KQXS Phú Yên 20/03/2023
Giải đặc biệt 918419 Đầu - Nháy
Giải nhất 43842 0: 00,04
1: 19,10,11
2: 22,21,22
3:
4: 42,44,45,41,47
5: 54
6:
7: 76,72,76
8:
9: 97

2 Nháy: 22,76
Giải nhì 41054
Giải ba 78044-22776
Giải tư 58400-94410-96422-22345-42141-71521-74704
Giải năm 4647
Giải sáu 9022-8072-5211
Giải bảy 176
Giải tám 97
KQXS Phú Yên 13/03/2023
Giải đặc biệt 206361 Đầu - Nháy
Giải nhất 74291 0:
1: 13,13
2:
3: 39,33,35
4: 48
5: 50,59
6: 61,69,63,65
7: 73
8:
9: 91,90,91,93,99

2 Nháy: 13,91
Giải nhì 30839
Giải ba 74548-30533
Giải tư 77990-38791-66693-02313-86550-00935-58259
Giải năm 9369
Giải sáu 3399-5773-7063
Giải bảy 365
Giải tám 13
KQXS Phú Yên 06/03/2023
Giải đặc biệt 000107 Đầu - Nháy
Giải nhất 91545 0: 07,04,02
1:
2: 20,28
3: 36,36
4: 45,42,45,49
5: 51
6: 61
7: 77
8: 81,84
9: 97,90

2 Nháy: 36,45
Giải nhì 18397
Giải ba 13242-16404
Giải tư 72745-54202-23620-17549-82228-46581-99551
Giải năm 4336
Giải sáu 4690-7236-9284
Giải bảy 561
Giải tám 77
KQXS Phú Yên 27/02/2023
Giải đặc biệt 605636 Đầu - Nháy
Giải nhất 85142 0: 09
1: 15,10,15,18
2: 23,27
3: 36
4: 42,47
5: 55
6: 62
7: 73,77
8: 82,88,84
9: 93

2 Nháy: 15
Giải nhì 31282
Giải ba 99793-49509
Giải tư 36855-68223-37027-21615-89347-47210-77973
Giải năm 4215
Giải sáu 3218-2488-1084
Giải bảy 062
Giải tám 77
KQXS Phú Yên 20/02/2023
Giải đặc biệt 403234 Đầu - Nháy
Giải nhất 23681 0: 07
1: 13,19
2: 21,25
3: 34
4: 47,46
5: 54
6: 64
7: 73,74
8: 81,86
9: 97,97,99,99

2 Nháy: 97,99
Giải nhì 44747
Giải ba 82364-03346
Giải tư 06221-22073-23397-87886-52513-81954-59174
Giải năm 8297
Giải sáu 8519-2307-3499
Giải bảy 999
Giải tám 25
KQXS Phú Yên 13/02/2023
Giải đặc biệt 465072 Đầu - Nháy
Giải nhất 57688 0: 06,03
1: 19,14,10
2: 24,22
3: 30
4: 48,43,45
5:
6:
7: 72,76,77
8: 88,82,84,80
9:
Giải nhì 32424
Giải ba 97919-37848
Giải tư 67876-68406-34882-33184-13680-13230-49122
Giải năm 2514
Giải sáu 9677-1203-2243
Giải bảy 845
Giải tám 10
KQXS Phú Yên 06/02/2023
Giải đặc biệt 697730 Đầu - Nháy
Giải nhất 43431 0: 01
1:
2: 23,26
3: 30,31,32,38
4:
5: 59,50,57
6: 67,68
7: 71,75
8: 85,83
9: 91,98
Giải nhì 96332
Giải ba 03685-26691
Giải tư 11859-17667-31868-91901-71938-29723-35226
Giải năm 5550
Giải sáu 1357-2198-1383
Giải bảy 771
Giải tám 75
KQXS Phú Yên 30/01/2023
Giải đặc biệt 276645 Đầu - Nháy
Giải nhất 44337 0: 08,08,05
1: 19,13
2: 22,25,27
3: 37,38
4: 45,43
5:
6:
7:
8: 88,80
9: 96,94,93,95

2 Nháy: 08
Giải nhì 75896
Giải ba 72308-37508
Giải tư 00322-91125-82894-30188-45093-37243-24619
Giải năm 2327
Giải sáu 7380-4395-6413
Giải bảy 038
Giải tám 05
KQXS Phú Yên 23/01/2023
Giải đặc biệt 307019 Đầu - Nháy
Giải nhất 31279 0: 09,07
1: 19,15
2:
3:
4:
5: 55
6: 63
7: 79,70,73,77
8: 82,88,87,84
9: 92,97,97,92

2 Nháy: 92,97
Giải nhì 48382
Giải ba 11409-82792
Giải tư 65970-03897-23063-30588-52497-76787-88184
Giải năm 2673
Giải sáu 2077-8755-7392
Giải bảy 107
Giải tám 15
KQXS Phú Yên 16/01/2023
Giải đặc biệt 422124 Đầu - Nháy
Giải nhất 41001 0: 01,07,00,03
1:
2: 24,26
3: 30,33,37,31,39
4: 42
5: 53
6:
7: 77,77
8: 88,83
9: 94

2 Nháy: 77
Giải nhì 11430
Giải ba 39194-39442
Giải tư 37833-41326-04753-82437-21407-34477-53531
Giải năm 2200
Giải sáu 5188-0139-8883
Giải bảy 277
Giải tám 03
KQXS Phú Yên 09/01/2023
Giải đặc biệt 959593 Đầu - Nháy
Giải nhất 63303 0: 03
1: 19
2: 22,29,29,29
3:
4: 46,47
5:
6: 68,61
7: 75,71
8: 88,89
9: 93,91,90,96

3 Nháy: 29
Giải nhì 44888
Giải ba 48691-97322
Giải tư 20975-47419-26729-80771-59868-29429-85661
Giải năm 7789
Giải sáu 5290-6446-0447
Giải bảy 296
Giải tám 29
KQXS Phú Yên 02/01/2023
Giải đặc biệt 508578 Đầu - Nháy
Giải nhất 22742 0: 02
1: 17
2: 25,28
3: 32,34,31
4: 42,49,49,48
5: 52
6: 60,62
7: 78
8: 85,83
9: 97

2 Nháy: 49
Giải nhì 78460
Giải ba 02717-48362
Giải tư 82125-52949-35749-18748-09402-47152-14532
Giải năm 1897
Giải sáu 0634-7828-3785
Giải bảy 931
Giải tám 83
KQXS Phú Yên 26/12/2022
Giải đặc biệt 203654 Đầu - Nháy
Giải nhất 47569 0: 09,07
1: 17
2: 26
3: 37
4: 42,43,47
5: 54,57,54
6: 69,65,62,67
7: 77,75
8:
9: 94

2 Nháy: 54
Giải nhì 77409
Giải ba 07457-54865
Giải tư 53242-19162-29307-68654-24594-14343-58526
Giải năm 0517
Giải sáu 2147-0967-5477
Giải bảy 075
Giải tám 37
KQXS Phú Yên 19/12/2022
Giải đặc biệt 296397 Đầu - Nháy
Giải nhất 03996 0: 01
1: 11,17,19,10
2:
3: 38,39
4: 41
5: 54,54,51
6: 66,66
7: 71
8: 80,84
9: 97,96

2 Nháy: 54,66
Giải nhì 61001
Giải ba 00366-53441
Giải tư 70238-00711-55539-01154-44317-52580-82854
Giải năm 3819
Giải sáu 4971-1751-9984
Giải bảy 810
Giải tám 66
KQXS Phú Yên 12/12/2022
Giải đặc biệt 497793 Đầu - Nháy
Giải nhất 86154 0: 07
1: 16
2: 26,27,23
3: 36,33
4:
5: 54,59
6: 66
7: 70
8: 81
9: 93,92,93,91,94,96

2 Nháy: 93
Giải nhì 10192
Giải ba 06870-67159
Giải tư 10526-25836-25093-09691-95166-96127-20923
Giải năm 3081
Giải sáu 5433-3494-8896
Giải bảy 016
Giải tám 07
KQXS Phú Yên 05/12/2022
Giải đặc biệt 323499 Đầu - Nháy
Giải nhất 57955 0: 09,02
1: 17,17,16,16
2: 23,22
3: 36
4: 40
5: 55,58
6: 68,63
7: 73,72
8:
9: 99,93

2 Nháy: 16,17
Giải nhì 61409
Giải ba 63217-65117
Giải tư 09668-86823-17416-44058-69993-22540-14963
Giải năm 8022
Giải sáu 4136-9173-6072
Giải bảy 802
Giải tám 16
KQXS Phú Yên 28/11/2022
Giải đặc biệt 557810 Đầu - Nháy
Giải nhất 00502 0: 02,08
1: 10,19
2: 21,28
3: 39
4:
5: 54,50
6: 66
7: 71,76,76
8: 88,89,86,81
9: 96

2 Nháy: 76
Giải nhì 07571
Giải ba 03888-39639
Giải tư 40676-41619-00689-36521-91486-05354-39096
Giải năm 6328
Giải sáu 5076-8608-9181
Giải bảy 666
Giải tám 50
KQXS Phú Yên 21/11/2022
Giải đặc biệt 376288 Đầu - Nháy
Giải nhất 50967 0:
1: 11,12
2: 20,27,25
3: 38
4:
5:
6: 67,66,66
7: 72,73
8: 88,83,89,88,84,83
9: 95

2 Nháy: 66,83,88
Giải nhì 07672
Giải ba 26283-55020
Giải tư 73373-22111-32189-37012-11188-39184-94366
Giải năm 4595
Giải sáu 4266-1483-6227
Giải bảy 625
Giải tám 38
KQXS Phú Yên 14/11/2022
Giải đặc biệt 974705 Đầu - Nháy
Giải nhất 68436 0: 05,00
1:
2: 25
3: 36,37
4: 44
5: 57,58
6: 66,64,62,63
7: 71,74
8: 81,87
9: 93,93

2 Nháy: 93
Giải nhì 71757
Giải ba 76971-03266
Giải tư 61937-72964-18762-40163-35144-82281-00325
Giải năm 8000
Giải sáu 6293-6893-4074
Giải bảy 358
Giải tám 87
KQXS Phú Yên 07/11/2022
Giải đặc biệt 771195 Đầu - Nháy
Giải nhất 77913 0:
1: 13
2: 27,28,25,21
3: 31,34
4: 49,44
5: 55,50
6: 61,69
7: 76,76
8: 81,82
9: 95

2 Nháy: 76
Giải nhì 37431
Giải ba 51527-87849
Giải tư 88261-36944-46755-29869-97776-08550-90834
Giải năm 6481
Giải sáu 8382-1928-4825
Giải bảy 676
Giải tám 21

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình

BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 25/03/2023


Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 17h00 là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.


vào web XSMB.top xem các cao thủ chốt số - Đăng ký chốt số để kiếm tiền