KQXS Phú Yên 25/10/2021
Giải đặc biệt 977123 Đầu - Nháy
Giải nhất 25791 0:
1:
2: 23,20
3:
4: 40,45,49
5: 54,50,54,54
6: 64
7: 73,78
8: 82,85,80
9: 91,98,90

3 Nháy: 54
Giải nhì 52098
Giải ba 48854-01440
Giải tư 88790-37373-64350-22554-13982-83120-61754
Giải năm 5578
Giải sáu 2245-4249-1785
Giải bảy 564
Giải tám 80
KQXS Phú Yên 18/10/2021
Giải đặc biệt 818869 Đầu - Nháy
Giải nhất 27643 0:
1: 14
2: 29,26,25
3: 33
4: 43
5: 52,54
6: 69,63,63,63
7: 78,75,78
8: 82,85
9: 99

2 Nháy: 78
3 Nháy: 63
Giải nhì 77429
Giải ba 42282-74314
Giải tư 57526-82978-93385-58033-28775-16578-12399
Giải năm 5052
Giải sáu 3563-4454-5625
Giải bảy 763
Giải tám 63
KQXS Phú Yên 11/10/2021
Giải đặc biệt 258145 Đầu - Nháy
Giải nhất 59053 0:
1: 12,18
2: 26,28
3: 31
4: 45,44
5: 53,57,58
6: 66,65,68,67
7: 79,79,74
8:
9: 90

2 Nháy: 79
Giải nhì 42157
Giải ba 20812-08226
Giải tư 53579-68431-13458-53818-43090-95979-23366
Giải năm 1174
Giải sáu 4465-6044-0768
Giải bảy 467
Giải tám 28
KQXS Phú Yên 04/10/2021
Giải đặc biệt 973611 Đầu - Nháy
Giải nhất 95803 0: 03,02
1: 11,16,18,18
2: 27
3: 39,37
4: 40
5: 58
6: 63,69,61
7:
8: 88,88
9: 95,90

2 Nháy: 18,88
Giải nhì 13663
Giải ba 00695-36140
Giải tư 62269-44888-52858-26861-58616-95618-11539
Giải năm 9818
Giải sáu 9127-2690-7888
Giải bảy 002
Giải tám 37
KQXS Phú Yên 27/09/2021
Giải đặc biệt 055753 Đầu - Nháy
Giải nhất 97140 0: 04,01,03
1: 18,10
2: 22
3: 35,30,37
4: 40
5: 53,54
6: 67
7: 78,78
8: 85,87
9: 97

2 Nháy: 78
Giải nhì 08622
Giải ba 36118-83085
Giải tư 44135-22987-26078-22178-57054-33904-88430
Giải năm 2201
Giải sáu 0237-0603-7710
Giải bảy 097
Giải tám 67
KQXS Phú Yên 20/09/2021
Giải đặc biệt 834388 Đầu - Nháy
Giải nhất 51069 0: 05
1: 12,13
2:
3: 32,31,36
4:
5: 50,54
6: 69,60,66
7: 73
8: 88,86,81
9: 99,91,91

2 Nháy: 91
Giải nhì 32732
Giải ba 74899-89191
Giải tư 33291-36286-94060-27150-09066-11754-39681
Giải năm 5473
Giải sáu 5531-9436-8912
Giải bảy 605
Giải tám 13
KQXS Phú Yên 13/09/2021
Giải đặc biệt 042296 Đầu - Nháy
Giải nhất 27377 0: 09
1: 17
2: 29,25,26
3:
4: 43,49
5: 50
6: 61
7: 77,73,79,71
8: 82,87,82,87
9: 96

2 Nháy: 82,87
Giải nhì 91943
Giải ba 48961-42473
Giải tư 51882-31450-51479-00809-34287-31282-91629
Giải năm 3325
Giải sáu 2949-8071-1787
Giải bảy 217
Giải tám 26
KQXS Phú Yên 06/09/2021
Giải đặc biệt 981117 Đầu - Nháy
Giải nhất 79940 0: 07,07,07
1: 17,12
2: 29
3: 38,33
4: 40,41
5: 54,54
6: 61
7: 77
8:
9: 94,91,96,94

2 Nháy: 54,94
3 Nháy: 07
Giải nhì 48094
Giải ba 49312-39538
Giải tư 28391-33333-08054-94407-77407-29307-07129
Giải năm 8777
Giải sáu 4796-4061-0741
Giải bảy 254
Giải tám 94
KQXS Phú Yên 30/08/2021
Giải đặc biệt 03889 Đầu - Nháy
Giải nhất 21753 0: 07,05,05
1: 12,10,19
2: 20,26
3: 33
4:
5: 53,55,56
6: 66,66
7: 76
8: 89,86
9: 91

2 Nháy: 05,66
Giải nhì 79812
Giải ba 75220-62655
Giải tư 60610-57486-21207-43766-73833-13805-64691
Giải năm 2966
Giải sáu 7105-8719-8326
Giải bảy 556
Giải tám 76
KQXS Phú Yên 16/08/2021
Giải đặc biệt 702948 Đầu - Nháy
Giải nhất 01443 0: 00,07
1: 14
2:
3: 34,39
4: 48,43,48
5: 54,54,56
6: 63,64,63
7: 70,78
8: 86
9: 93

2 Nháy: 48,54,63
Giải nhì 73263
Giải ba 35270-00334
Giải tư 41264-69554-54963-38078-81286-26300-54348
Giải năm 8039
Giải sáu 0114-3154-9493
Giải bảy 207
Giải tám 56
KQXS Phú Yên 09/08/2021
Giải đặc biệt 075450 Đầu - Nháy
Giải nhất 45917 0: 07
1: 17,13,17
2: 23,26,24
3: 33,36,31
4: 46,42
5: 50,52
6: 60,60
7: 74
8:
9: 92

2 Nháy: 17,60
Giải nhì 13760
Giải ba 58674-53660
Giải tư 17852-48133-05892-26813-84446-52036-69823
Giải năm 0126
Giải sáu 2031-3224-5117
Giải bảy 742
Giải tám 07
KQXS Phú Yên 26/07/2021
Giải đặc biệt 393930 Đầu - Nháy
Giải nhất 73781 0:
1: 16,11,18,19
2: 29,29
3: 30
4: 49
5:
6: 61,60,60
7: 76
8: 81,85,89,82,81
9: 95

2 Nháy: 29,60,81
Giải nhì 72461
Giải ba 38085-65849
Giải tư 60229-49760-66376-22716-22389-79611-03818
Giải năm 8760
Giải sáu 6695-2382-9829
Giải bảy 281
Giải tám 19
KQXS Phú Yên 19/07/2021
Giải đặc biệt 137619 Đầu - Nháy
Giải nhất 28094 0: 02,03,04,08,06
1: 19,15
2: 29,23
3: 33
4: 45,49
5: 57
6:
7: 70
8: 89,89
9: 94,95

2 Nháy: 89
Giải nhì 93933
Giải ba 16989-07045
Giải tư 28302-86103-09804-00708-37915-61657-42249
Giải năm 3729
Giải sáu 2570-1389-0623
Giải bảy 695
Giải tám 06
KQXS Phú Yên 12/07/2021
Giải đặc biệt 964956 Đầu - Nháy
Giải nhất 15548 0:
1:
2: 23,23,29,22
3:
4: 48
5: 56,51,50
6: 60,68,63
7: 78,78
8: 89,89,81
9: 97,93

2 Nháy: 23,78,89
Giải nhì 10123
Giải ba 52323-34797
Giải tư 66360-13378-48329-65589-22568-26089-91181
Giải năm 2951
Giải sáu 9922-1463-8593
Giải bảy 478
Giải tám 50
KQXS Phú Yên 05/07/2021
Giải đặc biệt 456199 Đầu - Nháy
Giải nhất 12895 0: 02
1: 19,11,15
2: 26,28,24,24
3: 37,30
4:
5: 52,52
6: 64
7: 75
8:
9: 99,95,98,98

2 Nháy: 24,52,98
Giải nhì 99664
Giải ba 31437-88619
Giải tư 65111-58426-38428-26715-56875-46424-27030
Giải năm 0802
Giải sáu 5324-2952-9152
Giải bảy 498
Giải tám 98
KQXS Phú Yên 28/06/2021
Giải đặc biệt 140646 Đầu - Nháy
Giải nhất 21582 0: 01
1: 10,11,17
2: 21,22,24
3: 38,32
4: 46
5:
6: 64
7: 76,74,76
8: 82,86
9: 97,97

2 Nháy: 76,97
Giải nhì 88986
Giải ba 24276-25010
Giải tư 19038-85521-25601-87174-79797-17822-88311
Giải năm 5464
Giải sáu 6624-7876-2917
Giải bảy 132
Giải tám 97
KQXS Phú Yên 21/06/2021
Giải đặc biệt 090797 Đầu - Nháy
Giải nhất 64120 0: 04,09
1: 13
2: 20,25
3: 33
4:
5: 59
6: 67,67,68,69
7: 70,74,75
8: 83,88,81
9: 97

2 Nháy: 67
Giải nhì 88367
Giải ba 34625-81083
Giải tư 54388-02070-70474-73367-12081-48913-52004
Giải năm 5559
Giải sáu 1968-9333-1769
Giải bảy 009
Giải tám 75
KQXS Phú Yên 14/06/2021
Giải đặc biệt 606573 Đầu - Nháy
Giải nhất 36767 0: 08,02,00
1: 19,10
2: 24,22,25
3:
4: 47
5:
6: 67,63,61,68
7: 73,74,72
8: 81
9: 97
Giải nhì 35797
Giải ba 97908-13802
Giải tư 58181-04263-94000-16619-70261-11810-01224
Giải năm 4374
Giải sáu 1068-2672-8222
Giải bảy 225
Giải tám 47
KQXS Phú Yên 07/06/2021
Giải đặc biệt 289312 Đầu - Nháy
Giải nhất 23069 0: 04
1: 12,19,13
2: 29
3: 31
4: 44
5: 52,53,58
6: 69,63,69
7: 75,71
8: 85
9: 95,97

2 Nháy: 69
Giải nhì 43429
Giải ba 05575-42695
Giải tư 49752-92997-22853-47719-60385-96071-73144
Giải năm 2704
Giải sáu 4731-8763-6069
Giải bảy 413
Giải tám 58
KQXS Phú Yên 31/05/2021
Giải đặc biệt 001895 Đầu - Nháy
Giải nhất 14753 0: 03,02
1: 14
2:
3:
4: 46
5: 53,50,56
6: 62,63,61
7: 77,78
8: 89
9: 95,90,94,92,98
Giải nhì 21077
Giải ba 96589-24550
Giải tư 31390-65714-84562-02463-64594-45092-68303
Giải năm 3778
Giải sáu 0698-9956-6661
Giải bảy 202
Giải tám 46

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình

BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 26/10/2021
16386183

Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 17h00 là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.