KQXS Kiên Giang 18/09/2022
Giải đặc biệt 452295 Đầu - Nháy
Giải nhất 10876 0: 02,07,04
1: 11
2: 27,22,23,22,21
3: 39
4: 40
5: 54
6: 61
7: 76,75
8:
9: 95,97,92

2 Nháy: 22
Giải nhì 40627
Giải ba 22161-98822
Giải tư 15823-56475-23302-17054-38507-74239-63897
Giải năm 4640
Giải sáu 1204-0292-8811
Giải bảy 222
Giải tám 21
KQXS Kiên Giang 28/08/2022
Giải đặc biệt 442607 Đầu - Nháy
Giải nhất 81072 0: 07,02,07,09
1: 13,10
2: 21
3: 31
4: 46
5: 55
6: 61
7: 72,79,79,73
8: 81
9: 92,91

2 Nháy: 07,79
Giải nhì 82981
Giải ba 77479-52313
Giải tư 14892-85731-53802-42507-73946-82191-36279
Giải năm 8509
Giải sáu 9061-3510-9921
Giải bảy 455
Giải tám 73
KQXS Kiên Giang 21/08/2022
Giải đặc biệt 200289 Đầu - Nháy
Giải nhất 97537 0: 01,02,03
1:
2: 22,21
3: 37
4: 42,48
5: 50,50,55,50
6: 60,61
7:
8: 89,85,86
9: 92

3 Nháy: 50
Giải nhì 46550
Giải ba 62001-79202
Giải tư 37750-50122-75385-73355-73503-42286-23921
Giải năm 6560
Giải sáu 2761-2350-2242
Giải bảy 592
Giải tám 48
KQXS Kiên Giang 14/08/2022
Giải đặc biệt 959695 Đầu - Nháy
Giải nhất 13693 0: 03,02,02,05
1: 14,18,19
2: 23,21
3: 39
4:
5:
6:
7: 71,74,78
8: 82
9: 95,93,97,92

2 Nháy: 02
Giải nhì 37903
Giải ba 00314-24539
Giải tư 35718-30602-40102-54723-59782-84905-57921
Giải năm 0119
Giải sáu 2471-3474-1778
Giải bảy 797
Giải tám 92
KQXS Kiên Giang 07/08/2022
Giải đặc biệt 225485 Đầu - Nháy
Giải nhất 43821 0: 07,01
1: 11
2: 21,23,28,24,21
3: 39,39
4: 47
5: 53,55
6: 60,64
7:
8: 85,86,85
9:

2 Nháy: 21,39,85
Giải nhì 23260
Giải ba 55353-19923
Giải tư 57739-05786-86047-64239-95628-46485-92111
Giải năm 5424
Giải sáu 3707-8501-9455
Giải bảy 364
Giải tám 21
KQXS Kiên Giang 31/07/2022
Giải đặc biệt 720314 Đầu - Nháy
Giải nhất 88043 0:
1: 14,18
2: 29,28,27
3: 31
4: 43,47,48,42
5: 50,52,52,59
6: 68,64
7: 75
8: 87
9:

2 Nháy: 52
Giải nhì 51447
Giải ba 44787-92048
Giải tư 87629-53250-39475-83268-67352-83028-31827
Giải năm 4231
Giải sáu 9542-0664-5318
Giải bảy 052
Giải tám 59
KQXS Kiên Giang 24/07/2022
Giải đặc biệt 409072 Đầu - Nháy
Giải nhất 95715 0:
1: 15,17,13,14
2:
3: 37,33
4: 42,47,41
5: 59,57
6: 60
7: 72,73
8: 80,81
9: 91,92
Giải nhì 31142
Giải ba 36591-33937
Giải tư 78880-87592-79381-24917-51913-83059-14573
Giải năm 6347
Giải sáu 8360-7714-2957
Giải bảy 441
Giải tám 33
KQXS Kiên Giang 17/07/2022
Giải đặc biệt 314232 Đầu - Nháy
Giải nhất 42993 0:
1: 19,15
2: 27
3: 32,37,35,36,39,32
4: 44
5: 57,51
6: 60
7: 70,74
8: 87,89
9: 93

2 Nháy: 32
Giải nhì 68087
Giải ba 84219-56370
Giải tư 54660-61837-24544-57835-40336-03874-17389
Giải năm 7227
Giải sáu 5439-9932-0715
Giải bảy 557
Giải tám 51
KQXS Kiên Giang 10/07/2022
Giải đặc biệt 941821 Đầu - Nháy
Giải nhất 06007 0: 07,09,01,08
1:
2: 21,22
3: 30,34
4: 45,49
5: 54
6:
7: 74,76
8: 83,89,86,84,86
9:

2 Nháy: 86
Giải nhì 90445
Giải ba 44974-31249
Giải tư 93483-38989-94954-92409-18886-99930-44284
Giải năm 4701
Giải sáu 4408-0076-0186
Giải bảy 634
Giải tám 22
KQXS Kiên Giang 03/07/2022
Giải đặc biệt 698365 Đầu - Nháy
Giải nhất 03110 0: 08
1: 10,17
2: 23,24
3: 33,35
4: 48
5: 57
6: 65,60,64,65,63
7: 70,72
8:
9: 98,95

2 Nháy: 65
Giải nhì 15460
Giải ba 43570-89148
Giải tư 79123-34433-49072-34264-38798-42935-09557
Giải năm 0865
Giải sáu 5224-3963-4795
Giải bảy 308
Giải tám 17
KQXS Kiên Giang 26/06/2022
Giải đặc biệt 099904 Đầu - Nháy
Giải nhất 00957 0: 04,02
1: 13
2: 21,25,20,24,24
3: 37
4:
5: 57,56,51
6:
7: 77
8: 80
9: 99,96,98,91

2 Nháy: 24
Giải nhì 37721
Giải ba 60325-97899
Giải tư 25702-16656-86737-03920-73196-11313-20351
Giải năm 8298
Giải sáu 7191-8380-6524
Giải bảy 777
Giải tám 24
KQXS Kiên Giang 19/06/2022
Giải đặc biệt 659215 Đầu - Nháy
Giải nhất 34085 0:
1: 15
2: 22
3: 38,33,39
4: 43,43
5: 55,56,57,52
6:
7: 78,78,78
8: 85,80,86
9: 92

2 Nháy: 43
3 Nháy: 78
Giải nhì 49055
Giải ba 74143-59038
Giải tư 90978-16680-02592-78733-01522-86156-50057
Giải năm 2678
Giải sáu 6886-1539-2978
Giải bảy 543
Giải tám 52
KQXS Kiên Giang 12/06/2022
Giải đặc biệt 152901 Đầu - Nháy
Giải nhất 13659 0: 01,07
1: 10
2:
3: 31
4: 45,49,46,48
5: 59,54
6: 60
7: 72
8: 80,84,86,82
9: 94,95
Giải nhì 39480
Giải ba 21045-99249
Giải tư 38394-54972-07310-83484-63786-04546-59748
Giải năm 3695
Giải sáu 4507-4482-8731
Giải bảy 860
Giải tám 54
KQXS Kiên Giang 05/06/2022
Giải đặc biệt 582019 Đầu - Nháy
Giải nhất 45058 0:
1: 19,11,13,14,12
2: 21
3: 31,36,37,33
4: 44,40,45,43
5: 58,57
6:
7: 71
8:
9: 98
Giải nhì 68731
Giải ba 69244-90036
Giải tư 76598-54040-72211-82813-14821-24714-17657
Giải năm 2445
Giải sáu 6243-2412-6637
Giải bảy 671
Giải tám 33
KQXS Kiên Giang 29/05/2022
Giải đặc biệt 615562 Đầu - Nháy
Giải nhất 71374 0: 03,00,04
1: 14,15
2: 25,22,22,22
3: 38,38,39
4: 47
5:
6: 62,65
7: 74,70,71
8:
9:

2 Nháy: 38
3 Nháy: 22
Giải nhì 09425
Giải ba 48222-88922
Giải tư 60103-54114-07938-60800-64265-96670-53538
Giải năm 4904
Giải sáu 1015-7022-6647
Giải bảy 171
Giải tám 39
KQXS Kiên Giang 22/05/2022
Giải đặc biệt 042104 Đầu - Nháy
Giải nhất 12899 0: 04,01,02,05
1: 11,18,13
2: 22
3: 37
4: 44
5:
6: 61
7: 70,79,72,70,76
8: 89
9: 99

2 Nháy: 70
Giải nhì 44601
Giải ba 88302-80370
Giải tư 54679-85137-51889-30072-22822-99861-46470
Giải năm 3811
Giải sáu 4244-5418-7676
Giải bảy 405
Giải tám 13
KQXS Kiên Giang 15/05/2022
Giải đặc biệt 797080 Đầu - Nháy
Giải nhất 19873 0: 02
1: 17
2:
3:
4: 40,49,47,41
5: 57,56,57,54
6:
7: 73,76,75,77
8: 80
9: 92,93,93

2 Nháy: 57,93
Giải nhì 42192
Giải ba 98457-46656
Giải tư 67340-06776-44849-73147-00375-85117-36077
Giải năm 7102
Giải sáu 4257-9293-1093
Giải bảy 741
Giải tám 54
KQXS Kiên Giang 08/05/2022
Giải đặc biệt 221379 Đầu - Nháy
Giải nhất 75833 0: 02,01
1:
2: 25,25
3: 33,36
4: 45,43,43
5: 52,59,58
6:
7: 79,70,73,74
8:
9: 94,94

2 Nháy: 25,43,94
Giải nhì 94052
Giải ba 89425-99702
Giải tư 12570-33945-10073-82194-93994-64659-38974
Giải năm 5543
Giải sáu 0601-1058-7636
Giải bảy 943
Giải tám 25
KQXS Kiên Giang 01/05/2022
Giải đặc biệt 667024 Đầu - Nháy
Giải nhất 06930 0: 04,05
1: 14
2: 24,21,23,29
3: 30
4: 45,43
5: 59
6: 66,68,61
7:
8: 87,86,85
9: 98
Giải nhì 31021
Giải ba 39445-51587
Giải tư 33123-03004-95666-85168-61161-68859-51729
Giải năm 7343
Giải sáu 3114-8605-0086
Giải bảy 798
Giải tám 85
KQXS Kiên Giang 24/04/2022
Giải đặc biệt 389468 Đầu - Nháy
Giải nhất 82625 0:
1:
2: 25,28,29
3: 38,36,37
4:
5: 58,53,53
6: 68,62,67
7: 74
8: 86,85
9: 93,95,96

2 Nháy: 53
Giải nhì 18438
Giải ba 68786-82462
Giải tư 72028-72374-36158-99285-77167-56693-53253
Giải năm 3436
Giải sáu 2795-0437-0929
Giải bảy 196
Giải tám 53

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình

BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 04/10/2022


Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 17h00 là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.