư 09296-87407-04384-90542-29756-81818-35182
Giải năm 9685
Giải sáu 4985-6976-9871
Giải bảy 126
Giải tám 27
KQXS Thừa Thiên Huế 20/09/2023
Giải đặc biệt 612558 Đầu - Nháy
Giải nhất 16671 0: 07
1: 10,18
2: 20,26,27
3:
4: 42
5: 58,55,56
6:
7: 71,76,71
8: 84,82,85,85
9: 96

2 Nháy: 71,85
Giải nhì 78620
Giải ba 32955-70010
Giải tư 09296-87407-04384-90542-29756-81818-35182
Giải năm 9685
Giải sáu 4985-6976-9871
Giải bảy 126
Giải tám 27
KQXS Thừa Thiên Huế 19/09/2023
Giải đặc biệt 612558 Đầu - Nháy
Giải nhất 16671 0: 07
1: 10,18
2: 20,26,27
3:
4: 42
5: 58,55,56
6:
7: 71,76,71
8: 84,82,85,85
9: 96

2 Nháy: 71,85
Giải nhì 78620
Giải ba 32955-70010
Giải tư 09296-87407-04384-90542-29756-81818-35182
Giải năm 9685
Giải sáu 4985-6976-9871
Giải bảy 126
Giải tám 27
KQXS Thừa Thiên Huế 17/09/2023
Giải đặc biệt 120125 Đầu - Nháy
Giải nhất 98481 0:
1: 13
2: 25,21,29,25,20,28
3: 30
4: 48
5: 58
6: 60
7: 78
8: 81,83
9: 91,94,93,96

2 Nháy: 25
Giải nhì 57621
Giải ba 49291-89394
Giải tư 05283-03330-50893-39629-41448-08813-26260
Giải năm 6025
Giải sáu 3596-7058-5620
Giải bảy 878
Giải tám 28
KQXS Thừa Thiên Huế 16/09/2023
Giải đặc biệt 120125 Đầu - Nháy
Giải nhất 98481 0:
1: 13
2: 25,21,29,25,20,28
3: 30
4: 48
5: 58
6: 60
7: 78
8: 81,83
9: 91,94,93,96

2 Nháy: 25
Giải nhì 57621
Giải ba 49291-89394
Giải tư 05283-03330-50893-39629-41448-08813-26260
Giải năm 6025
Giải sáu 3596-7058-5620
Giải bảy 878
Giải tám 28
KQXS Thừa Thiên Huế 15/09/2023
Giải đặc biệt 120125 Đầu - Nháy
Giải nhất 98481 0:
1: 13
2: 25,21,29,25,20,28
3: 30
4: 48
5: 58
6: 60
7: 78
8: 81,83
9: 91,94,93,96

2 Nháy: 25
Giải nhì 57621
Giải ba 49291-89394
Giải tư 05283-03330-50893-39629-41448-08813-26260
Giải năm 6025
Giải sáu 3596-7058-5620
Giải bảy 878
Giải tám 28
KQXS Thừa Thiên Huế 14/09/2023
Giải đặc biệt 120125 Đầu - Nháy
Giải nhất 98481 0:
1: 13
2: 25,21,29,25,20,28
3: 30
4: 48
5: 58
6: 60
7: 78
8: 81,83
9: 91,94,93,96

2 Nháy: 25
Giải nhì 57621
Giải ba 49291-89394
Giải tư 05283-03330-50893-39629-41448-08813-26260
Giải năm 6025
Giải sáu 3596-7058-5620
Giải bảy 878
Giải tám 28
KQXS Thừa Thiên Huế 13/09/2023
Giải đặc biệt 120125 Đầu - Nháy
Giải nhất 98481 0:
1: 13
2: 25,21,29,25,20,28
3: 30
4: 48
5: 58
6: 60
7: 78
8: 81,83
9: 91,94,93,96

2 Nháy: 25
Giải nhì 57621
Giải ba 49291-89394
Giải tư 05283-03330-50893-39629-41448-08813-26260
Giải năm 6025
Giải sáu 3596-7058-5620
Giải bảy 878
Giải tám 28
KQXS Thừa Thiên Huế 12/09/2023
Giải đặc biệt 120125 Đầu - Nháy
Giải nhất 98481 0:
1: 13
2: 25,21,29,25,20,28
3: 30
4: 48
5: 58
6: 60
7: 78
8: 81,83
9: 91,94,93,96

2 Nháy: 25
Giải nhì 57621
Giải ba 49291-89394
Giải tư 05283-03330-50893-39629-41448-08813-26260
Giải năm 6025
Giải sáu 3596-7058-5620
Giải bảy 878
Giải tám 28
KQXS Thừa Thiên Huế 11/09/2023
Giải đặc biệt 120125 Đầu - Nháy
Giải nhất 98481 0:
1: 13
2: 25,21,29,25,20,28
3: 30
4: 48
5: 58
6: 60
7: 78
8: 81,83
9: 91,94,93,96

2 Nháy: 25
Giải nhì 57621
Giải ba 49291-89394
Giải tư 05283-03330-50893-39629-41448-08813-26260
Giải năm 6025
Giải sáu 3596-7058-5620
Giải bảy 878
Giải tám 28
KQXS Thừa Thiên Huế 10/09/2023
Giải đặc biệt 321036 Đầu - Nháy
Giải nhất 77165 0: 04,04,06
1:
2: 24,29,28
3: 36
4: 43
5: 58,54
6: 65,67,63
7: 76,72,78
8: 87
9: 92

2 Nháy: 04
Giải nhì 29176
Giải ba 41258-55604
Giải tư 31304-52824-90054-04672-89829-82643-96567
Giải năm 7363
Giải sáu 7106-9428-0892
Giải bảy 787
Giải tám 78
KQXS Thừa Thiên Huế 04/09/2023
Giải đặc biệt 507273 Đầu - Nháy
Giải nhất 14739 0: 04,07
1: 14
2: 27,22
3: 39,34
4: 40
5: 51
6: 66,62
7: 73,79,76,79
8: 86,89
9: 90

2 Nháy: 79
Giải nhì 88379
Giải ba 28427-20934
Giải tư 51466-73690-54740-58876-53751-63304-36686
Giải năm 2714
Giải sáu 9707-3762-2979
Giải bảy 889
Giải tám 22
KQXS Thừa Thiên Huế 03/09/2023
Giải đặc biệt 555275 Đầu - Nháy
Giải nhất 96867 0: 00,04
1: 16,13
2: 25
3: 38
4: 47,46
5:
6: 67,68,69,67
7: 75,77,71
8: 83,80
9: 91

2 Nháy: 67
Giải nhì 51247
Giải ba 30046-43116
Giải tư 68725-94983-42477-67568-01400-01869-98504
Giải năm 0113
Giải sáu 9871-9191-3367
Giải bảy 280
Giải tám 38
KQXS Thừa Thiên Huế 28/08/2023
Giải đặc biệt 464825 Đầu - Nháy
Giải nhất 35241 0: 00,06
1:
2: 25,25,27
3: 33
4: 41
5: 51,50
6: 65,60
7: 70,75
8: 83
9: 92,97,93,91

2 Nháy: 25
Giải nhì 55770
Giải ba 24600-02792
Giải tư 09797-19375-55425-19851-49083-52093-59006
Giải năm 0865
Giải sáu 4160-2650-7433
Giải bảy 391
Giải tám 27
KQXS Thừa Thiên Huế 27/08/2023
Giải đặc biệt 842075 Đầu - Nháy
Giải nhất 67515 0:
1: 15,13,18,17
2:
3: 31,30
4:
5: 54,53,57,53
6: 64,61
7: 75,70
8: 81,80,86
9: 93

2 Nháy: 53
Giải nhì 53231
Giải ba 62813-17981
Giải tư 71464-25130-82654-17418-47870-48893-27480
Giải năm 8517
Giải sáu 4961-7786-4653
Giải bảy 557
Giải tám 53

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình

BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 27/09/2023


Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 17h00 là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.


vào web Kết Quả Nét xem các số đẹp hôm nay