KQXS Kiên Giang 29/01/2023
Giải đặc biệt 201243 Đầu - Nháy
Giải nhất 36163 0: 01
1: 18
2: 20
3: 36,30,31
4: 43,49
5: 57,51
6: 63,60,61,64
7: 73,78,71
8: 83
9:
Giải nhì 93357
Giải ba 63836-12901
Giải tư 18551-40760-83583-00361-55673-99178-40171
Giải năm 8530
Giải sáu 8018-7231-1820
Giải bảy 749
Giải tám 64
KQXS Kiên Giang 22/01/2023
Giải đặc biệt 332403 Đầu - Nháy
Giải nhất 74636 0: 03
1: 12,17
2:
3: 36,34,39,30
4: 43,48
5: 56
6:
7: 72
8: 86
9: 98,94,92,92,90,99

2 Nháy: 92
Giải nhì 18434
Giải ba 10586-05172
Giải tư 67998-12443-35394-25392-98939-69730-54892
Giải năm 0290
Giải sáu 4812-0948-7517
Giải bảy 356
Giải tám 99
KQXS Kiên Giang 15/01/2023
Giải đặc biệt 515546 Đầu - Nháy
Giải nhất 27423 0: 04
1: 14
2: 23,25
3: 32,32
4: 46,45,46
5: 54
6: 64,66,69
7: 76
8: 86,88,82,80
9:

2 Nháy: 32,46
Giải nhì 52814
Giải ba 38086-87725
Giải tư 30076-88832-81832-00454-48264-33688-77145
Giải năm 1904
Giải sáu 1746-0466-5869
Giải bảy 482
Giải tám 80
KQXS Kiên Giang 08/01/2023
Giải đặc biệt 140182 Đầu - Nháy
Giải nhất 81332 0: 00
1: 17,16
2: 21,24,28
3: 32,31
4: 46
5: 55,56,56,53
6: 65,67,69
7: 74
8: 82
9:

2 Nháy: 56
Giải nhì 62855
Giải ba 89331-84056
Giải tư 62746-44556-79317-07016-81274-05953-84765
Giải năm 9267
Giải sáu 1400-2869-3021
Giải bảy 124
Giải tám 28
KQXS Kiên Giang 01/01/2023
Giải đặc biệt 104380 Đầu - Nháy
Giải nhất 13089 0: 09,07
1: 11
2: 29,20,28
3: 33,31,36
4: 43
5: 54
6: 67,64
7:
8: 80,89,86
9: 98,99
Giải nhì 45354
Giải ba 44067-79309
Giải tư 76611-29433-13198-91143-95007-69599-35731
Giải năm 7486
Giải sáu 2636-5029-5020
Giải bảy 528
Giải tám 64
KQXS Kiên Giang 25/12/2022
Giải đặc biệt 845155 Đầu - Nháy
Giải nhất 28866 0:
1: 17
2: 27,26,25
3: 30,35,37
4:
5: 55,54,51,54
6: 66
7: 79,74
8: 86,89,88
9: 93

2 Nháy: 54
Giải nhì 55393
Giải ba 92586-59327
Giải tư 44154-16230-79035-69626-95137-80189-87317
Giải năm 9479
Giải sáu 9488-9551-0754
Giải bảy 674
Giải tám 25
KQXS Kiên Giang 18/12/2022
Giải đặc biệt 480954 Đầu - Nháy
Giải nhất 13145 0: 00,06,05
1: 11,16,18
2:
3:
4: 45,40
5: 54,58,54,53,57
6: 61,60
7:
8: 85,87
9: 97

2 Nháy: 54
Giải nhì 57985
Giải ba 03700-20858
Giải tư 98154-77411-29353-34116-93806-89787-49418
Giải năm 8597
Giải sáu 3357-7305-3161
Giải bảy 440
Giải tám 60
KQXS Kiên Giang 11/12/2022
Giải đặc biệt 718871 Đầu - Nháy
Giải nhất 58658 0: 09,02
1:
2: 24
3: 32,30
4:
5: 58,59
6: 61,68,68,66
7: 71,79,75,76,78
8:
9: 90,90

2 Nháy: 68,90
Giải nhì 36961
Giải ba 28909-74579
Giải tư 42532-20602-37490-59975-86776-35868-96978
Giải năm 7524
Giải sáu 2059-7890-2868
Giải bảy 630
Giải tám 66
KQXS Kiên Giang 04/12/2022
Giải đặc biệt 410089 Đầu - Nháy
Giải nhất 18321 0: 05,04,07
1:
2: 21,20
3: 30
4: 43
5: 51,55
6: 64
7: 72,71,71
8: 89,88,82
9: 98,96

2 Nháy: 71
Giải nhì 62651
Giải ba 76172-18120
Giải tư 31071-42498-66971-71588-79205-32630-49996
Giải năm 0655
Giải sáu 3604-6882-6607
Giải bảy 564
Giải tám 43
KQXS Kiên Giang 27/11/2022
Giải đặc biệt 515051 Đầu - Nháy
Giải nhất 42499 0: 09,06,05
1:
2: 26
3: 38
4: 45
5: 51,54
6: 67,66,67
7: 77,73,71
8: 89,83,82
9: 99

2 Nháy: 67
Giải nhì 56054
Giải ba 36977-28973
Giải tư 92509-34489-91645-04083-36567-12106-57238
Giải năm 7982
Giải sáu 4571-6426-6705
Giải bảy 866
Giải tám 67
KQXS Kiên Giang 20/11/2022
Giải đặc biệt 719984 Đầu - Nháy
Giải nhất 94935 0: 01,05
1:
2: 23
3: 35,36
4: 49
5: 51,59
6: 68,66,69
7: 70,73
8: 84,85,89,82
9: 93
Giải nhì 73570
Giải ba 22993-60368
Giải tư 75349-49666-19901-87836-93023-91351-47269
Giải năm 5773
Giải sáu 2759-9985-9389
Giải bảy 905
Giải tám 82
KQXS Kiên Giang 13/11/2022
Giải đặc biệt 928658 Đầu - Nháy
Giải nhất 32250 0: 01,08,03,00,01
1:
2: 20
3: 37,30
4: 42,44
5: 58,50
6: 60
7: 71
8: 81,83
9: 94,99

2 Nháy: 01
Giải nhì 27681
Giải ba 14201-50408
Giải tư 10037-10160-58294-17330-74742-92783-15120
Giải năm 7303
Giải sáu 9900-5971-1999
Giải bảy 144
Giải tám 01
KQXS Kiên Giang 06/11/2022
Giải đặc biệt 175812 Đầu - Nháy
Giải nhất 98412 0: 02,00,04
1: 12,12,19
2: 21,27
3: 31
4: 47
5:
6: 63,64,65
7: 74
8: 88,87
9: 99,91

2 Nháy: 12
Giải nhì 00021
Giải ba 62699-37191
Giải tư 04974-35647-90502-16663-20664-10331-84927
Giải năm 5400
Giải sáu 4104-9065-6719
Giải bảy 888
Giải tám 87
KQXS Kiên Giang 30/10/2022
Giải đặc biệt 556519 Đầu - Nháy
Giải nhất 44948 0: 03
1: 19,18,16,15
2: 27
3: 35
4: 48,46,44,42
5:
6: 63,64
7: 79
8: 80
9: 94,96,90
Giải nhì 24146
Giải ba 61403-97394
Giải tư 51763-89018-76844-78479-42635-50616-82915
Giải năm 4864
Giải sáu 1327-0796-6042
Giải bảy 280
Giải tám 90
KQXS Kiên Giang 23/10/2022
Giải đặc biệt 409935 Đầu - Nháy
Giải nhất 24407 0: 07,05,01
1:
2: 29,23
3: 35,30
4: 42
5: 53,51,56,58
6:
7: 75,78
8: 86
9: 91,96,90
Giải nhì 00205
Giải ba 58742-57029
Giải tư 35601-18253-21323-79986-64475-76691-04130
Giải năm 8296
Giải sáu 9951-9556-8758
Giải bảy 078
Giải tám 90
KQXS Kiên Giang 18/09/2022
Giải đặc biệt 452295 Đầu - Nháy
Giải nhất 10876 0: 02,07,04
1: 11
2: 27,22,23,22,21
3: 39
4: 40
5: 54
6: 61
7: 76,75
8:
9: 95,97,92

2 Nháy: 22
Giải nhì 40627
Giải ba 22161-98822
Giải tư 15823-56475-23302-17054-38507-74239-63897
Giải năm 4640
Giải sáu 1204-0292-8811
Giải bảy 222
Giải tám 21
KQXS Kiên Giang 28/08/2022
Giải đặc biệt 442607 Đầu - Nháy
Giải nhất 81072 0: 07,02,07,09
1: 13,10
2: 21
3: 31
4: 46
5: 55
6: 61
7: 72,79,79,73
8: 81
9: 92,91

2 Nháy: 07,79
Giải nhì 82981
Giải ba 77479-52313
Giải tư 14892-85731-53802-42507-73946-82191-36279
Giải năm 8509
Giải sáu 9061-3510-9921
Giải bảy 455
Giải tám 73
KQXS Kiên Giang 21/08/2022
Giải đặc biệt 200289 Đầu - Nháy
Giải nhất 97537 0: 01,02,03
1:
2: 22,21
3: 37
4: 42,48
5: 50,50,55,50
6: 60,61
7:
8: 89,85,86
9: 92

3 Nháy: 50
Giải nhì 46550
Giải ba 62001-79202
Giải tư 37750-50122-75385-73355-73503-42286-23921
Giải năm 6560
Giải sáu 2761-2350-2242
Giải bảy 592
Giải tám 48
KQXS Kiên Giang 14/08/2022
Giải đặc biệt 959695 Đầu - Nháy
Giải nhất 13693 0: 03,02,02,05
1: 14,18,19
2: 23,21
3: 39
4:
5:
6:
7: 71,74,78
8: 82
9: 95,93,97,92

2 Nháy: 02
Giải nhì 37903
Giải ba 00314-24539
Giải tư 35718-30602-40102-54723-59782-84905-57921
Giải năm 0119
Giải sáu 2471-3474-1778
Giải bảy 797
Giải tám 92
KQXS Kiên Giang 07/08/2022
Giải đặc biệt 225485 Đầu - Nháy
Giải nhất 43821 0: 07,01
1: 11
2: 21,23,28,24,21
3: 39,39
4: 47
5: 53,55
6: 60,64
7:
8: 85,86,85
9:

2 Nháy: 21,39,85
Giải nhì 23260
Giải ba 55353-19923
Giải tư 57739-05786-86047-64239-95628-46485-92111
Giải năm 5424
Giải sáu 3707-8501-9455
Giải bảy 364
Giải tám 21

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình

BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 30/01/2023


Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 17h00 là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.


vào web XSMB.top xem các cao thủ chốt số - Đăng ký chốt số để kiếm tiền