KQXS Kiên Giang 28/05/2023
Giải đặc biệt 077788 Đầu - Nháy
Giải nhất 35048 0: 08
1: 10
2: 25
3: 30,37
4: 48,43
5: 58,58,56,55,56
6:
7: 70,73,78
8: 88,88,86
9:

2 Nháy: 56,58,88
Giải nhì 65910
Giải ba 47970-68530
Giải tư 77143-71458-42458-22137-12456-32273-14888
Giải năm 2825
Giải sáu 1178-7155-9156
Giải bảy 308
Giải tám 86
KQXS Kiên Giang 21/05/2023
Giải đặc biệt 164268 Đầu - Nháy
Giải nhất 40813 0: 07
1: 13,14,10
2: 24,24
3: 30
4: 40
5: 54,50,57,56,55,58
6: 68,61
7:
8:
9: 92,92

2 Nháy: 24,92
Giải nhì 50054
Giải ba 15107-05250
Giải tư 01440-25461-67457-27314-47856-77855-23230
Giải năm 2892
Giải sáu 1624-7910-9824
Giải bảy 592
Giải tám 58
KQXS Kiên Giang 14/05/2023
Giải đặc biệt 381832 Đầu - Nháy
Giải nhất 32242 0: 06,00
1:
2: 28,27
3: 32,35,34
4: 42,46,47
5: 50
6: 67,68
7: 78,76,78
8: 83,87
9:

2 Nháy: 78
Giải nhì 37150
Giải ba 10078-18967
Giải tư 78568-05028-21735-84727-87934-34646-53483
Giải năm 2347
Giải sáu 1976-8206-3100
Giải bảy 487
Giải tám 78
KQXS Kiên Giang 07/05/2023
Giải đặc biệt 405776 Đầu - Nháy
Giải nhất 76555 0: 03,09,04,07
1: 12,17
2:
3: 35
4: 45,49
5: 55
6: 60,61
7: 76
8: 85,89,83,88
9: 93
Giải nhì 96835
Giải ba 89403-65945
Giải tư 61560-99061-99212-04485-77089-98117-91609
Giải năm 8283
Giải sáu 9893-5804-9407
Giải bảy 988
Giải tám 49
KQXS Kiên Giang 30/04/2023
Giải đặc biệt 820158 Đầu - Nháy
Giải nhất 05528 0:
1:
2: 28,23,22
3: 38
4: 43,48,44,43
5: 58,57,51
6: 66,63
7: 71,72,71
8: 87
9: 90

2 Nháy: 43,71
Giải nhì 09543
Giải ba 16071-63057
Giải tư 05123-40772-68951-40971-25987-47248-10844
Giải năm 5066
Giải sáu 3822-3038-4490
Giải bảy 643
Giải tám 63
KQXS Kiên Giang 23/04/2023
Giải đặc biệt 038472 Đầu - Nháy
Giải nhất 16966 0:
1:
2: 23,28,29
3: 35,31
4: 48,49,47
5: 54
6: 66,63
7: 72,76
8: 89,83,88
9: 99,92
Giải nhì 66889
Giải ba 72348-24223
Giải tư 39583-58835-11554-96631-86128-10163-39149
Giải năm 1029
Giải sáu 6588-9047-9899
Giải bảy 876
Giải tám 92
KQXS Kiên Giang 16/04/2023
Giải đặc biệt 377984 Đầu - Nháy
Giải nhất 44975 0: 03,03,02
1: 17,11
2: 27
3: 37,34
4: 47
5: 52,53
6: 62
7: 75,70,79
8: 84,84
9: 96

2 Nháy: 03,84
Giải nhì 86496
Giải ba 43103-79552
Giải tư 08453-28837-93062-23717-04184-50770-43103
Giải năm 2011
Giải sáu 0947-5734-8879
Giải bảy 727
Giải tám 02
KQXS Kiên Giang 09/04/2023
Giải đặc biệt 735108 Đầu - Nháy
Giải nhất 99081 0: 08,05
1: 13
2:
3:
4: 47,45,48
5: 54,51
6: 63,62,68
7: 76,77,77
8: 81,85,87
9: 94

2 Nháy: 77
Giải nhì 55354
Giải ba 37576-20063
Giải tư 11477-54113-40505-01162-53668-49585-29987
Giải năm 1247
Giải sáu 7094-3251-9045
Giải bảy 577
Giải tám 48
KQXS Kiên Giang 02/04/2023
Giải đặc biệt 775410 Đầu - Nháy
Giải nhất 17164 0: 02
1: 10,11,10
2:
3: 38
4: 48,44
5:
6: 64,62,66,65
7:
8: 88,83,88,80,88
9: 97,97

2 Nháy: 10,97
3 Nháy: 88
Giải nhì 47262
Giải ba 50902-79688
Giải tư 00883-79297-11688-77111-61138-28610-07980
Giải năm 3448
Giải sáu 3597-6788-1166
Giải bảy 665
Giải tám 44
KQXS Kiên Giang 26/03/2023
Giải đặc biệt 316798 Đầu - Nháy
Giải nhất 31654 0: 08,01,04,06,07
1: 10
2:
3: 31,37
4:
5: 54,51
6: 62,67,63
7: 76,76
8:
9: 98,98,94

2 Nháy: 76,98
Giải nhì 53998
Giải ba 09108-06101
Giải tư 72362-17867-99994-99631-20104-63106-93851
Giải năm 1876
Giải sáu 4007-6276-8610
Giải bảy 737
Giải tám 63
KQXS Kiên Giang 19/03/2023
Giải đặc biệt 260971 Đầu - Nháy
Giải nhất 29997 0: 09
1:
2: 20,27,24
3:
4: 44,41,45
5: 53,56
6: 64
7: 71,79,73
8: 89,85
9: 97,91,96
Giải nhì 72489
Giải ba 92309-51991
Giải tư 63664-32385-72920-76027-03979-50073-87653
Giải năm 4256
Giải sáu 8124-9896-0744
Giải bảy 241
Giải tám 45
KQXS Kiên Giang 12/03/2023
Giải đặc biệt 901288 Đầu - Nháy
Giải nhất 17501 0: 01,04
1: 10,11
2: 21,24
3: 33
4: 43,42
5:
6: 64,67,64
7: 71,72
8: 88
9: 96,96,93

2 Nháy: 64,96
Giải nhì 71971
Giải ba 14943-26772
Giải tư 96296-51442-23521-81910-38096-85604-41864
Giải năm 8667
Giải sáu 2964-4111-0424
Giải bảy 393
Giải tám 33
KQXS Kiên Giang 05/03/2023
Giải đặc biệt 880768 Đầu - Nháy
Giải nhất 86383 0: 04,01
1: 19
2:
3: 37
4: 49,47,44
5: 51,57
6: 68,68,61,66
7: 76,74
8: 83,80
9: 97

2 Nháy: 68
Giải nhì 38251
Giải ba 41019-67480
Giải tư 20268-57176-24504-99857-07674-24637-57249
Giải năm 0697
Giải sáu 0001-5447-8261
Giải bảy 544
Giải tám 66
KQXS Kiên Giang 26/02/2023
Giải đặc biệt 069045 Đầu - Nháy
Giải nhất 30593 0: 02,04
1: 12
2: 27
3:
4: 45,45,47
5: 56,55
6: 62,65
7: 72,75,74
8: 88,85,81
9: 93

2 Nháy: 45
Giải nhì 95572
Giải ba 14756-55845
Giải tư 17962-80888-06975-25512-48774-72827-79355
Giải năm 2865
Giải sáu 8002-5204-9685
Giải bảy 047
Giải tám 81
KQXS Kiên Giang 19/02/2023
Giải đặc biệt 006475 Đầu - Nháy
Giải nhất 14781 0: 06
1: 13,10,15
2:
3: 37
4: 49,41,46
5: 58
6: 60
7: 75,74
8: 81,82
9: 99,93,94,92
Giải nhì 04058
Giải ba 36413-62049
Giải tư 84260-43182-24510-22499-57093-64174-99041
Giải năm 7306
Giải sáu 3094-3615-5892
Giải bảy 037
Giải tám 46
KQXS Kiên Giang 12/02/2023
Giải đặc biệt 038474 Đầu - Nháy
Giải nhất 52770 0: 04
1: 11
2: 22,24,27
3: 31
4: 47,49
5: 56,55,55
6: 61
7: 74,70
8: 88
9: 96,99,92

2 Nháy: 55
Giải nhì 61347
Giải ba 05256-78361
Giải tư 51511-04796-97131-29499-45822-22988-29249
Giải năm 7224
Giải sáu 5404-3692-7555
Giải bảy 027
Giải tám 55
KQXS Kiên Giang 05/02/2023
Giải đặc biệt 654868 Đầu - Nháy
Giải nhất 66692 0: 08
1:
2: 23,28,24,25
3: 34,31
4: 44,48
5: 51,56
6: 68,68
7: 73,73
8: 80
9: 92,98

2 Nháy: 68,73
Giải nhì 93223
Giải ba 33180-16851
Giải tư 62408-94728-20973-18734-28544-59624-36073
Giải năm 1098
Giải sáu 5031-5368-4825
Giải bảy 448
Giải tám 56
KQXS Kiên Giang 29/01/2023
Giải đặc biệt 201243 Đầu - Nháy
Giải nhất 36163 0: 01
1: 18
2: 20
3: 36,30,31
4: 43,49
5: 57,51
6: 63,60,61,64
7: 73,78,71
8: 83
9:
Giải nhì 93357
Giải ba 63836-12901
Giải tư 18551-40760-83583-00361-55673-99178-40171
Giải năm 8530
Giải sáu 8018-7231-1820
Giải bảy 749
Giải tám 64
KQXS Kiên Giang 22/01/2023
Giải đặc biệt 332403 Đầu - Nháy
Giải nhất 74636 0: 03
1: 12,17
2:
3: 36,34,39,30
4: 43,48
5: 56
6:
7: 72
8: 86
9: 98,94,92,92,90,99

2 Nháy: 92
Giải nhì 18434
Giải ba 10586-05172
Giải tư 67998-12443-35394-25392-98939-69730-54892
Giải năm 0290
Giải sáu 4812-0948-7517
Giải bảy 356
Giải tám 99
KQXS Kiên Giang 15/01/2023
Giải đặc biệt 515546 Đầu - Nháy
Giải nhất 27423 0: 04
1: 14
2: 23,25
3: 32,32
4: 46,45,46
5: 54
6: 64,66,69
7: 76
8: 86,88,82,80
9:

2 Nháy: 32,46
Giải nhì 52814
Giải ba 38086-87725
Giải tư 30076-88832-81832-00454-48264-33688-77145
Giải năm 1904
Giải sáu 1746-0466-5869
Giải bảy 482
Giải tám 80

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình

BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 04/06/2023


Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 17h00 là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.


vào web XSMB.top xem các cao thủ chốt số - Đăng ký chốt số để kiếm tiền