• Trang chủ
  • Kết quả xổ số Ninh Thuận
  • KQXS Ninh Thuận

Kết quả Đầu
KQXS Ninh Thuận 11/06/2021
Giải đặc biệt 607428
Giải nhất 21144
Giải nhì 11969
Giải ba 66390-71385
Giải tư 88445-36391-92198-10553-43789-19782-38543
Giải năm 1513
Giải sáu 0227-2941-0838
Giải bảy 958
Giải tám 62
0:
1: 13
2: 28,27
3: 38
4: 44,45,43,41
5: 53,58
6: 69,62
7:
8: 85,89,82
9: 90,91,98
KQXS Ninh Thuận 04/06/2021
Giải đặc biệt 999506
Giải nhất 52969
Giải nhì 20495
Giải ba 56580-37420
Giải tư 15317-50480-28121-27686-63940-15242-18962
Giải năm 1317
Giải sáu 2761-3718-4793
Giải bảy 317
Giải tám 04
0: 06,04
1: 17,17,18,17
2: 20,21
3:
4: 40,42
5:
6: 69,62,61
7:
8: 80,80,86
9: 95,93
KQXS Ninh Thuận 28/05/2021
Giải đặc biệt 291441
Giải nhất 24632
Giải nhì 67678
Giải ba 60341-98945
Giải tư 07775-33608-70168-97313-66450-66424-78788
Giải năm 2370
Giải sáu 5148-5828-9048
Giải bảy 866
Giải tám 57
0: 08
1: 13
2: 24,28
3: 32
4: 41,41,45,48,48
5: 50,57
6: 68,66
7: 78,75,70
8: 88
9:
KQXS Ninh Thuận 14/05/2021
Giải đặc biệt 724854
Giải nhất 97711
Giải nhì 01976
Giải ba 76255-42868
Giải tư 92579-64028-09127-43244-96595-79715-34556
Giải năm 1311
Giải sáu 8488-5919-9646
Giải bảy 632
Giải tám 55
0:
1: 11,15,11,19
2: 28,27
3: 32
4: 44,46
5: 54,55,56,55
6: 68
7: 76,79
8: 88
9: 95
KQXS Ninh Thuận 07/05/2021
Giải đặc biệt 201182
Giải nhất 34936
Giải nhì 08689
Giải ba 04336-42071
Giải tư 79069-08065-03717-88896-99615-02292-03289
Giải năm 6065
Giải sáu 7683-7360-2974
Giải bảy 120
Giải tám 23
0:
1: 17,15
2: 20,23
3: 36,36
4:
5:
6: 69,65,65,60
7: 71,74
8: 82,89,89,83
9: 96,92
KQXS Ninh Thuận 23/04/2021
Giải đặc biệt 499218
Giải nhất 39879
Giải nhì 95691
Giải ba 22559-92639
Giải tư 62099-98983-66942-83699-62851-59358-70927
Giải năm 2318
Giải sáu 5501-8873-1053
Giải bảy 780
Giải tám 30
0: 01
1: 18,18
2: 27
3: 39,30
4: 42
5: 59,51,58,53
6:
7: 79,73
8: 83,80
9: 91,99,99
KQXS Ninh Thuận 16/04/2021
Giải đặc biệt 761627
Giải nhất 84868
Giải nhì 02971
Giải ba 21238-01295
Giải tư 44497-89567-66272-04006-12284-98007-88695
Giải năm 5850
Giải sáu 9044-0022-0041
Giải bảy 096
Giải tám 71
0: 06,07
1:
2: 27,22
3: 38
4: 44,41
5: 50
6: 68,67
7: 71,72,71
8: 84
9: 95,97,95,96
KQXS Ninh Thuận 09/04/2021
Giải đặc biệt 862570
Giải nhất 83286
Giải nhì 93762
Giải ba 16293-39332
Giải tư 23876-71796-68614-78853-86650-89731-07811
Giải năm 5960
Giải sáu 3785-5512-2251
Giải bảy 006
Giải tám 59
0: 06
1: 14,11,12
2:
3: 32,31
4:
5: 53,50,51,59
6: 62,60
7: 70,76
8: 86,85
9: 93,96
KQXS Ninh Thuận 02/04/2021
Giải đặc biệt 318276
Giải nhất 53290
Giải nhì 55328
Giải ba 83749-36846
Giải tư 51412-73064-69420-37885-08578-24820-72718
Giải năm 1846
Giải sáu 9314-8553-7667
Giải bảy 352
Giải tám 60
0:
1: 12,18,14
2: 28,20,20
3:
4: 49,46,46
5: 53,52
6: 64,67,60
7: 76,78
8: 85
9: 90
KQXS Ninh Thuận 26/03/2021
Giải đặc biệt 366321
Giải nhất 35820
Giải nhì 64538
Giải ba 54081-17127
Giải tư 13083-29218-94875-26670-48887-01536-87814
Giải năm 1853
Giải sáu 7654-3525-8893
Giải bảy 405
Giải tám 12
0: 05
1: 18,14,12
2: 21,20,27,25
3: 38,36
4:
5: 53,54
6:
7: 75,70
8: 81,83,87
9: 93
KQXS Ninh Thuận 19/03/2021
Giải đặc biệt 850304
Giải nhất 61596
Giải nhì 19415
Giải ba 25403-35043
Giải tư 74191-75855-88127-81440-07152-35380-05772
Giải năm 0581
Giải sáu 8260-8967-8423
Giải bảy 496
Giải tám 12
0: 04,03
1: 15,12
2: 27,23
3:
4: 43,40
5: 55,52
6: 60,67
7: 72
8: 80,81
9: 96,91,96
KQXS Ninh Thuận 12/03/2021
Giải đặc biệt 099710
Giải nhất 49690
Giải nhì 02750
Giải ba 23022-32247
Giải tư 41945-55525-81654-43879-42490-00025-30931
Giải năm 3100
Giải sáu 7810-6128-3235
Giải bảy 180
Giải tám 72
0: 00
1: 10,10
2: 22,25,25,28
3: 31,35
4: 47,45
5: 50,54
6:
7: 79,72
8: 80
9: 90,90
KQXS Ninh Thuận 05/03/2021
Giải đặc biệt 165133
Giải nhất 36862
Giải nhì 72990
Giải ba 20086-17708
Giải tư 22863-67191-32715-59607-10054-92793-65791
Giải năm 9552
Giải sáu 0886-4355-4004
Giải bảy 649
Giải tám 31
0: 08,07,04
1: 15
2:
3: 33,31
4: 49
5: 54,52,55
6: 62,63
7:
8: 86,86
9: 90,91,93,91
KQXS Ninh Thuận 26/02/2021
Giải đặc biệt 744914
Giải nhất 40361
Giải nhì 32380
Giải ba 57064-26967
Giải tư 37878-51508-46913-46070-69583-62800-45539
Giải năm 7426
Giải sáu 1619-9537-5041
Giải bảy 131
Giải tám 87
0: 08,00
1: 14,13,19
2: 26
3: 39,37,31
4: 41
5:
6: 61,64,67
7: 78,70
8: 80,83,87
9:
KQXS Ninh Thuận 19/02/2021
Giải đặc biệt 312872
Giải nhất 65186
Giải nhì 55477
Giải ba 61766-13409
Giải tư 23298-60703-84341-69899-70014-58381-71635
Giải năm 7372
Giải sáu 4692-3731-3990
Giải bảy 938
Giải tám 30
0: 09,03
1: 14
2:
3: 35,31,38,30
4: 41
5:
6: 66
7: 72,77,72
8: 86,81
9: 98,99,92,90
KQXS Ninh Thuận 12/02/2021
Giải đặc biệt 248133
Giải nhất 04887
Giải nhì 31046
Giải ba 64606-38137
Giải tư 42921-11467-80090-20983-47866-27778-65519
Giải năm 6047
Giải sáu 4232-5835-5225
Giải bảy 941
Giải tám 07
0: 06,07
1: 19
2: 21,25
3: 33,37,32,35
4: 46,47,41
5:
6: 67,66
7: 78
8: 87,83
9: 90
KQXS Ninh Thuận 05/02/2021
Giải đặc biệt 790114
Giải nhất 20808
Giải nhì 17673
Giải ba 62406-39084
Giải tư 65874-99770-05175-49612-72957-23901-58577
Giải năm 5544
Giải sáu 7655-0820-3960
Giải bảy 326
Giải tám 00
0: 08,06,01,00
1: 14,12
2: 20,26
3:
4: 44
5: 57,55
6: 60
7: 73,74,70,75,77
8: 84
9:
KQXS Ninh Thuận 29/01/2021
Giải đặc biệt 584868
Giải nhất 64562
Giải nhì 11254
Giải ba 97506-20437
Giải tư 15683-57024-00205-39693-99898-08754-00151
Giải năm 0846
Giải sáu 2858-3240-0043
Giải bảy 723
Giải tám 77
0: 06,05
1:
2: 24,23
3: 37
4: 46,40,43
5: 54,54,51,58
6: 68,62
7: 77
8: 83
9: 93,98
KQXS Ninh Thuận 22/01/2021
Giải đặc biệt 930093
Giải nhất 32786
Giải nhì 29333
Giải ba 85275-16154
Giải tư 96351-74957-72047-49600-79778-55136-38570
Giải năm 5133
Giải sáu 5882-1352-6372
Giải bảy 534
Giải tám 22
0: 00
1:
2: 22
3: 33,36,33,34
4: 47
5: 54,51,57,52
6:
7: 75,78,70,72
8: 86,82
9: 93
KQXS Ninh Thuận 15/01/2021
Giải đặc biệt 014540
Giải nhất 21650
Giải nhì 90495
Giải ba 41395-47148
Giải tư 13812-01771-14613-68337-00787-98967-16895
Giải năm 2263
Giải sáu 4644-5353-8693
Giải bảy 290
Giải tám 36
0:
1: 12,13
2:
3: 37,36
4: 40,48,44
5: 50,53
6: 67,63
7: 71
8: 87
9: 95,95,95,93,90
KQXS Ninh Thuận 01/01/2021
Giải đặc biệt 121302
Giải nhất 13842
Giải nhì 14720
Giải ba 07141-58747
Giải tư 46777-96999-16461-38726-29057-82289-10610
Giải năm 9953
Giải sáu 0922-1276-4182
Giải bảy 430
Giải tám 11
0: 02
1: 10,11
2: 20,26,22
3: 30
4: 42,41,47
5: 57,53
6: 61
7: 77,76
8: 89,82
9: 99
KQXS Ninh Thuận 25/12/2020
Giải đặc biệt 677611
Giải nhất 80103
Giải nhì 60013
Giải ba 18458-25085
Giải tư 51597-91755-61562-88688-86026-42313-82758
Giải năm 3936
Giải sáu 2824-3937-7030
Giải bảy 969
Giải tám 26
0: 03
1: 11,13,13
2: 26,24,26
3: 36,37,30
4:
5: 58,55,58
6: 62,69
7:
8: 85,88
9: 97
KQXS Ninh Thuận 18/12/2020
Giải đặc biệt 505535
Giải nhất 79896
Giải nhì 76263
Giải ba 56927-40694
Giải tư 96886-45252-74052-07100-51167-58731-80986
Giải năm 9784
Giải sáu 7029-4261-5077
Giải bảy 024
Giải tám 79
0: 00
1:
2: 27,29,24
3: 35,31
4:
5: 52,52
6: 63,67,61
7: 77,79
8: 86,86,84
9: 96,94
KQXS Ninh Thuận 11/12/2020
Giải đặc biệt 556335
Giải nhất 87781
Giải nhì 88302
Giải ba 67622-21087
Giải tư 69578-97301-16071-44065-92879-15034-44512
Giải năm 3762
Giải sáu 2422-7656-4961
Giải bảy 023
Giải tám 84
0: 02,01
1: 12
2: 22,22,23
3: 35,34
4:
5: 56
6: 65,62,61
7: 78,71,79
8: 81,87,84
9:
KQXS Ninh Thuận 04/12/2020
Giải đặc biệt 613578
Giải nhất 65143
Giải nhì 56321
Giải ba 28342-19169
Giải tư 50974-51986-07386-14859-33119-94736-02154
Giải năm 7205
Giải sáu 2580-8051-2711
Giải bảy 737
Giải tám 37
0: 05
1: 19,11
2: 21
3: 36,37,37
4: 43,42
5: 59,54,51
6: 69
7: 78,74
8: 86,86,80
9:
KQXS Ninh Thuận 27/11/2020
Giải đặc biệt 265750
Giải nhất 12356
Giải nhì 26602
Giải ba 22587-39753
Giải tư 06172-42002-39721-44231-36134-83457-71002
Giải năm 5382
Giải sáu 6036-4827-4408
Giải bảy 957
Giải tám 68
0: 02,02,02,08
1:
2: 21,27
3: 31,34,36
4:
5: 50,56,53,57,57
6: 68
7: 72
8: 87,82
9:
KQXS Ninh Thuận 20/11/2020
Giải đặc biệt 681318
Giải nhất 21018
Giải nhì 01274
Giải ba 12019-42416
Giải tư 03558-54282-67127-22812-12512-90207-18457
Giải năm 6540
Giải sáu 9702-1250-1814
Giải bảy 441
Giải tám 94
0: 07,02
1: 18,18,19,16,12,12,14
2: 27
3:
4: 40,41
5: 58,57,50
6:
7: 74
8: 82
9: 94
KQXS Ninh Thuận 13/11/2020
Giải đặc biệt 480458
Giải nhất 59385
Giải nhì 78230
Giải ba 95957-37730
Giải tư 66076-91467-11737-48150-22876-33737-26725
Giải năm 1569
Giải sáu 9546-2853-3071
Giải bảy 545
Giải tám 43
0:
1:
2: 25
3: 30,30,37,37
4: 46,45,43
5: 58,57,50,53
6: 67,69
7: 76,76,71
8: 85
9:
KQXS Ninh Thuận 06/11/2020
Giải đặc biệt 239230
Giải nhất 79479
Giải nhì 81931
Giải ba 97776-65459
Giải tư 75063-87532-70078-00687-11683-80684-19327
Giải năm 9129
Giải sáu 7303-1590-6896
Giải bảy 971
Giải tám 91
0: 03
1:
2: 27,29
3: 30,31,32
4:
5: 59
6: 63
7: 79,76,78,71
8: 87,83,84
9: 90,96,91
KQXS Ninh Thuận 30/10/2020
Giải đặc biệt 890299
Giải nhất 61853
Giải nhì 82169
Giải ba 99390-96443
Giải tư 67668-26815-31091-89359-21493-23511-91731
Giải năm 5627
Giải sáu 8189-2280-5601
Giải bảy 113
Giải tám 42
0: 01
1: 15,11,13
2: 27
3: 31
4: 43,42
5: 53,59
6: 69,68
7:
8: 89,80
9: 99,90,91,93
KQXS Ninh Thuận 23/10/2020
Giải đặc biệt 706642
Giải nhất 03936
Giải nhì 12918
Giải ba 70729-20278
Giải tư 79253-08690-32375-77118-14163-83940-99822
Giải năm 5893
Giải sáu 2558-8947-3830
Giải bảy 113
Giải tám 29
0:
1: 18,18,13
2: 29,22,29
3: 36,30
4: 42,40,47
5: 53,58
6: 63
7: 78,75
8:
9: 90,93

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình


BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 13/06/2021


Top Đặc Biệt: 13/06/2021


Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 4h chiều là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.