KQXS Kiên Giang 22/05/2022
Giải đặc biệt 042104 Đầu - Nháy
Giải nhất 12899 0: 04,01,02,05
1: 11,18,13
2: 22
3: 37
4: 44
5:
6: 61
7: 70,79,72,70,76
8: 89
9: 99

2 Nháy: 70
Giải nhì 44601
Giải ba 88302-80370
Giải tư 54679-85137-51889-30072-22822-99861-46470
Giải năm 3811
Giải sáu 4244-5418-7676
Giải bảy 405
Giải tám 13
KQXS Kiên Giang 15/05/2022
Giải đặc biệt 797080 Đầu - Nháy
Giải nhất 19873 0: 02
1: 17
2:
3:
4: 40,49,47,41
5: 57,56,57,54
6:
7: 73,76,75,77
8: 80
9: 92,93,93

2 Nháy: 57,93
Giải nhì 42192
Giải ba 98457-46656
Giải tư 67340-06776-44849-73147-00375-85117-36077
Giải năm 7102
Giải sáu 4257-9293-1093
Giải bảy 741
Giải tám 54
KQXS Kiên Giang 08/05/2022
Giải đặc biệt 221379 Đầu - Nháy
Giải nhất 75833 0: 02,01
1:
2: 25,25
3: 33,36
4: 45,43,43
5: 52,59,58
6:
7: 79,70,73,74
8:
9: 94,94

2 Nháy: 25,43,94
Giải nhì 94052
Giải ba 89425-99702
Giải tư 12570-33945-10073-82194-93994-64659-38974
Giải năm 5543
Giải sáu 0601-1058-7636
Giải bảy 943
Giải tám 25
KQXS Kiên Giang 01/05/2022
Giải đặc biệt 667024 Đầu - Nháy
Giải nhất 06930 0: 04,05
1: 14
2: 24,21,23,29
3: 30
4: 45,43
5: 59
6: 66,68,61
7:
8: 87,86,85
9: 98
Giải nhì 31021
Giải ba 39445-51587
Giải tư 33123-03004-95666-85168-61161-68859-51729
Giải năm 7343
Giải sáu 3114-8605-0086
Giải bảy 798
Giải tám 85
KQXS Kiên Giang 24/04/2022
Giải đặc biệt 389468 Đầu - Nháy
Giải nhất 82625 0:
1:
2: 25,28,29
3: 38,36,37
4:
5: 58,53,53
6: 68,62,67
7: 74
8: 86,85
9: 93,95,96

2 Nháy: 53
Giải nhì 18438
Giải ba 68786-82462
Giải tư 72028-72374-36158-99285-77167-56693-53253
Giải năm 3436
Giải sáu 2795-0437-0929
Giải bảy 196
Giải tám 53
KQXS Kiên Giang 17/04/2022
Giải đặc biệt 077175 Đầu - Nháy
Giải nhất 63437 0: 02,09
1: 11,15
2:
3: 37,39,37
4: 45
5: 56,58
6: 64,66
7: 75
8: 82,80,83
9: 96,92

2 Nháy: 37
Giải nhì 11102
Giải ba 68139-35345
Giải tư 12182-20456-99580-50537-91311-57396-69715
Giải năm 5583
Giải sáu 2058-5064-3692
Giải bảy 909
Giải tám 66
KQXS Kiên Giang 10/04/2022
Giải đặc biệt 020845 Đầu - Nháy
Giải nhất 66056 0: 07,07
1:
2: 20,27
3: 34,36,32,38
4: 45,40
5: 56,54
6: 64
7:
8: 86,81,80,87
9: 94

2 Nháy: 07
Giải nhì 42964
Giải ba 41407-02086
Giải tư 51994-99907-78234-33420-89136-64840-76281
Giải năm 3354
Giải sáu 2332-1538-1827
Giải bảy 880
Giải tám 87
KQXS Kiên Giang 03/04/2022
Giải đặc biệt 579086 Đầu - Nháy
Giải nhất 57699 0: 09,01,07,09,05
1: 17
2: 25
3:
4: 43,48
5: 59
6: 61,69,62
7: 74,74
8: 86
9: 99,98

2 Nháy: 09,74
Giải nhì 82743
Giải ba 50974-54309
Giải tư 62917-71259-19961-45569-83701-90625-06162
Giải năm 0648
Giải sáu 2198-8874-2107
Giải bảy 909
Giải tám 05
KQXS Kiên Giang 27/03/2022
Giải đặc biệt 248518 Đầu - Nháy
Giải nhất 27204 0: 04
1: 18,14
2: 20,22,21,29
3: 38
4:
5: 50,57,54
6: 61
7: 75,78,71
8: 80
9: 92,91
Giải nhì 93375
Giải ba 34214-18050
Giải tư 70592-60657-27038-72620-19122-31421-10480
Giải năm 1078
Giải sáu 1371-9791-1654
Giải bảy 261
Giải tám 29
KQXS Kiên Giang 20/03/2022
Giải đặc biệt 911105 Đầu - Nháy
Giải nhất 91393 0: 05,03,08
1: 13,17
2:
3: 37,38
4: 46
5: 51,51,52
6:
7: 72,76
8: 86
9: 93,91,91,90

2 Nháy: 51,91
Giải nhì 86786
Giải ba 49637-20991
Giải tư 45113-70151-97346-04491-44803-01172-87951
Giải năm 6517
Giải sáu 7108-4152-9876
Giải bảy 838
Giải tám 90
KQXS Kiên Giang 13/03/2022
Giải đặc biệt 179135 Đầu - Nháy
Giải nhất 85734 0: 03
1: 17
2: 24
3: 35,34,32,39,39
4: 45
5: 50
6: 66,66
7: 71
8: 84,89,82
9: 98,99

2 Nháy: 39,66
Giải nhì 33432
Giải ba 14603-86771
Giải tư 58650-12698-17124-43984-77117-77299-58189
Giải năm 1939
Giải sáu 0866-0545-1882
Giải bảy 266
Giải tám 39
KQXS Kiên Giang 06/03/2022
Giải đặc biệt 867733 Đầu - Nháy
Giải nhất 96450 0: 01
1: 16,18
2: 23,24
3: 33,31
4: 48
5: 50,58
6: 66,65
7: 76,73
8: 85,89,82
9: 99
Giải nhì 77076
Giải ba 58131-65385
Giải tư 18689-87416-73973-30848-77166-49382-98458
Giải năm 4123
Giải sáu 4465-2518-4724
Giải bảy 701
Giải tám 99
KQXS Kiên Giang 27/02/2022
Giải đặc biệt 744510 Đầu - Nháy
Giải nhất 75547 0: 01
1: 10,15,14,18
2: 21
3: 37
4: 47,40,42
5: 52,57,57
6:
7: 70
8: 87
9: 91,96,98

2 Nháy: 57
Giải nhì 45415
Giải ba 39640-34391
Giải tư 60337-81296-54642-04314-46352-66521-81870
Giải năm 4357
Giải sáu 3787-5901-2598
Giải bảy 057
Giải tám 18
KQXS Kiên Giang 20/02/2022
Giải đặc biệt 039729 Đầu - Nháy
Giải nhất 46484 0: 04
1: 16
2: 29
3: 39,39
4: 44,48
5: 55,57
6: 68
7:
8: 84,84,84,84,89,82
9: 95,93

2 Nháy: 39
4 Nháy: 84
Giải nhì 59484
Giải ba 18255-55868
Giải tư 18316-27095-26084-06084-04744-71904-05448
Giải năm 3739
Giải sáu 6139-3593-2957
Giải bảy 789
Giải tám 82
KQXS Kiên Giang 13/02/2022
Giải đặc biệt 435441 Đầu - Nháy
Giải nhất 14061 0: 03,06
1: 15,14
2:
3: 37,30
4: 41,44,49,43,43,42
5: 58
6: 61,69,66
7:
8:
9: 97,99

2 Nháy: 43
Giải nhì 54544
Giải ba 52103-27849
Giải tư 94437-19369-27330-16115-00566-54058-82197
Giải năm 1343
Giải sáu 5843-4042-6199
Giải bảy 714
Giải tám 06
KQXS Kiên Giang 06/02/2022
Giải đặc biệt 266372 Đầu - Nháy
Giải nhất 70245 0: 01
1: 11,10
2: 28,23,21,28
3: 33,37
4: 45
5: 56
6: 62,69
7: 72,71
8: 81
9: 99,92

2 Nháy: 28
Giải nhì 28028
Giải ba 22362-24956
Giải tư 17299-29733-29237-58623-96669-81721-52428
Giải năm 0671
Giải sáu 0092-7611-9801
Giải bảy 981
Giải tám 10
KQXS Kiên Giang 30/01/2022
Giải đặc biệt 529533 Đầu - Nháy
Giải nhất 40142 0: 07
1: 14,16
2: 28,24,24
3: 33,34,30,36,31
4: 42,46,49,45
5:
6: 60
7:
8: 86
9: 97

2 Nháy: 24
Giải nhì 58028
Giải ba 63814-47624
Giải tư 12646-98997-63207-20916-68324-42634-53730
Giải năm 5349
Giải sáu 6086-9336-8260
Giải bảy 731
Giải tám 45
KQXS Kiên Giang 23/01/2022
Giải đặc biệt 867486 Đầu - Nháy
Giải nhất 03603 0: 03,02
1: 16
2: 21
3: 38,37
4: 41
5: 58
6: 62
7: 76,75,73
8: 86,85,87
9: 91,94,94

2 Nháy: 94
Giải nhì 61602
Giải ba 88776-95438
Giải tư 92285-27741-44475-94691-93416-80694-26087
Giải năm 5358
Giải sáu 9037-7262-0494
Giải bảy 921
Giải tám 73
KQXS Kiên Giang 16/01/2022
Giải đặc biệt 635811 Đầu - Nháy
Giải nhất 89326 0: 05,07
1: 11,19,12,10
2: 26,20
3: 35,32,30
4: 40
5: 51,58
6: 67
7: 77
8: 80,87
9:
Giải nhì 45935
Giải ba 03532-09967
Giải tư 25480-80319-80887-68251-32540-52112-92558
Giải năm 5905
Giải sáu 3320-6210-1307
Giải bảy 730
Giải tám 77
KQXS Kiên Giang 09/01/2022
Giải đặc biệt 959125 Đầu - Nháy
Giải nhất 88754 0: 06
1: 17
2: 25,28,23
3:
4: 46
5: 54,55,56
6: 66,62
7: 70,74,77
8: 85,89
9: 97,90
Giải nhì 60728
Giải ba 27070-83446
Giải tư 79255-45174-22017-26485-36097-96806-69577
Giải năm 2189
Giải sáu 6123-4656-4390
Giải bảy 966
Giải tám 62

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình

BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 26/05/2022
87071416

Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 17h00 là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.