KQXS Ninh Thuận 16/09/2022
Giải đặc biệt 812452 Đầu - Nháy
Giải nhất 69533 0: 01,01
1: 17,17,14
2:
3: 33,38,32
4:
5: 52,59,58
6: 66,69
7: 75,77,74,76
8:
9: 92

2 Nháy: 01,17
Giải nhì 82092
Giải ba 09766-39001
Giải tư 00069-00159-44475-00917-84601-00517-11977
Giải năm 0374
Giải sáu 6858-7938-6232
Giải bảy 314
Giải tám 76
KQXS Ninh Thuận 26/08/2022
Giải đặc biệt 632950 Đầu - Nháy
Giải nhất 13248 0: 05,02
1: 19,18,10
2: 27
3: 31,32
4: 48,43,40
5: 50,53
6: 60,64
7:
8:
9: 98,92,94
Giải nhì 19243
Giải ba 08231-72760
Giải tư 00305-79827-48198-81292-19464-60632-63753
Giải năm 2494
Giải sáu 8419-0302-5218
Giải bảy 840
Giải tám 10
KQXS Ninh Thuận 19/08/2022
Giải đặc biệt 429035 Đầu - Nháy
Giải nhất 34846 0: 06
1: 12,13,18
2: 24
3: 35,32
4: 46,40
5: 58,57
6: 61
7: 79,76
8:
9: 97,96,94,97

2 Nháy: 97
Giải nhì 45179
Giải ba 64912-51832
Giải tư 32858-30797-61457-79013-09661-86996-24606
Giải năm 4976
Giải sáu 7094-3397-0818
Giải bảy 324
Giải tám 40
KQXS Ninh Thuận 12/08/2022
Giải đặc biệt 983551 Đầu - Nháy
Giải nhất 87932 0: 06,03,00
1: 19,19
2: 23
3: 32,38,32
4: 44
5: 51,51
6:
7:
8: 83
9: 92,99,98,92,95

2 Nháy: 19,32,51,92
Giải nhì 16692
Giải ba 46644-09399
Giải tư 49898-27823-09483-22238-24306-80403-42019
Giải năm 1892
Giải sáu 7719-0132-0351
Giải bảy 895
Giải tám 00
KQXS Ninh Thuận 05/08/2022
Giải đặc biệt 759010 Đầu - Nháy
Giải nhất 82173 0:
1: 10,10,12
2: 20
3:
4: 46
5: 53,59,53,54,57
6: 61
7: 73,72,70,75
8: 88,86
9: 97

2 Nháy: 10,53
Giải nhì 27953
Giải ba 62420-56461
Giải tư 88159-62653-20754-51246-62272-43488-17270
Giải năm 5610
Giải sáu 1957-4097-5786
Giải bảy 412
Giải tám 75
KQXS Ninh Thuận 29/07/2022
Giải đặc biệt 786142 Đầu - Nháy
Giải nhất 13548 0: 01,01,00,04,04
1:
2: 21
3: 35
4: 42,48,49,45
5: 59
6: 62,69,68
7:
8: 88
9: 94,92

2 Nháy: 01,04
Giải nhì 77301
Giải ba 36749-19445
Giải tư 48635-75962-03301-77594-91288-43769-46092
Giải năm 6300
Giải sáu 6368-0259-6821
Giải bảy 704
Giải tám 04
KQXS Ninh Thuận 22/07/2022
Giải đặc biệt 321311 Đầu - Nháy
Giải nhất 31228 0: 02,02,08,06
1: 11,14
2: 28,28,24
3: 31,35
4: 45,47
5: 52
6:
7: 72,78
8:
9: 97,90

2 Nháy: 02,28
Giải nhì 61372
Giải ba 55952-90602
Giải tư 71528-16431-90324-26678-68897-98402-06714
Giải năm 1208
Giải sáu 9606-7690-4835
Giải bảy 145
Giải tám 47
KQXS Ninh Thuận 15/07/2022
Giải đặc biệt 268976 Đầu - Nháy
Giải nhất 38949 0:
1: 16
2:
3: 30,30,37,36
4: 49,44,46
5: 58
6: 68
7: 76,73,73,78,75,71
8:
9: 94,91

2 Nháy: 30,73
Giải nhì 45794
Giải ba 00973-92473
Giải tư 08078-42068-51975-03930-34744-78846-39158
Giải năm 0430
Giải sáu 4937-4491-8436
Giải bảy 871
Giải tám 16
KQXS Ninh Thuận 08/07/2022
Giải đặc biệt 839965 Đầu - Nháy
Giải nhất 21006 0: 06,09,07
1:
2: 27
3: 30
4: 45,46
5: 51,52,51,57,50
6: 65,61
7: 75
8: 84
9: 91,93

2 Nháy: 51
Giải nhì 19945
Giải ba 17351-01909
Giải tư 99146-24952-92691-46127-60851-55675-24657
Giải năm 9493
Giải sáu 4584-8607-3530
Giải bảy 561
Giải tám 50
KQXS Ninh Thuận 01/07/2022
Giải đặc biệt 833422 Đầu - Nháy
Giải nhất 94740 0: 01,05
1: 18
2: 22,24
3: 30
4: 40,48
5: 50,56,58
6: 65,65,69
7: 78,72
8:
9: 94,91

2 Nháy: 65
Giải nhì 31794
Giải ba 18501-62191
Giải tư 55548-15324-61050-02378-60472-07556-15618
Giải năm 3530
Giải sáu 0365-2658-2165
Giải bảy 805
Giải tám 69
KQXS Ninh Thuận 24/06/2022
Giải đặc biệt 738448 Đầu - Nháy
Giải nhất 78952 0: 03
1: 10,15,14
2: 28
3: 36,31,32,37
4: 48,48
5: 52,54
6: 66
7: 71,74
8: 88,85
9:

2 Nháy: 48
Giải nhì 12236
Giải ba 81628-80454
Giải tư 09788-29203-18085-51471-85531-53710-34474
Giải năm 4566
Giải sáu 9932-3615-2937
Giải bảy 248
Giải tám 14
KQXS Ninh Thuận 17/06/2022
Giải đặc biệt 963977 Đầu - Nháy
Giải nhất 98020 0: 03,07
1: 16
2: 20
3: 34
4: 43
5: 59,59,51
6: 69
7: 77,74,79,73,78
8: 88,87
9: 97

2 Nháy: 59
Giải nhì 14574
Giải ba 66179-51003
Giải tư 53073-01759-18907-68497-54043-98716-14259
Giải năm 8251
Giải sáu 6478-9034-7788
Giải bảy 669
Giải tám 87
KQXS Ninh Thuận 10/06/2022
Giải đặc biệt 134478 Đầu - Nháy
Giải nhất 84937 0: 05,04
1:
2:
3: 37,39,37,32
4: 44,45,47
5: 57,51,50
6:
7: 78,78
8: 88
9: 96,96,98

2 Nháy: 37,78,96
Giải nhì 66544
Giải ba 47057-94505
Giải tư 12351-54445-66196-87447-51696-55639-03137
Giải năm 5232
Giải sáu 2978-4750-0298
Giải bảy 488
Giải tám 04
KQXS Ninh Thuận 03/06/2022
Giải đặc biệt 807492 Đầu - Nháy
Giải nhất 94187 0: 00,03,03,01
1: 11
2: 23
3: 31,38,32
4: 49
5: 50,56
6:
7: 74,77
8: 87,86,88
9: 92

2 Nháy: 03
Giải nhì 70500
Giải ba 93731-26386
Giải tư 84811-80623-02488-67103-51938-29274-73549
Giải năm 1277
Giải sáu 5950-9503-5132
Giải bảy 656
Giải tám 01
KQXS Ninh Thuận 27/05/2022
Giải đặc biệt 740536 Đầu - Nháy
Giải nhất 94383 0: 03,05
1: 19,17,11,12,14
2: 27,28
3: 36,35,33,36
4: 47
5: 54
6: 67
7:
8: 83,84
9:

2 Nháy: 36
Giải nhì 26419
Giải ba 52017-03311
Giải tư 68312-09314-86067-40703-40747-79935-74033
Giải năm 0136
Giải sáu 0827-5884-7628
Giải bảy 405
Giải tám 54
KQXS Ninh Thuận 20/05/2022
Giải đặc biệt 664159 Đầu - Nháy
Giải nhất 66733 0: 00
1: 16
2: 25
3: 33,37,37,36
4: 48,40
5: 59,58,53,57
6:
7: 79
8: 84,89,89
9: 95

2 Nháy: 37,89
Giải nhì 76625
Giải ba 10037-50979
Giải tư 35595-80100-44048-15358-33753-35937-73940
Giải năm 7484
Giải sáu 7636-6216-1957
Giải bảy 089
Giải tám 89
KQXS Ninh Thuận 13/05/2022
Giải đặc biệt 256350 Đầu - Nháy
Giải nhất 11265 0: 00
1: 12
2: 29,23,25
3:
4: 43,43,41
5: 50,59
6: 65,63,65
7: 78,71
8: 83
9: 97,95

2 Nháy: 43,65
Giải nhì 59429
Giải ba 82897-86078
Giải tư 29823-73471-13895-54443-47643-56625-36059
Giải năm 9412
Giải sáu 7383-6263-3965
Giải bảy 200
Giải tám 41
KQXS Ninh Thuận 06/05/2022
Giải đặc biệt 976675 Đầu - Nháy
Giải nhất 34888 0: 08,09
1:
2:
3: 38,38,38,33
4: 42,46,48,43
5: 54,53
6: 69
7: 75
8: 88,86,89
9: 90

3 Nháy: 38
Giải nhì 08342
Giải ba 75154-13890
Giải tư 09138-24808-99938-36346-70348-42253-06369
Giải năm 1686
Giải sáu 3989-8043-3338
Giải bảy 709
Giải tám 33
KQXS Ninh Thuận 29/04/2022
Giải đặc biệt 642529 Đầu - Nháy
Giải nhất 10382 0:
1: 19,13,16,10
2: 29,29
3:
4: 42,42
5: 58,55
6: 68,68
7:
8: 82,84,89,81
9: 95,95

2 Nháy: 29,42,68,95
Giải nhì 75495
Giải ba 88719-94658
Giải tư 02395-17868-43484-84142-10129-04489-27013
Giải năm 8942
Giải sáu 0516-9910-2755
Giải bảy 468
Giải tám 81
KQXS Ninh Thuận 22/04/2022
Giải đặc biệt 822099 Đầu - Nháy
Giải nhất 73697 0: 01,09,03,08
1:
2:
3: 31
4:
5: 58,52,58
6: 63
7: 74,71
8: 84
9: 99,97,90,99,94,91

2 Nháy: 58,99
Giải nhì 67301
Giải ba 50174-93190
Giải tư 09158-68084-17931-69263-73809-02399-62952
Giải năm 7458
Giải sáu 3203-6394-7408
Giải bảy 171
Giải tám 91

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình

BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 29/11/2022


Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 17h00 là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.