KQXS Ninh Thuận 09/12/2023
Giải đặc biệt 435861 Đầu - Nháy
Giải nhất 89123 0: 08,05
1: 18,13,18
2: 23,26,26
3: 34
4: 48,48
5:
6: 61,62
7: 79,73
8: 89
9: 99,93

2 Nháy: 18,26,48
Giải nhì 98326
Giải ba 72162-83589
Giải tư 02226-81018-01999-21008-47848-86893-40905
Giải năm 3613
Giải sáu 5479-8848-9073
Giải bảy 934
Giải tám 18
KQXS Ninh Thuận 08/12/2023
Giải đặc biệt 000736 Đầu - Nháy
Giải nhất 99789 0: 09
1: 18,13,13
2: 20,26
3: 36,31
4: 40,44,44,45,44
5:
6:
7:
8: 89,85,85,84
9: 96

2 Nháy: 13,85
3 Nháy: 44
Giải nhì 01620
Giải ba 02140-42326
Giải tư 58344-97731-00785-15418-21396-39244-35309
Giải năm 3913
Giải sáu 5285-9513-4584
Giải bảy 645
Giải tám 44
KQXS Ninh Thuận 07/12/2023
Giải đặc biệt 000736 Đầu - Nháy
Giải nhất 99789 0: 09
1: 18,13,13
2: 20,26
3: 36,31
4: 40,44,44,45,44
5:
6:
7:
8: 89,85,85,84
9: 96

2 Nháy: 13,85
3 Nháy: 44
Giải nhì 01620
Giải ba 02140-42326
Giải tư 58344-97731-00785-15418-21396-39244-35309
Giải năm 3913
Giải sáu 5285-9513-4584
Giải bảy 645
Giải tám 44
KQXS Ninh Thuận 06/12/2023
Giải đặc biệt 000736 Đầu - Nháy
Giải nhất 99789 0: 09
1: 18,13,13
2: 20,26
3: 36,31
4: 40,44,44,45,44
5:
6:
7:
8: 89,85,85,84
9: 96

2 Nháy: 13,85
3 Nháy: 44
Giải nhì 01620
Giải ba 02140-42326
Giải tư 58344-97731-00785-15418-21396-39244-35309
Giải năm 3913
Giải sáu 5285-9513-4584
Giải bảy 645
Giải tám 44
KQXS Ninh Thuận 05/12/2023
Giải đặc biệt 000736 Đầu - Nháy
Giải nhất 99789 0: 09
1: 18,13,13
2: 20,26
3: 36,31
4: 40,44,44,45,44
5:
6:
7:
8: 89,85,85,84
9: 96

2 Nháy: 13,85
3 Nháy: 44
Giải nhì 01620
Giải ba 02140-42326
Giải tư 58344-97731-00785-15418-21396-39244-35309
Giải năm 3913
Giải sáu 5285-9513-4584
Giải bảy 645
Giải tám 44
KQXS Ninh Thuận 04/12/2023
Giải đặc biệt 000736 Đầu - Nháy
Giải nhất 99789 0: 09
1: 18,13,13
2: 20,26
3: 36,31
4: 40,44,44,45,44
5:
6:
7:
8: 89,85,85,84
9: 96

2 Nháy: 13,85
3 Nháy: 44
Giải nhì 01620
Giải ba 02140-42326
Giải tư 58344-97731-00785-15418-21396-39244-35309
Giải năm 3913
Giải sáu 5285-9513-4584
Giải bảy 645
Giải tám 44
KQXS Ninh Thuận 03/12/2023
Giải đặc biệt 000736 Đầu - Nháy
Giải nhất 99789 0: 09
1: 18,13,13
2: 20,26
3: 36,31
4: 40,44,44,45,44
5:
6:
7:
8: 89,85,85,84
9: 96

2 Nháy: 13,85
3 Nháy: 44
Giải nhì 01620
Giải ba 02140-42326
Giải tư 58344-97731-00785-15418-21396-39244-35309
Giải năm 3913
Giải sáu 5285-9513-4584
Giải bảy 645
Giải tám 44
KQXS Ninh Thuận 02/12/2023
Giải đặc biệt 000736 Đầu - Nháy
Giải nhất 99789 0: 09
1: 18,13,13
2: 20,26
3: 36,31
4: 40,44,44,45,44
5:
6:
7:
8: 89,85,85,84
9: 96

2 Nháy: 13,85
3 Nháy: 44
Giải nhì 01620
Giải ba 02140-42326
Giải tư 58344-97731-00785-15418-21396-39244-35309
Giải năm 3913
Giải sáu 5285-9513-4584
Giải bảy 645
Giải tám 44
KQXS Ninh Thuận 01/12/2023
Giải đặc biệt 419588 Đầu - Nháy
Giải nhất 02870 0:
1:
2:
3: 35,37,35
4: 43
5: 55,51
6: 64,64,68
7: 70,79,78
8: 88,85,81
9: 94,98,96

2 Nháy: 35,64
Giải nhì 29994
Giải ba 25955-65598
Giải tư 87543-25335-40537-34751-95135-83085-50164
Giải năm 6179
Giải sáu 6578-0864-0081
Giải bảy 396
Giải tám 68
KQXS Ninh Thuận 30/11/2023
Giải đặc biệt 419588 Đầu - Nháy
Giải nhất 02870 0:
1:
2:
3: 35,37,35
4: 43
5: 55,51
6: 64,64,68
7: 70,79,78
8: 88,85,81
9: 94,98,96

2 Nháy: 35,64
Giải nhì 29994
Giải ba 25955-65598
Giải tư 87543-25335-40537-34751-95135-83085-50164
Giải năm 6179
Giải sáu 6578-0864-0081
Giải bảy 396
Giải tám 68
KQXS Ninh Thuận 29/11/2023
Giải đặc biệt 419588 Đầu - Nháy
Giải nhất 02870 0:
1:
2:
3: 35,37,35
4: 43
5: 55,51
6: 64,64,68
7: 70,79,78
8: 88,85,81
9: 94,98,96

2 Nháy: 35,64
Giải nhì 29994
Giải ba 25955-65598
Giải tư 87543-25335-40537-34751-95135-83085-50164
Giải năm 6179
Giải sáu 6578-0864-0081
Giải bảy 396
Giải tám 68
KQXS Ninh Thuận 28/11/2023
Giải đặc biệt 419588 Đầu - Nháy
Giải nhất 02870 0:
1:
2:
3: 35,37,35
4: 43
5: 55,51
6: 64,64,68
7: 70,79,78
8: 88,85,81
9: 94,98,96

2 Nháy: 35,64
Giải nhì 29994
Giải ba 25955-65598
Giải tư 87543-25335-40537-34751-95135-83085-50164
Giải năm 6179
Giải sáu 6578-0864-0081
Giải bảy 396
Giải tám 68
KQXS Ninh Thuận 27/11/2023
Giải đặc biệt 419588 Đầu - Nháy
Giải nhất 02870 0:
1:
2:
3: 35,37,35
4: 43
5: 55,51
6: 64,64,68
7: 70,79,78
8: 88,85,81
9: 94,98,96

2 Nháy: 35,64
Giải nhì 29994
Giải ba 25955-65598
Giải tư 87543-25335-40537-34751-95135-83085-50164
Giải năm 6179
Giải sáu 6578-0864-0081
Giải bảy 396
Giải tám 68
KQXS Ninh Thuận 26/11/2023
Giải đặc biệt 419588 Đầu - Nháy
Giải nhất 02870 0:
1:
2:
3: 35,37,35
4: 43
5: 55,51
6: 64,64,68
7: 70,79,78
8: 88,85,81
9: 94,98,96

2 Nháy: 35,64
Giải nhì 29994
Giải ba 25955-65598
Giải tư 87543-25335-40537-34751-95135-83085-50164
Giải năm 6179
Giải sáu 6578-0864-0081
Giải bảy 396
Giải tám 68
KQXS Ninh Thuận 25/11/2023
Giải đặc biệt 419588 Đầu - Nháy
Giải nhất 02870 0:
1:
2:
3: 35,37,35
4: 43
5: 55,51
6: 64,64,68
7: 70,79,78
8: 88,85,81
9: 94,98,96

2 Nháy: 35,64
Giải nhì 29994
Giải ba 25955-65598
Giải tư 87543-25335-40537-34751-95135-83085-50164
Giải năm 6179
Giải sáu 6578-0864-0081
Giải bảy 396
Giải tám 68
KQXS Ninh Thuận 24/11/2023
Giải đặc biệt 829996 Đầu - Nháy
Giải nhất 10094 0: 04
1: 17,15
2: 25,25
3: 35,34
4: 47
5: 54,54,55,56
6: 64
7: 78
8: 80
9: 96,94,95

2 Nháy: 25,54
Giải nhì 90147
Giải ba 52425-91935
Giải tư 86380-67717-53025-25554-63104-24554-77464
Giải năm 0734
Giải sáu 3378-4255-1495
Giải bảy 056
Giải tám 15
KQXS Ninh Thuận 23/11/2023
Giải đặc biệt 829996 Đầu - Nháy
Giải nhất 10094 0: 04
1: 17,15
2: 25,25
3: 35,34
4: 47
5: 54,54,55,56
6: 64
7: 78
8: 80
9: 96,94,95

2 Nháy: 25,54
Giải nhì 90147
Giải ba 52425-91935
Giải tư 86380-67717-53025-25554-63104-24554-77464
Giải năm 0734
Giải sáu 3378-4255-1495
Giải bảy 056
Giải tám 15
KQXS Ninh Thuận 22/11/2023
Giải đặc biệt 829996 Đầu - Nháy
Giải nhất 10094 0: 04
1: 17,15
2: 25,25
3: 35,34
4: 47
5: 54,54,55,56
6: 64
7: 78
8: 80
9: 96,94,95

2 Nháy: 25,54
Giải nhì 90147
Giải ba 52425-91935
Giải tư 86380-67717-53025-25554-63104-24554-77464
Giải năm 0734
Giải sáu 3378-4255-1495
Giải bảy 056
Giải tám 15
KQXS Ninh Thuận 21/11/2023
Giải đặc biệt 829996 Đầu - Nháy
Giải nhất 10094 0: 04
1: 17,15
2: 25,25
3: 35,34
4: 47
5: 54,54,55,56
6: 64
7: 78
8: 80
9: 96,94,95

2 Nháy: 25,54
Giải nhì 90147
Giải ba 52425-91935
Giải tư 86380-67717-53025-25554-63104-24554-77464
Giải năm 0734
Giải sáu 3378-4255-1495
Giải bảy 056
Giải tám 15
KQXS Ninh Thuận 20/11/2023
Giải đặc biệt 829996 Đầu - Nháy
Giải nhất 10094 0: 04
1: 17,15
2: 25,25
3: 35,34
4: 47
5: 54,54,55,56
6: 64
7: 78
8: 80
9: 96,94,95

2 Nháy: 25,54
Giải nhì 90147
Giải ba 52425-91935
Giải tư 86380-67717-53025-25554-63104-24554-77464
Giải năm 0734
Giải sáu 3378-4255-1495
Giải bảy 056
Giải tám 15

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình

BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 10/12/2023


Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 17h00 là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.


vào web Kết Quả Nét xem các số đẹp hôm nay