KQXS Ninh Thuận 22/10/2021
Giải đặc biệt 960406 Đầu - Nháy
Giải nhất 10153 0: 06,09
1: 11,10
2: 28,27,26
3:
4: 43,46
5: 53,53,58,50,51
6: 60,69
7: 72
8:
9: 92

2 Nháy: 53
Giải nhì 38953
Giải ba 80943-42928
Giải tư 05311-44127-78660-17558-04172-74009-80250
Giải năm 3346
Giải sáu 6351-0069-4010
Giải bảy 526
Giải tám 92
KQXS Ninh Thuận 15/10/2021
Giải đặc biệt 068684 Đầu - Nháy
Giải nhất 03887 0:
1: 15,12,14,19
2: 22
3: 37
4: 41,42,43,47
5: 56,51
6:
7:
8: 84,87,81,87,82,87
9:

3 Nháy: 87
Giải nhì 69256
Giải ba 08622-79415
Giải tư 41081-85837-96841-53887-47312-71351-61514
Giải năm 1619
Giải sáu 8442-6243-2347
Giải bảy 982
Giải tám 87
KQXS Ninh Thuận 08/10/2021
Giải đặc biệt 951854 Đầu - Nháy
Giải nhất 13841 0: 05,03
1: 10
2: 25
3: 35,32
4: 41,44
5: 54,58
6: 69,64,65
7: 72,71
8: 89,85
9: 99
Giải nhì 73210
Giải ba 83969-38505
Giải tư 54972-71964-07325-28971-28989-74065-79135
Giải năm 1244
Giải sáu 9585-2599-5603
Giải bảy 932
Giải tám 58
KQXS Ninh Thuận 01/10/2021
Giải đặc biệt 754157 Đầu - Nháy
Giải nhất 22867 0:
1: 19,19
2: 25
3:
4: 47,44,40
5: 57,53,55
6: 67,68,61,65
7: 78,71
8: 83
9: 90,97

2 Nháy: 19
Giải nhì 05283
Giải ba 65990-70868
Giải tư 41553-92561-07547-60365-20444-10678-37340
Giải năm 1119
Giải sáu 5625-2697-1571
Giải bảy 255
Giải tám 19
KQXS Ninh Thuận 24/09/2021
Giải đặc biệt 851226 Đầu - Nháy
Giải nhất 24620 0: 02,03
1: 17,11,17
2: 26,20,25
3: 32
4: 40
5: 50
6:
7: 74,71,79
8: 88,86
9: 98,99

2 Nháy: 17
Giải nhì 06202
Giải ba 81617-68874
Giải tư 28625-62371-35688-78398-85232-26186-25740
Giải năm 0203
Giải sáu 6611-9079-5517
Giải bảy 550
Giải tám 99
KQXS Ninh Thuận 17/09/2021
Giải đặc biệt 011607 Đầu - Nháy
Giải nhất 04574 0: 07,05
1:
2: 23
3:
4: 40,40,49,43,43
5: 52,53,54
6: 61
7: 74,70,75
8: 83,84
9: 91

2 Nháy: 40,43
Giải nhì 82891
Giải ba 33005-16552
Giải tư 53853-21923-30340-44340-44254-58170-16949
Giải năm 8875
Giải sáu 5483-5543-5443
Giải bảy 284
Giải tám 61
KQXS Ninh Thuận 10/09/2021
Giải đặc biệt 562273 Đầu - Nháy
Giải nhất 52624 0: 04,07,04
1: 16
2: 24,24
3: 35
4: 41,40,46
5: 53
6: 66,65
7: 73,78
8: 80,87
9: 98

2 Nháy: 04,24
Giải nhì 51416
Giải ba 11098-78266
Giải tư 73780-88404-79465-79041-93878-10307-01735
Giải năm 9040
Giải sáu 7453-4887-6504
Giải bảy 646
Giải tám 24
KQXS Ninh Thuận 03/09/2021
Giải đặc biệt 442365 Đầu - Nháy
Giải nhất 52559 0: 07,05
1: 15,11,12
2: 20,20
3: 34,31
4: 44
5: 59,51
6: 65,66
7: 74
8: 85,88
9: 90

2 Nháy: 20
Giải nhì 81444
Giải ba 51051-07420
Giải tư 90720-74685-11907-65615-87234-63990-49311
Giải năm 9405
Giải sáu 0266-9274-2988
Giải bảy 712
Giải tám 31
KQXS Ninh Thuận 27/08/2021
Giải đặc biệt 946973 Đầu - Nháy
Giải nhất 28757 0: 03,07
1: 19
2: 24
3: 38,37
4:
5: 57,58,53,57,52
6: 65,69,60
7: 73,78,72
8:
9: 92

2 Nháy: 57
Giải nhì 07358
Giải ba 92865-91992
Giải tư 68478-49553-98638-14619-30937-85457-18052
Giải năm 2869
Giải sáu 1903-5724-2272
Giải bảy 307
Giải tám 60
KQXS Ninh Thuận 20/08/2021
Giải đặc biệt 430430 Đầu - Nháy
Giải nhất 45849 0: 07,02,06,01,02
1: 18,18
2: 22,25
3: 30
4: 49,41,40
5:
6: 62,68
7: 79,70
8:
9: 95

2 Nháy: 02,18
Giải nhì 40918
Giải ba 08407-64779
Giải tư 11118-36441-53802-95122-46206-31601-80540
Giải năm 0662
Giải sáu 1802-6868-4325
Giải bảy 195
Giải tám 70
KQXS Ninh Thuận 13/08/2021
Giải đặc biệt 489709 Đầu - Nháy
Giải nhất 94014 0: 09,02,04
1: 14,10
2: 22,29,22
3: 34
4: 45,44
5: 54
6:
7: 79,75,70
8: 86,89,86
9:

2 Nháy: 22,86
Giải nhì 82622
Giải ba 29729-05622
Giải tư 88545-81486-04089-03602-38144-45279-98210
Giải năm 1604
Giải sáu 7975-3654-8870
Giải bảy 134
Giải tám 86
KQXS Ninh Thuận 30/07/2021
Giải đặc biệt 903997 Đầu - Nháy
Giải nhất 96733 0: 04,09
1: 15,10
2: 28,25
3: 33,38
4: 41,41
5: 52,51
6: 63,61
7:
8: 88,83
9: 97,95

2 Nháy: 41
Giải nhì 28352
Giải ba 20095-91438
Giải tư 25141-56204-28015-04728-38941-84309-20763
Giải năm 1888
Giải sáu 7783-0561-1625
Giải bảy 951
Giải tám 10
KQXS Ninh Thuận 23/07/2021
Giải đặc biệt 289354 Đầu - Nháy
Giải nhất 22261 0:
1: 14,10,13
2: 26,24,25
3: 33
4: 45
5: 54,54
6: 61,64,67
7: 70,76,70,70
8:
9: 98

2 Nháy: 54
3 Nháy: 70
Giải nhì 54926
Giải ba 51070-40554
Giải tư 65114-91524-12164-99125-08033-34245-76576
Giải năm 4310
Giải sáu 4713-1170-2970
Giải bảy 767
Giải tám 98
KQXS Ninh Thuận 16/07/2021
Giải đặc biệt 289385 Đầu - Nháy
Giải nhất 21724 0: 04,01
1: 17
2: 24
3: 36,38
4: 40,44
5:
6: 61,62,69
7: 76,70,71
8: 85,84
9: 99,92
Giải nhì 52476
Giải ba 92836-78561
Giải tư 39570-77899-82384-42340-75992-47462-54204
Giải năm 3769
Giải sáu 9571-1044-0801
Giải bảy 238
Giải tám 17
KQXS Ninh Thuận 09/07/2021
Giải đặc biệt 336123 Đầu - Nháy
Giải nhất 36234 0: 00,02,09,09,03
1: 15,13
2: 23,29,28,23
3: 34,38,39,31
4:
5: 56
6:
7: 78
8: 83
9:

2 Nháy: 09,23
Giải nhì 23138
Giải ba 67100-07929
Giải tư 40878-78902-89515-35609-90009-72403-12156
Giải năm 6783
Giải sáu 3239-9713-6328
Giải bảy 131
Giải tám 23
KQXS Ninh Thuận 02/07/2021
Giải đặc biệt 382396 Đầu - Nháy
Giải nhất 27801 0: 01
1: 13,16
2: 20
3: 31
4: 41,43
5: 52,52
6: 62,61
7: 77,76
8: 88,88,84,87
9: 96

2 Nháy: 52,88
Giải nhì 45677
Giải ba 15688-32376
Giải tư 77062-84313-47141-43588-36284-74761-06687
Giải năm 3552
Giải sáu 9643-2916-8352
Giải bảy 920
Giải tám 31
KQXS Ninh Thuận 25/06/2021
Giải đặc biệt 163353 Đầu - Nháy
Giải nhất 67027 0: 05,05
1: 12
2: 27,28,25
3:
4: 48,40,40,42,42
5: 53,56,58
6: 62
7: 71
8: 81,82
9:

2 Nháy: 05,40,42
Giải nhì 21581
Giải ba 18105-16756
Giải tư 29562-32005-37471-88528-53648-51440-47925
Giải năm 3558
Giải sáu 3582-3812-6240
Giải bảy 942
Giải tám 42
KQXS Ninh Thuận 18/06/2021
Giải đặc biệt 305729 Đầu - Nháy
Giải nhất 68376 0: 00,04,00,00
1: 11
2: 29,20,21,27
3: 35,39
4: 40,44
5: 51
6:
7: 76
8: 86
9: 90,96

3 Nháy: 00
Giải nhì 02935
Giải ba 45040-83300
Giải tư 47820-38486-47951-68744-87190-51839-71704
Giải năm 0111
Giải sáu 1800-0821-2396
Giải bảy 127
Giải tám 00
KQXS Ninh Thuận 11/06/2021
Giải đặc biệt 607428 Đầu - Nháy
Giải nhất 21144 0:
1: 13
2: 28,27
3: 38
4: 44,45,43,41
5: 53,58
6: 69,62
7:
8: 85,89,82
9: 90,91,98
Giải nhì 11969
Giải ba 66390-71385
Giải tư 88445-36391-92198-10553-43789-19782-38543
Giải năm 1513
Giải sáu 0227-2941-0838
Giải bảy 958
Giải tám 62
KQXS Ninh Thuận 04/06/2021
Giải đặc biệt 999506 Đầu - Nháy
Giải nhất 52969 0: 06,04
1: 17,17,18,17
2: 20,21
3:
4: 40,42
5:
6: 69,62,61
7:
8: 80,80,86
9: 95,93

2 Nháy: 80
3 Nháy: 17
Giải nhì 20495
Giải ba 56580-37420
Giải tư 15317-50480-28121-27686-63940-15242-18962
Giải năm 1317
Giải sáu 2761-3718-4793
Giải bảy 317
Giải tám 04

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình

BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 26/10/2021
16386183

Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 17h00 là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.