KQXS Kiên Giang 21/05/2024
Giải đặc biệt 219024 Đầu - Nháy
Giải nhất 41803 0: 03
1: 14
2: 24
3: 37,31,35
4: 47,45,46
5: 59
6: 66
7: 71,79,79,77
8: 82
9: 93,99

2 Nháy: 79
Giải nhì 10671
Giải ba 50037-51979
Giải tư 02379-02677-05147-10493-90231-09814-77099
Giải năm 1759
Giải sáu 5735-2682-4445
Giải bảy 766
Giải tám 46
KQXS Kiên Giang 20/05/2024
Giải đặc biệt 219024 Đầu - Nháy
Giải nhất 41803 0: 03
1: 14
2: 24
3: 37,31,35
4: 47,45,46
5: 59
6: 66
7: 71,79,79,77
8: 82
9: 93,99

2 Nháy: 79
Giải nhì 10671
Giải ba 50037-51979
Giải tư 02379-02677-05147-10493-90231-09814-77099
Giải năm 1759
Giải sáu 5735-2682-4445
Giải bảy 766
Giải tám 46
KQXS Kiên Giang 19/05/2024
Giải đặc biệt 219024 Đầu - Nháy
Giải nhất 41803 0: 03
1: 14
2: 24
3: 37,31,35
4: 47,45,46
5: 59
6: 66
7: 71,79,79,77
8: 82
9: 93,99

2 Nháy: 79
Giải nhì 10671
Giải ba 50037-51979
Giải tư 02379-02677-05147-10493-90231-09814-77099
Giải năm 1759
Giải sáu 5735-2682-4445
Giải bảy 766
Giải tám 46
KQXS Kiên Giang 18/05/2024
Giải đặc biệt 741575 Đầu - Nháy
Giải nhất 10012 0: 07,04
1: 12,17
2: 29,29
3: 33,36
4: 42
5: 50
6: 64,69
7: 75,71,79
8: 86
9: 95,93

2 Nháy: 29
Giải nhì 17364
Giải ba 56329-84171
Giải tư 62042-25995-23479-14917-07907-80693-92269
Giải năm 0386
Giải sáu 2550-2129-5133
Giải bảy 804
Giải tám 36
KQXS Kiên Giang 17/05/2024
Giải đặc biệt 741575 Đầu - Nháy
Giải nhất 10012 0: 07,04
1: 12,17
2: 29,29
3: 33,36
4: 42
5: 50
6: 64,69
7: 75,71,79
8: 86
9: 95,93

2 Nháy: 29
Giải nhì 17364
Giải ba 56329-84171
Giải tư 62042-25995-23479-14917-07907-80693-92269
Giải năm 0386
Giải sáu 2550-2129-5133
Giải bảy 804
Giải tám 36
KQXS Kiên Giang 16/05/2024
Giải đặc biệt 741575 Đầu - Nháy
Giải nhất 10012 0: 07,04
1: 12,17
2: 29,29
3: 33,36
4: 42
5: 50
6: 64,69
7: 75,71,79
8: 86
9: 95,93

2 Nháy: 29
Giải nhì 17364
Giải ba 56329-84171
Giải tư 62042-25995-23479-14917-07907-80693-92269
Giải năm 0386
Giải sáu 2550-2129-5133
Giải bảy 804
Giải tám 36
KQXS Kiên Giang 15/05/2024
Giải đặc biệt 741575 Đầu - Nháy
Giải nhất 10012 0: 07,04
1: 12,17
2: 29,29
3: 33,36
4: 42
5: 50
6: 64,69
7: 75,71,79
8: 86
9: 95,93

2 Nháy: 29
Giải nhì 17364
Giải ba 56329-84171
Giải tư 62042-25995-23479-14917-07907-80693-92269
Giải năm 0386
Giải sáu 2550-2129-5133
Giải bảy 804
Giải tám 36
KQXS Kiên Giang 14/05/2024
Giải đặc biệt 741575 Đầu - Nháy
Giải nhất 10012 0: 07,04
1: 12,17
2: 29,29
3: 33,36
4: 42
5: 50
6: 64,69
7: 75,71,79
8: 86
9: 95,93

2 Nháy: 29
Giải nhì 17364
Giải ba 56329-84171
Giải tư 62042-25995-23479-14917-07907-80693-92269
Giải năm 0386
Giải sáu 2550-2129-5133
Giải bảy 804
Giải tám 36
KQXS Kiên Giang 13/05/2024
Giải đặc biệt 741575 Đầu - Nháy
Giải nhất 10012 0: 07,04
1: 12,17
2: 29,29
3: 33,36
4: 42
5: 50
6: 64,69
7: 75,71,79
8: 86
9: 95,93

2 Nháy: 29
Giải nhì 17364
Giải ba 56329-84171
Giải tư 62042-25995-23479-14917-07907-80693-92269
Giải năm 0386
Giải sáu 2550-2129-5133
Giải bảy 804
Giải tám 36
KQXS Kiên Giang 12/05/2024
Giải đặc biệt 741575 Đầu - Nháy
Giải nhất 10012 0: 07,04
1: 12,17
2: 29,29
3: 33,36
4: 42
5: 50
6: 64,69
7: 75,71,79
8: 86
9: 95,93

2 Nháy: 29
Giải nhì 17364
Giải ba 56329-84171
Giải tư 62042-25995-23479-14917-07907-80693-92269
Giải năm 0386
Giải sáu 2550-2129-5133
Giải bảy 804
Giải tám 36
KQXS Kiên Giang 11/05/2024
Giải đặc biệt 879830 Đầu - Nháy
Giải nhất 44710 0: 00,09
1: 10,19
2: 20,29
3: 30
4: 43,42
5: 50,56
6: 62
7: 70,71,72,73,73
8:
9: 99

2 Nháy: 73
Giải nhì 78343
Giải ba 62470-76671
Giải tư 70600-85920-22099-21850-97309-65872-69173
Giải năm 0019
Giải sáu 8656-3229-1842
Giải bảy 462
Giải tám 73
KQXS Kiên Giang 10/05/2024
Giải đặc biệt 879830 Đầu - Nháy
Giải nhất 44710 0: 00,09
1: 10,19
2: 20,29
3: 30
4: 43,42
5: 50,56
6: 62
7: 70,71,72,73,73
8:
9: 99

2 Nháy: 73
Giải nhì 78343
Giải ba 62470-76671
Giải tư 70600-85920-22099-21850-97309-65872-69173
Giải năm 0019
Giải sáu 8656-3229-1842
Giải bảy 462
Giải tám 73
KQXS Kiên Giang 09/05/2024
Giải đặc biệt 879830 Đầu - Nháy
Giải nhất 44710 0: 00,09
1: 10,19
2: 20,29
3: 30
4: 43,42
5: 50,56
6: 62
7: 70,71,72,73,73
8:
9: 99

2 Nháy: 73
Giải nhì 78343
Giải ba 62470-76671
Giải tư 70600-85920-22099-21850-97309-65872-69173
Giải năm 0019
Giải sáu 8656-3229-1842
Giải bảy 462
Giải tám 73
KQXS Kiên Giang 08/05/2024
Giải đặc biệt 879830 Đầu - Nháy
Giải nhất 44710 0: 00,09
1: 10,19
2: 20,29
3: 30
4: 43,42
5: 50,56
6: 62
7: 70,71,72,73,73
8:
9: 99

2 Nháy: 73
Giải nhì 78343
Giải ba 62470-76671
Giải tư 70600-85920-22099-21850-97309-65872-69173
Giải năm 0019
Giải sáu 8656-3229-1842
Giải bảy 462
Giải tám 73
KQXS Kiên Giang 07/05/2024
Giải đặc biệt 879830 Đầu - Nháy
Giải nhất 44710 0: 00,09
1: 10,19
2: 20,29
3: 30
4: 43,42
5: 50,56
6: 62
7: 70,71,72,73,73
8:
9: 99

2 Nháy: 73
Giải nhì 78343
Giải ba 62470-76671
Giải tư 70600-85920-22099-21850-97309-65872-69173
Giải năm 0019
Giải sáu 8656-3229-1842
Giải bảy 462
Giải tám 73
KQXS Kiên Giang 06/05/2024
Giải đặc biệt 879830 Đầu - Nháy
Giải nhất 44710 0: 00,09
1: 10,19
2: 20,29
3: 30
4: 43,42
5: 50,56
6: 62
7: 70,71,72,73,73
8:
9: 99

2 Nháy: 73
Giải nhì 78343
Giải ba 62470-76671
Giải tư 70600-85920-22099-21850-97309-65872-69173
Giải năm 0019
Giải sáu 8656-3229-1842
Giải bảy 462
Giải tám 73
KQXS Kiên Giang 05/05/2024
Giải đặc biệt 879830 Đầu - Nháy
Giải nhất 44710 0: 00,09
1: 10,19
2: 20,29
3: 30
4: 43,42
5: 50,56
6: 62
7: 70,71,72,73,73
8:
9: 99

2 Nháy: 73
Giải nhì 78343
Giải ba 62470-76671
Giải tư 70600-85920-22099-21850-97309-65872-69173
Giải năm 0019
Giải sáu 8656-3229-1842
Giải bảy 462
Giải tám 73
KQXS Kiên Giang 04/05/2024
Giải đặc biệt 508953 Đầu - Nháy
Giải nhất 36902 0: 02,01,04
1: 19,10,11,17
2: 26,25
3: 36
4: 40,47,43
5: 53,52,54
6:
7:
8: 87
9: 97
Giải nhì 62901
Giải ba 95887-10040
Giải tư 70126-13547-07352-12819-90636-61854-37710
Giải năm 9325
Giải sáu 1011-5697-3104
Giải bảy 517
Giải tám 43
KQXS Kiên Giang 03/05/2024
Giải đặc biệt 508953 Đầu - Nháy
Giải nhất 36902 0: 02,01,04
1: 19,10,11,17
2: 26,25
3: 36
4: 40,47,43
5: 53,52,54
6:
7:
8: 87
9: 97
Giải nhì 62901
Giải ba 95887-10040
Giải tư 70126-13547-07352-12819-90636-61854-37710
Giải năm 9325
Giải sáu 1011-5697-3104
Giải bảy 517
Giải tám 43
KQXS Kiên Giang 02/05/2024
Giải đặc biệt 508953 Đầu - Nháy
Giải nhất 36902 0: 02,01,04
1: 19,10,11,17
2: 26,25
3: 36
4: 40,47,43
5: 53,52,54
6:
7:
8: 87
9: 97
Giải nhì 62901
Giải ba 95887-10040
Giải tư 70126-13547-07352-12819-90636-61854-37710
Giải năm 9325
Giải sáu 1011-5697-3104
Giải bảy 517
Giải tám 43

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình

BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 21/05/2024


Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 17h00 là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.


vào web Kết Quả Nét xem các số đẹp hôm nay