• Trang chủ
  • Kết quả xổ số Phú Yên
  • KQXS Phú Yên

Kết quả Đầu
KQXS Phú Yên 07/06/2021
Giải đặc biệt 289312
Giải nhất 23069
Giải nhì 43429
Giải ba 05575-42695
Giải tư 49752-92997-22853-47719-60385-96071-73144
Giải năm 2704
Giải sáu 4731-8763-6069
Giải bảy 413
Giải tám 58
0: 04
1: 12,19,13
2: 29
3: 31
4: 44
5: 52,53,58
6: 69,63,69
7: 75,71
8: 85
9: 95,97
KQXS Phú Yên 31/05/2021
Giải đặc biệt 001895
Giải nhất 14753
Giải nhì 21077
Giải ba 96589-24550
Giải tư 31390-65714-84562-02463-64594-45092-68303
Giải năm 3778
Giải sáu 0698-9956-6661
Giải bảy 202
Giải tám 46
0: 03,02
1: 14
2:
3:
4: 46
5: 53,50,56
6: 62,63,61
7: 77,78
8: 89
9: 95,90,94,92,98
KQXS Phú Yên 24/05/2021
Giải đặc biệt 237426
Giải nhất 96910
Giải nhì 34084
Giải ba 44634-39071
Giải tư 68659-40277-88850-85474-47085-59165-51187
Giải năm 6140
Giải sáu 4354-6115-2568
Giải bảy 540
Giải tám 83
0:
1: 10,15
2: 26
3: 34
4: 40,40
5: 59,50,54
6: 65,68
7: 71,77,74
8: 84,85,87,83
9:
KQXS Phú Yên 17/05/2021
Giải đặc biệt 469506
Giải nhất 35093
Giải nhì 86654
Giải ba 92735-38972
Giải tư 45123-45309-37258-45008-33198-35497-14541
Giải năm 1431
Giải sáu 5670-6070-2342
Giải bảy 792
Giải tám 83
0: 06,09,08
1:
2: 23
3: 35,31
4: 41,42
5: 54,58
6:
7: 72,70,70
8: 83
9: 93,98,97,92
KQXS Phú Yên 10/05/2021
Giải đặc biệt 807860
Giải nhất 69455
Giải nhì 10492
Giải ba 77798-72563
Giải tư 49474-35020-19958-89876-83329-59158-32295
Giải năm 4646
Giải sáu 6487-2580-5418
Giải bảy 547
Giải tám 06
0: 06
1: 18
2: 20,29
3:
4: 46,47
5: 55,58,58
6: 60,63
7: 74,76
8: 87,80
9: 92,98,95
KQXS Phú Yên 03/05/2021
Giải đặc biệt 385088
Giải nhất 31943
Giải nhì 71767
Giải ba 61952-82390
Giải tư 70231-36285-71327-73188-52798-15076-68598
Giải năm 2397
Giải sáu 2685-9550-5619
Giải bảy 656
Giải tám 72
0:
1: 19
2: 27
3: 31
4: 43
5: 52,50,56
6: 67
7: 76,72
8: 88,85,88,85
9: 90,98,98,97
KQXS Phú Yên 26/04/2021
Giải đặc biệt 736413
Giải nhất 51276
Giải nhì 07465
Giải ba 68388-46467
Giải tư 63809-24804-59144-79308-30242-59684-42510
Giải năm 1464
Giải sáu 2231-3458-5706
Giải bảy 844
Giải tám 65
0: 09,04,08,06
1: 13,10
2:
3: 31
4: 44,42,44
5: 58
6: 65,67,64,65
7: 76
8: 88,84
9:
KQXS Phú Yên 19/04/2021
Giải đặc biệt 313089
Giải nhất 15945
Giải nhì 58961
Giải ba 10675-23246
Giải tư 78289-78763-32276-97294-14589-63274-83685
Giải năm 6479
Giải sáu 1494-7292-4632
Giải bảy 517
Giải tám 17
0:
1: 17,17
2:
3: 32
4: 45,46
5:
6: 61,63
7: 75,76,74,79
8: 89,89,89,85
9: 94,94,92
KQXS Phú Yên 12/04/2021
Giải đặc biệt 463088
Giải nhất 99158
Giải nhì 39373
Giải ba 09485-78794
Giải tư 15571-75866-26974-08249-42217-73845-78546
Giải năm 9784
Giải sáu 0149-0192-8756
Giải bảy 146
Giải tám 39
0:
1: 17
2:
3: 39
4: 49,45,46,49,46
5: 58,56
6: 66
7: 73,71,74
8: 88,85,84
9: 94,92
KQXS Phú Yên 05/04/2021
Giải đặc biệt 315288
Giải nhất 90408
Giải nhì 57182
Giải ba 39037-33784
Giải tư 44441-57008-27203-79079-90585-98997-04741
Giải năm 8250
Giải sáu 8640-9717-1744
Giải bảy 106
Giải tám 47
0: 08,08,03,06
1: 17
2:
3: 37
4: 41,41,40,44,47
5: 50
6:
7: 79
8: 88,82,84,85
9: 97
KQXS Phú Yên 29/03/2021
Giải đặc biệt 956225
Giải nhất 69145
Giải nhì 71420
Giải ba 02956-47008
Giải tư 87283-38381-83311-18282-99581-14645-22501
Giải năm 5164
Giải sáu 7648-6005-7004
Giải bảy 973
Giải tám 24
0: 08,01,05,04
1: 11
2: 25,20,24
3:
4: 45,45,48
5: 56
6: 64
7: 73
8: 83,81,82,81
9:
KQXS Phú Yên 22/03/2021
Giải đặc biệt 464197
Giải nhất 76197
Giải nhì 10071
Giải ba 98078-22767
Giải tư 75612-28770-72417-22951-74318-32580-15708
Giải năm 6917
Giải sáu 6850-5019-8819
Giải bảy 788
Giải tám 72
0: 08
1: 12,17,18,17,19,19
2:
3:
4:
5: 51,50
6: 67
7: 71,78,70,72
8: 80,88
9: 97,97
KQXS Phú Yên 08/03/2021
Giải đặc biệt 244529
Giải nhất 77380
Giải nhì 75678
Giải ba 12380-65076
Giải tư 18234-01219-18483-88221-27057-24037-77660
Giải năm 5609
Giải sáu 0737-1256-8445
Giải bảy 503
Giải tám 40
0: 09,03
1: 19
2: 29,21
3: 34,37,37
4: 45,40
5: 57,56
6: 60
7: 78,76
8: 80,80,83
9:
KQXS Phú Yên 01/03/2021
Giải đặc biệt 666323
Giải nhất 57913
Giải nhì 00067
Giải ba 86644-10420
Giải tư 88109-24587-96000-18685-06448-19662-16950
Giải năm 8357
Giải sáu 6440-4685-6150
Giải bảy 398
Giải tám 11
0: 09,00
1: 13,11
2: 23,20
3:
4: 44,48,40
5: 50,57,50
6: 67,62
7:
8: 87,85,85
9: 98
KQXS Phú Yên 08/02/2021
Giải đặc biệt 945364
Giải nhất 79168
Giải nhì 75910
Giải ba 83079-71541
Giải tư 87516-90210-27035-77073-89284-72243-87933
Giải năm 2291
Giải sáu 5873-4443-7074
Giải bảy 839
Giải tám 13
0:
1: 10,16,10,13
2:
3: 35,33,39
4: 41,43,43
5:
6: 64,68
7: 79,73,73,74
8: 84
9: 91
KQXS Phú Yên 01/02/2021
Giải đặc biệt 311841
Giải nhất 83856
Giải nhì 92877
Giải ba 99191-42217
Giải tư 60185-02282-31986-63772-30915-61816-30793
Giải năm 0118
Giải sáu 7547-1905-9586
Giải bảy 691
Giải tám 50
0: 05
1: 17,15,16,18
2:
3:
4: 41,47
5: 56,50
6:
7: 77,72
8: 85,82,86,86
9: 91,93,91
KQXS Phú Yên 25/01/2021
Giải đặc biệt 226388
Giải nhất 56196
Giải nhì 78757
Giải ba 99426-63643
Giải tư 98735-86919-02827-01011-02723-69567-84796
Giải năm 6246
Giải sáu 2390-1429-0632
Giải bảy 994
Giải tám 42
0:
1: 19,11
2: 26,27,23,29
3: 35,32
4: 43,46,42
5: 57
6: 67
7:
8: 88
9: 96,96,90,94
KQXS Phú Yên 18/01/2021
Giải đặc biệt 266089
Giải nhất 20248
Giải nhì 49929
Giải ba 98418-49149
Giải tư 44338-03911-78165-21716-07393-30357-71123
Giải năm 8568
Giải sáu 7986-7401-5410
Giải bảy 599
Giải tám 88
0: 01
1: 18,11,16,10
2: 29,23
3: 38
4: 48,49
5: 57
6: 65,68
7:
8: 89,86,88
9: 93,99
KQXS Phú Yên 11/01/2021
Giải đặc biệt 038803
Giải nhất 75126
Giải nhì 74117
Giải ba 81332-55847
Giải tư 52352-38662-49709-95112-31756-41837-86215
Giải năm 3263
Giải sáu 5726-8644-0596
Giải bảy 434
Giải tám 26
0: 03,09
1: 17,12,15
2: 26,26,26
3: 32,37,34
4: 47,44
5: 52,56
6: 62,63
7:
8:
9: 96
KQXS Phú Yên 04/01/2021
Giải đặc biệt 674382
Giải nhất 97725
Giải nhì 21124
Giải ba 10249-31568
Giải tư 35192-72568-00871-59013-56821-57548-44510
Giải năm 8286
Giải sáu 9357-7005-2438
Giải bảy 155
Giải tám 45
0: 05
1: 13,10
2: 25,24,21
3: 38
4: 49,48,45
5: 57,55
6: 68,68
7: 71
8: 82,86
9: 92
KQXS Phú Yên 28/12/2020
Giải đặc biệt 739446
Giải nhất 22079
Giải nhì 90606
Giải ba 74075-27565
Giải tư 14140-76899-72763-94812-74625-74265-76874
Giải năm 8610
Giải sáu 9769-1579-1965
Giải bảy 516
Giải tám 92
0: 06
1: 12,10,16
2: 25
3:
4: 46,40
5:
6: 65,63,65,69,65
7: 79,75,74,79
8:
9: 99,92
KQXS Phú Yên 21/12/2020
Giải đặc biệt 535685
Giải nhất 59167
Giải nhì 16471
Giải ba 28992-73140
Giải tư 18255-64536-49722-92150-14044-82495-32920
Giải năm 0753
Giải sáu 5071-9578-5366
Giải bảy 707
Giải tám 13
0: 07
1: 13
2: 22,20
3: 36
4: 40,44
5: 55,50,53
6: 67,66
7: 71,71,78
8: 85
9: 92,95
KQXS Phú Yên 14/12/2020
Giải đặc biệt 075839
Giải nhất 41259
Giải nhì 74580
Giải ba 64547-05185
Giải tư 80454-77841-80561-17950-00066-09376-86761
Giải năm 7020
Giải sáu 7120-9053-3443
Giải bảy 747
Giải tám 00
0: 00
1:
2: 20,20
3: 39
4: 47,41,43,47
5: 59,54,50,53
6: 61,66,61
7: 76
8: 80,85
9:
KQXS Phú Yên 07/12/2020
Giải đặc biệt 204929
Giải nhất 13226
Giải nhì 27922
Giải ba 88459-61730
Giải tư 47967-91613-67242-65704-95973-05696-28193
Giải năm 6647
Giải sáu 6349-3096-9705
Giải bảy 607
Giải tám 77
0: 04,05,07
1: 13
2: 29,26,22
3: 30
4: 42,47,49
5: 59
6: 67
7: 73,77
8:
9: 96,93,96
KQXS Phú Yên 30/11/2020
Giải đặc biệt 306578
Giải nhất 74022
Giải nhì 57666
Giải ba 47463-95888
Giải tư 66733-29344-69319-15846-39499-72072-12281
Giải năm 0956
Giải sáu 2215-3161-8115
Giải bảy 862
Giải tám 55
0:
1: 19,15,15
2: 22
3: 33
4: 44,46
5: 56,55
6: 66,63,61,62
7: 78,72
8: 88,81
9: 99
KQXS Phú Yên 23/11/2020
Giải đặc biệt 755767
Giải nhất 37642
Giải nhì 82521
Giải ba 69435-66963
Giải tư 55058-57648-16658-99821-85019-45556-63603
Giải năm 5774
Giải sáu 9263-8425-4494
Giải bảy 428
Giải tám 77
0: 03
1: 19
2: 21,21,25,28
3: 35
4: 42,48
5: 58,58,56
6: 67,63,63
7: 74,77
8:
9: 94
KQXS Phú Yên 16/11/2020
Giải đặc biệt 717265
Giải nhất 66137
Giải nhì 68066
Giải ba 90034-18218
Giải tư 94787-04341-22706-23088-69294-14903-63553
Giải năm 4308
Giải sáu 0883-3183-5449
Giải bảy 998
Giải tám 53
0: 06,03,08
1: 18
2:
3: 37,34
4: 41,49
5: 53,53
6: 65,66
7:
8: 87,88,83,83
9: 94,98
KQXS Phú Yên 09/11/2020
Giải đặc biệt 777028
Giải nhất 90503
Giải nhì 39195
Giải ba 47620-90019
Giải tư 31777-13544-23826-41539-96199-22076-07176
Giải năm 4246
Giải sáu 8820-7339-5522
Giải bảy 060
Giải tám 75
0: 03
1: 19
2: 28,20,26,20,22
3: 39,39
4: 44,46
5:
6: 60
7: 77,76,76,75
8:
9: 95,99
KQXS Phú Yên 02/11/2020
Giải đặc biệt 717244
Giải nhất 81283
Giải nhì 00184
Giải ba 31084-31923
Giải tư 25710-32986-00456-36156-18915-87796-41381
Giải năm 3081
Giải sáu 8203-4214-6780
Giải bảy 777
Giải tám 24
0: 03
1: 10,15,14
2: 23,24
3:
4: 44
5: 56,56
6:
7: 77
8: 83,84,84,86,81,81,80
9: 96
KQXS Phú Yên 26/10/2020
Giải đặc biệt 469897
Giải nhất 82302
Giải nhì 01955
Giải ba 86826-06241
Giải tư 28747-51839-88404-31369-39191-58976-26234
Giải năm 8124
Giải sáu 6978-1177-1595
Giải bảy 108
Giải tám 06
0: 02,04,08,06
1:
2: 26,24
3: 39,34
4: 41,47
5: 55
6: 69
7: 76,78,77
8:
9: 97,91,95
KQXS Phú Yên 19/10/2020
Giải đặc biệt 949641
Giải nhất 46962
Giải nhì 06739
Giải ba 44210-50582
Giải tư 80189-45433-81634-69085-32883-63594-21225
Giải năm 9176
Giải sáu 7968-0366-4655
Giải bảy 577
Giải tám 54
0:
1: 10
2: 25
3: 39,33,34
4: 41
5: 55,54
6: 62,68,66
7: 76,77
8: 82,89,85,83
9: 94

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình


BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 13/06/2021


Top Đặc Biệt: 13/06/2021


Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 4h chiều là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.