KQXS Ninh Thuận 24/03/2023
Giải đặc biệt 396334 Đầu - Nháy
Giải nhất 94081 0: 03,07
1:
2:
3: 34,38,30
4: 43,45
5: 50,52
6: 62
7: 72,70,78,74
8: 81
9: 99,95,97
Giải nhì 10299
Giải ba 71550-68852
Giải tư 37138-41695-33172-30070-63830-14003-32543
Giải năm 9545
Giải sáu 9078-0907-4674
Giải bảy 062
Giải tám 97
KQXS Ninh Thuận 17/03/2023
Giải đặc biệt 795055 Đầu - Nháy
Giải nhất 84304 0: 04,05,00
1: 14,18
2: 26,22
3: 39,31,33
4: 41
5: 55,59
6: 67
7:
8: 89,86,85
9: 97
Giải nhì 98259
Giải ba 38589-18105
Giải tư 08067-86126-06286-92239-77614-66622-18831
Giải năm 8997
Giải sáu 3700-7341-4233
Giải bảy 618
Giải tám 85
KQXS Ninh Thuận 10/03/2023
Giải đặc biệt 565937 Đầu - Nháy
Giải nhất 99682 0: 01
1:
2: 24,20
3: 37,37,33,33,33
4: 44,42,43,46,44
5: 59
6: 64,64
7:
8: 82
9: 98

2 Nháy: 37,44,64
3 Nháy: 33
Giải nhì 37544
Giải ba 39537-92742
Giải tư 77264-07833-05533-63664-90898-93243-12624
Giải năm 6259
Giải sáu 7801-8746-8220
Giải bảy 533
Giải tám 44
KQXS Ninh Thuận 03/03/2023
Giải đặc biệt 807756 Đầu - Nháy
Giải nhất 92020 0:
1: 11,10,14
2: 20,24,27
3: 37,35
4: 45
5: 56,58
6: 68,62
7: 78
8:
9: 99,91,96,93
Giải nhì 46811
Giải ba 60924-22099
Giải tư 16678-88327-88210-49445-75414-82358-90491
Giải năm 5968
Giải sáu 4262-1737-0896
Giải bảy 235
Giải tám 93
KQXS Ninh Thuận 24/02/2023
Giải đặc biệt 867728 Đầu - Nháy
Giải nhất 36641 0: 05,06,08,08,06
1: 10,16,11
2: 28
3: 36
4: 41,41,42,42
5: 59
6: 67
7:
8: 89
9: 97

2 Nháy: 06,08,41,42
Giải nhì 85205
Giải ba 97741-51289
Giải tư 92706-73008-43308-95567-87936-19406-18310
Giải năm 5197
Giải sáu 9542-9916-8042
Giải bảy 611
Giải tám 59
KQXS Ninh Thuận 17/02/2023
Giải đặc biệt 429399 Đầu - Nháy
Giải nhất 49954 0: 09,09
1: 11,14,14,10
2: 28
3: 37
4: 47
5: 54,58,56,53
6:
7: 70,77,78
8:
9: 99,99

2 Nháy: 09,14,99
Giải nhì 77670
Giải ba 25209-97877
Giải tư 71437-98378-06109-87328-50111-23514-69347
Giải năm 1658
Giải sáu 0056-6314-2853
Giải bảy 499
Giải tám 10
KQXS Ninh Thuận 10/02/2023
Giải đặc biệt 294029 Đầu - Nháy
Giải nhất 47664 0:
1: 18,14,12,11,10
2: 29,29
3: 34
4:
5: 58,55
6: 64
7: 75,71
8: 88,86
9: 99,96,91

2 Nháy: 29
Giải nhì 58258
Giải ba 88399-94818
Giải tư 86455-93888-56696-18314-77329-85575-58686
Giải năm 2612
Giải sáu 2071-8534-2611
Giải bảy 891
Giải tám 10
KQXS Ninh Thuận 03/02/2023
Giải đặc biệt 520062 Đầu - Nháy
Giải nhất 78527 0: 02,00
1: 10,14,11
2: 27,21
3: 35,31
4:
5:
6: 62,62,67,61
7: 77,76,78
8: 85,85
9:

2 Nháy: 62,85
Giải nhì 06010
Giải ba 04085-29102
Giải tư 76585-35321-28077-58862-90176-82578-81367
Giải năm 4114
Giải sáu 9261-1911-8935
Giải bảy 500
Giải tám 31
KQXS Ninh Thuận 27/01/2023
Giải đặc biệt 555221 Đầu - Nháy
Giải nhất 94851 0:
1:
2: 21,23
3: 33
4: 46,44,44
5: 51,58,56
6: 67,62,66
7: 78
8: 87,83,81,80
9: 95

2 Nháy: 44
Giải nhì 92687
Giải ba 93078-75146
Giải tư 03683-54581-54744-08767-73558-27244-06462
Giải năm 8756
Giải sáu 4980-0123-1166
Giải bảy 695
Giải tám 33
KQXS Ninh Thuận 20/01/2023
Giải đặc biệt 204032 Đầu - Nháy
Giải nhất 91706 0: 06,03,04
1: 17
2: 24,24
3: 32,34
4: 42
5: 55,58,54,53
6: 64
7:
8: 88,83
9: 99,97

2 Nháy: 24
Giải nhì 66455
Giải ba 66058-47588
Giải tư 36842-32599-70324-63454-89917-49024-38683
Giải năm 6897
Giải sáu 5753-6003-4304
Giải bảy 634
Giải tám 64
KQXS Ninh Thuận 13/01/2023
Giải đặc biệt 640728 Đầu - Nháy
Giải nhất 52584 0: 05,06
1:
2: 28,24
3: 35,33
4: 48
5: 57
6:
7: 71,77,75,70,75,70,75,73
8: 84,81
9:

2 Nháy: 70
3 Nháy: 75
Giải nhì 96281
Giải ba 45871-59077
Giải tư 66575-86224-20557-57270-92575-59848-56535
Giải năm 1705
Giải sáu 5570-4733-8675
Giải bảy 506
Giải tám 73
KQXS Ninh Thuận 06/01/2023
Giải đặc biệt 409386 Đầu - Nháy
Giải nhất 62721 0: 03
1: 16
2: 21
3: 34,32,36
4: 49,48
5: 59
6:
7: 73,78,74
8: 86,86,83
9: 90,97,98

2 Nháy: 86
Giải nhì 94373
Giải ba 19090-81859
Giải tư 30378-18797-76434-09249-87648-43498-72432
Giải năm 9903
Giải sáu 5216-3674-7286
Giải bảy 236
Giải tám 83
KQXS Ninh Thuận 30/12/2022
Giải đặc biệt 185628 Đầu - Nháy
Giải nhất 79553 0: 03,02,02
1:
2: 28
3: 30
4: 46,42,44,41
5: 53,50,56
6: 61,67
7: 71,72
8:
9: 94,94

2 Nháy: 02,94
Giải nhì 10746
Giải ba 22242-70671
Giải tư 89172-67861-51794-51144-74203-95302-90450
Giải năm 7667
Giải sáu 8441-2230-0394
Giải bảy 356
Giải tám 02
KQXS Ninh Thuận 23/12/2022
Giải đặc biệt 055705 Đầu - Nháy
Giải nhất 14969 0: 05,03
1: 10,14
2: 22,21
3: 30
4:
5: 58,59,50
6: 69,64
7: 70,72,72
8: 89,82
9: 92

2 Nháy: 72
Giải nhì 71170
Giải ba 21958-94222
Giải tư 88692-10972-33603-26972-70521-42089-98010
Giải năm 6882
Giải sáu 1459-6964-2350
Giải bảy 014
Giải tám 30
KQXS Ninh Thuận 16/12/2022
Giải đặc biệt 058335 Đầu - Nháy
Giải nhất 55866 0: 02
1: 10,14
2: 24,28
3: 35,39,30
4: 40
5: 52,52
6: 66,63
7:
8: 82,86
9: 97,93,90

2 Nháy: 52
Giải nhì 54439
Giải ba 94002-77124
Giải tư 66730-21428-34497-47593-12182-74790-54752
Giải năm 3010
Giải sáu 1914-7840-7263
Giải bảy 952
Giải tám 86
KQXS Ninh Thuận 09/12/2022
Giải đặc biệt 375419 Đầu - Nháy
Giải nhất 21145 0: 08,03,07,07
1: 19,17,15,16
2: 29,25,24
3: 31
4: 45,41
5: 56,57
6: 69
7:
8: 85
9:

2 Nháy: 07
Giải nhì 50656
Giải ba 43029-10308
Giải tư 47117-75431-39715-03869-11525-03803-77641
Giải năm 8607
Giải sáu 3285-9157-7816
Giải bảy 424
Giải tám 07
KQXS Ninh Thuận 02/12/2022
Giải đặc biệt 855680 Đầu - Nháy
Giải nhất 16400 0: 00,01,04,09
1: 12
2:
3: 38,39,36
4: 44
5: 55,50
6: 69
7: 74
8: 80,81,84
9: 97,93
Giải nhì 28081
Giải ba 86284-33055
Giải tư 37801-81312-39697-71974-73904-68538-62439
Giải năm 6736
Giải sáu 9344-4509-1150
Giải bảy 369
Giải tám 93
KQXS Ninh Thuận 25/11/2022
Giải đặc biệt 849005 Đầu - Nháy
Giải nhất 65456 0: 05,02
1:
2:
3: 31,32,37,38
4: 44
5: 56,55,52,52
6: 63
7: 75,71,76
8: 83,89
9: 95

2 Nháy: 52
Giải nhì 60144
Giải ba 94075-07083
Giải tư 85955-50963-10331-58302-08171-79632-47937
Giải năm 4338
Giải sáu 8776-8152-9495
Giải bảy 289
Giải tám 52
KQXS Ninh Thuận 18/11/2022
Giải đặc biệt 959715 Đầu - Nháy
Giải nhất 69162 0: 05
1: 15,15
2: 29
3: 39,33,32
4: 48,44
5: 57
6: 62,66
7: 75,72
8: 83,87,87
9: 96

2 Nháy: 15,87
Giải nhì 19448
Giải ba 54483-97529
Giải tư 78975-36015-84287-43187-70539-52457-45833
Giải năm 7944
Giải sáu 6572-1332-6505
Giải bảy 196
Giải tám 66
KQXS Ninh Thuận 11/11/2022
Giải đặc biệt 662228 Đầu - Nháy
Giải nhất 97019 0: 08,09
1: 19,15
2: 28
3: 30
4: 49
5: 53,52,53,52
6: 69,63,61
7:
8: 89,82
9: 97,90

2 Nháy: 52,53
Giải nhì 70569
Giải ba 09930-81797
Giải tư 53490-68163-04949-12615-79189-66308-47809
Giải năm 8161
Giải sáu 1753-8052-0482
Giải bảy 753
Giải tám 52

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình

BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 25/03/2023


Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 17h00 là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.


vào web XSMB.top xem các cao thủ chốt số - Đăng ký chốt số để kiếm tiền