KQXS Phú Yên 17/06/2024
Giải đặc biệt 248292 Đầu - Nháy
Giải nhất 07448 0:
1: 18
2:
3: 39
4: 48,48,49
5: 53,56,50
6: 66
7: 79,75,74,77,70,79
8: 81
9: 92,90

2 Nháy: 48,79
Giải nhì 39039
Giải ba 62666-93448
Giải tư 50290-50779-73449-41375-07553-62374-99856
Giải năm 1177
Giải sáu 9718-6270-1081
Giải bảy 450
Giải tám 79
KQXS Phú Yên 16/06/2024
Giải đặc biệt 248292 Đầu - Nháy
Giải nhất 07448 0:
1: 18
2:
3: 39
4: 48,48,49
5: 53,56,50
6: 66
7: 79,75,74,77,70,79
8: 81
9: 92,90

2 Nháy: 48,79
Giải nhì 39039
Giải ba 62666-93448
Giải tư 50290-50779-73449-41375-07553-62374-99856
Giải năm 1177
Giải sáu 9718-6270-1081
Giải bảy 450
Giải tám 79
KQXS Phú Yên 15/06/2024
Giải đặc biệt 248292 Đầu - Nháy
Giải nhất 07448 0:
1: 18
2:
3: 39
4: 48,48,49
5: 53,56,50
6: 66
7: 79,75,74,77,70,79
8: 81
9: 92,90

2 Nháy: 48,79
Giải nhì 39039
Giải ba 62666-93448
Giải tư 50290-50779-73449-41375-07553-62374-99856
Giải năm 1177
Giải sáu 9718-6270-1081
Giải bảy 450
Giải tám 79
KQXS Phú Yên 14/06/2024
Giải đặc biệt 248292 Đầu - Nháy
Giải nhất 07448 0:
1: 18
2:
3: 39
4: 48,48,49
5: 53,56,50
6: 66
7: 79,75,74,77,70,79
8: 81
9: 92,90

2 Nháy: 48,79
Giải nhì 39039
Giải ba 62666-93448
Giải tư 50290-50779-73449-41375-07553-62374-99856
Giải năm 1177
Giải sáu 9718-6270-1081
Giải bảy 450
Giải tám 79
KQXS Phú Yên 13/06/2024
Giải đặc biệt 248292 Đầu - Nháy
Giải nhất 07448 0:
1: 18
2:
3: 39
4: 48,48,49
5: 53,56,50
6: 66
7: 79,75,74,77,70,79
8: 81
9: 92,90

2 Nháy: 48,79
Giải nhì 39039
Giải ba 62666-93448
Giải tư 50290-50779-73449-41375-07553-62374-99856
Giải năm 1177
Giải sáu 9718-6270-1081
Giải bảy 450
Giải tám 79
KQXS Phú Yên 12/06/2024
Giải đặc biệt 248292 Đầu - Nháy
Giải nhất 07448 0:
1: 18
2:
3: 39
4: 48,48,49
5: 53,56,50
6: 66
7: 79,75,74,77,70,79
8: 81
9: 92,90

2 Nháy: 48,79
Giải nhì 39039
Giải ba 62666-93448
Giải tư 50290-50779-73449-41375-07553-62374-99856
Giải năm 1177
Giải sáu 9718-6270-1081
Giải bảy 450
Giải tám 79
KQXS Phú Yên 11/06/2024
Giải đặc biệt 248292 Đầu - Nháy
Giải nhất 07448 0:
1: 18
2:
3: 39
4: 48,48,49
5: 53,56,50
6: 66
7: 79,75,74,77,70,79
8: 81
9: 92,90

2 Nháy: 48,79
Giải nhì 39039
Giải ba 62666-93448
Giải tư 50290-50779-73449-41375-07553-62374-99856
Giải năm 1177
Giải sáu 9718-6270-1081
Giải bảy 450
Giải tám 79
KQXS Phú Yên 10/06/2024
Giải đặc biệt 959209 Đầu - Nháy
Giải nhất 46103 0: 09,03,04,09
1:
2: 27,29
3:
4: 40,41
5: 53,53
6: 69,62,64,68
7:
8: 82,86
9: 92,95

2 Nháy: 09,53
Giải nhì 17753
Giải ba 82269-90592
Giải tư 16482-06804-77827-34762-80709-78495-47764
Giải năm 1053
Giải sáu 3940-3386-0929
Giải bảy 841
Giải tám 68
KQXS Phú Yên 09/06/2024
Giải đặc biệt 959209 Đầu - Nháy
Giải nhất 46103 0: 09,03,04,09
1:
2: 27,29
3:
4: 40,41
5: 53,53
6: 69,62,64,68
7:
8: 82,86
9: 92,95

2 Nháy: 09,53
Giải nhì 17753
Giải ba 82269-90592
Giải tư 16482-06804-77827-34762-80709-78495-47764
Giải năm 1053
Giải sáu 3940-3386-0929
Giải bảy 841
Giải tám 68
KQXS Phú Yên 08/06/2024
Giải đặc biệt 959209 Đầu - Nháy
Giải nhất 46103 0: 09,03,04,09
1:
2: 27,29
3:
4: 40,41
5: 53,53
6: 69,62,64,68
7:
8: 82,86
9: 92,95

2 Nháy: 09,53
Giải nhì 17753
Giải ba 82269-90592
Giải tư 16482-06804-77827-34762-80709-78495-47764
Giải năm 1053
Giải sáu 3940-3386-0929
Giải bảy 841
Giải tám 68
KQXS Phú Yên 07/06/2024
Giải đặc biệt 959209 Đầu - Nháy
Giải nhất 46103 0: 09,03,04,09
1:
2: 27,29
3:
4: 40,41
5: 53,53
6: 69,62,64,68
7:
8: 82,86
9: 92,95

2 Nháy: 09,53
Giải nhì 17753
Giải ba 82269-90592
Giải tư 16482-06804-77827-34762-80709-78495-47764
Giải năm 1053
Giải sáu 3940-3386-0929
Giải bảy 841
Giải tám 68
KQXS Phú Yên 06/06/2024
Giải đặc biệt 959209 Đầu - Nháy
Giải nhất 46103 0: 09,03,04,09
1:
2: 27,29
3:
4: 40,41
5: 53,53
6: 69,62,64,68
7:
8: 82,86
9: 92,95

2 Nháy: 09,53
Giải nhì 17753
Giải ba 82269-90592
Giải tư 16482-06804-77827-34762-80709-78495-47764
Giải năm 1053
Giải sáu 3940-3386-0929
Giải bảy 841
Giải tám 68
KQXS Phú Yên 05/06/2024
Giải đặc biệt 959209 Đầu - Nháy
Giải nhất 46103 0: 09,03,04,09
1:
2: 27,29
3:
4: 40,41
5: 53,53
6: 69,62,64,68
7:
8: 82,86
9: 92,95

2 Nháy: 09,53
Giải nhì 17753
Giải ba 82269-90592
Giải tư 16482-06804-77827-34762-80709-78495-47764
Giải năm 1053
Giải sáu 3940-3386-0929
Giải bảy 841
Giải tám 68
KQXS Phú Yên 04/06/2024
Giải đặc biệt 959209 Đầu - Nháy
Giải nhất 46103 0: 09,03,04,09
1:
2: 27,29
3:
4: 40,41
5: 53,53
6: 69,62,64,68
7:
8: 82,86
9: 92,95

2 Nháy: 09,53
Giải nhì 17753
Giải ba 82269-90592
Giải tư 16482-06804-77827-34762-80709-78495-47764
Giải năm 1053
Giải sáu 3940-3386-0929
Giải bảy 841
Giải tám 68
KQXS Phú Yên 03/06/2024
Giải đặc biệt 362471 Đầu - Nháy
Giải nhất 59743 0: 02,06
1: 15,18
2: 20
3: 34,36
4: 43
5: 59,59,57
6: 66
7: 71,70,70,75
8: 88
9: 92

2 Nháy: 59,70
Giải nhì 96915
Giải ba 26659-85592
Giải tư 03302-01559-49520-70970-89334-91406-56088
Giải năm 3618
Giải sáu 3057-8466-0270
Giải bảy 375
Giải tám 36
KQXS Phú Yên 02/06/2024
Giải đặc biệt 362471 Đầu - Nháy
Giải nhất 59743 0: 02,06
1: 15,18
2: 20
3: 34,36
4: 43
5: 59,59,57
6: 66
7: 71,70,70,75
8: 88
9: 92

2 Nháy: 59,70
Giải nhì 96915
Giải ba 26659-85592
Giải tư 03302-01559-49520-70970-89334-91406-56088
Giải năm 3618
Giải sáu 3057-8466-0270
Giải bảy 375
Giải tám 36
KQXS Phú Yên 01/06/2024
Giải đặc biệt 362471 Đầu - Nháy
Giải nhất 59743 0: 02,06
1: 15,18
2: 20
3: 34,36
4: 43
5: 59,59,57
6: 66
7: 71,70,70,75
8: 88
9: 92

2 Nháy: 59,70
Giải nhì 96915
Giải ba 26659-85592
Giải tư 03302-01559-49520-70970-89334-91406-56088
Giải năm 3618
Giải sáu 3057-8466-0270
Giải bảy 375
Giải tám 36
KQXS Phú Yên 31/05/2024
Giải đặc biệt 362471 Đầu - Nháy
Giải nhất 59743 0: 02,06
1: 15,18
2: 20
3: 34,36
4: 43
5: 59,59,57
6: 66
7: 71,70,70,75
8: 88
9: 92

2 Nháy: 59,70
Giải nhì 96915
Giải ba 26659-85592
Giải tư 03302-01559-49520-70970-89334-91406-56088
Giải năm 3618
Giải sáu 3057-8466-0270
Giải bảy 375
Giải tám 36
KQXS Phú Yên 30/05/2024
Giải đặc biệt 362471 Đầu - Nháy
Giải nhất 59743 0: 02,06
1: 15,18
2: 20
3: 34,36
4: 43
5: 59,59,57
6: 66
7: 71,70,70,75
8: 88
9: 92

2 Nháy: 59,70
Giải nhì 96915
Giải ba 26659-85592
Giải tư 03302-01559-49520-70970-89334-91406-56088
Giải năm 3618
Giải sáu 3057-8466-0270
Giải bảy 375
Giải tám 36
KQXS Phú Yên 29/05/2024
Giải đặc biệt 362471 Đầu - Nháy
Giải nhất 59743 0: 02,06
1: 15,18
2: 20
3: 34,36
4: 43
5: 59,59,57
6: 66
7: 71,70,70,75
8: 88
9: 92

2 Nháy: 59,70
Giải nhì 96915
Giải ba 26659-85592
Giải tư 03302-01559-49520-70970-89334-91406-56088
Giải năm 3618
Giải sáu 3057-8466-0270
Giải bảy 375
Giải tám 36

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình

BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 18/06/2024


Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 17h00 là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.


vào web Kết Quả Nét xem các số đẹp hôm nay