KQXS Ninh Thuận 18/06/2024
Giải đặc biệt 338892 Đầu - Nháy
Giải nhất 54744 0: 07,01,07
1: 15,12
2: 25
3: 36
4: 44,43,49,44
5:
6: 65,61,68,64
7:
8: 80
9: 92,95

2 Nháy: 07,44
Giải nhì 03707
Giải ba 30265-33615
Giải tư 60225-40961-90668-23601-84943-79812-78764
Giải năm 4849
Giải sáu 0544-8895-5307
Giải bảy 936
Giải tám 80
KQXS Ninh Thuận 17/06/2024
Giải đặc biệt 338892 Đầu - Nháy
Giải nhất 54744 0: 07,01,07
1: 15,12
2: 25
3: 36
4: 44,43,49,44
5:
6: 65,61,68,64
7:
8: 80
9: 92,95

2 Nháy: 07,44
Giải nhì 03707
Giải ba 30265-33615
Giải tư 60225-40961-90668-23601-84943-79812-78764
Giải năm 4849
Giải sáu 0544-8895-5307
Giải bảy 936
Giải tám 80
KQXS Ninh Thuận 16/06/2024
Giải đặc biệt 338892 Đầu - Nháy
Giải nhất 54744 0: 07,01,07
1: 15,12
2: 25
3: 36
4: 44,43,49,44
5:
6: 65,61,68,64
7:
8: 80
9: 92,95

2 Nháy: 07,44
Giải nhì 03707
Giải ba 30265-33615
Giải tư 60225-40961-90668-23601-84943-79812-78764
Giải năm 4849
Giải sáu 0544-8895-5307
Giải bảy 936
Giải tám 80
KQXS Ninh Thuận 15/06/2024
Giải đặc biệt 338892 Đầu - Nháy
Giải nhất 54744 0: 07,01,07
1: 15,12
2: 25
3: 36
4: 44,43,49,44
5:
6: 65,61,68,64
7:
8: 80
9: 92,95

2 Nháy: 07,44
Giải nhì 03707
Giải ba 30265-33615
Giải tư 60225-40961-90668-23601-84943-79812-78764
Giải năm 4849
Giải sáu 0544-8895-5307
Giải bảy 936
Giải tám 80
KQXS Ninh Thuận 14/06/2024
Giải đặc biệt 060422 Đầu - Nháy
Giải nhất 41537 0: 08
1: 17,17
2: 22,26
3: 37,37,32
4: 47
5: 58,51
6: 64,65
7: 76,72,70
8: 80
9: 93

2 Nháy: 17,37
Giải nhì 83476
Giải ba 18558-60480
Giải tư 08537-37651-87964-72772-96217-89693-95308
Giải năm 4170
Giải sáu 5717-2965-6926
Giải bảy 332
Giải tám 47
KQXS Ninh Thuận 13/06/2024
Giải đặc biệt 060422 Đầu - Nháy
Giải nhất 41537 0: 08
1: 17,17
2: 22,26
3: 37,37,32
4: 47
5: 58,51
6: 64,65
7: 76,72,70
8: 80
9: 93

2 Nháy: 17,37
Giải nhì 83476
Giải ba 18558-60480
Giải tư 08537-37651-87964-72772-96217-89693-95308
Giải năm 4170
Giải sáu 5717-2965-6926
Giải bảy 332
Giải tám 47
KQXS Ninh Thuận 12/06/2024
Giải đặc biệt 060422 Đầu - Nháy
Giải nhất 41537 0: 08
1: 17,17
2: 22,26
3: 37,37,32
4: 47
5: 58,51
6: 64,65
7: 76,72,70
8: 80
9: 93

2 Nháy: 17,37
Giải nhì 83476
Giải ba 18558-60480
Giải tư 08537-37651-87964-72772-96217-89693-95308
Giải năm 4170
Giải sáu 5717-2965-6926
Giải bảy 332
Giải tám 47
KQXS Ninh Thuận 11/06/2024
Giải đặc biệt 060422 Đầu - Nháy
Giải nhất 41537 0: 08
1: 17,17
2: 22,26
3: 37,37,32
4: 47
5: 58,51
6: 64,65
7: 76,72,70
8: 80
9: 93

2 Nháy: 17,37
Giải nhì 83476
Giải ba 18558-60480
Giải tư 08537-37651-87964-72772-96217-89693-95308
Giải năm 4170
Giải sáu 5717-2965-6926
Giải bảy 332
Giải tám 47
KQXS Ninh Thuận 10/06/2024
Giải đặc biệt 060422 Đầu - Nháy
Giải nhất 41537 0: 08
1: 17,17
2: 22,26
3: 37,37,32
4: 47
5: 58,51
6: 64,65
7: 76,72,70
8: 80
9: 93

2 Nháy: 17,37
Giải nhì 83476
Giải ba 18558-60480
Giải tư 08537-37651-87964-72772-96217-89693-95308
Giải năm 4170
Giải sáu 5717-2965-6926
Giải bảy 332
Giải tám 47
KQXS Ninh Thuận 09/06/2024
Giải đặc biệt 060422 Đầu - Nháy
Giải nhất 41537 0: 08
1: 17,17
2: 22,26
3: 37,37,32
4: 47
5: 58,51
6: 64,65
7: 76,72,70
8: 80
9: 93

2 Nháy: 17,37
Giải nhì 83476
Giải ba 18558-60480
Giải tư 08537-37651-87964-72772-96217-89693-95308
Giải năm 4170
Giải sáu 5717-2965-6926
Giải bảy 332
Giải tám 47
KQXS Ninh Thuận 08/06/2024
Giải đặc biệt 060422 Đầu - Nháy
Giải nhất 41537 0: 08
1: 17,17
2: 22,26
3: 37,37,32
4: 47
5: 58,51
6: 64,65
7: 76,72,70
8: 80
9: 93

2 Nháy: 17,37
Giải nhì 83476
Giải ba 18558-60480
Giải tư 08537-37651-87964-72772-96217-89693-95308
Giải năm 4170
Giải sáu 5717-2965-6926
Giải bảy 332
Giải tám 47
KQXS Ninh Thuận 07/06/2024
Giải đặc biệt 467613 Đầu - Nháy
Giải nhất 55029 0: 08,00,00
1: 13,16,10,10,16,15
2: 29,25
3: 39
4:
5:
6: 64,66
7: 74
8:
9: 99,98,99

2 Nháy: 00,10,16,99
Giải nhì 05664
Giải ba 49308-62799
Giải tư 00616-94510-60698-15099-54310-06816-70525
Giải năm 7674
Giải sáu 5366-7215-6839
Giải bảy 300
Giải tám 00
KQXS Ninh Thuận 06/06/2024
Giải đặc biệt 467613 Đầu - Nháy
Giải nhất 55029 0: 08,00,00
1: 13,16,10,10,16,15
2: 29,25
3: 39
4:
5:
6: 64,66
7: 74
8:
9: 99,98,99

2 Nháy: 00,10,16,99
Giải nhì 05664
Giải ba 49308-62799
Giải tư 00616-94510-60698-15099-54310-06816-70525
Giải năm 7674
Giải sáu 5366-7215-6839
Giải bảy 300
Giải tám 00
KQXS Ninh Thuận 05/06/2024
Giải đặc biệt 467613 Đầu - Nháy
Giải nhất 55029 0: 08,00,00
1: 13,16,10,10,16,15
2: 29,25
3: 39
4:
5:
6: 64,66
7: 74
8:
9: 99,98,99

2 Nháy: 00,10,16,99
Giải nhì 05664
Giải ba 49308-62799
Giải tư 00616-94510-60698-15099-54310-06816-70525
Giải năm 7674
Giải sáu 5366-7215-6839
Giải bảy 300
Giải tám 00
KQXS Ninh Thuận 04/06/2024
Giải đặc biệt 467613 Đầu - Nháy
Giải nhất 55029 0: 08,00,00
1: 13,16,10,10,16,15
2: 29,25
3: 39
4:
5:
6: 64,66
7: 74
8:
9: 99,98,99

2 Nháy: 00,10,16,99
Giải nhì 05664
Giải ba 49308-62799
Giải tư 00616-94510-60698-15099-54310-06816-70525
Giải năm 7674
Giải sáu 5366-7215-6839
Giải bảy 300
Giải tám 00
KQXS Ninh Thuận 03/06/2024
Giải đặc biệt 467613 Đầu - Nháy
Giải nhất 55029 0: 08,00,00
1: 13,16,10,10,16,15
2: 29,25
3: 39
4:
5:
6: 64,66
7: 74
8:
9: 99,98,99

2 Nháy: 00,10,16,99
Giải nhì 05664
Giải ba 49308-62799
Giải tư 00616-94510-60698-15099-54310-06816-70525
Giải năm 7674
Giải sáu 5366-7215-6839
Giải bảy 300
Giải tám 00
KQXS Ninh Thuận 02/06/2024
Giải đặc biệt 467613 Đầu - Nháy
Giải nhất 55029 0: 08,00,00
1: 13,16,10,10,16,15
2: 29,25
3: 39
4:
5:
6: 64,66
7: 74
8:
9: 99,98,99

2 Nháy: 00,10,16,99
Giải nhì 05664
Giải ba 49308-62799
Giải tư 00616-94510-60698-15099-54310-06816-70525
Giải năm 7674
Giải sáu 5366-7215-6839
Giải bảy 300
Giải tám 00
KQXS Ninh Thuận 01/06/2024
Giải đặc biệt 467613 Đầu - Nháy
Giải nhất 55029 0: 08,00,00
1: 13,16,10,10,16,15
2: 29,25
3: 39
4:
5:
6: 64,66
7: 74
8:
9: 99,98,99

2 Nháy: 00,10,16,99
Giải nhì 05664
Giải ba 49308-62799
Giải tư 00616-94510-60698-15099-54310-06816-70525
Giải năm 7674
Giải sáu 5366-7215-6839
Giải bảy 300
Giải tám 00
KQXS Ninh Thuận 31/05/2024
Giải đặc biệt 052482 Đầu - Nháy
Giải nhất 24585 0: 02
1: 10,12,13,12
2: 21
3: 32,39,31
4: 42,48,41
5:
6:
7: 72,72
8: 82,85,81
9: 93

2 Nháy: 12,72
Giải nhì 95710
Giải ba 53581-78232
Giải tư 74442-03039-79493-02131-84448-48641-95921
Giải năm 5712
Giải sáu 2272-0302-2313
Giải bảy 512
Giải tám 72
KQXS Ninh Thuận 30/05/2024
Giải đặc biệt 052482 Đầu - Nháy
Giải nhất 24585 0: 02
1: 10,12,13,12
2: 21
3: 32,39,31
4: 42,48,41
5:
6:
7: 72,72
8: 82,85,81
9: 93

2 Nháy: 12,72
Giải nhì 95710
Giải ba 53581-78232
Giải tư 74442-03039-79493-02131-84448-48641-95921
Giải năm 5712
Giải sáu 2272-0302-2313
Giải bảy 512
Giải tám 72

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình

BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 19/06/2024


Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 17h00 là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.


vào web Kết Quả Nét xem các số đẹp hôm nay