KQXS Kiên Giang 28/11/2021
Giải đặc biệt 183054 Đầu - Nháy
Giải nhất 97778 0: 08,03
1: 10,16
2:
3: 36,38
4: 47,46,41,44
5: 54,57,54
6: 68
7: 78,71
8: 85
9: 94

2 Nháy: 54
Giải nhì 41947
Giải ba 41371-68594
Giải tư 37510-38636-95316-86157-09408-53038-43154
Giải năm 9446
Giải sáu 8468-7941-4303
Giải bảy 985
Giải tám 44
KQXS Kiên Giang 21/11/2021
Giải đặc biệt 021374 Đầu - Nháy
Giải nhất 58221 0:
1: 15
2: 21,21
3: 33,34,34,39
4: 44,41,42
5:
6: 65
7: 74
8: 82,87,82
9: 92,91,92

2 Nháy: 21,34,82,92
Giải nhì 85444
Giải ba 79141-42442
Giải tư 09721-65592-31533-67991-34734-11434-66582
Giải năm 9287
Giải sáu 3339-9215-2265
Giải bảy 482
Giải tám 92
KQXS Kiên Giang 14/11/2021
Giải đặc biệt 419817 Đầu - Nháy
Giải nhất 37390 0: 06,08
1: 17,15,19,13
2: 20,23
3: 32,35
4:
5: 57
6: 66
7: 72,73,70
8:
9: 90,92,99
Giải nhì 13006
Giải ba 86792-34572
Giải tư 18815-05420-68173-10699-73270-05823-44232
Giải năm 5535
Giải sáu 2266-5719-7813
Giải bảy 808
Giải tám 57
KQXS Kiên Giang 07/11/2021
Giải đặc biệt 311230 Đầu - Nháy
Giải nhất 22009 0: 09
1: 19,19
2: 25
3: 30,32,36
4: 44
5: 59
6: 66
7: 77,79,77
8: 86,84,87
9: 95,92

2 Nháy: 19,77
Giải nhì 04819
Giải ba 47559-41519
Giải tư 24025-07766-10586-75684-70432-38144-33795
Giải năm 3377
Giải sáu 2979-8292-3887
Giải bảy 177
Giải tám 36
KQXS Kiên Giang 31/10/2021
Giải đặc biệt 025806 Đầu - Nháy
Giải nhất 36900 0: 06,00,05
1: 13
2: 25,21
3: 37,39,39
4: 45,43
5: 59,53,51
6: 62
7: 78
8:
9: 96,90

2 Nháy: 39
Giải nhì 65225
Giải ba 75459-35645
Giải tư 91737-43196-19578-64439-31705-17362-72521
Giải năm 2039
Giải sáu 6153-6990-6851
Giải bảy 513
Giải tám 43
KQXS Kiên Giang 24/10/2021
Giải đặc biệt 038848 Đầu - Nháy
Giải nhất 62756 0: 07,08
1: 11
2: 28,22
3: 34,34,31
4: 48,40,42
5: 56
6: 64,64
7:
8: 87,86,84
9: 91

2 Nháy: 34,64
Giải nhì 93940
Giải ba 80311-43628
Giải tư 57964-62422-81834-61234-17864-93191-78542
Giải năm 8687
Giải sáu 8786-2107-5208
Giải bảy 031
Giải tám 84
KQXS Kiên Giang 04/07/2021
Giải đặc biệt 509867 Đầu - Nháy
Giải nhất 29459 0:
1: 19,12
2: 25,20
3: 35,35
4: 43,40
5: 59,53,58
6: 67,64
7: 70
8: 81,82
9: 93,97

2 Nháy: 35
Giải nhì 90970
Giải ba 42593-65825
Giải tư 66735-29935-41953-97981-00520-75658-13482
Giải năm 0064
Giải sáu 7419-2312-0097
Giải bảy 343
Giải tám 40
KQXS Kiên Giang 27/06/2021
Giải đặc biệt 428213 Đầu - Nháy
Giải nhất 16092 0: 09,05
1: 13,12,11,13,19
2: 25,26
3:
4: 48
5: 59,56,50,50
6: 62
7:
8: 80
9: 92,95

2 Nháy: 13,50
Giải nhì 05559
Giải ba 71656-78848
Giải tư 56762-18750-67112-21225-46550-58826-02709
Giải năm 3095
Giải sáu 3580-0711-9513
Giải bảy 205
Giải tám 19
KQXS Kiên Giang 20/06/2021
Giải đặc biệt 217073 Đầu - Nháy
Giải nhất 90251 0: 06,07,01
1: 13,16
2: 24
3: 39
4: 43
5: 51,51,52
6: 63,68,60
7: 73,79
8: 80
9: 93

2 Nháy: 51
Giải nhì 38993
Giải ba 63006-30663
Giải tư 02143-58713-92107-89380-15624-52416-11151
Giải năm 5579
Giải sáu 7501-2552-4468
Giải bảy 960
Giải tám 39
KQXS Kiên Giang 13/06/2021
Giải đặc biệt 219699 Đầu - Nháy
Giải nhất 86228 0: 03,00
1: 11,15,18
2: 28
3: 30
4: 42
5: 53,59,54
6: 66
7: 77
8: 84,88,80
9: 99,92
Giải nhì 81530
Giải ba 59677-75811
Giải tư 67784-59353-53503-49015-51459-16392-80188
Giải năm 0680
Giải sáu 2166-4400-2118
Giải bảy 142
Giải tám 54
KQXS Kiên Giang 06/06/2021
Giải đặc biệt 745670 Đầu - Nháy
Giải nhất 26574 0: 08,09,00,05
1:
2:
3: 36,35,30
4: 40,42
5: 58,52
6: 64
7: 70,74,79,79
8: 87,81
9:

2 Nháy: 79
Giải nhì 74440
Giải ba 12442-38587
Giải tư 79108-00609-16500-34105-47136-01664-33079
Giải năm 3535
Giải sáu 0430-7979-5281
Giải bảy 658
Giải tám 52
KQXS Kiên Giang 30/05/2021
Giải đặc biệt 317456 Đầu - Nháy
Giải nhất 65237 0: 06,04
1: 16,15
2: 24,24,27
3: 37
4: 45
5: 56
6: 67,60
7: 76,79,74
8: 86
9: 90,94

2 Nháy: 24
Giải nhì 51816
Giải ba 71245-40690
Giải tư 20286-66276-87106-02267-79604-09424-25960
Giải năm 4815
Giải sáu 0879-7724-9594
Giải bảy 127
Giải tám 74
KQXS Kiên Giang 23/05/2021
Giải đặc biệt 054088 Đầu - Nháy
Giải nhất 56952 0: 01,08
1: 14
2: 25,28
3: 32,38
4:
5: 52,55
6: 61
7: 76,76,75
8: 88,86,84,84
9: 98

2 Nháy: 76,84
Giải nhì 54698
Giải ba 53125-75176
Giải tư 10086-35576-07384-14514-70832-87184-90601
Giải năm 2375
Giải sáu 3328-7361-9508
Giải bảy 238
Giải tám 55
KQXS Kiên Giang 16/05/2021
Giải đặc biệt 245500 Đầu - Nháy
Giải nhất 16360 0: 00,09
1: 13,14
2: 20
3: 34,35,39,34
4:
5: 54,54,52
6: 60,63
7: 76,79
8: 85,82
9:

2 Nháy: 34,54
Giải nhì 28276
Giải ba 31134-71109
Giải tư 72035-44763-13239-71913-36734-74914-89920
Giải năm 2785
Giải sáu 1154-7354-6682
Giải bảy 179
Giải tám 52
KQXS Kiên Giang 09/05/2021
Giải đặc biệt 286853 Đầu - Nháy
Giải nhất 74163 0: 09,07
1: 14
2: 25,22
3: 38
4:
5: 53,53,51
6: 63,66,62
7: 72,70,75,75
8: 86
9: 99

2 Nháy: 53,75
Giải nhì 68938
Giải ba 13825-15072
Giải tư 70066-38099-51586-61814-32309-51253-92362
Giải năm 3507
Giải sáu 6970-0175-5422
Giải bảy 951
Giải tám 75
KQXS Kiên Giang 02/05/2021
Giải đặc biệt 070840 Đầu - Nháy
Giải nhất 98074 0: 00,07
1: 15,17
2: 28
3:
4: 40
5: 55,52,58
6: 62,69
7: 74,70
8: 88,84
9: 99,92,90
Giải nhì 05888
Giải ba 78700-60284
Giải tư 16928-93515-41599-70792-79955-71107-31070
Giải năm 0517
Giải sáu 9352-7562-8190
Giải bảy 469
Giải tám 58
KQXS Kiên Giang 25/04/2021
Giải đặc biệt 171733 Đầu - Nháy
Giải nhất 94032 0: 00
1:
2: 20,28
3: 33,32,37
4: 41
5: 50,58,51
6: 67,67,62
7:
8: 85,80,89,89
9: 92

2 Nháy: 67,89
Giải nhì 05520
Giải ba 13085-44780
Giải tư 83537-37267-23367-04989-21092-18150-31962
Giải năm 6158
Giải sáu 1800-4528-3289
Giải bảy 441
Giải tám 51
KQXS Kiên Giang 18/04/2021
Giải đặc biệt 168067 Đầu - Nháy
Giải nhất 81349 0: 00
1: 11,19
2: 25
3:
4: 49,43
5: 57
6: 67,66,67
7: 75,74
8: 80,87,85,86,80
9: 91

2 Nháy: 67,80
Giải nhì 20780
Giải ba 73811-74266
Giải tư 60491-40300-34343-75675-95919-18467-91287
Giải năm 8885
Giải sáu 7886-8057-5674
Giải bảy 025
Giải tám 80
KQXS Kiên Giang 11/04/2021
Giải đặc biệt 070886 Đầu - Nháy
Giải nhất 94379 0: 06
1: 15
2: 21,21,25
3: 34,35
4: 44,45
5: 57
6: 64
7: 79,79,70,70
8: 86,88
9: 97

2 Nháy: 21,70,79
Giải nhì 33144
Giải ba 41079-50934
Giải tư 27264-25870-76670-79921-63121-59588-93815
Giải năm 2197
Giải sáu 4706-2535-9625
Giải bảy 945
Giải tám 57
KQXS Kiên Giang 28/03/2021
Giải đặc biệt 583400 Đầu - Nháy
Giải nhất 13774 0: 00,08
1:
2: 20,29,22
3: 35,31
4:
5: 55,54,53,51,51
6: 69
7: 74,75,73,76
8:
9: 93

2 Nháy: 51
Giải nhì 26575
Giải ba 02973-21969
Giải tư 25755-22376-18093-11054-52720-85029-80335
Giải năm 4731
Giải sáu 6422-8453-4408
Giải bảy 051
Giải tám 51

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình

BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 03/12/2021


Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 17h00 là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.