KQXS Phú Yên 26/09/2023
Giải đặc biệt 606910 Đầu - Nháy
Giải nhất 45372 0: 03,09
1: 10,10
2: 29
3: 35
4: 49,47,45,40
5: 59,51,56
6:
7: 72,79
8: 89
9: 93,98

2 Nháy: 10
Giải nhì 95635
Giải ba 85610-29149
Giải tư 99947-40693-12979-10559-97389-05751-41356
Giải năm 4945
Giải sáu 9029-3598-6203
Giải bảy 609
Giải tám 40
KQXS Phú Yên 25/09/2023
Giải đặc biệt 805515 Đầu - Nháy
Giải nhất 07816 0:
1: 15,16,15,18
2: 28,23
3: 38
4: 49,49
5: 51
6: 67,63
7:
8: 82,85,86,81
9: 95,96

2 Nháy: 15,49
Giải nhì 18167
Giải ba 03549-00582
Giải tư 72285-45663-27986-10928-33681-98615-83249
Giải năm 2418
Giải sáu 4423-3251-2795
Giải bảy 296
Giải tám 38
KQXS Phú Yên 24/09/2023
Giải đặc biệt 805515 Đầu - Nháy
Giải nhất 07816 0:
1: 15,16,15,18
2: 28,23
3: 38
4: 49,49
5: 51
6: 67,63
7:
8: 82,85,86,81
9: 95,96

2 Nháy: 15,49
Giải nhì 18167
Giải ba 03549-00582
Giải tư 72285-45663-27986-10928-33681-98615-83249
Giải năm 2418
Giải sáu 4423-3251-2795
Giải bảy 296
Giải tám 38
KQXS Phú Yên 23/09/2023
Giải đặc biệt 805515 Đầu - Nháy
Giải nhất 07816 0:
1: 15,16,15,18
2: 28,23
3: 38
4: 49,49
5: 51
6: 67,63
7:
8: 82,85,86,81
9: 95,96

2 Nháy: 15,49
Giải nhì 18167
Giải ba 03549-00582
Giải tư 72285-45663-27986-10928-33681-98615-83249
Giải năm 2418
Giải sáu 4423-3251-2795
Giải bảy 296
Giải tám 38
KQXS Phú Yên 22/09/2023
Giải đặc biệt 805515 Đầu - Nháy
Giải nhất 07816 0:
1: 15,16,15,18
2: 28,23
3: 38
4: 49,49
5: 51
6: 67,63
7:
8: 82,85,86,81
9: 95,96

2 Nháy: 15,49
Giải nhì 18167
Giải ba 03549-00582
Giải tư 72285-45663-27986-10928-33681-98615-83249
Giải năm 2418
Giải sáu 4423-3251-2795
Giải bảy 296
Giải tám 38
KQXS Phú Yên 21/09/2023
Giải đặc biệt 805515 Đầu - Nháy
Giải nhất 07816 0:
1: 15,16,15,18
2: 28,23
3: 38
4: 49,49
5: 51
6: 67,63
7:
8: 82,85,86,81
9: 95,96

2 Nháy: 15,49
Giải nhì 18167
Giải ba 03549-00582
Giải tư 72285-45663-27986-10928-33681-98615-83249
Giải năm 2418
Giải sáu 4423-3251-2795
Giải bảy 296
Giải tám 38
KQXS Phú Yên 20/09/2023
Giải đặc biệt 805515 Đầu - Nháy
Giải nhất 07816 0:
1: 15,16,15,18
2: 28,23
3: 38
4: 49,49
5: 51
6: 67,63
7:
8: 82,85,86,81
9: 95,96

2 Nháy: 15,49
Giải nhì 18167
Giải ba 03549-00582
Giải tư 72285-45663-27986-10928-33681-98615-83249
Giải năm 2418
Giải sáu 4423-3251-2795
Giải bảy 296
Giải tám 38
KQXS Phú Yên 19/09/2023
Giải đặc biệt 805515 Đầu - Nháy
Giải nhất 07816 0:
1: 15,16,15,18
2: 28,23
3: 38
4: 49,49
5: 51
6: 67,63
7:
8: 82,85,86,81
9: 95,96

2 Nháy: 15,49
Giải nhì 18167
Giải ba 03549-00582
Giải tư 72285-45663-27986-10928-33681-98615-83249
Giải năm 2418
Giải sáu 4423-3251-2795
Giải bảy 296
Giải tám 38
KQXS Phú Yên 17/09/2023
Giải đặc biệt 063642 Đầu - Nháy
Giải nhất 46458 0: 09
1: 14,16
2: 29,23,21
3: 37,32,39
4: 42,45
5: 58
6: 60
7: 73
8: 86,82
9: 96,99
Giải nhì 76009
Giải ba 13529-14437
Giải tư 84745-97560-41986-55714-31432-44739-87973
Giải năm 7923
Giải sáu 7882-5296-4816
Giải bảy 421
Giải tám 99
KQXS Phú Yên 16/09/2023
Giải đặc biệt 063642 Đầu - Nháy
Giải nhất 46458 0: 09
1: 14,16
2: 29,23,21
3: 37,32,39
4: 42,45
5: 58
6: 60
7: 73
8: 86,82
9: 96,99
Giải nhì 76009
Giải ba 13529-14437
Giải tư 84745-97560-41986-55714-31432-44739-87973
Giải năm 7923
Giải sáu 7882-5296-4816
Giải bảy 421
Giải tám 99
KQXS Phú Yên 15/09/2023
Giải đặc biệt 063642 Đầu - Nháy
Giải nhất 46458 0: 09
1: 14,16
2: 29,23,21
3: 37,32,39
4: 42,45
5: 58
6: 60
7: 73
8: 86,82
9: 96,99
Giải nhì 76009
Giải ba 13529-14437
Giải tư 84745-97560-41986-55714-31432-44739-87973
Giải năm 7923
Giải sáu 7882-5296-4816
Giải bảy 421
Giải tám 99
KQXS Phú Yên 14/09/2023
Giải đặc biệt 063642 Đầu - Nháy
Giải nhất 46458 0: 09
1: 14,16
2: 29,23,21
3: 37,32,39
4: 42,45
5: 58
6: 60
7: 73
8: 86,82
9: 96,99
Giải nhì 76009
Giải ba 13529-14437
Giải tư 84745-97560-41986-55714-31432-44739-87973
Giải năm 7923
Giải sáu 7882-5296-4816
Giải bảy 421
Giải tám 99
KQXS Phú Yên 13/09/2023
Giải đặc biệt 063642 Đầu - Nháy
Giải nhất 46458 0: 09
1: 14,16
2: 29,23,21
3: 37,32,39
4: 42,45
5: 58
6: 60
7: 73
8: 86,82
9: 96,99
Giải nhì 76009
Giải ba 13529-14437
Giải tư 84745-97560-41986-55714-31432-44739-87973
Giải năm 7923
Giải sáu 7882-5296-4816
Giải bảy 421
Giải tám 99
KQXS Phú Yên 12/09/2023
Giải đặc biệt 063642 Đầu - Nháy
Giải nhất 46458 0: 09
1: 14,16
2: 29,23,21
3: 37,32,39
4: 42,45
5: 58
6: 60
7: 73
8: 86,82
9: 96,99
Giải nhì 76009
Giải ba 13529-14437
Giải tư 84745-97560-41986-55714-31432-44739-87973
Giải năm 7923
Giải sáu 7882-5296-4816
Giải bảy 421
Giải tám 99
KQXS Phú Yên 11/09/2023
Giải đặc biệt 063642 Đầu - Nháy
Giải nhất 46458 0: 09
1: 14,16
2: 29,23,21
3: 37,32,39
4: 42,45
5: 58
6: 60
7: 73
8: 86,82
9: 96,99
Giải nhì 76009
Giải ba 13529-14437
Giải tư 84745-97560-41986-55714-31432-44739-87973
Giải năm 7923
Giải sáu 7882-5296-4816
Giải bảy 421
Giải tám 99
KQXS Phú Yên 04/09/2023
Giải đặc biệt 233556 Đầu - Nháy
Giải nhất 71606 0: 06,02
1:
2: 25,27,27
3: 33
4: 42
5: 56,51,59,57
6: 62
7: 73,76,77,78
8: 81
9: 91

2 Nháy: 27
Giải nhì 21051
Giải ba 35873-49759
Giải tư 83233-65291-05525-44527-72102-78681-93476
Giải năm 1877
Giải sáu 4542-4527-1162
Giải bảy 757
Giải tám 78
KQXS Phú Yên 28/08/2023
Giải đặc biệt 047033 Đầu - Nháy
Giải nhất 31182 0: 00
1: 12
2:
3: 33,32,31,31
4: 41,49,41
5:
6: 69,69
7: 75,78
8: 82,88,86,84
9: 99

2 Nháy: 31,41,69
Giải nhì 44475
Giải ba 94088-54941
Giải tư 61686-41332-55649-58912-59169-95541-43031
Giải năm 9331
Giải sáu 7100-1569-9478
Giải bảy 684
Giải tám 99
KQXS Phú Yên 21/08/2023
Giải đặc biệt 481223 Đầu - Nháy
Giải nhất 24112 0: 08
1: 12,16,14
2: 23,29
3: 37,30
4: 41
5: 55
6: 65
7: 76
8: 82,84,80
9: 94,99,95
Giải nhì 51582
Giải ba 41284-65655
Giải tư 59637-94976-77129-78516-81414-71941-99930
Giải năm 0394
Giải sáu 6480-9099-7565
Giải bảy 095
Giải tám 08
KQXS Phú Yên 14/08/2023
Giải đặc biệt 944069 Đầu - Nháy
Giải nhất 44019 0:
1: 19,18,16,18,13,17
2: 23
3: 37,39,33
4:
5: 51,57
6: 69,64,63
7: 77
8: 87
9: 97

2 Nháy: 18
Giải nhì 49937
Giải ba 38864-87318
Giải tư 94577-43397-66451-11023-47963-64739-50716
Giải năm 0318
Giải sáu 7187-2713-7557
Giải bảy 317
Giải tám 33
KQXS Phú Yên 07/08/2023
Giải đặc biệt 685529 Đầu - Nháy
Giải nhất 97938 0: 00,04,01
1: 13,19,18
2: 29,23
3: 38
4:
5: 58
6: 67,61
7: 73,79
8: 84
9: 94,97,98
Giải nhì 41700
Giải ba 21713-69994
Giải tư 72467-00104-35684-90801-37619-43397-31023
Giải năm 9573
Giải sáu 0261-9758-2818
Giải bảy 779
Giải tám 98

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình

BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 27/09/2023


Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 17h00 là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.


vào web Kết Quả Nét xem các số đẹp hôm nay