KQXS Phú Yên 19/09/2022
Giải đặc biệt 128273 Đầu - Nháy
Giải nhất 33901 0: 01,03,05,03
1: 16,16
2: 27,22
3: 33
4: 47,41,40,40
5: 56,54,52
6: 63
7: 73
8:
9:

2 Nháy: 03,16,40
Giải nhì 82063
Giải ba 18716-43747
Giải tư 06716-55256-51633-38841-30527-14003-96922
Giải năm 7254
Giải sáu 8852-9240-3440
Giải bảy 305
Giải tám 03
KQXS Phú Yên 29/08/2022
Giải đặc biệt 226193 Đầu - Nháy
Giải nhất 47654 0:
1:
2: 29,23,28
3: 34,33
4: 42
5: 54
6: 61,68
7: 70,77,73
8: 88,89
9: 93,93,96,94

2 Nháy: 93
Giải nhì 08788
Giải ba 79529-67393
Giải tư 69442-81823-85989-19970-75777-13273-41134
Giải năm 7128
Giải sáu 1133-3661-3068
Giải bảy 496
Giải tám 94
KQXS Phú Yên 22/08/2022
Giải đặc biệt 458321 Đầu - Nháy
Giải nhất 92504 0: 04
1:
2: 21,26,29
3:
4: 46,48
5: 51,54,54,58,58
6:
7: 79
8: 80
9: 92,96,92,91,95

2 Nháy: 54,58,92
Giải nhì 68692
Giải ba 73751-33126
Giải tư 27429-17980-87954-38354-33696-57146-45992
Giải năm 4879
Giải sáu 6291-9458-6948
Giải bảy 595
Giải tám 58
KQXS Phú Yên 15/08/2022
Giải đặc biệt 838207 Đầu - Nháy
Giải nhất 76359 0: 07,02
1: 12,15
2: 20
3: 35
4: 43,41
5: 59,51,56,52
6: 69,67
7:
8: 84,85
9: 92,90
Giải nhì 21243
Giải ba 12569-16051
Giải tư 87241-31212-82102-99856-20184-52167-13692
Giải năm 5515
Giải sáu 3385-3835-9652
Giải bảy 990
Giải tám 20
KQXS Phú Yên 08/08/2022
Giải đặc biệt 693157 Đầu - Nháy
Giải nhất 33929 0: 03,00
1:
2: 29
3: 37,31,36
4: 48,44
5: 57,52
6: 62,61
7: 70
8:
9: 96,92,98,96,90

2 Nháy: 96
Giải nhì 39837
Giải ba 14552-34562
Giải tư 83831-90496-48148-71792-74870-15844-29703
Giải năm 7698
Giải sáu 4100-4896-4461
Giải bảy 036
Giải tám 90
KQXS Phú Yên 01/08/2022
Giải đặc biệt 406462 Đầu - Nháy
Giải nhất 66227 0: 04,08
1: 14,10
2: 27
3: 35
4:
5: 58,51,55,50,55
6: 62
7: 74,73
8: 80
9: 96,93,90

2 Nháy: 55
Giải nhì 87735
Giải ba 36858-15696
Giải tư 13814-75110-95804-33808-61480-93693-71551
Giải năm 6655
Giải sáu 0950-1855-1774
Giải bảy 473
Giải tám 90
KQXS Phú Yên 25/07/2022
Giải đặc biệt 203001 Đầu - Nháy
Giải nhất 37271 0: 01,09,01
1: 18
2: 25
3: 38,30,31
4:
5: 53
6: 67
7: 71,75,74,75,75
8: 81
9: 97,93

2 Nháy: 01
3 Nháy: 75
Giải nhì 08867
Giải ba 80375-17938
Giải tư 85174-02025-70197-32209-73353-98693-45575
Giải năm 5401
Giải sáu 0175-3330-6281
Giải bảy 718
Giải tám 31
KQXS Phú Yên 18/07/2022
Giải đặc biệt 658670 Đầu - Nháy
Giải nhất 13013 0: 09,01
1: 13,14,17,17
2:
3: 38,30,37
4: 43,49
5: 53,51,52
6: 66
7: 70,75
8: 85
9:

2 Nháy: 17
Giải nhì 62353
Giải ba 90309-50801
Giải tư 36543-31614-37685-59651-17075-62238-45252
Giải năm 1917
Giải sáu 4830-7837-8849
Giải bảy 466
Giải tám 17
KQXS Phú Yên 11/07/2022
Giải đặc biệt 131420 Đầu - Nháy
Giải nhất 83219 0: 07,09,08
1: 19,11,10,18
2: 20,29
3: 38,32
4: 48
5: 56,53
6:
7: 75
8: 81
9: 95,92
Giải nhì 92438
Giải ba 00056-95511
Giải tư 93710-29795-95475-08781-76207-03809-06353
Giải năm 7632
Giải sáu 1548-0308-8392
Giải bảy 129
Giải tám 18
KQXS Phú Yên 04/07/2022
Giải đặc biệt 834357 Đầu - Nháy
Giải nhất 33880 0: 02
1: 18
2:
3: 30,30
4: 48,40
5: 57,59
6: 68,61,63,60,69,68
7: 77
8: 80,81,83
9:

2 Nháy: 30,68
Giải nhì 40330
Giải ba 25568-41361
Giải tư 32081-00383-45630-32863-47318-55860-36577
Giải năm 5869
Giải sáu 1659-5548-0302
Giải bảy 468
Giải tám 40
KQXS Phú Yên 27/06/2022
Giải đặc biệt 359272 Đầu - Nháy
Giải nhất 70323 0:
1: 17,15
2: 23,21,23
3: 30,34
4: 47
5: 59,57,56,53,51
6: 60
7: 72,74
8: 85
9: 95

2 Nháy: 23
Giải nhì 43059
Giải ba 76330-99574
Giải tư 02360-86417-25857-59056-53085-75221-16353
Giải năm 4695
Giải sáu 8815-9551-5647
Giải bảy 423
Giải tám 34
KQXS Phú Yên 20/06/2022
Giải đặc biệt 268899 Đầu - Nháy
Giải nhất 20573 0: 07,09,00
1: 19,13,11
2:
3: 33
4:
5: 59,58
6: 69,63,62,68,65
7: 73
8:
9: 99,97,93
Giải nhì 41069
Giải ba 28119-59163
Giải tư 28459-69413-24797-73333-41158-82507-04062
Giải năm 7068
Giải sáu 3509-8293-5500
Giải bảy 811
Giải tám 65
KQXS Phú Yên 13/06/2022
Giải đặc biệt 172136 Đầu - Nháy
Giải nhất 22993 0: 03,07
1: 13,11,17
2:
3: 36,34
4:
5: 53,52,55
6: 65
7: 73,72,76
8: 80,80
9: 93,93

2 Nháy: 80,93
Giải nhì 60953
Giải ba 28652-26455
Giải tư 01173-98713-06911-44993-12372-49203-14965
Giải năm 8076
Giải sáu 6080-1007-2434
Giải bảy 317
Giải tám 80
KQXS Phú Yên 06/06/2022
Giải đặc biệt 851022 Đầu - Nháy
Giải nhất 01648 0: 03,05
1: 13,14,13
2: 22,24,29
3: 36
4: 48
5:
6: 67,69,68,62
7: 77,78,70
8: 88
9:

2 Nháy: 13
Giải nhì 03913
Giải ba 82703-42636
Giải tư 11614-42767-24877-99688-49705-85178-06069
Giải năm 0913
Giải sáu 6068-6062-8524
Giải bảy 970
Giải tám 29
KQXS Phú Yên 30/05/2022
Giải đặc biệt 842882 Đầu - Nháy
Giải nhất 88935 0:
1: 18,13,13
2: 23
3: 35,37
4:
5: 53,59
6: 65,68
7: 72,77,78
8: 82,81,81
9: 96,97

2 Nháy: 13,81
Giải nhì 25396
Giải ba 05472-51977
Giải tư 52265-51478-58468-52381-38018-59437-58213
Giải năm 8913
Giải sáu 7323-9681-7697
Giải bảy 253
Giải tám 59
KQXS Phú Yên 23/05/2022
Giải đặc biệt 013131 Đầu - Nháy
Giải nhất 31488 0: 09,03,06
1: 17,11,16
2: 28
3: 31
4: 45,46,49
5: 51
6:
7: 75,78,72
8: 88,81
9: 91
Giải nhì 65417
Giải ba 29351-92881
Giải tư 75711-15909-66545-61503-40546-49675-87878
Giải năm 0291
Giải sáu 9328-2906-0016
Giải bảy 872
Giải tám 49
KQXS Phú Yên 16/05/2022
Giải đặc biệt 016727 Đầu - Nháy
Giải nhất 90804 0: 04,09,04
1: 13,11,14
2: 27,26,26,29
3: 36,35
4:
5: 52
6:
7: 75,75,70
8: 87
9: 99

2 Nháy: 04,26,75
Giải nhì 88226
Giải ba 40513-93236
Giải tư 87275-15952-35026-06809-18675-76504-76129
Giải năm 7111
Giải sáu 7370-6435-5714
Giải bảy 899
Giải tám 87
KQXS Phú Yên 09/05/2022
Giải đặc biệt 691089 Đầu - Nháy
Giải nhất 59564 0:
1: 16,15,10
2: 26,28
3: 32,35,39
4: 41,48
5: 52
6: 64,67
7: 78,78
8: 89,87,83
9:

2 Nháy: 78
Giải nhì 91641
Giải ba 68978-40626
Giải tư 67732-85187-08635-17778-86516-63215-84783
Giải năm 2148
Giải sáu 2167-9039-8228
Giải bảy 910
Giải tám 52
KQXS Phú Yên 02/05/2022
Giải đặc biệt 148942 Đầu - Nháy
Giải nhất 11237 0: 03
1: 15
2: 26,26
3: 37,37,34
4: 42,41
5: 59,58,52
6: 60,68
7: 71
8: 88
9: 92,96

2 Nháy: 26,37
Giải nhì 40671
Giải ba 13359-10758
Giải tư 05126-28960-56468-56337-41903-84692-66026
Giải năm 9215
Giải sáu 0652-2988-1741
Giải bảy 134
Giải tám 96
KQXS Phú Yên 25/04/2022
Giải đặc biệt 191534 Đầu - Nháy
Giải nhất 82743 0:
1: 18,10,14
2:
3: 34,39
4: 43,45
5: 54
6: 62,65
7: 73,70
8: 86,82,87
9: 98,91,99
Giải nhì 83886
Giải ba 26598-27162
Giải tư 96618-15139-39891-36610-58073-06482-81345
Giải năm 3587
Giải sáu 6314-8070-7254
Giải bảy 465
Giải tám 99

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình

BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 29/11/2022


Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 17h00 là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.