KQXS Kiên Giang 26/09/2023
Giải đặc biệt 298118 Đầu - Nháy
Giải nhất 64733 0: 02,00
1: 18,16,12
2:
3: 33,36
4:
5: 56,50
6: 61,67,66,66
7: 79
8:
9: 93,97,90,90

2 Nháy: 66,90
Giải nhì 52902
Giải ba 90293-86361
Giải tư 27256-83197-61316-32812-95350-22790-38736
Giải năm 7767
Giải sáu 6679-1366-7466
Giải bảy 590
Giải tám 00
KQXS Kiên Giang 25/09/2023
Giải đặc biệt 298118 Đầu - Nháy
Giải nhất 64733 0: 02,00
1: 18,16,12
2:
3: 33,36
4:
5: 56,50
6: 61,67,66,66
7: 79
8:
9: 93,97,90,90

2 Nháy: 66,90
Giải nhì 52902
Giải ba 90293-86361
Giải tư 27256-83197-61316-32812-95350-22790-38736
Giải năm 7767
Giải sáu 6679-1366-7466
Giải bảy 590
Giải tám 00
KQXS Kiên Giang 24/09/2023
Giải đặc biệt 169440 Đầu - Nháy
Giải nhất 70793 0:
1: 19,15
2: 29,23
3: 34
4: 40
5: 57
6: 64,64
7: 73,72
8: 80,85,81
9: 93,96,94,91

2 Nháy: 64
Giải nhì 88273
Giải ba 49996-40972
Giải tư 62580-31419-87457-02594-90464-96529-31285
Giải năm 2123
Giải sáu 0181-2515-1734
Giải bảy 591
Giải tám 64
KQXS Kiên Giang 23/09/2023
Giải đặc biệt 169440 Đầu - Nháy
Giải nhất 70793 0:
1: 19,15
2: 29,23
3: 34
4: 40
5: 57
6: 64,64
7: 73,72
8: 80,85,81
9: 93,96,94,91

2 Nháy: 64
Giải nhì 88273
Giải ba 49996-40972
Giải tư 62580-31419-87457-02594-90464-96529-31285
Giải năm 2123
Giải sáu 0181-2515-1734
Giải bảy 591
Giải tám 64
KQXS Kiên Giang 22/09/2023
Giải đặc biệt 169440 Đầu - Nháy
Giải nhất 70793 0:
1: 19,15
2: 29,23
3: 34
4: 40
5: 57
6: 64,64
7: 73,72
8: 80,85,81
9: 93,96,94,91

2 Nháy: 64
Giải nhì 88273
Giải ba 49996-40972
Giải tư 62580-31419-87457-02594-90464-96529-31285
Giải năm 2123
Giải sáu 0181-2515-1734
Giải bảy 591
Giải tám 64
KQXS Kiên Giang 21/09/2023
Giải đặc biệt 169440 Đầu - Nháy
Giải nhất 70793 0:
1: 19,15
2: 29,23
3: 34
4: 40
5: 57
6: 64,64
7: 73,72
8: 80,85,81
9: 93,96,94,91

2 Nháy: 64
Giải nhì 88273
Giải ba 49996-40972
Giải tư 62580-31419-87457-02594-90464-96529-31285
Giải năm 2123
Giải sáu 0181-2515-1734
Giải bảy 591
Giải tám 64
KQXS Kiên Giang 20/09/2023
Giải đặc biệt 169440 Đầu - Nháy
Giải nhất 70793 0:
1: 19,15
2: 29,23
3: 34
4: 40
5: 57
6: 64,64
7: 73,72
8: 80,85,81
9: 93,96,94,91

2 Nháy: 64
Giải nhì 88273
Giải ba 49996-40972
Giải tư 62580-31419-87457-02594-90464-96529-31285
Giải năm 2123
Giải sáu 0181-2515-1734
Giải bảy 591
Giải tám 64
KQXS Kiên Giang 19/09/2023
Giải đặc biệt 169440 Đầu - Nháy
Giải nhất 70793 0:
1: 19,15
2: 29,23
3: 34
4: 40
5: 57
6: 64,64
7: 73,72
8: 80,85,81
9: 93,96,94,91

2 Nháy: 64
Giải nhì 88273
Giải ba 49996-40972
Giải tư 62580-31419-87457-02594-90464-96529-31285
Giải năm 2123
Giải sáu 0181-2515-1734
Giải bảy 591
Giải tám 64
KQXS Kiên Giang 17/09/2023
Giải đặc biệt 942403 Đầu - Nháy
Giải nhất 24931 0: 03,08,04,06
1: 16
2: 28,21,23
3: 31,38
4:
5: 50,58,54,54
6:
7: 71,70
8: 81,86
9:

2 Nháy: 54
Giải nhì 33550
Giải ba 01238-47758
Giải tư 19128-97221-45971-45823-31708-66981-66216
Giải năm 9754
Giải sáu 0854-7504-0586
Giải bảy 306
Giải tám 70
KQXS Kiên Giang 16/09/2023
Giải đặc biệt 942403 Đầu - Nháy
Giải nhất 24931 0: 03,08,04,06
1: 16
2: 28,21,23
3: 31,38
4:
5: 50,58,54,54
6:
7: 71,70
8: 81,86
9:

2 Nháy: 54
Giải nhì 33550
Giải ba 01238-47758
Giải tư 19128-97221-45971-45823-31708-66981-66216
Giải năm 9754
Giải sáu 0854-7504-0586
Giải bảy 306
Giải tám 70
KQXS Kiên Giang 15/09/2023
Giải đặc biệt 942403 Đầu - Nháy
Giải nhất 24931 0: 03,08,04,06
1: 16
2: 28,21,23
3: 31,38
4:
5: 50,58,54,54
6:
7: 71,70
8: 81,86
9:

2 Nháy: 54
Giải nhì 33550
Giải ba 01238-47758
Giải tư 19128-97221-45971-45823-31708-66981-66216
Giải năm 9754
Giải sáu 0854-7504-0586
Giải bảy 306
Giải tám 70
KQXS Kiên Giang 14/09/2023
Giải đặc biệt 942403 Đầu - Nháy
Giải nhất 24931 0: 03,08,04,06
1: 16
2: 28,21,23
3: 31,38
4:
5: 50,58,54,54
6:
7: 71,70
8: 81,86
9:

2 Nháy: 54
Giải nhì 33550
Giải ba 01238-47758
Giải tư 19128-97221-45971-45823-31708-66981-66216
Giải năm 9754
Giải sáu 0854-7504-0586
Giải bảy 306
Giải tám 70
KQXS Kiên Giang 13/09/2023
Giải đặc biệt 942403 Đầu - Nháy
Giải nhất 24931 0: 03,08,04,06
1: 16
2: 28,21,23
3: 31,38
4:
5: 50,58,54,54
6:
7: 71,70
8: 81,86
9:

2 Nháy: 54
Giải nhì 33550
Giải ba 01238-47758
Giải tư 19128-97221-45971-45823-31708-66981-66216
Giải năm 9754
Giải sáu 0854-7504-0586
Giải bảy 306
Giải tám 70
KQXS Kiên Giang 12/09/2023
Giải đặc biệt 942403 Đầu - Nháy
Giải nhất 24931 0: 03,08,04,06
1: 16
2: 28,21,23
3: 31,38
4:
5: 50,58,54,54
6:
7: 71,70
8: 81,86
9:

2 Nháy: 54
Giải nhì 33550
Giải ba 01238-47758
Giải tư 19128-97221-45971-45823-31708-66981-66216
Giải năm 9754
Giải sáu 0854-7504-0586
Giải bảy 306
Giải tám 70
KQXS Kiên Giang 11/09/2023
Giải đặc biệt 942403 Đầu - Nháy
Giải nhất 24931 0: 03,08,04,06
1: 16
2: 28,21,23
3: 31,38
4:
5: 50,58,54,54
6:
7: 71,70
8: 81,86
9:

2 Nháy: 54
Giải nhì 33550
Giải ba 01238-47758
Giải tư 19128-97221-45971-45823-31708-66981-66216
Giải năm 9754
Giải sáu 0854-7504-0586
Giải bảy 306
Giải tám 70
KQXS Kiên Giang 10/09/2023
Giải đặc biệt 942403 Đầu - Nháy
Giải nhất 24931 0: 03,08,04,06
1: 16
2: 28,21,23
3: 31,38
4:
5: 50,58,54,54
6:
7: 71,70
8: 81,86
9:

2 Nháy: 54
Giải nhì 33550
Giải ba 01238-47758
Giải tư 19128-97221-45971-45823-31708-66981-66216
Giải năm 9754
Giải sáu 0854-7504-0586
Giải bảy 306
Giải tám 70
KQXS Kiên Giang 03/09/2023
Giải đặc biệt 197817 Đầu - Nháy
Giải nhất 36595 0:
1: 17
2:
3: 34,30,32
4: 41,47,41
5: 50
6: 67,65,69
7: 73
8: 83,87,89,82
9: 95,93

2 Nháy: 41
Giải nhì 83367
Giải ba 47741-94850
Giải tư 75983-99834-22273-63730-22165-41547-83987
Giải năm 2889
Giải sáu 5782-0632-0841
Giải bảy 293
Giải tám 69
KQXS Kiên Giang 27/08/2023
Giải đặc biệt 966698 Đầu - Nháy
Giải nhất 57891 0: 05,02
1: 13,18,17
2: 23,25
3:
4: 43,45
5: 53
6: 61
7:
8: 82,88
9: 98,91,96,90,94
Giải nhì 41423
Giải ba 57896-38413
Giải tư 76218-45805-86717-77482-16543-74461-54602
Giải năm 8253
Giải sáu 2025-9890-5588
Giải bảy 645
Giải tám 94
KQXS Kiên Giang 20/08/2023
Giải đặc biệt 651943 Đầu - Nháy
Giải nhất 45846 0: 06,07,07
1: 13,12
2: 29,21
3: 34,33
4: 43,46
5: 53,59,50
6: 63
7:
8:
9: 96,97,95

2 Nháy: 07
Giải nhì 44753
Giải ba 46913-76006
Giải tư 69296-44729-41434-63463-06997-81859-00921
Giải năm 4195
Giải sáu 7912-8533-8807
Giải bảy 350
Giải tám 07
KQXS Kiên Giang 13/08/2023
Giải đặc biệt 854374 Đầu - Nháy
Giải nhất 46708 0: 08,04
1: 19,16,18
2: 28,20
3:
4:
5: 50,55,54,54,52
6: 61
7: 74
8: 80,84,86
9: 95

2 Nháy: 54
Giải nhì 99228
Giải ba 03295-53019
Giải tư 58616-76161-29580-46818-08820-65150-81355
Giải năm 5784
Giải sáu 0554-0986-4604
Giải bảy 354
Giải tám 52

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình

BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 27/09/2023


Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 17h00 là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.


vào web Kết Quả Nét xem các số đẹp hôm nay